Page 1

h

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 4, juni 2010

magazine

‘Met liefde en geloof en soms ook met een dosis gezonde naïviteit op weg’ Jaarverslag, pagina 8

en verder: Voice of the Gospel in Polen Jongeren verlenen winterhulp in Roemenië Zomerkampen voor arme Hongaarse kinderen


voorbeeld

Ontmoeten Oost-Europa stond in 2009 volop in de belangstelling. 20 jaar na de “Wende” is in vele media de balans opgemaakt. “Vrijheid” is het sleutelwoord dat dan veel genoemd wordt. Vrijheid is een geladen woord, een woord waar we gevoel bij hebben, een begrip dat we beleven. Welke waardering we aan het woord vrijheid geven, hangt samen met die beleving. Dat is nog iets anders dan het gevoel de norm te laten zijn bij de waardering van vrijheid. Als er iets is dat wij kunnen leren in de ontmoeting met onze broeders en zusters in Oost-Europa dan is het wel de (her)waardering van het begrip “vrijheid”. Juist ook in een jaar waarin wij 65 jaar bevrijding vieren. Ontmoeting is een belangrijk kernwoord in ons werk. Dit magazine is daar een levend bewijs van. We laten u kennis maken met een aantal van onze projecten. Een belangrijk deel van dit magazine staat in het teken van ons jaarverslag 2009. Een verslag dat we met dankbaarheid hebben geschreven en met vreugde aan u voorleggen. Wij realiseerden ons dit jaar dat de economische recessie zou kunnen leiden tot een daling van onze inkomsten. Het tegendeel was echter het geval. Dat betekent dat ons werk voortgang kon krijgen! Wij zien met dankbaarheid terug op wat we allemaal hebben kunnen doen. Op deze plaats willen we deze dank een adres geven. Wij danken God voor wat Hij ons gaf. We danken medewerkers en vrijwilligers van de stichting voor hun inzet. We danken gevers voor hun steun en betrokkenheid. We spreken de wens uit dat ons werk ook in 2010 goede voortgang mag hebben. U als lezer van ons magazine danken we voor uw betrokkenheid. En we hopen dat de band door het lezen van dit nummer verder zal worden verdiept!

Drs. J. Braaksma, voorzitter


Resultaat van uw steun:

h magazine is een gratis uitgave van Stichting Hulp Oost-Europa. Bezoekadres Wattstraat 2, Barneveld Secretariaat Postbus 455, 3770 AL Barneveld Tel.: (0342) 420 554 (van 9.00 tot 12.30 uur) Fax: (0342) 420 553 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl Postbank 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld Stichting Hulp Oost-Europa is een hervormd-gereformeerde stichting die tot doel heeft: geestelijke en materiële hulp te verlenen aan kerken en personen in Oost-Europa. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid. Raad van Toezicht Dr. Ir. J. van der Graaf, voorzitter Dhr. A.L. de Boo Drs. M. Burggraaf, secretaris Dr. C. Gooijer Ds. J.J. Verhaar Bestuursleden J. Braaksma (voorzitter) Mw. G. Geluk (secretaris) G. Molenaar (penningmeester) F.A. van den Berg K. Bos A. Heldoorn M.J. Huizer J.M. Migchels G.J. van Norel H.E. Veldhuijzen P. van Driel (erelid) Comité van aanbeveling Ds. C. v.d. Bergh, Ridderkerk Ds. C. den Boer, Barneveld Ds. D.J. Budding, Grand Rapids Ds. C.G. Geluk, Huizen Dr.ir. J. v.d. Graaf, Huizen Drs. W. Chr. Hovius, Apeldoorn Ds. G.S.A. de Knegt, Barneveld Drs. P. Koeman, Barneveld Mw. A.C. Meijwaard, Zwolle Ds. L.H. Oosten, Driesum Drs. B. Oosterom, Oudewater Ds. H. Visser, Huizen Fotografie Stichting Hulp Oost-Europa Folkert Rinkema Vormgeving Frivista - (y)our mission, Amersfoort Druk De Bunschoter, Bunschoten-Spakenburg SSSN 1877-5519

