Page 1

stofnendur kvennalistans komu saman til að fagna 30 ára afmæli

Helgi Seljan um fermingarmyndina stal körfuboltanum frá andra Frey fyrir fermingarmyndatökuna þótt hann kynni varla körfubolta

viðtal 22

FerMingar 52

helGarblað

15.-16. mars 2013 11. tölublað 4. árgangur

 Úttekt GreininG á hér aðsdómum í kynferðisbrotamálum á íslandi 2001–2011

Hverjir

etur kappi um heimsreisu

nauðga?

Ester Ósk Arnardóttir getur ekki verið kyrr á sama stað dægurMál 70

Bannað að kíkja

32 ára karlmaður

Um pissumenningu karla

Brýtur gegn konu sem hann þekkir nauðgar heima hjá sér að nóttu til Hefur ekki áður verið kærður fyrir kynferðisbrot

Úttekt 42

er undir áhrifum vímuefna neitar brotinu

Ljósmynd/Hari

20 ÁR Á ÍSLANDI

síða 38

AFMÆLISTILBOÐ

SÍA

121444

Barnagleraugu frá 0 kr. (Já, þú last rétt)

PIPAR \ TBWA

Men nin g Í FréttatÍmanum Í dag: H ö n n u n a r m a r s – k v e n n a ó p e r a – L e i k d ó m u r : k a r m a F y r i r F u g L a – L j ó ð m æ L g i á Fa c e b o o k – b Í ó

Hugsjónin lifir enn

MJÓDDIN

Álfabakka 14 Sími 587 2123

FJÖRÐUR Fjarðargötu 13-15 Sími 555 4789

SELFOSS Austurvegi 4 Sími 482 3949

Öll börn upp að 18 ára aldri eiga rétt á endurgreiðslu frá Þjónustuog þekkingarmiðstöð vegna gleraugnakaupa. Þú getur fengið gleraugu hjá okkur á endurgreiðsluverði Miðstöðvarinnar.

Velkomin í Augastað.

Gleraugnaverslunin þín


2

fréttir

Helgin 15.-17. mars 2013

 Húsnæðismál leigumark aðurinn tvöFaldast á landsvísu

Tvöfalt fleiri leigja nú en fyrir átta árum húsnæðiskerfinu því þörfin fyrir leiguað vera á leigumarkaðnum. Hluti þeirra Elín bendir á að í könnun sem BSRB Leigusamningar á landinu öllu eru húsnæði nær langt út fyrir þann hóp,“ sem var í eigin húsnæði gat því vel hugslét Capacent framkvæma fyrir sig á síðtvöfalt fleiri en fyrir átta árum. Mest er segir Elín. BSRB vill líka auka jafnræði að sér að fara í leiguhúsnæði. asta ári hafi komið glöggt fram að mikill aukningin á Suðurnesjum þar sem fjöldi sigridur@ á milli búsetuforma og á því er raunar „Það hefur verið stefna BSRB um árafjöldi fólks getur vel hugsað sér að færa leigusamninga hefur áttfaldast á tímafrettatiminn.is tekið í tillögum að nýju húsnæðisbótabil að efla leigumarkaðinn hér á landi og sig úr eigin húsnæði yfir á leigumarkaðbilinu. „Þessar tölur segja okkur fyrst kerfi sem hefur þó ekki enn komist til búa þannig um að það sé raunverulegur inn. Af svarendum í könnuninni bjuggu og fremst að þörfin fyrir leiguhúsnæði framkvæmda. „Þar er gert ráð fyrir að og varanlegur möguleiki að búa í leiguaðeins um 11 prósent í leiguhúsnæði en er mjög mikil og að framboðið er ekki að húsnæðisbætur verið þær sömu óháð því húsnæði. Þetta á að vera óháð félagslega 27 prósent sögðust vel geta hugsað sér anna eftirspurn,“ segir Elín Björg Jónshvort fólk leigi eða eigi sitt húsdóttir, formaður BSRB. „Þar næði. Slík breyting myndi fela í fyrir utan eru fjölmargir sem Fjöldi þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði sér aukinn stuðning við leigjleigja án þess að samningar Ár Mán. Höfuðb.sv. Suðurnes Vesturl. Vestfirðir Norðurl. Austurl. Suðurl. Alls endur sem gæti aukið enn frekar séu þinglýstir þannig að 2005 jan. 344 12 17 5 53 2 28 461 þann fjölda sem gæti hugsað sér líklega er aukningin enn að vera á leigumarkaði í stað þess meiri en þessar tölur 2013 jan. 634 102 50 10 99 16 52 963 Elín Björg Jónsdóttir, að eiga sitt húsnæði,“ segir hún. segja til um,“ segir hún. Aukning 84% 750% 194% 100% 87% 700% 86% 109% Sigríður Dögg Auðunsdóttir

formaður BSRB.

 stjórnmál Björt Fr amtíð Brúar kynslóðaBilið

Vonast eftir endurupptöku Geirfinnsmálsins Gert er ráð fyrir að starfshópur innanríkisráðherra um Guðmundar- og Geirfinnsmálið svokallaða skili skýrslu sinni í næstu viku. Á næstu dögum verður skýrslan kynnt fyrir þeim sem dæmdir voru í málinu og aðstandendum þeirra sem látnir eru. „Ég trúi því að nafn föður míns verði hreinsað og vonast til þess að skýrsla starfshópins verði liður í þeirri vegferð ásamt þv í að

hún upplýsi um einhver af þeim fjölmörgu mannréttindabrotum sem framin voru á föður mínum og öðrum sakborningum,“ segir Hafþór Sævarsson, sonur Sævars Ciesielski. Sævar var einn sex sakborninga sem dæmdir voru fyrir aðild að málinu. „Ég vil að sannleikurinn í þessu máli komi fram í dagsljósið,“ segir Hafþór. „Ég trúi á sakleysi föður míns og veit að fólk, allavega í seinni tíð, gerir sér fulla grein fyrir því að pabbi átti enga aðild að þessum mannshvörfum.“ Hafþór er 23 ára laganemi og hefur tekið við keflinu af föður sínum, sem lést árið 2011. „Óskaniðurstaða skýrslunnar yrði sú að grundvöllur sé fyrir því að málið verði tekið upp að nýju,“ segir Hafþór. -sda

VÍS á markað í næsta mánuði

Rýkur úr greiðslukortum útlendinga

Stjórn Klakka, eiganda að VÍS, Vátryggingarfélags Íslands, hefur ákveðið að bjóða til sölu í útboðsferli, 60 prósent af hlutafé í VÍS. Er í framhaldi af því stefnt að skráningu hlutafjár félagsins í Kauphöll Íslands í apríl. Salan á þeim 60 prósent hlut sem verður seldur nú verður gerð í í þremur skrefum. 10 prósent hlutafjár í félaginu verða seld gegn tilboðum sem verða á bilinu 0,1-50 milljónir króna, 30% verða seld gegn tilboðum yfir 50 milljónir og 10 prósent verða seld í fjórum 2,5 prósent einingum til hæstbjóðanda. Þess utan verður 10 prósent ráðstafað eftir þörfum í hvern af þessum þremur áföngum eftir eftirspurn. Ársuppgjör félagsins 2012 var mjög gott. Kauphallarskráning félagsins þykir jákvæð fyrir íslenskan hlutabréfamarkað. - jh

Gríðarleg aukning varð á kortaveltu erlendra ferðamanna hér á landi í febrúar miðað við sama mánuð í fyrra. Samkvæmt tölum Seðlabankans nam kortavelta útlendinga hérlendis um 4,9 milljörðum króna í mánuðinum. Á sama tíma í fyrra nam kortavelta erlendra aðila hér á landi rúmlega 3,2 milljörðum króna. Veltan jókst um 50% að nafnvirði á milli ára í febrúar. Aukningin helst í hendur við fjölgun erlendra ferðamanna á sama tíma. Samkvæmt tölum Ferðamálastofu fóru 40.000 erlendir gestir frá landinu um Leifsstöð í febrúar síðastliðnum samanborið við 27.900 á sama tíma í fyrra. Kortavelta Íslendinga í útlöndum nam um 5,4 milljörðum króna í febrúar, jókst um tæp 6% að nafnvirði á milli ára. - jh

Ein 84 ár skilja þau Hlíf Böðvarsdóttur og Hjalta Vigfússon en bæði skipa sæti á framboðslista Bjartrar framtíðar. Hlíf ekki síst til þess að sýna barnabarni sínu stuðning og Hjalti til þess að reyna að hafa áhrif á þróun menntamála. Ljósmynd/Hari

Elsti frambjóðandinn 84 árum eldri en sá yngsti Hlíf Böðvarsdóttir og Hjalti Vigfússon eiga bæði sæti á framboðslista Bjartrar framtíðar í Reykjavíkurkjördæmi norður. Hjalti er í 8. sæti en Hlíf rekur lestina í heiðurssætinu og er númer 22. Sætin sem skilja þau að eru því fjórtán sem er harla lítið miðað við árafjöldann á milli þeirra. Hlíf er fædd 1909 en Hjalti 1993 þannig að 84 ár skilja þau að en bæði telja sig eiga erindi við Bjarta framtíð.

F

Þetta er allt öðruvísi en veröldin er líka allt öðruvísi.

rú Hlíf Böðvarsdóttir skipar 22. sætið á framboðslista Bjartrar framtíðar í norðurkjördæmi Reykjavíkur og er án efa elsti frambjóðandinn í komandi kosningum en hún verður orðinn 104 ára þegar gengið verður til kosninga. Á sama framboðslista en öllu ofar, í 8. sæti, er svo Hjalti Vigfússon, forseti nemendafélags Menntaskólans í Hamrahlíð. Hann er fæddur 1993 þannig að árin sem skilja frambjóðendurna að eru 84. Hlíf er amma Guðmundar Steingrímssonar, formanns Bjartrar framtíðar, móðir Eddu móður Guðmundar. Hún segist ekki síst hafa tekið sætið til þess að sýna barnabarninu stuðning sinn í verki. „Ég held mikið upp á hann Guðmund enda á hann ekkert nema gott til,“ segir Hlíf sem hefur fulla trú á drengnum. „Hann hefur líka skap í sér. Ég varð vör við það þegar ég passaði hann í gamla daga.“ Hlíf er í fullu fjöri og fylgist vel með pólitíkinni, eins og hún hefur alltaf gert. „Ég hef alltaf heyrt mikið talað um pólitík,“ segir Hlíf sem var lengi í hringiðunni miðri sem tengdamóðir Steingríms Hermannssonar sem var einhver mest áberandi stjórn málaleiðtogi landsins um langt árabil. „Þetta er afskaplega ólíkt því sem var,“ segir Hlíf um stjórnmálin í dag. „Þetta er allt öðruvísi en veröldin er líka allt öðruvísi,“ segir frúin sem hefur lifað tvær heims-

styrjaldir og var búin að eignast börnin sín þrjú við lýðveldistökuna 1944. Og hún telur framtíðina bjarta. „Ég vona bara að þessi flokkur eigi eftir að hafa einhver áhrif og þetta gengur nokkuð vel bara.“ Hjalti segist aldrei hafa ætlað sér að koma nærri pólitík en menntamál brenni svo heitt á sér að hann hafi gengið til liðs við Bjarta framtíð þegar hann fann hversu mikill samhljómur er með skoðunum hans í þeim efnum og hjá flokkinum. „Ég var samt alltaf mjög skotinn í þessu framboði Bjartrar framtíðar, alveg frá byrjun þegar Guðmundur Steingrímsson og Heiða Kristín Helgadóttir komu fyrst fram með þetta,“ segir Hjalti og leggur mikla áherslu á að ungt fólk láti til sín taka í pólitíkinni. „Við erum hópur sem verður alltaf undir vegna þess að við erum ekki nógu virk. Þetta gildir líka um að mæta á kjörstað en kjörsókn ungs fólks er mikið áhyggjuefni.“ Þegar talið berst að hinum mikla aldursmun frambjóðendanna segir Hlíf að vissulega séu þar „nokkur ár“ en Hjalti segist telja að allir, óháð aldri og kyni, eigi að finna hljómgrunn hjá Bjartri framtíð ef fólk vilji breyta því hvernig hugsað og talað er um stjórnmál. Þórarinn Þórarinsson toti@frettatiminn.is


er kominn tími á

eina kalda?

Léttmjólk


4

fréttir

helgin 15.-17. mars 2013

veður

Föstudagur

laugardagur

sunnudagur

fallegt vetrarveður Við eigum í vændum góða helgi til hvers kyns útiveru. háþrýstingur hreiðrar hér um sig og allar lægðir með sínum úrkomubökkum verða víðs fjarri ef spáin gengur eftir. Víða verður heiðríkja á laugardag og sunnudag, en þá er reyndar von á éljum norðaustantil. kólnandi og nokkurt frost til landsins, en að deginum nær hækkandi sólin engu að síður að ylja okkur aðeins.

-3

-1

-3

3

-0 2

einar sveinbjörnsson vedurvaktin@vedurvaktin.is

-5

-3

-8

-4

-5

-7

-3 -6

-5

NA-átt, hæg og Að mestu éljAlAust. BjArt vestANtil.

KólNANdi veður og hægviðri. víðA heiðríKjA.

él NA- og A-lANds, eN ANNArs léttsKýjAð. tAlsvert frost til lANdsiNs.

höfuðBorgArsvæðið: LéttSkýjAð og hitinn SVEiFLASt um FroStmArk.

höfuðBorgArsvæðið: SóLríkt, En FryStir, nEmA yFir hÁdAginn.

höfuðBorgArsvæðið: hæg n-Átt, BjArt og FroSt.

 Fjármál Ólga í stétt endurskoðenda

Carl Bildt fjallar um evrópumál í nútíð og framtíð Sjálfstæðir Evrópumenn og Sænsk-íslenska viðskiptaráðið boða til morgunfundar með Carl Bildt, utanríkisráðherra Svía í Norræna húsinu næstkomandi þriðjudag. Fundarstjóri er Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi forsætisráðherra. Carl er fyrrverandi formaður sænska hægri flokksins og var forsætisráðherra á árunum 1991-94. hann mun fjalla um Evrópumál í nútíð og framtíð. morgunfundurinn hefst þriðjudaginn 19. mars klukkan 8.00, húsið verður opnað klukkan 7.30 og fundi lýkur klukkan 9.00. Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis.

Vítamínsprauta fyrir Bíldudal

Ekki fremst í spjaldtölvunotkun

Um 130 ný störf verða til á Bíldudal á næstu árum því norska fiskeldis- og matvinnslufyrirtækið Salmus hefur ákveðið að flytja alla starfsemi sína til Bíldudals og reisa þar fiskréttaverksmiðju, að því er fram kemur á fréttavefnum bb.is. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, segir við BB að ákvörðunin haldist í hendur við þá uppbyggingu sem þegar sé hafin í Vesturbyggð. Fyrirtækið Fjarðalax hóf laxeldi þar fyrir nokkrum árum og er Arnarlax að hefja starfsemi sína um þessar mundir, en Salmus og Arnarlax verða í samstarfi. „Þetta er heldur betur vítamínsprauta fyrir samfélagið. Við finnum fyrir auknum áhuga á svæðinu og þessi uppbygging er þegar hafin. En þessi ákvörðun mun efla innviðina á Bíldudal og styrkja samfélagið,“ segir Ásthildur. -sda

ísland er með hæsta hlutfall nettengdra heimila í Evrópu og jafnframt hæsta hlutfall netnotenda, samkvæmt evrópskri rannsókn á upplýsingatækninotkun einstaklinga og fyrirtækja. íslendingar nota hins vegar ekki fartölvur og spjaldtölvur til að tengjast netinu í eins miklum mæli og mörg önnur lönd. Einungis norðmenn og Finnar eru duglegri en íslendingar við að nota netbanka, 90% íslendinga og 91% norðmanna og Finna. rétt ríflega fjórðungur fyrirtækja á íslandi er með starfandi sérfræðing í upplýsingatækni og er það hlutfall ögn hærra en meðaltalið í löndum Evrópusambandsins. -sda

Stuð í strætó!

Málþing um almenningssamgöngur og aðra fararmáta í Heklu á Hótel Sögu, miðvikudaginn 20. mars kl. 10-13. DAGSKRÁ

• Samferða skynseminni framtíðarsýn um samgöngur

• Ferðast milli hverfa: Almenningssamgöngur í Eyjafirði

Ögmundur Jónasson, innanríkisráðherra

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri

• Almenningssamgöngur - raunhæfur kostur um allt land?

• Borg fyrir fólk: Umhverfi, skipulag og aðrir samgöngumátar

Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri

• Hvað gerir Strætó við aurinn?

Reynir Jónsson, framkvæmdastjóri Strætó

• Hvert þarftu að komast? Einar Kristjánsson, skipulags- og þróunarsviði Strætó

• Svona gerum við: Úr öllum áttum í eitt kerfi Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, verkefnisstjóri hjá Austurbrú

Kristín Soffía Jónsdóttir, umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur

• Samgöngustefna fyrirtækja: Hvað er hún og hverju skilar hún? Þorsteinn R. Hermannsson, samgönguverkfræðingur hjá Mannviti

• Ég vel að ferðast með strætó Guðríður Haraldsdóttir, aðstoðarritstjóri Vikunnar

• Stuð í Strætó

Ari Eldjárn, samfélagsrýnir

Fundarstjóri er Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri innanríkisráðuneytis. Skráning í netfangið kristin.hjalmarsdottir@irr.is og Vegagerðin á Fésbók

Einyrkjar ósáttir við ofríki risa í endurskoðun Stóru endurskoðunarstofurnar liggja undir ámæli minni aðila á markaði og eru sakaðar um ofríki. Félag endurskoðenda hafi tekið afstöðu með Endurskoðendaráði sem þykir fara afar hart fram. kvartað hefur verið til umboðsmanns Alþingis vegna vinnubragða Endurskoðendaráðs.

Þ

að hefur ýmislegt gengið á í stéttinni en það bólar ekkert á sjálfsgagnrýni, miklu frekar þöggun,“ segir Jón Þ. Hilmarsson endurskoð-

andi. Jón ritar grein í Fréttatímann í dag sem ber yfirskriftina Að tala sig frá atvinnu sinni. Í greininni lýsir Jón óánægju með viðbrögð endurskoðenda við gagnrýni á þeirra störf í tengslum við efnahagshrunið árið 2008. Hann gagnrýnir ofríki stórra endurskoðendastofa gegn minni aðilum á markaðinum og verklag Endurskoðendaráðs. „Síðasta áratug hefur verið ástand sem hefur skipt stéttinni í tvennt, einyrkja og stærri stofur,“ segir Jón í samtali við Fréttatímann. „Stóru stofurnar hafa fundið einyrkjum allt til foráttu, þær hafa látið að því liggja að einyrkjarnir kunni ekkert og viti ekkert og bara stóru stofurnar ráði við alvöru verkefni. En svo kemur í ljós að það hefur ekki verið talað mikið um tjón sem einyrkjarnir hafa valdið. Mér vitanlega hefur enginn viðskiptavinur kvartað undan tjóni hjá þeim. Og alls ekki neinu stórtjóni. Á meðan líður allt þjóðfélagið fyrir framgöngu stóru stofanna.“ Samkvæmt upplýsingum Fréttatímans er talsverð

ólga meðal smærri endurskoðenda með stöðu mála. Margir þeirra telja að Endurskoðendaráð fari offari og fari jafnvel út fyrir sínar heimildir. Stefán Svavarsson viðskiptafræðingur reifaði þessi sjónarmið í grein í blaði Félags löggiltra endurskoðenda á dögunum og fékk greinin misjafnar undirtektir. Guðmundur Óskarsson, löggiltur endurskoðandi og formaður Áhugafélags um menntun endurskoðenda, kannast vel við ólgu í stétt endurskoðenda. „Einyrkjarnir og minni stofurnar eru ósáttar við hvernig Félag endurskoðenda hefur tekið afstöðu með Endurskoðendaráði. Mönnum finnst Endurskoðendaráð fara hart fram og jafnvel offari,“ segir hann. Guðmundur staðfestir að hann hafi sent kvörtun til Umboðsmanns Alþingis yfir vinnubrögðum Endurskoðendaráðs. Kvörtunina sendi hann 30. nóvember síðastliðinn. Sjá grein Jóns á síðu 20. höskuldur daði magnússon hdm@frettatiminn.is

Sumir endurskoðendur eru ósáttir við að ekkert uppgjör hafi farið fram innan stéttarinnar eftir efnahagshrunið. minni aðilar á markaðinum saka þá stóru um ofríki. jón Þ. hilmarsson endurskoðandi ritar grein í blaðið í dag þar sem hann lýsir óánægju með stöðu mála.


18 ÁRA 5/9 2018

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

13-0262

LÁTTU FERMINGARPENINGINN VAXA MEÐ ÞÉR

FRAMTÍÐARREIKNINGUR GÓÐUR STAÐUR FYRIR FERMINGARPENINGANA Framtíðarreikningurinn ber alltaf hæstu vexti verðtryggðra sparireikninga og er laus við 18 ára aldur. Hann er skynsamlegur staður fyrir fermingarpeningana, svo þeir nýtist í framtíðinni til að láta draumana rætast. Ef 30.000 kr. eru lagðar inn á Framtíðarreikning bætum við 5.000 kr. við.* Hægt er að stofna Framtíðarreikning í næsta útibúi Arion banka.

*Eitt mótframlag fyrir hvert fermingarbarn


6

fréttir

Helgin 15.-17. mars 2013

 SkipulagSmál uppbygging við ReykjavíkuRhöfn helduR áfR am

Tvö eldri hús verði hluti af Reykjavík Marina Uppbyggingin á hafnarsvæðinu heldur áfram. Áætlanir eru uppi um að Reykjavík Marina þenjist út til vesturs. Tvö eldri hús verða hluti af hótelinu. Ljósmynd/Hari

Mikil uppbygging hefur verið við Reykjavíkurhöfn síðustu misseri. Veitingastaðir spretta upp og mannlífið er blómlegt. Hótelið Reykjavík Marina hefur slegið í gegn og nú eru áform uppi um að það stækki til vesturs.

O

kkar hugmynd hefur alltaf verið að halda uppi sögu Slippsins, alveg frá því við keyptum húsið árið 2003. Ef af þessari stækkun verður getum við fengið að klára þessa hugmyndafræði og það er það sem við erum að vinna að með skipulagsyfirvöldum núna,“ segir Jens Sandholt hjá Slippurinn fasteignafélag. Fyrirtækið á húsnæði Icelandair hótel Reykjavík Marina við Mýrargötu. Greint var frá því í Viðskiptablaðinu fyrir skemmstu að til standi að byggja við og stækka hótelið, sem opnað var í fyrra og hefur notið mikilla vinsælda. 108 herbergi eru í hótelinu nú en verði af stækkuninni bætast við 60-90 herbergi. Hótelið verður stækkað til vesturs og því vakna upp spurningar hvað verði um tvö eldri hús sem standa við hlið lóðarinnar, hús númer 14 og 16 við Mýrargötu. Jens staðfestir að

fyrirtæki hans hafi keypt húsin, húsið númer 14 fyrir tæpu ári og hús númer 16 á dögunum. „Þetta er á viðkvæmu stigi en ef við förum út í að stækka er hugmyndin að tengja húsin við hótelið. Þarna verði litlar hótelíbúðir, svítur. Undir eldra húsinu er gamall steinkjallari sem gaman væri að gera að huggulegri setustofu,“ segir Jens sem ítrekar að allt sé þetta á hugmyndastigi enn sem komið er. Gangi áætlanirnar eftir verður skipulag svæðisins kynnt á næstunni og framkvæmdir gætu hafist í haust. Jens reiknar með að þær gætu tekið um 12-14 mánuði. Reykjavík Marina hefur slegið í gegn síðan það var opnað í apríl í fyrra. Veitingastaður hótelsins, Slippbarinn, hefur notið fádæma vinsælda. Að sögn Hildar Ómarsdóttur, forstöðumanns Sölu- og markaðssviðs Icelandair Hotels, hefur hótelið verið nánast fullnýtt allan þennan tíma. „Gestirnir hafa verið mjög

ÁRSFUNDUR LANDSVIRKJUNAR 2013 Silfurbergi, Hörpu Fimmtudagur 21. mars kl. 14-16

Orka til framtíðar Ársfundur Landsvirkjunar verður haldinn í Hörpu þann 21. mars kl. 14. Þar kynnum við fjárhag og framtíðaráætlanir fyrirtækisins og leggjum mat á hvernig til hefur tekist.

• Katrín Júlíusdóttir fjármálaráðherra Ávarp • Bryndís Hlöðversdóttir stjórnarformaður Ávarp • Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar Tækifærin í orku framtíðar • Rafnar Lárusson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Áhersla á lækkun skulda - rekstrarniðurstöður 2012 Fundarstjóri: Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar

Allir velkomnir Skráning á www.landsvirkjun.is

ánægðir. Þetta sýnir okkur hvað það er mikilvægt að standa vel að þessari uppbyggingu, að skapa eitthvað sem bæði útlendingum og Íslendingum hugnast. Ferðamennirnir vilja vera þar sem Íslendingarnir eru,“ segir hún. Jens Sandholt og Einar S. Ágústsson, meðeigandi hans, hafa sömuleiðis tröllatrú á svæðinu í kringum Slippinn. „Þetta svæði er á hraðri uppleið. Þarna er mikið mannlíf og það eru að spretta upp áhugaverðir hlutir og fyrirtæki. Við viljum halda í gömlu Slippsstemninguna, halda í söguna og erum tilbúnir að gera allt til þess. Við höfum safnað gömlum myndum og fréttum um Slippinn og erum með ágætis safn um hann. Því einhvern tímann fer hann og þá er enginn betri en Icelandair Hotels til að halda minningunni á lofti.“ Höskuldur Daði Magnússon hdm@frettatiminn.is

Mikil uppbygging í ferðaiðnaði Mikil fjölgun ferðamanna til landsins kallar á aukið gistirými. Hótel spretta upp um alla borg. • Hótel Borg verður stækkað um allt að 43 herbergi með viðbyggingu á baklóð. • Þann fyrsta júní opna Keahótel nýtt hótel að Suðurlandsbraut 12. Heitir það Reykjavík Lights. Á hótelinu verða 105 herbergi. • Kvosin Downtown Hotel opnar á næstunni í Kirkjuhvoli við Alþingishúsið með hótelherbergjum af stærri gerðinni auk glæsilegra svíta. • Stefnt er að byggingu stórs hótels við hlið Hörpunnar, þó útlit sé fyrir að ekkert verði af því að það tilheyri Marriott-keðjunni eins og til stóð. • Við Hlemmtorg er unnið að því að opna hostel. • Í Landsímahúsinu við Austurvöll er ráðgert að opnað verði hótel með 150160 herbergjum. • Unnið er að því að opna hótel í gömlu Heilsuverndarstöðinni.


skattur.is

Einfalt að skila framtali Skilafrestur er til 21. mars

Skilafrestur

Veflyklar

Almennur skilafrestur fyrir launamenn og einstaklinga með eigin atvinnurekstur er til 21. mars.

Veflyklar hafa verið sendir til nýrra framteljenda. Hafi veflykill glatast má sækja um nýjan á skattur.is. og fá hann sendan í vefbanka eða í pósti.

Unnt er að sækja um lengri frest á skattur.is og getur hann lengstur orðið til 3. apríl. Framtal barns skal fylgja framtali framfæranda.

Einnig er hægt að opna framtalið og skila með rafrænum skilríkjum.

Upplýsingar á framtali Áríðandi er að framteljandi athugi hvort áritaðar fjárhæðir og aðrar upplýsingar séu í samræmi við gögn og upplýsingar sem hann hefur sjálfur undir höndum.

Símaþjónusta í 442-1414 Í mars verður veitt aðstoð í síma 442-1414 alla virka daga frá kl. 9:30 til 15:30. Dagana 21. mars, 2. og 3. apríl verður þjónustan í boði til kl. 19:00.


8

fréttir

Helgin 15.-17. mars 2013

 Efnahagsmál Kostnaður ríKisins vEgna niðurfærslu lána

Hvað fæst fyrir 400 milljarða? Niðurfærsla verð­ tryggðra lána gæti kostað 240 til 400 milljarða króna, sam­ kvæmt því sem stjórn­ málaflokkarnir gefa upp. Fyrir þá upphæð væri til að mynda hægt að gefa hverjum Íslendingi rúma milljón, reka Landspítal­ ann í tíu ár eða grafa 100 jarðgöng víðs vegar um landið.

Til að setja 400 milljarða í samhengi eru hér nokkrar staðreyndir

gefið hverjum íslendingi 1.250.000 kr.

rekið heilbrigðiskerfið í hátt í 3 ár

rekið landspítala í 10 ár

rekið íslenska ríkið í um 9 mánuði

rekið löggæsluna í 17 ár

grafið 100 jarðgöng víðs vegar um landið

lagt 10 járnbrautir milli Keflavíkurflugvallar og reykjavíkur

Byggt 800 yfirbyggð knattspyrnuhús

Byggt 100 yfirbyggðar skíðabrekkur

Kosningaloforðin Framsóknarflokkur: 20% niðurfærsla verðtryggðra lána Kostnaður: 240

milljarðar

Sjálfstæðisflokkur: Létting greiðslubyrði og lækkun á höfuðstól með skattaafslætti. Kostnaður: 16

milljarðar fyrsta árið

Sigríður Dögg Auðunsdóttir sigridur@frettatiminn.is

Dögun: Niðurfærsla húsnæðislána Kostnaður: 240-300

milljarðar

C“ˆÊՓʓiÀŽ>Ã>“à iÀʏiÞwi}ÌÊ>sʘœÌ>ʓi vÕL?ՓÊL>Ž}À՘˜ˆ°

Hægri grænir: Lækkun allra húsnæðislána um 45% Kostnaður: 350-400

milljarðar

HönnunarMars DesignMarch Reykjavík 14.–17.03.2013

Viðrar vel HönnunarMars til HönnDesignMarch 14.–17.03.2013 unarmars

Nældu þér í gjöf frá Vodafone Glæsilegur fermingarkaupauki fylgir völdum símtækjum hjá Vodafone. Njóttu þess að eiga snjallsíma og fá góða tónlist, bíómiða og snjalltækjanámskeið með.

Þín ánægja er okkar markmið

*M.v. 12. mánuði. Við afborgunarverð bætist greiðslugjald, 340 kr. á mánuði.

© Vinnustofa Atla Hilmarssonar

Fermingargjöf Vodafone

Samsung Galaxy Ace 2

iPhone 5

Fylgir þessum og fleiri snjallsímum hjá Vodafone.

Öflugur, með góðan skjá og myndavél.

Á frábæru fermingartilboði.Þynnri, léttari og öflugri en fyrri útgáfur.

49.990 kr.

129.990 kr.

4.590 kr. á mán.*

11.990 kr. á mán.*

Hönnunarveislan Hönnunarmars er nú gengin í garð. Fyrir vikið verður miðbærinn og nágrenni iðandi af lífi og allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Greipur Gíslason er verkefnastjóri hátíðarinnar. Hann hvetur fólk til þess að gera sér ferð í miðbæinn, leggja bílnum í þar til gert hús og rölta um og upplifa hluti sem það gerir alla jafna ekki undir venjulegum kringumstæðum. „Þetta er dæmigerð bæjarhátíð nema í miðri borginni,“ útskýrir Greipur. Aðspurður um hvað sé mikilvægt að sjá segir hann hátíðina einmitt vera sniðna að þörfum ólíkra hópa og því sé erfitt að leggja mat á slíkt. „Fólk ætti bara að drífa sig niður í bæ, leggja til dæmis bílnum úti á Granda og skoða opnu vinnustofurnar þar, rölta þaðan í Hafnarhúsið, um höfnina og Hörpu, síðan Þjóðmenningarhúsið og vinna sig upp á Laugaveg og í Atmo. Svo má auðvitað byrja á hinum endanum ef það hentar betur. Þessi hátíð snýst um að upplifa eitthvað nýtt og skemmtilegt og er svona „learning by doing,“ segir Greipur. Veðurspáin fyrir helgina í miðborginni ku líka vera með allra besta móti. „Léttskýjað og sól með hæglætis vindi og heiðskír himinn er bara frábært í mars. Maður setur bara á sig húfu til varnar kuldanum. Þá er þetta komið.“ ­ ml

Hön Desi Reyk 14.–

Hön Desi Reyk


fréttir 9

Helgin 15.-17. mars 2013

Helmingur frumvarpa afgreiddur á þinginu Í tengslum við umræðuna um þinglok og málþóf skoðaði Fréttatíminn hversu mörg mál það eru sem þingheimur stendur frammi fyrir að afgreiða á þeim örfáu dögum sem eftir eru á þinginu. Alls hafa 295 frumvörp verið tekin til meðferðar á þinginu á þessum vetri. Af þeim hafa 193 verið samþykkt, en önnur bíða ýmist umræðu í nefndum eða þess að vera tekin til umræðu á þinginu. Helmingur þingmála hefur því hlotið afgreiðslu á því sem af er þessu þingi.

Málastaða frumvarpa á 141. þingi 11. mars kl. 13.09

Samþykkt lagafrumvörp

1 4 295

193 73 24

Fjöldi lagafrumvarpa í nefnd eftir 2. umræðu

Fjöldi lagafrumvarpa í nefnd eftir 1. umræðu

Fjöldi lagaafrumvarpa komin úr nefnd og bíða 3. umræðu

Fjöldi lagafrumvarpa komin úr nefnd og bíða 2. umræðu

Fjöldi lagafrumvarpa á 141. þingi

 Kópavogstún

Hressingarhælið á Kópavogstúni. Stefnt er að það verði tilbúið og endurgert á 60 ára afmælisári Kópavogs. Ljósmynd/Hari

Endurreisn merkustu húsa Kópavogs Starfsemi á að hefjast í húsunum á 60 ára afmæli Kópavogs eftir tvö ár. Kópavogsbær stendur fyrir stofnun félags áhugafólks um endurreisn Hressingarhælisins, sem Guðjón Samúelsson teiknaði og tekið var í notkun um miðjan þriðja áratug 20. aldar og gamla Kópavogsbæjarins, elsta húss Kópavogs, á fimmtudaginn í næstu viku, 21. mars. Stofnfundurinn verður haldinn klukkan 17 í bæjarstjórnarsalnum, Fannborg 2. Þar verður kynnt stofnsamþykkt félagsins og kosnir þrír stjórnarmenn og einn til vara. Bæjarstjórn hefur þegar kosið stjórnarmenn af sinni hálfu, Margréti Björnsdóttur formann, Garðar H. Guðjónsson, Kristin Dag Gissurarson og Unu Björg Einarsdóttur varamann. Auk Kópavogsbæjar geta einstaklingar, félagasamtök og fyrirtæki átt aðild að félaginu. Allir sem mæta á stofnfundinn hafa atkvæðisrétt og eru kjörgengir í stjórn. Samkvæmt samþykkt bæjarstjórnar hefur félagið hlotið nafnið Kópavogsfélagið. Tilgangur þess er tvíþættur. Annars vegar mun stjórn félagsins ljúka hugmyndavinnu og gera tillögur til bæjarráðs um hvaða starfsemi á að vera í húsunum tveimur. Félagið mun afla fjár til framkvæmda við endurbyggingu húsanna, en þau voru bæði friðuð á síðasta ári. Ráðgert er að framkvæmdum ljúki og starfsemi hefjist í húsunum á 60 ára afmæli Kópavogsbæjar 11. maí 2015. Fréttatíminn hefur greint frá hugmyndum nokkurra arkitekta og sagnfræðingsins Þorleifs Friðrikssonar um að útfæra og þróa áhugavert safna- og útivistarsvæði á Kópavogstúni í tengslum við uppgerðan Kópavogsbæinn og Kópavogshælið. Á túninu verði sögð híbýlasaga alþýðu heillar þjóðar frá upphafi. Safnið myndi varpa ljósi á þjóðflutninga úr sveit á möl og með þeim hætti kallast á við hið vel heppnaða Vesturfarasafn á Hofsósi. Jónas Haraldsson jonas@frettatiminn.is

Fyrir konur og karla, CLUB FIT, 6-vikna námskeið

KOMDU ÞÉR Í TOPPFORM 50 mínútur 2x í viku Club Fit hefur slegið rækilega í gegn! Tímarnir byggjast á að lyfta lóðum og hlaupa á hlaupabretti. Hraði og þyngdir sem henta hverjum og einum. ÞJálfari stýrir hópnum, leiðbeinir og hvetur áfram. Frábær stemning! Þú kemst í flott form áður en þú veist af og hefur gaman af. Allar nánari upplýsingar um verð og tímasetningar á www.hreyfing.is

Innifalið: • Þjálfun 2x í viku • Club Fit æfingakerfið sem miðar að því að „ögra“ líkamanum að komast út úr stöðnun og tryggja að þú komist í þitt allra besta form • Þátttakendur hafa aðgang að lokuðu svæði með fræðslu, upplýsingum og uppskriftum frá Hreyfingu • Þol- og styrktarmælingar – fyrir og eftir • Ótakmarkaður aðgangur að tækjasal og opnum tímum • Aðgangur að glæsilegri útiaðstöðu – jarðsjávarpotti og gufuböðum

Pantaðu frían prufutíma á www.hreyfing.is

NÝTT! Club Fit 50+ Fyrir konur og karla, 50 ára og eldri


10

viðskipti

Helgin 15.-17. mars 2013

 iðnþing 2013 BrEytingar á norðurslóðum, alþjóðlEg tækniþróun og EFnahagslEg Fr amvinda í Evrópu

Tækifæri og ógnir sem Ísland stendur frammi fyrir Jónas Haraldsson jonas@ frettatiminn.is

Fjallað var um þau efnahagslegu tækifæri og ógnir sem Ísland stendur frammi fyrir á næstu árum á Iðnþingi sem haldið var í gær, fimmtudag. Breytingar á norðurslóðum, alþjóðleg tækniþróun og efnahagsleg framvinda í Evrópu munu eiga stóran þátt í að móta það landslag sem hagkerfi Íslands verður búið. Marka þarf skýra stefnu til framtíðar um hvernig eigi að takast á við þær ógnir sem felast í breytingum á umhverfinu og hvernig eigi nýta þau tækifæri sem skapast. Erindi fluttu Svana Helen Björnsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins, Brad Burnham hjá Union Square Ventures,

dr. Laurence C. Smith, prófessor í jarðog geimvísindum við UCLA og Matthias Krämer, framkvæmdastjóri hjá BDI, Samtökum iðnaðarins í Þýskalandi. Formenn stjórnmálaflokkanna tóku þátt í pallborðsumræðum, þeir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna og Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar. Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, stýrði umræðum en fundarstjóri var

 EFnahagshorFur lítill hagvöxtur

Óbreyttum stýrivöxtum spáð Greiningardeild Íslandsbanka spáir því að Seðlabankinn haldi stýrivöxtum óbreyttum á næsta vaxtaákvörðunarfundi á miðvikudaginn í komandi viku. „Meginforsenda spárinnar er að krónan hefur styrkst talsvert undanfarið og hagvöxtur undanfarið hefur verið öllu hægari en Seðlabankinn hafði reiknað með í sinni nýjustu spá. Verðbólguhorfur hafa því batnað nokkuð frá síðustu vaxtaákvörðun. Á móti vegur að verðbólgan hefur aukist nokkuð frá síðustu vaxtaákvörðun og verður verðbólga væntanlega nokkuð yfir spá Seðlabankans fyrir fjórðunginn. Þá er verðbólguspá Seðlabankans nokkuð bjartsýn varðandi hversu hratt bankinn reiknar með hjöðnun verðbólgunnar á næstu mánuðum. Við reiknum með að verðbólgan hjaðni, en hægar en Seðlabankinn spáir,“ segir greiningardeildin. Gengi krónunnar hefur hækkað um

3,3% frá síðasta vaxtaákvörðunarfundi, 6. febrúar. Verðbólgan hefur aukist nokkuð frá síðasta vaxtaákvörðunarfundi nefndarinnar, úr 4,2% í 4,8%, enda var 1,6% hækkun vísitölu neysluverðs í febrúar mesta hækkun í einum mánuði frá því skömmu eftir hrun. Hagvöxtur mældist nokkru minni á síðasta ári en Seðlabankinn gerði ráð fyrir í sinni síðustu spá. Vöxturinn var 1,6%, og hægði verulega á honum frá árinu 2011 þegar hagvöxtur mældist 2,9%. Seðlabankinn hafði hins vegar spáð 2,2% hagvexti 2012. Greiningin telur að vegna þess hve hægur efnahagsbatinn er um þessar mundir og vegna þess að verðbólgan ætti að hjaðna nokkuð á næstu mánuðum muni peningastefnunefnd Seðlabankans halda stýrivöxtum bankans óbreyttum út þetta ár. -jh

Hvernig eigum við að taka á móti tveimur milljónum ferðamanna? Kynna möguleika Íslands á ferðakaupstefnu.

Ljósmynd/Hari

VS 59E20

2200 W. Sjálfinndregin snúra. 3,5 lítra poki. Vinnuradíus: 8 metrar.

Tækifærisverð:

15.900 kr. stgr. (Fullt verð: 22.900 kr.)

Nóatúni 4 Sími 520 3000 www.sminor.is

KÓSÝ Á KVÖLDIN Kitlaðu bragðlaukana með þriggja rétta matseðli og eigðu kósýkvöld að hætti Nauthóls.

Þær stöllur eru engir nýgræðingar í þessum geira því samanlagt búa þær yfir nærri hundrað ára reynslu í störfum tengdum ferðaþjónustu.

