Page 1

9/11 tournee

. kwantumpsychologie . DMT

FRONTIER Nr.11.4

augustus/september 2005 Nederland €3,95 Belgïe €4,50

magazine

JEZUS VAN DWERG TOT REUS Hoe zag Jezus er uit?

GRENSVERLEGG EN NIEUWS! D

DE PARALLELLE POEMA Afkomstig uit een andere dimensie?

DE KOMENDE WERELDDICTATUUR De mensheid zal worden geknecht en gekneveld Nieuws

.

Interviews

.

Frontier Symposium

.

Boeken

.

Films


GROTER & MOOIER: FRONTIER BOOKSHOP VERHUIST! Bookshop

REDACTIONEEL

Na 11/9 (New York), 06/05 (Fortuyn), 11/3 (Madrid), 2/11 (van

Frontier

zat

ruim

2,5

jaar

aan

de

Eerste

Gogh) hebben we nu te maken met de combinatie 7/7 - Londen.

Bloemdwarsstraat in Amsterdam. In september openen wij de

Alle genoemde aanslagen gaan gepaard met de meest waan-

deuren van een totaal vernieuwde Frontier Bookshop aan de

zinnige samenzweringsverhalen. Vaak worden die verhalen niet

Leliegracht in Amsterdam. Met een verdubbeling van de vloerop-

in de pers uitgediept, waardoor wij met alle plezier wel deze

pervlakte kunnen wij een nog uitgebreider assortiment aanbie-

mogelijke achtergronden naar buiten brengen. Een lezer van de

den en u een aantal grensverleggende activiteiten aanbieden. Zo

Volkskrant vond ook dat zijn krant daar te weinig aandacht aan

zullen we een uitgebreide collectie van kristallen schedels aan-

besteedde en heeft besloten de Volkskrant aan te klagen. Eind

bieden. Deze collectie is uniek vanwege het feit dat een levens-

augustus volgt de uitspraak.

grote kristallen schedel van rookkwarts er onderdeel van uitmaakt! Kom in september dus langs in onze vernieuwde boek-

Medio september verschijnt de eerste versie van de Maya

winkel. Voor elke klant hebben we, vanwege de opening, inte-

Agenda bij Frontier Publishing.

ressante kortingen, aanbiedingen en natuurlijk een leuk

Deze zogenaamde full-color 13 Manen Agenda staat vol informa-

cadeautje. Op de achterkant van dit nummer treft u meer infor-

tie over de 13 Manen Kalender, ofwel de Dreamspell van José

matie aan.

Argüelles. De agenda is voorzien van mooie illustraties en biedt meer dan een gewone agenda. Je kunt in een oogopslag zien

Ondertussen begint het Frontier Symposium op 12 en 13 novem-

welke dag het is, zowel in de 'gewone' Gregoriaanse kalender als

ber steeds meer vorm te krijgen. Houdt de website (www.fsf.nl)

in de 13 Manen Kalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent

in de gaten voor wat betreft de aanvulling van het sprekersaan-

en je activiteiten daarop afstemmen. Of achteraf kijken of het

bod en het laatste nieuws omtrent dit unieke evenement.

verhaal van de Maya's ook voor jou opgaat. En je kunt de horoscoop van jezelf en je vrienden leren uitrekenen en uitleggen. De

Herman Hegge, hoofdredacteur

agenda loopt van 30 december 2005 tot 25 juli 2007. Een aanrader voor iedereen die op een natuurlijk ritme wenst te leven.

Beschikbaarheid vorige nummers

FRONTIER MAGAZINE Een groot aantal oude nummers van Frontier Magazine zijn nog steeds beschikbaar. Deze kunnen als onderdeel van het abonnement geleverd worden, maar kunnen ook als losse nummers besteld worden. .

.

LIJKWADE VAN TURIJN AIDS MEDICIJN GRAANCIRKELS

FRONTIER Nr.10.5

oktober/november 2004 Nederland €3,95 Belgïe €4,50

magazine

ID-PLICHT

.

TOLKIEN

.

.

KUIFJE

Prijs per stuk: €3,95 + €1,56 verzendkosten B E AT L E S

FRONTIER Nr.11.1

februari/maart 2005 Nederland €3,95 Belgïe €4,50

magazine

Prijs per 6 stuks: €21,45 incl. verzendkosten Prijs per 12 stuks: €39,95 incl. verzendkosten Neem contact op met Frontier voor meer informatie:

WAT GEBEURT ER ALS DE AARDE OMKLAPT?

EEN SCHEURTJE IN DE DA VINCI CODE De kaskraker van Dan Brown heeft een zwakke plek

De magnetische pool & de Apocalyps

GRENSVERLEG GEND NIEUWS!

CONFRONTATIE MET REÏNCARNATIE Wat wetenschap, religie en mediums hier over zeggen

STERREN OP DE PERUVIAANSE GROND Nieuwe verklaringen over de mysterieuze Inca-beschaving

HET VOYNICH MANUSCRIPT Een middeleeuws manuscript stelt onderzoekers voor een raadsel NIEUWS . INTERVIEWS . FRONTIER SYMPOSIUM . BOEKEN. FILMS

WERIS, HET BELGISCHE STONEHENGE Het mysterie van de megalieten en de Grote Beer

Nieuws

.

Interviews

.

NEXUS Conferentie

.

Boeken

.

Films

Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Nederland Tel. 020-3309151 Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl


Colofon

Inhoud

jaargang 11, nummer 4

Hoofdredactie: Filip Coppens Herman Hegge

03 - REDACTIONEEL

Eindredactie: Jeannella Felius Niels Brummelman

06 - KWANTUMPSYCHOLOGIE NIEUWE VISIE EN NIEUWE WERKELIJKHEID

Redactie-medewerkers: Robert Boerman, Paul Harmans, Gerda Hensens, Marjorie Hugens, Marinus Jansen, Frans Kamp, Bettina Kotterink, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Karen Thissen, Marc Vredeveldt, Hylke Welling, Jacqueline Westerman, Frits Westra, David Hatcher Childress Druk: Dijkman Offset Distributeur: Betapress (Nederland) Imapress (België)

De Wetenschap staat op de drempel van een omwenteling.

08 - DMT, THE SPIRIT MOLECULE Een gesprek met Dr. Rick Strassman.

12 - EEUWIG LEVEN VIA KLONEN? Het eeuwige leven lijkt binnen handbereik te liggen.

16 - GLOBESCOOP Een bonte verzameling van korte nieuwsberichtjes.

24 - EUROPESE 9/11 TOURNEE VAN START Op 18 mei jl. begon in Amsterdam de waarheidstournee van Jimmy Walters.

28 - DOSSIER X.NL Mysterieuze 'grote katten' laten zich door de eeuwen heen zien.

30 - DE KOMENDE WERELDDICTATUUR Als het grote doel, een werelddictatuur van de heersende machtselite, bewerkstelligd is, zal de mensheid volkomen geknecht en gekneveld zijn.

35 - FRONTIER AWARD 2005 Voorronde voor de verkiezing van de grensverlegger van het jaar. Cover: 2 van de 64 Stenen hoofden van Bodhisattva Avilokiteshvara, Bayon tempel, Angkor, Cambodja

36 - DE PARALLELLE POEMA Waar komt de Veluwse Poema vandaan?

Vormgeving/opmaak: Artstudio Hensens

40 - JEZUS VAN DWERG TOT REUS

Opmaak boekenkatern: Sebastiaan Boom

Hoe zag Jezus er uit?

Abonnementen: Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl België: Dendermondse Steenweg 56 9100 Sint-Niklaas info@frontiermagazine.be Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties: 020-3309151 Redactie Frontier Magazine: Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, 020-3309151 Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl

50 - REMEDIE KANKER JARENLANG VERZWEGEN? De ontdekkingen van Royal Rife werden door de heersende medische elite gesaboteerd.

54 - FILMAGENDA AUGUSTUS/SEPTEMBER 2005 Komende bioscoopfilms met een grenswetenschappelijk thema.

56 - EINDELIJK: DE MAYA AGENDA! De 13 Manen Kalender, gebaseerd op de Maya Tzolkin kalender, is er nu eindelijk ook in Agenda vorm!

60 - VIKINGEN! Een verslag van Evert Poorterman over zijn bezoek aan de tentoonstelling over de Vikingen!

62 - FRONTIER SYMPOSIUM 2005 Het jaarlijkse Nederlandstalige Symposium vindt plaats in november 2005.

Verantwoordelijke uitgever: Frontier Publishing Postbus 48, NL-1600 AA Enkhuizen, Tel. 0228-324076 Fax 0228-312081 E-mail: info@fsf.nl postbank: 7231599 ABN-AMRO: 40.78.98.417 http://www.fsf.nl ISSN 1569 - 798

64 - NEXUS CONFERENTIE 2005 Het verslag van de derde NEXUS Conferentie in Amsterdam.

68 - DVD RECENSIES The Hunting of the President & Godsend.

69 - BOEKENKATERN


In dit nummer van Frontier Magazine:

8

12

"DMT: THE SPIRIT MOLECULE"

EEUWIG LEVEN VIA KLONEN?

Een inzicht in Dr. Strassmans baanbrekende onderzoek naar het effect van de Psychedelische drug DMT (N,N-dimethyltryptamine) op mensen.

Een VN resolutie voor een algehele ban op klonen werd niet aangenomen en experimenten gaan door. Het meest gebruikte argument voor legalisering is het kunnen bestrijden van ziektes en vervangen van versleten organen.

24

40

EUROPESE 9/11 TOURNEE VAN START

JEZUS VAN DWERG TOT REUS

Op 18 mei jl. begon in Amsterdam de waarheidstournee van de Amerikaanse multimiljardair Jimmy Walters langs de belangrijkste hoofdsteden van Europa met als doel heropening van het onderzoek naar 9/11 door een onafhankelijke waarheidscommissie.

Zag Jezus er uit als een gedrongen figuur met donkere ogen en een haakneus? Of was Jezus een knappe, lange man met golvend bruine lokken, een fladderend hippiebaardje en goedmoedige ogen?


DMT:The Spirit Mo Een gesprek met Dr. Rick Strassman Dr. Rick Strassman is de auteur van “DMT: The Spirit Molecule”. “DMT: The Spirit Molecule” is gebaseerd op Dr. Strassmans baanbrekende onderzoek naar het effect van N,N-dimethyltryptamine (DMT) op mensen. Het boek “is een overzicht van wat we weten van psychedelische drugs in het algemeen en DMT in het bijzonder. Daarna volgt het boek het DMT onderzoeksproject vanaf de eerste suggesties door het doolhof van commissies en besprekingen tot en met het uiteindelijke resultaat”. Meer informatie (waaronder een proefhoofdstuk uit het boek) is te vinden op Dr. Strassman’s website. Vertaling Bettina Kottering - afbeeldingen Alex Grey

FM: Ik zou graag willen beginnen met een vraag over uw redenen om zo’n onderzoeksonderwerp op u te nemen. DMT is een stof onder toezicht in de Verenigde Staten, en om toestemming te krijgen om er onderzoek mee te doen, moet een heroïsche tocht op zich zijn geweest, net als het ontwerpen van het onderzoek. Wat was het met DMT dat u bereid was er zo veel moeite voor te doen?

RS: Ik speculeer in het boek vrijelijk over wat de visioenen kunnen “betekenen”, maar daar praat ik meer over de echte subjectieve (als het ware) ervaring. Het is fascinerend, compleet nieuw en meestal totaal onverwacht. Het is overtuigend echt.

RS: Ik ben altijd al geinteresseerd geweest in een biologische basis voor mystieke ervaringen. DMT als endogeen hallucinogeen leek een logische keuze voor een fysiek verband tussen die ervaringen. De effecten van DMT zijn nogal verbazingwekkend, dus leek het ook een fascinerende drug om te bestuderen. Het is ook eerder gebruikt in gepubliceerd onderzoek bij mensen, zodat het bestuderen ervan bij mensen makkelijker leek dan een drug zoals 5-MeO-DMT, dat ook endogeen is maar nog niet gebruikt is in een gepupliceerede studie. DMT is snel uitgewerkt, dus dacht ik dat we de nadelige effecten konden beheersen in wat een ontmoedigende klinische omgeving zou zijn. En het is relatief onbekend, dus zou het niet het publiciteit krijgen wat het beginnen met een onderzoek over LSD wel zou hebben. FM: U zegt dat de effecten van DMT nogal indrukwekkend zijn – wat is uw persoonlijke mening over de “DMT staat”: is het een ongelooflijk realistische hallucinatie, of daar tegenover: toegang tot andere “realiteiten”, of is het misschien een toegang naar de diepere lagen van iemands psyche? Geef gerust uw mening als u denkt dat het geen van deze is.

8

FRONTIER magazine

Dying


lecule FM: Een aantal onderzoekers, waaronder Stanislav Grof en Rick Doblin, geloven dat sommige gecontroleerde middelen, (zoals cannabis, MDMA, LSD en DMT), kunnen helpen bij de behandeling van psychologische aandoeningen. Wat denkt u van deze ideeën en gelooft u dat dit werkelijk mogelijk is gezien de “drugs hysterie” die zo vaak gezien wordt in het huidige wereldbeeld? RS: Drug misbruik en gebruik zijn twee verschillende dingen. Drugs hysterie en drugs onderzoek zijn ook twee verschillende dingen. In zoverre dat sommige eigenschappen van de psychedelica baat kunnen doen in bepaalde situaties, kan het nuttig zijn. Bijvoorbeeld, als mensen zich trauma’s die ze gehad hebben in hun leven kunnen herinneren, en tot een bepaalde oplossing of acceptatie daarvan kunnen komen tijdens een door drugs opgewekte staat, en dat dan mee kunnen nemen naar hun dagelijkse staat, dan zou dat kunnen helpen; dat spreekt niet tegen dat diezelfde drug misbruikt kan worden door iemand anders in andere situaties. FM: Hoewel u een voorstander van het gebruik van entheogenen voor zelfverbetering lijkt te zijn, bent u zich ook bewust van de gevaren die betrekking hebben op het gebruik van zulke middelen. Zijn er andere manieren om de veiligheid van een individu te waarborgen behalve “verbieden”?

zijn, in welk scenario kunt u het gebruik van entheogenen als toegestaan zien? Misschien alleen in een gecontroleerde medische omgeving? Of denkt u dat de zaak van het “heilige” gebruik verder onderzocht moet worden? RS: Het hangt ervan af waar je naar op zoek bent, en wat je intentie en redenen daarvoor zijn. Er zijn “recreatieve” redenen om psychedelica te nemen—zoals om plezier te hebben en nieuwe dingen waar te nemen die anders

Het decor en de omgeving zijn de twee belangrijkste zaken die bepalen wat er gebeurt wanneer je psychedelica gebruikt onbereikbaar zijn. Er zijn gegevens in de gepubliceerde literatuur die ondersteunen, dat het gebruik van psychedelica bij het versterken van creativiteit en psychotherapeutisch gebruik nut heeft. Er zijn zeker veel “praktijk” gegevens over psychedelica die iemands spirituele beoefening aanzwengelen en soms onderhouden.

RS: In mijn boek komt het er aardig in balans uit, ik denk over de voor- en nadelen, positieve zaken en de bezwaren, het nut en de gevaren, die verband houden met deze drugs. Dus denk ik dat het niet helemaal klopt om te zeggen dat ik een voorstander ben van het gebruik van psychedelica voor zelfverbetering. Ik denk dat het decor en de omgeving de twee belangrijkste zaken zijn die bepalen wat er gebeurt wanneer je psychedelica gebruikt. Wat is je intentie en in welk verband gebruik je het. In ons onderzoek hebben we onze vrijwilligers uitgebreid gescreened, voorbereid, gecontroleerd en voor nazorg gezorgd. We lieten niemand toe met een voorgeschiedenis van psychoses of recente depressie. Niemand met een huidig drugsgebruik. Iedereen had ervaring met hallucinogenen in het algemeen, maar niet noodzakelijk met DMT.

FM: Excuses, mijn bewering over uw “steun” was behoorlijk onjuist. Maar, wetend dat er voordelen en bezwaren

FRONTIER

DMT: The Spirit Molecule

magazine

9


Eeuwig Sinds de eerste claims over gekloonde mensen is dit onderwerp zeer beladen en heeft het al geleid tot heftige discussies. Een VN resolutie voor een algehele ban op klonen werd niet aangenomen en experimenten gaan door. Het meest gebruikte argument voor legalisering is het kunnen bestrijden van ziektes en vervangen van versleten organen. Hoever dit eventueel doorgetrokken kan worden, is onderwerp van de film The Island, welke in augustus in de bioscopen in roulatie gaat. Door Jeannella Felius

Het verhaal van de film De film The Island speelt zich zo’n 25 jaar in de toekomst af. Het oppervlak van de aarde is door allerlei rampen min of meer onbewoonbaar geworden en veel mensen leven ondergronds. Er is echter nog één plaats op aarde welke niet is aangetast en die door iedereen wordt beschouwd als het paradijs. Een plaats in dit paradijs kan gewonnen worden door middel van een loterij. Wie de hoofdprijs wint, mag zijn ondergrondse woonplaats verruilen voor het paradijselijke eiland. Centraal in de film staan een man, Lincoln Six-Echo, en Jordan Two Delta, een vrouw. Aanvankelijk kennen ze elkaar niet, maar het lot brengt ze bij elkaar. Beiden

Samenzweringsliefhebbers stellen zich zelfs al klonen van belangrijke politieke figuren voor, zoals George Bush wonen in een klein ondergronds utopia, waar iedereen zijn of haar plaats heeft en iedereen een rol toegekend heeft gekregen ten bate van de maatschappij. Het meest opwindende dat er gebeurd is de loterij. Lincoln komt er echter achter dat deze hele loterij op een leugen gebaseerd is. Hij en al zijn medestadsgenoten zijn namelijk klonen van op het aardoppervlak levende mensen. Zij zijn

12

FRONTIER magazine

maar met één doel in het leven geroepen, namelijk om te dienen als reserve-onderdelen voor deze mensen. Wie een lot in de loterij wint gaat inderdaad naar het oppervlak, maar niet om te genieten van het paradijs, maar om “geoogst” te worden. Zodra de gruwelijke waarheid tot Lincoln doordringt, probeert hij te ontsnappen, samen met Jordan. Uiteraard mogen deze twee klonen niet ontsnappen en mag de waarheid niet aan het licht komen.

Verhitte discussies en een VN verklaring Het idee om dieren en mensen te klonen houdt wetenschappers al bezig sinds eind jarig zestig van de vorige eeuw. In het begin trokken discussies rond dit thema nauwelijks aandacht, gezien de techniek om dit te verwezenlijken nog totaal afwezig was. Dat veranderde in de jaren negentig, toen grote stappen voorwaarts werden gemaakt op het gebied van genetische technologie. De klap op de vuurpijl was natuurlijk de geboorte van schaap Dolly. Zij zag in juli 1996 het licht, na 277 mislukte pogingen om een schaap te klonen. Toen Dolly in 2003 moest worden afgemaakt was dat extra olie op het toch al heftig brandende vuur. Het draait allemaal om zogenaamde stamcellen, de meestercellen van het lichaam. Deze stamcellen kunnen zichzelf delen en zich differentiëren tot allerlei andere cellen, zoals levercellen, hartcellen, botcellen, etc.


leven via klonen? Stamcellen van embryo’s kunnen zeker 300 verschillende soorten cellen vormen. Deze stamcellen kunnen afkomstig zijn van embryo’s die overgebleven zijn na vruchtbaarheidsbehandelingen of ze kunnen afkomstig zijn van een gekloond embryo. Zo’n embryo wordt gecreëerd door DNA van een donor in een lege eicel in te brengen, die daarna ‘geactiveerd’ wordt en begint te delen. De embryonale stamcellen kunnen gebruikt worden om beschadigd weefsel te herstellen of te vervangen. Men kan ze ook gebruiken om een compleet nieuw mens te creëren. In wetenschappelijke kringen wordt onderscheid gemaakt tussen reproductief klonen en therapeutische klonen. Bij reproductief klonen wordt een gekloond embryo bij een vrouw ingebracht en tot volwassenheid gedragen. Precies zoals bij schaap Dolly gebeurde. Bij therapeutisch klonen worden stamcellen van een gekloond embryo gebruikt om ze vervolgens te laten ontwikkelen tot de gewenste cellen. Het gekloonde embryo wordt vervolgens vernietigd. Redenen voor therapeutisch klonen zijn van medische aard en altijd bedoeld om ziektes te kunnen genezen en zelfs levens mee te redden. De redenen voor reproductief klonen liggen vooral in de emotionele sfeer. Bijvoorbeeld om een jong gestorven kind terug te krijgen of om eeuwig jong te blijven door het maar steeds vervangen van versleten organen, huid en weefsel. Samenzweringsliefhebbers stellen zich zelfs al klonen van belangrijke politieke figuren voor, zoals George Bush. Uit angst voor een aanslag kan hij dan gewoon zijn dubbelganger sturen en zelf buiten schot blijven. De wereldwijde roep om een uitspraak te doen over klonen ging niet voorbij aan de Verenigde Naties. Op 8 maart 2005 werd een stemming gehouden over een niet-bindende (!) verklaring over de totale ban op klonen van

mensen. In totaal waren er 84 voorstemmen, 34 tegenstemmen en 37 onthoudingen. De Verenigde Staten waren een belangrijke voorstemmer. George Bush, die publiekelijk altijd fel gekant is geweest tegen klonen en stamcel onderzoek, liet weten dat de internationale gemeenschap met deze verklaring duidelijk had gesproken over de belediging die klonen was voor de menselijke waardigheid. Bij de tegenstemmers zaten o.a. Groot-Brittannië, Nederland en België. Allen hadden hetzelfde bezwaar tegen de tekst in de verklaring. Er wordt hierin geen onderscheid gemaakt tussen reproductief klonen en therapeutisch klonen. Dat laatste juist wordt gezien als belangrijke research in de strijd tegen allerlei ziektes. Een verbod op reproductief klonen zou van harte ondersteund zijn, therapeutisch klonen zou echter door moeten kunnen gaan.

