Page 1

”Vad tror du på då? Vad är meningen med livet?” Flyget jag skulle flyga hit med i torsdags från Goa var knökfullt och jag hamnade bredvid en äldre indisk kvinna. Hon konstaterade snabbt att jag inte kommer från Indien, jag sade att nej, det gör jag inte jag kommer från Sverige. Det första hon frågade efter det var: ”Är du hindu?” Jag sade återigen nej. Jag är inte religiös. Kvinnan höjde då på ögonbrynen och stirrade förvånat på mig. ”Vad tror du på då? Vad är meningen med livet?” Frågan ställde mig. Vad jag tror på och meningen med livet är inga frågor jag vanligen kommer i kontakt med hemma i Sverige. Ingen som jag känner är speciellt religiös av sig. Det slog mig hur lite jag egentligen reflekterat över saker som varför vi finns och vad som händer efter döden. Är det bara jag eller håller dagens ungdomar i Sverige på att bli ytliga på mer än bara ett plan? Vad hände med att sitta ner och reflektera över saker? Ta sig tid och riktigt tänka igenom sitt liv och vad som satt oss där vi är idag. Det känns lite grann som att jag tryckt på snabbspolning och bara rusat igenom livet med saker som jag måste göra och krav jag måste uppnå. Men så kom denna indiska kvinna helt plötsligt och ställde mig mot väggen direkt. Hon tog mig ner på jorden igen och fick mig att börja fundera. Vad ÄR meningen med livet egentligen? Ja, mitt svar på den frågan är så enkelt som att det egentligen inte finns någon. Jag tror inte att det finns någon dold mening med livet. Jag är alltså inte religiös och tror inte att det finns någon Gud

däruppe såsom till exempel kristna gör. Att det finns en skapare som

alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Jag tror inte heller på Moksha

skapade världen och att vi människor

som är deras mening med livet - att

är dennes verk. Nej, det gör jag inte. Jag tror att världen blev till

inte behöva födas vidare utan smälta ihop med världssjälen.

genom Big Bang och att liv började utvecklas här tack vare de

Extrema som försöker nå Moksha genom att till exempel stirra sig

gynnsamma förhållanden som jorden

blinda mot solen (askeserna) eller gå

erbjuder. Jag tror att vi människor blivit till på samma sätt som alla

runt med munskydd runt munnen för att inte råka svälja ett kryp och skada

andra nu levande organismer, att vi en annan levande varelse (Jainismen) utvecklats från tidigare arter (i vårt fall förstår jag mig inte på. Inte alls. Hur aporna) till den art vi är idag. Varför

kan meningen med livet vara att

just vi människor har ett så, jämfört med andra djur, stort intellekt vet jag

försvåra det och skada sig själv? Hur kan meningen med livet vara att ge

inte. Varför vi så markant skiljer oss från resten av världen, varför vi fått

uppoffringar till ingens vinning? Offrar man sig för andra, för att göra världen

förmågan att tänka utanför våra

till en bättre plats, kan jag förstå

instinkter och behov, varför vi fått våra hjärnor som vapen vet jag inte

bättre hur de tänker. Men att stirra sig blinda eller hänga sig i krokar hjälper

heller. I framtiden kanske andra djurarter utvecklar samma förmåga

ingen utan skadar bara. Hur kan det vara en Guds mening med bra

som vi har idag, vem vet?

Karma? Meningen med livet måste

Meningen med livet är faktiskt en

väl ändå ha en mening, eller? Men om det nu skulle vara så att

fråga som jag som ateist inte riktigt Gud tänkt att vi måste tortera oss förstår mig på. Vad då meningen med själva för att nå Moksha är inte Gud varför vi lever? Varför skulle det

aningen sadistisk då? Är inte det en

finnas en mening? Vad skulle vi kunna göra som skulle kunna ha en

grym Gud som skapar oss enbart för att se oss desperat skada oss själva

så stor betydelse att man skulle kunna kalla den meningen med livet?

