Groen Boom lente 2016

Page 1

GROENKRANT GROEN BOOM> LENTE 2016

3

MOBILITEIT IS MEER DAN ALLEEN PARKEERBELEID

© Foto: Karl Fret

4

LEVE DE DOENERS

Boom is de moeite om er te wonen en te leven, daar zijn we met Groen Boom van overtuigd. Vlnr: Sven Cools, Iris Claessens, Karl Fret, Sita Vanderheyden, Koen Peeters, Boudewijn Goos

WELKOM IN HET LAND VAN BOOM Uit een recente enquête blijkt dat de Bomenaars hun gemeente als onaantrekkelijk beoordelen. Groen vindt onze gemeente wél de moeite. Boom heeft heel wat troeven om uit te spelen en met Groen Boom willen we die maximaal beschermen en versterken. -> Boom is veruit de kleinste gemeente van onze provincie, maar telt toch meer dan 17.000 inwoners. Er is nog heel wat groen: we hebben het gemeentepark, De Schorre, Bos N, de Kleine Steylen en de Klamp. Dit moeten we zo houden. Bomen kappen mag enkel indien het strikt nodig is, en voor elke gerooide boom moet er in de gemeente minstens één andere aangeplant worden.

uitspelen. De mooie wandelkade vormt vandaag al het decor voor Theater aan’t Water, Ubuntu, de zomerbar en jaarmarktfestiviteiten. De Rupelkade moet een levendig deel van het centrum zijn, het hele jaar door. -> Tot slot zijn we positief gestemd over de socio-economische toestand van onze gemeente. Boom heeft het financieel en sociaal erg moeilijk gehad. Maar ook daar

Als we nu eens met zijn allen trots worden op onze gemeente ... -> Boom ligt centraal tussen Antwerpen, Brussel, Mechelen, Sint-Niklaas en Lier. Het ruime openbaar vervoersnet geeft onze gemeente extra aantrekkingskracht. Deze troef moeten we niet enkel uitspelen om bedrijven naar de industriezones te krijgen, maar ook omdat we jonge mensen kunnen overtuigen hier te komen en blijven wonen. Groen Boom wil ervoor ijveren om bussen en treinen beter op mekaar af te stemmen en om het treinaanbod te verruimen. We blijven pleiten voor een (terug) doortrekken van de tramverbinding tot in Boom en een lightrail naar Brussel. -> Boom is aan de Rupel gelegen. Wonen en leven aan het water heeft iets bijzonders. Het heeft onze gemeente in het verleden groot gemaakt, maar ook vandaag kunnen en moeten we dit blijven

groeien we stilaan uit. De Boomse bevolking is volop aan het verjongen, het (handels)centrum staat meer en meer in de steigers met vernieuwing van woningen en handelspanden,... Als we met zijn allen trots worden op onze gemeente, dan stralen we dat ook uit naar de buitenwereld. Doe je mee? Want samen kan het anders!

KOEN PEETERS Voorzitter info@groenboom.net

© Foto: Imade Annouri

>

>

Groen Boom nodigt Imade Annouri uit voor een ontmoetingsavond met de jongeren in Boom

Nog groen achter de oren? Hoe meer hoe beter! De wereld-klimaattop in Parijs beroerde veel mensen. In Boom namen heel wat jongeren deel aan de acties rond deze klimaatconferentie. Zij maken ons duidelijk dat zij bekommerd zijn om het milieu, de klimaatopwarming, de evoluties in de wereld én in onze gemeente… Maar wat heeft deze conferentie nu uiteindelijk opgeleverd? Op zaterdag 23 april vragen we het aan Groen Vlaams Parlementslid Imade Annouri. In Booms Welkom vertelt hij over de uiteindelijke resultaten van de klimaatconferentie en de beleidsmaatregelen die onze politici nemen en nog zullen moeten nemen. Groen Boom nodigt alle jongeren vanaf 16 jaar uit op deze open kennismakingsavond. Imade Annouri is een gepassioneerd spreker. Hij staat garant voor meer jong groen geweld in de Wetstraat. Genoeg grijs, meer groen! Hij liet zich tijdens de vorige campagne onder meer opmerken als fervent tegenstander van een uitbreiding van de GAS-wet en ijvert vol energie voor een overkapping van de Antwerpse Ring. Het belooft een boeiende avond te worden.