Bezwaren tegen klonen De bezwaren tegen het klonen van mensen zijn zowel ethisch als medisch van aard. Om te beginnen is de techniek om te klonen verre van volmaakt. Nogal wat gekloonde dieren vertoonden allerlei mankementen en ernstige tekortkomingen. De kans dat een gekloond mens mismaakt of met een ernstige ziekte ter wereld komt wordt dan ook als hoog ingeschat. Die ziekte hoeft zich niet direct bij de geboorte al te openbaren, dit kan ook op latere leeftijd pas tot uiting komen. Schaap Dolly is in ieder geval te vroeg gestorven, ze vertoonde al op jonge leeftijd verouderingsverschijnselen, die in verband zijn gebracht met de tekortkomingen in het kloonproces. Die medische bezwaren zijn mogelijk nog weg te nemen door verbetering van technieken. Dat zal voor de ethische bezwaren echter niet gelden. Er worden diverse redenen aangevoerd voor het verbod op klonen, al dan niet gestoeld op een religieuze basis. Een niet-religieus argument is dat bij een gekloond mens een bepaald verwachtingspatroon aanwezig is. Als bijvoorbeeld ouders hun overleden kind laten klonen, zullen ze verwachten dat deze zich op dezelfde wijze ontwikkelt en gedraagt. Gedrag zit echter niet alleen in de genen, maar ook in de omgeving. Een exacte kopie van die omgeving is onmogelijk, wat tot afwijkingen in de ontwikkeling van het gekloonde kind zal leiden en mogelijk tot teleurstellingen bij de ouders. Zeker is in ieder geval dat er een psychische druk op een kloon uitgeoefend zal worden. Daarnaast kun je je afvragen of een gekloond mens wel voor vol zal worden aangezien, het is immers een replica van een al eerder bestaand mens en daarmee niet origineel.

FRONTIER magazine

13


Britse onderzoekers kloonden menselijk embryo

ChristenUnie tegen verplichte implantatie chip

21 mei 2005

22 mei 2005

Britse wetenschappers hebben met succes een menselijk embryo gekloond, dit voor het eerst in Groot-Brittannië. Een team van de universiteit van Newcastle nam eicellen van elf vrouwen, ontdeed die van genetisch materiaal en verving het met DNA van embryonale stamcellen. Het ultieme doel van het onderzoek is de aanmaak van gekloonde embryo's waarvan stamcellen kunnen worden gewonnen die kunnen worden gebruikt voor de behandeling van ziektes. Maar het zal nog jaren duren eer deze doelstelling wordt bereikt. In Groot-Brittannië is therapeutisch klonen toegelaten. In 2001 werd wel een verbod uitgevaardigd op het klonen van menselijke embryo's met het oog op de voortplanting. Onlangs stemden de VN voor een verbod op alle mogelijke vormen van klonen van mensen. Maar die verklaring is niet bindend, zodat Groot-Brittannië door kan gaan met therapeutisch klonen. Niettemin staat het onderzoek ter discussie.

De ChristenUnie stelt in een vrijdag gepubliceerde notitie over de RFID-chip (Radio Frequency Identification Design) dat de overheid de burger nooit mag verplichten om een dergelijke chip te laten implanteren. De notitie behandelt de mogelijkheden en eventuele gevaren van de technologische ontwikkelingen rond de identificatietechniek. De partij wil dat er in een wet komt waarin staat vastgelegd dat geen enkele Nederlander mag worden gedwongen een RFID-chip te laten implanteren. Als verplichte implantatie wel zou ingevoerd worden, dan zou dit aantasting van het lichaam zijn, vindt de ChristenUnie. Een RFID-chip is overigens een minuscuul plaatje dat een unieke identificatiecode bevat, welke is gekoppeld aan een extern gegevensbestand dat verdere informatie bevat over de drager van de betreffende chip. ------------------------------------------------------------------------------------

Weer gigantische exo-planeet ontdekt 25 mei 2005

------------------------------------------------------------------------------------

Onsterfelijkheid op komst in 2050 22 mei 2005 Als de wetenschappelijke vooruitgang verder doorzet, heeft de mens in 2050 uitzicht op onsterfelijkheid. Dit geldt niet voor het lichaam, maar wel voor het brein. Computers zijn dan naar verwachting zo ver ontwikkeld dat de complete herseninhoud van een stervende gedownload en dus bewaard kan worden. Dit zegt de Britse futuroloog Ian Pearson zondag in het weekblad The Observer. Computersystemen zijn volgens hem halverwege de 21e eeuw ook in staat emoties te voelen. Een nuttige toepassing voor emotie-computers ziet Pearson weggelegd in vliegtuigen. Computers die bang zijn voor een vliegtuigongeluk, zouden de piloot kunnen assisteren. Pearson is hoofd van de futurologie-afdeling van BT, de Britse KPN.

Na een grote vangst op 17 mei hebben astronomen nu buiten ons zonnestelsel opnieuw een gigantische planeet ontdekt. Ze is drie keer zo groot als "onze" Jupiter. Dat heeft het Harvard Smithsonian Centrum voor Astrofysica dinsdag bekendgemaakt. De nieuw gevonden exoplaneet bevindt zich op 15.000 lichtjaar van ons, waardoor het één van de verst verwijderde exoplaneten is die totnogtoe zijn ontdekt. De eerste vondst dateert uit 1995, sindsdien volgden er minstens 150 andere. Het nieuw aangetroffen exemplaar heeft volgens het Harvard Smithsonian Centrum drie keer de massa van Jupiter en bevindt zich drie keer zo ver van de Zon-achtige moederster als onze planeet van onze Zon. ------------------------------------------------------------------------------------

16


RFID chips beveiligen DVD's 28 mei 2005 In Los Angeles hebben onderzoekers een nieuwe vorm van beveiliging van DVD's onderzocht. De film industrie in Amerika doet altijd erg zijn best om de uitgegeven DVD's te beschermen tegen illegaal kopieëren ervan. Huidige DVD's worden standaard voorzien van beveiligingen die meegebrand worden op de DVD zelf. Het grote nadeel is dat deze beveiligingen telkens gekraakt worden. Overal op internet zijn er programma's te vinden waarmee men de beveiligingen kan omzeilen. Nu hebben onderzoekers in Los Angeles een nieuwe methode van beveiligen bedacht. Door middel van RFID (Radio Frequency Identification) chips worden de DVD's aan de persoon toegekend die de DVD ook daadwerkelijk heeft gekocht. Deze RFID chips worden dan in de DVD ingebouwd en vervolgens kan men gegevens van een irisscan of vingerafdruk op deze chip zetten. De bedoeling is dan dat als de persoon een DVD in de winkel koopt, dat de DVD meteen wordt voorzien van een irisscan of vingerafdruk van deze persoon. Thuis moet de persoon vervolgens wel een DVD speler hebben staan die een irisscan of vingerafdruk kan maken en deze vergelijken met de gegevens op de RFID chip. Gelukkig voor de meeste gebruikers is dit alleen nog toekomst muziek en wordt er sterk getwijfeld aan de haalbaarheid van het systeem. Tegenstanders vinden het namelijk niet handig om telkens je iris of vinger te moeten scannen voor je een DVD kunt kijken. Ook is het dan niet meer mogelijk om je familie van je DVD's te laten genieten zonder dat jij thuis bent om een vingerafdruk of irisscan te maken.

Na berekeningen kwam het JPL tot de bevinding dat het hemellichaam mogelijk op 11 juni 2085 in botsing met onze planeet kan komen. Terwijl de kans slechts één op 120 miljoen zou bedragen, zouden de gevolgen desastreus zijn. De impact zou immers het equivalent zijn van zes miljard TNT. ------------------------------------------------------------------------------------

Hoogspanningsmasten zouden risico op leukemie bij kinderen verhogen 3 juni 2005 Te dicht wonen bij een hoogspanningsmast zou het risico op leukemie bij kinderen verhogen. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Oxford dat vrijdag publiek werd gemaakt en in Groot-Brittannië al voor de nodige opschudding zorgde. Het onderzoek toont aan dat kinderen die binnen een straal van 200 meter in de buurt van een hoogspanningsmast woonden 70 pct meer kans hadden om leukemie te krijgen dan kinderen die er 600 meter of meer van verwijderd woonden. Het onderzoeksteam benadrukt echter dat er geen biologisch aanvaardbare redenen zijn om de resultaten te verklaren en dat het dus ook gewoon om toeval kan gaan. Volgens de onderzoekers is het debat over het al dan niet bestaande gezondheidsrisico van wonen in de buurt van een hoogspanningsmast met het onderzoek dus niet afgesloten. In Groot-Brittannië bevindt ruim 1 pct van de huizen zich in de buurt van een hoogspanningsmast. Voorts gaan de wetenschappers er ook mee akkoord dat andere factoren, zoals het genetisch materiaal en de omgeving, een rol kunnen spelen bij het voorkomen van leukemie. "Moest de invloed van het in de buurt van een hoogspanningsmast wonen daadwerkelijk worden bewezen, dan zou het aantal gevallen van leukemie daardoor niet echt spectaculair gaan stijgen", relativeren de onderzoekers nog.

------------------------------------------------------------------------------------

Komeet Catalina kan met verwoestende gevolgen op Aarde botsen

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 64 kinderen met leukemie binnen een straal van 200 meter in de buurt van een hoogspanningsmast woonden.

2 juni 2005 -----------------------------------------------------------------------------------Het gezaghebbende Jet Propulsion Laboratory (JPL) van de NASA heeft een komeet toegevoegd aan de lijst van objecten die onze Aarde kunnen bedreigen. Komeet Catalina 2005 JQ vormt een zeer grote bedreiging wat de gevolgen betreft, maar de kans op een impact is bijzonder klein. De Catalina werd op 6 mei ontdekt en gold eerst als een asteroïde. Maar nader onderzoek leerde dat het een komeet gaat waarvan de kern een diameter van 980 meter heeft.

Goeie geheugen Google baart zorgen 6 juni 2005 Privacywaakhonden maken zich in toenemende mate bezorgd om alle data die bij internetbedrijf Google staat opgeslagen. De internetgigant bewaart alle gegevens van mensen die gebruikmaken van diensten van het bedrijf zoals snel surfen via de Web Accelerator tot mensen die 'googlen' naar een vroegere schoolkameraad. Google houdt net als andere online bedrijven bij hoe zijn diensten worden gebruikt en door

17


Europese 9/11 tou Wie zaten er werkelijk achter de terroristische aanslagen op het WTC en het Pentagon? Waarom werd twee dagen later het getroffen gebied in New York weer open gesteld voor het publiek? De Amerikaanse multimiljardair Jimmy Walter wil de waarheid weten om de wereld te behoeden voor een tijdperk van duisternis. Op 18 mei jl. begon in de Rode Hoed in Amsterdam zijn waarheidstournee langs de belangrijkste hoofdsteden van Europa met als doel heropening van het onderzoek naar 9/11 door een onafhankelijke waarheidscommissie. Door Marcel Heijman

E

r zijn te veel tegenstrijdigheden in de officiële lezing van de 9/11 commissie als we deze vergelijken met feiten aan de hand van getuigenverklaringen, foto’s en filmmateriaal. Dat roept nieuwe dringende vragen op met verstrekkende consequenties. Als het niet Al Quaeda was, niet Osama Bin Laden, wie dan wel? Daarover doen de meest uiteenlopende theorieën de ronde, van zeer plausibele verklaringen tot de meest fantastische speculaties. Dat de gerenommeerde pers hier niets van wil weten is niet alleen een kwestie van zelfcensuur maar ook van bewijsvoering, zonder keihard bewijs zal het zelfs voor gedegen onderzoeksjournalisten moeilijk zijn de echte verantwoordelijken aan te wij-

en de staart ook schade moeten veroorzaken maar op de televisiebeelden was daar niets van te zien en waar zijn de brokstukken gebleven? Volgens de officiële versie zijn die verdampt in de hitte. In New York werden kort voor het invliegen van de vliegtuigen in het World Trade Center lichtflitsen waargenomen die door camera’s vanuit diverse richtingen werden vastgelegd. Het waren dus geen reflecties maar wat dan wel? Op dat moment werden er ook korte explosies gehoord. De conclusie ligt voor de hand dat het gat in het Pentagon alleen maar door een kruisraket kan zijn veroorzaakt en de lichtflitsen van het WTC door in de gebouwen geplaatste explosieven. Hoe kan anders een wolkenkrabber met een stalen frame con-

Jimmy Walter is er van overtuigd: niet Osama Bin Laden en niet Al Quaeda zijn verantwoordelijk maar een kleine kring neoconservatieve politici rond Bush zen, zeker als die binnen Amerikaanse politieke kringen en inlichtingendiensten gezocht moeten worden. Toch is er wel een begin mogelijk: het uitsluiten van de officiële versie op basis van tegenstrijdigheden.

Jimmy Walter Het boek Painfull Questions, an Analysis of 9/11, van Eric Huffschmid had op Jimmy Walter dezelfde uitwerking als de rode pil in de Matrix. Het gat in het Pentagon kon onmogelijk door een Boeing 757 zijn veroorzaakt, daarvoor was het veel te klein. Bovendien hadden de vleugels

24

FRONTIER magazine

structie kaarsrecht instorten zoals de WTC torens en building seven zijn ingestort? Deze pijnlijke conclusies waren voldoende aanleiding voor Jimmy Walter om zelf onderzoek te doen. Voor het geld hoeft hij het in elk geval niet te laten, voor zijn tournee heeft hij 5 miljoen uitgetrokken voor gratis presentaties en de DVD Confronting the Evidence met daarop de documentaire Painfull Deceptions en ander beeldmateriaal. Walter laat zich vergezellen door Eric Hufschmid en andere experts als Lisa Pease, Webster Tarply , Barry Zwicker, Christopher Bollyn, Penny Little en anderen.


urnee van start Nieuw Pearl Harbour Jimmy Walter is er van overtuigd: niet Osama Bin Laden en niet Al Quaeda zijn verantwoordelijk maar een kleine kring neoconservatieve politici rond George W Bush, de top van het militair industrieel complex en het bedrijfsleven. Zij hadden behoefte aan een nieuw Pearl Harbour als excuus om Afghanistan en Irak aan te vallen. Je hoeft alleen maar de geldstroom te volgen om te zien wie er geprofiteerd heeft van de aanslagen. Aan het begin van de tournee op 18 mei zei Jimmy Walter nog voor het eind van dit jaar nieuwe terroristische aanslagen te verwachten waarvan de voorbereidingen door regeringskringen oogluikend worden toegelaten. Dit vanwege de politieke crisis waarin de regering Bush zich bevindt en het dreigende faillissement van zowel de VS als van toonaangevende bedrijven zoals General Motors en Ford. Het officiële rapport van de 9/11 commissie is misleidend en waardeloos. Walter wil dat het onderzoek wordt heropend en dat Europa een leidende rol krijgt in de totstandkoming van een internationale waarheidscommissie, liefst nog dit jaar. Behalve een antwoord op de schuldvraag wil Walter ook een verklaring waarom het getroffen gebied in New York twee dagen later werd vrijgegeven. De Amerikaanse regering wilde Wall Street zo snel mogelijk open hebben. Daarmee werden willens en wetens grote gezondheidsrisico’s genomen.

Gezondheidsklachten “The air is safe to breathe, the water is safe to drink.” Na deze verklaring van de EPA (Environmental Protection Agency) en de White House Council on Environmental Quality gingen de New Yorkers weer aan het werk. Inmiddels hebben kinderen van omliggende scholen en werknemers in buitendienst, ernstige ademhalingsproblemen, is de helft van de brandweermannen die werden ingezet niet langer in staat zijn werk te doen en zijn 14 reddingshonden overleden. Op de tweede presentatie in Amsterdam stelde de informatieactiviste Lisa Pease dan ook dat er een significant verschil bestaat tussen de officiële verklaring van de gezondheidsautoriteiten en wat zij werkelijk wisten over de luchtkwaliteit. “Neem niets voor waar aan maar let op sociaal economische motieven en probeer de feiten te zien, dan ben je beschermd tegen valse propaganda.” Toen de Twin Towers instortten, werden giftige materialen zoals asbest, verpulverd tot giftige stofwolken. Een week later zweefden er nog steeds asbestdeeltjes, verpulverd glas, fiberglasdeeltjes en andere giftige stoffen in de lucht zoals lood, kwik, PCB’s en PAH ‘s die meer dan 50 jaar nodig hebben om afgebroken te worden. Een van de slachtoffers

was Rachel Hughes. In Amsterdam en Londen vertelde ze over haar ervaringen. Ze was op elf september niet in de buurt van Ground Zero maar wel op de twaalfde, dertiende en veertiende om als vrijwilligster hulp te verlenen. Nu functioneren haar longen nog maar voor dertig procent en ondervindt ze de schadelijke bijwerkingen van de lucht die ze toen heeft ingeademd. Toen ze om medische hulp vroeg werd ze al gauw van het kastje naar de muur gestuurd. De organisaties die waren opgezet om slachtoffers te helpen, gaven geen werkelijke hulp, het leek meer op een doofpot. Tenslotte deed ze jaren later een paar tests die de oorzaak van haar pijnen en ademhalingsproblemen aan het licht brachten; hoge concentraties lood en kwik. Volgens Rachel zijn er nog duizenden anderen die net zoals zijzelf in stilte moeten lijden en velen zijn al overleden. Een van de anderen die lijden onder gezondheidsklachten en op de DVD aan het woord komen is de zanger van de Inkspots.

FRONTIER magazine

25


Op de Nederlandstalige website Dossier X (www.dossierx.nl) is de afgelopen maanden een reeks artikelen verschenen over grenswetenschappen en het onverklaarbare. Op deze pagina’s treft u een impressie aan van wat op de website van Dossier X te vinden is. Dit keer een artikel uit het dossier: Onverklaarbaar Samenstelling, vertalingen en commentaar: Frank

Mysterieuze ‘grote katten’ Door de eeuwen heen zijn mensen en katten op de een of andere manier altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. Een verbondenheid die tot op de dag van vandaag tot uiting komt in ons taalgebruik, onze folklore, religie en cultuur. De oudste vondst van een gedomesticeerde kat komt uit een Neolitisch graf in de buurt van Shillourokambos op Cyprus van circa 9500 jaar geleden. En dan waren er natuurlijk de oude Egyptenaren die bijna bezeten leken van katten. Steevast werd de dochter van Ra, de godin Bastet, uitgebeeld als een slanke dame met een kattenkop. Maar ook de Noorse godin Freya zou zich door de wolken laten rijden op een kar getrokken door katten. Katten werden toen vooral geassocieerd met liefde, plezier, geluk en vruchtbaarheid. Bij de Christenen waren katten niet geliefd, waarschijnlijk omdat ze zo populair waren bij heidense volkeren. In de 14e eeuw werden katten, omdat ze in verband werden gebracht met hekserij, bij honderdduizenden verbrand en doodgeknuppeld. Ook dienden katten als offer voor de boze geesten, of werden ze levend begraven. Gevolg van deze slachtpartijen was een explosie van het aantal ratten en daarmee waarschijnlijk één van de oorzaken van de pestepidemieën. Maar kattenvervolging of niet, tegenwoordig is de kat niet meer uit onze huizen en cultuur weg te denken. Wie kent niet het bijgeloof van de zwarte kat die je pad kruist? Of de verrijking van onze taal met uitdrukkingen zoals: ‘de kat in het donker knijpen’ of ‘een kat in de zak kopen’.

Dochter van Ra, de godin Bastet, uitgebeeld als een slanke dame met een kattenkop.

28

FRONTIER magazine

Misschien zijn we wel geobsedeerd door katten en sommigen misschien wel zozeer dat ze beweren enorme exemplaren te hebben zien rondsluipen. En dan niet in de jungle of in Artis, nee gewoon in de stad of in eigen achter-


tuin. Delen we onze wereld inderdaad met mysterieuze grote katachtige wezens of zijn al die getuigen slachtoffer van hun verbeelding? In dit artikel binden we de kat de bel aan en gaan we op zoek naar het antwoord op deze vraag.

‘Grote katten’ sightings Als we praten over UFO’s of geestverschijningen is het basisverhaal bijna altijd hetzelfde; bepaalde lieden doen een waarneming en melden dit. Men start een onderzoek en vindt soms een vage aanwijzing. In veel gevallen is daarmee het verhaal gesloten en blijft de vraag open. Bij de waarnemingen van grote katachtige wezens is dat helaas niet anders, maar net als bij UFO’s of geestverschijningen zijn het de enorme hoeveelheid verschillende waarnemingen die ervoor zorgen dat we al die verhalen niet zomaar kunnen afdoen als dronkemanspraat of aandachttrekkerij. Dat er ‘grote katten’ worden gesignaleerd in Amerika en Australië is misschien niet zo heel verwonderlijk, aangezien ze daar van nature voorkomen. Maar hoe zit het dan met Europa en met name het Verenigd Koninkrijk? Is het mogelijk dat er in deze overbevolkte contreien ‘grote katten’ vrijwel ongestoord hun gang kunnen gaan of hebben we te maken met zogenaamde urban legends oftewel broodje-aapverhalen? Volgens de autoriteiten is de aanwezigheid van ‘grote katten’ uitgesloten. Maar om al die waarnemers die zeggen wel degelijk een grote kat gezien te hebben als ‘gek’ te bestempelen, gaat ook weer te ver. En zelfs al zouden we, net als die sceptische ambtenares, Sarah Christie van het Engelse ‘The Department for the Environment, Food and Rural Affairs’, 99% van alle waarnemingen als onzin afdoen, dan nog houden we die ene frustrerende procent over.