för att kunna förenas med hen? Det tycker i alla fall jag och

Jag tror som sagt att vi lever på

därför, om det nu skulle finnas någon

grund av att jorden erbjuder den möjligheten och inte för att någon

slags Gud däruppe, håller jag inte alls med människorna i dessa religiösa

Gud bestämt att vi ska leva, och då ser jag inte hur det kan finnas någon

samfund som tror att meningen med livet är att leva helt annorlunda

som har en dold mening med varför

jämfört med resten av befolkningen

vi lever. Vi lever bara. För att vi kan, och i extrema fall också skada sig för att det är så det är. Meningen med själva. livet är inget jag tycker att jag behöver veta. Jag har bara det här livet så jag ska försöka leva det så ordentligt som jag kan, ha roligt och vara en bra människa. Jag tror inte som hinduer att själen vandrar vidare eller att världen

[1]

Fortsättning nästa sida


Nej, jag inbillar mig gärna att Gud är en vänlig och storsint figur.

man inte alls kunnat förbereda sig på. Jag anser dock att dödshjälp ska Samtidigt som jag kan förstå dessa ske under ordnade omständigheter.

För om Gud är det absoluta idealet

människor på ett sätt.

som man i största möjliga mån vill likna kan väl denne Gud ändå inte vara en grym person? Hur skulle världen se ut då?

Är det rätt att få dödshjälp? Jag läste i tidningen för någon dag sedan om en kvinna som levt

flera år i en sjukhussäng, beroende Mina svar på dessa frågor fick jag av de apparater som höll henne vid dock inte ur mig där på flyget när liv och oförmögen att röra på sig. kvinnan frågade. Jag tänkte en stund Denna kvinna hade länge kämpat för och sedan svarade jag bara ett kort: att få dödshjälp. Få läkarna att stänga ”Jag vet inte.” av hennes maskiner och avsluta hennes liv eftersom att hon själv var Detta fick mig dock som sagt att oförmögen att göra det. Hon hade börja tänka. Speciellt på vad som kan slutligen fått hjälpen hon bett om, tänkas hända efter döden och på hennes maskiner hade slagits av och dem människor som frivilligt väljer att hon hade fridfullt glidit in i en evig omfamna den och ta sitt liv. Då sömn. menar jag både de som gör det av När jag läste det kände jag att religiösa skäl men också de som gör det var rätt beslut att ta. Dödshjälp det för att de inte ser någon annan tycker jag ska vara tillåtet i vissa fall. utväg ur problemen. Jag funderar på Svårigheten med det är så klart att vilka hemska omständigheter som bestämma vars gränsen ska dras och kan ha satt dessa människor i den jag tror att det är det som gör det till situationen att de överväger att lämna en så svår och känslig fråga som det sitt liv och kasta sig ut i någonting är. helt okänt. Om det är en människa som lever Kanske är döden bara ett sätt utan att riktigt leva, man ligger bara naturen har för att göra rum för nytt. på ett sjukhus och stirrar upp i taket Kanske är vi bara som gamla sopor med maskiner som håller en vid liv som slängs ut i soptunnan för att tycker jag det är den personens rätt göra plats åt nya saker. Eller är det att bestämma om man vill leva eller kanske som hinduerna tror, att vår inte. Ska personen verkligen behöva själ lever vidare tills vi får såpass bra ligga där i trettio år till och bara längta Karma att vi uppnår Moksha? Kanske till döden? Ska den personen ligga hamnar vi inte bara bland de vanliga där och kosta pengar och ta upp soporna utan på utrustning som andra kanske skulle återvinningsstationen, görs om till behöva om den ändå bara vill dö? något nytt och lever ännu ett liv, om Nej det tycker jag inte. Om personen än helt annorlunda jämfört med vårt tänkt igenom beslutet ordentligt och förra. Dessa är frågor som ingen man pratat igenom det ordentligt levande människa kan besvara och med alla anhöriga och alla är enade aldrig någonsin kommer kunna göra. tycker jag det är självklart att man Och då undrar jag hur man finner ska få hjälp att avsluta sitt liv om det modet i sig att lämna livet för något är det man vill. man inte vet någonting om. Något

