Page 1

faïTal pop

magazine *v.

EM550 Dual Receiver Top of the Evolution Wireless receiver range Sound Perfection even professionals could only dream about - until now! The twin receiver is designed for professional musicians, such as Intwine. Because the EM550 is compatible with the evolution transmitters and the use of the unique e935 capsule, the choice was easily made. Used by Intwine under extreme conditions, the Evolutior equipment never failed. The only feedback came from the audience! www.sennheiser.nl www.intwine.nl

''SSf^^B^

--. • •„•.•: ~ï4;ffij;'iï---':MPt^'?*>'''.'; A"•'

"*i

Un S E N N H E I S E R


NEEM NU EEN

inhoud

jaargang 15, nummer 3: april SDDB

JAARABONNEMENT OP FRET

FRET MAGAZINE is een uitgave van het Muziek Centrum Nederland. Voor de laatste nieuwtjes, recensies en agenda-updates: www.fretmagazine.nl

EN KIES 2 WELKOMST-CD-'S!

12 RACOON 'We maken muziek waarvan we zelf kippenvel op onze armen krijgen.'

EN DAT UOOR MAAR € 1 9 ^ 9 5 PER JAAR*D. We hebben weer v i e n p r a c h t i g e cd-'s woon j e u i t g e z o c h t waarvan j e er twee mag u i t k i e z e n . Haar je kunt n a t u u r l i j k ook andere c d ' s u i t de l i j s t s e i e c t s r e n .

15 GIOVANCA Model, actrice en orthopedagoog, maar gaat nu helemaal voor haar zangambities. 16 V E R S L A G S X S W FRET volgde de Nederlandse acts op SXSW in Austin Texas. 18 DJ K N O W H O W Hiphoppionier komt eindelijk met zijn eigen album. 22 4 0 J A A R P A R A D I S O Nederlandse popmuzikanten over de enige Nederlandse poptempel.

27THE N E P H E W B R O T H E R S Club Diana en Damer presenteren een heuse country gospel-cd. 28 K R A L I N G E N In het kader van 50 Jaar Nederpop blikken we terug op het eerste popfestival in ons land. before

yoM leave

ROCOOlt

THE VOUNG ONES NEUU Dutch Rock!

30 J U N K I E X L

NVERDER

De succesvolle producer was even over vanuit LA. om zijn nieuwe album te promoten.

6 42 C D - R E C E N S I E S e nieuwe albums van o.a. at the

STEVE 'm JUST HERE TO mflKE VOU FEEL ÜJflRm

32 K E R N K O P P E N

ose of every day. Backfire!, Jean

Drie leden van NuClear Family maken een doorstart.

nrlette. Kubus & BangBang, Racoon, JW Roy Scram C Baby en Nobody

34 S I L K S T O N E

eats The Drum.

Na jaren van stilte is Silkstone terug met een nieuw album.

Is gratis af te halen op zon BDD locaties in het land, Rithans, znlang de uoorraad strekt. (Uit ]1] het risico vermijden dat je misgrijpt, neem dan een abonnement. Je ontuangt dan ieder nummer op je deurmat i/oor maar i 19,95 per jaar (9 nummers)! Uui nu onderstaande bon in en proHteer uan een jaar iang FRET en 2 gratis cd's. UJil je een nog ruimere

13 DVD

VASTE R U B R I E K E N

he Ex.WiliyAlberti.Jovink &The

4-11 B A N D S E V E N T S

keuze, neem dan een abonnement i;ia ujiuuj.fretmagazine.ni. Stuur de bon in een ongefrankeerde enuelop naar; Fa. Nic foederbietels en Doe Maar De lusical. Oud, HntiüDordnummer BH9, l?Qa ilJB Heerhugoujaard.

Met Jeremey's. Steye. Darryl en Okieson.

Faxen kan ook: D7E-5B5S393 im ^

im m

mi X» w

n».<M,«jaLM.

>fcW>i

JAj Stuur m i j voor €19^95 een j a a r lang FRET en a l s welkomstqescnenk de cd-'s:

' • - ~ " - * ' ~ - - ~

^ifltl-'

O Racoon - Before You Leave

14 DEMONTAGE

O Giovanca - Subway Silence

5e demo van de maand is van

0 Steye • I'm Just Here To Make You Feel

UNEINDECEMBER.

20 G O D F A T H E R S Hans van Hemert, godfather van de producers. 26 BACKSTAGE

Warm

naam

Gitaarroadie Arwin Wensveen.

0 The Young Ones - New Dutch Rock!

16 A G E N D A

0 Nits • Doing The Dishes

:en selectie van de concerten en fes-

35 D E 7 H O O F D Z O N D E N

0 Silkstone - Here In Your World

ivals van de komende maand.

Marg van Eenbergen (GRAM):'Ik heb niet zo'n wild seks, drugs en rock-'n-roll leven.'

, 0 Jodymoon - Never Gonna Find It In Another Story 10 Extince - Toch?

l e t The Young Ones, Lucky Fonz III,

' 0 Voicst - A Tale Of Two Devils

lambix. Golden Earring, Circle J, Jaya

0 Keynote Speakerz - Record

"he Cat,Van Katoen,Thé Lau en Nu

0 Hospital Bombers - Footnotes

>f Nooit.

0 Def P - Pascal Rascal Ik heb het afgelopen half jaar geen abonnement op FRET gehad,

handtekening

0 lOS - Open ; 0 Peter Pan Speedrock - Pursuit Until Capture 0 Kingfisher Sky - Hallway Of Dreams 0 Lucky Fonz III - Life Is Short ij;0 Lefties Soul Connection - Skimming The Skum

Stuur geen geld, je krijgt een acceptgiro thuis gestuurd.

8-5! LIVE IN HOLLAND

0 Krezip - Plug It In

*) abonnementsprijs buiten Nederland: E 25 per jaar nog meer keuze op www.fretmagazine.nl ! zolang de voorraad strekt

54 D E IJSKAST V A N . . . Saxofoniste Susanne Alt over eten on the road. Plus: haar favoriete recept. De foto op de cover is gemaakt door Joni Spaan.

Colofon f lOOFDREDACTIErliemen Koopman tlNDREDACTIEiTiemen Koopman, Gijs Grob KEDACTIE: Ellen Bokkjnga. R j u d Lekx, Dilan Sun. Gert Verbeek f-OTOGRAFIE: Daniel | Ashes. Manon Bnjininga, Ralf Collans. Fred van Diem, Hermance van Dijk, Maarten van Essen. Dimrtn Hakke. Nick Helderman. John Klijnen, Anna van Kooij, Isabel Nabuurs. Joni Spaan, RuudVertialle, AngeIJque v a n W o e r k o m .

Ingmar Gnffioen. Nieis Guns. Mirco Haarmans. Ene Hoogeweg, Willem Jongeneelen. Roel Janssen, Gabriêlta van Karsbergen, Ferenc Kooien, MartJen Kooien, Ro Krom. Casper van der K n j i t Edgar Kruize. Alex KunsU Renate Sun-Louw, Daan de Mooy. Stan Novak. Bram van der Putte, lasper Schoon, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Wetja Steffens, Bas Verbeek, Leon VoogL Sasja de Vos, Roland Wetzels. Peter van der W i j s t

ADVERTENTIEVERKOOP Keijser 18 Mediaproducties (Ollie Schmitz o f Ronald Willemsen), tel: 020-6755 308. e-mail: ollie@k 18.nl o f ronald@k 18.nl advertenties sturen naar: fr«t@npi.ni UITGEVER- Muziek C e n t r u m Nederland DRUKV/ERK: wvvw.pnnterface.nl / Senefelder Misset

VORMGEVING: Dettlme ILLUSTRATIES: Wanz

MEDEWERKERS: Frank Antonie van Alphen. Yoast van Baardewijk, Rieks Bakker. Jc^n Buis. Gertjan Vandenblink. Rosanna de Boen Wally Cartigny. Lilian van Dijk. Bnan Elsiak,

CD-f^CENSlES: A r n o l d van Huet

C O N C E R T A G E N D A Rieks Bakker 3i.nl)

REDACTIE: Rokin 11 I 1012 K N Amsterdam 161.020-3446000 e-mail: fret@npi.nl

A B O N N E M E N T E N : Abonnementspnjs binnenland: € 19.95 per jaan buitenland € 2 5 per jaar (9 nummers). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij 30 dagen voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd. ADMINISTRATIE & ADRESV^JZIGINGEN: Firma Nic. O u d , La.v. Kathleen van der Kolk. tel: 072-5671018, fax: 072-5622393, schnfteIjjk Postbus 4600. 1700 A X Heer+iugowaard Voor de meest recente nieuwtjes, concertagenda, extra demo- en cd-besprekingen en tal van andere pop-informatie lees FRET ook digitaal. www.fretnTagazineJil wwwjnyspacecom/fretmagazine


bandsevents

eiu

OPENING MUZIEK CENTRUM NEDERLAND Muziek Centrum Nederland, waarin het Popinstituut per I januari is opgegaan, heeft half maart zijn deuren geopend in

'ik probeer geen dingen na te do

een nieuw onderkomen aan het Rokin in Amsterdam. Ook de redactie van FRET is in dit gebouw gehuisvest. De officiële opening vond plaats op I I maart door Judith van Kranendonk, directeur-generaal Cultuur en Media, die de op

men

het laatste moment verhinderde minister Ronald Plasterk verving.

Muziek Centrum Nederland

voor alle muziekgenres. MCN is het kennis- en promotiecentrum van de Nederlandse muziekwereld, zowel op

Muziek Centrum Nederland (MCN) is het resultaat van de fusie tussen het Nationaal Pop Instituut, Donemus, Gaudeamus, De Kamervraag en de gezamenlijke Jazzinstellingen. Hierdoor ontstaat één brede landelijke organisatie

nationaal als internationaal niveau. Naast al bekende activiteiten uit het verleden zullen er ook veel nieuwe activiteiten worden ontwikkeld op het gebied van promotie, educatie en informatie. Janneke van der Wijk, afkomstig van De

Muziek Centrum

Kamervraag, is benoemd tot directeur van het MCN.

Steve is de naam en I'm Just Here To Ulake Vou Feel Warm is zijn debuutalbum. Een mengeling uan bijzondere ingrediënten als

techno-blues,

cuuntrv-funk

en

singer-sangmriter-

hiphop. De plaat is geproduceerd door Stefan Kruger en Stefan Schmid uan Zuco 103.

Nederland Rokin I I I

Het Muziek Informatie Centrum (MIC ) op de begane vloer moet hét kenniscentrum worden voor hedendaagse muziek

1012 KN Amsterdam

in Nederland, met een unieke collectie ten aanzien van pop, jazz en hedendaagse muziek. In verband met de verhuizing

Telefoon: 020-344 60 00

zal het MIC pas vanaf april open zijn voor het publiek.

D

e muzikant, theater- en filmmaker Steye doet al jaren van zich laten horen als een van de leden van

Pips:lab, een collectief van jonge multimedia hooligans. Maar nu is de tijd rijp voor een meer persoonlijk verhaal. Een verhaal dat hij vertelt op zijn debuutplaat.

LINE UP M T V B R A N D N E W FESTIVAL

D A U W P O P OP HEMELVAARTSDAG

BEKEND

Voicst, Moke en Lucky Fonz III in 0 1 3

O

p Hemelvaartsdag is het traditioneel

tijd

voor

HEMELVAARTSDAGÜSgS Q C ^ HELLENDOORN

Dauwpop in Hellendoorn. Het TV, FRET en 013 organiseren

festival heeft weer een ijzersterk

zaterdag 17 mei voor de eerste

programma

M

met

keer het MTV Brand New Festival in

Nederlandse toppers als Moke,

het Tilburgse poppodium 013. Het

Voicst,

Racoon, Krezip, Alain

enige festival in Nederland waar de

Clark, DJ Jean en Pete Philly & Perquisite, maar ook

festivalbezoeker zelf bepaalt wie er op

buitenlandse publiekstrekkers als Saybia, Madrugada,

r podium staan. De afgelopen weken

Triggerfinger en Vive La Fête. De meer dan 25 acts staan

hoeft het publiek massaal gestemd op

verdeeld over drie podia en een dance arena. De eerste

zijn favoriete bands en artiesten. Dat

band begint om I 1.30 uur en rond 22.00 uur is het fes-

heeft de volgende

tival afgelopen. Kaarten a 32,50 euro zijn verkrijgbaar via

programmering

opgeleverd: in de grote zaal van 013

lEsnVAv.

neergezet

Steye: 'Hoe het balletje is gaan rollen? Nou, Kruger en Schmid van Zuco 103 kende ik al een tijdje. Jaren geleden ben ik ze een keer tegengekomen en daar is een vriendschap uit ontstaan. Ik was altijd wel bezig om liedjes te schrijven achter mijn computer en het maken van dit album

daarbij beats uit de hiphopwereld. Het enige is dat ik een zanger en

startte ongeveer twee jaar geleden. De drummer van Zuco 103,

geen rapper ben. Maar dat is ook niet zo erg, denk ik. Soms hoor ik

Stefan Kruger, vierde een keer zijn verjaardag en ik was ook op dat

al wat kritiek al zou mijn muziek te eenvormig zijn. Maar ik vind dat

feestje. Hij vroeg me waar ik mee bezig was. Ik heb hem toen din-

juist goed. Ik probeer in ieder geval geen dingen na te doen. Het is

gen laten horen en ik kreeg enthousiaste reacties. Zo is besloten

wel van mijzelf.'

een cd te maken. Die jongens van Zuco 103 zijn goede muzikanten.

