Page 1

SpareBank 1 Nord-Norge Fondet:

Pengegave bidrar til å holde Nordlandsjekta “Brødrene” på Melbu

CMYK

01

din lokalbank


CMYK 02

2

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK


LEDER

ANDENES

MYRE BORKENES BØ

SORTLAND STOKMARKNES MELBU

HAMNVIK HARSTAD

ND A EVENSKJER L A LØDINGEN LOG SVOLVÆR KABELVÅG

NARVIK

LEKNES RAMBERG REINE

I løpet av de fire siste årene har over 300 millioner kroner av bankens overskudd gått tilbake til lokalsamfunnene der hvor vi driver vår virksomhet. I region Hålogaland har SpareBank 1 Nord-Norge støttet over 190 ulike prosjekter til en samlet verdi av over 35 millioner kroner. Over 70% av gavetildelingene gikk til prosjekter rettet mot barn og unge. I løpet av 2010 planlegger vi å dele ut gaver for 6 millioner kroner, i tillegg til våre sponsorengasjement både på bredde- og toppnivå. I magasinet har vi prøvd å gjøre våre produkter og tjenester mer tilgjengelig gjennom

opplysende reportasjer. Vi har lagt vekt på å ta opp temaer som er aktuelle, og prøvd å forklare hvilken innvirkning for eksempel den nye pensjonsordningen vil ha på din økonomi.

teknologiske løsninger, så vil våre dyktige rådgivere hjelpe deg med å finne den beste løsningen for dine behov. Vi setter stor pris på alle de gode kundene vi har, og ønsker oss noen flere i tillegg.

For kanskje er det på tide å tenke på pensjonsparing? Hva vet du egentlig om hvor mye du vil få i alderspensjon? Eller visste du at et barn som blir ufør må klare seg med en inntekt tilnærmet minstepensjon resten av livet? Med vår barne- og ungdomsforsikring gjør du fremtiden tryggere for dine barn. I tillegg gir vi deg noen gode råd om hvordan SMS-spørring og mobilbank app på iPhone kan gjøre din bankhverdag enklere.

Med vennlig hilsen for SpareBank 1 Nord-Norge

CMYK

Våre undersøkelser viser at mange av våre kunder ønsker mer informasjon om SpareBank 1 Nord-Norges produkter, tjenester og samfunnsengasjement. Det ønsker vi å gjøre noe med, og i vår startet vi med å sende ut digitale nyhetsbrev. I magasinet du nå leser ønsker vi å vise hvordan vi kan gjøre din bankhverdag enklere. Samtidig ønsker vi å synliggjøre vårt samfunnsengasjement i ditt lokalmiljø. Vi er stolt av å kunne vise fram noen av de flotte prosjektene som har mottatt støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge.

03

Kundemagasin – for nye og gamle kunder!

Kåre A. Markussen Regiondirektør

Vi håper at dette kundemagasinet vil være nyttig lesning for våre gode samarbeidspartnere, eksisterende kunder, men også for potensielle nye kunder. Om du skulle ha spørsmål eller ønsker å ta kontakt med oss må du gjerne ta en tur innom et av våre kontorer, ringe oss på telefon 02244 eller besøke oss på www.snn.no. Enten det gjelder, lån, sparing, forsikring, betalingsformidling eller nye

Din lokalbank: Et kundemagasin fra Sparebank1 Nord-Norge. Produsert av: Fritt Format, Mediehuset Hålogaland, tlf 901 22 291 E-post: frittformat@ht.no Utgis i: Hålogaland (Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Sør-Troms) Tekst/prosjektansvarlig: Jørn Indresand Grafisk design/produksjon: Nina Johansen Postadresse: Fritt Format, Harstad Tidende, Postboks 85, 9481 Harstad Trykk: Polaris Trykk Harstad AS

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

3


FONDET

Betydelig samfunnsengasjement

CMYK 04 NY

I perioden 2006 til 2009 har ulike kultur-, sportog andre prosjekter mottatt mer enn 35 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge Fondet. Gjennom sin virksomhet skaper SpareBank 1 Nord-Norge store verdier. Banken har en klar målsetning om at deler av dette skal tilbakeføres til lokalsamfunnene der verdiene skapes. – Vi setter av en betydelig del av overskuddet til samfunnsnyttige formål innen kompetanse og forskning, kultur og tiltak rettet mot barn og unge, sier regiondirektør Kåre A. Markussen. – Hvilke tiltak gir dere støtte til? – Vi gir like gjerne gaver til det lille og lokale som til større prosjekter i landsdelen. Vi støtter prosjekter som skaper verdier over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet, og ikke minst bidrar til økt trivsel og lyst til å bo i landsdelen, sier han. De siste fire årene har SpareBank 1 Nord-Norge støttet over 190 ulike prosjekter i Hålogaland. Over 70 prosent av gavetildelingene gikk til prosjekter rettet mot barn og unge. Tre av disse gavetildelingene tilsvarende 13.669 mill kroner er bevilget fra bankens hovedstyre, dette er til store kunnskaps- og forskningsprosjekter ved Høgskolene i Narvik og Harstad. Regionstyret i Hålogaland har tildelt gaver fra SpareBank 1 Nord-Norge Fondet for til sammen 35,1 millioner i perioden 2006-2009. – Hvem kan søke på midler fra dette fondet? – Alle som har et prosjekt de ønsker å gjennomføre i Nord-Norge kan søke. Vi kan ikke gi ordinær driftsstøtte eller støtte til reiser, ut over det er det få begrensninger, sier Kåre A. Markussen, som henviser til bankens nettsider for mer informasjon. www.snn.no.

