Page 1

STA F E T T E N

4

GLÆDELIG JUL O G G O DT N Y TÅ R

15. ÅRGANG NOVEMBER 2016


R E DA K T I O N E N S A D R E SS E Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk

R E DA K T I O N

Ansvarshavende Thora Brogaard Telefon 28 49 09 40 Afd. 7 - »Råholt« E-mail: ThoraBrogaard@oncable.dk Else Ottesen Telefon 81 61 34 31 Afd. 15 - Gartnerbo Rita Frantsen Telefon 27 97 61 24 Afd. 39 - Sæby Bypark Louise Ottesen Telefon 27 86 78 70 Afd. 36 - Niels Juelsvej

Bladet omdeles gratis i ca. 3500 ek­sem­plarer til alle husstande i bo­lig­for­eningen. Navngivne artikler dækker nød­ ven­ digvis ikke redaktionens synspunkter. Anonyme artikler, læserbreve, mv. optages kun, når navn og adresse er re­daktionen bekendt.

G R A F I S K P RO D U K T I O N SAL TRYK ApS Jernbanevej 24 - 28 9970 Strandby Telefon 98 48 28 88 www.sal.dk Mail: sal@sal.dk

Dette blad udkommer uge 47/48 2016 Næste blad udkommer uge 21 - 2017 Stof til dette blad afleveres til Thora Brogaard senest den 19. april 2017

2


A D M I N I ST R AT I O N E N STORT TILLYKKE Vi ønsker Else Pape et stort tillykke. Else har boet i samme lejlighed i 60 år i vores afdeling 6 - Koktved - vi glæder os så meget over trofaste beboer.

HUSK!

HUSK!

S O RT E R E A F FA L D O G KO M PA P I R I PA P I R M O LO K O G G L A S O G DÅ S E R I F L A S K E M O LO K

L ÆG D I N E B RU GT E U G E B L A D E I VA S K E R I E T SÅ G L Æ D E R D U A N D R E

3


Direktør Kim Madsen

Souschef/Regnskabschef Claus Thomsen

Økonomi

A D M I N I ST R AT I O N FREDERIKSHAVN Harald Lunds Gade 15 9900 Frederikshavn

SÆBY

Lene Rhiger Ann la Cour Rita Vestergaard Anette Jensen Marie Møller Jensen

Udlejning

Aalborgvej 95 9300 Sæby

TELEFON: 9620 1940 TELEFAX: 9843 8642

Udlejningschef Helle Dam Jensen Laila Skovbak Mette Kristensen Anja Boelt

Mail: info@fbmail.dk www.frederikshavnboligforening.dk

Beboerservice

KO N TO RT I D Fr-havn

Sæby

Mandag 10-15 Tirsdag 10-15 Onsdag 10-15 Torsdag 10-17 Fredag 10-12

10-14 10-14 10-14 12-17 Lukket

H O V E D B E ST Y R E L S E N Bestyrelsesformand

Sekretær, Ulla Pedersen Kontaktperson, Roland Pedersen

Teknisk afdeling Driftschef, Jesper Nymark Christian Sørensen Karl Falden Ann-Karina Lundgren Niemann Brian Thomsen Dennis Karlsen

Bjarne Walentin

Næstformand

VAGTO R D N I N G

Jens Erik Kristensen

Beboerservice uden for normal arbejdstid

Thora Brogaard Fie Mølholt Henrik Larsen Per Sørensen Mona Løth

Ring til G4S på telefon 70 22 45 15 Efter velkomsthilsen skal boligforeningens abonnementsnr. 265 254 trykkes, efterfulgt af # Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening, oplys afdeling, navn og adresse.

4


A F D E L I N G 39 - SÆ BY BY PA R K

NÅR EN BEBOERE VENDER TILBAGE Her i afdelingen er der ikke den store udskiftning af beboere. Men når en beboer flyttede til Havnebo efter at have boet her i 2 år, og nu efter 6 år der, vender tilbage, må det jo, foruden at være meget bynært, også være et godt sted at bo. Dette er netop sket for Ingrid Andersen, der nu er ved at være etableret her igen. Både med de flotte krukker på terassen, og indenfor i lejligheden.

Så her er det meget centralt, og man kan gå rundt i byen og selv ordne de daglige ting, også selv om man bliver ældre og har brug for rollator. Rita V. Frantsen

5


AFDELING 12 - HÅNBÆK

AFDELINGSMØDE Tirsdag den 13. september 2016 kl. 18.30 afholdt Afd. 12 Hånbæk ordinært afdelingsmøde i Arena Nord, der var mødt 168 beboere repræsenterende 84 lejemål. Næstformanden bød velkommen med en hilsen fra formanden, der desværre måtte melde afbud. Boligforeningens næstformand blev valgt som dirigent og foranledigede godkendelse af dagsordenen og valg af 2 stemmetællere. Derefter blev beretningen forlagt og udover den udsendte skriftlige beretning ori-

6

enterede næstformanden om situationen vedr. bredbånd og tv, hvor afdelingsbestyrelsen arbejder på at indhente mere information fra YouSee om antenneforholdene. Derudover havde bestyrelsen arbejdet på at gøre Forbrugsafregningen mere forståelig. Forbrugsafregningen, afholdelse af møder for ”nye beboere” og en rapport om de Boligsociale forhold i Hånbæk ville der blive orienteret om under Eventuelt. Afdelingens driftsbudget for 2017 og 10 årsplanen blev forlagt af Boligforeningens regnskabschef.


