Page 30

Lisää tuulta KIPin purjeisiin

V

uoden 2015 alussa käynnistynyt ja vuoden 2016 loppuun kestävä Kokkolan suurteollisuusalueen vaikuttavuuden parantaminen-hanke pyrkii luomaan uusia työpaikkoja sekä säilyttämään vanhat työpaikat suurteollisuusalueella, turvaamaan alueen työvoiman saatavuuden sekä vahvistamaan kemian klusteria. Hankkeen toimesta selvitettiin syksyllä julkaistu tutkimus suurteollisuusalueen vaikuttavuudesta. Tulokset ovat saaneet myös valtakunnallista huomiota ja ne ovat olleet positiivinen yllätys myös monelle paikalliselle. Tutkimuksen mukaan Kokkola Industrial Parkin (KIP) viennin vuotuinen arvo oli vuonna 2014 noin 1,1 miljardia euroa, mikä vastaa 5,3 prosenttia Suomen kemian- ja metalliteollisuuden viennistä. Alueen yritykset investoivat viiden edellisen vuoden aikana yhteensä 413 miljoonaa euroa, ja KIPin alue työllistää noin 2 200 ihmistä. Työpaikkalisäys vuodesta 2010 on ollut 10 prosenttia eli 200 uutta työpaikkaa. Veroja suurteollisuusalueen teollisuusyritykset maksoivat ja tilittivät valtiolle ja kunnille vuonna 2014 yli 50 miljoonaa euroa. Esimerkiksi yhteisöveroa teollisuusyritykset maksoivat 22,3 miljoonaa euroa, ja teollisuusyritysten tilittämät ennakonpidätykset olivat 19,5 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteiden edistäminen vaatii pitkäjänteistä ja monialaista työtä. Vuoden 2015 aikana on myös kehitetty esitemateriaaleja sekä KIP ry:n nettisivuja. Hanke oli lisäksi mukana vaikuttamassa alueen infran kehittämisrahaston perustamiseen. Työvoiman saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa on yksi tärkeä edellytys positiivisen kehityksen jatkumiselle. Tätä hanke on edistänyt yhdessä KIP ry:n kanssa tekemällä oppilaitosyhteistyötä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa. Nuorille on haluttu viedä viestiä siitä, että KIPin alue tarjoaa paljon mielenkiintoista työtä kansainvälisessä ympäristössä. Loppuvuodesta hanke toteutti kolmena kieliversiona Invest in Kokkola-sivuston sekä tehosti ulkoista viestintää avaamalla KIPin Twitter-tilin.

30

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2015

Profile for Fristyle

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Profile for fristyle
Advertisement