'Op de hoes sta ik inderdaad met mijn blote torso.Waarom? Kijk,

Daarbij, van sommige zaken wist ik nog niet veel, dus hun ervaring

voor mij niet zo vreemd. Ik heb ervaring met theater om naakt op

heeft mij veel geholpen.'

het podium te staan. Dat is heel normaal. Dus voor mij is het niet

'Wat voor plaat het is geworden? Het heeft in ieder geval een eigen

zo'n belangrijk onderwerp. Je moet er ook geen diepere gedachtes

sound gekregen. Ik houd van funk en hiphop en was bezig met sam-

op los laten. Het was en Is gewoon de beste foto voor de hoes.'

ples, maar vond het ook wel leuk om daar gitaar bij te spelen. Dus je krijgt zeg maar een singer-songwriter die popliedjes speelt met

www.ticketmasternl.

tekst Arnold van Huet

*(Brand) treden op: Moke, Extince, Voicst plus een surprise act (nee, we zeggen echt niet wie, maar je zult niet teleurgesteld zijn!). In de kleine zaal (New) staan Agua d'Annique

(foto). Kubus & BangBang, Le Le en Lucky Fonz III. De kleinste zaal de Batcave (Start) - wordt gevuld met aanstormend talent: Two Way Radio, Jeremy's, The Girls, Absent Minded, Good Things End en MakeBelieve. Een prima programma dus! Kaarten voor MTV Brand New kosten slechts

15 euro en zijn verkrijgbaar via 013 en

Ticketservice.nl.

NIEUW POPFESTIVAL IN ROTTERDAM

o:

,nder de naam Rottepop wordt er op 12 juli een nieuwe festival geor-

ganiseerd in de gemeente Lansingerland bij Rotterdam. 'Op het gebied van popMuzikantendag

muziek was hier niets te beleven', zegt

Overdag is in 013 de Muzikantendag van Buma Cultuur Deze jaarlijkse

Lucy Beid, één van de initiatiefnemers.

informatiedag werd altijd in de Amsterdamse Melkweg gehouden,

'Toen mijn oog op het terrein viel midden

maar vindt dit jaar voor het eerst plaats in 013. Wat kun je hier

in het groene recreatiegebied aan de

verwachten? Workshops, masterclasses, presentaties en clinics van

Rotte, wist ik: dit is de ultieme locatie

bekende muzikanten en professionals uit de muziekwereld, demo-

voor een popfestival.' Op de eerste editie staan onder meer

spreekuren en een informatiemarkt. Kortom: alles wat je als muzikant

Di-Rect, Racoon, Claw Boys Claw (foto) en Kraak & Smaak. De

moet weten, vind je hier Kaarten voor de Muzikantendag kosten 10

kaartverkoop is inmiddels begonnen. Check v/v/w.rottepop.nl.

euro. Je kunt ook een combiticket kopen voor IS euro, waarmee je 's avonds ook bij MTV Brand New naar binnen kunt. Check: v/ww.muzikantendag.nl.

4

FRET LEZERSONDERZOEK Wij van FRET willen graag weer eens weten wat jij van dit blad vindt. Daarom vragen we iedereen om mee te werken aan ons lezersonderzoek. Zodat we met FRET nog beter kunnen aansluiten op jouw wensen. De enquête is anoniem en kost slechts tien minuten van je tijd. Je vindt het FRET lezersonderzoek op www.fretmaga-

STAH DE VAU

zine.nl. Oh ja, en onder de deelnemers verloten we mooie prijzen zoals cd's en concertkaartjes. Hoofdprijs is een professionele opname (incl. technicus) in de Heartland Studio in Amsterdam. Bij deze vast bedankt voor je medewerking!

TJoUGE, WE IERSE W2EJJWUG VooRDTTJAARHEEfT WEL EE*ITRE*ID GEZET

DooR UJAM2


bands events Krom

D

Billen

e verse winnaars Matik, Leine, Klei-

Beats Me!

JEREMY'S

ne Jay en Good Dog Happy Man

kunnen zich niet meer inschrijven, maar Onlangs zag mijn jongste telg het levenslicht. In

interview

AANMELDPERIODE GROTE PRIJS VAN NEDERLAND VAN START

TAARTVULLING

Een stel vrolijke punkpoppers

alle andere aanstormende muziektalenten

Intellectuele eigendom en muziek

vormen

samenwerking met diverse Nederlandse dj's en

wel! De Grote Prijs gooit haar deuren

samen een bijzondere combinatie. Waar boeken

producers bracht ik de dance cd The Fatty Boom

weer wagenwijd open voor de nieuwe

en foto's alleen met het auteursrecht te maken

Project uit. Voor een ieder die niet weet wat een

lichting talentvolle Nederlandse muzikan-

hebben, kleeft aan muziek een uitgebreide tros

fatty boom is, dat zijn mooie forse billen. Waar de

ten in de categorieën

Pop/Rock, Singer/Songwriter,

eigendomsrechten en vergoedingsaanspraken. Je

funk de Boot/ bezingt, is het in reggae gebruikelijk

Hiphop/RnB en Dance/Producers.Aanmelden kan vanaf

kunt het vergelijken met een taart. Deze

om het over de bum, of boom te hebben.

tot en met 14 april via het digitale aanmeldformulier op

'muziektaart' is opgebouwd uit een rechtenlaag

Onbevangen en me niet bewust van het effect dat

www.groteprijsvan.nl.

(vulling) en een vergoedingenlaag (slagroom). In deze Beats Me! gaan wij nader in op de rechten-

een dergelijk statement zou kunnen hebben, stortte ik me op de promotie van het project.

laag.

ledere aanmelding w o r d t door drie juryleden onafhankelijk van elkaar beoordeeld en elke act

Voor ik het wist zat ik live op de radio In discus-

krijgt dus na afloop van de aanmeldperiode drie juryrapporten toegestuurd. De jury bepaalt aan

sieprogramma's over de maatschappelijke waarde

de hand van de ingezonden tracks of de aangemelde act live w o r d t bekeken tijdens een eigen

De opbouw van de taartvulling hangt samen met

van mijn statement te praten en werd ik onbe-

optreden óf een door de Grote Prijs georganiseerde showcase. Deze acts maken dan grote kans

de wijze waarop muziek in elkaar steekt Simpel

doeld betrokken bij de discussie rond Sunny

om gekozen te worden als één van de twaalf halve finalisten (in die categorie).

gezegd kent onze Auteurswet auteursrechtelijke

De Grote Prijs heeft de afgelopen jaren voor veel van haar deelnemers gezorgd voor een spring-

auteursrecht geeft de rechthebbende(n)

plank naar een groter succes. Goede voorbeelden hiervan zijn Tom Holkenborg (Junkie XL), Pete

exclusieve recht op openbaarmaking en reproductie van een muziekwerk (tekst en muziek).

bescherming

Bergman's Beperkt Houdbaar, Love Your Body Day en De jungle van de tienerseks.

toe

aan

muziekwerken.

Het het

Ik had van te voren reacties verwacht, maar had

Philly, Charlie Dee, Nobody Beats The Drum,Jiggy Djé, Brainpower, Green Lizard.Typhoon,

geen rekening gehouden met dergelijke serieuze

Roos(beef),Ali B, Opgezwolle, Raymzter, Jawat! en van iets verder terug;Tröckener Kecks,Total

Maar ook degene die het muziekwerk met toe-

gesprekken. Gelukkig heb ik altijd wel een praat-

Touch, Rowwen Heze, Loïs Lane, de Raggende Manne, de Heideroosjes en Johan.

stemming van de oorspronkelijke muziekauteur(s) bewerkt kan aanspraak maken op een

je paraat en een mening voorhanden dus problemen leverde het niet op, al betrapte ik mezelf de

Sta je in de finale, dan maak je kans op een uitgebreid prijzenpakket bestaande uit o.a. 5.000 euro

laatste tijd wel eens op de glunderende gedachte

werkbudget, optredens op diverse grote festivals, opnametijd in Studio Arnold Mühren, 750 cd's

waar ik in godsnaam in verzeild was geraakt In al

geperst door Salisbury, een fotosessie en een jaar professionele coaching op maat (juridisch, pro-

mijn onschuld...

motioneel, organisatorisch, zakelijk).

Bij een artikel hoort een mooie foto. Zonder uit-

Voor meer informatie over de Grote Prijs van Nederland en de Aanmeldperiode ga naar:

zondering hebben de fotografen me benaderd

www.groteprijsvan.nl

eigen 'bewerkersauteursrecht'.

De taartvulling bevat ook

ingrediënten. Naburige rechten zijn aan het

5te tijd de uuind in de rug. Sterke shoius bij onder andere Noorderslag en ueel exposure i

auteursrecht vervirante rechten, bedoeld voor

en tu zorgen uoor een kleine Jeremiy's-tsunami. En als klap op de uuurpijl tekenden de bandle-

de artiesten die de muziekwerken spelen, kort-

den recent een deal bij PlflS uoor de uitgaue uan hun debuut O Veah Rha Oh'.

om de uitvoerende kunstenaars. Degene die een muziekuitvoering voor het eerst op een geluids-

met plannen voor een fotoshoot met naakte bile waren warei helemaal ongetekend en fris.

weken later hun plaat uit. Schippers:'De cd

drager opneemt en daarbij in organisatorisch en

jn heel gelukkig dat een aantal En zijn

was al een tijdje klaarWe hebben hem opge-

financieel opzicht het risico draagt, komt even-

belangrijke mensen uit de business brood in

nomen bij Studio Lobbes in Friesland en

eens een naburig recht toe op de (master)opna-

onze muziek ziet', zegt de blonde frontvrouw

gedeeltelijk bij onze oefenruimte Popbelang in

me. In tegenstelling tot het auteursrecht gaat

Katelijn Schippers, helemaal blij omdat ze kort-

Kampen. Daarna is ie gemixt door Guido Aal-

het bij het naburige recht dus primair om de

geleden haar handtekening onder de PIAS-deal

bers. Omdat hij al af was hebben we nu een

verspreiding en reproductie van geluidsopna-

heeft gezet.'The Jeremy's waren met een paar

licentiedeal getekend.'

men.

'•^'^^ '^ "^^^ '^^ komst van de computer zo goed als verdwenen. Met

labels bezig, maar we zijn blij dat we nu een

Volgens de blonde Jeremy's frontvrouw is O

W

len. In de praktijk bleek dit vaak niet uitvoerbaar en heb ik met plastic billen van de feestwinkel en paspoppen staan goochelen. Tot fotografe Isabel Nabuurs me in opdracht van NRC benaderde

nabuurrechtelijke

laar gaat een Jersmiy's jaar luorden. Deze brutale punkpopgroep uit l^ampen heef

ZEEF & SOUND Ode aan de gezeefdrukte concertposter

met een echt naaktmodel. Althans: ze had nog

I

iets tegoed van een vriendin wat dit meiske op deze manier in kon lossen. Een hilarische shoot

n

de

maand

april

brengen

Poppodium

Iduna, Museum

Smallingerland en het Fries Popnet een ode aan de gezeefdrukte

concertposter Het handmatig ontwerpen en zeefdrukken van pos-

met heel veel gegiechel. Eerst uitlichten met de

^mfVüwara

het project Zeef & Sound willen de initiatiefnemers dit oude

passende maatschappij gevonden hebben.'

