Hier Groen Boom - Najaar 2019

Page 1

Hier in Boom

Een groene schepen in Boom Operatie Proper Boom Wie wint de Groene Pluim 2019?

"Boom verrassend hartig": dat kan alleen maar als we er allemaal samen onze schouders onder zetten !

Groen Boom wil een autovrije markt. Sven Cools, Koen Peeters en Stijn De Meyer testen alvast één van de mogelijkheden.

© Karl Fret

GROEN IN BOOMS BESTUUR: WE KOMEN OP KRUISSNELHEID Met sterke en duidelijke ambities stapte Groen Boom in januari in een coalitie met N-VA en CD&V. Samen maken we van Boom een gemeente waar alle Bomenaars graag en goed wonen. De uitdagingen zijn groot. Onze open ruimte is beperkt. We hebben te weinig groene ademplaatsen en de fietser en de voetganger krijgen te weinig ruimte. De druk van de mobiliteit en vooral het zware verkeer wordt onhoudbaar.

Sommige wijken zijn aan herwaardering toe, de (kinder)armoede blijft een probleem en er is een hoge nood aan een uitgebreider aanbod voor jonge gezinnen, kinderen en jongeren. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar we beseffen dat de middelen beperkt zijn en dat we keuzes moeten maken. In het bestuursakkoord legden we vast hoe we deze vele uitdagingen aangaan. Dit najaar vertalen we dit in

concrete beleidsplannen en in cijfers voor de meerjarenbegroting. Zo wordt weldra duidelijk welke projecten op welke termijn financieel haalbaar zijn.

WE REKENEN OOK OP JOU Sven Cools (Groen) is er als schepen van Leefmilieu en Participatie al meteen ingevlogen: zie verder in deze editie. Maar we roepen ook jou op om mee te werken aan een 'verrassend hartig

Boom'. Want dit is iets wat we alleen maar samen kunnen realiseren. Wees fier op Boom, hou Boom mee proper. Werk mee aan de sfeer in je wijk of buurt, leer mekaar beter kennen en waarderen. Ondersteun onze plaatselijke middenstand, onze verenigingen, de lokale activiteiten en evenementen. 'Wintersfeer', eind december, is alvast een goeie gelegenheid. Op Groen Boom mogen jullie rekenen!


HIER

Vluchtelingenwerk "Booms Welkom" DOENERS IN DE KIJKER

Selemun bespeelt in Booms Welkom een instrument dat hij zelf heeft gemaakt terwijl hij nog op de vlucht was.

Ons blad laat je in elke editie kennismaken met lokale "doeners". Dit keer is dat de Vluchtelingenwerking van Booms Welkom. "Booms Welkom ontstond in 1977 als Onthaal voor Gastarbeiders vzw", zegt Boudewijn Goos, één van de vrijwilligers. "Het groeide uit tot een volwaardige migrantenwerking. Vandaag is Booms Welkom een koepel voor diverse verenigingen die werken rond armoedebestrijding, diversiteit, duurzaamheid en solidariteit. De vluchtelingenwerking, gestart begin 2018, is daar ook één van. De focus ligt op wonen: als vluchtelingen erkend geraken, krijgen ze slechts drie maanden tijd om een huurwoning te vinden. Zowel hulpvragers als doorverwijzers vinden de weg naar het onthaal. Vrijwilligers staan klaar om de vluchtelingen bij te staan in hun zoektocht naar huurpanden, om huiseigenaars te contacteren of te helpen bij allerlei vragen. Via deze weg vonden reeds meer

© Boudewijn Goos

dan honderd vluchtelingen een woning. Deze mensen komen uiteraard uit een moeilijke periode. Wanneer ze dan na hun erkenning vlot kunnen starten met een nieuwe thuis en volwaardig werk, dan is dat een geweldige stap vooruit." Boudewijn vindt de aanpak erg belangrijk. "Booms Welkom gaat samen met vluchtelingen, migranten, armen, Bomenaars, … aan de slag. Zelfredzaamheid en integratie lukken sneller als je zélf verantwoordelijkheid opneemt en je jezelf kunt inzetten. Workshops, evenementen, acties e.d. zijn veel frisser en verrijkender met een diverse groep. Booms Welkom verhoogt dus de veerkracht van vluchtelingen en tegelijk die van Bomenaars." Booms Welkom vzw Vluchtelingenwerking is gevestigd in de Blauwstraat 43 en is open op vrijdag van 10 tot 12 uur. Meer informatie vind je op www.boomswelkom.be


