Page 1

STA F E T T E N

1 17. Ã…RGANG MARTS 2018


R E DA K T I O N E N S A D R E SS E Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk

R E DA K T I O N

Ansvarshavende Thora Brogaard Telefon 28 49 09 40 Afd. 7 - »Råholt« E-mail: ThoraBrogaard@oncable.dk Else Ottesen Telefon 81 61 34 31 Afd. 15 - Gartnerbo Rita Frantsen Telefon 27 97 61 24 Afd. 39 - Sæby Bypark Louise Ottesen Telefon 21 86 78 70 Afd. 36 - Niels Juelsvej

Bladet omdeles gratis i ca. 3500 ek­sem­plarer til alle husstande i bo­lig­for­eningen. Navngivne artikler dækker nød­ ven­ digvis ikke redaktionens synspunkter. Anonyme artikler, læserbreve, mv. optages kun, når navn og adresse er re­daktionen bekendt.

G R A F I S K P RO D U K T I O N SAL TRYK ApS Ellehammervej 4 9900 Frederikshavn Telefon 98 48 28 88 www.sal.dk Mail: sal@sal.dk

Dette blad udkommer uge 11/12 2018 Næste blad udkommer uge 22 - 2018 Stof til dette blad afleveres til Thora Brogaard senest den 23. april 2018

2


A F D E L I N G 36 - N I E L S J U E L S V E J

SAMMENHOLD PÅ NIELS JUELS VEJ Vi lader ikke janteloven herske, tværtimod vil vi give os selv et klap på skuldrene, og sige vi er faktisk ret gode her i afdeling 36, Niels Juels Vej. For det er faktisk lykkedes at gøre noget som mange troede var umuligt, nemlig at få skabt et sammenhold og en følelse af fællesskab, i en lille afdeling som vores. Nu har jeg selv boet i afdelingen i snart 10 år, og til trods for vi er en lille afdeling, med kun 27 lejemål, kendte jeg faktisk ikke mine naboer. Vi hilste på hinanden, men det var også det. Der var ingen der tog initiativet til at gøre noget, fordi “der er jo alligevel ikke nogen der gider...”, eller “det er svært at starte sådan noget op…”, “vi har prøvet, men det var kun få der kom…” Men sådan er det ikke længere. Ja det var svært i starten, og ja det krævede benarbejde og ikke mindst at vi er nogen der vil det her, og ikke gav op selvom der ikke var mange i starten. I årets løb har vi haft, igen, fælles arbejdsdag, hvor vi sluttede med grill, jordbær og kage. Vi trodsede regnen og holdt afde-

lingens første Sankt Hans fest med bål og hygge. Og da det blev december skete der igen noget nyt, hvor vi holdt afdelingens første julearrangement. Vi har ikke prøvet det før, men ideen blev bragt på banen i sommer, og der var stor interesse for det. Derfor inviterede vi på gløgg og æbleskiver inden juletræet blev tændt. Og i mangel af lokaler, har vi set lyset i at bruge vores carporte til arrangementer som disse. Og det var en stor succes. Der blev snakket og hygget, alle æbleskiverne forsvandt, og vi var et par stykker der ikke kunne stå for fristelsen for en lille dans om juletræet, da det blev tændt. Vi er en fantastisk lille afdeling, og som formand vil jeg gerne sige tak til alle dem der i 2017 gav en hånd med, og var med til at give os et endnu bedre sammenhold. Jeg ser frem til et fantastisk 2018, hvor vi fortsætter med at holde fest og arrangementer til glæde for os der bor her. Venlig hilsen Louise Ottesen, afdelingsformand

3


Direktør Kim Madsen

Souschef/Regnskabschef Claus Thomsen

Økonomi

A D M I N I ST R AT I O N FREDERIKSHAVN Harald Lunds Gade 15 9900 Frederikshavn

SÆBY Aalborgvej 95 9300 Sæby

TELEFON: 9620 1940 TELEFAX: 9843 8642

Mail: info@fbmail.dk www.frederikshavnboligforening.dk

KO N TO RT I D Fr-havn

Sæby

Mandag 10-15 Tirsdag 10-15 Onsdag 10-15 Torsdag 10-17 Fredag 10-12

10-14 10-14 10-14 12-17 Lukket

H O V E D B E ST Y R E L S E N Bestyrelsesformand

Lene Rhiger Ann la Cour Rita Vestergaard Anette Jensen Marie Møller Jensen

Udlejning Udlejningschef Helle Dam Jensen Laila Skovbak Mette Kristensen Anja Boelt Camilla Trolle Vilsen