YeohAho Oh een topplaat met een sterke com-

De taartvulling wordt afgemaakt door toevoe-

bips! Natuurlijk kun je op zo'n foto reacties ver-

ambacht weer onder de aandacht brengen. Poppodium Iduna in

In het afgelopen najaar broeide het al een

binatie van lekker snelle vrolijke nummers en

ging van een snufje persoonlijkheidsrecht. Zowel

wachten, maar nooit had ik kunnen voorzien dat

broek aan en dan de feitelijke shoot in de blote

Drachten laat voor een aantal concerten in april (o.a. Rotterdam

beetje rond de Kampense punkpoppers.'We

wat meer poppy werk.'Er staan zestien num-

muziekauteurs als artiesten kunnen aanspraak

mijn vriendin, die geen fatty boom maar twee klei-

Ska Jazz Foundation, Mark Foggo en Suicidal Birds) maken door

zaten bij de TMF Kweekvijver en hebben ook

mers op.Van vrolijk raggende punkrock tot aan

maken op persoonlijkheidsrechten, ook wel

ne kadetjes heeft, meer reacties zou krijgen dan

Wytse Sterk, ontwerper en illustrator van poppodium Vera in

veel via Serous Talent bij Radio 3FM gedaan. En

wat rustigere nummers. Je moet echt de hele

morele rechten genoemd. Deze rechten vloeien

ik. Doodmoe wordt ze ervan. Mails, telefoontjes

Groningen, dat nog altijd concertposters laat zeefdrukken. Per con-

natuurlijk een grote tournee met de Heide-

plaat horen. Het is heel fris; heel Jeremy's.'

voort uit hun 'moederband' met het muziek-

en faxen met 'Dat zijn zeker jouw billen?' Of ik

cert wordt er een poster ontworpen en in een oplage van 70

roosjes. Die Battle of the Sexes tour was echt

Dat de punkpoppers uit de gelovige regio

werk en het optreden en bieden bescherming

exemplaren gezeefdrukt Deze posters worden genummerd en

onwijs gaaf.'

Kampen komen, heeft volgens de zangeres

tegen onder meer misvorming en verminking.

«IMlBiR'

nog eens wat weet..

gesigneerd. Het publiek mag de posters gewoon mee naar huis

Aan het begin van het nieuwe jaar volgde een

gezorgd voor veel geldingsdrang.'Je kan er in

nemen en wordt gevraagd een bericht, liefst met foto of filmpje, te mailen over het nieuwe'thuis'

show op Noorderslag.'Dat was heel gezellig.

meegaan of je er tegen afzetten. W i j zijn

Tot zover de taartvulling. Volgende keer méér

van de posten Daarnaast is er in Museum Smallingerland in Drachten een expositie metVera-

We waren nog Noorderslag-maagd, maar nu

gewoon lekker muziek gaan maken.Wat moet

over de slagroom op de taart en de opdeling

posters. Peter Weening, programmeur van Vera, opent de tentoonstelling, muzikaal ondersteund

niet meer. Wel een beetje jammer was dat we

je anders? Maar we zijn geen politieke punkers

ervan in partjes.

door MeindertTalma & The Negroes. De expositie loopt tot 4 mei. Kijk voor meer informatie

moesten spelen tijdens de uitreiking van de

die zo nodig overal tegen moeten zijn.We zijn

op v/ww.museumdrachten.nl of v/ww.iduna.nu.

Popprijs. De show was daardoor niet super

meer een stel vrolijke punkpoppers.'

Geheel volgens de planning kwam enkele Ro Krom

1'.

Marie José Spit (spit@bousie.nl) Björn Schipper (schipper@bousie.nl)

druk.' tekst Jasper Schoon


bands 3vents TALENT W A N T E D

Op 24 mei, op dezelfde avond als het Eurovisie Songfestival, is er weer een nieuwe editie van het Metalvisie Songfestival. Maar liefst 14 bands zullen hun visie weergeven van het

Eurovisie

Songfestival in de vorm van een Nederlandstalig nummer dat doorspekt is van de nodige humor. De finale vindt plaats in de Underground in Lelystad. Er is nog plek voor enkele bands. Kijk op www.metalvisiesongfestival.nl of stuur een mail

naar

metalvisie-songfestival@noordgel-

derschmetaal.nl.

In hartje Den Haag achter hotel des Indes organiseert de recentelijk gevestigde UD bam Studio een talentenjacht voor jonge rap- en zangtalen-

BEUKORKEST RAAST DOOR HET LAND

V

DARRYL

orig jaar kon Nederland voor het eerst op kleine schaal kennismaken met het Beukorkest, de gelegenheidsforma-

'Er zijn geen regels'

tie rondom de band Stuurbaard Bakkebaard en beeldend kunstenaar Rik van lersel. 'Deze samenwerking smaakt naar

optreden. Zijn wens komt uit, want in de eerste twee weken f

D

van april t r e k t de gloednieuwe karavaan van

de gastbijdragen komen van Yes-R. Sjaak, Keizer. Mini en

het Beukorkest - vijftien man g r o o t - weer

anderen. DarryL'ik heb nog nooit iets van mezelf gehad,

langs de Nederlandse poppodia. In een andere

iets waarop ik mijn eigen stijl kon laten horen. Dat komt

bezetting, met naast Van lersel en de mannen

omdat ik constant featurings deed voor artiesten. Daar-

van Stuurbaard Bakkebaard onder andere

om was deze mixtape voor mij heel erg belangrijk. Terug

André Manuel (Krang), Bart Maris (dEUS, ZIta

is toch wel aan de ruige kant. Er zijn geen regels, dus het

Swoon) Patrick Votrian (De Kift, Dopegezinde

is gewoon lekker knallen. Ik heb heel weinig emotionele

Gemeente).

meer', schreef FRET-recensent Bas Verbeek destijds na een

e producties op Terug werden gedaan door onder andere Hyplified, Reverse, QF en RCBeatz, terwijl

Barneveld

(Urban

nummers of inhoudstracks, die wil ik echt voor mijn

DJ D N A

(Urban

album bewaren. Dan zullen mensen pas echt kennisma-

Dance Squad, Palinckx) en Theo van Rock

ken met Darryl. Ik ben zeker niet de beste in braggen &

(Rollins Band, Nasmak).

René

van

Dance Squad, Yearlings)

Darri/I is een 20-jariqe rapper uit HmsterdamNoQPd die een platencontract had bij Good Life, maar inmiddels uerkast is naar Rli B's label Spec. Na een bijdrage op Straatremixes 3 [een mixtape uan D-dlenJ en tuiee rapduetten met Ves-R luerd Darri/i bij het grote publiek bekend door zijn gastrap op het nummer Wat IVil Je Doen uan The Partysquad. Onlangs bracht hij zijn eerste mixtape Terug uit, die op het internet is te doiunloaden is en te koop is tijdens concerten.

boasten, ik doe gewoon mijn best en vind wel dat de mixtape een mooi

ik vier nachten daar in de cel heb geslapen.'

ten. Het project, genaamd Haagse Talenten, biedt

exemplaar is geworden.'

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven? 'Ik heb veel vrouwelijke fans en

jonge zangtalenten de kans hun talent te ontwik-

Het Beukorkest laveert tussen harde rock, avant-

In 2006 deed Darryl een optreden inVenIo met Nino enTHC wat nog-

ben geen gangster, dus mijn sound is niet al te grof. Mijn stijl is gewoon

garde, elektronische muziek, noise, punk, americana,

al uit de hand liep. DarryL'Ha ha, ik had eigenlijk helemaal niet gere-

een middenweg. Ik doe tracks voor de chickies, tracks voor de boys,

beeldende kunst, trash, funk, spoken word, blues, jazz,

kend o p dit s o o r t vragen! Ik was toen echt helemaal dronken. We

gewoon van alles wat. Dit jaar wil ik sowieso een album uitbrengen,

pop en alles daar tussenin en omheen. Een spannend

stonden na het optreden voor de deur en iemand pakte de pet af van

dat is het belangrijkste.Verder wil ik singles uitbrengen, lekker dipjes

improvisatieproject waarbij de artiesten tot 4 dagen

eenTFHC-lid waarna de hele groep begon te rennen. Ik ook met mijn

op tv knallen en optreden.'

vóór de tour nog nooit of amper samengespeeld

dronken kop en dat liep uit op een gevecht. Dan is het stad tegen stad.

hebben. Dit resulteert in twee uur nieuw en rauw

Als je met een paar vrienden bent in een andere stad en één krijgt

repertoire zonder gelikte perfectie. Het project is

problemen, dan ga je diegene meestal wel helpen. Het gevolg was dat

kelen als opstap naar lokaal, nationaal en internationaal succes. Geïnteresseerden kunnen hun demo opsturen en na een selectie zal voor een aantal kandidaten speciaal een liedje worden geschreven. Deze liedjes zullen verschijnen op de cd 'UD bam Studio presents'. Ben je tussen de 16 en 25 jaar oud? Is rappen of zingen jouw passie? Wil je jouw talent ontwikkelen onder begeleiding van professionele muzikanten? Schrijf je dan voor I april in op v^ww.haagsetalenten.nl.

Europa's megafestiva! voor koorzangers Europa Cantat komt voor het eerst in zijn 4S-jarig bestaan naar Nederland. Ruim drieduizend deelnemers uit Nederland, Europa en daarbuiten doen van 17 tot en met 26 juli 2009 in stad en provincie Utrecht mee aan dit festival. Inschrijven voor deelname aan dit festival kan vanaf begin mei 2008. Wie zich voor

I november 2008

inschrijft, heeft gegarandeerd een plek. Iedereen die van samen zingen houdt en jong van geest is, kan meedoen. Alle niveaus zijn welkom en het festival biedt veel voor jonge mensen. Inschrijven kan vanaf 20 mei op v/ww.ecu2009.nl.

tekst Roel Janssen

een productie van Muzieklab Brabant i.s.m. De Effenaar en wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten.

Speellijst 1 april. Effenaar, Eindhoven, première 2 april. Paard van Troje, Den Haag 3 april,OI3,Tilburg

OUWE ROCKER

4 april, Burgerweeshuis, Deventer 5 april, Brogum, Zierikzee 6 april, Tivoli De Helling, Utrecht 8 april. Melkweg, Amsterdam 10 april,Vera. Groningen I I april.Patronaat, Haarlem 12 april. Bolwerk, Sneek 13 april, W 2 , Den Bosch

Meer info: wvvw.beukorkest.nl

B

egin maart bereikte Jur Scherpenzeel. de peetvader van de hoofdstedelijke rock- en bluesscene, de pensioengerech-

Het MOISE Festival, dit jaar op 21 juni in het

tigde leeftijd. Na in roemruchte bands als Panic, Big Peter And

Darwinpark Zaandam, organiseert net als vorig

The Terrible Garage en Blazing Aces (voorprogramma's bij Roy

jaar een bandcontest om aanstormend talent een

Orbison en de Dolly Dots) de toetsen te hebben gekraakt,

kans te geven. Het festival, voor en door jonge-

begon hij in 1984 aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam zijn

ren en DIY-geïnspireerd, roept bands op zich aan

Home of the 6/ues, Maloe Melo. In Amerika is zijn toko bijna net

te melden voor 10 april. Geïnteresseerd? Stuur

zo bekend als de CBGB's in Europa, en grote sterren willen

dan een mailtje naar info@moisefestival.nl o.v.v.

graag voor dumpgages (enkele duizenden euro's plus hotelkos-

bandcontest, met de website of myspace waarop

ten) tijdens hun tournee Maloe Melo aandoen, maar zijn dan

je muziek te horen is. Een cd'tje sturen kan

nog veel te duur Jeff Healy Dog Sahm, Ruud Gullit en Patty

natuurlijk ook, vraag daarvoor even het adres

Smith kwamen toch, net als al die honderden minder bekende

op. De clash zal plaatsvinden op 16 mei in pop-

bands. Aan stoppen denkt Jur nog niet, ook niet nu hij vanaf juli

podium De Kade, Zuiddijk 9-11 te Zaandam.

geen sigaar meer mag opsteken in zijn eigen zaak. 'Gewoon stoppen en lekker 's nachts als ik naar huis ga in de auto er een op steken.'

advertentie


bands

ents NIEUW ALBUM VAN K R A A K & 'Viezer en elektronischer'

KORT N I E U W S

'GEM zoekt meisje', lazen we onlangs

H

overal. De zoektocht van de band zit er

kels. De groep heeft op deze cd samengewerkt met de

op, het meisje is gevonden en haar naam

Britse soulzanger Ben Westbeech, Mark Brydon van

SMAAK

et nieuwe album van Kraak & Smaak luistert naar de titel Plastic People en ligt vanaf 7 april in de win-

is Anna. Anna zal op de voorkant van het

Moloko en de rapper Dudley Perkins. De band geeft

nieuwe album komen, dat op 21 april in

twee showcases om de nieuwe nummers alvast aan het

de winkels ligt. Daarnaast komt er een

publiek te laten horen: 3 april in Paard van Troje in Den

videoclip waarin zij de hoofdrol zal spe-

Haag en I I april in Effenaar in Eindhoven.'Het nieuwe

len. " Peter van Brummelen, kunstredac-

album is volwassener', zegt W i m Plug.'We hebben met

teur van Het Parool, is voor zijn verhaal

een paar van onze helden gewerkt en dat heeft zeker

De zoon van Big Bill Broonzy bekroond

OKIESON

!i

Country gerijpt tussen de koeienvlaaien

V

m 1

(2) INNER STRENGTH

effect gehad. We willen nog steeds nummers schrijven

2

(-) ILEUM Diagnosed

met de Jip Golsteijn journalistiekprijs

die goed op de dansvloer werken, maar daarnaast ook meer liedjes en soundscapes. Z o hebben we ook

3

(-) THE YOUNG SINATRAS

2008, een oorkonde en een geldbedrag

een ongelofelijk mooie filmische track gedaan met Carmel, een bekende jazz-zangeres uit de jaren '80.'