F

yrirtækið sem stendur á bak við þessa ferðakaupstefnu nefnist IcelandReps. Þær Þórunn Reynisdóttir, Guðný Pálsdóttir og Þóra Guðmundsdóttir stofnuðu fyrir rúmum mánuði þetta ráðgjafa- og þjónustufyrirtæki sem snýr að ferðaþjónustu. Þær stöllur eru engir nýgræðingar í þessum geira því samanlagt búa þær yfir nærri hundrað ára reynslu í störfum tengdum ferðaþjónustu. Þær hafa boðað til ferðakaupstefnu á vormánuðum og eru einnig að fara af stað með sjónvarpsþátt á sjónvarpstöðinni ÍNN sem fjallar um ferðamál.

um að þessi mikli vöxtur sem við höfum séð síðustu ár sé aðallega fólginn í þremur atriðum; athyglinni vegna fjármálahrunsins, gossins í Eyjafjallajökli og gengi krónunnar. Varðandi framtíðarmöguleika í ferðaþjónustu segja þær mikilvægast að efla vetrarmánuðina. Þóra segir það mjög mikilvægt að lengja tímabilið og auka vægi landsbyggðarinnar. „Við verðum að lengja tímabilið og efla allt landið svo þetta sé ekki allt hér á höfuðborgarsvæðinu. Akureyri er til dæmis mjög góður staður og hentar mjög vel til frekari uppbyggingar í ferðaþjónustu.“

Á ferð og flugi

Margfeldisáhrifin eru mikil

Fyrsti þátturinn var sýndur á sjónvarpstöðinni ÍNN í vikunni. Hann heitir Á ferð og flugi og verður sýndur á miðvikudagskvöldum. Í þættinum verður farið yfir ferðamál og allt sem þeim tengjast á víðum grundvelli. Þær hlakka til að takast á við verkefnið og hrista aðeins upp í ferðamannabransanum. Hann hefur verið í miklum blóma á Íslandi undanfarið. Guðný segist nokkuð viss um að ferðaþjónusta verði það sem allt snýst um á næstu tíu árum. „Við þurfum að fara að spyrja okkur spurninga til þess að undirbúa okkur. Hvernig eigum við að taka á móti tveimur milljónum ferðamanna? Þetta er rosalega há tala fyrir lítið land eins og Ísland. En við erum með allt til þess, það þarf bara að gera þetta vel,“ segir Guðný. Þórunn bætir því við að ferðamenn sem komu hingað til lands á síðasta ári hafi verið rúmlega 600 þúsund. „Til samanburðar má nefna land eins og Möltu þar sem rúmlega 450 þúsund manns búa. Þangað koma rúmlega ein og hálf milljón ferðamanna á ári. Með þennan mikla vöxt hér á landi finnst okkur klárlega vanta fyrirtæki eins og IcelandReps.“

Hröð fjölgun ferðamanna á næstu árum

FYRSTA SVANSVOTTAÐA VEITINGAHÚSIÐ Á ÍSLANDI

www.nautholl.is

www.facebook.com/nautholl nautholl@nautholl.is S. 599 6660

Dr. Laurence C. Smith er prófessor í jarð- og geimvísindum við UCLA háskóla í Bandaríkjunum. Hann hefur rannsakað náttúrulega og efnahagslega framvindu á nyrsta parti jarðar, meðal annars á Íslandi. Laurence hefur sett óvenjulega lýðfræði Íslendinga í sérstakt samhengi – ekki síst þegar borið er saman við aðrar norðurþjóðir. Matthias Krämer er framkvæmdastjóri sviðs lítilla og meðalstórra fyrirtækja hjá BDI, Samtökum iðnaðarins í Þýskalandi. Hann ræddi efnahagsþróun Evrópu næstu ár, samkeppnishæfni mismunandi greina og landa og fjármálakreppuna.

 FErðir áFangastaðurinn ísland

Þóra Guðmundsdóttir, Guðný Pálsdóttir og Þórunn Reynisdóttir.

Ryksuga

Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, forstjóri Actavis. Brad Burnham starfar hjá fjárfestingarfyrirtækinu Union Square Ventures í New York. Hann hefur fjárfest í fjölda tæknifyrirtækja og samfélagsmiðla með árangursríkum hætti, t.d. Twitter og Tumblr. Brad telur að lagaumhverfið á netinu muni versna umtalsvert á næstu árum, sérstaklega í Bandaríkjunum. Hann hefur lagt til að Íslendingar nýti sér tækifærið og skapi hér á landi kjörlendi nýsköpunar og tækniframfara á netinu, með einföldu lagaumhverfi og umhverfisvænum gagnaiðnaði.

Guðný segir ætlunina vera að hafa áhrif á Ísland sem áfangastað og alla þessa ferðamenn sem eru að koma til landsins þannig að landið eyðileggist ekki. „Við þurfum að standa við það sem við erum að selja og hver einasti ferðamaður á að upplifa landið eins og það gerist best.“ Þær eru sammála

Þær vinna nú að skipulagningu ferðakaupstefnu sem nefnist Iceland Travel Workshop og verður haldin á Radisson Blu Hótel Saga helgina 16. - 19. maí næstkomandi. Þær hafa fengið til liðs við sig Keflavíkurflugvöll, Íslandsbanka, Radisson Blu, Opna Háskólann og Ferðamálastofu. „Það hafa verið haldnar nokkrar svona kaupstefnur áður en við ætlum að gera þetta öðruvísi og láta þetta snúast um áfangastaðinn Ísland og ekkert annað. Við erum mjög spenntar fyrir því að fá sem flesta í íslenskri ferðaþjónustu til að taka þátt í þessu með okkur, Ísland kynnir sig ekki sjálft,“ segir Guðný. Kaupstefnan er vettvangur fyrir alla þá þjónustuaðila sem eru að selja Ísland sem áfangastað. Þórunn segir ætlunina vera að veita þeim góðan vettvang til þess að erlendir söluaðilar geti kynnt sér þessa mikla flóru. Til þess að kynnast landinu nánar verður heill dagur kaupstefnunnar undirlagður í skoðunarferðir og annað slíkt. Þórunn er á því að til þess að auka heildarumsvif ferðaþjónustuaðila á Íslandi verði fleiri að koma að borðinu til að kynna landið og þjónustuna sem er í boði. „Í íslenskt ferðamálaumhverfi vantar að mínu mati hlutlausa aðila á borð við okkur. Það skiptir miklu máli að það séu fleiri að vinna að því að markaðssetja Ísland. Margfeldisáhrifin verða svo mikil fyrir okkur öll”, segir Þórunn. Bjarni Pétur Jónsson bjarni@frettatiminn.is


te Direkra f Danmark

Ekta danskar

graasten brauðsalöt

hotdog pylsur og pylsubrauð

-ómissandi á dönskum dögum

Tulip álegg í úrvali Tulip álegg Hamborgarhryggur Reykt rúllupylsa Rúllupylsa Roastbeef Steiktur kambur

te Direkra f Danmark

te Direkra f Danmark

te Direkra f Danmark

te Direkra f Danmark

15% afsláttur á kassa

Jolly Cola 0,5 líter

Gildir til 17. mars á meðan birgðir endast.

te Direkra f Danmark

Dan Cake kökur margar tegundir

te Direkra f Danmark

Spunk og ga-Jol nammi namm

te Direkra f Danmark

Sun Lolly

tilbúið til að setja í frysti

te Direkra f Danmark

goTT verð

219

kr/pk

BKI kaffi

Toms súkkulaði álegg algjört sælgæti

Pingvin lakkrísstangir

8 tegundir af girnilegum lakkrísstöngum

Sambakossar 2 tegundir


PáSkafjö nATurE’S SHApE heilsurúm Stærð cm. fullt verð ferm.tilboð 90x200 97.900,83.215 100x200 109.900,93.415 120x200 121.900,103.615 140x200 143.900,122.315 Heilsudýna sem:

DÝna BOTn Og laPPir

n lagar sig fullkomlega að líkama þínum

Fermingar-

TilBOÐ

n 24 cm þykk heilsudýna

Heilsurúm

Shape By nature’s Bedding

n Engin hreyfing n AloaVera áklæði n 5 ára ábyrgð!

gafl er seldur sér

SToCHolM tungusófi

SIlo svefnsófi með tungu

Þú s Par ar

70.0 KrÓ

00

nur

Stærð 293 x 150/90 cm. Slitsterkt grátt áklæði.

Aðeins

kr. 119.900 Fullt verð 189.900

Aðeins

lyFTISTóll rafmagnslyftistóll á frábæru verði afborgun m.v. 12 mán. vaxtalaust lán*

8.600 KrÓnur

Br. 228 cm. Hæð 83 cm. Tunga 162 cm. Slitsterkt dökk- eða ljósgrátt áklæði. Tunga getur verið beggja vegna.

kr. 129.900

n Inndraganlegur botn n 2x450 kg lyftimótorar n Mótor þarfnast ekki viðhalds n Tvíhert stál í burðargrind n Hliðar- og endastopparar svo dýnur færist ekki í sundur n Botn er sérstaklega hannaður fyrir Shape heilsudýnur n Val um lappir með hjólum eða töppum n 5 ára ábyrgð

uTung Fi sÓ sVeFn

ærT

FráB

VerÐ

C&J stillanlegt með Shape dýnu 2x80x200

Aðeins kr. 375.800

2x90x200

Aðeins kr. 399.800

2x90x210

Aðeins kr. 405.800

2x100x20

Aðeins kr. 423.800

120x200

Aðeins kr. 230.900

140x200

Aðeins kr. 257.900

Verð aðeins

kr. 99.900

* vaxlaust lán. 3,5% lántökugjald

OPIÐ: Virka daga frá kl. 10.00-18.00 • Laugardaga frá kl. 11.00-16.00 • Sunnudaga frá kl. 13.00-16.00


r í dOrma nATurE’S rEST heilsurúm Stærð cm. fullt verð ferm.tilboð 90x200 76.900 65.365 100x200 80.900 68.765 120x200 89.900 76.415 120x200 99.900 84.915

Fermingar-

Fermingar-

TilBOÐ DÝna BOTn Og laPPir

n Mjúkt og slitsterkt áklæði n Svæðaskipt gormakerfi n Aldrei að snúa n Sterkur botn n gegnheilar viðarlappir n Frábærar kantstyrkingar n 320 gormar pr fm2

TilBOÐ Heilsurúm margar gerÐir

AArHuS sófasett

Heilsurúm

nún

30% a

aFs

láTT

ur

2ja sæta B150 d90 H85 cm

kr. 76.930

Aðeins Fullt verð 109.900 3ja sæta B188 d90 H85 cm

kr. 83.990

Aðeins Fullt verð 119.900

heilsurúm

litir: grár og natur

Shape By nature’s Bedding

AlVöru dúnSæng æng á frábæru verði!

Aðeins kr. 15.900

ur sæng Dar OD Og K

T

ær B á r F

VerÐ

Holtagörðum • Pöntunarsími 512 6800

Vattsæng á aðeins kr. 5.900

Dún

n

90%

10% sm FiÐu ár

Vattkoddi á aðeins kr. 2.990

www.dorma.is


14

viðhorf

Helgin 15.-17. mars 2013

HönnunarMars 2013

 Vik an sem Var Á bálkesti hégómans Fyrir vikið hata kjósendur þig. Mannorð þeirra fáu sem hafa kjark til að halda fast í stefnumálin er svívirt – oft með aðstoð samherja viðkomandi sem eru blindir af eigin hégómagirnd. Þingkonan Lilja Mósesdóttir gerði vanþakklátu starfi þingmannsins skil og þá ekki síst illri vist í þingflokkum. Ekki senda þetta í tölvupósti! Það sem skilur á milli að við erum ekki marx-lenínistar. Við erum meira í ætt við það sem í mínum uppvexti var kallað framsóknarkommar sem er ekkert óalgengt viðhorf á félagshyggjuhlið stjórnmálanna. Bjarni Harðarson, bóksali og fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins, er skilgreinir hér nýtt framboð sem hann er með í startholunum. Isss. Vigdís Hauks pælir ekkert í þessu Er með krónískan aulahroll yfir því hve ummæli mín við atkvæðagreiðsluna komu asnalega út. Það sem ég vildi reyna koma frá mér er það að mér finnst ekki tilefni til að treysta neinum inni á þingi til að koma stjórnarskránni í höfn. Finnst hræðilega erfitt að vera í þeirri stöðu að vera í rússneskri rúllettu með svona mikilvægt mál. Birgitta Jónsdóttir þingkona var óánægð með hvernig hún gerði grein

fyrir atkvæði sínu þegar vantraust á ríkisstjórnina var tekið fyrir. Sannkallað kraftwerk Þetta er auðvitað alveg geðveikt. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves, er lukkulegur með að hafa fengið tölvukallana í Kraftwerk til þess að klára næstu hátíð. Illur fengur... Ég upplifi það að það sé næstum því búið að ræna Sjálfstæðisflokknum frá mér. Halldór Gunnarsson í Holti, sjálfstæðismaður til áratuga, er með böggum hildar. Enga afturhaldskommatitti! Helgi Magnússon, útrásarvíkingar og pilsfaldakapítalistar munu aldrei stjórna Sjálfstæðisflokknum. Tómas Ingi Olrich, fyrrum ráð- og sendiherra, svarar grein Helga Magnússonar fullum hálsi en Helgi bar sig illa yfir að skellt hefði verið á nefið á Evrópusinnuðum sjálfstæðismönnum á landsfundi. Kruss og þvers í Gnarrenburg Þetta er algjörlega óþolandi dónaskapur og frekja. Jón Gnarr er nóg boðið og vill skera upp herör sem leggja bílum sínum ólöglega út um alla borg.

V

Hönnun er auðlind

Við búum í húsi, förum úr rúminu á morgnana og gætum þess að detta ekki um leikföng barna, skrúfum frá krana sturtunnar, klæðum okkur, burstum tennurnar, setjumst á stól, borðum með hnífapörum, ökum í vinnuna í bíl eftir götum og förum langferðir í flugvélum sem nota flugbrautir til flugtaks og lendingar. Allt eru þetta hversdagslegir hlutir, að því er okkur finnst, rúm, borð, stólar hnífar, farartæki, vegir og flugvellir. Því leiðum við hugann ekkert sérstaklega að þeim nema hvað það er nauðsynlegt að hafa þá við höndina. Allir eiga þessir hlutir það hins vegar sameiginlegt að vera hannaðir af einhverjum og eftir því sem þeir verða flóknari koma fleiri að hönnun og gerð. Að þessu vék Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor við Listaháskóla Íslands, í grein í Viðskiptablaðinu í aðdraganda HönnunarJónas Haraldsson Mars fyrir tveimur árum, boðbera jonas@frettatiminn.is vors og gróanda í samfélaginu, um leið og hann vakti athygli á hinu manngerða umhverfi allt í kringum okkur, umhverfi sem hefur mikil áhrif á daglegt líf. Útlit flest þess sem við höfum fyrir augunum markast af verki hönnuða, hugmynd að einhverju sem ekki var til en varð það. Prófessorinn benti á það í grein sinni hve hugmynd skiptir miklu máli, allt verður til sem hugmynd, nota þarf ímyndunarafl, hugmyndaflug og sköpunargáfu. Ferill frá hugmynd til hönnunar og framleiðslu tekur þá við þar sem margir koma að, mögulegir fjárfestar, verkfræðingar, handverksfólk og markaðsfólk, auk fjölda annarra. HönnunarMars, hinn fimmti í röðinni, hófst í gær og stendur fram á sunnudag, merkilegt framtak og viðburður sem hefur fest sig í sessi sem stærsti viðburður hönnunar á hverju ári. Íslenskir hönnuðir og arkitektar bera hitann þungann af dagskrá hátíðarinnar þar sem boðið er upp á fjölda viðburða og sýninga. Almenningi er boðið að kynnast heimi hönnunarinnar með áhugaverðum

sýningum og fyrirlestrum sem endurspegla fjölbreytileika íslenskrar hönnunar og arkitektúrs. HönnunarMars spannar vítt svið og kynnir okkur vaxandi atvinnugrein sem byggir á traustum grunni. Eins og sjá má af upptalningunni hér á undan gegnir hönnun veigamiklu hlutverki. Það hve margir standa að átakinu sýnir fjölbreytnina, greinar eins og arkitektúr, grafísk hönnun, keramik, húsgagnahönnun, myndskreytingar, vöruhönnun, fatahönnun, iðnhönnun, skartgripahönnun, landslagsarkitektúr, innanhúsarkitektúr og textílhönnun. Danir hafa náð langt í þessum efnum og eru góð fyrirmynd fyrir okkur. Hönnun er auðlind sem mikilvægt er að nýta í íslensku atvinnulífi þegar leitað er nýrra leiða og tækifæra. Forráðamenn Hönnunarmiðstöðvar, sem er í eigu þeirra aðila sem að hönnun koma, benda á að hönnun snerti öll svið samfélagsins, hvort sem um er að ræða þróun samfélagsins sjálfs, þróun efnhagslífsins, þróun hugmynda, verkefna, vöru, þjónustu, ferla eða viðburða. Skapandi greinar eru sá vettvangur sem flestar þjóðir horfa á sem helsta vaxtarbrodd í náinni framtíð. Hönnunarmiðstöðvarmenn benda á að rannsóknir staðfesti að hönnun sé þá þáttur sem skilar mestri arðsemi enda kostnaður við hönnun hlutfallslega lítill í samanburði við aðra framleiðsluþætti. Hérlendis starfa um 1500 vel menntaðir hönnuðir og arktitektar. Taka ber undir það sem fram kemur á vef Hönnunarmiðstöðvarinnar að mikilvægt sé fyrir íslenskt þjóðfélag að nýta þekkingu, menntun og hæfileika þessa fólks okkur til framdráttar. „Hönnun,“ segir þar, „tengist allri atvinnustarfsemi svo sem byggingariðnaði, framleiðsluiðnaði, sjávarútvegi, ferðamannaiðnaði, matvælaiðnaði, þjónustu og þekkingariðnaði. Hönnun nýtist ekki aðeins í innlendri framleiðslu heldur er einnig hægt að flytja hana út í formi vöru og hugvits.“ Árlegur HönnunarMars er sýnishorn þeirrar grósku og sköpunargleði sem ríkir innan hönnunarsamfélagsins.

Sætúni 8, 105 Reykjavík. Sími: 531 3300. ritstjórn@frettatiminn.is Ritstjórar: Jónas Haraldsson jonas@frettatiminn.is og Sigríður Dögg Auðunsdóttir sigridur@frettatiminn.is. Fréttastjóri: Höskuldur Daði Magnússon hdm@frettatiminn.is. Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Valdimar Birgisson valdimar@frettatiminn.is . Útgáfustjóri: Teitur Jónasson teitur@frettatiminn.is . Fréttatíminn er gefinn út af Morgundegi ehf. og er prentaður í 82.000 eintökum í Landsprenti.

Ferðir fyrir forvitna á öllum aldri

Mesta úrvalið af Múmínvörum!

Nýtt!

Múmínkrúsir

22. maí - 2.

3.800,-

júní

Búlgaría - Rúmenía Albena er fallegur strandbær við Svartahaf. Byggingastíllinn þykir einstakur og fallegur og staðsetningin er sérlega hentug fyrir mjög breiðan hóp ferðafólks. Ströndin er þar einhver sú besta við Svartahaf. Góðar aðstæður fyrir þá sem vilja njóta hvíldar, þar sem ferðamannaiðnaðurinn er ekki eins mikill og á öðrum stöðum þar sem strandlífið lokkar. Frábært fyrir barnafjölskyldur. Skammt frá er einn flottasti golfvöllur í Evrópu, Thracian Cliffs. Margar áhugaverðar dagsferðir eru í boði, um fjölbreytta náttúru- og menningarstaði á kostnaðarverði. Sama gildir um fjögurra daga ferð til Rúmeníu.

Marimekko töskur

frá 14.900,-

Nokian stígvél

12.900,-

Iittala Mariskálar

frá 8.900,-

Framundan eru nokkrar fróðlegar ferðir og skemmtilegar. Við beinum sjónum að sögu, menningu og hvunndagslífi. Hægt er að kynna sér væntanlegar ferðir á vef okkar soguferdir.is

• Pólland (Varsjá, Kraków) í júní. • Hvítarússland í júlí. • Indland-Bútan í ágúst. • Albanía í september.

www.soguferdir.is soguferdir@soguferdir.is - S: 564 3031

Suomi PRKL! Design, Laugavegi 27, www.suomi.is, 519 6688


FÖGNUM 20 ÁRUM Á ÍSLANDI geggjuÐ afmÆliSTilboÐ TilboÐ gildir meÐan birgÐir endaST

buxur 2490

TuniKKa 2990

ToPPur 1990

blúSSa 1490

PeySa 2990

PeySa 1990

bolur 990

Kjóll 2990

ToPPur 1490

PeySa 2490

Kjóll 990

Kjóll 1990

ToPPur 1490

bolur 1490

bolur 1490

Kringlan | Smáralind | facebooK.com/veromodaiceland | veromoda.com |


drauma

þinn

hannaðu

Hannaðu í þrívídd á www.ilVA.is/draumasofinn

Í verslun okkar eru allir draumasófar merktir með þessum merkjum, sem þýða í hvers konar áklæði er hægt að panta sófann.

17 sÓFAR, 80 TAU- og 30 LEÐURÁKLÆÐI

20% kynningarafsláttur af öllum Draumasófum - 8. - 17. mars AðeiNS 3 Skref

1

Veldu sófategund Komdu og skoðaðu úrvalið af sófum sem hægt er að velja um. Sestu og prófaðu þar til þú finnur þann rétta fyrir þig.

2

Veldu uppröðun og stærð Allir sófarnir bjóða upp á mismunandi möguleika s.s. 3ja sæta, 2ja sæta eða 2½ sæta sófa, með eða án legubekks o.s.frv.

3

30 mismunandi leðuráklæði 3 verðflokkar

Veldu áklæði Velja þarf um tau- eða leðuráklæði. Sumar sófategundir henta ekki fyrir leðuráklæði og fást því einungis með tauáklæði.

A

A b / berber

179.920

SpArAðu 44.980

AðeiNS

AðeiNS

13.088

15.848

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

A B

A

c / cArltoN

d / eASY

219.920

215.920

SpArAðu 54.980

SpArAðu 53.980

AðeiNS

AðeiNS

18.953

19.298 12 máNuðir VAxtAlAuSt*

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

A

A

e / flANdre

f / gepetto

179.920

199.920

SpArAðu 44.980

SpArAðu 49.980

AðeiNS

AðeiNS

15.848

17.573

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

a AlAbAmA Sígildur ILVA sófi. Armar og sessur í mjúku ávölu formi. Verðflokkur A1. 3ja sæta. L 240 cm 184.900,- NÚ 147.920,- Sparaðu 36.980,- B berber glæsilegur sófi og stílhreint útlit. Verðflokkur A2. 2½ sæta. L 218 cm 224.900,- NÚ 179.920,- sparaðu 44.980,- c cArltoN rómantískur sófi. Verðflokkur A3. 3ja sæta. L 218 cm 274.900,- NÚ 219.920,- sparaðu 54.980,d eASY sófi, hreinar línur. Verðflokkur A1. Legubekkur + 3ja sæta sófi. L 282 cm 269.900,- NÚ 215.920,- sparaðu 53.980,- e flANdre sófi, rómantískur og notalegur. Verðflokkur A2. 3ja sæta. L 224 cm 224.900,- NÚ 179.920,- sparaðu 44.980,- f gepetto sófi, þægilegur, fallegur og einfaldur. Verðflokkur A2. 3ja sæta. L 198 cm 249.900,- NÚ 199.920,- sparaðu 49.980,-

0%

B

A / AlAbAmA

SpArAðu 36.980

*

EfNI

80 mismunandi tauáklæði 3 verðflokkar

LEður

147.920

vextir

A

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

g HouStoN fallegur einingasófi. Hér raðar þú upp einingunum. Verðflokkur A1. Legubekkur + 3ja sæta sófi. L 200 x 286 cm. 314.700,- NÚ 251.256,- sparaðu 62.814,- h jerSeY sófi, stílhreint skandinavískt útlit. Verðflokkur A2. 2½ sæta. L 199 cm 159.900,- NÚ 127.920,- sparaðu 31.980,i kiNgStoN sófi, sígild og tímalaus hönnun. Verðflokkur A2. Legubekkur + 2½ sæta. L 271 cm 299.900,- NÚ 239.920,- sparaðu 59.980,- j kiNgStoN citY sófi, tímalaus hönnun. Verðflokkur A1. Slitsterkt áklæði. 3ja sæta. L 199 cm 169.900,- NÚ 135.920,- sparaðu 33.980,- k mAlibu svartur leðursófi. Verðflokkur B1. 3ja sæta + legubekkur. 287 x 200 cm 399.900,- NÚ 319.920,sparaðu 79.980,- l oAklANd sófi, mjúkar og fallegar línur. Verðflokkur A2. 3ja sæta. L 212 cm

Kauptu núna

og dreifðu greiðslunni á 12 mánuði, vaxtalaust.*

*Nú getur þú fengið 12 mánaða vaxtalausa greiðsludreifingu þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi að sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, þ.e. afborgun ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi. Kaupandi þarf að undirrita áætlunina til að staðfesta útreikninginn.


A g / HouStoN

251.256

SpArAðu 62.814

style

AðeiNS

living with

22.001 12 máNuðir VAxtAlAuSt*

A B

A

H / jerSeY

i / kiNgStoN

239.920

127.920

SpArAðu 59.980

SpArAðu 31.980 AðeiNS

AðeiNS

11.363

21.023

A

A B

j / kiNgStoN citY

k/ mAlibu

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

135.920

319.920

SpArAðu 33.980

SpArAðu 79.980

AðeiNS

AðeiNS

12.053

27.923

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

A

A B

l / oAklANd

m / pAllAdiNo

187.920

151.920 SpArAðu 37.980

SpArAðu 46.980

AðeiNS

AðeiNS

13.433

16.538

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

A

B

N / VeStA

o / VeStA SpeciAl

287.840

403.600 SpArAðu 100.900

SpArAðu 71.960

AðeiNS

AðeiNS

35.140

25.156

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

A B

A B

p / WAlmoNt

Q / zeuS

403.760

119.920 SpArAðu 29.980

SpArAðu 100.940

AðeiNS

AðeiNS

10.673

35.154

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

189.900,- NÚ 151.920,- sparaðu 37.980,- m pAllAdiNo hvítur leðursófi. Verðflokkur B2. 2½ sæta. L 168 cm 234.900,- NÚ 187.920,- sparaðu 46.980,- n VeStA einingasófi í vintage stíl. Verðflokkur A1. L 370 x D 270 cm. Sessur bólstraðar með svamp með dúntopp til að fá enn meiri þægindi. 504.500,- NÚ 403.600,- sparaðu 100.900,- o VeStA SpeciAl leður einingasófi í vintage stíl. Hér ræður þú uppsetningunni. L 260 x D 160 cm. Verðflokkur B1. Sessur bólstraðar með svamp með dúntopp til að fá enn meiri þægindi. 359.800,- NÚ 287.840,- sparaðu 71.960,- p WAlmoNt sófi með hreinum og beinum línum. Verðflokkur A1. 3ja sæta. L 220 cm 149.900,- NÚ 119.920,- sparaðu 29.980,- q zeuS einingasófi. Hér getur þú raðað upp eftir þínu höfði. Verðflokkur B1. L 335 cm 504.700,- NÚ 403.760,- sparaðu 100.940,-

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30

12 máNuðir VAxtAlAuSt*

lagersala 40-80% afsláttur

sýningareintök, lítið útlitsgölluð húsgögn og smávara Aðeins þessa helgi 16. og 17. mars

salatbeygla

gúrka, paprika, fetaostur, nachos, cashew hnetur, basilolía og salatblanda Verð 895,-

695,-

helgartilboð


Helgin 15.-17. mars 2013

Breyttur eindagi á lánum Íbúðalánasjóðs Eindagi afborgana af lánum Íbúðalánasjóðs verður framvegis þremur dögum eftir gjalddaga. Dæmi: Eindagi lána með gjalddaga 1. apríl er 4. apríl. Eindagi lána með gjalddaga 15. apríl er 18. apríl. Eindagi er síðasti dagur sem hægt er að greiða gjalddaga án dráttarvaxta. Ef greiðsla dregst fram yfir eindaga falla á hana dráttarvextir sem reiknast frá og með gjalddaga.

M

iklar umræður spunnust um það á dögunum hve fáar konur hafa gegnt stöðu ritstjóra á prentmiðlum. Til­ efnið var uppsögn Steinunn­ ar Stefánsdóttur, aðstoðar­ ritstjóra Fréttablaðsins, og ráðning mín í stöðu ritstjóra Fréttatímans við hlið Jón­ sjónarhóll asar Haraldssonar. Við vorum boðað­ ar í fjölda útvarps­ þátta til að fjalla um málið og héldum saman erindi á sérstökum fundi Félags fjölmiðla­ kvenna sem boðað var til af þessu til­ Sigríður efni. Dögg Í forvitni lagðist ég í smá rannsókn­ Auðunsdóttir arvinnu því talan sigridur@ um fjölda kvenna frettatiminn.is í ritstjórastóli á fréttamiðlum var nokkuð á reiki. Flestir vissu um Silju Aðalsteinsdóttur, sem var fyrst kvenna rit­ stjóri á íslenskum prent­ miðli, Þjóðviljanum. Það var árið 1989. Margir mundu eftir Gunnhildi Örnu Gunn­ arsdóttur, sem var ritstjóri 24 stunda í tæpt hálft ár

120 x 200 cm rúm á fermingartilboði.

M U RA D

5 konur – 130 karlar áður en blaðið var lagt niður. Fáeinir gátu rifjað upp að Jónína Leósdóttir var ritstjóri við hlið Ómars Friðrikssonar á vikublaðinu Pressunni um tveggja ára skeið. Enn færri mundu að Guðrún Kristjánsdóttir var ritstjóri Helgarpóstsins í mjög stutta stund áður en vikublaðið var lagt niður. Sjálf var ég ritstjóri viku­ fréttablaðsins Krónikunnar í fáeina mánuði árið 2007 áður en það var tekið yfir af útgáfufélagi DV þar sem ég var aðstoðarritstjóri. Enginn vissi hinsvegar að frá upphafi nútímadag­ blaðaútgáfu á Íslandi, sem miðast líklega við útgáfu Vísis, sem kom fyrst út árið 1910, hafa alls um 130 karlar setið í stóli ritstjóra. Þetta eru þá 130 karlar á móti fjórum konum að mér undanskilinni. Það sem einnig er áhuga­ vert er að konurnar hafa samanlagt setið skemur í stóli ritstjóra en kona í stóli forsætisráðherra. En hvers vegna skiptir þetta máli? Hið hefðbundna frétta­ mat sem fréttamiðlar hafa

F E R M I N G A RT I L B O Ð

A

M

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969 | www.ils.is

Fjölmiðlar Konur á ritstjórastóli í fjölmiðlum

30-50% afsláttur af öllum heilsurúmum

Við þurfum konur til að skilja konur – sem skilja samfélagið – og endurvarpa því sem þar fer raunverulega fram.

Verð frá

79.442

VikAn í tölum

LEGUGREINING - BETRI SVEFN - BETRI HEILSA

FAG LE G RÁÐG JÖF OG

FRÍ LEGUGREINING Mesta úrval landsins af heilsudýnum. Heilsudýnur í öllum stærðum - úr öllum efnum.

RúmGott er eini aðilinn á íslandi sem býður uppá legugreiningu.

Tilboð á arineldstæðum 20-65% afsláttur

25

101 Verð: 34.900.–

Verð: 44.900.–

ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121 Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

ár eru síðan hljómsveitin Sálin hans Jóns míns var stofnuð. Sveitin sendir frá sér lagið Fetum nýja slóð af þessu tilefni og heldur veglegt afmælisball í Vodafonehöllinni hinn 23. mars.

landsleiki hefur knattspyrnukonan Edda Garðarsdóttir nú leikið fyrir Íslands hönd. Katrín Jónsdóttir hefur leikið 125 leiki.

3.025 milljóna hagnaður var á rekstri Vátryggingafélags Íslands á síðasta ári, samanborið við 408 milljóna króna hagnað árið áður.

40-50

milljónir króna var kaupverð stóðhestsins Framherja frá Flagbjarnarholti þegar hann var seldur til Noregs á dögunum, samkvæmt frétt Eiðfaxa. Kaupandinn var Stall Myra í Noregi, eitt glæsilegasta hrossabú landsins.


fréttir vikunnar 19

Helgin 15.-17. mars 2013

Samningar Íslendinga við aðrar þjóðir

Höfuð hátt eða lágt

80

milljónir króna tekjuaukning verður hjá Íbúðalánasjóði við það að eindagi lána færist frá 15. hvers mánaðar til 4. hvers mánaðar. Hver lánþegi verður af allt að 150 krónum á ári við þetta.

Íslendingar hafa alltaf borið höfuðið hátt í samningum sínum við aðrar þjóðir. Þeir hafa mætt viðsemjendum sínum af fullri einurð, trúir á mátt sinn og málstað og einatt náð að verja hagsmuni sína. Þetta á við um landhelgissamningana á sinni tíð, svo og síðari tíma hafréttarsamninga. Þetta á einnig við um EFTA-samningana frá sjöunda áratug síðustu aldar. Og þetta á ekki síður við samningana um evrópska efnahagssvæðið frá því fyrir tuttugu árum.

Það er sammerkt þessum samningum Íslendinga við aðrar þjóðir að þeir hafa verið strembnir og flóknir og á stundum reynt á þolrifin. Það sem þó öðru fremur einkennir þessa samninga er að þeir hafa skilað landsmönnum betri lífskjörum og meiri hagsæld en áður þekktist hér á landi. Þeir hafa líka opnað samfélagið, aukið frelsi í viðskiptum og þeir hafa umfram margt annað gert Ísland samkeppnishæfara og sterkara í samfélagi þjóðanna en áður var. Nú ber nýrra við. Talsverður hluti

SALLY BROOKS, ALÞJÓÐLEGUR HÁRSNYRTIR NIVEA

„Lyfting í hári er komin aftur með öllum sínum glæsileika; gljáandi bylgjum, hærri hvirflum og breiðari klippingu. En hvernig er hægt að fá svona stórkostlegar greiðslur án þess að hafa sinn eigin stílista við höndina? Ekkert mál. Með Sally Brooks og nýju NIVEA Volume Sensation línunni ertu alltaf með þína eigin félaga sem auðveldlega gefa helmingi fyllra hár og ná fram stórkostlegri mýkt.“

BAMBUS ÞYKKNI

HELMINGI FYLLRA HÁR Á AUÐVELDARI HÁTT! SALLY BROOKS

GREIÐSLUR MEÐ FYLLINGU GLÆSILEG FYLLING

„Mjúkt eins og kasmír – þessi greiðsla segir allt sem segja þarf um glæsilegt útlit sem er bæði mjúkt, kvenlegt og meðfærilegt. Með því að bylgja hárið frá andlitinu sýnirðu kvenleika sem þú munt elska. Konur vilja svona hár og karlmenn vilja snerta það – fullkomið!“

5.000.000 króna krefst Gunnar Þorsteinsson, oft kenndur við Krossinn, í greiðslu frá aðstandendum Pressunnar auk þess að fréttir um hann er tengjast ásökunum um kynferðisbrot verði fjarlægðar af vefnum.

ÞOKKAFULL FYLLING

„Þetta þokkafulla uppsetta hár er tímalaust útlit sem fer einfaldlega aldrei úr tísku. Það er hægt að vera með svona greiðslu hvort sem maður er með stutt eða sítt hár. Það mun alltaf vekja athygli.“

Nýja NIVEA Volume Sensation línan inniheldur náttúrulegt þykkni sem unnið er úr bambus. Bambus er þekktur fyrir að gefa hárinu sterkt en jafnframt sveigjanlegt hald. Formúlan sem notuð er styrkir hárið við ræturnar til að ná fram aukinni fyllingu og lyftir því enn frekar.

VILTU HELMINGI FYLLRA HÁR ÁN ERFIÐLEIKA?

ÞETTA ERU FÉLAGAR ÞÍNIR!

NIVEA Volume Sensation sjampóið

er fullkominn grunnur fyrir fallega fyllingu. Gegnsæ formúla þess hreinsar og nærir án þess að þyngja hárið. Án sílíkons.

NÝTT

NÝTT

Með nýju NIVEA Volume Sensation hárnæringunni getur þú loksins fengið

bæði létta fyllingu og silkimýkt í hárið. Átta af tíu konum sem spurðar voru staðfesta að hárið þyngdist ekkert!* Þú getur upplifað mýktina og að auðvelt er að greiða hárið.

LÉTTLEIKANDI LYFTING „Þessi stutta drengjagreiðsla hefur á sér nútímablæ með mjúkum, náttúrulegum bylgjum og býður upp á marga möguleika. Hárinu er lyft út til hliðana en ekki upp. Það sama gildir um þessa greiðslu eins og aðrar sem eru í tísku núna; hún er nútímaleg, náttúruleg og meðfærileg.“

NIVEA Volume Sensation Styling Mousse verndar

hárið gegn hitanum úr hárþurrkunni. Það hylur yfirborð hársins með neti efnasambanda sem tvöfalda fyllinguna og veitir þér varanlega en sveigjanlega greiðslu.

NIVEA Volume Sensation Styling Spray gefur

hárinu langtímafyllingu. Það fær fallegan gljáa og eðlilega hreyfingu.

*Hárnæringarpróf 11-2011 (Þýskalandi), n = 164 konur, staðfestingarhlutfall: 8 af 10.

byggt á frá upphafi fjölmiðlunar er sprottið úr menningarheimi karla því þangað til fyrir um fjörutíu árum var það fáheyrt að kona skrifaði fréttir. Enn þann dag er hlutfall kvenna á fréttaritstjórnum einungis um þriðjungur á heimsvísu og vart betri hér á landi. Á fréttaritstjórn Morgunblaðsins er ein kona og um tíu karlar. Á vísi.is er engin kona í fréttum. Þær sögur sem taldar eru fréttnæmastar hverju sinni (því fréttir eru í eðli sínu sögur af viðburðum sem ýmist hafa gerst eða eiga hugsanlega eftir að gerast) eru þær sem sprottnar eru úr menningarheimi karlanna. Pólitík, efnahagsmál, viðskipti. Þó svo að þetta séu mikilvæg mál eru mörg önnur mál að minnsta kosti jafn mikilvæg í því samfélagi sem við búum í í dag. Hin svokölluðu „mjúku mál“, sem eru í eðli sínu alls ekkert mjúk. Hvað er mjúkt við kynferðisbrot gegn börnum? Hvað er mjúkt við „týndu börnin“, stúlkurnar sem selja sig og drengina sem neyðast út í afbrot til að fjármagna neyslu? Þetta eru grjóthörð mál – sem varða samfélagið sem við búum í. Mál sem varða okkur öll. Mál, sem konur virðast, einhverra hluta vegna, áhugasamari um að skrifa um. Og ef yfirmenn þeirra fáu kvenna sem skrifa fréttirnar eru eingöngu karlar, er hætta á því að þeir séu of fastir í gömlu, djúpu hjólförunum sem hefðbundið fréttamat er. Við þurfum konur til að skilja konur – sem skilja samfélagið – og endurvarpa því sem þar fer raunverulega fram. Í heimi okkar allra. Ekki bara í karlaheiminum.

landsmanna virðist ekki sögu samninga sinna lengur þora að semja við við aðrar þjóðir. Enghelstu nágrannalönd Ísinn talar lengur fyrir lands. Hann vill ekki því að Ísland hafi tekið einu sinni sjá hvort þeir of mikla áhættu í landsamningar, sem þegar helgissamningunum. eru í gangi, geti skilað Enginn talar lengur landsmönnum betri lífsfyrir því EFTA-samnkjörum og meiri hagingarnir hafi ógnað sæld. Hann vill hætta Sigmundur Ernir innlendri at vinnusamningum áður en Rúnarsson starfsemi. Enginn hugsanlegur ávinning- alþingismaður talar lengur fyrir því ur af þeim kemur í ljós. að samningarnir um Hann skellir skollaeyrum við þeirri evrópska efnahagssvæðið hafi staðreynd að allir milliríkjasamn- riðið fullveldi landsins að fullu. Í ingar okkar hafa hingað til stórbætt reynd efast enginn um ávinninginn þjóðarhag. af þessum téðu samningum. Þess Íslendingar eiga að vera stoltir af vegna eigum við áfram að semja.


20

viðhorf

Helgin 15.-17. mars 2012

Ábyrgð endurskoðenda

Að tala sig frá atvinnu sinni

Regluverkið

Líta verður nánar á þær röksemdir, sem heyrst hafa frá forsvarsmönnum endur­ skoðenda, að meint röng reikningsskil hafi verið göll­ uðu regluverki einu að kenna. Er það trúverðugt fyrir þá stétt manna, sem fer fremst í flokki fagmanna um reikningsskil og endurskoðun, að þeir hafi látið leiðast út í ógöngur af þessari ástæðu einni? Gæta verður að því að hér er ekki verið að fjalla um smávægileg mistök, heldur átti bilað eða gallað regluverk að vera ástæða þess, að íslenskt efnahagslíf er nú líkara eyði­ mörk en aldingarði. Háskóla­ menntaðir endurskoðendur með áratuga starfsreynslu bjóða upp á þessa skýringu, og forustusveit endurskoðenda heldur henni mjög á lofti. Regluverkið er samið eftir mikla yfirlegu fagmanna, og tek­ ur mið af áratuga sögu nútíma reikningsskila og þeirra pytta, sem menn hafa hratað í á þeirri vegferð. Er líklegt að þannig samið regluverk sé algerlega ónýtt og til einskis gagns, og sé jafnvel tortímandi fyrir við­ skiptalífið? Vissulega hlýtur að vera unnt að finna galla í sérhverju mannlegu reglu­ verki, en að lokum hlýtur það að vera sjálf­ stæð fagleg hugsun, sem ræður en ekki blindar reglurnar. Máttu menn ekki af reynslu síðustu áratuga sjá vítin til varnaðar, gaf til dæmis Enron málið ekki vísbendingar um, að of langt væri hugsanlega seilst í þjónkun við þrönga hagsmuni stórfyrirtækja? Máttu menn vera í góðri trú þess efnis, að regl­ urnar einar og sér væru það leiðarljós að ekki var þörf á að beita gagnrýnni hugsun? Svo undarlegt sem það er, þá er nú lögð ofuráhersla á vinnupappíra endurskoð­ enda. Hafi endurskoðandi unnið störf sín þannig að hann geti verið þess fullviss, að áritaður ársreikningur sé í fullkomnu lagi,

þá er í sjálfu sér engin þörf fyrirtækja einir hafi borið fyrir vinnupappíra. Sumir á því ábyrgð að reiknings­ endurskoðendur sem og sér skil væru rétt samin og í lagi Endurskoðendaráð, gæfu trúverðuga mynd snúa þessu á haus að því er af fjárhagslegri stöðu virðist. Ef vinnupappírar fyrirtækja. Vissulega bera endurskoðanda sýnast í lagi, stjórnendur ábyrgð á þeim þá virðist gilda einu þó árs­ fjárhagslegu upplýsingum reikningur félags sé rangur sem gefnar eru og birtar í veigamiklum atriðum, og opinberlega. Til óþæginda rekstarhæfi jafnvel ekki fyrir fyrir endurskoðendur þá hendi, þrátt fyrir fulla áritun lýkur umræðunni hins endurskoðandans. Áreiðan­ vegar ekki hér. Hlutverk leiki ársreikninga með endurskoðenda er ekki að fullri áritun ætti þó að vera fela sig á bak við ábyrgð Jón Þ. Hilmarsson aðalatriðið, ekki vinnupapp­ annarra, og gera svo lítið írar endurskoðenda. úr eigin starfi, að engu er endurskoðandi Það virðist sem sagt hafa líkara en þeir sem svo tala, gleymst, að vinnupappírum vilji helst leggja niður hina endurskoðenda var ætlað að vera vörn faglegu stétt og gera hana að sjálfvirku endurskoðenda í dómsmálum og sönnun stimpilverki án ábyrgðar. Vilji endurskoð­ um þá vinnu sem þeir inntu af hendi, og þá endur standa hnarreistir undir nafni þá ber niðurstöðu sem þeir komust að. þeim að axla þá ábyrgð sem titlinum fylgir. Endurskoðun snýst um að stað­ Endurskoðendur eru síðasta vígið, og það festa fjárhagslegar upplýsingar í vígi féll í aðdraganda hrunsins, um það ársreikningum, ekki um vinnu­ verður tæpast deilt. pappíra endurskoðenda, svo En hvernig má það vera að síðasta vígið nauðsynlegir sem þeir kunna féll? Gæti það hafa gerst með því að endur­ annars að vera. skoðendur sinntu starfi sínu óaðfinnan­ Vera má að ruglað sé saman lega? Er ef til vill rétt að einhver sök kunni innra gæðaeftirliti, sem alþjóð­ að finnast hjá endurskoðendum fyrirtækja legar endurskoðunarstofur setja á markaði, og þá að þeir hafi í einhverju upp og framfylgja innanhúss hjá brugðist við störf sín? Ef satt er að reglu­ sér, við þá vörn sem nauðsynleg verkið hafi verið gallað, að stjórnendur hafi kann að vera endurskoðanda, samið röng og villandi reikningsskil, mátti sem sætir opinberri rannsókn þá ekki ætlast til að síðasta vígið spyrnti vegna meintrar vanrækslu. Þar við fótum og stæði í ístaðinu í krafti þekk­ reynir fyrst á vinnupappírana ingar sinnar og tæknikunn­ fyrir alvöru, og í því eiga þeir áttu? í raun uppruna sinn. Eftirlitið Endurskoðendaráð sýnist hins vegar beinast nær eingöngu að þeim hluta, sem Fregnir af vinnubrögðum snýr að vinnupappírum en ekki Endurskoðendaráðs við fram­ áreiðanleika vinnunnar. Sem kvæmd svokallaðs gæðaeftir­ sagt, ef endurskoðendur eru lits með störfum endurskoð­ ekki taldir eiga vörn í vinnupapp­ enda sæta furðu og á sveimi írum sínum, þá eru þeir sviftir eru sögusagnir um meinta réttindum sínum, án þess að mismunun við framkvæmd gæði vinnunnar komi til skoð­ eftirlitsins. unar, og/eða að við þau gæði sé Er það rétt að endurskoð­ eitthvað að athuga. andi kominn á efri ár hafi Getur það verið að einyrkjar í endur­ mátt sæta þeirri refsingu, að skoðunarstétt eigi einir sök á því hvernig ákvörðun Endurskoðendaráðs mál hafa skipast? Hjá forsvarsmönnum er varðaði sviftingu réttinda, endurskoðenda, sem eiga raunar að gæta og að honum verið meinað að hagsmuna allra félagsmanna jafnt, virðist leggja inn réttindi sín að eigin gæta óþols gagnvart einyrkjum, og þeir að frumkvæði? Er það rétt að ósekju jafnvel taldir bera ábyrgð á þeim meint brot hafi átt að hafa ver­ álitshnekki sem stétt endurskoðenda hefur ið vegna endurskoðunarvinnu óneitanlega beðið. án þess að skaði eða tjón hafi Það sem erfiðast er að kenna er vöggu­ hlotist af og þrátt fyrir að und­ gjöfin, að kunna skil á réttu og röngu. irliggjandi ársreikningur hafi Það eitt og sér er samt ekki nóg, því menn gefið glögga mynd? Átti brotið verða að breyta í samræmi við það sem og þá refsingin sem sagt að menn vita best og sannast. varða formsatriði varðandi frágang vinnupappíra? Ábyrgð stjórnenda fyrirtækja Siðferði þeirra sem meina fórnarlambi sínu að gefast upp hlýtur að mega draga í Rétt er að líta á annað, sem leitt er fram til efa. Slík framkoma og hugsun sem að baki varnar í þröngri stöðu. Það að stjórnendur

Endurskoðendur eru síðasta vígið, og það vígi féll í aðdraganda hrunsins, um það verður tæpast deilt.

liggur, getur ekki verið grunnur að þeirri siðbót sem gæðaeftirlitinu var trúlega ætlað að vera. Ásýnd Endurskoðendaráðs er sú, að það ógni og hóti þeim endurskoð­ endum sem við störf eru, og þá einkum einyrkjum. Ekki er sjáanlega að finna í lögum um endurskoðendur ákvæði þess efnis að Endurskoðendaráði skuli ætlað að niðurlægja starfandi endurskoðendur. Er það rétt að gæðaeftirlit hafi verið falið starfsmönnum endurskoðunarstofa, sem sæta opinberri rannsókn fyrir störf sín? Er það rétt að Endurskoðendaráði sé stjórnað með beinum eða óbeinum hætti af stærri endurskoðunarstofunum, og sé í raun handbendi þeirra? Hefur athygli Endurskoðendaráðs beinst að þeim endurskoðendum, sem árituðu fyrirvaralausri áritun ársreikn­ inga fjármálastofnana, sem svo urðu gjald­ þrota innan árs frá því að full áritun var gefin? Er það rétt að skortur á einskisverðum vinnupappírum endurskoðenda, svo sem eins og skriflegar spurningar til stjórn­ enda um þeirra eigin heiðarleika, hafi leitt til falleinkunnar endurskoðenda við gæða­ eftirlit? Getur verið að hinar stærri endurskoð­ unarstofur grípi til falleinkunna við gæða­ eftirlit í nafni Endurskoðendaráðs, til að beina athyglinni frá eigin störfum? Svör við ofangreindum spurningum óskast hið fyrsta, en svörin kunna að leiða til enn fleiri brennandi spurninga. Ef þær ávirðingar, sem orðrómurinn á sveimi snýst um, eru sannar, þá er komið ærið tilefni fyrir þá sem að Endurskoðendaráði standa að íhuga stöðu sína. Það lítur út sem Endurskoð­ endaráð ætli illgresinu að reyta arfann.

Niðurlag

Forsvarsmenn endurskoðenda sýnast vilja tala sig frá ábyrgð sinni og finna hentuga blóra­ böggla og vega um leið ómak­ lega að sendiboðanum. Með því er afar lítið gert úr hinum fag­ legu og mannlegu þáttum sem endurskoðun á að byggjast á. Það hlýtur að vera kominn tími til að endurskoðendur hefji raunsæja skoðun á eigin þætti í fjármálahruninu. Ef það er ekki gert með trúverð­ ugum hætti má segja, að endurskoðendur séu með þögninni að tala sig út úr því hlutverki, sem þeim var ætlað og þeir hafa undirgengist. Er þá ekki hin faglega óháða stétt endurskoðenda orðin með öllu óþörf? Sú umræða er reyndar hafin úti í hinum stóra heimi án atbeina endurskoðenda.

Það hlýtur að vera kominn tími til að endurskoðendur hefji raunsæja skoðun á eigin þætti í fjármálahruninu.

MJÚKUR OG LJÚFFENGUR HVÍTMYGLUOSTUR ÚR DÖLUNUM Við kynnum nýjan hvítmygluost frá Mjólkursamsölunni undir nafninu Dala-Auður. Osturinn er einstaklega mjúkur og bragðgóður og er sá mýksti úr flóru mygluosta frá MS. Dala-Auður er 170 g og er unnin úr nýmjólk. Nafn ostsins er vísun í Auði djúpúðgu sem var landnámskona í Dölunum og ættmóðir Laxdæla.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 2 – 0 6 3 1

S

tefán Svavarsson viðskiptafræðingur skrifaði nýlega grein í fagtímarit FLE (Félag löggiltra endurskoð­ enda). Greinin var mjög hófstillt um efnið og fagleg, og var ætlað að vekja umræðu um málefni endurskoðenda almennt, og þá ef til vill sér í lagi stöðu einyrkja í stétt­ inni. Viðbrögð forystumanna FLE valda vonbrigðum, en þau hafa helst einkennst af þeim ósið að fara í manninn en ekki boltann. Frá hruni bankanna í október 2008 hafa endurskoðendur verið býsna þögulir um eigin störf, og tengsl sín við hrun hins ís­ lenska fjármálakerfis. Fyrstu opinberu viðbrögðin voru að kenna regluverkinu um það sem aflaga fór, en alls ekki endurskoð­ endum.


Deborah Voigt, Wagner og Vorblót

Voigt syngur str auss

skosk a sinfónían og Wagner

Vorblót

Fös. 22. mars » 19:30

Fös. 05. apríl » 19:30

Fim. 11. apríl » 19:30

Deborah Voigt, ein skærasta stjarna óperuheimsins í dag, flytur þætti úr Salóme, einni af lykilóperum 20. aldarinnar. Stjórnandinn, James Gaffigan, er einn af eftirtektarverðustu hljómsveitarstjórum yngri kynslóðarinnar.

Hanna Dóra Sturludóttir flytur tvö frægustu tónverk Wagners þegar óperur hans eru undanskildar. Skoska sinfónía Mendelsshons er án efa hans metnaðarfyllsta og fágaðasta sinfónía.

Eitt áhrifamesta tónverk 20. aldarinnar er Vorblót Stravinskíjs en í ár eru 100 ár liðin frá eftirminnilegum frumflutningi verksins. Fiðludrottningin frá Moldavíu, Patricia Kopatchinskaja, mun svo flytja hinn glettna og bjarta fiðlukonsert nr. 2 eftir Bartók.

Johannes Brahms Serenaða í D-dúr, op. 11 Richard Strauss Sjöslæðudansinn Richard Strauss Lokaþáttur úr Salóme James Gaffigan hljómsveitarstjóri Deborah Voigt einsöngvari

Richard Wagner Siegfried Idyll Richard Wagner Wesendonk-ljóðin Felix Mendelssohn Skoska sinfónían Ilan Volkov hljómsveitarstjóri Hanna Dóra Sturludóttir einsöngvari

Arvo Pärt Sinfónía nr. 2 Béla Bartók Fiðlukonsert nr. 2 Ígor Stravinskíj Vorblót Ilan Volkov hljómsveitarstjóri Patricia Kopatchinskaja einleikari

Tónleikakynning » 18:00 Örfá sæti laus

Örfá sæti laus Tónleikakynning » 18:00 Miðasala » www.sinfonia.is » www.harpa.is » Miðasala í anddyri Hörpu » Sími: 528 5050 » Opið 10-18 virka daga og 12-18 um helgar


22

stjórnmál

Helgin 15.-17. mars 2013

Nokkrar af forkólfum Kvennalistans komu saman í tilefni af því að 30 ár eru liðin frá stofnun hans, þær Ingibjörg Hafstað, Danfríður Skarphéðinsdóttir, Þórhildur Þorleifsdóttir, Guðrún Ögmundsdóttir, Kristín Einarsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir, María Jóhanna Lárusdóttir, Sigríður Lillý Baldursdóttir, Guðrún Agnarsdóttir, Guðrún Erla (Gerla) Geirsdóttir, Kristín Jónsdóttir, Kristín Blöndal. Ljósmynd/Hari

Öll mál eru kvennamál Kvennalistakonur fagna því að þrjátíu ár eru liðin frá stofnfundi Kvennalistans. Forkólfar hans hittust af því tilefni og rifjuðu upp aðdragandann að stofnun hans og þau málefni sem konunum tókst að koma á dagskrá í íslenskri pólitík og varða samfélagið allt: kynferðisofbeldi gegn konum og börnum, réttindi kvenna á vinnumarkaði, umhverfismál og ýmislegt fleira. Þær komust að því að hugsjónin lifir enn.

Sumar 6

14. - 21. júní

Franskar Alpaperlur Fegurð landsins fjalla leikur um okkur í þessari töfrandi ferð um frönsku Alpana með stórbrotinni og óviðjafnanlegri náttúrufegurð. Verð: 199.300 kr. á mann í tvíbýli – Mikið innifalið! Pantaðu núna í síma 570 2790 eða bókaðu á baendaferdir.is Fararstjóri Þóra Valsteinsdóttir

Skoðaðu ferðirnar á bændaferðir.is Sími 570 2790 bokun@baendaferdir.is Síðumúla 2, 108 Reykjavík Opið kl. 8.30 - 16.00 virka daga F E R Ð A S K R I F S T O FA A L L R A L A N D S M A N N A

F

yrir réttum þrjátíu árum var Kvennalistinn stofnaður og eru áhrif hans á stöðu kvenna í íslenskum stjórnmálum óumdeild. Áður en Kvennalistinn bauð fram til Alþingis árið 1982 höfðu 12 konur setið á Alþingi en um 500 karlar. Mest voru þrjár konur á þingi allt til ársins 1983 þegar Kvennalistinn einn og sér fjölgaði konum um 100% með því að ná þremur konum á þing. Framboð Kvennalistans hafði hins vegar þau áhrif að aðrir stjórnmálaflokkar lögðu frekari áherslu á konur á lista sínum en nokkru sinni fyrr og voru því níu konur kosnar á þing þessar fyrstu alþingiskosningar sem Kvennalistinn tók þátt í. Með tilkomu Kvennalistans urðu konur á Alþingi því þrefalt fleiri, eftir þessar fyrstu þingkosningar, en á fyrra kjörtímabili. Tólf þingkonur var jafnmikið og allar konur sem setið höfðu á Alþingi frá upphafi samanlagt, svo fjöldinn sé settur í samhengi. Nokkrar af forkólfum Kvennalistans

komu saman í tilefni af því að 30 ár eru liðin frá stofnun hans, þær Kristín Jónsdóttir, Guðrún Erla (Gerla) Geirsdóttir, María Jóhanna Lárusdóttir, Sigríður Lillý Baldursdóttir, Danfríður Skarphéðinsdóttir, Kristín Einarsdóttir, Kristín Blöndal, Guðrún Ögmundsdóttir, Guðrún Agnarsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir, Ingibjörg Hafstað, Kristín Ástgeirsdóttir og Þórhildur Þorleifsdóttir.

Rætur í Rauðsokkuhreyfingunni

Kvenfrelsisbaráttan sem Kvennalistinn sprettur upp úr náði ákveðnu hámarki með stofnun Rauðsokkuhreyfingarinnar árið 1970 sem barðist ötullega fyrir kvenfrelsi. Þegar Rauðsokkuhreyfingin hafði liðið undir lok komu nokkrar konur saman og spurði ein þeirra: Af hverju bjóðum við ekki fram? Í framhaldinu lagðist hópur kvenna í mikla undirbúningsvinnu og stofnaði Kvennaframboðið í nóvember Framhald á næstu opnu

Framboð Kvennalistans hafði hins vegar þau áhrif að aðrir stjórnmálaflokkar lögðu frekari áherslu á konur á lista sínum en nokkru sinni fyrr.

500/12 Til ársins 1982 höfðu samtals 500 karlar setið á Alþingi og 12 konur.


Heilsaðu deginum með hollustu

Havre Fras er ein af fáum morgunkornstegundum sem uppfylla hollustukröfur Skráargatsins. Fáðu þér Havre Fras í morgunmat og þér líður betur allan daginn.


24

stjórnmál

1882

Konur fengu fyrst kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum á Íslandi (þó aðeins ekkjur og ógiftar konur sem sátu fyrir búi)

1907

Konur fengu fullan kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík og Hafnarfirði

Helgin 15.-17. mars 2013

1908

Fyrsti kvennalistinn bauð sig fram í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík

19. júní

1915

Konur, 40 ára og eldri, hlutu kosningarétt til Alþingis og einnig kjörgengi

8. júlí

1922

Fyrsta konan kjörin á Alþingi, Ingibjörg H. Bjarnason af Kvennalista.

1959

Auður Auðuns borgarstjóri í Reykjavík, fyrst kvenna

1961

Fyrsta konan forseti Alþingis (neðri deildar), Ragnhildur Helgadóttir

1970

Auður Auðuns dómsog kirkjumálaráðherra, fyrst kvenna á ráðherrastóli

1. maí

1970

Rauðsokkuhreyfingin kom fram

Stofnfundur Kvennalistans 1981 sem bauð fram í sveitarvar haldinn þann 13. mars 1983. stjórnarkosningunum 1982, segja Flokkurinn var strax með allt öðru konurnar þegar þær eru beðnar að fyrirkomulagi en aðrir rifja upp aðdragandann Fjöldi k v enna stjórnmálaflokkar, til að að stofnun KvennaníFa ldast mynda var enginn forlistans. Þær tala hver í maður. Konurnar segja að kapp við aðra þar sem þetta hafi farið óskaplega við sitjum við hlaðið í taugarnar á formönnum matborð á heimili í öðrum flokkum, sem og Kristínar Jónsdóttur. frétta- og blaðamönnum, Engin leið er að henda því þeir vissu aldrei hvern reiður á hver segir Konur á þingi voru þeir ættu að tala við innan hvað – enda kannski Kvennalistans. Markóþarfi. Því hér eru miðið með þessu var hins komnar saman þrettán vegar fyrst og fremst það konur með eina rödd – við stofnun Kvennalað breyta þeim strúktúr eina hugsjón. Sem enn istans árið 1983 og sem samfélagið byggði á, lifir. hefur hæst farið í sjálfri samfélagsgerðinni, Kvennaframboðið og auka jafnframt valdkomst hins vegar að dreifingu. þeirri niðurstöðu að bjóða ekki fram til AlÞrjár konur á þing þingis ári síðar en hópárið 2009 ur kvenna var á annarri Þær höfðu mjög skýra skoðun og boðaði til stefnuskrá þar sem þær borgarafundar á Hótel lögðu áherslu á að koma Esju haustið 1982. Á fundinum var öðrum málum á dagskrá en tíðkast mikill hugur í konum og augljóst hafði í íslenskum stjórnmálum. að margar hefðu áhuga á að bjóða Kvennalistinn náði þremur konum fram lista kvenna til Alþingis. á þing í fyrstu þingkosningunum

5%

Þrjár fyrstu þingkonur Kvennalistans eftir kosningarnar 1983: Guðrún Agnarsdóttir, Sigríður Dúna Kristmundsdóttir og Kristín Halldórsdóttir.

Draumaferð á hverjum degi

Ef þú vilt sparneytinn og rúmgóðan fjölskyldubíl sem kemur skemmtilega á óvart er óþarfi að leita lengra. Nýr Mercedes-Benz B-Class eyðir frá aðeins 4,4 l/100 km í blönduðum akstri og mengar svo lítið að hann fær frítt í stæði í Reykjavík í 90 mínútur. Mercedes-Benz B-Class með 7 þrepa sjálfskiptingu kostar frá 5.590.000 kr.

Mercedes-Benz B-Class 180 CDI með glæsilegum aukahlutapakka. Verð 5.790.000 kr. Til afhendingar strax · Radarstýrð árekstrarvörn · Bakkmyndavél · Krómpakki · 7 þrepa sjálfskipting · Sæta-þægindapakki

· Hiti í sætum · Inniljósapakki · Hraðastillir · 16” álfelgur með heilsársdekkjum

Hlökkum til að sjá þig í sýningarsal Öskju á Krókhálsi 11.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ á Facebook

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 3 - 0 6 1 5

43%


stjórnmál 25

Helgin 15.-17. mars 2013

1980

Vigdís Finnbogadóttir kjörin forseti Íslands

Janúar

1982

Samtök um stofnun kvennaframboðs sett á fót

árið 1983, það voru þær Guðrún Agnarsdóttir, Kristín Halldórsdóttir og Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. Kvennalistinn lagði grunn að stofnun Kvennaathvarfsins árið 1983 og kom á fót neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisafbrota, sem einmitt á einnig 30 ára afmæli um þessar mundir. En Kvennalistinn lagði einnig áherslu á að öll mál væru kvennamál, jafnvel skipulagsmál, eins og þær komast að orði. Fram til þessa höfðu öll mál verið hugsuð út frá sjónarhóli karla. „Markmið kvennalistakvenna var að snúa öllu á hvolf, finna nýja fleti á málum, sem hentuðu konum jafnvel og körlum.“ „Þær voru fyrstar allra flokka að setja umhverfismál á oddinn við aðhlátur annarra flokka sem sögðu umhverfismál „eitthvað tekið frá útlöndum“. Ísland hefði enga þörf á að ræða umhverfismál, hér væri engin mengun“ – segja þær og hlæja, því auðvitað er þetta hlægilegt í dag, þegar eitt heitasta málið er áhrif Kárahnjúkavirkjunar á lífríki Lagarfljóts. „Fólk vissi almennt auðvitað ekki þá hversu umhverfismálin eru mikilvæg þótt við hefðum reynt að setja þau á dagskrá. Við vissum heldur ekki hversu kynferðisofbeldi gegn konum og börnum er mikið og stórt vandamál hér á landi þó svo að við hefðum gert þau að helstu baráttumálum okkar,“ segja þær. Fyrsta þingmál Kvennalistans sem fékkst samþykkt var þingslályktunartillaga um könnun á rannsókn og meðferð nauðgunarmála og í kjölfar hennar var Guðrúnu Agnarsdóttur þingkonu falið að undirbúa stofnun Neyðarmóttökunnar.

13. mars

1983

23. apríl

Stofnfundur Kvennalistans

1983

Fyrstu Alþingiskosningar með þátttöku Kvennalistans. Fengu 3 konur á þing (5,5% atkvæða), þær Sigríði Dúnu Kristmundsdóttur, Guðrúnu Agnarsdóttur og Kristínu Halldórsdóttur

20. apríl

25. apríl

1987

Kvennalistinn hlaut 6 konur á þing (10,1% atkvæða)

1991

Kvennalistinn hlaut 5 konur á þing (8,3% atkvæða)

8. apríl

1995

Kvennalistinn hlaut 3 konur á þing

1998

Kosningabandalag þriggja flokka, Kvennalista, Alþýðuflokks og Alþýðubandalags

Gefðu sparnað í fermingargjöf Fermingarkortið er inneignarkort sem hentar þeim vel sem vilja gefa sparnað í fermingargjöf. Landsbankinn greiðir 5.000 króna mótframlag þegar fermingarbörn leggja 30.000 krónur eða meira inn á Framtíðargrunn. Fermingarkortið er gjöf sem leggur grunn að árhag framtíðarinnar. Kortið kemur í fallegum gjafaumbúðum og fæst án endurgjalds í útibúum Landsbankans.

Kvenfrelsi og jafnrétti

Helsta baráttumál Kvennalistakvenna var samt sem áður kvenfrelsi og jafnrétti kynjanna og leggja þær áherslu á að auðvitað hafi þær fyrst og síðast verið femínistar. Eftir kosningarnar árið 1987 fjölgaði kvennalistakonum á þingi um helming og urðu þær sex og þingkonur samtals 17. Þeim tókst því aftur að hafa þau óbeinu áhrif að aðrir flokkar fjölguðu konum á framboðslistum sínum og þannig að auka hlutfall kvenna á Alþingi, sem hélt áfram að aukast jafnt og þétt næstu árin. Síðasta framboð Kvennalistans var árið 1991 þegar hann náði þremur konum á þing. Þó svo að kvennalistakonum hafi fækkað milli kosninga fjölgaði konum í öðrum flokkum og voru þær 17 þá. Hlutfallið hefur hæst verið tæp 43%, eftir kosningarnar 2009, þegar 27 konur voru kjörnar á þing. Kvennalistinn var einn þriggja flokka sem stofnuðu saman Samfylkinguna árið 2000 en flokkarnir þrír höfðu gert kosningabandalag tveimur árum fyrr. sigríður Dögg auðunsdóttir sigridur@frettatiminn.is

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

2000

Samfylkingin stofnuð úr þeim þremur flokkum sem bundist höfðu kosningabandalagi


26

úttekt

Helgin 15.-17. mars 2013

Sjúkdómurinn sem samfélagið skóp Átraskanir eru veruleiki sem þúsundir Íslendinga búa eða hafa búið við. Þessi dularfulli sjúkdómur sem heltekur manneskju og fær hana til þess að hafa útlit sitt á heilanum, öllum stundum, getur jafnvel dregið fólk til dauða. Ástæður sjúkdómsins eru margþættar en talið er að sjúkdómurinn, sem er tiltölulega nýr, sé meðal annars skapaður af samfélagi þar sem útlitsdýrkun er veruleg. Fréttatíminn tók unga konu sem barist hefur við sjúkdóminn um nokkurt skeið tali. Hún segir að raunveruleg lækning felist í að uppræta fordóma fyrir líkamsfitu.

Júlía Margrét hefur nú verið í bataferli frá átröskunarsjúkdómi í ár. Hún átti orðið erfitt með minnstu áreynslu og afsakaði sig frá félagsviðburðum. Hún sat heima við þegar að verst lét og hugsaði um kaloríur. Ljósmyndir/Hari

M Diamond Gloss Sjampó og hárnæring

Inniheldur demants­ agnir sem gefa mikinn gljáa og fljótandi keratín sem gerir hárið létt og mjúkt.

ér finnst erfitt að átta á mig hvar þetta byrjar. Ég var aldrei alveg ánægð með mig og þegar ég var unglingur þá voru allar vinkonur mínar smávaxnar og grannar. En líkaminn minn er ekki þannig, ég var, svona miðað við þær, stórbeinótt og ég fann fyrir pressu um að allir ættu að vera mjóir. Ég hélt að ég yrði hamingjusamari aðeins grennri, það eru skilaboðin sem send eru frá samfélaginu,“ segir Júlía Margrét Einarsdóttir, meistarnemi í ritlist. Júlía, líkt og þúsundir annarra Íslendinga, hefur háð baráttu við illvígan sjúkdóm átröskunar. Átröskun er samspil líkamlegra, sálrænna og félagslegra þátta sem hafa innbyrðis áhrif hver á annan og eru flokkaðar í þrjá meginþætti; lystarstol, lotugræðgi og ódæmigerða átröskun. Þrátt fyrir þessa þrjá meginflokka er það svo að einn einstaklingur getur tilheyrt fleiri en einum flokki í einu. Sjúkdómseinkennin eru sjúklegur ótti við að þyngjast og hræðsla við að missa stjórn á mataræði. Af sjúkdómnum veikjast fyrst og fremst ungar konur, 15-24 ára, en samkvæmt upplýsingum frá Landlæknisembættinu veikjast sífellt fleiri yngri og eldri einstaklingar af sjúkdómnum.

Um einn af hverjum 20 lystarstolssjúklingum er ungur karl. Ástæður þessa liggja ekki síst í þeirri pressu sem sett er á ungar konur að líta út á ákveðinn hátt. Samfélagið hefur sniðið ungum konum þröngan stakk til þess að lifa upp til, útlitslega. Glamúrfyrirsætur og Hollywood stjörnur sem líta jafnvel út fyrir að vera vannærðar eru lofaðar og mærðar opinberlega fyrir líkamsvöxt sinn líkt og það sé eftirsóknarvert að vera sem allra grennst. „Vá það er allt annað að sjá þig“ „Þegar ég kláraði MR var ég búin að prófa alla megrunarkúra í heimi,“ útskýrir Júlía aðspurð um hvert upphafið að veikindunum hafi verið. Það er því miður raunveruleiki allt of margra ungra stúlkna að vera í stöðugri megrun og í eilífri leit af réttu og áhrifaríkustu aðferðinni. Oft verður svelti fyrir valinu eða aðrar öfgar. Um það leyti sem Júlía lauk skólanum hætti hún einnig í erfiðu sambandi og fannst vera kominn tími fyrir breytingar. „Þá ákvað ég að taka á mig rögg og byrja fyrir alvöru í átaki. Ég byrjaði að léttast og ég kunni vel að meta það. Þá byrjaði ég svo ósjálfrátt í keppni við sjálfa mig um að missa sem mest,“ segir Júlía og útskýrir jafnframt að viðbrögð fólks við

Það var ekkert gaman hjá mér lengur, sitjandi ein heima, hugsandi stöðugt um kaloríur.


úttekt 27

Helgin 15.-17. mars 2013

„Á þeim tíma þegar ég gat gert allt – var í besta líkamlega forminu, borðaði hollan, næringarríkan mat, hreyfði mig hóflega, var í frábærum málum andlega og hamingjusöm – þá var ég á hættumörkum þessa stuðuls hvað varðar offitu. Þegar ég hugsa til baka þá er það alveg fáránlegt. Það var ekkert sem ég gat ekki gert. Það var ómögulegt að sjá hvor myndi bugast fyrst ég eða þrekhjólið. Ég var í frábæru formi og líkamsstuðullinn minn samkvæmt þessu flokkaðist sem sjúklegur.“

Eðlilegt að rakka niður feita

Júlía segir samfélagsumræðuna vera á villigötum þegar kemur að heilbrigði

Samkvæmt upplýsingum Fréttatímans virðist sem tíðni þessa sjúkdóms hafi vaxið á undanförnum árum. Sjúkdómurinn herjar aðallega á stúlkur eða í 90% tilfella. Einstaklingur sem er þjakaður af lystarstoli leggur mikla vinnu í að vera undir kjörþyngd og þá langt undir kjörþyngd. Það gerir viðkomandi með að neita sér um mat eða gæta þess vandlega að brenna mun fleiri hitaeiningum en borðað var. Einstaklingar með lystarstol hræðast þyngdaraukningu verulega og er sem öll skynjun þeirra á eigin líkamsmynd raskist verulega. Lystarstolssjúklingar þjást þannig af langvarandi svelti og vegna þessa hefur lystarstol víðtæk áhrif á líkamsstarfsemi og hormónabúskap.

Lotugræðgi

Einstaklingur með lotugræðgi ofétur í lotum. Eftir það viðhefur viðkomandi svo ákveðna hegðun til að losna við matinn til þess að fyrirbyggja þyngdaraukningu. Þetta gerir sjúklingur með því að framkalla uppköst, nota hægðalosandi lyf og/eða stunda ofsakennda líkamsrækt. Átköstin fara yfirleitt fram í felum og þeim fylgir síðan mikil vanlíðan og samviskubit. Þau sem glíma við lotugræðgi eiga það til að borða stjórnlaust, jafnvel yfir 2000 hitaeiningar í mál af hitaeiningaríkum mat. Sá einstaklingur sem er með lotugræðgi er oft í kjörþyngd og á þannig auðveldara með að dylja vanda sinn. Eins og lystarstol þá er lotugræðgi mun algengari hjá stúlkum en strákum. Líkamlegar afleiðingar geta verið margþættar en tannskemmdir eru mjög áberandi sem og ýmsir sjúkdómar í munnholi og meltingarvegi.

Framhald á næstu opnu

NÚ ER KOMIÐ AÐ ÍBÚUM Í

Laugardal, Háaleiti og Bústöðum

Máttlaus og kvíðin

Síðasta sumar var Júlía orðin mjög veikburða og fékk tíð aðsvif. Hún var máttlaus, kvíðin og fór að loka sig alveg af sem er mjög ólíkt þeirri félagslyndu konu sem hún í raun er. „Ég forðaðist hvers kyns félagslegar aðstæður þar sem boðið var upp á mat. Ég ýmist laug upp veikindum eða önnum og var svo bara ein heima. Ég var líka svo máttlaus að ég gat ekki neitt. Það var ekkert gaman hjá mér lengur, sitjandi ein heima, hugsandi stöðugt um kaloríur. Þegar verst lét þá hugsaði ég um fátt annað og það bitnaði svo á öllu öðru sem ég gerði. Ég var til dæmis að skrifa BA ritgerð í heimspeki og það passar frekar illa saman, að hugsa þráhyggjukennt um mat og megranir og læra heimspekikenningar.“ Júlía segir nokkra samverkandi þætti vera ástæðu þess að fór sem fór. Í samfélaginu séu fordómar fyrir líkamsfitu samþykktir óháð heilbrigði einstaklinga. Líkamsstærð segir nefnilega ekkert um heilbrigði einstaklinga og bendir Júlía á að þegar hún var sem óheilbrigðust, hafi fólk gjarnan hrósað henni fyrir að vera í góðu formi. „Þegar ég var mjóst, var fólk að segja við mig að ég væri komin í svo gott form. Það var einmitt þvert á móti því ég var í ömurlegu formi. Ég er nýbyrjuð að geta labbað upp stiga aftur án þess að verða lafmóð því að nærast er frumforsenda þess að vera í góðu formi,“ útskýrir Júlía. Hún segir jafnframt að þau mælitæki sem fólk styðjist jafnan við í líkamsrækt, líkt og BMI–stuðullinn séu fullkomlega gagnslaus.

AÐ HÆTTA AÐ HENDA PAPPÍR Í RUSLIÐ

Sorphirða í Reykjavík mun á næstu mánuðum breytast til hins betra – og nú er komið að Laugardal, Háaleiti og Bústöðum. Reykvíkingar munu á þessu ári hætta alfarið að henda pappír, pappa, dagblöðum, tímaritum, fernum og skrifstofupappír í almennar sorptunnur. Pappír er verðmætt efni sem auðvelt er að nýta til hagsbóta fyrir umhverfið. Í stuttu máli: Pappír er ekki rusl.

TVÆR LEIÐIR TIL AÐ LOSNA VIÐ PAPPÍRINN BLÁ TUNNA

Samtök um líkamsvirðingu

Eru vettvangur þeirra sem vilja breytt samfélagsviðhorf er viðkemur útliti, heilsu og holdafari. Júlía komst í tæri við samtökin í gegnum gamla vinkonu og segir þau hafa hjálpað sér mikið. „Líkamsvirðing er að bera virðingu fyrir líkama sínum og annarra. Þegar við berum virðingu fyrir líkama okkar þá hugsum við vel um hann. Við treystum þeim merkjum sem hann sendir okkur og svörum með viðeigandi hætti. Þegar við erum svöng eða þreytt þá gefum við líkama okkar það sem hann þarfnast. Við reynum ekki að sigrast á honum, pína hann áfram eða refsa honum. Líkamsvirðing vísar líka til þess að allir líkamar eiga rétt á sömu virðingu. Þetta orð er herör gegn fordómum og mismunun í tengslum við líkamsvöxt. Líkamsvirðing er mannréttindayfirlýsing. Við eigum öll rétt á því að lifa í sátt við okkur sjálf og líða vel í eigin skinni.“

Lystarstol

Þú pantar bláa tunnu á pappirerekkirusl.is, með símtali í 4 11 11 11 eða með tölvupósti á sorphirda@reykjavik.is. Við komum með bláu tunnuna til þín innan nokkurra daga.

GRENNDARGÁMAR

Á pappirerekkirusl.is finnur þú næsta grenndargám í þínu hverfi. Allt um breytta sorphirðu er að finna á pappirerekkirusl.is

ER KOMIÐ AÐ ÞÍNU HVERFI? Okt

Nóv

2012

Kjalarnes – LOKIÐ

Mars 2013

Laugardalur, Háaleiti og Bústaðir

Feb

Jan

2012

2013

2013

Grafarholt og Úlfarsárdalur – LOKIÐ

Apr

Árbær og Grafarvogur – LOKIÐ

Maí

2013

– Takk fyrir að flokka!

2013

Miðbær og Hlíðar

Breiðholt – LOKIÐ

Vesturbær

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 2 - 1 9 3 1

þyngdartapinu hafi öll verið á þann veg að henni hafi loks fundist sem hún væri á réttri braut. „Vá það er allt annað að sjá þig, þú ert svo rosalega sæt núna,“ eru orð sem hún segist hafa heyrt víða. Enginn virtist þó gera sér almennilega grein fyrir því að ekki væri allt með felldu þangað til síðasta sumar, þegar samstarfskona Júlíu kom að máli við hana. Þá hafði Júlía þjáðst af átröskun í nokkur ár. „Þau sem standa mér næst, vildu helst ekki segja neitt því þetta er svo viðkvæmt og þau vildu ekki styggja mig. Ég veit svosem ekkert hvað fór þeirra á milli en með að lýsa yfir áhyggjum þá geturðu nefnilega ýtt viðkomandi frá þér og ég held að það hafi verið séns sem þau vildu ekki taka. Þau fylgdust frekar með, hvöttu mig til að borða og slepptu að hrósa mér fyrir þyngdartapið,“ segir Júlía. „En þessi tiltekna samstarfskona var í þannig aðstæðum að hún gat sagt eitthvað við mig og þá loks áttaði ég mig á því að ég væri ekki að blekkja neinn lengur.“


28

Gegn kra

úttekt

Helgin 15.-17. mars 2013

bbamein

i í körlum

„Það er svo vont að samfélagið skuli ýta undir að fólk skuli endalaust vilja breyta sjálfu sér. Ég vildi að ég hefði ekki fundið mig knúna til að breyta mér. Þess vegna vil ég að samfélagið breytist.“

100 KRÓNUR Í mars renna 100 kr. af hverjum seldum pakka af Nicotinell beint til átaksins Mottumars.

Nicotinell er samstarfsaðili Krabbameinsfélagsins

NIC130102

Mundu að það eru bláu pakkarnir frá Nicotinell sem styrkja gott málefni. ®

Nicotinell Fruit lyfjatyggigúmmí, inniheldur 2 eða 4 mg . nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Ekki má nota Nicotinell Fruit ef þú reykir ekki og ekki má reykja samhliða notkun Nicotinell Fruit. Ráðlagður skammtur fer eftir því hversu háð/-ur þú ert reykingum. Þú skalt nota Nicotinell Fruit 4 mg ef þú ert með mikla nikótínþörf, reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring eða ef þér hefur ekki tekist að hætta að reykja með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Annars skaltu nota Nicotinell Fruit 2 mg ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð, látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds, tyggið aftur þegar bragðið dofnar, endurtakið í um 30 mínútur. Ekki má kyngja lyfjatyggigúmmíinu. Í upphafi meðferðar skaltu venjulega nota eitt stk á 1 2 klst. fresti þegar þú finnur fyrir reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stk í á sólarhring. Þú mátt ekki nota fleiri en 25 af 2 mg eða meira en 15 af 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Lengd meðferðar er einstaklingsbundin en varir yfirleitt í a.m.k. 3 mánuði, þá skal draga úr fjölda stk. smám saman. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 stk á sólarhring og er ekki mælt með notkun lengur en í 1ár. Sumt reykingafólk gæti þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Leitaðu faglegrar ráðgjafar hjá lækni eða lyfjafræðingi ef þú getur ekki hætt að nota lyfið eftir eitt ár eða ef þér tekst ekki að fækka fjölda reyktra sígaretta eftir 6 vikur. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er tilbúinn til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing áður en þú notar Nicotinell því ekki er víst þú megir nota lyfið ef þú hefur: ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefna lyfsins,fengið einhverja hjarta eða æðasjúkdóma, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, ert með alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi, með magasár eða gervitennur. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

og útliti kvenna og karla. Slíkt megi greina í fjölmiðlum, á bloggsíðum, í auglýsingum. Hún nefnir sértaklega bloggfærslu eftir þekkta blaðakonu um söngkonuna Adele þar sem höfundur sagði það í lagi að benda á holdarfar söngkonunnar, því hún væri jú feit. „Fitufordómar eru einu staðalmyndafordómarnir sem eru samþykktir. Það þykir eðlilegt að rakka niður feita. Ef einhver er með kynþáttafordóma þá, sem betur fer, rísa allir gegn því. En það er eins og það sé samt í lagi að hafa fordóma gagnvart þeim sem eru feitir eða örlítið þéttari. Það kemur til dæmis engum við að söngkonan Adele sé feit. Það að einblína á holdarfar hennar, sem er reyndar langt frá því að vera eitthvað óheilbrigt eða hættulegt, er gott dæmi um hve rótgrónir þessi fordómar eru. Og þegar það er verið að benda á að hún sé feit þá er það alltaf á þann hátt að það sé henni til smækkunar. Það er nefnilega ekki verið að segja; „hún er feit og líka ótrúlega margt annað frábært“. Þvert á móti þá þykir það slæmt. En af hverju? Hún er frábær söngkona, móðir, heilbrigð, hamingjusöm og á toppi ferils síns. Fyrir það er hún aðdáunarverð. Það kemur engum við hvernig líkami hennar er.“ Júlía fékk tíma hjá heimilislækni á 25 ára afmælisdaginn sinn þegar hún var loks búin að taka ákvörðun um að leita sér hjálpar. Hún sat því á biðstofu, full kvíða en þó meðvituð um það að hún væri að taka risavaxið skref í átt að heilbrigði. Það var alls ekki átakalaust. „Ég sat þarna hjá lækni á afmælinu mínu og fór að setja í samhengi við fyrri afmælisdaga. Ég var vön að baða mig í athygli vina og ættingja, borða góðan mat og skemmta mér ærlega. Núna sat ég hinsvegar og beið þess að ræða uppköst og svelti við lækninn minn. Mér fannst þetta svo brenglað og velti því fyrir mér hvað mér hefði fundist um nákvæmlega þessa senu nokkrum árum áður.“ Eftir að hafa ráðfært sig við lækni segir Júlía að henni hafi létt talsvert. Á leiðinni heim hitti hún fyrir manneskju sem hún þekkti. Sú manneskja hrósaði henni fyrir útlitið og bað hana um ráð um hvernig losna mætti við „aukakílóin“. „Ég var í andlegu sjokki eftir læknisheimsóknina á leið minni heim þegar ég mæti manneskju sem ég þekki. Ég vissi það um

Lystarstol herjar aðallega á stúlkur eða í 90% tilfella.

leið hvað hún væri að fara að segja. Hún var sigri hrósandi og voða glöð fyrir mína hönd. Sagði mig alveg óþekkjanlega og ég þekkti ræðuna sem á eftir kom. Hún spurði mig hvernig ég hefði farið að þessu en ég hafði verið spurð svo oft að því áður. Samt er ég er augljóslega síðasta manneskjan til þess að gefa megrunarráð. Fólk er velviljað, og hún hélt bara að þetta væri uppbyggilegt hrós. En ég hugsaði oft um hvað myndi gerast ef ég svaraði bara hreinskilið og segði að mér liði ógeðslega illa og hefði farið hryllilega og óheilbrigða leið sem ég óskaði engum að gera við að ná þessu markmiði sem virðist vera það göfugasta sem þekkist, að grennast.“

Þarf að uppræta líkamsfordóma

Júlía segir það mikilvægt að knýja fram hugarfarsbreytingu í samfélaginu til þess að uppræta líkamsfordóma og koma þannig í veg fyrir sjúkdóma af þessu tagi. Það sé valdið sem breyti samfélagsálitinu og það þykir ekki bara fallegt að vera mjór af ástæðulausu. Það sé vegna þess að einhver hafi ákveðið að svo væri. „Ég veit ekki hvort þú manst eftir mynd sem að gekk milli manna í netheimum af stjörnum frá 6. áratugnum sem voru með þéttar línur og allir dáðu. Á sömu mynd voru konur á sama stalli, nokkrum áratugum síðar. Munurinn er sláandi. Þær eru miklu mjórri nú en áður og þarna sést það vel hvernig fegurðarmat er ákveðið, og það er hættulegt. Ég er samt alls ekki að segja að það sé óheilbrigt að vera mjór, það er óheilbrigt að vera vannærður.“ Júlía segir að heilbrigði felist í því að sætta sig við það sem maður sé. „Það er fallegt að sættast við líkama sinn, það er fegurð og það að vilja uppræta fitufordóma snýst um að uppræta þá hugmynd um að allir eigi að passa inn í eitthvað eitt mót. Ef að maður er grannur og heilbrigður þá er það bara fínt svoleiðis líka ef þú ert feitur og heilbrigður. Það er svo vont að samfélagið skuli ýta undir að fólk skuli endalaust vilja breyta sjálfu sér. Ég vildi að ég hefði ekki fundið mig knúna til að breyta mér. Þess vegna vil ég að samfélagið breytist.“ María Lilja Þrastardóttir marialilja@frettatiminn.is


20

afsláttu% r

Aðeins

íslenskt kjöt

í kjötborði

Aðeins

íslenskt kjöt

í kjötborði

Lambakótilettur

1898 2198 kr./kg

Grísahryggur með pöru

kr./kg

20

rum

e Við g

afsláttu% r

ri ð balæ urkrydda m a L k r e heiðm

8 9 3 1

g kr./k

g

kr./k 1598

g rir þi

a fy

meir

1098 1398

15

kr./kg

kr./kg

% r afsláttu

ir t s e B öti í kj

SS púrtvínslegið lambafille

4798 5998

kr./kg

ísleAðeins nsk k t í k jöt jö

kr./kg

Lambalærissneiðar

tbo rði

1798 2198 kr./kg

kr./kg

Helgartilboð! 30 20 % afsláttur

Mikið

fyrir lítið

% afsláttur

Kanzi epli, 8 stk.