‘Blijde boodschap’ voor ieder kind Bernadett is zeven jaar oud. Ze woont in een klein dorpje in Roemenië. Ze gaat naar de plaatselijke openbare school, want een christelijke is er niet. Dat vinden haar ouders erg jammer. Sinds enkele jaren organiseert de dochter van de predikant zondagsschoolles. Daar hoort Bernadett de bijbelse verhalen op haar niveau. Bernadett krijgt maandelijks het christelijk kinderblad Örömhír (Blijde Boodschap) thuisgestuurd. Gratis, want haar ouders kunnen een abonnement van 10 euro per jaar niet betalen. Örömhír is een uitgave van Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ). De vereniging voor zondagsschoolwerk in Pécel (Hongarije), onderdeel van de wereldwijde organisatie Christian Evangelism Fellowship (CEF), geeft zes keer per jaar een blad uit voor kinderen in het Hongaarstalig gebied. Vanuit Hongarije worden de Örömhírs naar Oradea en Cluj (Roemenië) gebracht. De kinderbladen worden via regionale contactpersonen verder verspreid. Örömhír wordt ingezet op kinderclub, tijdens zondagsschoolwerk en soms ook bij de godsdienstlessen op de lagere scholen. Verschillende werkgroepen, kerkelijke gemeenten en particulieren in Nederland sponsoren abonnementen voor kinderen in Oost-Europa. “We vernemen dat in vele dorpen het blad door de kinderen en ouders wordt gewaardeerd en we zijn blij dat steeds meer werkgroepen en kerkelijke gemeenten in Nederland dit blad aanbieden aan de kinderen in de dorpen of steden waar ze contacten met een plaatselijke kerkelijke gemeente hebben”, aldus Wout van de Water, coördinator van dit project.

Onze hartelijke dank!

Inhoud van dit nummer: 04 We willen mensen confronteren met het evangelie 08 Jaarverslag 2009 9 Financieel verslag 2009 11 Lifestory 12 Kleine projecten 14 Wij bedanken 15 Nieuws 3


4


‘We willen mensen confronteren met het evangelie’ 5


Henryk Dedo, directeur van Voice of the Gospel in Polen, raakt er niet over uitgepraat. Met veel enthousiasme vertelt hij over het werk dat hij, samen met vele vrijwilligers en enkele medewerkers vanuit de Poolse hoofdstad Warschau doet. Voice of the Gospel is een interkerkelijke christelijke non-profit ministerie opgericht door de Poolse protestantse kerken en de christelijke radioorganisatie Good News Broadcasting Verenigd Koninkrijk. “We willen via onze uitzendingen via radio en TV mensen confronteren met het evangelie van Jezus Christus.”

De directeur van Voice of the Gospel is 52 jaar oud en is al heel wat jaren actief voor zijn organisatie. Met de uitzendingen, die gratis worden aangeboden aan publieke en commerciële stations, zijn al duizenden Polen in aanraking gekomen met het evangelie. “We brengen een boodschap van hoop”. Jaarlijks ontvangt Voice of the Gospel ruim 2.000 brieven.

6

Dedo: “Die proberen we allemaal te beantwoorden. Met enkelen houden we ook langer contact. Als de tijd rijp is, proberen we een kerkelijke gemeente te binden aan deze briefschrijvers, zodat er een goede opvolging is.” Ook reageren mensen via de telefoon. “Ik werd op een ogenblik gebeld door een Rooms-Katholieke priester uit het zuiden van Polen, het gedeelte dat het Mekka voor de Rooms-Katholieken is. Hij had de uitzendingen gehoord en vroeg of er mogelijkheden voor hem waren om het evangelie te verspreiden. Hij geeft nu Bijbelstudies aan groepen mensen uit zijn parochie. Wonderlijk hoe God werkt, hè?” Drugsverslaving Voice of the Gospel verspreidt het zendmateriaal ook via gratis DVD’s. De medewerkers organiseren meetings op scholen en clubs om jongeren te bereiken met het evangelie. Het programma ‘Jeugd zonder drugs’ startte in 2000 naar aanleiding van een uitzending via de Poolse Nationale Radio over drugsverslaafde jongeren. Henryk: “Alcohol en drugs lijken een manier om te ontsnappen uit wanhoop, verveling, hulpeloosheid en frustratie. Uit onderzoek in Warschau bleek dat 40 procent van de middelbare scholieren in contact komen met drugs. Zeven procent van de jongeren gebruikt ook daadwerkelijk. Helaas zijn veel ouders en leerkrachten zich niet


bewust van de omvang van het probleem. Mensen van onze organisatie bezoeken de scholen om leerkrachten en jongeren te doordringen van de problemen van alcohol- en drugsverslaving. Tijdens deze lessen krijgen ze via filmbeelden de verhalen te horen van ex-verslaafden en ex-drugsdealers die veranderd zijn door het evangelie van Christus.” Inmiddels heeft Voice of the Gospel al meer dan 130.000 tieners bereikt. Volgens Henryk wordt er als medewerkers van Voice of the Gospel op scholen komen “vaak lacherig” gedaan. De jongeren raken door de filmbeelden nieuwsgierig en langzamerhand zie je dat ze worden geraakt. Enkele jaren geleden, na zo’n bijeenkomst, werden we uitgenodigd op een locatie om meer te vertellen. Daar bleken zes meiden te zijn die verslaafd waren aan drugs. Ze vertelden dat niemand hun ooit had verteld hoe slecht drugs waren. Ze zeiden dat we de eersten waren die aangegeven hadden hen werkelijk te willen helpen.” Zomerkampen Een van de andere activiteiten die Voice of the Gospel organiseert zijn zomerkampen voor jongeren uit heel Polen. De kinderen komen uit weeshuizen en uit gebroken gezinnen. Naast de sport- en spelactiviteiten worden ook Bijbelstudies gedaan en leren de kinderen hoe Jezus te volgen.