Beboerservice Sekretær, Ulla Pedersen Kontaktperson, Roland Pedersen

Teknisk afdeling Driftschef, Jesper Nymark Christian Sørensen Karl Falden Ann-Karina Lundgren Niemann Brian Thomsen Dennis Karlsen Carsten Lund Sørensen

Bjarne Walentin

Næstformand

VAGTO R D N I N G

Jens Erik Kristensen

Beboerservice uden for normal arbejdstid

Thora Brogaard Fie Mølholt Henrik Larsen Mona Løth Kim Willy Christensen

Ring til G4S på telefon 87 36 28 05 Efter velkomsthilsen skal boligforeningens abonnementsnr. 184 661 trykkes, efterfulgt af # Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening, oplys afdeling, navn og adresse.

4


A D M I N I ST R AT I O N E N

EFFEKTIVISERING Hele 2017 har stået i effektiviseringens tegn og da vi nåede december, blev der holdt møde både i Sæby og Frederikshavn med afdelingsbestyrelserne som fik gennemgået forløbet og hvordan fremtiden skal foregå. Der blev spurgt meget og mange er meget spændte på hvordan 2018 bliver i vores afdelinger. Midt i December blev der sat en stor pavillon op ved afd. 12s kontor på Rømøvej 12 og der skal vores ejendomsfunktionærer for fremtiden have kontor. Ejendomsfunktionærerne skal tage sig af alt, undtagen udenoms arealerne som de” grønne” ejendomsfunktionærer nu tager sig af. Det kommer nok lige til at gå et stykke tid, før alle har fundet deres arbejdsområde og arbejdsgang, men så bliver det forhåbentligt noget alle finder tilfredsstillende, og vi kommer til at spare penge. Thora Brogaard

5


6


77


AFDELING 12 - HÅNBÆK

JULEMARKED I BEBOERHUSET AFD. 12 Lørdag den 25. november blev der afholdt julemarked i Hånbæk. De 9 boder bugnede af juledekorationer, julepynt og andre juleting. De mange besøgende var gode købere, så mange boder kunne melde udsolgt,

8

der var også mulighed for at indtage kaffe og julekage, hvilket mange beboerne benyttede sig af. Aktivitetsudvalget


9


A F D E L I N G 39 , SÆ BY BY PA R K A F D E L I N G 3 2 , FA RV E RV E J A F D E L I N G 4 5 , SÆ BY ST R A N D

STO R J U L E T R Æ S F E ST FO R F R E D E R I K S H AV N B O L I G FO R E N I N G S A F D E L I N G E R I SÆ BY O G O P L A N D På repræsentantskabsmødet i efteråret, blev det vedtaget, at der skulle oprettes aktivitetsudvalg, der fik til opgave at arrangere fælles oplevelser for både store og små afdelinger. Der blev oprettet et udvalg for Frederikshavn og et for Sæby og Opland. Aktivitetsudvalget i Sæby har netop afholdt en stor juletræsfest med 187 deltagere – 88 børn og 99 voksne. Vi måtte hurtigt indse, at boligforeningens