4

(1) THE HEAVEN DEVILS

5

(3) TANGARINE

Unforgotten

k_L

This Day!

van 2500 euro. Deze tweejaarlijkse prijs is voor bijzondere journalistieke produc-

Kings and Killers

ties op cultureel gebied. • Beef brengt op 7 april een nieuw studioalbum uit, geti-

HEIDEROOSJES MAAKT CABARETSHOW

Between The Lines

teld The Original. Drie dagen later is de

D:

e Heideroosjes gaat na de zomer met een caba-

releaseparty in P60 in Amstelveen. • Fred

de Limburgse punkband meer dan zeventig voorstel-

van de progressieve metalband Sanity, is

Imgen in Nederland en België. Op dit moment werkt

uitgenodigd door de Engelse punk rock-

de groep met cabaretiers als Remko Vrijdag (De Vlie-

'n-roll band The Duel om 26 april samen

gende Panters), Minou Bosua (De Bloeiende Maagden)

met hen op het Rebellion Festival te spe-

en Martin van Waardenberg aan de voorstelling, die

len in de Arena in Wenen. In juni gaat hij

als titel Manie! Manie! krijgt.'Het w o r d t géén avond

ook nog eens touren met de Amerikaanse

americana/bluesrockartiest

vol gezapige en futloze ongestekkerde versies van

Shawn

Jones, de voormalige lead-gitarjst van Waylon Jennings. • Voicst is toegevoegd aan de line-up van Pinkpop. Daarmee komt het aantal Nederlandse acts dat op het festival speelt op vier: naast Voicst, dat zaterdag optreedt in de tent, zijn dat

6

onze liedjes', stelt zanger Marco Roelofs de fans gerust.'Ook al kun je als publiek wegzakken in heerlijke pluche stoelen, de band zal zich in het zweet werken.' De show zal bestaan uit muziek, stand up comedy, cabaret en andere theatrale fratsen. De Nederlandse première is in De Kleine Komedie in Amsterdam op maandag 13 oktober. De kaartverkoop voor de theatershows begint half mei. In 2009 keert de band in volle sterkte terug met een uitgebreide 20-jaarjubileumtour in de popzalen.

muziek uan het onlangs uerschenen debuutalbum Tomorrow's Gone uan de Nijmeegse

C

de melancholie in onze muziek', vertelt zanger/gitarist Sebastiaan van Bijlevelt.'Noir

duidt ook op de donkere Galloway-runderen uit de Ooypolder bij Nijmegen waar we ons

trymuzikanten.'

in

Rotterdam.

De

Fries/Groningse electro-noise act Adept heeft twee nieuwe tracks opgenomen met de NewYorkse producer Chris Coady (TV on the Radio, Blonde Redhead, Gang Gang Dance, Yeah Yeah Yeah's). De opnamen zullen in de loop van dit jaar uitgebracht worden door W h a m ! W h a m i r e c o r d s . • In het voetbal is een skybox al jarenlang ingeburgerd, in het clubcircuit duikt het fenomeen nu ook op. De Effenaar in Eindhoven is de eerste zaal in Nederland die er een heeft, gesponsord door

bierbrouwer

Dom-

melsch De Effenaar gebruikt de skybox voor zakenrelaties en bevriende organisaties, maar ook andere geïnteresseerde bedrijven kunnen de ruimte huren.

Z

o hoor je een tijdje niets van Brainpower en zo brengt de me in één keer twee nieuwe albums uit.

In april liggen de schijfjes in de winkel, getiteld Hart en Hord. Zijn vierde en vijfde studioalbum komen tegelijk uit en zijn verpakt als dubbelaar Brainpower:'Op Hart gaan de lyrics grotendeels over verschillende gevoelens, levenservaring en over mijn liefde v o o r muziek en hiphop in het bijzonder Productioneel hoor je hier vooral mijn voorliefde voor funk, jazz, electro en soul terug.'

9

(-)

Kruisvaarder LAVALUNow

10 (-) MARGARETHA KLEINE 11 (-)

SPOONER Trading Dreams

12 (-) JEREMY'S O Yeah Aha Oh

Floris de Jonge.'We hebben onze muziek wel bewust klein gehouden.'Van de basis van het

13 (-) PATRICK JEREDTykhana

liedje wil Okieson niet vervreemden. Ze kiezen voor soberheid, voor weinig franje.'Soms

Bijna een jaar was Okieson met de opnamen bezig.'We laten de muziek rijpen', zegt Floris.

laatste optreden is op vrijdag 18 april

(-) NEDERTOON Dikmakers

Okieson ontstond twee jaar geleden toen het singer-songwriterduo dat Sebastiaan met

gooit de handdoek in de ring en houdt

in W a t e r f r o n t

8

gitarist Paul van Gogh vormt versterking kreeg van bassist Ruben Trimbach en drummer

horen v^e; jullie cd rockt niet genoeg. Ons live-geluid is wel voller We willen blijven boeien in

TWEE KEER B R A I N P O W E R

(•) LICHTE DICHTER

debuut opnamen. Ze staan op ons logo. De polder is absoluut een inspiratiebron voor coun-

cafés met veel geroezemoes.'

album AThing Called Rock 'n Roll uit. Het

7

americana/country-band Gkieson is hier tussen de koeienulaaien gerijpt. ountry noir, zo noemen de bandleden hun muziek zelf.'Het woord noir verwijst naar

PARSON BROWN The Farewell State

(Hst een Inme blik kijken de donkere Gallouiav-runderen uit de Ooi/poider je aan. De

SAT2D, Moke en Racoon. • Dicemen

ermee op. De band bracht in 2004 het

(-)

retshow de theaters in.Vanaf september geeft

den Hartog, onder andere ex-drummer

'We hadden geen tijdsdruk omdat we de cd zelf opnamen in onze oefenruimte. Waren we

14 (-) HARTOG Storyteller 15 (9) OKIESON Tomorrow's Gone 16 d D K E Z U S KRIJST Haatdragend

niet tevreden, dan discussieerden we erover in het café en namen het nummer de volgende dag opnieuw op.'

17 (-) ASMAN Mijn Wereld

Pauh'Of we perfectionistisch zijn? Elke verkeerde noot of onbedoeld geruis poetsen we niet

18 (-) GREEN NOVEMBER

weg, maar als het om de sfeer en klankkleur gaat, zijn we niet snel tevreden.'

Broken Strings and

Floris:'/n Tomorrow's Gone hoor je de vogels bij onze oefenruimte. Eerst dachten we: hou je mond! Later waren we blij met hun gezang. Het past precies bij de sfeer van het nummer dat

Poetry 19 (21)V0ICST

gaat over opblijven tot het aanbreken van de dag.'

A Tale Of Two Devils

Voor meerdere teksten was de Ooypolder inspiratiebron. Sebastiaan glimlacht:'Rijdend naar de oefenruimte zie ik vaak verliefde stelletjes. Ik noem de weg Secret Love Lane en

20 (17)SKAGUITAR More Ska, More Guitar

schreef erover.'

Er zijn gastoptredens van Freek De Jonge, Hind, Candy

Floris:'We kiezen vaak voor eenvoudige onderwerpen. The Rain vertelt hoe de regen de

21 (-) MENGER Blote Voeten

Dulfer.TLM en All Star Fresh. Op Hard staat de hardere

stad en de mensen bespeelt. Elke druppel valt op een andere plaats en maakt een ander

22 (-) THE RHYTHM CHIEFS

kant van hiphop centraal.'Hierop heb ik me voornamelijk

geluid.'

laten inspireren door de meer traditionele hiphop zoals

En die naam Okieson, die maakt nieuwsgierig. Floris:'Hier is de mooiste verklaring: Okieson

je die vandaag de dag wat minder h o o r t en ben hierin

verwijst naar de Okies, de rondtrekkende sinaasappelboeren uit Oklahoma.Wij, de sons van

zowel verbaal als muzikaal echt tot het uiterste gegaan.'

de Okies, reizen ook rond.'

De hiphopper is vanaf eind maart uitgebreid in de

www.okieson.com

Nederlandse theaters te zien. Kijk voor het speelschema op www.mcbrainpowernl.

tekst Rosanne cie Boer

Ships of Wonder 23(0

THOUGHTS CREATE THE WORLD White Rooms

24 (-)

HEIDEVOLK Walhalla Wacht

25 (-) EVA The Things A Girl

Should Do

gHH|||HH

stem op wwvi/. popinstituut.nl


^Er valt noc|^ steeds wat t</inn^

R

acoon is een band zonder

den. Ik was echt trots op Another Day dus ik was

enige kapsones. Het zijn harde

een beetje bang; oh jee, ga ik dit wel halen, kom

werkers,

ik daar wel weer Gelukkig is me dat gelukt. Dat

jongens

die

het

nnaken met hun gouden luisterliedjes,

is het enige wat telt. En dat anderen het mooi

niet met hun ego. Ze zijn supertrols op

vinden, dat ik soms mensen help en soms men-

hun nieuwe album BeforeYbu Leave, maar

sen tegen hun been schop, dat is allemaal bijzaak.

gaan er niet automatisch vanuit dat het

Ik vind het natuurlijk heel tof als ik iemand kan

net zo'n succes zal worden als voorgan-

steunen of als ik achteraf hoor dat iemand heel

ger Another Day. Gitarist Dennis Huige

veel aan een liedje heeft gehad in de tijd dat ie

geeft ruiterlijk toe dat hij nog altijd

iemand verloor of juist vond. Maar ik schrijf ze

zenuwachtig is bij de release van een

gewoon voor mezelf.'

nieuw album. 'We maken muziek waarvan we zelf kippenvel op onze armen

Vier kapiteins

krijgen, maar het is echt geen gegeven

Een belangrijk verschil met voorgaande albums is

dat iedereen het dan ook prachtig vindt.

dat de elektrische gitaar volledig afwezig is. Dat

Het is toch iedere keer weer met de

was geen vooropgezet plan. Dennis:'Alles wordt

billen bij elkaar.'

geschreven op de akoestische gitaan Als de num-

'Als je het goed bekijkt, hebben we één

mers qua structuur helemaal af zijn, spelen we ze

hele succesvolle plaat aan onze kont

in de oefenruimte met een cassetterecordertje

hangen en twee platen die het wel

in, allemaal een keer met elektrische gitaar en

aardig hebben gedaan', vult

allemaal een keer met akoestische gitaar Vorige

bassist

Stefan de Kroon aan. 'We zijn nog lang

keer hebben we dat ook zo gedaan, toen bleven

niet op een punt dat je ervan uit kunt

er vier of vijf nummers over die we met elektri-

gaan dat iedereen het te gek vindt wat

sche gitaar sterker vonden. Nu won iedere teer

we doen.'

de akoestische gitaar Uiteindelijk vind ik het wel» stoer.'

i

Schrikken

Als muzikanten voelen ze zich wel kwetsbaarder

Misschien heeft het ermee te maken dat

met deze plaat. Bart:'Het is leger je bent bloter

Racoon er niet op uit is om het publiek

Ze zullen je er ook sneller op afschieten als ze

te behagen. Racoon heeft geen 'image'.

het niet mooi vinden.'