Trópí, appelsínu með aldinkjöti, 1 lítri

Aðeins

1990

298

kr./pk.

20

kr./stk.

afsláttu% r

222 kr./stk.

KjúKLingAingA ing AAMáLtíð Grillaður kjúklingur - heill Franskar kartöflur - 500 g Kjúklingasósa - 150 g Coke - 2 lítrar* *Coca-Cola, Coke Light eða Coke Zero

Philadelphia hvítlauksostur

398

kr./stk.

448 kr./stk.

kr./pk.

489 kr./pk.

435 kr./pk.

199

fyrir má ltíðina

389

Óðals Havarti krydd, 330 g

489

kr./stk.

619 kr./stk.

Hamraborg – Nóatún 17 – Hringbraut – Austurver – Grafarholt

Myllu kleinur, 25 % meira magn

459

kr./pk.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

H&G klettasalat


30

viðtal

Helgin 15.-17. mars 2013

Leiðir menn til bardaga sem Haraldur harðráði Gunnar Ólafsson fer fyrir víkingafélaginu Einherjar í Reykjavík. Félagsskapurinn stefnir á að halda veglega víkingahátíð í Hljómskálagarðinum í júlí en hugmyndin liggur nú hjá borgarráði til umsagnar. Einherjarnir hafa myndað náin tengsl við öflugt víkingafélag, Völsungana, í Jórvík og Gunnar hefur verið fenginn til þess að leika Harald harðráða konung í sviðsetningu á stórum bardaga sem átti sér stað skömmu fyrir hina sögufrægu orrustu við Hastings.

G

unnar Ólafsson, leiðtogi reykvísku víkinganna í Einherjum, er nýkominn heim úr góðri ferð til Jórvíkur á Englandi þar sem hann fundaði með enskum víkingum og fylgdist með miklum bardaga sem frændur hans á Englandi settu á svið. „Þetta er virkilega stór hátíð og það kom mér verulega á óvart hversu umfangsmikið þetta er. Þarna voru á annað þúsund manns á vígvellinum í fullum herklæðum og mjög flottum búningum.“ Gunnar mætti með alvæpni og hugðist blanda sér í bardagann og berjast við hlið Saxa. En Jórvíkingarnir höfðu önnur áform fyrir hann. „Ég ætlaði að berjast en nefndin sem sér um hátíðna bað mig um að fylgja sér um svæðið. Ég skildi ekkert í því af hverju þeir dönsuðu svona í kringum mig þangað til þeir spurðu mig hvort ég væri tilbúinn til þess að leika Harald harðráða á mikilli hátíð sem þeir eru að undirbúa. Hátíðin heitir The Forgotten Battle, eða Hin gleymda orrusta, sem átti sér stað þremur vikum á undan bardaganum við Hastings. Það var 14. október 1066 sem konungurinn William the Conqueror, Vilhjálmur sigurvegari, og Haraldur Godwinson mættust með heri sína við Hastings þar sem Haraldur féll.“ PIPAR\TBWA - SÍA - 130754

Konungborinn Íslendingur

Taktu þátt í að endurreisa Hælið og Bæinn! Kópavogsbær boðar til stofnfundar Kópavogsfélagsins, félags áhugafólks um endurreisn Hressingarhælisins og Kópavogsbæjarins, 21. mars nk. kl. 17. Fundurinn verður haldinn í bæjarstjórnarsalnum, Fannborg 2. Dagskrá: 1. Kynning á stofnsamþykkt félagsins. 2. Kosning þriggja stjórnarmanna og eins til vara. Tilgangur félagsins er: 1. Að ljúka hugmyndavinnu og gera tillögur til bæjarráðs um hvaða starfsemi á að vera í húsunum. 2. Að afla fjár til framkvæmda við endurbyggingu húsanna. Einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök geta gengið í félagið. Allir fundarmenn hafa atkvæðisrétt og eru kjörgengir í stjórn. Áhugasamir eru hvattir til að mæta!

kopavogur.is

Gleymdi bardaginn sem til stendur að sviðsetja í september á þessu ári átti sér stað þremur vikum fyrir orrustuna við Hastings. „Þeir sögðu mér að þessi gleymda orrusta hefði í raun verið miklu stærri bardagi en þar áttust þeir við Haraldur Godwinson og Haraldur harðráði, Noregskonungur. Þeir vildu fá mig til þess að leika Harald harðráða í þessum bardaga og ég fór síðan fyrir nefndina í Jórvík til þess að fá samþykki fyrir því að ég fengi þetta hlutverk. Þarna mættu 70 manns og niðurstaða þeirra varð að ég verð Haraldur.“ Gunnar var ekki í miklum vandræðum með að sannfæra víkingana en hann sýndi þeim listir sínar með sverðið og sýndi þeim síðan fram á að hann væri afkomandi Haraldar harðráða. „Ég sló vel í gegn, setti upp smá sýningu fyrir þá og sýndi þeim fram á skyldleika minn við Harald harðráða og útskýrði fyrir því hvernig við Íslendingar getum rakið ættir okkar langt aftur í aldir.“ „Óttist. Óttist mjög. Beinn afkomandi víkingakonungsins Haraldar harðráða, sem féll við Stamford Bridge, er að koma til Jórvíkur.“ Ekki þó í hefndarhug heldur til þess að segja sögu sína. The Press í York fjallaði um heimsókn Gunnars og þar sjá menn ekki ástæðu til þess að rengja skyldleika hans við Harald harðráða. Hann sé Íslendingur og þeir séu þekktir fyrir að skrá vandlega ættir fólks aftur í aldir.

Gunnar segir ensku víkingana bera takmarkalitla virðingu fyrir Íslendingum og þeir líti á landið sem miðpunkt víkingaheimsins og furði sig á því hversu Íslendingar gera í raun lítið með þessa arfleið sína og sögu. „Þeir eru alveg rosalega hrifnir af Íslendingum og það var tekið ofboðslega vel á móti mér. Englendingar eru svolítið uppteknir af konungsfjölskyldunni og bláu blóði og mér fannst næstum eins og þeir litu á mig sem konungborinn vegna skyldleikans við Harald. Það lá við að fólk hneigði sig fyrir mér eftir að þetta lá fyrir,“ segir Gunnar og hlær. „Þetta var svolítið skrýtin tilfinning og dálítið magnað.“ Ráðgert er að gleymda orrustan fari fram þann 25. september en Gunnar segist annars vita lítið um undirbúninginn annað en að hann muni þar leiða her sinn fram á vígvöllinn. „Ég á víst að fá einhvern stærðarinnar svartan hest og að ég á að leiða liðið inn á vígvöllinn með einhverja kórónu á hausnum,“ segir Gunnar sem reiknar með að sinna síðan hlutverki Haraldar harðráða næstu árin í fleiri sviðsettum bardögum. „Þeir eru að byggja þetta upp og vilja styrkja tengslin við Ísland og okkur Einherjana og við ætlum að fara út, félagarnir, og blanda okkur í hópinn. Þegar við höldum til bardaga á ég að ávarpa strákana


viðtal 31

annars er hátíðin kennd við Ingólf Arnason og mun alltaf heita Ingólfshátíð.“ Öndvegissúlur Ingólfs Arnarsonar eru vitaskuld reykvísku víkingunum ofarlega í huga. Á skildi sína hafa þeir málað merki borgarinnar með súlunum tveimur. Gunnar rakst ekki alls fyrir löngu á eldra merki Reykjavíkurborgar sem er flestum gleymt en Einherjarnir ætla að sýna liðnum tíma virðingu sína með því að hafa gamla merkið á tíu skjöldum á hátíðinni. „Ég vissi ekkert um þetta gamla fánamerki Reykjavíkur fyrr en ég sá það í bók sem ég keypti í Góða hirðinum um Alþingishátíðina 1930. Sérstakir fánar voru gerðir fyrir þessa hátíð sem var haldin á Þingvöllum og þar sást merki Reykjavíkurborgar í

fyrsta skipti. Ég fór þá að leita út um allt að þessu en þetta merki er ekki einu sinni til í Þjóðminjasafninu og það virtist enginn vita neitt um þetta lengur. Síðar komst ég að því að þetta var tekið í notkun 1930 en merkið sem við þekkjum núna varð til upp úr 1950. Þessu merki borgarinnar var bara flaggað í örfá skipti en við ætlum að mála það á tíu skildi hjá okkur og ætlum að nota bæði nýja merkið og það gamla. Við getum þetta með stolti enda er merki okkar Einherjanna öndvegissúlur og við segjum mikið frá því í útlöndum hvernig merkið er tilkomið og auglýsum Reykjavík svolítið í leiðinni.“ Þórarinn Þórarinsson toti@frettatiminn.is

Ljósmynd/Ingólfur Júlíusson

Helgin 15.-17. mars 2013

Gunnari var tekið með kostum og kynjum í Jórvík enda nánast konungborinn í augum víkinganna þar.

ÍSLENSKUR

OSTUR

Gunnar Ólafsson ásamt víkingum úr félaginu Völsungar í Jórvík en ensku víkingarnir hafa fengið Gunnar til þess að leiða heilmikinn her út á vígvöllinn í sviðsettum bardaga sem Haraldur harðráði. Ljósmynd/Ingólfur Júlíusson

á íslensku sem þeir líta á sem víkingamálið.“

Einherjarnir hafa síðustu misseri látið sig dreyma um að halda veglega víkingahátíð í Reykjavík og stefna nú ótrauðir á að leggja undir sig Hljómskálagarðinn helgina 13. og 14. júlí. Þeir hafa fengið jákvæð viðbrögð hjá Reykjavíkurborg og málið liggur nú fyrir borgarráði. „Einar Bárðarsson, forstöðumaður Höfuðborgarstofu, er mjög hrifinn af hugmyndinni og menningar- og ferðamálaráð borgarinnar hefur vísað beiðni okkar til borgarráðs. Garðyrkjustjórinn hefur líka staðfest að garðurinn þoli þessa hátíð. Við rekumst heldur ekki á Víkingahátíðina í Hafnarfirði en þeir eru með hana um miðjan júní og við komum síðan mánuði síðar.“ Gunnar sér fyrir sér að hátíðin muni festast í sessi í Reykjavík og verða árlegur viðburður. „Við byrjum bara smátt og svo mun þessu vaxa ásmegin með árunum en við stefnum að því að hafa þetta alltaf allt ókeypis og viljum frekar leita eftir styrkjum hjá fyrirtækjum og fá smá stuðning frá borginni enda erum við bara að gera þetta af áhuga en ekki til þess að græða.“ Hátíðin mun heita Ingólfshátíð með vísan til Ingólfs Arnarsonar en hátíðin í sumar verður þó haldin til heiðurs öðrum Ingólfi, Ingólfi Júlíussyni ljósmyndara, sem greindist með bráðahvítblæði í október. Ingólfur hefur tekið virkan þátt í starfi íslenskra víkinga og hann og Gunnar voru á leið saman til Hastings í október þegar veikindin komu upp þannig að Ingólfur komst hvergi. „Fyrsta hátíðin verður til heiðurs félaga okkar Ingólfi Júlíussyni en

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Víkingahátíð í Hljómskálagarðinum

ekkert nema ostur

Fullkomnaðu réttinn með góðum hráefnum. Rifnu ostarnir frá MS innihalda 100% ost. Þú finnur spennandi og girnilegar uppskriftir á gottimatinn.is.


32

kveðskapur

Helgin 15.-17. mars 2013

Hagyrðingarnir á Facebook Ljóðið er síður en svo dautt. Það finnur sér alltaf farveg og ætti því engum að koma á óvart að snjallir hagyrðingar deili stökum og snjallyrðum með vinum sínum á Facebook. Bragarháttur ferskeytlunnar hefur löngum verið einn vinsælasti íslenski bragarhátturinn og ferskeytlan lifir enn góðu lífi á Facebook þar sem hressir hagyrðingar orða hugsanir sínar í hinu sígilda formi. Brageyrað virðist þó stundum hafa orðið fyrir einhverri heyrnarskerðingu en þá er bara að virða viljann fyrir verkið. Fréttatíminn kíkti við hjá nokkrum hagyrðingum á Facebook sem láta sér fátt óviðkomandi.

Kristján Hreinsson Skerjavíkurskáldið Kristján Hreinsson þarfnast vart kynningar enda hefur hann komið víða við. Í HLÝJUM FAÐMI Í hlýjum faðmi lít ég ekki undan er ástarljós frá hjarta þínu skín, ég stari inn í fölskvalausa fegurð þótt fái hún að brenna augun mín.

en ljóðum hans fá kynslóðir að fagna; að skapa list hjá honum tímann tók og taktur hans mun aldrei ná að þagna.

Þótt verði holdið lengi baðað logum mun lífsins andi forðast feigðarós því tilfinningar þínar hafa hita og hugur þinn á indælt sálarljós.

Við daufa hjartans glóð á góðum stað með gleði lét hann hljóma hinsta stefið, hann getur núna þakkað fyrir það sem þessi veröld hefur honum gefið.

Já, jafnvel þó að brenni ég á báli og blindaður ég forðist auglit þitt þá lifi ég ef ástar þinnar ylur eitt andartak fær vakið hjarta mitt. SKÁLDLEG SKRIF Hann hefur núna lokað lífsins bók

Á meðan hann er laus við tímans tif við trúum því að þjóðin verk hans geymi og núna má hann stunda skáldleg skrif og skapa sína list í öðrum heimi.

Sigríður Klingenberg

Sigurjón Egilsson Blaðamaðurinn Sigurjón M. Egilsson kom sterkur inn á ljóðvöllinn á Facebook ekki alls fyrir löngu. Það er ekki síst á morgungöngum Sigurjóns með hundinum Garpi sem andinn hellist yfir hann og afraksturinn skilar sér síðan á netið. Þetta hugsaði ég í morgungöngunni. Kusu yfir sig ákveðin kristileg gildi klerkarnir þetta vildu og sýndu enga mildi að kvöldi fengu mikið hrós daginn eftir kom í ljós að flokkurinn þetta alls ekki vildi.

Hitti mann áðan sem var óþarfa mælskur og hreinskilinn. Eftir að ég losnaði, settist í bílinn varð þessi leirlimra til: Fátt merkilegt Bjarni sagði, Samt líf sitt á borðið lagði. Sumt var súrt annað klúrt, bestur var hann þá sjaldan hann þagði.

Í morgungöngunni áðan, sauð ég saman leirburð: Í huganum Garpur kettina eltir tilurð þeirra fyrir sér veltir. Er samt algjört undur, heimsins besti hundur. Nema þegar helvítið geltir.

Eftir góða skemmtun í Borgarleikhúsinu á Gullregni kíkti Sigurjón á Kringlukrána og tók þar eftir manni og úr varð: Datt í það, drakk enn ofmikið. Dansaði mest, söng allra hæst. Ferlegt að fara alltaf yfir strikið, finnst samt, að gangi betur næst.

Spákonan Sigríður Klingenberg er lífsglöð og hress og bjartsýn að eðlisfari. Þetta skín í gegnum kveðskap hennar á Facebook þótt oft sæki hún innblástur í dapurlega hluti. En lífið sigrar alltaf hjá Siggu sem hefur sinn eigin stíl og fer óhefðbundar leiðir í skáldskapnum. Þú lífsgöngu þína í skýin skráir láttu alheiminn vita hvað þú þráir því ævisöguna sjálfur semur ræður næsta kafla sem kemur hvað viltu gera? hvað viltu verða? það mun rætast ef þú í huganum sérð það.... Kumbravogsbörnin voru barinn og sleginn og djöflarnir þeirra ekki til dómstóla dreginn þau voru svívirt og engin var vörnin það erum við öll sem passa eigum börnin að innan þau dóu enga uppreisn þau fengu ...með kramið hjarta alla framtíð þau gengu ég spyr ÞIG og ÞIG og ÞIG hvað ska gera eigum við bara að láta þetta VERA,,,,,,,,,,,,,,,

Á leiðinni gegnum lífið oft hef ég rifið kjaft lofsamað einhverja vitleysu og rangt fyrir mér haft i nöprum vindum gengið og þá oft villst af leið því stundum eru gjótur þó gatan virðist greið ég alls ekki í dag ég um fortíðina hnít ég lifi bara í núi og í restina gef ég skít.............(AMEN).. ...........HRÓS.... Dagurinn í dag er helgaður hrósi þá hamingjuna sérðu í betra ljósi hrósa þú þeim sem á veginum standa viskuna gefðu þeim sem eru í vanda kveiktu í hjörtum kristaltært ljós knúsaðu vini og gefðu þeim HRÓS.......

MálþiNgIð MIlLiMáL Og MAtArLeIfAr Norræna húsið í Reykjavík verður vettvangur áhugaverðra vangaveltna um matarleifar og matarmenningu þann 17.–18. mars nk. Í hádeginu verða matarleifar í matinn! Ráðstefnan er „millimál“ í röð ráðstefna þar sem kastljósinu er beint að tengslum Norðurlandanna og Þýskalands. Málþingið fer fram á ensku.

Sunnudagur 17. mars 15.15 German encounters. Tónleikar Caput hópsins og þýska klarínettdúettsins Zelinsky/Smeyers. 19.00 Kokkarnir Sebastian Wussler og Miles Watson frá Pure Berlin skapa dýrindis þýsk/norrænan kvöldverð. Skráning nauðsynleg á: nh@nordice.is Verð fyrir tónleika og kvöldverð: 10.000 kr.

Mánudagur 18. mars 09.30 Móttaka og kaffiveitingar. 10.00–10.10 Max Dager, forstjóri Norræna hússins og Þuríður Helga Kristjánsdóttir, fundarstjóri. Setning málþings. 10.10–10.40 Selina Juul. Stop Food Waste-Problems and solutions in a Danish perspective. 10.40–11.00 Sólveig Ólafsdóttir. Keypt og kastað – eitt og annað mótsagnakennt af samhengi neyslu og sóunar. Erindið er á íslensku. 11.00–11.20 Gylfi Freyr Gunnarsson. Best Practice in the Hotel Grand.

11.20–11.40 Stefán Gíslason. Food waste, about the problem and finding solutions. 11.40–12.00 Nadja Flohr-Spence. Youth Food – Action and Experiments; culinary disobedience happenings in Germany. 12.00–13.00 Matarleifar í matinn! Hinrik Carl Ellertsson, ásamt kokkunum á Dill elda fyrir okkur ruslfæði. Verð: 1.500 kr. 13.00–13.15 Mats Hellström. Relations between Germany and the North seen from a Swedish dinnertable. 13.15–13.35 Mads Holm. German influences in Nordic food culture – Is Icelandic Food Danish, and Danish food German? 14.00–14.20 Sebastian Wussler. The ideas behind Pure Berlin – How we will change the way people think of German food. 14.20–14.50 Rudolf Böhler. German Food Culture: Protestant and Catholic Bratwurst. Ítarlegri dagskrá má finna á www.norraenahusid.is

Gísli Ásgeirsson Þýðandinn orðhagi, Gísli Ásgeirsson, er afkastamikið vefskáld. Hann birtir kveðskap sinn á vef sínum malbeinid.wordpress.com og gerir Facebook-vinum sínum jafnan viðvart þegar ný kvæði birtast þar. Straumar og stefnur í samfélagsumræðunni verða Gísla oftar en ekki að yrkisefni. Auk þess sem kettir læðast eins og leiðarminni í gegnum höfundaeverkið. Kattaskítur og kosning páfa Misjafnt er lífsins meðalhóf mannanna seigur er vani meðan ég kúkinn úr kettinum skóf var kosning í Vatíkani. Úr kassanum vonda lagði lykt er liðaðist reykur hvítur Svo báðum við fyrir Benedikt og Brandi, sem úti skítur. [stytt] Um frétt dagsins: Áhrifamikið var forsetans fas fyllti hann ógnarkraftur eftir áralangt argaþras urðu hinir að lúta í gras núna er fagnað og gefið í glas því góðærið byrjar víst aftur. Um fráfarandi leiðtoga kaþóla, sem sýndi yfirgripsmikla vanþekkingu á tilteknum samfélagsmálum: Benedikt hefur mikinn metnað og miðlar af huga sönnum kynnti sér bæði kynlíf og getnað með kirkjunnar mönnum.

Ríma af James Bond Drusilmenni drepur vond dregur víf á tálar í jakkafötum James Bond í jólabjórnum skálar. Víða liggja leiðir Bond lipur tólum beitir Á Ítalíu einn á gondóla fór um sveitir. Elda saman Emm og Bond ótal rétti laga. Þeirra föstudagafondú fyllir vel í maga. Heineken er hellt í Bond honum magnast skita. Langar meira í Leffe Blond og lifrarpulsubita. Vinnu sinnar vegna Bond víða þarf að flakka en íbúð góða á í London við Temsárbakka. [stytt]


ÓTRÚLEGT ÚRVAL AF

PÁSKAEGGJUM Í ICELAND Páskaegg á frábæru verði. Öll íslensku páskaeggin og fullt af öðrum páskaeggjum sem fást bara í Iceland

Verið velkomin í bjartar og rúmgóðar verslanir okkar í Engihjalla og á Granda

URY

CADB

EADS H G G E RKA[

MAGN! TAKM A

Opið frá kl. 11–20 alla daga Engihjalla og Granda

GG A E A K PÁS ST BAR FÁ AND M E S ICEL Í


áltíð fyrir

34

verðlaunamynd

Helgin 15.-17. mars 2013

Long Repair

Sjampó og hárnæring

Inniheldur Babassu olíu sem styrkir og nærir hárið, fljótandi keratín sem gefur mikla mýkt og kemur í veg fyrir að endar klofni.

GISTING í Stykkishólmi

Gæðagisting í Stykkishólmi í vetur um helgar og vikuleiga næsta sumar. Öll nútíma þægindi og heitur pottur. Frábær staðsetning í miðjum bænum. Göngufæri í sund. Frítt golf! Veitingastaðir á heimsmælikvarða.

4

Uppl. www.orlofsibudir.is og 861 3123

+

1 flaska af 2L

Verðlaunamynd Haraldar Jónassonar, Hara, af Högna Egilssyni tónlistarmanni. „Mjög sterkt portrett þar sem saman fer frumlegt sjónarhorn, markviss litanotkun og táknræn notkun umhverfis,“ segir meðal annars í umsögn dómnefndar.

Grillaður kjúklingur – heill Franskar kartöflur – 500 g Kjúklingasósa – heit, 150 g Coke – 2 lítrar* *Coca-Cola, Coke Light eða Coke Zero

Portrett ársins

Verð aðeins

1990,-

Hamraborg – Nóatún 17 – Hringbraut – Austurver – Grafarholt

TINDUR

H

araldur Jónasson, ljósmyndari Fréttatímans, var verðlaunaður fyrir Portrett ársins á sýningunni Myndir ársins 2012 sem opnuð var í Gerðarsafni í Kópavogi á laugardaginn. Portrettmyndin er af Högna Egilssyni, tónlistarmanni í hljómsveitinni Hjaltalín. Hann var í viðtali við Fréttatímann í desember þar sem hann lýsti baráttu sinni við geðhvarfasýki sem hann greindist með síðastliðið sumar. Haraldur myndaði Högna í leirbaði Heilsustofnunar NLFÍ í Hveragerði. Í umsögn dómnefndar um verðlaunamyndina segir: „Mjög sterkt portrett þar sem saman fer frumlegt sjónarhorn, markviss litanotkun og táknræn notkun

umhverfis. Myndin er tekin í tilefni umfjöllunar um málefni sem lengst af hefur verið viðkvæmt í samfélaginu. Ljósmyndari fer hér næmum höndum um viðfangsefnið sem líkt og rísi hér úr djúpinu og upp á yfirborðið til ljóssins.“ Á sýningunni í ár eru 133 myndir blaðaljósmyndara sem valdar voru úr tæplega 1000 myndum sem bárust í forval. Á neðri hæð safnsins er gestasýning Blaðaljósmyndarafélasins. Þórir Guðmundsson sýnir myndir sem hann hefur tekið í ferðum sínum fyrir Rauða krossinn. Sýning hans ber hetið „Á vettvangi vonar“. Ljósmyndasýningarnar í Gerðarsafni standa til 28. apríl.

NýJUNg

NýR osTUR úR skagafIRDINUm Nýjasti meðlimur Óðals fjölskyldunnar er framleiddur í Skagafirði enda nefndur eftir fjallinu Tindastól. Tindur er einstakur ostur sem fengið hefur drjúgan þroskunartíma til að ná hinu einkennandi þétta bragð. Óðals Tindur er sérstaklega bragðmikill, hæfir við ýmis tækifæri en er einnig dásamlegur einn og sér. Hann parast vel með sterku bragði þar sem hann lætur fátt yfirgnæfa sig.

www.odalsostar.is


Fermingargjöfin er framtíðareign VELJUM VANDAÐ – ÞAÐ GLEÐUR ALLTAF! X-SMC1-K

X-EM11

Hljómtækjastæða

iPod-vagga með DVD og CD Frábær hljómburður!

FM útvarp · Spilar og hleður iPod og iPhone · Möguleiki á Blue-tooth · 2x20W

FM útvarp, Spilar: CD, MP3, WMA af USB Tengi: USB, Aux-in, Heyrnartól, 2 x 10W hátalarar

Verð: 35.900 kr

Verð: 25.900 kr

DCS-222K

BCS-323

3D Blu-ray heimabíóstæða

Hljómtækjastæða

Verð kr. 94.900,-

SkullCandy Aviator

Útvarpsvekjari

FM útvarp-40 stöðva minni, CD, 2x15W magnari.

Fm útvarp með 20 stöðva minni · Hleður iPod/iPhone · Fjarstýring m. ,,Snooze“ takka.

Verð kr. 47.900,-

Verð kr. 19.900,-

3D - Þrívíddar leikir

SPENNA · SNERPA · SNILLD

EINSTÖK UPPLIFUN

Verð kr. 9.900,-

X-DS301-K

með iPod/iPhone vöggu

Verð kr. 49.900,-

Tíðnisvið 6-28.000 Hz · Þyngd: 156 gr.

TILBOÐSVERÐ kr. 79.900,-

með iPod/iPhone vöggu

5.1 rása heimabíókerfi með DVD spilara og FM útvarpi · 300W magnari · HDMI tenging · Spilar alla DVD og CD diska, MP3, WMA, JPEG og DivX, styður 1080p (HD upscaling)

Heyrnartól af bestu gerð

5.1 rása 3D Blu-ray heimabíókerfi með FM útvarpi og Karaoke · 1100W magnari (5x150w / Sub 250w) · Spilar; BD-R/RE, DVD-R/RW, CD-R/RW, MP3, JPEG, PNG, WMA, DivX og fl. · Bluetooth Ready · Tengi: 3x HDMI(2inn/1út), 2x USB, Ethernet, Optical, RCA hljóð inn Composite, Component og fl.

X-HM20-K

Heimabíókerfi

SE-MJ721

Heyrnartól - engu lík · Sjón og heyrn er sögu ríkari

Verð kr. 25.990,-

Wii -leikjatölvan

LC22-DV240E

Mario Ka!rt fylgir ..!

Wii U er nýjasta tækniundrið frá Nintendo.

22" LED sjónvarp

Þessi flotta leikjatölva sameinar spilun í sjónvarpi og á skjáborði og skapar algjörlega nýja leið til að spila tölvuleiki.

Hefur slegið öll sölumet

Með innbyggðum DVD spilara · Full HD Full háskerpu upplausn (1920x1080), DVB-T, DVB-C, MPEG2/MPEG4 H.264, upptaka á USB.

Verð kr. 77.900,-

Verð: 33.900 kr

Verð: 59.900 kr

Verð kr. 39.900,-

BL B5RD NP355E5C-S01SE

NX 1000

NP535U3C-A04SE

13.3"

15.6"

20.3 milljón pixlar. 20-50 mm linsa fylgir. 8 rammar á sek.. Direct Wi-Fi. I-Function linsa. Notar RAW, JPEG, EXIF, DPOF og PictBridge skráarsnið. Tekur upp 1080p myndbönd með hljóði. Hristivörn innbyggt. Til bæði hvít og svört

Verð: 99.900 kr

Falleg fartölva með stórum og björtum skjá. Hentar fyrir alla daglega notkun. Kemur með Windows 8.

Ofurþunn og flott fartölva sem hentar fyrir alla daglega notkun. Aðeins 1,49 kg. Kemur með Windows 8

AMD E2-1800 1.7 GHz · 15.6" 1366x768 LED · 4GB vinnsluminni · 500GB harður diskur · AMD Radeon HD 7470M - 1 GB Skjákort

AMD A series A6-4455M / 2.1 GHz · 13.3" HD LED, Anti-Reflective · 4Gb vinnsluminni · 500GB harður diskur · AMD Radeon HD 7470M - 1 GB

Verð: 124.900 kr

Ferðatæki með geislaspilara og klukku, Spilar CD/-R/-RW/MP3, FM/AM Útvarp, Timer allt að 90 mín.

Verð: 139.900 kr

VG-150

Fínleg · Einföld · Skemmtileg

Flott ferðatæki Verð kr. 12.900,-

VH-210

44320

Vel búin og flott hönnun

Vönduð smásjá með innbyggðri stafrænni myndavél

Frábært úrval sjónauka

Verð: 16.900,-

Verð frá kr. 8.990,-

12 milljón pixlar, WIDE 4 x aðráttarlinsa (27-108mm), 2.7” LCD skjár, Ljósop 2.9 – 6.5, Hristivörn, Vídeoupptaka með hljóði (30fps).

14 milljón pixlar, WIDE 5x aðráttarlinsa (26-130mm), 3,0” LCD skjár, Sérstök vörn á skjá, Ljósop 2.8 – 6.5, Hristivörn

Verð kr. 14.900,-

Verð kr. 19.900,-

TILBOÐSVERÐ kr. 12.900,-

Opið laugardaga frá kl.11-15 ORMSSON KEFLAVÍK SÍMI 421 1535

ORMSSON AKRANESI SÍMI 530 2870

ORMSSON ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SÍMI 456 4751

ORMSSON AKUREYRI SÍMI 461 5000

ORMSSON HÚSAVÍK SÍMI 464 1515

ORMSSON VÍK-EGILSSTÖÐUM SÍMI 471 2038

ORMSSON PAN-NESKAUPSTAÐ SÍMI 477 1900

ORMSSON ÁRVIRKINN-SELFOSSI SÍMI 480 1160


úr kjötborði

úr kjötborði

Svínabógur

Svínakótilettur

KF reykt folaldakjöt

698,kr./kg

1.298,kr./kg

729,kr./kg

verð áður 898,-/kg

verð áður 1.698,-/kg

verð áður 1.174,-/kg

Fjarðarkaup 15. og 16. mars

Ali beikon, venjulegt, tvöfalt eða þykkara

2.119,kr./kg

verð áður 2.577,-/kg

FK kindabjúgu 420g

Pepsi Max 4x2L

198,kr./pk.

698,kr.

Fjallalambs blóðmör frosin

Fjallalambs lifrarpylsa frosin

Fjallalambs kubbasteik

549,kr./kg

589,kr.

498,kr.

verð áður 753,-/kg

verð áður 795,-/kg

verð áður 666,-/kg

verð áður 251,-/pk.

KF krakkabúðingur 635g

FK saltkjöt

Ali Partý skinka

Ali Hunangs skinka

498,kr./stk.

998,kr./kg

2.198,kr./kg

2.198,kr./kg

verð áður 591,-/stk.

verð áður 1.298,-/kg

verð áður 2.598,-/kg

verð áður 2.598,-/kg

- Tilvalið gjafakort

Danskur lífrænn kjúklingur 1200g

2.898,kr./stk.

www.FJARDARKAUP.is


Súkkulaðikrem

448,kr.

Doritos 3 teg.

Merrild kaffi nr. 103

Vanillukrem

Betty Crocker djöflakaka eða gulrótarkaka

246,kr./pk.

869,kr.

398,kr.

598,kr./pk.

Mjólkurkex gróft/fínt

320,kr./pk.

Matarkex

Café Noir 200g

320,kr.

230,kr.

Páska ostakaka m/pipp súkkul.

898,kr.

Mackintosh 900g krukka

1.298,kr.

Senseo Hot Choco, Cappuccino eða Café latte

548,kr./pk.

Malt&Appelsín 500ml

168,kr.

Pippegg fyllt

629,kr.

Páskaöl 500ml

148,kr.

Nói páskaegg nr.1

898,kr.

Páskajógúrt vanillubragð

145,kr.

142,kr.

Iceberg salat

Jónagold epli

198,kr./kg

198,kr./kg

Páska gullegg 6 í pk.

379,kr./pk.

Páska engjaþykkni

Rísegg nr. 9

Draumaegg nr. 9

1.898,kr.

1.898,kr.

Tilboð gilda til laugardagsins 16. mars Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudag - www.fjardarkaup.is


38

úttekt

Helgin 15.-17. mars 2013

Prófíll af nauðgara Hinn hefðbundni nauðgari er 32 ára karlmaður sem brýtur gegn konu að nóttu til á eigin heimili. Hann er undir áhrifum áfengis, hefur ekki verið kærður áður fyrir kynferðisbrot og neitar brotinu. Sá sem níðist á börnum er hins vegar 33 ára karlmaður sem brýtur gegn eigin barni eða barni sem hann þekkir vel. Brotið fer fram hvenær sem er sólarhringsins á heimili þeirra beggja og er jafnvel síendurtekið.

Á

undanförnum tíu árum hefur 381 dómur fallið í kynferðisbrotamálum í héraðsdómum hér á landi. Í nær öllum tilfellum eru gerendur karlmenn og er meðalaldur þeirra um 33 ár. Langflestir þolendur eru konur eða stúlkur. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn Guðrúnar Sesselju Baldursdóttur til meistaraprófs í sálfræði við Háskóla Íslands. Guðrún Sesselja rannsakaði ítarlega alla héraðsdóma sem féllu á Íslandi á árunum 2001 – 2011 þar sem ákært var fyrir kynferðisbrot og skoðaði einkenni og afbrotahegðun þeirra sem ákærðir voru. Aldrei fyrr hefur jafn viðamikil rannsókn verið gerð á kynferðisbrotadómum hér á landi en samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra fer einungis eitt af hverjum fimm kærðum kynferðisbrotamálum fyrir dóm. Helmingur allra kæra fyrir nauðgun eða kynferðislega misneytingu er felldur niður hjá lögreglu og 30 prósent til viðbótar eru felld niður hjá ríkissaksóknara. Í 20 prósentum tilfella, einni af hverri fimm kærum, fer málið fyrir dóm og eru það málin sem Guðrún Sesselja hefur lagst í rannsókn á. Flestir dómanna vörðuðu kynferðisbrot gegn börnum, tæplega helmingur, þar á eftir koma brot gegn fullorðnum. Þessir tveir brotaflokkar eru lang stærstir og saman ná þeir yfir um 84 prósent allra kynferðisbrota sem dæmt er fyrir. Brot sem varða vörslu eða dreifingu kláms koma þar á eftir. Fáir dómar varða brot gegn fleiri en einni tegund brota og aðeins örfáir varða vændi. Sakfellt var í þrefalt fleiri tilfellum en sýknað. Flestir dómar sem enda með sakfellingu eru vegna brota gegn börnum yngri en 15 ára en nauðgunarbrot enda næst oftast með sakfellingu. Flestir sýknudómar eru hins vegar vegna nauðgunarbrota, fjórir sýkundómar af tíu. Eilítið færri sýknudómar eru vegna kynferðisbrota gegn börnum.

Guðrún Sesselja telur hugsanlegar ástæður fyrir því að sýknudómar í nauðgunarákærum eru svo margar þær að í þeim málum er oftast um að ræða orð þolenda gegn orðum gerenda og játningar eru ekki algengar. Í einum af hverjum fimm dómum er um fleiri en einn þolanda að ræða og voru það í langflestum tilfellum brot gegn börnum. Ef gerandi braut gegn mörgum þolendum voru fórnarlömbin oftast á líkum aldri. Niðurstöður rannsóknar Guðrúnar Sesselju benda til þess að kynferðisbrot gegn börnum séu ólík brotum gegn fullorðnum að mestu leyti, þrátt fyrir að meðalaldur gerenda sem brjóti gegn börnum og fullorðnum hafi reynst nánast sá sami. Allir gerendur nema einn voru karlar. Eina konan sem ákærð var fyrir kynferðisbrot hafði brotið gegn annarri konu. Engin kona hafði brotið á barni.

Þessir brjóta kynferðislega á fullorðnum

Ef fyrst eru skoðuð kynferðisbrot gegn fullorðnum leiðir rannsóknin í ljós að gerandinn hafði sjaldnast framið kynferðisbrot áður, svo vitað væri. Brotin voru oftast stök, það er að segja, gerandinn hafði ekki brotið oftar en einu sinni á fórnarlambinu. Í flestum tilvikum áttu brotin sér stað heima hjá gerandanum og að nóttu til. Gerandi og þolandi voru í meirihluta tilfella báðir undir áhrifum áfengis. Í þriðja hverjum dómi hafði gerandinn beitt líkamlegu ofbeldi. Meðalaldur gerandans var 33 ár og var langstærsti hópurinn á aldrinum 25-34 ára. Töluvert færri voru yngri og eldri en það. Þeir gerendur sem brutu af sér í hópi voru að meðaltali yngri en þeir sem brutu af sér einir. Um 6 % gerenda höfðu framið kynferðisbrot áður og tæplega einn af hverjum fimm gerendum hefur gerst sekur um

Framhald á næstu opnu

Sá sem nauðgar fullorðnum

Sá sem nauðgar börnum

 Er 32 ára karlmaður  Brýtur gegn konu sem hann þekkir  Nauðgar heima hjá sér að nóttu til  Hefur ekki áður verið kærður fyrir kynferðisbrot  Er undir áhrifum vímuefna  Neitar brotinu

 Er 33 ára karlmaður  Er edrú  Fremur brot sín hvenær sem er sólarhringsins  Brýtur á barninu á heimili þess eða sín eigin heimili  Þekkir fórnarlambið og er jafnvel tengdur því blóðböndum  Neitar brotinu


HJÓLREIÐAR

HLAUP

SUND

CUBE 2013 hjólin komin Þýsk gæði á góðu verði

CARBON

29-er

Aim 29

Hybrid

LTD CLS black white print

Attention 29

94.990 kr.

