Page 1

Gadehjørnet Opmunting Side 3

Hvor er de kristne? Side 6

Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009

Friluftsmissionen/OAC  Nr. 2 2009


Udgiver: Friluftsmissionen Kirkegade 14, 2650 Hvidovre Tlf. og fax 36 47 44 74 fm@friluftsmissionen.dk www.friluftsmissionen.dk

Oplag

2200 stk.

Udkommer 2 gange årligt Frivilligt abonnement kr. 100 pr. år ISSN 1396-5689

Redaktion

Torben Østermark (ansv.) Anette N. Jappe (korrektur) Jørn Steengaard (layout) js-layout@post.cybercity.dk Tlf. 36 30 52 12

Tryk

Kvik Offset Tlf. 75 77 52 17

Formand

Sognepræst Jørn A. Pedersen Indmarken 4, Lødderup 7900 Nykøbing M Tlf. 97 72 18 41 formand@friluftsmissionen.dk

Friluftsmissionenes motto At gøre Kristus kendt for alle mennesker alle steder

Han gjorde det for os Jeg holder bladet Gør Det Selv. Det er et blad, som fortæller, hvordan man kan lave reparationer og nye ting til sit hjem. Trin for trin beskrives processen, så man får hjælp til at undgå de værste fejl. Alt efter håndelag kan det lykkes én at få pæne og nyttige ting ved selv at lave dem og derved undgå dyre håndværkerregninger. Det har vi stor glæde af nu, hvor vi har købt sommerhus. Der er også TV-programmer og DVD’er, som beskriver gør det selv-arbejde. Når det drejer sig om det åndelige liv, bliver der også udgivet blade, bøger og DVD’er om selvudvikling, om hvad man skal gøre for at nå åndelige mål i livet, og om hvilke religiøse øvelser, man bør udøve for at nå frem til det guddommelige. På tilsvarende vis betragter mange Bibelen som en sådan vejledning. Den giver da også mange vejledninger i, hvordan vi skal leve vort liv, så det bliver et godt liv for os selv og vore medmennesker. Men den vejleder ikke i, hvad vi selv skal gøre for at nå Gud. Tværtimod er Bibelen fortællingen om, hvad Gud har gjort for at nå os. Om at han kom til os og selv gjorde alt, for at vi igen kan have fællesskab med ham. Her er der intet gør det selv-arbejde overladt til os. Her må vi blot tage imod det, Gud har gjort, og takke for, at han sendte sin søn Jesus til os, sådan som vi fejrer det her til jul. Sognepræst Jørn A. Pedersen

Forsidefoto

Torben Østermark til børnefestival i Karlslunde

Kasserer

Finn Juhl Nielsen Tlf. 56 28 76 06 finn@friluftsmissionen.dkFriluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009


R DE LE

Opmuntring

Vi har alle brug for opmuntring. Børn har brug for opmuntring fra deres forældre. Medarbejdere har brug for opmuntring fra deres kolleger eller deres chef. Elever har brug for opmuntring fra deres lærer osv. Som kristne har vi også brug for opmuntring – i troen, i livet med Jesus, til at dele evangeliet med andre...

Opmuntringens søn

I Bibelen kan vi lære af Trøstens søn eller Opmuntringens søn, som Barnabas kaldes i mange udenlandske oversættelser. Han er blevet en af mine yndlingspersoner i Bibelen. Det er fantastisk at læse om ham i Apostlenes Gerninger. Lad mig nævne bare nogle få eksempler på, hvordan han opmuntrede andre: 1) Han opmuntrede andre til at blive hos Jesus. Se bl.a. ApG 11,22-23 i Bibelen på Hverdagsdansk (HV): ”Menigheden i Jerusalem hørte, hvad der var sket i Antiokia, og derfor sendte de Barnabas derhen. Da han så, hvad Gud i sin nåde havde gjort, blev han meget glad og opmuntrede dem alle til helhjertet at holde fast ved troen på Herren.” Se også ApG 13,43. 2) Han opmuntrede flere til at tro på Jesus. I ApG 11,24 (HV) står: ”Barnabas var et godt menneske, fyldt af Helligånd og tro. Ved hans indsats kom mange mennesker til tro på Jesus.” 3) Han tog sig af nye og inviterede dem ind i fællesskabet, bl.a. den frygtede Saulus i ApG 9,26-27.