OPEN KENNISMAKINGSAVOND VOOR JONGEREN ZATERDAG 23 APRIL VAN 19.30 TOT 21 UUR Booms Welkom - Blauwstraat 43 Boom


© Foto: Imagedesk/Bas Bogaerts

SLUIT DE OUDSTE KERNCENTRALES NU

>

Kinderen moeten beschermd worden tegen lucht- en geluidsvervuiling van ongezonde wegen.

De kindnorm: geen scholen, crèches of rusthuizen meer dicht bij drukke verkeerswegen

© Foto: Imagedesk >

Een minimumafstand tussen drukke wegen en scholen of crèches: zo’n maatregel bestaat al sinds 2008 in Nederland. Groen heeft nu een gelijkaardig plan dat voortbouwt op een voorstel van het netwerk “Childproof” van de Gezinsbond; het wil de gezondheid van kinderen en kwetsbare groepen beschermen. In het voorstel dat Vlaams Parlementslid Ingrid Pira indiende, is die minimumafstand voor b.v. scholen en ziekenhuizen 500 meter, voor woongebieden 300 meter. Die afstanden gelden enkel bij nieuwe projecten én als de grenswaarden voor luchtkwaliteit en omgevingsgeluid overschreden worden. Maar voor het zover is, kan er wat gedaan worden, ook aan de weg zelf. Een snelheidsverlaging, fluisterasfalt aanleggen, een weg ondertunnelen of overkappen... Als het voorstel wet wordt, betekent dit voor de geplande A102 tussen Ekeren en Wommelgem: rekening houden met een ziekenhuis, een RVT, scholen en woonwijken die langs het tracé liggen! Ofwel kan de aanleg niet, ofwel moet gekozen worden voor een geheel ondergrondse oplossing. Idem voor de wijk Nieuw Zurenborg vlak bij de Singel en de Antwerpse Ring : die inplanting kan enkel als b.v. de Ring overkapt wordt en de Singel minder verkeer trekt.

De oude kerncentrales van Doel kosten handenvol geld. We hebben hier nu genoeg in geïnvesteerd. Hoog tijd voor hernieuwbare energie!

Op amper vijftien kilometer van de kathedraal van Antwerpen staan de kerncentrales van Doel. En daar gaat het niet goed mee. Dag na dag sukkelen de verouderde en vervuilende centrales voort. Dit kost handenvol belastinggeld. Toch wil de federale regering per se de oudste kerncentrales Doel 1 en 2 tien jaar langer openhouden. Onbegrijpelijk, vindt Groen. “De laatste jaren duiken er alsmaar meer problemen op met de Belgische kerncentrales.” Dat stelt federaal fractieleider Kristof Calvo vast. “Er zitten scheurtjes in de reactorvaten en ze vallen om de haverklapuit. Eigenaar Electrabel is meer bezig met het ontwijken van belastingen dan met het uitwerken van een duurzame energietoekomst.” Terwijl Electrabel amper belastingen betaald, krijgt ze van deze federale regering nog een cadeau met de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. Gezinnen krijgen een hogere factuur met o.a. de Turteltaks, Electrabel wordt beloond met extra winsten. Ook in het buitenland groeit de onrust. Heel wat Nederlandse gemeenten dicht bij de Belgische grens en zelfs Duitse

brengen op hun beurt nieuwe jobs met zich mee, meer dan bij kernenergie. De keuze voor hernieuwbare energie is dus goed voor het milieu én voor de werkgelegenheid.” Om die reden heeft Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien alle Antwerpse politici opgeroepen om de investeringen in de versleten centrales te stoppen. "Antwerpen heeft in het verleden de fout gemaakt om kernenergie uit te bouwen. Laten we nu samen die fout rechtzetten door energieverspilling weg te werken en de productie van hernieuwbare energie te boosten." Voorlopig willen meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V hier niet van weten. Ook jijzelf kan aan de slag. Groen heeft een website ontwikkeld met handige tips

Hernieuwbare energie is goed voor het milieu én levert extra jobs op ministers zijn zeer bezorgd over de veiligheid. De kans op een kernramp blijft heel klein, maar àls er iets gebeurt, zijn de gevolgen immens. Bij de kernramp in Fukushima werd een zone van 20 kilometer rond de centrales geëvacueerd. Als het in Doel misloopt, moeten grote deel van de provincie Antwerpen en haar omgeving verhuizen. Maar zelfs zonder die veiligheidsrisico’s zijn er redenen genoeg om Doel 1 en Doel 2 onmiddellijk te sluiten, zoals allang voorzien. Pas als bedrijven zeker zijn dat die kerncentrales binnen korte tijd sluiten, weten ze dat hun investeringen in hernieuwbare energie iets zullen opleveren. Die nieuwe investeringen

om over te schakelen op groene stroom. Als iedereen vandaag voor groene stroom kiest, dan sluiten we morgen samen de verouderde kerncentrales van Doel. Alle info vind je op www.wijsluitendoel.be