4

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

Jubel i begge ender Både Stokmarknes IL, Ski og Melbo Idrettslag, Skigruppa kan juble for pengestøtte fra SpareBank 1 Nord-Norge Fondet. de fikk henholdsvis 200.000 og 100.000 kroner til innkjøp av løypemaskiner.


05 CMYK Og løypemaskiner ble det. Både på Stokmarknes og Melbu hadde man lenge ønsket seg nye tråkkemaskiner, da pengene kom i 2006. – Vi var i en situasjon der vi ikke hadde ordentlig løypemaskin i det hele tatt. Vi hadde en gammel beltevogn som ble brukt til å kjøre spor, men det var sørgelige greier, sier Einar Pettersen i Melbo Idrettslag. For Stokmarknes var situasjonen litt annerledes. De hadde maskin, men den var utslitt. – Tiden gikk med til å mekke og skru. For å kunne gi et godt tilbud til både aktive og mosjonister, var det avgjørende å få ny maskin, forteller Bård Larsen. GPS-LØYPER Når to skiklubber like ved siden av hverandre får nye løypemaskiner og man i tillegg får til et finansieringssamarbeid med Lekang Skiklubb som ligger midt i mellom, åpner det seg nye muligheter. Etter at begge maskinene var på plass ble det åpnet opp et komplett nytt løypenett som strekker seg fra Stokmarknes til Melbu, via Lekang. – Det er et helt fantastisk løypenett vi kan tilby. Når alle gode krefter samler seg, kan man få

til det utroligste, sier Bård Larsen og Einar Pettersen samstemt. Som to av få klubber i Nord-Norge har begge montert GPS på tråkkemaskinene. Det gjør at folk kan logge seg på nett og se hvor og når det er kjørt opp nye spor. – Det er en utrolig populær tjeneste. Folk kan følge med på hvor det er best å gå på ski, og det er utrolig mange som bruker denne muligheten, sier de. TAKKNEMLIGHET OG GLEDE – Hvor avgjørende var de pengene dere fikk fra banken? – For vår del var det helt avgjørende. Vi hadde ikke hatt mulighet til å komme i mål med finansieringen av ny maskin til 1.250.000 kroner uten disse midlene, så gleden var stor, sier Bård Larsen i Stokmarknes IL. – Vi hadde allerede bestilt en brukt maskin til 600.000 kroner da pengene kom, men når vi fikk 100.000 kroner fra SpareBank 1 var vi utrolig glad og overveldet. Det gjorde finansieringsjobben vår betydelig enklere, forteller en fornøyd Einar Pettersen.

VIKTIG FOR LOKALSAMFUNNET Fornøyd er også de mange brukerne av de to skianleggene. Både Stokmarknes og Melbu har opplevd en jevn økning i antall mosjonister og aktive i skiløypene de siste årene. – Skimiljøet i hele området her har rett og slett blomstret, påpeker Bård Larsen, mens Einar Pettersen nikker samtykkende. – Det er utrolig godt å vite at vi har en støttespiller og samarbeidspartner som Sparebank 1 som kjører penger tilbake dit verdiene skapes og gir grobunn og mulighet for klubber, lag og foreninger til å skape positiv aktivitet i distriktene, avslutter de to skientusiastene fra Melbu og Stokmarknes.

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

5


CMYK 06 NY

Brødrene gjør klar for ilandsetting av passasjerer i Austpollen på Aust-Vågøy. (Alle foto: Bjørn Eide)

Brødrene ved sin faste kai på Melbu, klar for et nytt tokt med passasjerer.

6

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

”BluesCruise”, Sommer Melbu. Her får passasjerene nyte live-musikk, mat, og god drikke om bord.


FONDET

Ilandsetting av passasjerer i Austpollen på Aust-vågøy, før de tar beina fatt på vandring gjennom fjellheimen til Trollfjorden, der Brødrene venter for å ta dem med tilbake til Melbu.

CMYK

07 NY NY

Avhengig av støtte Det å drifte Nordlandsjekta ”Brødrene” på Melbu er ingen billig affære. Det koster omlag 500.000 kroner i året. – Uten midler fra støttespillere, som blant andre SpareBank1 Nord-Norge Fondet ville den sannsynligvis havnet ut av landsdelen, sier en av ildsjelene bak ”Brødrene”, Gisle Narvestad.

Per Bjørkevoll er en av skipperne om bord på Brødrene – helt slik en skipper skal være.

Stiftelsen som eier Nordlandsjekta ”Brødrene” har fått til sammen 300.000 kroner fra fondet. Dette er midler som de ikke kunne klart seg uten. – Vi er fullstendig avhengig av god hjelp. Vi har jo en del inntekter på båten, men det er ikke tilstrekelig for å drifte den, sier Narvestad som innrømmer at det til tider har vært en del tunge stunder. – Både arbeid med vedlikehold, drift og mannskap er basert på frivillig arbeid. På grunn av anstrengt økonomi har det i perioder vært vanskelig å finne frivillige som ville være med å gjøre en jobb. Når man hele tiden har fokus på økonomi, i stedet for det som man skal gjøre, blir det vanskelig. Det er tungt å måtte slåss for å få betalt regningene, sier han. ”Brødrene” leies ut på charterbasis. Når båten er ute og seiler vekker den oppsikt uansett hvor den kommer. En mast på 30 meters høyde og et råsegl på hele 280 kvadratmeter, sammen

med mange flotte håndverksmessige detaljer, bidrar til dette. – Det er fantastisk mange gleder med å ha en slik båt her hos oss, smiler Narvestad. JUBELEN I TAKET Da de første 250.000 kronene kom fra banken stod jubelen i taket. I år kom det ytterligere 50.000 kroner. – Det var en skikkelig opptur. Det er utrolig positivt at SpareBank1 gir støtte til slike kulturtiltak også. Vi snakker her om en helt fantastisk båt som er en tro kopi av originalbåten som opprinnelig hørte hjemme på handelsstedet Solum i Eidsfjorden. Denne båttypen var grunnpilaren for nordlands-samfunnets vekst og utvikling, og båten hører, som navnet Nordlandsjekta sier, hjemme i Nordland. Uten støtte ville den sannsynligvis havnet sørpå en eller annen plass, så takknemligheten er stor fra vår side, sier en engasjert og tilfreds Gisle Narvestad.

