Page 1

NEW DEBUT ^^^, ALBUMS IN STORES! Distribution by Coast to Coast

Steye "I'm just here to make you feel warm"

^.^^^„^^ "Subway Silence"

Met e e n eigenzinnige knipoog en fvmkende eenvoud laat Steye o p zijn d e b u u t c d 'I'm just h e r e to m a k e you feel warm' horen wat h e m b e w e e g t ; " e e n m e n g e l i n g van techno- ^^ blues, country-funk en Goa-]^z , g e p r o d u c e e r d door Stefan Schmid & Stefan Kruger(ZUCO103)! Steye LIVE: 30/3 De Kelder, Amersfoort www.steyeinusic.com Dox042

COMING SOON! 25 APRIL'O New Album New Cool Collective Nevï Cool CoUective LIVE: ï02/5P3,Purmerend •S/S Bevrijdingsfestival, Amsterdann i.5/5 Bevrijdingsfestival,Utrecht ' lO/SLVC, Leiden 16/5 De Gigant, Apeldoorn 18/5 De Pul, Uden „ „ ,„ 23/5 Anton Philipszaal, Den Haag oB /R Pffenaai, Eindhoven

•m^ photo by Kees Tabak

www.newcoolcoUective.com

OUT NOW! outer

hanrö

J)ert»

"Limited Edition"

1(

IWbuter Hamel LIVE: 30/3 De Kelder, Amersfoort 04/4 Metropool Hengelo 05/4 W2, Den Bosch 06/4 Rotown, Rotterdam 10/4 Simplon, Groningen 11/4 Hedon, Zwolle 12/4 Swingsoos, Heerenveen 17/4 Effenaar, Eindhoven 18/4 P3, Purmerend 19/4 Patronaat, Haarlem 25/4 LVC, Leiden

•" ) Herman heeft misschien wel de te plaat uit zijn loopbaan gemaaw. legraaf 11 U (&i!A II I ^= Benjamin Herman Compert [—-_

www.wouterhamel.com

0 5TRDOM0

BOOKINGS . MANAGEMENT . PUBLISHING . DOX RECORDS T 020 4279912 E INFOaSTROOM.WS WWW.STROOM.WS

.

_ .

,lfs laveloos is simpel vast te stellen dat Ben he, beste ui. zichzelf en zU" b - d heeft gehaald. Het themanummer kan ziel '„.etenmetMUes Davis'Ascenseurpour rEchafaud."-Nieuwe Revu(*" ) "De bonustrack Lamento is een toetje: Campert draagt voor, Herman speelt ^ -Parool (****) xnyspace.com/benjaminhermanm.

WWW.D0XREC0RDS.C01V!

Kraak & Smaak Brainpower |^ Nobody B§«ii^


NEEM NU EEN

inhoud

jaargang 15, nummer 1: mei EDDB

JAARABONNEMENT OP FRET

FRET MAGAZINE is een uitgave van Muziek Centrum Nederland. Voor de laatste nieuwtjes, recensies en agenda-updates: VKWw.fretmagazine.nl

EN KIES 2 WELKOMST-CD'S!

12 B E E F De nieuwe plaat zindert van het pure speelplezier.

EN DAT UOOR MAAR € 1 9 ^ 9 5 PER J A A R ' * ' ] . we heDben weer vier prachtige cd's voor je uitgezocht waarvan je er twee mag uitkiezen. Haar je kunt natuurlijk ook andere cd-'s uit de lijst selecteren.

15 L I Q U I D S P I R I T S Bekende sessiemuzikanten slaan de handen ineen.

16 N O B O D Y BEATS T H E D R U M Rauwe energie, bevlogenheid en veel lol.

18 BEATBUSTERS Presenteren een nieuwe band en een nieuw geluid.

22 B R A I N P O W E R De succesvolle MC gaat de theaters in.

24 G E M De Utrechtse band voelt zich herboren.

31 KRAAK & S M A A K Het producers-trio heeft één wens: steeds groter worden.

KRARK S SmRRK 32 50 JAAR N E D E R P O P

PLASTIC PEOPLE

Een terugblik op radiopiraat Veronica.

34 LELE 'De wereld heeft dit nodig!'

lEN VERDER 18-43 C D - R E C E N S I E S

27-30 M T V B R A N D N E W FESTIVAL

36 T H E D E A F

Op 17 mei organiseren FRET, MTV en

Di-Rect-gitarist Spike over zijn ander band.

3e nieuwe albums van o.a.. GEM,

013 een groot festival in Tilburg.

. FflET is gratis af te halen op zo'n 600 locaties In het land. Althans, zolang de uoorraad strekt. Ulil jij het risico uer

jiovanca. Kraak & Smaak, LeLe, Erny

Je leest er hier alles over.

Iden dat je misgrijpt, neem dan een abonnement. Je ontuangt dan ieder nummer op je deurmat uoor maar E 19,35 per jaarl

3reen, Heidevolk en Steye

VASTE

(3 nummers)! Uui nu onderstaande bon in en profiteer uan een jaar iang FRET en E gratis cd's, iUii je een nog ruimerei

4 11 B A N D S EVENTS

keuze, neem dan een abonnement ma ujunu,fretmagazine.nl. Stuur de bon in een ongefranlceerde enuelop naar: Fa. Nicl 44 D E M O N T A G E Dud,flntujoordnummer8H3, i?OG UIB Heerhugomaard. De demo van de maand is van stoFaxen l(an aol(: 07S-5625393 lerrockband TANK 86.

Met Kingfisher Sky, Oceana Company en Mariska Baars.

20 G O D F A T H E R S

" • ' ~ ~ - ~ ~ ~ ' ' - ~ ~ ^ ^

o GEM - New

Stuur m i j voor €-19^95 een jaar lanq FRET en a l s welkomstgescnenk de cd^s:

O Kraak & Smaak - Plastic People O Zuco 103 - After The Carnaval

Steve Rachmad, godfather van de techno.

«6 A G E N D A ten selectie van de concerten en fes-

26 BACKSTAGE

ivals van de komende maand.

| 0 Racoon - Before You Leave

naam

RUBRIEKEN

Perspromotor Jessica de Wal.

O At The Close Of Every Day - Troostprijs

»8-SI LIVE I N H O L L A N D

0 Giovanca - Subway Silence

l e t Paaspop, Racoon, Silkstone,

35 DE 7 HOOFDZONDEN

^aesan Shiner Twins & Harry Bodine,

U-Niq:'Soms moet je je tanden laten zien.'

0 Steye • I'm Just Here To Make You Feel

tud Muffins en Kraak & Smaak. Warm

54 D E IJSKAST V A N . . .

0 Nits - Doing The Dishes

Ziggi over eten on the road. Plus: zijn favoriete recepten.

0 Silkstone - Here In Your World 0 Jodymoon - Never Gonna Find it In

&tB&

Another Story Ik heb het afgelopen halfjaar gëèn abcirtriertïfertt op FRET gehad,

handtekening

Stuur geen geld, je krijgt een acceptgiro thuis gestuurd. *) abonnementsprijs buiten Nederland: § 25 per jaar

CD-RECENSfES: A r n o l d van H u e t

A B O N N E M E N T E N : Abonnementsprijs bin-

EINDREDACTIE:Tiemen Koopman, Gi)s

Jongeneelen, Roel Janssen. Gabnëlla wan

ADVERTENTIEVERKOOP; Keijser 18

jaar {9 nummers). Abonnementen kunnen

0 Voicst - A Tale Of Two Devils

Grob

Karsbergen, Ferenc Kooien, Martien Kooien,

Mediaproducties (OHie Schmrtz o f Ronald

o p ieder tijdstip ingaan en lopen automatisch

Ro Krom. Casper var. der K n j i t Edgar

Willemsen), tel: 020-6755308. e-mail:

door, tenzij 30 dagen voor de vervaWatum

0 Keynote Speakerz - Record

REDACTIE: Ellen Bokkinga. Ruud Lekx. D i -

Kruize, Ajex Kunst Renate Sun-Louw, Daan

ollie@k 18.ni of nDnald@k 18.nl

schriftelijk w o r d t opgezegd.

Lan Sun. G e r t Verbeek

de Mooy. Stan Novak. Bram van der F\itte,

advertenties sturen naar; fret@npi.nl

\ 0

4

Extince - Toch?

0 Hospital Bombers - Footnotes 0 lOS - Open

. ( D R E D A C T I E : T ( e m e n Koopman

Ingmar Griffioen, Niels Guns, Mirco

Jasper Schoon, Arjan van Sorge. Peter van FOTOGRAFIE: Daniel ]. Ashes, Manon

Sparrentak, Weija Steffens, Bas Verbeek, Leon

Bruininga, R!alf Collahs. Fred van Diem.

Voogt, Sasja de Vos, Roland Wetzels, Rster

Hermance van Dijk. Maarten van Essen,

van derWJ)st

D i m n n Hakke, Nick Heldemian, John Klijnen.

0 Peter Pan Speedrock - Pursuit Until Capture nog nneer keuze op www.fretnnagazine.nl zolang de voorraad strekt

nenland: € 19,95 per jaar buitenland € 2 5 p e r

Haarmans, Eric Hoogeweg, W i l l e m

Anna van Kooij. Isabel Nabuurs. Jom Spaan.

MEDEWERKERS: Frank A n t o n i e van Alphen,

Wally Cartigny. Litian van Dijk. Bnan Elstak,

li|k; Postbus 4600, 1700 A X Heertiugowaanl Voer de meest recente nieuwtjes,

V O R M G E V I N G : Dettline ILLUSTRATIES: Wanz

BUIS, Gertj an Vanden blink. Rosanna de Boen

Firma Nic. O u d , ta.v. Kathleen van der Kolk, tei 072-5671018, fax: 072-5622393, schrifte-

DRUKWERK: ww/v,printerface.nl / Senefelder Misset

Ruud Verhal Ie, Angelique van W o e r k o m .

Yoast van Baardewijk, Rieks Bakker. )ohn

ADMINISTRATIE & ADRESWIJZIGINGEN: UtTGEVER; Muziek C e n t r u m Nederiand

C O N C E R T A G E N D A : Rieks Bakker 5i.nl)

REDACTIE: Rokin I I I

concertagenda, extra demo- en cd-bespre-

1012 K N A m s t e n d a m

kingen en tal van andere pop-mformatje lees

tel. 020-3446000

FRET ook digitaal: www.fretnwga2ï>ejil

e-mail: fret@npi.nl

wwwjnyspacecom/finetmagazine


bandsevents Hls drummer li/ar de Graaf in

MUZIKKNTENURG

B

VERHUIST NAAR TILBURG

SOOI, k o r t na de release uan het mother f a r t h - a l b u m , UJit-

uma Cultuur houdt op 17 mei de jaarlijkse Muzikantendag. Dit keer niet zoals gebruikelijk in de

hin Temptation i/erlaat, kan hij

Amsterdamse Melkweg, maar in 0I3,V39 en Cul de Sac in Tilburg. Wat het Noorderslag Seminar is

niet beuroeden dat die band

voor de professional in de muziekbranche is de Muzikantendag voor de muzikant; hét platform voor inspi-

zeuen jaar l a t e r t o t de top

ratie, informatie en toegang tot een uitgebreid netwerk van meer dan honderd professionals uit de scene.

uan

Met workshops, clinics en panels kunnen aanstormende muzikanten en bands in één dag hun muzikale baga-

behoren. De reden uoor zijn

ge verrijken. Artiesten als Pete Philly & Perquisite, Alain Clark(foto), Ilse DeLange, Voicst, Room Eleven,

uertrek is simpel: De Graaf lui

Noisia, GRAM en Lucky Fonz III vertellen over de ins en outs van het muzikantenbestaan en hun sleutel tot

een band luaarin hij zijn eigen

succes.

creatiuiteit

het

qothic-genre

kuiijt

za

kan.

Die

band ujordt Kingfisher Ski^ en met het prachtalbum Hallwaï/

Tijdens de Muzikantendag kunnen bezoekers experts het hemd van het lijf vragen, demo's laten beoordelen door programmeurs, recensenten en labels, een kijkje in de keuken nemen van bekende artiesten en

Of Dreams

actief deelnemen aan interessante workshops en clinics. Daarnaast worden in Rock O N Roll Stories de

8DD? het eerste uiapenfeit.

uerschijnt

eind

beste anekdotes en sterkste verhalen verteld door Koos van Dijk (manager Herman Brood), Johannes de Boom (The Shavers), Anneke van Giersbergen (Agua de Annique) en Denvis . Een ander vast onderdeel van de Muzikantendag is de uitreiking van de prestigieuze Duiveltjes: dé muziekprijzen van Muziek Centrum Nederland (voorheen NPI) voor de beste Nederlandse popmuzikanten en het beste poppodium van het afgelopen jaar Ook 's avonds staat 013 volledig in het teken van de Nederlandse popmuziek: MTV en muziektijdschrift FRET organiseren er het MTV Brand New Festival. Kijk voor alle informatie hierover op pagina 27, 28, 29 en 30.

advertentie

WINNAARS

FRET

REMIXWEDSTRIJD

[iu(i;l)fö(tii]iiiuvG knze oproep om remixen te maken V

/ \ivoor de deel 2 van Dutch Rare

Groove is massaal opgevolgd. Maar niet alleen de kwantiteit was hoog. ook de kwaliteit. Zelfs zo hoog dat we niet drie, maar zes winnaars hebben gekozen. Deze talentvolle producers krijgen du! allemaal een track op Dutch Rare Groove, een dubbelalbum voi obscure en/of vergeten funky juweeltjes van Nederlandse makelij opgenomen tussen eind jaren zestig en begin jaren tachtig. Net als op

»

naar het zoveelste gothic bandje. We zijn absoluut niet stijlgebonden.

het tweede plan. Ik wilde echter serieus iets met mijn eigen muziek

We combineren Keltische invloeden met progmetal-elementen.Wat

gaan doen en toen bleek dat er binnen het WT-concept geen mogelijk-

dat laatste betreft is Porcupine Tree een lichtend voorbeeld. Andere

heden waren, besloot ik het op eigen kracht te gaan proberen. Ik

ijkpunten zijn Tori Amos, Clannad en Mike Oldfield. We houden nu

schreef in die tijd overigens nog niet samen met zangeres Judith Rijn-

eenmaal van contrasten. Uit de recensies blijkt dat we goed begrepen

veld. Het was progrock met fusion-invloeden waarbij ik een zanger in

worden. Met name in de VS, waar de plaat sinds maart verkrijgbaar is,

gedachten had. Ik propte er van alles in waardoor het een beetje

weet men ons op waarde te schatten.'

muzikantenmuziek werd. Pas nadat Judith erbij kwam, is het de huidige

Hij vervolgt:'De Kingfisher is een ijsvogel, een klein kleurrijk vogeltje

vorm gaan aannemen. Judith bleek erg goed in het filteren van mijn

met een scherpe snavel waarmee het op brute wijze vissen vangt.

ideeën en bovendien voegen haar zanglijnen veel toe.'

Die gedachte past goed bij de muziek want die slaat ook om van lief-

Hoewel de muziek van Kingfisher Sky veel gelaagder en veelzijdiger is

lijk naar bruut.Tekstueel volgen we geen vast concept, maar we laten

dan die van W i t h i n Temptation, w o r d t Ivar toch veelvuldig met zijn

ons graag inspireren door menselijke emoties zoals obsessief gedrag

oude band geconfronteerd.'Gezien de voorgeschiedenis is dat haast

en manipulaties. Maar ook mythologie leent zich uitstekend voor onze

onontkoombaar, maar ik heb me er nooit druk om gemaakt. Ik schaam

muziek.We proberen de spanning die onze muziek oproept te verste-

me niet voor die band. Als ik dezelfde muziek was blijven maken, dan

vigen middels mysterieuze teksten.'

had ik net zo goed in W T kunnen blijven. Binnen KS is het referentie-

www.kingfishersky.com

kader een stuk breder. Dat is ook de reden geweest voor Suburban

deel I uit 2005 komen op cd I wederom de originelen en op cd 2 de

SAE INSTITUTE: AUDIO I FILM I WEB - OPLEIDINGEN

n mijn WT-periode schreef ik al eigen werk, maar het kwam altijd op

I

om ons te tekenen. Ze geloven in ons concept en waren niet op zoek

remixen en/of remakes door heden-

tokct .Sfan Novak ,^j*»

daagse dj's en producers. De win> certificaat, diploma & degree opleidingen

> een Apple Macbook als onderdeel van je cursus!

naars zijn Pax & Pry (ook lid van de Utrechtse band Illicit), New (Vince

> 50 scholen wereldwijd

> Internationaal netwerk

van Reeken en dj Stijn van Strien),

> uitgebreide studio's

> praktijkgerichte training

SEC

(Serge

O

Snoep), Arthur

Haan) en T.O.R (Geert Haen, Jasper

D:

Kuper, Gertjan

In The Living. De halve finales van de

Rombouts, Funnysounds (John den

Bachelor of Recording Arts in 27 maanden!

I N S T I T U T

i I I EE

Bel voor een gratis brochure Rotterdam: 010-4117951 Amsterdam: 020-622879Q www.sae.edu^JJI^ '

GROTE PRIJS T H U I S O P DE BANK

Smit en Sybren

Steensma). Zij staan straks op het

e Grote Prijs van Nederland heeft

STArt DE ?Art

de samenwerking gezocht met Live

categorie Singer/Songwriter

zullen in

album naast de remixen van bekende

september bij mensen thuis worden

namen als Pete Philly & Perquisite,

gehouden. Live in the Living organiseert

Eboman, DJ Maestro en Git Hyper

al sinds 2002 akoestische concerten in

Dutch Rare Groove II verschijnt na de

huiskamers in Nederland (en inmiddels

zomer.

ook in Duitsland, Spanje en België).Waar en wanreer de halve finales zijn, wordt later bel-end gemaakt. Hou daarvoor de website www.groteprijsvan.nl gaten.

in

de

I

LEUt: DAT JE HoG EVEU JE OUDE HITJE iloEMT.... WAAR WAT VoUD JErtüVAU MiJrt oPTREDErt?

DooR {A)^l^2


bandsevents

50 NACHT VAN DE NEDERPOP OP TELEVrsiE JAAR n 2008 is het vijftig jaar geleden dat de single Rock Little NEDER Boby Of Mine vanTheTielman Brothers de geboorte van de ,POP

jKrom

I

Nederlandse rock & roll inluidde. Het hele jaar w o r d e n er

W h a t g o e s around...

daarom allerlei activiteiten georganiseerd die te maken hebben met 50 jaar Nederpop. Ook de televisie doet mee aan

:. Als je veel speelt, verzamel je 'kleedkamerver' halen' en in één van de mijne is Hagenees Paul

het jubileumjaar. O p 3 mei zendt de NPS de Nacht van de

- Jan Bakker, vriend, meestergitarist, het lijdend

Nederpop uit, een tv-marathon op Nederland 3 waarin presentatoren Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis de kijker

voorv^erp. H e t is 1999, we spelen samen in tongue

meer dan drie en een half uur lang meenemen op een reis

hiphopband en een poging om Ten en mij weer

langs een halve eeuw Nederpop.Van de eerste muziekitems

FatFunk & Nicotine, een live native

in één band te krijgen na onze Gotchal-succes-

uit het Polygoonjournaal t o t aan meer recente live-registra-

sen.Ter voorbereiding op onze voorprogram-

ties van Pinkpop en Lowlands, maar ook obscure interviews,

ma's voor Postmen doen we een try-out show

reportages en clips uit het Nederlandse poparchief. De kijker

in De Instuif in W i j k aan Zee.

krijgt pareltjes te zien uit de schatkamers van Hilversum:

interuieiu IHariska

Baars uit

Leiden

is

standaard tiestE.

De Slagroom Op De Taart (1)

popar-

Haar cd's,

uitgebracht de

Beats Me!

geen

naam

Committee,

onder

En dan nu de slagroom op de taart: de vergoe-

soccer

dingsaanspraken die voortvloeien uit de aan

kunnen

muziek gerelateerde rechten. In de vorige Beats

omschrei/en ujorden

Me! schreven we over de taartvulling die is

als een interactie

opgebouwd uit auteursrechten en naburige

MAR IS KA BAAR

tieve' auteursrechtvergoedingen. W i e krijgt

rechten. Deze maand staan wij stil bij de 'collec-

'Ik pas me niet al te veel a

Instuif. Alle apparatuur komt met een buggy over het strand aan en we stellen de spullen op. Paul Jan arriveert. Brasa's alom, koffie erbij, uh...waar is je gitaar? PJ speelde toen bij de Anouk-band en was gewend geraakt aan haar

Both Sides Now, een oude Sandy Coast uit 1966, een korte

tussen

en

Uitgangspunt is dat componisten voor de open-

road movie met Long Tall Ernie And The Shakers, een jonge

stilte, een samen-

baarmaking en de mechanische reproductie van

Heddy Lester in de band April Shower. Nederlandse glam-

merking

uan de

hun composities in Nederland 100 procent van

rock, punk, new wave en hiphop.Van minder bekende arties-

oren, de rest uan

de door Buma/Stemra geïncasseerde vergoe-

ten t o t en met de usual suspects, van de Fouryo's via Herman

het lichaam en de

dingen uitgekeerd krijgen, zeg maar de gehele

Brood t o t en met de Urban Dance Squad, a

ruimte eromheen.

auteursrechtelijke

tonen

tekstdichter en componist allebei 50 procent

de. Bleek wegtrokken stelt hij vast dat een Fat-

van genoemde taartvulling. De taartdelen wor-

Funk-gig geen Anouk-gig is. Compleet geroutineerd

was hij naar 'de volgende

den kleiner als muziekauteurs met een muziek-

show'

uitgever een uitgavecontract sluiten. Waar

v e r t r o k k e n , vergetend dat hij zelf v o o r zijn

D

gitaar moest zorgen. Een telefoontje naar Haarlem levert snel een verse Telecaster op dus er kan gespeeld worden, maar het verhaal

e weg richting naturelle schoonheid is

Voor soccer Committee werkt de nu 32-jarige

vaak minder geplaveid dan gehoopt. En

zangeres graag alleen om zo dicht mogelijk bij

de uitleg van lieve Mariska is er een vol ver-

haar zelf en de essentie van de muziek uit te

leeft nog steeds, tekenend als het is voor een

kleinwoordjes. 'Toen ik de gitaar ontdekte,

kunnen komen.'De grootste voorwaarde om

olijk soort beroepsdeformatie.

vond ik alles eraan zo wonderlijk.Vooral het

op deze manier bezig te kunnen zijn, is dat ik

I 2008. W e rijden

met Kraak & Smaak in de

nightliner van Toon naar Londen, in plaats van vliegen zoals we de vorige keer deden. Dat betekent dat we op onze eigen apparatuur kunnen spelen en dat stemt ons vrolijk: er gaat niets boven je eigen spullen. We spelen we op het aansprekende Breakspoll-festival in club

I • I

mijn hoofd. Eenmaal aangekomen in Londen laden we de spullen uit en na een kleine inventarisatie blijkt dat mijn halve drumstel nog in

luisteren naar losse klanken fascineerde me.

ontvankelijk ben, zodat ik geraakt kan worden

MUZIEKCAFES

Hoe verhouden die klanken zich t o t elkaar en

door wat ik zie of hoor Dat lukt niet altijd. Dat

M

uziek Centrum Nederland organiseert deze lente enkele informatieve

muziekveld. Steeds over actuele onderwerpen, met daarna een borrel. De muziekca-

Muziek Centrum

^^s zijn gratis en vinden plaats in het nieuwe onderkomen van het MCN aan het

Nederland

Rokin I I I in Amsterdam. Aanmelding vooraf is noodzakelijk en kan door een e-mail

muziekcafés voor muzikanten, componisten en andere professionals uit het

te sturen naar ewout@muziekcentrumnederland.nl. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan!

crew. Het inladen was dus niet door onze vas-

zeven uur 's ochtends niet helemaal bij met

M C N ORGANISEERT

men

Fabric in Londen. We reizen met aangepaste

te mensen gedaan en ik was er bij vertrek om

Programma Donderdag 8 mei - Koppen dicht!!! Stilte aub... Wordt er te veel gepraat tijdens popconcerten? Juist te weinig bij klassieke concerten? Hoe verschuift de concertetiquette? Welke rol speelt de commercie hierin? Popmusici, klassieke musici en concertetiquetteexpert Cas Smithuijsen bespreken deze heikele onderwerpen. Aanvang: 16:00 uur.

rental

in

Londen

heb ik op een ingehuurde kit kunnen spelen, maar ik heb

Jan

verhaal

moeten denken. What goes around...

zijn de moeilijkere periodes. H e t zal nu o o k weer wel even duren voordat er nieuw solo-

Daarbij wilde ik over kleine dingetjes vertellen

werk verschijnt. Er w o r d t aan gewerkt en de

die me raakten. Met gitaar en stem werden dat

werkwijze ontwikkelt zich. Ik blijf zelf in ieder

wereldjes op zich, werkjes van geluid, die voor

geval de lijnen wel zien, omdat ik er constant

mij overeenkwamen met wat ik meemaakte. Ik

met mijn neus bovenop zit en vaak vrij precies

kon een beeld maken door geluid in de ruimte

weet waarom ik iets op een bepaalde manier

te plaatsen en daar zelf naar te kijken. Die

doe. Ook als ik de boel juist even opengooi.'

krijgt de muziekuitgever de 'muziekuitgaverechten' op onder andere de uitgifte van bladmuziek en muzikale bewerkingen. Is zo'n muziekuitgever aangesloten bij Buma/Stemra dan is voor muzikale werken zonder tekst de Buma-taartpunt voor de muziekuitgever 33,34 procent en de Stemra-taartpunt 50 procent. De oorspronkelijke taartpunten van de componist lopen dan terug van 100 procent t o t 66,66 procent (Buma) en 50 procent (Stemra). Bestaat het muziekwerk uit tekst en compositie, komen de taartpunten van de componist en tekstdichter uit op 33,33 procent en die van de muziekuitgever op 33,34 procent.

we'kwijze heb ik uitgebouwd.'

Haar muziek lijkt bijna te puur, te breekbaar, te

Ma-iska Baars staat ook open voor experimen-

stil en te intiem voor op een podium. Toch

Voor de eenvoud zijn de taartpunten van de

ten met anderen. Samen met Wouter van Veld-

treedt Mariska Baars graag op. Z e vindt het

(sub)(tekst)bewerkers, subtekstdichters en sub-

hoven en Rutger Zuydervelt (Machinefabriek)

niet heel moeilijk om het publiek stil te krijgen.

uitgevers buiten beschouwing gelaten en is de

bracht ze onlangs de cd Zeeg uit met één live

'Ik speel eigenlijk altijd wel voor een luisterpu-

gehele muziektaart beperkt gebleven t o t de

opgenomen track van 37 minuten. Een impro-

bliek en die zijn stil. Ik kies alleen v o o r leuke

exploitatie in Nederland. Algemeen geldt dat

visjtie van minimale gitaarklanken die samen-

optredens, op bijzondere plekken. Ik pas me

hoe méér rechthebbenden voor het feestje zijn

De games-sector wint in rap tempo aan belang. Dus ook de muziek die ervoor nodig is. Hoe zit die sec-

vloeien met loops, effecten en geluiden uit een

niet al te veel aan de omstandigheden aan. Ik

uitgenodigd, de taartpunten kleiner zullen uit-

tor in elkaar? Hoe maak je muziek voor games? En wat zijn de toekomstige applicaties en kansen? Met

mecalofoon en kraakdoos. Later dit jaar ver-

speel met de volgorde van nummers. Dat

vallen. Aan de andere kant betekent exploitatie

Johan van den Wijngaarden en Thomas Pearce van Coded-Illusions en Streamline Sounds. Aanvang: 14.30

schijnt er via uitgeverij Onomatopee een

gebeurt heel gevoelsmatig in de voorbereiding.

van muziek in het buitenland ook méér inkom-

uur

boekje m e t cd, waarop een combinatie van

Maar de nummers zelf hebben een heel precie-

sten en dus een grotere taart. Hoe je het ook

muziek voor drie gitaren en gesproken Friese

ze vorm.'

wendt of keert: it's all about the money'.

tekst Willem Jongeneelen

Marie José Spit (spit@bousie.nl)

nog dagen aan dat Paul

hoe werken ze met elkaar? Ik wilde graag heel goed kunnen luisteren naar wat er gebeurde.

Buma/Stemra de 'muziekauteursrechten' bezit,

Donderdag 29 mei - Muziek voor Games

de Leidse studio staat. Een kleine paniek maakt zich van mij meester Dankzij de 24 hour

taartvulling. Bestaat het

muziekwerk uit tekst en compositie, dan krijgen

Kijk voor alle info op v^ww.SOjaarnederpop.nl

crew die de apparatuur vervoerde en opstel-

Muziekauteurs die bij Buma/Stemra zijn aangesloten, hebben recht op een eigen taartpunt.

Boudewijn de Groot met £r Konden Andere Tijden, Euson met O p een lome zondag verzamelen we in De

wat?