Racoon is gewoon een band die de lied-

Stefan: 'Je kunt je niet meer verschuilen achter

jes maakt die ze zelf mooi vindt. Met

een muur van elektrisch geluid.'

hun nieuwe cd is het ze gelukt een

De bandleden beamen eikaars uitspraken, zoals

hoger niveau te bereiken. Dennis: 'We

ze vaker doen. Racoon komt over als een erg

ii-, 4B

waren in LA toen we de mix van de

eensgezinde groep. Al den jaar zijn ze samen,

plaat te horen kregen.

zonder personeelswisselingen binnen de band.'Je

Als ik voor

mezelf spreek: ik schrok. De stap die we

weet wat je van elkaar kunt verwachten', zeggen

hebben gemaakt is groter dan ik van

ze zelf nuchter

tevoren had gedacht.'

Dat blijkt ook bij de totstandkoming van de nieu-

Stefan is het daar helemaal mee eens:

we plaat. Het hele proces begon met zo'n zestig

'Dit hadden we in de tijd van Another

ideeën, waar

Day niet kunnen maken of kunnen spe-

gedestilleerd werden. Dat dit met weinig discus-

len. Het gekke is dat we niet echt

sie gepaard ging, is volgens Bart mede te danken

bewust moeilijkere liedjes zijn gaan

aan producer Michel Schoots. Before You Leave is

schrijven, integendeel zelfs, we zijn niet

alweer de vijfde Racoon-productie waar hij bij

bezig met techniek ofzo, het klinkt niet

betrokken is en de band wuift hem veel lof toe.

muzikanterig,

'We vertrouwen hem blindelings', zegt Bart.'Hij

maar

het

kwam

er

uiteindelijk

twaalf liedjes

uit

gewoon zo uit. Dat maakt het wel leu-

is niet zozeer onze baas, maar we geven hem wel

ker, een uitdaging voor jou als muzikant.

de vrije hand om zijn mening naar ons te gooien.

En dat heb je denk ik wel nodig als je

Negen van de tien keer is dat bij ons dé manier

muziek maakt.'

om iets snel voor elkaar te krijgen, dus die eens-

Ook in de teksten heeft Bart voor zijn

gezindheid komt voor een groot deel dankzij

gevoel een stap vooruit gezet. 'Ik vind

hem. Wij zijn eigenlijk gewoon vier kapiteins, dit

zelf dat het mooie tekstjes zijn gewor-

is de makkelijkste weg.' 13


Het zijn roerige tijden voor de band.Terwijl ze Before

gedaan, maar er is zo'n cliché: it's hard getting on top, but it's

You Leave promoten, zijn ze al bezig met een korte

even harder staying on top. Niet dat we nu aan de top staan,

tour door België, waar ze graag voet aan de grond

maar we hebben een zeker niveau van succes behaald en het

willen krijgen. En dat terwijl ze nog maar net een paar

liefst willen we dat behouden natuurlijk. Dat is niet iets wat

maanden geleden Amerika doorkruist hebben als

we for granted nemen, dat is iets waar je keihard voor werkt.'

voorprogramma van The Lemonheads. Een ervaring

Het is een tekenende uitspraak voor de groep, die het maar

die behoorlijk veel indruk heeft gemaakt. De eerste

niet lukt om sterallures te kweken. 'Ik wou dat ik ze hadl',

verhalen die de bandleden spuien als het woord

roept Stefan uit.'Dat zou het misschien allemaal wel makke-

'Amerika' valt, gaan over het reizen. De enorme

lijker maken. Sommige bands - ik ga geen namen noemen -

afstanden die tijdens een tour worden afgelegd. Vaak

pakken heel erg uit met dure clips en mediabombardemen-

zitten ze zeven, acht uur achter elkaar in de bus, op

ten. Zo zijn wij gewoon niet.'

'Ik mil me nu focussen' 'In Amerika mo je elk zieltje uuee i/eroueren

MasÊOxaeê

a^B^w

^^^^^H

^^HHB

^^Bv!

Giouanca [30] is een model, a c t r i c e , beuueegt zich in de teleuisie- en theateriijerelij en heeft net haar studie orthopedacjOQie afgerond. ITlaar alles moet nu euen plaats maken i/oor haar zangambities. Haar debuutalbum SubUJdl/ Silence [s net zo eigenzinnig als de zangeres zelf.

weg naar het volgende concert. Dennis: 'Voor een

'We zijn nuchtere mensen', voegt Dennis toe.

avond Goes - Utrecht draaien we onze hand niet

Stefan: 'Dat heeft ook te maken met de slechte tijd die we

meer om.'

gehad hebben na de tweede plaat. Dan word je met je neus

De tour heeft ze vooral 'een beetje nederigheid'

op de feiten gedrukt dat succes niet vanzelfsprekend is. Dat

zijn er al genoeg. Ik wist eerlijk gezegd nog niet op welke

geleerd, vindt Stefan: 'Je moet daar elk zieltje weer

gaat nooit meer weg. Bij mij niet. En anders heb ik wel in

manier ik het wél wilde doen. Ik denk dat veel mensen

veroveren, je bent nog helemaal niks. En dat beviel

mijn omgeving mensen die me daaraan herinneren. Mijn

ons toch wel weer, stiekem. Je merkt weer waar het

ouders zijn daar goed in: Wat, Icoop jij een dure Ray-Ban, koop

om draait in de muziek, namelijk gewoon om het

gewoon een zonnebrilletje van vier euro, je gaat toch niet naast

muziek maken.'

je schoenen lopen. Die houden het wel in de gaten!'

Overigens is het prima verlopen met het winnen van

Het besef dat het zo weer voorbij kan zijn, leidt niet alleen

11 april, Waerdse Tempel

zieltjes: de band heeft een goede basis gelegd, er zijn

tot waakzaamheid. Het leidt ook tot een enorm speelplezier

Heerhugowaard

\

/ o o r alles is een tijd. En nu was de tijd daar om deze plaat

ook soul tegenover. Namen als Roberta Flack, Dionne W a r w i c k en

maken. Het moest geen gemiddelde soulplaat worden. Die

Diana Ross. Die vrouwen klonken bij ons in de badkamer. Het zijn zangeressen die mij geïnspireerd hebben. Maar er komt een tijd dat je niet meer luistert naar de muziek van je ouders. Ik ben

live

een bepaald beeld hebben, een bepaald verwach-

opgegroeid in de jaren tachtig en heb in die tijd een

3 april, Paradiso Amsterdam

tingspatroon hebben, als een zwarte v r o u w het

enorme lading pop over me heen gehad. En dat zit

10 april, Paard van Troje Den Haag

ook in mij.

podium op komt. Ik ben geen Mary J Blige die op een

krachtige

manier

de

emoties

er

Na de pop dacht ik nog even dat ik een hiphopper

uit

was. Al die stijlen hebben mij gevormd en zo

schreeuwt.Toen ik in contact kwam met Benny (Benny Sings, producer van de cd, red.) vielen

presenteer ik mij ook op het album. Het gaat er

de stukjes in elkaar. Ik kwam er toen heel snel

om dat je iets met overtuiging kan brengen en

achter dat er een plek is voor een zangeres

wat bij je past.

zoals ik. Iemand met een ander geluid en met

Na de middelbare school ben ik meteen gaan

een ander idee van muziek maken.Wat Benny mij

studeren. Ik was heel fanatiek. Ik dacht, als ik

keer opnieuw trots op zijn. Dennis:'Het is een festival met

geleerd heeft? Dat muziek gewoon muziek is. Dat

snel klaar ben, dan kan ik mijn biezen pakken.

een enorme naam en historie, als bandje is het echt wel een

vergeten we soms wel eens. Gewoon

lekker

Dat is zo'n anderhalf jaar goed gegaan.Toen

ding als je daar mag staan, en dat blijft ook zo. Bovendien: de

muziek maken. Benny is geen pretentieus iemand.

begon de wereld te trekken. Ik was begin

eerste keer speelden we als eerste act op het Noordpodium

Muziek is belangrijk, zeker. Maar je leven hangt er

twintig toen ik veel modellenwerk ben

en nu spelen we op de hoofddag op het hoofdpodium! Er

niet van af.

valt nog steeds wat te winnen!'

Nu we dit interview hebben, moet mijn

wat Amerikaanse Racoon-fans geboren, en er is aan-

De bandleden zijn zo blij met wat ze bereikt hebben, dat er

17 april, Oosterpoort Groningen

leiding genoeg om binnenkort nog een keer terug te

zelfs een twinkeling in hun ogen verschijnt als Pinkpop ter

24 april, 013 Tilburg

keren. Ondertussen verheugen de bandleden zich op

sprake komt. Het is deze zomer al de derde keer dat ze op

25 april, Patronaat Haarlem

de optredens in Nederland, want ook hier valt er nog

het festival mogen optreden, maar het blijft iets waar ze elke

www.racoon.nl

genoeg te veroveren. Dennis: 'De vorige plaat heeft het ontzettend goed

gaan doen. Mijn ouders wisten daar wel van af, maar ik vertelde ze niet alles. Ik ben

album nog verschijnen. Ik ben daar

•m

tekst Renate Sun-Louw

heel zenuwachtig voor. Ik kan

nu dertig en heb recent mij studie

daar wel stoer over doen. maar

afgemaakt. Ik wil me nu focussen.

ondertussen vind ik het supereng.

De afgelopen tien jaar voelde ik mij

Mijn moeder heeft ook wel een$ J

als een jongleur die verschillende

aan mij gevraagd waarom ik d i t ' ?

balletjes omhoog hield. Een balletje

toch allemaal doe. Dan zegt ze:

zingen, een balletje modellenwerk,

Maar er komt zoveel bij kijken.'' £n

een balletje studie, een balletje

kun je wel tegen al die kritiek straks?

schrijven, een balletje acteren. Ik

Maar goed, als die cd eenmaal in

ben er achtergekomen dat ik dat

winkels ligt, vind ik het belangrijk

kan. Leuk. Maar wat gebeurt er als

mensen er van vinden. Natuurlijk,

ik mij focus! Dat heb ik nog nooit

toch, daar maak je hem niet voor. In

gedaan. En dat ben ik nu aan het

eerste instantie maak je een cd voor

doen. Niet dat ik nu schreeuw om

jezelf. Anders ga je een product aan-

in de spotlights te staan. Helemaal

passen op de vraag van iemand anders.

niet. Een podium is voor mij een

Ik ben in Nederland geboren, maar heb

podium. Een rol als achtergrond-

een Antilliaanse

opvoeding gehad.

zangeres of leadzangeres is voor mij

Thuis ben ik opgegroeid met verschil-

om het even. Het enige verschil is

lende

muziekstijlen.

Mijn

dat ik nu mijn eigen liedjes zing.'

ouders

komen van Cura(;ao en die hebben de

j^F

^^^^^l^lj^^l^inw.glovanca.nl

Latijns-Amerikaanse muziek in huis gebracht. Maar daar stond

tekst Arnold van Huet

bijvoorbeeld

'Het gaat er om dat je iets met oi/ertuiging kan bréngeri 15


Moke

^

O y

Rustln Texas

Sout'

binnen de vaderlandse popscene, kruipt in z'n blote

bij Copa. waar hij vorig jaar in z'n uppie voor een

dan het epicenter Sixth Street. Dat bete-

zeer bescheiden publiek stond. Een ware revan-

kent niet dat het een slechte avond is.

bast onder het podium om daar het optreden

che dus voor Pelt, die waarachtig groot aanzien

Gewoon wat minder publiek. Maar het

voort te zetten. Bloedend als een rund komt hij

geniet in de wereldmuziek. Ga er maar aanstaan

gaat er om wie er binnen is bij dit soort

weer boven. Hij heeft z'n buik opengehaald aan de

om de werkvisa te regelen voor een Afrikaanse

evenementen. Adept treft het. De band,

scherven van het bierflesje dat hij even tevoren zelf

band uit een moslimland, en dat in deze tijd, en

die wat vermoeid overkomt na een

heeft kapot gesmeten. Dan is het de beurt aan

dat in eem land als Amerika.

ultralange busrit van zo'n dertig uur uit

Postman voor zijn lang uitgestelde Amerikaanse

New York, wordt voor enkele clubshows

podiumdebuut. 'Bingo', roept Mis na elk nummer.

Bingo

geboekt door de programmeur van het

Het optreden is inderdaad een schot in de roos.

