Page 1

   

På gång i FRG Sollentuna – september 2015  Alla FRG Sollentunas nyhetsbrev hittar du på ​ http://issuu.com/frgsollentuna       

Höstterminen med  FRG  Sollentuna  har  börjat  och  nu  kör  vi  snart  igång  med  ny  grundkurs. Här kommer senaste nyhetsbrevet.       ​ Hänt sen senast  Hösten  är  här,  och  FRG  Sollentuna  kör  igång  med  en  rivstart.  Ny  grundkurs  börjar  6  oktober,  och  även  våra  existerande  medlemmar  har  mycket  roligt  att  se  fram  emot.  Den  planerade  kick-offen  ställdes  in  pga få anmälningar, vi återkommer med nytt datum efter nästa grundkurs är  klar. I början av september övade 14 FRGare och 2 blivande FRGare från Sollentuna tillsammans  med  FRGare  från  andra  kommuner  i  Norra  Storstockholm  i  årets  storövning.  Under  en  heldag  övade  de  medverkande  på  evakuering,  registrering,  kriskommunikation,  radiosamband  och  mycket  annat.  Till  vår  stora  glädje  uppmärksammades  detta  av  lokaltidningarna Mitt i Sollentuna  och  Vi  i  Sollentuna.  FRG  fick  också  stort  utrymme  på  vår  medlemsorganisation  Sollentuna  lottakårs  grundkurs  -  Lottornas  Uppdrag,  som genomfördes i mitten av september. Kommunens  säkerhetschef  Richard  Buske  hälsade  på  deltagarna  och  berättade  om  den  viktiga  roll  som  frivilliga  krafter  spelar  i  kommunens  krisberedskap  och  -hantering.  Roligt  att  FRG få bekräftelse  från vår uppdragsgivare på att vi behövs!       Ny organisation, nya roller  Under  våren  har  vi  bjudit  in  FRG-ledare  till  två  dialogmöten  där  vi  har  diskuterat  ledarrollen  i  FRG  Sollentuna.  Vi  hade  mycket  fruktbara  diskussioner  med  de  som  närvarade  och  vi  pratade  bland  annat  om  att  skapa  funktionsbaserade  grupper  (exempelvis  förplägnad,  första  hjälpen/medmänskligt  stöd,  HR,  logistik,  rekrytering,  stab/administration,  utbildning/fortbildning)  som  ett  komplement  till  de  geografiskt  baserade  grupperna  som  finns.  Skälet  är  bl.a.  att  skapa  trygghet  i  de  roller/uppgifter  som  vi  kan  komma  spela  vid  aktivering,  genom  att  målinriktat  jobba  med,  fortbildas  inom  och  öva  på  dessa.  Detta  arbetet  kommer  fortsätta  och  presenteras  för  hela  FRG senare under hösten, men du kan redan nu börja tänka på  vilket område eller vilken roll som intresserar dig.                   FRG Sollentuna   info@frgsollentuna.se   www.frgsollentuna.se  


