In Our Nature, een terugblik

Page 1

EVALUATIE 2019

1


2


WOORD VOORAF Op 8, 9 en 10 oktober jl. hebben we laten zien wat de kracht van de combinatie van The Turn Club en Podium Circulair is. Drie dagen lang kwam alles samen: van boeren, wetenschappers, bestuurders en buurtbewoners tot theatermakers, dichters en musici. Soms was het even stil. Tijdens de brief van de Noordzee aan de Mens bij het Parlement der Dingen. Soms was het overrompelend. Bijvoorbeeld toen de zangers van het Brabant Koor alle aanwezigen omringden en langzaam mee wisten te nemen in een muzikale woudervaring. Maar vaak was het vol gesprekken, vragen, ideeĂŤn en ontmoetingen. De grote variatie aan sprekers liet zien hoe we met verrassende initiatieven onze aarde verder kunnen helpen. Tijdens het In Our Nature Festival doken we niet alleen de diepte in, maar vonden we nieuwe dwarsverbanden, ongewone samenwerkingen en ongeziene mogelijkheden. De interactieve doelstelling van In Our Nature heeft een grondige test doorstaan en biedt een mooi vergezicht naar vervolgactiviteiten. Kunst, Natuur, Duurzaamheid zijn de 3 componenten waarmee we op interactieve wijze verder de natuur in trekken en de boer op gaan. We kijken terug op een mooi festival. Wim Claessen, Podium Circulair, initiatiefnemer In Our Nature Merlijn Twaalfhoven, The Turn Club, curator In Our Nature

3


4


Karin Jonkers

5


Albert Stolwijk Opening In Our Nature Festival

Irene Fortuyn: “We moeten van lineaire naar circulaire processen, waarbij iedereen in de keten gehoord wordt.�

6


Dinsdag 8 oktober, 17.00 18.30 uur

OPENINGSDEBAT

I

n alle sectoren van de samenleving zijn ondernemers actief, ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven, wordt samengewerkt of niet, kortom wat kan kunst en cultuur bijdragen aan de realisatie van een circulaire samenleving. Kunnen de kunsten het nieuwe verhaal beïnvloeden? Of maken? En waar liggen dan de sleutels om perspectief te bieden? In de kunsten, in de zorg en onderwijs, in de harde economische wereld of bij de overheden? Dit was de vraag die centraal stond tijdens het openingsdebat van In Our Nature op dinsdag 8 oktober.

Zo’n 140 toehoorders luisterden naar en spraken mee met een viertal stellingen die – onder leiding van Henri Swinkels – in sets van 2 sprekers bediscussieerd werden. Deze duo’s werden gevormd door Annemarie Spierings en Tabo Goudswaard, Hans Mommaas en Merlijn Twaalfhoven, Anne Tilroe en Joy Arpots en door Joop Mulder en Joks Janssen. Dat leverde mooie dialogen en een inspirerende uitwisseling van standpunten op. Door de veelzijdigheid aan sprekers en onderwerpen werd de missie van het festival helder: verbindingen leggen tussen de urgentie van ecologie en klimaat, de praktische en technische oplossingen van circulaire en duurzame ideeën en de verbeeldingskracht van kunstenaars. Zo ontstond een beeld van de noodzaak om niet in hokjes te werken, maar verschillende disciplines samen te brengen rondom onderwerpen waar we passie en urgentie voor voelen: ons landschap, de productie van ons voedsel en een gezonde leefomgeving. Het grote perspectief, het belang van toekomstige generaties en onze rol in een wereldwijde omslag naar duurzaamheid werd verbonden met tastbare zaken die wij vandaag kunnen ondernemen. Of zoals Henri Swinkels het formuleerde: “In de zoektocht naar het perspectief van waaruit, ook vanuit de kunst- en cultuursector, gewerkt kan worden aan een circulaire samenleving, blijkt een wereld van verschillen te overbruggen. Maar - zo maakte het debat duidelijk - vanuit diverse meer rationele sectoren bestaat zeker nieuwsgierigheid naar de rol die “verbeeldingskracht” zou kunnen bieden bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van (onderdelen van) die beoogde circulaire samenleving. Dat vraagt toenadering vanaf beide zijden - de ratio en de verbeelding -, met erkenning van elkaars autonomie en intrinsieke waarde. Het debat zien we als belangrijke eerste stap op weg naar die toenadering door ontmoeting en gesprek.”