HIER

MAAK KENNIS MET SVEN, KERSVERS BOOMS SCHEPEN SVEN COOLS

SCHEPEN VOOR LEEFMILIEU EN PARTICIPATIE svencools@telenet.be

IN TIEN JAAR TIJD WERD IK BOMENAAR IN HART EN NIEREN Nog groen achter de oren vestigden we ons als jong koppel in een klein huisje aan de oevers van de Rupel. In de “Bassèngstraat” werden we bijzonder gastvrij ontvangen en voelden we ons onmiddellijk thuis. Ondertussen zijn we hier getrouwd, zijn onze dochters hier geboren en getogen en praten ze met een Boomse tongval. Het was wel even wennen, want Bomenaars zijn eigenzinnig, hebben het hart op hun tong en verschillen vaak en graag van mening. Maar we zijn wel allemaal oprecht begaan met het wel en wee in onze gemeente.

NOG STEEDS GROEN, MAAR NIET MEER ACHTER DE OREN Die betrokkenheid van haar inwoners, de geschiedenis en de potentiële mooie toekomst zijn dan ook de redenen waarom ik me voor onze prachtige gemeente engageerde. Ondertussen heb ik het privilege om hier schepen te mogen zijn.

En ik geef toe: het is hard werken. Veel vergaderen, en als zelfverklaard “family man” ben ik nu veel minder thuis dan vroeger. Maar het is een voorrecht om, stap voor stap, samen met de Bomenaars te kunnen werken aan een mooie, groene en duurzame gemeente. Het “college van burgemeester en schepenen” is ook een beetje een afspiegeling van hoe het er in Boom aan toegaat. Ook hier verschillen we graag en vaak van mening. Maar uiteindelijk hebben we één gezamenlijk doel voor ogen en dat is het samenleven en werken in Boom verder te verbeteren. Er zijn immers heel wat troeven en opportuniteiten die - los van onze ideologische verschillen - nog een mooie toekomst voor Boom voorspellen.

OPERATIE PROPER IN BOOM Boom vecht elke dag tegen zwerfvuil en sluikstorten. In 2018 ontving de preventiedienst 571 meldingen en ruimden vier zwerfvuilrapers en veegmachines zo’n 166.390 ton zwerfvuil op. Dat kost de gemeente – en dus de Bomenaar - bakken vol geld. Maar het kan anders. Samen met de inwoners wil het gemeentebestuur de problematiek aanpakken en van Boom een nette gemeente maken. In de eerste fase versterken we de burgerparticipatie en breiden we de dienstverlening uit. Zo loopt op dit moment Operatie Proper waarbij verenigingen, organisaties en straaten wijkcomités een centje kunnen bijverdienen door een straat of pleintje op te ruimen. Ook de Zero

Samen met de Bomenaars en Boomse scholen gaan we voor een nette gemeente. Waste Challenge, waarbij scholen met elkaar strijden voor de titel “ Zero Waste school”, is een voorbeeld van burgerparticipatie. Verder plannen we een nieuw vuilnisbakkenplan en pop-up-recyclageparken in de wijken. Maar al deze acties kunnen maar slagen als ze samengaan met een daadwerkelijke handhaving: overtreders moeten streng aangepakt worden met hoge boetes.

SVEN COOLS

IN ’T KORT

TRAGE WEGEN HERWAARDEREN Ook in Boom liggen er nog verschillende Trage Wegen. Dat zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars (al dan niet met hond), fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Dergelijke paden vormen vaak een korte doorsteek tussen twee bestemmingen, de populaire ‘binnenweg’. Groen Boom vindt het belangrijk dat deze wegen blijven bestaan, ook in Boom. Onze schepen Sven Cools brengt in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland de Boomse Trage Wegen daarom in kaart, zodat ze (opnieuw) het juiste onderhoud en statuut krijgen dat ze verdienen. OPROEP GROENE PLUIM 2019 Groen Boom wil organisaties en personen die op sociaal of ecologisch vlak hun steentje bijdragen aan een leefbaar Boom extra aandacht schenken en in de bloemetjes zetten. Daarom reiken we in januari voor de eerste keer de Groene Pluim uit. Jouw inbreng is daarbij welkom. Stuur een e-mail naar info@groenboom.be of doe mee aan de poll op onze facebookpagina om een persoon of organisatie uit Boom te nomineren. Uit die nominaties weerhouden wij drie kandidaten die zich mogen voorstellen op onze facebookpagina. De winnende organisatie krijgt op onze nieuwjaarsreceptie op 11 januari de Groene Pluim 2019. Het nomineren kan vanaf nu tot 1 december. Laat je stem horen!


