Page 24

Kasvua näkyvissä!

A

P-Telan erityisyytenä ovat asiakkaille räätälöidyt raskaat konepajatuotteet kuten telat, putket ja kartiot. Pekka Viitasalon vuonna 1994 perustama yritys on nykyään Helsingin pörssin päälistalla noteeratun Uutechnic Groupin sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yritys työllistää Kokkolassa noin 40 työntekijää vuotuisen liikevaihdon ollessa viidestä kuuteen miljoonaa euroa. Liiketoimintajohtaja Jouni Korrin mukaan viime vuoden lopulta Uutechnic Groupiin kuuluneen yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta. - Meillä on vahva usko siihen, että nykyinen omistaja haluaa kehittää Kokkolan konepajaa. Itse asiassa ensimmäiset investoinnit ovat jo käynnistyneet, ja olemme voineet palkata myös uusia hyviä työntekijöitä tuotantoon. Vaikka töitä tehdään isoilla koneilla, tämä kuuluu työvoimavaltaisiin aloihin, joissa keskiössä on henkilöstön osaaminen, Korri sanoo. Hänen mukaansa toimintaa leimaa nyt positiivinen kierre. - Uuden omistuksen ansiosta palautui asiakkaiden luottamus, mikä näkyy puolestaan lisääntyneenä työkantana. Meillä on ollut oikein positiivinen alkuvuosi. AP-Tela on koneenrakentajien partneri ja yhteistyökumppani, joka tunnetaan muun muassa puristusvoimaltaan järeästä 3 000 tonnin puristimesta, jolla putket ja kartiot valmistetaan. Asiakkaista merkittävä osa toimii paperi- ja selluteollisuudessa sekä energia-, meri-, nosturi-, offshore- ja rakennusteollisuudessa. Tuotteet menevät välillisesti lähes kokonaan vientiin. Suoraa myyntiä AP-Telalla on Saksaan, Ruotsiin, Norjaan, Kanadaan ja Itävaltaan. Myynnissä ja markkinoinnissa KOSEK lukeutuu yrityksen yhteistyökumppaneihin. - KOSEK on se taho, joka järjestää paikallisille yrityksille puitteet Alihankinta-messuille, ja me kuulumme messujen vakiokalustoon. KOSEKilla on ollut hyviä projektipäälliköitä, jotka ovat etsineet ja etsivät nytkin uusia mahdollisuuksia markkinointimielessä. On miellyttävää nähdä, että kehitysyhtiöllä on aito halu viedä eteenpäin alueen yrityksiä, Korri sanoo.

24

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2015

Tillväxt i sikte!

A

P-Telas specialitet är tunga mekaniska verkstadsprodukter som är skräddarsydda för kunderna, som valsar, rör och koner. Företaget som grundades av Pekka Viitasalo 1994 är numera ett dotterbolag som ägs till hundra procent av Uutechnic Group som är noterat på Helsingforsbörsens huvudlista. Företaget sysselsätter 40 medarbetare i Karleby och den årliga omsättningen ligger mellan fem och sex miljoner euro. Enligt affärsverksamhetschef Jouni Korri ser framtiden ljus ut för företaget som hört till Uutechnic Group sedan slutet av förra året. - Vi har en stark tro att den nuvarande ägaren vill utveckla den mekaniska verkstaden i Karleby. I själva verket har de första investeringarna redan startat och vi har även kunnat anställa nya fina medarbetare till produktionen. Trots att arbetet utförs med stora maskiner hör detta till de arbetsintensiva branscherna, där personalens kompetens står i centrum, säger Korri. Enligt honom präglas verksamheten nu av en positiv cirkel. - Tack vare det nya ägandet återvände kundernas förtroende, vilket i sin tur ses i ökad arbetsmängd. Vi har haft en positiv början av året. AP-Tela är maskinbyggarnas partner och samarbetspart, som bland annat är känd för sin 3 000 ton tunga press med kraftig tryckkraft. Pressen används när man tillverkar rör och koner. En betydande del av kunderna är verksamma inom pappers- och cellulosaindustrin samt inom energi-, havs-, lyftanordnings-, offshore- och byggindustrin. Produkterna går indirekt nästan helt på export. Direktförsäljning har AP-Tela till Tyskland, Sverige, Norge, Kanada och Österrike. Inom försäljning och marknadsföring räknas KOSEK till företagets samarbetspartner. - KOSEK är den aktör, som ordnar förutsättningar för de lokala företagen att delta i underleverantörsmässan Alihankinta och vi ingår i mässans standardutrustning. KOSEK har haft fina projektchefer, som har sökt och även nu söker nya möjligheter i markandsföringshänseende. Det är trevligt att se att utvecklingsbolaget har ett genuint intresse att föra fram regionens företag, säger Korri.

Profile for Fristyle

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Profile for fristyle
Advertisement