Til venstre: Nostalgi på Hadselfjorden. NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

7


MOBILBANK PÅ IPHONE

– Perfekt å ha banken med over alt SpareBank 1 var den første banken som tok i bruk egen applikasjon for iPhone. Det er Torgeir Hansen på Myre veldig glad for.

CMYK 08

Da Torgeir Hansen oppdaget den nye iPhone-applikasjonen til SpareBank 1 var han raskt ute og lastet den ned. – Jeg lastet ned applikasjonen i mai, og var egentlig veldig spent på hvordan alt fungerte, men allerede da jeg logget meg på første gang, skjønte jeg at dette var veldig enkelt og veldig brukervennlig, sier han entusiastisk. ENKEL Å BRUKE Torgeir fremhever spesielt brukervennligheten på den nye applikasjonen og mulighetene til å utføre banktjenester, uansett hvor han er. – Med iPhone-applikasjonen kan man virkelig si at man har banken i lomma. Jeg får full tilgang til alle kontoer, kan betale regninger, overføre penger mellom kontoer og jeg har full kontroll og full styring på hva jeg har på alle kontoene. Det er veldig nyttig for meg sier han. Han har hatt iPhone i flere år, og når vi er på besøk kommer en pakke med siste utgave av telefonen, iPhone 4, inn døra. – Dessverre er dette konas telefon. Min står fremdeles i ordre, smiler han. GRATIS FOR ALLE KUNDER – Vi i SpareBank 1 er opptatt av å tilpasse oss kundenes bruk av ny teknologi og levere løsninger som er tilpasset de plattformene brukerne benytter, sier Kåre A. Markussen i SpareBank 1 Nord-Norge. Alle bankens kunder kan laste ned den nye applikasjonen helt gratis fra iPhones appstore. Et lite klikk på programikonet gir deg tilgang til saldo, siste transaksjoner og innlogging til mobilbanken. Forsikringskunder kan også melde inn skader og kontakte kundeservice direkte gjennom applikasjonen. BANKEN MED OVER ALT Torgeir Hansen har brukt iPhonen mye etter at han fikk den, og SpareBank 1-applikasjonen har etter hvert blitt en naturlig del av hverdagen. – Det er veldig lettvint å bruke iPhonen til å sjekke saldo og holde oversikt. Det kan jeg strengt tatt gjøre med telefonbanken også, men her får jeg se alle kontoene samlet, og jeg kan foreta betalinger direkte hvis jeg ønsker det. Dette er blitt et godt supplement til nettbanken og datamaskinen, og jeg opplever det som utrolig lettvint og enkelt å bruke applikasjonen, sier Torgeir Hansen.

8

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

– Den nye iPhone-applikasjonen gjør at jeg har med meg alle banktjenestene uansett hvor jeg er i verden, sier Torgeir Hansen på Myre.

NYHET!


09 CMYK NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

9


KORTBRUK

Bruk kreditkortet fornuftig

CMYK 10

De aller fleste har både vanlig minibankkort og et kredittkort, enten Visa eller Mastercard. Ved smart og riktig bruk, utfyller disse kortene hverandre perfekt. SpareBank 1 Gold-kortet får du både som Visa eller Mastercard etter eget ønske. Kortet har en kredittramme på mellom 35.000 og 75.000 kroner. Dette betyr imidlertid ikke at du er blitt rik når kortet er innvilget? – Det stemmer. I realiteten gir ikke kredittkortet deg mer penger, men økt fleksibilitet, valgfrihet og mulighet til å jevne ut utgiftstoppene i hverdagsøkonomien, men husk at alt skal betales tilbake sier Terje Labugt ved hovedkontoret til SpareBank 1 Nord-Norge. RENTEFRI BETALING Når du bruker kreditkortet til å betale med, får du automatisk inntil 45 dager rentefri betaling. – Hvor lang den rentefrie perioden blir, avhenger av når kjøpet gjøres. Skjer kjøpet rett etter at siste faktura er sendt, får du 45 dager rentefri betaling. Den rentefrie perioden blir kortere jo nærmere du kommer fakturautsending, sier han. – Hva lønner det seg å bruke kredittkortet til? – Kredittkortet er gratis å bruke til alle varekjøp både i inn- og utland. Kun kontantuttakene du gjør er gebyrlagt fra Visa og Mastercard. Det betyr at du kan bruke kortet helt uten kostnad hvis du er litt bevisst på bruken, forteller Labugt. REISEFORSIKRING Et annet moment med kredittkortet som er verdt å få med seg, er det faktum at du har gratis reise- og avbestillingsforsikring hvis du betaler mer enn halvparten av flybilletten eller reisen med kortet. – Dette gjør at du kan spare mye penger på å slippe å kjøpe kostbare enkeltstående reiseforsikringer, sier han. Veldig mange bruker kredittkortet i forbindelse med reise. Det fungerer som en sikkerhet for at du ikke blir stående uten penger.