10

lokaler blev for små og fik derfor festen flyttet til cafeteriet i Fritidscentret i Sæby. Der var deltagelse fra rigtig mange afdelinger, hvor børn, forældre, bedsteforældre og oldeforældre samt voksne uden børn var sammen i et par dejlige timer. Rigtig mange gav udtryk for at have savnet en juletræsfest, som man kunne huske fra egen barndom. Det var glæden ved at være mange sammen om juletræet og se børnenes forventninger og glæde, der frembragte


smil hos os alle. Joanna Johansen, Dybvad, underholdt som Nissemor og havde akkompagnement af Claus på keyboard. De havde netop denne dag 35-års jubilæum ved denne slags arrangementer. Som altid havde Joanna godt tag i børnene, der sammen med de voksne ivrigt deltog i dansen om juletræet og efterfølgende underholdt Nissemor med lege for børnene. I pausen blev der afholdt briklotteri med mange gevinster fra de handlende i Sæby og Frederikshavn. Der blev spist æbleskiver, pebernødder og frugt – og der kunne fås både kaffe, te, saft og en sodavand eller øl til hver deltager. Aktivitetsudvalget i Sæby består af: Formand, Rita Frantsen, afdeling 39, Sæby Bypark Karina Jeppesen, afdeling 32, Farvervej Anne-Dorthe Sørensen, afdeling 45, Sæby

Strand Vi har allerede planer om at gentage succesen med juletræsfesten i 2018 – og håber, at afdelingerne vil tage godt imod flere arrangementer. Forslag modtages rigtig gerne! På aktivitetsudvalgets vegne Anne-Dorthe Sørensen

11 11


A F D E L I N G 1 - V I N K E LG Å R D E N

JULEFORKOST Stor fraflytning grundet den forestående renovering og flere afbud var årsag til at det var et lille selskab der kunne nyde dejlig julemad fra Holmbergs Køkken

12


13 13


A F D E L I N G 6 - KO K T V E D

MORTENS AFTEN Så var der indbudt til Mortens aften i afd. 6 Koktved, Onsdag den 8/11 2017 Vi var 26 beboere, der hyggede os med god andesteg og tilbehør. Ester havde som sædvanligt lavet hendes dejlige risalamande, og Lis havde bagt småkager. Vi havde også amerikansk lotteri med dertilhørende gevinster. Snakken gik livligt på kryds og tværs, dejligt humør, og et godt grin var der også plads til. Mvh afd. 6 Koktved.

14


15 15


AFDELING 12 - HÅNBÆK

HYGGELIG JULEFROKOST Traditionen tro blev der afholdt julefrokost i Hånbæk, 62 beboere mødte op og hyggede sig med den gode jule mad i selskab med naboer og dem som de kom til at kende i aftenens løb. Der var også mulighed for at få rystet maden på plads med en tur på dansegulvet.

16

Aktivitetsudvalget glædede sig, mens der blev vasket op, over den gode og hyggelige stemning. Aktivitetsudvalget


17


A F D E L I N G 7 - R Å H O LT

JULETRÆSFEST Søndag den 3. december havde vi indbudt til juletræsfest i vores gildesal, og 16 børn og 12 voksne havde et par dejlige timer sammen. Vi startede med æbleskiver, kaffe og saftevand og senere kom julemanden på besøg og dansede om juletræet sammen med børnene. Med sig havde han også

18

en julepose til børnene, og de fik lov til at sidde på hans knæ medens de blev fotograferet. En dejlig julefest som vi håber kan gentages næste jul. Thora Brogaard


19


20


21


AFDELING 12 - HÅNBÆK

AFD. 12 SAGDE FARVEL TIL 2017 Som det er blevet en tradition afholdt Hånbæk nytårsreception søndag den 31. december 2017. Formanden kunne kort efter kl. 11.30 byde velkommen til de godt 90 beboere, der havde trodset regnen og var mødt op i Beboerhuset. Husets frivillige stod for traktementet, som traditionelt var hotwings og lune frikadeller med rødkål, hvortil der var kølige øl og vand fra kølemontren. Der var god snak med naboer og med beboere fra de andre huse og så kunne man også få hilst på dem som var flyttet ind i årets løb. Der var god stemning og man fik drøftet hvordan året var gået i Hånbæk, i Boligfor-

22

eningen og i den store verden. Efter et par hyggelige timer var det tid at bryde op for nytårsaften ventede og de frivillige og bestyrelsen gik i gang med oprydning og opvasken. Afdelingsbestyrelsen