De D A M N ! avond met electro- en hiphopgerela-

Duitse Melt festival. Aux Raus maakt er

teerde bands beleeft niet het succes van de eer-

weer een gezellige bende van. Zanger

Aan het eind van de avond pakken C-Mon & Kypski

ste avond van die soort op CMJ 2007. De Karma

Bastiaan Bosma, de leukste hooligan

nog even de zaal goed in. Dan vertrekken ze in hun luxe camper voor een tour van een aantal weken

Lounge ligt wat uit de koers, twee straten verder

door Amerika. Op de slotdag heeft Excelsior de eer het eerste Nederlandse label ooit te zijn dat een eigen avond heeft op SXSW. Hospital Bombers, DoThe-Undo en Alamo Race Track beschamen deze eer niet. Het is en blijft er knotsgezellig daar in de

C-Mon & Kypskj

Habana Calle 6 Annex, de hele avond lang. Of 't zakelijk ook iets gaat opleveren voor alle betrokke-

|Sft§^'l

nen, weten we pas over een aantal weken.

tekst Robbert Tilli foto's Jelmer de Haas

•~^=^^5i*ir-.

South By Southwest (SXSW) blijft maar groeien. De concur-

me^f' |Kas'

rentie is moordend. Bij de edi-

__^,__ ^ .^H'

tie van dit jaar moeten de tien

:v

Nederlandse bands de strijd aanbinden om de gunst van

/T^

het publiek met zo'n 1700

.^ ^P

(?LÉ

andere internationale bands.

Postman

?" ^

Het jaarlijkse showcase festival

^

in Austin Texas is hot. Wie daar niet speelt, telt simpelweg niet mee. Maar of het ook hot business is voor de kleine landen, blijft de vraag. De spreekwoordelijke Angelsaksische dominantie binnen de popmu-

XSW begint een beetje uit z'n jasje te

S

langzamerhand

groeien', vindt ook medeoprichter van de

Volkskrantjournalist Gijsbert Kamer gaat naar de plekken

muziel<conventie Louis Meyers, die jaren

waar hij 'geen last heeft van die Engelsen'. Iedereen kan zo

geleden zijn aandeel al verkocht heeft. Hij is

naar believen zijn eigen programma vaststellen.

tegen

de

borst

te

stuiten.

Race Track

'gevlucht' naar Folk Alliance in Memphis, een gelijksoortige beurs voor folkmuziek. 'Alles

ziek laat zich nergens sterker

Groot aanzien

gebeurt daar onder één dak, zowel het seminar

British Empire of niet, je kunt er ook gebruik van maken,

voelen dan juist daar in het zui-

als de showcases. Het mag nooit groter worden

om flink te netwerken. De heren van Moke, de eerste

dan tweeduizend bezoekers per jaar.'

Nederlandse band op SXSW, lopen juist al die feestjes af

Nou daar denken zijn opvolgers bij SXSW heel

van Engelsen, Schotten en Noord-leren. Omgekeerd

Nederlandse bijdrage valt dan

anders over Wie geld meeneemt, heeft de

worden er ook Britten en leren gezien bij Moke's show

al gauw in de categorie een

wereld aan zijn voeten. De club Latitude 30 is tij-

op de Bourbon Rocks Patio op de openingsdag, woensdag

delijk omgedoopt tot British Music Embassy. Het

12 maart. Een geïnteresseerd Amerikaans label krijgt een

den van de VS. Een

druppel op'n gloeiende plaat.

gebouw is opgeschilderd in de rood, wit, blauwe

Pinkpop-waardige show te zien, die achteraf bezien waar-

Robbert Tilli bericht vanuit een

kleuren van de Britse vlag. De backline binnen

schijnlijk met de twee shows van Joep Pelt en zijn

in maart al bloedheet Austin.

voldoet niet in de ogen van de Britten, dus

Afrikaanse sidekick Lobi Traoré tot de best bezochte van

kopen ze doodleuk een geheel nieuwe. Deze

Nederlandse bands op SXSW 2008 behoort. Pelt speelt

Britse dominantie, effectief sinds 2005, begint zo

eerst op donderdag in Momo's en later op zaterdag weer

UJie hier niet speelt, telt J»^^

simpeliijeg niet C-Mon & Kypski m %

mee •


DJ Knowhow (41) is een echte hiphoppionier, In de jaren '90 was hij dj bij de legendarische VPRO-hiphopshow Villa

'Het is pure emotie en dat mis i veel andere producties'

65/Dutch Masters en produceerde hij tracks voor de eerste albums van Extince en Brainpower. Toch heeft het tot eind 2007 geduurd voordat op zijn eigen label Cold Rock Stuff

*

zijn debuutalbum Straatwaarde uitkwam.

K

MpJsSltói^f; Mf^irM^^&^'

baan te behouden en men wilde al hele-

waarbij ik ook mensen van weleer in het licht

maal geen producersalbum uitbrengen.

wilde laten schijnen. Daar hadden ze recht op

Dat snapten ze niet, terwijl het in Ame-

want die gasten liepen hier allang rond en

rika al eeuwenoud is. Alle belangrijke

deden al dingen voordat die kids van nu in de

dj's hebben daar ook albums gedaan. Ik

game kwamen. Yukkie B, Skate the Great, Def

nowhow (Iwan den Boestert, geboren in Ser-

vond dat ik mezelf al had bewezen in de

P, U-Gene, Funky Fresh... Allemaal gewoon

vië) kwam op zijn zevende naar Nederland.

zin dat ik weet waar ik over praat als

veteranen. Zwaargewichten. Dat zijn geen rappers maar mc's.We hebben genoeg rappers

Daar begon hij op zijn zeventiende met

het om produceren gaat. Dus ik wilde

draaien toen zijn ouders de juiste apparatuur voor

allemaal te gekke types bij elkaar bren-

hier. De gasten op het album kwamen niet

hem kochten.Tegenwoordig p r o d u c e e r t hij vooral

gen en daarmee iets heel heftigs maken.

allemaal bij mij thuis. Soms zocht ik ze op

tracks.'Ik begon eigenlijk al heel snel met produce-

Omdat niemand met een bod kwam,

maar ik heb naar niemand muziek gestuurd.

ren, maar ik geloof dat je het nooit verleerd om een

heb ik toen gezegd: fuck it, dan ga ik het

Dat doe ik nooit. Ik geloof in persoonlijk con-

dj t e zijn. Misschien w o r d je wel een beetje roestig

gewoon lekker ze/f doen.'. Tegelijkertijd

tact.'

maar het is een first /ove.Toch hou ik me de laatste

begon ik ook met het produceren van

tijd wel meer bezig met produceren want dat vind ik

die KPN Hi-campagne op tv, dus het

Mis je de tijd van vroeger?

net iets leuker Omdat ik daar meer mijn eigen stem-

album was niet het enige toen. Daarom

'Ja, tuurlijk! Ik zou liegen als het niet zo was.'

pel op kan drukken en omdat ik een redelijk outgoing

heeft het zolang geduurd.'

Dan even later:'Muziek is gewoon alles waar

persoon ben. Ik hou er wel van om onder de mensen

Knbuihoui

het bij mij om draait. In de breedste zin van

te ziijn. maar ik hou er nog meer van om afgelegen op

Er staan drie covers op je d e b u u t -

mijn eigen eiland iets te creëren. Het eerste wat ik

plaat: True Colors, Brown Sugar en

produceerde was Domino Theory, een project met

So Fine. H e b je iets m e t die n u m -

H e t is opmerkelijk dat Extince en Brain-

Rudeboy en All Star Fresh. In 1990 hebben we daar-

mers?

power niet op het a l b u m staan terwijl je

mee een 12-inch gemaakt die bestond uit twee

'Ja, het zijn allemaal geniale tracks

tracks.We zouden een heel album doen en hadden

en het leek me leuk om mezelf als

een tipnotering behaald, maar misschien is het

producer op een andere manier neer te zetten. So Fine van Howard

in h e t v e r l e d e n wel tracks m e t ze h e b t

breinen bij elkaar zet.We zijn nog wel allemaal down

Johnson is bijvoorbeeld een oude dis-

gemaakt.

met elkaar, maar destijds was het nog iets te verge-

coklassieker die gedaan w o r d t door U-

'Ja, dat vraagt iedereen mij altijd, maar waarom

zocht en moesten we onszelf nog verder ontwikke-

Gene.'

vragen jullie het niet aan henzelf? Bovendien had ik geen zin in die gasten omdat er dingen is d a t

gebeurd zijn en ten tweede vond ik het leuker

V i n d je dat er een verschil is tussen je vroege-

de raps enigszins wisselvalig zijn

om ook wat andere mensen in de schijnwer-

re producties en die voor Straotwoorde?

maar

pers te zetten die dat ook verdienen.'

'Heel erg ja. ik ben er ook erg blij mee dat het door-

klinken.

ontwikkelen eigenlijk vanzelf ging. Je moet jezelf

'Eh, ik heb er lang aan gewerkt en ben

M a a r geen zin in die gasten? Licht eens

d o o r blijven ontwikkelen, ook omdat je er n o o i t

van mening dat de raps allemaal op hun

toe.

bent. Dat hoogste niveau zul je wellicht nooit halen

plaats vallen. Het is een producers-

' N o u , er zijn gewoon dingen gebeurd. En niet

maar je hebt toch de drang om te blijven creëren.

album en alle tracks verschillen van

gebeurd vooral, dus dan is het klaar Dat ga ik

Het klinkt cliché maar muziek staat bij mij op num-

elkaar. Ik kan gewoon heel breed pro-

verder niet toelichten omdat het allang gele-

mer één en dat heeft het ook altijd gestaan. Ik heb

duceren en dat is wat mij anders maakt

den is. Inmiddels spreek ik wel weer met Brain

dag en nacht shit in mijn hoofd. Soms kan ik er

dan andere producers. Mijn producties

maar met Extince heb ik geen contact.'

gewoon niet van slapen. Ideeën, inspiratie... Alléén

zijn bommetjes. Elke track klopt voor

D e k r i t i e k op Straatwaarde

é •••

"

*

»

*• •

'ItfUfc^

*

*

%

% %

%

%

!

^ % f c

^•S

de p r o d u c t i e s juist

sterk

maar over muziek. Dat is o o k wel om gek van te

mij, is goed ingevuld.' De warme, soul-

worden, daarom moet ik af en toe de stekker eruit

volle op jaren '90 geënte producties

'Je weet het nooit, man. Als de omstandighe-

trekken en onderduiken, haha. Het is bijna obsessief.'

omschrijft hij als ' i n t e n s ' . ' H e t is pure

den cool zijn kan ik in principe met iedereen

emotie en dat mis ik in veel andere pro-

werken.'

H e t duurde ruim d r i e jaar v o o r d a t h e t a l b u m

%

JUJe hebben oenoeQ raoogrs hier"

gewoon geen lang leven beschoren als je dat s o o r t

len.'

*m

het w o o r d . Muziek is mijn gezin.'

En samenwerkingen in de toekomst?

ducties. Ik hou wel van funky, warme

klaar was.

emotionele shit. Het is straight up real

'Ja, ik heb het aangeboden bij verschillende types in

shit. Een s o o r t puurheid in de muziek.

Hilversum maar iedereen was meer bezig om zijn

Straatwaarde is een conceptueel album

www.myspace.com/djknowhowColdrockstuff

tekst Roel Janssen 19


godfathers

Ze hebben in Nederland aan de wieg gestaan van een

1

s

muziel<stiil, liepen voorop en hebben onmiskenbaar hun stempel gedrukt op de Nederpop. In de serie Godfathers dit keer aandacht voor topproducer Hans van Hemert. Ooit was hij de jongste producer ter wereld. Daarnaast introduceerde hij het fenomeen meidengroep in Nederland.

v,^

Hans van Hemert A

NEDERPOPPRODUCER

cteur wil hij eigenlijk worden. Hans van Hemert

In de jaren zeventig scoort Van Hemert internationaal

(1945) w o r d t echter niet toegelaten op de

succes met Mouth & McNeal. een duo dat het vooral

toneelschool. 'Ze vonden me te jong', zegt hij. Een

hoe je de ingrediënten mixt. leder-; een heeft dezelfde ingrediënten,: maar het w o r d t pas echt speciaal met het vernuft van jezelf.'

.,«

MEER NEDERPOPPRODUCERS Jaap Eggermont zeventig proaubands als Earth & Fire en Sandy Coast en de man achter

t Mai Tai en 5r tientallen

Bolland & Bolland grote hits luitenlandse Faico, Status Quo en

Het rouwe van Willem Duyn en het fragiele van Sjouk-

Hemert maakt er een sport van om hits te voorspel-

je van 't Spijker slaat ook internationaal aan. How Do

len, en dat lukt behoorlijk goed. De dienstplicht roept

You Do? w o r d t een wereldhit.Van Hemert blijkt een

echter en Van Hemert speelt de rol van zijn leven. Het

meester om de juiste mensen bij elkaar te brengen.

resultaat: binnen drie weken mag hij weer afzwaaien.

