Page 9

[3:12]

medlemmarna ns 3:12-förslag okunskap eller populism bakom det här synnerligen missriktade styrningen och beslutet.”

Nytt mindre dåligt 3:12-förslag Efter att regeringens förslag till nya 3:12-regler SÅGATS av i stort sett alla som fick läsa det så skyndade sig regeringen att skriva ett nytt förslag som med god vilja kan kallas ”mindre dåligt”.

delning under 2017 kommer kommer att generera väldiga skatteintäkter för regeringen under våren 2018 (lagom till valåret!) Efter det kommer de flesta småföretagarna att låsa in sin överlikviditet i bolagen och kommande regering kommer inte att få mycket utdelningsskatt att leka med.”

– Sammanfattningsvis låter man dagens schablonbelopp och löneuttagskrav vara oförändrade, man justerar beräkningen av löneunderlaget och går vidare med förslaget att underlätta för generationsskiften. Dock behålls den föreslagna skattehöjningen från 20 till 25 procent inom gränsbeloppet, skriver Pwc på sin blogg i en analys av det nya förslaget. Grundfrågan är förstås hur mycket pengar ägare till fåmansbolag ska kunna plocka ut som lågbeskattad utdelning i förhållande till vad som ska skattas som vanlig lön. Här kan man snabbt konstatera att Skatteverket inte delar entreprenörernas syn på hur ägare ska kompenseras för de personliga risker de tar och de uppoffringar de gör för att bygga

sina företag. En del av striden står just kring gränsbeloppen som beräknas antingen via förenklingsregeln/schablonbeloppet eller baseras på löneunderlaget. Efter kritiken backade regeringen alltså kring schablonbeloppet som nu nästan blir oförändrat jämfört med nuvarande regler. Men förutom att skatten höjs från 20 % till 25 % innebär förslaget också en tydlig försämring av det lönebaserade utdelningsutrymmet. Tyvärr är regeringens iver att minska möjligheter till inkomstomvandling så stor att de blundar för att det borde vara mer fördelaktigt skattemässigt att investera i sitt eget bolag än investera i börsbolag. Det är i de små företagen de nya jobben skapas och Sverige behöver fler personer som uppmuntras att starta och driva företag, menar Företagarförbundet Fria Företagare. Den stora frågan är nu om regeringen går vidare och inkluderar det nya 3:12-förslaget i höstbudgeten (läggs 20 september) – och i vilken form – eller om de väljer att avvakta.

Stöd för förebygga sjukfrånvaro

Bara en tredjedel kvinnor

Miljoner till startups

Nu kan du som arbetsgivare anlita företagshälsovård för att förebygga sjukfrånvaro och få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete – och få halva kostnaden tillbaka från Försäkringskassan (max 7 000 kr/insats). Användandet av det arbetsplatsnära stödet ökar för varje år, men fortfarande missar många arbetsgivare att bidraget finns.  Källa: verksamt.se

Den genomsnittlige företagaren i Sverige är en 53-årig man i Stockholmsregionen som driver ett mindre aktiebolag. Andelen kvinnliga företrädare (t ex styrelseledamot, ordförande eller VD) i svenska företag är 33,8 procent. Andelen män är 66,2 procent. Det framgår av Bolagsverkets statistik över företrädare i svenska företag och styrelser.

Bland 650 sökande valdes 117 startup-bolag med innovativa affärsidéer som får dela på 35 miljoner från Vinnova i en ny satsning. Bolagen får ett bidrag på 300 000 kr för att utveckla nyskapande lösningar som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb. Hälften av affärsidéerna handlar om tjänsteinnovation, varav många inkluderar digitala tjänster.

“3:12 ÄR absurd redan som den är. Den

motverkar intresset att investera eftersom man inte tillåts att ens ta tillbaka investeringen på ett enkelt och rakt sätt, hur bra företaget än går och hur många som därtill kan anställas. Förändra inte 3:12, utan ta bort den helt. Jag borde närsomhelst kunna få ta tillbaka en initial riskinvestering, helt skattefritt. Därefter utdelningsutrymme utifrån en dynamisk konstant som är skattemässigt gynnsam och inte äventyrar mitt sociala ansvar som ägare. Varför ens diskutera något annat?” ”MÅNGA KOMMER att maximera sin ut-

9

Profile for Fria Företagare

Fria Företagare nr 2 2017  

Fria Företagare nr 2 2017  

Advertisement