Page 31

Mer vind i KIPs segel

P

rojektet Förbättrande av Karleby storindustriområdets verkningsfullhet som startade i början av 2015 och pågår fram till slutet av 2016 strävar efter att skapa nya och bevara gamla arbetsplatser på storindustriområdet, trygga områdets tillgång på arbetskraft och stärka det kemiska klustret. På initiativ av projektet genomförde man den undersökningen av storindustriområdets genomslagskraft som publicerades i höstas. Resultaten har även fått riksomfattande uppmärksamhet och de har varit en positiv överraskning för många ortsbor. Enligt undersökningen uppgick värdet på Kokkola Industrial Parks (KIP) årliga export till 1,1 miljarder euro 2014, vilket motsvarar 5,3 procent av exporten från Finlands kemiska industri och metallindustri. Områdets företag investerade under de fem föregående åren totalt 413 miljoner euro, och KIPs område sysselsätter cirka 2 200 personer. Antalet arbetsplatser har ökat med 10 procent sedan 2010, det vill säga 200 nya arbetsplatser. Industriföretagen på storindustriområdet betalade och redovisade över 50 miljoner i skatt till staten och kommunerna år 2014. Industriföretagen betalade till exempel 22,3 miljoner euro i samfundsskatt och de förskottsinnehållningar som industriföretagen redovisade uppgick till 19,5 miljoner euro. Att främja projektets mål kräver långsiktigt och multiprofessionellt arbete. Under 2015 har man även tagit fram material till broschyrer och KIP rf:s webbsidor. Projektet är dessutom med och medverkar till att grunda en utvecklingsfond för områdets infrastuktur. Tryggandet av tillgången på arbetskraft i framtiden är en viktig förutsättning för en fortsatt positiv utveckling. Detta har projektet gynnat tillsammans med KIP rf genom läroanstaltssamarbete med regionens utbildningsorganisationer. Till de unga har man velat förmedla budskapet att KIPs område erbjuder mycket intressant arbete i en internationell miljö. I slutet av året genomförde projektet webbplatsen Invest in Kokkola i tre språkversioner och effektiverade den externa kommunikationen genom att öppna KIPs Twitter-konto. KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2015

31

Profile for Fristyle

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Profile for fristyle
Advertisement