[2]

En sjukhussköterska eller doktor ska inte bara kunna gå in till en patient som just sagt att den skulle vilja dö och helt plötsligt stänga av maskinerna. Alla på sjukhuset borde vara medvetna om vad som händer och jag tycker framförallt att personens i fråga, deras anhöriga ska vara underrättade. Det ska ha pågått en grundlig process med alternativa utvägar och underrättande innan man kommer fram till det slutgiltiga beslutet och hjälper människan att ta sitt liv. Vårt liv är som sagt ändå vårt och döden hör till livet lika mycket som födseln. Döden är en del av vår resa och man måste få ha den rättigheten att ta sitt liv om man verkligen känner för det även om man personligen inte är i fysisk form att göra det. Fortsättning nästa sida


Skilsmässor - bra eller dåligt?

tänka på. Men det är ju inte själva skilsmässans fel.

Man brukar ju säga att det var Nuförtiden hör man hela tiden om bättre förr, då skilde man sig inte. par som skiljer sig. Både i Man hade helt enkelt inget val. Men i vänskapskretsen och genom

vill ut. Nej, äktenskap ska vara en bra sak, inte något man känner sig fången i. Grunden i ett bra förhållande är enligt mig att man tycker om

massmedia. Så härom kvällen berättade en

takt med att det blivit allt vanligare och mer accepterat är det allt fler

varandra och är ärliga mot varandra. Så mycket annat behövs inte. Ett bra

vän till mig att hans föräldrar hade skilt sig. Bara sådär, utan förvarning.

som skiljer sig. Men var det verkligen

förhållande är inte ett förhållande där

Min första reaktion var att tänka att

bättre förr? Är det bättre att leva med en människa resten av livet som man

två personer blivit ihopparade på grund av triviala saker som pengar

det var väl onödigt. Varför skulle de skilja sig för? Samma sak tänker jag

egentligen inte vill vara med? Är det eller rykte. Ett sådant förhållande kan verkligen bättre att leva resten av livet så klart vara en lyckträff och

när jag läser om något kändispar i skvallertidningar eller ser på TV,

med en människa som man inte alls

utvecklas till ett bra förhållande där

varför skulle de skilja sig för? Kunde

kommer överens med än att skilja sig och prova lyckan på nytt?

båda parter tycker om varandra men jag tror att det är mer sällan än ofta

de inte hålla ihop längre än så? De måste ju ta tag i sina problem och

Svaret tycker jag är ganska självklart. Skilsmässor är en del i vår

något sådant skulle hända.

lösa dem, inte bara fly. Men så plötsligt kom jag på mig själv när jag

frihet som människa att styra vårt

För att ett förhållande ska

satt och skakade huvudet åt ännu ett

egna liv. Det är bara att titta på andra

frånskilt par att vem är jag och döma?

länder och religioner som inte kommit frågor som om man vill ha barn, om lika långt i människans rättigheter till det är okej att ha sex innan

Vad har jag för rätt att sitta med min tidning och tänka att jag kunde

egna beslut. Hinduismen erkänner till

äktenskapet och om könsroller ska spela roll.

gjort det bättre själv? Jag har aldrig

exempel inte skilsmässor. Inom hinduismen är familjen en stark enhet

varit gift och det dröjer nog ett tag innan jag blir det också.

där man ska föra traditioner vidare och fostra varandra andligt. Att skilja

Sex före äktenskapet?

