__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BØRSKATALOG

FrivilligBørs Aarhus 2018 Fredag den 21. september kl. 16-19 i Ridehuset


Kære deltager ved FrivilligBørs Aarhus 2018!

Tak for din tilmelding til FrivilligBørs Aarhus 2018! Vi er glade for, at du gerne vil deltage, og vi glæder os til holde en hyggelig frivilligbørs sammen med dig.

Dette er børskataloget for FrivilligBørs Aarhus 2018. I kataloget finder du praktisk information om frivilligbørsen, program, vejledning til børshandlingen og kort information om FrivilligBørs Aarhus 2018 og vores samarbejdspartnere.

Sidst men ikke mindst finder du i børskataloget en liste over de deltagende foreninger, institutioner og virksomheder samt deres tilbud og efterspørgsler. Deltagerlisten kan du gennemgå for at forberede dig på, hvem du gerne vil snakke med til frivilligbørsen.

Vi håber, at børskataloget er en hjælp i din forberedelse til frivilligbørsen. Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her i børskataloget, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger er:

Hjemmeside

frivilligcenteraarhus.dk/frivilligbors

Facebook

facebook.com/frivilligborsaarhus

Mail

frivilligbors@frivilligcenteraarhus.dk

Telefon

29 87 83 61

Vi glæder os til at se dig til et brag af en FrivilligBørs Aarhus!

De bedste hilsner fra Arbejdsgruppen bag FrivilligBørs Aarhus


Praktisk information FrivilligBørs Aarhus bliver afholdt fredag den 21. september 2018 kl. 16-18 i Ridehuset på adressen: Vester Allé 1, 8000 Aarhus C (på hjørnet af Vester Allé og Frederiks Allé overfor Rådhusparken). Efter frivilligbørsen vil der blive serveret lækker tapas, mens Café Mellemfolk (v. Mellemfolkeligt Samvirke) står i baren og serverer forskellige forfriskninger. Ridehuset ligger centralt i Aarhus tæt ved banegården. Der er busforbindelser få minutters gang fra Ridehuset, og hvis du kommer i bil, kan du parkere ved Scandinavian Center, som ligger et par minutters gang fra Ridehuset.

Program     

15.45-16.15 16.15-16.30 16.30-17.45 17.45-18.00 18.00-19.00

Ankomst og registrering af deltagere Velkomst og børsen ringes i gang 5 x 15 minutters børshandling Børsen ringes af Tapas og networking

Vejledning til børshandlingen Børshandlingen er inddelt i fem runder á 15 minutters varighed. I hver runde skal man snakke med en anden deltager og (forhåbentlig) lave en aftale om udveksling af ressourcer. Som deltager vælger du helt selv, hvem du vil snakke med, og hvor mange aftaler, du indgår. Når du har indgået en aftale, skal du udfylde et aftaleskema. Aftaleskemaerne ligger på bordene, og der står hjælpere klar til at hjælpe med at udfylde skemaerne. Når skemaet er udfyldt, skal det afleveres ved aftalebordet, som sender en kopi af skemaet til aftaleparterne. Formålet med skemaerne er at gøre det nemmere for deltagerne at huske, hvad de aftalte på frivilligbørsen.

Om FrivilligBørs Aarhus FrivilligBørs Aarhus 2018 er en del af Folkets Møde og arrangeres af en arbejdsgruppe ved Frivilligcenter Aarhus i samarbejde med Magistratafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune og Aarhus - Europæisk Frivillighovedstad 2018. Tak til følgende leverandører, som har hjulpet os med at stable FrivilligBørs Aarhus 2018 på benene:    

Mellemfolkeligt Samvirke Solbakkens KopiTryk Bilka Bernth


Deltager Bedre Psykiatri Aarhus

Beskrivelse Hjælp til pårørende til psykisk syge

Beskæftigelsesforvaltningen, Aarhus Kommune

Hjælper unge under 30 videre mod job og uddannelse Frivillig social forening, der skaber fællesskab omkring biavl

Bilauget

Bindeleddet

Borgercenter Midtby, Aarhus Kommune

Borgercenter Nord, Aarhus Kommune

Støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem Del af Voksenhandicap, Aarhus Kommune. Samarbejder med frivillige om aktiviteter, der fremmer fællesskaber, trivsel og livsudfoldelse Offentligt tilbud

    

Tilbud Netværksgrupper Foredrag Rådgivning Rådgivning Undervisning

Efterspørgsler  Samarbejdspartnere

 

Socialt samvær Samarbejde

  

     

Sparring Oplæg om hjemløse Viden om hjemløse Netværk Lokaler Kort introduktion til områderne senhjerneskade, udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser

     

Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune

Børn & Unges Mærkesager

"Medborgerskab og Innovation" er en afdeling i Borgmesterens Ledelsessekretariat Laver konfirmationsmad til udsatte familier

   

 

  

Relevante samarbejdspartnere Sparring Deltagere Midler Samarbejdspartnere PR Netværk Sparring

Samarbejde omkring at finde frivillige til opstart af klub eftermiddag/aften med kreative aktiviteter, spil, dans og motion

Oplæg om voksne med funktionsnedsættelser Lokalelån Rundvisning på centret Ledersparring/coaching Grafisk facilitering Pop-up vogn med kunst CSR-forløb til virksomheder i samarbejde med Frivilligcenter Aarhus

Sparring Netværk Oplæg Sparring omkring opstart af forening

  

Sparring på at finde frivillige til aktiviteter i Borgercentret Førstehjælpskurser Musik på botilbud Samarbejde med organisationer og virksomheder i Aarhus Nord Virksomheder til samarbejde om udvikling Erfaringsopsamling omkring CSRforløb Netværk Sparring Lokaler

  

 


Deltager Børns Vilkår

Børns Voksenvenner Aarhus

Café Oda

Beskrivelse Privat humanitær organisation med fokus på børn

Matcher ressourcestærke voksne med børn/familier med et familiemæssigt og socialt spinkelt netværk

Socialt værested for mennesker med angst, depression, bipolaritet og OCD

 

 

Tilbud Vidensdeling Oplæg/workshops om børn og unges rettigheder, mobning/trivsel og børn og unges digitale liv til børn/unge, forældre og fagpersoner Trykte materialer, mobil udstilling, videoer og oplæg om Børns Voksenvenner CSR-kontrakter med virksomheder Samarbejdsaftaler med kommunale såvel som private organisationer/institutioner

Oplæg/information om at skabe tilbud til psykisk sårbare Samarbejde om psykisk sårbare Netværk

    

  

Centerråd Havkær

Centerråd

Samarbejde

Ceres Park & Arena + AGF A/S

Eventafvikling i største venue i Aarhus

 

Mødefaciliteter Oplevelser i Ceres Arena Udlån af lokaler Sparring omkring eventplanlægning Fortællinger om ildsjæleprojekter

Samarbejde, aktiviteter, viden om rehabilitering målrettet mennesker, der er blinde eller som har en synsrest under 33 %

  Civilian

Portal for ildsjæle

Dansk Blindesamfund Østjylland

Støtter og hjælper mennesker med synshandicap

  

Efterspørgsler Kurser/oplæg/teambu ilding for vores frivillige undervisere/rådgiver Lokaler Netværk En brugt men god bærbar PC Aftagere af vores materialer Videreformidling af information om vores tilbud til børn, unge og familier Rekrutteringskanaler via virksomheder, institutioner og organisationer Samarbejdspartnere omkring tilbud, aktiviteter og kompetenceudvikling af frivillige Foredrag/workshops til gæster Netværk Ideer til arbejdet som centerråd Sparring i forhold til rekruttering af frivillige Netværk Samarbejde IT-kompetencer inden for WordPress Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder


Deltager Dansk Flygtningehjælp

Beskrivelse Hjælper flygtninge og fordrevne, beskytter deres rettigheder og styrker deres fremtidsmuligheder

 

 

Dansk Folkepartis Ungdom DBU Jylland

Politisk ungdomsparti Fodboldforening

  

De grønne pigespejdere i Brabrand Den Kompetente Foreningsbestyrelse

Pigespejderarbejde

Ledelses- og organisationsudvikling for frivillige foreninger

Den Sociale Retshjælps Fond

Yder gældsrådgivning og juridisk rådgivning for borgere under indtægtsgrænsen for fri proces, herunder socialt udsatte

Arbejder for at bedre forholdene for personer med depression og bipolar lidelse og pårørende

DepressionsForeningen Aarhus

 

Tilbud Aktiviteter med flygtninge Erfaring med at få flygtninge aktive i fritidsaktiviteter og foreningsliv Kontakt med flygtninge og efterkommere Faglig viden/kurser/pjecer om flygtningeområdet Dialog Debat Dialog om rekruttering og fastholdelse af frivillige via en frivillig ansvarlig koordinator

 

Samarbejde omkring fællesskab for og med piger og kvinder Rådgivning af frivillige bestyrelser inden for strategiarbejde, bestyrelsesarbejde, økonomistyring og hvervning Henvisning af borgere Undervisning i gældsrådgivning Praktikker til studerende

Oplæg om depression/bipolar lidelse Samtalegrupper

 

Efterspørgsler Personer, som ønsker at blive netværksfamilier/personer for flygtninge Foreninger, som ønsker at åbne op for at flygtninge

Nysgerrige deltagere Sparring om hvordan vi får vores klubber motiveret til at prioritere brugen af frivilligkoordinator Sparring på at finde flere ledere og spejdere Viden om hvordan forløb kan finansieres med offentlige midler

Samarbejdspartnere, der har behov for rådgivning af deres målgruppe og vil betale herfor Samarbejdspartnere, der har kontakt til studerende, det vil være relevant for os at ansætte som frivillige og praktikanter Netværk Samarbejde om rekruttering af brugere Ladcykel, vi kan låne


Deltager Det Kærlige Måltid

Beskrivelse Nonprofit organisation for 15-25årige, der laver mad til kriseramte familier

DJØF

Faglig organisation for samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere og studerende

Mødelokaler i tidsrummet 9 - 16 i Frederiksgade

Fairbar

Non-profit og frivilligdrevet bar med kulturelle events

 

Udlån af barlokaler Gratis scene/åben mikrofon for foreninger Drikkevarer til arrangementer

 

Samarbejde omkring gratis aktiviteter Rådgivning Fællesspisning for trængte familier

 

Familienetværket Århus Vest

Hjælper udsatte familier

Tilbud Partnerskaber Viden omkring økologi, ernæring og sund kost

Flamencoforeningen La Caña

Danseforening (flamenco)

Danseopvisning

Folkekirkens Nødhjælps Genbrug, Gammel Munkegade

Genbrugsbutik

Folkekirkens Nødhjæps Genbrugsbutik Sct. Pauls Kirkeplads

Genbrugsbutik

Samarbejde omkring at få flere til at arbejde i genbrugsbutik og få et job med mening Vidensdeling omkring drift af genbrugsbutikker

  

 

 

 

Efterspørgsler Sparring Partnerskaber Erfaring ift. udfordringer med for mange tilmeldte frivillige Oplægsholdere emnerne kan være mangeartede, da vores medlemmer interesserer sig for en bred vifte af emner og problemstillinger i samfundet Inspiration og samarbejdspartnere til events Praktisk hjælp under byens festivaller Sparring omkring frivillighed Samarbejde på tværs Sparring på at finde flere frivillige, der vil arbejde udfra kristne værdier særligt med børn og unge fra etniske sammenhænge Samarbejdsmuligheder Lokaler Sparring på at rekruttere flere frivillige til butikken

Sparring til rekruttering af frivillige Samarbejde til at få flere ind i butikken


Deltager FoodFilmFestival/Filmselvskab

Beskrivelse Afvikler FoodFilmFestival

Foreningen Frivillig Åben Dialog Netværk

Netværkssamtaler med åben dialog-tilgangen

Foreningen Grønlandske Børn

Arbejder for at skabe en tryg barndom og bedre fremtid for grønlandske børn og unge Mødested for medborgerskab

 

Arbejder for at alle har mulighed for at dyrke friluftsliv i en rig natur

Foreningen Omdrejningspunktet

Friluftsrådet Aarhus Bugt

 

FrivilligCenter for Seniorer - Foreningsbutikken

Frivilligcenter Aarhus

Arbejder for at styrke, formidle og forny frivilligheden blandt seniorer i Aarhus

Paraplyorganisation for det frivillige sociale foreningsliv i Aarhus

 

 

 

Tilbud Unikke mad- og filmevents for alle aldre Samtaler med folk, der har brug for nye forståelser og muligheder i Århus og omegn Hjælp til grønlandske familier i udsatte positioner

 

Efterspørgsler Sparring på at få flere frivillige og medlemmer Samarbejdspartnere

Sparring på at finde frivillige og netværksudvidelse

Lokaleudlån Vidensdeling

Natur, naturformidling og fysisk planlægning Friluftsliv for børn og ung Viden om friluftslivets betydning for folkesundheden Spændende aktiviteter og kurser Hjælp til sociale medier Hjælp til hvervning af frivillige 50 hvide stole Lokaleudlån til sociale foreninger Kurser og netværk Forløb (med konsulent) for virksomheder, der gerne vil i gang med CSR Rådgivning og sparring vedr. etablering og udvikling af foreninger Samarbejde med kommunen

Samarbejdspartere til projekter med andre lokale foreninger og inspiration Sparring til at få interessenter til at melde sig

Netværk og samarbejdspartnere til projekter og aktiviteter

Spændende oplægsholdere til fyraftensmøder/kurser Nyt lærred og AVudstyr Gode idéer/sparring/forløb vedr. nudging (om at alle foreninger hjælper med at holde huset pænt) At få malet huset

 


Deltager Frivillighusene

Beskrivelse Frivillighus

Følgeven Aarhus

Hjælper psykisk sårbare ud i fritids- og foreningsliv

 

Gallo Gartneriet

Åbent arbejdsfællesskab for psykisk sårbare i økologisk have

  

Tilbud Fællesskaber

Viden om samarbejde mellem kommune og forening Viden om matchningsprocesser mellem frivillige og brugere Viden om at skelne mellem frivillig eller bruger Fællesskab Viden om plantedyrkning Frisk luft og natur

 

 

 Gallo Huset

Gallo Kriserådgivning Ghana Venskab

Globen Sport Aarhus

Tilbyder kaffebar og information om psykisk sårbarhed og mulighed for at komme sig Socialt arbejde

Viden om psykisk sårbarhed

 

Værested Gratis samtaleterapi

Medlemsbaseret ulandsorganisation, som driver et udviklingsprogram i Nordghana

Oplæg og sparring om udviklingsbistand, globale forhold og Ghana Netværk Samarbejde

Døveidræt

Viden og samarbejde om døveidræt

 

 

Efterspørgsler Flere nye fællesskaber, som vi kan formidle til borgere Hjælp til rekruttering af ældre frivillige Interessante oplægsholdere til sparringsaftner for frivillige Sparring med nye spændende mennesker Nogen til at stå og passe vores salgsbod om eftermiddagen Nogen til at binde kranse og lave juledekorationer i oktober og november Nogen til at holde kursus om økologi Markedsføring og social medier

Sparring på at finde frivillige, sponsorer og kontakter Samarbejde omkring at få flere frivillige Inspiration og samarbejdspartnere til f.eks. events Stævner at deltage i Viden om stævner Samarbejde om stævner


Deltager Gonge Intelligence

Handi-Travel-Info

Beskrivelse Regnskabschef på timebasis

Rejseinformationer til mennesker med handicap

   

Home-start

Yder frivillig støtte til småbørnsfamilier

Human House A/S

Arbejder med mennesker i organisationer

 

HUSRUM

Fællesskab for ensomme unge i Aarhus

    

IF Lyseng Svømning

Svømmeklub i Aarhus syd

Tilbud Strukturering og udarbejdelse af økonomisk ledelsesinformation

Efterspørgsler Kunder med behov for økonomisk rapportering og sparring Kunder, der har brug for hjælp til implementering af økonomiske/regnskabsmæ ssige IThjælpeværktøjer Sponsor En medarbejder

Hjælp til handicappede med rejser Foredrag Opmåling af feriesteder Vejledning til handicapegnet indretning Sparring og viden om arbejde med frivillige

 

Ideer og sparring omkring frivillige og netværk

Leder-, projekt- og teamtræning inkl. personprofiler og test Rekruttering Tværkulturelt samarbejde, Integration Coaching Oplæg af unge om ensomhed Sparring omkring frivillige og peer-topeer Oplæg/foreningsrundtur hos netværket Gråvejr i Ungdommen (vifte af tilbud til unge) Samarbejde omkring svømning for alle

Spændende team og mennesker, hvor man måske kan lave et fælles udviklingsprojekt

Ensomme unge til vores tilbud Samarbejde Netværk Oplægsholdere Events

   

Samarbejde omkring af få fat i flere unge mellem 12-24 år til svømning på motionsniveau og sjov i vandet


Deltager Jobcenter, Unge & Uddannelse, Aarhus Kommune

Beskrivelse Jobcenter, indsats for ledige unge under 30 år

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Paraplyforening

Tilbud  Åbenhed ift. samarbejde på tværs af offentlig sektor og organisationer  Viden om fællesskaber for ensomme unge  Idéer til projektudvikling og fundraising  Workshops  Udstillinger

Efterspørgsler  Samarbejder om unge-indsatser

  

Keramik

Kreativt keramik

Klubhæftets Kaffebar

Hjælper aarhusianske foreninger med at tjene penge til klubkassen

Krifa

A-kasse og fagforening med fokus på trivsel

Gratis tilbud inden for trivsel, ledersparring, trivselsmålinger og workshops

Kræfter til Kræft

Patientforening

Net*OP, Kultur i Beton og Aarhus Kommune

Projekt Net*OP Frivillighed giver Netværk, skal bane vejen til job Tilbud og støtte til folk, der lider af en spiseforstyrrelse og/eller selvskade

Samarbejde omkring hjælp til patienter på hospitaler Samarbejde med relevante foreninger og interessefællesskaber Rådgivning til folk med spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende Tilbud om yolates og massage

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Udlån af lokaler

 

Hjælp til grafisk materiale Adgang til nye grupper af frivillige Sparringspartnere til udstillinger og salg af keramik Samarbejde med lokale foreninger i forbindelse med udlån af lokaler Kontakt med foreninger, der har et ønske om at tjene ekstra til klubkassen Organisationer og virksomheder. der vil forbedre deres trivsel og holde på deres frivillige og medarbejdere Sparring på at rejse donationer Relevante foreninger og interessefællesskaber fra hele byen Sparring Samarbejdspartnere


Deltager Landsforeningen Ung Uden Mobning

Beskrivelse Hjælper mobberamte børn, unge og deres forældre

  

LEO Club

Lokalrådet Carl Blochs Gade

Lærdansk

Velgørenhedsorganisation for unge, der ønsker at gøre en forskel

Arbejder for arrangementer m.v. i området omkring Carl Blochs gade Underviser voksne udlændinge i dansk

 

Læseforeningen

MarselisborgCentret

Muhabet Aarhus

Muskelsvindfonden

Tilbud Oplæg, kurser og viden om mobning Hjælp til mobbefrit og sundt psykisk arbejdsmiljø Kurser om god formidling og facilitering til foreninger

   

Fællesskab af unge ildsjæle Praktisk hjælp til arrangementer med fokus på børn og unge Samarbejde med foreninger og andre

Netværk med foreninger i området

3000 potentielle frivillige fra 118 forskellige lande Kompetencer og sprog fra hele verden Samarbejde omkring Læseforeningens læsegrupper