Nådegave

I dag har vi desperat brug for mennesker, der opmuntrer andre. Opmuntring er en af de nådegaver, Paulus nævner i Rom 12,8 (HV): ”De, der har gaver til at opmuntre andre, skal gøre dét.” Lad os bede om, at flere bliver udrustet med og praktiserer denne nådegave.

For os i Friluftsmissionen

I Friluftsmissionen har vi evangelister den glæde at blive opmuntret af andre mennesker: a) Nogle opmuntrer os til at holde ud i tjenesten med at bringe evangeliet ud. Nogle gør det med opmuntrende ord, andre ved at arbejde sammen med os. Vi har f.eks. for nyligt oplevet en god flok unge, som på KFS’ discipeltræf var særdeles tændt på evangelisering. b) Nogle giver os nye idéer til, hvordan vi bedre når ud med evangeliet, og hvor vi skal gå hen. Nogle drømmer spændende drømme sammen med os, bl.a. vores bestyrelse. c) Nogle beder for os. Selv om det udadtil måske ikke ser ud af meget, skal I vide, at vi sætter stor pris på det. Vi ved, at alt i vores arbejde afhænger af, at nogle lægger både os og dem, vi forkynder for, frem for Gud. Tak om I vil holde ud. På hjemmesiden og i vores nyhedsmails kan I se de arrangementer, vi medvirker ved. d) Sidst men ikke mindst er der nogle, der giver penge til medarbejdernes løn, materialer, kontorholdsomkostninger m.m.

Tusind tak

Alle disse ting er vi utroligt taknemmelige for, og vi vil gerne sige jer TUSIND TAK. Landsleder Torben Østermark

Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009
Hvad skal man gøre med 1000-kronesedlerne? Betal ikke med 1000-kronesedler. Sådan stod der på et opslag på den benzintank, hvor jeg forleden tankede benzin. Flere gange har jeg også set opslag i kiosker om, at de ikke modtager 1000-kronesedler. Det er jo et problem. Hvad skal man så gøre med de store sedler? Bare rolig. Vi har løsningen: Giv dem til Friluftsmissionen. Vi kan bruge dem, så flere mennesker kan høre evangeliet om Jesus som deres frelser og Herre.

Faste gaver

Medarbejdernes løn varierer en del fra måned til måned. Derfor er det en stor hjælp for os, når givere indbetaler deres bidrag med regelmæssige mellemrum, enten hver måned, hvert kvartal eller på et fast tidspunkt hvert år. Vi har også brug for flere faste givere. Derfor vil vi gerne opfordre mange flere til at overveje en fast givertjeneste. Tak om du vil krydse af og indsende nedenstående slip til os. Du kan også sende oplysningerne til os på e-mail.

Skattefradrag

N O K Ø

For at få skattefradrag for din gave i 2009 er det vigtigt, at vi har modtaget gaven før 31. december. Det er dog klogt at sende gaven senest 22. december. Samtidig er det vigtigt, at vi har dit CPR-nr., så vi kan indberette gaven til skattevæsenet. Landsleder Torben Østermark

Faste gaver

Jeg vil gerne støtte Friluftsmissionen med en regelmæssig gave på: 100 kr. hver måned hvert kvartal hvert år 200 kr. hver måned hvert kvartal hvert år ________ kr. hver måned hvert kvartal hvert år Jeg ønsker, at beløbet trækkes via PBS:

Reg.nr.: ____ Kontonr.: _______________ Pengeinstituttets navn: ______________________ Navn: _____________________________ CPR-nr:. _____________________

Adresse: _____________________ Postnr.: ________ By: _________________ Tlf.: ______________ E-mail: ______________________________ Sendes til: Friluftsmissionen, Kirkegade 14, 2650 HvidovreKlip langs den stiplede linje!

Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009


I M

Sådan kan du indbetale en gave

Friluftsmissionen/Open Air Campaigners drives alene ved hjælp af gaver fra enkeltpersoner og menigheder. Evangelisterne får ikke fast løn og er derfor afhængige af de gaver, der kommer ind til deres arbejde. I Danmark kan gaver indbetales: - Ved bankoverførsel til reg.nr. 1569, konto nr. 0006043038 i Danske Bank - Ved indbetaling på gironr. 604-3038 - Ved at bruge programmet AidMaker, når du handler på internettet – se mere på http://kort link.dk/6d9a

O N

I Norge kan gaver indbetales: - Ved indbetaling på konto nr.: 9235 24 94196 i BNbank

. m

. m

Nyheder fra Friluftsmissionen og OAC Norge Du kan modtage nyheder fra Friluftsmissionen og OAC Norge på andre måder end gennem Gadehjørnet. Vi udsender nyheder på e-mails flere gange om året. Via disse nyhedsmails kan du også følge med i kalenderen og bruge den til at bede for de arrangementer, medarbejderne deltager i. Send din mailadresse til fm@friluftmissionen.dk eller oac@oac.no, eller tilmeld dig på hjemmesiden, hvis du gerne vil modtage nyhedsmails.

Hjemmesiden frisket op Vi er i gang med at friske vores hjemmeside op med et nyt layout. Målet er dog også at gøre det lettere at finde de oplysninger, man søger. Når du har besøgt den nye udgave af www. friluftsmissionen.dk, vil vi gerne høre din mening om siden. Hvis du støder på fejl, vil vi naturligvis også gerne have besked, så den kan blive en god og funktionel ressource for mange.

Regnskabsfører søges - til Friluftsmissionens regnskab

se mere på vores hjemmeside www.friluftsmissionen.dk

Betalingsservice

Så let kan det være at sende penge til Friluftsmissionen: Giv dine gaver via Betalingsservice. Fordelene er mange. Bl.a. skal du ikke længere huske at sende penge hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Det klarer Betalingsservice. Indbetalingen fremgår af din betalingsoversigt sammen med dine andre betalinger i den pågældende måned. Der er også fordele for Friluftsmissionen: Vi får elektronisk besked fra PBS om indbetalinger og kan bogføre disse oplysninger direkte. Det betyder, at vi sparer både tid og omkostninger. På denne måde får din gave endnu større værdi for os. Du kan på Friluftsmissionens hjemmeside hente en blanket, hvorpå du kan tilmelde dig. Eller du kan kontakte landskontoret, som gerne sender en tilmeldingsblanket.

Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009
Jeg syntes det var vanskelig å svare på dette spørsmålet. Jeg som ellers har satt meg godt inn i trosforsvar! Spørsmålet kom fra en mann i Drammen. Han tilbrakte mye tid på gågaten – på benken. Vi kom i snakk om Gud og Jesus og jeg hadde gode svar til ham, men han undret seg over hvor de kristne var. Han hadde en forventning om at kristne skulle komme og slå av en prat med ham. ”Gjemmer de seg bort i fine bygninger eller hvor er de? Jeg ser dem ikke og de kommer ikke og snakker med meg...”

Hv or

Stemmer det at kristne flest gjemmer seg bort? Hvor er de kristne? Eller vi kunne gjøre det litt mer personlig og spørre: Når har DU sist snakket med en fortapt sjel om Jesus? Faktisk er det mennesker som har en forventning om at du og jeg skal komme og snakke med dem og kanskje be for dem!

er

de

kri

Dessverre ser det ofte ut som om vi kristne har gitt opp og overlater den slags til Jehovas vitner og mormonerne, mens vi sitter med våre foldede hender og sukker etter vekkelse. Kanskje vi skal slutte å be høstens herre om å drive ut arbeidere og istedenfor prøve å sette den ene foten foran den andre og åpne munnen. Hvordan skal de høre hvis ikke DU og jeg forteller dem evangeliet? Det handler om himmel eller helvete! Derfor var det Jesus ga oss befalingen: ”DERE SKAL VÆRE MINE VITNER” Apg 1,8. Det betyr at det er ingen begrensning, det gjelder alle – alle skal vitne uansett nådegave, evne, posisjon, status, uansett om dere er rike eller fattige. Kanskje vekkelsen ligger rett rundt gatehjørnet, arbeidsplassen eller hekken dersom flere kristne våkner opp av makelighetssøvnen og tar Jesu befaling på alvor.

stn

e?