Donderdag 12 juni - Succes met nieuwe media

gecichten, gemaakt door Baars, Zuydervelt en

Hoe kunnen jazz- en klassieke musici succes boeken met behulp van de nieuwe media? Enkele lessen uit

de Droers Jan en Romke Kleefstra, te horen zal

verschillende genres. Nuttige tips, informatie en inspiratie door onder meer Dagmar Heijmans van

zijn

Sellaband en David Bazen van het Koninklijk Concertgebouworkest. Ook muziek én tips van Hyves-succesband Nou En. Aanvang: 14.30 uur

Björn Schipper (schipper@bousie.nl)


bands^^^*^*^

NIEUWE NIJMEGENAREN ZINGEN FRANK BOEIJEN

TALENT W A N T E D

D

D

e aanmeldperiode voor de Grote Prijs van Nederland is verlengd t o t 30 april,

zijn voltooiing. Bekende Nijmeegse muzikanten en nieuwe Nijmeegse artiesten werken samen om nummers van Frank

onafhankelijk van elkaar beoordeeld en elke

Boeijen, onder andere in het Duits, Portugees, N o o r s , Bos-

act krijgt dus na afloop van de aanmeldperiode juryrapporten

toegestuurd. De

nisch, Spaans en Arabisch te vertolken. Het project wil een

jury

gastvrije daad stellen tegenover de intolerantie, angst en

bepaalt aan de hand van de ingezonden tracks of de aangemelde act, band of songwriter live w o r d t bekeken. Deze acts maken dan grote kans om gekozen te worden als één van de twaalf halve finalisten (in desbetreffende categorie). www.groteprijsvan.nl

koers. Dit laatste project van de Stichting Groeten uit

Nijmegen (bekend van de ode aan Nina Simone-cd) nadert

ledere aanmelding wordt door drie juryleden

drie

e voorbereidingen voor de cd De Ontmoeting liggen op

bekrompenheid die momenteel door het land gaat. Henk Wanders - drummer van Boeijens Zwort Wit - is de initiator van het project: 'Nijmegen is met de komst van de nieuwe Nijmegenaren een bloeiende muzikale wereldstad geworden. Het leek me mooi om die muzikale en culturele rijkdom te verbinden met het werk van Frank Boeijen. Zijn liedteksten sluiten heel goed aan bij de thema's van De Ontn)oeting: afscheid, reizen, pijn, heimwee, (niet) welkom zijn.' Het initiatief wil een daad stellen tegenover de bekrompenheid die volgens Wanders onze natie ont-

StadsSpelen is een strijd tussen de inwoners van de Amsterdamse stadsdelen. Ruim drieduizend Amsterdammers tonen hun talent in vijf competities: dans, koken, voetbal, quiz en muziek. De finale

vindt

plaats op

22 juni

tijdens

de

Amsterdamdag op de Dam. Straatmuzikanten, conservatoriumstudenten, jazzzangeressen of kerkkoren: iedereen is welkom. De hoofdprijs is duizend euro. Kijk voor alle informatie op vrtvw.stadsspelen.nl.

siert. Frank Boeijen zelf heeft voor de cd een nagelnieuw nummer geschreven, de enige Nederlandstalige bijdrage op De Ontmoeting. Een indrukwekkende lijst van collega-muzikanten verleent medewerking, onder wie Oulfa Rouached (foto), Kevin Cook, Anneke van Giersbergen, Sven Ratzke, Philippe Poffé, Bert Hoogma, Mariska Petrovic en het Colourful City Koor Iedereen werkt belangeloos mee en de opbrengst van de cd komt ten goede aan de Stichting Vrienden van het KOC (Kinder Oncologisch Centrum Nijmegen. De cd-presentatie, waarbij de bedoeling is dat alle muzikanten meedoen, vindt plaats op dinsdag 20 mei in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Burgemeester Thom de Graaf zal de avond openen en de presentatie zal worden gedaan door Fons de Poel. tekst Frank Antonie van Alphen genre nleuu leuen in op

Na Anouk, Kane en Di-Rect gaat Edwin Jansen

uoorproefje uan de officiële debuul-cd For The Boatman diE bin

met zijn bedrijf AT Productions opnieuw op zoek

nenkort uitkamt.

label moet een nieuwe scene creëren. Dat we samen complete bandavonden gaan organiseren.'

naar talentvolle muzikanten om een super rockband te formeren uit verschillende individuele muzikanten. Edwin Jansen:'Dit is een tegenreac-

maar een label zijn gestart. De samenwerking tussen de bands van het

NEDERLANDSE WERELDMUZIEK PRESENTEERT

A

Is hebben gegeven ben ik de eerste vijftien ls we een concert com

Naast de officiële release heeft Oceana Company kortgeleden een

na helemaal kapot. De muziek komt van ver. Het zit minuten daarna

demo de deur uitgedaan om alvast een buzz te creëren, vult Ferweda

et tweedaagse festival Dutch Blend Meeting, op |

diep. We zijn duidelijk geen spring-in-het-rond-bandje', legt frontman

aan. 'We hebben een lange aanloopperiode, zijn bezig op een hoger

vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2008 in De Doe-

en zanger/gitarist Matthijs Herder zijn passie uit.'We hebben een die-

plan te komen. De promo was Demo van de Maand in FRET, Onge-

ZICH OP DUTCH B L E N D MEETING

Niets ten nadele van zo'n talentenjacht, ik heb

H

met veel plezier meegedaan aan Idols I en 2,

len en W M D C in Rotterdam, staat helemaal in het |

pe sound die woest waait als een oorverdovende storm. Met immense

kend Talent van de Week, Hit Of The Week bij Radio Mortale en num-

maar het levert al een aantal jaren één bepaald

teken van de Nederlandse wereldmuziek. Naast con-

dynamiek continu opbouwen en ontladen.'

mer I bij de Indie Chart van Musicfrom.nl.'

soort artiest op, die zich vooral richt op een jon-

certen van zo'n 25 Nederlandse bands is er een beurs

De band komt uit de stal van het nieuwe alternatieve label Space Jam

Invloeden en bands waar de bandleden veel naar geluisterd hebben

gere doelgroep en meestal zonder band optre-

waar professionals uit binnen- en buitenland elkaar ontmoeten. Ook wordt de eerste Dutch

Records. Een initiatief van de mannen achter Astrosoniq, legt gitarist

zijn namen als Motorpsycho, King Crimson en Celestial Season.Toch is

dens verzorgt.' Met deze zoektocht wil AT

Blend Music Guide vol informatie over de Nederlandse wereldmuziek scene (van bands,

Michiel Ferweda uit.'De opnames zijn ongeveer twee jaar geleden

Oceana Company de klassieke stonerrage wel ontgroeid, denkt Her-

Productions een kans creëren voor muzikanten

podia, festivals, platenlabels tot boekingsbureaus) gepresenteerd. Op zondag 2S mei kunnen

begonnen toen ik stage liep bij de studio van Marcel van deVonder-

der.'Het zijn zeker onze helden, maar wij gaan anno 2008 veel verden

waarbij vooral een lange termijn-ontwikkeling

bezoekers het weekend afsluiten met het Dunya Festival. Bands die tijdens Dutch Blend Mee-

voort in Oss. Hij is naast zijn band ook actief als producer en heeft de

Onze roots liggen er wel, maar we zijn veel melodischer, spannender

het uitgangspunt zal zijn. Dus ben je een begena-

ting optreden, zijn o.a. Zuco 103, New Cool Collective(foto), Drums United, Amsterdam

plaat helpen vormgeven.'

en dynamischer.'

digd gitarist, bassist, drummer, toetsenist of zan-

Klezmer Band, Ronald Snijders en N O Blues. Check www.dutchblendmeeting.nl.

Volgens Herder moet het Space Jam Records platenlabel een collectief

tie op Idols en X-factor-achtige programma's.

ger/zangeres, stuur dan voor I mei een live video

worden, dat meer biedt dan alleen cd's.'De mensen er achter zagen

van jezelf (mag een link naar YouTube of iets der-

zoveel goede muziek op de plank blijven liggen, dat ze daarom zelf

gelijks zijn), een paar goede foto's en een bio naar rocktalent@atproductions.com (max. 5 MB) en

tekst Jasper Schoon

BATTLE OF SCHOOLBANDS BARST LOS

geef ook aan waarom jij denkt dat je de juiste

B

persoon bent voor deze nieuwe rockband.

De

inschrijving voor

het

NK

Grunten

is

geopend. Naast de reeds bekende bloedbokaal kun je ook een microfoon met inscriptie en twee dagen in de studio van Excess Studios ter waarde van 700 euro winnen. Inschrijven gaat via nkgrunten@gmail.com met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer NK Grunten 2008 is op 13 juni in poppodium Bazart in Den Haag.

innenkort gaat voor het derde achtereenvolgende jaar de Battle of Schoolbands van start. Dit is dé muziek-

competitie voor scholieren in het Voortgezet Onderwijs. Zondag 6 juli is de finale in Studio 47 in Hilversum, waarin de beste twaalf schoolbands het tegen elkaar opnemen. Het prijzenpakker bestaat uit de SchooLicks wisselbokaal, apparatuur, bandcoaching, studiosessies en een festivaloptreden. De eindstrijd w o r d t live opgenomen en rechtstreeks via internet uitgezonden. Bands kunnen zich tot en met 16 mei opgeven via de site www.schoollicks.nl. De finalisten worden gekozen door een vakjury onder leiding van Di-Rect-zanger Tim Akkerman en andere professionals uit de popscene.

T O P

T

N O T C H GAAT SAMENWERKEN MET UNIVERSAL MUSIC

op Notch, het grootste Nederlandse hiphoplabel, bekend van onder andere Extince, Opgezwolle.The Opposites (foto),Typhoon en De Jeugd Van Tegen-

woordig, gaat samenwerken met Universal Music.Top Notch zal zich ook vestigen in het kantoor van Universal Music in Baarn.'Universal Music is wereldwijd marktleider op het gebied van hiphop dankzij labels als Def Jam en Interscope en wij zijn dat al jaren in Nederland', aldus Top Notch-baas Kees de Koning.'Deze

~

samenwerking voelt dan ook als een logische stap.' De eerste release die uit zal komen onder deze nieuwe samenwerking is De MaMne, het tweede album van De Jeugd Van Tegenwoordig.

,: ^ ^ ^ • ^ , - '


bands wents NIEUW ALBUM VAN

ZUCO103

KORT N I E U W S

In een uitverkocht Stadion De Vechtse-

E

ind april is het nieuwe album van Zuco 103 uitgekomen: After The Carnaval. De band, bestaande uit Lilian Vieira, Stefan Schmid en Stefan Kruger, liet al weer tien jaar geleden voor het eerst van zich horen./\/ter.

banen in Utrecht vond half april de ont-

The Carnival is het vierde studioalbum.'Tussen toeren en de geboorte van mijn zoon door zijn we in Brazilië

knoping plaats van de Donnmelsch Clash

geweest', zegt zangeres Lilian Vieira.'Hier heb ik een groot deel van mijn teksten geschreven.' Stefan Kruger:

of the Cover Bands 2007/2008. De acht

'Na 10 jaar van toeren en produceren - een fascinerende periode - waren we blij en trots naar onze roots

beste coverbands van Nederland streden

terug te keren. Op ons eerste en eigen label Dox Records. En klaar voor het volgende carnaval.' In de vol-

om de hoofdprijs. De Rockabilly cover-

gende FRET een uitgebreid interview met de band. De komende tijd tourt Zuco 103 in binnen- en buiten-

band Big Shampoo & The Hairstylers

land.

werd door de jury als beste coverband

stemde voor Metallica tributeband Pre-

Live 29 april, Koninginnenach Den Haag

van Nederland gekozen. Het

publiek

sent Danger • Singer-songwriter Stevie

10 mei, Festival Vicar Proyect Almeria (Sp)

Ann treedt in mei en juni vier keer op als

1 6 mei, P60 Amstelveen

supportact tijdens de voorjaarstournee

17 mei, Kokopelli Festival Gullegem (B)

van Blof. De 21-jarige zangeres zegt op

18 mei, Festival Parkfeest Oosterhout

haar website vereerd te zijn om de ope-

25 mei. Dag van het Park Utrecht

ner te mogen zijn voor 'misschien wel

7 juni, Festival de l'Estaque Marseille (F)

Nederlands grootste band'. • Are You

8 juni, Paris Jazzfestival Parijs (F)

W i t h Me! heet de nieuwe cd van Blimey.

1 2 juli. Music au Pare Rosny sous Bols (F)

Naar aanleiding van het album presenteert de groep de interdisciplinaire voor-

R O C K A C A D E M I E GAATSAMENWERKEN MET R O U G H T R A D E

stelling Telescope Dancer, een samenwerking tussen Blimey!, choreograaf Maaike

E

van Dijk en filmmaker Maureen Prins. • Deze zomer staat Doe Maar twee maal in

Content Exploiutie Maatschappij. Kortweg RACEM. Het bedrijf wordt

de Rotterdamse Kuip. Alsof de tijd heeft

gerund door studenten en startte eind vorig jaar met een eigen label,

stilgestaan, verschijnen ook alle albums

boekingskantoor en songuitgeverij, met als doel studenten een betere

van de populaire groep uit de jaren

start te geven in hun carrière. Het label gaat nu samenwerken met

zeventig en tachtig opnieuw op vinyl. •

Rough Trade Distribution, dat voor internationale artiesten als Katie

Een andere band uit de jaren tachtig is

Melua, Chris de Burgh, en Marillion werkt.

ook nog steeds actief: Het Goede Doel.

De samenwerking omvat de fysieke en digitale distributie van alle

Frontmannen Henk Westbroek en Henk

artiesten die op het label verschijnen voor een periode van twee jaar

Temming brengen na tien jaar weer een

Vrijdag 9 mei zal het eerste album van Nina June (foto) uitkomen in

nieuwe cd uit, getiteld Gekkenwerk. Het

gratis

aangeboden

GRAM nEËlW.

umvuim r.LiMi[:s u i JSTAHB

DEüflPI

JAMBESHIES DEMUDÜKTER! | L g | r

n \1\[\k\

komst in de muziek. Omdat RACEM een echte speler is. kunnen we

LPG presenteert zijn nieuwe cd W i t h The

externe marktpartijen aan ons binden. Daarnaast is RACEM een fan-

Earth Above Me tijdens zes zogenaamde

tastische leeromgeving voor studenten die nog aan het begin van hun

keldershows. Op Koninginnedag, woens-

carrière staan.'

dag 30 april, staan ze driemaal in de kelder van Vera in Groningen en een dag

mê •#*ip';-^:?%ïè:;fr>''''

HTHRIE

nen we onze studenten betere kansen bieden op een succesvolle toe-

www.it-staffing.nl. • De Groningse band

y^iËf^^M

HMASHINli GUITAR J ! f [^

directeur van de Rockacademie, zegt:'Met de komst van RACEM kun-

via

HENK WESTBROEK

•:TAL

R RtlTH (HEEF) •*Öt!

JIGEY n.i EXPERTS ' JUINfeSHAAK

LHHKY FHNZ II!

later drie keer in de kelder van het Amsterdamse Paradiso. • De NederlandNOG VIER KEER

se dj's blijven wereldwijd populair. Bij de

JOVINK & THE VOEDERBIETELS

afgelopen uitreiking van de International

wederom t o t beste dj ter wereld geko-

D

zen. De Nederlander kreeg daarnaast een

de editie van het Klasse Gala (Zieuwent) op 20 december en een optre-

prijs voor Best Full Length DJ Mix CD. Er

den naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de gemeente Tynaario

waren ook awards voor Armin van Buu-

(Zuid Laren) op 10 oktober Daarnaast is de band aanwezig op hun

ren (beste Europese dj en Best Radio Mix

eigen feestje, het Zwarte Cross Festival. Dit evenement wordt gehou-

Dance Music Awards in Miami is Tiësto

PETE PHILlYlWlUISITBi

Nederland. Dit is de eerste lancering van RACEM. Bertus Borgers,

album w o r d t door het detacheerbedrijf IT-Staffing

nkele maanden geleden kondigde de Fontys Rockacademie aan een eigen muziekmaatschappij te beginnen: de Rockacademie

VniIIHT^MM V39

e Achterhoekse rockband Jovink & the Voederbietels geeft dit jaar slechts vier optredens: een clubshow in Podium (Rijssen) op I I juli, bij de twaalf-

Show), Sander van Doorn (beste nieuw-

den op 25, 26 en 27 juli in Lichtenvoorde. De rockband besloot vorig

komer), 538 Dance Department (Best

jaar rigoureus te minderen als gevolg van gezondheidsklachten van bas-

Podcast) en ID&T (Best Event Promoter).

sist Gijs Jolink. Het afscheidsconcert vond 28 oktober 2007 plaats in Laren. Daarna bracht de groep nog de single Jovink Rot op en de dvd 15 Jaar Rock 'n Roll Ajovink uit.

dcBanUt -ioae^ :SQ5 ^

GÜm Q

Inteffw» ^^

H ' «•»»•«"«

MMF II •

GUarnt

KSIMIIWEIiaBICT

^p-

-—na

•jüBö 0 H _ 4 H »

'^0^

m


'Het IS bandje spelen, maar dan echt'

werd voor het nieuwe album. Daarna zijn we alles gaan inkleuren, in ongeveer een jaar t i j d . O m de zoveel tijd kwamen we bij elkaar voor de toegevoegde waarde, dat was perfect weet je wel, vrolijk. Het is bandje spelen, maar dan echt.' De opnames werden gemaakt in de studio van nieuwe d r u m m e r en 'knoppenman' Jonas Filtenborg. Hij kreeg, samen met basgitarist Koen Lommerse.de productionele leiding. 'Dat voorkomt allemaal eindeloze discussies; als er knopen doorgehakt moesten w o r d e n , deden zij dat. Dat kan prima bij ons,geen gezeur!' Die vier dagen bleken een goudmijn te zijn waar de band rijkelijk uit kon putten. ' O p dat moment waren we superrelaxed. Dat gevoel zit d o o r de hele productie, dat het goed was. Ik kan er nog steeds met volle overtuiging naar luisteren.' Het contrast met de totstandkoming van de vorige twee albums is g r o o t . Beef uit 2002 is met Bitty Mclean (UB40) opgenomen in Engeland, Last Rudy Standing met Michel Schoots (Urban Dance Squad) in de ICP-studio's in Brussel.'ICP was gewoon een waanzinnige ervaring. Je hebt er alles, alle versterkers, alle gitaren, een zwembad, flipperkasten. Nu zaten we in een hokje van drie bij drie. De noodzaak was er nu om het budget zo laag mogelijk te houden.' Both v e r t e l t het met een grote grijns, zonder enige w r o k . ' H e t bevalt allebei.'

Het eigenzinnige nieuwe album TilS

(JriQind.1

van Beef zindert van liet pure

'' speelplezier De band heeft de productie zelf op zich genomen en muzikale vrienden gevraagd om gastbijdragen te leveren. Zanger Pieter Both: Op een gegeven moment zitje vol, en dan moetje gaan man!

12

L

Braggen aaiend enthousiast is Both als

Nederlandse muzieklandschap. Toch lag daarna

'Wat is dat eigenlijk, The OriginaR' filosofeert Both

hij boven een l<op l<offie en

'ineens alles open', in de w o o r d e n van Both. Het

over de veelzeggende titel van het nieuwe album.

een jointje in een Amsterdams

contract met PIAS liep af. drummer Hansz Deijnen

'Iedereen kan zich wel the original noemen, het is

cafĂŠ v e r t e l t over de nieuv^e cd. Beef

verliet de band en Beef moest zich bezinnen op de

een beetje tongue in cheek. W i j zijn The Original

staat in de startblokken voor een her-

volgende stap.

Beef, maar dat waren we altijd al. Je creĂŤert je

nieuwde verovering van Nederland.Al

De oplossing om de 'moeizame situatie' te door-

eigen wereldje, dat hebben we altijd al gedaan, ook

in 2005 wist de band met Lost Rudy

breken bleek eenvoudig: gewoon gaan spelen. Both:

met de titel Last Rudy Standing, weet je wel, zijn wij

Standing een g r o o t publiek voor zich

' W e hebben een opnamesessie gedaan van vier

de laatste der Mohikanen?' Hij klopt zichzelf met

te winnen - en bewees en passant dat

dagen. In die dagen hebben we zoveel gejamd en

zijn vuisten op de borst.'Een beetje braggen mag

reggae meer is dan een niche in het

zoveel goede dingen gedaan dat het de blauwdruk

toch ook wel, dat h o o r t erbij.' 13


'Cpminercreei succes, dat heb je niet in de hand'

LIQUID SPIRITS Een eigentijdse souifamilie

Ris ie ziet uuat een bullshit er soms uitgabracht luordt'

D

f^f

e laatste Liquid Spirits-release is een hecht samenwerkingsverband van een stel professionele muzikanten. We

hebben met dit project eindelijk weer eens een echt bandjesgevoel', zegt bassist Manuel Hugas, in reactie op de vraag wat de

Both geniet ervan onn dat soort geintjes uit te halen in zijn tel<sten,

nieuwste cd voor hem inhoudt.'Veel bandleden zijn sessiemuzi-

maar daarnaast heeft hij ook een serieuze kant.'Het nummer P's

kant en dankbaar voor het werk bij de grote artiesten. Maar

heb ik geschreven omdat ik letterlijk zo ziek werd van het journaal

deze productie is echt onze eigen muziek. We hebben heel duidelijk een groep gelijkgestemde zielen gevonden.'

dat ik de tv uitklapte en ben gaan schrijven. Het is niet zo dat ik per se die boodschap op de cd wil hebben. Als het geen goed nummer

live

Bassist Manuel Hugas (o.a. Kane. Candy Dulfer. Jan Akkerman)

was geweest, was het er niet op gekomen. Het is geen belerende

29 april, Effenaar Eindhoven

en toetsenist W i b o u d Burkens (o.a. Hipbone Connection en

vinger, ik schrijf over wat me bezig houdt. Dat kan een liefdesliedje

3 0 april, K o n i n g i n n e d a g Groningen

Marco Borsato) vormen samen met drummer Cyril Directie

zijn, maar ook een sociaal bewogen nummer.Als je ziet w a t een

2 mei, Luxor Live Arnhem

(o.a.Trijntje Oosterhuis, Kane en Birgit) het muzikale brein ach-

bullshit er soms uitgebracht w o r d t ; kijk maar eens naar MTV en

5 mei, Bevrijdingsfestival Amsterdam

ter de groep. Zij begonnen begin vorig jaar met het verzamelen

TMF, het niveau van de teksten is soms echt bedroevend, dat is

5 mei. Bevrijdingsfestival Wageningen

van nieuw materiaal. Burkens:'Het is niet handig om acht cop-

meer de popcorn dan de bruine boterham.Terwijl je die bruine

10 mei. Bibelot Dordrecht

tains op een schip te hebben. Maar er is echt sprake van een

17 mei, P3 Purmerend

groepsproces. Iedereen heeft zijn eigen ding gedaan. Heel staps-

boterham ook nodig hebt. Ik wil het allebei.' Ook de stijl waarin Beef opereert, blijft niet tot één genre beperkt.

23 mei, M e z z Breda

'Die chop uit Jamaica, daar hangen we ons eigen verhaaltje aan. Dat

24 mei, Xinix Nieuwendijk

maakt het voor puristen wat moeilijker, maar voor andere mensen

3 0 mei, 't B e e s t G o e s

wat toegankelijker. De een zegt: Reef is me te reggae, t e r w i j l de

www.beef.nl

gewijs allemaal.We hebben alles per onderdeel gedaan.'

Conceptalbum Na de release van hun titelloze debuutalbum moest Liquid Spi-

ander zegt: Beef, nee, dat is geen echte reggae. Maar uiteindelijk

rits goed nadenken hoe ze hun opvolger wilden aanpakken.

komen we toch allemaal samen.'

Hugas: 'We moesten bedenken hoe we verder wilden met de muziek.We hebben vanaf het begin gedacht over een conceptalbum. Het is heel duidelijk een mix van hiphop en soul. En we

Spotlight W a t misschien nog het meest het speelplezier op het nieuwe album

hebben geprobeerd om de sound van de liveband op cd te van-

kenmerkt, is de inbreng van een aantal bevriende gastmuzikanten:

gen. Met alle muzikanten hebben we in ieder geval al eens op

de Surinaamse reggaester Kenny B., soulzangeres Leona en zanger

LidI

U-Gene.'Waarom kent niemand deze mensen?' vraagt Both uit de

Hoewel hij droomt van een gouden toekomst voor Kenny B.,

Dat de groep op de cd en bij liveshows gebruik maakt van vier

grond van zijn hart.'Als ik een platenlabel had. dan had ik het gewe-

Leona en U-Gene, is Both opvallend bescheiden over zijn eigen

vocalisten - Jasmin Tusjadia, DedreTwiss, Lo van Gorp en Brin

ten man! Ik zou nu net zo lief een heel uur over Kenny en Leona en

band.'Ik heb geen verwachtingen meer en dat is zo mooi, dat

Zalmljn - zorgt volgens Burkens voor een onderscheidende

U-Gene praten als over onze eigen shit.'

had ik bij het eerste album ook niet. Als je bij een label zit, heb

dimensie.'De vocalisten hebben hun eigen teksten geschreven.

Hij geeft vast een voorzetje en vertelt honderduit over Kenny B.,

je dat veel meer, want dan ga je met die machine mee. dan moet

Dat maakt het zo mooi. Het is tof dat iedereen in dezelfde lijn

die in Suriname een nummer I -hit heeft gehad, maar nog steeds

je aan bepaalde verwachtingen voldoen. W i j hebben nu al aan

kon werken. Ondanks de grote groep hebben we met dezelfde

Het Amsterdamse label Kindred Spirits

onze enige verwachting voldaan en dat is: een dope cd uitbren-

smaak een eensgezinde plaat kunnen maken.'

brengt het album uit en draagt volgens de

niet van zijn muziek kan leven. En over Leona, die inmiddels ook samen met Candy Dulfer en Kane optreedt.'Leona is gewoon een

gen. Het zou mooi zijn als we de investeringen die we hebben

nieuwend. Dat heeft een duidelijke Tribe

toetsenist bij aan een goede gang van

Called Quest sound. Een definitie die we

zaken rondom de g r o e p . ' H e t label komt

wat dat betreft vaak gebruiken is contem-

echte wereldster en ik kan alleen maar trots zijn dat ze met ons

gedaan er ook uit halen, het is leuk om over een paar maanden

Legende

meedoet. Het is alleen maar heerlijk om met haar te werken, ze

een keer lekker uit eten te gaan in plaats van je boodschappen

Voor de derde track van de cd. Melodies, werkte Liquid Spirits

voort uit een soul-movement. En ook al is

porary soulmuziek met hiphopinvloeden

bij de LidI te moeten doen, maar commercieel succes, dat heb

samen met Motown-legende Leon W i r e . Burkens:'Ik heb hem

het een klein label; ik vind het een van de

en raakvlakken met sixties en jazz.'

paar koortjes voor andere nummers mee. Het is te gek dat ze nu

je niet in de hand.'

leren kennen via de Box Orchestra. Verder heb ik In het verle-

beste nieuwkomers van de laatste jaren.

ook met Candy en Kane optreedt, maar ik kan niet wachten tot ze

Het belangrijkst vindt hij dat ze zelf gelukkig zijn met de plaat.

den ook connecties opgedaan met Paradiso Live. Daarna zijn we

Ze brengen over het algemeen kwalitatief

Ondanks dat het logistiek gezien best

'Je doet het voor jezelf, het is voor ons al geslaagd. Take it or lea-

met W i r e op tour gegaan door Europa. Hij was daarom bena-

goede dingen uit. Zijn wat dat betreft erg

een opgave is om met de hele groep

Both hoopt dat hij iets voor ze kan betekenen door ze een podium

ve it, love it or hate it. weet ik veel, als je het niets vindt, vind ik

derbaar om een liedje samen met ons te maken. Dat vonden we

credible. Daarom zijn we erg blij dat we

samen te komen, willen de Spirits de

te geven op The Original.']e

krijgt de kans om mensen in de spot-

het ook prima. Als die hele industrie er niet was, dan hadden

light te zetten en dan moet je dat ook doen vind ik. Z o heeft Ali B.

we dit ook precies zo gedaan. Maar het zou mooi zijn om ook

ook Yes-R erbij gehaald. En zo zijn wij ook met Beef begonnen, we

die financiële credits te krijgen, dat is toch nodig om door te

onderling goed af te stemmen, hebben

gingen met elkaar spelen omdat we elkaar te gek vonden.'

kunnen gaan.'

best gaaf omdat hij een urbanheld en een icoon van vroeger is.'

weer met ze in zee konden gaan en zijn

we soms wat tijd nodig. De plaat is af,

Een van de gastmuzikanten op The Original heeft echter geen verde-

Tevreden kijkt hij naar het cd-schijfje dat op tafel ligt.'Ik ga niet

Volgens Hugas, die naast bassist ook producer van de plaat is,

we goed op onze plaats.'

maar we hebben nog niet met zijn allen samen opgetreden. Dat Is wel het doel

kwam eigenlijk voor één nummer, maar ze deed meteen ook op een

met haar eigen shit komt. echt waar.'

komende tijd graag met zijn allen op het

'UUe hebben een echt bandjesgei/oel'

podium staan, zegt Hugas. ' O m alles

re introductie van Beef nodig: Jacqueline Govaert van Krezip. Zij

zeggen dat ik het meest blij ben met mijn laatste kind. dat is lul-

kan de groep zich mede dankzij de goede samenwerkingen

De nieuwste Liquid Spirits-productie is

zingt mee op de cover van haar eigen hit I Would Stay. Een eerdere

lig om te zeggen, want daarmee doe je de andere kinderen

meten met de wereldtop.'We hebben kansen om mee te doen

volgens Hugas een goede mix van oude

voor de toekomst. We willen met deze

coverversie zonder Govaert genoot al enige cultstatus op internet,

tekort. Maar laat ik het zo zeggen: deze Benjamin, die doet het

in het buitenland. De markt is veel groter dan alleen Nederland.

soul en hedendaagse muziek.'Het heeft

formatie de festivals gaan touren en bij-

toen Beef besloot om het nummer ook op de plaat te zetten.'We

goed in de familie.'

Onze plaat zal ook gereleased worden in Frankrijk, Amerika en

duidelijk een oude soulsound en dat

voorbeeld op het N o r t h Sea Jazz staan.'

Japan.We hebben de lat hoog gelegd en kunnen de internationa-

gecombineerd met het geluid van nu. Z o

www.kindred-spirits.nl

le competitie aan. Dat is in ieder geval onze intentie.'

is de track met rapper Phonte best ver-

spraken Jacqueline wel eens en we bedachten dat het leuk zou zijn

14

het podium gestaan.'

De nieuujste productie uan Liquid Spirits is een ziuoele laid back eigentijdse soulplaat met loungv hiphopiniyloeden. Kamende maand komen ze met een mini-cd en ID-inch-uinyl, geuülgd door het uolledige aibum in het najaar. Het team uerantLuoordelijk uoor deze producties bestaat uit acht sessiemuztkanten die de handen ineen geslagen hebben.

als ze op de coverversie mee zou zingen.'Weer verschijnt die vette

tekst Renate Sun-Louw

grijns op het gezicht van Both.'Dat is cool, het is haar werk.'

toto John Klijnen

tekst Jasper Schoon 15


Nadat Nobody Beats The Drum in 2003 de Grote Prijs in de categorie D a n c e w o n , werd het lang stil ronaömruët Utrechts/Amsterdamse trio. De debuut-cd BeStS

WOtk

het wachten niet vo Ufl'

laathoren"^ ts is geweest.