Steunen Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt, samen met andere organisaties en kerken, het werk van Voice of the Gospel in Polen. Ook in andere landen helpt de stichting organisaties die actief zijn om via de ether het evangelie te verspreiden. We willen dit prachtige werk onder uw aandacht brengen. Vanzelfsprekend vragen we uw gebed. Zonder dat kunnen we niet(s). U mag dit werk ook materieel steunen met een gift op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld. Graag vermelden: ‘Evangelisatie via de ether’. Let op: Als u bijgevoegde acceptgiro (met betalingskenmerk) gebruikt, dan komt uw gift ten goede aan het werk van Stichting Hulp Oost-Europa in het algemeen.

Ziet de organisatie zegen op de werkzaamheden? Henryk Dedo: “Jazeker. In onze documentaires interviewen we ze ook, zodat ze hun verandering in hun leven kunnen delen met anderen. Via de zomerkampen is een jongen die drugsverslaafde was tot geloof gekomen. Hij werkt nu als evangelist bij onze organisatie. Na een bijeenkomst ergens in Polen werd ik benaderd door een man. Zijn moeder, een blinde vrouw, wilde mij graag spreken. Ze zei mijn stem herkend te hebben van de radio. De vrouw luisterde al vijf jaar naar de programma’s van Voice of the Gospel en wilde nog meer over het evangelie horen. Ze is tot geloof gekomen.” Jullie sponsors in Amerika hebben hun financiering stopgezet. Wat betekent dat voor jullie organisatie? “Hierdoor zijn onze inkomsten met 80 procent gedaald. We hebben twee mensen moeten ontslaan. Inmiddels hebben we een sponsorprogramma in het leven geroepen om inwoners van Polen warm te maken voor dit werk en we zijn verheugd op het resultaat tot nu toe. Verder hopen we andere bronnen aan te boren om het gat te dichten. We hebben 5.000 tot 6.000 euro per maand nodig om de werkzaamheden voort te zetten.”

7


Jaarverslag 2009 ‘Ontmoeting een belangrijk kernwoord in ons werk in Oost-Europa’ Oost-Europa stond in 2009 volop in de belangstelling. Twintig jaar na de grote politieke veranderingen in Oost-Europa is in vele media de balans opgemaakt. 1989 bracht in Oost-Europa meer vrijheid. Als er iets is dat wij kunnen leren in de ontmoeting met onze broeders en zusters in Oost-Europa dan is het wel de (her)waardering van het begrip “vrijheid”. Ontmoeting is een belangrijk kernwoord in ons werk. In het afgelopen jaar zijn er vele ontmoetingen geweest. Ongetwijfeld zal het gesprek over het begrip vrijheid in veel ontmoetingen een rol gespeeld hebben. Vrijheid geeft verantwoordelijkheid. Vanuit het christelijk geloof belijden we dat de Heilige Geest mensen vrijmaakt en geloven we dat Hij wil leiden bij het invulling geven aan verantwoordelijkheid. Waarbij mensen niet worden uitgeschakeld maar juist ingeschakeld.

