Page 1

h

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 2, maart 2010

magazine

‘We denken dat het erg belangrijk is dat kinderen het evangelie kunnen horen en met hun ouders kunnen praten over het christelijke geloof’ Zie pagina 2 en 3

en verder: Verslavingszorg Bijbelschool in Sarajevo Uw steun: Winterhulp in Polen


De vakantie van hun leven… Vakantie vieren is voor de meeste Nederlanders vanzelfsprekend. In Oost-Europa is dat niet zo. Zeker niet in tijden van crisis, zoals nu, waarin vele mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Vanuit verschillende gemeenten worden zomerkampen georganiseerd voor kinderen en jongeren. Voor veel ouders is het onmogelijk om financieel bij te dragen. Helpt u mee om, Sándor, Éva, Róbert, Emilia en andere kinderen een fijne, zinrijke week te bezorgen? Ágnes is tien jaar en woont samen met haar broertje Stéfan in Oradea. Haar vader heeft onlangs zijn baan verloren. Hij werkte in een grote fabriek in zijn woonplaats, maar door de financiële crisis is de onderneming uitgeweken naar China. Sinds haar zesde bezocht ze iedere zomer een kinderkamp, georganiseerd door de plaatselijke christelijk gemeente. Die mogelijkheid komt dit jaar in gevaar, omdat haar ouders er geen geld voor hebben. Toch zitten Ágnes en haar ouders niet bij de pakken neer. “God zal ook hier uitkomst bieden. Het zou echt jammer zijn als ze niet meekan, want ze ziet er elke keer weer naar uit.

Ik hoop dat er een mogelijkheid komt voor haar. We bidden erom”, aldus haar moeder. Duizenden kinderen en jongeren in Oost-Europa bezoeken tijdens de zomermaanden deze kampen. De vakantiekampen zijn te vergelijken met de Vakantie Bijbel Club in Nederland. Omdat de kosten voor de evangelisatiekampen vaak erg hoog zijn, levert stichting Hulp Oost-Europa een (gedeeltelijke) financiële bijdrage aan tientallen kampen in Roemenië, Servië, Oekraïne, Polen, Slowakije en Hongarije. Behalve met geld, wordt ook nog op een andere manier geholpen. Bij enkele kampen zullen Nederlandse jongeren helpen om de kinderen een zinvolle en fijne week te geven. De vakantiekampen zijn met name bedoeld om christenjongeren geestelijk toe te rusten. Uiteraard neemt ook ontspanning een belangrijke plaats in tijdens de kampweken. Ook zijn er kampen waar onkerkelijke jongeren worden uitgenodigd. Deze evangelisatiekampen worden als “zeer zegenrijk” ervaren, aldus een van de organisato-


ren. “We denken dat het erg belangrijk is dat kinderen het evangelie kunnen horen en met hun ouders kunnen praten over het christelijke geloof”. In Slowakije ondersteunt stichting Hulp Oost-Europa evangelisatiekampen voor Romakinderen. Dat gebeurt ook in Csonkápapi en Gát in Oekraïne. In de Oekraïense plaats Velyki Mosti worden zomerkampen georganiseerd voor straatkinderen. In Polen organiseert de Evangelische Kerk zomerkampen in de omgeving van Warschau. In het zuiden van Hongarije, het arme gedeelte, organiseren de plaatselijke kerken in Nagyér en Iszófalva vakantiekampen. Op vele plekken in het westen en midden van Roemenië organiseert de organisatie Christian Endeavor zomer- en evangelisatiekampen. In Zuid-Roemenië werkt stichting Hulp Oost-Europa samen met de Roemeense Evangelische Kerk (BER). Baptistengemeenten in Cakovec (Kroatië) en Sarajevo (Bosnië) doen straatevangelisatie om op deze manier kinderen te bereiken.

