Page 1

h

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 2, maart 2011

magazine

‘De impact van zo’n zomerkamp op kinderen is groot’ Zie pagina 2 en 3

en verder: Bijbelvertellingen Ziekenhuispastoraat in Roemenië Winterhulp in Bosnië


De boodschap van het Evangelie voor de jeugd Een van de peilers van het werk van Hulp Oost-Europa is het ondersteunen van kinderwerk in Oost-Europa. Ook onze contactpersonen zijn daarvan doordrongen en op vele manieren wordt aandacht aan kinderen geschonken, zowel geestelijk als materieel. Belangrijke activiteiten zijn de jaarlijkse zomerkampen, vergelijkbaar met de VakantieBijbelClub in Nederland. Helpt u ook dit jaar mee om ervoor te zorgen dat vele kinderen deze kampen kunnen bezoeken? Evangelist Radoi Cosmin in Pitesti organiseerde afgelopen zomer voor het eerst een zomerevangelisatiekamp met Romakinderen uit zijn dorp. “Er gingen zo’n dertig kinderen mee. De meesten waren nog nooit buiten het dorp geweest. Het was een grote zegen dat stichting Hulp OostEuropa financieel bijdroeg aan het kamp”, aldus Radoi. Volgens hem is de impact van zo’n zomerkamp op kinderen groot. “Ze komen in aanraking met het evangelie en horen de boodschap van redding. Via de kinderen

hebben we nu ook contact gekregen met de ouders. We hebben ze in de maanden na het kamp regelmatig bezocht om hen te interesseren voor het evangelie.” Duizenden kinderen en jongeren in Oost-Europa bezoeken tijdens de zomermaanden deze kampen. Omdat de kosten voor de evangelisatiekampen voor ouders van veel kinderen te hoog zijn, levert stichting Hulp OostEuropa een (gedeeltelijke) financiële bijdrage. Behalve met geld wordt bij enkele kampen door Nederlandse jongeren geholpen om de kinderen een zinvolle en fijne week te geven. Naast het ontspannen bezig zijn hebben de vakantiekampen ook als doel de jongeren geestelijk toe te rusten. Ook zijn er kampen waar onkerkelijke jongeren worden uitgenodigd. In Slowakije ondersteunt stichting Hulp Oost-Europa evangelisatiekampen voor Romakinderen. Dat gebeurt ook in West-Oekraïne. In Polen organiseert de Poolse Evangelische Kerk zomerkampen in de omgeving van Warschau.


In het zuiden van Hongarije, het arme gedeelte, organiseren de plaatselijke kerken in Nagyér en Iszófalva vakantiekampen. Op vele plekken in het westen en midden van Roemenië organiseert de organisatie Christian Endeavour zomer- en evangelisatiekampen. In Zuid-Roemenië werkt stichting Hulp Oost-Europa samen met de Roemeense Evangelische Kerk

(BER). Baptistengemeenten in Cakovec (Kroatië) en Sarajevo (Bosnië) doen straatevangelisatie om op deze manier kinderen te bereiken.

Helpt u mee? Om deze vorm van evangelisatie mogelijk te maken, is uw hulp hard nodig. De kosten voor één week zomerkamp bedragen ongeveer 45 euro per kind. Bij dit bedrag zijn de kosten van maaltijden, transport van en naar het kamp, spelmateriaal, lectuur en onkosten van de leiding inbegrepen. Helpt u mee OostEuropese jeugd een zinvolle en fijne vakantie te geven? Let op: Als u bijgevoegde acceptgiro gebruikt of een gift elektronisch overmaakt met het op de acceptgiro vermelde betalingskenmerk, komt uw gift ten goede aan het werk van onze stichting in het algemeen.

Gebed We vragen uw gebed voor de organisatoren van de zomerkampen in Oost-Europa. Zij zijn nu bezig plannen te maken voor komende zomer. Bid voor de kinderen en jongeren die dit jaar uitgenodigd worden om mee te gaan. Bid dat de verkondiging van het Evangelie vrucht mag dragen.


Ons project:

Bijbelvertellingen De lectuurcommissie van stichting Hulp Oost-Europa heeft het mogelijk gemaakt dat vorig jaar vier nieuwe titels vertellingen van Bijbelpassages met illustraties van Kees de Kort in het Hongaars konden verschijnen. Het gaat om de kleine boekjes (mini’s) uit de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ die in Nederland wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Ook dit jaar willen we weer de uitgave van vier deeltjes mogelijk maken. Nadat het NBG en het Hongaarse Bijbelgenootschap hun goedkeuring gaven voor de Hongaarstalige uitgave, zocht stichting Hulp OostEuropa contact met de Hongaarse uitgeverij Paraklétos uit Kiskunfélegyháza die gespecialiseerd is in christelijke kinderlectuur om deze deeltjes uit te geven. De Hongaarse christelijke kinderboekenschrijver Zsolt Miklya verzorgde de tekst. Vorig jaar verschenen vier titels: ‘De 12jarige Jezus’, ‘Dochtertje van Jaïrus’, ‘De Verloren Zoon’ en ‘Jezus is Opgestaan’. De complete serie bestaat uit 28 deeltjes. Tot nu toe zijn acht titels uitgegeven. Ook dit jaar wil stichting Hulp Oost-Europa in samenwerking met uitgeverij Paraklétos vier nieuwe titels uitgeven. Wilt u een gift geven voor dit lectuurproject, dan kan dat via giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Bijbelvertellingen’.

www.hulpoosteuropa.nl


Hoe u kunt helpen Kijk voor meer projecten en een uitgebreide beschrijving hiervan op onze website: www.hulpoosteuropa.nl