KRISTOF CALVO Federaal parlementslid - fractieleider kristof.calvo@groen.be

INGRID PIRA Vlaams volksvertegenwoordiger ingrid.pira@groen.be

© Foto: Loes Van Cleemput

2

>

Loes Van Cleemput met particuliere autodelers Jan & Peter (uit Mortsel).

Provinciaal wagenpark binnenkort beschikbaar voor inwoners? Op voorstel van Groen gaat de Provincie Antwerpen onderzoeken of ze haar wagenpark kan openstellen voor autodelen. De eigen wagens worden nu grotendeels alleen tijdens de diensturen gebruikt. Heel wat gemeenten in onze provincie doen dit al. Ze krijgen hierbij de praktische steun van vzw Autopia zodat alles rond contracten, reglementen, verzekeringen en reservaties perfect geregeld is. De provincie beschikt over meer dan 200 dienstwagens. Als die meedoen, kan dat ook een positief effect hebben op andere instanties. Zo worden op termijn niet alleen inwoners maar ook bedrijven en organisaties gestimuleerd om hetzelfde te doen.

LOES VAN CLEEMPUT Provincieraadslid Groen Antwerpen loes.vancleemput@groen.be


Leve de

Yves De Moor, kruidenier 2.0

Inke Huts, mama met scherpe pen

Geen Gwendolyn, Bart of Wouter in de nieuwjaarspeech van Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Wel een podium en luid applaus voor vier kleine helden die grootse dingen doen. ‘Groen kiest voor de doeners. Zij die elke dag tonen dat het anders kan.’ Jij ook? Foto’s  Imagedesk

E

r is geen alternatief. De buikriem aanhalen, vooral gezinnen, alleenstaanden en kleine ondernemers. Dat riedeltje kennen we intussen. Het is de stem van de roepers, de mensen die verdelen in plaats van verbinden. ‘Maar dat klopt niet’, vindt Almaci. ‘Steeds meer doeners zijn er net als Groen van overtuigd dat het wèl anders kan.’ De doeners timmeren elke dag opnieuw aan de samenleving van morgen, eentje waar mensen die het moeilijker hebben een hart onder de (buik) riem krijgen. ‘Samen verhogen we zo de druk op onze regeringen.’

‘Groen kiest voor de doeners, want jullie maken het kleine groots. Jullie reiken van onderuit oplossingen aan voor een toekomst die menselijker, eerlijker en gezonder is.’

De Nadia’s Nadia El Allaoui is geen roeper. Nadia is een doener. Elke dag helpt ze jongeren sterker in het leven staan en hun diploma halen. Na haar job is ze als vrijwilliger een luisterend oor voor vluchtelingen in Brussel, Duinkerke of Calais, vooral voor kinderen op de vlucht zonder ouders. Nadia roept niet maar verdient het wel om gehoord te worden. Wat ze doet mag misschien klein lijken in de ogen van de roepers, maar wat is het groots. Zonder haar stond het regeringsbeleid nergens.

De Benjamins Meyrem Almaci

Ook Benjamin Rieder, ceo achter ecokoerierbedrijf Bubble Post, is een doener. Ons land geeft vandaag meer uit – een slordige 5 miljard – aan salariswagens dan aan de trein en de bus samen. Bubble Post roept niet, maar schoot zelf in actie.

Ook

Onder het motto: ‘Breng groen terug in de stad’, brengt Bubble Post pakjes rond met cargo bikes, trikefietsen en elektrische camionettes die de traditionele vrachtwagens in de stad vervangen. Met succes, want Bubble Post wil in 2016 haar personeelsbestand van 120 werknemers verdubbelen. Ook andere bedrijven doen dat: ze werken hun eigen mobiliteitsbudget uit of betalen een hogere fietsvergoeding aan hun werknemers.

