Page 1

• Nettsider Vi ser at bibliotekenes nettsider har for lite innhold. Dette er en viktig informasjonskanal for innbyggerne i kommunen. Også bruk av sosiale medier bør vurderes mer. Gjerne i samarbeid med kommune for øvrig, evt. fylket Vi skal tilby kurs og oppfølging ut i kommunene til høsten i dette.


• Status for fri flyt av medier Vi har nå en ganske god ”pakke” å tilby brukere i fylket

– Websøk (nesten 100% dekning i fylket) –Samsøk –Felles lånekort –Norgeslån (ca. 500 stk i 2010 fra S-T) –Innlevering over alt / Fjerninnlevering –Transportordning


• Teknisk ligger det til rett for at media kan flyte fritt i fylket • Viktig at alle bibliotek informerer sine brukere om disse tilbudene. Alle uansett bosted skal ha samme muligheter til å låne det de vil. • Vi har bidratt en del i dette. Kommunene må gjøre sin del. • Alle bør ha felles lånekort, slå på fjerninnlevering, delta i samsøk og anskaffe fjernlånsmodul. • Vi ønsker å følge opp disse punktene gjennom dette året. Kommer gjerne ut på besøk.


• Fjernlånsbestillinger – må gjøres ”riktig”. Er du usikker så be om hjelp. • Hva kommer: • E-bøker • Biblioteksøk Norge

bib_sjef_mote_2011  

Vi ser at bibliotekenes nettsider har for lite innhold. Dette er en viktig informasjonskanal for innbyggerne i kommunen. Også bruk av sosial...

Advertisement