Skilsmässor är en bra sak. Jag säger inte att jag tycker att varje

sig är därför onaturligt.

människa borde gå och skilja säg

Skilsmässoantalet i Indien jämfört med Sverige är alltså mycket lägre.

bara för att den kan eller att vi borde hurra av glädje så fort vi hör att

Om det är bra eller dåligt är dock svårt att svara på. Inom hinduismen

någon har skilt sig. Nej, det tycker jag tar man alltså äktenskapet på stort allvar, vilket syns inte minst under inte. Däremot anser jag att det är dags själva bröllopet. Deras bröllop varar

fungera i längden är det också viktigt att personerna tycker likadant i stora

Personligen tycker jag att man ska få ha sex före äktenskapet. Det finns ju till och med folk som inte vill gifta sig eller de som vill det men det aldrig blir av, ska de aldrig få ha sex då? Nej, jag tycker som i mycket annat att man ska få bestämma själv. Det är ens eget liv, kropp och

värderingar som det handlar om, så att vi ser på skilsmässan med mildare mycket längre än de lutherska bröllop vem är bättre lämpad än en själv att ögon. Skilsmässor är inte boven i det vi har i Sverige, ofta kring tre dagar, avgöra om man ska ha sex före och är också mycket större med flera hela utan snarare räddaren i nöden. äktenskapet eller inte? Jag tycker hundra gäster. På grund av de sorgliga dock att vi ska respektera andra Hinduiska par som skiljer sig är omständigheterna i och med människors val. Är det någon som vill skilsmässor anser folk i allmänhet att också bundna till sin före detta vänta tills man gift sig eller tvärt om det är något dåligt. Det faktum att två partner resten av livet på ett helt så är det deras val och inget man ska annat sett än vad vi svenskar är. personer inte älskar varandra så lägga sig i och tycka till om. Det är mycket längre att de vill bo under dock långt i från alla som håller med Ett äktenskap ska inte vara som samma tak eller kanske alls ha med mig angående detta. varandra att göra tycker vi så klart är ett fängelse som man aldrig ska tråkigt. Det som inte fungerar vill man kunna ta sig ur även om man känner helst inte ha och göra med eller ens

att det inte fungerar och man faktiskt

[3]

Fortsättning nästa sida


Inom Hinduismen är sex något som ska hållas inom äktenskapet

personen som man vill leva resten av livet med, personen som man älskar

eftersom att det är till för att få barn.

och vill ingå något slags band med

Ungdomar ska leva i kyskhet och även äldre personer, de som fått sina

personen. Man visar resten av världen och sin partner hur det ligger

barnbarn, ska ha sexuell avhållsamhet. När de kommit in i det

till, vars man ligger, hur seriös man är i förhållandet. Sådant är väl i och för

stadiet ska de ägna största delen av

sig viktigt och säkert viktigare för en

sin tid åt det andliga för att försöka uppnå Moksha.

del andra personer än för mig. Om man vet vars ens partner står och

Synen på äktenskapet I ett förhållande tycker jag dock inte att det är viktigt med giftermål, vill inte personerna gifta sig så behöver dem ju inte det. Att gifta sig

vars man själv står, om man VET att man vill leva resten av livet med denne person och den vill samma sak så behöver man ju egentligen inte gifta sig om man inte vill.

Olika könsroller? Könsroller däremot är en svårare fråga. Vi lever i ett samhälle med könsroller, både uppenbara och mer subtila som man inte märker av lika mycket men som vi undermedvetet klassar som manligt eller kvinnligt. Jag vet inte hur det skulle vara att leva i ett samhälle utan könsroller och jag tror att vissa kan vara bra i vissa fall. Män och kvinnor är ändå olika, det går inte att komma ifrån. Både fysiskt men jag tror också i vårt sätt att tänka, hur vi beter oss. Det kan förstås bero på könsrollerna vi har idag och hur vi blir uppfostrade och

