Profile for frida almqvist

Å avslutte et svangerskap  

Å avslutte et svangerskap er min diplomoppgave i tjeneste- og systemorientert design. Utgangspunktet for oppgaven var et ønske om å forstå h...

Å avslutte et svangerskap  

Å avslutte et svangerskap er min diplomoppgave i tjeneste- og systemorientert design. Utgangspunktet for oppgaven var et ønske om å forstå h...

Advertisement