Kolla dina uppgifter och utrustning  Under  hösten  och  våren  kommer  vi  kontakta  alla  medlemmar  antigen  via  mejl  eller  telefon.  Adress  och  telefonnummer  ändras  genom  mail  till  ​ info@frgsollentuna.se  eller  brev  till  FRG  Sollentuna,  c/o  Stiftelsen  Försvarsgården,  Norrvikenleden  10,  191  49  Sollentuna.  Går  givetvis  även bra att sms:a eller ringa oss på telefon 076 064 0480.    Sen  vill  vi  gärna  få  en  översikt  över  vem  som  har  FRG-material  hemma  (väst,  midjeväska,  keps,  ryggsäckar,  tröjor  m  m.)  Om  detta  material  fortfarande  används  så  kan  ni  självklart behålla detta  bara  vi  vet  vad  du  har,  men  om  någon  har  fått  ut  material  och  inte  längre  är  med  i  FRG  vill  vi  gärna  få  tillbaka  detta.  Om  du  inte  redan  har  meddelat  oss,  skicka  iväg  ett  mejl  till  info@frgsollentuna.se​  och berätta vad du har hemma!        Kurs i livsmedelshygien och -hantering  Tid: ​ Måndag 21 september kl. 18.30-21.00  Plats: ​ Sollentuna Försvarsgård, Norrvikenleden 10    En av FRGs viktigaste uppgifter vid aktivering kommer vara förplägnad till drabbade och/eller  räddningstjänst. ​ FRG Sollentuna​ s förplägnadsspecialist Helén Westman håller nu en workshop i  livsmedelshygien och -hantering. Hon berättar hur vi hanterar och förvarar livsmedel på ett sätt  som minimerar risken för matförgiftning, hur man hanterar större mängder mat och dryck. Först  har vi en teoretisk genomgång och därefter övar vi praktiskt genom att laga en enklare soppa  ihop. Anmälan senast 20 september till ​ info@frgsollentuna.se​ .      Öppet hus på Brandkåren Attunda  Söndag 27 september​  är det Öppet hus på Brandkåren Attunda på Pommernvägen 1 i  Sollentuna. Vi kommer vara på plats hela dagen (kl. 11 - 15) och demonstrera hjärtstartare och  sprida information om FRG. Vill du vara med? Din främsta uppgift blir att informera om FRG  och höstens grundkurs​ .​  Du behöver inte vara med hela dagen, en eller några timmar räcker.  Anmäl intresse till ​ info@frgsollentuna.se      Säkerhetsuppdrag på Sollentuna Ridklubb  Tack vare vår uppskattade medverkan på Sollentuna Ridklubb (SoRK)s hopptävling i våras, har vi  blivit inbjudna till att åter igen vara med på hopptävling helgen ​ 3-4 oktober ​ (med ​ fokus på  söndagen​ ). Vår roll är den samma som förra gången - att finnas på plats och informera om  FRG, och assistera vid behov av första hjälpen. FRG-ansvarig Sonja kommer vara  sjukvårdsansvarig och ha med hjärtstartaren på söndagen, övriga deltar främst som förstärkning  och för att skapa en känsla av extra säkerhet för de tävlande och publik. Hästvana är inget krav,  och underhållning får du på köpet. Anmälan med tid och datum för medverkan till Sonja på  info@frgsollentuna.se​ .   