In dit magazine willen we het jaarverslag onder de aandacht brengen. We laten u daarin zien hoe wij onze taak in 2009 hebben uitgevoerd. Hoe wij omgegaan zijn met de middelen die u ons gaf. We hebben ervoor gekozen de informatie over het jaarverslag in dit magazine te beperken, maar via onze website www.hulpoosteuropa.nl kunt u het volledige jaarverslag downloaden en/of inzien. Als u geen internet heeft, kunt u ook een exemplaar opvragen via ons kantoor in Barneveld. Wij zien met dankbaarheid terug op wat we allemaal hebben kunnen doen. Wij danken God voor wat Hij ons gaf. We danken medewerkers en vrijwilligers van de stichting voor hun inzet. We danken u/jou voor uw/jouw steun en betrokkenheid. Beleid Wanneer het gaat over het beleid onderscheidde 2009 zich van andere jaren. Behalve alle vaste, lopende en nieuwe bestuursonderwerpen die ter tafel kwamen, werd in het verslagjaar intensief gewerkt aan een nieuw Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2010-2013. Vrijwilligers hebben een belangrijke stem bij het ontwikkelen van het stichtingsbeleid. Daarom werden er in het verslagjaar twee beleidsconferenties gehouden om als bestuur met de vele vrijwilligers in contact te blijven en samen beleid te kunnen voorbereiden. Werkgebied Ons werkgebied is voor wat betreft het aantal landen niet uitgebreid. Contacten met gemeenten in de diverse landen zijn in bijvoorbeeld Polen, Hongarije, Roemenië en Bosnië uitgebreid. In het jaarverslag laten we mensen en vertegenwoordigers van organisaties uit Oost-Europa aan het woord die op een of andere manier in 2009 geholpen werden. Een van hen is Andrea Szászi van het RPI (Christelijk onderwijs instituut in Hongarije). Tijdens een conferentie in Debrecen werd de in het Hongaars vertaalde onderwijsmethode ‘Bijbelwerk’ –gefinancierd door Hulp Oost-Europa– gepresenteerd. Ze hield een meditatie over de gelijkenis van de zaaier. Andrea paste de gelijkenis op originele wijze toe op de situatie van een hedendaagse godsdienstonderwijzer of zondagsschoolleider . “Ze moeten voordat ze het zaad uitstrooien van te voren goed overdenken hoe ze dat het beste kunnen doen in de situatie waarin ze verkeren. De methode Bijbelwerk biedt goede hulp en daarom kunnen de onderwijzers “met liefde en geloof en soms ook met een dosis gezonde naïviteit op weg”.

8


Financieel verslag 2009

‘Hij/zij die God dient deelt van wat men heeft, royaal, met oog en hart voor de naaste in nood’ (dr. J. Hoek)

2009: voor Hulp Oost-Europa geen recessie, maar een heel goed financieel jaar Financieel resultaat Met blijdschap mogen wij vaststellen dat met de ontvangen bijdragen over het jaar 2009 de begroting van baten uit eigen fondswerving is gerealiseerd. Het in geld ontvangen totaalbedrag van € 1.272.000 heeft de begrote ontvangsten van € 1.229.000 met € 43.000 overschreden. Het is een vreugde te mogen constateren dat het jaar 2009 hierdoor een heel goed financieel jaar is geworden. Er zijn ons meer financiële middelen ter beschikking gesteld en we hebben meer aan de doelstellingen kunnen besteden dan in de begroting was opgenomen.

dan begroot. Van die hogere besteding heeft € 10.000 betrekking op goederen in natura. In het inhoudelijke deel van het jaarverslag over 2009 treft u uitgebreide informatie over de bestedingen aan.

Baten uit eigen fondsenwerving (in euro’s)

1.600.000

1.400.000

1.200.000

Aan de doelstelling verstrekte steun structurele hulp is € 1.130.000 besteed. Dat is € 96.000 meer

800.000

600.000

2009

2008

2007

0 2006

De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2009 per saldo € 40.000 hoger dan begroot. De algemene ontvangsten waren € 19.000 lager. De ontvangen giften met bestemming zijn € 36.000 hoger. De ontvangsten uit nalatenschappen en legaten waren € 23.000 hoger.

1.000.000

2005

Het feitelijk financiële jaarresultaat over 2009 bedraagt, voornamelijk als gevolg van hogere bestedingen in geld aan de doelstellingen van ca. € 87.000 en hogere ontvangsten in geld (€ 43.000), € 48.434 negatief. Er was een sluitende begroting voorzien.

giften in natura nalatenschappen  donaties, giften en schenkingen

9


Besteding naar doelstelling 2009 (in euro’s) 28.996 Materiële projecten 29.954 Diaconale projecten 57.252 Zorgprojecten 117.885 Toerustingsprojecten Renovatie/ nieuwbouw VakantiePlus Onderwijs 126.987 projecten Lectuurprojecten Agrarische projecten 174.574

9.196

Besteding naar regio’s 2009 (in euro’s)

267.094

249.376

De belangrijkste redenen van de hogere besteding in 2009 zijn: • Extra projectbestedingen (€ 55.000) voor een twintigtal kleinere projecten in het kader van de naleving van onze financiële beleidsuitgangspunten betreffende de begrenzing van de omvang van de overige reserves. • Van de hogere ontvangsten voor projecten (circa € 36.000) kon de besteding eveneens in 2009 worden gerealiseerd. Uw en jouw bijdragen in geld en goederen worden ervaren als de materiële uitdrukking van een grote mate van betrokkenheid bij het werk van de stichting. Daar zijn we dankbaar voor. Met ere noemen we ook nu de deelnemers aan de werkvakanties voor hun daadwerkelijke inzet en prachtige projectbijdragen. Door dit alles konden niet alleen de werkplannen voor 2009, maar kon ook een aantal projecten via extra ter beschikking gestelde gelden worden gerealiseerd. Onze stichting is hierdoor ook in 2009 in staat gesteld een bijdrage te leveren aan het werk van kerken (in hun plaatselijke gemeenten) en verwante christelijke organisaties in Oost Europa. Wij mogen dit doen in gedeelde verantwoordelijkheid met hen. Zij zijn daardoor in staat om gestalte te geven aan hun Bijbelse roeping ter plekke. We ervaren dit, ook nu in een tijd van financiële crisis en recessie, als een sterke bemoediging. Kosten eigen fondsenwerving en kosten beheer en administratie Het bestuur is van oordeel dat de kosten van eigen fondsenwerving (in 2009 € 139.000) niet meer mogen bedragen dan 20% van de baten uit eigen fondsenwerving. Het percentage bedraagt in 2009 10,0 (2008 9,1) ten opzicht van een voor 2009 begroot percentage van 10,3. In het boekjaar blijft dit percentage dus ruimschoots beneden de door het bestuur gestelde bovengrens en het maximaal door het CBF toegestane percentage van 25. Het bestuur heeft in 2008 besloten dat de kosten voor administratie en beheer (in 2009 € 64.000),

10

Oekraïne Hongarije Roemenië Balkan Slowakije Polen Diverse landen

33.368 37.884

31.373

91.390

456.807

155.449

255.042

in relatie tot de nieuwe richtlijn, niet meer mogen bedragen dan 10% van de som der baten. Dit percentage beoogt ruimte te laten voor eventuele expansie. In 2009 bedraagt dit percentage 4,4 (2008 4,2). Begroot 2009 4,9%. De conclusie is dus dat het kostenpercentage van 2009 ruimschoots binnen de gestelde begrenzing blijft. Vermogensbeleid In de jaarrekening is beleidsmatig verwoord wat de functie is van de continuïteitsreserve en de overige reserves. Ook de omvang en de bandbreedte waarbinnen de overige reserve mag fluctueren en de consequentie van over- of onderschrijding daarvan is daarin vastgelegd. De baten uit beleggingen bedroegen in 2009 € 36.000. Op 31 december 2009 wordt de vastgestelde bovengrens van de overige reserves (ad. € 300.000) overschreden met circa € 28.000. Afhankelijk van het verloop van de inkomsten in 2010 wordt dit bedrag, in de loop van 2010, extra ter beschikking gesteld ter besteding aan de doelstellingen. Tot slot Voor een volledig inzicht in de financiële positie per 31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 2009 verwijzen wij u naar de website van onze stichting www.hulpoosteuropa.nl. Daar is de volledige jaarrekening opgenomen. De jaarrekening voldoet aan de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgevaardigde herziene Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Door Van Ree Accountants BV is op 20 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 een goedkeurende verklaring verstrekt. Wanneer u nadere informatie wenst en/of graag een exemplaar van het jaarverslag of de jaarrekening 2009 wilt ontvangen, dan kunt u via het mailadres info@hulpoosteuropa.nl of telefonisch contact opnemen met ons kantoor in Barneveld (0342) 420 554. Uw betrokkenheid in deze wordt door ons op prijs gesteld. Met een hartelijke groet namens het bestuur, Gert Molenaar, penningmeester.


Lifestory:

Jongeren verlenen winterhulp in Roemenië “De mensen die we een voedselpakket gaven waren enorm blij dat we even hun ellende verlichtten. Dat maakt deze actie tot een buitengewone ervaring.” Pascal Otterspeer uit Lekkerkerk raakt niet uitgepraat over de indrukken die hij opdeed toen hij samen met nog vier jongeren in februari voedselpakketten uitdeelde aan de allerarmsten in Oradea en omgeving (Roemenië). Ze werkten daarbij samen met Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld. Richard van Bree, Arie Hoogendoorn, Maarten de Jong, Pascal Otterspeer, Bernadet Reijnders en Henriët Westeneng zamelden enkele weken voordat ze gingen 5.000 euro in en gebruikten het geld om medicijnen, voedsel, hout en andere dingen te kopen waaraan op dat moment behoefte was. Pascal: “Twee groepsleden kwamen in november met het idee een winterhulpactie te starten, en al snel bleken vier anderen enthousiast om mee te gaan. We hebben contact gelegd met Stichting Hulp Oost-Europa, die ons wees op de gemeente van ds. Farkas Zsolt in Oradea. Deze predikant was erg enthousiast en wilde graag meewerken.” “Gedurende de week hebben we veel blijdschap, maar ook een hoop ellende gezien. De reacties van de mensen waren erg verschillend. Sommigen hielden het niet meer droog, anderen reageerden erg verlegen. Daar leek het tenminste op. Het verdriet en de ellende hebben bij sommige mensen letterlijk sporen getrokken in het gezicht”, aldus Pascal. Volgens hem was het bezoek aan het eerste gezin het schokkendst. “Moeder, een voormalige lerares, was ziek. Vader had een huidziekte. Haar dochter had MS. De zoon mankeerde gelukkig niets. De moeder zag er afgetobd uit. Dat was echt heel triest om te zien. Ook de dochter zag er troosteloos uit. Als je dan als welvarende Nederlanders binnenkomt, besef je hoe goed wij het hebben. Die situatie waarin zij leven, heeft ons wel aan het denken gezet. Toch is het heel bijzonder dat je die ellendige omstandigheden enigszins kunt verlichten. De moeder zei niet zoveel, maar de tranen in haar ogen spraken boekdelen.” De jongelui hebben zo’n vijftien mensen bezocht. Tien anderen hebben via een van de predikanten de