A D M I N I ST R AT I O N E N SMS SERVICE SMS-Service er en ny og hurtig måde for os at komme i kontakt med dig som beboer på. Vi sender en sms ud til alle de telefoner, der er tilmeldt på en af vore adresser. SMS’en vil kun blive sendt til de relevante adresser i de enkelte tilfælde. Sms-servicen vil blive benyttet ved akut opståede situationer som drifts og forsyningsforstyrrelser, men også til mere almene informationer om arbejde i afdelingen, ferielukning, større renoveringssager, arrangementer m.m. Som udgangspunkt er du som beboer automatisk tilmeldt - med mindre du har et taletidsnummer, hemmeligt nummer eller et erhvervsmobilnummer. I så fald skal du manuelt tilmelde dig på Boligforeningens hjemmeside. Du kan godt tilmelde flere numre på samme adresse. Skulle du ikke ønske at modtage sms’er fra os, kan du afmelde servicen på Boligforeningens hjemmeside eller du kan sende en sms med teksten AFMELD til 1919.

23


A D M I N I ST R AT I O N E N

AKTIVITETSHUS - FORSAMLINGSHUS - FÆLLESHUS - BEBOERHUS Navnet kan være hvad som helst, men den korte version er, det skal være et hus for beboere i Frederikshavn Boligforening. Onsdag den 7. februar mødtes repræsentanter for afdelingsbestyrelser med organisationsbestyrelsen og administrationen om mulighederne for brug af Aulaen på Ørnevej. Aulaen er ikke en del af byggesagen på Ørnevej, så den skal nedrives, hvis vi ikke kan bruge den som aktivitetshus. Derfor søgte vi Landsbyggefonden om støtte, og vi har fået et tilsagn om støtte på 7 mio. kr., der kan bruges til ombygning, forbedring og istandsættelse af bygningen.

24

Vi får dermed en chance for et stort fælles aktivitetshus - en chance vi ikke får igen. Mødet startede med en rundvisning i aulaen, bag scenen og i kælderen. Kælderen er højloftet og allerede under rundvisningen kom der ideer til anvendelse af denne, f.eks. træværksted, håndarbejde, spil, cykelreparation og meget andet. Bjarne Walentin fortalte om bestyrelsens tanker og den foreløbige økonomi, der ikke bør afholde afdelingerne i at deltage. Aulaen styres og drives af de afdelinger, der vil være med, og betalingen for dette, opkræves over huslejen. Det svarer til mellem 8 og 12 kr. pr bolig pr måned eller 0,1 til 0,3%. Det kan man som beboer næsten


ikke mærke, så det er ikke udgiften, der afgør om afdelingen vil være med. Beboerne i de afdelinger, der vælger at være med, kan deltage i de aktiviteter, der bliver i Aulaen og vil være meget velkommen som frivillig i drift, planlægning, aktiviteter og så videre. Det vil være rigtig dejlig, hvis Aulaen kan drives af frivillige. Det giver det bedste resultat. Afdelingen kan selvfølgelig også bruge den til afdelingsmøder og andre arrangementer i afdelingen.

Økonomi og aktiviteter med mere er IKKE endelig besluttet. Det skal en gruppe af repræsentanter for de afdelinger, der vil være med, og organisationsbestyrelsen beslutte. Den skal være styret og drevet af beboere. Det bliver IKKE en erstatning for beboerhuse i de afdelinger, der har et beboerhus og har god aktivitet i det. Det er IKKE en konkurrent, men et supplement.

25


26


A F D E L I N G 16 - RØ N N E PA R K E N

ÅRETS FØRSTE ARRANGEMENT I RØNNEPARKEN Fredag d. 2 februar, en virkelig kold dag ude. Men i gildesalen på Fælledvej, var der lunt og godt, især da der var en lille flok fra Gartnerbo, Teglgårdsvej og Rønneparken havde sat hinanden stævne. Grunden var - Vinsmagning. Lars Løvig fra The Reef kom og fortalte omkring alle de dejlige vine vi skulle smage. Vi kom vidt omkring både geografisk og smagsmæssigt. Vi smagte hvidvine - Montes Reserva Chardonney, Villa Maria Savignon Blanc og fra huset Hubert Bech en dejlig Riesling. Efter en kort pause gik vi over til rødvinene Her fik vi Oyster Bay lavet på druen Pinot Noir - River Retreat Zinfandel - Monte Reserva Cabernet Sauvignon - Paul Jaboulet Aine med en Cotes du Rhone villages.