FRG Sollentuna   info@frgsollentuna.se   www.frgsollentuna.se  


Städdag på Försvarsgården  Vi arrangerar flera av våra aktiviteter på ​ Försvarsgården på Norrvikenleden 10​ , och där har vi  även vårt huvudförråd av utrustning. Tillsammans med övriga hyresgäster kommer vi städa och  fixa helgen​  3-4 oktober​ , så om någon är hästallergiker eller hästrädd och inte kan/vill vara med  på SoRK, finns här en möjlighet att göra en insats för vårt gemensamma ‘hem’. Anmälan till  Helena på ​ info@frgsollentuna.se​ .      Ny grundkurs  Vi har fått in flera intresseanmälningar från  folk som vill gå med i FRG och kör nu igång en ny  grundkurs. Första träffen blir ​ tisdag 6 oktober kl. 18.30 i Turebergshuset (kommunhuset)  plan 12​  ​ och det hela avslutas med två övningsmoment ​ söndag 29 november​ . Komplett  program med alla datum skickas ut i en egen inbjudan. Sprid gärna denna vidare! ‘Gamla’  FRG:are eller FRG:are som har gått grundkursen i annan kommun och behöver komplettera de  kommunspecifika delarna, kan anmäla sig till att repetera eller ta igen missade pass, i mån av  plats. Vi rekommenderar repetition av kommunkunskap, brandkunskap, kriskommunikation och  30-minuters metoden minst vart 5:e år samt HLR vartannat år.       FRG Sollentuna på sociala medier  Du  följer  väl  FRG  Sollentuna  på  Facebook?  ​ Gruppen  ​ Frivillig Resursgrupp (FRG) Sollentuna är  till  endast  för  dig  som  är  medlem  i  FRG  och  har  tecknat  avtal  med  Sollentuna  Kommun.  Vi  uppmanar  alla  till  att  vara  aktiva i gruppen och hoppas ni delar intressanta inlägg och länkar, men  glöm  inte  att  vara  professionella  när  ni använder FRG Sollentunas namn/varumärke. ​ Sidan ​ FRG  Sollentuna  riktar  sig  även  till  allmänhet  i  kommunen  och  andra  intresserade.  Dela  gärna  våra  inlägg  på  era  privata  sidor.  Vi  tar inte ställning politiskt utan representerar FRG Sollentuna (och i  förlängningen  kommunen).  Riktlinjer  för  sociala  medier  vid  aktivering  presenterades  på  en  fortbildning  tidigare  i  år,  och  ingår fr.o.m. i år i grundutbildningen. Dessa kan laddas ner som fil i  vår Facebookgrupp ​ https://www.facebook.com/groups/FRGSollentuna/292227467567806/     Berätta varför du är med i FRG  På  vår  Facebooksida  kommer  vi  löpande  ​ presentera  våra  medlemmar​ .  Detta  är  ett  sätt  att  lära  känna  varandra  bättre,  men  även  visa  allmänheten  den  mångfald som finns i gruppen och att alla  kan bli med. ​ Vill du berätta om ditt FRG-medlemskap? Mejla oss på ​ info@frgsollentuna.se​ .      FRG satsar på outreach  Det  är  viktigt  att  FRG  syns  och  är  med  på  det  som  händer  i  kommunen.  Vi  vill vara en naturlig  del  av  livet  i  Sollentuna,  och  samtidigt  visa  upp  vad  vi  kan  erbjuda  invånarna.  Detta  gör  att  outreach  kommer  att  vara  ett  av  våra  satsningsområden  framöver  och  det finns flera möjligheter  till  att  vara  med  och  synas  i  olika  sammanhang.  Hör  av  dig  till  oss  på  ​ info@frgsollentuna.se  om  du  vill  vara  med,  eller  har  du  egna  idéer,  kontakter  i  en  lokal  förening  eller  på  annat  sätt  kan  hjälpa oss nå ut.     FRG demonstrerar hjärtstartare och HLR  Vi  kommer  mer  än  gärna  ut  till  lokala  föreningar  och  andra  grupper  för  att  demonstrera  hjärtstartare.  Detta  är  ingen  kurs,  vårt mål är att höja medvetenheten om hjärtstartare och berätta  mer  om  vår verksamhet. Möjlighet för deltagarna att prova på erbjuds självklart. ​ Kontakta oss vid  intresse.      FRG Sollentuna   info@frgsollentuna.se   www.frgsollentuna.se  


Vi tipsar också om följande externa aktivitetstips i Sollentuna och grannkommunerna:    Öppet hus hos FRO    Vår medlemsförening ​ Frivilliga Radioorganisationen (FRO)​  avd. Stockholm-Norra​  ​ har  Öppet Hus varje tisdag, med start klockan 1900, i Försvarsgården, Norrvikenleden 10 i  Sollentuna​ . Kontakta ​ stockholm@fro.se​  om du har frågor.      Sollentuna lottakår: Lär om Survival hacks - hemberedskap vid kris  Plats: ​ Sollentuna försvarsgård, Norrvikenleden 10  Tid: ​ Torsdag 24 september kl. 19.00 - 21.00  Vi är vana med att allt funkar - vattnet kommer ur kranen, mobilen kan laddas och toaletten går  att spola. Men hur går vi om det blir kris? När vi inte har el eller rinnande vatten och när vi inte  vet vad som händer eftersom vi inte får information. På denna kårkväll kommer vi lära några  basala lifehacks som kan hjälpa oss i en krissituation. Vi lär oss hur vi täcker våra grundläggande  behov, och hur vi löser vanliga utmaningar.    Kurs för Amatörcertifikat med FRO Stockholm  Kursen omfattar tre helger och första kursdagen är ​ lördag 26 septembe​ r. Övriga kursdagar  fastställes efter samråd med deltagarna. Kurslokal är ​ FRO Stockholms lokaler i Grimsta​  vid  Vällingby. Ansvarig för kursen är Erik Edblad, SM0GBY.  Kursbokspaketet är SSAs utbildningskasse med böckerna "Bli Sändaramatör" och  "Trafikhandboken". Kursen, böckerna, kaffe och lunch kostar 500 kr. Avslutningsprovet betalas  till provförrättaren separat.  Kursen kan ses som en fördjupning i telekommunikation för t.ex den som är Signalist i  Hemvärnet.  Anmälan till​  ​ anmalan@grimsta.fro.se     Kurs i karta, kartprogram och GPS  Tid: ​ Söndag 20 september 2015 kl. 9.00 ​ eller ​ söndag 11 oktober kl. 9.00  Plats: ​ Silversmedsplan 36, Vällingby  En kurs för dig som är intresserad av att jobba integrerat med kartor, kartprogram och GPS.  Kursen är gratis för medlemmar i FRO och andra frivilligorganisationer men du får själv betala  för lunch. Läs mer på ​ FROs webbsida​ . Anmälan till ​ anmalan@grimsta.fro.se​ .    