'Dat komt omdat ik niet in bestaande groepen denk',

Een terugkeer bij zijn oude werkgever zit er niet in, of

verklaart h i j . ' Z o zat ik een keer naar Musikladen te

toch wel. De verkoopafdeling blieft hem niet meer,

kijken.Toen dacht ik dat het heel leuk zou zijn om een

maar de afdeling artiesten en repertoire ziet wel iets

groep op te richten met een blonde, een roodharige

in de creatieveling.'Ik wilde natuurlijk meteen een

en een donkere vrouw.' Niet veel later is Luv' een feit.

plaat produceren, maar toen ik aan het afdelingshoofd

Het t r i o boekt successen in alle uithoeken van de

vroeg wanneer dat mocht, zei hij dat ik nog minstens

wereld. Van Hemert heeft zoveel producten uitge-

zeven jaar moest wachten. Als ik tenminste mijn best

bracht, dat hij zelf het overzicht een beetje kwijt is.Tot

bleef doen.'

zijn stomme verbazing zijn er mensen die dat allemaal

Twintig is hij als hij zijn eerste productie aflevert.'Ik

keurig bijgehouden hebben. Binnenkort verschijnt er

nam Rieneke Geveke (destijds producer bij Phono-

op zijn website eindelijk een compleet overzicht van al

gram, red.) in vertrouwen. Ze had al wat hits afgele-

zijn werkzaamheden.

resultaat slaat in als een bom.Van Hemert w o r d t de

Dochter

jongste producer ter wereld.'Producers hadden toen

Van Hemert doet het al een tijdje rustiger aan. Ener-

niet veel te zeggen. De geluidstechnicus was de baas in

zijds is die rust zelfgekozen. Hij wil zorgdragen voor

de studio. Ik heb wat strijd geleverd met de technici

de opvoeding van zijn dochter Anderzijds wil hij na al

die toen nog heer en meester waren.' Het is in die tijd

die jaren echt van het leven genieten.Toch mag al die

vooral pionieren. Z o ontwikkelt hij bijvoorbeeld een

kennis en al die ervaring niet verloren gaan. Een rol in

Zelf zingen

PRODUCTIES !{I969) •Too Long (1968) Mouth & McNcal - H o w Do You Do? (1971) Luv'-UOMe(l977)

de jury van Idols ziet Van Hemert wel zitten. En af en toe kriebelt het wel weer.'Dan ga ik een lekker num-

Van Hemert is één van de eerste Nederlandse pop-

BELANGRIJKf

I

verd en liet me stiekem mijn gang gaan', vertelt hij. Het

loducer van het platenlabel Excelsior.

\

moet hebben van de tegenstellingen tussen de twee.

baantje op de verkoopafdeling biedt uitkomst. Van

nieuwe manier om handgeklap op te nemen.

Éfans Hagenaars.,

\

V

mer schrijven en zie ik wel wat ermee gebeurt.' Daarnaast is Van Hemert als v o o r z i t t e r van het

producers en boekt al snel succes. Q6S.The Motions.

Genootschap

Zen en Ro-D-Ys scoren dankzij hem een aantal hits.Af

Geluidsproducers ( G O N G ) druk met het behartigen

van

Onafhankelijke

Nederlandse

en toe is de producer zelf ook te horen op een plaat.

van de rechten van de producer'Het vak is erg veran-

'Het gebeurde dat we een prima orkestband hadden.

derd. Producers zijn tegenwoordig op allerlei gebie-

Daarna was de zanger aan de beurt om het nummer in

den steeds belangrijker voor artiesten. Maar de Secam

te zingen. De andere bandleden zaten dan te wachten

erkent de producer niet en dus krijgen ze ook geen

in de kantine. Af en toe kwam er eentje vragen hoe het

geld voor een opname. De artiesten, die vaak een veel

klonk', legt Van Hemert uit.'Vaak was het niks. Dan

minder belangrijke rol in de productie spelen, worden

vroeg de band of ik het in wilde zingen.'

daarvoor wel betaald. Dat is raar.'

/

De ster van Hans van Hemert is dan al flink rijzende. Hij mag zelfs voor Frank Sinatra aan de gang. Die komt

tekst Di-Lan Sun

niet opdagen en mist een wereldhit. Kamahl zingt The

foto Alex de Groot

Elephant Song naar de top in veel landen.

et vak van

20 - •

/

is erg veranderd


Er zijn honderden poppodia in Nederland, maar er is maar

DE POPTEfTlPEL UHN NEDERLRND IS JRRI

één poptempel: Paradiso in Amsterdam. Ge lyoormalige kerk aan de UJeteringschans opende op 3D maart 1968 zijn deuren, deze maand precies ueertig jaar

O JRRR

geleden.

FRET-medeuuerker

Rudi de

Graaff, die zelf ook meerdere keren Ini Paradiso optrad, blikt terug en i/roeg een aantal Nederlandse popmuzikanten | naar hun eruaringen. BOB FOSKO 25 X

O

JAAP UAN BEUSEKOM CCCC INC,] >25 X 'We waren er een tijd lang het huisorkest'

ud w o r d e n met v r o u w en kind is p r i o r i t e i t # 1 . Natuurlijk, /'/ va

'Ik ben er menigmaal als laatste uitgeveegd' Eerste keer: najaar 1987.'Met de Raggende Manne in de voorronde van de Grote Prijs van Nederland.' Laatste keer: 2007.'Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek met vertalingen van Bob Dylan-teksten.'

der (Trio Bier) het hoofdstuk De Trap van Paradiso in zijn boek What's O n A

PETER SINNIGE [THE BUGS] 53 X 'Paradiso grote zaal, dat is werken!'

'We speelden op de openingsavond, ook

jaren tachtig in hun beginperiode. Goeie sound en een over-

Man's Mind. Deze regels geven prima weer wat vele muzikanten uit binnen-

Eerste keer: I maart 1979 met the Bugs.

mijn negentiende verjaardag!'

donderende performance.'

en buitenland én bezoekers voelen als zij denken aan Paradiso.Vervolgens

Laatste keer: 19 mei 2007, cd-presentatie The Bugs Live in Paradiso

Laatste keer: 22 april 2002, tijdens het

Beste concert buitenlandse band:'Prince in 1981. Ik zag hoe

beschrijft Eilander de te lange weg langs de te smalle backstage-trap die hij

78-81.

debat'Babyboomers en hun wilde haren'

Prince bovenop de PA-toren klom en naar beneden sprong.

met loden benen moeizaam beklimt richting podium van de grote zaal. Na

Beste concert Nederlandse band: Ivy Green.

met Henk Hofstede.

Enorm energiek en een geweldig geluid. Na dat concert is

'heel lang helemaal niks' tussen twee toegiften door de trap weer af.'Geen

Beste concert buitenlandse band: Ramones,The Clash, Buzzcocks,

Beste concert Nederlandse band: Doe

mijn leven veranderd.'

sons dire. Maar Paradiso plat spelen en dan sterven, gold lang als een hele mooie tweede optie'. Met deze woorden opent Jan Eilan-

Beste concert Nederlandse band:'Urban Dance Squad in het

Eerste keer: 30 maart I 968 met C C C Inc.

voorprogramma van Red H o t Chili Peppers, ergens midden

trap, geen tree gezien of gevoeld. Als een Deltaglider naar beneden, de koel-

U2, Simple Minds, 999, the Stranglers, Undertones, Joy Division, Mag-

Maar

kast in gezweefd. En met treetje bier - ZOEFFFFI - terug het podium opge-

azine, the Cure, Editors, Belle & Sebastian, Interpol.

Beste concert buitenlandse band: The

'Ik ben voor mijn gevoel kind aan huis in Paradiso.Tijdens de

Police

voorronde van de Grote Prijs waren wij de eerste groep die

vlogen.' Die trap heb ik zelf ook eens in een noodtempo van boven naar beneden

'Paradiso is al vanaf mijn jonge tienerjaren de plek om te zijn, daar

genomen. Maar dan niet geheel vrijwillig. Na een gig met Gotcha! begin jaren

spelen de bandjes die er toe doen. Nog steeds kom ik er regelmatig.

mond naar het spektakel te kijken. Overigens konden wij de

negentig in de legendarische Zaal Struik te Lemelerveld werd ik snel naar

Met The Bugs hebben we 53 keer in Paradiso gestaan. Als voorpro-

jury niet overtuigen. Onmiddellijk de competitie uitgesode-

Amsterdam gereden om nog een nachtoptreden met The Hipbone Connec-

gramma, hoofdprogramma, op festivals, voor de radio, op feesten,

m i e t e r d . In de catacomben v o o r de verbouwing werd het

tion te doen. Ik kwam net op tijd aan. snel m'n conga's neergezet, schoon

politieke manifestaties, welk evenement dan ook. Soms wel drie keer

altijd een feest met veel drank en ondeugende dingen. Ik ben

shirtje aan, wat blikken Heineken achterovergekopt en gas. Een vol Paradiso

in een week.We repeteerden toen in de kelder.Tijdens een weekend

daar menigmaal als een van de laatste uitgeveegd. Na de ver-

dansen en bewegen, lekker spelen en drie kwartier later was de show klaar

in 1981, er was geen programma, sleepten we onze apparatuur uit de

bouwing is dat toch wel wat veranderd. Na een concert de

Ik propte de conga's in hun zakken, slingerde ze stom genoeg beide op mijn

kelder en zetten we ze midden in de grote zaal neer. We hebben het

kleedkamers in, is nu anders dan vroeger. Een optreden in

rug en begon de trap af te dalen. De combinatie alcohol, verboden middelen,

hele weekend opgenomen. Dat was nog eens in Paradiso staan!

Paradiso doe je niet op een spaatje... Een aanrader: neem

avond. H e t was weergaloos. Het publiek stond met open

altijd een goede geluidsman mee! Paradiso heeft een lastige

vermoeidheid, twee conga's op mijn rug én een trap bleek een hele slechte te zijn. De boel bleef haken en daar begon ik aan mijn afdaling eindigend op

H o o g t e p u n t : ' H e t feit dat je daar op het podium staat. Paradiso

het vlondertje onder aan de trap. Niks gebroken? Nee, niks gebroken. Maar

grote zaal, uitverkocht huis, dat is werken, maar als het werkt, is het

het was wel mijn letterlijke dieptepunt wat betreft optreden in Paradiso.

geweldig. Dan ga je er gesloopt vanaf, alles gegeven, dan is het groot

'Hoeveel keer ik in Paradiso heb gestaan,

Eén van mijn hoogtepunten was de keer dat het plafond van de kleedkamer

feest. Op I februari I 980 speelden we in het voorprogramma van

weet ik niet meer precies, maar heel veel.

(onder de zaal) op en neer ging, omdat een volle bak stond te springen om

The Selecter. Na ons optreden gingen een paar van ons naar boven

We waren het huisorkest tussen 1967 en

een toegift. Dat was toen we met Gotcha! Paradiso voor het eerst op eigen

om vanaf het balkon te kijken. Komen er opeens een paar jongens

1974. Als muzikant was het natuurlijk puik

kracht uitverkochten. De afgelopen twintig jaar heb ik er zo'n twintig keer

enthousiast op ons af, ze herkenden ons als zijnde de band die net

om er te spelen, althans als je de akoestiek

met diverse bands gespeeld en heb ik vele legendarische optredens gezien.

op het podium stond. Die jongens waren The Boomtown Rats, ik had

in de gaten had. Ik was bestuurslid/pen-

Een verbluffend goeie show van Primus, een vier uur durende marathon van

ze de dag e r v o o r nog zien spelen in Carré, daarvoor ook in Enge-

ningmeester tussen 1974 en 1992 en heb

George Clinton's P Funk All Stars, de rockopera Stommy van De Raggende

land. Dat was m o o i , om met dat s o o r t jongens als bands onder

er toen heel veel tijd in gestopt.

