Page 1

FKON18 - Fรถreningskonferens 13-14 oktober i Gรถteborg

FK ON 201 8


FKON2018

Klara, färdiga... Vi har planerat. Vi har förberett. Vi har laddat. Nu krafsar vi ivrigt i boxen och trycker foten hårt in i startblocket. 2019 händer det. Vi är redo. Är du med? Friskis&Svettis är mitt i en spännande process som kommer att leda till en smartare och snabbare organisation. Ledordet är tillsammans. Friskis&Svettis är 160 föreningar, det är tillsammans vi kan stärka och stödja varandra. Tillsammans hittar vi synergier och samarbeten som gör oss starkare och bättre. Årets föreningskonferens blir en kalibrering av rörelsens och din förenings nuläge och önskade läge för att nå Strategi 2022. Vi följer upp beslutet om Riks utökade grunduppdrag och får en uppdatering och riktning från de föreningsledda grupperna som har tagit frågorna om föreningarnas ansvar vidare. Du kommer att få med dig input till arbete i din förenings styrelse, valberedning och ledningsgrupp. Helgen bjuder också på framtidsspaningen Morgondagens medborgare, föreläsning om träningstrender och nog ska vi hinna med att träna själva lite också! Ta med dina viktigaste frågor och bästa lärdomar. Öppna sinnet för spännande diskussioner. Ta klivet in i den spännande framtiden. Varmt välkomna till Göteborg och FKON18!


FKON2018

Programpunkter Lördag Strategi och verksamhetsplan 2019-2020 Presentation och diskussioner kring verksamhetsplan 2019-2020, nuläge för Riks uppdrag inklusive de nya uppdragen: IT, webb och tillväxt samt hur Riks arbetar vidare med extern finansiering. Möjlighet för erfarenhetsutbyte och dialog kring nuläge och önskat läge mellan föreningar för att ta Friskis&Svettis mot Strategi 2022.

Fördjupning från de föreningsledda arbetsgrupperna På årsstämman 2018 initierades flera föreningsledda arbetsgrupper med uppgift att starta upp och ta vidare årsstämmans beslut om att se över möjlighet till gemensamma nätverk, HR, ekonomi, inköp, kommunikation och ny finansieringsmodell. Vidare har en grupp sedan tidigare arbetat med att ta fram relevanta nyckeltal för föreningar. Nätverk Den föreningsledda arbetsgruppen med representanter från föreningarna i Borås, Upplands Väsby, Göteborg, Uppsala, Växjö, Borlänge. Örebro, Östersund och Linköping som har arbetat fram ett förslag på vilken roll nätverken ska spela, vilka frågor nätverken ska hantera samt hur de ska organiseras, redogör för sitt arbete. HR/ekonomi/inköp Föreningarna Göteborg och Stockholm berättar hur de kan se att rörelsen kan få stöd i sitt HR-arbete i framtiden. Vidare får vi en kort redogörelse för hur arbetet med samarbete kring ekonomi och Inköp kan bedrivas framöver. Gemensam kommunikation Utredningsgruppen som tog fram underlaget till Snabbare, smartare, tillsammans kommer att presentera ett arbetssätt för hur rörelsen fortsatt kan arbeta tillsammans med marknadsföring och kampanjer. Ny finansieringsmodell Den föreningsledda arbetsgruppen med representanter från Norge, Tyresö, Vellinge, Laholm/Båstad, Göteborg och Uppsala med uppgift att se över den trappa som grundas på antalet medlemmar och som styr bland annat finansieringen av Riks berättar hur långt de har kommit. Utredningen avser även att belysa de ev följdförändringar som trappan har vad avser till exempel ”röstvärdet” på årsstämmorna.


FKON2018

Nyckeln till föreningens ekonomi Här görs en slutlig presentation av de nyckeltal som gruppen som arbetar med nyckeltal anser vara relevanta för F&S föreningar. Föreningarna Borlänge, Tyresö, Örebro, Karlstad, Lidköping, Eskilstuna, Nyköping, Älmhult, Malmö, Höganäs och Falun tillsammans med Katarina Persson Herold, ekonomi och administrativ chef på F&S Riks har varit involverade i arbetet.

Söndag Funktionsmöten Funktionsmöten inom ditt engagemang. Här får du chansen att diskutera aktuella frågor med andra som har samma engagemang i förening som du: • Ordföranden • Verksamhetsledare • Omvärldsspaning tema träning • Träffa valberedningen - prata valberedningsarbete och tipsa om kandidater till Riks styrelse

Morgondagens medborgare – om engagemang i en ny tid Svenska samhällskontraktet är under förvandling. Vilka roller är dagens svenskar beredda att spela i sitt samhälle? Hur vill människor vara delaktiga och kring vilka frågor? Kairos Future har ställt sig frågan hur framtidens svenskar ser på sig själva i rollen som medborgare. Vad är rättigheter och skyldigheter? Drygt 6000 svenskar tillfrågades, experter kallades in och en bred omvärldsanalys genomfördes. Fredrik Torberger från Karios Future utforskar tillsammans med dig vad resultatet betyder för Friskis&Svettis och för alla organisationer som är beroende av engagemang.

A TEST NG! I N TRÄ

Ta med träningskläder för på lördagen kan du träna på Elite Park Avenue. Mer information får du på plats!


FKON2018

Lördag 13 oktober

11.00

11.30

12.00

Registrering med kaffe

Hej och välkomna!

Strategi - Verksamhetsplan

13.00

14.00

15.30

Lunch

Forts. Strategi och Verksamhetsplan

Fördjupning från arbetsgrupperna

17.30

18.00

19.30

Slut

Träning

Fördrink

20.00 Middag

Söndag 14 oktober

9.00

10.00

10.30

Funktionsmöten

Paus

Morgondagens medboprgare

12.30

13.00

Summering

Tack och hej! (Lunchpåse)


Praktiskt NÄR Starttid kl. 11.30 på lördagen (incheckning från kl. 11.00) och sluttid

kl. 13.00 den 22 oktober. VAR Vi kommer att vara på Elite Park Avenue i Göteborg. FRÅGOR Kontakta Susanne Jidesten, generalsekreterare.

Hon nås på: susanne.jidesten@riks.friskissvettis.se eller 076-320 32 60.


2018 Friskis&Svettis Riks

Program FKON18  
Program FKON18