  FRG Sollentuna   info@frgsollentuna.se   www.frgsollentuna.se  


Sollentuna lottakår: Polisen om narkotikasituationen i Sollentuna  Tid: ​ Torsdag 8 oktober kl. 19.00 - 21.00  Plats: ​ Sollentuna försvarsgård, Norrvikenleden 10  Denna kväll får vi besök av narkotikaspanaren tillika polisen Martin Berg som berättar om sitt  arbete, om narkotikasituationen i norra Stockholm främst Sollentuna samt visa hur det ser ut på  vissa ställen där man odlar narkotika olagligt.  Martin har lång erfarenhet av arbetet som polis och har mycket spännande att berätta om. Denna  kväll kommer att bjuda på kunskaper som kan vara bra att ha och även lite spänning. Missa inte  detta tillfälle som är unikt. Det är sällan du kan få en närkontakt med en narkotikaspanare. Ett  yrke som tillhör det hemliga men väl så viktigt i vårt moderna samhälle.  Välkomna!  Fika till den som anmäler sig från 18:30.      Viktigt meddelade från SMSlivräddare.se  I förbindelse med introduktion av sin nya app meddelar SMSlivräddare.se att ​ alla tidigare  användare måste omregistrera sig​  ​ och ladda ner appen​ . I den kommer även en  vägbeskrivning till den drabbade samt vart närmaste hjärtstartare finns. Appen måste alltid vara  aktiv för att du skall bli larmad (så den får inte stängas) och du måste godkänna att den använder  platstjänster! Kom också ihåg att ändra dina uppgifter om du har bytt mejladress eller mobilnr.  Mer information på ​ http://www.smslivraddare.se/​ . Om- och nyregistering gör du på  http://www.smslivraddare.se/user-register/        Kommande utbildningar:    Som  FRG-medlem har du tillgång till flera kostnadsfria kurser (du får även ​ ersättning ​ för förlorad  arbetsinkomst,  samt  gratis  resa,  kost  och  logi).  Dessa  rekommenderas  varmt,  då  deltagande  i  fortbildning  kan  göra  dig  kvalificerad  till  mera avancerade uppgifter i skarpt läge eller vid övning.  Möjlighet  finns  också  att  ta  på  sig  andra  typer  av  beredskapsavtal,  t.ex.  att  skriva  överenskommelse  med  en  myndighet  som  stabsassistent.  Medlemskap  i  arrangerande  organisation  är  inget  krav,  ansökan  skickas  till  den  frivilliga  försvarsorganisation  där  du  är  medlem  (t.ex.  FRO,  Svenska  Blå  Stjärnan, Civilförsvarsförbundet eller Svenska lottakåren), som i  sin tur vidareförmedlar denna till arrangören. Kontakta ​ Sonja​  för mer information.          