pakketten gekregen. Pascal: “In totaal hebben we ongeveer dertig voedselpakketten gemaakt, medicijnen gekocht, een operatie betaalt, fruit, vitaminesupplementen en knutselmateriaal gekocht voor de kinderen in het ziekenhuis en twee vrachtwagens hout besteld. We hebben ook een ziekenhuis bezocht. We hebben in het ziekenhuis nog een uurtje geknutseld met erg zieke kinderen. Dat was ook een bijzondere ervaring.” Pascal Otterspeer is diep onder de indruk van wat hij gezien heeft. “Wat wij gedaan hebben is maar een kleine verlichting voor deze mensen. Wij praten in Nederland vaak zo makkelijk over andermans ellende. maar daar denk je wel anders over als je weet hoe het leven in Roemenië in de winter is.” Inmiddels zijn de jongeren weer terug in Nederland. Ze zijn een ervaring rijker. Pascal: “Juist vanwege die bijzondere ervaring en de nood van die mensen hopen we volgend jaar weer Oost-Europa te bezoeken. Het was een reis om nooit te vergeten!”

11


Kleine projecten: 1 > Zomerkampen voor Romakinderen in Borsec (Roemenië) De Hongaars-gereformeerde predikant ds. Székely József uit Tirgu-Mures zet zich na zijn emeritaat bijzonder in voor Romakinderen. Hij bezoekt diverse Romadorpen vrijwel wekelijks, leert de kinderen lezen en brengt hen met het evangelie in aanraking. Ook vertaalt hij goede jeugdboekjes vanuit het Nederlands in het Hongaars en het Roemeens. Dit veelomvattende werk blijft niet ongezegend, er komen steeds meer kinderen op af en ouderen raken eveneens betrokken. Daarnaast organiseert ds. Székely zomerkampen voor dergelijke kinderen. Deze zomerkampen worden in een kamphuis in het dorp Borsec gehouden en betekenen veel voor deze kinderen. Stichting Hulp Oost-Europa vindt dit werk heel belangrijk en wil in 2010 minimaal

1.000 euro beschikbaar stellen voor dit zegenrijke werk onder Romakinderen. Uw gift voor dit belangrijke werk is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Zomerkampen Borsec’.

2 > Nieuwe kans voor Evangelieverkondiging in Oekraïne We waren aangenaam verrast toen ds. Jenei Otto ons vorig jaar vroeg kennis te willen maken met een Romaman uit Szernye. Deze man voelde zich namelijk geroepen en was erg gedreven om het evangelie bekend te gaan maken aan zijn “broeders” in het Romakamp van Strabyco. Dit kamp, op de grens van het Hongaars/Oekraïense taalgebied, was nog niet eerder bereikt met de boodschap van het Evangelie. Kennelijk heeft de Heere een geopende deur gegeven, want nu reeds komt de vraag om regelmatig zondagse diensten te beleggen en door de week ook met eenvoudige Bijbelstudies en kinderwerk te starten, om zo tot opbouw van een gemeente te komen. Er komt een evangelist beschikbaar die leiding kan geven aan dit opbouwwerk. Bouwt u ook mee door uw gebed voor, maar ook door uw financiële steun aan dit project? We hebben 1.000 euro nodig om dit project financieel mogelijk te maken. Uw bijdrage kunt u storten op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Evangelisatie Oekraïne’.

3 > Zomerkampen voor arme Hongaarse kinderen De bevolking van Hongarije heeft steeds zwaarder te lijden onder de economische crisis. Met name onder de zigeunerbevolking is de werkeloosheid zeer hoog. Daarenboven heeft de zeer antichristelijke regering de christelijke kerken en scholen extra gekort met 30% subsidie. Elk jaar worden in Hongarije door deze kerken en scholen zomerkampen, vergelijk het met vakantiebijbelclubs in Nederland, georganiseerd voor de jeugd. De kinderen hebben drie maanden vrij van school, helpen op het land of zijn gewoon thuis. Op school kregen de kinderen eten, thuis nauwelijks of niet. Deelname aan deze zomerkampen betekent dan ook voor velen: een week vakantie; een week genoeg eten, een week evangelie. Voor twee van deze kampen vragen we uw bijdrage: in het noordoosten en in het midden van Hongarije. In totaal worden deze kampen door 450 kinderen bezocht: uit de directe omgeving en uit de grote steden. Wilt u bijdragen aan dit project, dan kunt u een gift overmaken op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp OostEuropa in Barneveld, o.v.v. ‘Zomerkampen Hongarije’. Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp.

