Page 1

Havukosken koulun lukuvuosiopas 2013 – 2014


Sisällys Rehtorin tervehdys Havukosken koulun arvot ja visio Yhteystiedot Henkilökunnan puhelinnumerot Havukosken koulun opettajat 2013–2014 Koulunkäyntiavustajat Vanhempainfoorumi ja vanhempainyhdistys Koulun työajat Lukuvuosi ja lomat Jaksot Oppituntien alkamisajankohdat Muutoksia koulupäivän rytmityksessä TET-jaksot Yhteistyö kodin kanssa Oppilashuolto Oppilashuollon periaatteet Oppilaanohjaus Yleinen, tehostettu ja erityinen opiskelun tuki Tukiopetus Psykososiaalinen oppilashuolto Kouluterveydenhuolto Hammashoito Arviointi Yhteishaku Lukuvuoden tapahtumia Liikkuva koulu WAU! -kerho Taitaja9-kilpailu Kansainvälinen oppilasvaihto Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja oppimisessa Oppilaskunnan hallitus Tukioppilastoiminta Koulun arkea Sähköisten työkalujen käyttö Poissaolot Oppikirjat Säilytyskaapit ja arvotavarat koulussa Välipala Järjestyssäännöt Tuntijako

2

3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 12 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 19 19 20 20 21 22 22 22 23 23 23 24 25


Rehtorin tervehdys Tervetuloa opiskelemaan Havukosken kouluun! Havukosken koulussa on päivittäin lähes 450 ihmistä tekemässä työtä: opettamassa, opiskelemassa ja muissa tehtävissä. Tässä isossa joukossa tarvitaan jokaisen panosta ja sitoutumista koulun arvopohjaan. Arvoihin sitoutuminen ja niiden noudattaminen koulutyössä mahdollistavat sen, että Havukosken kouluun on mukava tulla aamuisin ja koulupäivä sujuu miellyttävästi. Yhdessä teemme Havukosken koulusta viihtyisän ja turvallisen. Tänä lukuvuonna kaupunkitasoisia strategisia kehittämiskohteita ovat toimenpideohjelman jalkauttaminen eli pedagogisen tuen rakenteiden käyttöönotto ja arvo-visio-strategiaprosessi, jossa tarkastellaan ja täsmennetään perusopetuksen arvopohjaa. Löydätte tästä oppaasta paljon tärkeää tietoa opiskelusta Havukosken koulussa. Tutustuttehan siihen tarkoin. Koulun ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös Wilman kautta ja koulun internetsivuilla. Koko koulun henkilökunnan puolesta haluan toivottaa hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille Havukosken koulun oppilaille ja heidän huoltajilleen. Yhteistyöterveisin, Arto Martikainen rehtori

3


Havukosken koulun arvot ja visio Havukosken koulun toiminnan kehittäminen tapahtuu yhdessä sovittujen arvojen, vision ja strategian puitteissa. Arvot kertovat siitä, mikä on meille tärkeää ja mistä haluamme pitää kiinni. Ne ohjaavat toimintaamme arjessa, ja tekemämme ratkaisut nojaavat niihin. Visio on yhteinen näkemyksemme ja tahtomme siitä, millaisen haluamme Havukosken koulun tulevaisuudessa olevan. Strategiamme perustuu aina arvoihin ja visioon. Siinä määritellään konkreettiset toimet, jotka teemme koulumme kehittämiseksi.

Havukosken koulun arvot Sitoutuminen Ihmisen kunnioittaminen Yhteisöllisyys Turvallisuus ja viihtyvyys

Havukosken koulun visio Havukosken koulu innostaa oppimiseen, aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Koulun oppilas kunnioittaa itseään ja toisia ihmisiä. Hän toimii ja työskentelee parhaansa yrittäen. Hän on vastuussa omista puheistaan, teoistaan ja oppimisestaan. Hän osaa hankkia tietoa, pyytää apua ja sietää epäonnistumista. Hän oivaltaa, osallistuu ja vaikuttaa.

4


Yhteystiedot Havukosken koulu Tarhakuja 2 01360 Vantaa www.eduvantaa.fi Faksi 09 8392 4598

Koulujen kotisivut

Havukosken koulu

Henkilökunnan puhelinnumerot Rehtori Arto Martikainen

09 839 29444

Apulaisrehtori Esa Oila

050 314 6307 050 304 4946

Koulusihteeri Sari Kärkkäinen

09 839 24131

Opettajainhuone

09 839 24536

050 303 1689

Kouluisäntä Merja Kimpimäki

050 312 1967

Iltavalvoja Jouko Heikkilä

050 3031866

Opinto-ohjaaja Maikki Lehtonen

09 839 24591

050 303 1930

Terveydenhoitaja Pirjo Salmivalli

09 839 24595

050 312 1584

Kuraattori Anne Sinkkonen

040 730 6534

Koulupsykologi Suvi Taivaloja

040 832 2719

Erityisopettaja Juhani Riihelä

050 303 1757

Erityisopettaja Pekka Kantola

09 839 24536

Erityisopettaja Pirkko Rönkkö

040 361 0519

Jopo-luokan opettaja Kimmo Pekkanen

040 536 1458

Emäntä Satu Rosenstam

Sähköposti opettajat

09 839 24593

etunimi.sukunimi@vantaa.fi etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi 5


