Page 1

Výzva pre  študentov  Žilinskej  univerzity

KARIÉRNY PROGRAM  IPESOFT Spoločnosť  IPESOFT  hľadá budúcich  kolegov  svetového  formátu, do  začínajúceho  trojročného  kariérneho  programu. Túto  výzvu  adresujeme  všetkým   ambicióznym  kreaLvnym  mladým   ľuďom,   ktorí   sú   ochotní   na  sebe  tvrdo  pracovať   a   učiť   sa  novým  progresívnym  veciam.     Úlohou   tohto   programu  je   pripravovať  uchádzačov   pre  odborné  pozície  v  spoločnosP  IPESOFT.   Počas  trvania  programu   budú  pracovať   na  pridelených  úlohách,  ktoré  budú  adekvátne  ohodnotené  vzhľadom  k   ich   náročnosP.   Absolventom   programu   budú   po   jeho   ukončení   ponúknuté   odborné   pozície   v   rámci  spoločnosP   a   bude   im   poskytnutá   možnosť   stabilného,   perspekLvneho   a   dobre   ohodnoteného  zamestnania.   Rozšírte  náš  Lm,  a  staňte  sa  súčasťou  jednej  z  najúspešnejších  slovenských  IT  firiem.  IPESOFT   spol.   s   r.o.  je  jednou   z   mála  slovenských  spoločnosL   s   veľmi   rozsiahlym  vlastným   vývojom   progresívnych  SW  technológií  porovnateľných  vo  svetom  meradle.   IPESOFT   je  úspešná   slovenská  spoločnosť   so   sídlom   v   Žiline.   Od   svojho   vzniku   sa  venuje   vývoju  SW   technológií  reálneho   času  pre  energePku   a  priemysel.  V   súčasnosP  zamestnáva   približne   100   zamestnancov.   V   rokoch   2004   až   2007   sa   umiesPla   v   rebríčku   Deloite   Technology  Fast  500  EMEA  .  V  roku  2010  sa  jej  projekt  IPESOFT  REMS  stal    IT  projektom  roka   v  Slovenskej  republike. Ak  Vás  táto   výzva   zaujala,   uchádzajte  sa  prosím   o   zaradenie  do  programu  zaslaním   Vašich   podkladov   (CV   v   anglickom   a   slovenskom   jazyku,   aktuálna   fotografia)   na   našej   nižšie   uvedenej  e-­‐mailovej  adrese.    Svoje  podklady  zasielajte  najneskôr  do  15.3.2011. Tento   program   je  organizovaný   v   spolupráci  so  Žilinskou   univerzitou.   Viac   informácií   Vám   bude   poskytnutých   v   rámci   prezentačného   dňa,   ktorého   presný   termín   bude   zverejnený   v  najbližších  dňoch.                                                                                                                                            

IPESOFT spol.  s  r.o. Úsek  riadenia  ĽZ  a  CS Bytčická  2 010  01  Žilina e-­‐mail:  miklebarat.peter@ipesok.sk

Kariérny program pre študentov FRI  
Kariérny program pre študentov FRI  

IPESOFT kariérny program