95.990 kr.

179.990 kr.

13,95 kg.

Reaction GTC SL 29 13,7 kg.

LTD CLS Pro gray red print 129.990 kr.

13,2 kg.

13,5 kg.

449.990 kr.

10,5 kg.

Curve Pro 159.990 kr.

13,4 kg.

CARBON

Racer

Peloton

Peloton Pro

189.990 kr.

229.990 kr.

9,1 kg.

115

gerðir af hjólum í boði!

Öll 2013 hjól með Tri ehf. Suðurlandsbraut 32 Sími: 571 8111

Agree GTC 9 kg.

299.990 kr.

8,7 kg.

40% afsláttur af völdum hjólum Sjáðu úrvalið á www.tri.is

10% tollalækkun

kíktu á www.tri.is 6 mánaða vaxtalausar afborganir Verslunin er opin:

www.tri.is

Alla virka daga kl. 09:00-18:00 Laugardaga kl. 10:00-16:00


40

úttekt

Helgin 15.-17. mars 2013 fjöldi Þolenda eftir brotafloK K i

Tegund brots

Fjöldi dóma

Fjöldi þolenda

Meðalfjöldi

Kynferðisbrot gegn barni

195

296

1,52

Kynferðisbrot gegn fullorðnum

133

150

1,13

5

13

2,75

333

459

1,8

Brot gegn börnum og fullorðnum Samtals

Þr iðjungur K ær ður f yr ir fleir i brot

Samkvæmt afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra frá árinu 2009 má sjá að 30% þeirra sem kærðir voru fyrir kynferðisbrot það árið voru kærðir fyrir

fleiri en eitt slíkt brot. Af þeim voru 17,8% kærðir fyrir tvö brot en um 12% kærðir fyrir þrjú eða fleiri brot. Þetta er hærri tíðni

heldur en í líkamsárásum, þar eru í heildina 15% kærðir fyrir fleiri en eitt brot. Ástæða fyrir þessu gæti verið sú að margir þeirra

sem kærðir eru fyrir kynferðisbrot, eru gerendur sem hafa verið að brjóta af sér mörgum sinnum og jafnvel samfellt í langan tíma áður en

þeir eru ákærðir og nær kæran yfir þau brot. Eins og rannsóknir hafa sýnt, þá er stórt hlutfall þolenda sem tilkynnir seint um slíkt brot til yfirvalda.

annarskonar alvarleg brot. Einn af hverjum fimm játaði verknað sinn fyrir dómi og er hlutfallið lægra en í dómum er varða kynferðisbrot gegn börnum. Guðrún Sesselja telur að ástæðan fyrir lægra hlutfalli játninga í dómum er varða kynferðisbrot á fullorðnum en börnum sé sú að þeir sem hafi brotið gegn fullorðnum viðurkenni á engum tímapunkti að hafa framið brot, ekki einu sinni fyrir sjálfum sér enda er möguleikinn fyrir hendi þegar um brot gegn fullorðnum er að ræða að gerandinn hafi ekki upplifað atburðina sem kynferðisbrot.

Þessir brjóta kynferðislega á börnum

Þegar kynferðisbrot gegn börnum eru skoðuð sérstaklega kemur í ljós að jafn algengt var að gerandinn hefði áður framið kynferðisbrot gegn barninu og að þetta væri fyrsta brot hans gegn því. Líklegra var að brotin væru endurtekin þegar mikil tengsl voru á milli

geranda og barnsins. Brot gegn ókunnugum börnum voru frekar stök. Meðalaldur þess sem braut kynferðislega á barni var um 32 ár. Mun fleiri gerendur sem brjóta gegn börnum en fullorðnum eru yngri en 18 ára og einnig eru talsvert fleiri í þeim hópi 45 ára eða eldri. Sá sem brýtur gegn börnum er oftast allsgáður. Alls voru gerendur undir áhrifum vímuefna í einu af hverjum fjórum dómum í kynferðisbrotamálum gegn börnum. Kynferðisbrot gegn börnum eiga sér stað á mismunandi tímum dagsins. Algengast er að brotið hafi átt sér stað heima hjá gerendum. Guðrún Sesselja telur hugsanlega skýringu á því að gerendur fremji helst kynferðisbrot á sínu eigin heimili þá, að þeir telji sig öruggari til að gera hvað sem er þar. Í brotum gegn börnum var áberandi oft um sameiginleg heimkynni gerenda og barna að ræða og er það skiljanlegt í ljósi þess

313 17 145 2 K ynjasK ipting fór nar l a mba

Í

tilfellum (94%), eru þolendur kvenkyns.

tengsl

Í

tilfellum (5,1%) eru þolendur karlkyns.

Algengast er að gerandi og þolandi þekkist eða í

tilfellum af 195 (um 74%).

Í

tilfellum er um bæði karlkyns og kvenkyns þolendur að ræða í sama dómnum.

eitt eða fleiri fórnarlömb

333 2 ára 62 Af þessum

50% afsláttur af lántökugjöldum Í mars býður Ergo 50% afslátt af lántökugjöldum bílalána og bílasamninga þegar þú fjármagnar kaup á bíl. Það gildir einu hvort bíllinn kemur beint úr kassanum eða er kominn með reynslu. Við aðstoðum þig með ánægju! Suðurlandsbraut 14

>

sími 440 4400

>

www.ergo.is

>

ergo@ergo.is

ENNEMM / SÍA / NM56938

Það er gaman að fá sér nýjan bíl.

Yngsta barnið sem dæmt var brot gegn var

dómum þar sem um kynferðisbrot gegn börnum eða fullorðnum er að ræða, er í

og það elsta 17 ára. Elsti fullorðni þolandinn var 47 ára. a ldur fr na r l a mba

tilfellum eða

19% um fleiri en einn þolanda að ræða.


úttekt 41

Helgin 15.-17. mars 2013

að flest brotin eiga sér stað innan fjölskyldu og þá eiga gerandi og þolandi sameiginleg heimkynni. En ástæður fyrir því að algengt er að brotið sé gegn börnum á þeirra eigin heimilum eru væntanlega þær að börn verja mestum tíma á heimilum sínum og ef gerandi hefur aðgang að heimilunum þá er hann líklegur til að koma sér í þá aðstöðu sem hann kýs. Um 6 % gerenda höfðu framið kynferðisbrot áður. Tæplega einn af hverjum fimm gerendum hefur gerst sekur um annarskonar alvarleg brot. Hótanir sem beinast að börnum snúast í flestum tilfellum um að börnin þegi yfir brotunum (hótun/þagmælska) Þegar um lokkun var að ræða, kom í ljós að í 21,5% tilfella sem beindust að börnum hafði gerandi beitt einhverskonar lokkun. Líkamlegt ofbeldi við verknaðinn var í 6,7% tilfella þar sem þolendur voru börn. Um tveir af hverjum fimm játaði verknað sinn fyrir dómi. Að sögn

Guðrúnar Sesselju er möguleg skýring á því hvers vegna þeir sem brjóta gegn börnum játi frekar en þeir sem brjóta gegn fullorðnum sú að þeir sem brjóta gegn börnum hafa framið brot sem eru að engu leyti réttlætanleg og þeir sjái jafnvel eftir þeim.

Fáir leita sér hjálpar

Erfitt er að meta hversu stór hluti kynferðisbrotamanna leitar sér meðferðar við vanda sínum, að sögn Guðrúnar Sesselju, en miðað við það sem kom fram í niðurstöðunum þá höfðu þeir sem ákærðir voru fyrir brot gegn börnum frekar leitað sér meðferðar heldur en þeir sem höfðu verið ákærðir fyrir brot gegn fullorðnum og al-

gengast var að sú meðferð væri hjá sálfræðingi. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að algengt er að tæplega helmingur þeirra sem höfðu brotið gegn barni upplifðu mikinn kvíða í kjölfar brotanna þó svo að ekki hafi verið komið upp um þá. Þegar tekin eru saman brot gegn börnum þar sem gerandi brýtur einungis á þolendum innan fjölskyldu, þá má sjá að í 39 af 67 tilfellum var um blóðtengsl að ræða. Það gerir meirihluta tilfella eða 57,8%. Þá kom í ljós að hlutfallslega notuðu gerendur oftar lokkun þegar þeir höfðu ekki fjölskyldutengsl við þolendur. Athyglisvert var að í einum af hverjum tíu dómum voru börn

á einhverjum tímapunkti undir áhrifum áfengis þegar brotið var gegn þeim. Börn sem voru undir áhrifum vímuefna þegar brotið var gegn þeim voru allt stúlkur á aldrinum 11 - 17 ára og voru tengsl þeirra við gerendur ýmiskonar. Í tilfelli yngstu stúlkunnar, sem var 11 ára, hafði 16 ára frændi hennar margsinnis haft samræði við hana og einnig gefið henni vímuefni, hann var fundinn sekur. Ein stúlka, 12 ára að aldri, hafði farið í partý til 20 ára geranda þar sem hann gaf henni áfengi og hafði svo samræði við hana þrátt fyrir neitun hennar. Sigríður Dögg Auðunsdóttir sigridur@frettatiminn.is

Um r a nnsók n GUðrúnar sesseljU

Meginmarkmiðið var að athuga hvort um ólíka hópa gerenda væru að ræða eftir því hver tengsl þeirra við þolendur voru. Rannsóknin er liður í að auka þekkingu á kynferðisbrotum en mikilvægt er að hafa í huga að niðurstöðurnar lýsa aðeins þeim kynferðisbrotum sem fara fyrir dóm og takmarkast við upplýsingar sem gefnar eru upp í dómsskjölum hverju sinni. Ekki ætti að alhæfa um kynferðisbrot á Íslandi út frá þeim.

Bör n sem Brota menn

Samkvæmt rannsókn Ólafs Arnar Bragasonar báru gerendur yngri en

18

ára ábyrgð á 26 kynferðisbrotum á Íslandi árið 2010 (þar af

92% drengir). Miðað við afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra frá því sama ári er það

8% af þeim heildarfjölda brota það ári.

VIÐSKIPTI Í BREYTTU UMHVERFI Aðalfundur SVÞ – Samtaka verslunar og þjónustu, verður haldinn fimmtudaginn 21. mars kl. 12.30 í Gullteigi, Grand Hóteli Reykjavík.

Margrét Kristmannsdóttir

játninGa r

Dr. Sandra Sieber

Setning og hádegisverður

13.00

Ávarp: Steingrímur J. Sigfússon, atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra

13.20

Ræða formanns SVÞ: Margrét Kristmannsdóttir

13.45

Digital Society and Digital Business: Are you ready? Dr. Sandra Sieber prófessor við IESE viðskiptaháskólann í Barcelona

14.45

Kaffihlé

15.05

Afhending gagna fyrir aðalfund

15.15

Hefðbundin aðalfundarstörf skv. 13. gr. og 20. gr. samþykkta SVÞ

15.45

Dagskrárlok

Steingrímur J. Sigfússon

41,3% játuðu brot gegn börnum.

12.30

Steinn Logi Björnsson

Fundarstjóri: Steinn Logi Björnsson, forstjóri Skipta hf. Skráning á svth@svth.is eða í síma 511 3000.


úttekt

Helgin 15.-17. mars 2013

Teikning/Hari

42

A

Intense Repair Sjampó og hárnæring

Djúpnærir, mýkir og gefur gljáa. Verndar hárið frá því að klofna. Inniheldur prótein, náttúrulegar olíur og fljótandi keratín.

Þaðan þróast menn gjarnan yfir í öfugt grip. Þar er átt við að höndin, sem notuð er á vininn, snýr með vísifingur að líkamanum en ekki hitt sem eðlislægt er að vísifingur notist í að miða og snúi því fram. Þegar í öfugt grip er komið er gjarnan um reynslubolta að ræða.

ð heimsækja almenningssalerni er leiðindaiðja sem flestir vilja yfirleitt ljúka fljótt. Enda yfirleitt illa þefjandi og hlandblautir skítastaðir. Þeir sem eru við að stíga sín fyrstu skref inn í heim karlmennskunnar ættu þó að staldra við. Hugsa hvernig best sé að athafna sig við verk eins gripið, til hvurs lausa höndin sé og hve margar hristur megi framkvæma áður en nærstaddir stöðva leikinn? Áhyggjur eru þó óþarfar. Það verður enginn meistari skálarinnar í fyrstu atrennu. En með nokkrum einföldum, yfirleitt óskrifuðum, reglum má komast í gegn um þessa oft á tíðum vandræðalegu stundir meðal kynbræðranna.

Fleiri en ein leið til að pissa í postulín

Fyrsta verk er að velja skál, sé það val fyrir hendi. Best er að ná hornskál og snúa rassinum nokkrar gráður í næsta mann. Sé hornið ekki í boði er oft reynt að komast mjög nærri skálinni. Það endar þó oft með ósköpum því blátt bann er við allri snertingu við skálina sjálfa. Enda margir á rannsóknastöðinnni að Keldum í vinnu við að stúdera viðbjóðinn sem þar finnst. Þó má ekki standa of langt frá heldur. Hættan á að dropa á gólfið fyrir framan skálina eykst með hverjum sentmetranum. Nauðsynlegt er að geta, með trúverðugum hætti, kennt næsta manni á undan um pollinn sem gjarnan vill myndast fyrir framan skálina.

Af básamönnum

Þeir spéhræddu eru básamenn. Vilja ekkert vita hvað kynbræður þeirra eru að bixa þarna við skálarnar. Það er þó hættulegt því sá sem á undan sat var sennilega að hægja sér. Því er best að komast yfir skálafóbíur. Margir hafa reynt að hunsa umhverfið með fossandi vatni úr krananum. Þetta þykir hins vegar ekki mjög karlmannlegt og fáir nenna því til lengdar. Þá komum við að þeim sem marka sér svæði með því að styðja lausu hendinni á vegginn og ná með því svo-

litlu prívat svæði. Hættan við þessa aðferð er þó að fá dropa eða tvo í buxurnar, einhendi menn sér svona í verkið. Bjarta hliðin er þó að þeir sem ná góðu valdi með annarri hendi geta með góðu móti fengið sér einn kaldan þegar áfengi er haft um hönd – án þess að missa úr takt. Þaðan þróast menn gjarnan yfir í öfugt grip. Þar er átt við að höndin, sem notuð er á vininn, snýr með vísifingur að líkamanum en ekki hitt sem eðlislægt er að vísifingur notist í að miða og snúi því fram. Þegar í öfugt grip er komið er gjarnan um reynslubolta að ræða. Menn með áratugi undir beltinu.

Fyrirfram þveginn

Þeir sem eru á fyrirframþvegnum höndum, þvo sér sum sé áður en tólið er meðhöndlað en ekki eftir eins og samfélagslega ásættanlegt þykir, eru hættulegir. Halda því fram að tólið sé tandurhreint og heilsa mönnum jafnvel með handabandi á eftir. Verstir eru þó þeir sem hvorki þvo sér fyrir né eftir. Slíka menn er þó best að forðast með öllu enda klósettglæpamenn af verstu sort.

Viðræður við vagnstjóra bannaðar

Þegar á skálina er komið er best að hugsa sem mest um pisseríið sjálft. Viðræður við aðra pissara eru litnar hornauga og eru best geymdar þar til út af salerninu er komið. Áfengi trompar þó gjarnan þessa reglu eins og gjarnan vill verða. Þá er eins gott að velja ekki skál á milli tveggja manna sem vilja rifja upp kynnin og gömul tengsl við íþróttafélög. Eins er blátt bann við því að kíkja. Þeir sem eru gripnir í landhelgi við að reyna að mæla upp tæki samferðamanna eiga ekki von á góðu. Svo þarf nú ekki að taka það fram að það er bannað að skíta í skálina.

Haraldur Jónasson hari@ frettatiminn.is


ð.

iPhone 5

Nýr iMac

á lægra verði

Verð frá 125.900

Þynnri og snarpari

rt

Verð frá 259.900

Wahoo

iPad mini

Púlsmælir

Mælingin beint í app í iPhoninum þínum 10.990 verð áður 13.990

Fermingartilboð - meðan birgðir endast

iPhone 4 Fermingartilboð

Verð frá 79.900 iPad mini 16GB 4G 84.900 verð áður 89.900 iPad mini 64GB 4G 124.900 verð áður 134.900

MacBook Air

11” 64GB Fermingartilboð

Verð 174.900

MacBook Pro 13” 2,5GHz i5 Fermingartilboð

Verð 214.900

www.istore.is

iStore — Sérverslun með Apple vörur - Kringlan 2. hæð - sími 566 8000 Birt með fyrirvara um villur


Krumma

Þroskandi og fallegar vörur fyrir flotta krakka!

44

viðhorf

Herra og frú Blátönn á ferð

F

HELGARPISTILL

Kapla kubbar 100 stk (8 litir) Verð:10.900 kr.

Jónas Haraldsson jonas@ frettatiminn.is

Kapla kubbar 200 stk (ólitaðir) Tilboðsverð: 11.900 kr.

Leikborð 30% afsláttur! Verð: 26.000 kr. Tilboðsverð: 18.200 kr.

Gönguvagn Verð: 11.990 kr.

Gylfaflöt 7 112 Reykjavík 587-8700

Teikning/Hari

www.krumma.is Dreifingaraðilar: Mál og Menning, Hagkaup & Móðurást.

Helgin 15.-17. mars 2013

Fátt hefur yngri sonur minn undrast meira í seinni tíð en þegar ég greip símann og myndaði tilfallandi atburð. Hann stóð í þeirri meiningu að tæknihömlun föðurins væri á því stigi að slíkt væri óhugsandi. Rétt er það hjá hinum unga manni að seint verður sagt að ég sé tæknilega sinnaður. Það er þó fullmikið sagt að ég sé algerlega heftur á þessu sviði. Það hallar í 30 ár sem ég hef unnið blaðamannsstarfið á tölvu og komist skammlaust frá því þótt að sönnu sé sjaldan til mín leitað ef starfsfélagar lenda í vanda. Enn á ég í fórum mínum skjal um að ég hafa lokið námskeiðinu Norsk Data 100. Svo hétu græjurnar sem DV, þáverandi vinnustaður minn, tók í þjónustu sína árið 1985, þegar blaðið flutti í nýjar höfuðstöðvar við Þverholt. Norsk Data tölvukerfið þurfti, að þeirra tíma sið, heilt herbergi í kjallara fyrir útstöðvar sem voru á hverju borði. Herbergið var nánast eins og vélarrúm í skipi enda fylgdi vélstjóri með, tæknistjóri sem sá um að halda þessu æðakerfi fyrirtækisins gangandi. Margan sat ég tæknifundinn þá sælu daga án þess að skilja mikið hvað fram fór. Tímann notaði ég gjarnan til að láta hugann reika um eitthvað allt annað en fundarefnið, fannst ég allt eins geta verið á fundi í Boeing flugvélaverksmiðjunum. Verst var þegar það henti að ég var beðinn að bóka fundina. Það er ekki víst að tæknimennirnir sem þá sátu hafi haft teljandi gagn af fundargerðunum. Af meðfæddri íhaldssemi er ég seinn að tileinka mér tækninýjungar, bíð þar til ég kemst ekki hjá því. Þannig var með gsm-símann á sinni tíð. Ég var síðastur allra í fjölskyldunni að taka það undratæki í brúk. Eiginkona og börn höfðu fyrir löngu fengið sér síma áður en ég lét til leiðast. Krakkarnir gerðu svolítið grín að pabbanum vegna þessa enda eru afkvæmin öll, merkilegt nokk, tæknilega sinnuð og nýjungagjörn, ljósárum á undan föðurnum. Þótt þau séu löngu flutt að heiman fylgist ég með því hversu ört þau skipta um síma og tölvur og alls konar tæki sem öll eiga það sameiginlegt að byrja á litlu i-i. Mín apparöt duga lengur. Líklega hef ég ekki átt meira en fjóra gsm-síma frá upphafi enda duga þeir árum saman. Það var ekki fyrr en á liðnu ári að eldri sonur minn kvað upp þann dóm að koma þyrfti þeim gamla inn í 21. öldina og lagði snjallsíma á mitt borð. Mér er ekki alls varnað í viðureign við tólið, hringi og svara, sendi og móttek sms-boð, skoða tölvupóstinn og fer inn á netið í græjunni – og tek á hana myndir, eins og yngri sonurinn komst að sér til undrunar. Það nægir. En ekki verður allt séð fyrir í tæknimálum. Við hjónakornin endurnýjuðum heimilisbílinn á liðnu ári, sem ekki er í frásögur færandi, keyptum sömu

gerð og við áttum áður enda kunnum við vel við þann bíl. Bifreiðar þróast hins vegar eins og önnur apparöt og tölvutæknin er orðin allsráðandi. Það þýðir því lítið fyrir venjulegt fólk að opna vélarhús bíla. Ekki að það breyti miklu í mínu tilfelli. Ég opnaði heldur ekki vélarhús bíla meðan þeir voru einfaldari að allri gerð. Starfsmaður bílaumboðsins spurði hvort við vildum ekki að tæknimaður sýndi okkur helsta búnað tækisins. Við þáðum það. „Það er lyklalaust aðgengi að bílnum,“ sagði sá góði maður um leið og hann afhenti mér tvo hnappa, ígildi lykla sem við hjónin gætum annað hvort verið með í vasa eða tösku. Þá næmi bíllinn návist okkar svo lás færi af þegar við nálguðumst ökutækið. Það stóð heima. „Að sama skapi,“ sagði bíltæknimaðurinn, „þarf ekki annað en að snerta handfangið svo bíllinn læsist.“ Ég prófaði þetta, strauk því blíðlega og það var eins og við manninn mælt, lok, lok og læs. Því næst spurði sérfræðingurinn hvort við værum ekki með „Bluetooth“ í símunum okkar. Við litum hvort á annað, illa heima í blátönn þessari en réttum þó fram símana. Vélstjórinn áttaði sig þegar á því að í báðum væri blátönn að finna, ýtti á ýmsa takka í mælaborðinu og sagði að hér eftir gætum við haft símana í vasanum en svarað með því að ýta á takka á stýrishjólinu. „Svo þarf aðeins að ýta á hnapp til þess að setja bílinn í gang og á sama hnapp til að stöðva vélina. Einfaldara getur það ekki verið.“ Ég settist undir stýri, ýtti á hnappinn og bíllinn rauk í gang. Sem betur fer var stýrið hringlaga og skiptistöngin á sínum stað. Við renndum úr hlaði. Bíllinn fór vel með okkur, eins og sá fyrri og við höfðum ekki lengi ekið þegar annar sona okkar hringdi í móður sína. Ég ýtti á stýrishnappinn og rödd hans hljómaði um vagninn. Þegar hann hafði rætt við hana um hríð kunni ég ekki við annað en að tilkynna honum að ég heyrði samtalið líka. „Hva...,“ sagði strákurinn, „gamla settið bara komið inn í nútímann.“ Ég ók nýja bílnum á minn vinnustað. Konan tók við honum í gangi og ók sína leið. Ég var rétt sestur við tölvuna þegar snallsíminn minn hringdi, þessi með blátönninni. Á hinni línunni var eiginkonan. „Hvað er með þennan bíl?“ sagði hún aðeins á hærri nótunum, „ég drap á honum með hnappnum, eins og maðurinn sagði okkur, en hann fer alls ekki í gang aftur, sama hversu oft ég ýti á þennan takka.“ Samstundis rann upp fyrir mér ljós. Konan hafði, af því að bíllinn var í gangi, ekið lyklalausu tækniundrinu í annað bæjarfélag. Ég var hins vegar með báða lyklana, eða þessi apparöt sem maðurinn lét mig hafa – í buxnavasanum. Jafnvel vísan í Norsk Data 100 diplómað dugði ekki til varnar fyrir teknískan afglapaháttinn.


VORLITIR 2013 EMMA WATSON

HYGEA KRINGLU og SMÁRALIND kynna vorlitina frá LANCÔME 14.-16. mars. Kaupaukinn þinn ef þú kaupir vörur frá Lancôme fyrir 8.900 eða meira í Hygeu á kynningunni. Lancome taska Genifique dagkrem 15 ml. Teint Idole farði 5 ml. Hypnôse maskari ferðstærð L´ Absolue NU varalitur La Rose body lotion 40 ml. Verðmæti kaupaukans u.þ.b. 15.100 kr.

Gildir á kynningu meðan birgðir endast. Gildir ekki með Bocage eða blýöntum.

Genifique serumdropar 7 ml.


46

bílar

Helgin 15.-17. mars 2013

Góð þekking á undirstöðum umferðarinnar er gott vegarnesti fyrir framtíðarökumenn! Námskeið til undirbúnings almennu ökuprófi er haldið í hverri viku allt árið. Ætlar þú að fara með ökunema í æfingaakstur? Við bjóðum upp á sérstakt leiðbeinendanámskeið vegna æfingaaksturs á tveggja vikna fresti. Ökuskólin í Mjódd býður upp á fjölda gagnlegra námskeiða um umferðarmál

www.bilprof.is Fagmennska í fararbroddi. Upplýsingar og innritun í S. 567 0300 Þarabakka 3

 Porsche Bílasýningin í genf

Nýr 911 GT3 með afturhjólastýringu frumsýndur

n

ýr Porsche 911 GT3 er frumsýndur á bílasýningunni í Genf. Frumsýningin ber upp á 50. afmælisári 911 og Porsche er með stórhuga áform um nýjungar á sviði sportbíla með keppnisgenum, að því er fram kemur í tilkynningu frá umboðinu, Bílabúð Benna. „Nýr 911 GT3 er af fimmtu kynslóð og hann skipar sér í fremstu röð meðal hreinræktaðra sportbíla Porsche sem byggja á vélarafli án forþjöpputækni. Bíllinn kemur með nýrri boxer-vél og gírskiptingu. Auk þess eru yfirbygging og undirvagn algerlega ný af nálinni og skýrt dæmi um áframhaldandi þróun 911 GT3 sem sést glögglega á mikilli bætingu í afkastagetu. Tölurnar tala sínu máli varðandi GT3. Hestöflin eru 475 og hlutfall afls og þyngdar er 3 kg á hvert hestafl. Hröðun í 100 km hraða er 3,5 sekúndur og 200 km hraða á innan við tólf sekúndum. GT3 kláraði Nürburgring Nordschleife á undir 7,30 mínútum. Einn af tæknilegum hápunktum 911 GT3 er virk afturhjólastýring sem í fyrsta sinn er kynnt í framleiðslugerð Porsche. Hún stuðlar að enn nákvæmari stýringu og mótvægi gegn hliðarkröftum. Það ræðst

Porsche 911 GT3 tekinn til kostanna á hraðakstursbraut.

af hraða bílsins hvort afturhjólastýringin beini hjólunum í sömu átt og framhjólin snúa eða í andstæða átt til að auka stöðugleika bílsins og kvikleika,“ segir enn fremur. Aflrás hins nýja 911 GT3 er sex strokka boxer-vél með 3,8 lítra slagrými. Hún skilar 475 hestöflum við 8.250 snúninga á mínútu. Tengd við hana er tvíkúplandi 7 gíra gírkassi

Porsche, PDK, sem leiðir vélaraflið til afturhjólanna. Hönnun vélarinnar byggir á vél 911 Carrera S en einungis fáanlegir íhlutir í vélunum eru þeir sömu. Flestir íhlutir, ekki síst sveifarásinn og kambásinn, voru sérstaklega aðlagaðir eða hannaðir fyrir GT3. Nýr Porsche 911 GT3 kemur á markað í Evrópu í ágúst á þessu ári.

 frumsýning skoda r aPid frumsýndur hjá heklu á laugardag

! Í R FLÉTTSKOÐUN FYRIR JEPPA!

Er jeppinn þinn í standi fyrir fjallaferðina?

til Í boði rs! 29. ma

Nýr fjölskyldubíll á milli Fabia og Octavia

Í mars býður Arctic Trucks jeppaeigendum upp á fría léttskoðun þar sem helstu öryggisþættir bílsins eru athugaðir, slitfletir skoðaðir og veittar ráðleggingar um fyrirbyggjandi viðhald. Hægt er að fá áætlun um viðgerðarkostnað sé þess óskað. Komdu við á Kletthálsinum og fáðu þér kaffisopa meðan þú bíður. Hver skoðun tekur um 20 mínútur.

Nánari upplýsingar á www.arctictrucks.is Tímapantanir í síma 540 4900 Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | sími 540 4900 | www.arctictrucks.is

2013-03 Léttskoðun 2dl x 15.indd 1

Vatnskassahlífin er með fínlegum krómuðum ramma Framljósin ná fyrir horn framendans. Hliðarlína bílsins einkennist af löngu hjólhafi og formið er sportlegt af fjölskyldubíl að vera.

Skoda Rapid er nýr fjölskyldubíll frá Skoda sem frumsýndur verður hjá umboðinu, Heklu, á morgun, laugardag, milli klukkan 12-16. Bíllinn er mitt á milli Fabia og Octavia að stærð. Skoda Rapid er 30 sentímetrum lengri en Volkswagen Golf, svo dæmi sé tekið. Bíllinn býðst með þremur bensínvélum og einni dísilvél. Grunngerðin er 1,2 lítra TSI, 4ra strokka 86 hestöfl (63 kW). Sú vél er einnig í boði með forþjöppu og þá 105 hestöfl (77 kW). Aflmesta vélin fyrir Rapid er fjögurra strokka 1.4 TSI vél með forþjöppu, 122 hestöfl (90 kW). Dísilvélin sem er í boði er 1.6 TDI, með samrásarinnsprautun, 105 hestöfl (77 kW). Skoda Rapid er fyrsti bíllinn sem kynntur er til sögunnar í nýrri hönnunarlínu Skoda. Rapid er ekki nýtt nafn hjá Skoda, því einn bíla Skoda á árunum á milli 1930-1940 hét Rapid. Þá var sportlegur Skoda Rapid, með vélina að aftan, á markaði hér á landi upp úr 1980. „Hreinar línur í hönnun og skarpar áherslur mynda sameiginlega fallegan heildarsvip. Framendinn er með nýtt yfirbragð af hálfu Skoda. Nýtt lógó eða auðkenni

13.3.2013 13:37:39

Skoda er nú eitt og sér fremst á bogmyndaðri miðju vélarhlífarinnar,“ segir meðal annars í tilkynningu Heklu. Heildarlengd bílsins er 4,48 metrar, breiddin er 1,7 metrar og hæðin er 1,46 metrar. „Haganleg hönnun gefur gott rými fyrir fimm manns og þann farangur sem fylgir. Pláss fyrir hné og höfuðrými er með því besta sem gerist í þessum stærðarflokki og farangursrýmið, sem rúmar 550 lítra, er nægilega stórt til að uppfylla þarfir flestra fjölskyldna,“ segir enn fremur. „Öryggið í Skoda Rapid er undirstrikað enn frekar með glæsilegri útkomu úr öryggisprófi Euro NCAP, en þar hlaut bíllinn fimm stjörnur og kom sérlega vel út hvað varðar öryggi og vörn fyrir fullorðna og börn, vörn fyrir fótgangandi og aðstoðarkerfi sem auka öryggi í akstri.“ Rapid er búinn öryggispúðum að framan, á hlið og fyrir höfuð, hæðarstillanlegum öryggisbeltum, strekkjurum fyrir öryggisbelti og höfuðpúða. Rafeindastýrður stöðugleikabúnaður (ESC) og ABS-hemlalæsivörn er staðalbúnaður.


CHEVROLET 2013 Ennþá hagkvæmari kostur

Sæti fyrir 7

Chevrolet Cruze

Það er ekki nóg með að Chevrolet Cruze sé einn sá fallegasti á götunum í dag, heldur er hann betur búinn en margir mun dýrari bílar. Cruze LT 1.8 bensín, bsk.

Verð: 2.990 þús.

Chevrolet Orlando Útbúnaður bíla getur verið frábrugðinn myndum í auglýsingu

Rúmgóður bíll með miklu innanrými og djarfri útlitshönnun. Bíll þar sem hagkvæmni, útlit og aksturseiginleikar vinna vel saman Orlando LT 1.8 bensín, bsk. Verð: 3.990 þús. kr.

Frítt í stæði

Spark 2013 - öruggt sparnaðarráð fyrir heimilið Spark er skynsamlegt sparnaðarráð sem verður að veruleika í minni útgjöldum heimilisins. Hann er sparneytinn, umhverfisvænn og á afar hagstæðu verði.

Hluti af staðalbúnaði í Chevrolet Spark: • Hiti í sætum • Hiti í speglum • Glasa- og flöskuhaldari milli framsæta • Flöskuhaldari í framhurð • Samlitir stuðarar • Útvarp, CD, Ipod og USB tengi • Margspegla póluð aðalljós • Aftursæti fellanleg 60/40 • Samlæsing

• ABS hemlar • Diskabremsur að framan • 6 loftpúðar (gardínur) • Hæðastilling á öryggisbeltum • Hiti í afturrúðu • Barnalæsing í afturhurðum • ISOFIX öryggisfestingar • 3 punkta öryggisbelti fyrir 5 • Hæðastilling á framljósum

Verð: Chevrolet Spark LS 1.0 • bensín • bsk • 5 dyra Chevrolet Spark LT 1.2 • bensín • bsk • 5 dyra

Verð: 1.890 þús. kr. Verð: 2.090 þús. kr.

Langdrægur rafmagnsbíll Chevrolet Volt er langdrægur rafmagnsbíll með bensínrafal. Heildarökudrægi Volt er um 500 km. Á hleðslunni einni saman kemst Volt um 60 km, en það dugir í flestum tilvikum fyrir allan daglegan akstur. Komdu í heimsókn og skoðaðu framtíðina.

Opið virka daga: 9:00 - 18:00 Opið laugardaga: Reykjavík: 12:00 - 16:00 | Reykjanesbæ: 10:00 - 14:00

Reykjavík • Tangarhöfða 8 • 590 2000 Njarðarbraut 9 • Reykjanesbæ • 420 3330 Bílaríki • Glerárgötu 36 • Akureyri • 461 3636 Nánari upplýsingar á benni.is


48

heilsa

Helgin 15.-17. mars 2013

 Heilsa Meðvitað Jóga

Jóga gjörbreytti lífinu Guðmyndur og Talya kenna í Yogastöðinni Guðmundur og Talya saman við æfingar í Yogastöðinni. Ljósmynd/Hari

KAUPTU FJÓRAR FÁÐU SEX

Þ Andaðu með nefinu

au Guðmundur Pálmarsson og Talya Freeman hafa kennt jóga um nokkurra ára skeið í Yogastöðinni við Síðumúla. Fyrir rúmum tveimur árum fóru þau að kenna Meðvitað jóga. Það er aðferð sem þau Guðmundur og Talya hafa þróað með sér með stöðugri iðkun og námi á ýmsum útfærslum jóga. Iðkandinn lærir að hafa vald á sínum eigin andardrætti og með því að stjórna sínum eigin andardrætti er mögulegt að stjórna sínum eigin huga. Meðvitað jóga er byggt á þremur stefnum innan jóga: Vinyasa krama sem er öndunarmiðuð jógaiðkun, Hatha yoga sem fjallar um vísindi andardráttar og innri orku og loks Raja yoga sem snýr að vísindum hugans.

Jóga er lífsspekikerfi

Loft innan fárra mínútna Ilmur af mentól og eukalyptus

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð 1 mg/ml. Ábendingar: Bólgur og aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði í hvora nös 3 sinnum á sólarhring eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös á sólarhring. Snýttu þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingranna. Úðað er með því að þrýsta kraganum niður að flöskunni. Hallaðu höfðinu örlítið fram. Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu sinni, um leið og andað er að sér inn um nefið. Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í gegnum nefið eða munninn eða ert með þrönghornsgláku. Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú ert: Þunguð, með barn á brjósti, næmur fyrir adrenvirkum efnum, ert með skjaldvakaóhóf, sykursýki, háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan eða hraðan púls, erfiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Markaðsleyfishafi:Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Guðmundur byrjaði að iðka jóga þegar hann var 24 ára gamall. Hann byrjaði strax mjög ákafa iðkun og segir það hafa gjörbreytt lífi sínu. „Líf okkar Talyu snýst í rauninni algjörlega um þetta. Jóga er ákveðið lífsspekikerfi sem einstaklingurinn fylgir. Þetta er í rauninni kerfi sem leitar að jafnvægi í hverri athöfn, við erum ekki endilega að leita að hamingju eða einhverju slíku. Við viljum frekar öðlast jafnvægi í daglegu lífi, því sönn hamingja liggur í jafnvægi.“ Talya er sama sinnis. Hún kynntist jóga fyrst þegar hún var 19 ára. Þau segjast bæði hafa verið lituð af kvíða og feimni og átt í miklum erfiðleikum. Jóga hafi átt stóran þátt í að snúa þeirri þróun við. „Þetta snýst

Líf án streitu

- lærðu að njóta lífsins

7 daga heilsudvöl 14.-21. apríl Námskeiðið er fyrir þá sem vilja njóta lífsins, lifa lífinu aðeins hægar og huga að andlegri og líkamlegri líðan. Dvölin gefur einnig einstakt tækifæri til að taka upp nýjar og skynsamlegar leiðir hvað varðar hreyfingu, næringu og svefn. Innifalið: Ljúffengur og hollur matur, skipulögð dagskrá, hugleiðsla og jóga, aðgangur að sundlaugum, baðhúsi og líkamsrækt. Einnig nudd og val um ýmsar meðferðir. Verð á mann 109.900 kr. ef bókað er fyrir 20. mars. Eftir 20. mars kostar heilsudvölin 121.900 kr. Aukadagur fyrir þá sem vilja lengja dvölina er 9.900 kr. pr. sólarhring

Nánari upplýsingar í síma 483 0300 og á vefsíðunni www.hnlfi.is

- berum ábyrgð á eigin heilsu

um það hvernig við skynjum lífið. Upplifun okkar á lífinu er mismunandi. Áður en ég byrjaði í jóga var mitt lífsviðhorf litað af kvíða og feimni, það hefur breyst mikið. Breytingin var ekki endilega á lífinu heldur frekar á okkur sjálfum.“

Breytt viðhorf til jógaiðkunar

Þau hafa bæði iðkað jóga lengi og hafa því mikla reynslu af kennslunni og iðkuninni. Þau kenna bæði í Yogastöðinni og reyna að skipta með sér námskeiðum eins og þau geta. Þau kenna saman meðvitað jóga en Guðmundur kennir einnig einstaklingsmiðaða jóga iðkun og jóga þerapíu. Þau reyna að nýta sér bæði kosti og galla þess náms sem þau hafa sótt erlendis. Guðmundur líkir hluta af kennslunni sem þau sóttu ytra við skyndibitamat. Kennslan var í fallegum pakkningum en alls ekki næringarrík. „Þú getur orðið saddur af rusli en það þýðir ekki að þú fáir næringu. Við vorum því alls ekki södd og vildum því fá meira. Við leituðum og fundum meira og þá gjörbreytist viðhorf til jóga iðkunar og kennslu, allt varð meira og dýpra. Við höfum reynt að nýta okkur það sem við höfum lært í kennslunni hjá okkur.“ Þau leitast við að kenna fólki tækni sem stuðlar að betri líkamlegri heilsu, róar hugann og kemur jafnvægi á tilfinningar til að ná betra jafnvægi milli líkama og sálar í daglegu lífi Bjarni Pétur Jónsson bjarni@frettatiminn.is

Áður en ég byrjaði í jóga var mitt lífsviðhorf kvíði og feimni, það hefur breyst mikið.


Helgin 15.-17. mars 2013

Kynning

Þín leið á þínum hraða Nú er vorið farið að gera vart við sig og margir vilja fara að komast meira út í náttúruna og upplifa hana með öllum skilningarvitum. Stirðleiki hrjáir suma eftir veturinn og þeir fagna því birtunni og mildara veðri til hreyfingar úti við. Þín leið býður upp á námskeið sem veita fólki tækifæri til að íhuga stefnu sína í lífinu og móta markmið en þrátt fyrir góðan ásetning margra situr sú hugarvinna oft á hakanum.

Gæði • Hreinleiki • Virkni

Hágæða prótein - án uppfylliefna Jakobína Jónsdóttir

NOW er breið lína hágæða fæðubótarefna sem er án allra óæskilegra aukefna, svo sem litar-, bragð- og rotvarnarefna og ódýrra uppfylliefna. www.nowfoods.is

Námskeið við allra hæfi

Hrönn Baldursdóttir hefur haft umsjón með námskeiðunum. Hún segir fjölbreytnina vera mikla og allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. „Við bjóðum upp á gönguhópa þar sem gengið er vikulega í sex vikur. Einnig erum við með námskeið þar sem farið er með rútu sem sækir hópinn í lok göngu. Loks er vikulangt sumarnámskeið í boði með fimm samfelldum dagsferðum. Æfðar eru teygjur, slökun og íhugun og fræðst er um hagnýt atriði hatha-yoga en yoga kennir okkur leiðir til að ná hugarró, slökun og líkamlegum og andlegum styrk.“ Gönguferðirnar eru frekar auðveldar og stoppað er reglulega. Þátttakendur fá hagnýta þekkingu á uppbyggjandi lífsstíl og æfingu í grunnatriðum sem koma öllum vel í daglegu lífi og á leið okkar að draumamarkmiðinu.