Havukosken koulun opettajat 2013–2014 Nimi Lyh. Aineet Valvontaluokka Antila Johanna JAN en, ru 8E Hiltunen Elina EHI ko, te Holttinen Salla SHO erityisopetus (virkavap.) Jauhiainen Aino AJA hi, yh, ue 8A Joutsijärvi Tuija TJO en, ra 8B Kaalamo Antero ANK tn Kantola Pekka PKT erityisopetus Kauppinen Kaarina KKA fy, ma Kemppinen Seija SKE ma 9C Laasonen Ilkka ILA li 9B Laurinen Aino ALA ai, S2, it Lehtonen Maikki MLE opo Lindfors Sisko SLI luokanopettaja, ai 6C Lindström Tuija TLI bi, ge, te Luusalo Anne ALU ai, S2 7F Martikainen Arto AMR rehtori Oila Esa EOI apulaisrehtori, ke, fy, ma 9A Parviainen Kyösti KPA valmistava opetus VLM Pekkanen Kimmo KPE Jopo-luokan opetus 9F Pelto-Arvo Terhi TPE ko, te (virkavap.) Pohjakallio Eero EPO bi, ge, te 7B Pulkkila Päivi PPU ts, te 7A Reinilä Jyrki JR hi, yh 7C Ridanpää Jenni JER li, te 9D Riihelä Juhani JRI erityisopetus Rosenberg Satu SRO en, ru, sa 8D Räisänen Ritva RRA ko, te Rönkkö Pirkko PRÖ erityisopetus Saarekas Timo TSA ku 7E Salo Anne ASA ma, fy, ke 6B Sarnesto Terhi TES luokanopettaja 6A Simonsson Minna MSI ma, fy, ke Sonkkila Teija TSO ai Tiainen Kati KTI ai , opo, it 7D Vertanen Hanna HVE mu, te 9E Viikari-Pärssinen Liisa LVP ru, sa Vuorimaa Pasi PVU ma 8C 6


Koulunkäyntiavustajat Eklund Eini Hujanen Hanna Strömberg Sirpa

Vanhempainfoorumi ja vanhempainyhdistys Vantaan kouluilla ei enää lukuvuodesta 2013–2014 alkaen ole johtokuntia. Koulu järjestää syyskuussa vanhempainfoorumin, jossa huoltajilla on mahdollisuus kommentoida koulun lukuvuosisuunnitelmaa ja halutessaan antaa lausuntoja myös muista ajankohtaisista asioista. Vanhempainfoorumista lähetetään erillinen kutsu asialistoineen. Lukuvuoden aikana tavoitteena on muodostaa Havukosken koulun vanhempainyhdistys, joka tulee jatkossa toimimaan linkkinä koulun ja huoltajien välillä.

Koulun työajat Lukuvuosi ja lomat syyslukukausi työpäivä syysloma joululoma

ti 13.8. – pe 20.12.2013 la 12.10.2013 (korvaava vapaapäivä pe 2.5.2014) to 17.10. – pe 18.10.2013 la 21.12.2013 – ma 6.1.2014

kevätlukukausi ti 7.1. – la 31.5.2014 talviloma ma 17.2. – su 23.2.2014 (vko 8)

7


Jaksot 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso

13.8. – 12.10.2013 14.10. – 20.12.2013 7.1. – 14.3.2014 17.3. – 31.5.2014

(45 pv) (47 pv) (44 pv) (51 pv)

Oppituntien alkamisajankohdat Maanantai, tiistai, keskiviikko, perjantai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I vuorossa ruokailevat 8.15 – 9.00 9.00 – 9.45 välitunti 15 min 10.00 – 10.45 ruokailu 30 min 11.15 – 12.00 ulkovälitunti 15 min 12.15 – 13.00 13.00 – 13.45 välitunti 15 min / välipala 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30

II vuorossa ruokailevat 8.15 – 9.00 9.00 – 9.45 välitunti 15 min 10.00 – 10.45 10.45 – 11.30 ruokailu 30 min, ulkovälitunti 15 min 12.15 – 13.00 13.00 – 13.45 välitunti 15 min / välipala 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30

8


Torstai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I vuorossa ruokailevat 8.15 – 9.00 9.00 – 9.45 välitunti 30 min lo-tunti 10.15 – 10.45 ruokailu 30 min 11.15 – 12.00 ulkovälitunti 15 min 12.15 – 13.00 13.00 – 13.45 välitunti 15 min / välipala 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30

II vuorossa ruokailevat 8.15 – 9.00 9.00 – 9.45 välitunti 30 min lo-tunti 10.15 – 10.45 10.45 – 11.30 ruokailu 30 min, ulkovälitunti 15 min 12.15 – 13.00 13.00 – 13.45 välitunti 15 min / välipala 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30

Päivänavaus 3. oppitunnin alussa, ei torstaisin. Välipalaa ei perjantaisin.

