Page 30

[FÖRETAGARE PÅ VÄG]

Företagsbil

- är det värt risken? Visst kan du som ha en bil som står på företaget utan att du behöver betala förmånskatt. TEXT & FOTO: ANNA SVENSSON

OM BILEN uteslutande används i din verk-

samhet har du rätt att låta ditt företag betala och dra av för samtliga kostnader, med undantag för böter eller felparkeringsavgifter. Den stora fördelen är att du slipper beskattas privat för förmånsvärdet samtidigt som ditt företag slipper betala arbetsgivaravgifter på detsamma. BEVISBÖRDAN LIGGER hos dig och därför måste du ha en noggrant förd körjournal som styrker att du inte kört privat mer än sammanlagt 100 mil vid högst tio tillfällen det senaste året. I praktiken innebär detta att bilen måste stå parkerad vid företaget och att du till exempel inte kan svänga förbi affären då och då för att handla med dig mat hem när du ändå är ute på uppdrag.

2

För in uppgifterna i körjournalen efter varje körning.

vill, och att du därmed sannolikt fuskat med körjournalen.Många företagare ser därför till att ha minst en privatägd bil som är dyrare för att kunna visa att företagsbilen inte använts för privata körningar. Detta är dock ingen garanti för att Skatteverket köper det argumentet, speciellt inte om företagsbilen är en vanlig personbil.

te slår ned på bilinnehavet vid en eventuell skatterevision. Ett alternativ till att ha en företagsbil är att istället använda den som förmånsbil, som man fritt kan disponera på fritiden men då också betala skatt och arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.

ÄVEN OM körjournalen är noggrant förd och att det tydligt framgår att bilen uteslutande använts i jobbet kan du ändå bli förmånsbeskattad i efterhand, eftersom Skatteverket anser att du som företagsledare haft dispositionsrätt. Det vill säga det finns ingen som hindrat dig från att använda bilen när och hur du

OM DEN däremot är specialbyggd för verksamheten, till exempel en hantverkarbil med fast monterad verkstadsinredning, ökar sannolikheten för att Skatteverket in-

själv betalar drivmedlet och samtidigt tar ut skattefri milersättning enligt schablonen för resorna som skett i tjänsten, som även dessa ska styrkas med körjournal

Få arbetsgivare = få nya företag

Näst bil en Google och Apple?

Polis testar Fordhybrid

– Kommuner med lågt nyföretagande är ofta små kommuner med ett fåtal arbetsgivare. Det är då svårt att behålla och attrahera de unga som flyttar till större städer. Så här har det varit under en lång period. I kommuner med inflyttning och en större marknad ökar istället nyföretagandet, säger Mats Evergren marknadschef, NyföretagarCentrum Sverige.

Självkörande bilar eller bilar med smarta körfunktioner gör att bilköparna har större förtroende för teknikföretag än de har för traditionella biltillverkare. Hela 6 av 10 (57%) kan tänka sig att byta ut sitt nuvarande bilmärke om det blir möjligt att köpa sin bil från företag som Apple eller Google, visar en undersökning från Capgemini.

Ford startar i höst ett projekt för att testa plug-in-hybriden Transit Custom i London. I projektet ska 20 av de nya eldrivna transportbilarna integreras i ett antal utvalda bilflottor som dagligen trafikerar Londons gator, bland dem polisen. Syftet med projektet är att undersöka hur elektriska bilar kan bidra till en bättre luftkvalitet i storstäder.

MINST ADMINISTRATION blir det om man

Profile for Fria Företagare

Fria Företagare nr 2 2017  

Fria Företagare nr 2 2017  

Advertisement