Der var indkommet 5 forslag til afdelingsmødet. Et forslag om at fælde et træ, der tog lyset for vinduer og altaner i en opgang, blev demokratisk vedtaget af afdelingsmødet. 2 forslag om dels overdækning af parkeringspladser og om udspænding af tråde på tagene som værn mod måger, blev trukket af forslagsstillerne efter megen debat og næstformandens oplysning om, at forslagene begge ville være meget omkostningstunge og der ikke ved forelæggelsen af forslagene, var oplyst de økonomiske konsekvenser, derfor var det vanskeligt for afdelingsmødet at tage stilling. Et forslag om at nedsætte ventetiden på garager, ved en bedre styring og kontrol af dokumentation for bilregistreringen blev trukket, efter at næstformanden havde oplyst at afdelingen / afdelingsmødet ikke kunne pålægge boligforeningens administration yderligere styring af registreringsattesterne. Så var der fremsat et forslag om tilladelse til at holde kat i afdelingen, efter nogen debat faldt forslaget, hvor fire stemte for forslaget og resten af stemmerne var imod. Herefter var der valg, Inga Løkke og Erling Laursen blev genvalgt uden modkandidater, ved valg til suppleant blev Kirsten Sørensen forslået og valgt. Herefter orienterede regnskabschefen om muligheden for energiforbedring i afd. 12.

Under Eventuelt var der flere emne til debat bl.a. bestyrelsens indstilling til fremsatte forslag, udsendt materiale var skrevet for småt, mangelfuld trappevask, henstilling af stort affald ved molokkerne i weekenden, affald fra husejere syd for Hånbæk, der benytter afdelingens molokker, flere handicappladser, en forslagsstiller blev overrasket over at der skulle foreligge økonomiske konsekvenser i forbindelse med et forslag, manglende debat om knallertkørsel i Hånbæk. Næstformanden svarede på de fremsatte punkter og supplerede med de tiltag, der gøres for fortsat at gøre Hånbæk attraktiv for nuværende og nye beboere. Herefter blev der kort orienteret om De Boligsociale Forhold i Hånbæk, om de tiltag der var gjort i et forsøg på at gøre Forbrugsopgørelsen mere forståelig og endelig blev Møde for ”nye beboere” gennemgået, hvor bestyrelsen lagde vægt på, hvorfor vi bruger mottoet ”hånbæk - et godt sted at bo”. Dirigenten afsluttede afdelingsmødets dagsorden og næstformanden takkede JEK og CT for deltagelse i afdelingsmødet og takkede deltagerne for debatten og for det store fremmøde, og kl. 20.40 gik deltagerne over til et let traktement. Afdelingsbestyrelsen

77


A F D E L I N G 4 5 - SÆ BY ST R A N D

SOMMERUDFLUGT TIL SKAGEN Sommeren er gået på hæld og ved at være afløst af en ny del af året. Vi vil derfor gerne dele en dejlig oplevelse som et minde fra sommeren 2016 med jer! I afdelingsbestyrelsen på Sæby Strand har vi i et fokuspunkt at arbejde ud fra; det sociale fællesskab i vores skønne afdeling 45, så alle der ønsker det får mulighed for at lære andre på Sæby Strand at kende. Efter en vellykket julefrokost for vores afdeling i 2015, blev vi enige om at afholde en sommerudflugt i 2016. D. 2. juni blev fastsat til turen og bussen fra Hørby Rute-& Turistbusser bestilt. Alle tilmeldte mødte op med godt humør, hvilket er et godt grundlag for en hyggelig og

8

sjov atmosfære både på busturen og hele dagen igennem. Det blev en tur, hvor vi så og oplevede en del af Skagen, som vi end ikke havde forventet. Som en ekstra bonus kørte chaufføren først til havnen i Skagen, hvor vi fik mulighed for at se den store havneudvidelse; her kan de helt store krydstogtskibe lægge til kaj. Vi fik desuden Gammel Skagen at se inden turen gik hjemad igen. Dejligt med en god fortæller, der levendegør historien om Skagen på formidabel vis – både den gamle og den nye historie! Vi besøgte Grenen Kunstmuseum, der er stiftet af den karismatiske kunstner Axel Lind. Vi fik et flot foredrag ved hans enke,


der ligeledes guidede os rundt og fortalte om de forskellige værker. Der var også tid til på egen hånd at besigtige værkerne – herunder Axel Linds karakteristiske marinemalerier. Derefter var det tid til at køre tilbage til havnen, hvor vi fik et lækkert stjerneskud på Jørgens Spisehus. Det blev et hyggeligt ophold, hvor snakken gik livligt – og med fornyet energi efter en kop kaffe, kørte vi igen til det yderste af Danmark, hvor Sandormen var bestilt til en tur ud til spidsen af Grenen. Her kunne vi svale fødderne i

de to have, der mødes her – eller blot nyde udsigten i godt selskab. Tid til at udforske Skagens butikker blev det også til. En sommerdag i Skagen, hvor der dufter af friskbagte vafler til skøn is – fristede en hel del af os. Efter en rigtig skøn dag ankom vi igen til Strandkanten sidst på eftermiddagen. Afdelingsbestyrelsen vil arbejde på, at vi igen kan få en god sommertur i 2017. På bestyrelsens vegne Anne-Dorthe Sørensen