Muutoksia koulupäivän rytmityksessä Merkittävä osa oppilaan ohjauksesta ja opiskelun tukemisesta tapahtuu luokanohjaajan tunnilla. Luokanohjaaja tuntee luokkansa oppilaat parhaiten ja on myös ensisijainen yhdyshenkilö kodin ja koulun välillä. Jotta jokaisella luokanohjaajalla olisi varmasti viikoittain kiireetön aika tavata oma luokkansa, on kaikilla luokilla luokanohjaajan tunti torstaisin klo 10.15–10.45. Oppituntien lisäksi oppilailla on koulussa paljon erilaista toimintaa ja harrasteita, kuten tukioppilas- ja oppilaskunnan hallitustoiminta, erilaisten esitysten yhteisharjoittelut sekä tuleva Liikkuva koulu -hankkeemme. Näiden tukemiseksi pidämme kerran viikossa pidennetyn välitunnin, torstaisin klo 9.45–10.15. Koulun sisäilmassa on havaittu ongelmia, jotka osittain johtuvat riittämättömästä ilmanvaihdosta. Oppilaiden äänestyksen tuloksena tulemme tänä lukuvuonna pitämään päivittäin klo 12.00–12.15 koko koulua koskevan

9


ulkoiluvälitunnin, jonka aikana saamme itsemme lisäksi myös sisäilmaa tuuletettua.

TET-jaksot 7. ja 8. luokilla työelämään tutustutaan omassa koulussa. Oppilaat työskentelevät pareittain koulujärjestäjinä mm. ruokalassa keittiöhenkilökunnan ohjauksessa. Kaikilla 9. luokan oppilailla on kahden viikon työelämään tutustumisjakso 9.12.–20.12.2013. Jopo-luokalla (9F) noin kolmannes kouluvuodesta toteutetaan työpaikkaopiskeluna.

Yhteistyö kodin kanssa Havukosken koulussa on käytössä Wilma-järjestelmä. Oppilaat ja huoltajat saavat henkilökohtaiset kirjautumistunnuksensa lukuvuoden alussa. Kerran saatu tunnus on käytössä koko peruskoulun ajan. Koululla on omat kotisivut, jotka löytyvät osoitteesta www.eduvantaa.fi Koulujen kotisivut Havukosken koulu. Koteihin lähetetään myös kirjallisia tiedotteita. Koulussamme järjestetään jokaisella luokka-asteella vanhempainiltoja. Tällöin huoltajilla on mahdollisuus tutustua koulun asioihin ja tiloihin, saada tietoa koulutyöstä, tulla kuulluksi ja olla mukana vaikuttamassa lapsensa opintoihin liittyvissä asioissa. Lukuvuoden aikana järjestetään ainakin seuraavat vanhempainillat: syksy 2013 ti ke ti ke

10.9. 11.9. 22.10. 13.11.

6. lk 7. lk 8. lk 9. lk

Opintojen alkaminen Havukosken koulussa Opintojen alkaminen yläkoulussa Nuoret ja netti Minne peruskoulun jälkeen? 10


kev채t 2014 tammikuu huhtikuu toukokuu

9. lk

Luokkakohtaiset vanhempainillat jatkoopintoihin liittyvist채 asioista 7. lk Valinnaiset opinnot 5. ja 6. lk Uusi vaihe koulunk채ynniss채

11


Oppilashuolto Oppilashuollon periaatteet Oppilashuoltotyö on peruskoulun kasvatus- ja opetustyötä tukevaa toimintaa. Sen tärkein tavoite on oppilaan kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Oppilashuoltotyötä toteuttavat kaikki kouluyhteisön työntekijät. Kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö on tärkeää. Koulussa työskenteleviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Oppilasta koskevia henkilökohtaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain asian edellyttämässä laajuudessa. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 8.15–9.45. Ryhmän kokoonpano: Rehtori Arto Martikainen (puheenjohtaja) Apulaisrehtori Esa Oila Erityisopettaja Juhani Riihelä Erityisopettaja Pirkko Rönkkö Erityisopettaja Pekka Kantola Jopo-luokan opettaja Kimmo Pekkanen Opinto-ohjaaja Maikki Lehtonen Terveydenhoitaja Pirjo Salmivalli Kuraattori Anne Sinkkonen Koulupsykologi Suvi Taivaloja Oppilaanohjaus Opinto-ohjaaja ohjaa ja tukee oppilasta opintojen suunnittelussa ja valintojen tekemisessä. Tavoitteena on, että oppilas osaa arvioida itseään, osaa käyttää ohjauspalveluita ja hankkia tietoa tehdäkseen tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Opinto-ohjaajan työ keskittyy siirtymävaiheisiin ja valintatilanteisiin. Hän kertoo yläkouluun siirryttäessä uuden koulun käytänteistä. Valittaessa valinnaisia opintoja opinto-ohjaaja kertoo valintojen merkityksestä ja hoitaa käytännön asioita. Työelämään tutustuttaminen ja jatkoopintojen suunnittelussa auttaminen ovat päättöluokkalaisten ohjauksen painopistealueita. Havukosken koulun opinto-ohjaajana toimii Maikki Lehtonen. 12