Die ene procent? Bijna 5 jaar na de laatste Nederlandse sighting van een leeuwin in Egmond hebben we nu een heuse ‘poema’ op de Veluwe. Het begon toen twee soldaten onafhankelijk van elkaar verklaarden een katachtig roofdier gezien te hebben. Al snel werden politie en deskundigen ingeschakeld en er ontstond een enorme mediahype vol met feiten en fictie. Als er een reekalf zonder kop en voorpoot wordt gevonden is de controverse helemaal compleet. Grote katten gaan normaal gesproken voor de buik en de gevonden pootafdruk kwam niet overeen met dat van een poema. Dan duikt de ‘poema’ op in Apeldoorn. Een klein jongetje heeft het beest gezien en boswachter Schoneveld zegt door zijn verrekijker inderdaad een roofdier gezien te hebben: “Geen poema maar ook zeker geen groot uitgevallen kat”. Als de stichting Pantera, die door de gemeente is aangezocht om het dier te vangen, vervolgens vage foto’s van het beest uitgeeft is de verwarring compleet. En het wordt nog erger als Pantera zelf verschillende verklaringen over de foto’s geeft. Eerst was

Bijna 5 jaar na de laatste Nederlandse sighting van een leeuwin in Egmond hebben we nu een heuse ‘poema’ op de Veluwe.

de afstand te groot waardoor de foto’s wazig waren en later zouden de foto’s bewust van slechte kwaliteit zijn, om de locatie geheim te houden. Inmiddels liggen deskundigen, getuigen, critici en ambtenaren met elkaar overhoop. Net als bij UFO’s heeft iedereen wel een mening, het lijkt allang niet meer om het beest zelf te gaan. Wij vroegen de mening van onze eigen deskundige Mark van de website Scottish big cats. Hij liet ons weten dat het beest op de foto’s van Pantera absoluut geen poema is maar wel in alle opzichten overeenkomsten vertoont met veel van de Britse sightings. Mark heeft uitgebreid veldonderzoek gedaan naar het fenomeen, zelf zegt hij hierover: “Veel van de sporen die we vinden zijn van honden, dassen, vossen en wilde katten. Toch gebeurt het soms ook dat we inderdaad onmiskenbare sporen van grote katten vinden, van pootafdrukken tot lijken van hun slachtoffers. Sommige van de sightings kunnen we herleiden tot ontsnapte dieren uit privé-collecties maar lang niet allemaal. Het grootste raadsel is misschien wel dat veel van de gespotte dieren uiteindelijk in rook lijken op te gaan.” Het heeft er vooralsnog alle schijn van dat onze Veluwse poema hetzelfde lot beschoren is, tot op heden is hij in ieder geval niet gevonden, laat staan gevangen. Tot het moment dat dat wel gebeurt is alles speculatie. Is het inderdaad een poema? Tiert in Nederland de illegale handel in grote katten welig? Vragen, vragen, waarop we voorlopig waarschijnlijk geen sluitend antwoord kunnen vinden, als we kijken naar de recente geschiedenis in Engeland. ::: Bronnen, links en verslagen van sightings van grote katten zijn te vinden op www.dossierx.nl

FRONTIER magazine

29


De komende

WERE

Na 11 september werden zowel in de Verenigde Staten als in Europa onder het mom van terrorismebestrijding harde maatregelen afgekondigd. Het einde van dat proces is nog niet in zicht. Pas als het grote doel, een werelddictatuur van de heersende machtselite, bewerkstelligd is, zal de mensheid volkomen geknecht en gekneveld zijn. De vraag is of het wegstemmen van de Europese Grondwet veel invloed op de afloop van het proces zal hebben… Door Robin de Ruiter

E

en rechtsstaat wordt daardoor gekenmerkt dat iemand zolang onschuldig is, totdat zijn schuld bewezen is, en dat willekeurige groepen mensen, welke iemand niet aanstaan, niet zomaar preventief gevangen genomen kunnen worden. De Verenigde Staten beschikken over een prachtige grondwet waarin iedereen het recht heeft op zijn of haar wijze gelukkig te worden. Amerika is er trots op een land van vrije meningsuiting te zijn. Na de

Na de aanslagen van 11 september is er iets wezenlijks veranderd aanslagen van 11 september is er echter iets wezenlijks veranderd. Na deze aanslagen kunnen op hoog niveau zaken doorgezet worden, die daarvoor nooit te realiseren zouden zijn geweest. President Bush heeft na 11 september achter de ruggen van zijn gekozen volksvertegenwoordigers – Democraten en Republikeinen – om een geheime, door zijn militairen ondersteunde schaduwregering uit niet-gekozen staatsdienaars geformeerd. Geen enkel lid van de overige machtstakken, de wetgevende en de rechterlijke, waren bij dit plan betrokken of er zelfs maar van op de hoogte. In het bergachtige oosten van de VS had men een voorlopig regeringscentrum ingericht, dat in oktober 2001 de status van permanent instituut kreeg. Sindsdien worden alle hoogste ambtenaren, dat wil zeggen degenen die direct onder de kabinetsleden vallen, per toerbeurt om de drie maanden naar dat regeringscentrum verplaatst. Deze geheime regering is vooral duister omdat zij uit uitsluitend (75 tot 150) uit medewerkers

30

FRONTIER magazine

van de uitvoerende macht is samengesteld. Er zijn inmiddels juridische documenten ontdekt waarin deze personen alle volmachten van de uitvoerende macht toebedeeld worden. Deze opzet is geheel in strijd met de verdeling van de machten, zoals die in de Amerikaanse grondwet is vastgelegd. De geheime regering bestaat uitsluitend uit lieden die bevoegd zijn het militaire apparaat en de politiediensten te bevelen. Daarbij worden zowel de wetgevende als de rechterlijke macht buitenspel gezet. Kan zo’n systeem nog anders betiteld worden dan een open dictatuur? De regering Bush benut de oorlog tegen het terrorisme niet alleen als excuus voor zijn buitenlandse politiek, maar ook in het binnenlandse beleid probeert hij het politieke leven anders in te vullen. In het buitenland werd een militairradicale rechtse koers ingezet, terwijl hij in zijn eigen land democratische rechten afbrak. De grootste bedreiging voor het Amerikaanse volk komt niet van buitenaf, van terroristen of islamitische fundamentalisten, maar van binnenuit, vanuit de geheime plannen van de Amerikaanse regering zelf. De terroristische aanslagen werden als excuus gebruikt om een schaduwregering te vormen die achter de rug van de wetgevende macht om opereert. De oorlog tegen het terrorisme is de basis geworden waarop de regering Bush langzaam maar zeker een op militairen en politie steunende dictatuur opzet, welke aangestuurd wordt door een geheime kliek gezichtloze figuren, die vanuit om veiligheidswege onbekende oorden opereren. De regering van de VS schuift voortdurend haar eigen grondwet terzijde of zet deze zelfs buiten werking. Met het excuus dat veiligheid en terreurbestrijding voorrang hebben worden burgerrechten beknot en globalisering en totalitaire controle bevorderd.


LDDICTATUUR Sinds 11 september is men met grote snelheid bezig de mensheid in de Nieuwe Wereldorde in te passen. Daartoe worden niet alleen in Amerika maar ook in Europa, democratische grondrechten afgeschaft. Amerikaanse autoritaire antiterrorisme wetgeving wordt ook in heel Europa ingevoerd. Steeds vaker resulteren nieuwe EU-regels in het afschaffen van fundamentele democratische burgerrechten. Iedereen die zich ook maar enigszins verdiept in de besluitvormingsprocedures van de EU, zal ontdekken dat de EU een verre van democratisch instituut is. De EU gaat aan de meest elementaire regels van de parlementaire democratie voorbij. Nieuwe Europese wetten en regels hebben de toegang tot EU-documenten beperkt en alle besluiten over defensie en veiligheid zijn geheim. Documenten zijn niet openbaar en kunnen door niemand worden opgevraagd. Beroep bij een rechter is niet mogelijk. De macht in Europa ligt niet bij het Europarlement,

maar voornamelijk bij de multinationale ondernemingen en onze machtselite. Niemand kan nog controleren wat er achter de schermen gebeurt. Het ene ondemocratische verdrag volgt op het andere, en het grote aantal en de inhoud ervan die voor heel Europa gaan gelden, vallen zelfs voor Europarlementariërs niet meer te overzien. De premier van Luxemburg, Jean-Claude Juncker, legde in 1999 deze EU-democratie aan zijn EU-collega’s als volgt uit: “Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.” Achter gesloten deuren worden zaken bedisseld waar de burger geen zicht op heeft, maar wel de gevolgen van voelt. Zo is de meeste mensen in Europa nooit naar hun mening


FRONTIER AWARD2005 Evenals voorgaande jaren wordt tijdens het Frontier Symposium 2005 de Frontier Award 2005 uitgereikt aan die Nederlandse grenswetenschapper die volgens de lezers van Frontier Magazine op bijzondere wijze in het afgelopen jaar een bij drage heeft geleverd aan het verleggen van onze (kennis)grens.

De eerst e ronde Voor het kiezen van de winnaar willen we wederom de hulp van de lezer van Frontier Magazine inroepen. Zowel schriftelijk als via e-mail kunt u uw stem uitbrengen. Tot en met augustus kunt u aangeven welke mensen in aanmerking zouden moeten komen voor de Frontier Award. De vier hoogst scorenden gaan over naar de tweede ronde. In september en oktober kan tenslotte de definitieve keuze gemaakt worden.

Want alhoewel het soms lijkt alsof de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de grenswetenschappen zich vooral buiten ons taalgebied afspelen vinden ook hier belangwekkende studies naar de wereld van het onbekende plaats. Zo zijn er velen in Nederland en BelgiĂŤ die hun leven in het teken stellen van een zoektocht naar antwoorden op oude en nieuwe raadsels. Hun antwoorden zijn fascinerend, uitdagend en vooral leerzaam.

De stemmen kunnen ook dan schriftelijk of via Internet uitgebracht worden. Tijdens het Frontier Symposium op 12 en 13 november wordt deze Frontier Award uitgereikt.

Ontbreekt er volgens u nog iemand op de lijst, geef dat dan direct door aan Frontier Magazine via de post of via e-mail.

De winnaars van de afgelopen jaren zijn: 2001: Eltjo Haselhoff 2002: Janet Ossebaard & Bert Janssen 2003: Peter Toonen 2004: Bram Vermeulen

De voorlopige lijst van genomineerden voor 2005 ziet er als volgt uit: 1. Robert Boerman, Graancirkels 2. Frank Bonte, Vrije Energie 3. Robbert van den Broeke, lichtbollen en graancirkels 4. Rudy Cambier, Nostradamus 5. Filip Coppens, "De Da Vinci Code ontcijferd" 6. Patrick Geryl, Atlantis/Egypte 7. Paul Harmans, UFO's 8. Eltjo Haselhoff, Graancirkels 9. Janosh, Graancirkel Kunst 11. Janet Ossebaard, Graancirkels 12. Evert Jan Poorterman, Oertaal & Friesche Volkstudie 13. Robin de Ruiter, George W. Bush en de mythe van al-Qaeda 14. Anton Teuben, Website Niburu 15. Albert Toby, Subliminale boodschappen in TV programma's en 9/11 16. Peter Toonen, Maya's 17. Daan de Wit, Daanspeak.com website 18. Wim Zitman, Egypte & Nostradamus

Geef uw nominatie keuze aan in een brief die u stuurt naar Frontier Award, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam of stuur een e-mail naar info@fsf.nl waarin u aangeeft welke persoon u wilt nomineren. Een nieuwe naam aan de lijst toevoegen mag ook. De complete, actuele, lijst treft u aan op Internet.

Frontier Award Fonds Het 2003 hebben we de Frontier Award Fonds in het leven geroepen. Naast een replica van de buste van Nefertiti, het boegbeeld van van Frontier Sciences Foundation (FSF), ontvangt de winnaar tevens een geldprijs. Iedereen kan aan het Frontier Award Fonds (FAF) schenken, waarbij we garanderen dat 100% van het geschonken bedrag ten goede komt aan de winnaar van de Frontier Award. Indien iemand een bedrag groter dan 100 Euro schenkt, bestaat de optie om zijn/haar naam te koppelen aan de Frontier Award van dat jaar. Een ideale gelegenheid voor een bedrijf om in de schijnwerpers te komen. Onder het mom van "vele kleintjes maken een grote" kan de Frontier Award voor de winnaar een extra ondersteuning zijn voor zijn onderzoekswerk. En tot slot: een leuke bijkomstigheid is dat de geschonken bedragen belastingaftrekbaar zijn.

Indien u geld wilt schenken kunt u dat overmaken aan: Frontier Sciences Foundation: Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam tel: 020-3309151 - fax: 020-3309150 - e-mail: info@fsf.nl postbank: 7231599 - ABN AMRO bank: 40.78.98.417 - o.v.v. Frontier Award 2005 FRONTIER magazine

35


Jezus

van dwerg tot reus

Door drs. Marinus Anthony van der Sluijs

Hoe zag Jezus eruit, gesteld dat hij echt bestaan heeft? Moeten we denken in termen van een gedrongen figuur met donkere ogen en een haakneus? Of was Jezus een knappe, lange man met golvend bruine lokken, een fladderend hippie-baardje en goedmoedige ogen? Zo wordt Jezus afgebeeld in de bekende films die over zijn leven gemaakt zijn, en zo werd hij ook typisch voorgesteld in de meeste Christelijke kunst uit de Renaissance-periode of zelfs eerder; een bezoek aan de nationale kunstgalerij bewijst dat gauw genoeg. Merkwaardig genoeg lijkt het wel alsof er gedurende eeuwen een soort ongeschreven consensus bestaan heeft over hoe Jezus eruit gezien moet hebben. Deze consensus houdt op een vrij ondoorzichtige manier verband met de verschijning van de man die afgebeeld is op de lijkwade van Turijn alsmede op de Veronica's, de voorstellingen van Jezus' gezicht op de handdoek van Veronica, de bloedende vrouw. Een 'forensisch' onderzoek van de honderden weergaven van Jezus in de Middeleeuws-Christelijke kunst toont aan dat de overeenstemmingen tussen deze weergaven en het gezicht van de lijkwade en de Veronica vaak te gedetailleerd zijn om op toeval of mondelinge overlevering te berusten. In deze voorstellingen heeft Jezus bijvoorbeeld twee kleine haartjes in het midden, die over zijn voorhoofd gebogen zijn, terwijl de baard typisch 'gevorkt' is. Ian Wilson heeft

40

FRONTIER magazine

in zijn boeiende detective-studie "Holy Faces, Secret Places" getracht zoveel mogelijk feiten bij elkaar te brengen en na te gaan tot hoever je het typische lijkwade gezicht kunt terugtraceren in de tijd. Het stopt ergens in de 5e of 6e eeuw, in de periode waarin ook de lijkwade van Turijn mogelijk voor het eerst genoemd wordt in de literatuur. De vraag of de figuur op de lijkwade van Turijn Jezus kan zijn, is hier niet aan de orde. In dit artikel wil ik de aandacht richten op een aantal oude kerktradities, volgens welke Jezus helemaal geen lange knappe man was, maar een afzichtelijke dwerg. Ik realiseer me dat sommige moderne Christenen misschien pijnlijk getroffen kunnen worden door dit gegeven, maar wil er toch niet van afzien de boeiende data bij elkaar te brengen. Per slot


van rekening waren het Christelijke schrijvers, inclusief een aantal kerkvaders, die ons het betreffende getuigenis gegeven hebben.

Jezus als dwerg Het Nieuwe Testament bevat een aantal intrigerende hints met betrekking tot Jezus' lengte. In de Bergrede stelde Jezus de welbekende vraag:

Wie toch van U kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? Maar wat was het nut van deze vraag? De meeste mensen hebben er helemaal geen baat bij om een 'el' langer te zijn. Zou het soms kunnen dat Jezus hier met milde zelfspot aan zijn eigen kleinheid refereerde? Algemeen bekend is ook het verhaal van Zacheüs, de welgestelde belastinginspecteur die koste wat kost Jezus wilde zien. Omdat hij zo klein van gestalte was, klom hij in een boom om Jezus beter te kunnen zien. Maar wie was klein van gestalte? De letterlijke tekst is als volgt:

[Zacheüs; MAS] En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. Je kunt dit op twee manieren opvatten, ook in het oorspronkelijke Grieks: ofwel Zacheüs was klein, ofwel Jezus zelf was zo klein dat je hem niet kon zien in de menigte. Deze interpretatie van beide passages is erg speculatief en bewijst in zichzelf niets. Ze wordt echter gesteund door diverse andere tradities, die veel explicieter zijn. Een oude Mandaeïsche tekst, gevonden in een depôt voor afgedankte tekstrollen, bevatte een tekst waarin Johannes de Doper Jezus uitnodigde ten doop. Johannes de Doper noemt Jezus hier 'de kleine' of 'kleine man': Kom in vrede, Kleine Man … Ik zal met je meegaan, Kleine Man, zodat we samen de rivier kunnen betreden … Kom, kom, Kleine Man van drie jaren en een dag, jongste van zijn broers maar oudste bij zijn Vader, die zo klein is, maar wiens uitspraken niettemin zo verheven zijn … In de Handelingen van Thomas lezen we over Christus:

De kleinheid van zijn lichaam hebben we met onze eigen ogen gezien. Volgens de Joodse geleerde Celsus was Jezus 'naar men zegt' to soma mikron kai dyseides kai agenes, 'naar het lichaam klein, afzichtelijk, en nederig'. Justinus de Martelaar schreef dat Jezus' lichaam 'een onaantrekkelijke en onwaardige verschijning' had, 'zonder glorie'. Bij Clemens van Alexandrië was Jezus 'onaantrekkelijk in aanzien'. Tertullianus zegt dat Jezus 'zonder schoonheid' was en 'misvormd', en dat hij niet eens een 'normale menselijke schoonheid' bezat, laat staan een hemelse. Theodorus van Mopsuestia herinnerde Jezus zelf aan zijn formaat:

… want onze Heer kwam, hij verscheen aan ons als een man klein van gestalte, beperkt, verworpen, en afgewezen … Je statuur, o Christus, was kleiner dan dat van de kinderen van Jacob die zondigden tegen de Vader die je uitverkoren had … De 4e-eeuwse dichter-heilige Ephrem de Syriër bezat zelfs concrete gegevens over Jezus' lengte:

… want onze Heer kwam, hij verscheen aan ons als een man klein van gestalte, beperkt, verworpen, en afgewezen … Zeker nam God de vorm van een mens aan en werd hij gezien onder de statuur van drie menselijke cubieten en tegelijkertijd onderstutte hij alle dingen. In omvang verscheen hij in kleinheid aan ons. Volgens Harris komt de lengte van drie 'menselijke cubieten' overeen met ongeveer 4 voet en 5 inches, dus ongeveer 1 meter 35. Dat is zeker het formaat van een Lilliputter, ook als we rekening houden met de mogelijke kortere verschijning van mensen in een eerdere periode. Een latere schrijver, de 9e-eeuwse Nicephorus van Constantinopel, vermeldde dat Jezus precies 7 span hoog was, wat volgens Harris correspondeert met iets meer

FRONTIER magazine

41


O

H

OF NATURAL TIME

E OPL PE NE

13 MOON DIARY

ONE EA RT

VERWACHT NAJAAR 2005: EERSTE EDITIE

O N E TI M E

AGENDA GEBASEERD OP OUDE MAYA KALENDERS (www.mayatzolkin.com) VERANDER JE GEEST VERANDER JE KALENDER VERANDER JE TIJD Specificaties: • paginaformaat: 13 x 20 cm • ± 320 pagina’s in kleur • harde kaft gebonden met leeslinten

Yellow Cosmic Seed Year

Yellow Cosmic Seed Year

Resonant Monkey Moon

Monday JANUARY

day 28 Kin 11

9

INHOUD (engelstalig) Duidelijke uitleg met illustraties van: • 13 Tonen en 20 Zonnezegels • Galactische Signatuur • 13 Manen met hun totem dieren • Galactische kalender (Tzolkin) • Wavespells • Hunab K’u: hart van de Melkweg • 13 Manenplanner • Cyclus kalender • school/werkrooster • ruimte voor afspraken, adressen en notities • Gregoriaans jaaroverzicht 2006 + 2007 • te gebruiken vanaf 30 december, 2005 t/m 24 juli, 2007!

day 1 Resonant Monkey Moon Kin 12

day 2 Kin 13

JAN 10 - FEB 6, 2006 notes

JAN 10 - FEB 6, 2006 JANUARY Thursday

Resonant Monkey Moon day 3

12

Kin 14

JANUARY Friday

day 4 Kin 15

13

Red week of initiation

Tuesday JANUARY

10

Wednesday JANUARY

11

JANUARY Saterday

day 5 Kin 16

14

JANUARY Sunday

day 6 Kin 17

15

Een uitgave van Frontier Publishing e-mail: info@fsf.nl www.frontierpublishing.nl

Wij bieden u de mogelijkheid om deze bijzondere agenda vooraf te bestellen, waardoor u de agenda direct bij verschijning (september / oktober 2005) toegestuurd krijgt ZONDER VERZENDKOSTEN! De winkelprijs wordt o 20,13 (excl. verzendkosten). Op onderstaande formulier kunt u aangeven hoe u de betaling wenst te doen.

Ik bestel hierbij de 13 Manen agenda en geef hieronder aan hoe ik o 20,13 betaal aan Frontier. Adresgegevens: Naam:

_________________________________________________________________________________

Adres:

_________________________________________________________________________________

Postcode: _________________________ Woonplaats: ____________________________________________ Telefoon: _________________________ E-mail:

____________________________________________

Ik maak o 20,13 over op giro 7231599 of bank 40.78.98.417 tnv Frontier te Amsterdam Stuur mij een acceptgiro toe, waarmee ik het bedrag van o 20,13 betaal. Ik machtig hierbij Frontier eenmalig om o 20,13 van mijn bank/giro rekening af te schrijven. Mijn bank/giro nummer is: ____________________________________ Handtekening:

Stuur dit formulier op naar: Frontier Bookshop, Eerste Bloemdwarsstraat 15, 1016 KR Amsterdam


Remedie kanker jarenlang verzwegen? Kanker is een van de meest dodelijke ziektes op Aarde. In Nederland alleen al sterven er per jaar tienduizenden aan de slopende ziekte. En het worden er, onder invloed van vervuiling en verstedelijking, alleen maar meer. Onverteerbaar zou het daarom zijn als de remedie tegen kanker al tientallen jaren geleden ontdekt en beschreven werd. Toch is dat exact wat de auteur van dit artikel beweert. Werden de ontdekkingen van Royal Rife door de heersende medische elite gesaboteerd en vervolgens verzwegen? Een huiveringwekkend verhaal… Door Douglas Eschenburg - Vertaling: Karen Thissen

S

tel je eens voor dat er in de wereld geen kanker bestaat, een wereld zonder honderden ziektes door bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Elk jaar sterven miljoenen mensen aan ziektes. Alleen in Amerika al sterven iedere week 8000 mensen aan kanker. Neem bijvoorbeeld borstkanker; het is nu de belangrijkste doodsoorzaak van vrouwen tussen de 35 en 54 jaar. In 1971 was het risico dat een vrouw borstkanker kon krijgen 1 op 14. Nu is dat 1 op 8. Rachel’s

Environment and Health Weekly (nummer 571), rapporteert dit: “In de afgelopen 20 jaar zijn er meer Amerikaanse vrouwen aan borstkanker overleden dan het totale aantal omgekomen Amerikanen in de 1e en 2e wereldoorlog, en de oorlogen in Korea en Vietnam samen.” Veel mensen die nu de verbazingwekkende ontdekkingen van Dr. Royal Raymond Rife uit de jaren dertig van de vorige eeuw ontdekken, komen tot het besef dat deze sterfgevallen misschien wel voorkomen hadden kunnen worden. Ontdekte Rife een remedie tegen kanker? Oordeelt u zelf!

De microscopen van Rife

Veel mensen die nu de verbazingwekkende ontdekkingen van Dr. Royal Raymond Rife uit de jaren dertig van de vorige eeuw ontdekken, komen tot het besef dat deze sterfgevallen misschien wel voorkomen hadden kunnen worden.

50

Het verhaal van Royal Rife begon in 1913 toen hij naar verluidt in de stad San Diego een ontmoeting had met Henri Timken, de eigenaar van Timken Bearings. De rijke zakenman Timken had hoge verwachtingen van Rife en gaf hem de gelegenheid om een van zijn levensdromen waar te maken, een supermicroscoop die het mogelijk zou maken om duidelijk en direct in een niet eerder ontdekte wereld te kijken. In 1916 opende Rife zijn eerste laboratorium in San Diego. Zijn voornaamste doel was het ontdekken van de oorzaak van kanker. In 1920 begon hij met de bouw van verscheidene krachtige microscopen met als doel om zieke organismen te kunnen bekijken. Na 20.000 niet-succesvolle pogingen zou Rife er ten slotte in slagen een organisme, door hem het BX-virus genoemd, met de afmeting van een virus te isoleren en identificeren, dat volgens hem niets minder dan de oorzaak van kanker was. Het succes van zijn microscopen was inderdaad verbazingwekkend, er werd een optische resolutie tot 31.000X bereikt. Volgens betrouwbare gepubliceerde rapporten uit die tijd bestond het apparaat uit meer dan

FRONTIER magazine


5.000 beweegbare delen en was het in staat levende virussen, levende bacteriën en andere, tot dan toe niet ontdekte levende organismen en levende energievormen te onderzoeken, die geen enkele microscoop toen en nu had kunnen zien. Volgens Rife had hij een manier gevonden om uiterst kleine organismen te bekijken door gebruikmaking van de lichtreflectie zelf als kleurstofmiddel. Door bij het belichten van het doel geen chemische stoffen maar licht te gebruiken, kon hij een levend organisme “met eigen kenmerken” zien. Een hele reeks complexe organismen en structuren nog kleiner dan bacteriën werd onthuld. Veel van deze organismen zijn voor de huidige wetenschap nog steeds onbekend, hoewel zelfs in die tijd een aantal van deze organismen ter discussie stonden. Tegenwoordig bereikt alleen de elektronenmicroscoop een dergelijke resolutie, maar omdat deze microscoop de waarnemingen doodt, kan het de levende energievormen die Rife onthulde niet waarnemen. Artsen krijgen tegenwoordig met veel aandoeningen te maken die moeilijk te diagnosticeren en onmogelijk te genezen zijn. Bovendien zorgen veel ziekteverwekkende middelen door direct en indirect contact voor potentiële infectiegevaren, terwijl andere dwingen tot isolement en veel bijkomende voorzorgsmaatregelen. Volgens onderzoekers had men dit al lang geleden kunnen vermijden, daar deze aandoeningen en ziekteverwekkende middelen onder Rife’s in 1952 voltooide projectiemicroscoop onmiddellijk herkend hadden kunnen worden. Men voert aan dat de medische wetenschap al honderd jaar verder had kunnen zijn. In plaats daarvan zou het meedogenloze verzet door de conservatieve medische gevestigde orde, volgens velen, een uitstekend voorbeeld worden van de onderdrukking van deze technologische doorbraak.

Oorzaak van kanker ontdekt Na 15 jaar onderzoek vertelde Rife dat hij door de toepassing van bepaalde specifieke elektrische golflengtes, de unieke elektrische signatuur van veel ziekten zodanig had kunnen veranderen dat ze vernietigd werden. Volgens hem kon dit snel en gemakkelijk gedaan worden zonder schade aan menselijke cellen, net zoals een getalenteerde zanger een bepaalde noot kan zingen waardoor een kristallen wijn glas in gruzelementen valt. Hij verklaarde dat harmonische frequentie ook gebruikt kon worden om een virus of bacterie te vernietigen. Rife stond in zijn onderzoek niet alleen; er werkten vooraanstaande weten-

Ontdekte Rife een remedie tegen kanker? Oordeelt u zelf! schappers met hem samen, zoals Dr. Lee Deforest, de uitvinder van de Audion buis, waarmee elektronen gemoduleerd en radiogolven konden worden uitgezonden. Door gebruikmaking van Deforest’s uitvinding was Rife in staat golflengtes te produceren die voor uiterst kleine organismen dodelijk waren. Volgens berichten produceerde zijn werk met golflengtes uiteindelijk de dodelijke kracht die nodig was om veel van de ergste ons bekende organismen te vernietigen. Rife’s onderzoek was voor het merendeel gericht op het vinden van de oorzaak van kanker. Door jarenlang onderzoek en studie had Rife kunnen waarnemen dat bacteriën in staat waren van vorm te veranderen. Zijn waarneming werd door andere betrouwbare wetenschappers uit die tijd bevestigd. Een uiterst klein organisme kon zich veranderen in een ander, door alleen maar zijn omgeving en voedselvoorziening te wijzigen. De technische term voor deze verandering is pleomorfisme – een voorbeeld is de rups die in een vlinder verandert. Deze twee vormen lijken niets met elkaar te maken te hebben, maar in werkelijkheid ontwikkelt de een zich uit de ander. Omdat Rife deze veranderingen onmiddellijk kon waarnemen door zijn microscoop, kon hij bevestigen dat pleomorfisme de oorzaak was van veel dodelijke virussen. Als de voorwaarden voor de verandering optimaal waren, zo zei hij, ontwikkelde zich uit een anders onschuldige bacterie het kankervirus. Het leek erop dat Rife erin geslaagd was het virus dat kanker veroorzaakt te isoleren, een ontdekking die, indien bewezen, van enorm belang zou zijn. Snel daarna begon Rife met een reeks experimenten om zijn theorieën te staven. Eerst vaccineerde hij 400 laboratoriumratten met het BX-virus. Toen elke rat een levensbedreigende kanker ontwikkelde, stelde Rife hen bloot aan zijn frequentietoestel totdat de kanker verdween. De experimenten bleken zo succesvol dat hij besloot deze methode op menselijke kankerpatiënten toe te passen.

Toepassingen op mensen Rife raakte bevriend met Dr. Milbank Johnson, het hoofd van de American Medical Association (AMA) in zuidelijk Californië. Johnson geloofde dat Rife’s ontdekkingen belangrijk waren. Samen organiseerden ze een experiment om de bruikbaarheid van frequentie tegen dodelijke

FRONTIER magazine

51


Filmagenda augustus/september 2005 STEALTH De techniek krijgt een steeds prominentere rol in ons leven en regelmatig wordt dit thema behandeld in Hollywood films. In de film Stealth wordt de technologie een stapje verder genomen. Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst, waar de marine een vliegtuig ontwikkelt die onbemand de oorlog in kan. Het doel is om het aantal menselijke slachtoffers te minimaliseren. De manier waarop dat bereikt moet worden is door middel van een intelligente computer die kan leren van menselijke voorbeelden. Deze computer moet in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen en dat is ook precies wat gebeurt. EĂŠn van de computers slaat door en neemt beslissingen die de volgende wereldoorlog een stap dichterbij brengt. Mensen moeten ingrijpen voor het te laat is. Verwacht vanaf 4 augustus

THE JACKET Reizen door de tijd blijft een fascinerend thema, hetzij met een machine, hetzij door helderziendheid. In The Jacket wordt in de tijd gereisd met de geest. Oorlogsveteraan Jack keert met een hoofdwond en geheugenverlies terug naar huis. Wanneer hij beschuldigd wordt van moord op een politieman, wordt hij opgenomen in een krankzinnigengesticht en krijgt hij een controversiĂŤle behandeling met drugs. Terwijl hij in een dwangbuis vastgebonden ligt op bed, reist zijn geest naar de nabije toekomst. Daar voorziet hij zijn eigen dood binnen vier dagen. Kan hij deze gebeurtenis nog voorkomen? Verwacht vanaf 11 augustus

THE SKELETON KEY De duistere magie en het bovennatuurlijke van voodoo praktijken blijft tot de verbeelding spreken en is het thema van de film The Skeleton Key. Hoofdpersoon Caroline trekt als thuisverzorgster in bij een ouder echtpaar. Ze wonen in een groot huis met vele kamers en een duistere uitstraling. Gewapend met een loper gaat Caroline op onderzoek in het huis. Op een gegeven moment komt ze op een afgelegen zolderkamertje, alwaar een angstaanjagend en dodelijk geheim is verborgen. Verwacht vanaf 18 augustus

54

FRONTIER magazine


Grenzen verleggen? Neem een abonnement en ontvang FRONTIER Magazine een jaar lang voor slechts €21,45 FRONTIER MAGAZINE is hét tijdschrift voor mensen met interesse in de grensverleggende en aanverwante onderwerpen. Ontdek het zelf! Neem een abonnement en ontvang 6 nummers voor slechts €21,45, ontvang 12 nummers voor slechts €39,95 (NL) Bel: 020-3309151 of mail naar i n f o @ f s f . n l . Vo o r B e l g i e : € 2 5 , 0 0 . U w a b o n n e m e n t g e l d t t o t w e d e r o p z e g g i n g F r o n t i e r M a g a z i n e - P o s t b u s 1 0 6 8 1 - 1 0 0 1 E R A m s t e r d a m - Te l : 0 2 0 - 3 3 0 9 1 5 1 e - m a i l : info@fsf.nl - België: Dendermondse Steenweg 56 - 9100 Sint-Niklaas - info@frontiermagazine.be


Frontier Symposium Zaterdag 12 & Zondag 13 november 2005 Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam In navolging van de succesvolle eerdere edities, vindt op 12 & 13 november a.s. het vijfde Frontier Symposium plaats. Dit keer zal een weekend gevuld worden met boeiende lezingen over interessante, mysterieuze, ongrijpbare fenomenen als UFO's, graancirkels, verdwenen beschavingen, geheime technologieën en verborgen machtsstructuren en de uitreiking van de Frontier Award. Tevens zullen er een groot aantal stands aanwezig zijn van personen en organisaties die zich bezighouden met de grenswetenschappen. Voorlopige Sprekerslijst (wijzigingen voorbehouden):

- Hans Andeweg, In resonantie met de natuur

- Drs. Dirk J. Barreveld, Olie en Internationale Terrorisme

- Rob van Zanten Reïncarnatie in relatie tot Atlantis en Egypte

- Gerrit Teule “De Elektromagnetische Mens”. De invloed van Elektromagnetisme op de mens.

- Filip Coppens Rosslyn Chapel, Onderdeel van de ontknoping van de Da Vinci Code

- Jens van de Akker Werken met geuren en muziek

- Willem de Ridder Oprichter van RidderRadio

- Robert Boerman, Janet Ossebaard & andere croppies De graancirkel 2005 show

62

- Janosh 3D Graancirkel kunst

- Desiree Röver Medisch Journalist

FRONTIER magazine


(De sprekerslijst wordt de komende weken aangevuld tot ca. 12 sprekers)

vangst van uw betaling. Vergeet niet de volgende gegevens duidelijk te vermelden: naam, adres, woonplaats, tel nummer en e-mail adres.

Meer informatie treft u aan op de website: fs.fsf.nl Datum: zaterdag 12 & zondag 13 november 2005 Tijdstip: zaterdag: 10.00 - 22.00 uur, zondag: 10.00 – 18.00 uur

Via e-mail en het volgende nummer van Frontier Magazine zult u uitgebreider geïnformeerd worden over dit Frontier Symposium. Bij annulering voor 15 oktober wordt het volledige entreebedrag teruggestort.

Opgave: Frontier Sciences Foundation - Postbus 10681 Plaats: Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam Entree prijs:

1001 ER Amsterdam - tel: 020-3309151 fax: 020-3309150 - e-mail: info@fsf.nl - postbank: 7231599 ABN AMRO bank: 40.78.98.417

2 dagen (10.00 - 18.00 uur) : 70,- Euro bij voorinschrijving tot 31 juli 80,- Euro bij voorinschrijving tot 31 oktober 90,- Euro aan de zaal. 1 dag (10.00-18.00 uur): 40,- Euro bij voorinschrijving tot 31 juli 45,- Euro bij voorinschrijving tot 31 oktober 50,- Euro aan de zaal. Een speciaal zaterdagavond programma, met speciale verrassingen, is in voorbereiding. Kaarten worden aan de zaal uitgereikt. Tegelijk met uw opgave dient u het bijbehorende bedrag over te maken op een van bovenstaande bankrekeningnummers. Uw reservering is definitief na ont-

Wilt u meer weten over de wereld om ons heen en over ons verleden en onze toekomst dan is het Frontier Symposium de ideale plaats om uw eigen zoektocht te beginnen of verder te zetten. Al vindt u misschien geen definitieve antwoor den, de juiste vragen stellen leert u wel. En dat is minstens zo belangrijk! Gezien de belangstelling voor het vorige Symposium raden wij één ieder die geïnteresseerd is aan, zich zo snel mogelijk voor het Symposium van aanstaande november op te geven. Vol is immers vol en het zou jammer zijn dit unieke evenement (want waar anders treft u zo veel enthousiaste, bevlogen Nederlandstalige grenswetenschappers aan?) te moeten missen.

FRONTIER magazine

63


NEXUS Conferentie Voor het derde achtereenvolgende jaar werd de NEXUS-Conferentie in het fraaie Krasnapolsky op de Dam in Amsterdam gehouden. Een uniek gebeuren dat door het gerenommeerde sprekersaanbod wederom uitermate boeiend was. Waar anders hoor je bekende grenswetenschappers de laatste informatie verspreiden over zulke uiteenlopende onderwerpen als planetaire resonantie, de geopolitiek van olie, de Tunguska inslag, het Maria Magdalena mysterie, Vedische wiskunde, mysteriÍn van oude beschavingen, geheime genootschappen, UFO’s en dierverminkingen, het elektrische universum, uittredingen, het Billy Meier verhaal en exopolitiek?! Door Jeannella Felius & Niels Brummelman

Op vrijdagochtend werd de NEXUS conferentie geopend door de hoofdredacteur van NEXUS, Duncan Roads. Hij blikte terug op het afgelopen jaar, over de uitbreiding van het aantal landen waar NEXUS in vertaling beschikbaar is en over het vele grenswetenschappelijke onderzoek wat verspreid over de wereld wordt uitgevoerd. Na deze opening gaf hij het woord aan de lange reeks sprekers die de daaropvolgende drie dagen het publiek aan zich wisten te binden. Onderstaand een impressie van een aantal hoogtepunten.

Het mysterie van Maria Magdalena Laurence Gardner is al meer dan dertig jaar kenner van de schone kunsten. Zijn specifieke aandacht ging hierbij uit naar de werken van Leonardo da Vinci, waarbij zijn focus lag op Maria Magdalena. Zij staat momenteel enorm in de belangstelling dankzij het boek De Da Vinci Code van Dan Brown. De hedendaagse kerk beschouwt Maria Magdalena als een zondares. Dat is echter niet altijd zo geweest. In vroeg-christelijke kunst is Maria Magdalena duidelijk en op de voorgrond aanwezig in zowel schilderijen als in kerkkunst. Ook ten tijde van Leonardo Da Vinci werd zij niet weggestopt. Wie Fransiscaner en Dominicaanse schilderingen bekijkt ziet dat de toenmalige kerkvorsten opdrachten gaven waarbij Maria Magdalena prominent in beeld wordt gebracht. In tegenstelling tot wat in het boek van Dan Brown wordt gesuggereerd, was er in die tijd geen enkele reden om de zaken te verdoezelen en dus van een geheime boodschap te voorzien. In 1495 schilderde Leonardo Da Vinci het beroemde Laatste Avondmaal. Door ongelukkige keuzes in materiaalgebruik en ongeschiktheid van de

64

FRONTIER magazine

Laurence Gardner is al meer dan dertig jaar kenner van de schone kunsten. Zijn specifieke aandacht ging hierbij uit naar de werken van Leonardo da Vinci, waarbij zijn focus lag op Maria Magdalena.

ondergrond begon de muurschildering al snel te vervallen. Stukken vielen van de muur af en delen van de schildering vervaagden volledig. Vele schilders na Da Vinci werkten aan restoratie ervan. In tegenstelling tot wat Dan Brown in het boek schrijft, vond in 1954 geen restauratie plaats, slechts een schoonmaakbeurt. Wat zichtbaar werd, was het resultaat van vele restauraties nadat Leonardo Da Vinci het kunstwerk had gemaakt. Het resultaat van 1954 was aanleiding tot veel speculaties, zoals wie de figuur naast


2005 Christus was. Die speculatie is onterecht, want in principe is bekend hoe de muurschildering er uit zag kort nadat deze gemaakt was. Een groot man als Da Vinci werd talloze malen gekopieerd door andere schilders. Er zijn voldoende kopieën beschikbaar die helder laten zien we er bij het laatste avondmaal aanzaten. Naast Christus zit Johannes, niet Maria Magdalena. Op dat punt zit Dan Brown er dan ook helemaal naast, iets wat niet nodig was geweest, indien hij echt diepgravend onderzoek zou hebben gedaan. Dat neemt niet weg dat Maria Magdalena wel degelijk een belangrijk figuur in de geschiedenis is geweest en onze aandacht meer dan verdient. Meer informatie over de boeken die Laurence Gardner hierover geschreven heeft zijn te vinden op www.graal.co.uk.

Geheime genootschappen Journalist Jon Rappoport vertelt het publiek over de achterkant van het nieuws en de geheime lobby’s die plaatsvinden om onze meningen te beïnvloeden. Als journalist raakte hij op een gegeven moment betrokken bij het AIDS fenomeen. Terwijl hij gegevens natrok over de research naar de oorzaken en de remedie vielen hem een aantal vreemde zaken op. Kort gezegd was de farmaceutische industrie op grote schaal promotie aan het maken voor het dodelijke medicijn AZT. Schaamteloos werd dit aangeprezen als een middel wat mensen beter zou moeten maken, terwijl bewezen was hoe schadelijk voor de gezondheid het middel was. Diverse research blunders werden gemaakt en onder het tapijt geveegd. Wie naar de statistieken kijkt, ziet hoge sterftecijfers, vele ziekenhuisopnames en bijwerkingen ten gevolge van voorgeschreven medicijnen. Verdere onderzoekingen van Jon brachten hem bij de PR afdeling van farmaceutische gigant HG Farben. Daar werd door middel van slimme campagnes het positieve imago van de farmaceutische industrie gefabriceerd. Niet alleen bij AIDS wordt gegoocheld met cijfers, Jon vertelde ook over zijn onderzoek naar griepgevallen. Volgens de farmaceutische industrie zouden er jaarlijks in Amerika 36.000 mensen sterven aan de griep. Zonder vaccinaties, waar dik aan verdiend wordt, zou dit aantal nog vele malen hoger liggen. Er wordt slim ingespeeld op angst van mensen en vooral ook de onwetendheid omtrent de werkelijke getallen. Volgens Jon is het getal van 36.000 onvoorstelbaar opgeklopt, uit andere bronnen trekt hij de conclusie dat er nauwelijks mensen sterven ten gevolge van griep. Zo zijn er nog vele voorbeelden van manipulaties van het grote publiek, met als enige doel om vooral veel producten te verkopen. De

De farmaceutische industrie maakte op grote schaal promotie voor het dodelijke medicijn AZT droeve waarheid is dat deze technieken tot nu toe heel succesvol zijn gebleken. Mensen als Jon zijn zeldzaam of er wordt niet naar geluisterd. Wie meer verhalen wil lezen, kan terecht op www.nomorefakenews.com.

De wereld van uittredingen Onderzoekers Nanci Trivellato en Werner Alegretti van de organisatie International Academy of Consciousness (IAC) deelden met het publiek hun research naar Out of Body Experiences (OOBE). Ze stelden hierbij voorop dat ze OOBE zagen als een instrument waarmee personen zichzelf zouden kunnen ontwikkelen. Het doel welke het IAC zichzelf heeft gesteld is tweeledig. Ten eerste willen ze het fenomeen begrijpen en manieren vinden om een OOBE op te roepen, om zo een hoger bewustzijnsniveau te bereiken en de ontwikkeling van de persoonlijkheid te ondersteunen. Ten tweede willen ze de uitkomsten van hun onderzoek aan een breed publiek kenbaar maken, opdat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van de kennis en het pad van de zelfontwikkelingen op kunnen gaan. Het probleem waar de onderzoekers zich voor gesteld zagen, is hoe je iets wat niet tastbaar is kunt onderzoeken. Hun onderzoek is om die reden vooral gericht op het effect van de OOBE, welke wordt vastge-

Onderzoekers Nanci Trivellato en Werner Alegretti van de organisatie International Academy of Consciousness (IAC) deelden met het publiek hun research naar Out of Body Experiences (OOBE).

FRONTIER magazine

65


DVD recensies Door Jeannella Felius

The Hunting of the President Genre: documentaire. Duur: 90 minuten. Extra: een boekje met daarin alle feiten op een rijtje en een overzicht van de sleutelfiguren. Eén van populairste presidenten in de Amerikaanse geschiedenis is ongetwijfeld William Jefferson (Bill) Clinton. Door de bekende Monica Lewinsky affaire en het Whitewater schandaal was hij de hoofdrolspeler in een gigantisch mediaspektakel dat maandenlang Amerika beheerste. Opvallend genoeg bleef Clinton in het zadel en bleef hij ondanks alle negativiteit alom geliefd en gewaardeerd. De documentaire The Hunting of the President, portretteert Clinton als slachtoffer van één van de grootste lastercampagnes in de geschiedenis van de Amerikaanse media. Clinton werd door de gevestigde orde gezien als een gevaar en moest met alle mogelijke middelen bestreden worden. Daarbij werd een hele stoet mensen voor het karretje gespannen van een kleine groep mensen. De documentaire geeft redenen over de drijfveren van bepaalde personen en instanties die zich ten doel hadden gesteld om de zittende president uit het Witte Huis te verdrijven. Tevens komt de belangrijke rol van de media aan bod die zich gewillig door republikeinse bronnen liet leiden. Aan de hand van tv-beelden en interviews wordt een beeld geschetst van de gang van zaken. De hele lastercampagne duurde meer dan vijf jaar en kostte meer dan 50 miljoen dollar, maar leidde uiteindelijk niet tot de afzetting van Clinton. De documentaire schetst een goed beeld van de manier waarop iemand in diskrediet gebracht kan worden, welke mensen hiervan de aanstichter waren en welke mensen als pionnen in het spel werden ingebracht. Voer voor liefhebbers van de psychologie en tactiek achter politieke oorlogsvoering.

Godsend Genre: bovennatuurlijke thriller. Duur: speelfilm 98 minuten, extra's 50 minuten. Met deze film heeft Hollywood ingespeeld op de vraagstelling omtrent het klonen van mensen. In de extra's op de DVD licht de regisseur toe hoe hij met dit actuele thema om is gegaan. Met zijn film wilde hij de wat abstracte discussies een persoonlijk gezicht geven. De film vertelt het verhaal van Paul en Jessie Duncan, die hun 8-jarige zoon Adam verliezen door een tragisch ongeval. Terwijl ze bezig zijn met de voorbereidingen van de begrafenis, worden ze benaderd door Dr. Richard Wells. Hij doet hen het ongelofelijke aanbod om Adam te klonen, waarmee hij hen in feite hun zoon zal teruggeven en het gebroken gezin weer compleet maakt. Ondanks de vele wettelijke, ethische en morele kwesties die samenhangen met dit aanbod, besluit het rouwende echtpaar in te gaan op het voorstel. Zij sluiten een soort Faustiaans verbond met de doctor. De geheimhouding die Dr. Wells eist weegt voor hen echter niet op tegen de hoop om hun zoon terug te krijgen en hem de kans op een compleet leven te geven. Het echtpaar verhuist naar het stadje Riverton, tehuis van Dr. Wells indrukwekkende Godsend Fertility Clinic. Hier zal hij de stamcellen met Adam's DNA inbrengen bij Jessie en hier zal Adam voor de tweede keer geboren worden. Adam wordt geboren en zijn eerste levensjaren verlopen precies zoals verwacht. Echter naarmate hij de leeftijd van acht jaar nadert, begint hij nachtmerries te krijgen en gaat hij afwijkend gedrag vertonen. Een gevolg van het feit dat klonen nog experimenteel is en hij de eerste menselijke kloon is van het Godsend institute? De extra's op de DVD haken aan bij de maatschappelijke discussies omtrent het klonen van mensen en voor wie zich graag wat wil verdiepen in de mogelijkheden, de gevaren en de invloed op gezinnen is deze DVD een uitstekend startpunt.

68

FRONTIER magazine


FR ONTIER FRONTIER

PUBLISHING

DE DA VINCI CODE ONTCIJFERD door Filip Coppens Dan Brown's De Da Vinci Code is een internationale bestseller - het best verkochte boek voor volwassenen ooit. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. Dit boek is een absolute must voor diegenen die de feiten van de verzinsels wenst te scheiden… en de waarheid omtrent de echte "Da Vinci Code" wenst te weten.

160

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 9,50.

CODE :

DVCO

DE TWAALFDE PLANEET Wanneer, waar en hoe astronauten van een andere planeet naar de Aarde kwamen en de Homo Sapiens schiepen door Zecharia Sitchin In dit revolutionaire boek, resultaat van een dertigjarige studie, heeft Sitchin oeroude teksten, kosmologiën en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde bijeen gebracht… om tot de schokkende conclusie te komen dat wij afstammelingen zijn van de Nefilim, een superieur ras op Mardoek, de twaalfde planeet. U leest in dit boek over oude geschriften in steen die aantonen waar, wanneer, hoe en waarom, astronauten van een andere planeet zich op Aarde vestigden, huwden met prehistorische vrouwen en aldus de Homo Sapiens, de denkende mens, schiepen. De Twaalfde Planeet levert de documentatie voor een nieuwe radicale theorie. Een boek dat zeker evenveel, zo niet meer, aandacht zal trekken als von Däniken's "Waren de Goden Kosmonauten". Eerste druk is in 1980 verschenen.

316

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 22,44.

CODE :

DTP3

AAN GENESIS VOORBIJ door Zecharia Sitchin Ruimtevaart, genetische manipulatie, computertechnologie: allemaal hoogstandjes van de moderne wetenschap. Maar is het allemaal wel zo nieuw? Zecharia Sitchin denkt van niet en weet overtuigend aan te tonen dat heel oude culturen op aarde al een verbluffende wetenschappelijke kennis hadden. In feite is de hedendaagse technologie een 'herontdekking' van wat de Soemeriërs, oude Egyptenaren en andere vroege volken al wisten. Sitchin baseert zijn ontdekkingen op gegevens op Soemerische kleitabletten en in het bijbelboek Genesis. De Soemeriërs schrijven hun kennis toe aan buitenaardse voorouders, de Anunnaki, afkomstig van de planeet Nibiru. Deze planeet bevindt zich waarschijnlijk binnen ons zonnestelsel een tiende planeet dus, waar ook moderne sterrenkundigen naar op zoek zijn. Verder vindt Sitchin bewijs voor een oude ruimtebasis op Mars. Aan Genesis voorbij gaat verder dan alleen maar wetenschappelijke nieuwsgierigheid; het probeert diep door te dringen in de kern van het bestaan, de herkomst en bestemming van de mens. Een zeer onthullend relaas over waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.

364

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.50.

CODE :

AGV

HET URANTIA BOEK Het Urantia Boek, dat voor het eerst werd gepubliceerd door de Urantia Foundation in 1955, is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmingsNew Frontier Magazine Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax:universum. +31-(0)228-312081 avontuur waarbij de- mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde

email: info@fsf.nl www.fsf.nl 2100 PAGINA’S. HARDCOVER. EUROwebsite: 59.90. CODE : URBO

VOEDSEL DER GODEN De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der Kennis door Terence McKenna In Voedsel der Goden beschrijft Terence McKenna hoe de mens vanaf de prehistorie gebruik heeft gemaakt van drugs. Psychoactieve planten hebben bijgedragen aan het ontstaan van het bewustzijn, spiritualiteit en taal. Door plantaardige drugs te gebruiken kon de mens ook de verbondenheid met denatuur handhaven.Naarmate echter de beschaving voortschreed, werd het nemen van psychoactive middelen steeds strenger verboden. Volgens McKenna zijn de existentiële mensen de huidige wereldproblematiek het resultaat hiervan. We hebben de natuur illegaal verklaard, terwijl we er zelf deel van uitmaken!McKenna schetst in dit boek een heel ander beeld van drugs dan wat we meestal te zien krijgen. Hij laat zien waar de angst voor drugs vandaan komt, en legt de politieke patronen bloot die achter de algemene opvattingen over drugs schuilgaan. Volgens McKenna is het gebruik van bewustzijnsverruimend drug een bedreiging voor de gevestigde orde.

344

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 20.90.

CODE :

VDG

EEN NIEUWE TIJD-RUIMTE DIMENSIE door Patrick Geryl In dit uiterst fascinerende boek wordt eenvoudig en duidelijk bewezen, dat Einsteins relativiteitstheorie onjuist is. Daarvoor voert de auteur u mee naar de geheimzinnige explosies van ganse sterrenstelsels aan de zichtbare grenzen van ons universum, waar buitenaards leven onmogelijk is. Bij deze reusachtige zelfvernietiging van veraf gelegen superwerelden, de zogenaamde quasars, komt in 1/1000 seconde zo'n ongelooflijke hoeveelheid energie vrij, dat men hiermee de aarde voor de komende miljarden jaren van energie zou kunnen voorzien! Astronomen, atoomfysici en andere wetenschappers in de breedste zin van het woord weten absoluut niet wat er precies in die energiesuperwerelden gebeurt. Ze slaan deze gigantische sterrenexplosies dan ook met de allergrootste verbazing gade.

152

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 11.90.

CODE:

FRONTIER magazine

TRD

69


FR ONTIER FRONTIER

PUBLISHING

NUMEROLOGIE & HANDLIJNKUNDE HAND IN HAND door Ans I. de Groot

Dit is het eerste boek dat de eeuwenoude kennis, van numerologie en handlijnkunde door de astrologische planetensymboliek, zo duidelijk met elkaar verbindt. Ze is gebaseerd op een eenvoudige berekening van de geboortedatum, welke in een numeroscoop wordt neergezet. Numerologie opent deuren om liefdevol aan jezelf en aan je relaties te werken, omdat de numeroscoop helder en duidelijk inzicht geeft in de sterke en minder sterke kanten van je persoonlijkheid. Op die manier is er snel een volledige karakteranalyse te maken, een partnervergelijking, een samenwerkingsanalyse of een beroepskeuze c.q. loopbaanadvies te ondersteunen. De kenmerken van alle getallen worden duidelijk toegelicht en, het boek bevat een aantal praktijkvoorbeelden met combinatieduidingen, van een handafdruk en een geboortedatum. Een bijzondere aanvulling waar mensen elkaar willen kunnen begrijpen en de bereidheid hebben om van elkaar te leren.

120 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.95. CODE: NHHH

NOSTRADAMUS EN DE ERFENIS VAN DE TEMPELIERS door Rudy Cambier De "Voorspellingen van Nostradamus" werden niet in de jaren 1550 geschreven door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De werkelijke auteur was Yves de Lessines, prior van de Cisterciënzer abdij van Cambron, in het Belgische Henegouwen. De teksten tonen de weg naar de schat van de Tempeliers. Deze verbluffende bewering is de conclusie die Rudy Cambier trok na jarenlang onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Cambier besloot dat de taal niet behoorde in de eeuw of de taal van Nostradamus, maar wel in Henegouwen, in de veertiende eeuw. In de drie eerste kwatrijnen wordt de sleutel gegeven. Daarin zegt de schrijver wie hij is, waar hij zich bevindt, welke functie hij bekleedt, voor wie de tekst bestemd is en hoe hij moet gelezen worden. Met deze sleutel slaagde Cambier erin om de profetieën te vertalen. Er was echter geen sprake van toekomstige rampen en ander ontij, zoals zovelen beweerd hebben. Wat zichtbaar werd, was indien mogelijk nog meer verbluffend.

176 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 22.90. CODE: NET

ONBEKENDE ASPECTEN VAN NOSTRADAMUS door Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel.

160

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 14.95. CODE: OAVN

GRAANCIRKELS, GODEN EN HUN GEHEIMEN De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan door Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt 'getrakteerd' op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. Is het, zoals sceptici ons willen doen laten geloven, allemaal mensenwerk? Zijn er over de hele wereld diverse grapjassen bezig om bij nacht en ontij u en mij voor de gek te houden en dat al jaren lang? In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een 'oud-Hebreeuwse' inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de 'graancirkelcode' te kraken. Lees wie de 'goden' waren en dat 'ze' nog steeds onder ons zijn, om de mensheid door middel van prachtige gewasformaties klaar te stomen voor een nade naderende dimensieovergang.

205 PAGINA ’S. PAPERBACK . EURO 15.95. CODE : GGG New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl DE ORION PROFETIE; DE WERELDCATASTROFE IN 2012

Voorspellingen van de Maya 's en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 door Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya's en de Oude Egyptena-ren. Beide volkeren zijn regelrechte afstammelingen van de legendarische Atlantiërs, die een ongekend grote kennis van astronomie hadden. Zo voorspelden zij de zondvloed die hun ondergang zou betekenen. Exact op tijd zetten zij een exodus in naar Egypte en Zuid-Amerika en bouwden daar een nieuwe cultuur op. Het zijn deze Maya's en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde 'codeposities' in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! De auteurs, beiden archeo-astronomen, beschrijven in De Orion-profetie hoe zij de waarschuwing voor een allesvernietigende wereldcatastrofe ontdekten en wisten te ontcijferen.

172

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 15.90.

CODE :

DOP

DE ONKWETSBARE PROFEET Het Nederlandse Fenomeen Mirin Dajo door Jan D. de Groot Arnold Henskes wordt in 1912 te Rotterdam geboren. Op 33-jarige leeftijd komt hij tot het besef dat hij onkwetsbaar is en dat hij een opdracht heeft te vervullen. Hij is geroepen om de mensen een vredesboodschap te brengen. Onder de naam Mirin Dajo begint hij aan zijn opdracht. Om bekendheid te krijgen geeft hij demonstraties waarbij hij zich met verschillende wapens laat doorboren. Assistent van Mirin Dajo in die jaren is Jan Dirk de Groot. Hij maakt aantekeningen van de reizen en demonstraties met Mirin Dajo, verzamelt krantenknipsels en foto -en filmateriaal. Daarnaast maakt hij notities van de lessen die Mirin Dajo hem geeft.Deze gegevens vormen de basis van dit boek.

216

70

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.90.

CODE:

FRONTIER magazine

MIDA


NIEUWE

BOEKEN

HET GEHEIME BOEK DER GROOTMEESTERS Maria Magdalena, Johannes de Doper en de ware identiteit van de Messias door Lynn Picknett & Clive Prince Tijdens hun onderzoek naar de lijkwade van Turijn en het oeuvre van Leonardo da Vinci stuitten Picknett en Prince op aanwijzingen dat er een geheime, ondergrondse godsdienst zou hebben bestaan. In een Engelse kerk vonden zij vervolgens het bewijs voor het voortbestaan van deze godsdienst tot op de dag van vandaag. Deze vondsten vormden het begin van een speurtocht die hen zou voeren tot in het hart van het Europese occultisme en de geschiedenis van de vrijmetselaars, de katharen en de tempeliers. Cruciaal was hun ontdekking van de centrale rol die (gewijde) seksualiteit binnen deze ‘ketterse’ stromingen speelde en het belang dat gehecht werd aan het vrouwelijk principe. Het spoor voerde terug naar de eerste eeuw na Christus en bracht een dramatische verandering teweeg in hun visie op de ware aard en motieven van Jezus Christus en de rol die Maria Magdalena en Johannes de Doper hebben gespeeld, een rol die door de roomskatholieke kerk stelselmatig is ontkend en vervormd.

480 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 15.00. CODE: GBDG

REGEREN VANUIT HET DUISTER De ware macht van Vrijmetselarij, de Priorij van Sion, Illuminati, Skull and Bones onthuld door Jim Marrs Geheime organisaties behoren niet tot een ver verleden, zij bestaan nog steeds. De echte vraag is hoe groot hun invloed is en hoe ze het verloop van de geschiedenis kunnen manipuleren. In Regeren vanuit het duister onderzoekt Jim Marrs een groot aantal geheime organisaties, zoals katharen, jakobijnen, fascisten, de Kennedy-clan en zelfs de CIA. Hij ging terug tot de oorsprong van dit verschijnsel die vermoedelijk nog vóór de Egyptische oudheid ligt. Hij vermoedt zelfs dat er oeroude kennis eeuwenlang binnen mysteriescholen en genootschappen is doorgegeven. Marrs beschrijft de rol van geheime organisaties bij wereldschokkende gebeurtenissen, zoals de inquisitie, de Franse en de Russische Revolutie, de wereldoorlogen, Vietnam en de Golfoorlog. Dit boek schetst een verbijsterend beeld van de werkelijke macht achter de schermen.

460 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 12.50. CODE: RVHD

GEORGE W. BUSH EN DE MYTHE VAN AL-QAEDA De verborgen macht achter de aanslagen van 11 september 2001 door Robin de Ruiter Deze internationale bestseller van Robin de Ruiter, vertaald en uitgebracht in meer dan tien landen, oogste buitengewoon succes op alle grote boekenbeurzen wereldwijd. Er schijnen nog altijd mensen te zijn die het voor mogelijk houden dat terroristen van al-Qaeda op 11 september 2001 de aanslagen op het New York World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington begaan zouden hebben. De schrijver – bekend vanwege zijn diepgaande achtergrondonderzoeken – komt in dit boek met een groot aantal opzienbarende feiten, waardoor een beeld van de gebeurtenissen ontstaat, dat sterk afwijkt van de officiële versie. Op indringende wijze weerspreekt hij de officiële versie van de aanslagen van 11september. Waar anderen alleen maar vragen stelden en twijfels hadden, ontwikkelt de schrijver voor het eerst een hele andere versie van het gebeuren – een scenario, dat in principe nog angstaanjagender is dan de officiële geschiedschrijving.

229

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 14.80. CODE: GWBA

HET MYSTERIE VAN DE ARK DES VERBONDS Verbazingwekkende onthullingen over de onvoorstelbare kracht van de Ark door Sir Laurence Gardner Het geheim van de bijbelse Ark des Verbonds spreekt al evenzeer tot de verbeelding als de zoektocht naar de Heilige Graal. Wat is het precies? Wat was de functie ervan? En… waar is hij gebleven? Verloren geheimen van de Ark des Verbonds is Laurence Gardners controversiële en intrigerende speurtocht naar de betekenis en onvoorstelbare van de Ark. Door informatie uit de archieven van de Rozenkruisers in New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe -kracht tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 verband te brengen met de kennis van vooraanstaande kernfysici weet Gardner de avontuurlijke koers te achterhalen die de Ark heeft afgelegd info@fsf.nl website: van de Sinaï tot Jeruzalem email: en verder. Tevens onderzoekt hij dewww.fsf.nl mysterieuze kracht van de Ark om goud om te zetten tot een staat van gewichtloosheid.

444 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 24.95. CODE: MYSAV

DE KUNST VAN HET OORLOGVOEREN Klassieken van Wijsheid door Sun Tzu Dit met recht klassieke meesterwerk stamt uit 400 voor Christus. Het is het oudst bekende filosofische werk over oorlog, tactiek en strategie. Oorlog is een uiterst gewichtige factor in de geschiedenis en de actualiteit, en alleen al om die reden blijft dit boek van groot belang, Legerleiders en staatslieden hielden en houden het binnen handbereik. Er zijn bijvoorbeeld aanhoudende geruchten dat het boek in de Golfoorlog door beide partijen is geraadpleegd... Maar het belang van de Sun Tzu reikt verder, want het is toepasbaar op andere levensterreinen.

304 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 27.50. CODE: KVHO

DE MYSTERIEUZE JEZUS Was Jezus oorspronkelijk een heidense God? door Timothy Freke Wist u dat duizenden jaren voor onze jaartelling 'heidenen' ook al een Zoon van God vereerden? Wist u dat deze heidense verlosser ook werd geboren als zoon van een maagd op 25 december temidden van herders; dat hij water in wijn wist te veranderen; dat hij stierf en wederopstond met pasen en dat hij zijn lichaam en bloed aan volgelingen aanbood? Wat zou u ervan vinden als deze heidense verhalen zouden zijn herschreven tot het evangelie van Jezus Christus? Is er historisch gezien voldoende bewijs om aan te tonen dat Jezus werkelijk als historische figuur bestond? Of zult u na lezing van dit boek - ook beginnen in te zien dat de jezusfiguur, zoals u die hebt leren kennen grotendeels werd 'gekopieerd'.