 

Netværk Muligheder til kursisterne

Gode ideer til samarbejdsmuligheder, projekter, fondsmidler og rekruttering af nye frivillige Grønne fællesskaber, foreninger og laug, der vil noget udendørs i fællesskab Netværk Samarbejde

Almennyttig forening, som arbejder for at fremme den skønlitterære læsning overalt i samfundet Rehabiliteringscenter med 25 organisationer

Klimatilpassede udendørs arealer til sans og samling

Multikulturelt værested for kvinder og mænd, der er psykisk syge og sårbare NGO med fokus på muskelsvind

  

Samarbejde Foredrag Mulighed for frivilligt arbejde Leje af lokaler Uddannelse af frivillige ledere Sparring omkring frivillighed

 

  

Efterspørgsler Dialog om samarbejde Sparring om udbredelse og fundraising Sparring om socialøkonomisk virksomhed Lån af kursus- og foredragslokaler Sparring omkring rekruttering af frivillige Samarbejdspartnere

Sparring og inspiration omkring frivillighed


Deltager Natteravnene Aarhus

Tilbud Tryghed

   

Sparring Netværk Faciliteter til netværk Workshops

Rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling Socialpædagogisk integrationsvirksomhed, som arbejder for at matche flygtninge og indvandrere med et job/uddannelse Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser Plejehjem

Rådgivning relateret til selvmordshandlinger

 

   

Jobafklaring Uddannelseafklaring Iværksætteri Digitalerseringsforløb

Samarbejdspartnere

Oplæg om vores arbejde

Oplæg fra mulige og kommende samarbejdspartnere

Plejehjem

Lokaler og faciliteter på Åbygård Lokaler

Plejehjemmet Ceres Huset, MSO

Plejehjem

Faciliteter: større og mindre mødelokale, udeområde og interaktiv træningsbane udenfor

Plejehjemmet Jasminvej 27, Risskov

Plejehjem

Lokaleudlån

      

Aktiviteter for beboerne Liv og glade dage (gerne musik, sang og teater) til ældre Arrangementer Aktiviteter Oplæsning Musik Gåture Besøgsvenner Musik, kokke/kosmetik/frisørskole aktiviteter for beboerne

Naturhistorisk Museum Aarhus

Nefos - Netværket for Selvmordsramte

NiiS

Offerrådgivningen i Østjylland

Område Midt, Aarhus Kommune Plejehjemmet Ceres Huset

Beskrivelse Gør byen tryg for vores børn og unge Naturhistorisk museum drevet af ansatte og frivillige

 

Efterspørgsler Netværk Erfaringsudveksling Sparring omkring fastholdelse og motivering af frivillige Netværk - gerne i museumsverdenen Netværk Hjælp til udbredelse af kendskab


Deltager Plejehjemmet Sifsgård

Beskrivelse Plejehjem

   

Tilbud Spis sammenarrangementer for flere generationer Udlån af lokaler Samvær med borgerne på Sifsgård Netværk

     

Primus Motor

Projektsekretariatet ApS

Red Barnet

Mentorprojekt, der giver støtte til indsatte efter løsladelse

Projektet "Alle unge med imidt" arbejder for, at flere unge med særlige udfordringer får en ungdomsuddannelse og inkluderes på arbejdsmarkedet Beskytter og styrker de dårligst stillede børn i og uden for Danmark

 

Viden og sparring omkring arbejdet med frivillige mentorer f.eks. rekruttering, afholdelse af mentormøder og sparring under forløb Netværk Samarbejde

Brætspil, hvor man kan prøve at være ForeningsMentor for en time

Sparring omkring rekruttering Brobygning til andre frivillige indsatser

Netværk

Sparring på, hvordan vi kan øge vores synlighed Samarbejde om frivillige kræfter Oplægsholdere Kurser Udlån af lokaler og tablets Samarbejde til events og praktisk hjælp Udvikling af frivilligt arbejde Donationer Samarbejds- og sparringspartner

 Red Barnet Ungdom Aarhus

Arbejder for børns rettigheder

 