Z

o knalt de anarchistische, ove-stuur-

videoclipbedrijf 100% Halal van onze vriend

ven dat het nou wel eens tijd werd. We heb-

de electro-turntablism-punk vanaf de

Gijs Kerbosch (en Rogier van der Zwaag);

ben er de schouders ondergezet en een jaar

Dan ligt het weer eventjes en dan gooien we ver-

eerste beat voluit van de schijf af.

het leek hem leuk om ook plaatjes uit te

aan dit album gewerkt.'

schillende nummers bij elkaar, een soort puzzel-

kale synthesizerlijn bouwen met een apparaat.

Rauwe energie, bevlogenheid en lol in twaalf

brengen. En ook omdat het begrip platen-

Jori:'De Grote Prijs van Nederland was de

werk. Soms halen we weer een themaatje tevoor-

compacte nummers, ontdaan van alle overbo-

maatschappij vervaagd is. Met hem hebben

derde show die we ooit gedaan hadden. Dan

schijn en dan leggen we er een andere beat onder.'

dige franje, maar tot aan het gaatje rijkelijk en

we het hele plan gemaakt en deze cd uitge-

moet je het moment oogsten en krijg je

Sjam: 'Samenvoegen, weggooien, er iets anders

overvloedig gevuld. Live is het extra feest,

bracht. Vanuit 100% Halal brengen we de cd's

plotseling publiciteit; er w o r d t druk op je

ondergooien. Er is geen f o r m u l e . Het gaat elke

want dan is het de beurt aan Rogier van der

rechtstreeks naar Plato en die zorgen dat

uitgeoefend om snel met een album te

keer vanuit een andere hoek. Daarom denk ik dat

Zwaag om de muziek een perfecte aanvulling

het in al hun dependances ligt.Via Plato gaan

komen.Terwijl wij nog niet echt wisten in

het een gevarieerde plaat is geworden, dat je dat

in beeld mee te geven. Een overdonderende

we het ook on-line verkopen. Dus eigenlijk

welke richting we het wilden hebben: tech-

terug hoort.Veel house en dansmuziek is v o o r -

ervaring die laat horen en zien hoe diverse

doen we onze distributie helemaal zelf, via

nisch, op wat voor manier we wilden wer-

spelbaar. Ik denk dat ons album opvalt omdat het

media op een zinvolle manier kunnen versmel-

Plato, de webwinkel en BeatPort.We denken

ken, wat voor apparaten we wilden gebrui-

verrassender is. Hoop ik.'

ten t o t een fascinerend geheel. Met muzikan-

dat we op die manier onze distributie rede-

ken, of we het meer breakbeat- of soulachtig

Jori:'We vinden het bijvoorbeeld leuk om bas- en

ten Jori Collignon (ook toetsenist bij C-mon

lijk volledig hebben en dat de mensen die

wilden maken, of juist elektronischer. Wat

beatpartljen heel hard door een gitaarversterker

& Kypski) en Sjam Sjamsoedin (ex-Zuco 103)

naar ons zoeken het in ieder geval kunnen

voor ons echt werkt, zijn duidelijke deadli-

te jassen en allerlei gitaareffectpedalen te gebrui-

treffen we hem in een gigantische studio aan

vinden.'

nes en een paar maanden om je er helemaal

ken, stemmen te v e r v o r m e n . We zijn niet alleen

Rijpingsproces

in te s t o r t e n , niets anders te doen en je

met onze laptops aan het spelen.'

Volgens Sjam hebben ze lang de tijd nodig

helemaal te laten meeslepen door het pro-

de ring van Amsterdam.

gehad om het materiaal te laten rijpen en om

ces. Er zijn weken in dit pand geweest dat

Een dj. vj en keyjay met een nieuw album, een

in de juiste state of mind te komen om er

we vergaten te eten.'

Driewerf nieuw

Knutselen Het maken van het album was een zoektocht naar

nieuw label en nieuwe energie - helemaal van-

echt tegenaan te gaan en een

volledig

Sjam:'Dat je bijna niet meer weet of het dag

apparaten, naar gevoel en karakter, aldus Jori.'Ons

af nul begonnen. Jori:'We wilden een album

debuutalbum te maken.'Door allerlei andere

of nacht is. Een maand lang in de studio sla-

geluid onderscheidt zich van de keiharde platge-

met alleen maar nieuwe tracks er op. Met

bezigheden van de bandleden, zoals C-mon &

pen.'

masterde laptop-producties in het genre. Het is

Kypski, Zuco 103, een opleiding muziekpro-

Jori:'Je moet zo'n periode weten af te kade-

echt knutselen.'

ductie en dj-en.We deden af en toe nog wel

ren, en dat is nu eindelijk gelukt.'

een gig, maar het waren losse flarden; niet

>

Sjam:'We doen wat we echt zelf leuk vinden. Ik vind het leuker dat als je speelt voor honderd

dat je gericht met z'n allen naar een doel toe

Geen formule

werkt. 100% Halal heeft ons het gevoel gege-

Voor Jori begint het vaak met Sjam: 'Die

dan dat ze alle honderd zeggen: oh ik vind het wel

maakt ontzettend veel losse dingetjes, beat-

leuk. Het is zeker niet voor iedereen, daar zijn we

jes, themaatjes...'

ons van bewust. Het is geen mainstream. Het is

Sjam lacht:'Minuscule schetsjes...'

maar de vraag of onze clips op MTV terecht zulten

werkt i

mensen de helft kut zegt en de andere helft te gek.

Jori:'Als die heel cool zijn dan kiezen we die

komen of niet. Het zit wel in een bepaalde hoek.'

om uit te werken. Soms gaan we met z'n

Jori:'Er waren nooit momenten bij het maken van

tweeën in de studio zitten en beginnen we

de plaat dat ik me afvroeg of het wel toegankelijk

met aan een knop draaien van een apparaat

genoeg was. Meer het idee: we proberen het zo hard

dat we tof vinden. We beginnen vaak met

te nyaken als we kunnen. Dat we het zelf nog aan-

een idee, dat kan van alles zijn. Het moet

kunnen.'

zo'n of zo'n fee/ zijn. Of we gaan een dikke tekst Arjan van Sorge

'n Lueken uergaten te eten' 24 mei, Festival a/dWërf Utree .

"y.

31 mei, Parlthof Alkmaar ^ ; - 3 Ï ; - ^ V X ^2?;-T •-•• • •

..

7 juni, 013 Tilburg

t

6 september. B a b y p o p Woerden www.nobodybeatsthedrum.com

't-4^^^pH

•T» ^Wld'

''^if^È'^-m

mu---


Minder ska en meer pop New Deal is hef eerste volledige album van de Beotbusters sinds de Bubbelbad-successen met Ă&#x153;Gf P. en dot is alweer een jaar of zeven geleden. Al die tijd bleef de band natuurlijk wel optreden, maar in de repetitieruimte en in studio's werd er driftig gejamd en geĂŤxperimenteerd met stijlen. Het uiteindelijke resultaat flirt uitbundig met pop en zelfs rock, en dat is opmerkelijk, want de band leek op zoek te zijn naar het perfectioneren van de bounce. FRET zocht de Busters op tijdens de cd-presenfatie in de

Melkweg en stuitte op saxofonist Wim von den Monocker.

H

ij v e r t e l t : ' D e afgelopen jaren is het misschien wat stiller geweest rond de Beatbusters, maar we zijn

ben we in Center Parks en bij bevriende kra-

gewoon blijven spelen, een optreden of

kers op 't fantastische f o r t Werk aan 't Spoel

t w i n t i g , vijfentwintig per jaar Om geld te

In Culemborg doorgebracht om te jammen

genereren voor de nieuwe cd uiteraard,

en nummers uit te werken. Het was een rat-

maar ook om te doen waar het uiteindelijk

jetoe aan stijlen en er was echt een buiten-

om gaat: muziek

staander nodig om lijn en eenheid aan te

maken. Ondertussen

repeteren we elke week in Tiel. Dat is ook

brengen in die stukken. We kennen elkaar al

geen sinecure voor sommigen, want we

zo lang en zijn zo aardig voor elkaar dat het

hebben

Breda, Alkmaar,

er vaak niet van komt om tegen iemand te

Utrecht en Zwolle. Je moet dus wel gemo-

bandleden

in

zeggen dat zijn idee echt niet kan. Zo lag er

tiveerd zijn om in de Beatbusters te spelen

op een gegeven moment een prachtige ska-

en deze jongens zijn dat. We hebben nu

opera die van compromissen aan elkaar hing.

ook een betere band dan vroeger, met

Koen heeft zich als oefensessieleider gemani-

betere muzikanten, en we spelen niet meer

festeerd en alle riedeltjes en overbodigheden

zo rauw en heftig als voorheen. Met die

eruit gegooid, onder het motto less is more.

nieuwe cd zullen we dit jaar wel veel gaan

Ik moet zeggen dat we nog veel van hem

niet meer van het podium te krij-

spelen, alleen touren in het buitenland

hebben geleerd! Vervolgens zijn we stukje bij

gen als ze met het aanstekelijke

komt er helaas niet zo vaak meer van. Bijna

beetje met opnemen begonnen, met Roel

Table For Two (ook

iedereen werkt erbij en sommigen hebben

Verberk als producer.Toen alles klaar was,

Both) mee mogen doen. Als aan

kinderen, dan is het nauwelijks te organise-

hebben we f^arco Toro, de drummer van

waarna de jochies op zoek gaan naar een nieuw

het einde ook Def P. - die te horen

ren om allemaal op hetzelfde tijdstip twee

Laberinto,gevraagd om de nummers van per-

slachtoffer Is dat niet een beetje 'te', in dit Joran-

is op het laatste nummer van New

weken vrij te maken.'

cussie te voorzien. Frans Hendriks heeft het

tijdperk? W i m : ' H e t liedje gaat over twee mannen

Deal en volgens manager Jasper

daarna gemixt en er een mooie popplaat van

die op dezelfde vrouw verliefd zijn, daarom is het

Bax staat te popelen om weer

gemaakt.

ook een duet geworden. Het is de eerste keer dat

samen een plaat te maken - en Ijs-

Ska-opera

drummer Marco van Krieken, zijn

New Deal is fragmentarisch opgenomen in

met

Pieter

we helemaal zelf een clip bedacht, getekend en

blok het podium bestijgen, is het

een hele rits studio's, de zang zelfs met een

Maffe geest

gemaakt hebben. De maffe geest van de band

Minder uitgelaten

feestje en de gezellige chaos com-

mobiele studio bij zanger Ton Meijdam

De single Table For Two is een van de meest

waart er wel in rond, ja! Hij is misschien wel pro-

De Oude Zaal in de Melkweg is redelijk gevuld als de

pleet. Bubbelbad spelen ze gelukkig

thuis. Daarvoor was het repertoire al gear-

catchy nummers van de cd en bevat gast-

vocatief, maar wij zien er vooral de lol van in. Het

Beatbusters in splinternieuwe, pikzwarte overalls met

niet. Ton Meijdam legt na afloop

rangeerd en 'gepreproduceerd' door Beef-

vocalen van Beef-zanger Pieter Both. De clip

is voornamelijk een manier van aandacht trekken,

helwitte sterren opkomen. D o o r de tamelijk schaarse

aan me uit waarom: 'Dat hebben

bassist Koen Lommerse. Het eindresultaat

die erbij gemaakt is (bekijk hem opYoutube!)

want de single is al niet eens meer op cds uitge-

verlichting ziet het er een beetje uit als een Knastorkest

we laatst nog een keer gedaan op

is een mix van Frans Hendriks, een grote

is merkwaardig, zo niet provocatief te noe-

bracht, die tijden zijn alweer voorbij. Muziek is

uit de dagen van het IJzeren Gordijn, maar de band gaat

een bruiloft, na heel lang aandrin-

producersnaam in de nationale popscene

men. Een meisje strandt met autopech in een

meer een wegwerpartikel geworden en zo moet

er gretig tegenaan en pakt de zaal vrij vlot in. Het klinkt

gen van de feestvarkens. Het leek

en ook de verantwoordelijke voor de suc-

afgelegen soort autonomenkamp en w o r d t

je die clip ook zien. Je bekijkt hem, luistert naar

minder uitgelaten dan vroeger;Ton Meijdam is ook een

nergens op. Niemand wist meer

cesplaat Aangenaam met Def P.Wim:'We

opgevangen door twee jochies van twaalf, die

het liedje, en dan gaat je aandacht weer naar iets

heel andere podiumpersoonlijkheid dan zijn voorganger

hoe het ging!'

zijn er wel eventjes mee bezig geweest, ja.

haar het hof beginnen te maken. Als ze te

anders uit. Z o gaat het nu; om in de picture te

Johan Steevens. Maar de band ademt wel nog altijd

Dat vind ik goed, je moet de tijd nemen om

opdringerig worden, probeert ze te vluchten

komen moet je andere dingen verzinnen dan

dezelfde vrolijke en ongedwongen sfeer en swingt als

tekst Roland Wetzels

iets nieuws te maken. Hele weekends heb-

maar eindigt ze vastgebonden in een bunker,

vroeger.'

een tierelier De jochies uit de videoclip, leerlingen van

foto Fred van Diem

f

/ /

f

II

19


godfathers

Ze hebben in Nederland aan de wieg gestaan van een muziekstijl, liepen voorop en hebben onmiskenbaar hun stempel gedrukt op de Nederpop. In de serie Godfathers deze keer aandacht voor Steve Rachmad. Vanaf het midden van de jaren negentig maakt hij furore als techno-dj.

Steve Rachmad N

et als veel muziekliefhebbers is Steve Rachmad in de jaren tachtig in de ban van de Soulshow

van Ferry Maat en de mixen van Veronica's Ben Lie-

NEDERTECHNO goe lederlands

Ook in Zuid-Amerika werkt hij veel. En, zoals in al die jaren, met analoog materiaal en stapels vinyl.

brand.Vooral Liebrand blijkt een inspiratiebron. Met

Bij het grote publiek w o r d t Rachmad bekend als hij

een eenvoudig mixertje, een draaitafel en een casset-

meewerkt aan een houseversie van de

tedeck gaat Rachmad aan de slag. Het resultaat is niet

Passion. In 2003 is de eerste uitvoering een f e i t . ' H e t

onaardig en w o r d t zelfs veel beter wanneer hij van

was een leuk project, maar de muziek was nogal

een vriend de tip krijgt om de pauzetoets van het cas-

zwaar', kijkt hij terug.'Als ik weer zoiets moet doen,

Matthaus

settedeck niet meer te gebruiken maar de stukjes tape

kies ik toch voor iets met filmmuziek.' In 2006 ver-

gewoon aan elkaar te plakken.'Dat was een eyeope-

schijnt er opnieuw een mix rond de Matthöus Passion.

ner', zegt hij. 'En toen Ik dat kunstje eenmaal onder de knie had, leken de mogelijkheden eindeloos.'

Voorbeeld

materiaal in mijn platenkast gehad. Er

Tony Scott vraagt de tiener midden jaren tachtig een

Steve Rachmad is na al die jaren nog steeds een veel

is veel talent en er wordt ook heel

nummer te remixen. Het blijkt een gouden greep.

gevraagde dj en producer, vooral in het buitenland.'Zo

veel goeds gemaakt.'

Rachmad besteedt in die dagen al zijn zakgeld, tien gul-

lang ik maar mijn ding kan doen', zegt hij op de vraag

den per week, aan platen. Enkele importzaken hebben

of hij het vervelend vindt dat in Nederland alleen de

S t e f a n Robbers

Djax wordt hij in de jaren negentig populair.

een goede klant aan hem. Steve koopt een Casio en

echte liefhebbers hem kennen. Intussen is hij wel een

experimenteert verder 'Ik ging liedjes naspelen of

voorbeeld geworden voor een nieuwe lichting dj's.

bedacht zelf wat.' Hij laat zich dan vooral inspireren

'Die jongens hebben het zwaar', weet Rachmad. Dance

door de nieuwe housemuziek uit Detroit en Chicago.

hangt er vooral in ons land een beetje bij, meent hij.

In die periode brengt hij. onder verschillende namen,

'Dat komt mede door het image.Veel mensen denken

een aantal producties uit.

aan harde beats, snelle muziek en veel drugs. Maar dat is allang niet meer zo. Dat snelle harde is misschien

land een van de .Jste Nederlandse producers, 'mIQIïférland is hij vooral bekend van de hit Pullover.

Joiïs Voorn ,..u uitgegroeid tot een van de beste Nederlandse techno-dj's.

BELANGRIJKE ALBUMS

Gevoelstechno

(1996)

%

Miss Djax - Djax-lt-Üp (2004)

In de jaren negentig maakt Steve Rachmad ook naam Hij ziet ook dat er langzaam een ommekeer is geko-

stijl.'Vooral in die beginjaren was de house best wel

men.'De underground-dingen worden steeds meer

hard en snel. Dat hoorde zo, maar ik wilde liever mijn

gewaardeerd; het zijn niet meer de gevestigde namen

eigen ding doen', vertelt hij. Het publiek moet erg

die kansen krijgen. Er zijn veel talenten en die worden

wennen aan de stijl van Rachmad. Hij breekt onder de

steeds meer gevraagd.'Volgens Rachmad laat dat zien

naam Sterac, een van zijn vele schuilnamen, in I 996

dat de techno langzaamaan een echt volwassen genre

echt door met Secret Life Of Machines. Het album

is geworden

w o r d t gezien als een technoklassieker De plaat wijkt ook af van het t o t dan toe gangbare dance-geluid.

tekst Di-Lan Sun

Kenners spreken van gevoelstechno.

foto Alex de Groot

Handelsmerk In de tweede helft van de jaren negentig focust Rach-

ALTER EGO'S VAN R A C H M A D

mad zich meer op zijn carrière als dj. Hij draait met veel succes op alle belangrijke plaatsen in Nederland. Detroit-techno w o r d t zijn handelsmerk en al gauw

Space, Sterac. Sterac Electronics.

wel te lang doorgegaan.'

als dj.Toch is hij een vreemde eend in de bijt met zijn

Sterac ~ Secret I

wordt hij buiten de landsgrenzen een veelgevraagd dj. 'Draaien in Japan is waanzinnig. De hele beleving is

20

daar anders. Eigenlijk is alles daar anders', vertelt hij.


'Ik denk dat ik Echt uuel deuren cjË^ope

W

oede, angst, hoop, pijn, geluk en liefde: het zijn allemaal thema's die voorbijkomen op Hort. Op Hard

staan volgens de rapper'naast de harde nummers ook inhoudelijke teksten en meer geëmotioneer-

tracks geproduceerd maar dat is nooit zo

de dingen, dus je moet wel het totaalplaatje zien'.

vaak benoemd. De Vierde Kaart heb ik ook

Brainpower:'Hart en Hard zijn twee afzonderlijke

geproduceerd, maar ik vind het niet zo inte-

albums maar het is wel één lang verhaal. Het zijn

ressant om mezelf als producer neer te zet-

twee losse albums verpakt als dubbellaar Ik vond

ten. Ik ben gewoon een creatieveling die met

dat artistiek veel tofferVoor Merg En Brain maakte

muziek bezig is. Van nature ben ik een pia-

ik al relaxte funksongs en hiphop met soulinvloe-

nist/toetsenist maar ik heb nu wel meer pro-

den naast keiharde oldschool b-boytracks met

ducties gedaan dan op de vorige plaat.'

bragging & boasting. Dat heb ik nu uit elkaar

Old Skool Eer is een ode aan Nederlandse

getrokken, maar ik wilde wel dat het hele artistie-

hiphopartiesten waarin ook Extince w o r d t

ke verhaal bij de consument terechtkwam, daarom

genoemd. Brainpower:'Ja, ik heb die tracks

doe ik het nu zo. Maar het is dus niet zo dat er

anderhalf jaar geleden opgenomen dus hon-

alleen maar melodieuze, emotionele dingen op

derd jaar voordat hij weer met dat ding (Wee

Het optreden in theaters bevalt Brainpower

Hort staan en alleen maar dezelfde soort harde

Toch) kwam.' Behoefte om daar nog op te rea-

goed.'Het is echt te gek.Theater is anders. Men-

dingen op Hard. Binnen die dimensies heb ik wel

geren heeft Brain niet:'Dat is mosterd na de

sen gaan echt zitten en willen anderhalf t o t

verschillende dingen gedaan.'

maaltijd. Ik heb dat nummer geluisterd en hij

twee uur entertained worden. Aan de ene kant is

is gewoon een goede artiest. Ik heb helemaal

het makkelijker voor ons omdat we altijd heel

nieuwe dingen en bekendere tracks.'

Gerard Joling-gevoel Gert-Jan Mulder alias Brainpower is een beetje een vreemde eend in de bijt in de Nederlandse

'Ik ben geuuoon een creatieueling die met muziek bezig is'

hiphopscene. Na zijn goed ontvangen debuutplaat

geen problemen met hem. maar ik vind het

veel intense shows hebben gedaan, maar aan de

Door Merg En Brain betekende opvolger Verschil

wel grappig dat hij overal zegt dat ik begon-

andere kant is het wel twee uur performen. Dat

Moet Er Zijn met de grote hit Dansplaat een muzi-

nen ben. Hij heeft op een gegeven moment

is gewoon leerzaam en je moet daar ook je

kale switch naar een meer catchy en poppy sound.

één of twee tracks gedaan en toen heb ik

publiek weer winnen, dat is een uitdaging.'

Na Dansplaat keerden veel hiphopfans Brain daar-

daar in een uurtje wat over opgeschreven, dat

'Tien jaar geleden maakte ik al onderdeel uit

om de rug toe. Dat beseft de rapper zelf ook.'Het

werd Ghostbusters. Dat is nu ruim vier jaar

van theatergroep Made In Da Shade. Dat is ook

is denk ik wel gebeurd, maar dat is niet iets waar je

geleden. Ik wens hem veel succes man.'

als je een voorloperrol hebt, dan kijken mensen mij aan alsof ik weird ben, maar ik heb heel veel

als artiest over nadenkt. Ik kan niet gaan leven naar

JU '^ •

ls Hl

j i uan zijn i/orige album Euen Stil ^ al een difcbelalbuni ujilde maken met eenErigElstalige. en Nederlandstalige cd, besloot Brainpoiiier toen tgch ander-S; Nu uond hij het uel tij'd uoor een dubbèllaar ftiët'm tötaat 2B Nederlandstalige tracks. 'Ik ujilde dit lyerbaal i^e.iiïoDn kuuijt en i/ond het een mobi moment om.tiu.ee albums tegelijkertijd uit te brengen. Het is ook-niet helemaal nieuüj ijuant Nelly en Outkast deden dat al e.n ÜfllH gaat dat doen, maar ik i/oelde het geujoon zo.' "-;^ ' • " . . ,

dingen al gedaan die andere mensen nu nog

wat andere mensen verwachten dat ik maak. Het is

Theater

ook een soort ontwikkeling die je doormaakt. Ik

Freek de Jonge inspireerde Brainpower om

doen. Dat is alleen maar t o f en omdat ik geen

weet dat het een soort publieke opinie binnen

tien jaar na zijn deelname aan theatergroep

arrogante gast ben maar juist iedereen zijn suc-

bepaalde hiphopgemeenschappen is dat ik mensen

Made In Da Shade weer terug te keren naar

ces gun, w o r d t dat soms ook wel vergeten. Ik

verloren heb met Verschil Moet Er Zijn. A\s je zo'n

het theater. Voordat de festivals en podia

denk dat ik ook wel echt deuren geopend heb.'

grote hit als Dansplaat hebt gemaakt laten sommi-

aangedaan worden, doet hij met DJ TLM 22

ge mensen een soort Gerard Joling-gevoel op je

theaterzalen aan. Brainpower:'Freek had me

tekst Roel Janssen

los wat helemaal niet klopt maar waar je niets

gevraagd om een track en een clip met hem

foto llja Meefout

tegen doet. Maar ik denk dat die mening ook een

te doen: Overleven Is De Kunst. Hij zei toen

beetje inherent is aan de scene in dit land. Het eer-

tegen me dat ik het theater in moest. Ik had

live

ste album was ook een blauwdruk voor een tijd-

dat vroeger al eens gedaan en andere gasten

3 mei, Theater Zuidplein Rotterdam

perk, maar de tijd verandert en je groeit als

doen dat nu ook, maar ik wilde het toch doen

8 mei, Parkstad Limburg Heerlen

art est. Ik wilde dat toen ook doen met hiphop.'

omdat het heel tof en rustgevend is. Het is

9 mei, De Maaspoort Venio

toch heel anders omdat je dingen kan toelich-

10 mei, Schouwburg Gouda

Producer

ten, a capella-stukken kan doen en grappen

17 mei, Isala Theater Capelle a/d IJssel

Waar als gasten ondermeer Freek de Jonge, Hind,

kan maken die je minder gauw doet als je een

21 mei, Theater a / d Parade Den Bosch

Llo/d de Meza, Candy Dulfer.AII Star Fresh,The

uur moet blazen.TLM staat achter de draaita-

24 mei. De Kampanje Den Helder

Partysquad en Sjaak voorbijkomen, zijn de gevari-

fels en doet ook het vj-werk.We doen zo'n

27 mei. Theater de Veste Delft

eerde producties van onder andere SirOJ,TLM,

achttien songs, Engelstalige tracks van vroe-

3 0 mei, Theater De Schalm Veldhoven

Gaipard de la Nuit, Oh Jay en Big2. Zelf produ-

ger, een stukje Amsterdam

ceerde Brainpower zes tracks.'Ik heb altijd wel

Engelstalige album dat nog uitkomt, heel veel

City van mijn www.mcbrainpower.nl 23


De band GEfll heeft een kleine metamorfose ondergaan. Tiuee bandleden uerlieten de groep, het ouerige drietal herschikte de taken en een nieuiue drummer luerd ingelijfd, flls je dan opnieuuj naar buiten treedt met een nieuiue cd ujaaraan bijna alles als nieuiu aanuoelt, tja, dan geef je die nieuiue collectie songs natuurlijk de enige juiste titel mee: NEUfl

E

en band die zijn derde cd New noemt, die heeft daar vast een

goede reden voor. Zanger Mau-

rits Westerik verl<laart dat het nieuwe

Ingetogen

GEM aanvoelt als herboren. O m d a t

Maurits Westerik is het type dat niet snel bij de pak-

men.

drummer W o u t e r Rentema nieuw was,

ken neer zit. Het werken met een actieve nieuwe geest

enthousiast op onze muziek en

de producer

nieuw was, de liedjes

als drummer Wouter Rentema gaf hem en de andere

mailde mij dat ook direct terug.We

nieuw zijn en er na het v e r t r e k van

vaste krachten Vincent Lemmen (gitaar) en Jeroen Kik-

zochten iemand die ons het juiste

twee bandleden (waaronder medesong-

kert (bas) nieuw elan.Westerik:'Hi] bracht de juiste

geluid kon verschaffen, maar ook

schrijver Bas de Graaff) iets o n t s t o n d

groove binnen de band. Zijn spel was open en helder

van echte liedjes hield.We hadden

dat je als 'vrij spel' zou kunnen betite-

en samen bleven we variëren t o t het gevoel goed was.

er dertig op voorraad. W i j ver-

len.'Dat het wegvallen van Bas gevolgen

De invloed van Wouter was meteen groot. Het is ver-

trouwden hem toe de schaar daar-

had voor de band omdat hij een van de

bazingwekkend dat hij muzikaal zo snel zo close was

in te zetten om tien songs over te

songschrijvers was, was niet het eerste

met bassist Jeroen. Eigenlijk zijn we allemaal naar

houden. Dat vertrouwen bleek hij

dat in me opkwam. Het was veel vreem-

elkaar toe gegroeid. Na twee echte rockplaten durf-

waard.'

der om te moeten ontdekken dat een

den we het aan om ook een paar rustigere songs te

via MySpace op het spoor gekoHij

reageerde

meteen

vriend plots niet meer de passie deelt

laten horen. Ik ben al heel lang een liefhebber van het

Sfeerfoto

om samen muzikaal te willen blijven

werk van bijvoorbeeld Bob Dylan en ergens zit er ook

GEM lijkt er patent op te hebben,

knallen. Het was even schrikken, maar

een singer-songwriter in mij verscholen. Dat zag ik

want ook op NEW staat wederom

ik heb ook begrip voor de beslissing van

altijd los van GEM. De andere bandleden wilden er

een dijk van een single: Look.'Het

de heren om op te stappen; als het er

echter meer van horen en zo zijn er voor het eerst

nummer ontstond toen ik met

niet meer is, is het er niet meer.'

o o k wat ingetogener songs op een plaat van GEM

korte stukjes muziek in de weer

terecht gekomen. Goed voor de afwisseling.Voorheen

ging in plaats van met akkoorden-

Vrij spel

was dat inderdaad onmogelijk.'N/et akoestisch en geen

reeksen. Welbeschouwd toen ik

Vijf jaar geleden maakte de Utrechtse

ballads', dat was het handelswerk van Bas. Dat gaat nu

mijn gitaar ging zien als een t r o m -

band GEM een s o o r t bliksemstart. Na

niet meer op. Bas is trouwens wel nog altijd een goede

pet. Z o ontstond dat staccato,

slim in het v o o r p r o g r a m m a van The

vriend van me hoor.'

Keith Richards-achtige stukje van de coupletten. Die woorden in het

Libertines in een uitverkochte Melkweg te zijn gekomen, trok de band landelijke

Positieve energie

refrein waren er al ergens. Plots

aandacht met een aantal tracks op Co/Ze-

Typerend voor NEW is de thematiek van het nummer

viel alles precies in eikaar De song

ge Radio, een Unsigned-compilatie uitge-

Shoes. The rhythm of the day starts in the n)orning' zingt

bleef meteen bij iedereen hangen.

geven door het Nationaal Pop Instituut.

W e s t e r i k . ' D a t nummer handelt inderdaad over posi-

O o k bij mij. Dat was een goed

Het leverde de band een platendeal op

tieve energie, ledere dag opnieuw vol energie begin-

voorteken. Ik ben er erg blij mee.'

bij Excelsior. Als klap op de vuurpijl

nen en kijken waar je uitkomt. De schoenen brengen

In de clip van Look zijn alle meisjes

w e r d het d o o r de band uitgevoerde

je overal heen. In het ritme van de looppas. In ons

te zien die zich inschreven om het

GoodTo Know You de tune van de gelijk-

geval is dat positieve energie omzetten in muziek. De

nieuwe beeld van de band te gaan

namige campagne van Randstad, finan-

krachten bundelen. Dat is een van de thema's op de

vormen. 'Omdat alles aan NEW

cieel goed genoeg voor een eigen back-

cd. In Confort en Down handelt het meer over zoeken

nieuw was, wilden we o o k een

line van de band.Tot zover het goede

naar houvast, niet zeker weten welke kant op te gaan.

ander beeld op de hoes. Geen

nieuws.