10

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

BEDRE OVERSIKT PÅ REISE – Det er alltid lurt å ha med to kort når man er ute og reiser, men hvis du bruker ditt vanlige minibankkort til å betale hotellrom eller leiebil med, så vil det bli reservert et beløp fra kontoen din som gjerne er litt større enn det du skal betale. Det betyr at dette beløpet ikke er tilgjengelig for bruk på kortet. Når du bruker minibankkortet i utlandet, reserveres altså beløpet med

en gang på kontoen. Det kan gjøre det litt vanskelig å holde full oversikt over disponibel saldo. Med et kredittkort får du regningen i ettertid. Da får du automatisk inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse på det du belaster kortet med. På denne måten har du fleksibilitet og penger i bakhånd hvis noe uforutsett skulle skje mens du er på reise, sier Terje Labugt.


CMYK

11

PPT/Getty Images

Det er hos oss du raskest opparbeider ny bonus Mange opplever å være uheldige med bilen. Må du benytte forsikringen for å utbedre skaden, betyr det ofte et bonustap det tar lang tid å erstatte. Da skal du vite en ting: Forsikrer du bilen hos oss sørger vi for at du tjener opp bonusen raskere enn noe annet sted. Og en ting til; du slipper også bonustap ved første skade etter 3 skadefrie år med 75 % bonus. Interessert? Kjør innom en av våre lokalbanker, eller se www.snn.no for mer informasjon.

Bank. Forsikring. Og deg.

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

11


REGIONALT GAVEFOND

CMYK 12

I løpet av de siste fire årene har SpareBank 1 Nord-Norge delt ut over 35 millioner kroner til kultur, idrett, kunnskaps- og forskningsformål i Hålogaland. Høgskolene i Narvik og Harstad har fått 13 millioner av dette beløpet.

Kultur og teknologi Høgskolen i Narvik har fått hele 10 millioner kroner til å finansiere av opprettelsen av doktorgradsstudium innenfor teknologi. Dette er beløp som virkelig monner. – Nordområdesatsningen krever et sterkt teknologimiljø i Nord-Norge og ved høgskolen i Narvik har man i flere år hatt som målsetting å oppnå akkreditering som vitenskapelig høgskole. I den forbindelse valgte SpareBank 1 NordNorge å gi høgskolen i Narvik 10 millioner kroner fra vårt fond til å opprette doktorgradsstudiet i ”Teknologi for kaldt klima”, forteller regiondirektør Kåre A. Markussen. TEKNOLOGISK FYRTÅRN Bakgrunnen for bankens bidrag er at SpareBank 1 Nord-Norge anser at en styrking av dette fagmiljøet ved høgskolen vil kunne gi NordNorge det teknologiske fyrtårnet som Nordområdesatsningen trenger. – Et sterkt teknologisk kompetansesenter

12

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

med et bredt nettverk og desentraliserte studier vil gi landsdelen et varig grunnlag for fremtidig verdiskapning, også etter olje- og gasseventyret, forteller en engasjert Markussen. Prosjektet har en varighet på fire år. 3 MILLIONER TIL PRODUSENTSTUDIET – I følge konjunkturbarometeret som SpareBank 1 presenterte i 2005 er den raskeste voksende industrien i den vestlige verden den kreative industrien med blant annet skapende kunst, design, underholdning, film, TV og Internett. Kjernen i denne industriutviklingen er talentet, forteller Kåre A. Markussen. Med utgangspunkt i dette har Høgskolen i Harstad utarbeidet et produsentstudium i prosjektledelse med fokus på kultur som næring. SpareBank 1 Nord-Norge gikk inn med tre millioner kroner til opprettelsen av dette studiet som er et heltidsstudium over ett år og som fokuserer på å videreutvikle kulturliv, opplevel-

sesindustri og øvrig næringsliv gjennom å øke den kreative, prosessbaserte kunnskapen. VIKTIG SATSING – Vi vil være med å bidra på flere fronter, og som sagt, den kreative underholdningsindustrien er viktig, både sosialt og ikke minst økonomisk, påpeker Markussen. Formålet med studiet er at studenten etter fullført og bestått studium skal kreativt igangsette, fullføre og markedsføre en selvstendig kulturproduksjon. Begrepet ”kulturproduksjon” omfatter alle former for kunstneriske arrangement, herunder konserter, teater, konferanser, events og lignende. Dette har man sette en rekke eksempler på, blant annet gjennom festivalen BakGården i Harstad som er et direkte resultat av jobben til kreative studenter fra produsentstudiet i Harstad.


FRA BUNN TIL BEGEISTRING

CMYK

13

Fra bunn til begeistring

Ingen tvil om hvem som var favoritten på Liverpool fotballskole. Foto;HT-sporten. Øivind Askevold Kaarbø

Sparebank 1 Nord-Norge har bestemt seg for å bidra til at Hålogaland skal komme på fotballkartet igjen. Derfor er det bevilget 1,5 millioner til første år av prosjektet “Fra bunn til begeistring”. Målet er tippeligaspill for en Hålogalandsklubb. LES MER

>>>

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

13


CMYK 14

Mange unge i Hålogaland vil lære mer om fotball. (Foto: Harald Berg)

Glade barn

Forbrødring mellom barn fra Barcelona og Hålogaland på Barcelonas fotballskole i Harstad. (Foto: Harald Berg)

>>> SpareBank 1 Nord-Norge har tradisjoner for å støtte både bredde- og toppidrett og et variert utvalg av idrettsgrener. Dessverre er situasjonen på fotballfronten på et historisk bunnivå. Derfor har SpareBank 1 Nord-Norge nå stilt 1,5 millioner kroner fra SNN-fondet til rådighet i 2010 for å få i gang prosjektet ”Fra bunn til begeistring”. En prosjektgruppe bestående av idrettsledere og SpareBank 1 er allerede satt ned, og gruppen ledes av Rolf Olsen i Rolf Olsen Consulting.