Våkn opp du kristne og sett alt inn på å storme helvetes porter og befolke himmelen! Evangelist Hartvig Kloster

ng a v ... e n ave e Gi leg i ju

En julegave til OAC betyr at du er med på å bringe evangeliet ut i Norge. Du gir OAC muligheten til å fortsette evangeliseringen slik at flere mennesker kan blir frelst. Da en evangelist kan være vanskelig å pakke inn, foreslår vi at du gir en gave på vedlagte giro. Takk for en god julegave. Evangelist Hartvig Kloster

t

s i l e

Open Air Campaigners 

Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009

iT


Ga

Vi gikk ut på gågata i Kristiansand, satte opp et sketchboard med bibelvers og delte ut juice til folk. I løpet av kvelden ga jeg en traktat til tre menn som var på vei til en nattklubb. To timer senere så jeg de tre mennene igjen og klarte å stoppe en av dem. Han stilte meg noen spørsmål om kristendommen, men han var ganske defensiv og la armene i kryss som for å si ”Jeg har hørt alt sammen før”. Jeg begynte å forklare ham hvordan evangeliet er viktig for hans liv og hva Jesus har gjort for ham. Da begynte han å lytte til hva jeg hadde å si. Det var så interessant å se holdningen hans forandre seg. Denne mannen sa at han trodde litt, men at han ikke kunne finne en kirke som passet ham. Jeg spurte om jeg kunne be for ham, og det aksepterte han. Da jeg spurte om han ville ha en Bibel, svarte han at han ville, men at han ikke kunne lese norsk. Da følte jeg at Gud utfordret meg. Jeg hadde en engelsk Bibel i bagen min, og jeg visste at Gud ville jeg skulle gi den til denne mannen, så det gjorde jeg. Mannen jeg snakket med ble veldig overrasket, og spurte flere ganger: ”Er du sikker?” Det var så fint å se hvor åpen denne mannen var for evangeliet.

ele bib

in nm

rt bo

Hichelle Salmon, England

Ev an Tro ge ms lise ø rin

I september inviterte Fjellheim Bibelskole evangelist Andreas Ruud til å delta med en temadag om evangelisering. Vel 50 bibelskoleelever fikk to timer undervisning om evangelisering og kreative hjelpemidler, før Andreas ble grillet med de spørsmål som elevene hadde på hjertet i den tredje timen på dagen.

g

På kvelden ble nesten halve bibelskolen med ut i Tromsøs småkalde gater, og i løpet av tre timer fikk de snakket med mange mennesker om Jesus. Flere elever gav positive tilbakemeldinger på besøket. En fortalte at ”det var så flott at du kom nå, for det du sa har jeg gått og tenkt mye på i det siste”. En annen sa hun ville støtte OAC økonomisk, mens flere kastet seg over traktatene og materialet som var tilgjengelig. Tilknyttet evangelist Andreas Ruud, Oslo

Open Air Campaigners Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009
De fulgte godt med– trods en vis portion skepsis I oktober blev jeg inviteret til at undervise 3 konfirmandhold på Mors. Jeg underviste om det at have tillid til Gud og krydrede mine oplæg med illustrationer på tale-male-bræt og trylleri. Der var særdeles god opmærksomhed fra konfirmandernes side, omend nogle af dem var en smule skeptiske. Især drengene undrede sig højlydt over hemmeligheden bag tryllenumrene. I slutningen af undervisningen blev også konfirmandernes kreative evner sat på prøve. De skulle lægge et tilsyneladende enkelt puslespil med blot få brikker. Med stor iver og lidt hjælp lykkes det dem at få lavet et kors. Og det var netop, hvad der gerne skulle står tilbage efter undervisningen: korset – og hvorfor Jesus døde der – samt en viden om, at troen på den korsfæstede giver evigt liv. Landsleder Torben Østermark