99


A D M I N I ST R AT I O N

STA F E T FO R L I V E T Den 27. - 28. August var der Stafet for livet i Frederikshavn. Stafet for Livet er en stafet, der varer 24 timer, da kræftpatienter kæmper med sygdommen hele døgnet. Vi blev enige om, at vi ville deltage med et hold, da der desværre er flere her i Frederikshavn Boligforening, der har været eller er ramt af kræft. Der var en utrolig flot opbakning med hele 45 personer, hvilket gjorde os til det største firma der var repræsenteret, og desuden var vi det eneste hold, der havde folk på banen hele døgnet.

10

I alt har vi gået 375 omgange svarende til 525 km. Samtidig har vi indsamlet kr. 21.172 til Kræftens Bekæmpelse – tusind tak for alle donationerne. Personligt er jeg meget stolt over, at have så mange fantastiske kollegaer der stiller op, og støtter dette flotte arrangement, hvor pengene går til Kræftens bekæmpelse. Vi håber, at vi kan lave et hold igen til næste år og der er endnu flere, der har lyst til at bakke op om Stafetten. Hilsen ”holdkaptajn” Ann-Karina


11 11


VIGTIGT AT DU VÆLGER TV-PAKKE FRA YOUSEE Når du som beboer i Frederikshavn Boligforening pr. 1. januar 2017 går fra en Grundpakke, som opkræves via huslejen til i stedet at blive opkrævet direkte hos YouSee, skal du vælge hvilken tv-pakke, som du vil fortsætte med efter 1. januar.

SÅ DA N VÆ LG E R D U D I N T V- PA K K E Du modtager i december et brev med valg af tv-pakke. Her skal du vælge, hvilken tvpakke du vil have efter den 1. januar 2017. I brevet får du beskrevet dine valgmuligheder nøje.

Det er vigtigt, at du vælger en tv-pakke, da dit tv-signal ellers lukkes i slutningen af januar 2017.

N Y E FO R D E L E M E D D E N N Y E A F TA L E

Har du en YouSee tv-boks eller YouSee Bredbånd beholder du automatisk disse, når du vælger tv-pakke. Bestiller du derimod ikke en tv-pakke, lukkes dit bredbånd og din tv-boks automatisk, når dit tv-signal lukkes.

Når du har tv fra YouSee, kan du også få bredbånd. I den nye aftale med YouSee får alle beboere i Frederikshavn Boligforening særlige hastigheder og billigere priser på bredbånd. Så kan hele familien skype, streame film, spille online, hente musik, uploade billeder og surfe på samme tid.

B E H O L D D I N N U VÆ R E N D E T V- PA K K E E L L E R FÅ M E R E VA LG F R I H E D Du har mulighed for at vælge den samme tv-pakke, som du har i dag - eller en større tv-pakke. Du kan også sammensætte dine favoritkanaler selv ved at vælge 10, 20 eller 36 valgfrie tv-kanaler oven på en Grundpakke. For at du er bedre klædt på til at vælge tv-pakke, giver vi alle beboere adgang til Fuldpakken med i alt 61 kanaler. Så kan du få et bedre kendskab til de mest populære tv-kanaler. Alle kanalerne kan ses indtil du har valgt tv-pakke eller dit tv-signal lukkes i slutningen af januar 2017. Du betaler ikke ekstra for at se Fuldpakken.

Når du modtager dit brev med valg af tvpakke, vil du samtidig få en oversigt over de særlige bredbåndshastigheder og priser, som du kan vælge i mellem. Du kan bestille YouSee Bredbånd sammen med dit valg af tv-pakke. Få hjælp i YouSee butik i Frederikshavn Kom ned i YouSee butik og få svar på dine spørgsmål og hør om dine muligheder. Du finder butikken her: Danmarksgade 78 9900 Frederikshavn Vi håber, du synes om den nye tv-løsning, og at vi fortsat skal levere dig den bedste underholdning med tv, bredbånd og mobil. Venlig hilsen YouSee

12


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N A F D E L I N G 1 - V I N K E LG Å R D E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Hanne Hærvig Vinkelvej 5, st. th., 9900 Frederikshavn Telefon 42 79 73 26

EJENDOMSFUNKTIONÆR Henrik Hugo Larsen Telefon 23 38 72 01 Mail: afd.1@fbmail.dk

AFDELING 2 H ØJ B O/ B A K K E B O/ B Ø G E B O A F D E L I N G S FO R M A N D

Anne Mette Tellefsen B. Hassingsvej 7, 1. tv., 9900 Frederikshavn Telefon 25 14 21 83