Dat geldt v o o r zowel relaties als het gewone leven.

bandfoto, niets grafisch, zoals op

Twee albums en héél veel optredens

O o k daar zit uiteindelijk wel weer iets positiefs in.

de eerste twee cd's.We wilden een

verder was er plots het gedwongen

Stap voor stap toch bij de goede beslissing uitkomen.

sfeerfoto, zoals The Smiths en Belle

proces van opnieuw beginnen. De goed-

Uit de single Look en de song Blisters spreekt zelfs zelf-

& Sebastian die ook op hun hoezen

lachse Westerik zag ook daar echter de

verzekerdheid. Je hoeft niet altijd te jammeren en mag

hebben. We deden een oproep en

positieve kanten van i n . ' H e t was een

ook wel eens trots zijn.'

hadden het geluk dat het idee ging

jaar zonder optredens waarin we volle-

Trots is W e s t e r i k zeker op NEW.

Met deze in Riga

leven. We kregen vijfhonderd aan-

dig vrij spel hadden om een mooie plaat

(Letland) met producer Greg Haver (Super Furry Ani-

meldingen. De audities van die

te maken. Zien w a t er in ons zat. Een

mals, Manic Street Preachers) opgenomen popplaat

meisjes zijn gefilmd en die beelden

waarin

vol nieuwe ideeën, invalshoeken en pakkende koortjes,

zijn dan weer in de clip beland. Op

we de uitersten mochten opzoeken en

is de band definitief verlost van het stempel 'Neder-

YouTube was het meteen een hit.

andere ritmes konden proberen. Z o n -

landse Strokes'.'Riga was het idee van Greg. Er is daar

Mooi medium, dat internet.'

ontdekkingsreis ondernemen

der druk. We hadden Excelsior gemeld

een geweldige studio in the m/dd/e of"nowhere.Voor ons

dat we pas weer zouden bellen als we

was het een mooi avontuur in een apart land. terwijl

tekst Willem Jongeneelen

klaar waren.'

de kosten laag bleven. Mooie combinatie. Haver ben ik

foto Mare Driessen 25


backstage

f'^^ÊÊÊÈ

In de rubriek BFICKSTRGE nu eens geen aandacht UDor de band of artiest, maar uoor de mensen die in de muziekiuereld achter de schermen merken.

Jessica de UJal BeroGp: Perspromotor y

N a a m : Jessica de Wal

/T'

W o o n p l a a t s : Haarlem Leeftijd: 29

Eerste a l b u m : Kinderen voor Kinderen 5 L a a t s t e a l b u m ^ ^ e k o c h t : 15 van Buckcherry. G e k r e g e n : de promo ven The Go Go Prophecy. G e d o w n l o a d ; , . ö o s s a

'n

Stones, Argentijnse lounge efvbössa nova-covefs-van Rolling Stones songs \

A V

/aarom V

een band een

perspromotor inhuurt!

*>

^.'

Favoriet&^jiJ^.ii;: misectjien wgj Appetite Guns N' P o s e ^

for Destruction

van

^^^^^

Vanwege de structuur in de pro-

Eerste concert: waarschijnlijk Bevrijdingspop in Haarlem en/of

motie. Iedereen kan een cd in

Beeckestijrtpop in Velsen

een enveloppe doen en verstu-

Laatste concert: Shane Shu cd release party

ren naar een bepaald tijdschrift. Het zit 'm juist in het persoonlijke contact van een persprom o t o r en de tijd en de kennis

B e s t e o p t r e d e n o o i t g e z i e n : Kan absoluut n i e t f i S ï e i n . Een aantal shows die een blijvende indruk gemaakt hebben zijn Jane's A d d i c t i o n in Keulen 2 0 0 3 , Foe Fighters ^p 2007

om aan follow up te doen.

Loy^lands

2 0 0 5 , Billy Idol in Amsterdam 2 0 0 5 en Motley Crue in Brussel ^^_^^_

F a v o r i e t e NL b a n d van dit m o m e n t : Uiteraard alle bands Mijn bedrijf It's All Happening genereert free publicity rondom een tour en een release. De kern van mijn werk is het inten-

waar ik mee werk. Verder ben ik erg onder de indruk van de nieuwe cd van Voicst en verwacht ik veel van nieuwkomer Hit Me TV M e e s t o p m e r k e l i j k e klus o o i t : Een van mijn meest opmerkelijke bands is The B o s s H o s s . Zeven Duitse covybOys die country/punkrock-covers makeri,,van b e k e n d e ' s o n g s . t n o r m . s u c c e s v o l in Duits-

gepromoot; die heeft daar geld voor en heeft een grote platenmaatschappij achter zich staan. Een kleine band heeft dat niet. juist voor hen wil ik het betaalbaar en

sief promoten, bellen, mailen en

land en een te gekke liveliianci.

de follow up erna. Ik benader de

W e l k e ( g r o t e ) m u z i k a n t had j e altijd al vi/illen z i j n : N a midden

benaderbaar maken. Er zijn o o k bands

doelgroep

ijare7V'9Pi9nkè|jè

van een

band

of

,.-'

gtfaarakkoorden geleerd te^bebéen, heb Ik geen

artiest zowel via internet als via

muzikale asi^raftes m e e r ^ e h a d (tenzij ik dit jaar een Hello Kitty Fen-

^ ° ° ' ' « ' ^ ik werk die wel bij een grote pla tenmaatschappij zitten. Die willen een

de geschreven pers. Door Hyves

der vpor Kerst krijg.-^W»

toegewijde perspromotor. D o o r een klein

en MySpace is het een stuk

Grote i n s p i r a t i e b r o n n e n : muziek

bureau op een band te zetten, krijgt die

gemakkelijker geworden om die

Wat

je

band wel de ondersteuning en de aan-

doelgroep te bereiken. Waar

v e r w a c h t e n ? Leuke campagnes met goede resultaten voor bands

dacht die het wil. Bij een grote maatschappij ben je waarschijnlijk één van de velen

m o g e n w e in d e k o m e n d e t w a a l f

m a a n d e n van

perspromotors het t o t halver-

uit binnen-en buitenland

wege de jaren negentig moesten

Toekomst?Zonnig!

die publiciteit nodig heeft, waardoor je

doen met faxen, stencilen en

wvvw.itsallhappening.nl

vaak niet de aandacht krijgt die je wil. Een

posten, zijn er tegenwoordig

'lEClEreen

kaH

'\

Ë G n CC) I D E E n

- ^

Eni/Eloppe

websites waardoor je één op één contact hebt met mensen. Als ik vandaag een e-mail stuur naar een

doen'

RACOON - MOK EXTINCE - VOICS KUBUS & BANG BANG - LELI

LUCKY FONZ III - AGUA D^ANNIQU

IWO WAY RADIO - JEREMY'S - GOOD THINGS EN!

IVtAKEBEUEVE - THE GIRLS - ABSENT MINDE!

reden om van platenmaatschappij te veranderen is vaak omdat de promotie heie-

maal niet op gang komt of omdat de band het anders w i l . Met een kleine

krant, kan het bericht er morgen in staan. Ik had m'n werk twintig jaar gele-

organisatie ben je ook veel flexibeler, dat geldt helemaal voor een eenmans-

den niet op die manier in kunnen vullen zoals ik dat nu doe. En al helemaal

zaak.

#

niet vanuit huis.Toen ik m'n eerste stappen maakte met It's All Happening bestond er nog geen MySpace en Hyves; dat fenomeen heeft in een paar jaar

zeker ambities om in de toekomst uit te breiden. Ik vind het heel fijn om

veranderd; ze kunnen zelf hun site bijhouden en netwerken.

zelf alle beslissingen te kunnen nemen. De vrijheid die dat met zich meebrengt en het vanuit huis kunnen werken, vind ik heel f i j n . ^

Ik wil er graag zijn voor bands die geen budget van een grote platenmaatschappij achter de hand hebben. Een band als Kane w o r d t sowieso wel 26

!ATERMe

Voorlopig kan ik het aan om mijn werk in mijn eentje te doen, maar ik heb

tijd een hele grote vlucht genomen. Ook voor de bands zelf heeft het veel

tekst John Buis

Oi©

17NEI

TICKETS 15,- (EXCL SERVICEKOSTEN), VERKRÜGB, W W W T I C K E T S E R V I C E . N L / TICKETLIJN (0900-301 ZA 17 MEI VINDT TEVENS DE MUZIKANTENDAG ZIJN COMBITICKETS BESCHIKBAAR A 15,- (EXCL.

513 BOXOFFICE / GROTERE POSTKANTOREN / GWK'S / GROTERE V W S / ^SOUNDS TILBURG / GIGA SWING HASSELT / FREE RECORD SHOP I 013, VOOR HET MTV BRAND NEW FESTIVAL EN DE MUZIKANTENDAG RVICEKOSTEN).


•1- •.=^?^',^_':^v='È;(.v:..>^.i ••/••'."•',,'r.^y:f>;>i-jc:.y'iy-^.:;.

HET EERSTE FESTIVAL DAT JIJPR ^

ZATERDAG 17 MEI 2008

IBRAND

0I3,TILBURG Via MTV.nl/brandnewfestival k o n iedereen zijn favoriete festival line-up samenstellen en de s t e m m e n zijn geteld. Fret Ma{ M T V en p o p p o d i u m O I B ^ e s e n t e r e n o p zaterdag 17 mei voc de e e r s t e ' k e e r het M T V Brand Nev\^ Festival.

i^2.* rjj^Sj 'iggi > s r

,

*

»

>

«

«

Jrf\ 3 C ^ ^

^

^ ' ^ \ N ^ É i ^ ^ ^

'M " ^

hphoorliike voorsprong l^ad op

pnd welke band Mokê

surprise, Het v.as ' - J ^ enVoicst in de grote a

; t , , . , „ . . Het inmid^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^, ^ ^ , ^ , . .

M»k jeen geheim meer. danKzi)

'*rcl»,*.«.-«""**"• www.racoon.nl is wel dat we nu nog meer op

www.voicst.com

vvww.mokemusic.com

^

MUZIKANTENDAG hoppionier

niet meer

v,eg te denken.'Toch?' www.extince.com

^' -.'^.^

,^

^»„sentMii ^ De bandleden waren

alles. De balans is juist het sterkste

lag staat volledig in het teken van talentvol-

; punt van deze poprockband met

imuzikanten die een muzikale carrière

\^techno-invloeden. Eén van de zes

n. Met workshops, masterclasses, demo-

AguadeAnniqu

Two Way Radio • Met een zevenmansband ligt onenigheid op de loer Hoe meer man, hoe meer gedonderToch? Niks van dat

riuziKantenaag van öuma Lultuur plaats.

Mren, presentaties, clinics en vooral veel

START

'

iYoung Ones-artiesten van het

jaar later, zijn deze hardro'

^

Leiderdorp niet meer weg te denken uit het livecircuit. www.absentminded.nl

• Unsigned project.

I vakvrouw, die zich heeft Haar jaren bij The Gathering hebben haar gevormd tot wat ze nu is: een vakvrouw aie z,cn neer.

ntendag hét platform voor de popmuzit

lwww.twowayradio.nl

ontwikkeld tot een uitstekend componist en muzikant. Anneke van Giersbergen heeft onlangs haar

s wil weten! 'Het is dé plek om direct c<

eerste singer-songwriteralbum uitgebracht en het gaat goed, heel goed.

leggen met programmeurs, labelma

Jeremy's

Talent omarmden deze b a * « e t de

www.aguadeannique.com

lakers,

Energieke, aanstekelijke liedjes in een

eerste single! Know. Net zoTs kerst

punkyzomerjasje. Jeremy's, ook wel

betreft het hier een familiegebeuren. Een aantal rockende broertjes en 't

medemuzikanten

en

i

Cultuur Dit jaar vindt de Muzikar

het ADHD-zusje vanWeezer'

Nog voordat Kubus een vruchtbare samenwerking aanging met de Britse me Bang Bang had h,|

iet eerst plaats in de zalen, publi(

genoemd. Powerpop uit Kampen.

zijn sporen reeds verdiend met producties voor onder andere Opgezwolle en DuvelDuvel. De cd

jimtes van 013. Daarnaast vinden ei

Learning Curve is onlangs uitgebracht bij TopNotch:'Dit is mijn beste werk ooif, aldus Kubus.

clinics en panels plaats in het teg

www.myspace.com/kubusbangbang

liegen bedrijfsverzamelgebouw V39, vvai leer de Brabantse popkoepel BrAM ei ;lab Brabant zijn gehuisvest, en in muziekca

Good Things El TMF Kweekvijver en 3FM

Kubus & Bang Bang

^ÊM LeUe

www.jeremys.nl

Things End. www.goodthingsend.nl

• j

^

^

The Girls Vier bloedjonge ladykillers uit • Meppel met het talent pakkende lied-

WlakeBelieve

tm.^

*

Wat goed is, komt snel, zegt men

i de Sac. Kaarten voor de Muzikantendaj

jes te schrijven met een brutale

altijd. Deze band gaat snel en bulkt

video Skinny jeans is reeds zo'n half miljoen keer bekeken.

i 10 euro. Je kunt ook voor 15 euro e e r l ^ '

U u n d . Een nieuwe Drentse belofte,

van de ambitie om hun tegen emo

kerieusTalentop't Brabantse 013

aan schurkende energieke

icket kopen voor de Muzikantendag en het

Amerikaanse rock met een catchy

L Check het hele pro ittp://the-girls.nl

poprandje op de grote podia of ^zelfs

OttoWichers (1981) is een Amsterdamse singer-songwriter die zijn muzikale wortels in de

festivals te mogen brengerre - A

Amerikaanse songtraditie heeft liggen. Lucky Fonz III heeft reeds een Essent Award op zijn naam

Rock uit Groningen.

staan, hij won in 2006 de Grote Prijs en zijn debuutplaat is uitgebracht in Australië.. Lucky Fonz

wvvw.makebelieve.nl

The Third, welcome at the Brand New Festival. www.luckyfonziii.com

''

zingende zusje Collette.dafil

Serge Fabergé, Piet Par'a en Rimer London, oftwel LeLe, brachten diverse songs en chps uit. De

www.myspace.com/lelemusique

¥

contract binnenhaaf

nrofessionals uit de industrie bi

>', zegt Richard Zijlma, manager eve

^^

jaar oud toen ze hid

"

M ë

|


Het future funky dance-impErium uan het Leidse producerstrio Kraak B Smaak breidt zich uerder uit ouer de rest uan de mereld. Hun tiueede plaat

KraakB Smaak

Plastic People gaat door maar hun uorige aibum

ophieid. De plaat staat boi uan de siuingende en

groDuy dance-tracks en moet zorgen uoor groter en internationaal succes.

'Meer airplay, grotere zalen en meer publiek'

HOE & WAT MTV BRAND NEW FESTIVAL Alle Zalen / A A N V A N G 1 8 . 3 0 / Zaal open 1 8 . 0 0 De kaartverkoop voor MTV BRAND N E W FESTIVAL is inmiddels gestart. Kaarten kosten 15,00 euro (3.45 euro servicekosten). L e t o p ! Dit is een combiticket Muzikantendag {aanvang f 1.00) en Brand New Festival: Huis- e n gedragsregels 013 kent een aantal huis- en gedragsregels. De handel in soft- en harddrugs en het gebruik van harddrugs zijn in 013 verboden. Het is niet toegestaan om messen, wapens, glas of blik mee naar binnen te nemen. Men kan bij de ingang en in 013 fouillering verwachten. Het in het bezit hebben van foto-, film- en geluidsapparatuur is verboden. Onrechtmatig verkregen opnames zullen door 013 worden ingenomen. Glazen en bekers mogen niet mee naar buiten worden genomen. De activiteiten in 013 worden via camera's geregistreerd en honden worden in 013 niet toegelaten Routebeschrijving Openbaar vervoer: Vanuit het station is 013 binnen vijf minuten loopafstand bereikbaar Ga bij het uitlopen van het station meteen linksaf, bij de stoplichten {ABNAMRO-gebouw op de hoek) ga je rechts. Neem dan de tweede straat links (de 'Korte Heuvel'), loop deze straat uit (of ga een café binnen) en ga linksaf, je ziet 013 meteen (het gebouw met de cd-tjes). Laatste treinen vanuit Tilburg naar: Rotterdam Den Haag 's-Hertogenbosch Nijmegen Utrecht Amsterdam Zwolle Arnhem Maastricht Groningen Leeuwarden Boxtel/Eindhoven Breda/Roosendaal Venio Heerlen

23.SS 23.25 23.55 23.25 23.25 23.25 22.25 23.25 23.35 22.25 21.25 00.40 00.37 00.05 23.35

spoor spoor spoor spoor spoor spoor spoor spoor spoor spoor spoor spoor spoor spoor spoor

3 3 I I I I I ! I I I I 3 I I

Vanaf 13 december 2007 rijden er tussen Rotterdam, Dordrecht. Breda.Tilburg, Eindhoven. Den Bosch en Utrecht ook 's nachts treinen. Ze rijden donderdagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht. Helmond wordt aangesloten op de nachttrein via een busdienst naar Eindhoven. De eerste treinen gaan 's ochtends rond 7 uur weer rijden. Check de site van de NS (www.ns.nl) voor eventuele gewijzigde vertrektijden van de laatste treinen of alternatieve bestemmingen.

30

Auto A58: komende van Breda. Eindhoven of Den Bosch: neem afslag Tilburg/Hilvarenbeek (afslag 10) en volg'Tilburg Centrum' en 'Tilburg Centrum Noord'. Met een spoordijk aan je rechterhand neem je de linkse baan en bij de tweede stoplichten links kun je deTivoli parkeergarage in.Verder kun je daar ook rechts parkeren langs de spoordijk. In de straten rondom 013 is parkeren alleen toegestaan voor vergunninghouders! A59: komende van Rotterdam of den Bosch: neem afslag Waalwijk/Tilburg (afslag 37) en volg de A26I tot Tilburg. Ga rechtdoor bij de rotonde en een viaduct. Neem over het viaduct de eerste stoplichten links, volg deze weg langs station, en ga bij het grote kruispunt rechtdoor. Bij de eerste stoplichten voor Interpolistoren (niet te missen) kun je rechts deTivoli parkeergarage in.

' H e t gaat m o m e n t e e l g o e d in de States. Ik ga b i n n e n k o r t w e e r een aantal

naar w a t er gemaakt is en d o e t eindredactie.' V o o r de n i e u w e cd heeft het

w e k e n als K r a a k & Smaak-dj naar C a l i f o r n i ë en Vancouver. O n z e naam

t r i o een aantal andere a r t i e s t e n uitgenodigd o m in de s t u d i o in Leiden een

w o r d t steeds g r o t e r in de clubs', zegt M a r k K n e p p e r s , die deze dag samen

bijdrage t e leveren. D e Jong:'Veel van die s a m e n w e r k i n g e n zijn leuk o m t e

m e t Oscar de Jong en W i m Plug de pers o n t v a n g t in de lounge van een

d o e n . H e t is gezellig samen aan h e t w e r k zijn. Eerst de s t u d i o in en daar-

A m s t e r d a m s h o t e l . ' O n s A m e r i k a a n s e label, Q u a n g o R e c o r d s , b r e n g t Plastic

na bier d r i n k e n

People er uit. En sinds k o r t h e b b e n w e een boeker. W e w o r d e n regelmatig

W e s t b e e c h , M a r k B r y d o n van M o l o k o en D u d l e y Perkins was een van de

teruggevraagd.'

leukste dingen o m t e doen.' samenwerkingsverbanden

m e t a r t i e s t e n als

ontstonden

via

het

Ben

D e naam Kraak & Smaak w o r d t in het Engels vaak u i t g e s p r o k e n als C r a c k

Sommige

& Smack, maar dat is volgens O s c a r de Jong steeds m e e r een tijdelijke geu-

Jalapeno R e c o r d s , maar de d r i e regelden o o k veel z e l f K n e p p e r s . ' W e k w a -

platenlabel

zennaam. ' H e t w e r k t e g o e d v o o r ons in de u n d e r g r o u n d s c e n e . Maar w e

men aan B r y d o n via het label, maar w e hebben o o k g e b r u i k gemaakt van

zijn d o o r die naam een aantal keer g e w e i g e r d . W e z o u d e n de U S A - t o u r van

onze MySpace-contacten. G e w o o n berichtjes heen en w e e r s t u r e n . N a het

Faithless d o e n , maar dat ging vanwege die naam niet d o o r D a a r o m w i l l e n

succes van de e e r s t e plaat ging dat m a k k e l i j k e r W e h e b b e n redelijk naam

w e nu de naam K&S in de m a r k t gaan zetten.'

gemaakt en d a a r d o o r gaan d e u r e n e e r d e r open.'

V o o r het w e r k e n aan de o p v o l g e r van h e t succesvolle a l b u m Boogie Angst

Een opvallende verschijning o p de cd is de stem van een Italiaanse a n t i e k -

heeft Kraak & Smaak de tijd g e n o m e n . V o o r a l het a f r o n d e n van de n i e u w e

handelaar die het t r i o uit het c e n t r u m van Leiden kent. D e Jong:'Hij is in

cd was volgens de Jong een martelgang, o m d a t h e t t r i o de lat h o o g had

Italië c r o s s m o t o r c o u r e u r g e w e e s t en heeft hele kleine handjes. H e t is een

gelegd.'Het was n i e t m a k k e l i j k o m een t w e e d e cd t e m a k e n . Maar w e zijn

v r i e n d van o n z e t o u r m a n a g e r Sjaak, die o o k in antiek handelt.Toen w e aan

blij dat ie af is en alles g o e d g e l u k t is. Je m o e t altijd v o o r b e t e r gaan. D e

de plaat aan het w e r k w a r e n , k w a m e n w e h e m o p straat tegen en h o o r -

nieuwe cd is d i v e r s e n D e e e r s t e was in een h o k j e t e plaatsen, m e e r een

den w e h e m p r a t e n . W e hebben h e m m e t e e n de s t u d i o inge-

compilatie, deze duidelijk niet. D a a r o m is ie volgens o n s

trokken.'

veel meer af dan de vorige.' Australië Kraak & Smaak zal de k o m e n d e tijd veelvuldig o p de

Eindredactie Plastic People is v o o r h e t o v e r g r o t e deel

Parkeren 013 ligt midden in het centrum van Tilburg. Parkeren in de directe omgeving kan alleen in parkeergarages en op parkeerterreinen.Verder is parkeren alleen voor vergunninghouders, parkeer je daar, dan riskeer je een boete. Parkeer dus in de parkeergarage Tivoli, net naast 013, langs de Spoorlaan of bij het NS plein.

opgenomen

Bij de boxoffice zijn, vanaf 20.00 uur, zogenaamde uithjkaarten voor deTivoli-parkeergarage verkrijgbaar; deze kosten 2,30 euro. Met deze kaart kun je de hele avond parkeren. DeTivoli Parking is open tot 4.30 uur

W e w e r k e n altijd m e t z'n

in

thuisstudio

in

de het

Kraak

&

centrum

Smaak van

Leiden. W i m Plug:'Er staat een zanghokje en i n s t r u m e n t e n .

tweeën

in de

waardoor Links w^ww.mtv.nl/brandnewfestival v^ww.fretmagazine.nl v^ww.OI 3web.nl v^ww.muzikantendag.nl

en sushi eten. H e t o p n e m e n

ons tot

afstand een

studio,

één

van

heeft,

track.

N e d e r l a n d s e festivals t e zien zijn, maar volgens

De

Jong blijft h e t b u i t e n l a n d o o k l o n k e n . ' W e gaan naar Engeland en na de z o m e r naar A u s t r a l i ë . W e gaan gewoon

o p dezelfde v o e t v e r d e r

en

willen

steeds g r o t e r w o r d e n . M e e r airplay, grotere

zalen

publiek.

en

Misschien

meer kunnen

w e dan eindelijk eens e c h t goed gaan v e r d i e n e n

met

onze muziek.'

Die kijkt later tekst Jasper Schoon

Kaarten zijn verkrijgbaar o p de v o i g e n d e p i e k k e n :

'ntn Michel Mees

Ticket Service N e d e r l a n d ® Via internet: vvww.ticketservice.nl De grotere postkantoren in geheel Nederland Grens Wissel Kantoren De elf grote W V ' s (Utrecht, Nijmegen, Groningen, Leiden. Eindhoven, Enschede. Breda. Arnhem, Amsterdam en Den Haag) Free Record Shop Ticketlijn: tel: 0900 300 12 50 R e g i o n a l e voorverkoopadressen 013 Boxoffice tel: 013- 460 95 00 (ma t/m vr van 10.00-17.30 uunza 10.00- 17.00) Gigaswing Hasselt, tel: 00 32-112 225 08

31


50 JAAR NEDER POP

radiotalent, waaronder nieuwslezer Har-

zendingen

men Siezen, Lex Harding,Will Luikinga,Tom

waardoor bijvoorbeeld het leveren van levens-

vanaf

internationale

wateren,

Mulder (alias Klaas Vaak), Bert van Rheenen

middelen aan een zeezender al strafbaar is. Het

(alias Chiel Montagne),Jan 'Candlelight' van

team van Veronica probeert als laatste redmid-

Veen, Eddy Becker, Krijn Torringa en Rob

del de achterban te mobiliseren met een groots

Out.

opgezette actie in en rondom het Binnenhof tijdens het debat over het Verdrag van Straats-

Radio Ueronica Schauuiten in kajuiten

2 januari l 9 6 5 - d e T o p 4 0

burg op 18 april I 973. Belangrijkste doel: het

Ondanks een bereik dat maar net de gren-

verkrijgen van de legale status als commerciële zender Plan B: B-omroep worden en een plaats

lid ffcmen uan Bij hEt afschEi ook EEn bEE pEronica s t s r fFt t o(Jk bEEtjt ÈIB dEmocratiE in NsdErland'

in EOQB is het precies 50 jaar geleden dat single Rock (De Little Babi/ uan de Tielman Brothers uitkmam, uolgens kenners het startpunt i/an de rock-'n-roll in Nederland. 50 jaar Nederpop mordt dit jaar uitgebreid geuierd. Op de luebsite ujujuj.5DjaarnederpDp.nl kun je er alles ouer lezen. Oaar uind je ook de i/oorlopige Canon uan de Nederlandse Popmuziek. Ran het eind uan dit jaar moeten in de canon de uijftlg belangrijkste gebeurtenissen in een halue eeuui Nederpop een plaats krijgen. Uiteindelijk bepaalt het publiek. In FRET zullen uue in elk nummer aandacht besteden aan een mogelijke kanshebber.

Z

verkrijgen als officiële zender in het omroepbe-

Mi Amigo, Lord Sutch, Red Rose, Radio Invicta

stel.Tijdens de voorbereidingen slaat het nood-

en Radio King. De concurrentiestrijd w o r d t

lot toe. Een krachtige storm trekt op 2 april het

het hardst gevoerd met Radio Noordzee, de

anker los. Het motorloze Veronicaschip wordt

zender van het Zwitserse duo Erwin Meister

naar de kust geblazen en strandt op ongeveer

en Edwin Bollier op het schip MEBO II.

vijftig meter van de Zuiderpier bij Schevenin-

Vreemd genoeg neemt de felheid van de strijd

gen. Het lostrekken lukt niet voor de 18^ april,

toe wanneer

maar gelukkig kan Veronica dankzij Radio Caro-

Radio Noordzee

het

voor

gezien lijkt te houden. De Zwitsers verkopen

line vanaf de 259 meter nooduitzendingen ver-

hun schip voor I miljoen aan het bestuur van

zorgen en zo de publieksmobilisatie voortzet-

Veronica, die het twee maanden later, als het

ten.Tussen de 75.000 en 150.000 aanhangers

duo hun boot onverwachts weer willen terug-

verzamelen zich op de actiedag met spandoe-

kopen, niet meer afstaan. Het bestuur stelt

ken op het Malieveld. Prominente muzikanten

kapitein Onnes aan als toezichthouder en

doen in de Tweede Kamer hun zegje voor de

eezender Veronica was in de peri-

I 5 mei 1960 - de eerste uitzending

bewaker op de MEBO II. Op een middag in

speciale Kamercommissie: Pierre Kartner, Bar-

ode 1960-1974 de Nederlandse

Het lichtschip Borkum Riff w o r d t t o t studio

januari 1971 wordt Onnes onder valse voor-

ry Hay en Corrie Konings ('Laat Veronica blijven. Voor u, voor het gehele Nederlandse

poppionier in de ether Hilversum

omgebouwd en onder Panamese vlag - en

wendselen van boord geroepen, waarna de

III bestond nog niet, maar de behoefte aan

zoveel mogelijk buiten het zicht van de auto-

Zwitserse gardisten als rasechte piraten het

volk!'). Op het Malieveld wordt een popconcert

popmuziek werd na het succes van The

riteiten, vanuit het Duitse Emden naar de

schip kapen en vanaf 23 januari hun uitzendin-

georganiseerd met optredens van Shocking

Beatles alleen maar groterVeronica voor-

Noordzee versleept.Vanaf 15 mei I960 starten

gen weer doodleuk hervatten. Aan die uitzen-

Blue,The Dizzy Man's Band,The Cats, Golden

zag duidelijk in een behoefte. De Neder-

de eerste officiële uitzendingen als Veronica, een

dingen komt laat in de avond van 15 mei 1971

Earring en Mouth & McNeal. Op 26 juni vindt

landse overheid keek in de jaren zestig

naam als uitbreiding op de afkortingVRON en

bruusk

Mayday!'

het finale Veronica-debat plaats en stemt de

oogluikend toe, maar greep in 1973 toch in

vernoemd naar een liedje van Annie M.G.

schreeuwt de Britse DJ Alan West van Radio

meerderheid van de kamer voor het verdrag.

en een jaar later was het stil op radiofre-

Schmidt. De PTT is niet blij met de komst van

Noordzee in grote paniek over de zender.

De definitieve nekslag komt als ook de Eerste

Veronica bevat meerdere historische data.

I 5 oktober 1959 - de oprichting

een

einde.

'Mayday!

