Friskolebladet 6 2016

Page 16

11. og 12. klasse på Steinerskolerne får SU og ungdomskort

Steiner-skolerne slutter med 12. klasse med et skriftligt vidnesbyrd. Den formelle anerkendelse af, at 12. klasse er på niveau med en studentereksamen har Steiner-skolerne kæmpet for i årevis uden held, selv om deres elever klarer sig godt i det videre uddannelsesforløb. Men med den nye gymnasiereform bliver 11. og 12. klasse SU-berettiget, og eleverne kan få DSBs ungdomskort til transport. Skolerne skal på en række områder tilpasse sig regelsættet nonce tilAnnonce januar-nr.: Annonce til tiljanuar-nr.: januar-nr.: for HF, hvilket Sammenslutningen af Rudolf Steiner Skoler i Danmark ikke ser som noget problem, da det faglige niveau er højere, men det kan tidligst være på plads fra sommeren 2017 eller 2018. de frie de frie skolers skolers advokat ® ® s.s.12 12 Eleverne skal stadig søge ind påadvokat de videregående uddannelser via kvote 2, men med et godt vidnesbyrd kommer mange allerede i dag direkte ind på det studie, de ønsker. Steinerskolerne vil fortsat være 185 frie 185 skoler 185 frie frie ogskoler skoler børnehaver og og børnehaver børnehaver kan tage kan fejl kan tage tage fejl fejl karakter- og eksamensfri.

Friskolerne, efterskolerne og højskolerne er gået sammen om projektet Frirummet, der skal fremme en mere nuanceret debatkultur, hvor det ikke kun handler om for og imod, men som er orienteret mod 'det fælles bedste'. Initiativet vil bringe mennesker sammen i positive fællesskaber med fri debat, hvor man trygt kan være uenig, men er fælles om at ville mødes og finde vej sammen. Det er TrygFonden, der har dononeret 3,9 mio. til projektet. Frirumsdebatterne vil tage udgangspunkt lokalt og ruste børn og unge til at deltage aktivt i fremtidens debatkultur. Skolerne skal være ramme om nye lokale fællesskaber. Frirumsdebatter skal medvirke til, at mennesker – også i det landsdækkende mediebillede – kan komme til orde i medierne med ukontroversielle synspunkter og nuancerede budskaber.

www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk

Fredericia Advokaterne

nonce tilAnnonce resten: Annoncetil tilresten: resten:

010

De frie skoler får 3,9 mio. kr. til bedre debatkultur

de frie de frie skolers skolers advokat advokat ® ®

Mercurius Danmark (til venstre)

Danmarks Danmarks førende Danmarksadvokatfirma førende førende advokatfirma advokatfirma når det gælder når når det det gælder gælder rådgivning rådgivning af af frie frie skoler skoler rådgivning af frie skoler Vi påtager aldrigos sager modsager frie mod skoler Vi Vios påtager påtager os aldrig aldrig sager mod frie frie skoler skoler

www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk

Sansepleje med kvalitet januar januar2010 2010

Akvarelfarver fra Stockmar er fremstillet med 
 udgangspunkt i den udvidede version af Goethes “Theory of Colors”. De er drøje i brug, har en naturlig transparenthed og er lysfaste. 25 forskellige farver fås i 25 ml, 50 ml og 250 ml.

www.mercurius.dk 16 Friskolebladet 6, 23. juni 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.