438 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.95. CODE: DMJZ FRONTIER magazine

71


NIEUWE

DE GRAAL

BOEKEN

Geschiedenis van een fascinatie door Koert ter Veen De Graal fascineert mensen door de eeuwen heen. Er bestaan dan ook veel verhalen en mythen rond dit bijzondere verschijnsel. Koert ter Veen, bekend om zijn vele malen herdrukte studie over de tempeliers, zijn werk over Athos en andere historisch omstreden zaken, is de man om feiten en fictie in beeld te brengen en waar nodig is ook meedogenloos van elkaar te scheiden. Naast een inventarisatie van de verschijningsvormen van de graalmythe, als bijvoorbeeld in de Graalromans rond Perceval en Lancelot brengt deze studie hem ook op het pad langs de eucharistie, het heilige bloed, de verborgen genealogie van jezus, de Dode-Zeerollen, Maria Magdalena, de kruisdood, de lijkwade van Turijn, de Zwarte Madonna en natuurlijk de Da Vinci Code. Koert ter Veen laat zich dat de huidige Graalkoorts in een al eeuwenoude traditie staat.

300 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 22.95. CODE: DEGR

DE WARE GRAAL EN ZIJN VALSE HOEDERS Da Vinci een van hen, maar de sleutel niet de zijne door Jan Smulders Eeuwenlang speuren mensen al naar de Heilige Graal. Rond deze Graal duiken voortdurend en de laatste tijd dankzij de hype rond The Da Vinci-code wederom, de raadselen rond het schilderwerk van Nicolas Poussin, het raadsel van Rennes-le-Chateau en Le Serpent Rouge op. Iedereen weet dat deze raadselen iets met het Graal geheim te maken hebben, maar niemand kon er de hand op leggen. Voormalig stuurman op de grote vaart, Jan Smulders, decodeert in zijn boek De Ware Graal en zijn valse hoeders voor het eerst de werkelijkheid die achter deze mystiek schuil gaat. De kennis die zichtbaar wordt is een ingenieus lijnenspel welke een niet eerder beschreven relatie blootlegt tussen pentagram en cirkel. De oeroude wijsheid is tot op heden voor ingewijden verborgen gehouden voor het publiek. De waarde er van is nauwelijks te overzien. Wetenschappers zullen zich moeten buigen op de kelk, de Graal, die in het lijnenspel zichtbaar wordt en wat deze zal doen binnen de biologie, de natuurkunde, de astronomie de geneeskunde en de kosmologie. De valse hoeders worden blootgelegd in dit even dappere als fascinerende boek.

225 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 17.95. CODE: WGVH

DE PYRAMIDEN VAN EGYPTE door Alberto Siliotti Volgens de bijbelse overlevering 'de voorraadschuren van de farao's', volgens aanhangers van een beeldende archeologie de schatkamers van wijsheid uit verlorengegane beschavingen - de piramiden zijn de materialisatie in steen van de religieuze ideeën en technologische kennis van een beschaving die meer dan vierduizend jaar gelden bloeide aan de oevers van de Nijl. Deze gids neemt u mee naar die fascinerende wereld en stelt u in staat alle aspecten van de piramiden van Egypte te verkennen.

168 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.95. CODE: PYVE

HEILIGE PLAATSEN IN HET OUDE EGYPTE Geillustreerde gids voor de tempels en graven van de farao's door Lorna Oakes Het oude Egypte boeit al eeuwenlang de reizigers. Voor zowel de oude Grieken als de hedendaagse toeristen heeft Egypte een speciale betekenis. Rijk geïllustreerd met prachtige foto's en gedetailleerde schetsen van de belangrijkste plaatsen. Het boek toont de begrafenisrituelen, maar geeft ook inzicht in het dagelijks leven van de oude Egyptenaren; hun werk, tijdverdrijf en levensomstandigheden.

256 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.95. CODE: HPIOE

VERDWENEN BESCHAVINGEN

New Frontier Magazine - Adventures door Austen AtkinsonUnlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 email: info@fsf.nl Dit boek gaat op reis naar verschillende fascinerendewebsite: plaatsen overwww.fsf.nl de hele wereld met een rijkdom aan schoonheid en belangrijkheid. Tot nu toe onbekende informatie is ontdekt door middel van nieuwe technologieën en archeologische vondsten. Verdwenen beschavingen is het eerste boek dat de nieuwe technologieën, bijvoorbeeld de satelliet, combineert met archeologische ontdekkingen om de geheimen van oude beschavingen te onthullen.

192 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 24.95. CODE: VEBE

DE ANJERCODE Voor Koningin & Vaderland door Thomas Ross Vanaf het voorjaar van 1942 werd vanuit Engeland een `geheim leger' in bezet Nederland opgebouwd als steun aan het verzet tegen de Duitsers. Nederlandse agenten werden op Nederlandse bodem gedropt, die radioverbindingen met Londen tot stand moesten brengen. Al vrij snel bleek echter dat er verraad in het spel was: tientallen agenten werden direct na aankomst opgepakt en gedwongen hun berichten door te geven aan Londen. Het was het begin van het zogenaamde Englandspiel of Nordpolspiel, waarbij de Duitsers bijna twee jaar lang geheime informatie over de geallieerde plannen ontvingen, tot het dubbelspel eindelijk bekend werd...

366 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 18.50. CODE: ANJER

NOG ÉÉN MESSIAS door Alla Avilova Nog één Messias is een prachtig filosofisch en aandoenlijk verhaal dat zich afspeelt in het postcommunistische Rusland van de jaren negentig van de vorige eeuw, waar temidden van de algehele verwarring de mensen hun zekerheden en hun dromen zijn kwijtgeraakt en waar religieuze tradities geen antwoorden meer kunnen geven. Een land waar zomaar een messias kan verschijnen. Een messias die ook niet álle antwoorden paraat heeft.

156 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 16.95. CODE: NEEM 72

FRONTIER magazine


NIEUWE BOEKEN / D VD DVD DEFLATIE IN AANTOCHT Waarom Huizen- en Aandelenmarkten ineen zullen zakken door Eric Mecking Minister van Financiën Gerrit Zalm is onaangenaam verrast, en velen met hem, dat de Nederlandse economie weer krimpt en hij kan hiervoor geen verklaring geven. Historicus Eric Mecking is helemaal niet verbaasd. Hij voorspelt in zijn boek Deflatie in aantocht – Waarom huizen- en aandelenmarkten ineen zullen zakken dat we het ergste niet achter de rug hebben, maar dat de zwaarste tijd nog moet komen. Dat we nu zelfs aan het begin staan van de grootste economische terugval sinds de jaren dertig, die in combinatie met toenemende vergrijzing zal leiden tot een zware crisis bij Nederlandse pensioenfondsen en het einde van de Nederlandse verzorgingsstaat inluidt. Eric Mecking (1959) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is thans werkzaam als informatiespecialist.

240 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 15.00. CODE: DEFA

DE EERSTE BESCHAVING De ontdekking van de wetenschap uit de prehistorie door Christopher Knight, Alan Butler Wetenschapper Alexander Thom ontdekte bij zijn onderzoek naar steencirkels een oude eenheid voor lengtematen. In De eerste beschaving zetten Knight en Butler de speurtocht naar deze ‘megalithische yard’ voort, en zo vinden ze overtuigend bewijs voor het bestaan van een onbekende, hoogontwikkelde cultuur die de voorloper moet zijn geweest van de vroegst bekende beschavingen als de Soemerische en de Egyptische beschaving. Daarvoor moet er al een Eerste Beschaving zijn geweest. Knight en Butler onthullen de geheimen van een opmerkelijk geïntegreerd meetsysteem dat veel geavanceerder is dan tegenwoordig gebruikte systemen en dat aan de basis ligt van het metrische en het Britse meetsysteem. De toenmalige wetenschappers moeten kennis hebben gehad van de afmetingen, bewegingen en onderlinge verhoudingen van aarde, maan en zon, en zelfs begrip van de snelheid van het licht.

261 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.95. CODE: DEEB

MISTER CHINA door Tim Clissold Een Wall Street-bankier, een Britse zakenman (Clissold) en voormalige Rode Gardist... en 418 000 000 dollar die beetje bij beetje in rook opgaat. Het ware verhaal van een geharnaste Wall Street-bankier die in China op zoek ging naar roem en succes. Vastbesloten om mee te surfen op de eerstvolgende grote investeringsgolf sloeg hij de handen ineen met een voormalige Rode Gardist en een Mandarijn sprekende Brit. Samen kregen ze ruim vierhonderd miljoen dollar bij elkaar. Ze kochten overal in China fabrieken op en dachten waterdichte contracten afgesloten te hebben. Tot hun schade en schande ondervonden ze echter dat in China heel andere regels gelden...

272 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.90. CODE: MICH

ALLES IS ER NIET De mythe van de Iraakse wederopbouw door Anneke van Ammelrooij Kort na de bevrijding van Irak trok Anneke van Ammelrooy naar Bagdad om zich bij haar Nederlands-Irakese man Ismael Zayer te voegen. Ze kwam aan in een zwaar verwaarloosde stad, met een verpauperde en volslagen cynisch geworden bevolking. Haar man werd herenigd met zijn kinderen die hij 25 jaar niet had gezien. De toekomst van Irak leek open te liggen. In korte tijd stampte het stel samen met tientallen Irakezen een nieuw dagblad uit de grond, Al- Sabah (De Morgen), dat spoedig de grootste krant van het land werd. Ze openden ook een centrum voor steunUnlimited aan nieuwe Irakese burgerorganisaties, Civil Pillar. Washington beloofde veel: miljardenhulp voor de New Frontier Magazine - Adventures Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 economische wederopbouw, vrije verkiezingen, veiligheid, vrede. Tienduizenden Irakezen togen enthousiast aan het werk. Na bijna twee email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl jaar is er van de wederopbouw weinig terechtgekomen. De Amerikanen confisqueerden Iraks olie-inkomsten, maar de bevolking van de hoofdstad zit nog evenveel uren zonder stroom als vlak na de oorlog en er is nog steeds rantsoenering. De Amerikanen ontnamen via een juridische truc de redactie van Al-Sabah het eigendom van hun krant. De opbrengst van dit boek komt ten goede aan projecten van Civil Pillar en de nieuw opgerichte krant, Al-Sabah Al-Jadeed (De Nieuwe Morgen).

190 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 17.50. CODE: AIEN

DE LEGENDE VAN DE HEILIGE GRAAL (4 DVD-SET) Deze documentaire bestaat uit 4 disc's met elk een aflevering over de Heilige Graal. De eerste aflevering gaat over de Kelten en Koning Arthur. Arthur is een groot gedeelte van zijn leven op zoek geweest naar de Heilige Graal en heeft zijn ridders op pad gestuurd. Ook is het vermoeden dat de Heilige Graal eigenlijk een verzameling is van diverse Keltische legendes, mystiek en verhalen. Het tweede deel gaat over de Katharen. Bij het derde deel gaan we niet zo ver terug in het verleden want ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd driftig gezocht naar de Heilige Graal. Vlak voor de grote opkomst van de Nazi’s was de Duitser Otto Rahn al hevig geïnteresseerd in de Heilige Graal en hij werd uiteindelijk ingehuurd door Hitler’s nazi. Hitler en zijn handlangers hadden namelijk een buitengewone interesse voor het bovennatuurlijke. De vierde disc is een bonus-DVD. Hierop staan een zeer interessante documentaire over de Heilige Graal en zeer verrassend: een aflevering van de populaire TV-serie “Relic Hunter”.

220 MINUTEN 4 DVD’S. EURO 29.99. CODE: LHGD

DE VERBORGEN MACHT ACHTER DE JEHOVAH’S GETUIGEN door Robin de Ruiter Onderzoeker Robin de Ruiter ontdekte tijdens zijn verblijf en studie in Spanje dat dit Genootschap helemaal niet zo ongevaarlijk is. Hij infiltreerde – als kandidaat lid – in een gemeente van Jehovah’s Getuigen en leerde hun organisatie van zeer nabij kennen. Nadien schreef hij een waarschuwend boek, dat eerst in het Spaans verscheen (Mexico 1994). Het was de aanleiding voor honderden, zo niet duizenden Jehovah’s Getuigen om het Genootschap de rug toe te keren.

213 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 15.90. CODE: VMJH FRONTIER magazine

73


NIEUWE

BOEKEN

HAPKLARE GEZONDHEID Een praktische gids over waarheid en waanzin van gezond eten door Rob Sijmons Het is tijd voor een gids in de jungle van gezondheidsclaims. Je koopt geen eten meer omdat het lekker is, maar omdat het gezond is, goed voor hart, huid, botten en algemene weerstand. De visboer adverteert met gezonde visvetten. De groenteboer is helemaal een plaatsvervangende dokter geworden. En dan zijn er nog de winkels met speciale pillen, dragees en drankjes die hun voedingssupplementen verkopen als nog gezonder dan het voedsel zelf. Er bestaan normen voor het toelaten van dergelijke 'gezondheidsclams'. Principe is: wie beweert, bewijst! Maar beweren staat vrij en het bewijs is vaak glansrijk afwezig, of er wordt zelfs bewezen dat de producten helemaal niet zo gezond zijn. Wetenschapsjournalist Rob Sijmons onderzocht voor Hapklare gezondheid de geldigheid van honderden gezondheidsclaims, ook van biologisch en vegetarisch voedsel. Veel valt door de mand. Hapklare gezondheid is een handzaam en vermakelijk, maar bovenal zeer praktisch overzicht: van aleo vera, anti-oxidanten en broccoli tot zalm en zink.

239 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 18.90. CODE: HAP

ELEKTROSTRESS & GEZONDHEID Invloed van electriciteit en zenders. Duurzaam & gezond bouwen door M. Haas De gsm kookt je hersenen, wonen vlakbij een hoogspanningsleiding veroorzaakt kanker of leukemie bij kinderen, van radon in je huis krijg je longkanker. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Geruchten over ongezonde effecten van straling zijn er genoeg. Maar moeten we ons echt zorgen maken? Dit boek geeft uitsluitsel. Het laat zien waar we werkelijk moeten oppassen en wat we moeten afdoen als geruchten die geen feitelijke basis hebben. Het laat de samenhang zien tussen de verschillende natuurkundige verschijnselen en verklaart de invloeden van elektromagnetische velden en stralingen. Daarnaast geeft het een overzicht van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek naar de risico's van elektromagnetische velden die tot nu toe nauwelijks bij een breed publiek bekend zijn. Elektriciteit en zenders bieden ongekend veel nieuwe mogelijkheden. De risico’s van de huidige ‘draadloze-samenleving’ moeten echter wel serieus genomen worden. Elektrostress is een problematiek waar iedereen in meer of mindere mate mee te maken heeft.

160 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.50. CODE: ELGE

DE GROTE MEESTERS UIT TIBET Ware gebeurtenissen uit het uiterlijke, innerlijke en geheime leven van de belangrijkste Tibetaanse lama's door Egbert Asshauer Op het 'dak van de wereld' kon in het verleden een esoterisch weten opbloeien dat zijn weerga op aarde niet kent. Meer dan duizend jaar geleden bereikte de vedische wijsheid van de grote rishi's en yogi's uit India Tibet. Beschermd door de unieke geografische ligging, kon zich dit weten van meester tot meester in de tulku-traditie verbreiden. De verlichte lama's gingen na hun dood niet naar het nirvana, maar keerden in nieuwe lichamen terug, om de zoekende mensheid te helpen. Vanwege zijn vertrouwenspositie bij de Tibetanen lukte het Egbert Asshauer, een jarenlange vriend van de Dalai Lama, tot nu toe niet-geopenbaarde gebeurtenissen uit het leven van de belangrijkste Tibetaanse meesters op te tekenen. De geestelijke vermogens van de grote lama's overstijgen heel vaak het bevattingsvermogen van oningewijden - en toch zijn er talloze geloofwaardige bewijzen voor de beschreven gebeurtenissen.

200 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 22.50. CODE: GMUT

KELTISCHE SPIRITUALITEIT Een oud geloof met perspectieven voor de toekomst door Ian Bradley Deze fascinerende studie richt zich op de geloofswereld van het Keltische christendom, zoals zich dat manifesteerde in het Britse eilandenrijk na het vertrek van de Romeinen tot aan de invallen van de Noormannen. New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: Hun +31-(0)228-312081 De Kelten ontwikkelden een eigen vorm van spiritualiteit en theologie, die ook het kerk-zijn bepaalde. geloof had een mystieke inslag, werd sterk beïnvloed door de Woestijnvaders en oriënteerde zich op de bijbel. email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl Geloofsvoorstellingen en –praktijken uit een niet- christelijk verleden werden niet ruwweg overboord gezet, maar verwerkt in de Keltische christelijke spiritualiteit. Hieruit blijkt een holistische en tolerante gezindheid.

175 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.50. CODE: KESP

DE LAATSTE KATHAREN Geloof, seks en heldenmoed in een middeleeuwse Franse gemeenschap door René Weis Het geloof van de katharen vormde in de dertiende eeuw een serieuze bedreiging voor de katholieke Kerk. De repressie door de Inquisitie kostte duizenden katharen het leven. Ondanks de brute vervolgingen maakte deze dappere sekte tussen 1290 en 1329, rond het ZuidFranse bergdorp Montaillou, een laatste bloei door. Tegen het geweld en de intimidatie in hebben zij hun geloof en levenswijze tot het einde toe verdedigd. Op basis van uniek bronnenmateriaal, zoals rechtbankverslagen en notulen van de Inquisitie, beschijft Weis op meeslepende wijze deze aangrijpende historische periode. Hij voert een aantal onvergetelijke karakters ten tonele, zoals de van seks bezeten chatelaine, een vals spelende priester, een spraakzame herder en een bisschop die geen genade kent.

456 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 16.95. CODE: DLKA

SURVIVAL HET SAS HANDBOEK Hoe overleef je in het wild, in elk klimaat, op land en op zee door John Lofty Wiseman Hét boeiende en alomvattende boek over álle informatie, gereedschappen en vaardigheden die een mens nodig heeft om onder de meest barre omstandigheden te overleven. Dit is een door en door betrouwbaar boek voor de echte avonturiers. De opzet en indeling zijn bijzonder aantrekkelijk en toegankelijk: het is daarom óók een fascinerend boek voor iedereen met interesse in actieve vakanties, trektochten en buitensporten.

576 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 24.95. CODE: SASH 74

FRONTIER magazine


NIEUWE

BOEKEN

KEIZER IN LOMPEN Politiesamenwerking in Europa door Wil van der Schans en Jelle van Buuren Tal van organen bemoeien zich met de opsporing en gunnen elkaar onderling het licht in de ogen niet. Toch neemt de invloed van Europa op de Nederlandse opsporing sluipenderwijs toe, ook al trekken Nederlandse politieteams zich niet zo veel aan van de prachtige besluiten van de Europese justitieministers."Je moet in Nederland wel eens uitkijken dat hondenpoep en fietsendiefstallen niet belangrijker wordt gevonden dan internationale criminaliteit," vindt Roelof-Jan Manschot, Nederlands vertegenwoordiger in het Europese justitiële samenwerkingsorgaan Eurojust. De formele Europese politie- en justitiesamenwerking die de justitieministers van de Europese lidstaten proberen op te zetten blijkt maar lastig te organiseren. Gebrek aan visie, ondoorzichtige besluitvorming en belangenconflicten spelen de samenwerking parten.Het Europese paradepaardje Europol komt met moeite uit de startblokken. "Europol werkt niet, het is vooral lucht. Het is eigenlijk een heel tragisch verhaal," zegt bijvoorbeeld Patrick Zanders, Belgisch lid van de Raad van Bestuur van Europol.

175 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.50. CODE: KESP

STERREN KIJKEN Verkenningen door de kosmos door Servé Vaessen Het heelal spreekt tot de verbeelding. Een heldere sterrennacht heeft iets mysterieus, maakt gevoelens van ontzag en verwondering los. Sterren kijken onderneemt een sightseeing tour door de wonderlijke kosmos. Op een aansprekende manier geeft Servé Vaessen tekst en uitleg over sterren, sterrenbeelden en andere hemelverschijnselen die je met het blote oog of een eenvoudige verrekijker kunt zien. Nuttige waarneemtips worden gecombineerd met uitvoerige achtergrondinformatie. Ook tal van kosmische raadsels komen aan bod.Waarorn is de aarde rond? Hoe maken sterren ons bestaan mogelijk? Waarom is het 's nachts donker? Waarom laat ET niks van zich horen? Heeft de ruimte een rand? Door de bijzondere combinatie van weten en waarnemen is Sterren kijken een onderhoudend boek over wat iedereen altijd al over het heelal heeft willen weten.

192 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.90. CODE: STER

HET ELEKTRISCH UNIVERSUM Een geschiedenis van de elektriciteit door David Bodanis In Het elektrisch universum neemt David Bodanis ons mee van een radeloze Isaac Newton naar de negentiende-eeuwse experimenten van Faraday; van Hamburgse kelders tijdens een vuurstorm aan het einde van de Tweede Wereldoorlog naar de denkwereld van Alan Turing. We leren over de werking van mobiele telefoons en gloei-lampen, en over elektrische stroompjes in het menselijk brein. David Bodanis schrijft over de wetenschappers en uitvinders dankzij wier baanbrekende onderzoek wij inzicht hebben gekregen in het verschijnsel elektriciteit. Hij laat zien hoe elektriciteit de wereld onomkeerbaar heeft veranderd en een niet meer weg te denken invloed heeft op ons dagelijks leven en handelen. Met Het elektrisch universum levert Bodanis opnieuw een perfecte combinatie van sociale geschiedschrijving en populair-wetenschappelijke kennisoverdracht.