14

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

ALLE KAN VÆRE MED – Vi ser på dette som et samfunnsutviklingsprosjekt, der vi setter fokus på å få fortballen i regionen opp på et nivå der den begeistrer og gir ringvirkninger, sier en engasjert Rolf Olsen. – Hva mener du med det? – Vi har et klart å tydelig mål om å øke antall arbeidsplasser i fotballen. Vi skal øke talentproduksjonen og verdiskapningen rundt fotballen. Det handler om å plassere fotballen i opplevelsesøkonomien, samtidig som de sportslige resultatene og opprykk i divisjonene helt klart

har et hovedfokus. Alt dette oppnår vi med å sette fokus på både trener-, talent- og anleggsituasjonen, samtidig som man har en klar og tydelig styring på økonomibiten, sier han. Dette er den største enkeltsatsingen på idrett i Hålogaland, og alle aktivitetene i prosjektet er åpen for alle som vil og kan være med. LIVERPOOL OG BARCELONA – Hvilke tiltak og aktiviteter gjør dere? – Først og fremst vil vi opprette fotballakademier i hele Hålogalandsregionen. Det blir en


FRA BUNN TIL BEGEISTRING

15 CMYK

Dette er den største enkeltsatsingen på idrett i Hålogaland.

på fotballskole. (Foto HT-sporten/Øyvind Askevold Kaarbø)

stor talentkonferanse i Svolvær i oktober. Vi kommer til å bruke både nasjonale og internasjonale krefter på dette, og vi har skaffet oss avtale med FC Barcelona der vi kjører en turnering og akademi i Harstad som et samarbeidsprosjekt, sier han. Internasjonale impulser ble det også da Liverpool Soccer School var i Harstad i sommer. – Vi jobber også med å tilføre ytterligere internasjonale impulser via Mark Dempsey-prosjektet for Nord-Norge. Vi ser også på løsninger der lokale talenter kan hospitere i de beste

klubbene i landsdelen, samtidig som vi etablerer prosjekter og bylag i alle regioner av Hålogaland. REISEN TIL TIPPELIGAEN SpareBank 1 Nord-Norge har altså gått inn med 1,5 millioner i 2010. Planene er at prosjektet skal kjøres i tre år. Videre støtte avhenger av erfaringene som gjøres i år. – Vi startet det hele like før sommeren. og har kun hatt tre sommermåneder å evaluere ut fra, men vår konklusjon er at dette er et prosjekt

som absolutt har livets rett og som vil bære frukter, derfor anbefaler vi i prosjektgruppa å fortsette i frem til 2012. – Hva med det øvrige næringslivet? – Vi har klare planer for hvordan vi skal få hele næringslivet i Hålogaland med på ”Reisen til Tippeligaen”, avslutter en engasjert og meget optimistisk Rolf Olsen.

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

15


SNN-SKOLEN

Rådgiverne våre trener for å bli best

CMYK 16

For å kunne gi den aller beste rådgivningen er det opprettet en helt egen skole (SNN-skolen) for alle ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge. Etter en del uheldige episoder i banknæringen der kunder har følt seg lurt, ble det opprettet en nasjonal autorisasjonsordning som skal fremme og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder. SpareBank 1 Nord-Norge har 400 rådgivere fra Brønnøysund i sør til Kirkenes i nord. Absolutt alle av disse får grundig og jevnlig utdanning innenfor bankfaget. – Vi har etablert en helt egen skole for våre ansatte. Tre ganger i året starter vi opp et komplett læringsløp for våre rådgivere. Da gir vi våre ansatte god tid til å gjennomføre den omfattende opplæringen, sier Hans Olav Gjøvik, som er rektor for SNN-skolen. DYKTIG MED EN GANG Den grundige opplæringen som gjøres her er spesielt viktig for nyansatte. Skolen er praktisk bygd opp, og alle systemer og læringsprosesser foregår som om det var i en vanlig bank. – Dette gjør at våre nyansatte etter tre måneder kan gå rett ut i en hvilken som helst avdeling av banken og være godt forberedt og klar for å ta fatt på jobben umiddelbart. Det er mange fordeler med det. Vi slipper å ha folk på opplæring i banken, med de ulemper det medfører av tidheft for kolleger som må hjelpe til og usikkerhet overfor kunder. Våre kunder skal oppleve at vi har folk som kan jobben sin, selv om de er ny, sier Hans Olav Gjøvik. IKKE KAMPANJESTYRT For SpareBank 1 Nord-Norge er det viktig at kundene opplever at de får de rådene som er best for dem, og ikke best for banken eller kunderådgiveren. – Vi ønsker selvsagt at våre kunder skal ha både spare-, låne- og forsikringsprodukter fra oss. Vi ser hva som tjener kunden best og anbefaler produkter ut fra det. Det handler om å væ-

16

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

re god på å kartlegge kundens behov og tenke langsiktig sammen med kunden, sier han. TRENE FOR Å BLI BEST Som alle andre som ønsker å prestere på toppnivå, så må også kunderådgiverne trene og øve seg i det de skal bli god på.

– Vi vil at kundene skal merke at vi er blitt bedre i kundemøter. Det er en kontinuerlig utdanning som skal fortsette inn i fremtiden. Vi er nødt til å trene hele tiden for å bli bedre, derfor legger vi så store ressurser i dette, sier Hans Olav Gjøvik i SNN-skolen.