12


13


Wij bedanken: Nijkerk De hervormde scholen maakten een gift over van 135 euro, bestemd voor zomerkampen voor kinderen in Oost-Europa.

Zetten De collectanten van de hervormde gemeente ZettenAndelst haalden 196,55 euro op voor Oltalom, een diaconale organisatie in Budapest (Hongarije).

Katwijk aan Zee Verzorgingshuis Duinrand in Katwijk aan Zee hield een collecte voor het werk van Stichting Hulp OostEuropa. Er werd een gift van 303,45 euro overgemaakt.

Lunteren De hervormde gemeente van Lunteren hielden eind 2009 weer een kaartenactie. Mensen konden hun kerstkaarten inleveren en vrijwilligers bezorgden ze. De opbrengst, 1.625 euro, was bestemd voor de winterhulp in Oost-Europa.

Veenendaal Het Ichthuscollege in Veenendaal maakte een bedrag van 300 euro over voor winterhulp in OostEuropa. Oldebroek De dameskrans van de hervormde gemeente in Oldebroek maakte een gift over van 200 euro. Kampen Acties tijdens een tienerclubkamp in Kampen haalde 892,40 euro op voor het werk van Hulp OostEuropa. Bennekom De Eben-Haezerschool in Bennekom maakte een bedrag van 730,17 euro over voor het christelijk onderwijs in Oost-Europa Arnemuiden Mevrouw J.L. uit Arnemuiden verkocht zelfgemaakte kaarten en doosjes. De opbrengst, 335,60 euro, was bestemd voor het kindertehuis Jozef in Boekarest (Roemenië). Hendrik-Ido-Ambacht De leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool in Hendrik-Ido-Ambacht hielden op school een actie voor Romakinderen in Oekraïne. Ze maakten 270 rugzakjes. Deze werden uitgedeeld aan de leerlingen van de Romaschooltjes. De jongelui verkochten ook nog 360 kilo pepernoten. Dit snoepgoed bracht 1.500 euro op. Kampen De collecte tijdens een Bijbellezing in Kampen haalde 114,45 euro op.

Sint-Anthoniepolder De Vrouwenvereniging Tabitha in SintAnthoniepolder maakten een geldbedrag van 305,30 euro over voor de winterhulpactie van Stichting Hulp Oost-Europa. Harderwijk De opbrengst van de kerstcollecte op de Willem Alexanderschool in Harderwijk was 300 euro, bestemd voor de christelijk basisscholen in Slowakije. Oene De School met de Bijbel in Oene maakte een gift over van 650 euro voor de christelijke basisschool in Ket’ (Slowakije). Woudenberg De Willem van Oranjeschool in Woudenberg maakte een gift van 50 euro over voor het werk van Stichting Hulp Oost-Europa Staphorst Vrouwenvereniging Dorcas uit Rouveen schonk de stichting een bedrag van 500 euro. Vinkeveen De hervormde vrouwenvereniging van Vinkeveen hield een actie om geld op te halen voor de winterhulp in Oost-Europa. De opbrengst was 665 euro. Montfoort Tijdens een gemeenteavond, georganiseerd door de hervormde gemeente van Montfoort, werd gecollecteerd voor het Roma-onderwijs in Oekraïne. Opbrengst: 285,60 euro. Alphen aan den Rijn De christelijke basisschool De Fontein in Alphen aan den Rijn maakte een gift van 500 euro over. Nunspeet Een Bijbelkring in Nunspeet maakte een gift van 75 euro over voor Roma-onderwijs in Oekraïne.