GROEN

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en ondervoorzitter als ontknoping. Meyrem is dolblij dat ze zichzelf mag opvolgen als voorzitster, maar beseft dat er veel werk voor de boeg is. ‘Op 26 mei staken veel mensen hun middenvinger op naar de politieke spelletjes’, vertelt ze. ‘Ontzettend veel mensen zoeken in deze woelige tijden naar hoop en kijken daarvoor naar ons. Het is aan ons om hen dat te bieden. Wij zullen ons niet blindstaren op bang en boos, maar focussen op wat goed is. Wij zijn de partij die niet de duisternis

vervloekt, maar die lichtjes aansteekt, overal rondom.’ Onze partij is de tegenkracht, vindt Meyrem. De klimaatcrisis en de sociale uitdagingen zijn niet verdwenen na de verkiezingen, integendeel. En het verband tussen beide is zichtbaarder dan ooit. Deze zomer kende niet minder dan drie hittegolven. Elke keer opnieuw werd pijnlijk duidelijk hoe zij die het meest kwetsbaar zijn door

©ID/Bob van Mol

‘Ontzettend veel mensen zoeken in deze woelige tijden naar hoop en kijken daarvoor naar ons’

HET GOEDE LEVEN

voeren voor de 11 miljoen Belgen met heel terechte bekommernissen. Over hoe we onderwijs organiseren waarvan elk kind sterker wordt. Over hoe we zorgen voor onze gepensioneerden. Over hoe we onze planeet gezonder maken.

Aan politiek doen is niet bekvechten op Twitter, maar moedig beleid

Meyrem en Dany zijn vastberaden die uitdagingen aan te pakken,

hun leeftijd, gezondheid of kleine portemonnee het hardst afzien. Zij wonen in wijken met weinig verkoelend groen. Zij kunnen zich geen dakisolatie veroorloven.’


GROEN

MAAK KENNIS MET TEAM GROEN Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje menselijker, eerlijker en gezonder te maken. In de Kamer leidt Kristof Calvo de ploeg groene enthousiastelingen. Samen met Ecolo vormen ze de grootste fractie ooit in het federaal parlement. Kristof zit vol energie om er een hele legislatuur tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons land het voortouw neemt in de klimaatstrijd, dat mensen kunnen kiezen voor vlot openbaar vervoer in plaats van ellenlange files en dat ouderen zonder zorgen kunnen genieten van een goed pensioen. Onze groene en sociale plannen zetten België weer op het juiste spoor.’ Björn Rzoska neemt de fractie in het Vlaams Parlement voor zijn rekening. Al op de eerste dag van de Vlaamse regering maakten de groenen duidelijk dat Vlaams minister-president Jan Jambon niet zomaar het parlement zal

gesterkt door de groene beweging die groter is dan ooit. ‘We wonnen in mei tienduizenden kiezers bij. We gingen van 19 naar liefst 28 parlementsleden en vormen zo de grootste parlementaire groep die onze partij ooit gekend heeft.’ Voor Dany is het duidelijk: Groen is de partij van het goede leven. ‘Keer op keer bevestigen wetenschappers dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij wijzen niet met de vinger, maar stellen achterhaalde structuren in vraag. Wij kijken verder dan alleen de centen en geven waarde aan welzijn en geluk. Wij geven een stem aan de stemlozen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een goed leven kan leiden, nu en in de toekomst.’

kunnen omzeilen om zijn willetje door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk debat voeren’, klinkt het bij Björn. ‘Over onderwijs waar élk kind mee kan. Over meer bossen en meer groen. Over de strijd tegen armoede.

‘Ons land moet het voortouw nemen in de klimaatstrijd’ Jambon heeft veel werk op de plank en wij zullen ervoor zorgen dat dit niet naar de volgende generatie wordt doorgeschoven.’ In Brussel kwam Groen aan zet in de regeringsonderhandelingen, nadat ze op 26 mei de grootste Nederlandstalige partij werd. De Brusselse groenen wisten een ijzersterk regeerakkoord te onderhandelen en Elke Van den Brandt werd Brussels minister van Mobiliteit, Openbare

Werken en Verkeersveiligheid en voorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze is vastberaden om onze hoofdstad te veranderen. ‘We gaan voluit voor veiliger verkeer, schone lucht en betaalbaar wonen en pakken armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft alvast de grootste groene fractie ooit in het Brussels Parlement (onder leiding van Arnaud Verstraete) en vijftig groene burgemeesters en schepenen achter haar.