'This is an emergency broodcost. The M £ 6 0 // is

Kamer op 22 januari 1974 het Verdrag van

zen van de Randstad overschrijdt, luisteren

on fire!' Een sabotageactie, ge'ïnitieerd en gefi-

Straatsburg ratificeert. Het zeetijdperk is voor-

er eind I960 tussen de 4,5 en 5 miljoen

nancierd door Veronica-kopstukken N o r b e r t

bij en door een administratieve slimmigheid van

huishoudens naar Veronica. Een actie voor

Jürgens en Hendrik'Buil'Verweij, is een beetje

cultuurminister Harry van D o o r n lukt het

quentie 538. De woelige geschiedenis van

32

227, Radio 355, Radio London, Radio Atlanta,

Het plan voor een Hollandse zender op

het werven van vrienden van Veronica

uit de hand gelopen - een heuse bomaanslag

Veronica ook niet om zelfs maar C-omroep te

zee w o r d t op 15 oktober 1959 bekok-

brengt de teller binnen de kortste keren op

schiet de kapiteinshut aan flarden en zet het

worden. Op 3 I augustus 1974 spreekt Rob Out

stoofd in een rokerige ruimte in Hotel

tienduizend leden. Tot groot verdriet van

achterdek in de hens. Het is een wonder dat

de laatste historische woorden in de microfoon

Krasnapolsky te Amsterdam. Geïnspireerd

het establishment voorziet de popzender

niemand gewond raakt. Jürgens en Verweij

van het zendschip:'Het is tijd geworden om

door

commerciële

duidelijk aan een behoefte.Veronica speelt

worden tot een jaar cel veroordeeld. De crew

afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel.

radioboot bij de kust van Denemarken,

in op de smaak van het grote jeugdige

en radiomensen van Veronica zijn onaange-

Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij

richten enkele middelbare vrije jongens uit

publiek en programmeert muziek waar op

naam verrast en distantiëren zich nadrukkelijk

het afscheid nemen van Veronica sterft ook een

het circuit van radiohandelaren de Vrije

de zenders Hilversum I en II geen plaats

van de aanslag. Het mag niet baten; het imago

beetje de democratie in Nederland. Dat spijt

Radio Omroep Nederland (VRON) op.

voor is. Ook muziek van Hollandse makelij

van Veronica is in politiek Den Haag voorgoed

mij... voor Nederland.'

geschaad.

Radio Mercur, een

Om de aandeelhouders enthousiast te krij-

bereikt via de zender het grote publiek. Op

gen - en aan het lijntje te houden - is in

2 januari 1965 introduceert Veronica de

Krasnapolsky al op 16 november een eer-

wekelijkse Nederlandse hitparade, vrij snel

tekst Gert Verbeek 18 april 1973 - het einde

Bronnen;

ste proefuitzending te horen. Wat de aan-

de zender. 'Dat juffertje Veronica speelt een

stemmen op de omroepbanden Is die van Ellen van

omgedoopt t o t de Veronica Top 40. Een jaar

Vanaf 30 september I 972 zendt Veronica uit

Veronica: 25 Jaar Toonaangevend - Peter R. de '^ries

wezigen niet weten, is dat deze uitzending

heel gevaarlijk spel', waarschuwt een plaatsver-

Eek, de eerste vrouwelijke DJ van Veronica, al valt

later kan Hilversum niet achterblijven en

vanaf hun laatste frequentie; 538 ('vijf-drie-

Veronica Eén Jaar Later - Rob Out

niet vanaf de Noordzee, maar een paar

vangend directeur-generaal tijdens een pers-

die eer in de geschiedenisboeken meestal presen-

start op het vaste land de officiële popzen-

acht - nu op volle kracht'). Het Verdrag van

Kapers Voor De Kust - Henl< van Gelder

honderd meter verderop, vanuit een pand

conferentie.'Haar uitzendingen bedreigen de

tatrice Tineke de Nooij ten deel.Vanaf de komst

der Hilversum III, de voorloper van 3FM.

in de Beursstraat wordt uitgezonden. Ook

veiligheid op zee!' Om storingen op erkende

van gesjeesde student Nederlands Willem van

de tweede proefuitzending in maart I960

frequenties te voorkomen, verhuist Veronica

Kooten (beter bekend onder zijn piratennaam

is een fopspeen, maar de afstand is deze

naar de I 92 meter ('een-negen-twee: een goed

Straatsburg (beter bekend als de anti-piraten-

Veronica: Speelbal Van De Golven - Berrie Zand-

wet) hangt al sinds 1965 als het zwaard van

Scholten en Frans van der Reek

I 5 mei 1971 - de bomaanslag

Damocles boven Veronica's ranke hals, maar

Veronica-gids 31 augustus 1974

Joost den Draaijer) w o r d t popmuziek de hoofd-

De zeezender is niet de enige kaper op de

pas in 1973 besluit de regering Den Uyl de

keer groter - het Noordzeegeklots wordt

idee!'). In de beginperiode worden alle uitzen-

moot van het programma en kan de schamele col-

kust. In de jaren zestig drijft een tiental

Tweede Kamer te vragen het verdrag ook in

In Museum RockArt aan de Zekkenstraat

veroorzaakt door het kabbelen van de

dingen op het vaste land opgenomen en per

lectie oubollige lichte muziek overboord. De zen-

radiopiraten op de Noordzee buiten de ter-

Nederland te ratificeren. Het verdrag ver-

Hoek van Holland is tot 26 juli een expositie te

Loosdrechtse Plassen.

pendelbootje afgeleverd. Een van de eerste

der t r e k t door de jaren heen nog meer jong

ritoriale wateren; Radio Caroline, Radio

biedt de medewerking aan radio- en/of tv-uit-

zien over Radio Veronica, www.rockart.nl

42 in

33


hoofdzonden

U-Niq

Luiheid 'Ik kan zeker lui zijn. Als ik een spannende tijd heb gehad, kan ik de hele dag op mijn kamer zitten. Ontspannen televisie kijken of muziek luisteren. Maar in principe ben ik niet lui. Ik kan om zeven uur 's ochtends mijn bed instappen om er een paar uur later weer uit te gaan. Vandaag heb ik de hele dag interviews, maar ik lag vanochtend pas om half vijf in bed. Nee, ik had geen feestje, ik heb gewerkt. Je hoeft niet elke dag keihard te werken, maar soms moet dat. En gister was zo'n dag.'

Lust 'Dat is een zonde waar ik mij zeker schuldig aan maak. Ik houd van mooie vrouwen en ik kijk er naar Ik kom veel vrouwen tegen. Na een show bijvoorbeeld om even een praatje te maken. Ik ben verbaal sterk, dus zo'n gesprek gaat meestal wel makkelijk. Nee, daar heb ik nou nooit problemen mee gehad, met vrouwen.'

Gierigheid 'Ik ben absoluut niet gierig. Dat is in mijn geval misschien een zonde op zich. Of Nederlanders gierig zijn? Vroeger was dat denk ik meer het geval. Het is nu veel minder Dat

'Net zo geniaal als een uuerkje i/an Da Uinci'

i H o e gaat het eigenlijk m e t D e Jeugd van

komt ook door de samensmelting van verschillende culturen. Maar goed, ik zou wel wat gie-

iTegenwoordig?

riger mogen zijn. Als ik geld heb, ben ik er goed in om het over de balk te gooien. Daar

r H e e l goed. Die andere twee spreek ik nog

moet ik mee uitkijken. Mensen in mijn omgeving zeggen ook wel tegen mij dat ik rustig aan

[minstens twee keer in de maand. Er is een

moet doen. Maar het zit in mijn systeem en het is niet makkelijk om dat er uit te krijgen. Ik wist vroeger al niet goed de balans op te maken.We hebben thuis niet altijd evenveel

Inieuwe plaat en daar gaan we de komende tijd

geld. Dus als het er was. dan deed ik er gelijk wat mee.'

Flage is het debuut van de nieuwe groep LeLe. Het trio bestaat naast producer Rimer London en

keihard mee rammen. Met LeLe doen we live

ontwerper Piet Parra uit Pepijn Faberge, bekend van De Jeugd Van Tegenwoordig. Van Eindho-

alleen de dingen die ons aanstaan. We pikken

ven naar Amsterdam met een mobiel t e g e n zijn oor, heeft hij wel even tijd voor een interview.

de krenten uit de pap. Dat is een luxe, maar ja,

Jaioezie

Een prettig gestoord gesprek met rapper en tekstschrijver Faberge.

dat is zoals ik leef. We krijgen wel het een en

'ik ben niet jaloers. Ik kan trots zijn op iets of iemand en dat proberen te evenaren. Maar

ander aangeboden, maar daar hebben niet

jaloers zijn omdat iemand een mooie auto heeft, ben ik zeker niet. Die auto is van iemand

W a t voor m u z i e k m a k e n jullie?

D e k r i t i e k e n zijn over h e t a l g e m e e n g o e d .

altijd zin in. Met LeLe doen we de chique din-

anders, dus die hoef ik niet. Ik ben ook niet jaloers op een collega omdat hij een goed album

' N o e m het chique pop, dan wel arthouse. in

D o e t dat je wat?

gen en met De Jeugd van Tegenwoordig pak-

heeft gemaakt. Dan vind ik eerder dat hij goed zijn werk heeft gedaan.'

ieder geval geen electro. Dat w o r d t te pas en

'Ik heb wel wat dingetjes gelezen en gehoord en

ken we de kruimels, maar ook de grote din-

Gulzigheid

te onpas gebruikt d o o r mensen die er niets

de kritiek is over het algemeen inderdaad goed.

gen. Echt, feesten waar vrouwen zwanger naar

van begrijpen. Maar als mensen zeggen dat ze

Terecht. De plaat is namelijk heel vet. Maar die

huis toe gaan en mannen die met hechtingen

'Ik ben dik. Ik heb een grote buik. Maar heeft niet alleen met eten te maken. Als je me ziet

er gewoon lekker op kunnen dansen, vind ik

bevestiging is altijd leuk.'

in hun auto stappen.'

zitten dan oogt dat als iemand die vreselijk veel loopt te vreten. Maar dat valt allemaal reuze

D e k r i t i e k is ook d a t de h u m o r een b e e t j e

Zijn de collega's van De Jeugd van Tegen-

W a a r k o m t de n a a m LeLe vandaan?

flauw is?

woordig niet jaloers op dit uitstapje?

'Tja, wat kan ik daar over zeggen. We hebben

'Die mensen moeten hun bek houden. Iedereen

'Nee. Die hebben zelf ook een aardige grijp-

de bandnaam The The als referentie genomen.

mag gewoon de waarheid zeggen over de cd: dit is

stuiver. Die jongens mogen niet klagen. Als er

En daarbij Is LeLe twee keer het mannelijk

net zo geniaal als een werkje van DaVinci.'

iemand mag klagen, dan ben ik het wel. Nee

het ook prima.'

mee. Ik houd veel vocht vast en mede daarom is het voor mij moeilijk om af te vallen.

Het Kapitalisme is het tweede

Alcohol drink ik niet. Heb ik geen behoefte aan. Drugs doe ik ook niet. Muziek is mijn drugs.'

Nederlandstalige hiphopalbum van U-Niq. Op het conceptalbum rapt de Rotterdammer meer over geestelijke

Ü

W a a r o m hebben jullie deze cd gemaakt?

kapitalisme dan over

ker.'

'Wat mensen moeten doen om mij kwaad te maken? Niet op mijn pad lopen. Als je m'n pad kruist, kan je op mijn tenen komen te staan en daar houd ik niet van. Ik val niemand lastig,

hoor, onzin. Het gaat met mij ontzettend lek-

Frans lidwoord. En ik ben dol op Frankrijk.'

lüoede

dus mensen moeten mij ook niet lastig vallen. Onder lastig vallen versta Ik dat mensen mij dingen gaan opleggen. Dat ze denigrerend zijn. Of vervelend en niet correct zijn. Als iemand

Spreek je Frans?

'Ik had wat tijd over. En daarbij, er lagen goede

'Papa fume un pipe. Kijk. daar ga je al. Heb ik

ideeën op tafel. Die andere twee kende ik al. Die

Je bent één van de gezichten in de B N N -

geleerd op de camping. Daar pik je dat soort

heb ik er niet geforceerd bijgezocht om deze plaat

popquiz Doe Maar

Normaal.

Is d a t een

de portemonnee. Een vastberaden U-Niq

niet correct is, reageer ik daar op. Je reageert op iemand zijn intentie. Ik heb aardig wat mensenkennis, dus als iemand op een bepaalde toon tegen mij praat, begrijp ik zijn intentie.

aan de hand van de zeven hoofdzonden.

dingen heel snel op. En ik heb veel films van

te maken. Ik kreeg muziek van de producer en we

nieuwe carrière?

Als mij dat niet bevalt, reageer ik daar op. Als ze me blijven pushen, dan kan het gaan escale-

Alain Delon gezien. Ik praat ook wel eens

zijn vrij snel de studio ingegaan. LeLe is nooit een

'Ik heb het dus vorig seizoen ook al gedaan.

ren. Dat hoeft niet meteen fysiek te zijn. Het kan namelijk ook verbaal uit de hand lopen.

Frans tegen mezelf. Dan ga ik voor de spiegel

vooropgezet plan geweest.Van het een kwam het

Het werd toen goed bekeken, maar het was

tekst Arnold van Huet

staan en dan zeg ik: oh la la'

ander'

niet echt spetterend. Er is toen wel wat veran-

foto llja Meefout

Maar ik ben niet bang om iemand voor iets uit te maken. Soms moet je je tanden laten zien.'

derd. Er zijn een paar mensen gewipt, maar H e b je ze hoog z i t t e n , die Fransen?

Voegen jullie w a t t o e m e t deze cd?

zie, ik gelukkig niet. We zijn nu dus weer een

• *

IJdeiheid 'Ik ben niet zo ijdel, maar ik probeer er wel altijd schoon en fris bij te lopen. Gewoon, net-

'Zeker als je kijkt naar de jaren '60. Daarna

'Nederland heeft dit nodig. Wat zeg ik, de wereld

nieuw seizoen gestart en het gaat heel goed.

jes. Ik moet er goed uitzien, maar ik sta niet uren voor de spiegel. Of het me wat kan sche-

ging het ook nog wel, maar nu moeten ze het

heeft dit nodig. Nee, er is niemand die hier aan kan

Maar een volledige tv-carrière zie ik niet zo

len wat andere mensen van me denken? Ja, natuurlijk. Maar wat ik vind is nog altijd belangrij-

vooral van hun keuken hebben. Af en toe

tippen. In Nederland zou ik het in ieder geval niet

snel gebeuren. Muziek blijft voor mij altijd

ker dan een mening van iemand anders. Ik houd rekening met mensen die dichtbij me staan.

moet ik er even uit en dan ga ik naar Parijs.

weten. N o u , misschien Rogier van O t t e r l o o wel.

bovenaan staan.'

Ik luister naar wat ze te zeggen hebben. Op het podium blijf ik gewoon mezelf. Als artiest

Die Eiffeltoren blijft toch prachtig?'

Die man krijgt sowieso te weinig erkenning.'

hoort het bij je pakket om er goed uit te zien. Je moet op je best zijn, want het uiterlijk en tekst Arnold van Huet

image hoort simpelweg bij je werk.' 35


Acht jaar geleden leerden Kit Carrera en Spike van Zoest elkaar kennen tijdens band workshops op het Segbroek College in Den Haag. Kit was twaalf, Spike vijftien. Ze besloten samen iets te gaan doen. Spike: 'Iets rauws, iets hards, maar we misten een factor. En toen kwam Di-rect op mijn pad. Onze plannen bleven op de plank liggen. We wisten al wel dat we iets met een trio wilden doen.'

D

e omslag kwam toen Spike eind 2006 het één-na-laatste optreden ooit van Dead Moon

bijwoonde. 'Ik vond het doodzonde dat Kit er niet bij was.Voor mij was het bam. Als we nog iets willen doen, moet er een chick bij.' Dat werd bassiste Janneke Nijhuijs, die Spike en Kit ook al een jaar of acht kenden. Janneke deed ervaring op in

zomer een jamsessie op het strand. Jam de la

we of er ergens een oefenruimte vrij

Prioriteiten

Crème. Ik vroeg aan Spike en Kit of ze mee wil-

is.' Dat heeft alles te maken met de

Kit drumt ook bij de Leidse band Absent Minded.'Dat

den jammen.'

instelling van de drie bandleden.'Het

loopt lekker We hebben een videoclip opgenomen. Na

Spike:'lk wilde wel een keer meedoen, maar niet

moet

Spike.

de winter willen we veel gaan spelen.' Daarnaast zit hij

jammen. Dus stelde ik voor iets in te studeren

'Daarom is The Deaf supervrij. We

in La Grace, met medeleerlingen van het conservatori-

met zijn drieën. Dat werden twee nummers.

gaan de oefenruimte in met een krat

um van Rotterdam. Hij zit in het laatste jaar van zijn stu-

Main Offender van The Hives en / Want To Hear

bier en heel veel sigaretten en

die. 'Dan is het klaar en word ik beroeps. Als je zo'n

What You Have Got To Say van The Subways, ook

komen er altijd met iets uit. Omdat

opleiding hebt gedaan, moet je er wel iets mee doen. Je

een trio met één vrouw en twee mannen.'

het zo ongedwongen is. Er staat geen

moet niet op je zolderkamertje blijven zitten.' Kit geeft

druk op.'

ook drumles. Een druk leven, dus.'Maar voor The Deaf

Bad Candy, de meidenband die in september 2006 ophield te bestaan.'We hadden er allemaal niet meer zo'n zin in. Het was gewoon klaar.' Tegenwoordig is ze met diverse projecten bezig, naast een fulltime baan als bedrijfsleidster in een lunchroom. Een van die projecten legde de kiem voor The Deaf: 'Ik organiseerde de afgelopen

Snoeihardzonder compromissen

Spitten

leuk

blijven', vindt

Janneke:'Voor mij voelt The Deaf als

maak ik gewoon tijd. Dat doe je als je iets heel graag

Het werd een gedenkwaardige avond. Spike:

een vaste scharrel.'

wilt.'

'Het was donker en het was druk op het strand.

Spike:'Je beleeft alle leuke dingen van

Spike heeft nooit gitaarles gehad, maar wel de HAVO

Na drie kwartier hiphopjams waren wij aan de

een relatie, maar niet de vervelende,

afgemaakt. Hij heeft er geen spijt van dat hij al als vijf-

beurt. Dat optreden was toch wel heel bijzon-

verplichte activiteiten.'

tienjarige in Di-rect terechtkwam. 'Ik heb alles gedaan

der, want al waren we er niet vanuit gegaan dat

wat andere tieners wilden doen, maar niet mochten van

we een band zouden beginnen, die vibe was er

Magie

wél. Ik kwam thuis en ging spitten in mijn tele-

The Deaf heeft dus niet een bepaal-

hebben ook wel geluk gehad. Na een paar jaar stonden

foon. Daar zit een heel archief in, van dingen die

de koers uitgezet. Spike: 'Als iets

we al op Lowlands en het jaar daarna op Pinkpop en Parkpop. Ik kan mezelf niet vergelijken met leeftijdge-

hun ouders, of waar ze niet aan toe zijn gekomen. Wij

ik schrijf. Ik had nog stapels tracks en ideeën lig-

goed is, komt het op het juiste

gen die zo hard en met zo'n rauwheid moesten

moment. Daar geloof ik echt in.'

noten die een studie doen.'

worden gespeeld, dat ik ze niet kwijt kon bij Di-

Janneke:'De magie tussen ons is niet

Janneke: 'Voor mij geldt hetzelfde. Ik kwam op mijn

rect. Ik dacht: ik heb nu twee maatjes bij elkaar

te

leggen.

zeventiende bij Bad Candy en heb ook niet gestudeerd.'

met wie ik die liedjes kan spe/en.Toen was het bel-

Daarvoor hoef je geen afspraken te

Spike: 'Je moet wel keihard werken om je succes te

len: Heb je wat te doen volgende week? Nee. Oké,

maken.'

behouden. Daarom zullen we soms prioriteiten moeten

dan gaan we de oefenruimte in, leuk een avondje

Kit:'Maar als er iemand van ons drie-

stellen.'

muziek maken. Mijn ideetje was heel rough: met

ën wegvalt, is The Deaf er ook niet

plannen

of

vast

te

twee muzikanten spelen. Maar na een half uur

meer.'

stond er een nummer dat echt vet klonk.'

Janneke: 'Het gaat heel erg vanzelf

Snoeihard De bandnaam roept vragen op. 'We heten The Deaf

Dat smaakte naar meer, dus gingen ze repete-

Spike komt met een idee. Hij spit in

omdat we snoeihard spelen. Dat is de enige manier

ren, a l i d e r enige regelmaat.'We bellen vaak de

zijn telefoon en laat het horen.'

waarop onze nummers tot hun recht komen.'

tevoren of iedereen kan en dan kijken

live 2 mei, So W h a t Gouda ,

/.

5 mei, Bevrijdingsfestival

Spike pakt zijn telefoon en demon-

Kit:'Hij past bij hoe we onze muziek ervaren. We hou-

streert hoe dat gaat. 'Wat rauwe

den niet van compromissen. We maken muziek voor

riffs, geschreeuw. Wat

onszelf.'

moet

je

ermee?'

Hoe je het ook wendt of keert.The Deaf heeft met het

Janneke: 'Wij gaan er met zijn allen

eerste officiële optreden in het Haagse Grand Café De

mee aan de slag en dan ontstaat er

Cremers, half december 2007, een goed visitekaartje

een liedje.'

afgegeven. Dat is ook te merken aan de enthousiaste

Kit: 'Op een heel makkelijke manier

reacties op de website myspace.com/thedeafspace.

Er is een bepaald soort chemie tus-

Spike:'Daar kun je alles op vinden wat je over ons wilt

sen ons drieën.'

weten. Plus wat rauw oefenruimtemateriaal. Dat klinkt

Alles is mogelijk. Janneke: 'Wat er

heel trashy. En het balletje gaat al rollen.'

vanzelf ontstaat, is wat er is.We den-

De boeker van The Riplets heeft belangstelling getoond.

ken er niet lang over na of het wel bij

'Hij vond het kicken en wil ons duoshows met The

ons past.'

Riplets laten doen. Maar als je dan de agenda's trekt,

Kit: 'We willen niet in één genre

blijkt negen van de tien keer dat er bij een van ons of

bezig zijn. Als mensen er maar op

bij hen al een gig staat.' Niet zo verwonderlijk, want

kunnen dansen, pogoën en vliegen.'

2008 wordt voor Di-rect bijvoorbeeld een druk jaar.

Den Haag

Toch wil Spike wel de grootste

'We doen eerst de theatertour en daarna de rockope-

7 ]uni|Kaderock

invloed noemen:'De 60's beatmuziek

ra Tommy.'The Deaf wil het rustig opbouwen.'Het is wel

' Den Haag

met de daarop volgende garagerock

cool dat er zoveel mensen op reageren, maar het hoeft

, j . v/ww. myspace.com/thedeafspace

van 1965 tot 1968. Die hoor je wel

niet allemaal in één keer. We willen het niet gelijk

^/

i' . 'f!ij'

'• Y

heel erg terug in onze muziek. Het

doodspelen. Daarom zijn we heel selectief bij het over-

zijn liedjes die met high energy, sme-

wegen en aannemen van optredens.'

righeid en een flinke dosis adrenaline worden gespeeld.'

tekst en foto Lilian van Dijk

'Ik had nog stapels tracks en ideeën liggen die ik niet kiuijt kon bij Di-rect'

37


ep

cd '^censies GEM

ook rockt de band met veel energie.

Post Atomic Children

In hun enthousiasme lijken de jonge

F R A N K BAIJENS

PARSON BROWN

D I V E R S E N ANTILOUNGES

D I V E R S E N HIPHOP

(Spacejam Records)

muzikanten her en der nog wat te

POP

FOLK/ROCK/POP

I D M (Antilounge)

Up The Beat (voita)

ALL M I S S I N G PIECES

ontsporen en de vele rechtoe recht-

Odd M a n Out

The Farewell State

Antilounge is een schoolvoorbeeld

Up The Beat is een project van het

Push the button on my back

aan nummers weten niet allemaal

Amsterdamse jongerencentrum Volta

and turn me on (CMM)

van A tot Z te boeien, maar er zit veel

THE MOTION

potentie in de band. The Motion is

And Vice Versa (elgen beheer)

een rockband uit Brabant. Op hun ep

INDIEROCK

(River Records)

(21st Century Music)

van een succesvol initiatief van

New

Waar een midlifecrisis wel niet toe kan

Als je hoort dat de sidekick van Gordon

artiesten die het heft in eigen handen

voor jonge hiphoppers. Er blijkt

(Excelsior/V2)

leiden! Frank Baijens was als twintiger

(nee, niet Joling) een album heeft uitge-

hebben genomen. Op deze inmiddels

behoorlijk wat talent te zijn in de

Knap dat het 6EM steeds weer lukt om de aandacht op zich te vesti-

actief in de muziek, maar verruilde zijn

bracht met zijn band, vraag je je in eer-

vijfde editie staan weer genoeg voor-

hoofdstad. Vooral de inhoudsvolle

gen. De vorige keer maakte een commercial van een gerenommeerd

gitaar voor een carrière in het bedrijfsle-

ste instantie toch af wat je daar in

beelden van het feit dat Den Haag

teksten over sociale, maatschappe-

uitzendbureau Nederland warm voor de band uit Utrecht. Nu moet

ven. Rond zijn vijftigste levensjaar

hemelsnaam bij moet verwachten. In het

blijkt te barsten van het talent op het

lijke en persoonlijke thema's vallen

Anna dat doen. Het meisje werd onlangs na een casting van twee

besloot hij om alsnog zijn jongensdroom

geval van ondergetekende was dat niet

gebied van breakbeats, dub, drum £t

op. De kwaliteit van de tracks is rede-

dagen gekozen als het nieuwe gezicht van GEM. Op het promo-

na te jagen en een plaatje te maken.

veel, maar oh... wat kunnen vooroordelen

bass, industrial en alles wat daartus-

lijk wisselend. Zo is Zooitje Van (LG

Het debuutalbum van Sweet

geen slechte band, maar je hebt het

And Vice Versa zeven stevige gitaarMAKAZORUKI

nummers. Denk aan een indieband als

Analogue Breakfast (eigen beheer)

Face Tomorrow. En om met de deur in huis te vallen: The Motion is zeker

exemplaar staat nog geen foto van haar. Iets waar de band zich uit-

Daar heeft hij geen half werk van

toch misleidend zijn. Openingsnummer

senin zit. Het feit dat dit soort

ft. Dret en Fefe) erg vet met aanste-

Assembler uit 2005 ligt alweer

allemaal al wel eens eerder gehoord.

gebreid voor verontschuldigt. Niet nodig, want nu kunnen we onze

gemaakt, integendeel. Baijens heeft een

The Line doet dan wel denken aan

muziek bij veel labels niet aan de bak

kelijke beat, lyrics en raps. Ook Regels

even achter ons, maar nu is daar de

En misschien beter ook. De nummers

aandacht tenminste bij de muziek houden. New (opgenomen met

heel stel topmuzikanten om zich heen

Working Class Hero van John Lennon,

komt, heeft geleid tot het ontstaan

Uit Een Kladblok (Bende van Ellende

ep Post Atomic Children. Het schijfje

luisteren lekker weg, de zang is oké

topproducer Greg Haver) is een logische opvolger van Escapades uit

verzameld: Jan Akkerman speelt een

maar toch hoor je meteen dat Parson

van deze serie, waar inmiddels ook

ft. Blix) heeft diezelfde aanstekelijk-

opent sterk met een energiek, up-

en het gitaargeluid krijgt ook een

2006. Er zijn wel wat meer rustpunten ingebouwd. Zo zijn er voor

gitaarsolo. Fay Lovsky de zingende zaag

Brown een serieuze band is met een

organisaties als Club Bazart en de

heid en intelligente en knap in elkaar

tempo gitaarnummer. De spanning

voldoende. Echt spannend wil het

het eerst ballads (inclusief blazers en strijkers) te horen: Down en

en zelfs Bob Weston (ex-Fleetwood Mac)

geheel eigen smoel. Niet dat ze het wiel

Haagse Popunie aan meewerken.

gezette lyrics. Het Doet Pijn (D-Nial)

maakt na drie minuten plaats voor

echter niet worden. Live weet de

Today. Maar GEM blijft vooral onweerstaanbaar. Luister maar naar

speelt een moppie mee - om er maar

opnieuw uitvinden, maar de folk- en

Antilounge timmert zo flink aan de

daarentegen is wat zwakker, al geldt

een uitgesponnen instrumentaal ver-

band meer te boeien, omdat de

de eerste single Look en She Said Oh Oh Oh, fETWIlHOUTAN l A G E ON OUR P R O n O O BECAUSE IS «OKINOFORANEW ICE F O R ¥ H E BAND. F f OW T H I N K VOV HA%E 'HAT l ¥ TAKES. LOOK AT 'WW O E N U N I T E D C O I ^ . ORRT FOR U I V I N r n u ON W W O R D S f f f . ND NO P H O T O S , l ~

een paar te noemen.

haal. Dat is eigenlijk steeds het span-

luisteraar dan ook nog eens overla-

genoeg voor vrij-

ningsveld waar de band mee speelt.

den wordt met een dosis vechtlust op

rocknummers vor-

weg, met eigen

dat opvallend

I Said Yeah Yeah Yeah. Het nieuwe GEM

De mastering van de

men een hecht en

feesten en een

rockt minder, maar is beter. Laat de zomer-

cd vond plaats in -

herkenbaar geheel.

eigen package-

wel alle nummers

Sweet Assembler komt met sfeervolle

het podium. De vier leden van

festivals maar komen.

waar anders - de

Niet in de laatste

tour Naast een

waarin gezongen

melodielijnen op de proppen, maar

Makazoruki komen uitZenica,

(Peter van der WijSt)

Abbey Road Studios.

plaats door de lage,

paar bekende

wordt. Absolute

lijkt geen genoegen te nemen met

gelegen in centraal Bosnië. De vier

Dat levert een ver-

rauwe stem van

namen horen we

uitschieter?

het klassieke popliedje. De pop en

richtten in Amsterdam zo'n zeven jaar geleden deze band op. Muzikaal

dienstelijke plaat op met een aantal

Danny Gordijn die - als hij al ergens op

vooral veel nieuw talent, waarbij ook

Nodige Zelfkennis van Urban.

psychedelica is fraai uitgewerkt, maar

mooie bijdragen. Maar hebben we aan

lijkt - nog het meeste wegheeft van

de ontwikkeling opvalt en het feit dat

Subliem. Eindconclusie: een behoor-

vraagt wel een paar draaibeurten. Ze

houdt de band het tussen punk, new

Baijens een muzikale held gemist? Nee,

Dave Matthews. Een plaat die aanvoelt

stijlen flink door elkaar worden

lijk geslaagd project om jonge

zijn bij elkaar nog geen veertig jaar

wave en indierock. De vier nummers

dat niet. Maar een goed verhaal is het

als een warme deken. Heerlijk.

gegooid. Alles bij elkaar genomen

hiphoppers onder de aandacht te

oud, maar de drie zeer jonge bandle-

razen voorbij, want behalve dat de

(Sasja de Vos)

weer een prima editie van deze serie.

brengen. En het levert nog verrassend

den van All Missing Pieces roc-

muziek hard en ernstig wordt

(Ruud Lekx)

goede shit op ook.

ken er op los alsof hun laatste uur

gespeeld, is deze ook aanstekelijk.