LEIÐIN TIL HOLLUSTU Norræna matvælamerkið Skráargatið auðveldar þér að velja holla matvöru. Vörur með Skráargatinu verða að uppfylla ákveðin næringarviðmið og er merking fyrir þær matvörur sem teljast hollastar í sínum fæðuflokki.

AUGNÞURRKUR

BEELL BELLAVISTA LLAV AVIS AV ISTA IS TA A nnáttúrulegt áttú át túru tú rulle ru legtt efni fyrir augun, ríkt af lúteini og bláberjum www.gengurvel.is

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Skyr.is drykkirnir standast þessar ströngu kröfur, þú getur því treyst á hollustu Skyr.is.

Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum

69%

... kvenna á höfuðborgarsvæðinu lesa Fréttatímann*

*konur 25 – 80 ára á höfuðborgarsvæðinu. Capacent júlí-sept. 2012

www.skyr.is


50

prjónað

Helgin 15.-17. mars 2013

 Pr jónaPistill Ílöng hyrna svo hægt sé að vefja henni tvisvar um hálsinn

Uppskriftalæsi e

ins og þið vitið þá geta prjónauppskriftir verið mismunandi eftir því hvaðan þær koma. Þeir sem eru vanir að fara eftir breskum og bandarískum uppskriftum á ensku hafið vafalaust tekið eftir því hve ítarlegar þær eru og oftar en ekki vel uppbyggðar. Nánast alltaf eru notaðar skammstafanir, enda er til góður samhæfður listi yfir skammstafanir í prjóni á ensku. Þetta finnst mörgum þægilegt því eftir því sem reynslan eykst verður auðveldara að lesa úr þessum skammstöfunum og þær lærast fljótt. En hvers vegna er verið að notað skammstafanir? Það er augljóst að í prentuðu máli þarf textinn ekki að vera eins langur og þ.a.l. sparast pappír og kostnaður við prentun. En það er ekki eina ástæðan. Vel skilgreindar skammstafanir í prjónauppskrift eru fyrir marga læsilegri og aðgengilegri en langur samfelldur texti með orðalengingum. Margir eru sjálfsagt á annarri skoðun og þá komum við að kjarna málsins sem er uppskriftalæsi. Við lesum uppGuðrún skriftir, eins og annan texta, á ólíkan hátt. Hannele Margir vilja helst prjóna eftir teikningum, Henttinen en aðrir vilja texta. Sumir vilja texta þar sem allt er sagt með heilum orðum, en hannele@ það er mín tilfinning að fleiri kjósi að fara storkurinn.is eftir vel skilgreindum skammstöfunum því þá verður uppskriftin styttri, gagnsærri og yfirsýnin þægilegri. Á það skal jafnframt bent að við erum öll föst í viðjum vanans og ef við höfum vanist ákveðinni tegund af uppskrift þá finnst okkur stundum erfitt að fara út fyrir þægindahringinn og prófa annað. En stundum margborgar sig að gefa einhverju nýju tækifæri því það getur opnast heill heimur fyrir vikið. Margir kjósa að prjóna aldrei eftir uppskrift, segja það erfitt og vilja frekar prjóna upp úr sér eins og sagt er. Hinir sömu eiga líka oft auðvelt með að prjóna eftir einhverju sem þeir sjá og þurfa ekki að láta mata sig með skriflegum texta.

remst

– fyrst og f

ódýr!

R U D N Ú D TILBOÐ!

35% afsláttur

299

kr. pk.

.

469 k5r.0pkml r u ð á ð r e V , 6x2 Kókómjólk ir endast

Meðan birgð

Girnilegt garn Ármúli 18 108 Reykjavík Sími 511 3388

69% *konur 25 – 80 ára á höfuðborgarsvæðinu. Capacent júlí-sept. 2012

... kvenna á höfuðborgarsvæðinu lesa Fréttatímann*

Þetta sjal er með tveimur köflum, fyrst garðaprjóni með útaukningum í miðju og til hliðanna og síðan blúndukanti. Ljósmynd/Hari

En að styðjast við vel samdar eða þýddar uppskriftir getur oft á tíðum verið lærdómsríkt og leitt mann áfram í enn flóknari verkefni. Vandamálið sem blasir við okkur hér á Íslandi er að ólíkt uppskriftum á ensku, eru svo margar gerðir af skammstöfunum í gangi. Hver og ein sem semur eða þýðir uppskrift, gefur út blað eða bók hefur sinn eigin stíl eða aðferð. Ég er þeirrar skoðunar að þetta þurfi að samræma í þágu allra sem prjóna, lesa uppskriftir og eru að læra að prjóna eða að kenna prjón. Uppskriftir eru ekki bókmenntaverk þar sem þarf að nota mismunandi stílbrigði heldur texti sem á að innihalda lýsingar á ákveðinni prjóntækni og fyrirmæli sem allir þurfa að skilja á sama hátt. Er ekki hægt að samræma þetta á þessu litla málsvæði sem Ísland er? Alla vegana þannig að þeir sem kjósa að nota skammstafanir noti þær sömu. Nú spyrja eflaust margir, af hverju er ég þá að nota enn eina nýja gerð af skammstöfunum í stað þeirra sem fyrir eru? Ástæðan er sú að þegar komið er út fyrir hefðbundinn ramma hins einfalda og algenga

í prjóni duga gömlu skammstafanirnar oft skammt. Það vantaði fleiri orðlykla sem tækju heilsteypt á öllu prjóni þannig að það næði jafnt yfir einfaldar sem flóknar aðgerðir. Þess vegna var á vissan hátt einfaldara að byrja upp á nýtt heldur en að prjóna við það sem fyrir var, því breyta þurfti grunnhugmyndinni. Uppskriftirnar sem hafa birst hér í Fréttatímanum eru hluti af tilraun til að kynna nýtt og endurskoðað skammstafanakerfi í prjóni m.a. til að skapa umræðu. Þar var haft að leiðarljósi gagnsæi og að auðvelt væri að skilja kerfið þegar viðkomandi er kominn með innsýn og reynslu í að fylgja því. Þessar skammstafanir eru samstarfsverkefni þriggja prjónkennara og hönnuða. Nú þegar komin er smáreynsla væri áhugavert að fá endurgjöf frá ykkur sem eruð vanar að fara eftir uppskriftum með skammstöfunum á íslensku. Hugmyndin er að þróa þetta áfram og vonandi ná saman hópi af uppskriftahöfundum til að ræða málin nánar. Áhugasamir mega gjarnan senda línu á netfangið hér fyrir neðan. Með prjónakveðju,

BLÁBERJARÖND Ílöng hyrna

Hyrna prjónuð frá hnakka Það eru margar aðferðir við sjalaprjón. Hér er farin sú leið að prjóna frá hnakka til að hafa betri stjórn á stærðinni. Þetta sjal er með tveimur köflum, fyrst garðaprjóni með útaukningum í miðju og til hliðanna og síðan blúndukanti. Hvor kafli fyrir sig getur verið eins langur og hver og einn vill, en ef ætlunin er að láta tiltekið magn af garni duga þá er sniðugt að skipta garninu í tvennt eða vigta það og hefja blúnduprjónið þegar helmingurinn er eftir. Auðvitað þarf að taka tillit til lykkjufjöldans þannig að hann gangi upp þegar gataprjónið er sett niður. En í einföldu mynstri eins og þessu kemur ekki að sök þó að einhverjar aukalykkjur verði í sléttprjóni sitt hvoru megin við miðjuna eða til endanna. Þessi hyrna er ílöng svo hægt sé að vefja henni tvisvar um hálsinn. Ef þess er óskað má prjóna sjalið sem hefðbundna hyrnu. Þá er útaukningum á röngunni sleppt. Þá verður hyrnan styttri til hliðanna og síðari í miðjunni. Hönnun Guðrún Hannele Stærð eftir strekkingu Vænghafið mælt frá horni til horns = 122cm.

Breidd mæld frá miðju við uppfit niður eftir miðjum hrygg = 38 cm. Garn og áhöld Schoppel Zauberwolle marglitt 100% merínóullargarn 1 x 100g hér í lit oxyde. 80cm langur hringprjónn nr 3,5. 3 prjónamerki Prjónfesta 21 lykkja og 40 umferðir (20 garðar) í garðaprjóni á prjóna nr 3,5. Ef prjónað er lausar má gera ráð fyrir að það fari meira garn. Aðferð Sjalið er prjónað fram og til baka með garðaprjóni (allar umferðir sléttar) þar til kemur að mynsturbekknum neðst á sjalinu. Aukið er út í byrjun og enda allra umferða og í miðjunni á réttunni. Blúndukanturinn er í sléttprjóni. Orðalykill L = lykkja, lykkjur umf = umferð S = slétt B = brugðið Y = uppsláttur fm = færa merki Ó = óprjónuð lykkja s = saman sty = steypa yfir auk:1S+1Sz = aukið út með því að prjóna tvisvar slétt í sömu lykkjuna, fyrst í hægri lykkjubogann, svo í vinstri lykkjubogann úrt:1Ó+2Ss+sty = úrtaka, 2 lykkjur teknar úr, 1L tekin

óprjónuð, 2L prjónaðar sléttar saman, óprjónuðu L steypt yfir Uppskrift Fitjið upp 7L. 1. umf (rétta): 1S, auk:1S+1Sz, Y, setja merki, 3S (miðja), setja merki, Y, auk:1S+1Sz, 1S = 11L. 2. umf (ranga): 1S, auk:1S+1Sz, 2S, fm, 3S (miðja), fm, 2S, auk:1S+1Sz, 1S = 13L. 3. umf (rétta): 1S, auk:1S+1Sz, 3S, Y, fm, 3S (miðja), fm, Y, 3S, auk:1S+1Sz, 1S = 17L. 4. umf (ranga): 1S, auk:1S+1Sz, 5S, fm, 3S (miðja), fm, 5S, auk:1S+1Sz, 1S = 19L. 5. umf (rétta): 1S, auk:1S+1Sz, 6S, Y, fm, 3S (miðja), fm, Y, 6S, auk:1S+1Sz, 1S = 23L. 6. umf (ranga): 1S, auk:1S+1Sz, 8S, fm, 3S, fm, 8S, auk:1S+1Sz, 1S = 25L. 7. umf (rétta): 1S, auk:1S+1Sz, prjónið S að næsta merki, Y, fm, 3S, fm, Y, prjónið S þar til 2 L eru eftir, auk:1S+1Sz, 1S = 29L. 8. umf (ranga): 1S, auk:1S+1Sz, prjónið S að næsta merki, fm, 3S, fm, prjónið S þar til 2L eru eftir, auk:1S+1Sz, 1S = 31L. Endurtakið síðustu 2 umf þar til 205L eru á prjóninum eða 66 umf (33 garðar) hafa verið prjónaðar. Blúnda Hver mynstureining nær yfir 8L og athugið að hún speglast um miðjuna. 1. mynsturumf (rétta): 1S, auk:1S+1Sz, setjið merki, [2S, Y, 1S, Y, 2S,

úrt:1Ó+2Ss+sty] 12 sinnum, 3S, Y, fm, 3S (miðja), fm, Y, 3S, [úrt:1Ó+2Ss+sty, 2S, Y, 1S, Y, 2S] 12 sinnum, auk:1S+1Sz, 1S = 209L. 2. mynsturumf (ranga): 1S, auk:1S+1Sz, allar L B að merki, fm, 3S, fm, allar L B að merki, auk:1S+1Sz, 1S. Endurtakið þessar 2 umf 7-9 sinnum eftir því hve mikið er eftir af garninu. Athugið að lykkjunum fjölgar í hverri umferð og þær safnast upp fyrir framan fyrstu merkið og fyrir aftan síðustu mynstureininguna. Gætið þess að láta mynstrið standast á, uppslættirnir koma hver fyrir ofan annan og úrtökurnar sömuleiðis. Prjónið síðustu umferðina á réttunni brugðna. Affelling Fellið af með teygjanlegri affellingu þannig: Prjónið 2S, *stingið vinstri prjóninum inn í báðar prjónuðu lykkjurnar og hafið hann fyrir framan hægri prjóninn. Prjónið L saman aftan frá með hægra prjóni. Prjónið 1S og endurtakið frá * þar til allar lykkjur hafa verið felldar af. Frágangur Skolið sjalið úr mildum þvottalegi, og strekkið á meðan það er rakt. Hægt er að fá þessa uppskrift án skammstafana fyrir þá sem vilja í Storkinum.


Stolt íslenskrar náttúru Íslenskt heiðalamb MEÐ VILLTUM ÍSLENSKUM KRYDDJURTUM

Blóðberg • Birkilauf • Aðalbláberjalyng • Einir

VELDU GÆÐI VELDU KJARNAFÆÐI www.kjarnafaedi.is


52

www.lifland.is

Fermingargjöfin fæst í Líflandi Lífland hefur að bjóða frábærar gjafir fyrir æsku landsins. Vandaðar og notadrjúgar flíkur með klassísku sniði. Fatnaður fyrir unga hestamenn, beisli, hnakkar og aukahlutir í úrvali.

fermingar

Helgin 15.-17. mars 2013

 Fermingarmyndin Helgi Seljan

Skilaði Andra aldrei boltanum Fjölmiðla- og Kastljósstjarnan Helgi Seljan fermdist á Reyðarfirði. Hann fór í hefðbundna fermingarmyndatöku, en ákvað á síðustu stundu að lífga aðeins upp á hana með stolnum körfubolta sem hann náði í heima hjá útvarpsmanninum Andra Frey Viðarssyni. Það gerði Helgi á meðan fjölskylda Andra var ennþá í fermingarveislunni hans.

Lífland verslun Reykjavík | Lynghálsi 3 110 Reykjavík | sími 540 1125

Stefán Bogi Gull og silfursmiður

F

jölmiðlastjarnan Helgi Seljan fermdist á Reyðarfirði árið 1993. Hann segist aðspurður ekki trúa á guð í dag. „ Ég trúi Davíð presti hins vegar,“ segir hann kíminn. Fermingarmyndin af Helga virðist við fyrstu skoðun fremur hefðbundin. Ungur piltur með körfubolta í annarri gefur lítið annað uppi en að brennandi áhugamaður og virkur körfuboltaspilari sé þar á ferðinni. Svo er hinsvegar ekki. Helgi er ekki mjög góður í körfu. „Sko, ég þurfti að fara úr veislunni minni til þess að fara í myndatökuna. Ég fór því með afa og sagði við hann á leiðinni að ég vildi hafa eitthvað með mér, þar sem mér fannst sem hefðbundin myndataka væri svo hallærisleg. Ég kom því við á leiðinni, heima hjá Andra Frey þar sem enginn var heima. Þau voru auðvitað öll í veislunni minni. Hurðin var ólæst eins og gengur í sveitinni og ég fór því inn og náði mér í þennan körfubolta. Þegar ég hugsa betur út það, þá er ég ekki viss um að ég hafi nokkurn tímann skilað honum,“ rifjar Helgi upp. Hann segir að besta við þetta allt saman sé að hann hafi aldrei verið neitt sérstaklega gefin fyrir körfuboltaspil, hann hafi hins vegar verið meira í handbolta. „Það var bara ekki alveg boðlegt að vera með handboltann og harpix klessurnar á fermingarkyrtlinum. En fyrir vikið halda allir að ég sé mjög góður í körfu sem er mjög fyndið.“

Lífland verslun Akureyri | Lónsbakka 601 Akureyri | sími 540 1150

Skólavörðustígur 2 S. 552 5445

Fyrir vikið halda allir að ég sé mjög góður í körfu sem er mjög fyndið.

Fermingartilboð Sérverslun með kvensilfur

100% Pima bómull Rúmföt frá 8.390 kr

100% andadúnn Dúnsæng 24.990 kr

Margar gerðir af búningasilfri. Allar upplýsingar um hefð og gerðir búninga eru veittar á staðnum.

www.thjodbuningasilfur.is Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Lín Design Laugavegi 176 Sími 5332220 www.lindesign.is


fermingar 53

Helgin 15.-17. mars 2013

Það er hugurinn sem gildir við val á fermingargjöfum

Fjölmargir eru í gjafahugleiðingum þegar líða fer að fermingarveislum. Við hjá Fréttatímanum tókum saman stuttan lista til að auðvelda lesendum valið. Það er sjálfsögðu hugurinn sem gildir en margir vilja gefa gjafir sem hafa dýpri merkingu og móta fermingarbörnin enn frekar nú þegar fullorðinsárin taka við. Gaman Leikjatölvur hafa verið vinsælar síðustu ár. Það verður líklega ekkert lát á því þetta árið en fjörið getur reyndar komið úr ýmsum áttum. Ýmsar skemmtiferðir eru í boði fyrir vinahópinn og útivistarvörur geta einnig glatt um langt skeið.

uppskrift að fermingu súkkulaðikaffikaka tortilla með klettasalati, fetaosti og rjómaosti

gera 2 dögum Þessa er hægt aða bara í kæli. áður og geym

Glæsileiki

Flest fermingarbörn yrðu ánægð með að sjá fallegar flíkur í pakkanum. Auk þess eru sængur, koddar og sængurver gjafir sem lífga upp á herbergið og nýtast vel til framtíðar.

súkkulaðimús með jarðarberjaskyri

bruschettur með mozzarella

Frelsi

Kærkomin gjöf sem ætti að henta öllum. Ef þú veist ekki hvað þú átt að gefa fermingarbarninu, gefðu því þá frelsi til að velja sér gjöf. Flestar verslanir bjóða upp á gjafabréf sem hægt er að nýta sér en peningagjafir vekja alltaf ánægju, sérstaklega hjá þeim börnum sem hafa ákveðið að safna sér fyrir einhverju sérstöku.

Dýr

g, hann Muna að gera nó20 vængi át i nd æ fr Gústi a! rr fy í ni í veislun kjúklingavængir með gráðaostsídýfu

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Börnin læra að taka ábyrgð á dýrinu, þau þurfa að sinna því og eignast vin sem þroskar þau sem manneskjur. Það getur þó borgað sig að hafa samband við fermingarbarnið og fjölskyldu þess áður en hesturinn er teymdur inn gólfið á fermingardaginn.

Undirbúningur

Það eru mörg námskeið í boði sem eru tilvalinn undirbúningur fyrir það sem blasir við fermingarbarninu. Hljóðfæri hafa einnig verið vinsæl fermingargjöf og einnig fjölbreyttar gjafir tengdar hreyfingu svo sem reiðhjól, hlaupaskór eða líkamsræktarkort.

Þessar uppskriftir finnur þú á gottimatinn.is, ásamt fjölda girnilegra uppskrifta fyrir fermingarveisluna. Kíktu á gottimatinn.is og finndu þína rétti fyrir veisluna. gottimatinn.is


Vor/sumar

2013

10%

afsláttur af öllum vörum föstudag og laugardag

Laugavegi 53 Sími 552 3737 opið mán.-fös. 10-18, lau. 10-17

54

tíska

Helgin 15.-17. mars 2013

9 líf gamallar hönnunar Í tilefni af Hönnunarmars efnir Rauði krossinn til söfnunar á gamalli hönnunarvöru. Þannig gefst fólki tækifæri til að gefa gömlum dýrgripum nýtt líf með því að gefa þá í Rauða krossinn. Tekið er á móti hönnunarvörunum í búðinni 9LíF í húsnæði ATMO á Laugavegi og í nýjum söfnunargámum Rauða krossins sem finna má víða um borgina. Samkvæmt aðstandendum átaksins skipar fataverkefni Rauða krossins æ mikilvægari þátt í fjáröflun félagsins með hverju ári. Með því að gefa fatnað til söfnunarinnar styður þú við bakið á neyðaraðstoð bæði hér á landi og erlendis. Í notuðum fatnaði leynast mikil verðmæti sem nýtist Rauða krossinum hvort heldur sem er við úthlutun til bágstaddra, sölu í Rauðakrossbúðunum, eða til sölu erlendis. Það sem ekki nýtist beint sem fatnaður er selt í endurvinnslu.

 Tísk a Ný faTalíNa 66°NORÐUR Og faTahöNNUÐaRiNs MUNda kyNNT

Ný sending af sængurfatnaði Mikið úrval til fermingargjafa

Snjóblinda á

Reykjavik Fashion Festival Skemmtilegur og öðruvísi framtíðar- og hátækniblær yfir línunni og gott dæmi um það eru sjálflýsandi rennilásar, segir Mundi. 66°NORÐUR og fatahönnuðurinn Mundi kynna „Snow Blind“, nýja fatalínu sem frumsýnd verður á Reykjavík Fashion Festival á morgun, laugardag. Þessi nýja fatalína tvinnar saman hugarheim Munda og tækniþekkingu 66°NORÐUR. Afrakstur samstarfsins er útivistarfatnaður sem er engu öðru líkur en viðeigandi við öll tækifæri, að því er fram kemur í tilkynningu. „Snið, mynstur og litir eru afkvæmi undirvitundar Munda og unnin undir áhrifum frá hugmyndum hans um heiminn eftir heimsendi. Einnig er unnið með nokkra af vinsælustu stílgerðum 66°NORÐUR sem Mundi gefur nýtt útlit með framúrstefnulegum mynstrum. Útfærslan byggir á áratuga reynslu og þekkingu 66°NORÐUR við hönnun á fatnaði fyrir krefjandi aðstæður. Engu er til sparað hvað varðar efnisval og má nefna að einangrunin í jökkunum er úr Primaloft efninu sem gerir flíkurnar mjög hlýjar en um leið mjög léttar og efni í nokkrum flíkum hrinda frá sér vatni og vindum," segir þar.

Þú finnur okkur á Facebook undir “Fatabúðin”

Skólavörðustíg 21a

101 Reykjavík

S. 551 4050

Framúrstefnuleg fatalína

Nú fáanleg í Lyfjaveri Suðurlandsbraut á

25%

kynningarafslætti út mars

Músaskór

Fatalínan er framúrstefnuleg og samanstendur af hlýjum einangrandi jökkum, peysum og buxum.

Fatalínan er framúrstefnuleg og samanstendur af hlýjum einangrandi jökkum, peysum og buxum. Einnig fylgihlutum eins og vettlingum, húfum og töskum. „Það er skemmtilegur og öðruvísi framtíðar- og hátækniblær yfir línunni og gott dæmi um það eru sjálflýsandi rennilásar sem eru á nokkrum flíkum sem við höfum verið að leika okkur með“, segir Mundi, sem hefur á skömmum tíma skipað sér á stall sem einn fremsti fatahönnuður landsins. Mundi er þekktur fyrir að fara sínar eigin leiðir í hverju því sem hann tekur sér fyrir hendur. 66°NORÐUR var stofnað árið 1926 og er elsti framleiðandi útivistarfatnaðar á Íslandi. Frá því félagið hóf framleiðslu á sjófatnaði fyrir 86 árum hefur það lagt mikla áherslu á gæði og bestu aðferðir sem völ er á hverju sinni. „Snow Blind“ línan verður frumsýnd á RFF 16. mars og er væntanleg í verslanir næsta haust.

Ferming 2013

fyrir börn

GLÆSILEGUR, VEL FYLLTUR Teg. 1566 - í B,C skálum OPIÐ: á kr. 5.800,-

MÁN - FÖST 10 - 18 LAUGARD. 10 - 14

Laugavegi 178 Sími 551-3366 www.misty.is

Nýjar vörur í hverri viku Stærðir 40-58

Belladonna á Facebook

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Ný vorsending frá Masai

20% auka afsláttur af útsöluslá


tíska 55

Helgin 15.-17. mars 2013  Tísk a Vero Moda 20 ár a

Verðin þau sömu og fyrir 20 árum Verslunin Vero Moda er fyrir löngu orðin rótgróin og vinsældir hennar virðast aðeins aukast eftir því sem árin líða. Verslunin fagnar nú 20 ára afmæli og af því tilefni verður mikið um dýrðir. Marta Árnadóttir er annar eigandi verslunarinnar og Fréttatíminn fékk hana til þess að spá í tískuspilin fyrir sumarið.

Marta segist varla trúa því hve tíminn líður. Verslun hennar Vero Moda fagnar nú 20 ára afmæli sínu.

„Metallic“ föt eru djörf en skemmtileg tilbreyting.

Mynstur er það allra heitasta í sumar og flott þykir að vera í mynstruðu frá toppi til táar.

É

g vaknaði upp með andfælum í morgun og hugsaði með mér hvort það gæti verið að það séu raunverulega komin 20 ár,“ segir Marta Árnadóttir, annar eiganda Vero Moda á Íslandi. Fyrirtækið fagnar nú 20 ára afmæli og verður af því tilefni mikið um dýrðir í verslunum Vero Moda þar sem boðið verður upp á margvísleg tilboð. En hvað hefur gerst á þessum 20 árum verslunarinnar? „Þegar við byrjuðum að versla við Bestseller var þetta allt mun minna í sniðum og þeir eiginlega með báðar hendur tómar. Það eru komin um 26 ár síðan, en þá vorum við með vörurnar þeirra

í versluninni Sonja. Við opnum svo fyrstu Vero Moda verslunina á Laugavegi og þetta var í fyrsta skipti sem það myndaðist svona örtröð í verslun. Það var allt brjálað ég man hvað við vorum hissa. Tveimur mánuðum síðar opnuðum við í Kringlunni og svona vatt þetta bara upp á sig,“ útskýrir Marta. Hún segir margt hafa breyst í fyrirtækinu, en í dag er Bestseller með stærri fatafyrirtækjum heims með tugi undirmerkja. Einnig séu væntanleg ný og spennandi merki. Þrátt fyrir það sé einn hlutur sem haldist hafi óbreyttur í gegnum árin. „Verðin, engin spurning. Ég var að fara yfir þetta um daginn og það er eins og þau hafi hrein-

lega ekkert hækkað á þessum árum. Það er bara allt á svipuðu verði.“ Aðspurð segir Marta að það sé að mörgu að huga með hækkandi sól í tískunni, sem ku vera með allra líflegasta móti. „Mín tilfinning fyrir sumarið er mynstur. Allar gerðir. Blómamynstur, svarthvítt, „ethnic“, „hawaian“ og dýramynstur með lit. Svo er „metalic“ efni mjög sterkt inni og það er mjög vinsælt að hafa sama mynstur í efri og neðri hluta svona fyrir þau sem vilja standa út úr. Þau sem ekki eru tilbúin til þess geta auðveldlega tónað mynstruðu flíkurnar niður með einlitum flíkum, eða „bomber“ jakka.

Vor 2013 /FREEBIRD /

VOR 2013 / FREEBIRD

Fallegt / RÓMANTÍSKT VOR 2013

Dásamlegu vorvörurnar

ERU KOMNAR...

HIN UNDURFAGRA VOR 2013 LÍNA ER NÚ ÖLL KOMIN

freebird

Laugavegi 46 s:571-8383 WWW.FREEBIRDCLOTHES.COM


56

heilabrot

Helgin 15.-17. mars 2013

?

Spurningakeppni fólksins 1. Fyrir hvaða sakir var Davíð Arnar Bjarnason hnepptur í varðhald í Tyrklandi? 2. Á hvaða plánetu vill frumkvöðullinn og auðkýfingurinn Elon Musk deyja? 3. Hver er skrifstofustjóri hjá embætti forseta Íslands? 4. Hver var niðurstaðan í atkvæðagreiðslu um vantrauststillögu á ríkisstjórnina? 5. Hver leikstýrir kvikmyndinni Ófeigur gengur aftur, sem frumsýnd verður um páskana? 6. Hver er raunverulegur tímamismunur milli Reykjavíkur og Egilsstaða? 7. Hverrar tegundar er peningurinn sem er talinn vera sá eini sem hefur farið í tunglferð? 8. Hver var fyrstur manna til að fljúga yfir Ermarsund? 9. Tilkynnt var í vikunni um komu hljómsveitarinnar Kraftwerk til landsins til að spila á Iceland Airwaves hátíðinni. Hvaða ár spilaði sveitin síðast hér á landi? 10. Fyrrverandi meðlimur hljómsveitarinnar ABBA stefnir á að gefa út plötu í maí á þessu ári, hver er það? 11. Við hvaða fjörð stendur þorpið Bíldudalur? 12. Hönnunarmars fer fram um helgina. Hvaða ár var hátíðin fyrst haldin? 13. Hversu marga óskara vann kvikmyndaleikstjórinn Alfred Hitchcock á ferli sínum? 14. Hvað heitir fyrrverandi aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins sem sagði starfi sínu lausu í síðustu viku? 15. Halldór Ásgrímsson er hættur sem framkvæmdastjóri norrænu ráðherranefndarinnar. Hversu lengi gegndi hann stöðunni?

Kristján Jónsson Íþróttafréttamaður 2. Skjótum á Mars.

3. Ég man þetta ekki, segjum Örnólfur Thorlacius. 4. Tillagan var felld með 32 atkvæðum gegn 29.

5. Óskar Jónasson. 6. Það hef ég ekki hugmynd um. Enginn. 7. Íslenskur 25 eyringur.

8. Jens Þór Sigurðsson. 9. 2004.

10. Agneta Faltskog. 11. Arnarfjörð.

12. 2007, er það ekki þá sem allt gerðist. 13. 5.

 15. Líklega síðan 2007, 6 ár.  14. Steinunn Stefánsdóttir.

9 stig

 lauSn

Lausn á krossgátunni í síðustu viku. 127

P F E R L A U T S O K N U R A N Ð A K L Ó L Ó N G A N A L

PRESTAKRAGI

KVIKSYNDI

MÖKK

TÆKIFÆRI STRIT

ÁREITA

SPIL

A B L L Á G K R E S V I MÁLA LJÁ

TVEIR EINS KRÆKJA

B I N G Ó NIÐUR MAKA

K L Í L E N N A G J A J A Ð

HREYFING LANGAR

VOPN

*konur 25 – 80 ára á höfuðborgarsvæðinu. Capacent júlí-sept. 2012

LAND KÚLU

mynd: Enrico Blasutto (cc By-sa 3.0)

... kvenna á höfuðborgarsvæðinu lesa Fréttatímann*

Þorgeir tilnefnir bróður sinn, Önund Pál Ragnarsson fyrrverandi blaðamann á Morgunblaðinu, til að mæta Kristjáni í næstu viku.

TÚNA

MATARSÓDI

ILMUR TIL

LAND

STEINTEGUND

SÓÐA

TVÍHLJÓÐI ÁTT

A S T A A H K A O F R I T B S A T R A N P A I ÁLAG SJÓ

STULDUR BRÉFSPJALD

KEYRA

ÞUNGA

HÖFÐI

DAGATAL

SLUMPUR SKEL

LJÓMA

ÖFUG RÖÐ

ÞRAUT

YFIRSTÉTT

TAUMHALD KULNA

ÓSKORÐAÐUR HRÆÐA

TUNNUR

G K Í P U K N S K E Y K A G H G J Á S L A T K A R T I M U P L R A U N K Ý R S T J Ó A A L M A A A U S R E G N F E Á M U R M A N A MÆRA

TÓNLISTARMAÐUR

VERSLUN GRETTA

SKÍTUR SIÐUR

PÚSTRAR

KVARTANIR

H R Ó S A

KLETTASPRUNGA

FLAN

TILSEGJA

BLÖKK

BRUDDUR LAMPI

SITJA HEST STANDSETJA

NABBI

LEIKTÆKI

T A L Í A

BELJA

SUSS

LAPPA

VEFTÍMARIT

FÆÐA

DRULLA

HINDRA RÓUN

REKKJA SKAPA

ÆSIR

LÆRDÓMUR

PEDALI SKÓLI

R A F R I T SIGTI

K

M A G I B Ú Ð O R I R K R A S I Ó U U I N N Ð A R Ð A U S S N K O J T R A Ú M N F I L L S Í A M S

VATNAFISKUR

PAPPÍRSBLAÐ ÁVÖXTUR

EYÐSLA

YNDIS

Þorgeir Ragnarsson sagnfræðingur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sjampó og hárnæring

Inniheldur aloe vera, þykkni úr vatnaliljum og fljótandi keratín sem gefa hárinu gljáa og gerir það silkimjúkt

7

4 2 8 9 6 3 7 1 2 4 8 8 7 2 3 9 7 2 9 6

14. Steinunn, ég bara man ekki föðurnafnið. 15. 6 ár, síðan 2007.

 kroSSgátan

5 8

5 1 7

5

7 stig

6

9

ATH Nýr vefur með krossgátulausnunum: krossgatur.gatur.net, lausnin er birt að viku liðinni. 128

VONLAUS

FUGL

YFIRHÖFN

KVALALOSTI

ÞVAÐUR

SÓLBAKA

SEÐJA

ÞUSA

GJÖFULL SKIP LÍKAN GLAÐUR SMÁU

Í VIÐBÓT

RÁMA

LJÚKA

STÓLPI

BETLARI MERGÐ

GRÓÐURTEGUND

FISKUR

SKRAFA

STRUNSA

ÓNEFNDUR

ENDAFJÖL AFKVÆMI

NÆTURGAGN

GARGA HÆTTA BEIN

FESTING

Í RÖÐ

AFL

KVERK

GEGNA

SKIPAÐI FYRIR

SAMSTÆÐA

AFLÝSA

SKADDAST

ÓKYRR

SPIL

GUMS

ÓPRÝÐA

PASSA

SKÍTUR

ÞRYKK

ÓHEILINDI

ROTNUNARLYKT

ÓÞJÁLFAÐUR

SKRAMBI

ORÐRÓMUR

TÍÐAR

KÆPA

BERJAST

STJÓRNARUMDÆMI

KVK NAFN

SPIL

FRAMAGOSI

ÍSKUR

STAMPUR

Hydro Care

4

7 9 3 6 8 4

ÓFORSJÁLNI

FYRIRTÆKI

3

 Sudoku fyrir lengr a komna

ÍLÁT

LAND

6

2 1

Fyrir smygl á fornminjum. Er ekki alltaf best að giska á Mars. Örnólfur Thors. Tillagan var felld með 33 atkvæðum gegn 30. Ég veit það ekki. Segjum að það sé hálftími. Það hlýtur að vera dollar. Það var einhver franskur maður sem ég man ekki hvað heitir. Segjum 1986. Agneta Faltskog. Breiðafjörð. 2009. Fyrst þú spyrð að því hlýtur það er vera enginn.

EFTIRSJÁ

SLÖNGU

4 9 5

5 2 4

TVEIR EINS

UPPHRÓPUN

2

6

Svör: 1. Smygl á fornminjum. 2. Mars. 3. Árni Sigurjónsson. 4. Tillagan var felld með 32 atkvæðum gegn 29. 5. Ágúst Guðmundsson. 6. Um 30 mínútur. 7. Íslenskur 25 eyringur. 8. Louis Bleriot. 9. 2004. 10. Agneta Faltskog. 11. Arnarfjörð. 12. 2009. 13. 0. 14. Steinunn Stefánsdóttir. 15. 6 ár.

Kristján heldur sigurgöngu sinni áfram og sigrar með 9 stigum gegn 7

69%

5 8 1

mynd: Ildar Sagdejev (CC By-Sa 3.0)

1. Smygl á einhverjum fornminjum.

 Sudoku

SLÆM SKRIFT SKAMMSTÖFUN KEYRA

ANGAN

FÆÐA

NÚMER

EFNI

SNJÁLDUR

AFHÝSI SEGLSKIP

HEILL

SURG

TRAÐK KROPP

BARDAGI

GANGÞÓFI

SIÐA HLJÓÐFÆRI

SKRÁ

RÁMUR

ÞRÁ MÆLIEINING

ÆTT SPENDÝRA

NÚNA

TVEIR EINS

SÆLA

TVEIR EINS

SUNDLA

TRYGGUR FITA

ÁRMYNNI

ASKA

FÆRNI


Hrím fagnar 1 árs afmæli á Laugaveginum! Kíktu við hjá okkur um helgina, það verður mikið um að vera og lengri opnunartími! Spennandi afmælistilboð og 10% afsláttur af öllum vörum alla helgina 4 vinsælustu íslensku hönnunarvörurnar árið 2012

Ullarteppi Sveinbjargar

næringardiskurinn

Púðar frá Lagði

Jón í lit

20% Afmælis afsláttur fim-sun af þessum vörum 4 vinsælustu erlendu hönnunarvörurnar árið 2012

Teppi Tinu Ratzer

Design Letters

Skoðið dagskrána og viðburði nánar á heimasíðu okkar og á Facebook

www.hrim.is

Superliving kertastjakar

Lento og cupu

Opnunartími Þessa helgi

Fös 11:00-19:00 Lau 11:00-18:00 Sun 13:00-17:00

H ö n n u n a r h ú s Laugavegi 25 - S: 553-3003


58

skák og bridge

Helgin 15.-17. mars 2013

 Sk ák ak ademían

Carlsen er kóngurinn

Magnus Carlsen, Noregi (1) Vladimir Kramnik, Rússlandi (2) Levon Aronian, Armeníu (3) Teimour Radjavov, Azerbæjan (4) Alexander Grischuk, Rússlandi (10) Vassily Ivanchuk, Úkraínu (13) Petur Svidler, Rússlandi (14) Boris Gelfand, Ísrael (18)

Stig 2872 2810 2809 2793 2764 2757 2747 2740

Foreldrar hans eru verkfræð­ ingar, og veittu því snemma eftir­ tekt að Magnus litli var gæddur óvenjulegum hæfileikum. Tveggja ára gamall lék hann sér að því að setja saman 50 stykkja púsl og fjögurra ára setti hann saman módel úr legó­kubbum sem ætluð voru unglingum. Hann lærði kornungur að tefla og varð lærisveinn Agdesteins, fyrsta stórmeistara Noregs. Sjálfur varð Carlsen stórmeistari aðeins 13 ára, næstyngstur í sög­ unni til þess tíma. Síðan lá leiðin hratt upp á við, og nú hefur hann verið kóngur án kórónu í þrjú ár. Skáksagan geymir nöfn margra sérlundaðra snillinga, en Magnus Carlsen er óvenjulega venjulegur snillingur – hann er í senn óframfærinn og brimandi af sjálfstrausti, áhugamaður um fótbolta og spennusögur, þénar milljón evrur á ári og hefur fram­ kvæmdastjóra í fullu starfi. Hann getur að eigin sögn reiknað 15 til 20 leiki fram í tímann (sem er stjarnfræðilegt) og kann þús­ undir skáka utan að. „Tárum verður úthellt og hetjuljóð samin,“ sagði and­ stuttur blaðamaður í grein um mótið mikla sem byrjar í dag. En Magnus Carlsen mun sigra í London – það er skrifað í stjörn­ urnar.

Flestir veðja á að Aronian verði helsti keppinautur Carlsens í Ósló. Þessi eitilharði Armeni hefur um árabil verið meðal þriggja stigahæstu skákmanna heims. Hann stendur nú á þrí­ tugu og hefur unnið næstum allt sem hægt er. Hann varð heims­ meistari barna 12 ára og yngri, sömuleiðis heimsmeistari 20 ára og yngri. Þá hefur Aronian orðið heimsmeistari í hraðskák og at­ skák – hann vantar bara einn titil í safnið... Enginn skyldi afskrifa Vladi­ mir Kramnik, sem náði heims­ meistaratitlinum af Kasparov um aldamótin og sat á veldis­ stóli heimsmeistara 2000­2007. Kramnik er 37 ára og númer tvö á heimslistanum, til alls vís ef baráttuandinn kemur yfir hann. Þetta er mót þar sem allir geta sigrað alla. En Carlsen er númer eitt hjá veðbönkum og áhuga­ mönnum. Sjálfur sagði hann í vikunni: ,,Að vera stigahæstur hjálpar mér ekkert á þessu móti. Andstæðingar mínir láta sér ekki bregða við það. En ég er ekki í nokkrum vafa um að þegar ég tefli best – þá er ég bestur í heiminum. Stigalistinn fer ekki með fleipur.“ Hver er svo þessi ungi maður? Hann er fæddur 30. nóvember (eins og Churchill) árið 1990.

Magnus Carlsen er aðeins 22 ára, en þegar er byrjað að tala um hann sem mesta skákmann allra tíma.

skákþrautin

Hvítur mátar í 4 leikjum. Þetta er sérlega snotur flétta, sem Sandrin galdraði fram gegn Kramer árið 1949. Hvítur stendur betur, en hvernig klárar hann dæmið með leiftrandi stæl?

Lausn: 1.Df7+!! Kh8 (Drottningin er friðhelg.) 2.Dxf8+!! Bxf8 3.Hxf8+ Hg8 4.g7 skák og mát!

