Friskolebladet nr. 2 2017

Page 14

De frie skoler uddanner debatpiloter over hele landet De frie skoler – fri-, efter- og højskoler – er i gang med at uddanne flere hold debatpiloter, som skal fungere som ordstyrere ved Frirumsdebatter i årene fremover. Første hold afsluttede det første todagesforløb den 7. december på Sjælland, og 2. marts afslutter et andet hold på 17 debatpiloter fra 11 frie skoler uddannelsen. Desuden afslutter to hold i Jylland. Den 2. marts er alle landsdele og alle frie skoleformer dækket ind med debatpiloter. Det er en massiv satsning fra de frie skoler for at lancere en anderledes debatkultur, som der er hårdt brug for.

nelsen af debatpiloter over hele landet.

Frirummet

Uddannelsen gennemføres efter et fastlagt koncept, som skal gøre deltagerne i stand til på to timer at gennemføre debatmøder over hele landet med den nødvendige autoritet. Uddannelsen tilbydes kun lærere, forstandere og bestyrelsesmedlemmer ved de frie skoler. Emnerne kan være hvad som helst, men gerne med lokal forankring – og med mennesker, som har en position, hvor de faktisk

En ny debatform bredes ud

Efter sidste folketingsvalg, hvor vælgerne i stor stil svigtede de "gamle" partier til fordel for Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, fik de tre formænd for friskolernes, efterskolernes og højskolernes foreninger en idé (se sidste nummer af Friskolebladet). De ville (gen-)skabe en konstruktiv debatkultur, hvor der også blev lyttet. Trygfonden syntes, idéen var god og støttede projektet med næsten fire millioner. Frirummet var skabt. Det er nu etableret med eget sekretariat i Højskolernes Hus og bemandet med projektleder Marlene Borst Hansen og projektmedarbejder Davis Jul. De gennemfører nu i hurtigt tempo uddanhar mulighed for at påvirke beslutningerne. Når de frie skoler sætter sig så hårdt på uddannelsen af debatpiloterne og på brandet Frirummet som en særlig debatform, skyldes det, at de frie skoler mener, de har særlige historiske og åndshistoriske forudsætninger for at bidrage til en bedre debatkultur.

Betændt debat

Debatten er i medierne blevet voldsomt polariseret. Det handler om at vinde en debat, ikke at blive klogere. Mange unge tør ikke udtale sig politisk på de sociale medier af frygt for reaktionerne, og de, der tør, mister ofte helt kontrollen over følelserne. Det offentlige samtalerum er blevet betændt. 14 Friskolebladet 2, 17. februar 2017