(Coert van Moiiiik)

geslagen heeft. De drie broertjes uit

Fans van mooie melodieuze num-

Den Haag trokken al veel bekijks op

mers, gestoken in een stevig jasje,

wel.

GIOVANCA

(Renate Sun-Louw)

SOUL

DARRYL

Subway silence (Dox Records/Coast to coast)

A star is born. Kenners wisten het al en keken met mij reikhalzend

BRADLEY'S C I R C U S ROOTS

HIPHOP

D I V E R S E N ROCK

Terug

Nederland Rockt (Promocer)

DIVERSEN

Noorderslag en debuteren nu met

hebben een goede aan deze ep van

NEDERLANDSTALIG/POP/

deze ep. Vreemd overigens dat het

onze Bosnische vrienden. En dat ze

uit naar het debuutalbum van Giovanca, maar nu kan ook de rest

Shotgun Bunny

(SPEC Music)

Dat Nederland kan rocken bewijst

van de wereld kennismaken met een van de grootste muzikale talen-

(üizy Records)

De jonge Amsterdammer Darryl weet

Nederland Rockt wel, alleen laat het

SMARTLAP/LEVENSLIED

schijfje tot een ep is gebombardeerd,

nog maar lang mogen blijven in

ten van Nederland. Giovanca Ostiana is een prachtige verschijning

Bradley's Circus bestaat ruim twee jaar

behoorlijk te verrassen met zijn mixtape

niveau nog te wensen over. Achter de

SurivlaamS (Umversal)

want veel bands zouden het als een

Nederland. Ik ben trots op

Het is uitgever Vic van der Reijt weer

cd hebben uitgebracht. Enfin, zonder

Makazoruki, zou Verdonk zeggen.

last van wat voor verwachting dan

(Arnold van Huet)

met een gouden stem, die geen Idols nodig heeft gehad om boven te

en in die tijd heeft de band al een stevi-

vele hakkende ritmesecties en stevig

Terug. De hit Groupie Love (met o.a. Ali

komen drijven. Ze is niet alleen gepokt en gemazeld in het livecircuit

ge live-reputatie weten op te bouwen.

B) bracht hem al onder de aandacht. Nu

opgetrokken gitaarmuren gebeurt

gelukt om een met een bijzondere

en als studioartieste, maar ook succesvol model, afgestudeerd

Blues, rock-'n-roll en in mindere mate

laat hij zien meer in zijn mars te hebben.

over het algemeen niet heel veel. Het

compilatie op de proppen te komen.

psychologe, kledingadviseuse en -ontwerpster en in het bezit van

jazz zijn de genres waar Bradley's Circus

De beats zijn vet en in nummers als Laat

aantal bands dat een bijzonder geluid

België en Suriname heeft hij laten opgaan in een nieuwe natie: Surivlaams. Dit document telt drie cd's

een ijzersterke attitude. Het inmiddels gerenommeerde Amsterdamse

zijn inspiratie uit put. Op dit debuut

Me Zien Dan en Ik Kan Er Nix Mee

laat horen, is op één hand te tellen.

Stroom/Dox Records tekende Giovanca en zet haar tussen artiesten

komen juist de meer basale songs het

pompt de bas zo lekker dat stil blijven

Vaak mist gedrevenheid of - erger Eendimensionale

nummers die ooit

No Moon At

liteiten van de

powerrock a la

terug te vinden

All

songs. Het is het

lijk uit - zoals in

Peter Pan

waren in de hit-

(eigen beheer)

snerpende gitaar-

Cash Money Flow

Speedrock voert

lijsten in België en

In jongerencen-

spel en de melo-

Suriname.

trum Magnifosi in

zitten geen optie is.

goede nummers.

Benny Sings. Volgens haar bio is ze opge-

Dit zijn ook de num-

Ook pakken sommige

groeid met de muziek van Dionne Warwick

mers waarin het

gastbijdragen rede-

en Minnie Ripperton, eighties pop en hiphop.

stemgeluid van zan-

Deze mix typeert haar hele album, hoewel

geres Mattanja Joy

de hiphop vooral is terug te horen op twee

Bradley enorme

(met Sjaak) en

de boventoon,

__

prijs, maar na wat luisterbeurten

ROCK

best tot hun recht.

.._

FERTILE REALITY

met daarop zestig

als Wouter Hamel, New Cool Collective en

IjtO'V

met hier en daar uitstapjes naar nu

Surivlaams is een mengeling geworden

muziek en teksten echter zó van clichés

metal en alternatieve rock. Opvallend

tracks die eerder verschenen op de

indruk maakt. Bradley heeft, net als Amy

Schijnen (met Keizer). Soms hangen

Popinstituut-uitgave Unsigned: The Mighty

Winehouse, een imponerend bereik en

hoor je de kwa-

dieën die beklij-

Lisse zag deze band in 1994 het licht.

ven. Het is Fertile Reality na al die

van fraaie luisterliedjes, cabareteske

De groep, die oorspronkelijk een mix

jaren (nog) niet gelukt om naam te

stukken en deuntjes die als 'fout' zijn

van psychedelica en industrial speel-

maken en de massa zullen ze ook

een onmetelijke diepte in haar strot en

aan elkaar, dat het lastig wordt serieus

genoeg komende de leukste bands uit

(o.a. producer van Wouter Hamel) en Dean Tippet voor de productie.

weet met haar zwoele stembanden te

te blijven luisteren. De combinatie van

streken ver weg van de Randstad

te typeren. Jacques Brei en Raymond

de, gaat dus al weer een tijdje mee.

nooit aanspreken, maar met dit werk-

Met hen heeft Giovanca een uiterst diverse cd gemaakt, die uitwaai-

betoveren. Down On My Knees en Deal

geforceerd plat Amsterdams en moeilijk

(Zuid-Limburg, Achterhoek). Forfeit

van het Groenewoud zijn van de partij

Gaandeweg koos de band meer het

je doen ze de liefhebbers een groot

ert van diepe aan India.Arie rakende ballades tot speelse Motown-

(titelsong van de gelijknamige film die in

verstaanbare straattaal vertroebelt dan

valt in negatieve zin op door de

met verschillende evergreens, maar

pad van de new wave, indie en post

plezier.

pop. De Dox-sound heeft Giovanca's hoge en lieve stemgeluid doen

juni in de bioscoop verschijnt) zijn de

het duidelijk aanwezige talent. Dat is

onzekere zang; op basis van origina-

ook Wasmasjien van Trafassi en Zullen

punk. No Moon At All is de vierde

(Arnold van Huet)

excellereren in zeggingskracht. Alle opgedane (levens)ervaring hoor

ultieme voorbeelden van de potentie van

jammer, want met zijn skills behoort

liteit en gedrevenheid steken Ewe,

We Maar Weer van Doble R te horen.

plaat van Fertile Reality die donker

ik terug in de teksten, composities en arrangementen, en de refrei-

Bradley's Circus. Jammer genoeg is

Darryl wél tot de raptop van Nederland.

Speed Bambergen, Maze en Ocean's

Sommige liedjes ontroeren, andere

van sfeer is. Denk aan Joy Divison, om

nen zijn niet meer uit mijn kop te krijgen. Kortom, Subway Silence is

Bradley's stem soms wat te schreeuwe-

(Coert van Mourik)

Edge met kop en schouders boven de

werken op de lachspieren of doen je

maar eens een grote naam van stal te

een open, frisse en prachtige plaat, die een zeer groot publiek zal

rig. Zonde.

rest uit.

van schaamte achter de bank kruipen.

halen. Die sfeer maakt de band grim-

kunnen aanspreken.

(Ferenc Kooien)

(John Buis)

Kortom, een prachtig werkje.

mig, maar ook geheimzinnig. De band

(Arnold van Huet)

geeft haar geheimen niet meteen

8. Benny Sings tekende samen met Bart Suèr

(Ro Krom)

38

SWEET ASSEMBLER

il

39


cd recensies

GREEN NOVEMBER

HARTOG

H E I D E V O L K PAGAN FOLK METAL

HIPHOP

POP/ROCK

SINGER-SONGWRITER

Walhalla Wacht (Napalm Records)

NEDERLANDSTALIG/POP

Flies In The Kitchen

'Beter Laat... Dan Nooit' De

Broken Strings And Poetry

Storyteller

Drie jaar na het prima debuut van

Op s t a p M e t Arie Bombarie

(Eigen

(Eigen

POP

Heidevolk, komen de Gelderlanders

(Eigen

Een verhalenverteller dus en met

eindelijk met de voortreffelijke opvol-

Het is een verrijking om kinderliedjes

2005. Broken Strings And Poetry

Storyteller is Hartog Eysman terug

ger. Hoewel de zeskoppige band de

te horen die niet kinderachtig worden

Is het eerste album van de band. Hun

van waar het ooit allemaal begon. Na

afgelopen jaren voor de helft is ver-

gezongen. Kinderen Voor Kinderen

goede redenen hebben om zo lang op je

mooie sfeervolle en soms stevige

omzwervingen in de soul, rock en jazz

vangen, heeft dit geen stijlwijziging

kennen we nu wel, het is tijd voor

Jammer dus van die prachtige stem van

te laten wachten... Maar daar lijkt hier

rockmuziek heeft bands als Coldplay,

staat hij nu alleen op het podium met

veroorzaakt. Heidevolk vervolgt zijn

wat anders. Het kwartet van Kleine

Reijmer, maar de liedjes zitten net wat te

niet echt sprake van te zijn. Het is dan

Doves, Muse en Radiohead als

sympathieke en boeiende liedjes.

veldtocht met beter uitgewerkte num-

Beer verstaat de kunst traditionele

ook verbazingwekkend om te beluisteren

invloed. Melancholie en stuwende

Marginaal opgeluisterd met zijn inge-

mers en heeft het (studio-) instrumen-

kinderliedjes te brengen die interes-

togen stem en gitaar en hier en daar

tarium uitgebreid met een viool

sant zijn voor kinderen én ouderen.

Mixtape

(Eigen

Het debuut van Flies In The Kitchen, een

(Eigen

Green November werd opgericht in

band rondom zangeres Nicole Reijmer,

Vier jaar geleden beloofd en nu dan uit-

laat zich vooral kenmerken door middel-

eindelijk uitgekomen. Dan moetje wel

H I T M E TV

matige middle of the road popsongs.

POP/ROCK

Hit M e TV (The

helieer)

gekunsteld in elkaar om daadwerkelijk te

Alternative)

beheer)

heheer)

beheer)

heheer)

Hun single Maybe The Dancefloor werd op 3FM en KinkFM al grijsge-

kunnen boeien. Muzikaal-technisch zit

dat dit alles is wat er in vier jaar van

rock, dat zijn de kenmerken van de

draaid en het ziet er naar uit dat het niet bij één hitje zal blijven. Zelfs

het wel snor, maar waarom die conserva-

terecht is gekomen. Behoorlijk ongeïnspi-

band. Optredens in zowel Nederland,

ondersteund door Alberto Klein

(Wodan Heerst, Het Wilde Heer). De

Drie Kaboutertjes, Kortjakje en Zo

een ongeoefend oor pikt op het titelloze debuut van Hit Me TV zo vier

toriumachtige voorliefde voor zuiverheid

reerde raps, magere beats en een middel-

Frankrijk en België hebben de jongens

Goldwijk op toetsen en sounds.

folkmelodiëen vormen een rode draad

Vrolijk van Herman van Veen worden

nummers uit die zonder problemen kunnen worden toegevoegd aan de

en technische perfectie? De liedjes kun-

matige productie. Nog vreemder is het

er al op zitten en met dit eerste full-

Storyteller is onmiskenbaar beïnvloed

in de muziek, die verder invloeden uit

muzikaal origineel ingekleurd met

playlist van elke willekeurige dansrockavond. Dat de band zich sterk

nen best een scherpere rand gebruiken

dan om te weten dat DJ Savage meedoet,

length album zullen dat er alleen

door klassieke singer-songwriters als

traditionele heavy metal en black

country en folk. De stem van Jeroen

heeft laten bei'nvloeaen aoor ae numige neersers van de dansbare rock,

waardoor de klankkleur van Reijmers

een vingervlugge turntablist die begin

maar meer worden. Green November

Luka Bloom en Paul Weller, maar in

metal bevat. Tekstueel put de band

Wessels schuurt als Tom Waits en de

staat echter als een paal boven water. The Killers, Dead 60's, The Gossip,

stem wellicht nog wat meer body had

jaren negentig toeschouwers en toehoor-

is geen band die het moet hebben

zijn opvattingen gaat Hartog net nog

uiteraard nog immer uit de pre-

muziek klinkt gedreven. Oya Lele van

ders in aangename verbijstering achter-

van de hits, maar wel eentje die het

een stapje verder. Melodieus zijn er

christelijke Nederlandse geschiedenis,

K3 wordt in handen van Kleine Beer

Kaiser Chiefs; alles hoor je in stukken en brokken voorbij komen. Al ver-

gekregen. Bonnie Raitt, een voorbeeld en

:^m-^

nog altijd die

zoals die door de

plots een doorleefd bluesnum-

dient het copy-pasten van andermans riffjes over

inspiratiebron voor

liet. Slechts even

met dit sterke

het algemeen niet de schoonheidsprijs: zodra de

de band, is nu wel

komt er wat van zijn

album op zak

dwarse jazzsche-

gevestigde

voetjes van de vloer gaan, worden de regels alle-

heel erg ver weg.

kunsten bovendrij-

wel goed zou

ma's die hem

archeologie

mer. Zo is dit

ven.

kunnen doen op

richting geven in

wordt voorge-

album daadwer-

festivals komen-

het schrijven van

steld (er is een

kelijk een avon-

de zomer.

zijn songs. Juist

steekhoudende

tuur voor groot

maal wat losser. Daarom zeggen we: prima en laat

(Ferenc

FURIUZSTYIE:

Kooien)

die hap maar schuiven!

[Arjan van Sorge)

(Sasja de Vos)

FLOODSTAIN

(Gabriëlla van

ERNY GREEN

Karsbergen)

SINGER-SONGWRITER

STONERROCK

Dreams M a k e M o n s t e r s (Bad Mood Man)

Floodstain uit Hellevoetsluis heeft sinds

Heartland Revisited

ANGELA G R O O T H U I Z E N

(Plalo)

NEDERLANDSTALIG

Erny Green (echte naam Ernst Grevink) is

M e l k & Honing (Eigon hcheeO

die insteek maakt van Storyteller een

andere opvatting die dit alles betwij-

en klein, een feestje met herken-

rustgevend, maar tegelijkertijd ook

felt, maar dat is een ander verhaal).

ningspunten en verrassingen.

een spannend album

Het levert goed bij de muziek passende

Noemenswaardig tot slot is het num-

(Ferenc

teksten op over onder meer de Saksen,

mer Heroes van David Bowie. De titel

Kooien)

de Friese koning Radboud, de Bataven-

is letterlijk vertaald, maar de kleine

H E A V Y L O R D DOOMMETAL

opstand en het Germaanse godenrijk.

akoestische uitvoering is zeer fraai te

(Daan de Mooy)

KRAAK & S M A A K

enige tijd Heavy Lord-gitarist Jeff aan de

misschien geen naam die direct een bel-

ELEKTRONICA/FUNK

line-up toegevoegd en heeft net als

letje doet rinkelen. Toch is de singer-

Dat Angela Groothuizen meer is dan

Chained To The W o r l d (Solitude

noemen. (Arnold van Huel)

Plastic People

Heavy Lord een label in Rusland gevon-

songwriter uit Utrecht al sinds eind jaren

een olijke Dolly Dot weet de echte

(Jalapeno

den. Waar Heavy Lord het vooral zoekt in

zeventig actief. Van zijn verleden in new

muziekliefhebber zo langzamerhand

Op zijn derde album is het zware

H Y D R U S ELEKTRONICA

Als je een goed debuutalbum maakt, is het lastig om een nog betere

loodzware riffs, hanteert Floodstain een

wave-bands is allang niets meer te mer-

wel. Na twaalf jaar heeft ze dan ein-

doomgeluid van Heavy Lord opnieuw

Interleaves (Narromlnded)

opvolger te maken. Het lukt Kraak 6t Smaak met Plastic People, waar

traditionelere stonerrock-benadering.

ken. Na een leven als straatmuzikant

delijk, samen meet haar muzikale

beter uitgekristalliseerd dan op de

De Amsterdamse voormalige studen-

Nederpop

ze tussen alle optredens en remix-activiteiten door toch nog de tijd

Helaas pakt dit soms erg obligaat en

begeeft hij zich al een tijdje op het pad

kompaan Nico Brandsen, weer eens

voorgaande releases. Alles klinkt ver-

ten sonologie Herman Wilken en

Kruisvaarder

voor hebben gevonden. Het overtuigende eerste album Boogie Angst

voorspelbaar uit. Zo klinkt de hoofd-riff

van melancholische americana.

een plaat doen verschijnen. Het is,

rot log en zwaar, doch met een hel-

Almer Lucke speelden gek genoeg ook

(Eigen beheer)

viel op door de originele mix van dance, funk, jazz en elektronica en

van Trailblazer wel heel bekend en zijn

Heartland Revisited is een overzichts-

net als de voorganger Groothuizen,

dere productie. De langzame, doomy

in rockbands. Voor de meeste

Als ik dit even banaal in een hokje

leidde daardoor niet voor niets tot vele verzoeken tot remixes van

een paar riffs voor Love Is Poison en

plaat van zijn beste werk uit de afge-

een Nederlandstalige plaat geworden.

tempo's maken bij tijd en wijle plaats

geluidswetenschappers is dat soort

moet plaatsen, dan zou ik zeggen:

lopen vijftien jaar. De dertien nummers

Wat meteen opvalt, is de veelzijdig-

voor meer up-tempo drums, zoals in

holbewonersmuziek niet iets om je

ergens in het niemandsland tussen

Records)

nummers van internationaal hoog aangeschreven artiesten als

Stray Dogs iets te nadrukkelijk geïnspi-

Productions)

LICHTE D I C H T E R

Jamiroquai en Junkie XL. De tweede plaat

reerd op Queens Of

zijn opnieuw opge-

heid van de zan-

Waiting To Die en

zelf aan te

Spinvis en Guus

bevat nog steeds de originele ingrediënten,

The Stone Age.

nomen en voorzien

geres. Soms

Serpento.Al volgt

wagen, maar dit

Meeuwis. De

maar klinkt volwassenen breder, sfeervoller

Overigens wordt er

van nieuwe arrange-

klinkt ze lekker

voor het even-

duo heeft er

ingetogen, hoge

en experimenteler. De funky, dansbare num-

wel uitstekend

menten. Het materi-

doorleefd, zoals

wicht direct na

blijkbaar geen

stem met zachte

mers waarmee het trio bekendheid verwierf,

gemusiceerd door

aal van Erny Green

in Bier En

laatstgenoemde

moeite mee om

g van

zijn er nog steeds, bijvoorbeeld opener Bobby

het viertal en met

heeft internationale

Bitterballen,

titel de zich

hun complexe

dichter/songwri-

allure, schreef dit blad al ooit. Met

soms heerlijk fragiel, zoals in In Roze

voortslepende, gortdroge traagheid

geluidswereld te verruilen voor die van

en End Of Trail staat verder een aantal

prachtliedjes als On The Beach en Gimme

Sneeuw, waarin ze zich laat begelei-

van Maelstrom. In een nummer als

de sex, drugs Et rock-'n-roll. Was dat

de uitgekiend geproduceerde arran-

de Britse soulzanger Ben Westbeech opgeno-

geslaagde nummers op deze cd. Maar

Gimme (met hemelse achtergrondzang)

den door een speeldoos. Nummers als

Darius II komt Heavy Lord wat agres-

maar waar. De nerdy composities zijn

gementen van dit ensemble. Het is

men Squeeze Me, dat in herkenbaarheid en

geregeld overheerst toch het gevoel dat

in het achterhoofd, moet een bescheiden

Sara en Klein Verhaal zijn echte

siever en experimenteier voor de dag,

heel open en transparant van opzet,

voornamelijk mierzoete consumptie-

het jaren geleden al eens is gedaan.

doorbraak toch echt mogelijk zijn.

luisterliedjes die zowel tekstueel als

terwijl het daaropvolgende Looking

klinken spie Et span en dromen uit

pop, maar dat krijg je als je met de

(Daan de Mooy)

Liefhebbers van Ryan Adams, Chris

muzikaal van hoog niveau zijn. En dat

Into The Makers Eye juist als een

zichzelf weg. Allemaal pluspunten.

eerste violiste van Helmut Lotti in zee gaat! Die (Japanse) violiste, Mina

8t Whitney, met tekst en zang van de

onder meer You Lose Alone, Deathwish

Nederlandse soulzanger Caprice. Of het met

swing zeker kan wedijveren met nummers als Crazy van Gnarls Barkley Hoewel die nummers vast weer goed werken op de dans-

ter Jesse van den Eisen zet de toon in

vloer, bevat deze plaat meer filmische soundscapes, zoals de zeer

Whitley en Willard Grant Conspiracy

is niet zo vreemd, want Groothuizen

soort doomballad begint. Een

Tegelijk is de instrumentale muzak

mooi uitgevoerde Amerikaanse traditional Man Of Constant Sorrow

moeten hier zeker eens naar luisteren.

gebruikt materiaal van mensen als

afwisselend en toch rechtlijnig geheel

lichtelijk saai, zijn de beats van een

Homma, kan er trouwens wel wat

en het subtiel, maar krachtig stuwende Cornered. Het herkenbare

(Peter van der Wijst)

Henk Westbroek, Henk Temming, Jan

dus, waarbij het opvallend is hoe de

ondraaglijke licht- en knulligheid en

van en voorziet de nogal voorspelbare

Tekstra en Thé Lau. Daarnaast zijn

rauwe strot van zanger/bassist

reutelt alles vrij van interessante

en tamelijk gezapige liedjes van lek-

haar eigen muzikale en tekstuele bij-

Steven met elke cd beter en gevari-

momenten maar door en door. Zelfs de

kere zigeunerklankjes, terwijl de rest

dragen ook de moeite waard.

eerder wordt (Eternal Crawl). Deze cd

stroperige geluidsopvulling van lullige

van de band qua inspiratie tamelijk

(Di-Lan Sun)

is overigens ook op vinyl verschenen.

synthesizerriedeltjes gaat al snel ver-

plichtmatig overkomt.

(Daan de Mooy)

velen. Jammer, ze hebben mooiere

(Roland

geluid van de Rhodes is niet verdwenen, maar een track als Plastic People klinkt wel veel smeriger dan we gewend zijn door het gebruik van oude analoge synths en andere apparatuur. Het is juist die gevarieerdheid die deze 'moeilijke tweede' tot een wereldplaat maakt. Gaat allen luisteren! (Coert van Mourik)

40

KLEINE BEER

FURIUZSTYLEZ

FLIES IN THE KITCHEN

muziek gemaakt. (Arjan van Sorge)

Wetzels)


cd censies

DE RAGEBOLL'N

TROY SPENCER

STEYE

DIALECTROCK

AVANT-GARDE

FUNK/EXPERIMENTEEL

SYLT

DIVERSEN

(V2)

Gien Haor Op Mien Kop

Phase 2

I'm Just Here To M a k e You

POP/BLUES/JAZZ

POP/ROCK/FUNK

Haar wieg stond in Gent, maar tien jaar

(DRC)

(Leading

Feel Warm

The IJ Sessions

Finalisten Rob Acda Award

geleden trok Micheline van Hautem de

Op hun vijfde cd hebben deze Drenten

Zo'n benadering van muziek als van

(Dox

(eigen

2007/2008

wijde wereld in, gewapend met haar

naar eigen zeggen het roer omgegooid

de Nederlandse avant-gardecompo-

Steye is lid van het Amsterdamse

Sylt is de naam van een nieuwe band

(Pationaai)

stem, gitaar en laptop. Een zangeres wil-

en zich bekeerd tot ongecompliceerde

nist Troy Spencer hoor je de laatste

multimediacollectief Pips:lab, maar

uit Amsterdam. De stijl die deze groep

De Rob Acda Award is een jaarlijks

de ze worden. En zo geschiedde. Met dit

rock-'n-roll. Ik kom er alleen niet achter

tijd niet vaak meer Zo'n veertig jaar

met I'm Just Here To Make You Feel

speelt, schommelt van jazz naar blues

terugkerende talentenjacht, gehouden

LELE

album is ze momenteel in de theaters te

wat ze hiervoor dan deden. Maakt niet

geleden ja, bij Frank Zappa en de Soft

Warm doet ie het op eigen houtje.

en van soul naar pop. Graag sleutelt

in popzaal Patronaat in Haarlem. Vijf

ELECTROFUNK

zien. Micheline heeft een prettige, helde-

uit ook, want dit kunstje beheersen ze

Machine. Maar dus! Lang uitgespon-

Het resultaat is een plaat die eigen-

Sylt aan jazzstandaards en popsongs

finalisten die strijden om de eer en

Flage

re stem. Haar veelal frisse popliedjes

uitstekend. De titelsong (gezongen door

nen verhalen op muziek, met vloeiba-

lijk van alles wat is: funk, soul, tech-

om ze om te buigen naar akoestische,

mooie prijzen. Pop, rock, symfo of

(Magnetron)

hebben een kop en een staart en zijn

de Drentse beerputuitvoering van

re melodielijnen, melige interrupties

no, hiphop, singer-songwriter en nog

intieme liedjes. Zo getuige ook de aan-

alternatief. Het is allemaal terug te vinden op dit schijfje dat een fraai

Sparks)

Records)

beheer)

Frans, Duits, Engels, Nederlands, je hoort het allemaal door, onder,

vaak zo pakkend dat ze meteen in je her-

Captain Picard!) is een heerlijke stamper

en maffe overgangen. Tussen jazz,

veel meer. Probeer er maar eens iets

pak van een Harvest Moon van Neil

over en naast elkaar op de debuut-cd van LeLe. De band, bestaande

senpan blijven hangen. De ene keer hen-

die aan de beste dagen van Normaal doet

modern klassiek, avant-garde en

samenhangends van te maken. Toch

Young. De band slaagt in zijn opzet.

overzicht biedt. Fraai is de kwaliteit

uit Pepijn Faberge van De Jeugd Van Tegenwoordig, Rimer Veenman

gelt ze naar de vrolijke kant van Alanis

denken. Het is niet de enige hit die erop

progrock in, nagenoeg instrumentaal

is het Steye aardig gelukt. Samen met

Zanger Willem Blokker draagt de num-

van de liedjes overigens niet altijd.

van Comtron en ontwerper Piet Parra, had onlangs een hit met hun

Morissette, de andere keer is ze meer in

staat, want het songmateriaal is van gro-

en toch helemaal van deze tijd.

Stefan Kruger en Stefan Schmidt van

mers met gemak en de band weet een

Zeker, er is potentie, maar de origina-

single Skinny Jeans, maar die staat lekker niet op de cd. Het zet een

de donkere hoek van Joni Mitchell te vin-

te klasse en meteen mee te zingen. De

James Last op acid, zo u wilt.

Zuco 103 is hij er in geslaagd een

relaxte sfeer neer te zetten die even de

liteit is vaak ver te zoeken en de muzi-

beetje de toon voor deze release: de humor van De Jeugd, gecombi-

den. Voor dit album heeft ze verschillen-

productie had wat zompiger gekund

Opgenomen met zes andere muzikan-

plaat te maken waarin van alles te

zorgen voor morgen doet vergeten.

kale invulling is ook niet altijd even

neerd met de mix van elektronische funk en een vleugje electroclash

de gastmuzikanten gestrikt, waaronder

(vooral de slaggitaren knarsen nogal),

ten die op hoog niveau een keur aan

ontdekken valt en die dus ook HAZY JANE

jonge bands die net komen kijken. Over

instrumenten

behoorlijk de

zang goed te ver-

bespelen. Troy

aandacht weet

Lo'ko. Niet dat

staan en is de solo-

Spencer studeer-

vaste houden.

Generations

Micheline zelf te

gitarist pure klasse.

de compositie,

Een lekker in het

(eigen

weinig zeggings-

De Rageboll'n zijn

muziektheorie,

gehoor liggende

Hazy Jane bestaat uit vier leden die

PATRICK JERED POP

kracht zou hebben.

precies op tijd om

piano, gitaar en

plaat met een

vorig jaar naar Virginia afreisden om

lykhana

Spinvis, Mathilde

ken. De cd is aan de ene kant een pastiche op

Santing en Julya

de jaren tachtig-revival en bevat allerlei dancecliché's, maar heeft aan de andere kant muzi-

MJCfté^INE

kaal best wat te bieden met tracks die niet

inspirerend. Over het algemeen zijn het

anderzijds is de

van Comtron en dat alles in een hip jasje gesto-

alleen radio- en hitparadegevoelig zijn, maar

llüKüUËÜiiüii ii

een paar jaar nog maar eens luisteren

POP

dus.

beheer)

het ook op de dansvloer best doen. Of het een

In tegendeel. Ze brengt haar eigen mate-

het vaandel van de boer'nrock van Jovink

trompet en woont en werkt momen-

paar potentiële hitjes zoals Awkward

dit debuutalbum op te nemen. De

(eigen

blijvertje is of een leuk tussendoortje zal de tijd

riaal met overtuiging. Daar heeft ze ook

En De Voederbietels over te nemen. Hoe

teel in Berlijn - waarschijnlijk is dat

Situation en Bubbles Through The

groep werkte daar samen met producer

Patrick Jered heeft alles zelf gedaan.

moeten leren, want vooral van sommige teksten

Het schrijven, produceren en inspelen.

beheer)

de cover Blue Bayou van Roy Orbison

zeg je brekken en angoan in het Drents?!

de reden waarom er hier niet zoveel

Soda. I'm Just Here To Make You Feel

John Morand die eerder in de studio

kan ik me voorstellen dat ze na een tijdje draaien wel wat flauw wor-

niet voor nodig. Sterk album.

