Page 15

Uusia innovaatioita venevalmistukseen

Nya innovationer till båttillverkningen

Ö

A

jassa ja Lahdenperässä toimivalla Ab Korsö Båt Oy:llä on yli kolmen vuosikymmenen kokemus veneiden suunnittelusta ja valmistuksesta. Yrityksen tärkein palvelu on 3D-suunnittelu, jolla asiakkaille tehdään 3D-mallinnuksia sekä kokonaisista veneistä että veneiden osista. KOSEKin ja Korsö Båtin yhteistyö alkoi jo vuonna 2007, jolloin KOSEK toi asiantuntemustaan yrityksessä tehtyyn sukupolvenvaihdokseen. - Vuosien kuluessa yhteistyömme on kehittynyt ja laajentunut. Vuonna 2015 ostimme Trikatex Mouldin liiketoiminnan, ja saimme KOSEKilta arvokasta apua siinäkin yhteydessä, kertoo Korsö Båtin toimitusjohtaja Daniel Sundkvist. - Vuosien kuluessa olemme ottaneet käyttöön uusia innovaatioita ja menetelmiä. KOSEK on auttanut meitä myös näiden innovaatioiden sekä menetelmien ympärille rakennetuissa projekteissa ja neuvonut, mistä eri lähteistä rahoitusta voi hakea. Toimitusjohtajan mukaan Korsö Båt on satsannut viime aikoina erityisesti suoramuottitekniikan kehittämiseen. - Olemme tehneet hienosäätöä sekä parantaneet menetelmää, ja suoramuottien valmistus onkin kasvanut huomattavasti. Yleisimpiä ovat muotit, joiden koko on 3x4x1,5-metriä, mutta tällä hetkellä työllistämme suoramuottia, jonka pituus on peräti 27 metriä, Sundkvist kertoo. Suoramuottitekniikassa niin sanottu lestivaihe jää pois, mikä tarkoittaa asiakkaalle isoa kustannussäästöä.

b Korsö Båt Oy med verksamhet i Öja och i Lahdenperä har över 30 års erfarenhet av att planera och bygga båtar. Företagets viktigaste tjänst är 3D-planering, genom vilken man gör 3D-modeller både av hela båtar och av båtdelar till kunderna. KOSEK och Korsö Båt började samarbeta redan 2007, när KOSEK bidrog med sin sakkunskap i det generationsskifte som genomfördes i företaget. - Under årens lopp har samarbetet utvecklats och utvidgats. År 2015 köpte vi Trikatex Moulds affärsverksamhet och fick i samband med det värdefull hjälp av KOSEK, berättar Korsö Båts verkställande direktör Daniel Sundkvist. - Under årens lopp har vi tagit i bruk nya innovationer och metoder. KOSEK har även hjälpt oss i de projekt som byggts upp runt dessa innovationer och metoder och gett oss råd om från vilka olika källor man kan söka finansiering. Enligt verkställande direktören har Korsö Båt den senaste tiden satsat speciellt på att utveckla tekniken med direktformar. - Vi har gjort finjusteringar och förbättrat metoden, vilket även har gjort att tillverkningen av direktformar har ökat märkbart. Vanligast är formarna i storleken 3x4x1,5-meter, men för närvarande arbetar vi med en direktform som är hela 27 meter, berättar Sundkvist. I tekniken med direktformar lämnar det så kallade pluggskedet bort vilket innebär en stor kostnadsbesparing för kunden.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2015

15

Profile for Fristyle

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Profile for fristyle
Advertisement