Helpt u mee? Om deze vorm van evangelisatie mogelijk te maken, zijn financiële middelen nodig. De kosten voor één week zomerkamp bedragen 45 euro

per kind. Bij dit bedrag zijn de kosten van maaltijden, transport van en naar het kamp, spelmateriaal, lectuur en onkosten van de leiding inbegrepen. Helpt u mee Oost-Europese jeugd een zinvolle en fijne vakantie te geven? Hoeveel kinderen neemt u voor uw rekening? Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Zomerkampen 2010’. U kunt ook via onze website www.hulpoosteuropa.nl geven. Let op: Als u bijgevoegde acceptgiro gebruikt of een gift elektronisch overmaakt met het op de acceptgiro vermelde betalingskenmerk, komt uw gift ten goede aan het werk van onze stichting in het algemeen.

Gebedspunten: • Bid voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de zomerkampen. • Bid voor het goede verloop van de trainings- en toerustingscursussen die in Oost-Europa worden gegeven. • Bid dat het evangelie het hart van de jongeren (en ouderen) bereikt en dat ze weten kind van God te zijn. • Bid dat de voorbereidingen van de zomerkampen goed zullen verlopen, zodat vele duizenden kinderen en jongeren komende zomer deze zomerkampen kunnen bezoeken.


Ons project:

Verslavingszorg De Bonus Pastor Foundation (Stichting Goede Herder) heeft van de Roemeense overheid een landgoed in bruikleen gekregen. Op het terrein zijn inmiddels mogelijkheden ontwikkeld om verslaafden te laten afkicken. In 1993 gaf ds. Horváth Levente, predikant van een Hongaarse Hervormde Kerk in Roemenië, de aanzet voor de stichting. Hij begon met evangelisatiekampen voor alcoholverslaafden en hun gezinsleden. Alcoholisme is een groot maatschappelijk probleem in Roemenië. Er wordt wel gezegd dat Roemenen wijn en wodka drinken zoals Nederlanders koffie. Daardoor wordt het probleem van alcoholverslaving moeilijk als zodanig herkend. De projecten van de stichting zijn gericht op afkicken, het hervinden van structuur in het (gezins) leven en het opdoen van werkervaring. Via voorlichtingsacties in kerken maakt de stichting het verslavingsprobleem bespreekbaar. De Roemeense organisatie helpt vanuit diverse locaties in Transsylvanië (het Hongaarstalige gedeelte in Roemenië) circa zeshonderd gezinnen. Stichting Hulp Oost-Europa wil dit jaar vijfduizend euro bijdragen aan verslaafdenzorg en afkickprogramma’s. Daarnaast wordt deze bijdrage ook gebruikt voor materiële hulp aan gezinnen als dat nodig is. Helpt u mee? Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Bonus Pastor’.

www.hulpoosteuropa.nl


Hoe u kunt helpen Kijk voor meer projecten en een uitgebreide beschrijving hiervan op onze website: www.hulpoosteuropa.nl

Bijbelschool Sarajevo De baptistenkerk in Bosnië heeft in Sarajevo een Bijbelinstituut waar studenten worden opgeleid tot voorganger. Kadervorming voor Bosnië blijft van groot belang. De protestantse kerken zijn zeer klein en hebben vrijwel alleen lekenpredikers. De Bijbelschool geeft mogelijkheden om op een bescheiden manier mensen toe te rusten ten dienste van de gemeente, voor leiding in het kerkenwerk. Dit gebeurt door middel van een driejarige opleiding. Daarnaast kunnen gemeenteleden meedoen aan seminars. Bosnië is hard getroffen door de financiële crisis. Grote bezuinigingsronden staan voor de deur. Minder werk en kleine uitkeringen heeft als resultaat dat er

weinig geld is voor studie. De Bijbelschool verzorgt een essentieel stuk kadervorming voor de protestantse kerken in Bosnië. Grijp deze unieke kans en draag uw steentje bij aan het voortbestaan van de protestantse kerken in Bosnië. Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Bijbelinstituut Bosnië’.