(Roland

over hem bekend is. Mooi album,

Warm is een album dat niet in een

stond met onder andere Joan Osbourne

Een singer-songwriter pur sang. Met

den. Maar in de zichzelf vaak veel te serieus nemende dancewereld is

(Arnold van Huet)

warm, vrolijk en met onalledaagse

hokje is te plaatsen, maar daar ook

en Counting Crowes. Hazy Jane speelt

een scala aan instrumenten, uiteenlo-

diepgang.

niet onder te lijden heeft.

pop met folkinvloeden. De soms lang

pend van een mandoline tot blokfluit,

(Gabriëlta van

uitgesponnen melodielijnen zorgen

geeft hij zijn liedjes gestalte. Pop met

LeLe vooralsnog een aangename uitzondering. (Ruud

Lekx)

Wetzels)

SOUNDFLOW NIGHTPORTER

HIPHOP

SINGER-SONG

Volume One

WRI TER

(Arjan van Sorge)

In A Valley Of Wolves

(ivww.soundllow.nl)

(Mindin

De hiphop- en designorganisatie

MUSIC)

Karsbergen)

SPOONER

ervoor dat de muziek niet altijd even

een knipoog naar country. In de kern

WAR M A S T E R

toegankelijk is, maar dat neemt niet

blijven het kleine, melodieuze liedjes

DEATH

weg dat hier muzikale talenten aan het

die hij met een warme stem zingt.

METAL

werk zijn. Een band met een eigen

Ondanks het feit dat zijn nummers

Warmaster is een in 2004 opgerichte

geluid, ingekleurd door de zangeressen

soms een lome sfeer hebben, weet

old school death metal-band uit de

Roeline van Calkar en Willemein Ahuis.

Jered de vaart erin te houden.

Alles wat een muzikant soms nodig heeft

Soundflow heeft met Volume One een

ROCK

F i r s t W a r (Dutch Metal

U-NIQ

is een fan. Voor Mark Ritsema (ex-

verzamelalbum uitgebracht met maar

Trading Dreams

NEDERHOP

Spasmodique, tegenwoordig Raskolnikov)

liefst 22 tracks van evenveel verschillen-

(Eigen

Het Kapitalisme

is die fan Jules Otto. Hij vond de liedjes

de acts. Bij deze kweekvijver van nieuw

Trading Dreams is het geslaagde ver-

omgeving van Gouda, met onder

Simpelweg om de liedjes goed getim-

(PIAS)

van Ritsema de moeite waard om uit te

talent dus voornamelijk onbekende

volg op het titelloze debuut van

meer Obituary, Bolt Thrower en Six

merd in elkaar zitten.

U-Niq oftewel Anthony Pengel is een Surinaams-Nederlandse rapper

brengen en wist onder meer de Portugese

artiesten, al zouden de namen van bij-

Spooner Op de nieuwe cd klinkt de

Feet Under op de T-shirts en op het

teksten Arnold van Huet

uit Rotterdam, die eerder al met Anonymous Mis, Shyrock, G-Boah,

singer-songwriter Rui Veloso en de

voorbeeld Amazing Ventjes ft. Sega en

combinatie van stonerrock, punkrock

lijstje met inspiratiebronnen. Enkele

bekende gitarist Dany Lademacher voor

Skenkie je wel wat kunnen zeggen. De

en alternatieve rock professioneler en

bandleden waren in het verleden

het project te inte-

opnamen variëren

actief in Eternal

WRECKYARD

resseren. Het resul-

qua geluid en

uit 2006. Het

Solstice en Vuist.

POPPUNK

positieve zin op. Al met al is Dawn

taat is een zwoele

niveau, maar over

stuurloze Stupid

Warmaster

Dawn

een niet al te opzienbarend en origi-

plaat met een rafe-

het algemeen is de

lig randje, waarbij

kwaliteit van de raps

Sonny D., E-Life en Extince samen heeft gewerkt. Al negentien jaar achter de microfoon en met absoluut geen tekort aan woorden. Zo'n ervaring en rapbereidheid heb je ook wel nodig als je je album Het Kapitalisme noemt. Dat is immers een behoorlijk veelomvattend onderwerp - waar het volgens deze dertiger in de wereld van

m '

niet vies. Dat geeft goede hoop voor de

neerkomt: de armen worden armer en de rijken

geraffineerd leentjebuur wordt gespeeld

nieuwe generatie hiphop. Enneh, goedge-

worden rijker.' En zo is het maar net. Op een

(Tanita Tikarams Twist In My Sobriety is

keurd door het Chapter Holland van Zulu

basis van moddervette, zware downtempo beats steekt U-Niq niet

bijvoorbeeld duidelijk hoorbaar in een

Nation (hiphopkennisoverdrachtorgani-

onder stoelen of banken wat hij er zoal over denkt. Een stevige kapi-

van de nummers) doet dit niets af aan de

taalinjectie in de hiphop.

originaliteit van de plaat: de verrassende

(Arjan van Sorge)

'W- ..V,

beheei)

beter uitgewerkt dan op het album

^

Records)

brengt overwe-

(Eigen

de band uit

gend mid-tempo

Op het eerste

giek album.

gehoor is

(Coert van Mourik)

Rijn vol frisse

death metal die

beheer)

niet al te ingewikkeld in elkaar steekt

Wreckyard het zoveelste poppunk-

ideeën en pakkende nummers (Lack

en met op zijn tijd een versnelling. De

bandje met vrolijke up-tempo liedjes.

Of Mind, Never Satisfied,

acht nummers luisteren lekker weg

Hier en daar schuurt de muziek

Underrated). De band weet op een

en volgen zonder pauzes snel op

opzichtig tegen de emo poppunk van

satie) trouwens, zo te zien aan het logo.

creatieve manier stevige passages

elkaar Hoewel het aanvankelijk voor-

bands als Fall Out Boy en lijkt het

(Arjan van Sorge)

met rustige momenten af te wisselen.

al onderhoudend en redelijk authen-

allemaal weinig om het lijf te heb-

muzikantencombinatie werkt goed. In A

Hoewel minder rauw dan voorheen

tiek klinkt, zorgen In Cold Blood en

ben. Na verloop van tijd beginnen de

Valley Of Wolves is een mooi, liefdevol

klinken de nummers nog steeds lek-

1914 tegen het einde van dit debuut

meerstemmige koortjes echter op te

product. Bonus: er is ook een speciale

ker opzwepend en intens. Spooner

voor enkele hoogtepuntjes.

vallen en blijkt dat de nummers toch

uitgave van de cd uitgebracht met een

handelt niet alleen in dromen, maar

Warmaster heeft er ondertussen een

best aardig in elkaar zitten met

stripboek van Arno van de Pol en Mark

ook in gitaarrock van niveau.

Europese tour opzitten met het

strakke riffs en fijne melodieën.

Amerikaanse Jungle Rot.

Vooral de snelle, pakkende ope-

(Daan de Mooy)

ningstrack Catchphrase en het

Ritsema. (Renale

Sun-Louw)

(John Buis)

I

krachtige Just A Messenger vallen in

daargelaten zit Alphen aan den

en de beats zeker

' de donkere stem van

Ritsema centraal staat. Hoewel er soms

vandaag de dag zelfs om draait. 'Waar het op

42

cd kort

IVIICHELINE POP Chocolat

neel, maar wel aanstekelijk en ener-

(advertentie)

MINK nurxïciocli.nl

43


demo

demontage kort

Demo van de maand 24 H O U R S POP/ROCK T A N K 8 6 STONERROCK

InAccessible Advertisement

R e k o r d E P (www.myspace.com/breiiner)

E P (www.lagrace.nt)

B e h o l d (www.tank86.com)

(www.2'l-hrs.nl)

Via internet hebben ze elkaar gevon-

Kijk, als we het nou toch over een

Zo kan het ook natuurlijk: je - op zich

Energieke pop met van urgentie

den, de vier mannen uit Zwolle en

rockstrot hebben, dan is d i t een goed

puike band in een liefhebbergenre programmeren op een festival d a t j e

doordrenkte dadendrang verpakt in aangrijpende liedjes. Gitaar en bas en

Utrecht. Een dik jaar geleden was dat en dat heeft zich uiteindelijk vertaald

moment om er eens voor te gaan z i t ten. De frontvrouw van La Grace,

zelf organiseert. Het heeft het uit

drums en zang u i t Groningen, met

in vier dromerige popsongs. Country,

Annika Boxhoorn, heeft namelijk zo'n

Breda en Oss afkomstige viertal in

rechtlijnig en t o - t h e - p o i n t spel dat

Neil Young, singer-songwritermuziek,

gruizig, allesverslindend, opwindend,

ieder geval geen windeieren gelegd.

hier en daar toch nog een beetje

vriendelijke, vroege psychedelica uit

vol en sexy huiggeluid waar het lek-

Hun Rising M a g m a festival voor z w a -

heen en weer zwabbert. Van variatie

de sixties - het zit er allemaal in en

ker naar luisteren is. Een stem die

re muziek vindt steeds vaker plaats in

in ritme of ingewikkelde hoogstand-

dan kleeft er ook nog eens een rauw

overal de drankomzet omhoog jaagt,

andere steden dan Breda; daar blijkt

jes op de instrumenten moet het

rockrandje aan, maar dat is slechts

viagra overbodig maakt en geboorte-

de logge stoner metal ook op een

viertal het niet hebben, maar wel van

incidenteel. Die heftige uitbarstingen

golven in gang zet. Voeg daar nog het

w a r m onthaal te kunnen rekenen.

heel memorabele, kant-en-klaar

maken het dan wel weer extra span-

zinderende, broeierige en vet smerige

Tank 8 6 onderscheidt zich van genre-

meezingbare refreintjes en van de

nend natuurlijk. Het viertal had al de

spel van de overige drie bandleden

gedreven zang van Jeroen Trenning.

nodige ervaring opgedaan in andere

genoten door h u n louter instrumen-

bands (teveel om

de hand is. Niet

een duidelijke link

h i e r o p te noe-

alleen wordt

n a a r d e melodie-

men) en dat is te

Rotterdam weer

horen. De bandle-

zakt o f verveelt bij gebrek aan een

van deze EP vast te leggen. Een

verenigt. Alleen iets minder hoog van

een weg ingeslagen en aan een slag

warm, innemend en hoopvol stem-

de toren blazen in de biografie zou

begonnen, verandert er niet veel meer

mend debuut is het resultaat.

wat sympathieker overkomen dan nu

Motorpsycho) heeft daar zeker nog een handje bij geholpen. Moddervette, zompige bluespracht in

het geval is.

binnen een nummer, maar er lekker in blijven hangen is al gaaf genoeg.

ALU RA ROCK/MET AL E P {www.aluramu5ic.com) Naast de knallende kleurenkapsels van rockstrot Laura Schoegje heeft

CIRCLE O F SILENCE

ROCK/METAL

THE JETSONS

I'm O u t O f M y M i n d : O u t O f M y

(www.myspace.com/beerwiththejeisons)

M i n d ! ! ! (www.aicleofsilnnce.nl) Het oog wordt in ieder geval gelijk aangenaam getroffen door het

Als invloeden noemt d i t viertal uit Ommen een waslijst aan alcoholica en die belangrijke zaken des levens

het uit Amsterdam en Utrecht

prachtige, psychedelische, in rood,

hebben duidelijk hun uitwerking op

het gevolg. Elke slag o f stoot is voluit

afkomstige vijftal van Alura nog wel

w i t en zwart uitgevoerde hoesont-

de muziek van die ene Jetson en drie

wat meer in huis: spetterende gitaar-

werp. U i t j e bol j a ! Dat gaat zo even

Hudsons niet gemist. Rock-'n-roll,

loos gaat of even w a t gas t e r u g -

solo's, pompend baswerk en stevige

door in het opwindende intro van het

bluesrock, hardrock - alles in d a m -

neemt. Deze aanbidders van de pure

drums. Plus liedjes met afwisseling en

eerste nummer, maar in de aanloop

pende, doordrenkte en duivelse u i t -

r i f f e n de nietsontziende geluidsmuur

herkenbaarheid. En die stem natuur-

daarna zakt de muziek eventjes weg.

voeringen en een feest van testoste-

hebben er schijnbaar totaal geen

lijk: de zangeres lijkt buitengewoon

Om gelukkig weer gelijk knetterend

ron en technische ongeremdheid. Er

moeite mee om als een geoliede

boos en constant

hard van start te

zitten duidelijk

machine een bloedhete en overdon-

op de loer om

gaan met een

w a t zwakke n u m -

derende totaalervaring neer te zetten.

weer eens lekker

allegaartje aan

mers tussen de

M e t man en macht wordt er gewerkt

een keel door-

metalstijlen, psy-

dertien songs,

aan die geluidstrip, zonder dat er

midden te bijten.

ergens een speld tussen te krijgen valt of een geluidje ontbreekt. Eenmaal op

Ze probeert het dan later poeslief wat goed te maken

'•^^Sfcr-

chedelica en

maar het is

spacerock. Het

natuurlijk al een

vijftal mannen uit Heerlen had al

fantastisch resultaat dat het arme,

stoom is er helemaal geen houden

in een jazzy intro, maar dat gelooft

ervaring opgedaan in t i g andere

totaal overstuurde recordertje het

meer aan en transformeert de

niemand meer natuurlijk. Dat ze zich

bands en dat komt ook duidelijk t o t

sowieso allemaal uitgehouden heeft.

bastaardblues naar woestijnmetal,

doorlopend gillend overschreeuwt,

uiting in het strakke en enerverende

De rauwe romantiek van varkensstal

zonder het blauwe, slurpende geluid

maakt het er allemaal niet beter op.

spel van de bandleden. Wat mij

als oefenruimte, vochtige, eindeloze

ook maar een moment te verliezen. In

Oké, de band zelf heeft een hecht

betreft ligt de gitaar er alleen net iets

weilanden rondom Zwolle en j e u g d i -

dat meer u p - t e m p o spel lijkt de band

geluid, maar tijdens het luisteren i r r i -

te dik op, met lange melodielijnen die

ge uitspattingen zijn in ieder geval

zich meer thuis te voelen dan in het

teert de voorspelbaarheid van alles in

vaak net iets teveel aan elkaar doen

feestelijk en met veel gevoel vastge-

echt logge gezomp en komt hun

toenemende mate. De Wisseloord-

denken. Een apocalyptisch orkest

legd. Lekker ranzige, scherpe gitaar-

instrumentale aanpak nog beter u i t

studio's hebben profi producers - dat

noemen ze zichzelf en inderdaad, die

solo's, een flink doorstampende rit-

de verf.

hoor je er aan af, maar het wordt

allure heeft het zeker.

mesectie en aan het genre inherent

maar niet opwindend o f hartverwarmend.

kroegtijgergeschreeuw - er is inderdaad geen weg t e r u g .

B O O L E A N POP Demo

ROY SANTIAGO

(www.slairsionowhere.n!)

(www.booteanband.com)

R o y S a n t i a g o Is N o t T h e

EXPERIMENTEEL

EuroSonic, POP NL, Kink FM en

Dat het beroep van cd-recensent niet

De geest van Joy Division hangt

Electric Light Orchestra

Freesonica hebben deze moordzuch-

zonder gevaar is, blijkt wel uit de

boven deze jonge band uit Eindhoven.

(www.myspace.com/ruy3antiago)

tige Leeuwardense sterren al opge-

hoes van het u i t Utrecht/Ede a f k o m -

Van een kopie van die band is echter

E.L.O. is ook niet gelijk waar je aan

pikt en dat is niet zo vreemd n a t u u r -

stige trio Stairs To Nowhere. Wat

geen sprake; d i t viertal zwalkt van

denkt bij de wazige huiskameropna-

lijk. De gedegen garagerock met

voor kankerverwekkend goedje ze

postpunk naar ongecompliceerde pop

mes van eenmansband Roy Santiago.

invloeden uit r o c k - ' n - r o l l , punkrock

nou precies handmatig op de plastic

en vaudeville naar gewoon onsamen-

Vreemde lo-fi s i n g e r - s o n g w r i t e r m i n i -

en grunge staat stevig in de schoe-

cd-doos gesmeerd hebben is niet

hangende droefheid.

aturen met gitaar, zang en effecten.

nen en is voor meer dan alleen maar

helemaal duidelijk, maar stinken doet

liefhebbers goed verteerbaar.

het zeker. Als dat naar de muziek ver-

HEAD HAUNTER

Spannend en o p w i n d e n d klinkt het

taald wordt, dan krijgen we zoiets als

Fueled By Chaos

T H E M HOLY

ook meer dan eens, dus wat wil j e

d i t : een gevaarlijke buitenkant met

(www.headhaunter.com)

ROCKW

nog meer... Wel, nu w e het daar toch

een bloedmooi en goudeerlijk, puur

Eigenlijk had het vijftal uit Dordrecht

S e l l M y S o u l (www.holyrollers.nl)

over hebben: van de teksten moet het

innerlijk. Stairs to Nowhere staat met

geen tijd voor deze plaat, maar toch

Zompige kroegrock uit Grunn'n w a a r -

Een boeiende, sfeervolle kijkoperatie. METAL ROLLERS

ROLL

drietal het niet

één been in de

bleek er tussen het toeren en het

bij het zweet bijkans uit de speakers

hebben, de zang

smeerput van de

winnen van prijzen nog ruimte voor

w a l m t . Gespeeld door een vijftal

is vaak magertjes

trash garagerock

deze negen nummers. Snel, afgeraf-

caféknakkers die het onderste uit de

en ongeïnspireerd

en met de andere

feld, clichématig, ongeïnspireerd -

fles halen. Sterk, koppig spul, en

en erg origineel is

poot in de koken-

volgende keer w a t meer tijd nemen.

het ook allemaal

de lava van het

hartverwarmend. Gruizige, vette, dampende r 'n r, intens en op geheel

niet. Slechts af en t o e is te horen dat

experiment. Zo ontstaat er niets meer

I R E N D E R POP

de band iets extra's in zich heeft, b i j -

of minder dan een explosief mengsel.

Nothing Much To Lose

eigen wijze gebracht.

voorbeeld wanneer een dwingend

Eighties indiepop, een vleugje electro

(www.myspace.com/irender)

SIXTYNINERS

gitaarlijntje met de zang samenkomt,

en de regelmatig opduikende bijzon-

Sfeervolle d o w n - t e m p o elektronische

69from6till9

of in een zichzelf boven de doorsnee

dere ritmiek maken de mix af. Anders,

pop van Reinder van der Put en gast-

(www.myspace.com/thatsthewaytogo)

uittillend instrumentaal stuk.

gedurfd, niet kiezend voor de makke-

muzikanten. Zijn werk als

Het Amsterdams/Groningse duo

lijkste weg en van alle invloeden

geluidstechnicus heeft hier wat spo-

Claudia Hek en Michiel Hoving houdt

BLUESROCK

een t e m p o dat gestaag doordouwt is

genieten, o f de band nou helemaal

ROCK

(wwv. newl<i!!erstars-Com)

weer eens een band die heel veel pluspunten in zich

en het retromuziek wordt. Eenmaal

stemgeluid. De productie van Pieter Kloüs (Peter Pan Speedrock,

livesessie nodig om de vier nummers

STAIRS TO N O W H E R E Adieu Delicate Atheist

gezet, ook staat er

ook een enkele

tachtiger jaren, zonder dat dit er te dik boven op ligt

ROCK

Hebrew Matthew

eens op de kaart

den hadden dan

van bands uit de

tale aanpak, die geen moment w e g -

aan toe en je begrijpt dat er wat aan

In de indiepop zit

tjes en de sfeer

44

N E W KILLER STARS

LA GRACE ROCK

B R E I T N E R POP

S E A N P E N N SYMFONISCHE ROCK

thuis. Stinkend goed!

M a t t h J O l a (www.seanpenn.nl)

ren achter gelaten: alles klinkt vol,

zich naast veel andere zaken ook nog

steriel, afgewogen, maar warmte of

bezig met cowboy trash r o c k - ' n - r o l l .

zoiets als soul zijn ver te zoeken.

Wederom een mini-cd, met net w a t

gen dan voorheen.

Deze band uit Winterswijk,

SUGARTOOSH

Amsterdam en Arnhem brengt een

D e m o (www.sugarioosh.nl)

kruising tussen symfonische rock en

Blijkt het Seattle (!) van Nederland in

L E A V E POP Look Over Hills

BLUESROCK

ROCK'NROLL

minder pakkende liedjes en u i t v o e r i n -

pop met invloeden u i t electro, metal

notabene het Oosten van het land te

en progrock. Kenmerkend voor het

liggen: in Lichtenvoorde nog w e l ! Zo

(www.leave.nl)

WISE MEN OF GOTHAM

trio is het verhalende element, w a a r -

hoor je nog eens wat... Van een

Singer-songwriter Edwin van der

ROCK

voor per liedje ruim de tijd uitgetrok-

wederopstanding van Kurt Cobain is

Hoeven is de spil van deze vijfkoppige

:-(say c h e e s e ) - :

ken wordt. Dat gaat dan van a d e m -

met het verschijnen van deze vier-

band uit Den Haag en omgeving.

(www.myspace.com/wmog)

benemende, haast verstilde passages

nummerige demo echter nog geen

Vriendelijke pop met niet erg sterke

Plezierige oefenruimterock zonder

t o t epische

sprake, helaas.

liedjes, onvaste zang en saaie bege-

veel plezier o f noodzaak, gewoon

geluidsuitbarstin-

Wat wel als een

leiding.

gen, in een mooie

paal boven water

ehm... gewoon. Verder leuke liedjes, vier mannen die redelijk op elkaar

en spannende

staat is dat

NATHA

opeenvolging. Je

Sugartoosh een

Somewhere Sky

pen. Vooral de drummer houdt m e t

weet als luiste-

paar beestachtig

(www.nathaleerocks.nl)

strak en stuwend spel de zaak in leven.

LEE

ROCK

raar nooit waar je naar toe gaat,

vuige en vunzige bluestracks het licht

Van top t o t teen draait het bij deze

maar het klinkt a l t i j d bijzonder ver-

heeft doen laten zien. Dat heeft te

band om zangeres Nathalie Hagen,

zorgd en helemaal op z'n plaats. De

maken met de intens smerige gitaar-

die zo graag rockbitch zou willen zijn.

hoge, iele stem van de zanger klinkt

licks, de grindmolenstrot en u i t z i n n i -

Haar stem heeft er wel iets van weg,

vaker dan eens w a t onvast en snijdt

ge presentatie van de zanger, de ron-

maar klinkt verder nogal vlak. De

regelmatig door het luistergenot

kende bas en de rake klappen op de

band steunt haar adequaat in haar

heen. Maar het zou zonde zijn om

drums. Maar ook met de vette pro-

droom.

ingespeeld zijn en wat melige g r a p -

Alle d e m o ' s d i e bij d e r e d a c t i e binnenkomen worden

beluisterd,

maar door het grote aanbod kunnen ze niet allemaal in FRET besproken worden. Bands die hun demo opstu-

daar het totaalgeluid van de band

ductie, die dicht het geluid van de

verder op af te rekenen. Kwaliteit

Grote Voorgangers benadert en dicht

FRET één nummer in Real Audio o p

genoeg in seanpenn! Voor de liefheb-

onder de huid zit. De blauwe, rauwe

www.popinstituut.nl zet.

bers is er trouwens een heuse boxset

noten vliegen je om de oren. Ik zeg:

van drie cd's.

Lichtenvoorde, het Detroit van de

ren, geven hiermee toestemming dat

tekst Arjan van Sorge

Achterhoek! 45


concert .:-,w CLAW B O Y S CLAW 1 mei Maybee

Ren van der Wal (vormgever FRET)

Festival,

Dit is siechts een kleine selectie

Roeselare 5 mei

uit de concertagenda.

Rgendagegeuens mailen naar agenda@npi.nl.

10 mei A J O C , Mijdrecht

T H E RIPLETS

TEXTURES

5 mei Bevrijdingsfestival, Assen

17 mei Parkfeest, Oosterhout

3 0 april De Blisem, Den Helder

25 april Simplon, Groningen

aan. Het oor wil wat maar bij hen

5 mei Bevrijdingsfestival, Zwolle

1 juni Pinkpop, Landgraaf

2 mei So What, Gouda

26 apnl Waterfront, Rotterdam

komt het o o g ook aan bod. En

9 mei 't Ukien, Kampen

28 juni Betuws Spektakel,

16 mei Parkfeest, Oosterhout

6 juni Mezz, Breda

neem je moeder mee!

1 2 juli Schippop, Delftland

Beusichem 12 juli Bospop, Weert

R O O M ELEVEN

23 augustus Geuzenpop, Enschede

12 juli Rottepop, Bleiswijk

8 mei Effenaar, Eindhoven

2 augustus Lott Festival, Lott (D)

15 mei 0 1 3 , Tilburg

25 april, P3, Purmerend

pop, Haarlem

RACOON

15 mei Theater Romein,

5 mei

op iiiujuj.popinstituut.nl.

ORANGE GLOW

De heren pakken alles smaakvol

24 april Club Desmet, Amsterdam

Bevrijdings-

Kijk uoor een compleet overzicht

aan de bar. f^/luziek met een grote K.

RICK TREFFERS

1 6 mei Groene Engel, Oss 9 mei Neerpelt Open Air, België 17 mei Bolwerk, Sneek 22 mei Effenaar, Eindhoven 23 mei De Kade, Zaandam

17 mei Muzikantendag 0 1 3 , Tilburg 17 mei Patronaat, Haarlem

1 8 mei Het Kasteel, Alphen aan den

At the close of every day

V E N U S FLYTRAP

16 mei De Doelen, Rotterdam

Leeuwarden

Bevrijdingsfestival, Zwolle

14 juni Beeckesteijnpop, Velsen Zuid

Rijn STICKS

Niet voor mensen met een korte spanningsboog of voor diegenen die liever door de muziek heenlullen

CCC I N C . 3 0 april Pre-Jannarok party, Diepenheim

GEM

JÊ^fiftj

9/5: Pinkpop Pre-party: i Metallica- Rage Against the Machine-, Foo Rghters-tributes* SAT2D • Rsk * more! )

18/5: Royal Hunt ^ ^. + Godiva 23/5: Mistress of Reality

yml iln

25/5: Jan Akkerman &band 30/5: Lips & Asses (House VS Urban dance-feest)

WWW.DEBOSUILNL Ook: - Melvin Taylor - Julian Sas - en meer !!

25 april Patronaat, Haarlem

Piek, Vlissingen

2 mei Hedon, Zwolle

3 0 april De Zevende Hemel,

1 mei Dauwpop, Hellendoorn

19 juli Theater Bouwkunde, Deventer

9 mei Gigant, Apeldoorn 10 mei Dust, Weelde (B)

Heerenveen 1 mei Graauwrock, Graauw 3 mei Ducdalf, Espel 9 mei Groene Ster Festival,

Leaf, Zuco 103, Claw B o w s Claw,

Beatbusters, Braindamage, Clayborn,

16 mei Patronaat, Haarlem

5 mei Bevrijdingsfestival,

27 april

Voicsl, Spektrum, De Jeugd van

Rico, Sticks, VanKatoen

23 mei Luxor Live, Arnhem

Hoofddorp

Leeuwarden

Rotown,

Tegenwoordig, Dirty Sweet, John

1 8 mei Parkfeest, Oosterhout

9 mei Tivoli De Helling, Utrecht

Rotterdam

Watts (Fisherz), Leine, Mothers

G R O E N E STER FESTIVAL

Eindhoven

10 mei Rotown, Rotterdam

10 mei Elektra,

Finest e.a.