7


Ruben Jacobs

Ruben Jacobs: “Ik wil mensen uitnodigen de veranderingen in het klimaat te benaderen als een avontuur. De kunstenaars die ik tijdens mijn workshop heb laten zien, doen dat op een goede praktische manier. Manieren om met ons lichaam na de dood om te gaan, of laten zien tot waar de zeespiegel precies stijgt. We zijn geneigd te denken in een negatief frame, maar het kan ook anders.�

8


Woensdag 9 oktober

GEMEENSCHAP EN SAMENLEVING IN TRANSITIE

H

et was al vroeg druk op woensdagochtend 9 oktober op De Kleine Aarde, dat sommigen nog kennen als de plek waar duurzaam Nederland zich vanaf begin jaren zeventig vestigde en zijn zorgen uitsprak over de stand van ons milieu. Een kleine vijftig jaar later maakt deze groene enclave een doorstart, met behoud van deze normen en waarden. En dezelfde zorgen, want zowel aan de zorgwekkende situatie als aan onze relatief passieve houding is nog maar nauwelijks iets veranderd. In het welkomstprogramma spraken o.a. Ruben Jacobs, Irene Fortuyn, Matthijs Bosman, Pim Ketelaars, Conny Bergé en Merlijn Twaalfhoven over de rol van Schoonheid en verbeelding bij complexe verandervraagstukken. In korte presentaties werden vragen aangescherpt die in de workshops verder behandeld zouden worden. Zo kregen aanwezigen een helder beeld van wat er van hun werd verwacht. Vragen waren onder meer: • Pim Ketelaars, projectleider De Kleine Aarde: Hoe neem je buurtbewoners mee bij ingrijpende veranderingen? • Matthijs Bosman, kunstenaar: Wat gebeurt er als je met een kunstenaarsmindset aan de slag gaat midden in de samenleving? • Ruben Jacobs, cultuursocioloog: Wat kan een kunstenaar doen in een tijd van onzekerheid en klimaatdisruptie? • Irene Fortuyn: Hoe kunnen lokale gemeenschappen de omslag naar een duurzame wereld dragen? • Project ECCO: Hoe overbruggen we verschillen en vormen we actieve samenwerkingen? Kan de energietransitie een elektromotor zijn voor gemeenschap en het landschap? We zagen concrete voorbeelden van ongebruikelijke samenwerkingen op plekken in transitie. Naast inspirerende en geslaagde voorbeelden kwamen ook dilemma’s en misverstanden aan bod die je tegenkomt als artistieke dromen en groene idealen de dagelijkse realiteit ontmoeten.

9


Peter v.d. Wiel, Wethouder te Boxtel: “De Kleine Aarde nieuwe stijl leeft volop en zet Boxtel nog steeds op de kaart. Vandaag en gisteren vond er het splinternieuwe duurzaamheidsfestival “In Our Nature” plaats. De vele bezoekers uit het hele land lieten zich inspireren rond de thema’s Kunst, natuur en een circulaire samenleving. Vanmiddag was ik bij Jan Douwe Kroeske, bekend van radio en tv, die een fantastisch gesprek met ons aanging over verduurzaming van evenementen. Maar eerst nam hij ons ter inspiratie mee in zijn 2 meter sessies. Mooie samenwerkingen en verrassende combinaties die tot (muzikale) hoogstandjes leiden. Triggerfinger, Sepultura, Michael Franti; Ik heb het als wethouder zwaarder gehad. Wim Claessen en Frida Rouppe van der Voort hebben het maar weer mooi voor elkaar gekregen. Dit festival kan alleen maar groeien.”

David Troch: “Oei. Weer een boek voor in de propvolle boekenkasten. ‘De aarde nu’ bundelt gedichten over duurzaamheid. Dank aan Marcel Linssen van Dichtslamrap voor het initiatief. Dank aan Arnoud Rigter voor de lichtjes fantastische vormgeving. Dank aan Uitgeverij Opwenteling, waar u de bundel nu massaal gaat bestellen. ”

10


Na de lunch konden deelnemers kiezen tussen beleving van natuur in een artistieke wandeling met Juul Rameau, een mindfullnes-sessie volgen of deelnemen aan de workshop Praktisch Heldendom van Merlijn Twaalfhoven. Daarna waren er vier sporen met actieve workshops met een keuze uit tastbare duurzaamheidsvraagstukken, een artistieke invalshoek, een persoonlijke, innerlijke belevenis of een spelvorm: • Hoe worden afval- en energiestromen tot inspirerende en gezonde onderdelen van een recreatief groengebied? • Hoe zet je ecologische vraagstukken om in muziek? • Hoe schep je een plaats voor emoties, rouw en afscheid als de wereld verandert en begeleid je mensen door een transitieproces op plekken waar weinig ruimte is voor gevoelens en emoties? Aan het eind van de middag werd een afhankelijkheidsverklaring uitgesproken o.l.v. Merlijn Twaalfhoven met teksten van o.a. Rebekka De Wit en Anoek Nuyens. Het werd een interactief filosofisch gesprek waarin we onze plek zochten te midden van grote en complexe vraagstukken. Het avondprogramma bood een vol programma waar ook extra publiek van buiten op af kwam. Herenboeren, voedselbossen en nieuwe economische modellen voor landbouw en natuurbeheer kwamen aan bod. Ook waren er documentairefilms te zien en ging Imre Ploeg tijdens een zangworkshop samen met onder meer zangers van Het Brabant Koor zingend en spelend op zoek naar een toekomstvisioen, in een gezamenlijk componeerproces. Kun je als dichter in drie kwartier de aarde redden? was de vraag die centraal stond tijdens een theatrale en muzikale performance waarin 3 dichters trachtten het einde van de wereld te voorkomen. Bovendien ging de dichtbundel Aarde Nu in première, een indrukwekkende bloemlezing van 34 Nederlandse en Belgische dichters die hun zorgen over onze planeet aan het papier toevertrouwden. Zoals ook Gerrit Komrij dat in 2000 deed bij gelegenheid van de Klimaatconferentie destijds. Ook Komrij’s kwatrijnen zijn in de bundel opgenomen. De avond werd afgesloten met een muziektheater optreden rondom de ondermijning van gemeenschappen op het Brabantse platteland: Het leven is mooi en als ’t even kan, lopen we achter de muziek aan. We zijn allemaal op zoek naar ons eigen Eldorado, aldus musicus Bart van Dongen. Maar ondertussen kennen we allemaal de verhalen over drugslabs en hennep-zolders die vlam vatten. Over crimineel geld dat wordt witgewassen en vaten met enge chemicaliën in de natuur.

11


Donderdag 10 oktober

KUNST, TECH EN KLIMAATACTIE

H

et thema van de donderdag was de fascinerende intelligentie van de natuur en de rol die iedereen kan spelen bij een turn naar een duurzame wereld. We begonnen de dag met een serie korte en prikkelende presentaties waarin de onderwerpen van workshops werden gepresenteerd.

Vragen waren onder meer: • Lidya Fraaije, architect: Wat kunnen ontwerpers leren van de kennis van de natuur? • Juul Rameau, kunstenaar: Hoe kunnen we de liefde voor en verbintenis met de natuur uiten? • Conny Bergé, directeur Personal Politics International: Hoe werken economische en sociale vraagstukken op elkaar in? • Jan Douwe Kroeske, programmamaker: Hoe maak je festivals en evenementen niet alleen op technisch gebied circulair en milieuvriendelijk, maar ook voor het publiek duurzaam? Wat is jouw taal en welke taal spreekt de natuur? Als antwoord op die vraag ging Nelleke Schreuders, oprichter van de Bosschool in Driebergen, in de ochtend met 75 kinderen de natuur een stem geven in de vorm van beeld en geluid. Als afsluiting gingen de kinderen op speurtocht door De Kleine Aarde. Na de lunch spraken kunstenaar Vera Bachrach en Wim Coenraadts (Boerencoach bij de Provincie Noord-Brabant) over de doe-het-zelf kip en de samenwerking tussen een ontwerper en de Provincie Brabant. Centraal stond daarbij de vraag: Wat zegt onze omgang met vlees en dieren over de psychologie van de mens? Klimaatcoach Mirjam Bemelmans verzorgde een interactieve lezing met voorbeelden van hoe je absoluut niet over klimaat moet communiceren, wil je anderen overtuigen van de noodzaak voor verandering. Verder waren er natuurwandelingen en een mindfullness workshop, een lezing over de grote rol van de bodem en de uitdagingen om rondom dit werkelijk fundamentele onderwerp een gesprek op gang te brengen. Noortje Braat vertelde over zelf duurzaam bouwen en haar ervaringen in Oosterwold en Miranda Willems nam de deelnemers mee naar de wereld van toekomstige generaties in een oefening in verbeelding en voorstellingsvermogen. Malou van Doormaal van de Academie voor Beeldvorming hield een performatieve vergadering over het begrip sociale duurzaamheid. Hoe de relatie tussen mensen een rol speelt in een samenleving die voor grote verandervraagstukken staat.

12


Tenslotte was er het Brabants Landschaps game van spelontwerper Ellis Bartholomeus: Welke rol speel ik zelf bij ingewikkelde veranderingen? Aan het eind van de middag organiseerde Merlijn Twaalfhoven een serie conversaties waarin deelnemers nieuwe samenwerkingen onderzochten. In deze sessie stond het Parlement der Dingen centraal: het principe waarin niet langer de mens de maat der dingen is, maar al wat leeft bestaansrecht heeft. Op basis van recente, wetenschappelijke onderzoeken roepen steeds meer denkers op om de relatie tussen mens, dier, natuur en ding bij te stellen. Maar als het mensbeeld waarin wij de maat der dingen zijn afbrokkelt, wat komt er dan voor in de plaats? Is de mens überhaupt in staat zichzelf uit het centrum van de wereld weg te denken? Hoe ziet dat eruit? Tijdens het avondeten en als opening van het avondprogramma traden de musici van Mimi and the Pogo’s op. Het avondprogramma bestond uit documentairefilms, een zangworkshop, een performatieve muziekvoorstelling van Margreet Sweerts & Christina Fuchs rondom het begrip “Moeder Aarde” en levendige presentaties en discussies over het anders waarderen van Hout & Woud met o.a. Jeroen Mulder van de Provincie Noord Brabant over de Landschapstriënnale 2020, Job Wittens van de Peppelhout groep, over duurzaam bouwen met Brabants Populieren en de Brabantse Populierenvereniging. Het festival werd afgesloten met een optreden “het zal eens tijd worden” van Noortje Braat & Egon Kracht en een interactief concert van Imre Ploeg met Het Brabant Koor.

Mayra Ortega Maldonado: “Van harte bedankt voor de uitnodiging om aan “In Our Nature” deel te nemen. Ik ben gisteren ‘s ochtends geweest en ik heb het prachtig gevonden: de duidelijk boodschap, de sociale omgeving en geïnspireerde activiteiten. Ik hoop dat jullie tevreden zijn. Mijn organisatie (Art + Tech Society) heeft gelijke doelen om een betere samenleving te creëren met een nieuw hart, mind en meer actieve handen. ”

13


Vera Bachrach

14


SAMENGEVAT

O

nze bezoekers kwamen uit alle windstreken. Gemeenschappelijk hadden zij hun dorst naar kennis: vrijwel iedereen heeft moeite met kiezen uit het veeltalige en veelkleurige aanbod in inleidingen en workshops. Er is ook een gezamenlijke overeenkomst: hun vooruitstrevende positie in het klimaatveld. Dat ziet ook spreker Matthijs Bosman: ‘Op onze eigen manier zijn we allemaal pioniers, met ieder onze eigen idealen. De kunst is die idealen bij elkaar te brengen.’ Zo is Bosman zelf de bedenker van “Praktijk van het Ideaal” waarmee hij de ontwikkeling van De Kleine Aarde 2.0 flinke stappen vooruithielp. Daarbij moeten soms ongeschreven regels worden gebroken, dat beseft ook curator Merlijn Twaalfhoven: ‘In de kunst bestaat een stilzwijgende afspraak dat je elkaar niet mag nadoen. En dat terwijl ik juist projecten maak waarvan ik hoop dat anderen ze nadoen. Alleen zo krijgen we de bal aan het rollen. Hier loopt vandaag zo’n enorme rijkdom aan ideeën en idealen rond. Dit gesprek moet niet plaatsvinden in een kille congreszaal, maar in de buurt, waar mensen trots zijn op wat ze voor elkaar krijgen.’ De Kleine Aarde is zo’n plek. Ook voor Merlijn Twaalfhoven is de positieve insteek van het klimaatdebat belangrijk: ‘We moeten laten zien dat duurzaamheid niet alleen gaat over wat niet mag, maar vooral over wat wel mag. “Wat tijdens In Our Nature gebeurde, zou overal kunnen. Zoveel rijkdom aan ideeën en idealen. Er zijn overal pioniers. De een in zijn achtertuin, de ander grootser. Laten we samen mooie dingen bouwen. Wat met aandacht wordt gebouwd, is vaak veel vanzelfsprekender duurzaam. Waar mensen boos over zijn, komt vaak door een gebrek aan aandacht. Veel mensen hebben het gevoel dat hun verhaal niet wordt gehoord. Verhalen vertellen over een duurzame wereld, hoe je mensen daarbij betrekt en welke rol je zelf kunt spelen – dat is op heel veel plekken nodig. Niet wat je moet doen, maar wat je wilt doen – daar spraken we tijdens In Our Nature over”.

