Page 1

Bu məqaləmizdə Windows 7`də XP`də olduğu kimi QuickLaunch düzəltməyi öyrənəcəyik.Bildiyiniz kimi Windows 7yükləndikdən sonar b funksiyaWindows 7üzərindəolmurvəyaxudbunuaktivedəbilmirik.Ancaqsonraməlumolduki, QuickLaunchfunksiyasıWindows 7üzərindəgizlibirfunksiyakimigəlib.Bunuaktivetməküçünaşağıdakılarıetməklazımdır. İlk öncə Taskbar üzərindəmouse`unsağdüyməsinisıxıb, açılanmenyudan Toolbars>New Toolbar seçirik.

Sonra açılan pəncərədə qovluq yoluna aşağıda şəkildə göstərilən yolu yazırıq. Yəni, %appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch yazırıq.

Daha sonra ENTER düyməsinə sıxıb, açılan pəncərədə SELECET FOLDER seçirik. Bundan sonra Qucik Launch funksiyası Windows 7`də aktivolur.


Ümid edirəm ki, kiçik məqalədə olsa, yararlı olmuşdur.

Növbəti məqalələr də görüşənə qədər. Bu məqalə www.FRHD.info saytı üçün yazılmışdır. Yazar: Fərhad KƏRİMOV

Quick Launch  

Yeni dərslik...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you