Page 1

h

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 5, september 2011

magazine

‘Ouders hebben gebeden voor de christelijke school’ Zie pagina 2 en 3

en verder: Het HOE-familiefonds Daklozen in Bratislava Lustrumbijeenkomst


Christelijk onderwijs in Oost-Europa De scholen in Nederland zijn weer begonnen. Dat is te merken aan de spandoeken die in de buurt van scholen zijn opgehangen. Ook in Oost-Europa zijn kinderen weer naar school gegaan. Veel kinderen in Nederland kunnen christelijk onderwijs volgen. In landen als Hongarije, Roemenië en Slowakije ligt dat anders. Er zijn nauwelijks christelijke scholen en als ze er zijn, krijgen ze veelal minder overheidssteun dan de ‘gewone’ basisscholen. Dat geldt ook voor het christelijk onderwijs in Slowakije. Vanaf 1993 namen enkele predikanten in Slowakije het initiatief om christelijke scholen te stichten of te herstichten. Ondanks alle tegenwerking van de Slowaakse overheid konden er in vijf hervormde gemeenten christelijke scholen en twee gymnasia worden opgericht.

Hongaarstalige scholen De scholen van Slowakije staan in dorpen en steden waar een flink deel van de bevolking Hongaars spreekt.

Deze Hongaarstalige basisscholen bieden plaats aan jongens en meisjes van 6 tot en met 14 jaar. Als de kinderen 4 jaar zijn, gaan ze naar de kleuterschool. De scholen ontvangen wel subsidie van de regering, maar moeten zelf veel bijdragen. In de meeste gevallen wordt de totale subsidie niet uitgekeerd, omdat de overheid liever geen Hongaarstalige scholen wil subsidiëren. Om toch het onderwijs mogelijk te maken, delen leraren in sommige gevallen hun loon met collega’s. Vaak hebben ouders wegens financiële omstandigheden geen mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de school. Daardoor is er gebrek aan papier, schriften, potloden en pennen en geld voor de verwarming. Bohák Valéria is directrice van de christelijke school in Két. “In het stichtingsjaar 1999 waren er slechts 16 leerlingen. Later kwam er een christelijke kleuterschool bij. In het afgelopen schooljaar gaven wij 55 leerlingen les in de leeftijd van 3 tot 15 jaar. In het begin was het niet


gemakkelijk de school te laten voortbestaan. We wilden een christelijke school in ons eigen dorp, omdat wij onderwijs vanuit christelijke principes belangrijk vonden.”

Om het voorbestaan van deze scholen in Slowakije te kunnen garanderen, draagt Stichting Hulp Oost-Europa jaarlijks financieel bij. Maar ook in andere landen in Oost-Europa helpt de stichting christelijke scholen.

Christelijke school “De ouders stonden positief tegenover het initiatief en hebben gebeden voor de komst van de school. Wij hebben de volgende uitgangspunten vastgesteld: Onderwijs en christelijke opvoeding op Bijbels grondslag zijn even belangrijk. We gaan zorgvuldig om met kinderen met leerproblemen. Getalenteerde kinderen krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen waar ze goed in zijn. We hebben het godsdienstonderwijs net zo vormgegeven als in Nederland. Op maandag is er een gezamenlijke weekopening. In de lessen worden Bijbelverhalen verteld en dagelijks gebeden en psalmen en Bijbelliederen gezongen.” Stichting Hulp Oost-Europa heeft vanaf de oprichting van de scholen aan het christelijk onderwijs veel kunnen bijdragen, dankzij steun van particulieren en van Nederlandse scholen, die korte of lange tijd een zusterschool in Slowakije sponsorden. Ook nu is dit nog steeds nodig.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar onze website www.hulpoosteuropa.nl. Helpt u, help jij mee om het christelijk onderwijs te bevorderen en te ondersteunen in Oost-Europa?