©ID/Bas Bogaerts

Ook in het Europees Parlement is Groen goed vertegenwoordigd. Petra De Sutter strijdt er onvermoeibaar voor een Europa dat haar burgers beschermt. ‘Europa moet onze gezondheid beschermen tegen schadelijke producten, het moet onze sociale rechten garanderen en de transitie inzetten voor een klimaatneutrale en digitale economie’, zegt Petra vastbesloten. Ze doet dat niet alleen: de groene fractie telt 75 Europarlementsleden en is daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI • 43 jaar • woont in Antwerpen • mama van twee kinderen Meyrem Almaci is al decennialang militant en lid van Groen. Ze begon haar politieke carrière als gemeente­ raadslid en heeft van daaruit alle niveaus van de partijpolitiek doorzwommen. Ze is een echte bruggenbouwer die zich verzet tegen het verhaal dat er geen alternatief is voor het huidige kortetermijnbeleid. Meyrems gedrevenheid voor een betere samenleving dwingt respect af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT • 45 jaar • woont in Ledeberg Na zijn studies richtte Dany Neudt samen met enkele vrienden Kif Kif op. De organisatie groeide al snel uit tot één van de toonaangevende

antiracistische bewegingen. Vanuit zijn passie voor sociaal ondernemerschap werd hij later directeur van De Punt, een groeiplatform voor ondernemers. Voor hij ondervoorzitter werd, was hij kabinetschef voor de Gentse schepen Bram Van Braeckevelt en daarvoor voor Elke Decruynaere.


REGIONAAL

© Bigstock

GROEN WIL VAN TOMORROWLAND GOED VOORBEELD QUA AFVALBELEID Groen-provincieraadslid Tobias Daneels wil een debat over het afvalbeleid van Tomorrowland, dat plaatsvindt op provinciaal domein De Schorre in Boom. Vanaf volgend jaar is elk festival verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken, maar Tomorrowland liet al verstaan dat dat voor hen geen optie is, gezien de grootte van het festival. “En we recycleren al zo’n 50% van ons afval”, klonk het nog. Maar een vrijstelling op de nieuwe regel is enkel mogelijk voor festivals die meer dan 90% recycleren. “De provincie moet voorwaarden stellen voor het gebruik van De Schorre”, zegt Tobias Daneels. “Hopelijk volgt de deputatie. Tomorrowland is één van de grootste festivals van België. Als we van hen geen goed voorbeeld verwachten, kunnen we ook geen inspanningen van de vele kleine organisaties vragen, zoals bijvoorbeeld de lokale jeugdbewegingen.”

Provincieraadslid Ilse van Dienderen: “Belangrijk dat de milieu-procedures correct doorlopen worden.”

© Sien Verstraeten

LUCHTHAVEN DEURNE BLIJFT EEN SOAP De LOM (Vlaams Gewest) en de LEM (privébedrijf EGIS) moeten samen met twee hoge Vlaamse ambtenaren voor de correctionele rechtbank verschijnen wegens mogelijke bouwmisdrijven. Volgens actiegroep Verlenging Nooit en twee omwonenden werden tijdens de werken aan de tunnel Krijgsbaan (2015) het luchthaventerrein groter en de startbaan langer gemaakt. Zonder vergunning. De initiatiefnemers verwijzen daarvoor naar een rapport van de gewestelijke stedenbouwkundige inspectie die in 2019 de stedenbouwkundige overtredingen vaststelde. Bijzonder jammer dat de Vlaamse Regering zich van dergelijke overtredingen niets aantrekt.