KUNDE

A4, med hus, bil og campingvogn Jørn Karlsen fra Stokmarknes er totalkunde i SpareBank 1 Nord-Norge, og er veldig fornøyd med sitt kundeforhold. – Jeg er nok en ganske typisk kunde med lån på hus, bil og campingvogn, samt at jeg har alle mine forsikringer i SpareBank 1 Nord-Norge, smiler den sympatiske politimannen fra Stokmarknes. Han er gift og far til to. Kundeforholdet til SpareBank 1 Nord-Norge har vart i 15-20 år. – Jeg har hatt et godt forhold til menneskene i banken hele tiden. For meg er det viktig å ha stabile faste rådgivere som kjenner meg. Spesielt når jeg skal ha lån eller trenger gode råd om økonomi. Da er det godt å ha en god og solid lokalbank, forteller Jørn Karlsen.

CMYK

17

– BANKEN TAR SAMFUNNSANSVAR Selv har han vært aktiv innen både fotball- og skimiljøet på Stokmarknes, og for ham er det viktig å ha en bank som engasjerer seg i det som skjer lokalt. – Sparebank 1 Nord-Norge har vært en viktig bidragsyter og en kontinuitetsbærer i lokalmiljøet. Det betyr mye for meg. Det ser jeg som et veldig pluss når jeg tar mine evalueringer om hvor jeg skal ha lån og forsikring, sier Karlsen, som understreker at banken også må være konkurransedyktig på pris. LØSER DET MESTE SELV Jørn har som sagt både lån og forsikring i banken. Han har også en langsiktig spareavtale på fond. – Man må tenke på fremtiden, og ikke se så mye på de urolige børsene og aksjeverdiene som svinger i alle retninger, sier han med et lite smil. – Hvordan ser du på de endringene som har skjedd i banken, der du som kunde ordner det meste av banktjenester selv? – Det er veldig positivt. De tekniske løsningene gjør at vi kan ordne alle praktiske tingene selv. Nå har jeg også fått banken på iPhonen min. Med den nye applikasjonen til SpareBank 1 så jeg har praktisk talt banken med meg i lomma over alt, og kan utføre akkurat det samme som jeg gjør på nettbanken, avslutter Jørn Karlsen.

Sparebank 1 Nord-Norge har vært en viktig bidragsyter og en kontinuitetsbærer i lokalmiljøet. Det betyr mye for meg. NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

17


KUNDESERVICE

Vi er der når du trenger oss

CMYK 18

Dagens bank er ganske så annerledes enn det banken var for få år siden. I SpareBank 1 Nord-Norge gjøres over 99% av transaksjonene av kunden selv. Om kort tid vil dette øke til 100 prosent. Eirik Nikolaisen er banksjef ved SpareBank 1 sin avdeling på Sortland. Han er en ung og moderne type banksjef som klart og tydelig ser hva som er fremtidens bank. – Det handler om at vi som jobber i banken skal være her for kundene våre, gi dem gode råd og veiledning om de viktige tingene i en stadig mer kompleks økonomisk verden, sier han. På side 20 i dette magasinet kan du lese mer om hvordan fremtidens lokalkontor i SpareBank 1 Nord-Norge kommer til å være. Nøkkelen for bedre kunderådgivning kommer til å bli gode og enkle tekniske løsninger som kundene bruker selv. – De tekniske løsningene gjør at du som kunde kan ordne alle praktiske bankgjøremål selv. Det frigir mye tid og ressurser for våre rådgivere, sier han. – Alle kjenner selvsagt til vanlig nettbank og kanskje litt til mobilbank, men de elektroniske tjenestene er etter hvert blitt mye mer omfattende, stemmer ikke det? SØK LÅN PÅ NETT – Jo, det har skjedd veldig mye på kort tid. Blant annet var vi første bank som lanserte egen iPhone-applikasjon for mobilbank. Nylig lanserte vi en tjeneste der kundene kan søke lån på nett. Det har allerede blitt en stor suksess. Per i dag starter faktisk 20 prosent av alle lånesøknadene via Internett. I løpet av året tror jeg vi kommer til å passere 50 prosent. – Hva er fordelen med å søke lån på nett? – Du kan ordne alt det praktiske hjemme i din egen stue. Du behøver ikke ta fri i arbeidstiden for å møte din rådgiver, og mange synes nok det er bekvemt å kunne ordne lånesøknaden selv. Mange starter sin lånesøknad på nett, så gjør de avslutningen sammen med kunderådgiveren. Målet er å gjøre det enklere for kundene våre, samtidig som vi frigjør tid hos våre rådgivere til ting som ikke kan løses på nett, sier han. OPPRETT KUNDEFORHOLD SELV Nå kan du også opprette kundeforhold eller nye kontoer i SpareBank 1 Nord-Norge på hjemmesiden til banken, snn.no. – Har du en såkalt Bank-ID, så kan du etablere et komplett kundeforhold i løpet av fem til ti minutter. Du oppretter konto, nettbank, bestiller minibankkort og kreditkort selv. Det er enkelt og effektivt, sier Eirik Nikolaisen.