Benjamin Rieder, ecokoerier

De Inkes Blogster en alleenstaande mama Inke Huts is één van de duizenden Belgen die dit jaar amper de eindjes aan elkaar zal kunnen knopen. Inke roept niet, ze schrijft. Over hoe moeilijk het is om fulltime te werken en niet rond te komen, over de burnouts waar zoveel mensen mee kampen. En terwijl ze zichzelf in bochten wringt om alle ballen tegelijk in de lucht te houden, blijft ze zich inzetten voor een betere samenleving en geniet van het leven. Vanuit de oppositie ijvert Groen voor concrete voorstellen die mensen als Inke een duwtje in de rug geven als het moeilijker gaat, een samenleving op mensenmaat waar zorgen voor elkaar, als ouder, kind of mantelzorger, geen ticket naar de armoede is.

Nadia El Allaoui, onvermoeibaar vrijwilliger

VOORZITSTER GROEN

Groen breekt lans voor ondernemers

bent een doener

1 op 4

in gezinnen runt mama of papa alleen de boel

1.160.000

vrijwilligers

45.000

starten een eigen zaak

860.000 mantelzorgers

Groen neemt het op voor ondernemers. Niet de Ikea’s, AB Inbev’s en Electrabels van deze wereld, maar mannen en vrouwen met een plan zoals Gentenaar Yves De Moor. De eigenzinnige kruidenier verkoopt geen afval, wel eten dat lokaal en duurzaam wordt geproduceerd.

plan voor flexi-jobs in de horeca, geen Turteltaks maar een berekend tegenvoorstel dat kleine handelszaken, horeca en zelfstandigen veel meer ontziet en een lijvige reeks wetsvoorstellen die de financiële last van beginnende ondernemers draaglijker maakt.

Almaci: ‘Zoals Yves zijn er heel veel doeners in de economie die het sociale en duurzame inbouwen in hun businessmodel. Zij voelen zich niet vertegenwoordigd door een politiek die gelooft dat vooral multinationals onze economie rechthouden. Terwijl net zij dat duwtje in de rug verdienen.’

De economie van morgen is er eentje van samenwerking: een collectief levenswerk van een heel brede groep doeners die elke dag haar stempel op de toekomst drukt in plaats van in Wall Street. Groen wil die stroom meer politiek gewicht geven zodat changemakers de steun krijgen die ze verdienen. Want er is nood aan een overheid die past bij de nieuwe economie: een partner die ondernemers niet tegenwerkt maar ondersteunt en in hen investeert.

Tergend concreet Groen steunt ondernemers met panklare voorstellen: een duurzaam alternatief

DOE MEE, STEUN GROEN groen.be/wordlid

2016 lente nationaal.indd 1

02 219 19 19

info@groen.be

2/29/2016 4:43:11 PM


Groen Boom ligt wakker van de A12 Groen Boom wil dat de snelheid op de A12 beperkt wordt tot 90 km per uur. Vele andere steden en gemeenten bewezen al dat deze maatregel wel degelijk een gunstig effect heeft. De burgemeester maakt zich op de wijkraad terecht zorgen over de geluidshinder en de hoeveelheid fijn stof, maar concrete acties blijven tot nu toe achterwege. Daarom hebben we op de gemeenteraad van februari een motie ter goedkeuring voorgelegd om dit bij de hogere overheid aan te kaarten. Alle partijen pleiten mee voor een overkapping en de motie over een snelheidsbeperking werd doorverwezen naar een commissievergadering. We blijven intussen de aandacht voor de A12 wakker houden. Met jouw voorstellen omtrent een leefbaardere A12 kan je nog steeds terecht op:

MOBILITEIT IS MEER DAN ALLEEN PARKEERBELEID

www.wakkervandea12.be -

Open zondagochtendwandeling nr 5 op zondag 24 april "op" Noeveren Elk kwartaal wandelen we in een Boomse wijk om ter plekke te kijken naar één of meerdere projecten, problemen, vernieuwingen,... Bij die gelegenheid ben jij als wijkbewoner heel welkom om ons jouw verzuchtingen, positief of negatief, over te brengen of gewoon om mee te komen wandelen. Vandaag wandelen we door Noeveren. Een wijk met enorm veel mogelijkheden, een actieve wijkraad en een rijk erfgoed, maar ook met bedreigingen - denk maar aan het afvalverwerkend bedrijf Bioterra NV dat zich aan de overzijde van de Rupel wil vestigen. Afspraak op zondag 24 april. We vertrekken stipt om 10 uur aan café De Koophandel, Noeveren 68. Na de wandeling gaan we samen nog iets drinken. Einde omstreeks 12.30 uur. www.facebook.com/BoomseGroenen/ --

