Page 24

[VA-STRID]

”De styrande tycks leva i en annan värld” Företagare i vattenkamp med Höörs kommun I Höörs kommun är vatten nästan lika dyrt som guld. Flera företagare har reagerat kraftigt över kommunens sätt att ta betalt för dricksvatten. – De styrande tycks leva i en annan värld, säger småföretagaren, REINHOLD HÅKANSSON. TEXT: TOBIAS SANDBLOM

FOTO: FOTALIA

HÖÖRS KOMMUN har förhållandevis nya

vattenavgifter. De tar ut en lägenhetsavgift oberoende av hur lite vatten man använder. – För vårt lilla företag innebär det en extrautgift på 5 532 kronor per år. Då använder vi 35 kubik vatten, säger Reinhold Håkansson. Han pekar på ännu värre exempel. Företag med stora lagerytor får betala stora pengar trots att de inte använder mycket vatten alls. – En kollega fick en faktura på 130 000 kronor för 48 kubikmeter vatten. De har så stora

24

lagerytor. Lager omsätter ju ingenting. Vattenkostnaden var 50 procent av omsättningen för ett företag. REINHOLD HÅKANSSON menar att han och de andra företagen betalar för något de inte har eller som de inte använder. Hans företag, Reipal, tillverkar dels räddningsverktyg till brandkåren, maskiner som gör att man kan säkra bilar vid olyckor. Sen gör de även maskiner som förenklar arbetet med trädfällning. – Vi jobbar mot kunder i Kina, Tyskland och Spanien bland annat. Vi vill gärna ligga kvar i Höör eftersom det är där jag kommer från, men det är ohållbart om det ska fortsätta så här, säger Reinhold Håkansson.

– VA-avgiften togs för runt fyra år sedan. Den är konstruerad utifrån branchorganisationens anvisningar, det är inget vi hittat på själva. Förklaringarna till att man tar ut avgift på yta och inte på förbrukad mängd vatten är flera. Dels är rören lagda och kostnaden ska betalas på ett visst antal år. Rören är dimensionerade för den storlek som lokalerna har. Verksamheten i lokalen kan förändras under dessa år samt det går inte att ”snåla” med vattenmängden då konstruktionen på ledningsnätet är konstruerat så att det måste vara en ganska stor mängd vatten som transporterar avfallet ner till reningsverket, säger Stefan Lissmark. HAN ÖPPNAR för en ändring:

STEFAN LISSMARK (S), kommunstyrelsens

ordförande i Höör, bekräftar att han mött liknande synpunkter tidigare. Den 8 mars hade kommunen ett möte med företagare.

– Kommunstyrelsen kommer idag (mitten av maj) att fatta beslut om en översyn av VA-avgifterna. Vi får se hur detta faller ut i slutändan.

Profile for Fria Företagare

Fria Företagare nr 2 2017  

Fria Företagare nr 2 2017  

Advertisement