Yleinen, tehostettu ja erityinen opiskelun tuki Opiskelun tukemisessa on Vantaallakin siirrytty kolmiportaisen tuen malliin: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen muodot ovat pitkälti samat kuin ennenkin, tukea on pyritty selkiyttämään ja nimitykset ovat muuttuneet. Kaikki oppilaat ovat yleisen tuen piirissä ja yksilöllisten tarpeidensa mukaan oikeutettuja aineenopettajan antamaan tukiopetukseen ja erityisopettajan antamaan osa-aikaiseen erityisopetukseen. Jos yleinen tuki ei riitä ja kun tuki on luonteeltaan pysyvämpää, oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio. Arvion perusteella oppilas voi siirtyä tehostetun tuen piiriin. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Jos tehostetun tuenkaan toimenpiteet eivät ole riittäviä, laaditaan pedagoginen selvitys, jonka perusteella oppilas saattaa siirtyä erityisen tuen piiriin. Erityistä tukea saavalle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Oppimissuunnitelma voidaan tehdä myös kenelle tahansa yleisen tuen piirissä opiskelevalle oppilaalle. Oppimissuunnitelman teon jälkeen oppilas opiskelee edelleen yleisen tuen piirissä. Oppimissuunnitelmassa kartoitetaan oppilaan senhetkinen yleistilanne ja se, mikä oppilaan koulunkäynnissä herättää huolta. Oppilaan, huoltajien, luokanohjaajan, mahdollisesti muiden opettajien ja asiantuntijoiden kesken sovitaan, mihin toimenpiteisiin ja edistysaskeleisiin seuraavaksi pyritään.

Tukiopetus Tukiopetusta tarjotaan kaikille oppilaille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Tukiopetusta pyritään järjestämään mahdollisimman pian tarpeen herättyä. Tukiopetukseen ohjautuminen tapahtuu yhteistyössä aineenopettajan, oppilaan ja kodin kanssa.

13


Psykososiaalinen oppilashuolto Psykososiaalinen oppilashuolto käsittää koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut. Tarvittaessa oppilasta autetaan hakeutumaan asianmukaiseen hoitoon. Koulupsykologi arvioi oppilaiden oppimisvalmiuksia, koulunkäyntivaikeuksia ja psyykkistä tilaa. Koulupsykologi tekee tarvittaessa oppimisvaikeustutkimuksia, osallistuu hoitoonohjaukseen ja tarjoaa oppilaille tukitapaamisia. Oppilaat ohjautuvat koulupsykologin asiakkaiksi yleensä oppilashuoltoryhmän toiminnan kautta. Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat olla myös suoraan yhteydessä koulupsykologiin tilanteissa, joissa on herännyt huoli nuoren kehityksestä tai oppimisesta. Havukosken koulun koulupsykologina toimii Suvi Taivaloja. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä. Koulukuraattori pyrkii puuttumaan varhaisessa vaiheessa esiin tuleviin vaikeuksiin keskusteluilla, antamalla neuvontaa sekä kriisipalveluita ja järjestämällä ulkopuolisia tukimuotoja. Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat olla suoraan koulukuraattoriin yhteydessä, jos esimerkiksi koulunkäynti, koti- tai kaveriasiat painavat mieltä.

Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Kaikille 8.luokkalaisille terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät laajan terveystarkastuksen, johon kutsutaan myös huoltajat mukaan.

14


Kouluterveydenhoitajan tehtäviä ovat oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen seuranta vuosittaisten terveystarkastusten ja -tapaamisten puitteissa. ensiavun antaminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen koulussa ja koulumatkoilla tapahtuneissa tapaturma- ja sairastumistilanteissa. Koulutapaturmien ensisijainen hoitopaikka on oma terveysasema. Vapaa-ajan tapaturmat eivät kuulu kouluterveydenhuollon piiriin. Kouluterveydenhoitaja Pirjo Salmivalli on tavattavissa maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina.

Hammashoito Hammashoito tapahtuu Koivukylän koulun hammashoitolassa. Oppilaiden hampaita hoitavat hammaslääkäri Kristiina Väätäinen ja hammashoitaja Anja Lummi. Oppilaat kutsutaan tarkastukseen luokittain 7. ja 8. luokilla Osan oppilaista tarkastaa suuhygienisti Anne Ingberg. Hammashuollon keskitetyn ajanvarauksen puhelinnumero on 8392 3805. Perumaton käynti maksaa 33,90 euroa 15 vuotta täyttäneiltä.

