Page 19

DANSK

A

NI

AM

NG

DANSKE FRITIDSFISKERE · FEBRUAR 2021 RF

IS K E R F O

RE

KREDS 11

Nye lokaler til skrubbeyngel Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforenings arbejde med at udklække, opformere og udsætte skrubbeyngel blev i år afbrudt, da projektet skulle flytte til andre lokaler, men foreningen forventer at 2021 bliver et godt år for de små fladfisk Tekst og foto: Formand for Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening, Kaj Larsen I de seneste ca. 10 år har Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening under beskedne og primitive forhold med mere eller mindre held arbejdet med udklækning, opformering og udsætning af skrubbeyngel. En håndfuld medlemmer med den forrige mangeårige formand, Eggert Falck, i spidsen - har med stor entusiasme passet og plejet moderfisk og yngel inden udsætning i Ebeltoft Vig, når de nyklækkede skrubber var store nok til det. Trods de beskedne forhold er lykkedes hvert år at udsætte op mod titusinde skrubbeyngel i Ebeltoft Vig. De første år som ganske små, men de seneste par år også som lidt større, men stadig ”små fisk”, idet der var skabt mulighed for opformering til det stadie, hvor overlevelsesprocenten var væsentlig højere.

Ihærdige frivillige

Udklækningen foregik i Færgegården, som Syddjurs Kommune havde stillet til rådighed for flere forskellige foreninger. Her havde Fritidsfiskerforeningen fået tildelt nogle meget ydmyge

lokaler, der dog med ihærdig indsats for de frivillige hjælpere kunne tjene og opfylde formålet. De seneste år havde foreningen med økonomisk støtte fra Nationalpark Mols Bjerge og en stor frivillig indsats fået anlagt et opformeringsanlæg i nærheden af Ebeltoft Færgehavn. Der kunne nyklækkede skrubber i nogenlunde sikre og gunstige forhold vokse sig større, så overlevelsesprocenten ved udsættelse i vigen dermed også blev væsentlig højere. Udover de meget små skrubber kunne vi i to-tre år udsætte 3.000 - 4.000 stk. skrubber, der havde vokset sig så store som 2-3 centimeter og dermed opnået meget større chancer for at overleve efter udsætningen indtil, de efter 3-4 år opnåede en størrelse, så de var klar til stegepanden. Hvis de altså blev fanget.

2020 gav tilbageslag

Sæsonen 2020 har på grund af coronaen været speciel for de fleste i samfundet – også for foreningens udklækning af skrubber. Det havde dog ikke direkte noget med corona at gøre, men måske mere med lokalernes beskaffenhed og den omstændighed, at vi blev opsagt af kommunen til fraflytning inden sæsonslut. Selvom vi fik lov at blive, til de sidst udklækkede skrubber var flyttet til opformeringsanlægget, var der alligevel så meget stress på arbejdet, at der ikke kom noget endeligt resultat og der i den

sæson ikke blev udsat én eneste ny skrubbe. Kommunen har dog været venlige og stillet lokaler i den gamle tømmerhandel i Ebeltoft til rådighed for os. Der har en håndfuld af foreningens frivillige (Tordenskjolds soldater) nu brugt et par måneder til at gøre klar til at modtage de nye moderfisk, så vi forhåbentlig kan få en god yngelsæson 2021.

Coronaens skygge er stadig over os, så forsamlingsbegrænsninger og adgangen til lokalerne må opretholdes, men vi håber da, at det lysner, så vi måske kan markere indvielse af lokaler og udsætning af årets yngel der fra, når foråret og lyse tider kommer os i møde.

Bedre lokaler

De bynære lokaler er blevet væsentlig bedre end lokalerne på Færgegården, og såfremt vi får tilført nogle gode moderfisk, forventer vi at kunne bringe godt nyt om det, når vi nærmer os udsætningen i april/maj 2021.

19


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.