H

úrra! Í dag hefst eitt sterkasta skákmót allra tíma: Áskorendamótið í London. Þar munu átta af bestu skákmönnum heims keppa um réttinn til að skora á Vishy Anand, sem setið hefur á veldis­ stóli heimsmeistara síðan 2007. Næstu þrjár vikur munu augu allra skákáhugamanna beinast að orustunni á bökkum Thames – og stóra spurningin er: Verður næsti kafli skrifaður í hetjusögu Magn­ úsar Carlsen, hins norska frænda okkar? Carlsen er aðeins 22 ára en hefur setið í efsta sæti heims­ listans í meira en þrjú ár. Hann er kóngurinn í allra hugum og hann þarf að ná krúnunni af Anand til að fullkomna myndina. Meistararnir átta í London tefla tvær skákir hver við annan, sam­ tals 14 umferðir. Keppendalistinn er sannarlega glæsilegur, innan sviga er núverandi staða á heims­ listanum:

 Bridge BridgeSamBand íSlandS StendUr fyrir landSliðSkeppni Helgina 15.-17. marS

Örugg sæti í undankeppni Íslandsmótsins

U

ndankeppni Íslandsmóts í bridge fór fram um síðustu helgi. Þar kepptu 40 sveitir í fjórum 10 sveita riðlum um réttinn til þess að taka þátt í úrslitakeppni bestu sveita sem fram fer helgina 25.­28. apríl. Þrjár efstu sveitirnar í hverjum riðli komust í úrslitin og það kom á óvart að allar sveitirnar sem unnu sér þessi eftirsóttu sæti, gerðu það með tiltölu­ lega miklu öryggi. Eftirtaldar sveitir kom­ ust í úrslitin og fyrir hvaða kjördæmi:

Mörg fjörug spil, eðli málsins samkvæmt, litu dagsins ljós í undankeppninni. Spil 27 í annarri umferð er áhugavert og sýnir það að mikil skipting og góð samlega er mikils virði og þeir sem gáfust ekki upp í sögnum fengu verðlaun fyrir það. Suður var gjafari og enginn á hættu:

♠Á9873 ♥K7 ♦Á ♣K9632

Úr a-riðli

♠ ♥ ♦ ♣

Garðs apótek ......................... 182 - Reykjanes VÍS .......................................... 172 - Reykjavík Sparisjóður Siglufjarðar....... 167 - Norðurl.-vestra

Úr B-riðli

G654 1093 DG92 108

Úr C-riðli

Úr D-riðli Lögfræðistofa Íslands .......... 170 - Reykjavík Hreint ehf............................... 162 - Norðurl.-eystra Lífís/VÍS ................................. 155 - Reykjavík

Það kom ekki á óvart að sveit Karls Sigur­ hjartarsonar (núverandi Íslandsmeistari) í C­riðli skyldi skora mest, með 192 stig sem gerir rúmlega 21,3 að meðaltali í leik.

a s

♠ ♥ ♦ ♣

ÁDG52 K107643 A4

♠KD102 ♥864 ♦85 ♣DG75

Grant Thornton ..................... 169 - Reykjavík Sigtryggur vann .................... 168 - Reykjanes www,myvatnhotel.is ............ 154 - Norðurl.-eystra Karl Sigurhjartarson ............ 192 - Reykjavík Chile ....................................... 181 - Reykjavík Vestri...................................... 171 - Vestfirðir

Opinn flokkur

n V

sögnum í 3 spöðum. Ef talan var sú sama á báðum borðum í viðureign sveita, var eng­ in sveifla en gróðinn og verðlaunin voru mikil til þeirra sem fengu geim í báðar áttir (dobluð = 15 impar). Bridgesamband Íslands stendur fyrir landsliðskeppni helgina 15.­17. mars og spila 8 pör um réttinn til þess að skipa landslið í opnum­ og kvennaflokki. Eftir­ talin pör taka þátt:

Ómar Olgeirsson – Ragnar Magnússon Björgvin Már Kristinsson – Júlíus Sigurjónsson Bjarni Einarsson – Aðalsteinn Jörgensen Gunnar Björn Helgason – Örvar Óskarsson Jörundur Þórðarson – Hjálmar Pálsson Guðmundur Baldursson – Steinberg Ríkarðsson Guðmundur Snorrason – Ragnar Hermannsson Sveinn Rúnar Eiríksson – Þröstur Ingimarsson

Kvennaflokkur Anna Ívarsdóttir – Guðrún Óskarsdóttir Alda Guðnadóttir – Stefanía Sigurbjörnsdóttir Arngunnur Jónsdóttir – Guðrún Jóhannesdóttir Guðný Guðjónsdóttir – Sigrún Þorvarðardóttir Hjördís Sigurjónsdóttir – Ragnheiður Nielsen María Haraldsdóttir – Bryndís Þorsteinsdóttir Erla Sigurjónsdóttir – Dóra Axelsdóttir Svala Pálsdóttir – Ólöf Þorsteinsdóttir

Aðalsveitakeppni Bridgefélags Reykjavíkur er hafin og búnar eru 4 umferðir. Að venju er mikil barátta um efstu sætin. Staða efstu sveita er þannig: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Landmark leiðir þig heim!

Magnús Einarsson

Löggiltur fasteignasali Sími 897 8266

Sigurður Samúelsson Löggiltur fasteignasali Sími 896 2312

81 79 77 74 71 69

Spilarar í sveit Lögfræði­ stofu Íslands eru Aðalsteinn Jörgensen, Bjarni Einarsson, Jón Baldursson, Steinar Jóns­ son, Sverrir Ármannsson og Þorlákur Jónsson.

Spilið skiptist nokkuð jafnt á milli andstæð­ inganna. Það var spilað á 40 borðum og á 23 þeirra var samningurinn 4­5 spaðar í NS. Á 15 borðum voru spilaðir 5 tíglar í AV og hjartageim á 2 borðum. Á fimm borðum í sitthvora áttina var samningurinn 4 spað­ ar eða 5 tíglar doblaðir. Báðir samningar óhnekkjandi og stóðu í öllum tilfellum. Eitt par var svo „óheppið“ að spila 5 hjörtu do­ bluð sem fór 1 niður á tígulstungu. Eitt par var svo „friðsamt“ að það lét staðar numið í

Sími 512 4900 landmark.is

Lögfræðistofa Íslands ...................................... Garðs apótek..................................................... Guðlaugur Sveinsson ....................................... Málning.............................................................. Karl Sigurhjartarson ........................................ Chile ...................................................................

Rúnar Einarsson og Skúli Skúlason etja kappi við feðgana Birki Jónsson þingmann og Jón Sigurbjörnsson.

Sveinn Eyland

Löggiltur fasteignasali Sími 690 0820

Íris Hall

Löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen Sölustjóri Sími 770 0309

Kristberg Snjólfsson

Sölufulltrúi Sími 892 1931

Eggert Maríuson

Sölufulltrúi Sími 690 1472

Haraldur Ómarsson

sölufulltrúi sími 845 8286

Sigurður Fannar Guðmundsson Sölufulltrúi Sími 897 5930

100% þjónusta = árangur

*

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!


Birt með fyrirvara um villur í texta og/eða myndabrengl

ALVÖRU 3D SJÓNVÖRP OG 3D SPILARAR 189.900

339.900

51”

SAMSUNG 51” 3D PLASMA E495

51”

n HD Ready 3D sjónvarp n 600Hz Subfield Motion n Real Black Filter n 2x HDMI — 1x USB n DVB–T2 stafrænn móttakari n 2x 3D gleraugu fylgja

SAMSUNG 51” 3D SMART PLASMA E6505 n 1080p (FullHD) 3D sjónvarp n Samsung SMART HUB n 600Hz Subfield Motion n Real Black Pro Filter n 3x HDMI — 2x USB n Innbyggt þráðlaust net n DVB–T2 og DVB–S2 gervihnattamóttakari n 2x 3D gleraugu fylgja

STÆRÐIN SKIPTIR MÁLI 319.900

46”

249.900

40”

SAMSUNG 46” 3D SMART LED ES6545

449.900

55”

SAMSUNG 40” 3D SMART LED ES6715

n 1080p (FullHD) 3D sjónvarp n Samsung SMART HUB n 400Hz Clear Motion Rate n Micro Dimming birtustýring n 3x HDMI — 3x USB n Innbyggt þráðlaust net n DVB–T2 og DVB–S2 gervihnattamóttakari n 2x 3D gleraugu fylgja

SAMSUNG 55” 3D SMART LED ES6575

n 1080p (FullHD) 3D sjónvarp n Samsung SMART HUB n 400Hz Clear Motion Rate n Micro Dimming birtustýring n 3x HDMI — 3x USB n Innbyggt þráðlaust net n DVB–T2 og DVB–S2 gervihnattamóttakari n 2x 3D gleraugu fylgja

5.899

n 1080p (FullHD) 3D sjónvarp n Samsung SMART HUB n 400Hz Clear Motion Rate n Micro Dimming birtustýring n 3x HDMI — 3x USB n Innbyggt þráðlaust net n DVB–T2 og DVB–S2 gervihnattamóttakari n 2x 3D gleraugu fylgja

SAMSUNG LYKLABORÐ FYRIR SMART TV

36.999

SAMSUNG 3D GLERAUGU n 1 í pakka: 5.899 kr. n 2 í pakka: 9.899 kr.

n Njóttu SMART HUB í sjónvarpinu þínu n Skrifaðu skilaboð á Facebook og Twitter n Skrifaðu netpóst og settu inn netsíður n Þráðlaus Bluetooth tenging n Innbyggður snertiflötur — engin þörf á mús

139.900

SAMSUNG 3D SMART BLU-RAY SPILARI E5500

n Samsung SMART HUB n 1080p DVD Upscale gegnum HDMI n Allshare(DLNA) — Anynet+ n USB Movie afspilun

54.999 n 3D Blu-Ray 5.1 Heimabíó — 1000W n iPod/iPhone dokka fylgir n 1080p DVD Upscale n Samsung SMART HUB n Innbyggt þráðlaust netkort

119.900

SAMSUNG 3D SMART BLU-RAY SPILARI E6000

n Samsung SMART HUB n 1080p DVD Upscale gegnum HDMI n Allshare(DLNA) — Anynet+ n Innbyggt þráðlaust netkort n USB Movie afspilun

SAMSUNG 3D BLU-RAY 2.1 ES6600 HEIMABÍÓ n 3D Blu-Ray 5.1 heimabíó — 400W n 2.1 hátalakerfi n iPod/iPhone yfir USB n 1080p DVD Upscale n Samsung SMART HUB n Innbyggt þráðlaust netkort

BT Skeifan · BT Glerártorg · Sími 550 4444 · www.bt.is

www.godverk.is

SAMSUNG HT-E5500 3D SMART HEIMABÍÓ


S GUR

60

sjónvarp

Helgin 15.-17. mars 2013

Föstudagur 15. mars

Föstudagur RÚV

15.40 Ástareldur e. 17.20 Babar (12:26) 17.42 Bombubyrgið (24:26) 18.15 Táknmálsfréttir 18.25 Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni (Hrefna Sætran) e. 19.00 Fréttir 19.30 Veðurfréttir 19.35 Kastljós 20.00 Útsvar (Reykjanesbær Akranes) 21.10 Hvað sem til þarf (Whatever Works) 22.45 Um veröld alla (Across the Universe) Tónlist Bítlanna og Víetnamstríðið eru í bakgrunni þessarar ástarsögu bandarískrar yfirstéttarstúlku og fátæks listamanns frá Liverpool. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna. 01.00 Margot og brúðkaupið (Margot at the Wedding) Margot heimsækir Pauline systur sína sem er að fara að gifta sig og allt fer í háa loft hjá þeim. e. 02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

22:00 HA? (10:12) Spurn­ inga- og skemmtiþáttur­ inn HA? er landsmönnum að góðu kunnur.

21.10 Hvað sem til þarf (What­ ever Works) Karl í New York leyfir strokustelpu frá Mississippi að búa hjá sér og reynir að ganga í augun á henni en málin flækjast þegar foreldrar hennar hafa uppi á henni.

Laugardagur

19:30 Spaugstofan (18/22) Spéfuglarnir fara nú yfir atburði liðinnar viku og sýna okkur þá í spaugi­ legu ljósi.

allt fyrir áskrifendur

fréttir, fræðsla, sport og skemmtun

22:00 Beauty and the Beast 4 (6:22) Bandarísk þáttaröð þar sem þetta sígilda ævintýri er fært í nýjan búningi.

Sunnudagur

21.15 Ferðalok (2:6) (Bardaginn við Knafahóla) Heimildaþáttaröð um Íslendingasögurnar og sannleiksgildi þeirra frá sjónarhóli fornleifafræði og bókmennta.

SkjárEinn 06:00 Pepsi MAX tónlist 08:00 Dr. Phil 08:45 Dynasty (5:22) 09:30 Pepsi MAX tónlist 14:05 The Voice (13:15) 16:25 Top Chef (14:15) 17:10 Dr. Phil 17:55 An Idiot Abroad (3:8) 18:45 Everybody Loves Raymond (16:24) 19:05 Solsidan (8:10) 19:30 Family Guy (11:16) 5 6 19:55 America's Funniest Home Videos 20:20 The Biggest Loser (11:14) 22:00 HA? (10:12) 22:50 Green Room With Paul Provenza (3:8) Það er allt leyfilegt í græna herberginu þar sem ólíkir grínistar heimsækja húmoristann Paul Provenza. 23:20 Hæ Gosi (7:8) 00:00 Beauty Shop 01:45 Excused 02:10 Combat Hospital (12:13) 02:50 CSI (20:23) 03:30 Pepsi MAX tónlist

13:15 Charlie St. Cloud 14:55 Unstable Fables 16:10 Mr. Woodcock 17:35 Charlie St. Cloud 19:15 Unstable Fables 20:30 Mr. Woodcock 22:00 We Bought a Zoo 00:00 Safe House 01:55 Outlaw 03:35 We Bought a Zoo

19:30 Sjálfstætt fólk Jón Ár­ sæll heldur áfram mann­ lífsrannsóknum sínum, tekur hús á áhugaverðu fólki og kynnist því.

RÚV

STÖÐ 2

08.00 Barnatími 07:00 Barnatími Stöðvar 2 10.25 Stephen Fry: Græjukarl – Fjör og 08:05 Malcolm in the Middle (12/25) leikir (4:6) e. 08:30 Ellen (117/170) 10.50 Útsvar e. 09:15 Bold and the Beautiful 11.55 Kastljós e. 09:35 Doctors (104/175) 12.15 Líkamsrækt í jakkafötum e. 10:15 Two and a Half Men (14/16) 13.05 Landinn e. 10:40 Til Death (17/18) 13.37 Reykjavíkurleikarnir - Dans e. 11:10 Masterchef USA (20/20) 11:55 The Whole Truth (6/13)allt fyrir áskrifendur14.25 360 gráður e. 14.55 Íslandsmótið í handbolta 12:35 Nágrannar 16.35 Að duga eða drepast (6:8) e. 13:00 The Deal fréttir, fræðsla, sport og skemmtun 17.20 Friðþjófur forvitni (10:10) 14:50 Sorry I've Got No Head 17.45 Leonardo (10:13) 15:20 Barnatími Stöðvar 2 18.15 Táknmálsfréttir 16:50 Bold and the Beautiful 18.25 Úrval úr Kastljósi 17:10 Nágrannar 18.54 Lottó 17:35 Ellen (118/170) 4 5 19.00 Fréttir 18:23 Veður 19.30 Veðurfréttir 18:30 Fréttir Stöðvar 2 19.40 Tónlistarhátíð í Hackney (2:2) 18:47 Íþróttir (Radio 1's Hackney Weekend) 18:54 Ísland í dag 20.40 Gettu betur (Versló - MR) 19:11 Veður 21.50 Hraðfréttir 19:20 Simpson-fjölskyldan (6/22) 22.00 Gracie tekur stjórnina 19:45 Týnda kynslóðin (26/34) (Gracie's Choice) 20:10 Spurningabomban (13/21) 23.35 Frost/Nixon (Frost/Nixon) e. 21:25 American Idol (18/37) 01.35 Allt upp í loft (Hot Fuzz) e. 22:50 Savage Grace 03.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 00:25 Rambo 01:55 Crazy Heart 03:45 The Deal 05:20 Simpson-fjölskyldan (6/22) 05:45 Fréttir og Ísland í dag

SkjárEinn

06:00 Pepsi MAX tónlist 10:45 Dr. Phil 11:30 Dr. Phil 12:15 Dynasty (4:22) 13:00 7th Heaven (11:23) 07:00 Chelsea - Steaua 13:45 Family Guy (11:16) 16:30 Medvedi - Kiel 14:10 Judging Amy (4:24) 17:50 Ensku bikarmörkin 14:55 Hotel Hell (3:6) 18:20 Internazionale - Tottenham 15:45 Happy Endings (20:22) 20:00 Meistaradeild Evrópu 16:10 Parks & Recreation (18:22) 20:30 La Liga Report 21:00 Evrópudeildarmörkin allt fyrir áskrifendur16:35 The Good Wife (14:22) 17:25 The Biggest Loser (11:14) 21:50 Newcastle - Anji 18:55 HA? (10:12) 23:30 UFC London 2013 fréttir, fræðsla, sport og skemmtun 19:45 The Bachelorette (6:10) 02:55 Ástralía - Æfing # 3 21:15 Once Upon A Time (11:22) 05:50 Formúla 1 2013 - Tímataka 22:00 Beauty and the Beast (6:22) 22:45 Laws of Attraction Tveir skilnaðarlögfræðingar finna ástina 4 5 í hringiðu réttvísinnar í New York. 15:55 Sunnudagsmessan 00:15 Bandidas 17:10 QPR - Sunderland 01:50 Green Room With Paul Provenza 18:50 WBA - Swansea 02:20 XIII (8:13) 20:30 Premier League World 2012/13 allt fyrir áskrifendur 03:05 Excused 21:00 Premier League Preview Show 03:30 Beauty and the Beast (6:22) 21:30 Football League Show 2012/13 fréttir, fræðsla, sport og skemmtun 04:15 Pepsi MAX tónlist 22:00 Norwich - Southampton 23:40 Premier League Preview Show

SkjárGolf 06:00 ESPN America 4 07:50 Tampa Bay Championship 2013 allt fyrir áskrifendur 10:50 PGA Tour - Highlights (10:45) 11:45 Tampa Bay Championship 2013 fréttir, fræðsla, sport og skemmtun 14:45 Inside the PGA Tour (11:47) 15:10 Tampa Bay Championship 2013 18:10 Golfing World 19:00 Tampa Bay Championship 2013 22:00 Golfing World 5 4 23:40 ESPN America

Sunnudagur

Laugardagur 16. mars

08.00 Barnatími 07:00 Barnatími 11.10 Gettu betur (6:7) (Versló - MR) e. 10:35 Mad 12.15 Meistaradeildin í hestaíþróttum 10:45 Ozzy & Drix 2013 (6:10) e. 11:10 Young Justice 12.30 Silfur Egils 11:35 Big Time Rush 13.50 Dýra líf - Sagan um birnina þrjá – 12:00 Bold and the Beautiful Sagan um birnina þrjá (1:5) e. 13:45 American Idol (18/37) 14.40 Djöflaeyjan (26:30) e. 15:10 Modern Family (14/24) 15.20 Nótan e. 15:35 Sjálfstætt fólk allt fyrir áskrifendur 16.45 Mótókross þjóðanna 16:15 ET Weekend 17.20 Táknmálsfréttir 17:00 Íslenski listinn fréttir, fræðsla, sport og skemmtun 17.30 Poppý kisuló (11:52) 17:25 Game Tíví 17.40 Teitur (17:52) 17:55 Sjáðu 17.51 Skotta Skrímsli (11:26) 18:30 Fréttir Stöðvar 2 17.56 Hrúturinn Hreinn og verðlaunaféð 18:47 Íþróttir 18.00 Stundin okkar 18:546 Heimsókn 4 Basl er búskapur (11:12) 5 18.25 ­ 19:11 Lottó 19.00 Fréttir 19:20 Veður 19.30 Veðurfréttir 19:30 Spaugstofan (18/22) 19.40 Landinn 19:55 Wipeout 20.10 Höllin (4:10) (Borgen) 20:45 The River Why 21.15 Ferðalok (2:6) (Bardaginn við 22:30 Wanderlust Skemmtileg Knafahóla) gamanmynd. 21.45 Sunnudagsbíó - Þrefaldur njósnari 00:05 The Air I Breathe (Triple Agent) Sagan gerist í París 01:40 Introducing the Dwights árin 1936-37. Vinstrimenn vinna 03:25 You Kill Me kosningasigur, borgarastyrjöld er 04:55 Wipeout að hefjast á Spáni og njósnarar 05:40 Fréttir Hitlers og Stalíns leynast víða. Frönsk bíómynd frá 2004. 23.40 Silfur Egils 09:40 Medvedi - Kiel 01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 11:00 Veitt með vinum - Grænland 11:30 Meistaradeild Evrópu SkjárEinn 12:00 Formúla 1 2013 - Tímataka 06:00 Pepsi MAX tónlist 13:40 The Royal Trophy 2012 11:05 Dr. Phil 17:55 Ensku bikarmörkin 13:20 Dynasty (5:22) 18:20 La Liga Report allt fyrir áskrifendur 14:05 Once Upon A Time (11:22) 18:50 Spænski boltinn 14:50 Top Chef (14:15) 20:50 Formúla 1 2013 - Tímataka fréttir, fræðsla, sport og skemmtun 15:35 The Bachelorette (6:10) 22:30 Meistaradeild Evrópu 17:05 An Idiot Abroad (3:8) 00:10 Spænski boltinn 17:55 Vegas (8:21)

09:00 Premier League Review Show 09:55 Liverpool - Tottenham 11:35 Premier League World 2012/13 6 12:05 Premier League Preview Show allt fyrir áskrifendur 12:35 Everton - Man. City 14:45 Southampton - Liverpool fréttir, fræðsla, sport og skemmtun 17:15 Man. Utd. - Reading 19:30 Swansea - Arsenal 21:10 Aston Villa - QPR 22:50 Stoke - WBA 4

SkjárGolf 11:40 Four Last Songs 5 6 13:30 Astro boy 15:05 Tower Heist 16:50 Four Last Songs 18:40 Astro boy 20:15 Tower Heist 22:00 Svartur á leik 23:35 The Secret 01:05 Eden Lake 02:356Svartur á leik

RÚV

STÖÐ 2

06:00 ESPN America 07:35 Tampa Bay Championship 2013 10:35 Inside the PGA Tour (11:47) allt fyrir áskrifendur 11:00 PGA Tour - Highlights (10:45) 11:55 Tampa Bay Championship 2013 fréttir, fræðsla, sport og skemmtun 14:55 Ryder Cup Official Film 2004 16:10 Golfing World 17:00 Tampa Bay Championship 2013 22:00 LPGA Highlights (1:20) 23:20 Golfing World 5 4 00:10 ESPN America

18:45 Blue Bloods (3:22) 19:35 Judging Amy (5:24) 4 Top Gear USA (4:16) 5 20:20 21:10 Law & Order: Criminal Intent (4:8) 22:00 The Walking Dead (7:16) 22:50 Combat Hospital - LOKAÞÁTTUR 23:30 Elementary (10:24) 00:15 Hæ Gosi (7:8) 00:55 Excused 01:20 The Walking Dead (7:16) 02:10 Combat Hospital (13:13) 02:50 Pepsi MAX tónlist 5

11:40 Main Street 13:15 Hetjur Valhallar - Þór allt fyrir áskrifendur 14:35 Come See The Paradise 16:45 Main Street 18:20 Hetjur Valhallar - Þórfréttir, fræðsla, sport og skemmtun 19:45 Come See The Paradise 22:00 Beyond A Reasonable Doubt 23:45 Black Swan 01:30 The Midnight Meat Train 4 03:056 Beyond A Reasonable Doubt

fréttir, fræðsla, sport og skemmtun

5

SMELLTU Á KÖRFUNÁA UR NETBÆKLINUGTEK.IS LV O .T W W W IRKUM MEÐ GAGNVNAPP H FU R KÖ

6

6

6

allt fyrir áskrifendur

4

6

1 6 B L S B ÆKLINGUR

STÚTFULLUR AF PÁSKALEGUM M ARS TILBOÐUM

Tölvutek • Reykjavík • Borgartúni 31 • 563 6900 • Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900 • www.tolvutek.is


sjónvarp 61

Helgin 15.-17. mars 2013  rúv á sunnudag klukk an 15.20

17. mars STÖÐ 2 07:00 Strumparnir / Villingarnir / Hello Kitty / UKI / Algjör Sveppi / Tasmanía / Hundagengið / Ærlslagangur Kalla kanínu og félaga / Ofurhetjusérsveitin 11:35 Victourious 12:00 Spaugstofan (18/22) 12:30 Nágrannar 14:10 American Idol (19/37) 14:55 Týnda kynslóðin (26/34) allt fyrir áskrifendur 15:20 The Newsroom (10/10) 16:20 Spurningabomban (13/21) fréttir, fræðsla, sport og skemmtun 17:40 60 mínútur 18:30 Fréttir Stöðvar 2 18:55 Um land allt 19:20 Veður 19:30 Sjálfstætt fólk 4 20:05 Mr Selfridge (2/10) Stórgóð bresk þáttaröð. 20:55 The Mentalist (16/22) 21:40 The Following 22:25 60 mínútur 23:10 The Daily Show: Global Editon 23:40 Covert Affairs (13/16) 00:25 Boss (7/8) 01:10 The Listener (3/13) 01:50 Boardwalk Empire (3/12) 02:45 Numbers (3/16) 03:30 The Mentalist (16/22) 04:15 The Newsroom (10/10) 05:15 Fréttir

Uppskeruhátíð barna í tónlist gerð skil á RÚV öllum aldri og efnisskráin endurspegli ólík viðfangsefni á öllum stigum tónlistarnámsins. Uppskeruhátíðin er samstarfsverkefni Félags tónlistarskólakennara, Félags íslenskra hljómlistarmanna og Samtaka tónlistarskólastjóra og er hugsuð sem ný vídd í starfsemi tónlistarskóla og standa vonir til að hátíðin verði í senn faglega hvetjandi og skemmtilegt innlegg í starfsemi tónlistarskóla fyrir aðstandendur skólanna jafnt innan veggja þeirra sem utan. Uppskeruhátíðin er þrískipt og skipulögð þannig að allir geti tekið

Sýnt verður frá uppskeruhátíð tónlistaskólanna frá í fyrra, Nótunni á RÚV á sunnudag. Nótan er þríþrepa uppskeruhátíð tónlistaskólanna sem endar með úrvalstónleikum í Eldborgarsal Hörpu ár hvert. Veittar eru viðurkenningar nemendum sem eru í grunn- mið- og framhaldsskólanámi. Með sýningunni er vakin athygli almennings á hátíð ársins í ár sem haldin verður í Eldborg þann 14. apríl næstkomandi. Skipulag og grunnhugsun hátíðarinnar byggir á því að þátttakendur séu frá öllu landinu, á 5

6

5

6

þátt. Þátttakendur eru frá öllu landinu, á öllum aldri og efnisskráin endurspeglar ólík viðfangsefni tónlistarnemenda á öllum stigum tónlistarnáms. Sjónvarpið mun einnig taka upp hátíðina í ár en hún er sem áður sagði í Eldborgarsalnum, Hörpu þann 14. apríl.

„Við erum þakklát að þessum hluta menningar ungdómsins séu gerð skil. Þetta eru börn allt frá 3ja ára aldri og upp úr, á öllum stigum getu og allar tegundir tónlistar. Þátturinn sem sýndur er á sunnudag er þannig upptaktur fyrir hátíðina sem er nú í fullum gangi og lýkur með stórtónleikum í Hörpu í apríl. Hátíðin er mjög mikilvæg innan tónlistaskólanna og þá sérstaklega á meðal barnanna sem þar stunda sitt nám. Þetta virkar sem mikil og jákvæð hvatning,“ segir Sigrún Grendal, formaður félags tónlistakennara.

09:30 Evrópudeildarmörkin 10:20 Spænski boltinn 13:55 Pick Szeged - KS Vive Kielce 15:35 Winning Time 16:55 Atletico Madrid - Füchse Berlin 18:25 Gorenje Velenje - Flensburg 20:00 Spænski boltinn allt fyrir áskrifendur 22:00 Pick Szeged - KS Vive Kielce 23:25 Atletico Madrid - Füchse Berlin fréttir, fræðsla, sport og skemmtun

08:20 Everton - Man. City 10:00 Man. Utd. - Reading 11:40 Swansea - Arsenal 13:20 Sunderland - Norwich allt fyrir áskrifendur 15:45 Chelsea - West Ham 18:00 Sunnudagsmessan fréttir, fræðsla, sport og skemmtun 19:15 Tottenham - Fulham 20:55 Sunnudagsmessan 22:10 Wigan - Newcastle 23:50 Sunnudagsmessan 01:05 Chelsea - West Ham 4 02:45 Sunnudagsmessan

4

Nú í AÐdRAgANdA PÁSKANNA höFum VIÐ ÁKVEÐIÐ AÐ bjóÐA oKKAR ALbESTA VERÐ

5

Við sníðum innréttinguna að þínum óskum. þú getur fengið skúffur og útdregin tauborð undir vélarnar, einnig útdreginn óhreinatausskáp, kústaskáp o.m.fl .

6

SkjárGolf 06:00 ESPN America 06:45 Tampa Bay Championship 2013 10:45 Golfing World 11:35 Tampa Bay Championship 2013 16:35 Inside the PGA Tour (11:47) 17:00 Tampa Bay Championship 2013 22:00 The Open Championship Official Film 23:00 Ryder Cup Official Film 2012 00:15 ESPN America

SANNKALLAÐ

Baðherbergi

30%

tLUtMUr AFSALFÁ ÖL GUM INNrÉttIN A K S tIL PÁ

Vandaðar hirslur

Þvottahúsinnréttingar

PÁSKAVERÐ KOMDU MEÐ MÁLIN og við hönnum, teiknum og gerum þér hagstætt tilboð.

RAFTÆKI FYRIR ELDHÚSIÐ

VIÐ KOMUM hEIM tIL þíN, tökum mál og ráðleggjum um val innréttingar.

þú VELUr að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, samsetta, eða samsetta og uppsetta.

FAGMENNSKA í FyrIrrúMI Þú nýtur þekkingar og reynslu og fyrsta flokks þjónustu.

VÖNDUÐ rAFtÆKI Á VÆGU VErÐI Helluborð

Ofnar Viftur

Háfar

Kæliskápar

Uppþvottavélar ÁByrGÐ - þJÓNUStA 5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. Fríform annast alla þjónustu. (Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).

friform.is

Mán. - föst. kl. 10-18 · Laugardaga kl. 11-15

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500


62 MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS n MIÐASALA: 412 7711

NÝTT Í BÍÓ PARADÍS

SUN kl. 20:00 SJÁ SÝNINGARTÍMA Á BIOPARADIS.IS OG MIDI.IS

MEÐLIMUR Í

SKÓLANEMAR: 25% afsláttur KOMDU Í KLÚBBINN!

gegn framvísun skírteinis!

bíó

Helgin 15.-17. mars 2013

 fRumsýNd aNNa K aReNÍNa

Tolstoj í búningadrama Leikstjórinn Joe Wright hefur kvikmyndað bókmenntaverk með stórgóðum árangri en hann hefur meðal annars fengist við Hroka og hleypidóma, eftir Jane Austen, og Friðþægingu eftir Ian McEwan. Að þessu sinni má segja að hann hafi ráðist á garðinn þar sem hann er einna hæstur með því að vinda sér í hina risavöxnu skáldsögu Tolstojs um Önnu Karenínu. Leikkonan Keira Knigtley var í burðarhlutverkum í Hroka og hleypidómum og Friðþægingu og er hér í harmrænu hlutverki Önnu Karenínu. Jude Law leikur Alexei, eiginmann

Önnu, en hjónabandið er ástlaust þótt allt líti vel út á yfirborðinu. Þegar Anna kynnist Vronsky greifa ná heitar tilfinningar tökum á henni og þau hefja ástarsamband. Alexei kemst að öllu saman en þá gengur Anna með barn elskhugans og eiginmaður henni setur henni tvo slæma afarkosti. Anna Karenína er sannkölluð búningamynd og Jacqueline Durran hlaut á dögunum Óskarsverðlaun fyrir búningahönnun í myndinni sem er öll býsna tilkomumikil. Aðrir miðlar: Imdb: 6,7, Rotten Tomatoes: 64%, Metacritic: 63%

Keira Knightley leikur Önnu Karenínu sem lendir í miklum hremmingum þegar kaldlyndur eiginmaður hennar kemst að framhjáhaldi hennar.

 Noomi R apace Í hefNdaRhug

bioparadis.is/klubburinn

FYRIR STERKAR OG HREINAR TENNUR

Colin Farrell leikur morðingjann Victor sem Beatrice, persóna Noomi Rapace, táldregur og ætlar sér að fá hann til þess að hefna harma sinna.

Skuggalegir nágrannar Sænska leikkonan Noomi Rapace hefur verið á fleygiferð frá því hún sló í gegn í hlutverki Lisbetar Salander í Millenium-þríleiknum sem hófst með Karlar sem hata konur. Vinsældir myndanna opnuðu henni leið til Hollywood þar sem hún er að festa sig í sessi. Í nýjustu mynd hennar, Dead Man Down, liggja leiðir hennar og leikstjóra Karlar sem hata konur, Niels Arden Oplev, saman á ný.

d

Noomi Rapace leikur Beatrice, nágranna Victors, sem hefur fylgst með morðingjanum og veit allt um þau myrkraverk sem hann fremur.

anski leikstjórinn Niels Arden Oplev gerði glæpasögu Stiegs heitins Larssons frábær skil í Karlar sem hata konur. Myndin er sú langbesta í Millenium-þríleiknum og sjálfur David Fincher náði ekki einu sinni að toppa Oplev í bandaríski endurgerðinni The Girl with the Dragon Tattoo. Dead Man Down er frumraun Oplevs í Hollywood og honum hefur greinilega þótt vissara að hafa Noomi Rapace sér við hlið enda var það ekki síst leikkonunni og magnaðri túlkun hennar á einfaranum og tölvuhakkaranum Lisbeth Salander sem gerði Karlar sem hafa konur jafn góða og raun bar vitni. Í Dead Man Down leikur Colin Farrell morðingjann Victor sem sinnir subbulegum verkum fyrir glæpaforingjann Alphonse sem Terrence Howard leikur. Victor á harma að hefna vegna dauða fjölskyldu sinnar og hann bíður átekta í hefndarhug sem hann ætlar sér að fá útrás fyrir fyrr eða síðar. Noomi Rapace leikur Beatrice, nágranna Victors, sem hefur fylgst með morðingjanum og veit allt um þau myrkraverk sem hann fremur. Hún stillir Victori upp við vegg og sýnir honum meðal annars upptöku af því þegar hann fargar einu fórnarlamba sinna með köldu blóði. Hún ætlar sér þó ekki að segja til Victors heldur þvinga hann til þess að koma fram hefndum á yfirmanni sínum fyrir sig en hún ber þess merki að hafa lent í klónum á Alphonse. Hefndarþorstinn sameinar þessar annars ókunnugu manneskjur og þau dragast hvort að öðru þannig að úr verður eldfimt og hættulegt samband þar sem ást, hatur og hefndarþráin renna saman í banvæna blöndu. Noomi Rapace verður 34 ára í desember en

stjarna hennar hefur risið hratt eftir að hún sló í gegn með Karlar sem hata konur. Í kjölfar Millenium-þríleiksins sýndi hún magnaðan leik í frumraun leikkonunnar Pernilla August Svinalängorna, eða Svínastían, sem fjallaði á nöturlegan hátt um viðbjóðslegar afleiðingar alkóhólíseraðs uppeldis á unga konu. Síðan lá leiðin til Hollywood. Þar gekk hún til liðs við leikstjórann Guy Ritchie og stórstjörnurnar Robert Downey jr. og Jude Law í Sherlock Holmes-framhaldinu A Game of Shadows. Síðan fékk Ridley Scott hana til þess að leika í Alien-forleik sínum, Prometheus, en leikstjórinn hreifst mjög af frammistöðu Noomi í Karlar sem hata konur. „Ég sá hana í Karlar sem hata konur fyrir einu ári eða svo og hugsaði með mér: „Vá! Hver er þetta?“ Og var strax ákveðinn í því að ég yrði að fá hana í þessa mynd. Ég hitti hana síðan í Los Angeles og komst að því, mér til nokkurrar furðu, að hún er ofboðslega fáguð manneskja og ekki mikill pönkari. Og þá vissi ég að hún var alvöru leikkona. Mjög góð.“ Sagði Ridley Scott í samtali við Fréttatímann þegar hann kom til landsins að taka upp atriði fyrir Prometheus. Scott og Rapace hafa í hyggju að halda samstarfi sínu áfram og gera framhald að Prometheus þannig að sænska leikkonan er komin til að vera í Hollywood. Aðrir miðlar: Imdb: 7,2. Rotten Tomatoes: 36%, Metacritic: 41%

Þórarinn Þórarinsson toti@frettatiminn.is


VERTU MEÐ

Í FJÖRINU

595 6000 www.skjareinn.is

Ada

Snorri

GuÐbjörg

Oddvar

Hulda

Jóhann

Helgi

pipar\tbwa • sía • 130529

Ingrid

HEFST 28.MARS Farðu inn á mbl.is og spreyttu þig á sama myndefni og keppendur. Stórglæsileg verðlaun.

SKJÁREINN


64

leikhús

Helgin 15.-17. mars 2013  LeiKdómur K arma fyrir fugLa

Tengdó – HHHHH – JVJ. DV Mary Poppins (Stóra sviðið)

Lau 16/3 kl. 19:00 8.k Fös 26/4 kl. 19:00 aukas Fim 16/5 kl. 19:00 Sun 17/3 kl. 13:00 aukas Lau 27/4 kl. 19:00 Fös 17/5 kl. 19:00 Mið 20/3 kl. 19:00 aukas Sun 28/4 kl. 13:00 Lau 18/5 kl. 19:00 Fös 22/3 kl. 19:00 9.k Þri 30/4 kl. 19:00 aukas Mán 20/5 kl. 13:00 aukas Lau 23/3 kl. 19:00 aukas Fim 2/5 kl. 19:00 aukas Fim 23/5 kl. 19:00 Sun 24/3 kl. 19:00 aukas Fös 3/5 kl. 19:00 Sun 26/5 kl. 13:00 Þri 26/3 kl. 19:00 aukas Lau 4/5 kl. 19:00 Fös 31/5 kl. 19:00 Fim 11/4 kl. 19:00 10.k Sun 5/5 kl. 13:00 Lau 1/6 kl. 13:00 Lau 13/4 kl. 19:00 aukas Mið 8/5 kl. 19:00 aukas Sun 2/6 kl. 13:00 aukas Sun 14/4 kl. 19:00 11.k Fim 9/5 kl. 14:00 Mið 5/6 kl. 19:00 aukas Fös 19/4 kl. 19:00 aukas Fös 10/5 kl. 19:00 Fim 6/6 kl. 19:00 Lau 20/4 kl. 19:00 aukas Lau 11/5 kl. 19:00 Fös 7/6 kl. 19:00 Sun 21/4 kl. 19:00 12.k Sun 12/5 kl. 13:00 Lau 8/6 kl. 19:00 Mið 24/4 kl. 19:00 Mið 15/5 kl. 19:00 aukas Sun 9/6 kl. 13:00 lokas Einn vinsælasti söngleikur heims, nú loks á Íslandi. Allt að seljast upp!

Út frá samhengi íslenskrar fjölskyldu er unnið með hugmyndir um mansal og kynlífsþrælkun, þar sem konur eru oft gjaldmiðill, jafnvel á þann hátt að foreldrar hagnast á viðskiptunum.

Gullregn (Stóra sviðið)

Fös 15/3 kl. 20:00 Fim 21/3 kl. 20:00 Fös 14/6 kl. 20:00 Mið 12/6 kl. 20:00 Lau 15/6 kl. 20:00 lokas Sun 17/3 kl. 20:00 Þri 19/3 kl. 20:00 Fim 13/6 kl. 20:00 Frumraun Ragnars Bragasonar í leikhúsi. Nýjar aukasýningar. Síðustu sýningar.

BLAM! (Stóra sviðið)

Mið 3/4 kl. 20:00 frums Fös 5/4 kl. 20:00 3.k Sun 7/4 kl. 20:00 5.k Fim 4/4 kl. 20:00 2.k Lau 6/4 kl. 20:00 4.k Háskaleikrit sem var sýning ársins í Danmörku. Aðeins þessar sýningar!

Mýs og menn (Stóra sviðið)

Fös 24/5 kl. 20:00 aukas Lau 1/6 kl. 20:00 aukas Sun 9/6 kl. 20:00 lokas Sun 26/5 kl. 20:00 aukas Sun 2/6 kl. 20:00 aukas Meistaraverkið eftir John Steinbeck. Nýjar aukasýningar. Síðustu sýningar.

Ormstunga (Nýja sviðið)

Lau 16/3 kl. 20:00 Lau 23/3 kl. 20:00 Fös 12/4 kl. 20:00 Fös 5/4 kl. 20:00 Lau 13/4 kl. 20:00 Mið 20/3 kl. 20:00 Fim 11/4 kl. 20:00 Sun 14/4 kl. 20:00 lokas Fös 22/3 kl. 20:00 Íslendingasagan sem er ekki eins leiðinleg og þú heldur. Aðeins þessar sýningar.

Svar við bréfi Helgu (Nýja sviðið)

Mið 24/4 kl. 20:00 19.k Lau 27/4 kl. 20:00 Fös 3/5 kl. 20:00 Þri 30/4 kl. 20:00 Lau 4/5 kl. 20:00 Fim 25/4 kl. 20:00 20.k Byggt á metsölubók Bergsveins Birgissonar. Örfáar aukasýningar í apríl og maí.

Tengdó (Litla sviðið)

Fös 15/3 kl. 20:00 aukas Sun 14/4 kl. 20:00 19.k Lau 16/3 kl. 20:00 11.k Fim 18/4 kl. 20:00 aukas Sun 17/3 kl. 20:00 12.k Fös 19/4 kl. 20:00 aukas Lau 20/4 kl. 20:00 20.k Fim 21/3 kl. 20:00 13.k Sun 21/4 kl. 20:00 21.k Fös 22/3 kl. 20:00 14.k Lau 23/3 kl. 20:00 aukas Mið 24/4 kl. 20:00 22.k Fim 25/4 kl. 20:00 aukas Sun 24/3 kl. 20:00 15.k Lau 27/4 kl. 20:00 23.k Fös 5/4 kl. 20:00 16.k Fös 3/5 kl. 20:00 24.k Lau 6/4 kl. 20:00 17.k Lau 4/5 kl. 20:00 25.k Sun 7/4 kl. 20:00 aukas Sun 5/5 kl. 20:00 Lau 13/4 kl. 20:00 18.k Grímusýning síðasta leikárs snýr aftur!