15


Arviointi Opetussuunnitelman perusteet (2004) jaottelee perusopetuksen oppilasarvioinnin kahteen osaan: opintojen aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin. Opintojen aikaisen arvioinnin tavoitteena ovat oppimisprosessin tukeminen ja ohjaaminen ja kannustaminen. Arviointiin vaikuttavat työskentely oppitunneilla (osallistuminen, aktiivisuus ja kiinnostus), harjoitteista ja töistä suoriutuminen sekä koemenestys. Oppilaalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen, mikäli hän on sairauden tai muun hyväksytyn syyn takia ollut poissa varsinaisesta kokeesta tai hän on saanut edellisen jakson arvioinnissa hylätyn kurssisuorituksen. Oppilaille tiedotetaan jaksokohtaisesti uusintakoepäivämäärät. 7.–9. luokkien oppilaat saavat jaksotodistuksen jokaisen jakson päätteeksi. 4. jakson todistus on myös lukuvuositodistus. Yhdeksäsluokkalaiset saavat yhdeksännen luokan keväällä välitodistuksen yhteishakua varten ja lukukauden päättyessä peruskoulun päättötodistuksen. Luokanohjaaja jakaa jaksotodistukset oppilaille. Jaksoarviointi näkyy myös Wilmassa. Jaksotodistukset jaetaan seuraavasti: 1. jakso torstaina 24.10.2013 2. jakso torstaina 9.1.2014 3. jakso torstaina 27.3.2014 4. jakso lauantaina 31.5.2014 6. luokan oppilaita arvioidaan kolme kertaa lukuvuoden aikana. Syksyllä oppilas–opettaja–vanhempi-arviointitapaamisessa keskustellaan opintojen alkamisesta, opiskelu- ja työskentelytaidoista sekä opintojen edistymisestä äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen opinnoissa. Numeroin annettava väliarviointi on helmikuun alussa. Lukuvuoden päättyessä annettavassa lukuvuositodistuksessa on numeroarviointi. Päättöarviointi on oppilaan tietojen ja taitojen arviointi siinä vaiheessa, kun opinnot päättyvät. Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8–9 (poikkeuksena ne yhteiset

16


oppiaineet, joiden opetus päättyy jo 7. luokalla). Päättöarvosana ei muodostu kurssiarvosanojen matemaattisesta keskiarvosta, vaan päättöarvioin nissa opettaja arvioi oppilaan osaamisen tason suhteutettuna oppiaineen valtakunnallisiin tavoitteisiin ja kriteereihin. Päättöarvioinnin tehtävänä on antaa monipuolinen ja luotettava kokonaiskuva oppilaan osaamisesta hänen päättäessään peruskoulun.

Yhteishaku Yhteishaku on valtakunnallinen järjestelmä, jonka kautta haetaan keskitetysti jatko-opintoihin. Toisen asteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen ja ammatilliset perustutkinnot. Yhdellä hakemuksella voi hakea mihin tahansa mukana olevaan koulutukseen. Yhteishaun kautta kukin voi saada vain yhden opiskelupaikan. Haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 24.2. – 14.3.2014. Vantaalla peruskoulun 9.-luokkalaisten nettihaku suositellaan tehtäväksi koulussa oppilaanohjauksen tunnilla. Hakemukset tulostetaan ja tuodaan kotiin allekirjoitettavaksi. Joillakin ammatillisilla aloilla on pääsy-, soveltuvuus- tai kielikokeita. Myös muutamissa erityistehtävän saaneissa lukioissa tai lukioiden erityislinjoilla on pääsykokeita. Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan torstaina 12.6.2014. Tämän jälkeen oppilaan tulee vielä vahvistaa opiskelupaikkansa. Tarkempaa tietoa jatko-opintoihin ja yhteishakuun liittyvistä asioista saa vanhempainilloissa sekä myös koulutusoppaista, eri oppilaitoksista ja internetistä, osoitteesta www.opintopolku.fi. Huoltajien kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä yhteishaun eri vaiheissa. Kaikissa yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä koulun opinto-ohjaajaan Maikki Lehtoseen.

17


Lukuvuoden tapahtumia syksy 2013 ti 3.9. ke 18.9.

Valttikortti-tilaisuus 9.-luokkalaisille klo 13.15 Opettajavieraita Australiasta tutustumassa suomalaiseen koulujärjestelmään ti 1.10. Aleksis Kivi -retki 9.-luokkalaisille klo 11 ke 9.10. Frankenstein-teatteriesitys 9.-luokkalaisille Kansallisteatterissa klo 19 pe 11.10. Taksvärkki-päivä kaikilla koulun oppilailla la 12.10. Koulupäivä, kodin ja koulun yhteistyöpäivä ma 28.10. Koulukino 6.-luokkalaisille ke 30.10. Taitajakisa 9.-luokkalaisille loka-marraskuu Vantaan nuorisovaltuuston vaalit ke 6.11. Matematiikkakilpailu to 7.11. Nuorten ilmastokokous Heurekassa ti 12.11. Vaskivuoren koulun konsertti Havukoskella pe 29.11. Adventtitilaisuus to 5.12. Itsenäisyysjuhla to 19.12. Joulukirkko klo 12 pe 20.12. Joululaulajaiset, joulupuuro kevät 2014 10.–16.2. ti 11.2. pe 14.2. pe 14.3. ke 19.3. to 20.3. huhtikuu huhtikuu ke 30.4. la 31.5.

Mediataitoviikko Kansainvälinen Safer Internet Day Ystävänpäivä ja talviliikuntapäivä Pii-päivä 9.-luokkalaisten produktion ensi-ilta klo 18 9.-luokkalaisten produktion esitykset omalle koululle Vantaan kaupungin Vaikuttaja-päivä 8.-luokkalaisten retki Taitaja2014-tapahtumaan Lahteen Vappuvipinää Kevätjuhla

18


Liikkuva koulu Koulumme on ilmoittautunut Liikkuva koulu -hankkeeseen, jossa tavoitteena on luoda lisää liikettä koulupäivään. Liikkuvissa kouluissa oppilaat otetaan aktiivisesti mukaan suunnitteluun ja arkisia asioita pyritään järjestämään niin, että oppilaat liikkuisivat mahdollisimman paljon. Useissa kouluissa tämän on huomattu parantavan yleistä kouluviihtyvyyttä. Uusimpien tutkimusten mukaan liikkuminen koulupäivän aikana on yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen. Lisäksi liikkuvien koulujen henkilökunta on raportoinut työrauhan parantumisesta.