18

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

VERDIØKENDE Når rådgiver møter en kunde, er de som oftest i en viktig fase i livet. Det kan handle om alt fra konfirmasjon, utdanning, bolig og barn til litt tristere ting som samlivsbrudd og dødsfall. – Vi tar alle våre kundemøter veldig på alvor. Vi har et klart ønske om å hjelpe kundene våre til å sikre verdiene sine og ikke minst sikre

fremtiden. Det handler om tillit, og tillit skapes gjennomgode råd og oppfølging. Et møte med rådgiver skal være verdiøkende for kundene. Vi hjelper deg med å nå dine fremtidsmål og vi gir deg veiledning om hvordan du best kan sikre deg hvis noe uforutsett skulle skje med helsen din. Vi er der for deg når det skjer viktige ting i livet ditt, avslutter Eirik Nikolaisen.

Vi tar alle våre kundemøter veldig på alvor. Vi har et ønske om å hjelpe kundene våre til å sikre verdiene sine og ikke minst sikre fremtiden. Eirik Nikolaisen, banksjef SpareBank 1 Nord-Norge på Sortland


19 CMYK NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

19


KUNDESERVICE

Den nye lokalbanken

CMYK 20

SpareBank 1 Nord-Norge har tradisjoner for å være fremtidsrettet og innovativ. Det kan man også si om det nye betjeningskonseptet for fremtidens lokalkontorer.

20

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK


STYRKER RÅDGIVNINGSTJENESTEN Fremtidens bank kommer til å handle om elektroniske tjenester og menneskelig kompetanse, noe kundene vil nyte godt av. – Vi styrker det menneskelige i banken, og rendyrker vårt rådgiverkorps. – Er dette til beste for banken eller kundene? – Det er et relevant spørsmål, men det er ubetinget kunden som er i fokus. Vi har jobbet lenge med det nye konseptet, og vi har hele tiden hatt kundene våre i tankene under planleggingen. Vi vet at de elektroniske tjenestene blir stadig mer innarbeidet og kommer til å frigjøre kapasitet hos våre rådgivere slik at rådgivningen og tilbudet til kundene blir enda bedre. Sammen med kunden kan vi finne de beste løsninger for den enkelte, sier Markussen, som presiserer at alle kunder beholder sin rådgiver. EGNE MØTEROM – Det skjer jo store endringer i selve banklokalet, hvordan vil kundene merke dette? – Først og fremst vil den tradisjonelle kassaløsningen bli borte. For de aller fleste lokalkontorene vil banken deles inn i to deler. Et kundeareale hvor vi har egne små tilpassede møterom der rådgiver og kunde møtes i ro og fred. I tillegg blir det et avskjermet område der våre rådgivere sitter i landskap og jobber. Vi har hatt et prøveprosjekter på det nye konseptet, og vi har brukt erfaringene fra dette når det nye konseptet ble tatt i bruk i Narvik i mai, forteller han.

21

ELEKTRONIKKEN OVERTAR – I dag kan man opprette ny konto, ordne brevgiro, bestille nye kort, søke lån, etablere kunde-

forhold og alle øvrige nettbanktjenester på PC eller telefon. Det gjør at vi nå kan ta skrittet med å ta bort kasse- og skranketjenesten i banken. Målet er at vi i løpet av 2012 er kontantfri over kasse i banken ved alle våre lokalkontorer, forteller han.

CMYK

SpareBank 1 Nord-Norge har utarbeidet et helt nytt konsept for lokalbankene, der man sørger for at de fleste manuelle tjenester som kontantuttak over kasse og andre tjenester over skranke blir borte. Disse tradisjonelle tjenester ordner du som kunde selv ved hjelp av nettbank, mobilbank, iPhone, samt innskudd- og uttak fra automater. – I dag er mindre enn 1 prosent av bankens kunder som er brukere av disse manuelle tjenester. Vi tilbyr også opplæring i bruk av våre nye tjenester for de av kundene som ønsker det, sier regiondirektør Kåre A. Markussen.

POSITIVT MOTTATT – Hvilke tilbakemeldinger har dere fått på ”nybanken” i Narvik? – Det har vært utelukkende positivt, både fra kunder og ansatte, så vi er veldig fornøyd med det nye konseptet. Nå ser vi bare frem til å ta fatt på Harstad og Leknes. Det blir våre to neste prosjekt. Deretter vil vi gjøre endringer ved alle lokalkontorer. Ikke alle vil få et komplett nytt bankkontor, men alle bankene i Hålogaland vil innen 2012 fremstå som rådgivningskontorer hvor manuelle tjenester tilbys gjennom fullgode løsninger i automater, mobil, PC og kundesenter, avslutter Kåre A. Markussen.

Alle bankene i Hålogaland vil innen 2012 fremstå som rådgivningskontorer hvor manuelle tjenester tilbys gjennom fullgode løsninger i automater, mobil, PC og kundesenter.

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

21


PENSJONSSPARING

Alle blir påvirket av den nye pensjonsordningen CMYK 22

Pensjon er noe DU, og alle andre er nødt til å vite mer om. Fra 1. januar i år ble den nye pensjonsordningen tatt i bruk. Det kommer til å påvirke din pensjonisttilværelse, så det er like greit å skaffe seg innsikt i nyordningen med en gang. Vi har tatt en prat med Magne Gundersen som er forbrukerøkonom i SpareBank 1 om dette viktige spørsmålet. Magne er blant annet kjent fra TV-serien Luksusfellen på TV3. – Magne, hvordan fungerer egentlig den nye pensjonsordningen? – Tidligere har det vært en ganske rettferdig ordning der de som var i jobb betalte for de som var gammel, og de som tjente mye fikk litt mer i pensjon enn de som tjente mindre. På grunn av at vi får færre barn, studerer mer og lever lenger, vil det i fremtiden være færre folk i jobb til å opprettholde denne ordningen. I tillegg har vi økt forbruket så mye at vi kommer til å trenge mer penger som pensjonister. Den gamle ordningen ville gitt så høye pensjonsutgifter til de som var i jobb at de rett og slett ikke kunne betale for det, forteller Magne Gundersen. ALLE BLIR PÅVIRKET Det som er helt klart er at absolutt alle blir påvirket av den nye pensjonsordningen. Hvor mye, avhenger av når du er født. – Med den nye ordningen vil hver nordmann får si egen pensjonskonto når de begynner å jobbe. Det er rett og slett en slags pensjonssparegris. For hvert år du jobber, vil Staten putte penger på pensjonssparegrisen din. Sum-

