Page 47

KOSEKin organisaatiokaavio

KOSEKs organisationsschema

K

I

OSEKin hallituksessa on sekä elinkeinoelämän edustajia että omistajakaupungin luottamushenkilöitä. KOSEKin toimitusjohtaja toimii esittelijänä hallituksessa. Valmistelutyöryhmä muodostuu omistajakaupunkien elinkeinoasioista vastaavista johtajista. Neuvottelukunnan muodostavat omistajan kaupunginhallituksen puheenjohtajisto sekä elinkeinoelämän edustajat, muun muassa yrittäjäjärjestön paikallisyhdistysten puheenjohtajat sekä alueen kehittäjäorganisaatioiden johtajat.

KOSEKs styrelse sitter både representanter för näringslivet och förtroendevalda i ägarstaden. KOSEKs verkställande direktör är föredragande i styrelsen. Beredningsarbetsgruppen består av direktörerna för näringslivsärendena i ägarstaden. I den rådgivande delegationen ingår presidierna för ägarstadens stadsstyrelse och representanter för näringslivet, som bland annat ordförandena för de lokala företagarorganisationerna samt direktörerna för utvecklingsorganisationerna i regionen.

YHTIÖKOKOUS/ BOLAGSTÄMMAN

NEUVOTTELUKUNTA/ RÅDGIVANDE DELEGATION

HALLITUS/ STYRELSEN

VALMISTELUTYÖRYHMÄ/ BEREDNINGSARBETSGRUPP

TOIMITUSJOHTAJA/ VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

HENKILÖKUNTA/ PERSONALEN Yrityskehitystiimi/ Företagsutveckling: 8,5 hlöä/pers. Aluemarkkinointitiimi/ Regional marknadsföring: 8,5 hlöä/pers. Hallintotiimi/ Administration: 7 hlöä/pers.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2015

47

Profile for Fristyle

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Profile for fristyle
Advertisement