WAU! -kerho WAU ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka järjestää maksuttomia, liikunnallisia matalankynnyksen WAU! -kerhoja aamuisin tai iltapäivisin oppilaan omalla koululla. Kerhoja on yksi tai kaksi kertaa viikossa, ja niitä ohjaavat ammattitaitoiset ohjaajat. Kerhotoimintaan kuuluu monipuolisia pelejä ja leikkejä. Lapset pääsevät myös itse vaikuttamaan kerhojen sisältöön ja tekemään niitä asioita, joista pitävät. Kerhoissa järjestetään myös erilaisia kampanjoita ja vanhemmille tiedotetaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Havukosken koulussa WAU! -kerho on suunnattu 6.-luokkalaisille ja toiminta järjestetään torstaisin 9.45–10.15 välitunnilla.

Taitaja9-kilpailu Koulumme 9.-luokkalaiset pääsevät kokeilemaan monipuolisesti taito- ja taideaineisiin liittyviä kädentaitojaan oman koulun Taitaja9-kilpailussa 30.10.2013. Oppilaat kisailevat keskenään valitsemissaan kolmen hengen 19


sekajoukkueissa. Oppilaille kerrotaan lisää kisasta valinnaisaineiden tunneilla ja päivänavauksessa 24. lokakuuta. Havukoskelta lähtee osallistujia myös Taitaja9-kisan aluekilpailuun ja toivottavasti jatkoon. Taitaja9-loppukilpailu pidetään Lahdessa huhtikuussa 2014, ja siellä pääpalkintona voittajille on ikiomat skootterit!

Kansainvälinen oppilasvaihto Koulumme kansainvälisen oppilasvaihdon kohdemaa on tänä lukuvuonna Espanja. Yhteistyökumppanimme on IES Itacan koulu Sevillan Tomareksessa. Suunnitteilla on kaksi vaihtoa. Niistä ensimmäinen on 9. luokan oppilaille suunnattu n. 1–2 kuukautta kestävä opintojakso. Havukosken koulusta on 1–2 oppilaan mahdollista lähteä Itacan kouluun, ja me saamme vieraaksi 1–2 espanjalaista oppilasta. Toinen vaihto koskee 8. luokan oppilaita. 8.luokkalaiset lähtevät 1–2 viikon opintomatkalle Itacan kouluun, ja sieltä tullaan Havukosken kouluun. Molempien oppilasvaihtojen osanottajien valintakriteerit tiedotetaan myöhemmin. Kuten aiemminkin, espanjalaiset oppilaat tarvitsevat majapaikkoja Havukosken oppilaiden kodeissa.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja oppimisessa Havukosken koulussa jatketaan verkkopohjaisen opetusmateriaalin käyttöä useissa eri oppiaineissa. Samaan aikaan pyrimme vähentämään merkittävästi perinteisten oppikirjojen osuutta. Seitsemäsluokkalaiset kokeilevat sähköistä työkirjaa maantiedon opetuksessa. Pyrimme ryhmittelemään oppilaita joustavasti luokkarajojen yli ja opetuksessa panostetaan yhdessä tekemiseen. Hyödynnämme oppilaiden luontaista tapaa oppia käsiteltäviä asioita. Eri aistikanavia aktivoidaan oppijoille luontaisen työskentely- ja oppimistyylin mukaan.

20


Yritämme jäsennellä käsiteltäviä asioita laajemmiksi asiakokonaisuuksiksi, joissa korostuu eri oppiaineiden yhdistäminen, ilmiöpohjaisuus, kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet sekä taitojen soveltaminen teoriasta käytäntöön. Opetusta pyritään siirtämään yhä enemmän luokkahuoneen ulkopuolelle ja käyttämään mahdollisimman paljon lähiympäristöä oppilaiden luonnollisena oppimisympäristönä. Samalla pohdimme koulurakenteiden uudistamista ja uudelleen jäsentelyä. Kokeilumme tueksi olemme saaneet 60 kannettavaa minitietokonetta, ja koulussamme on langaton verkko.