Det skulle i sådana fall vara för att behandlade beroende på om vi är en visa resten av världen. Se min ring av världen men också till sig själva att kille eller en tjej. Det jag menar är inte här, jag har hittat den rätta, jag är kär man hittat den rätta och att man vill att vi inte ska ha ett jämställt och upptagen! Det kan ju i och för sig leva med denna personen från den samhälle, absolut inte. Jag vill inte att vara effektivt och bra att göra det. stunden till ens sista. I alla fall i just det ena könet ska behandlas bättre Jag tror att vi människor har ett det ögonblicket. När man tar på sig än det andra. Jag tycker inte heller att behov av att visa resten av världen sin ring visar man att jag är gift och det i hemmet ska finnas speciella hur det går för oss, var vi är i våra liv. upptagen. Jag tycker att giftermål är uppgifter som är ”manliga” respektive Om vi har någon partner, om vi har en någonting fint och ett bra sätt att som ”kvinnliga”. Jag anser att det bästa är bil, en hund, ett barn eller whatever. sagt säga att man är i ett förhållande. att helt enkelt komma överens om Det vi är stolta över vill vi visa upp. Det vi är stolta över vill vi gärna visa vem som gör vad från förhållande till Det kommer ingenting bra ut av upp. förhållande. Personerna får själva att tvinga varandra att fortsätta låtsas Giftermålet fungerar också som komma överens om hur de ska dela ha det bra medan man egentligen en extra livlina i förhållandet. Är man upp arbetet och vilka roller de ska ha bara bråkar hela tiden och inte längre gift tror jag man kämpar en extra i hemmet beroende på intresse och känner samma sak gentemot sin gång för att hålla kvar förhållandet vad man är bra på. partner. Det skulle inte vara bra för även om det inte riktigt fungerar. Man ens barn heller tror jag, om man nu känner sig mer bunden. Men det kan Abort, fosterdiagnostik och skulle ha några. Barn förstår mer än också bero på att man ofta varit genmanipulation. Hur mycket vad man tror och om ett par skulle tillsammans längre när man är gifta ska vi människor egentligen vilja skilja sig tror jag att deras barn och som sagt verkligen haft starka kunna påverka ett liv innan skulle märka det. Det skulle bli en känslor för sin partner och vet att den det ens startat? kylig stämning i hemmet. andra också känner så så finns det Skilsmässor är alltså bästa Forskningen går hela tiden väl ingen mening med äktenskapet lösningen på en väldigt sorglig framåt, snabbare och snabbare. Förr i egentligen. Äktenskap är för mig inte situation. Det finns ingen vits med att tiden blev man gravid och födde viktigt om man inte vill ha det. Om leva ett visst liv om man inte är barnet hemma i farstun. Hade man man är en väldigt religiös person eller lycklig. Vi har bara ett liv så varför tur fanns det någon där och hjälpte tar äktenskap på stort allvar är det kasta bort det på något man till under födseln, någon som såg till klart att äktenskapet är viktigt. egentligen inte vill? att det fanns varmvatten och fuktiga är mer som en bekräftelse till resten

handdukar. Hade man tur överlevde

Men för mig är äktenskapet ett

man och barnet överhuvudtaget.

bevis på att man har hittat den

Fortsättning nästa sida

[4]


Nuförtiden föder vi inte bara på sjukhus, med läkare och

mångfalden i detta område. Om det börjar födas många fler män än

Många religioner anser också att abort är någonting dåligt. Till exempel

sjuksköterska som hjälper till. Vi kan

kvinnor rubbas balansen mellan

katoliker och hinduer ser det som

även få reda på om det är en flicka eller pojke, om det är ett friskt barn

könen. Det finns även andra anledningar

näst intill mord. Man berövar en människa chansen att leva.

och liknande saker innan vi ens fött barnet med hjälp av fosterdiagnostik.

till varför vi gör fler aborter med fosterdiagnostik. En av de är ifall

Inom hinduismen är det bara tillåtet med abort ifall kvinnan svävar i

barnet kanske inte är helt friskt, det

livsfara eftersom att dem tror på

fosterdiagnostik kan vara intressant och det som jag anser speciellt

kan ha till exempel Downs-Syndrom eller någon slags mutation.

reinkarnation. De tror att fostret vid befruktningen får en själ och är

intressant är att se hur långt vi kan utvecklas och komma på området.