Helpt u mee? U kunt ons werk steunen met een gift op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp OostEuropa in Barneveld o.v.v. ‘Christelijk Onderwijs in Oost-Europa’. Let op: Als u bijgevoegde acceptgiro gebruikt, dan komt uw gift ten goede aan het werk van Stichting Hulp Oost-Europa in het algemeen. Niet in de laatste plaats vragen we uw en jouw hulp door het gebed. Bid voor de kinderen dat ze voorbereid worden op een goede toekomst. Bid voor de leerkrachten dat ze hun werk mogen doen vanuit hun geloof. Bid dat het christelijk onderwijs in Oost-Europa vruchten mag geven in het leven van jongeren en ouderen.


Ons project:

Het HOE-familiefonds De bus niet kunnen betalen om naar het ziekenhuis te gaan. Dringend medicijnen nodig hebben, maar je eigen bijdrage niet kunnen betalen.

Bijna niet meer kunnen lezen, maar geen geld voor een bril hebben. Je ontspoorde familielid in de gevangenis willen opzoeken, maar geen reisgeld hebben om er te heen te gaan.

Geen geld ‘Geen geld’: twee woorden die voor heel veel beperkingen zorgen. Zeker in Oost-Europa. Stichting Hulp OostEuropa wil graag ook in deze individuele noodsituaties de helpende hand bieden. Hulpverlening op menselijke maat, via kerkelijke gemeenten en predikanten.

Geven Om deze diaconale hulp op menselijke maat te kunnen geven, heeft stichting Hulp Oost-Europa al enkele jaren het HOE-familiefonds. Uw bijdrage voor dit fonds is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Familiefonds’.

Maandelijkse sponsoring U kunt ook meedoen met een maandelijkse sponsoring. Al voor 5 euro per maand kunt u bijdragen. Meer informatie is te vinden op onze website www.hulpoosteuropa.nl. U kunt ook bellen met ons kantoor in Barneveld: 0342-420554 of een mail sturen naar info@hulpoosteuropa.nl.

www.hulpoosteuropa.nl


Hoe u kunt helpen Kijk voor meer projecten en een uitgebreide beschrijving hiervan op onze website: www.hulpoosteuropa.nl

Daklozen in Bratislava De gemeente van de stad Bratislava in Slowakije merkt aan den lijve, dat de westerse beschaving haar intrede doet: elke avond slapen er daklozen in de portieken bij de kerk. Deze stadsnomaden hebben weinig bezit en leven van de ene dag in de andere. Ds. Peres Imre en zijn diakenen willen deze daklozen niet alleen voedsel en wat kleding bieden, maar ook getuigen van het Evangelie van Jezus Christus. Wie helpt? Met een bedrag van 5 euro per week kan één dakloze worden geholpen! U gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp OostEuropa in Barneveld o.v.v. ‘Daklozenhulp Bratislava’.

Steun voor Roma-evangelist Aleksander Subotin is een jonge evan-

gelist die met veel liefde en enthousiasme het Evangelie bekend wil maken onder de Roma in Servië. Hij begon met bijeenkomsten in de keuken van zijn grootouders. Het aantal gemeenteleden steeg, waardoor de keuken te klein werd. Sinds vorig jaar ondersteunt de Stichting Aleksander met een bijdrage van 200 euro per maand, zodat hij zich geheel kan richten op het evangelisatiewerk. Ook dit jaar willen we hem weer ondersteunen. Wie wil hem hierbij helpen? Maak uw bijdrage over op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Evangelist Servië’.

Help kindertehuis in Misca Op initiatief van 36 kerkelijke gemeenten in Roemenië is in 2002 een internaat gesticht in het dorpje Misca (tussen Oradea en Margitha). Men startte met acht kinderen. Ondertussen is het aantal uitgebreid. De kinderen komen uit verschillende dorpen uit de omgeving. Ze zijn afkomstig van gezinnen met grote sociale problemen. De leiding van het internaat heeft als doel de kinderen een plek te bieden waar warmte en aandacht voor ze is. De opvang kost veel geld. Uw bijdrage voor dit project is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Kindertehuis Misca’.