GESPOT in Boom: Repaircafé Het eerste Repaircafé op zaterdag 16 januari was een succes. Een repaircafé is een bijeenkomst waar met hulp van vrijwilligers meegebrachte kapotte spullen gerepareerd worden. Repaircafé wil de afvalberg verkleinen, de kennis over repareren behouden en de maatschappelijke samenhang in Boom versterken. Repaircafé voerde reeds een 25-tal herstellingen uit en reeds verschillende messen werden geslepen. Op zaterdag 30 april en 17 september vinden de volgende twee edities plaats in Booms Welkom, Blauwstraat 43. Zo krijgt dit ecologisch initiatief ook in Boom een structureel kader. Interesse? E-mail naar: repaircafe.boom@gmail.com -

GESPOT in Boom: Infoavond "fijn stof" op dinsdag 24 mei - 19.30u in Boomkewies Canvas Boom nodigt uit op een infoavond rond "fijn stof". Frans Fierens, deskundige in deze materie, leidt het thema in. Hermes Sanctorum, klimaatsenator van Groen, belicht het beleid ter zake. Locatie: Boomkewies - Antwerpsestraat 443/2 Boom www.facebook.com/groups/CanvasBoom/

Deze krant is een uitgave van Groen. Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

®

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

© Foto: Sven Cools

4

>

Groen Boom wil aandacht voor alle soorten weg- en ruimtegebruikers in het centrum. De markt en de winkelstraten moeten ontmoetingsplaatsen worden.

In maart 2016 treedt in Boom het nieuwe parkeer- en signalisatieplan in voege. Het gemeentebestuur wil zo tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de inwoners en handelaars in het centrum en tegelijk het centrum minder 'auto-dominant' maken. Maar gaat dat met dit plan lukken? Uit de studie die Scelta Mobility voor de gemeente maakte, blijkt dat een te grote aandacht voor auto’s de aantrekkelijkheid van het centrum vermindert. Verder kwam in de studie naar voor dat het beleid de ontbrekende fietsverbindingen tussen de fietspaden moet aanpakken en dat ze best fietsstraten in het centrum realiseert. Groen Boom was dan ook voorzichtig positief over de bestelde studie. Gesterkt door deze adviezen hadden we verwacht dat het huidige gemeentebestuur een goed doordacht en zelfs ambitieus plan zou voorstellen. Helaas: het voorgestelde plan is een plan zonder visie, uitsluitend autogericht en zonder aandacht voor alternatieve vervoersmiddelen. Bezoekers, klanten, ouderen, minder-mobielen, schoolgaande jeugd moeten het centrum makkelijk kunnen bereiken. Bewoners moeten binnen een redelijke afstand van de woning hun voertuig kunnen parkeren. Wat zeker verdedigbaar is, is de formule waarbij men één of, in uitzonderlijk geval, twee parkeerabonnementen voorziet en waarbij men parkings op bepaalde momenten gratis maakt. Maar het is absurd om, onbeperkt voor alle Bomenaars, tot vier parkeerabonnementen per gezin te voorzien. Men wekt daarbij de indruk dat al deze abonnementhouders een 'recht op parkeerplaats' hebben. Dit is niet alleen

onrealistisch, zo ontstaat ook de mogelijkheid dat bewoners uit het centrum die het met één wagen stellen, terug op zoek moeten gaan naar een parkeerplaats. Ondertussen onderzoekt dit bestuur al drie jaar het goedgekeurde voorstel van Groen Boom om fietsstraten te voorzien in het centrum van Boom en blijft men de ontbrekende verbindingen tussen de fietspaden 'inventariseren'. Een aantal kruispunten moet voor de zwakke weggebruiker dringend veiliger: de oversteek van de Broekweg (station van Boom), het kruispunt aan Tuyaertstraat en Kerkhofstraat, het kruispunt aan Beukenlaan en Velodroomstraat, om er maar enkele te noemen. Het is tekenend voor dit bestuur dat zij de parkings in Hollezijp en Pachterslei, voorheen groene gebieden, sneller zal realiseren dan een veiligere omgeving voor de zwakke weggebruiker.

SVEN COOLS Gemeenteraadslid info@groenboom.net

Groen Boom

info@groenboom.net

Sven Cools

www.groenboom.net

Bassinstraat 73

@groen

2850 Boom

www.facebook.com/ BoomseGroenen/