Kinderziekenhuis Bethesda Stichting Hulp Oost-Europa heeft al jarenlang contact met het christelijk kinderziekenhuis Bethesda in Budapest (Hongarije). Bethesda fungeert ook als landelijk brandwondencentrum voor Hongarije en daarbuiten. De financiële situatie van Bethesda is zorgelijk. Hongarije verkeert in een zware economische crisis. Op de gezondheidzorg wordt sterk bezuinigd, zeker als het gaat om christelijke instellingen. Dit betekent dat onderdelen van het pastorale werk weinig of geen geld meer krijgen. Stichting Hulp Oost-Europa wil helpen, maar kan dat niet zonder uw hulp. Wilt u meehelpen om speel-, leer- en evangelisatiemateriaal aan te schaffen voor de kinderen en hun ouders? Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Kinderziekenhuis Bethesda’.


Uw steun heeft dit mogelijk gemaakt:

Winterhulp in Polen

Voorganger Mariusz Socha kreeg financiële steun om een winterhulpcampagne op te zetten in Szczecin (Polen), waarbij voedselpakketten werden verspreid. “We hebben diverse bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een kerstconcert in de gevangenis en kerstvieringen voor kinderen uit de armste families in Szczecin. Ook bezochten we een tehuis waar kinderen worden opgevangen waarvan de ouders een drugs- of alcoholprobleem hebben. We danken u hartelijk voor de bijdrage die u gaf om deze bijeenkomsten mogelijk te maken en de mensen te helpen met een voedselpakket.”


VakantiePlus 2010 Wel eens gedacht aan een werkvakantie in Oost-Europa? Dan ben je bij stichting Hulp Oost-Europa aan het goede adres. We organiseren jaarlijks reizen naar onder andere


Stichting Hulp Oost-Europa dienstbaar aan het werk van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa Giro 8887, Barneveld

Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel. 0342 - 420 554 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl

Uitgave: Stichting Hulp Oost-Europa Fotografie: Folkert Rinkema, HOE Vormgeving: Frivista - (y)our mission Druk: De Bunschoter Cert no. SGS-COC-003882

Hongarije, Slowakije, Servië, Bosnië en Roemenië. Ben je 18 jaar en ouder en heb je zin om mee te gaan? Vraag nu de vakantiegids aan of kijk op www.hulpoosteuropa.nl of www.vakantieplus.nl.

Overleden: Jenine Reedijk Jenine Reedijk (23) uit Harderwijk is eind vorig jaar na een leven vol lijden overleden. Jenine had meerdere handicaps, die voor veel problemen zorgden in haar dagelijks leven. Ze wist zich geroepen om zich in te zetten voor het dagverblijf Izida voor gehandicapten in Feketic (Servië). De afgelopen jaren maakte ze vele ansichtkaarten die ze deels voor dit doel verkocht. Wij zijn bijzonder dankbaar voor alles wat Jenine heeft gedaan voor haar naasten in Oost-Europa.

Oude ansichtkaarten Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon 0318 - 521 232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon 0342 - 420 554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl. We danken u allen voor het beschikbaar stellen van de ansicht-

kaarten. Mede door uw gift kunnen we het werk voor onze naasten in OostEuropa voortzetten.

PostOpMaat Stichting Hulp Oost-Europa hecht er veel waarde aan om rekening te houden met uw wensen als het gaat om postbezorging. PostOpMaat is een service om ervoor te zorgen dat u uw post op de door u gewenste manier ontvangt. Ga naar www.hulpoosteuropa.nl, klik dan op ‘Contact -> PostOpMaat’. Door het invullen van het formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Hebt u geen internet? Neem contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa (tel. 0342 - 420 554) en we zorgen ervoor dat u het formulier thuisgestuurd krijgt.

hoe_magazine_2010_#2  

en verder: Verslavingszorg Bijbelschool in Sarajevo Uw steun: Winterhulp in Polen magazine nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you