Oppilaskunnan hallitus Oppilaskuntatyön tavoitteena on tehdä nuorille tutuksi erilaisia vaikuttamisen tasoja ja keinoja. Kouluyhteisössämme tärkein oppilaiden vaikuttamisen väline on eri luokkatasojen edustajista koottava oppilaskunnan hallitus. Sen tehtävänä on ajaa oppilaiden asioita ja välittää heidän näkemyksiään aikuisille – sekä opettajakunnalle että vanhemmille. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös erilaisten hankkeiden ja päätösten suunnitteluun sekä käytännön toteutukseen. He osallistuvat muun muassa johtoryhmän ja johtokunnan palavereihin. Lisäksi hallituksen edustajilla on tarvittaessa oikeus osallistua opettajainkokouksiin. Hallituksen tavoitteiden ja toiminnan suunnittelu tapahtuu viikoittaisissa kokouksissa. Oman koulun tasolla yksi tavoitteistamme on aktivoida oppilaita kehittämään ideoita koulumme viihtyvyyden ja ilmapiirin kohentamiseksi. Tulemme kartoittamaan oppilaiden toiveita ja toteutamme niistä parhaat. Hallitus pyrkii muutenkin käytännössä vaikuttamaan yleiseen ilmapiiriin positiivisesti järjestämällä esimerkiksi erilaisia juhlatilaisuuksia, kilpailuja ja arvontoja. Yksi suurimmista haasteistamme on organisoida kevätlukukauden päätteeksi jälleen yhdet loistavat potkiaiset koulumme yhdeksäsluokkalaisille. Juhlan yhteydessä pyritään tarjoamaan kaikille halukkaille ja kykeneville esiintymismahdollisuus. Myönteistä elämänasennetta oppilaskunta tukee jakamalla juhlapäivänä vuosittaiset hymypatsaat. 21


Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat Aino Jauhiainen, Aino Laurinen ja Jyrki Reinilä.

Tukioppilastoiminta Tukioppilas on vapaaehtoinen 8.–9. luokan oppilas, joka on saanut tukioppilastoimintaan koulutuksen. Hän on kiinnostunut toimimaan kouluyhteisön hyväksi ja toimii itse esimerkillisenä kouluyhteisön jäsenenä. Jokainen tukioppilastoimintaa harjoittava koulu toteuttaa omannäköistään toimintaa ja toimintamuodot saattavat vaihdella paljon eri koulujen välillä. Havukosken koulussa tukioppilastoiminnalla pyritään edistämään hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa ja ehkäisemään koulukiusaamista. Jokaisella tukioppilaalla on oma kummiluokka kuudennelta tai seitsemänneltä luokalta. Tukioppilaan rooli on tarvittaessa auttaa ja tukea kummiluokkansa oppilaita heitä askarruttavissa asioissa. Perinteisesti tukioppilaat ovat järjestäneet kuudennen luokan oppilaille pikkujoulujuhlan ja pitäneet 6.–7. luokan oppilaille oppitunnin koulukiusaamiseen puuttumisesta. Tukioppilaat ovat myös mukana 7. luokkien ryhmäyttämisessä ja järjestävät juhlia ja erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja kouluarjen keskellä. Tukioppilastoiminnasta kiinnostuneilla 7. luokkien oppilailla on mahdollista hakeutua tukioppilaskoulutukseen kevätlukukaudella. Tukioppilastoimintaa ohjaavat Jenni Ridanpää ja Anne Salo.

Koulun arkea Sähköisten työkalujen käyttö Havukosken koulussa käytetään Fronterin oppimisalustaa, jonne kirjaudutaan www.eduvantaa.fi -sivulta.

22


Vantaan kaupunki on hankkinut jokaiselle oppilaalle koulukäyttöön sähköpostin. Kirjautuminen sähköpostiin tapahtuu www.eduvantaa.fi -sivuston kautta Office 365 -työkalun avulla. Oppilaan sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@opp.eduvantaa.fi. Salasana on sama kuin koulun verkkoon kirjautuessa. Office 365 -pakettiin kuuluu myös SkyDrivepilvipalvelin, jonne oppilaalla on pääsy omilla tunnuksillaan paikasta riippumatta. Kirjautumistunnus on etunimi.sukunimi, ja salasana on sama, jolla kirjaudutaan koulun koneille. SkyDriveen kuuluvat myös Word-, Excel-, PowerPoint- ja OneNote-työkalut. Tallennustilaa on 25 GT.

Poissaolot Huoltajan on annettava poissaoloselvitys kaikista oppilaan poissaoloista. Poissaoloista on ilmoitettava koululle välittömästi Wilman kautta tai luokanohjaajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Huoltajan anomuksesta luokanohjaaja voi antaa oppilaalle luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi. Kolmea päivää pidemmät poissaolot anotaan apulaisrehtorilta. Perheen lomamatkat toivotaan sijoitettaviksi koulun loma-aikoihin.

Oppikirjat Oppilaiden käytössä olevat oppikirjat ja koulun kirjastosta lainatut kirjat ovat koulun omaisuutta. Oppikirjat palautetaan henkilökohtaisesti opettajalle lukuvuoden lopussa. Oppilas on velvollinen korvaamaan kadonneen tai tahallaan vahingoittamansa kirjan.

Säilytyskaapit ja arvotavarat koulussa Jokainen Havukosken koulun oppilas saa tavaroidensa säilyttämiseen henkilökohtaisen lukittavan kaapin. Oppilas saa luokanohjaajalta kaavakkeen, jonka palautettuaan hän saa henkilökohtaisen numerokoodin, jolla säilytyskaappi avataan.

