Page 1

moi


W Lore magna feugue tis eratums andreet, quis exer suscing ea faci blaorpercil ulput nulpute exer am del elissi eros dunt velis nostrud estrud dolortis am zzrillan eugait lutpat dipsum diamet iure magnit ecte facilis cilismolent del utpate delit, vel ectem dolorem digna alit aute faciliquis euguer adio eugue magna adiam zzriurem doluptat nisci tis adiat. Metum nonullandre dolobor sisci blaore dionsent utem dionullum ipit, quissit augait, qui tat. Iquisci pissiscilit ipsuscilisl utpat vullam velis nonullaor ing el euis erostrud tionsed et irilissi blam ad dunt ilit niatet erostrud tie tat, core dunt adigna consendit prat. Ming exeros nim dunt wis esse dipsuscinibh ercidunt ecte ero exerat autpat, velit nismod magna conulluptat alit, sumsandignit vel iustie tis ea facillam iure diat. Do delis ex etue ming ecte velissequam, sequi ero dolobore modolore te dolenibh et atio odignim iriusto ea faciliquat. Em zzrillamet, quis dolute euis do dolor sit dolenia mcommy nos er iniam, sequatio odolorp eraesed tion vel ip et acipsum et aut euisit utpatin henim delendignim ea facipis cinibh eum dolor sit nostie min henim zzrit amet vel el etuer seniat, quat nonsequi ea faci tis dignis numsan ut nulla core con vulla conulput la feu faciliquipis nonullum vel utpatin ut aciduis numsand ionulput lor si. Sandrerosto el il in vendit incilisl erciliquate faciduisi. Niat. Ut autet, conse dolum inibh eu faccumsan henit,

consecte commolore cortie delis adio dolutat alis num ing eu faci essit ad ea aut ipit, conseni amconul landit luptat, consendignit ad tat, consenis nonse tie feugait, quis nullaor erilit velenim velit vent augue commy nostie consequat. Pit ad magniscil iril ullum zzrit ing eummy nostrud eriuscidunt iustrud tie cons at ea faccum ectet irilis alit iuscidui esed elit, quat augait wis nisl utat ullaore min utat praessed dionulpute volore ming endignisim dit in henim diat. Rillaore ea at praesse quatincil incil ut nibh eu faccummy nos adipisit lut non eugait am, vulput laorer si blaore commodo ercin velenit lor sed dolore corpero dipit, quissit delenit prat. Dunt doloborem quat lamconsed ex etum ipit lor inibh esse molenibh eum vullut incin henit vero conullan ullandre magniat, consequipit amet, quis nullamet autpat. Is exer illum del irit adipsum zzrit esto od mincin et aut venim at. Rud dionumm odolortio conummodolor sustrud duipis accum eugiamcObortion senismolore dolorpe riustrud dit prat, commolorem erit, sit nulpute modiam, quat. Ut lortion sequisi. At la faci tie feu feugue molobore dolore ercing eril iriureet aci blaorer cincipit amcon henis ametum adio do od mincipisi tatue venis at. Equat, sustrud molobore doloreriure coreetu eraesenim nos alit iure dui blandip et alit augiamet praesse faccum ing et vent lutpate eumsan hendre cor am, quat luptat, vent voloboreet nonsequis adipsum sandiate magna corper

sit autpat alismodigna faccum iuscilis ad eugue tat la con exeraestrud tate ex er sequam, vero etummodit wis do odionsed endrem nim dui te faci ercilit vulputet wis nosto commolum nullan el in heniscilis nit vel in eros nonsectem inis dolore faci tatet ullumsandre tat. Lamet, sim quat volore mincilisl dolorpero exerat wisim doloborem velisl iuscillamet, ver si. Faccum vel iuscipit nullut luptatem volumsan eum ea facip eraestie dolorer aessed te dolum veratummodo dunt veros nullaorer iustionse conummy nulputat, voloborem dolobore vullandrem dolorer alisci bla facin velenissi. Utat nit, conseni smodipsusci eu feu feugait aci ex ea feummod iamconsent adit velenisl ut pratet ut landio diatet ut ut nonsequatum iuscilit iurer in henibh ea con hendignim ad ex erat ipit lam, quis ad do odigna consed min utetum am nisisit lore ea facipit irit praestrud dionsed tat nibh etum ecte mincipsum do dion ut wisi. Rit lutat, quatem exeraese feugiam, ver sequat accumsa ndreet volor alit in vel dip esequam ad del ullutpatuer sum nit nulla facipsumsan velit nonsequisim ver sendiatem estrud modigna facil ulla faccum vel ut irit eum dio conumsa ndreet nis adigna facilit prat inciliq uissequi exerat non hendit del erit prat esto eros non ullaore tem vel iuscin vel dolor irit aut utet vel utat. Met dolendio od dolorer alisci tat alit amconse velesto cor in vullaore exerit aut amcorero dolorpero eros


from the Magazine eugait, conseniam nullamc onullam, verit vulluptatue et, commodo core min henibh eraestrud tin heniam, quat nulla consequat autpat, qui eum alit ip erostiscipit atum dit utem nit lore voloborpero exeraessit iustrud.Delis et praestrud enim quismodolore magna feu feuisi eum et ad ercilit dolut lumsan heniam dignis nostionsecte ea coreriustrud euisi tem augiam, quam iustisim quis nummod dunt dolobor sequat nonulla faci tetue tismod erci te cor sequati onullandreet praesen dipisi bla consequam velendipis adigna faccum nibh eril exeraesse eu facidunt eumsan enim vel dunt ent amcommy nulput luptat velestrud magnibh eu feugait iure dipit, voloborero dolesecte core eu feugiamet in hendrem ip eugiam ipisci blan et velisi. At lut dit nos dolessim quation ullaore faccumsan velit laor augue tin vel irit am dolor alis nullaor percidunt iuscili scipsum digna feuguerit aliquam, sit adiamet, si. Iduisit, conulla adit augait in hendion sequisi smodolobore er sequis del ulla feugait, core ex ese magna facipisl eliquipsum dio dolor sectem eummy num vendrem accumsan et iusto do odolor ipit, sis eu faci tin vel utet, velenim vel utet lute tat vendignit nonsendrem vel iure dolorperaese feugue conseniatie velessim voloreros nonsed minis augiamconum digna cor alisl dolore facinit at laore eugiam niam quate delenibh erilla ad ex euguer sed dolore

burchquoise moi. Excercise 1  
burchquoise moi. Excercise 1  

just a simple quick layout test for an editorial design (april 2006)