Oplæg Gratis tilbud til børn og unge

  

Reden Aarhus

Anonymt værested for udsatte kvinder

Frivilligt arbejde

 

Røde Kors' besøgstjeneste

Besøgstjeneste

Besøgsvenner

Efterspørgsler Foredrag for borgerne Nogen, som vil lave blomsterdekorationer med os Optrædener Luciaoptog Mulighed for at komme på virksomhedsbesøg Samvær på tværs af generationer

 


Deltager S.O.S Børnebyerne

Beskrivelse Udviklingsorganisation

 

S/I BLOCK Ungdom Samskab Aarhus

SAND Østjylland Scenekunsthus Aarhus

Skole-OL

Tilbud Vidensdeling omkring indsamlinger Oplæg om arbejdet i SOS Børnebyerne

 

Bevægelse, læring og cirkuskunst Kommunalt projekt, der støtter op om borgerdrevne initiativer og projekter via netværk, sparring og lidt økonomi Hjemløses landsorganisation Scenekunsthus for det aarhusianske vækstlag

 

Cirkus Alternativ bevægelse

 

Støtte til gode, inkluderende ideer med op til 25.000,- pr. projekt

Hjælp til hjemløse og tidligere hjemløse Udlån af prøvelokaler Scenekunst Fede arrangementer

Landsdækkende klassekonkurrencer for 4.-7. klasser

  

Sparring omkring eventplanlægning og kæmpe-events for børn Organisering af frivilligfællesskaber

     

Social Sundhed Aarhus

Arbejder for nedsættelsen af social ulighed i sundhed

 

Ledsagelsesordning Støtte til samtalen med lægen og hjælp til at huske aftaler og behandlingsforløb Opkvalificering af sundhedsfaglige studerende

Efterspørgsler Sparring omkring rekruttering af frivillige Samarbejdspartnere Netværk Kreativ medarbejder Gode ideer at støtte

Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere Sparring mht. fundraising Glade kunstnere Sparring på organisering af det frivillige arbejde Sparring omkring rekruttering af frivillige til events Sparring ift. affaldssortering/bæredygtighe d Sparring omkring god kaffe til folkeskolelærere Sparring ift. sideevents. Samarbejdspartnere, f.eks. oplægsholdere og foreninger med kontakt til socialt udsatte og sårbare mennesker eller til sundhedsprofessionelle studerende


Deltager Somalisk Kvindeforening i Danmark

Studenterhus Aarhus

Beskrivelse Sekulær, nonprofit, ikke-statslig humanitær organisation Hus for alle byens studerende

  

Stærk Assistance ApS

Rådgivning og projekter indenfor mental sundhed

  

Team Talk

Faciliterer processer, hvor nærvær og tillid er i fokus

  

Tilbud Igangsætning af initiativer i civilsamfundet, især den somaliske Førstehåndskendskab samt kontakt til byens studerende Adgang til kulturelle arrangementer Opsætning af kulturelle arrangementer Hjælp til at få en idé til at blive til virkelighed Viden om mental sundhed Hjælp til at konkretisere en idé Stressforløb med vandring i naturen Sparring og hjælp til iværksætteri Tillidsterapi

  

    

The Colosseum

Kampsport

Undervisning

Trøjborg Beboerhus

Beboer- og kulturhus baseret på frivilliges arbejdsindsats

     

Internationalt miljø Folkekøkken Keramik Musik og dans Lokaler Erfaring med gruppeterapi og individuel terapi Sparring Erfaringer med rollen som chatrådgiver

 

TUBA

Tilbyder terapi og rådgivning til unge mellem 14-34 år, der er vokset op i misbrugsramte familier

 

 

