Page 3

34

Kaikki hyötyvät, kun yksi onnistuu Alla drar nytta, när en lyckas

36

KOSEK mukana yli 50:ssä tapahtumassa lähellä ja kaukana KOSEK medverkade i över 50 evenemang i när och fjärran

38

Material Weekin uudesta sapluunasta hyvät kokemukset Positiva erfarenheter av Material Weeks nya schablon

43

Kolmasosa päivitti itse tietonsa yritysrekisteriin En tredjedel uppdaterade själva sina uppgifter i företagsregistret

44

Tuloslaskelma / Resultaträkning 31.12.2015

45

Tase / Balansräkning 31.12.2015

46

KOSEK on koordinoiva asiantuntija KOSEK är en koordinerande expert

47

KOSEKin organisaatiokaavio KOSEKs organisationsschema

48

Hallituksen jäsenet vuonna 2015 Styrelsemedlemmarna år 2015

49

KOSEKin henkilöstö 2016 KOSEKs personal 2016

39

Kuntarahoitukseen uusi järjestelmä Nytt system för kommunfinansiering

40

Tapahtumat ja kokoukset tuovat eloa ja tuloja Evenemang och konferenser ger liv och intäkter

42 KOSEK uudisti kotisivut ja graafisen ilmeensä

KOSEK förnyade sina webbsidor och sin grafiska profil

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2015

3

Profile for Fristyle

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Profile for fristyle
Advertisement