Page 1


Юнус КЪАНДЫМ 4.09.1959 с. — 21.03. 2005 с. Юнус Уразович Къандымов — белли къырымтатар шаири, языджы ве терджиман, Украина Языджылары Миллий бирлигининъ азасы, Украинада нам къазангъан санат эрбабы. 1981 сенеси Ташкенттеки Низами адына Педагогика институтынынъ къырымтатар тили ве эдебияты болюгинде окъугъанда шиирлер язып, журналистиканен огъраша. Украинанынъ Жёлтые Воды шеэринде арбий хызметте булунгъан вакъытта украин тилини огрене. Сонъундан Тарас Шевченко, Леся Украинка, Мыкола Мирошниченконынъ эсерлерини украин тилинден ана тилине терджиме эте. 1989 сенеси Къырымгъа къайтып, миллий медениетимизни гъайрыдан тиклев ишине хызмет эте. Мешур къырымтатар языджысы Дженгиз Дагъджынынъ романларыны къырымтатар тилине чевире, языджы иле корюшмек ичюн 2005 сенеси Лондрагъа бара ве андан пек чокъ гъаелернен къайтып келе. Лякин амансыз эджель оны арамыздан алып кетти. Учь эвлятнынъ бабасы олгъан шаир балалар ичюн де шиирлер яза эди. Къолунъыздаки китап «Балалар АРТ» студиясы тарафындан азырлангъан ильк неширдир.


О якъ, бу якъ салланып, Эки де-бир тавланып, Келе пельван аювчыкъ Агъзы, бурны балланып.


«Выз-выз» уча балкъуртлар, Тишлейджеклер тутсалар Пельван адлы «хырсызны», Бу чая первасызны.


Пельван корип балкъуртны Батырлыгъыны унутты. Шашмалады, утанды. Къоркъакълыгъын таныды.


Деди: «Багъышла, къуртым, Джаным, козюм, бал къуртым. Энди ич де янълышмам. Балынъа козь ташламам…»


Шунда деди балкъуртчыкъ: «Бал истесенъ, пельванчыкъ, Изин сора сен бизден, Утанмазсынъ кимседен.


Джанынъ бал пек истесе, Биз санъа бал берермиз. Ювамызгъа тиймесенъ, Биз дост олып юрермиз»


“Balalar ART” лейханынъ черчивесинде азырлангъандыр

Муаррир Сабрие Кандымова Рессам Джение Куртсеитова Дизайн Зарема Хайрединова

2013 @ KOZAYDIN-media

Auv  
Auv  

PC version of da auv mini-book 4 kids