FRG Sollentuna   info@frgsollentuna.se   www.frgsollentuna.se  


Alla kurser för frivilliga finns samlade på ​ www.frivilligutbildning.se/   Ledarskap idag    Kursen ges på följande platser och tider, för ansökningsfrist hänvisar vi till  http://www.svenskalottakaren.se/start/utbildning/ledarskap​ :     Karlshamn 2015-10-24 — 2015-10-25   Umeå   2015-11-28 — 2015-11-29     Arrangör: Svenska Lottakåren    Introduktion/uppdatering  till  Försvarsmaktens  ledarskap  idag  och  är  tillgänglig  för  alla  som  har  ett  medlemskap  i  en  frivilligorganisation  oavsett  om  du  har  ett  militärt  avtal  eller  inte.  Kursen  beskriver  teorier  som  används  i  Försvarsmakten  idag  i  gruppdynamik  och  i  ett  ledarskap  förankrat i värdegrund och självkännedom.      Grundläggande ledarskap    Datum: 16-18 oktober och 11-13 december.  Ansökningsfrist: 2015-09-01    Plats: Älvkarleö herrgård     Ledarskapsutbildning  för  dig  som  via  en  frivillig  försvarsorganisation  gör  insatser  inom  samhällets  civila  krisberedskap.  Utbildningen  som  genomförs  på  Älvkarleö  herrgård  i  norra  Uppland  är  uppdelad  på  två  tillfällen.  Utbildning  i  gruppdynamikens  processer,  konflikter,  gemensamt  arbete  för  att  lösa  uppgiften  och  uppnå  ett  gemensamt  mål  på  ett  demokratiskt  och  inkluderande sätt.    Läs mer på ​ Svenska Lottakårens webbplats       FRG-ledare fortbildning    Datum: 24-25 oktober  Plats: Södertälje  Ansökningsfrist: 11 september    Fortbildning  för  dig  som  redan  är  FRG-ledare,  med  fokus  på  ledarskap  i  stressade  och  konfliktfyllda situationer.    Läs mer på ​ Civilförsvarsförbundets webbplats     Grundkurs Krisberedskapssystemet  Kursen ges på olika platser på olika datum, läs mer på ​ Försvarsutbildarnas webbplats  Kurserna riktar sig till dig som har, eller är på väg in på, civilt avtal eller som ska verka som  nyckelperson inom en frivillig förstärkningsresurs med civila uppdrag.  FRG Sollentuna   info@frgsollentuna.se   www.frgsollentuna.se  


Utbildningen genomförs fredag till söndag och omfattar kunskap om det svenska  krisberedskapssystemet och föreläsare från både kommun, länsstyrelse och en central myndighet  deltar. Dessutom hanterar kursen ämnen som kriskommunikation och arbetar med ett scenario  genom hela kursen.  Även Försvarsmakten deltar och talar om civil-militär samverkan.  Kursen passar bland annat dig som har CBRN- eller kommunikatörsbefattning såväl som för dig  som är FRG-ledare eller stabsassistent på en civil myndighet. Det viktiga är att du och din  frivilligorganisation är överens om att du skall gå och att du har eller är på väg in på civilt avtal.  Deltagarna förutsätts komma från det län, eller närliggande län, där utbildningen genomförs men  undantag kan göras för de inom nationella förstärkningsresurser.       

Följ  FRG  Sollentuna  på  Facebook  för  löpande  uppdateringar  om  våra  aktiviteter  och  tips/nyheter inom vårt ansvarsområde, vi finns på ​ https://www.facebook.com/frgsollentuna           Om FRG:  FRG  står  för  Frivilliga  Resursgruppen  och  består  av  frivilliga  som  kommunedningen  kan  kalla  in  när  något  extraordinärt  hänt  och  de  ordinarie  resurserna  inte  räcker till. ​ FRG kan t.ex. användas till evakueringar, information,  administration  och  andra  praktiska  uppgifter.  ​ Alla  kan  gå  med  i  FRG  efter  att  ha  genomgått  en  kostnadsfri  36-timmars  grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bl.a. ledarskap och kriskommunikation, även  detta  oftast  kostnadsfritt.  FRG  spelade  en  avgörande  roll  under  förra  årets  stora  skogsbrand.  FRGs  syfte  är  att  utbilda  och  fortbilda frivilliga med anknytning till kommunen, och som kan och vill göra en extra insats. ​ FR ​G bygger  helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. Alla över 18 år kan gå med i FRG.  

FRG Sollentuna   info@frgsollentuna.se   www.frgsollentuna.se  

På gång i FRG sollentuna - september  

Nyhetsbrevet för september är ute!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you