9, 10, 11 mei , Leeuwarden

3 0 mei De Peppel, Zeist

D E JEUGD VAN T E G E N W O O R D I G

1 5 mei Vera, Groningen

Slied recht

llanois. Van Dik Hout, Pink Floyd

6 juni Underground, Lelystad

29 apnl Koninginnenacht, Den Haag

18 mei Paradiso, Amsterdam

23 mei The

DAUWPOP

Project, Oueen-Mania, Ali Osram,

12 juni Tivoli, Utrecht

29 apnl Heineken Music Hall,

23 mei Doornroosje, Nijmegen

Hague Jazz,

1 mei, Hellendoorn

Annie Schilder, Cees Greuter, Dennie

Amsterdam

29 mei 0 1 3 , Tilburg

Den Haag

Moke, Voicst, racoon, Krezip, Alain

Christian, Henk Wijngaard, Jeroen

7 augustus De

Clark, DJ Jean, Pete Philly &

van der Boom, Romana, Starkoo,

Perquisite, Saybia, Madrugada,

Tjeerd

5 mei Bevrijdingsfestival, Zw/olle

M O O N BAKER

9 mei Petrol, Antwerpen-Zuid 16 mei Simplon, Groningen

Bolder, Vlieland

KRAAK & S M A A K

24 mei Effenaar, Eindhoven ENGE BUREN

26 april P60, Amstelveen

ALLE CONCERTGEGEVENS ZIJN ONDER VOORBEHOUD

46

10 mei Kabaal Festival, Schiedam

9 mei, Schiedam

15 mei Paard van Troje, Den Haag

29 mei Etfenaar (grote zaal),

TYPHOON 1 7 april Effenaar, Eindhoven 18 april P3, Purmerend

E N O R M FESTIVAL

MAMA'S PRIDE

19 april Patronaat, Haarlem

9 mei. Geleen

25 apnl LVC, Leiden 3 mei Luxor Live, Arnhem

2 mei P3, Purmerend

1 mei, Oldenzaal

3 Storeys High, AeroPlane,

10 mei LVC, Leiden

Dennis, DJ Snip, Enorm, Krimson,

Arkngthand, Alain Clark, Electric Eel

1 6 mei Paard van Troje, Den Haag

16 mei Gigant, Apeldoorn

Mondo Kane (D), Silver Snare,

Shock, Hit Me TV,

23 mei Tivoli, Utrecht

18 mei De Pul, Uden

Spinning Jenny, Vanilla Sky, W o w -

Public Radio, Shane Shu, These

29 mei Doornroosje, Nijmegen

25 mei Etfenaar, Eindhoven

Factor, Ztorm

Seats Are Taken, Tres B

3 0 mei Groene Engel, Oss 5 mei Bevrijdingsfestival, Zwolle

RANDROCK

M T V B R A N D N E W FESTIVAL

5 mei Bevrijdingsfestival, Utrecht

1 mei, Vriezenveen

17 mei, 0 1 3 , Tilburg

1 5 mei Paard van Troje, Den Haag

4 mei Sugar Factory, Asterdam

Black Cat Society, Herzleid, Lolly

Moke, Extince, Voicst, Racoon, Agua

1 6 mei Patronaat, Haarlem

3 mei 0 1 3 , Tilburg

! VIA E-MAIL: AGENDA(§NPI.NL

KABAAL

29 april, Den Haag

3 0 mei Hedon, Zwolle

1 mei Patronaat, Haarlem

I CONCERTAGENDA-GEGEVENS

HAAGSE KONINGINENACH

N E W C O O L COLLECTIVE

N U N O DOS SANTOS

2 mei W 2 , Den Bosch

5 mei Bevrijdingsfestival,

Jane Blue, Mala Vita, Osdorp Posse,

de Annique, Kubus & Bang Bang,

23 mei Luxor Live, Arnhem

3 mei Iduna, Drachten

Leeuwarden

Spinrock, Superbutt

LeLe, Lucky Fonz III, Two Way Radio,

29 mei Effenaar, Eindhoven

8 mei Mezz, Breda

8 mei Ancienne Belgique (AB),

9 mei Simplon, Groningen

Brussel

PARKINGPOP

10 mei Metropool, Hengelo

21 juni IJazz Festival, Amsterdam

1 mei, Dordrecht

15 mei Effenaar, Eindhoven

3 juli Festival Gruilla de Cultures,

The 925's, Dead to Me, Jeremy's,

PINKPOP

16 mei De Peppel, Zeist

Barcelona

The Madd, The Palookas, PASO,

30, 31 mei, 1 juni. Landgraaf

17 mei Doornroosje, Nijmegen

1 2 juli Rottepop, Lansingerland

Redfish, University of Errors

Alter Bridge, Flogging Molly, Incubus,

22 mei 0 1 3 , Tilburg

WOUTER HAMEL

5 mei Bevrijdingsfestival, Groningen

Triggerfinger, Vive La Fête

3 0 april Koninginnedag festival. Delft

!

5 mei Bevrijdingsfestival, Almere

Leeuwarden 31 mei Iduna roek-avond. Drachten

5 juni Bitterzoet, Amsterdam

26 april Buk Buk, Heiloo

5 mei Bevrijdingsfestival, Friesland

osuil.nl Weer

sluitingsdatum juni 5 mei juli/augustus 5 juni oktober 5 september

festivals

9 mei Het Oude Raadhuis,

Conventie, Voorthuizen

[MUZIEKCENTRUM

Deadlines concertagenda FRET/2008

22 april Pleinfestival, Enschede

ii wmn

3 mei European World of Bluegrass

(female Black Sabbath Tribute)

+Trailer Trash Tremblers

MINK

1 3 juni De Kade, Zaandam Z U C O 103

Jeremy's, The Girls, Absent Minded, G o o d hings End, MakeBelieve.

SILKSTONE

Metallica, Porcupine Tree, Moke,

3 0 april Queensday Party,

23 mei Burgerweeshuis, Deventer

THE MADD

Leeuwarden

HEINEKEN R H Y T H M & BLUES

Racoon, Editors, Foo Fighters,

29 april Koninginnenach, Den Haag

24 mei Luxor Live, Arnhem

3 0 april Haven Festival, Sassenheim

1 mei Alcatrazz, Horst

TIME

Groove Armada, Justice, Kaiser

1 6 mei P60, Amstelveen

3 0 april De Heks, Deventer

2 mei Dwangvoorstelling, Lochem

9 mei, Nunspeet

Chiefs, SAT2D, Cavalera Conspiracy,

1 7 mei Kokopelli festival, Gullegem (B)

ELLEN T E N D A M M E

1 mei Parkingpop Festival,

17 mei LVC, Leiden

Barrelhouse, K-Town, Long Tall Steve

Fiction Plane, Gavin DeGraw, Kate

9 mei Het Bolwerk, Sneek

Dordrecht

23 mei Arena, Berlijn

& The Kings Of Swing, Ruben Hoeke

Nash, Patrick Wilson, Pete Murray,

3 0 april Koninginnedag, Arnhem

25 mei Dag van het Park, Utrecht 19 september Lux, Nijmegen

18 mei Parkfeest, Oosterhout

10 mei Waterfront, Rotterdam

1 mei Heegfestival, Heeg

24 mei Utreg United, Arena Utrecht

Band, Stefan Schill Blues Band, The

Queens of the Stone Age, Rage

2 mei Fenix, Sittard

22 mei Luxor Arnhem

4 mei Klomppop, Ovezande

24 mei Winkel van Sinkel, Utrecht

4 Horseman, The Blues Associate,

Against The Machine, Roisin Murphy,

5 mei Bevrijdingspop, Haarlem

23 mei LVC, Leiden

5 mei Bevrijdingsfestival, Rotterdam

3 0 mei 1 1 , Amsterdam

The Vintage Brothers, The Veldman

Saybia, The Wombats

1 O mei Ajoc Festival, Mijdrecht

5 juni Paradiso, Amsterdam

15 mei JV Unitas, Wageningen

Brothers, William & the HandJive,

17 mei Atak, Enschede

18 mei Zomerfeest, Oosterhout

William E Street Bluesband, Woody

1 8 juni Grote Markt, Haarlem

22 mei Festival aan de Werf, Utrecht

& the Sideman, Yeah baby 47


livesnholland wat Paaspop Waar Schijndel

Wie Someday, Silkstone Waar P3, Purmerend

Snel de warme tenten in afwisselend een blik bier of microfoon

joelt en huilt, als hangt er een volle

voor zijn mond. Kink FM is aanwezig om

maan in het dak van de concert- en

het optreden de ether in te slingeren. HĂŠ

restauratietent. De Boogiemen genie-

wie hebben we daar? Henkjan Smits loopt

ten breedlachend van alle respons. En

in de kijkerd bij het aanwezige publiek. Hij

er was meer te genieten, in dit week-

geniet er overduidelijk van. Hij grijnst zo

einde vol bekende namen:

Meer diepgang

Heideroosjes,VanVelzen, Krezip, Peter Pan Speedrock, en veel meer Het programma leek er vooral op gericht, zoveel mogelijk bezoekers binnen te krijgen. En mede dankzij de dreigende sneeuw is dat gelukt,

toetsenist Marco Kuypers, aan

tekst en foto's Frank Antonie van Alphen

diepgang gewonnen. Bij vlagen L J urmerend heeft de primeur van het allereerste optreden van

r\

klinkt de band melancholisch,

debuut na (waaronder Rain

zoals in het prachtige Happy

Has Come) komen alle

Here. Het is een van de hoog-

Someday, de band die enkele weken

gespeelde nummers van het

tepunten binnen de vrij dege-

daarvoor nog door het leven ging als

nieuwe album voorbij. Dat is

lijke set. Ook het uitbundige

Cool Jimmy Bijgestaan door de nieu-

maar goed ook, want zowel

karakter en de stevige toon-

we, coole drummer Jimmy (!) speelt

het voortkabbelende What's

zetting van de meeste andere

de band naast veel nummers van Cool

The Reason als het langdradige

nieuwe nummers zorgen er

Jimmy's Fruitfly Invasion twee nieuwe

een andere koers.'We doen heel veel

Lady vormen de zwakke scha-

voor dat het publiek bovenal

nummers.Van een koerswijziging is

nummers van de eerste plaat, maar

kels in de set. Daarentegen

met een positief en tevreden

nog geen sprake, maar het optreden is

nog meer van de tweede', grapt zan-

hebben de nieuwe nummers,

gevoel huiswaarts gaat.

er niet minder om. Silkstone vaart wel

ger/gitarist Niels Geusebroek. Op een

mede door de inbreng van

tekst en foto's John Buis

Wie Racoon Waar Ti vol i, Utrecht

I a een kille nacht van vijf graden onder nul

drietal nummers van het

Het pubiielf is laaiend entliousiast

ben je als concertcampinggast wel toe aan de

de nummers passen.

verwarmende vrolijkheid van een festival. De kleine tent is snel verwisseld voor de grote tent. Het publiek zoekt massaal de aangename temperaturen van een overvolle Mainstage of de danslocatie van Extrema op. waar het woord voller dan vol al snel een eufemisme blijkt. Namen van belang bevolken een goed bezocht Paaspop; Agua de Annique, Blof, Joost van Bellen, Moke, Within Temptation; het is maar een greep. Ook in de Masters of Roek-tent is het razend druk waar Textures 'm van jetje geeft. 'Het is goed om na een jaar weer terug te zijn', roept zanger Eric Kalsbeek. Dat is best, maar hier is het te druk. Dan maar even naar een kleine locatie als de Backstage toe, waar The Bloody Honkies een optreden zonder pluggen spelen. Zanger Lawrence Mul oogt een beetje verschaald. Hij zingt en drinkt zijn twijfel over de unplugged set weg - de band is gewend op volle sterkte te blazen - en houdt

48

Bassist Stefan de Kroon

breed dat zijn mondhoeken in de

zingt een tweede stem

schelpen van zijn oren verdwijnen.

die goed harmonieert

'Was het wat?', vraagt de zanger van

met die van Bart. De

The Bloody Honkies olijk aan de

kracht van Racoon zit

enthousiaste toeschouwers. Even kij-

zeker ook in het subtiele

ken wat Henkjan er van vindt.'Mijn

akoestische gitaarspel van

gitaar klinkt als een banjo', klaagt gita-

Dennis Huige. Het

rist Wout Kemkens. Helemaal niet erg, want het komt de ingetogen, wat bluesy sound ten goede. En van blues naar aanverwante roots is het niet ver Want in de Resto Lounge vertolken de Blue Grass Boogiemen-nummers van countryman Hank Williams en aanverwante Amerikaanse songsmeden.Tot groot vermaak van het publiek dat in antwoord zo luidkeels

R

publiek is laaiend enthou-

acoon heeft een nieuwe cd

siast en ook de band

uit. Before You Leave. Dat

wordt gevierd in een uitverkocht

het geluid wat meer body te

muziekstijl beweegt zich vrijelijk tus-

geniet. Bart is in een

Tivoli, dat de première van de

geven. Behalve het nieuwe werk

sen powerrock, emorock, singer-

mededeelzame bui en

clubtour 2008 mag beleven. Een

komt er ook veel innig geliefd

songwriter en folk. De stem van Bart

heeft over bijna elk num-

eigenwijze band is het wel, want

ouder werk voorbij, zoals Wak

van der Weide met dat kenmerkende

mer wel iets te vertellen.

een aantal van de ingetogen,

Away, 6/ue Doys, Lose Another Day,

trillertje erin doet bij tijd en wijle

Te snel is het optreden

breekbare luisterliedjes van dit

Laugh About It en Love You More.

denken aan die van Gordon Downie

voorbij, maar wie Racoon

nieuwe juweeltje komen in een

Die nummers worden uit volle

van The Tragically Hip. Bart gebruikt

nog eens wil zien, kan de

stevig rockjasje over het podi-

borst meegezongen en op ver-

zijn stem als instrument. Hij laat hem

komende tijd overal in

um gedenderd.Toetsenist Manu

zoek meegeklapt. Racoon heeft

overslaan en produceert er bijzon-

het land terecht.

van Os is weer ingehuurd om

wel iets van een kameleon. De

dere klanken mee die wonderwel bij

tekst en foto's Lilian van Dijk 49


live

Stud Muffins zelf is in een opperbeste stemming. De

Wie Afscheidsconcert Caesar Waar Melkweg, Amsterdam . , De laatste keer. Een beetje londe

Wie Stud Muffins, Sandy Dane Waar Paard van Troje, Den Haag

f

band heeft net een optreden gescoord op The Hague Jazz op 23 mei. Zanger-gitarist Ed

De band is in een opperbeste stemming

toch zou denken dat er vooral bij Caesar zelf een meewarig gevoel rond de avond

nieuwe, wat bluesy nummers te schrijven speciaal

I

j e Zuid-Hollandse band Stud

voor die gelegenheid.

Muffins nodigt eens in de drie

moest hangen. Nadat alle tribute-optredens

Vanavond bestaat de set

afgerond waren, speelde dé band van de

maanden acts uit andere delen van

uit 'the best of' songs met

avond zelf een stevige set.Waarbij frontman

Nederland uit om met hen samen

Mary Ann als nieuwste aan-

Roald van Oosten, Marit de Loos op drums

op te treden in het café van het

winst. Exit 3 I grijpt graag

en bassist Sem Bakker nog één keer lieten

Paard van Troje. In ruil daarvoor

terug op het verleden.

zien waar ze de afgelopen veertien jaar zo

bezorgen de gasten de gastheerband

Toetsenist David bespeelt

goed in waren. Na een haperende basver-

een optreden of contacten in hun

dit keer de gitaar Hij met-

sterker aan de start van de set knalde het

eigen regio. Een mooi initiatief, dat

selt ijverig mee aan de

trio knoerthard het podium af Dat het echt

op eind maart alweer zijn elfde edi-

gitaarmuur die zijn broer

had de band een sterk pro-

de laatste keer was dat deze originele band

tie beleefde. In Stud Muffins

heeft het nu eindelijk definitief

gramma neergezet. Met

met sterk songmateriaal en dito performan-

Presenteert dit keer allereerst de

uitgemaakt met hun publiek. En

gastoptredens van Alamo

ce samen op het podium stond, is een

jonge singer-songwriter Sandy Dane

bij wijze van afscheidswip

Race Track.Voicst. Odilo Girod.

beetje zonde. Maar ja, het leven gaat door

uit Almere, begeleid d o o r j o r d y

speelde het alternatieve roek-

Moss. Anne Soldaat en Bettie

Zo is Van Oosten druk met Ghost Trucker.

Haven, vast bandlid bij Joyze, en

trio nog één keer voor zijn

Serveert. Iedereen die een beetje

En dat de band na drie toegiften eigenlijk

David van den Bogaard, die normaal

fans. Voor die fans was het

meedoet op of naast het podium

niet wilde stoppen, doet er niet toe. Caesar

door Nederland tourt met de

afscheidsconcert in de kleine

was er bij, waarbij de Excelsior-stal

is niet meer Leve Caesar!

muziektheateract Let's Do Men.

zaal van de Melkweg misschien

goed vertegenwoordigd was. En

een treurige avond, maar voor

eigenlijk was er helemaal niets

tekst Jasper Schoon

de neutrale muziekliefhebber

triests aan de samenkomst. Terwijl je

foto's Isahfl Nabüurs

I

I et gonsde al veel langer. maar de band Caesar

Hoewel ze maar één keer gerepeteerd hebben, klinkt het mooi. Sandy heeft een goede, heldere stem. Haar repertoire is nogal geënt op dat van bekende voorgangsters, maar hier en daar zit er al iets tussen dat in de richting gaat van een eigen identiteit.

Garry neerzet. Fraaie drieen soms vierstemmige zang kenmerkt dit Limburgse gezelschap. Vernieuwend is het niet, maar wel superstrak. Leuk klinken de Exit3l-versies van He/ter Skelter en An Englishman In New York.

tekst en foto's Lilian van Dijk

Wat Kraak & Smaak Waar Effenaar, Eindhoven Het is bijna niet te doen om niet te dansen

Wie Shiner Twins & Harry Bodine Waar De Weegbrug, Roermond De top van de Europese rootsscene I

I ier een van de meest zwart klinkende bands van ons

en laag zeg! Is dat het hart dat in de borst pompt, of zijn het de

land, met vanavond vooral blank

dj's? Maar ondanks het spaarza-

publiek in de zaal. Het duurt niet

me gehelpaal funkt en groovet

lang voordat er wordt gedanst

Kraak & Smaak vooral. Het is

dat het een lieve lust is. En zan-

dan ook zeer passend de klas-

ger en drummer Ro Krom danst

sieker For the Love of Money van

lekker mee. Hij pendelt heen en

The O'Jays te citeren, terwijl Ro

weer tussen zijn slagwerk en de

Krom er wel voor zorgt dat de

het geheel enkel maar aan kracht toenemen. Geen won-

rand van het podium, om daar de

toeschouwers blijven dansen.

rollen van bassist DickWagensveld en drum-

der dat deTexaanse performer Harry Bodine zich maar al

fraaie vocalen van zangeres Rose

Het is bijna niet te doen om

publiek enkele uurtjes genieten van uiterst

mer Nicky Hustinx mogen niet worden

te graag inlaat met deze smaakmakers. Na een uitgebalan-

Spearman bij te staan. Terwijl de

niet te dansen. Na afloop van

sfeervolle rootsmuziek. De liefde voor die

onderschat. In genrekringen is Shiner Twins

ceerde eigen set keren de Shiner Twins even later terug

I n een heuse huiskamersfeer laten vier muzikanten die zichzelf Shiner Twins noemen het

beste Jayhawks-jaren. Maar ook de dienstige

muziek is hoorbaar en duidelijk van de gezich-

allang geen onbekende band meer. maar ook

in de rol van begeleidingsband van Bodine. En samen trek-

ten van de muzikanten af te lezen. De kracht

een groter publiek mag ze gerust ontdekken.

ken ze het geheel naar een bijzonder hoog plan. Laat de

van Shiner Twins drijft voornamelijk op de

Want dat deze gasten inmiddels tot de top

boodschap duidelijk zijn. als de Shiner Twins in de buurt

interactie tussen de twee zanger/gitaristen Jack

van de Europese rootsscene behoren, staat

zijn, laat ze dan niet ongezien voorbij gaan. Binnenkort

Hustinx en Richard van Bergen: het zijn man-

buiten kijf. Zo wordt vanavond maar weer

gaan ze op pad met Normaal dus de kans is daar Maar er

nen met elk hun eigen karakter die elkaar feil-

eens bewezen middels een smaakvolle en

is natuurlijk ook nog altijd het album All In Store..

loos aanvullen en, zeker zo belangrijk, volledig in de waarde laten. Het doet me een beetje denken aan Mark Olson en Gary Louris in hun 50

Struijlaart is druk bezig

innemende mengelmoes van alternatieve country, singer-songwriter en Americana. De volkomen pretentieloze vertolkingen doen

Chapeau! tekst Stan Novak foto's Michel Verlinden

dj's en bassist Mare Baronner

het optreden vindt een signeer-

voor het dwingende ritme zorgen

sessie plaats. En dan naar huis

en de taak van Kroms al even

om voor de spiegel de geluids-

fraaie drumwerk overnemen.

stoppers uit de oren te peute-

Soms een beetje te dwingend, als

ren. Maar wel met de glimlach

een dancebeat uit de overkoken-

van een dolfijn op het gezicht.

de zaalversterking beukt, en blaffende subbassen alle organen in

tekst en foto's Frank Antonie van

je lijf van hun plaats doen trillen.

Alphen

Goeiemorgen, wat gaat dat hard 51


BoeKingsKanioren • i^u-uupiicaiie • ^luaios • > A U X RAUS

• DAS ALOI C O M B O

« DO-THE-UNDO • GREEN

n/O» *-" f «<*^*rr RECÖlfeS

PvdH

OGK^tOLL

* GHOST

www.merchanilisemaker.nl

* OEM

HORNET

DE LEUERnnCIER UOOR JE TOTflflLPRKKET nnn mERCHnnDisEi

• INTERNATIOIMALS

mmm

BOMBERS

• JANEZ D E T D

• JOHAN

CONNECTION

• MALLE PIETJE ft THE BIMBO'S

T-SHIRTS • GIRLIES • HOODIES

• PAULUSMA

JHCKETS • CRPS • TRUCHERCflPS

• THE PEORO DELGAOOS * SOLEX

• SOLO

aEXFIT • BcnniEs • ZUIEETBRRDJES

• ZZZ

* LOCO LOCO DISCO

BUTTOnS • BOROUURERlBLEmen

SHOW

pins« SLEUTEinnnGERS • nnnsTEKERS

* W I P N E U S EN P I M

PEnnEn.posTBfles.Tflsstn STICHERS*CUSTOmninDE LnminflTES • ZEEFDRUK • TRRIISFER

producers

BORDUUR «OnTUiERP, ETC.

H productions P v d H music vision Koningin Wilhelminalaan 162 3372 A H Hardinxveld-Giessendam

Tel: 0184-631546 / 06-28994730

FEATURING:

Mail: pim.vd.hil@planet.nl

merchandise maker y^

BOOM! a

q

F

OS13 416307

PETER PAN SPEEDROCK

I

P«UHIS457

1

0513 418179

WWW.BOOMAGENCY.NL

'^^'•

3440 n i Uloerden Teb 0348-631180 lnfb®nMrclian<llstiiuherjil

www.merchiindlsemaker.nl

JAN AKKERMAN

MO H» OHt

THE PEACOCKS - DEAD ELVIS MHiUm KNUCKLEBONE OSCAR - BOOZED 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06

• uanas • uusvernuur •

TRUCKER

« THE HOSPITAL * LEFTIES SOUL

LICHT

EELCO G E L L I N G B A N D LEFTHANO FREDDY THE HAPPY TUNES T A N E Y T O W N NEIL YOUNG MIRROR BAND JP DEN TEX & E M O T I O N A L NOMADS STILL G O I N G WEST BERT BIJLSMA

ANCICNNE BEIGIQUE - BRUSSEL PAARD - DEN HAAG LUXORLIVE - ARNHEM EFFENAAR - EINDHOVEN BOLWERK • SNEEK

info: www.sozconcerts.nl - www.peterpanspeedrock.com

Absent Minded Alamo Race Track Balkan Beatz Dj's Beef BL0F Brainpower Claw Boys Claw Daniël Lohues De Jeugd Van Tegenwoordig Face Tomorrow The Girls Good Things End Helderoosjes Hind

check ook

T OS984 - 4 6 3 5 7 WWW.BERTBIJLSMA.COM

Fueled by Jagermeister

Use DeLange Intwine I.O.S. Jeremy's Opgezwolle Postman Racoon The Scene The Sheer

Silkstone Stevie Ann Veldhuis & Kemper Wicked Jazz Sounds

www.topbillin.nl

;«!?;

'

CoraZong

CROYE

"De winnende songwriters van de afgelopen jaren doen het goed, en dcwrom deed ik mee; zo'n Grote Prijs 'l<waliteitsstemper opent nu eenmaal deuren. Dat tieb ik in 2007 keer op keer gemerkt". - Lucky Fonz III

fiTERRAWHEEl.WJMHTBESimSfttO

%

WWW.JPR(NA.CDM

Lucky Fonz III tourde in 2007 in Australië, heeft een platencontract bij PIAS en een boekingscontract bij The Alternative getekend, bracht het succesvolle album 'Life is short' uit en krijgt de ene lovende recensie en het interessante optreden na de

Meld je nu aan; Singer/Songwriter Hiphop/R&B Dance/Producers en Pop/Rock

(

''••'Mrt{w)(pP'

WWW.GROTEPRIJSVAN.NL

,

DE GROTE PRIJS VAN NEDERLAND


de ijskast ZIGGI Smaak beperkt zich niet alleen tot muziek. Artiesten zijn vaak Bourgondiërs. Of ze on the road aan hun trekken komen, i.s maar de vraag. Deze keer de eetgewoonten van reggae-zanger Ziggi a.k.a. Ziggaman. Eind maart is zijn nieuwe single uitgekomen, in september verschijnt zijn tweede album.

B e n je e e n koker? 'Ik ben gek op lekker eten, maar heb geen geduld voor de tijd die in het bereiden gaat zitten.Thuis kook ik misschien één, hooguit twee keer per maand, bijvoorbeeld Creools, of iets met vis, want dat is favoriet.'

Johnny Cakes by Ziggaman W a t z i t e r in je ijskast?

Ingrediënten

'Vegetarische paté, groenten en wijn.'

3 koppen bloem, kwart kop maïsmeel, 2 el bakpoeder, W a t is je f a v o r i e t e on the rood snack?

I el zout, 3 el suiker, I el boter, 2 el zonnebloemolie,

'Ik hou erg van chocola, maar als we onderweg zijn, eet ik eigenlijk niet zo veel en ik

1,5 kop water en 1/3 kop bakolie.

houd niet van fastfood. Ik eet meestal wat wanneer we zijn aangekomen in de venue. Onderweg van of naar een optreden neem ik meestal een RedBull, water of sap. Maar meestal lig ik te slapen...'

Bereiding Zeef de bloem, maïsmeel en bakpoeder en mix het samen met de zout, suiker en boter Maak een kuiltje in de mix

W a t e e t e n d r i n k je h e t liefst bij j e shows?

en voeg de zonnebloemolie toe. Meng langzaam samen

'Voor aanvang van de show drink ik altijd een Hennessy cognac.Tijdens de show houd ik

met het water tot het soepel Is maar niet kleverig. Bedek

het bij veel water en bier Onze monitor-engineer maakt soms na de show een cocktail

en laat 15 minuten rusten. Rol het daarna uit in de lengte

voor ons: de Hulk, dat is Hypnotiq met cognac.Vlak voor de show eet ik niets, voorna-

en snijd in even grote kleine delen. Maak daar balletjes

melijk omdat ik na het eten altijd slaap krijg. Een warme maaltijd zo'n twee a drie uur

van. Strooi bloem op je keukenblad of snijplank en maak

voor aanvang van de show is nog goed te doen. Het liefst lekker vis of schaaldieren.

daarop de balletjes plat. Doe genoeg bakolie in een pan

Favoriet zijn: botervis, Red Snapper of gamba's met rijst en groenten. Na de show eet ik

om de bodem te bedekken. Als het heet is voeg je de

nog wat snoep of fruit.'

deegballetjes toe. Bak elke kant ongeveer 3 minuten goudbruin.

T i p s v o o r d e k o k in d e club? 'Vaak kan de kok zich niet bedwingen en omdat we een reggaeband zijn, krijgen we dan een maaltijd voorgeschoteld die voor 'tropisch' door moet gaan. Maak gewoon waar je goed in bent en doe niet te moeilijk.'

Ziggl's Saltfish B e s t e e n slechtste e t e n in clubs e n op festivals?

Ingrediënten

'Het slechtste eten kregen we in de overigens voortreffelijke zaal P3 in Purmerend. Rijst tot pap gekookt met kapot gekookte spinazie met taaie kipstukjes. Het was vreselijk, we zijn inclusief alle medewerkers opgestapt en naar McDonald's gegaan. Het beste

250 gr gezouten kabeljauw, 2 uien in stukjes, 2 rode en 2 groene paprikas, I rode peper, I el citroensap, kwart kop olie, hardgekookte eieren, tomaat in stukjes,

was ook in Nederland maar ik weet niet meer waar. Ergens ver buiten de randstad

I avocado in stukjes, sla.

kregen we echt Creools eten. Heel gevarieerd en lekker.'

Bereiding

W a t is h e t m e e s t o n d e r s c h a t t e gerecht? 'Lasagne! Ik ben er gek op. Als ik 'op save' ga en niet wil experimenteren, neem ik altijd

Was de vis en zet in repen ondergedompeld in water één nacht weg. Maak de volgende dag de vis zo droog

lasagne. Ook onderschat: ijskoud water.'

mogelijk en haal alle graatjes eruit. Doe de fijngesneden uien, paprika, rode peper, citroensap en olie bij de vis en

En h e t m e e s t o v e r s c h a t t e gerecht?

meng goed. Pak een bord en schik een hoopje vismengsel

'Zalm is niet echt mijn ding. Ik houd ook niet van wodka.'

in het midden. Voeg gesneden tomaat, hardgekookt ei, avocado en sla toe, eet ze!

Favoriet restaurant? 'Er gaat niets boven de kookkunsten van mijn vriendin, maar als je op Aruba bent, moet je echt naar Driftwood. Een seafood restaurant met vers gevangen vis, echt goed. In Nederland is Mazinga in Schiedam mijn favoriet, waar een kokkin uit St. Eustatius (waar ik vandaan kom) in de pannen roert. Waanzinnig lekker.' tekst Ro Krom foto Ellen Bokkinga 54

'Er gaat niets boven de

van mijn vriendin'


FRET

STICHfING BOSPOP ÉN MojO CONCERtS PUESENfEREN

^^^1'

«^^'i'?^;fr':^.:'t:'^^

pap ma ga Zin

-J?^

;ï^c-i>^::;0;?y:'

^ ^ ^ . ^

Weert' V R I J D A G 1 1 j u l i Aanvang 19.00 uur*Deuren open 18.00 uur

N E I L Y O U N G 2 SUPPORTS Z A f E R D A G 1 2 j u l i Aanvang 12.00 uur • Deuren open 11.00 uur

SANTANA • CROWDED HOUSE

__

H U C K N A I L : A ÏRIBUTETOBOBBY ''BlUE" BLAND THE BANGLES • RACOON • BUDDY GUY MICK fAYLOR 6 BARRY MCCABE • STEVIE ANN DANNY BRYANT- THE JIMMY BOWSKILL BAND TANTRUM Z O N D A G 1 3 j u l i Aanvang 12.00 uur • Deuren open 11.00 uur

BRAN FESTIVAL

Z Z T O P • EUROPE • TED NUGENI • LITTLE FEAT APOCALYPTICA- DICKEY BETTS 6 GREAT SOUTHERN DANKO JONES • STEVE LUKATHER • THIN LIZZY OPETH • RIVERSIDE • SUBWAY TO SALLY ANATHEMA- LEAF- THE DANA FUCHS BAND Programma onder voorbehoud. Voor meer informatie over kgjj^^yejjtoop, aanvangstijden en reservereji jestivalcamping, zie ww/v\/.bospop.nl

www.bospop.nl ^ ^ S l

L I V E X S i i i B É S ! ] F 3 ^m www.livenation.nl

ZUCO 103 KANE SPACEKEES DE JEUGD VAN TEGENWOORDI TEXTURES wtm

,;5lïi|t*

FRET Magazine nummer 4 2008  

FRET Magazine nummer 4 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you