EJENDOMSFUNKTIONÆR Søren Emil Jensen Telefon 23 38 72 02 Mail: afd.2@fbmail.dk

A F D E L I N G 3 - B A K K EG Å R D E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Jette Toft Vinkelvej 10, 1. tv., 9900 Frederikshavn Telefon 29 62 24 40

EJENDOMSFUNKTIONÆR Henrik Hugo Larsen Telefon 23 38 72 01 Mail: afd.3@fbmail.dk

A F D E L I N G 4 - C LO O S PA R K E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Leo Rasch Konsul Cloos Vej 5, 9900 Frederikshavn Telefon 20 65 06 33

EJENDOMSFUNKTIONÆR Carsten Thomsen Telefon 23 38 72 17 Mail: afd.4@fbmail.dk

13


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N

A F D E L I N G 6 - KO K T V E D A F D E L I N G S FO R M A N D

Søren K. Nielsen Plantagevej 36, 1. th., 9900 Frederikshavn Telefon 40 16 85 61

EJENDOMSFUNKTIONÆR Kristian Stenberg Nielsen Telefon 23 38 72 06 Mail: afd.6@fbmail.dk

A F D E L I N G 7 - R Å H O LT A F D E L I N G S FO R M A N D

Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93, st., 9900 Frederikshavn Telefon 28 49 09 40

EJENDOMSFUNKTIONÆR Søren Robenhagen Telefon 23 38 72 07 Mail: afd.7@fbmail.dk

A F D E L I N G 8 - M U N K E PA R K E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Klaus-Ole Andersen Suensonsvej, 40. 1. tv., 9900 Frederikshavn Telefon 42 43 31 12

EJENDOMSFUNKTIONÆR Frank Schalz Pedersen Telefon 23 38 72 08 Mail: afd.8@fbmail.dk

AFDELING 9 ST J E R N E N / V E ST E RG A D E A F D E L I N G S FO R M A N D

Hanne Godsk Kokholm Vestergade 31 C, st. tv., 9900 Frederikshavn Telefon 60 16 11 12

EJENDOMSFUNKTIONÆR

Henrik Thomsen 14 14 · Telefon 23 38 72 15 · Mail: afd.15@fbmail.dk Ole Helsinghoff · Telefon 23 38 72 19 · Mail: afd.9@fbmail.dk


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N A F D E L I N G 1 1 - H Ø R K Æ R PA R K E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Lea Jensen Suensonsvej 23, st., 9900 Frederikshavn Telefon 98 43 82 39

EJENDOMSFUNKTIONÆR Per Sørensen Telefon 23 38 72 11 Mail: afd.11@fbmail.dk

AFDELING 12 - HÅNBÆK A F D E L I N G S FO R M A N D

Aksel Jensen Højrupsvej 74, 3. tv., 9900 Frederikshavn Telefon 29 67 94 78

EJENDOMSFUNKTIONÆR Henrik Buckhave Telefon 98 43 26 92 Mail: afd.12@fbmail.dk

A F D E L I N G 1 3 - RO S E N H AV E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Jørgen Raabjerg Hånbækvej 16, 9900 Frederikshavn Telefon 20 81 60 31

EJENDOMSFUNKTIONÆR Henrik Buckhave Telefon 98 43 26 92 Mail: afd.12@fbmail.dk

AFDELING 14 - LINDEBO A F D E L I N G S FO R M A N D

Poul Erik Pedersen Randersgade 28, st. tv., 9900 Frederikshavn Telefon 27 18 50 41

EJENDOMSFUNKTIONÆR

Jan Elgaard Andersen & René Larsen Telefon 23 38 72 13 - 23 38 72 14 Mail: afd.14@fbmail.dk

15


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N

A F D E L I N G 1 5 - G A RT N E R B O A F D E L I N G S FO R M A N D

Else Ottesen Vestergade 9 B, 2., 9900 Frederikshavn Telefon 81 61 34 31

EJENDOMSFUNKTIONÆR Henrik Thomsen Telefon 23 38 72 15 Mail: afd.15@fbmail.dk

A F D E L I N G 1 6 - RØ N N E PA R K E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Fie Mølholt Fælledvej 33, 9900 Frederikshavn Telefon 26 27 51 03

EJENDOMSFUNKTIONÆR Svend Erik Frandsen Telefon 23 38 72 16 Mail: afd.16@fbmail.dk

A F D E L I N G 17 - T EG LG Å R D SV E J A F D E L I N G S FO R M A N D

Susanne Sleiborg Teglgårdsvej 16, st., 9900 Frederikshavn Telefon 25 34 20 98

EJENDOMSFUNKTIONÆR Carsten Thomsen Telefon 23 38 72 17 Mail: afd.17@fbmail.dk

A F D E L I N G 1 8 - G Æ RU M A F D E L I N G S FO R M A N D

Mogens Uggerhøj Askevej 22, Gærum, 9900 Frederikshavn Telefon 21 44 89 24

EJENDOMSFUNKTIONÆR Henrik Buckhave Telefon 16 98 1643 26 92 Mail: afd.12@fbmail.dk


