Page 12

Maksetut kuntarahoitusosuudet 2015 • Betalda kommunfinansieringsandelar 2015 Teknologiakeskus KETEK Oy/ Teknologiecentret KETEK Ab Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK/ Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius/ Karleby universitetscenter Chydenius Centria Ammattikorkeakoulu Oy/ Yrkeshögskolan Centria Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto/ Mellersta Österbottens Vuxeninstitut Muut/Övriga

Maksetut kuntarahoitusosuudet Hankkeiden vuonna 2015 lukumäärä/ Betalda kommunfinansieringsandelar Antal projekt 2015 Teknologiakeskus KETEK Oy/Teknologiecentret KETEK Ab

215922,97

12

Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK/Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK

72 797,30

4

Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius/Karleby universitetscenter Chydenius

68 794,67

7

Centria Ammattikorkeakoulu Oy/Yrkeshögskolan Centria

53 757,94

3

Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto/ Mellersta Österbottens Vuxeninstitut

22 456,51

3

Muut/Övriga

31 738,08

4

Yhteensä/Sammanlagt

465 467,47

33

12

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2015

Profile for Fristyle

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Profile for fristyle
Advertisement