23


Kannattaa miettiä, mitä tarvitsee koulupäivän aikana. Kouluun ei ole välttämätöntä tuoda arvoesineitä, kuten rahaa, arvokasta puhelinta tai muuta mobiililaitetta. Arvotavaroita ei voi jättää luokkaan tai liikuntasalin pukuhuoneeseen, vaan ne on säilytettävä kaapissa. Koulu ei korvaa kadonneita arvotavaroita.

Välipala Koulullamme on tarjolla maksullinen välipala maanantaista torstaihin klo 13.45–14.00. Välipala maksetaan kaupunkikortilla, johon ladataan rahaa yhteispalvelupisteessä. Välipalatuotteet on ryhmitelty kahteen hintaryhmään: iso välipala maksaa 1,50 € ja pieni välipala 0,50 €. Lista viikon välipaloista on nähtävillä oppilaiden ilmoitustaululla.

24


Järjestyssäännöt Perusopetuslain mukaan ”oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti” (§35). Koulun järjestyssäännöt on laadittu kaikkien kouluyhteisön jäsenten mukavuutta ja turvallisuutta silmällä pitäen. Järjestyssäännöillä huolehditaan koulun sisäisen järjestyksen säilymisestä, opiskelun esteettömästä sujumisesta sekä kouluyhteisön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Jokaisella kouluyhteisössä työskentelevällä on oikeus tulla hyvin kohdelluksi. Jokaisen oikeutena ja velvollisuutena on omalta osaltaan huolehtia siitä, että kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohdellaan hyvin. Havukosken koulun järjestyssäännöt pohjautuvat koulun arvoihin, joita ovat sitoutuminen, ihmisen kunnioittaminen, yhteisöllisyys, turvallisuus ja viihtyvyys. 1.

Tule oppitunneille ajoissa tarpeelliset oppikirjat ja opiskeluvälineet mukana ja annetut kotitehtävät tehtynä.

2.

Jätä polkupyörä pyörätelineeseen ja muu kulkuväline sille varatulle paikalle.

3.

Anna oppitunneilla työrauha itsellesi ja muille ja noudata opettajan ohjeita.

4.

Mene ruokailuun omalla ruokailuvuorolla ja noudata ruokailun aikana hyviä ruokailu- ja käytöstapoja.

5.

Käyttäydy hyvin kaikkia kouluyhteisössä työskenteleviä ja vierailevia henkilöitä kohtaan.

6.

Pidä huolta omista tavaroistasi ja kunnioita myös toisen omaisuutta ja yhteistä kouluympäristöä. Käsittele koulun omaisuutta huolellisesti ja varoen. Ilmoita mahdollisista vioista ja väärinkäytöksistä opettajalle tai muulle koulun aikuiselle.

25


7.

Kännykkää voit käyttää vain välitunneilla, muulloin pidä se suljettuna.

8.

Keskipäivän välitunti on ulkoiluvälitunti, ellei toisin mainita. Muidenkin välituntien viettämistä ulkona suositellaan. Noudata annettuja ohjeita ja varovaisuutta ulkopeleissä ja huomioi muiden turvallisuus. Käyttäydy koulun sisätiloissa rauhallisesti; vältä metelöintiä ja juoksemista käytävillä.

9.

Koulualueelta et voi poistua koulupäivän aikana.

10. Käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti kaikissa koulun yhteisissä tilaisuuksissa; osoita juhlissa kunnioitusta sen järjestäjiä ja esiintyjiä kohtaan. 11. Tupakan, tulentekovälineiden ja päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty koulualueella, koulupäivän aikana, koulumatkoilla ja kaikilla koulun retkillä ja tilaisuuksissa. 12. Kuvaaminen tai nauhoittaminen koulun pukeutumis- ja peseytymistiloissa on kielletty sekä oppitunneilla ja ruokasalissa ilman koulun rehtorin, luokanohjaajan tai opettajan lupaa.

Jälki-istunto Jälki-istunnot suoritetaan keskiviikkoisin klo 14.00.

26


27


Tuntijako Oppiaine

6. lk.

7.lk.

8.lk.

9.lk.

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) A-kieli (englanti, ENA) B-kieli (ruotsi, RUB) Matematiikka (MA) Biologia (BI) Maantieto (GE) Fysiikka (FY) Kemia (KE) Luonnontieteiden integraatio (BGFK) Terveystieto (TE) Uskonto/elämänkatsomustieto (UE/ET) Historia (HI) Yhteiskuntaoppi (YH) Musiikki (MU) Kuvataide (KU) Käsityö (TS; TN) Liikunta (LI) Kotitalous (KO) Oppilaanohjaus (OPO) Valinnaiset aineet (sisältävät vapaaehtoisen Akielen) Oppilaan tuntimäärä

4 2 4 0,5 0,5 0,5 0,5

3 2 2 3 1 1 1 1

3 3 2 3

4 3 2 4 2 1 1 1

2

1 1

1 1

2

1

3

1 1 1 2

1 1

7.-9.lk. yht. 10 8 6 10 3 3 3 3 2 3 3

2

2

1

1 2 3 2 3 0,5 2

0,5 5

1 4

4 3 2 2 3 6 3 2 11

24

30,5

29,5

30

90

3 1 2 2 2

28

1

Lukuvuosiopas 2013 14 (kuvallinen)