Hier extra groen boom lente 2017 web

Page 1

HIER

Extra

Hier Extra in Boom

A12 overkappen? Ja, maar! Groen Boom is net als alle Boomse partijen voor een overkapping van de A12. Maar deze oppervlakte volleggen met alleen maar zonnepanelen vinden we geen goed idee. We willen dat een overkapping zorgt voor stapstenen. Stapstenen tussen groengebieden en stapstenen tussen Boomse leefgemeenschappen. Een (totale) overkapping moet doordacht gebeuren, met aandacht voor de uitstoot van het fijn stof aan de tunnelmonden. Zoniet schuiven we deze last door naar de buurgemeenten en dat mag de bedoeling niet zijn. Groen Boom pleit om alvast gedeelten van de A12 te overkappen. Een eerste gedeelte aan de Rupeltunnel om de stationswijk opnieuw te verbinden met het dorpscentrum en boven de overkapping ruimte te creëren voor een ondergrondse parking. Bovendien kunnen we zo het station en omgeving dichterbij trekken en inschakelen als levendig onderdeel van de gemeente. Een tweede gedeelte ter hoogte van de H.Hartkerk om daar de verbinding te maken tussen de wijken Kruiskenslei en Driehoek en bovendien een groene link te creëren tussen park en wijk Kruiskenslei. Zo’n overkappingen scheppen mogelijkheden voor extra groen en verbinden leefkernen. Volleggen met zonnepanelen is het bestendigen van de breuklijn in onze gemeente. In afwachting van structurele oplossingen kunnen geluidshinder en fijn stof van de A12 alvast beperkt worden door de maximum snelheid in de sleuf terug te brengen naar 90 km/uur, met trajectcontrole. Een efficiënte maatregel die snel kan uitgevoerd worden.

Groene stapstenen in Boom Een groene gordel door Boom Ruimte voor natuur en speelbos

“We pleiten ervoor dat de gemeente het perceel, waar nu de tijdelijke Aldi staat, aankoopt en inricht als groene gemeenschapruimte”

GROEN BOOM WIL EEN GEZONDER EN AANGENAMER LEEFKLIMAAT IN BOOM

Groen Boom wil dat de gemeente het perceel, waar nu de tijdelijke Aldi staat, aankoopt om dit in te richten als groene gemeenschapszone. Enerzijds om de Groene verbinding vanuit de Rupeldijk (huidig groengebied) met het groengebied aan de overzijde van de Kapelstraat (Schorre en Schorre 2) te versterken, anderszijds om in deze site gemeenschapsvoorzieningen te ontwikkelen. Dit kan en moet dan in samenspraak met de buurt (wijk Hoek) gebeuren . De Schorre vormt al langer een groengebied dat vele periodes per jaar (in volle zomervakantie) niet toegankelijk is voor het publiek. Deze site aan de Rupeloever kan aan de lokale bevolking terug een toegankelijk groengebied leveren.

Boom was ooit een groene gemeente waar de groengebieden sterk met mekaar in verbinding stonden. Deze verbindingen zijn uiterst belangrijk voor fauna en flora. Het zijn als het ware stapstenen voor plant- en diersoorten om zich veilig te verplaatsen. Zo verhogen ze de biodiversiteit. Maar deze groene stapstenen zijn ook belangrijk voor de Bomenaars. Een recente studie van het Europees Instituut voor Milieubeleid (IEEP) toont aan dat contact met natuur in de buurt een bijzonder positieve impact heeft op

onze gezondheid. En last but not least: deze groene aders helpen bij het verwerken van het fijn stof, stikstofoxyde en CO2. Niet onbelangrijk met de A12, één van de drukste wegen van Vlaanderen, in de directe buurt. Vandaag zijn heel wat van deze groengebieden opgeofferd voor verkavelingen, industrie of andere bebouwing. Ook het aantal bomen in onze gemeente daalde de laatste decennia fors. Maar, het tij kan keren. Verspreid in de gemeente moeten de nog beschikbare open ruimten

maximaal 'vergroenen' en toegankelijk worden voor de buurt. Ook het speelweefsel kan hierdoor ook in kaart worden gebracht, zodat Boom opnieuw aantrekkelijk wordt voor jonge gezinnen en kinderen. Speelweefsel is een netwerk van verbindingen tussen speelplekken, maar ook tussen en met bibliotheek en scholen, die veilig en aantrekkelijk zijn voor kinderen. Op het plan op de binnenbladzijde van deze Extra leggen we uit hoe Groen Boom deze stapstenen ziet.

Groen Boom is niet tegen projectontwikkelaars, maar ze moeten ook actief betrokken worden bij de ontwikkeling van groene open ruimten. Groen Boom zal in april een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen, waarin wordt bepaald hoe toekomstige investeerders moeten bijdragen in de ontwikkeling van groengebieden. Hierdoor wordt een win-win gerealiseerd. De gemeente en haar inwoners krijgen een fraaiere en gezondere leefomgeving, de investeerders krijgen een meerwaarde op hun investering. lees verder op de laatste pagina


A12 overkappen met aandacht voor groen Ter hoogte van de H.Hartkerk moet de overkapping een groene link voorzien tussen park en Kruiskenslei/Krekelenberg.

Het gebied van de Kleine Steylen moet bewaard blijven Een historisch park met een speelbos

Groene bufferzones op bedrijventerrein Krekelenberg

Bos N is sinds 1996 natuurgebied, dit moet zo blijven

Ook de Kleine Steylen is een belangrijke stapsteen, zowel voor de natuur als voor de wandelaars. Groen Boom vraagt extra aandacht voor dit gebied: de belasting en de ingrepen door Tomorrowland (zoals draineringen) mogen het gebied niet beschadigen. Bouwen in dit gebied moet totaal verboden blijven.

Het parkbeheerplan moet oog hebben voor de natuurlijke en historische waarde van het park en ondermeer voorzien in een speelbos voor kinderen.

De bedrijven op het bedrijventerrein Krekenberg moeten ruime groene bufferzones voorzien, zodat ook hier stapstenen en groene aders voor een verbinding met het natuurgebied Walenhoek gecreĂŤerd worden.

stapstenen voor mens en natuur in Boom

Stop de ontgroening van de Schorre ! Onder druk van de vele evenementen en van Tomorrowland in het bijzonder wordt het gebied van de Schorre meer en meer verhard. Groen Boom vindt dat er meer aandacht moet gaan naar het behoud en de uitbreiding van de groengebieden in zowel Schorre 1 als Schorre 2. Bij de sanering van Schorre 2 vraagt Groen Boom garanties dat het gebied nadien minstens in zijn huidige staat hersteld wordt.

Noeveren: dorpsgezicht met groene ader Het groene'binnengebied' achter Nielsestraat staat onder druk van projectontwikkelaars. Groen Boom wil dat ook dit gebied, samen met het beschermd dorpsgezicht van Noeveren onverminderd bewaard blijft. Voor hoogbouw en/of nieuwe wegen is hier geen plaats.

Groen wil dat de gemeente dit gebied aankoopt om de Groene verbinding vanuit de Rupeldijk (huidig groengebied) met het groengebied aan de overzijde van de Kapelstraat (Schorre en Schorre 2) verder te versterken. Maar deze site heeft alle potentieel om hier ook gemeenschapsvoorzieningen in te ontwikkelen. Dit kan en moet in samenspraak gebeuren met de buurt (wijk Hoek).