Efterspørgsler Et større netværk i Aarhus Bredere samarbejdsflade Strategiske partnerskaber inden for kultur, internationalisering og erhverv Idéudvikling Relevante foredragsholdere Samarbejdspartnere/projekter Netværk Inspiration til uafdækkede sundhedsområder Samarbejdspartnere til at lave events til vildmarksbad og teambuilding Foreninger, som har lyst til at få fokus på deres egen proces Offentlige institutioner, som er nysgerrige på hvad tillid og nærvær betyder for teamet Sparring på at finde flere medlemmer Overskudsmad Overskudsmaterialer Netværk Køkkenredskaber Sparring på hvordan vi finder frivillige med en psykologfaglig eller psykoterapeutisk uddannelse


Deltager Ungdommens Røde Kors Aarhus

Ungdomscentret UngEnergi

Beskrivelse Humanitær ungdomsorganisation

Kommunalt tilbud til udsatte unge Ungdomsafdelingen af VedvarendeEnergi

 

 

Tilbud Fællesskaber Ung til ung-relationer

Unge til at indgå i samarbejdsprojekter Oplæg om bæredygtighed

 

    

UngK

Åbne Konfliktrådgivning Århus

AAIF Basket

Folkekirkeligt tilbud om fællesskab til 18-30 årige Hjælper gratis og anonymt mennesker ud af konflikter af enhver art

Aktiviteter til unge med fokus på fællesskaber

 

Konfliktrådgivning

Basketballklub

At komme ud og se deres kampe Samarbejde ved afvikling af projekter eller events Samarbejde omkring at skabe dans for alle

Oplæg indenfor døvhed Minitegnsprogskursus/tegnsprogsintrod uktion

    

Samarbejde

Aarhus Dance Team

Danseforening

Aarhus Døveforening

Social og kulturel forening for døve og hørehæmmede

Idrætsklub

Århus Floorball Klub TST

Efterspørgsler Økonomiske ressourcer Samarbejdspartnere Rekruttering af nye medlemmer Samskabelsespartnere Viden om klimaforandringer og bæredygtighed Sparring om strukturering af en forening Sparring om fastholdelse af frivillige Samarbejde om projekter Netværk Samarbejdsparterne Sparring om frivillige Annoncepartnere dvs. at kunne annoncere sammen med andre rådgivninger i Århus for at holde prisen på annoncer nede Samarbejdespartnere til at hjælpe ved afvikling af projekter og events Sparring på at finde instruktører, der har lyst til at gør en forskel Lokaler Fundraising Sparring Oplæg Erfaring med opbygning/finansiering af værested Kompetencer til udvikling af floorball i Aarhus


Deltager Aarhus Kommune, Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune, Udviklingsafdelingen, Beskæftigelsesforvaltningen

Beskrivelse Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen, udviklingsafdelingen

Aarhus Kommune, Jobcenter Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice

Jobcenter

Støtter og rådgiver foreninger med henblik på at fremme aarhusianernes deltagelse i foreningslivet

Aarhus Street Soccer

Frivillige udsatte, der selv styrer træning, bestyrelsesarbejde, mm.

  

Tilbud Borgere, der søger job eller praktikplads Viden om kommunen og Beskæftigelsesforvaltningens Samarbejde med frivillige og organisationer Samarbejde om at få ledige i job Netværk i udsatte boligområder Rådgivning til frivillige foreninger om foreningens drift bestyrelsesopgaver, frivilligpleje, forældresamarbejde og mangfoldighed i foreningen Sparring omkring etablering af samarbejde med kommunale institutioner ift. inklusion af borgere i udsatte boligområder Oplæg og viden om foreningslivet og frivillighed i udsatte boligområder Udlån af lokaler Spil med unge i foreninger Oplæg omkring foreningen

 

 

  

Efterspørgsler Virksomheder eller organisationer til samarbejde Samarbejder om at hjælpe borgere med at blive selvforsørgende

Samarbejde om at få ledige i job Samarbejde omkring at finde frivillige foreningsmentorer Kurser og uddannelse af frivillige foreningsmentorer Samarbejdspartnere i de udsatte boligområder Foreninger, som er interesserede i at udvide deres aktiviteter til de udsatte boligområder

Sparring omkring promovering og rekruttering af frivillige

Profile for Frivilligcenter Aarhus

Børskatalog 2018  

Børskatalog 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded