Page 1

naslovnica

Gledališko društvo

Toj to!


Opis

Smo rekli:

“ Toj to!”

in začeli na polno.

Smo študentsko gledališko društvo iz Kranja in širše okolice. Toj to! že v osnovi ne združuje le odrskih norcev, temveč dekleta in pobe vseh vrst in kalibrov. Če je moška populacija tista, ki je nenehno na preži za novo traparijo, s katero poživijo naš siv vsakdan, potem se na drugi strani kot protiutež nahajajo dekleta, ki s svojo razumsko presojo brzdajo fantovsko divjo kri. Tako nam uspe sestavljati svojevrstno skupino, ki se odlikuje po umetniškem zanosu, ki kaj hitro preseže ustaljene začrtane poti, vendar pa vedno poteka v razumskih okvirih. Društvo bo v marcu zabeležilo drugi rojstni dan. Zasedba je naklonjena modernejšim tokovom gledališke umetnosti. Naše igre so tako zaznamovane z različnim pristopom do scenskih in kostumografskih rešitev, med seboj radi povežemo glasbeno-slikovne efekte, pozornost pa namenjamo tudi skrbno načrtovanemu gibu, ritmu ali se predamo dobri meri improvizacije in imitacije. Kajti igra je vse več kot samo besede in dialogi in scena in rekviziti.


Zenska od prej skace sem pa tja

Igra časovno , se poigrava z gledalčevim Na sceni smo razumevanjem in vpliva na njegovo vrednotenje dejanj se prvič pojavili dramskih likov. Prizorov ne gledamo v pravilnem vrstnem z dramo Rolanda redu. Opazovalcu so določene informacije zamolčane Schimmelpfenniga, ali pa dobi druge, ki jih v danem trenutku še ne more Ženska od prej. Igra razumeti. ima skoraj banalen zaplet. Pripoveduje o V Ženski od prej med drugim zasledimo vprašanje o tričlanski družini, ki tik razlikovanju med brezskrbno romanco najstniških let in pred selitvijo pakira še tistim zrelim partnerstvom, ki je žrtev vsakodnevnega zadnje škatle spominov. odrekanja, planiranja in načrtovanja. Drama se Na njihov poslednji večer dotakne tudi problema različnih interpretaciji se pred vrati pojavi ženska, preteklih dogodkov. Ker so ustvarjalci postavili ki trdi, da ji je mož pred dramo v začetek devetdesetih let, zvedavo davnimi leti obljubil večno gledalčevo oko pritegne garderoba gledališčnikov ljubezen, zdaj pa je prišla in njihove pričeske. izterjat obljubo in dolg.


Vaje v slogu Nas najnovejsi izdelek bo deloma avtorski projekt − dramatizacijo kratke proze avtorja Raymonda Queneauja, Vaje v slogu. V ospredje postavljamo idejo, da je vsak človek svojevrsten v svojem razmišljanju in kako bi vsakdo nek isti banalen dogodek opisal na drugačen način.

Okvirna zgodba je prihod petih neznancev nasprotujočih si osebnosti na avdicijo za vrhunski film. Njihov glavni motiv je seveda biti boljši od drugih in zmagati. Skozi pristno avtentično igro vsak igralec v prvi vrsti zastopa svoj karakter, ki v sami igri odigra še več drugih vlog. Gre torej za igro v igri. Vsak kandidat na podlagi že slišanega pride do nove ideje. Kreativnost se stopnjuje, ozračje sprošča. Iz začetne tekmovalnosti in togih idej ustvarjalce zanese v sodelovanje, v skupno igro, ki jo razvedri glasbeno-ritmičnobesedna improvizacija, nadgradijo jo z dovršeno izvedeno pantomimo, postopoma pa zaključijo še z imitacijo in improvizacijo. Seveda ustvarjalni zanos prekinjajo tudi trenutki, ko navdušenje uplahne, vendar zasedba nato zopet najde skupni jezik. Ne gre za klasično gledališko igro z dialogi. Projekt je zasnovan na nekaj osnovnih rekvizitov in preprosti kostumografiji. Glavna teža je zaupana vsakemu igralcu posebej, ko različnim osebnostim polagajo v usta različna besedila v obliki monologov. Pri tem ne štejejo njihovi kostumi, ki bi gledalcu dali vedeti, kdo pravzaprav so, temveč njihova premišljena igra na podlagi predhodne študije osebnosti. Dodatne učinke barvajo z osvetljavo igralci sami, brez dodatne pomoči tehničnega osebja. Celotna igra daje vtis, kot da se vseh pet takrat res prvič sreča in da je igra ena sama celotna improvizacija. Igra je zaradi svoje zasnove zelo tematsko in časovno prilagodljiva za najrazličnejše odre. Izsek iz sicer daljše igre bomo premierno uprizorili v petek, 16. marca 2012, ob 18.00 v Mestni knjižnici Kranj, kamor vas lepo povabimo najprej na ogled naše predstave, nato pa še na sproščeno debato.


Kontakt www.toj-to.si http://www.facebook.com/GDTojTo gd.tojto@gmail.com 040 830 260 (Tadeja Tomšič, predsednica) Gledališko društvo Toj to! Nedeljska vas 13 4000 Kranj

P S: Na Mladininem odru bi si resnično želeli nastopiti.

Veselo bi nas, če bi si predstavo ogledali in nas nato uvrsti na program :)

Toj to!

Gledališko društvo Toj to!  

predstavitev_lent_splet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you