Den “største” vin var Cline, Zinfandel, den var lavet på 100 årige vinstokke - og har en helt fantastisk fylde og smag. Spørgelysten omkring vinene var stor og Lars besvarede alle spørgsmål og kom med en del uddybende forklaringer omkring vin og hvilke typer der var passende i forhold til forskellige typer kød og fisk. Vi havde købt vinene i Vinoble og fået nogle fantastisk gode priser til denne aften og de der ønskede at købe vin til samme gode pris, kunne så bestille og senere afhente i butikken. Ingen sammenkomst uden mad - Så efter vinsmagningen hyggede vi os med en dejlig ostebuffet. En rigtig hyggelig aften. Fie Mølholt

27


A D M I N I ST R AT I O N E N

A F S K E D S F E ST M E D F R A N K T H YG E S E N 1. dec. var Frank Thygesens sidste arbejdsdag, og Frederikshavn Boligforening holdt en lille afskedsfest for ham, hvor arbejdskollegaer og nærmeste familie var indbudt. Frank har været ansat siden 1/5-1987 som ejendomsfunktionær, og senest været beskæftiget i afdeling 29 Rosenvænget, afdeling 30 Rosenvænget/Solsbækvej, afdeling

28

31 Rosenvænget/ Grønnevænget, afdeling 34 Oplandet samt afdeling 36 Niels Juels Vej. Frank har været en god arbejdskraft, der både har taget sig godt af vores beboere og været en vellidt kollega. Boligforeningen ønsker Frank alt mulig held og lykke fremover.


29


A F D E L I N G 39 - SÆ BY BY PA R K

JULEFROKOST Julen er jo traditionernes tid. Sommetider må der alligevel forandringer til. Sidst i november 2017 blev der bestemt at vi ville holde julefrokost hos Frk. Madsens Spisehus. 44 tilmeldte sig og med 19 rollatorer udenfor og et par stykker indenfor , fik vi en rigtig god eftermiddag med god julemad, sange, og pakkespil . Der blev snakket på kryds og tværs. Selv om man måske ikke lige kendte dem, der sad ved bordet kunne vi sikkert komme til det. Da vi er mindst midaldrende, kan vi klare at gå dertil, og måske netop derfor er der stor opbakning. Det er nok en succes vi måske vil gentage her i 2018. VI ØNSKER ET GODT 2018 fra afdelingsbestyrelsen. Rita V. Frantsen

30


31 31


A D M I N I ST R AT I O N E N

N Y TÅ R S K U R Onsdag den 10. januar kl. 8.15 var alle medarbejdere inviteret til Nytårskur hos Willmas. Medens morgenmaden blev indtaget bød Bjarne Walentin velkommen, og præsenterede de nye medarbejdere. Han fortalte lidt om året der var gået med jubi-

32

læum, renoveringer og ikke mindst effektiviseringen som har fyldt meget. Kim Madsen roste medarbejderne for et godt stykke arbejde, og håbede det positive vil fortsætte i 2018. Da kaffen var drukket måtte alle igen på arbejde, beboerne venter. Thora Brogaard


33


A D M I N I ST R AT I O N E N

ALMENE BOLIGDAGE I dagene 17/18. november var organisationsbestyrelsen, direktionen og kredsrepræsentanter til Almene Boligdage i Aarhus. Et par hektiske dage hvor vi var til workshops, rundture i Aarhus for at se på byggerier og renoveringer og foredrag i salen. Fredag aften var der fælles middag på Savværket med underholdning og udde-

34

ling af Almene Priser 2017. Lørdag morgen startede med fælles morgensang og så ellers på tur eller til Workshops igen. Et par travle dage, hvor vi fik megen lærdom med hjem. Thora Brogaard


35


36

Stafetten marts 2018  
Stafetten marts 2018  
Advertisement