233 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.95. CODE: ELUN

DE ACHTSTE EIGENSCHAP Van effectiviteit naar inspiratie door Stephen R. Covey De achtste eigenschap formuleert Covey als volgt: Ontdek je eigen `stem', draag deze uit en help ook anderen hun eigen stem te ontdekken en uit te dragen. Dit maakt dat je het beste in jezelf naar boven haalt en zo de meeste creativiteit, kracht en resultaten boekt. Dit geldt voor mensen persoonlijk, maar ook voor New Frontier Magazine - Adventures Unlimited tel: +31-(0)321-380558 - fax: de creativiteit en resultaten in organisaties. In zijnEurope bekende- meeslepende stijl laat Covey zien+31-(0)228-312081 hoe je die creatieve krachten kunt ontdekken en kunt ontwikkelen, en ookwww.fsf.nl hoe je als leidinggevende dat proces bij email: info@fsf.nl website: anderen kunt faciliteren. Maar Covey laat ook zien waarom en hoe er zoveel energie verloren gaat.

365 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 27.50. CODE: D8EI

ONDERWERELD-P.R. door Bart Middelburg De onderwereld doet al sinds jaar en dag aan public relations. De zware criminelen en haar spin doctors ontdekten steeds meer de kracht van de multimedia. In Onderwereld-P.R. beschrijft Bart Middelburg aan de hand van concrete gevallen hoe de Onderwereld-P.R. werkt. Soms volstaat inkapseling van journalisten, soms worden drastischer maatregelen genomen, zoals toepassing van geweld en de strategie van het kapotprocederen. Ook worden smeercampagnes gelanceerd waarbij ‘tegenstanders’ via verborgen camera’s en valse verklaringen moeten worden zwartgemaakt en kaltgestellt, en waarbij de scheidslijn tussen onderwereld en journalistiek soms geheel verdwijnt...

260 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 10.00. CODE: ONPR

DE KOSMOS FLUISTERT ZIJN NAMEN De magische kosmologie van de Boliviaanse hooglandindianen in een ontmoeting met de stad door H. Timmer Het intensieve veldonderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt, heeft zich afgespeeld in kleine dorpen en in een grote stad in de Boliviaanse Andes. De auteur daagt de lezer uit om bij tijden het rationele denkpatroon opzij te zetten en te proberen zich in de belevingswereld van de Aymaras te verplaatsen. Wat de lezer vast en zeker zal ondervinden, is hoezeer wij hier in het westen onze eigen logica en vooronderstellingen omtrent de werking van de wereld hebben. Als de lezer zich de moeite zal getroosten om zijn betoog niet alleen te volgen met de ratio maar ook met intuïtie en verbeeldingkracht, zal deze verrukt zijn over de rijkdom van de beleving van de Boliviaanse hoogland indiaan. Hilver Timmer sluit zijn voorwoord in het boek af met de zin ‘opdat de magie mag vloeien’.

320 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 27.50. CODE: KFZN FRONTIER magazine

75


NIEUWE

BOEKEN

HELP! EEN ENGEL OP M'N SKATEBOARD door Esther van der Linden

Er is in het leven van Bart maar één ding belangrijk en dat is zijn skateboard. Als een jonge engel zich met zijn leven gaat bemoeien, belandt hij van het ene avontuur in het andere, met grote gevolgen...Bart is een jongen die alleen maar van skateboarden houdt en zeker niet zit te wachten op een engel die de hele tijd over zijn schouder mee gluurt. Toch groeit er langzaam een vriendschap tussen Bart en de engel Bartholomeus. Maar dan komt Bart in levensgevaar! Zal Bartholomeus zijn grootste angst kunnen overwinnen om zijn vriend te redden?Esther van der Linden is spiritueel therapeut. Met haar boek wil zij kinderen met de meer positieve dingen van het leven kennis laten maken, wat heeft geleid tot een ontroerend en tegelijkertijd spannend verhaal. (Kinderboek)

122 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 12.95. CODE: HELP

VET, VETTER, VETST ! door Morgan Spurlock Met een hamburger in de hand schetst Morgan Spurlock het schokkende beeld van de gevolgen voor onze gezondheid en de juridische en financiële consequenties, die onze honger naar fastfood veroorzaakt. Dit is het grappigste en meest doortastende nieuwe geluid sinds Michael Moore.Kun je alleen op fastfood overleven? Morgan Spurlock probeerde het. Een maand lang at hij drie ‘volledige’ maaltijden per dag bij McDonald’s om te onderzoeken welke effecten fastfood op zijn lichaam zou hebben.In de documentaire Super Size Me deed Morgan Spurlock verslag van het experiment dat tot de verbeelding sprak van miljoenen mensen. In dit boek gaat hij verder en onthult hij alle achtergronden: de relatie tussen fastfood en de toename van zwaarlijvigheid en hoe we door de voedingsindustrie gemanipuleerd worden. Dat dit uiterst actueel is bewijst het rapport Ons eten gemeten van het RIVM uit 2004, waarin staat dat 20.000 Nederlanders jaarlijks sterven als gevolg van verkeerd en te veel eten.

344 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.95. CODE: VET

ONDERGANG Waarom beschavingen verdwijnen of overleven door Jared Diamond In Ondergang ontwikkelt Diamond een alomvattende theorie over de rol van het milieu bij het verdwijnen van beschavingen. Aan de hand van boeiende historische beschrijvingen van voorbije beschavingen, zoals die van de Polynesiërs, Maya's en Vikingen, analyseert hij de oorzaken van hun ineenstorting. Aantasting van het milieu, klimaatswijzigingen, snelle bevolkingsgroei en verkeerde politieke beslissingen vormden overal de belangrijkste factoren voor de ondergang, maar sommige samenlevingen vonden een oplossing en bleven wel bestaan. Volgens Diamond staan ook wij nu voor belangrijke beslissingen die een `ecologische zelfmoord' kunnen voorkomen of juist veroorzaken.

702 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 35.75. CODE: ONGA

SYNCHRONISCH LEVEN De onbegrensde kracht van het zinvolle toeval door Deepak Chopra We kennen allemaal de ervaring dat sommige gebeurtenissen te toevallig zijn. Misschien moeten wij zelfs het hele begrip toeval wantrouwen en bestaan er verbanden die wij onbewust aanvoelen zonder ze precies te kunnen aanwijzen. Deepak Chopra is ervan overtuigd dat wij contact kunnen leggen met een gebied van onbegrensde mogelijkheden in onszelf. Zinvol toeval, of synchroniciteit, is een boodschap uit dit gebied. In dit magistrale nieuwe boek laat Chopra zien hoe wij deze boodschappen kunnen inzetten om onze wensen te vervullen en ons leven te vervolmaken. De cursus waarop Synchronisch leven is gebaseerd behoort tot de meest succesvolle van Deepak Chopra. Dit boek is voorbestemd om een klassieker te worden.

192 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.50. CODE: SYLE New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 DE SYMBOLENGIDS email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl door Sandra Forty Het woord `symbool' komt van het Griekse woord symbolon, en dat is een grafisch teken voor een begrip of een object. Dit boek kijkt naar de betekenis van 700 meest voorkomende tekens. In de introductie wordt ingegaan op de geschiedenis van symbolen en hoe ze gebruikt worden. De symbolen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, oude en nieuwe culturen, astrologie, magie, politiek en geschiedenis. Elk symbool gaat vergezeld van begrijpelijke tekst over de ontwikkeling en betekenis ervan.

256 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 12.50. CODE: DESY

PUUR TOEVAL door Stefan Klein We kennen allemaal de ervaring dat sommige gebeurtenissen te toevallig zijn. Misschien moeten wij zelfs het hele begrip toeval wantrouwen en bestaan er verbanden die wij onbewust aanvoelen zonder ze precies te kunnen aanwijzen. Deepak Chopra is ervan overtuigd dat wij contact kunnen leggen met een gebied van onbegrensde mogelijkheden in onszelf. Zinvol toeval, of synchroniciteit, is een boodschap uit dit gebied. In dit magistrale nieuwe boek laat Chopra zien hoe wij deze boodschappen kunnen inzetten om onze wensen te vervullen en ons leven te vervolmaken. De cursus waarop Synchronisch leven is gebaseerd behoort tot de meest succesvolle van Deepak Chopra. Dit boek is voorbestemd om een klassieker te worden.

359 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 22.95. CODE: PUUR

RITUELEN EN MAGISCHE VOORWERPEN door Jeanne Ruland In dit boek worden meer dan veertig magische voorwerpen en hulpmiddelen beschreven, zoals bezems, kelken, ketels, zwaarden, staven en sieraden. Magisch-rituele voorwerpen helpen de lezer de werkzame krachten te leren kennen, ze te bevrijden en in zijn macht te krijgen. Op die manier kan hij de macht van verandering inzetten en dichter bij zijn bestemming als schepper van zijn wereld komen

310 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 6.99. CODE: RMVO 76

FRONTIER magazine


NIEUWE

BOEKEN

GENEESHEILIGEN IN DE LAGE LANDEN Overzicht van de belangrijkste geneesheiligen in Nederland en Vlaanderen door Jo Claes, Alfons Claes en Kathy Vincke Dit unieke overzichtswerk haalt de belangrijkste geneesheiligen in Nederland en Vlaanderen onder het stof vandaan. De kwalen komen alfabetisch aan bod, met telkens een korte omschrijving van het leven en de legenden van de geneesheilige(n). Om het de lezer helemaal gemakkelijk te maken, volgen ook de voorstellingswijze en de attributen van de heilige, samen met de bedevaartsplaatsen en het bijhorende ritueel. Met schitterende illustraties.

334 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 29.95. CODE: GILL

UW BREIN ALS MEDICIJN Zelf stress, angst en depressie overwinnen door Dr. David Servan-Schreiber Diep in de hersenen zit een deel dat ons gevoel, humeur, gedrag, onze bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons welbevinden te maken heeft, beheerst: het emotionele brein. Door controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angsten of depressie zelf te genezen. Vanuit deze nieuwe, opzienbare benadering beschrijft dr. David Servan-Schreiber zeven natuurlijke behandelwijzen, die uitgaan van de eigen genezende kracht van de hersenen. Zijn methode is gebaseerd op baanbrekend onderzoek in het Shadyside Hospital van de gerenommeerde Universiteit van Pittsburgh en biedt een effectief alternatief voor de vaak langdurige en ingrijpende behandelingen als psychoanalyse en antidepressiva.

285 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 18.75. CODE: BREIN

OLIE ! HET DOEMSCENARIO Het tijdperk van goedkope olie is voorbij. Zijn we in staat ons aan te passen of wordt het armoede of oorlog om olie? door Drs. Dirk J. Barreveld Toen in 1972 de Club van Rome haar rapport Grenzen aan de Groei publiceerde sloeg dit in als een bom. Na een korte periode van consternatie haalde iedereen de schouders op en gingen we door met potverteren alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Schijn bedriegt... In 2004 kwam de harde waarheid boven water: oorlog in Irak, terrorisme in Saoedi Arabië, stakingen in Nigeria, poging tot staatsgreep in Venezuela en torenhoge olieprijzen. Zijn dit de tekenen dat het einde van onze olie nabij is? Dit boek geeft een overzicht van de olie die we nog hebben en wat we kunnen doen om een catastrofe te vermijden. Met symptoombestrijding komen we er dit keer niet uit, onze politici zullen nu echt moeten laten zien wat ze waard zijn. Alleen met een echte toekomstvisie kunnen we het redden. Hebben we echter nog wel mensen met een visie, zoals Willem Drees, Piet Lieftinck, Jelle Zijlstra, Sicco Mansholt, Jan Tinbrergen, Kees Verolme, de Philipsen, de Van Doornes...? De tijd dringt: zonder olie bloedt onze economie dood...

298 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 17.99. CODE: DOEM

OP JE GEZONDHEID! Hoe geest, ziel en lichaam gezond te houden in een bedreigde wereld door H.C. Moolenburgh Wij leven in een van de belangrijkste crisistijden van de menselijke geschiedenis. Ondanks alle apparaten waarmee we het bestaan schijnbaar gemakkelijker hebben gemaakt, lopen alle delen van de menselijke structuur gevaar ontwricht te raken. De milieuvervuiling neemt nog steeds toe, de beschavingsziekten rijzen de pan uit, het gevoel van zinloosheid houdt velen in de ban. Hoe houdt je je in deze tijd staande? Hoe blijft een mens gezond? De schrijver heeft in dit boek de ervaringen van ruim vijftig jaar medische praktijk New Frontier Magazine -onthullende Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 fax:iets +31-(0)228-312081 op scherpzinnige, en vaak humoristische wijze verwerkt. Gezondheid is-niet van het lichaam alleen, maar betreft de heleinfo@fsf.nl mens. Gelukkig kun je gezondheid leren, net zoals je elke andere email: website: www.fsf.nl vaardigheid leert.

290 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 29.50. CODE: OJGE

LEVERONTGIFTING door Xandria Williams Dit boek over leverontgifting biedt eenvoudige en praktische ideeën om u te helpen bij het afvallen en voor de aanpak van verschillende gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door de druk van het dagelijks leven. Uw lever is verantwoordelijk voor honderden verschillende reacties en zijn gezondheid heeft invloed op elk onderdeel van uw lichaam. Hij kan de onopvallende oorzaak zijn achter vrijwel elk symptoom of gezondheidsprobleem. Als u lijdt aan chronische vermoeidheid, hoofdpijn, allergieën, candidiasis, hoge bloeddruk, PMS, hypoglykemie, stemmingswisselingen of problemen met de menopauze, dan kan dit boek de doorbraak zijn waar u al zo lang naar zoekt.

290 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 29.50. CODE: OJGE

PIRAMIDE-ENERGIËN IN DE PRAKTIJK Over de mysteriën van piramide-energieën en hun invloed op het dagelijks leven door Paul Liekens Vele generaties hebben zich gebogen over het 'raadsel der piramiden'. Mysterieuze gebeurtenissen gaven aanleiding tot velerlei wilde speculaties en beschouwingen; ontelbare stellingen werden geponeerd en weer verworpen; oppervlakkige opvattingen wisselden van plaats met esoterische inzichten. Paul Liekens heeft zich jarenlang beziggehouden met de geheimen en achtergronden van piramiden. Hij heeft een lange reeks praktische experimenten uitgevoerd om de invloed van piramide-energie voor diverse doeleinden in het dagelijks leven te kunnen onderzoeken en te gebruiken. Met exact nagebouwde modellen heeft hij de werking van piramide-energie op uiteenlopende ontwikkelingprocessen en produkten onderzocht. Hij doet verslag van de verbetering van de kwaliteit van drinkwater en levensmiddelen, van genezende piramidekrachten en van een sterkere groei van planten.

208 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 15.00. CODE: PEIP FRONTIER magazine

77


NIEUWE

BOEKEN

DE TALISMAN De zoektocht naar het eeuwenoude complot van geheime genootschappen door Jo Claes, Alfons Claes en Kathy Vincke De Talisman is een intellectuele reis langs de achterafstraatjes en doofpotten van de geschiedenis. Tijdens deze reis worden de sporen van geheime genootschappen, die terug te vinden zijn in oude monumenten en moderne architectuur, blootgelegd. Het zouden deze genootschappen zijn die de wereld haar huidige vorm hebben gegeven. In volle vaart wordt de lezer meegevoerd van Heliopolis naar Luxor, Alexandrië, Florence, Parijs en uiteindelijk naar het pandemonium van '11 september' in New York. Oude Egyptische astrologen, joodse en Arabische geleerden, alchemisten en vrijmetselaars bevolken dit verhaal vol romantiek, intriges en heldendaden.

600 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 27.95. CODE: DTAL

SPOOKHUIZEN VAN AMSTERDAM door Malika Sevil en Corrie Verkerk Wie denkt dat geesten en spoken zich alleen manifesteren in afgelegen kastelen en op het nevelige platteland heeft het mis. Het spookt ook in Amsterdam. Dolende weduwen dwalen door oude grachtenpanden, op het Paleis op de Dam lopen spooklakeien rond, onzichtbare gasten zorgen voor opschudding en in het Trippenhuis zou een van de gebroeders Trip nog steeds de traptreden doen kraken.

61 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 10.00. CODE: SPOK

DNA-CODE GEKRAAKT Graig Venter en het menselijk genoom door James Shreeve Duur en ambitieus was het project om het menselijk genoom volledig in kaart te brengen. Dat is onlangs gelukt. Craig Venter, de Bill Gates van de biotechnologie, liep voorop in de race en is de ongekroonde koning van deze fenomenale wetenschappelijke prestatie. De wedloop speelde zich af tussen een internationale groep van universiteiten en overheidsinstituten en het bedrijf van Venter. Venters commerciële aanpak zorgde voor een geweldige versnelling van de speurtocht naar het menselijk genoom. Dankzij hem is de volgorde van de DNA-structuur veel eerder beschikbaar gekomen.

392 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 25.75. CODE: DNAG

VOEDING ALS MEDICIJN Gezondheidsnieuws door Rob Oppedijk Hoe alledaagse voedingsmiddelen helpen bij: allergie - hoge bloeddruk - depressiviteit - hoofdpijn - slapeloosheid - vermoeidheid en ruim 40 andere aandoeningen Bestaat er verband tussen voeding en ziekte? De meningen hierover staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Aan de hand van uitgebreid onderzoek, dossiers, gesprekken met natuurgenezers en patiënten toont de auteur aan dat er wel degelijk een verband is. Dit boek bespreekt wat je wel en niet moet eten bij meer dan 200 aandoeningen. Een schat aan up-to-date informatie op het gebied van voeding en gezondheid.

320 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 15.99. CODE: VAME

DE GNOSTISCHE EVANGELIËN Over de onderdrukking van de eerste ketters, en het verhaal dat niet in de Bijbel mocht komen... door Elaine Pagels New Frontier Magazine - bij Adventures Unlimited - tel: +31-(0)321-380558 fax: +31-(0)228-312081 In 1945 werd Nag Hammadi aan de Rode ZeeEurope een verbijsterende vondst gedaan: een kruik-met 52 papyrusrollen die na onderzoek werden geïdentificeerd als authentieke manuscripten uit de eerste jaren van het christendom. Alleen, in de Bijbel waren zij nooit email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl terechtgekomen. Hoe kon dat gebeuren? Het antwoord daarop is zo spannend als een thriller. Elaine Pagels beschrijft in dit boek het werkelijke verhaal van Jezus, het verhaal dat niet in de Bijbel mocht komen...

224 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.50. CODE: GNOE

OVER DERTIEN CHAKRA'S GESPROKEN! door Sonia Bos De bestaande chakraliteratuur is geënt op de vissentijdperkmens met zeven chakra's. De aquariusmens heeft echter dertien chakra's. Dit boek introduceert de dertienvoudige chakraleer voor het aqua riustijdperk. Deze is toepasbaar op de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar via uw chakra's ook op de gezondheid van alle andere levensvormen in de schepping, bijvoorbeeld de aarde.

94 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 12.50. CODE: ODCG

HOLISTISCHE PSYCHOTHERAPIE De eenheid van lichaam, geest en ziel vanuit Indiaas perspectief door Klaas-Jan van Velzen In Holistische psychotherapie wordt de samenhang verduidelijkt van lichaam, energielichaam, zintuiglijk bewustzijn, zelfbewustzijn en spiritueel bewustzijn. Er wordt concreet beschreven hoe op elk van deze vijf niveaus (de kosha’s) therapeutisch kan worden gewerkt. Het unieke karakter van de basisconstitutie van de cliënt is daarbij het uitgangspunt. Als de cliënt in contact kan zijn met zichzelf, wordt het zelfgenezend vermogen geactiveerd, net zoals een botbreuk zich vanzelf herstelt wanneer de uiteinden van het bot weer met elkaar in contact woprden gebracht. Het begrippenkader van het Indiase denken is doordrongen van het inzicht in de eenheid van alle zijn. Voor de psychotherapeut geeft dat rijke aanknopingspunten om de cliënt te begeleiden in het herstellen van het contact met zijn oorspronkelijke natuur.

331 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 29.50. CODE: HOPS

78

FRONTIER magazine


NIEUWE

BOEKEN

ASTROLOGIE VAN HET OUDE EGYPTE door Albert Slosman In Astrologie van het oude Egypte wordt de Egyptische kennis over de berekeningen van de verschijnselen aan de hemel gezien als een belangrijke bron van de astrologie. Albert Slosman heeft zich hier diepgaand mee beziggehouden waardoor zijn kennis over dit specialistische onderwerp zeer omvangrijk is. In dit boek geeft hij de astrologie van het oude Egypte gedetailleerd en duidelijk weer. In het oude Egypte zagen de ‘Horoscopen’ of meesters van de levens-uren en bewaarders van de tijd er op toe dat het juiste geboorte-uur precies werd genoteerd in de grote ruimtecirkel.

288 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 24.50. CODE: AVOE

DE GROTE VERANDERINGEN IN DE NATUUR door Sonia Bos Door een grote bewustzijnsmutatie zijn in 1999 het dieren-, plantenen mineralenrijk de aquariusevolutie ingegaan. Geholpen door de mens zijn ze toen in hun aquariuswaarde gaan staan. Dit boek geeft inzicht in wat dit voor het dier, de plant en het mineraal betekent. Ook verklaart het de belangrijke rol die de mens naar deze natuurrijken toe vervult. Mens, dier, plant en mineraal zijn samen op weg gegaan om de aarde haar aquariusbestemming binnen te loodsen.