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N AFDELING 20 - SUDERBO A F D E L I N G S FO R M A N D

Elsebeth Thomsen Odinsvej 153, 9900 Frederikshavn Telefon 30 26 71 24

EJENDOMSFUNKTIONÆR Jesper Nielsen Telefon 23 38 72 20 Mail: afd.20@fbmail.dk

A F D E L I N G 2 2 - M I DT P U N K T SKANSEN - GRØNTORVET A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Ingeborg Christensen - tlf. 61 30 94 07

EJENDOMSFUNKTIONÆR Lars Pedersen Telefon 23 38 72 23 Mail: afd.22@fbmail.dk

AFDELING 25 B O FÆ L L E S S K A B E T A S G A A R D A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR Jesper Nielsen Telefon 23 38 72 20 Mail: afd.20@fbmail.dk

A F D E L I N G 26 - A B I L D PA R K E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR Henrik Christensen Telefon 28 86 19 26 Mail: afd.26@fbmail.dk

17 17


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N

AFDELING 43

SENHJERNESKADE CENTER NORD A F D E L I N G S FO R M A N D Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR

!

Mogens Andersen Telefon 98 43 26 92 Mail: afd.43@fbmail.dk

AFDELING 44 - KIRKEVEJ 9990 SKAGEN A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR Thomas Dannerlev Telefon 40 23 78 49 Mail: afd.44@fbmail.dk

! !

A F D E L I N G 47 - B A K K E H U S E N E GÆRUM A F D E L I N G S FO R M A N D

Claus Jensen Bakkehusene 31, 9900 Frederikshavn Telefon 20 88 53 23

EJENDOMSFUNKTIONÆR Henrik Buckhave Telefon 98 43 26 92 Mail: afd.12@fbmail.dk

! !

KO N TO RT I D I F R E D E R I K S H AV N

A L L E E J E N D O M S F U N K T I O N Æ R E R I F R E D E R I K S H AV N H A R T R Æ F F E T I D F R A 8 . 3 0 - 9 .0 0 A F D . 1 2 T I L L I G E 1 1 . 3 0 - 1 2 .0 0

KO N TO RT I D I SÆ BY A L L E E J E N D O M S F U N K T I O N Æ R E R I SÆ BY H A R T18 E L E FO N T I D 7. 0 0 - 7.1 5 O G 1 2 . 3 0 - 1 2 . 4 5


A F D E L I N G S OV E R S I GT

SÆ BY

AFDELING 28

GRØNNEVÆNGET - CHR. PEDERSENSVEJ ALGADE - RINGPARKEN - SØNDERMARKSVEJ A F D E L I N G S FO R M A N D Michael Nielsen, Ringparken 18, 9300 Sæby Telefon 25 75 71 13

EJENDOMSFUNKTIONÆR

Peter Fuglsang Telefon 29 48 65 47, Mail: fuglsang@fbmail.dk

A F D E L I N G 29

SOLSBÆKVEJ - ROSENVÆNGET A F D E L I N G S FO R M A N D

Finn Nielsen, Rosenvænget 13, 9300 Sæby Telefon 98 46 45 27, Mobil 40 56 14 80

EJENDOMSFUNKTIONÆR Frank Thygesen Telefon 20 90 64 46 Mail: frank.t@fbmail.dk

AFDELING 30

ROSENVÆNGET - SOLSBÆKVEJ A F D E L I N G S FO R M A N D

Kalle Olsen, Rosenvænget 6, 9300 Sæby Telefon 98 46 41 43

EJENDOMSFUNKTIONÆR Frank Thygesen Telefon 20 90 64 46 Mail: frank.t@fbmail.dk

AFDELING 31

ROSENVÆNGET - GRØNNEVÆNGET A F D E L I N G S FO R M A N D

Kirsten Christensen, Rosenvej 20, 9300 Sæby Mobil 23 25 41 98

EJENDOMSFUNKTIONÆR Frank Thygesen Telefon 20 90 64 46 Mail: frank.t@fbmail.dk

19


A F D E L I N G S OV E R S I GT

SÆ BY

A F D E L I N G 3 2 - FA RV E RV E J A F D E L I N G S FO R M A N D Isabella Karina Jeppesen Farvervej 57, 9300 Sæby Telefon 29 67 23 89

EJENDOMSFUNKTIONÆR Charly Gotfredsen Telefon 20 90 64 43 Mail: charly@fbmail.dk

AFDELING 33

SÆBYGÅRDPARKEN STYGGE KRUMPENSVEJ - DRACHMANDSVEJ PILEVEJ - HERMAND BANGSVEJ A F D E L I N G S FO R M A N D Lene Andersen, Sæbygårdparken 46, 9300 Sæby Telefon 30 21 86 87

EJENDOMSFUNKTIONÆR

Peter Fuglsang, Telefon 29 48 65 47, Mail: fuglsang@fbmail.dk

AFDELING 34 - OPLAND

SVANEVEJ - BOGFINKEVEJ - HUMLEVEJ KANTARELVEJ - HØJLUNDSVEJ - ÅLBORGVEJ A F D E L I N G S FO R M A N D Jonna Johansen, Bogfinkevej 38, 9352 Dybvad Telefon 98 86 44 67

EJENDOMSFUNKTIONÆR

Frank Thygesen Telefon 20 90 64 46, Mail: frank.t@fbmail.dk

A F D E L I N G 3 5 - ROSENGÅRDEN SÆBY ÆLDRECENTER - KRONEN 22 STYGGE KRUMPENSVEJ 52 A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR

Morten Sørensen, 20 20 Tlf. 20 90 64 44, morten@fbmail.dk


A F D E L I N G S OV E R S I GT

SÆ BY

A F D E L I N G 36 NIELS JUELS VEJ A F D E L I N G S FO R M A N D

Louise Kragh Ottesen Mobil: 21 86 78 70, Mail: melchert79@yahoo.dk

EJENDOMSFUNKTIONÆR Frank Thygesen Telefon 20 90 64 46 Mail: frank.t@fbmail.dk

A F D E L I N G 37

CHR. PEDERSENSVEJ LAURITS CHRISTENSENS VEJ GL. STADION - GL. ÅLBORGVEJ A F D E L I N G S FO R M A N D Annie Kørvel, Kronen 20, 9300 Sæby Telefon 28 30 33 67

EJENDOMSFUNKTIONÆR

Charly Gotfredsen, Telefon 20 90 64 43, Mail: charly@fbmail.dk

A F D E L I N G 3 8 - H AV N E B O A F D E L I N G S FO R M A N D Peter Jacobsen Havnebo 16, 9300 Sæby Mobil 21 49 82 25

EJENDOMSFUNKTIONÆR Morten Sørensen, Tlf. 20 90 64 44, morten@fbmail.dk

A F D E L I N G 39 - SÆ BY BY PA R K A F D E L I N G S FO R M A N D

Rita Frantsen Chr. Pedersensvej 1, lejl. 24, 9300 Sæby Telefon 27 97 61 24

EJENDOMSFUNKTIONÆR Flemming Larsen Telefon 20 90 64 41 Mail: flemming@fbmail.dk

21 21


A F D E L I N G S OV E R S I GT

SÆ BY

AFDELING 40 - HOBITTEN A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR Morten Sørensen, Tlf. 20 90 64 44, morten@fbmail.dk

A F D E L I N G 4 2 - M A R I E ST E D A F D E L I N G S FO R M A N D

Robert Kjelvik Sæbygårdvej 38, st. 15, 9300 Sæby Telefon 40 85 03 97

EJENDOMSFUNKTIONÆR Hardy Christensen Telefon 40 23 78 48 Mail: afd.42@fbmail.dk

A F D E L I N G 4 5 - SÆ BY ST R A N D A F D E L I N G S FO R M A N D

Anne Dorthe Sørensen Strandkanten 5, st. th., 9300 Sæby Telefon 29 92 34 99

EJENDOMSFUNKTIONÆR Flemming Larsen, Telefon 20 90 64 41, flemming@fbmail.dk

22 22


A D M I N I ST R AT I O N E N NÅR DU KONTAKTER EJENDOMSFUNKTIONÆREN Når du skal have fat i en ejendomsfunktionær, skal du allerhelst bruge e-mail hvis du har mulighed for det, eller du kan lægge en seddel i hans postkasse. Du kan selvfølgelig også ringe til ham i arbejdstiden. Har Du ikke mulighed for noget af dette, kan du ringe til mobiltelefonen, men det er ikke sikkert ejendomsfunktionæren tager telefonen. Gør han ikke det, kan du indtale en besked på telefonsvareren, så bliver du kontaktet senest til næste træffetid.

H A R D U FÅ E T E T U O P SÆ TT E L I GT P RO B L E M ? Såfremt der opstår uopsætteligt behov herfor, hermed menes f.eks. • Sprængte vandrør, eller voldsomt utætte rør • Knuste ruder eller yderdøre • Yderdøre eller vinduer, som ikke kan lukkes • Tilstoppet toilet (i lejemål uden gæstetoilet) • Manglende strøm i lejemålet, efter at du har kontrolleret sikringer og relæ.

Kan du ikke træffe ejendomsfunktionæren hjemme, hvis en uopsættelig skade opstår, har vi truffet aftale med Group 4 Securicor (G4S) om, at du kan ringe til vagten der.

FØ LG V E J L E D N I N G E N : • Ring til G4S på tlf. 70 22 45 15 • Efter velkomsthilsen skal der trykkes 265 254 efterfulgt af # • Oplys, at du bor i Frederikshavn Boligforening, oplys afdelingens nummer eller navn, samt dit eget navn og adresse. Du vil herefter i en samtale med vagten, kunne fortælle om dit problem, hvorefter vagten vil være behjælpelig med en løsning på problemet. Med venlig hilsen Frederikshavn Boligforening Jesper Nymark Teknisk chef

Svigter et køle-/fryseskab, må du vurdere, om det kan vente til næste arbejdsdag. En fryser kan let holde madvarer indfrosset i mindst 24 timer, hvis lågen ikke åbnes i utide.

23


A D M I N I ST R AT I O N E N

V I N T E R P L A N FO R A L L E A F D E L I N G E R Ved snerydning i afdelingerne arbejdes der i henhold til “Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”. Det betyder at arbejdet skal være påbegyndt kl. 07.00. Sne der kommer efter kl. 22.00 fjernes først næste morgen. Uden for normal arbejdstid er det kun områder med 1. prioritet der vinterbekæmpes. Det er dog op til den enkelte ejendomsfunktionær at vurdere, om der med fordel skal køres uden for de fastsatte tidspunkter.

1. PRIORITERING Adgangsveje til opgange/indgange og til nærmeste offentlige fortov samt dette fortov.

2. PRIORITERING Adgangsveje til bebyggelsen herunder indkørsler, ind/udkørsel fra P-kældre og garager.

3. P R I O R I T E R I N G Parkeringspladser, køreveje og resterende sti- og gangareal.

24


ØNSKER DU OGSÅ DANMARKS BEDSTE INTERNET? Som du nok er bekendt med, er det snart tid til, at du skal træffe dit valg om leverandør af internet og TV. Bredbånd Nord er i fuld gang med at etablere fibernet i Frederikshavn og har i oktober og november afholdt informationsmøder og fiberdage, hvor du havde mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål.

Ønsker også Danmarks H VO Rdu FO R VÆ LG E bedste F I B E internet? R?

standen kan streame TV, film, og serier på flere enheder på samme tid. Udover internet kan man hos Bredbånd Nord også bestille TV, så ønsker man at samle sit TV- og internetabonnement hos én udbyder, så er muligheden til stede.

DU HAR FLERE M U L I G H E D E R FO R AT B E ST I L L E

Waoo er kåret i test Duditkan nu bestille Som du internet nok er bekendt med, som er detbedst snart tid til, atfor du skal træffe valg allerede om leverandør af internetpå ogbredbaandTV. 5. år i træk og topper li- i Frederikshavn Bredbånd Nordaf er iLoyalty fuld gangGroup med at etablere fibernet og eller har i oktober og Bredbånd november Nords kunnord.dk ringe til sten på både produktkvalitet og hvor kundeloafholdt informationsmøder og fiberdage, du havde mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål. deservice på telefonnummer 98 88 99 90. yalitet*. Med fiber får du en lynhurtigt og

Hvorfor vælge fiber? stabil forbindelse, som gør at alle i husWaoo internet er kåret som bedst i test for 5. år i træk af Loyalty Group og topper listen på både produktkvalitet og kundeloyalitet*. Med fiber får du en lynhurtigt og stabil forbindelse, som gør at alle i husstanden kan streame TV, film, og serier på flere enheder på samme tid. Udover internet kan man hos Bredbånd Nord også bestille TV, så ønsker man at samle sit TV- og internetabonnement hos én udbyder, så er muligheden til stede.

Du har flere muligheder for at bestille Du kan allerede nu bestille på bredbaandnord.dk eller ringe til Bredbånd Nords kundeservice på telefonnummer 98 88 99 90.

25


A F D E L I N G 1 5 - G A RT N E R B O

SOMMERTUR TIL JESPERHUS BLOMSTERPARK Onsdag den 17. august drog 32 glade personer på sommerudflugt til Jesperhus Blomsterpark. Vi startede kl. 8.30 medbringende rundstykker, kaffe og godt humør, vejret var heldigvis super dejligt. Vi skulle være i blomsterparken kl. 12.00 hvor vi spiste en dejlig buffet i Piratkroen. Der var alt hvad hjertet kunne begære, papegøjeshow med entusiastiske guider i det tropiske anlæg, frække abekatte og masse af fugle og sommerfugle. I parken var der opsætninger af figurerne fra H.C. Andersens historier. En lille tur med toget rundt i parken var super, da alle ikke var lige godt

26

gående, man kunne selv bestemme hvor man ville hoppe på og af toget og alle fik set hele parken, en service som ikke kostede en krone. Kl. 15.00 var der så igen kald sammen i Piratkroen, hvor vi fik serveret dejlig kaffe og hjemmebagt kringle, inden vi ca. kl. 16.30 drog mætte og glade afsted hjemover efter en rigtig dejlig dag. Tak til deltagerne og vi håber på en ny tur et eller andet sted hen i omegnen. Hilsen afdelingsbestyrelsen


27


A F D E L I N G 4 5 - SÆ BY ST R A N D

INDVIELSE AF ”STRANDKROGEN” Ved sidste beboermøde, blev der bevilliget flisebelægning samt et bordbænkesæt til opsætning på det grønne areal syd for blok 4, dette er nu leveret og opsat. Solveig og Kirsten bestemte en dag ”den bedste dag”, der, hvor der var både sol og varme, at det skulle indvies med maner, så der blev kaldt til samling. Kager og boller blev bagt, kaffe blev brygget, ekstra stole blev sat frem, den røde snor blev spændt ud, Dannebrog blev hejst, og så var vi klar. Inge klippede snoren, der blev klappet og ønsket tillykke med vores nye samlingssted og så var ordet ellers frit.

28

Der blev hygget og snakket i et par timer. Stedet, hvor vi sad, blev døbt ”Strandkrogen”, der vil blive afholdt ca. 3-5 arrangementer om året. Alle var mødt (næsten), men vi var der, både de ”gamle” og unge. Beboerne i Strandkanten 1 og 3


29


A F D E L I N G 1 5 - G A RT N E R B O

HAVE-MALERDAG I GARTNERBO Tirsdag d. 27. september 2016 indkaldte vi til malerdag i gården og heldigvis dukkede der nogle friske damer og herrer op, som ville give en hånd med. Vi startede med maling af fodhegn, andre klippede træer og buske, igen andre tilplantede vores tidligere udendørs grill i cementrørene med flotte lyng, så alle var travlt beskæftigede.

30

Formiddagen forsvandt hurtigt, men færdige blev vi, hvorefter vi indtog nogle gode håndmadder. Vi siger tusind tak for hjælpen, vi synes det ser fint ud i gården, hvor vi alle kan nyde solen og hyggeligt samvær. Endnu en gang TAK. Hilsen afdelingsbestyrelsen


31


A F D E L I N G 2 8 - R I N G PA R K E N

SOMMERFEST Den 20. august afholdte vi den årlige sommerfest i afdeling 28. Arrangementet, der bestod af flere delarrangementer, blev afholdt på en af Ringparkens store græsplæner. Allerede om fredagen stillede vi telte op, vi er nemlig så heldige at to af familierne i Ringparken har anskaffet ret så store festtelte, så vi endte med at have hele 50 m2 overdækket hvilket var fuldt tilstrækkeligt til lørdagens aktiviteter. Vi samledes klokken 10:00 for at gøre klar til vores loppemarked, som løb af stablen mellen klokken 11:00 og 14:30. Der blev solgt mange forskellige spændende ting lige fra lopper fra gemmerne over kunst til håndarbejde og grillmad. der er altid en lille konkurrence om, hvem der kan få solgt mest på dagen, og i år var det vist børnene der solgte pommes frites med ketchup og alt det snask, der hører til, der var mest tilfredse med dagens omsætning. Loppemarkedet blev afsluttet med fælles eftermid-

32

dagskaffe hvortil afdelingen havde indkøbt og serverede dejlige bradepandekager. Inden aftenens spisning i festteltet havde vi nu lidt tid til hver især at gøre maden klar, trukket vinen op og nettet os lidt. der blev tændt op i grillene og de godt 20 festdeltagere begyndte at indfinde sig. Vi grillede og spiste sammen, fik et godt glas rødvin og hyggede. Især har vi en i Ringparken, der ikke er til at stoppe, når først han kommer igang med at fortælle underholdende og lynende grinagtige historier til stor morskab for alle, vi siger ikke hvad han hedder, men han bor i nummer 5. Ikke alt for langt hen på natten begyndte folk at sive hjem i seng og festen var sat på standby til søndag klokken 10:00, hvor der var fælles norgenkaffe og senere oprydning, fordeling af de brugte borde og stole og nedpakning af telte. Derefter var det ikke til at se at vi havde holdt fest, men alt i alt havde vi et ganske hyggeligt og fornøjeligt døgn


33 33


A F D E L I N G 1 5 - G A RT N E R B O

KROLF PÅ MESTER-NIVEAU I GARTNERBO Før sommeren rigtig gik i gang, fik vi anlagt en Krolfbane i afdeling Gartnerbo. 12 huller hvor banen blev takseret til en Paar 3-bane. D.v.s. at for at ”gå banen” igennem med 3x12= 36 slag, så var det bare helt fint! Det er blevet til Krolf hver onsdag lige siden. Altså lige undtaget, når hullerne har stået under vand. Så er der alternativt diskuteret Krolf i afdelingens festsal: Strygerummet. Disse onsdage har efterhånden udviklet sig til nogle rigtige hyggelige dage med op til 15 spillere og listeførere. Banen bliver sat op kl. ca. 14.30 og spillet begynder kl. 15 og varer et par timer, hvor banen gås igennem ad 2 omgange. Banen er ikke ens fra gang til gang, hvilket giver nye udfordringer hver gang. Humøret er altid højt, når køllerne svinges og kug-

34

lerne flyver henover græstæppet, ned ad bakkerne og om bag træerne. Der moppes naturligvis ikke, fordi en af spillerne skal slå kuglen op nede fra Arrestens mur, eller der slås til en modstanders kugle. Ind imellem holdes der sociale pauser, hvor teknikker eller manglende samme diskuteres. Krolf´en er blevet et godt socialt islæt i Afdeling Gartnerbo. Flere gange er Krolfspillet udmundet i en grillaften, når spillet er slut. KROLF kan varmt anbefales, hvor det er muligt at anlægge en bane. Det kræver ikke så meget plads, og teknikken kommer hen ad vejen. Det giver sammenhold og mange gode grin under spillet. Kom bare i gang! Knud Erik Pedersen


35


Afd. 15 Gartnerbo - Sommertur til Jesperhus Blomsterpark

36

Profile for Frederikshavn Boligforening

Stafetten november 2016  

Stafetten november 2016  

Profile for frhbolig
Advertisement