Jag är dock för abort i vissa fall även om det tar ont i mitt hjärta att

därmed i deras ögon redan en människa.

Jag tycker personligen att

Att se om det kommer att bli en

något sådant ska behöva hända. Men

pojke eller flicka, ifall det kanske är tvillingar eller liknande tycker jag är

det gör det. Att släcka ett liv även om det är så litet som ett embryo är så

Ett annat område som har med foster och barn att göra och som utvecklats mycket på senare tid är

helt okej saker att få veta i förväg och klart sorgligt, men om det inte är sådant som jag själv skulle vara någonting som man själv valt tycker

genmanipulation. Jag tycker om genmanipulation

väldigt nyfiken på och vilja veta om

jag att vi kvinnor ska ha rätten fram

ungefär som jag tycker om

jag blir gravid. Jag tycker dock inte att man ska

till en viss vecka att göra abort eftersom att det påverkar våra

fosterdiagnostiken. Det är ett intressant ämne men det speciellt

gå till överdrift. Fosterdiagnostik är intressant och kan vara bra i en viss

kroppar och liv så pass mycket som det gör. Om man är alldeles för ung

intressanta är att se hur långt forskningen kan tänkas ta oss.

utsträckning. Men jag tycker alltså

för att vara mamma, inte har

inte att alla föräldrar i framtiden ska kunna se exakt hur deras barn

pengarna för det, blivit våldtagen eller hinduismen, ja nästan alla religioner liknande tycker jag att man måste få faktiskt, på den punkten att man

kommer att se ut innan de föds. Det tar bort en del av själva

välja att inte behöva vara det. Jag tycker dock att det är allas

överraskningen och spänningen med

våran skyldighet att skydda oss så att befruktningsögonblicket) om än ett

att föda barn. Utvecklad fosterdiagnostik kan

man inte ska behöva hamna i den situationen.

väldigt litet, när man gör en abort. Därför tycker jag också att det är

också leda till ökad mängd aborter. Eftersom att man då kan se i förväg

Egentligen är det bara en fråga om samvetet. Har man styrkan nog

viktigt att könen först och främst får samma status i alla länder så att

om det är något ”fel” på barnet och

att släcka livet som börjat växa i ens

ingen ska behöva överväga att göra

göra abort. Ett tydligt exempel på det är till exempel i de länder där kvinnor

mage? Känns det rätt att göra det? Kan jag leva med mig själv om jag

abort av den anledningen och att vi inte ska utveckla och expandera

fortfarande inte är värda lika mycket som män. Föräldrarna vill helst ha

gör det? För om man aldrig velat ha ett barn, om man hade skyddat sig

fosterdiagnostiken allt för mycket, Inte i det syfte att enbart se hur

pojkar som kan utbilda sig och tjäna

ordentligt som man borde ha gjort så

vårt barn kommer att se ut i alla fall.

pengar och därför har det hänt att en del väljer att göra abort om de på

skulle ju detta barn ändå aldrig levt. Om man inte blivit gravid från första

Sedan kan fosterdiagnostiken säkert komma till stor användning inom

fosterdiagnostiken får veta att det är en flicka de väntar. Till exempel i

början skulle barnet ändå aldrig levt. Förutom när det handlar om

forskning på andra områden. Vad vet jag?

Indien där föräldrarna måste betala

abort på grund av fosterdiagnostiken

en hemgift till dottern när hon gifter sig. Fattiga kvinnor i Indien väljer

dock, då väljer man att släcka livet av anledningar som har med det

alltså ofta att göra abort om det är en flicka dem väntar av ekonomiska

specifika barnet att göra och inte för att man inte vill ha ett barn, vilket

skäl. Vilket är väldigt synd. Både för

som helst, vid den tidpunkten.

det enskilda barnet men också för

[5]

Sedan håller jag också med

släcker ett liv (inte gällande det att fostret får en själ i

Elev 9B Bergskolan

Tankar om livet  
Tankar om livet  
Advertisement