Page 22

[BRAND & FÖRSÄKRING]

Så väljer du rä "Livet kändes meningslöst, men jag visste i alla fall att jag hade de bästa försäkringarna som fanns på marknaden" Delar av Björketorps gård ödelades i en VÅLDSAM BRAND. Nu har ägaren Per Brunberg byggt upp de förstörda byggnaderna. – Det har varit slitsamt. Framförallt har alla turerna med försäkringsbolaget tagit mycket tid i anspråk, säger han. TEXT: PETER FREDRIKSSON

PER BRUNBERGS TIPS! Se över dina försäkringar årligen och spela ut de olika försäkringsbolagen mot varandra. Dokumentera alla byggnader och inventarier med bilder och spara dessa i till exempel ett bankfack.

FOTO: PRIVAT

Förvara all bokföring och andra viktiga dokument på ett brandsäkert ställe. NÄR PER Brunberg kom ut från mjölkningen sent en fredagskväll möttes han av en syn han aldrig kommer att glömma. En 50 meter hög rökpelare stod upp ur en av de äldre ladugårdarna. Under de kommande dagarna befann sig Per och resten av familjen i chock. Inte nog med att en så stor del av gårdens verksamhet raderats ut på bara några minuter så var det smärtsamt även på andra sätt. – Jag hade gått i de här byggnaderna sedan jag var barn och beundrat det gedigna hantverket. Ända sedan jag tog över gården efter min far hade jag gjort allt för att bevara det gamla för framtiden, säger Per som beskriver de följande dagarna som några av de värsta i sitt liv. – Livet kändes meningslöst, men jag visste i alla fall att jag hade de bästa försäkringarna som fanns på marknaden. Och jag trodde på fullt allvar att det inte borde bli några problem att få full ekonomisk kompensation. UNDER DET första mötet med försäkrings-

bolaget verkade det som om allt skulle lösa sig relativt smidigt, något som dock visade sig vara helt fel.

22

OM DET VÄRSTA HÄNDER: Försaka inte företagets löpande produktion. Anlita hellre expertis för värdering och förhandlingar. Anklaga inte dig själv. Per Brunberg – Det har varit en kamp om det mesta. Vi har genomgående haft olika synpunkter på hur olika inventarier ska värderas och vilka de faktiska kostnaderna varit för driftsavbrottet, säger han mer eller mindre uppgivet. Att kämpa emot en stor organisation som har personal som är specialister på att pressa sina egna utgifter beskriver han som Davids kamp mot Goliat, med den skillnaden att i det här fallet vann Goliat. FÖRSÄKRINGSBOLAGET GAV Per tre huvudalternativ till hur skadorna på byggnaderna och inventarierna skulle regleras. Antingen skulle han få en blygsam engångssumma kontant och så var saken ur världen. Eller så skulle byggnaderna åter-

Stå på dig gentemot försäkringsbolaget. Ta strid om du inte kommer överens med dem.

GÖR ENKEL RISKANALYS Vilka risker finns det i dag, vilka risker kan tillkomma? Vilka risker går det att försäkra sig emot? Vilka risker går det inte att försäkra sig emot?

ställas, men då fanns det en hel del åldersavdrag inräknade som skulle göra det svårt att få samma standard som tidigare. Per valde det tredje alternativet som in-

Profile for Fria Företagare

Fria Företagare nr 2 2017  

Fria Företagare nr 2 2017  

Advertisement