Jesperhus Gospel 10 års jubilæum 2. pinsedag, mandag den 24. maj 2010 på Mors Program:

kl. 10.30 Rytmisk familiegudstjeneste v/Torben Østermark og rytmisk band fra Mors kl. 14.00 Koncert med Linda Andrews, vinder af X Factor 2009 kl. 12.00-16.00 Dukketeater, trylleri, bugtaling, balloner og tale-male-bræt rundt i blomsterparken Se det opdaterede program på www.jesperhusgospel.dk.Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009


Mange kirker og missionshuse har anskaffet sig en videoprojektor. Det betyder, at forkynderen eller underviseren fra sin computer kan vise illustrationer og nøgleord i forbindelse med talen, og at sange og salmer kan vises på skærmen. De fleste omtaler dette fantastiske hjælpemiddel som PowerPoint. Men egentlig er PowerPoint blot en af mange muligheder. Der findes flere glimrende – og gratis – alternativer, bl.a. OpenOffice Impress, der kan hentes på www.openoffice.org, og KPresenter, som primært er lavet til styresystemet Linux. Det kan hentes på www.koffice.org.

PowerPoint

Når det drejer som om at vise sange på skærmen, findes der mange gode programmer, som samtidig udgør en database over sange. En del af disse programmer er ikke helt billige, men har man et stort behov for at vise sange, er det nok værd at finde et godt program. Har man et mindre behov, er der flere gode gratis fremvisningsprogrammer. Det bedste, jeg kender, er ZionWorx, som kan hentes på www.zionworx.org.uk. Prøv også enten www.opensong.org eller www.dreambeam.de.

Billeder

Når man har brug for baggrundsbilleder, er det værd at besøge www.wallpaper4god.com, www.worshipphotos.com og http://pointofpower.ipower.com/gallery/. Hvis behovet er specifikke bibelske billeder, kan mange flotte købes og downloades fra www.pointofpower. com og www.visualimpactresources.com.

Konkurrencer m.m.

På www.childrensministrytoday.com kan man i netbutikken købe flotte konkurrencer, lege m.m.

Lydeffekter

Det kan være meget effektfuldt at tilføje lyde til sine billeder i en præsentation af en bibelhistorie. Lydeffekter kan bl.a. findes på www.soundsnap.com.

Andre links

Besøg også www.friluftsmissionen.dk. Under ’Links’ er der endnu flere links til sider med programmer og baggrundsbilleder foruden mange andre kreative hjælpemidler. Hvis du i din søgen finder nye gode links, må du meget gerne videresende dem til fm@friluftsmissionen.dk. God fornøjelse! Landsleder Torben Østermark Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009
Materialer Kids Cube

Fortæl det centrale i evangeliet til børn – med den nye terning, der er lavet i samme stil som EvangeCube. Terningen er med flotte børnevenlige tegninger og lige så enkel at bruge som EvangeCube. Undervis også børnene i at fortælle evangeliet om Jesus videre til andre børn vha. denne fantastiske terning. Pris: Størrelse 7 x 7 cm: kr. 70,00 Størrelse 21 x 21 cm: kr. 220,00

De ti bud

Denne illustration er en granitsten på ca. 10 x 10 cm med de ti bud på engelsk på den ene side og et spejl på den anden. Den er et godt udgangspunkt for en tale om Guds bud og hans vilje for os mennesker. Spejlet viser os, som vi er. Det samme gør budene. De viser os, at vi er syndere og har brug for en frelser. Der medfølger en engelsk forklaring. Pris: kr. 125,00

Historieposer

Dette er en specialfremstillet pose, der bruges til illustration af en bibelhistorie. Posen ændrer farve, hver gang vrangen vendes ud af posen, i alt 5 gange. Farverne passer med de vigtigste pointer i historien. I den sidste pose er der en lille lynlåslomme, hvori man f.eks. kan have et bibelvers eller en lille genstand liggende. De skiftende farver holder tilhørernes opmærksomhed fanget på en fin måde, mens man fortæller evangeliet. Der findes historieposer til flere forskellige bibelhistorier. Pris: kr. 235,00

Netbutik

Klik i hovedmenuen på netbutikken Under materialer kan du finde mange flere hjælpemidler til forkyndelsen: • tale-male-bræt • gospel-trylleri • balloner • bøger • dukker • andre visuelle hjælpemidler

www.friluftsmissionen.dk www.oac.no

10

Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009


Kalender Evangelisternes kalendere kan ses på www.friluftsmissionen.dk og www.oac.no samt i de nyhedsmails, der udsendes 2-3 gange hvert halvår. Hvis du ikke allerede modtager nyhedsmails, er du velkommen til at kontakte os og blive tilføjet på listen over modtagere. Vi vil være meget glade, hvis du vil huske at bede for os. Forbøn er nemlig af helt uvurderlig betydning for vores tjeneste med at bringe evangeliet ud til mennesker.

Medarbejdere Du er velkommen til at kontakte disse medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Friluftsmissionen for at aftale arrangementer:

Danmark

Norge

Sverige

Torben Østermark Rebslagerporten 43 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 17 20 e-mail: toe@friluftsmissionen.dk

Hartvig Kloster Kirkerudveien 9 N-1831 Askim Tlf. +47 21 96 27 70 e-mail: oac@oac.no www.oac.no

Göran Nordfeldt Orbacksvägen 19 S-585 97 Linköping Tlf. +46 13 871 75 e-mail info@mrgoran.com www.mrgoran.com

Landsleder

Evangelist

Lars Kristensen Gajsgårdsvej 85 7673 Harboøre Tlf. 20 25 49 44 e-mail: lk@friluftsmissionen.dk

Bestyrelsesmedlemmer Jørn A. Pedersen Tlf. 97 72 18 41 e-mail: jap@km.dk Inden for en radius af 100 km fra Nykøbing Mors Christian Grund Sørensen Tlf. 98 65 61 02 e-mail: cgs@km.dk Inden for en radius af 100 km fra Kgs. Thisted

Evangelist

Tilknyttet evangelist

Evangelist

Jan Inge Saltskår Kvennanesgata 1A N-6005 Ålesund Tlf. +47 47 27 20 34 e-mail: post@lionking.no

Evangelist

Andreas Ruud Oslo Tlf. +47 95 24 66 89 e-mail: stikkpille@gmail.com

Færøerne

Bestyrelsesmedlem

Atli Rasmussen Tlf. +298 455 033 e-mail: atlirasmussen@hotmail.com

Løvgaards Snedkeri Odderupvej 24, Ådum 6880 Tarm Tlf. 97 37 63 38

Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009

11


Returneres ved varig adresseændring

Returadresse: Kirkegade 14, DK-2650 Hvidovre

Friluftsmissionen: •

• • • •

Her er vi:

Se adresseliste side 11

12

og alle de nye muligheder: - netbutik, hvor du kan købe materialer - samtaleforum, hvor du kan deltage i samtalen - nyhedsbreve, hvor du kan tilmelde dig forskellige nyhedsbreve - og meget mere

Besøg vores hjemmeside www.friluftsmissionen.dk - www.oac.no

Ønsker at gøre Kristus kendt for alle mennesker alle steder. Bringer evangeliet til mennesker, primært ved gadeevangelisering og fremstød, men også ved udadrettede arrangementer i kirkelige sammenhænge. Bringer evangeliet vha. visuelle hjælpemidler som talemale-bræt, gospel-trylleri, balloner, dukker, drama, m.m. Underviser og udruster menigheder og enkeltpersoner til at give evangeliet videre. Arbejder i Norden og Baltikum. Er en del af Open Air Campaigners International. Drives ved hjælp af frivillige gaver. Der udbetales ikke fast løn til de ansatte, men de er hver især afhængige af de gaver, der kommer ind til Friluftsmissionens arbejde.

Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2009

Gadehjørnet dec 2009  

I dette nr. kan du bl.a. læse: Han gjorde det for os Opmuntring Hvad skal man gøre med 1000-kronesedlerne? Hvor er de kristne? Ga bibelen mi...