” 22

men avhenger av hvor mye du tjener. Den dagen du slutter å jobbe, smadrer du sparegrisen og bruker disse pengene til å betale for pensjonisttilværelsen. Jo lenger du jobber, desto flere kroner kan du stappe i lomma. Vil du ha en fornøyd sparegris, så jobber du noen år ekstra, forklarer Magne Gundersen med et smil.

rådgiver i SpareBank 1 for å se nærmere på dette. Du kan også gå inn på www.pensjon-sparebank1.no. Der er det en enkel og meget godt kalkulator som viser hva du får i pensjon, og hvor mye du må spare for å dekke opp differansen, sier Magne Gundersen.

DU FÅR OMTRENT HALV LØNN – Jo, men Magne, alle vil gjerne vite hva de får når de blir pensjonist. Er det noen tommelfingerregle på dette? – Ja, du kan si som så at hvis du er offentlig ansatt, kommer du til å få ca 66 prosent av det du tjener i pensjon. Jobber du i det private får de aller fleste dessverre ikke mer enn halvparten av den lønna de hadde da de var i jobb. Det betyr at hvis du er pensjonist i ti år, så vil du i løpet av den perioden ha to millioner mindre å rutte med enn da du var i jobb. – Det betyr at jeg enten må klare meg med det jeg får, eller ordne resten selv da? – Det er riktig. Pensjonssparing er nøkkelordet her. Jo tidligere du kommer i gang, jo bedre er det. Er du 25 år, så holder det å spare 500 kroner måneden for å dekke gapet. Er du 45 år, må du sette av 4000 korner måneden for å komme i mål. Jeg anbefaler alle å ta kontakt med sin

Jobber du i det private får de aller fleste dessverre ikke mer enn halvparten av den lønna de hadde da de var i jobb. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK


CMYK

23

Tove Julin Pettersen, daglig leder Finn Håkon Jørstad, og advokat Morten Dragvil Elvevoll er veldig fornøyd med både forsikrings- og pensjonsordningene bedriften har fått gjennom SpareBank 1 NordNorge.

– Perfekt løsning for oss Da Advokatfirmaet FINN i Harstad skulle får orden på obligatorisk tjenestepensjon og forsikringsordninger for seg selv og de øvrige ansatte fikk de heldigvis hjelp fra Eivind Larsen SpareBank 1 Nord-Norge i Harstad. Det å ha et bevisst forhold til pensjon og pensjonsparing er helt nødvendig for bedriftsledere i dag. Selv for erfarne advokater er det ikke like enkelt å orientere seg i jungelen av lover, regler og muligheter. – Da de nye reglene kom, ble vi overstrømmet med tilbud på e-post om løsninger og produkter. Dette er vanskelige tema og jeg hadde en rekke spørsmål som jeg ønsket svar på. En av tilbyderne var SpareBank 1 Nord-Norge, og Eivind Larsen kom opp på kontoret vårt og ga oss en grundig innføring i pensjonsparingens muligheter, sier daglig leder Finn Håkon Jørstad. UTROLIG GOD HJELP Advokatfirmaet FINN består av fem partnere (eiere), en sekretær og en advokatfullmektig. Etter på ha tenkt seg nøye om, valgte de å gå for

en maksimumsløsning på pensjonsordningen. – Det innebærer at vi har en såkalt femprosent-løsning, som er det maksimale vi kan ha for vår bedrift. Vi har også en privat spareordning, samt uføredekning og livsforsikring for våre ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge, sier Finn Håkon Jørstad. – Det høres ut som en god løsning for dere? – Ja, vi føler det. Vi er veldig glad for at Eivind Larsen tok tak i dette for oss, og fikk laget til en løsning som passet vårt firma. Vi er i en litt spesiell situasjon, ettersom vi er fem eiere og kun to ansatte, men vi fikk utrolig god hjelp, og nå har vi flyttet hele forsikringspakken, i tillegg til pensjonen over til SpareBank 1 NordNorge, og jeg føler vi er veldig godt dekket, sier han.

FULL KONTROLL Pengene som settes av til pensjon går direkte inn i fond. Hver enkelt kan velge hvilken risikoprofil i de ulike fondene man ønsker å spare i. – Vi har valgt en ganske safe løsning. derfor har vi gått inn på et fond med moderat risikoprofil, sier han – Det virker som om dere har god oversikt på dette med pensjon og forsikring nå, stemmer det? – Ja, vi har fått et veldig bevisst forhold til dette nå, mye takket være god informasjon fra vår representant i banken. Vi har også opplevd veldig god oppfølging fra bankens sentrale kundesenter som svarer på alt vi lurer på. De har høy kompetanse og gir rask tilbakemelding. Det er akkurat slik vi liker det, smiler Finn Håkon Jørstad.

NYHETER FRA DIN RÅDGIVERBANK

23


CMYK 24

Din lokalbank, SNN Stokmarknes  
Din lokalbank, SNN Stokmarknes  

Kundemagasin fra SpareBank 1 Nord-Norge, Stokmarknes

Advertisement