Fös 10/5 kl. 20:00 Lau 11/5 kl. 20:00 Fim 16/5 kl. 20:00 Fös 17/5 kl. 20:00 Lau 18/5 kl. 20:00 Fim 23/5 kl. 20:00 Lau 25/5 kl. 20:00 Sun 26/5 kl. 20:00 Fös 31/5 kl. 20:00 Lau 1/6 kl. 20:00 Sun 2/6 kl. 20:00 lokas

Skoppa og Skrítla í leikhúsinu (Litla sviðið)

Lau 16/3 kl. 13:00 Lau 16/3 kl. 14:30 lokas Leikhús með söng og dansi fyrir börn frá níu mánaða aldri. Síðustu sýningar.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Fyrirheitna landið (Stóra sviðið)

Fös 15/3 kl. 19:30 9.sýn Fös 22/3 kl. 19:30 Lau 23/3 kl. 19:30 Lau 16/3 kl. 19:30 10.sýn Kraftmikið nýtt verðlaunaverk!

Dýrin í Hálsaskógi (Stóra sviðið)

Sun 17/3 kl. 13:00 Sun 7/4 kl. 13:00 Sun 7/4 kl. 16:00 Sun 17/3 kl. 16:00 Sun 14/4 kl. 13:00 Sun 24/3 kl. 13:00 Sun 14/4 kl. 16:00 Sun 24/3 kl. 16:00 Eitt ástsælasta barnaleikrit á Íslandi!

Karma fyrir fugla (Kassinn) Fös 15/3 kl. 19:30 Lau 16/3 kl. 19:30 Fös 22/3 kl. 19:30 Síðustu sýningar!

Lau 23/3 kl. 19:30 Fös 5/4 kl. 19:30 Lau 6/4 kl. 19:30

Fös 5/4 kl. 19:30 Lau 6/4 kl. 19:30

Sun 21/4 kl. 13:00 Sun 28/4 kl. 13:00

Sun 7/4 kl. 19:30 Síð.s.

Með fulla vasa af grjóti (Stóra sviðið ) Sun 17/3 kl. 20:30 Síð.s. Allra síðasta sýning!

Englar alheimsins (Stóra sviðið) Lau 20/4 kl. 19:30 Frums. Mið 24/4 kl. 19:30 Aukas. Fös 26/4 kl. 19:30 2.sýn Lau 27/4 kl. 19:30 3.sýn Frumsýnt 20.apríl!

Fös 3/5 kl. 19:30 4.sýn Lau 4/5 kl. 19:30 5.sýn Mið 8/5 kl. 19:30 6.sýn Fös 10/5 kl. 19:30 7.sýn

Kvennafræðarinn (Kassinn) Fim 18/4 kl. 19:30 Frumsýning

Mið 24/4 kl. 19:30

Lau 16/3 kl. 13:30 Sun 17/3 kl. 16:30 Lau 23/3 kl. 13:30 Lau 16/3 kl. 15:00 Sun 17/3 kl. 13:30 Lau 23/3 kl. 15:00 Sun 17/3 kl. 15:00 Sun 24/3 kl. 13:30 Frábært leikrit sem á erindi við alla krakka!

Fim 16/5 kl. 19:30 8.sýn Fös 17/5 kl. 19:30 9.sýn Fim 23/5 kl. 19:30 10.sýn Fös 24/5 kl. 19:30 11.sýn

Fös 3/5 kl. 19:30

Sun 24/3 kl. 15:00 Sun 24/3 kl. 16:30

Uppistand - Mið-Ísland (Þjóðleikhúskjallarinn) Fös 15/3 kl. 20:00 Fös 15/3 kl. 23:00 Ef hláturinn lengir lífið stefnir Mið-Ísland á ódauðleika!

Fim 21/3 kl. 20:00

Homo Erectus - pörupiltar standa upp (Þjóðleikhúskjallarinn)

VIÐ SÝNUM TILFINNINGAR Lau 16/3 kl. 21:00 Pörupiltar eru mættir aftur!

Hverfisgötu 19

551 1200

Lau 23/3 kl. 21:00

leikhusid.is

Hreint út sagt magnað verk Í verki Kristínar Eiríksdóttur og Kari Óskar Grétudóttur, Karma fyrir fugla, sem sýnt er í Þjóðleikhúsinu er unnið með málefni sem snertir okkur öll, samþykki samfélagsins á niðurlægingu kvenna.

Niðurstaða: Karma fyrir fugla er stórmerkilegt leikrit þar sem spurningum um afstöðu áhorfenda til ástands kvenna í heiminum er varpað fram með listilegri notkun á fagurfræði leikhússins.

 Trúðleikur Karma fyrir fugla Höfundar: Kristín Eiríksdóttir og Kari Ósk Grétudóttir Leikstjórn: Kristín Jóhannesdóttir Aðstoðarleikstjóri: Halldór Halldórsson Leikarar: Herdís Þorvaldsdóttir, Hilmir Jensson, Kristbjörg Kjeld, Maríanna Clara Lúthersdóttir, Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Þorsteinn Bachmann og Þórunn Arna Kristjánsdóttir

K

arma fyrir fugla er nýtt íslenskt leikrit sem var frumsýnt þann 1. mars síðastliðinn í Kassa Þjóðleikhússins. Verkið er eftir þær Kristínu Eiríksdóttur og Kari Ósk Grétudóttur en það er fyrsta leikrit þeirra beggja. Kristín Jóhannesdóttir leikstýrir. Þær Kristín og Kari segja hugmyndina að verkinu hafa kviknað þegar Kristín var á ferðalagi um Asíu. Þar varð hún vitni að skelfilegu ástandi kvenna sem eru margar þrælar vændisiðnaðar. Vændi og sala á konum varð þannig að þema í verki sem teygir anga sína til litla Íslands og þess raunveruleika sem sannarlega finnst hér. Maríanna Clara Lúthersdóttir og Þorsteinn Bachmann fara með hlutverk íslenskra hjóna sem lifa eftir gömlum, rótgrónum gildum er varða fullkomið heimilishald og ójöfnuð kynjanna. Einkadóttir þeirra, Þórunn Arna Kristjánsdóttir, verður þeim mikill hausverkur þegar hún festist í vítahring ofbeldis og kúgunar. Út frá samhengi íslenskrar fjölskyldu er unnið með hugmyndir um mansal og kynlífsþrælkun, þar sem konur eru oft gjaldmiðill, jafnvel á þann hátt að foreldrar hagnast á viðskiptunum. Kristbjörg Kjeld fer með hlutverk konu sem hefur lifað af eldraunir mansalsins. Persóna hennar kemur fram á sviðið og býður áhorfendur velkomna. Hér sé til sýnis sterk og köld kona sem eftir áralanga baráttu sé loks upphafin yfir hvers kyns sársauka. Það sé henni hins vegar óbærilegt að horfa upp á hversu aumar „þessar“ konur séu, „af hverju þær geti ekki bara verið að-

eins sterkari og varið sig“. Þannig neyðir áhorfandinn, með nærveru sinni, hana til að horfast í augu við þann hrylling sem hún og konur út um allan heim hafa upplifað. Ólafía Hrönn Jónsdóttir fór með hlutverk eldri vændiskonu sem hefur eftir langan feril unnið sig upp í stöðu hórmangara. Hilmir Jensson lék krónprins feðraveldisins, ungan mann á uppleið sem svífst einskis í kröfu sinni eftir að taka yfir heiminn.

Samþjóðleg saga

Í Karma fyrir fugla tekst þeim Kristínu og Kari að á einhvern undraverðan hátt skapa söguþráð sem ferðast víðs vegar um heiminn með notkun ýmissa listforma, án þess að tapa nokkru af þeirri beittu ádeilu sem verkið byggist á. Persónur verksins koma manni fyrir sjónir sem steríótýpískar eða einfaldar. Þessi persónusköpun hefur þó ákveðna virkni innan verksins þar sem hún greiðir fyrir tengingu milli ólíkra menningarheima. Áhorfandi á mun auðveldara með að sætta sig við flutning persóna milli heimshluta vegna þess hversu einfaldar þær eru. Karma fyrir fugla er pólitískt verk þar sem unnið er með málefni sem snertir okkur öll, samþykki samfélagsins á niðurlægingu kvenna. Hugsanlega er leikhúsið einn besti miðill til ádeilu á slíkum raunveruleika. Nálægðin við persónurnar á sviðinu og áhrif ólíkra listgreina skapar andrúmsloft sem neyðir okkur, áhorfendur til að taka afstöðu til þess raunveruleika sem okkur er sýndur. Í Karma fyrir fugla var stöðugt unnið með stöðu áhorfandans; langar okkur nokkuð að sjá þann hrylling sem viðgengst í kringum okkur?

Magnað verk

Fös 19/4 kl. 19:30 Fös 26/4 kl. 19:30 Lau 4/5 kl. 19:30 Lau 27/4 kl. 19:30 Fös 10/5 kl. 19:30 Lau 20/4 kl. 19:30 Eldfjörug sýning sem svara öllum spurningum um kvenlíkamann!

Karíus og Baktus (Kúlan)

Leikhúsrýnir Fréttatímans segir Karma fyrir fugla hreint út sagt magnað verk.

midasala@leikhusid.is

Karma fyrir fugla er hreint út sagt magnað verk. Í lok sýningar gátu áhorfendur vart beðið eftir að rísa úr sætum að veita aðstandendum sýningarinnar virðingu sína og þökk fyrir þá list sem þeir höfðu orðið aðnjótandi. Þetta kvöld tókst það þrekvirki að neyða áhorfendur til að horfast í augu við napurlegan veruleika heimsins en á sama tíma leyfa þeim að njóta þeirrar fegurðar sem varð til við samruna ólíkra listgreina. Fjölmargir listamenn koma að sýningunni og má draga þá áætlun að dýpt verksins megi rekja til áhrifa víða að.

Sólveig Ásta Sigurðardóttir ritstjorn@frettatiminn.is


„Mikki refur Jóhannesar Hauks var ótrúlega kómískur og Lilli klifurmús Ævars Þórs auðelskaður af öllum sem á hlýddu.“ — Á.R.J., RÚV.

„Farðu á Dýrin í Hálsaskógi! Farðu fyrir barnið í sjálfum þér og farðu með þau börn sem þér standa næst. Það verður skemmtilegt síðdegi og þið eigið eftir að koma syngjandi heim.“

„Þjóðleikhúsið eins og það á að vera ... Ef þú ætlar bara á eina

— A.Þ., Fréttablaðið.

— M.T., Fréttatíminn.

Hverfisgötu 19

551 1200

leikhusid.is

midasala@leikhusid.is

skylduna, þá er þetta sýningin.“


66

Námskeið í undirbúningi viðhaldsframkvæmda fyrir húsfélög Verksýn ehf. býður forsvarsmönnum húsfélaga til námskeiðs í undirbúningi viðhaldsframkvæmda. Á námskeiðinu, sem tekur eina kvöldstund, verður farið yfir ferli viðhaldsframkvæmda á fjölbýlishúsum. Námskeið verða haldin á þriðjudagskvöldum í mars og apríl, í húsakynnum Verksýnar ehf. að Síðumúla 1 í Reykjavík. Námskeiðin eru opin öllum stjórnarmönnum húsfélaga, þeim og húsfélögunum að kostnaðarlausu. Áhugasamir geta skráð sig á námskeið með tölvupósti á netfangið verksyn@verksyn.is eða í síma 517-6300. Verksýn ehf. er ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í viðhaldi og endurnýjun fasteigna. Fyrirtækið hefur sinnt fjölda verkefna fyrir einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög. Hjá Verksýn starfa sérfræðingar með áratuga reynslu í mannvirkjagerð og viðhaldi fasteigna.

VERKSÝN

Verksýn ehf l Síðumúla 1 l 108 Reykjavík l www.verksyn.is

Color Protect

Sjampó og hárnæring

Verndar hárið frá því að upplitast. Inniheldur þykkni úr granateplum, fljótandi kristalla, sólarvörn og fljótandi keratín sem gefur mýkt og gljáa.

menning

Helgin 15.-17. mars 2013

 Tjarnarbíó Sannkölluð kvennaóper a

Sungið um viðhorf samfélagsins til kvenna ÓP-hópurinn verður með tvær sýningar á óperunni Suor Angelica, eða Systir Angelica, eftir Puccini í Tjarnarbíói á laugardaginn og tengir uppfærsluna Alþjóðlegum baráttudegi kvenna sem fagnað var fyrir viku. Óperan lýsir að hluta til viðhorfi samfélagsins til kvenna fyrr á tímum. Öll hlutverk eru sungin af konum og í raun koma nær eingöngu konur að uppsetningunni ef frá er talinn leikstjórinn, Randver Þorláksson.

ó

peran Systir Angelica, eftir Puccini, fjallar um Angelicu sem er þvinguð til að ganga í klaustur eftir að hafa kallað skömm yfir fjölskylduna þegar hún eignast barn utan hjónabands. Sagan lýsir að hluta til viðhorfi samfélagsins til kvenna fyrr á tímum en „skömm“ Angelicu þykir enn fjölskylduskömm víða um heim sem er mætt með útskúfun á einn eða annan hátt. „Hún er búin að vera í klaustrinu í sjö ár og hefur ekkert heyrt frá fjölskyldu sinni eða af barninu sínu en eftir þessi sjö ár kemur frænka hennar í heimsókn og sú heimsókn hefur mjög örlagarík áhrif,“ segir Bylgja Dís Gunnarsdóttir sem syngur eitt aðalhlutverkanna í verkinu. Óperan fjallar um dramatíska atburði í klaustrinu og hastarlega meðferð samfélagsins á konunni sem leiðir til skelfingar. „Þetta er einþáttungur þannig að hún er bara sextíu mínútna löng og þar sem óperan gerist í nunnuklaustri er aðeins um kvenhlutverk að ræða og við erum þarna sextán

Ingveldur Ýr Jónsdóttir í hlutverki Abbadísarinnar og Bylgja Dís Gunnarsdóttir í hlutverki systur Angeliku, nunnurnar í bakgrunninum.

Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt og við grínumst stundum með það í hópnum að blessun Maríu sé yfir þessu.

Tilnefningar óskast

MÁLVERK

ÓSKAST gegn staðgreiðslu

Hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs eru árlega veitt vísindamanni sem snemma á ferlinum þykir hafa skarað fram úr og skapað væntingar um framlag í vísindastarfi er styrki stoðir mannlífs á Íslandi.

Óskað er eftir tilnefningum til Hvatningarverðlauna Vísinda- og tækniráðs 2013. Verðlaunin eru tvær milljónir króna. Tilnefningar geta komið frá öllum sviðum vísinda, tækni og fræða. Tilnefna má vísindafólk sem starfar á Íslandi við háskóla, rannsóknastofnanir, fyrirtæki eða er sjálfstætt starfandi. Öllum, sem eru í aðstöðu til að meta störf einstakra vísindamanna, er heimilt að senda tilnefningar. Ferilskrá vísindamannsins skal fylgja tilnefningu. Hvatningarverðlaunin verða afhent á Rannsóknaþingi Rannís.

Erum farin að taka á móti verkum vegna næsta uppboðs.

Gásar gallerí óskar eftir málverkum! Gásar gallerí leitar að góðum verkum fyrir viðskiptamenn sína sem staðgreiða verkin við kaup. Óskað er eftir verkum eftir: Jóhannes Kjarval

Guðmundu Andrésdóttur

Nínu Tryggvadóttur

Jóhann Briem

Þorvald Skúlason

Hörð Ágústsson

Gunnlaug Scheving

Karl Kvaran

Gunnlaug Blöndal

Kristján Davíðsson

Ásgrím Jónsson

Jóhannes Jóhannesson

Snorra Arinbjarnar

Alfreð Flóka

Jón Engilberts

Hring Jóhannesson

Frestur til að skila inn tilnefningum er til og með 10. apríl 2013.

Svavar Guðnason

Ísleif Konráðsson

Tilnefningum ásamt upplýsingum um feril tilnefndra skal skilað með tölvupósti til Rannís á netfangið rannis@rannis.is

Louisu Matthíasdóttur

Sigurlaugu Jónasdóttur

Upplýsingar veitir Ólafur Morthens í síma 893 9663 eða oli@gasar.is

Við val á verðlaunahafa er tekið tillit til námsferils viðkomandi vísindamanns, sjálfstæðis, frumleika og árangurs í vísindastörfum að loknu námi; ritsmíða, einkaleyfa og alþjóðasamstarfs, svo og annarra vísbendinga um líklegan árangur af störfum viðkomandi. Sérstaklega er litið til brautryðjendastarfs í vísindum. Þá er litið til faglegs framlags á vinnustað og miðlun þekkingar til íslensks samfélags. Fimm handhafar verðlaunanna skipa dómnefnd.

Nánar á www.rannis.is

Gásar gallerí hefur fengið viðurkenningu frá Myndstef fyrir fagleg viðskipti og heiðarleika gagnvart listamönnum og kaupendum listaverka.

Ármúli 38 | 568 5150 | gasar.is


menning 67

Helgin 15.-17. mars 2013  Skíði allar lyftur opnar í Bláfjöllum nunnur á sviðinu í einu og segjum þessa dramatísku sögu hennar systur Angelicu. Við tengjum sýninguna Alþjóðlegum baráttudegi kvenna en tengingin er augljós í ljósi viðfangsefnisins og þar sem þetta er kvennaópera.“ Bylgja Dís segir ÓP-hópinn sjá um allt sem viðkemur sýningunni en frumkvæðið að henni hafi komið frá Randver Þorlákssyni leikara sem sér um leikstjórn. „Hann er svona laumu óperuunnandi og hefur nú eitthvað aðeins verið að leikstýra í þessum geira. Hann nálgaðist okkur eiginlega að fyrra bragði með þessa hugmynd. Hann er rosalega skemmtilegur í þessu og dregur léttu strengina í óperunni mjög skemmtilega fram.“ Antonía Hevesi er tónlistarstjóri sýningarinnar og hefur útsett fagra tónlist Puccinis þannig að hún hljómar himneskt, eins og Bylgja Dís orðar það. „Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt og við grínumst stundum með það í hópnum að blessun Maríu sé yfir þessu vegna þess að við í nunnuklaustrinu syngjum dálítið margar Maríubænir. Allt hefur þetta gengið svo ótrúlega vel. Að útvega búninga og alls konar sviðsmuni en við reynum að fá sem mest ókeypis vegna þess að við höfum ekki neina peninga til þess að gera þetta og stöndum undir þessu sjálfar.“ Hópurinn sýnir óperuna tvisvar á laugardaginn, klukkan 17 og aftur klukkan 20. Bylgja Dís syngur hlutverk Angelicu klukkan 17 en Erla Björg Káradóttir klukkan 20. Þá fer Hrönn Hrafnsdóttir með hlutverk Ziu prinsessu klukkan 17 og Jóhanna Héðinsdóttir klukkan 20. Miðasala er á midi.is.

Frábært veður og frábær stemning í fjallinu um helgina Veðurblíðan í höfuðborginni hefur vart farið framhjá fólki og óhætt að fullyrða að helgin verður yndisleg haldi svo fram sem horfir. Það stefnir í frábæra helgi í Bláfjöllum þar sem allar lyftur á Heimatorfu og á suðurvæði verða opnar. Veðurspáin er mjög góð fyrir helgina. Opið verður í Bláfjöllum frá klukkan 10-17. Meðal viðburða í Bláfjöllum þessa helgi er Skíða- og brettaskólinn. Skráning fer fram á www.skidasvaedi.is. Þá verður brettamót, bordercross og fleira sem gaman er að fylgjast með. Gott er að fylgjast með Facebooksíðu Skíðasvæðanna fyrir frekari upplýsingar.

Það verður mikið fjör í Bláfjöllum um helgina.

PÁSKATILBOÐ

 Verðlaun

Svavar Knútur verðlaunaður Á minningartónleikum um Önnu Pálínu Árnadóttur söngkonu, sem haldnir voru í Salnum síðastliðinn laugardag, þegar 50 ár voru liðin frá fæðingu hennar, voru í fyrsta sinn veitt verðlaun úr minningarsjóði um hana. Verðlaunin, að upphæð 330.000 krónur, hlaut Svavar Knútur Kristinsson fyrir „framlag sitt til íslenskrar vísnatónlistar, hrífandi túlkun, nýsköpun í söngljóðagerð og lagasmíðum, endurnýjun hins þjóðlega tónlistararfs fyrir alla aldurshópa og starf í þágu ungra og upprennandi tónlistarmanna.“ Þá fylgdi verðlaununum sérstök hvatning til frekara samstarfs á Norðurlöndum. Svavar Knútur kom fram á minningartónleikunum í Salnum og tók þar við verðlaununum, en það var hin þekkta vísnasöngkona Hanne Juul sem afhenti þau. Minningarsjóður Önnu Pálínu Árnadóttur söngkonu var stofnaður að henni genginni í árslok árið 2004. Tilgangur hans er að verðlauna listamenn sem skara fram úr á sviði vísnatónlistar, ekki síst unga og upprennandi tónlistarmenn, en sjálf var Anna Pálína merkisberi vísnatónlistar á ferli sínum. Vísnasöngkonan Hanne Juul afhenti Svavari Knúti verðlaunin.

SUPREME Deluxe

SVEFNSÓFI

BREYTIST Í RÚM Á AUGABRAGÐI EXTRA ÞYKK OG GÓÐ SPRINGDÝNA SVEFNBREIDD 140x200 CM RÚMFATAGEYMSLA Í SÖKKLI

VERÐ KR. 169.800

TILBOÐSVERÐ KR. 149.900

RECAST

SVEFNSÓFI

BREYTIST Í RÚM Á AUGABRAGÐI ÞYKK OG GÓÐ SPRINGDÝNA SVEFNBREIDD 140x200 CM RÚMFATAGEYMSLA Í SÖKKLI

VERÐ KR. 149.800

TILBOÐSVERÐ KR. 129.900

Bæjarlind 16 Kópavogur Sími 553 7100 www.linan.is Opið mánudaga til föstudaga 12 - 18 laugardaga 11 - 16


68

dægurmál

Helgin 15.-17. mars 2013

 Í takt við tÍmann SnæfrÍður ingvarSdóttir

Rokkaður en kvenlegur stíll Snæfríður Ingvarsdóttir er 21 árs dansari úr Vesturbæ Reykjavíkur. Hún stundar nám á samtímadansbraut í Listaháskóla Íslands en komst nýverið inn í leiklistardeild sama skóla og hefur þar nám í haust. Snæfríður skemmtir sér á Dolly og Harlem og stundar hugleiðslujóga. Staðalbúnaður

Ég hef mjög gaman af því að kaupa mér föt og geri mest af því í útlöndum. Ég er að fara til Amsterdam um páskana og hyggst versla eitthvað þar. Ég kaupi oftast bara það sem mér finnst fallegt en ætli megi ekki segja að stíllinn minn sé rokkaður en kvenlegur. Í skólanum er ég alltaf bara í íþróttagallanum og því finnst mér mjög gaman að klæða mig upp um helgar eða þegar tilefni gefst til. Ég held mikið upp á indverska tösku úr Aftur og er mjög oft með hana. Uppáhalds skómerkið mitt er Miista en annars kaupi ég ekki mikið eftir merkjum.

Hugbúnaður

Ég fer stundum út að skemmta mér en það er misjafnt hvert skemmtilegast er að fara. Núna fer ég oftast á Dolly og Harlem. Besta kaffið er á Kaffitári. Ég bý vestur í bæ og fer oft í Vesturbæjarlaugina. Mér finnst mjög gaman að fara í bíó en fer kannski ekki nógu oft. Ég þori hins vegar ekki að detta mikið inn í framhaldsþætti því þá get ég ekki hætt. Ég get ekki hætt að horfa eftir einn þátt. Uppáhaldsþættirnir mínir eru Girls, Mad Men og Homeland. Svo eru gömlu góðu Sex and the City alltaf klassískir. Ég er að vinna í Þjóðleikhúsinu og fer því mikið í leikhús. Nýjast hjá mér

er að ég var að byrja í hugleiðslujóga. Ég er mjög hrifin af því, það er endurnýjandi.

Vélbúnaður

Ég er nú ekki mikil græjukona en ég á samt Macbook Pro sem ég nota mikið. Ég á glataðan Samsung-síma sem er að detta í sundur en kannski kaupi ég mér iPhone einhvern tímann. Annars á ég iPod Nano sem ég hlusta á í strætó og þegar ég fer út að hlaupa. Ég fer alveg inn á Facebook eins og margir en ég er ekki mjög virk þar.

Aukabúnaður

Ég er ekki með bílpróf. Ég labba bara mjög mikið og ef ég labba ekki þá hjóla ég eða tek strætó. Mér finnst ótrúlega gaman að ferðast og væri til í að gera meira af því. Ég hreifst mjög af Amsterdam þegar ég kom þangað fyrst og hlakka til að fara aftur. Svo finnst mér New York líka frábær. Ég á samt enn eftir að finna mér minn uppáhaldsstað. Dags daglega nota ég ekki mikið af snyrtivörum, bara dagkrem, varasalva og maskara. En þegar ég fer eitthvað sérstakt finnst mér alveg gaman að mála mig meira. Ég held mikið upp á ilmvatnið Chance frá Chanel. Þegar ég fer á barinn panta ég mér oft bjór eða rauðvín en stundum er gaman að fá sér fína kokteila.

Snæfríður hyggst feta í fótspor foreldra sinna og hefur nám í leiklistardeild Listaháskóla Íslands í haust. Foreldrar hennar eru leikarahjónin Edda Arnljótsdóttir og Ingvar E. Sigurðsson. Ljósmynd/Hari

 tÍmamót veiSla á ÍSafirði um páSk ana

Aldrei fór ég suður í tíu ár Rokkhátíð alþýðunnar, Aldrei fór ég suður, verður haldin í tíunda sinn á Ísafirði um páskana. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan Mugison og pabbi hans fengu hugmyndina að hátíðinni yfir bjórglasi.

10

ár eru síðan Aldrei fór ég suður var haldin í fyrsta sinn.

26

hljómsveitir koma fram á hátíðinni í ár.

100

manns standa vaktina á hátíðinni og sjá til þess að allt gangi upp, við ýmis tæknimál, gæslu, sölu á varningi og fleira.

8

manna hópur hefur unnið að skipulagningu hátíðarinnar frá upphafi. Hugmyndasmiðirnir eru eins og kunnugt er Örn Elías Guðmundsson, Mugison, og pabbi hans, Guðmundur Kristjánsson, Papamug.

495

bílar fóru um Steingrímsfjarðarheiði á föstudaginn langa árið 2004.

1.301

bíll fór um Steingrímsfjarðarheiði á föstudaginn langa árið 2012.

4.000

manns hafa jafnan sótt tónleikana á Aldrei fór ég suður. Er þá miðað við fólk inni á tónleikunum og í kringum húsið. Þetta er óstaðfest tala sem skipuleggjendur hafa nefnt til viðmiðunar.

60

Páll Óskar er einn af fjölmörgum listamönnum sem hefur komið fram á Aldrei fór ég suður. Mynd/Gústi

prósent gestanna eru aðkomumenn. Þessi niðurstaða var fengin eitt árið með óvísindalegri könnun. Þá völdu skipuleggjendur tíu bíla af handahófi og reyndu að opna þá. Fjórir voru opnir en sex læstir og mátti því áætla að þeir væru í eigu aðkomumanna.


upplifðu upplifðu og njóttu njóttu

T VG Zimsen er s t yrk t araðili Hönnunarmiðs töðvar Íslands


70

dægurmál

Helgin 15.-17. mars 2013

 Ármann halldÓrsson kEnnir hEimspEki mEð spunaspilum

Nemendur verða persónur í námsefninu Ármann Halldórsson, ensku- og heimspekikennari við Verslunarskóla Íslands, fer óhefðbundnar leiðir í heimspekikennslu sinni og lætur nemendur sína takast á við spurningar og vandamál með hlutverkaspilum. „Mig hefur lengi langað að prófa þetta og kýldi á það í vetur með valgrein í enskunni þar sem við erum aðallega að spila spunaspil, Dungeons&Dragons og fleiri slík, og lesum ævintýrabækur,“ segir Ármann sem telur ljóst að þessi aðferð gefi nemendum tækifæri til að kafa dýpra í námsefnið þegar þeir takast á við það sem persónur í sögu. „Þar sem ég kenni líka heimspeki datt mér í hug að það gæti verið spennandi að tengja hana við þetta líka.“ Ármann bendir á að í heimspekikennslu séu ýmsar umræðuaðferðir notaðar og spunaspil geti verið fersk viðbót þar. „Mér datt í hug að það gæti verið áhugavert að takast á

við siðferðilegar- og tilvistarlegar spurningar með því að spila sig inn í einhvern tiltekinn söguþráð og aðstæður þar sem nemendur þurfa sem persónur standa frammi fyrir siðferðilegu álitamáli. Til dæmis hvort það eigi að bjarga þessum eða hinum eða fórna einum fyrir fjöldann og svo framvegis.“ Ármann segist hafa fengið hugmyndina frá fantasíubókmenntanámskeiði sem Terry Gunnell kenndi lengi vel í MH þar sem nemendur spiluðu meðal annars Dungeons&Dragons. „Ég hef haft mikinn áhuga á því að endurvekja þetta.“ Ármann segir nemendur sína mjög móttækilega fyrir spunaspilunum og þeir séu fljótir að komast inn í þankaganginn. Gullöld hlutverkaspilanna sé ef til vill liðin en í grunninn gildi þar sömu lögmál og í tölvuleikjum sem eru unga fólkinu mjög tamir. -þþ

Opna tvær nýjar útvarpsstöðvar Tvær nýjar stöðvar bætast í útvarpsflóru landsins á næstu dögum. Það er Flass 104,5 sem er að færa út kvíarnar. Önnur útvarpsstöðin mun kallast FlassBack og verður á tíðninni 91,9. Á stöðinni verður spiluð tónlist frá árunum 1990 til 2005. Gamla kempan Jón Axel Ólafsson er rödd stöðvarinnar. Hin útvarpsstöðin heitir Flass X-tra og fer í loftið á næst dögum. Þar verður leikin hiphop-tónlist, raftónlist og ýmis jaðartónlist. Þá verður hresst aðeins upp á móðurskipið með nýjum morgunþætti og nýju fólki undir stjórn Sindra Ástmarssonar dagskrárstjóra.

Ármann Halldórsson í spunaspili með nemendum sínum í VÍ. Hann langar að þróa spunaspilin áfram sem kennsluaðferð enda sér hann í þeim leið til þess að auðga kennsluna og námið. Ljósmynd/Hari.

 EstEr Ósk Etur k appi um hEimsrEisu

Getur ekki verið á sama stað lengi Stökkpallur til frægðar Músíktilraunir hefjast næsta sunnudag og hafa aldrei fleiri stelpur tekið þátt en í ár. Áhugafólk um íslenska tónlist fylgist ávallt grannt með þessum árlega viðburði sem hefur getið af sér margar af þekktustu hljómsveitum landsins. Þar má nefna Of Monsters and Men, Agent Fresco, Jakobínarínu, XXX Rottweiler hunda, Mínus, Botnleðju, Maus, Kolrössu krókríðandi/Bellatrix, Greifana og Dúkkulísurnar. -sda

Ester Ósk Arnardóttir er 24 ára Akureyringur sem lýsir sér sem ævintýrastelpu sem vilji sjá allan heiminn. Ögrandi viðfangsefni heilla hana og hún hefur gaman af því að taka áhættu. Hún segist vera metnaðargjörn og þrjósk sem skýrir sjálfsagt að hún hefur blandað sér í keppni um hálfs árs heimsreisu og er tilbúin til þess að skilja kærastann eftir heima og fresta BA-prófi sínu ef hún hreppir hnossið.

Ferðir við allra hæfi Skráðu þig inn – drífðu þig út

www.fi.is Og kærastinn minn styður mig alveg í þessu og reynir að hjálpa til.

Ferðafélag Íslands

Þú getur nálgast Fréttatímann frítt á þjónustustöðvum N1 um land allt

Ef Ester vinnur fær hún tækifæri til þess að skoða heiminn í hálft ár auk þess sem hún getur með hjálp Mydestination munstrað unnusta sinn inn í hluta ferðalagsins en hún segir útilokað að draga hann af landinu í sex mánuði. Slóðin á H E LG A R B L A Ð kosningasíðu Esterar er http://www.mydestination.com/users/esterosk/bbb#.UUB_uxyjfSj

E

ster Ósk Arnardóttir er Akureyringur í húð og hár. Hún stundar nám í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri en er tilbúin til þess að kasta öllu frá sér og stökkva út í hinn stóra heim í hálft ár ef henni tekst að vinna keppni um sex mánaða heimsreisu á vefnum Mydestination.com. Keppnin heitir Biggest, Baddest, Bucket List sem gæti útlagst eitthvað á þá leið að undir þetta ævintýri falli allt sem fólk verður að gera áður en það deyr. „Ég rakst nú bara á þessa vefsíðu þegar ég var að vafra um netið og safna upplýsingum vegna þess að ég var að undirbúa heimsreisu,“ segir Ester sem segist ekki geta verið kyrr á sama staðnum lengi. „Þannig að það var ekki um annað að ræða en stökkva á þetta. Mér finnst rosalega gaman að ferðast og það er svolítið fyndið að ég er búin að vera að berjast um það við kærastann minn að fara í svona ferð.“ Ester segir að hún og kærastinn séu eins og svart og hvítt þegar kemur að ferðalögum og flökkueðli. „Hann er mjög heimakær,“ hlær Ester. „Hann er til í að skreppa í svona þrjá til fjóra mánuði en ég er að reyna að fá hann til þess að fara með mér í sex mánuði. Þannig að þetta dæmi steinliggur fyrir mig.“ Ester segist hafa stefnt að því að klára BAgráðuna sína en ef hún vinnur í keppninni er hún alveg tilbúin til þess að fresta því og skilja unnustann eftir fyrir norðan. „Já, algjörlega. Þetta er bara draumur.“ Keppnin á Mydestination.com er tvíþætt. Annars

vegar er um netkosningu að ræða þar sem þeir fimm keppendur sem fá flest atkvæði komast í úrslit og fimm aðrir komast áfram á myndbandi sem þeir setja um sig á vefinn. Ester gerði líflegt myndband þar sem hún fræðir gesti síðunnar um Akureyri og Norðurland auk þess sem hún kynnir íslensku sauðkindina til leiks. „Þetta eru svo tíu manns sem fara til Bretlands til fundar við dómnefndina og þar þarf að leysa alls konar þrautir þar til einn stendur uppi sem sigurvegari. Sá fær sex mánaða ferðalag á áfangastaði að eigin vali í sex heimsálfum og allan kostnað greiddan. Og til þess að gera þetta enn betra fær ferðalangurinn peningaverðlaun sem nema rúmum sex milljónum króna í lok ferðalagsins. Ester reyndi að slá á útþrá sína með því að fara sem au-pair til Bandaríkjanna 2011 en sú ferð hafði þveröfug áhrif og hún þiggur því allan stuðning í baráttunni fyrir takmarki sínu. „Þegar ég skráði mig voru eitthvað um 50 manns mættir til leiks en nú eru þeir komnir yfir 300,“ segir Ester sem gefst ekki upp fyrr en yfir lýkur. „Og kærastinn minn styður mig alveg í þessu og reynir að hjálpa til. Flestir sem hafa kosið mig á vefnum eða deilt myndbandinu mínu segjast annað hvort vilja að hann fái frí frá mér í hálft ár eða ég frá honum,“ segir Ester og hlær. Þórarinn Þórarinsson toti@frettatiminn.is


www.sonycenter.is

Verðlaunahafar á tilboðsverði

SlR R myndavél ársins að mati EiSA SLT-A57 • 16,2 Megapixlar • APS-C EXMOR myndflaga • 10 rammar á sekúndu • Full HD 1080 videotaka • 18-55mm linsa fylgir

Tilboð 119.990.-

Verð áður 149.990.-

lítil myndavél með útskiptanlegum linsum NEX-5N

Ný NEX myndavél með Gæði atvinnumannsins enn hraðari focus og WiFi í vasann þinn

Ein öflugasta smámyndavél veraldar

Framúrskarandi myndavél fyrir þá kröfuhörðustu

NEX-5R

NEX-7

DSC-RX100

SLT-A77

• 16,1 Megapixlar • EXMOR APS-C myndflaga • 10 rammar á sekúndu • Full HD 1080 videotaka • 18-55mm linsa fylgir

• 16,1 Megapixlar • EXMOR APS-C myndflaga • 10 rammar á sekúndu • Full HD 1080 videotaka • 18-55mm linsa fylgir

• 24,2 Megapixlar • EXMOR APS-C myndflaga • 10 rammar á sekúndu • Full HD 1080 videotaka • 18-55mm linsa fylgir

• 20,2 Megapixlar • EXMOR R CMOS myndflaga • 10 rammar á sekúndu • Full HD 1080 videotaka • Carl Zeiss linsa

• 24 Megapixlar • EXMOR APS HD CMOS myndflaga • 12 rammar á sekúndu • Full HD 1080 25/50p videotaka • 18-55mm linsa fylgir

Tilboð 89.990.-

Tilboð 119.990.-

Tilboð 189.990.-

Tilboð 119.990.-

Tilboð 199.990.-

Verð áður 139.990.-

Verð áður 139.990.-

Sony Center Verslun Nýherja Borgartúni 569 7700

Verð áður 219.990.-

Sony Center Verslun Nýherja Kaupangi Akureyri 569 7645

Verð áður 129.990.-

Verð áður 249.990.-


Hrósið...

HE LG A RB L A Ð

... fær Elínrós Líndal, stofnandi og listrænn stjórnandi Ellu, sem hlotnaðist í vikunni sá heiður að vera í fríðum hópi fólks undir fertugu frá 70 löndum sem skipa The Forum of Young Global Leaders og er ætlað að vera leiðtogar næstu kynslóða.

Sætúni 8, 105 Reykjavík. Sími: 531 3300 ritstjorn@frettatiminn.is www.frettatiminn.is  BakHliðin Halla Helgadóttir

sm. st. 120 x 200

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

SPARIÐ

www.rumfatalagerinn.is Tilboðin gilda frá 15.03 til 17.03

SPARIÐ

fULLT vERð: 69.950

1000

PLUS ÞÆ GI ND I & GÆ ÐI

Stoppar sjaldan Aldur: 49 Maki: Ingvi Þór Elliðason, forstjóri Capacent. Foreldrar: Guðrún Ólafsdóttir og Helgi Guðmundsson. Menntun: Grafískur hönnuður. Starf: Framkvæmdastýra Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Fyrri störf: Grafískur hönnuður, teiknistofustýra á Fíton og ein stofnenda. Áhugamál: Það sem ég er að fást við hverju sinni. Hönnun, hestamennska, ferðalög og lestur góðra bóka. Ég er almennt mjög áhugasöm. Stjörnumerki: Tvíburi. Stjörnuspá: Þú munt njóta góðs af einhverju og skalt ekki gleyma sjálfur þeim sem minna mega sín. Njóttu athyglinnar sem þú átt skilið. (mbl.is)

H

ún er alltaf hress og skemmtileg,“ segir Kristín Hjálmarsdóttir um æskuvinkonu sína. „Hún er drífandi og hugmyndarík og er alltaf á fullu og stoppar sjaldan. Eitt sinn þegar ég var að skutlast eitthvað með henni og sonur hennar, Arnaldur, var með í bílnum og hún þuldi upp, aðspurð, allt sem hún þurfti að gera þann daginn, heyrist úr aftursætinu: „Mamma, þetta er nú bara einn dagur,“ segir Kristín og hlær. Hún bætir því við að Halla sé góð vinkona. „Hún er sannur vinur og alltaf boðin og búin að rétta hjálparhönd.“

3

20.000

49.950

FRÁBÆRT FERMINGARTILBOÐ! BLUE SILK AMERÍSK DÝNA Góð amerísk dýna Stærð: 120 x 200 sm. Botn og fætur fylgja með.

BoTN og fæTUR fyLgjA

A DÝN YFIR FALIN INNI

KRISTIN SæNgURvER fULLT vERð: 3.495

2.495

SPARIÐ

st. 90 x 200 s

m.

10.000 PLUS

SPARIÐ

1000

ÞÆ GI ND I & GÆ ÐI

PLUS B12 jUBILæUM BoxDÝNA Miðlungsstíf dýna með 250 pokagormum pr. m2 í efra lagi. Innifalið í verði er 2 sm. þykk yfirdýna. Slitsterkt áklæði úr bómull/polyester. Grindin er úr sterkri, ofnþurrkaðri furu. Verð á fótum frá: 5.995 Stærð: 90 x 200 sm.

fULLT vERð: 49.950

39.950

KAjA SæNgURvER fULLT vERð: 3.495

2.495

vELoUR CoMfoRT gESTARúM Vindsæng með innbyggðri rafmagnspumpu. Taska fylgir. Stærð: B157 x L203 x H47 sm.

vERð AðEINS:

9.995

Halla Helgadóttir, framkvæmdastýra Hönnunarmiðstöðvar, stendur í ströngu þessa dagana því Hönnunarmars verður um helgina.

Lúpínuseyðið

3. mest keypta varan

í Heilsuhúsinu 2012 Sölustaðir:

Heilsuhúsið, Lifandi markaður, Hagkaup, Fjarðarkaup, Blómaval, Víðir, Vöruval V.eyjum Hlíðarkaup S.króki

www.lupinuseydi.is s. 517 0110

PLUS ÞÆ G IN D I & GÆÐI

SPARIÐ

4000 AF SÆNG

Koddi 50 x 70 sm. 5.995 Fylling: 90% andadúnn

Þvottur: 60°C

Burðargeta: 9

KRoNBoRg gREENLAND ANDADúNSæNg Notaleg og góð sæng fyllt með 750 gr. af andadúni og andafiðri. Sængin er saumuð í ferninga og því helst dúnninn jafn yfir alla sængina. Sæng: 135 x 200 sm.

fULLT vERð: 16.950

12.950 60

15 mars 2013  

news, newspaper, iceland

15 mars 2013  

news, newspaper, iceland

Advertisement