14


Nieuws: 1 > Balint Kitti kreeg steun voor levensreddende kuur Bij de 19-jarige Balint Kitti, dochter van een van de Oekraïense contactpersonen van Stichting Hulp Oost-Europa was een afwijking aan het afweersysteem vastgesteld. De aandoening is een ernstige ziekte die met name bij jonge vrouwen voorkomt en blijvende gevolgen kan hebben. Als deze ziekte niet adequaat behandel wordt, kan die tot de dood leiden. Twee kuren met dure medicijnen waren beslist noodzakelijk. De kosten voor een kuur zijn ongeveer 1.400 euro, een halfjaarsalaris voor de ouders van Kitti. Samen met de werkgroep uit Bleskensgraaf heeft Stichting Hulp Oost-Europa bijgedragen aan de kosten van deze kuren. Inmiddels hebben we bericht gehad dat het goed gaat met Kitti. “Bedankt voor uw hulp bij het genezingsproces van Kitti. Het gaat Godzijdank goed met Kitti. Wij hebben gebeden en wij geloven dat God de gebeden verhoort”, aldus vader Balint.

name de materiële kant zoals de financiële en bouwkundige zaken en de herstructurering van de wijkgemeenten hadden zijn aandacht. Als voorzitter van de Commissie Gebouwen was hij belast met een moeilijke opgave om het aantal kerkgebouwen in te krimpen en her te verdelen. Ook was hij zeer begaan met het reformatorisch onderwijs, als voorzitter van de oudercommissie en later als lid van de Raad van Toezicht en het dagelijks bestuur. Hij heeft een grote fusie tussen drie scholen tot stand gebracht. Ook was hij verantwoordelijk voor de techniek, het onderhoud en het beheer van het schoolgebouw. Daarnaast zamelde hij als bestuurslid van de Stichting Bevordering Reformatorisch Onderwijs veel geld in om zo de extra ondersteuning voor leerkrachten te kunnen bekostigen.

2 > Schenkingen en legaten Wellicht behoort u tot de betrokken, trouwe achterban die het werk van Stichting Hulp Oost-Europa al lange tijd regelmatig financieel steunt met een gift. Zo zijn er gelukkig velen. Ze stellen ons in staat ons werk voort te zetten. Dat is nog steeds hard nodig. Mogelijk hebt u wel eens overwogen om na uw overlijden een stukje van uw bezit voor het werk van de Stichting te bestemmen, maar hebt u daar nog geen initiatief toe genomen. ‘Praten over nalaten’ is immers een gevoelig thema. Wij doen dat dan ook met de grootst mogelijke schroom. En met geen ander motief dan om voor u de mogelijkheden aan te geven, en wat u daar eventueel voor moet doen. Wilt u onze folder ‘Dienen en delen, nu en later’ ontvangen? Neem contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost- Europa. U kunt de folder ook downloaden via www.hulpoosteuropa.nl -> Downloads -> Folders en brochures.

3 > Vrijwilliger Dick Post lid in de Orde van Oranje Nassau Vrijwilliger Dick Post zet zich al 10 jaar actief in voor het werk van Stichting Hulp Oost-Europa. Hij beheert het depot met hulpgoederen van waaruit hij menig transport richting Oost-Europa opzet en coördineert. Mede wegens deze activiteiten kreeg Dick een lintje uitgereikt op 29 april 2010. Hij is lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. Hij is ook actief voor het buurtbusvervoer waar veel ouderen in zijn woonplaats Pijnacker dankbaar gebruik maken. Ook zijn activiteiten voor de Nederlandse Hervormde Kerk in Delft zijn veelvuldig. Als kerkvoogd heeft hij zich ingezet voor de instandhouding van de erediensten in de Delftse gemeente. Met

4 > Oude ansichtkaarten Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon 0318-521232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon 0342-420554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl.

5 > PostOpMaat Stichting Hulp Oost-Europa hecht er veel waarde aan om rekening te houden met uw wensen als het gaat om postbezorging. PostOpMaat is een service om ervoor te zorgen dat u uw post op de door u gewenste manier ontvangt. Ga naar www.hulpoosteuropa.nl. Klik dan op ‘Contact -> PostOpMaat’. Door het invullen van het formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Hebt u geen internet? Neem contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa (tel. 0342-420554) en we zorgen ervoor dat u het formulier thuisgestuurd krijgt.

15


U

hoe u kunt meehelpen

Help jongeren in Roemenië studeren

Dénes Levente is 21 jaar en studeert aan de Bolyai Farkas Theoretische Hogeschool in Tirgu Mures. Hij krijgt steun vanuit het fonds Studium Academicum. Dit fonds helpt kansrijke studenten met het aanbieden van een studiebeurs. Hiermee wordt voorkomen dat zij, om financiële redenen, voortijdig hun studie af moeten breken. Levente: “Deze hulp betekent heel veel voor mij en mijn familie. Hierdoor kan ik gaan studeren aan de universiteit.” Wilt u studenten als Levente helpen? Maak uw bijdrage over op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Studentenhulp Roemenië’. Alvast bedankt voor uw hulp.

Wilt u meer informatie? Ga dan naar onze website www.hulpoosteuropa.nl

hoe_magazine_2010_#4  

en verder: Voice of the Gospel in Polen Jongeren verlenen winterhulp in Roemenië Zomerkampen voor arme Hongaarse kinderen magazine nieuwsbri...

Advertisement