Uw steun heeft dit mogelijk gemaakt:

Zomerkamp in Posoloaca

Tijdens de zomermaanden bezochten zo’n 150 jongeren uit Nederland projecten van Hulp Oost-Europa, waaronder de kerkelijke gemeente van ds. László Pál in Posoloaca (Roemenië). Daar werd een zomerkamp (een soort vakantiebijbelclub) georganiseerd. Ds. Pál: “Het was een prachtige ervaring om ons geloof te delen met jongeren uit Nederland. We waren ervan onder de indruk hoe belangrijk het is voor de Hollandse jongeren om Jezus Christus te volgen. Ik geloof dat God ons werk met de kinderen, jeugd en ouderen in Posoloaca heeft gezegend.”


Stichting Hulp OostEuropa dienstbaar aan het werk van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa

Opening Ferenc Visky verenigingsgebouw In Chet (Roemenië) is in juli het nieuwe vereningsgebouw van de Hongaars hervormde gemeente officieel geopend. Het nieuwe gebouw draagt de naam ‘Ferenc Visky Vereningsgebouw’. De enkele jaren geleden overleden Ds. Ferenc Visky was predikant in deze plaats toen hij in 1958 werd gearresteerd door het toenmalige communistische regime en jaren gevangen zat in een van de beruchtste gevangenissen van Roemenië. Enkele


Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel. 0342 - 420 554 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl Giro 8887, Barneveld

Uitgave: Stichting Hulp Oost-Europa Fotografie: Folkert Rinkema, HOE Vormgeving: Frivista - (y)our mission Druk: De Bunschoter

maanden later werd ook het hele gezin, moeder met zeven kinderen, naar de Donau Delta gedeporteerd. Tijdens de opening van het verenigingsgebouw was emerituspredikant Sándor Karcagi uit Salonta aanwezig. Hij is de enige nog levende predikant uit de groep van ds. Ferenc Visky die tijdens het communistische bewind was veroordeeld.

Lustrumbijeenkomst Stichting Hulp Oost-Europa bestaat 35 jaar. In dit lustrum willen we een bijeenkomst organiseren waar we terugen vooruitblikken. Gast is ds. István Lörincz uit Tirgu Mures (Roemenië). Hij hoopt in te gaan op het thema ‘HOE het was en HOE het is’. De bijeenkomst zal op DV 10 september 2011 plaatshebben in Harderwijk. U bent vanaf 15.00 uur hartelijk welkom in kerkelijk Centrum ‘ De Regenboog’ aan de Tubadreef 99. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 19.30 uur. Iedereen die belangstelling voor het werk van Stichting Hulp Oost-Europa heeft, is van harte uitgenodigd. Via onze website www.hulpoosteuropa.nl kunt u zich aanmelden zodat u een persoonlijke uitnodiging ontvangt.

PostOpMaat Stichting Hulp Oost-Europa hecht er

veel waarde aan om rekening te houden met uw wensen als het gaat om postbezorging. PostOpMaat is een service om ervoor te zorgen dat u uw post op de door u gewenste manier ontvangt. Ga hiervoor naar onze website www.hulpoosteuropa.nl. Klik dan op ‘Contact -> PostOpMaat’. Door het invullen van het formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Hebt u geen internet? Neem contact op met het kantoor van Stichting Hulp OostEuropa (tel. 0342-420554) en we zorgen ervoor dat u het formulier thuisgestuurd krijgt.

Oude ansichtkaarten Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon (0318) 521232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl.

•••HMAG 05-2011-WEB  

en verder: Het HOE-familiefonds Daklozen in Bratislava Lustrumbijeenkomst magazine nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 5, septem...

Advertisement