Help Misca aan machines Het landbouwbedrijf in Misca (Roemenië) wat hoort bij een kinderinternaat, wil graag efficiënter gaan werken en meer grond bewerken en heeft betere landbouwmachines nodig. Het gaat om een tractor, rotorkopeg, ploeg en een cultivator. De bedoeling is dat dit jaar al gestart wordt met de machines. Door betere grondbewerking verwachten we een hogere gewasopbrengst. Het landbouwbedrijf met akkerbouw en melkvee, wordt geleid door Lali Bertalan. Hij gebruikt het resultaat van het landbouwbedrijf voor de exploitatie van kinderinternaat Samuel waar 18 kinderen worden verzorgd. Stichting Hulp Oost-Europa wil graag helpen en heeft 10.000 euro toegezegd. Wel is afgesproken dat het landbouwbedrijf een deel van het bedrag uiteindelijk terugbetaalt. Wil u bijdragen in dit project dan kunt u een gift overmaken op giro 8887 t.n.v.

Stichting Hulp Oost-Europa ‘Landbouwproject Misca’.

o.v.v.

Kinderbibliotheken Stichting Hulp Oost-Europa is in 2007 begonnen met het opzetten van kinderbibliotheken in Oost-Europa. De kinderboeken zijn bestemd voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Doel van dit project is dat kinderen in kleine dorpen, waar geen boeken beschikbaar zijn, leren lezen. Met 250 euro kunnen we een gemeente in Oost-Europa voorzien van een kleine bibliotheek. Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Kinderbibliotheken’.

Ziekenhuispastoraat Roemenië In Oradea en omgeving heeft de Hongaarse Hervormde Kerk vijf predikanten vrijgesteld om pastorale bijstand te verlenen in ziekenhuizen. De ziekenhuizen hebben geen budget om deze predikanten te betalen. Graag zouden we dit werk ondersteunen. Het geld wordt gebruikt om geestelijke lectuur aan te schaffen en de bijscholingen en vervoerskosten van de ziekenhuispredikanten te bekostigen. Helpt u mee? Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v.‘Ziekenhuispastoraat Roemenië’.


Uw steun heeft dit mogelijk gemaakt:

Winterhulp in Bosnië

De baptistenvoorganger Tomislav Dobutovic in Sarajevo (Bosnië) coördineerde de winterhulpcampagne in Bosnië. “We hebben het ontvangen geld uit Nederland gebruikt om er voedselpakketten van te kopen. Ook hebben we brandhout voor de kachel gekocht. We konden veel mensen in Sarajevo en omgeving helpen, dankzij de bijdragen uit Nederland, waaronder deze vrouw. Namens haar, maar ook namens alle anderen danken we alle Nederlandse gevers hartelijk.”


Stichting Hulp OostEuropa dienstbaar aan het werk van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa

Ambtsdragersuitwisseling Na 10 jaar gemeentecontact was het eindelijk zover. De ambtsdragers van de hervormde gemeente in Uileacu de Beius bezochten begin oktober vorig jaar voor het eerst hun ambtsbroeders in Wezep. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst op zaterdag 9 oktober werd er nagedacht over het thema ‘geloof en religie’. De predikant uit Roemenië, ds. Boros, en ds. Goedvree hielden beiden een voordracht over de kenmerkende verschillen tussen geloof en religie. Zij gaven voorbeelden van religie uit de eigen gemeente. Zondags ontmoetten de Roemenen en Nederlanders elkaar tijdens een doopdienst in de


Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel. 0342 - 420 554 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl Giro 8887, Barneveld

Uitgave: Stichting Hulp Oost-Europa Fotografie: Folkert Rinkema, HOE Vormgeving: Frivista - (y)our mission Druk: De Bunschoter

Vredeskerk in Wezep. De ouderlingen uit Roemenië zongen psalm 90 vers 1: “Gij zijt o Heer, van d’ allervroegste jaren”, een psalm die in Uileacu de Beius iedere zondag aan het eind van de morgendienst wordt gezongen. Op maandag werd er door beide kerkenraden de preek van zondagmiddag besproken. Volgens een van de ambtsdragers uit Wezep was het “een boeiend en leerzaam gesprek.” Wat hem het meeste bij is gebleven van deze onmoeting is “de openhartige wijze waarop deze broeders het wel en wee van hun gemeente met ons deelden. Hun houding is eenvoudig en zonder opsmuk. Zij spelen geen toneel! Kortom, wij hebben deze mannen in ons hart gesloten.” Wilt u het hele verslag lezen? Ga naar www.hulpoosteuropa.nl. Geen internet? Neem contact op met ons kantoor, dan zorgen we ervoor dat u het verslag thuisgestuurd krijgt.

VakantiePlus 2011 Heb je nog geen plannen gemaakt voor komende zomer? Dan ben je bij Stichting Hulp Oost-Europa aan het goede adres. We organiseren jaarlijks werkvakanties naar verschillende plekken in Oost-Europa. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk op www.vakantieplus.nl.

Cert no. SGS-COC-003882

PostOpMaat Stichting Hulp Oost-Europa hecht er veel waarde aan om rekening te houden met uw wensen als het gaat om postbezorging. PostOpMaat is een service om ervoor te zorgen dat u uw post op de door u gewenste manier ontvangt. Ga naar www.hulpoosteuropa.nl. Klik dan op ‘Contact -> PostOpMaat’. Door het invullen van het formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Hebt u geen internet? Neem contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa (tel. 0342420554) en we zorgen ervoor dat u het formulier thuisgestuurd krijgt.

Oude ansichtkaarten Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon (0318) 521232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl.

•Hmag 02-2011 WEB  

en verder: Bijbelvertellingen Ziekenhuispastoraat in Roemenië Winterhulp in Bosnië magazine nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr....