Page 1

ODIN II Suksessfull algoritme trader

WWW.clivis.no


3 % avkastning pr. måned, er det mulig? Svaret er et klart JA! Vi har tatt mål av oss til å levere en jevn og god avkastning til våre kunder med samme risikobilde som i aksjer - aksjefond. Det betyr for deg at det nå er mulig å bruke verdens største og mest likvide marked til å tjene penger på dine investeringer. Som våre kunder er vi også opptatt av å gi avkastning noe som vises ved at vi kun skal ha honorar når det investerte beløp øker. Til å hjelpe deg med å oppnå god avkastning i Valutamarkedet bruker vi et algoritmisk datasystem som er utviklet og drevet av vår trading spesialist siden 2006.

Hva har vi oppnådd? Grafen nedenfor viser verdiøkningen i prosent oppnådd av vår tradings spesialist siden oktober 2011 og som tilkjennegir at vår Algoritmiske Trader leverer en jevn og god avkastning.

Hvordan har vår trader klart å gi over 3 % i snitt pr. måned? Suksessen bak vår trader er at den er trimmet med sterk fokus på å ta gevinster og ikke innstilt for å drive med volum handel. Det betyr at du som kunde ikke påføres store utgifter når det handles men gevinst ved jevn og strategisk trading. I praksis betyr dette at vår trader ivaretar kundenes kapital base og bruker den i markedet til reell handel istedenfor å tappe kapitalen ved å påføre kunden store utgifter ved volum handel. Husk, vi har fokus på å ta gevinster og bygge stein på stein.


Hva med fremtiden? Du spør deg sikkert: Vil vår trader kunne fortsette med å levere snitt avkastning på over 3 % i måneden også i fremtiden? Vårt svar er at vår trader med stor sannsynlighet vil kunne gi deg som investor en like god avkastning på dine investeringer også i frem tiden. Som kunde hos Clivus skal du vite at vi fortløpende arbeider med å utvikle og tilpasse vår trader til markedet etter hvert som det forandrer seg. Dette er en oppgave vi har god erfaring med da vi fortløpende har drevet med markeds justeringer siden oppstarten av tradingen i oktober 2011 med stor suksess.

Hvorfor skal du bli kunde hos CLIVUS? Som kunde hos Clivus vil du bli eksponert i markedet kun med et mål for øye: å øke verdien av din investering med en tilmålt risiko. For å understreke viktigheten av dette målet har vi valgt å ta navnet «CLIVUS» som betyr stigning på Latin. Vår trader følger valutabevegelsene 24 timer i døgnet så lenge verdens valutamarked er i åpent. Det betyr at du som kunde alltid følger markedet sammen med vår førsteklasses trader som kun har fokus på å se etter muligheter for å øke avkastningen på dine investerte midler. Som kunde hos CLIVUS får du også tilgang til din egen investeringskonto via internett hvor du kan se din reelle saldo LIVE (i nåtid) i forhold til verdien på dine investeringer. Saldoen som fremkommer inkluderer verdien på innestående samt den reelle verdien av de eventuelle åpne posisjonene som er plassert i markedet. For deg som kunde betyr dette at du hele døgnet kan følge utviklingen på dine investeringer og derved til enhver tid ha full oversikten. Slik vil kontobildet se ut når du er pålogget. Uppdaterat 2013-04-02


Hvem er vår samarbeidspartner?

Clivus har valgt og samarbeide med CFH Markets Limited ("CFH Markets") som er en fullt ut regulert London baserte megler/meglerhus regulert av det britiske Financial Services Authority med registrerings nr. 481853. Fordelen med CFH er at de ikke handler valuta på egne bøker (driver valuta handel med egne penger) men gir deg som kunde kurser rett fra markedet med lave marginer.

Hva holder orden på tradingen? Vår trader er basert på å jobbe opp mot en handleplattform med navn META TRADER 4 som er en komplett løsning for å kjøre din valutatrading å gi online meglertjenester i verdensklasse. CLIVUS har lagt vekt på at MetaTrader 4 er en bransjeledende handelsplattform beregnet for å håndtere de internasjonale finansmarkedene på en sikker og profesjonell måte.

MT4 står for META TRADER 4 som er den handleplattform som alle våre kunders investerte midler blir handlet gjennom. Vår trader knytter din investeringskonto hos CFH opp mot valutamarkedet via MT4 og foretar sine strategiske kjøp/salg ordrer gjennom dette systemet.

Hvordan blir kunde? Ta kontakt med oss på telefon +47 40493535 eller på e-post: post@clivus.no. Våre representanter vil svare på de spørsmål som du måtte ha, og informere deg om hvordan du skal gå frem for å bli kunde hos CLIVUS.

Hva er minste investerings beløp? Minimums investering i vår trader er et beløp tilsvarende NOK 300.000 som settes inn på investors egen konto hos vår Broker CFH Markets. Beløpet må være innbetalt innen den 25. i hver måned før trading kan åpnes.


Hva skal du betale som kunde hos Clivus? For investeringskontoen din hos broker tar vi et årlig gebyr på NOK. 3.000,-. Dette gebyret betales første gang når vi inngår trading avtale med deg som kunde. Som nevnt tidligere har vi valgt og baserer våre honorarer kun på å øke verdien på våre kunders investeringer «High Watermark». Dette honoraret avtales med den enkelte kunde og avregnes fortløpende ved slutten av hver måned.

Oppsummering! Som en oppsummering vil vi til slutt sett fokus på at vår trader: -

gir mulighet for jevn avkastning ved at vår trader søker etter gevinst uten å ta stor risiko ikke har fokus på volum handel for å tappe din konto men fokus på å ta gevinst justeres fortløpende for til enhver tid å være tilpasset markedet gir deg tilgang til din investeringskonto med «saldo Live» oversikt eller e-post/SMS rapportering

Konklusjon Å være investert i valuta markedet med vår trader: -

er ikke å ta høyere risiko enn å investere i aksjer- aksjefond er at du er investert i verdens mest likvide marked betyr at du kan tjene penger både på oppgang og nedgang i kursene

Velkommen som kunde Clivus ønsker deg velkommen som kunde og lover at vi vil legge til rette for at dine investerte midler skal kunne øke over tid.

Svein Leganger CEO-Advisor


Postboks 27 1305 Haslum Norway Telefon 00 47 40493535 Email. post@clivus.no

CLIVUS  
CLIVUS  

Suksessfull algoritme trader

Advertisement