Lydia Fraaie: “Wat een bijzonder festival was dit. Super georganiseerd en een briljant programma. Veel dank daarvoor!”

15


Jeroen Naaijkens, adviseur Podium Circulair: “In Our Nature Festival: een inspirerende ontmoeting tussen onderzoekende vernieuwers en verbeeldende kunstenaars in een omgeving van volhardende wereldverbeteraars. Een manifestatie in de taal van de toekomst, met verrassende artistieke performances en prikkelende discussies over een duurzamere wereld.�

16


“Tijdens IN OUR NATURE konden we laten zien wat de kracht van de samenwerking tussen Podium Circulair en The Turn Club was. Drie dagen lang kwam alles samen: van boeren, wetenschappers, bestuurders en buurtbewoners tot theatermakers, dichters en musici. Op het In Our Nature Festival doken we niet alleen de diepte in, maar vonden we nieuwe dwarsverbanden, ongewone samenwerkingen en ongeziene mogelijkheden.” • In Our Nature was te gast bij circulaire hotspot De Kleine Aarde in Boxtel. Pieter Ploeg nam ons mee de diepte in over de bodem. Wanneer weet je of je goede vruchtbare aarde hebt? Als het naar bosgrond ruikt en er bij het uitknijpen van een handje vol aarde één druppel water uit komt. • Alarmerend: als we met onze landbouw zo doorgaan als nu hebben we nog maar 50 oogstjaren te gaan. • Voor de Ecco workshop Onze Energie, in Ons Landschap hadden zich vooraf 22 personen aangemeld; het aantal deelnemers aan de workshop was veel groter door spontane deelname van bezoekers. • We speelden serious game ‘de Fixer’ met Ellis Bartholomeus om maatschappelijke vragen te beantwoorden. Juist de spelregels en de beperkingen geven je de ruimte en vrijheid om over een goede oplossing na te denken. • We werden uitgedaagd om ‘grote’ vraagstukken ‘dichtbij’ te halen. • 75 lokale schoolkinderen werden door Nelleke Schreuders van Bosschool Driebergen meegenomen door de natuur voor een avontuurlijke, actieve en leerzame excursie. • In de Spiegeltent werden we geïnspireerd door vele uiteenlopende sessies, workshops en optredens. Zo vertelden Vera Bachrach en Wim Coenraadts over hun project ‘Doe-het-zelf-kip’. Dit project heeft vooral het bewustzijn rondom het slachten van dieren voor vlees aangewakkerd. • Vanaf de tijdelijke uitkijktoren is het landgoed van De Kleine Aarde goed zichtbaar. Kunstenaar Matthijs Bosman ging op zoek met buurtbewoners naar de pionier in elk van ons. Zo ontstaan onverwachte vormen van betrokkenheid. • We hadden heel wat te ‘verteren’. Bij de mindfulness-sessies van Achim Heine kregen we even de ruimte om alles te laten bezinken. • Kunstenaar Malou van Doormaal ging op zoek naar sociale duurzaamheid in een bijzondere vergadersetting. • Op het terrein van De Kleine Aarde wordt voedsel verbouwd volgens de permacultuur en is bestemd voor de voedselbank.

Jan Juffermans, werkte van 1978 – 2010 op De Kleine Aarde: “Goed dat er weer volop over duurzaamheid werd gediscussieerd op De Kleine Aarde. En wat geweldig dat nu zoveel kunstenaars en ontwerpers zich geroepen voelen om hun creativiteit en vindingrijkheid in te zetten voor een duurzame en solidaire toekomst op de grote Aarde!”

17


18


COMMUNICATIE

H

et festival In Our Nature werd ‘in de markt gezet’ door een communicatiemix die bestond uit persberichten en opiniestukken landelijk, regionaal en lokaal verspreid, in de papieren media en op websites. Het mediaplan omvatte 4 lokale adressen, 11 regionale adressen en 30 landelijke (pers, magazines) adressen. Ook werden websites en mailinglijsten van derden aangeschreven.

MEDIA Er zijn in totaal 10 artikelen geschreven en verstuurd: Journalist en schrijfster Anne Louïse van den Dool heeft een reeks artikelen geschreven voor regionale en lokale pers over voedselbossen, documentaires, groene pioniers, klimaatstaking en ECCO. Merlijn Twaalfhoven schreef 2 opiniestukken: ‘Tijd voor een nieuw landbouwrevolutie’ en ‘Protesten missen groter verhaal’. De eerste is geplaatst in alle edities van het Brabants Dagblad en in Nieuwe Oogst. De tweede is geplaatst op joop.nl en is ook opgenomen in het Brabants Dagblad. In het Brabants Dagblad werd kort voor het festival een paginagroot interview geplaatst met projectleider/initiatiefnemer van het festival Wim Claessen. HUISSTIJL Voor In Our Nature is een herkenbare huisstijl gemaakt voor een professionele en groene uitstraling, bestaande uit een logo, patronen, huisstijlkleuren en huisstijllettertype.

Rien van Vleuten, adviseur HBO-onderwijs: “De creatief artistieke benadering en de concrete verbondenheid met regio maken Our Nature bijzonder in het bos van de duurzaamheids-initiatieven.”

19


WEBSITE In Wordpress werd een website ontworpen met wat, wanneer, waarom en wie met aansprekende beelden. De website verwees naar een blokkenschema met een overzicht van de programmering van het festival: www.inournaturefestival.nl AFFICHES EN FLYERS Er zijn 35 affiches (A3 en A4) en 6000 flyers (A5) gedrukt met afbreekbare inkten op bermgraspapier, dat aan ons beschikbaar is gesteld door BUN-K Amsterdam. We hebben geprobeerd een goede inschatting te maken qua aantallen, zodat er geen drukwerk weggegooid moest worden. De affiches en flyers zijn vooral verspreid in Noord-Brabant bij conceptstores, vegan/vegetarische restaurants, (kunst)hoge scholen, bibliotheken, culturele hotspots en Tegenlicht Meet-ups. Maar ook in de regio’s Utrecht en Amsterdam was het ION zichtbaar via affiches en flyers.

IN OUR NATURE festival 9 +10 okt

NATUUR + KUNST + CIRCULAIRE ECONOMIE + ACTIVISME MUZIEK + WORKSHOPS + LEZINGEN + PERFORMANCES

OKT

09

VOEDSELBOSSEN | EARTH CHARTER GAME | ZANGWORKSHOP | POËTISCHE WANDELING | ARTIVISM | ENERGIETRANSITIE | THE FINAL SEASON SHOW | DOCUMENTAIRES | MATTHIJS BOSMAN | RUBEN JACOBS | IRENE FORTUYN | IMRE PLOEG | WOUTER VAN ECK | BART VAN DONGEN | MANY MORE

10

BIOPHILIA | DONUT ECONOMIE | LANDBOUW, VOEDSEL & LANDSCHAP | TRIPLE HELIX BOXTEL | BIOMIMICRY | DOCUMENTAIRES | KLIMAATPSYCHOLOGIE | RIJKDOM VAN DE BODEM | JAN DOUWE KROESKE | VERA BACHRACH | EXTINCTION RELLION | JUUL RAMEAU | ELLIS BARTHOLOMEUS | IMRE PLOEG | PIETER PLOEG | MANY MORE

OKT

OKT

DE KLEINE AARDE BOXTEL

inournaturefestival.nl #IONf @inournaturefestival

een initiatief van:

+

20

koop nu je ticket al vanaf €15,-

Dit affiche is gedrukt met duurzame afbreekbare inkten op bermgraspapier (ontwikkeld door BUN-K)

08

OPENING | HOE KUNST EN CULTUUR BIJDRAGEN AAN EEN CIRCULAIRE SAMENLEVING debat met o.a. JOOP MULDER (OEROL, SENSE OF PLACE) | ANNE-MARIE SPIERINGS (GEDEPUTEERDE GEZONDHEID, ENERGIE & LANDBOUW) | HANS MOMMAAS (PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING) | TABO GOUDSWAARD (SOCIAL DESIGNER) | GRATIS ENTREE 17.00-19.00


NIEUWSBRIEVEN Vanuit The Turn Club en Podium Circulair werden nieuwsbrieven verstuurd. In The TurnWeekly werd de aankondiging van het festival wekelijks opgenomen. SOCIAL MEDIA Facebook: bij het inplannen van de posts hebben we een contentplan als richtlijn gebruikt. Iedereen heeft zoveel mogelijk vrienden persoonlijk uitgenodigd. Naast de ION-facebookpagina hebben we ook op The Turn Club pagina aandacht besteed aan ION. De ION-Facebookpagina heeft 172 vind-ik-leuks en 178 volgers opgebouwd. Ook na het festival kwamen er nog een aantal vind-ik-leuks erbij. De ION-pagina moet nog verder groeien.

Het bereik van onze berichten

ONZE FANS De meeste fans van ION op Facebook zijn tussen de 35 en 54 jaar. Bijna driekwart is vrouw en een kwart is man. De volgers hebben een vergelijkbaar proďŹ el.

21


22


VERSLAGLEGGING Tijdens en voorafgaand aan het festival waren de vloggers van De Peelpioniers aanwezig om een impressie op video te verzorgen van de 3 dagen. Deze registratie is terug te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=3dXN0QAWv74 en https://www.youtube.com/watch?v=TMk0UWZ9ZMw Impressie door Annabella Rijksen van de duurzame Jonge 100: https://medium.com/@annabella.rijksen/het-is-herfst-maar-de-vergroening-vanfestivals-blijft-door-gaan-d764fe1e8990 Op de webpagina van Mest verscheen een recensie van het festival: https://www.mestmag.nl/in-our-nature-festival/ Via een podcast van discutafel werd een impressie van het festival verzorgd: https://discutafel.nl/podcast-59-in-our-nature-2019/ Het openingsgedicht, na afloop van het openingsdebat voorgedragen door Merlijn Twaalfhoven, wordt binnenkort op film vastgelegd. Een eerste concept is te horen op: https://soundcloud.com/merlijn-twaalfhoven/merlijn-tijd-voor-een-turn-first-version De dichtbundel Aarde Nu is online verkrijgbaar via uitgeverij Opwenteling: https://opwenteling.nl/project/de-aarde-nu/

Matthijs Bosman We zijn allemaal pioniers. We hebben bijna allemaal idealen, maar de kunst is die idealen bij elkaar te brengen. Hoe mooi zou het zijn als energieneutraal in de nabije toekomst betekent dat die handeling voor de consument geen moeite kost?’ Wat ik erg bijzonder vond aan ION 2019 was de open houding t.a.v. de programmering. Als betrokkene had ik het gevoel dat het een ‘work in progress’ was wat veel vrijheid gaf om de bezoeker op een bijzondere manier te raken. Pionieren in duurzaamheid betekent dat je flexibel moet kunnen zijn en steeds je taal en directe doelen moet kunnen bijstellen. ION 2019 bood daar ruimte voor. De opzet in de tent vond ik ruimtelijk en qua sfeer bijzonder geslaagd. Bezoekers die naar elkaar keken i.p.v. naar een scherm, sprekers die omringd waren door luisteraars, high tec innovaties te midden van de warme sfeer van een Brabantse bruine kroeg/tent. Ik heb zelf erg leuke en interessante mensen keren kennen doordat er zoveel ruimte was om de andere sprekers te ontmoeten.

23


24


Albert Stolwijk

25


Het In Our Nature festival is een productie van Podium Circulair Boxtel The Turn Club Amsterdam met medewerking van Wim Claessen, projecteider Merlijn Twaalhoven, curator Anke van Ravensteijn, productie artistiek programma Frida Rouppe van der Voort, organisatie/ communicatie Jolanda Slurink, communicatie & ontwerp huisstijl In Our Nature Annabella Rijksen, verslaglegging Willem de Leeuw, technische productie Pim Ketelaars, De Kleine Aarde coรถrdinatie

26


Colofon Tekst Merlijn Twaalfhoven, Wim Claessen, Frida Rouppe van der Voort Vormgeving Yell & Yonkers Productie ADC ‘s-Hertogenbosch

27


28