128 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 11.95. CODE: GVIN

2012 - DE ZIEL IN DE MEESTERJAREN Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi door Opgetekend door Ute Kretzschmar Het tijdstip van de overgang komt steeds dichterbij en de ziel van iedereen die nu op Aarde leeft, moet een besluit nemen dat verstrekkende gevolgen heeft: meegaan of blijven. Voor wie meegaat zijn de jaren van het meesterschap begonnen: de jaren tussen 2002 en 2012, de meesterjaren. In dit boek vind je tal van aanwijzingen die je kunnen helpen meester over je eigen leven te worden. Alle aspecten van het leven komen daarbij aan de orde: gezondheid, beroepskeuze, werk, en tevens krijg je een blik op de maatschappij die we tegemoet gaan. Moed en daadkracht, het geloof in jezelf, de liefde voor jezelf en voor de Aarde, het vertrouwen in goddelijke hulp en een gelukkige afloop van deze avontuurlijke tijd - dit alles wordt op prachtige wijze bekrachtigd door de liefdevolle leraren der wijsheid, Meester Kuthumi en Meester Confucius die via Ute Kretzschmar tot ons spreken.Er wacht ons allemaal een prachtige toekomst. Laten we haar vol vreugde tegemoet gaan.Dit boek is een vervolg op 2012 - De Aarde op weg naar de vijfde dimensie.

200 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 15.90. CODE: ZIDM

GNOSIS De derde component van de Europese cultuur traditie door Gilles Quispel Het bijzondere van dit boek is, dat het de cultuurgeschiedenis va Europa als een driestromenland beschouwt. In Athenen werd de rede ontdekt. En in Jeruzalem het geloof. Maar de oorsprong van de Gnosis ligt in Alexandrie. Daar is zij in het gebied van een vrijzinnig jodendom ontstaan en heeft altijd door bestaan, tot zij uitmondde in Theosofie, Antroposofie en Rozekruis. Met dit uitgangspunt heeft Gilles Quispel achttien zeer diverse auteurs samengebracht. Allen hebben zij de rijke geestelijke stroming die de gnosis was en is, van hun kant belicht. Dat levert thema's op als: De vrouw en de gnosis, de onbekende God in de gnosis, Lotinos en de gnosis, Hegel en de gnosis, het geheim van de goddelijke Sophia, Faust en de gnosis, Gnosis en antroposofie. Maar ook: De achtergrond van Montaillou, Mani en Augustinus, Martin Buber en C.G. Jung, enz. Steeds gaat het om gnosis als de ´kennis des harten´, om de innerlijke ervaring die zich in beelden uitdrukt. "In deze bundel", zegt Gilles Quispel in zijn inleiding, "hebben de experts met de stukken New Frontier Magazine Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 aangetoond dat de -Gnosis van alle tijden is"

276 PAGINA’S. PAPERBACK . EURO 28.50.website: CODE: www.fsf.nl GNO3 email: info@fsf.nl

STERREN, MENSEN, KRUIDEN Astrologische kant van kruiden door Mellie Uyldert Dit astrologische kruidenboek is een goede eerste houvast voor het praktische gebruik van inheemse geneeskruiden. Elk schepsel op alle planeten, dus ook op aarde, is onderhevig aan de trillingen door de sterren uitgezonden terwijl het op sommige daarvan beter is afgestemd dan op andere. Zo komt het dat voor iedere zieke het bijpassende geneeskruid in zijn allernaaste omgeving groeit - voorzover daar nog enige natuur overgebleven is. Dit wordt voortdurend door de praktijk bewezen. De verstandige tuinbezitter laat daarom minstens een deel van zijn tuin aan de kosmische orde over in plaats van aan zijn eigen disharmonische menselijke orde. Zo zullen bijvoorbeeld de Venustypen of Mars-typen onder ons, gevoeliger zijn voor plaatsen en geneeskruiden die ook onder deze planeten vallen.

111 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 12.95. CODE: SMKR

HITLERS RELIGIE door Michael Heseman Lange tijd is het Derde Rijk afgeschilderd als een platte roversbendel die er op uit was Europa te onderwerpen. Ontegenzeggelijk vormde oorlogsbuit, en met name grondstoffen, voor Hitler een belangrijk motief voor zijn handelen. Maar het nationaalsocialisme was meer dan dat; men kende ook een eigen duistere religie. Nadat in de jaren zestig de studies over de Holocaust loskwamen werd duidelijk dat het nazi-regime een werkelijke oorlog tegen de joden had gevoerd, welke uitmondde in de Holocaust. Hesemann laat zien dat dit slechts de prelude was op een nog veel groter en fundamenteel conflict; dat met de christenen. Het nieuwe heidendom wat Hitler voorstond was niet zomaar een hersenspinsel. Volgens Hesemann was het bittere ernst en daarbij brengt hij een visie in schril contrast met die boeken die recentelijk probeerden aan te tonen dat het bruine regime en het Vaticaan dichter tot elkaar stonden dan wenselijk was. Een verrassend en onthullend boek. Het boek wordt vertaald door Margreet den Buurman.

400 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 26.95. CODE: HIRE FRONTIER magazine

79


NIEUWE

BOEKEN

DE TAROT VAN HET DIERENRIJK Ontdek de symboliek van de tarot met behulp van de heersers van de dierenwereld door Andrea Berghoff en Angelo Giannini Andrea Berghoff beschrijft aan de hand van sleutelwoorden de belangrijkste achtergronden van de tarotkaarten, terwijl Angelo Giannini, die de prachtig vormgegeven kaarten ontwierp, de tarot een sprookjesachtige, bijna tastbare symboliek heeft gegeven. Hierdoor is de symboliek van de tarot toegankelijker dan ooit geworden. Door traditionele wijsheid te combineren met moderne inzichten, vormgegeven in een prachtig ontwerp, wordt de tarot in een nieuw licht geplaatst. Waarmee maar weer eens bewezen is, dat oude disciplines weliswaar aan verandering onderhevig zijn, maar altijd hun eeuwigheidswaarde zullen behouden. Set: boek met tarotspel (78 kaarten) verpakt in hardkartonnen doos (12,5 x 19 cm) bindwijze: paperback, formaat: 12 x 18 cm 6,6 x 12 cm illustraties: kleur en zwart/wit

64 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.90. CODE: TVHD

ANASTASIA, DE ZOEMENDE CEDERS VAN RUSLAND (DEEL 2) door Vladimir Megre 'Dit boek gaat over wie wij waren, of over wie wij zouden kunnen zijn'. Megre neemt de lezer mee van de oude geschiedenis van de mensheid naar onze toekomst, van de harde werkelijkheid van het leven in Moskou naar de 'magische' gebeurtenissen op het veldje in de Taiga, van de dolmen in de Kaukasus naar de winning van pijnboompittenolie. Meedogenloos eerlijk, humoristisch, ontroerend, verbazingwekkend en inspirerend. In dit tweede deel in de Anastasia-reeks komt 23 juli aan bod, als Dag van de Aarde. Het boek is op23 juli in Nederland verschenen!

208 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.90. CODE: ANAS2

WHAT THE BLEEP DO WE KNOW Wetenschap en Spiritualiteit ontmoeten elkaar... door Betsky Chasse & Mark Vicente What the Bleep Do We Know!? is een film die de raakvlakken opzoekt van de zichtbare, waarneembare wereld en de mystieke, religieuze en filosofische inzichten die de mensheid sinds vele duizenden jaren en overal ter wereld heeft ontwikkeld. Het waarheidsgehalte van deze inzichten wordt steeds meer bevestigd door de allernieuwste resultaten van geavanceerd natuurwetenschappelijk onderzoek. What the Bleep Do We Know!? is een vernieuwende film waarin fictie, documentaire en computer-animatie worden verweven.

109 MINUTEN. NEDERLANDS EN FRANS ONDERTITELD. EURO 20.99. CODE: WBNL

KATHAREN IN EUROPA Een reis doorheen het katharisme door Willy Vanderzeypen & Yves van Buyten Recente ontdekkingen van kathaarse teksten en rituelen hebben geleid tot de opmerkelijke heropening van het historisch onderzoek over ketterij, ook in Nederlandse kringen. De auteurs nemen intensief en gepassioneerd aan deze speurtocht deel. Zo werkt en leeft Willy Vanderzeypen sinds 1998 in katharenland waar hij samen met Yves van Buyten dit langverwachte boek realiseerde.De resultaten van het onderzoek zijn verbluffend: het kathaarse experiment toont ons eindelijk zijn waar gelaat. Het katharisme is geen geïsoleerd incident in Occitanië maar een Europees christelijke godsdienst. Vijfhonderd jaar lang inspireerde het volks en open karakter de spiritualiteit en de levenswijze van miljoenen mensen, ook in het graafschap Vlaanderen, Luik en Zuid-Nederland. Op een vlot lezende en eigen manier beschrijven de Vlaamse auteurs het boeiende verhaal van de internationale protestbeweging en van de mannen en vrouwen die er hun leven voor gaven.

221 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 18.95. CODE: KIEU

New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 DE TEMPELIERS info@fsf.nl website: www.fsf.nl Huurlingen vanemail: de Paus door Willy Vanderzeypen & Yves van Buyten Aangemoedigd door het warme onthaal van hun vorige boek -Katharen in Europa- zetten Yves van Buyten en Willy Vandezeypen hun teamwork als auteursduo enthousiast verder. Gedurende veertien maandan bezochten zij de overblijfselen van talrijke commanderijen in West-Europa en onderzochten eeuwenoude documenten. Het doel van hun speurtocht: de militaire orde en professionele vechtjassen tijdens de christelike kruistochten. Vanuit een diepe religieuze overtuiging gaven de tempelridders met honderden hun leven voor een ideaal waarmee zij zich volledig identificeerden: de verovering en het behoud van Jeruzalem voor Christus. Door hun korpsgeest en kadaverdiscipline werden zij een levende legende en waren tweehonderd jaar lang geduchte tegenstanders van de islamieten. Met de steun van de kerk en de hoge adel groeide de orde uit tot een machtige organisatie. Geldverslindende militaire operaties werden gefinancierd met de opbrengst van commanderijen, handel, zeevaart en bankactiviteiten.Met de tijd kreeg de tempelorde echter een slechte reputatie en werd na het verlies van Palestina de inzet van een machtsstrijd tussen kerk en Staat.

317 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 22.00. CODE: TEMY

BRIEVEN VAN HET FRONT De oorlogservaringen van militairen, veteranen en hun familie door Michael Moore De persoonlijke verwoording van de werkelijkheid held aan het front In zijn beruchte Oscarspeech dreef Michael Moore de spot met de 'fictieve redenen' waarom de VS Irak zijn binnengevallen. In Brieven van het front laat Moore de protesten horen van degenen die uit eigen ervaring spreken: de mannen en vrouwen die in Irak hebben gevochten en nu weleens willen vertellen wat ze vinden van hun missie en hun opperbevelhebber. Ook de thuisgebleven moeders, vrouwen en kinderen van de militairen in het veld komen aan het woord, alsmede een aantal veteranen van eerdere oorlogen. Gevoelens van woede, frustratie, verdriet en het gevoel misleid te zijn klinken in de brieven door. Zonder omwegen en ontroerend geven ze weer wat er werkelijk omgaat in het hart en de gedachten van het militaire personeel en hun familieleden, en ze onthullen wat er echt gebeurt in de hitte van de strijd.

224 80

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 12.50. CODE: BVHF FRONTIER magazine


ST AVEN VAN STA

HOR US HORUS

STAVEN VAN HORUS MONO De Mono Staven (3 verschillende types) bevatten monokristallijn kwarts. Dit type cilinder was bedoeld voor priesterlijke genezers. De energie "cocon" die dit type tot stand brengt kan een krachtige harmoniserende uitwerking op de patiĂŤnt hebben, en tegelijk een signaal toepassen en doorgeven dat uit het bewustzijn van de genezer komt. De Staven van Horus MONO met een enkelvoudig monokristallijn kwartskristal zijn bedoeld voor mensen die hun genezende vermogens ontwikkelen. De Horus Mono wordt aangeraden voordat men overgaat tot de 6-vlaks of 9-vlaks Mono. De Staven van Horus MONO met 6 vlakken bevatten een zeshoekig kristal en zijn bedoeld voor mensen met een goed ontwikkeld en getraind energiesysteem. Zeshoekige kristallen versterkten bepaalde eigenschappen van de staven; ze werden onder andere geplaatst om het menselijk energiesysteem met dat van de aarde te synchroniseren. De Staven van Horus MONO met 9 vlakken zijn bedoeld voor het stimuleren en synchroniseren van het menselijke energiesysteem met de energiestromen van het negende niveau van het energiesysteem van de kosmos zoals dat wordt omgezet door het binnenste van de Aarde. Dit instrument wordt alleen aangeraden voor mensen die de cilinders al een tijd gebruiken en hun energie voldoende hebben ontwikkeld door minimaal 1 jaar dagelijks gewerkt te hebben met MONO, Kont, Kwarts of Kristal Staven. STAVEN VAN HORUS MONO. EURO 250,00. CODE: SVHM STAVEN VAN HORUS MONO 6 VLAKKEN. EURO 300,00. CODE: SVHM6 STAVEN VAN HORUS MONO 9 VLAKKEN. EURO 350,00. CODE: SVHM9

STAVEN VAN HORUS KRISTAL De Staven van Horus Kristal (in elke staaf zitten verscheidene kristallen) bezitten dezelfde eigenschappen als de MONO staven maar minder geprononceerd vanwege de afwezigheid van een volledig homogene kristalstructuur. Het effect is meer algemeen. De Staven van Horus Kristal zitten qua instrument tussen de Kwarts staven en de MONO staven in. STAVEN VAN HORUS KRISTAL. EURO 220.CODE: SVHK

STAVEN VAN HORUS KWARTS De Staven van Horus Kwarts met grote korrel zijn bedoeld voor mensen met een normaal vasculair energiesysteem. Dit type heeft een sterk algemeen stimulerend effect op de vasculaire- (energie), zenuw- en endocriene systemen. Zeer goede resultaten worden bereikt in combinatie met zoutbaden. Elk type van dit Kwarts soort stabiliseert een lage bloeddruk naar de waarde die het organisme zelf bepaalt. Ook in niet-chronische vormen van hypertensie wordt de bloeddruk genormaliseerd. Met hun zachte, maar diepe effect op het menselijke organisme zijn deze Kwarts Staven zeer doeltreffend bij de aanpak van stress, slapeloosheid en nerveuze spanningen. De Staven van Horus Kwarts met minder grote korrel hebben een krachtiger stimulerend effect. Ze zijn bedoeld voor een meer intensieve inwerking op het vasculaire (energie) systeem. Ze zijn zeer doeltreffend in gevallen van artritis, artrose en polyartritis in combinatie met zoutbaden. De Staven van Horus Kwarts met fijne korrel zijn bedoeld voor mensen met een zwak vasculair (energie) systeem, die onlangs een beroerte of een hartaanval hebben gehad. Gebruik van de Staven zorgt dat de bloedcirculatie wordt geactiveerd. Bij mensen met een verzwakt energiesysteem kan dat een gevoel van druk of pijn in een probleemgebied veroorzaken. Daarom is voor deze mensen het gebruik van de Staven met een fijnkorrelig kristal het beste, ze geven een mild stimulerend effect zonder vervelende gewaarwordingen. STAVEN VAN HORUS KWARTS MET GROTE KORREL. EURO 200,00. CODE: SVHKG STAVEN VAN HORUS KWARTS MET MINDER GROTE KORREL. EURO 200,00. CODE: SVHKM STAVEN VAN HORUS KWARTS MET KLEINE KORREL. EURO 200,00. CODE: SVHKK

STAVEN VAN HORUS KONT De Staven van Horus KONT met koolstof en ferromagnetische vullingen zijn goed voor mensen met een hoge bloeddruk, tevens bewerkstelligen ze een effectief (snel) herstel na stress en een verbeterd slaappatroon. Eigenlijk geneest elk type van de Staven het zenuwstelsel, maar de Staven van Horus Kont hebben een meer uitgesproken stimulerend effect om het oplossen van een probleem in een verder stadium aan te pakken, en dat is in kritieke situaties een voordeel. Bedenk echter wel dat de energie (prana)- Adventures cocon van deUnlimited Staven vanEurope Horus Kont niet blijvend is, vanwege het stimulerend New Frontier Magazine - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 effect. In tegenstelling tot Kont heeft Kwarts een zacht effect met een diep, blijvend resultaat, maar in tijden van een email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl uitbarsting kan dat ondoeltreffend zijn. Ook gezonde mensen kunnen enkele dagen per maand de Staven van Horus Kont met magnetische plaatjes gebruiken, daar dit type geschikt is voor de preventie van sclerosis en goedaardige tumoren. STAVEN VAN HORUS KONT. EURO 210,00. CODE: SVHKO

STAVEN VAN HORUS BJA De Staven van Horus BJA zijn een variatie op Kont waarin, volgens een oude formule, een van de staven is gevuld met meteoor- of natuurlijk voorkomend (puur en onvermengd) ijzer. De oude Egyptenaren noemden dit ijzer "bja". Het woord "bja" komt vaak voor in de "Piramideteksten". Uit de tekst komt naar voren dat "bja" een metaal met een mythisch karakter was en het werd "het metaal uit de hemelen" genoemd. Omdat meteoor ijzer van bovenaardse oorsprong was, werd het gebruikt voor het maken van magische instrumenten. Proeven met dit type cilinder wezen uit dat natuurlijk of meteoor ijzer een aantal verbazingwekkende eigenschappen bezit die alleen dit type (BJA) heeft. Naast alles wat al gezegd is over de Staven van Horus Kont, stimuleren en vergroten de BJA Staven de paranormale vermogens van een mens. Met andere woorden, vanwege de kristallijnen structuur die onder natuurlijke omstandigheden is gevormd, fungeert "bja" als een "bemiddelaar" of resonator tussen het energiesysteem van de mens en de natuurlijke bron en de kern van de Aarde. Het effect van de "bja" op het menselijk energiesysteem is verhoging van de zintuiglijke gevoeligheid en de weerstand van het organisme op de negatieve invloed van zonnestormen en magnetische stormen. STAVEN VAN HORUS BJA. EURO 400,00. CODE: SVHB DE SETS VAN STAVEN WORDEN GELEVERD MET HET VOLGENDE: * 4 koperen plaatjes (groot) * 20 kleine koperen plaatjes (met kleine gaatjes) * 2 magnetische plaatjes (alleen bij Kont) * 2 bevestigingsriemen * Certificaat FRONTIER magazine

81


82

FRONTIER magazine


ATLANTIS RISING Number 52 (July/August 2005) los nummer €6 - abonnement €32 (6 nummers) z The

Saga of the Hopi Churchill and the Other Side z The Case for Reincarnation z The Biology of Transcendence z New Light on Christian Origins z Mystery in Music City z A Scientist Looks at the Great Pyramid z Egyptology: Science or Art? z Edgar Cayce's Lemuria z Winston

NEXUS MAGAZINE Number 12.4 (June / July 2005) los nummer €4,90 - abonnement €21 (6 nummers) z Down

on the Farm - Nanotechnology Persecution of Loic le Ribault - Part 2 z The Gilgamesh Project z Short History of the Round Table - Part 4 z Unveiling Bloody Buddhism z Base-13 Mayan Calendar Theory z An Alien Detour z The

NEW DAWN No. 91 July-August 2005 los nummer €4,90 - abonnement €28 (6 nummers) z China's

Challenge to the American Empire Mystery of the Maya z The Magdalene Legacy z Wise Men from the East z The Secret Language of Art z An Interview with Fred Alan Wolf z Interview with Tobias Churton z The

WORLD EXPLORER Vol. 3 No. 8 los nummer €5,75 - abonnement €25 (4 nummers) z Wildmen

Revisited Nocerino and the Crystal Skulls z The - Canopus - Osiris Connection z Nick

Ook verkrijgbaar in de Frontier Bookshop: Nederlandstalig: Brandhout - Religie & Mystiek - Wiccan Rede Engelstalig: Fate Magazine - UFO Magazine - Magical Blend - Shaman's Drum - Kindred Spirit - Paranoia Magazine - RIAP Bulletin - Sedona Journal of Emergence - Steamshovel Press


Frontier Bookshop verhuist... Na bijna 3 jaar verhuist Frontier Bookshop naar een grotere locatie in het centrum van Amsterdam.

Vanaf september 2005 bent u welkom op het nieuwe adres: Leliegracht 42. Met een twee keer zo grote oppervlakte kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment aan boeken, tijdschriften, DVD's, video's, instrumenten en kristallen op het gebied van grensverleggende onderwerpen, zoals: Alternatieve Geneeswijzen, Alternatieve Gezondheid, New Age, Samenzweringen, UFO's, Graancirkels, Verloren Beschavingen, Tesla, Vrije Energie.

Het mysterie van de Ark des Verbonds

Christopher Knight en Alan Butler

DE EERSTE BESCHAVING

Verbazingwekkende onthullingen over de onvoorstelbare kracht van de Ark

Routebeschrijving: Frontier Bookshop ligt in de grachtengordel van Amsterdam op vijf minuten lopen van het Paleis op de Dam. Het is de verbindingsgracht tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht, direct ten noorden van het Anne Frankhuis. (Tramhalte Westerkerk /Anne Frankhuis lijn13 of 14 of 17 vanaf Amsterdam CS) Nieuw adres: (vanaf september 2005) Frontier Bookshop - Leliegracht 42 - 1015 DH AMSTERDAM tel: 020-3309151 - Openingsuren: maandag tot en met zaterdag 11.00 uur tot 18.00 uur - www.frontierbookshop.nl

Frontier Magazine 11.4 augustus / september 2005  

Grensverleggend tweemaandelijks magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...