© Eric De Mildt

DEPUTATIE WEIGERT DEBAT OVER PLASTICFABRIEK VAN INEOS Het Havenbedrijf, de stad en de Vlaamse regering rolden begin dit jaar de rode loper uit voor INEOS. INEOS plant in Lillo een nieuwe plasticfabriek. De fabriek zal draaien op schaliegas, zal heel wat CO2 uitstoten en levert dan op de koop nog grondstoffen voor de plasticindustrie. Groen vindt dat er een transitie nodig is in de haven, een evolutie naar een klimaatneutrale industrie. Voor Groen is de fabriek van INEOS dan ook geen goed idee: die transitie zal er zo niet komen. Om haar installaties te kunnen bouwen, heeft INEOS nu een vergunning en milieu-effectenrapport ingediend voor voorbereidende werken en bomenkap. Voor Groen-provincieraadslid Ilse van Dienderen is het totaal absurd om nu reeds een vergunning af te leveren: “Het is zoals een bouwaanvraag indienen voor de oprit van je huis, zonder een vergunning te hebben voor het huis”. Het openbaar onderzoek over deze plannen leverde dan ook duizenden bezwaren op. “Voor Groen is het belangrijk dat de milieu-procedures correct doorlopen worden”, zegt Ilse van Dienderen nog. “Alleen zo kan een weloverwogen beslissing genomen worden op basis van objectief onderzoeksmateriaal dat nauwgezet alle effecten van zowel bomenkap als de bouw van de installaties in kaart brengt. Om die reden wilden we in de provincieraad het debat voeren over deze bomenkap. Maar onze vragen werden van de agenda gehaald. Net als vele bezorgde burgers blijven we als leden van de oppositie dus achter met een groot aantal vraagtekens. Want het debat mag blijkbaar enkel achter gesloten deuren worden gevoerd.”


HIER

1

2

3

4

1 Heb je geen fiets en wil je snel van bijvoorbeeld Noeveren naar de Bosstraat? Dan neem je toch een deelfiets! Download de app Cloudbike op je smartphone en je ziet meteen welke fietsen in je buurt staan. Aandacht voor fietsverkeer is een prioriteit in ons nieuwe beleid. Ook de fietsstraten die onder impuls van Groen reeds door het vorige bestuur gerealiseerd werden, krijgen meer aandacht: auto's mogen fietsers niet inhalen in een fietsstraat, meer politiecontrole daarop is broodnodig. © Karl Fret

2 Nieuw jeugdhuis: eindelijk schot in de zaak De ruwbouwwerken aan het langverwachte nieuwe jeugdhuis onder de Sint-Annakapel in de Kapelstraat zijn gestart. De volledige afwerking wordt verwacht tegen eind 2021. De werking van ’t Sfeer, de groep achter dit jeugdhuis, zal tot dan nog vanuit de lokalen van Lejo Boom verlopen. Onze jong-groenen kijken alvast uit naar een extra plekje om zich uit te leven. © Karl Fret

3 Noeveren moet zijn authentieke karakter blijven behouden; het industrieel erfgoed moet voor de toekomst bewaard blijven en verdient een beschermend statuut. Daar zijn Jan en Gladys van restaurant 'In de Root' het helemaal mee eens! De gemeente vroeg experte Giséle Gantois en de Vlaamse bouwmeester om mee te werken aan een degelijk woonomgevingsplan. Kempens Landschap zal een beheerplan voor het onroerend erfgoed opmaken. © Karl Fret

4 Onze stationswijk moet opnieuw een bruisende plek in de gemeente worden met aansluiting op het centrum en met een hart voor openbaar vervoer. Het station kan daarbij een prominente rol krijgen. Steeds meer mensen ontdekken de trein als snelle en makkelijke manier om zich naar Antwerpen te begeven. Een werkgroep met diverse partners, waaronder OVAM en de provincie, is bezig met de opmaak van een nieuw plan voor de stationswijk. © Karl Fret


NIEUWJAARSRECEPTIE GROEN BOOM ZATERDAG 11 JANUARI - 17U TOT 22U PAROCHIECENTRUM HOOGSTRAAT OP ZATERDAG 11 JANUARI BEN JE WELKOM OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN GROEN BOOM. IN DIT KOUDE WINTERWEER VERLEIDEN WE JE GRAAG MET WARME HAPJES EN LEKKERE FAIRTRADE DRANKEN! MET KINDERANIMATIE (TOT 20U) EN EEN STREEPJE MUZIEK. WE REIKEN OOK DE GROENE PLUIM 2019 UIT AAN DE PERSOON OF ORGANISATIE DIE OP CULTUREEL, SOCIOLOGISCH OF ECOLOGISCH VLAK IN 2019 POSITIEF WERK HEEFT VERRICHT IN BOOM. (INGANG PAROCHIECENTRUM: HOOGSTRAAT TUSSEN NR. 19 & 21) GRAAG TOT DAN!

Groen Boom Koen Peeters Schaarbos 6 2850 Boom 0475 49 02 70 info@groenboom.be www.groenboom.be www.facebook.com/BoomseGroenen @groenboom Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Boom lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.