Manne en zo kan ik nog wel even doorgaan. K o r t o m ik bewaar vele goede

elkaar om te gaan. Ik w o o n -

herinneringen aan het prachtige Paradiso.

de toen bijna in Paradiso, ik 1

Hoogtepunt:

En hoe zit dat met andere muzikanten?

mocht gewoon naar binnen

optreden als CCC inc. in 1973. De kelder

tekst Rudi de Graaff

HENK HOFSTEDE [NITS] > 30 X 'Paradiso is m'n voorraadkamer'

akoestiek Het mooiste geluid dat ik daar ooit hoorde was tij-

Eerste keer: In 1974 met de Nits Laatste keer: In 2007 tijdens de Soulnacht van het Parool Beste concert Nederlandse bands:'lk heb nauwelijks Nederlandse bands in Paradiso gezien... Als je altijd zoveel speelt, ben je heel kieskeurig met de paar avonden waarop je bands kan zien en dan kies je voor de buitenlandse, want de Nederlandse bands kom je toch wel tegen op festivals elders, vandaar.' Beste concert buitenlandse band: Lambchop.

dens een concert van Willy Nelson. Stem mooi g r o o t in de ruimte en daar onder bungelde een bijna akoestische band!

dat het niet te tellen is... In de jaren'70 H o o g t e p u n t : 'Onze uitvoering van Sxommy. een vertaling van het muziekspektakel Tommy van The W h o . Het was de laatste avond, ik had een rauwe strot en Paradiso was uitverkocht. Met de laatste samenstelling van de Raggende Manne,

nog wel eens gebeld of gemaild of er van dat concert geen 'officiële'

lopen, ook 's avonds als er

moest ontruimd worden omdat men bang

een programma was.'

was dat de vloer het zou begeven. Er waren tweeduizend mensen binnen, een record! Dieptepunt? Alle keren dat de gemeente Amsterdam van Paradiso a f w i l de! En het ontslag van directeur Hans

speelden we er bijna om de twee weken in de bovenzaal. Paradiso is voor mij m'n voorraadkamer waar ik in mijn leven de meeste bands heb gezien.'

maar ook met Peter Calisher en Martijn Bosman. Ik w o r d

opnamen zijn. Er is alleen een hele ruwe DAT-tape en die 'Ons laatste

'Ik heb heel veel in Paradiso gestaan, vrees

H o o g t e p u n t : 'Dat was het optreden van Pink Floyd in 1968.'

verstoort de illusie ernstig dat het een topconcert was!'

i

Dulfer omdat de staf hem niet meer wilde nadat die in eerste instantie wel akkoord

22

was gegaan met zijn benoeming.'

|:

23


mm

DAUE RENSMAAG CUAN DIK HOUT] 20 X 'Het enige optreden waar ik altijd zenuwachtig voor ben' Eerste keer: 1993 met Van Dik Hout. Laatste keer: 30 december 2007. 'We staan met Van Dik Hout al twaalf jaar op rij op 30 december in Paradiso.' Beste concert Nederlandse band: Doe Maar, try-out optreden voor hun Ahoy' shows.'Ik kon de beentjes echt niet stil houden. En als vanzelf stond ik alles mee te brullen!' Beste concert buitenlandse band: President of the United States of America In

LUCKV FONZ III 7X 'Fijne buurtkroeg met een dansvloer'

HANS UAN DER LUBBE [DE DIJK] > 50 K 'Het is natuurlijk Holy Ground'

Eerste keer: 3 I juli 2005 met Wakestate.

Eerste keer: 1981 met De Dijk

ma heeft gestaan. Daar ben ik onwijs trots op.'

Laatste keer: 29 januari 2008.'Helemaal in m'n eentje.Volgens mij ben ik de enige Nederlandse soloperformer die in de grote zaal van Paradiso als avondvullend hoofdprogram-

Laatste keer: 13, 14, en 15 december 2007 met De Dijk.

Beste concert Nederlandse band: Roosbeef.'Ze speelden in het voorprogramma van de

Beste concert Nederlandse band: Herman Brood & His

singer-songwriter Ed Harcourt en stalen vervolgens de show. Ik zat echt te genieten van

W i l d Romance.

iedere noot, ik had helemaal geen energie meer over voor het hoofdprogramma!'

Beste concert bui-

Beste concert buitenlandse band:Joanna Newsom.'lk was gewoon twee uur lang onder hypnose. Haar performance had een soort

tenlandse band:The

hemelse perfectie en controle, verheven boven alles en iedereen. Dus wat dat betreft paste het ook mooi binnen de kerkelijke

Neville Brothers.

sfeer van Paradiso.'

'Paradiso

'Het optreden met Wakestate, mijn toenmalige band, was mijn eerste clubshow ooit, en dan meteen op het grote podium van

het voorprogramma van Supergrass.

'Ons eerste optreden was op een Club Lokaal avond, een avond voor beginnende bands die toentertijd werd georganiseerd.We zaten wat later in het programma en het schijnt dat we die avond ook het bier hebben opgedronken van de band

is altijd

een feest om op te

Paradiso! Ik was in die tijd stapelgek, dus ik vond het toen niet meer dan logisch, maar achteraf vraag ik me nog wel eens af wie dat

treden,

met

het

geboekt had. Het was ook Wakestate's laatste show ooit, dus het is enigszins legendarisch. Paradiso is voor mij een soort hang-

publiek

aan

alle

plek, een hele fijne buurtkroeg met een dansvloer Ik kom er eigenlijk te vaak om het nog te aanbidden als heilige grond.'

kanten om je heen ,

The Schizofrenics. Erg best speelden we ook niet meer, maar dat heb ik alleen van horen zeggen! Na jaren van scheve gezichten naar ons toe, kwam eindelijk de boosheid er verbaal een keer uit:Jullie hebben toen onze ijskast geplunderd! Ik heb ze toen maar een biertje gegeven. Paradiso betekent voor mij heel veel mooie

ook boven je. En

H o o g t e p u n t : 'Dat het publiek tijdens mijn show in de grote zaal twee uur lang muisstil was, behalve op de momenten dat ik zei

het

dat ze moesten meefluiten en meezingen! Het was tachtig procent plechtig en twintig procent carnaval, precies waar ik van hou!

is

natuurlijk

Holy Ground, met Keith Richards en Mick Jagger, Dr. John, The Meters & JB-horns,The Neville Brothers,Van Morrison,

avonden, altijd een magische sfeer en het enige optreden in het jaar waar ik iede-

Steve Earle, Solomon Burke, Shelby Lynne (kleine zaal!),The

re keer weer zenuwachtig voor ben!'

Specials, Herman Brood, Ann Peebles & Willy Mitchell,The

TERRIE 27 X

[THE

DENNIS UAN LEEUWEN [KANE] 9 X 'Het publiek is kritischer dan elders'

EX]

Gourds, Macy Gray, Ryan Adams,Tony Joe W h i t e , Little Feat,

'Paradiso is magie. Wat een zaal!'

Screaming Jay Hawkins,Wilson Pickett, etc, etc, etc.

Eerste keer: 17 december 1979.'Tijdens het Laatste Punkweekend,

Eerste keer: In 2000 met Kane.'We speelden er dat jaar vijf keer. Drie keer

samen met de Rondos,Tandstickor Shocks en Ketchup.'

een eigen show een keer voor de NPS-televisie en een Flashback-show. Dat

H o o g t e p u n t : 'De vijf optredens op rij in december 2003.

Laatste keer: 20 september 2007 met Getatchew Mekuria & The Ex &

was een record geloof ik.'

Een dieptepunt was toen mijn schoonschoon Jeroen na een

Guests.

Laatste keer: In 2005 met Kane.'De dag voordat we een grote eigen show

Dijk-optreden in de kleedkamer om onverklaarbare rede-

Beste c o n c e r t Nederlandse band:'Ik zag laatst Zea in de bovenzaal.

deden op het Almere strand.'

nen en zonder aanleiding een paar rake klappen kreeg van

Wow! Wat een ongelooflijke band. Had al lang wereldberoemd moeten

Beste concert Nederlandse band:'Geen idee.'

security personeel. Men wilde naar huis...'

zijn, maar is dat gelukkig niet!'

Beste concert buitenlandse band:

en één refrein en stagedivede zo het publiek in. De mensen waren nogal onder de

Beste concert buitenlandse band:'Moeilijk. Ik zag The Clash in l977,Tal-

'Deftones, maar ik was zo fan dat ik

indruk van de persoon die op hun afkwam: ze deden allemaal een stap opzij!'

king Heads. Ramones, waar de vloer zo'n twintig centimeter op en neer

niet weet hoe goed het echt was.

H o o g t e p u n t : ' D a t was in 1995 toen Herman Brood meedeed. Het hele optreden staat trouwens integraal opYouTube sinds kort en ik heb me er dood om gelachen! Jonge ventjes, we speelden een stuk beter dan ik dacht in ieder geval. Maar op een gegeven moment zou Brood meedoen met het nummer Pijn dat we samen met hem hadden opgenomen en dat jaar ook al op Lowlands hadden gespeeld. Een minuut voor hij op moest, wist onze manager Mark Manshanden hem te lokaliseren ergens op het balkon en wist hem net op tijd naar het podium te krijgen. Met een fles drank als zogenaamd infuus kwam hij op, zong zijn couplet

ging. Krankzinnige dingen. Joy Division, Nico, maar ookTaraf de Hai-

En onlangs Cornelius, die een bizar

douks, rare benefieten, dansfeesten.'

goed geluid had, super speelde en meesterlijke visuals toonde.'

'Met The Ex heb ik 27 keer in Paradiso gestaan. Paradiso is magie. Wat

PHIL TILLI CMÜKE] +/- 15 X 'Echt een kippenvel moment!'

Beste concert buitenlandse band:The Rolling Stones.'Al was het

2004, met een overdosis

niet echt klein is, voelt het als ie

Eerste keer: In 1993.'Met mijn toenmalige band Railroad Steel, in het

alleen al om de enorme impact die dat heeft gehad!'

aan avontuurlijke acts uit de

vol is zeker drie/vier keer groter

hele wereld, mogelijk heeft

dan ie werkelijk is. Zeker als je er voor het eerst speelt, telt de pophistorie

^

een zaal! En wat een mensen! Jan Willem (Sligting, programmeur Paradi-

'Paradiso is een niet te onderschat-

so, red.) is een held. Hoe hij ons tweedaagse 25 jarig bestaansfestival in

ten zaal. Size ain't shit. Hoewel het

voorprogramma van Izzy Stradlin, misschien wel de grootste rocker van Guns N' Roses. Ik was enorm fan van die band en ook van The

'Paradiso is voor mij de club waar ik het liefst bands zie optreden en

Georgia Satellites. De sologitarist van de Satellites, Rickie Richards,

waar ik zelf het liefst optreed. Mijn laatste grote concert was afgelo-

die in de zaal hangt dubbel zwaar mee. Het publiek is kritischer dan elders, want hier staan zeven dagen per week, band van alle kalibers. O o k de twee

speelde in die tijd bij Izzy dus het was een topavond voor me.

pen Tweede Kerstdag met Moke. De kroon op een onvergetelijk jaar

Overigens was dat

voor de band. Paradiso was net als alle andere clubs in het land uit-

H o o g t e p u n t : 'Ons laatste

podium kunnen zien, is heftig. Je speelt tegen een muur van mensen.Verstop-

gelijk

lagen balkons en het feit dat mensen links en rechts van boven je op het

verkocht.We pakten verschrikkelijk uit met onze show. Het eerste

optreden met de Ethiopi-

pertje spelen gaat hier niet lukken ook al zou je het willen. Het is dé poptem-

kocht huis!'

lied begonnen we achter een zogeheten valscherm. Eerst zie je louter

sche 73-jaar oude saxofo-

pel van Nederland. En het is ook nog een kerk geweest, ja kappen nou!'

Laatste keer: I 3 april

silhouetten en tijdens de climax van die song valt het plotseling

nist

met Moke tijdens de

omlaag. Dat is nou echt een kippenvelmoment!!'

een

uitver-

persconferentie van

24

: gemaakt, is geweldig!'

I Wat

Getatchew

Mekuria.

een sfeer, wat

een

emotie! Bij het laatste akkoord brak ik de kop van mijn gitaar. Compleet

H o o g t e p u n t : Toen we na de eerste show de zaal zo los hadden dat het

Pinkpop.

H o o g t e p u n t : 'Twee dingen: het Grote Afscheid van de Tröckener

doormidden. Dat leek zelfs normaal. Gewoon 's nachts nog effe gelijmd.

publiek na afloop boven ons (de kleedkamer zit onder de zaal) zo stond te

Beste concert Nede-

Kecks, Kerst 2001. Dat was zo emotioneel. En het hierboven genoem-

Getatchew bleef er geheel relaxed onder.'

springen dat er stukken plafond naar beneden kwamen zetten. Dat was drie

rlandse band: Fatal

de optreden met Moke. Het eind en het nieuwe leven, beide dus weer

maanden na de release van onze eerste plaat.Toen beseften we dat er wel

Flowers.

in Paradiso! Dieptepunt voor mij was een ruzie met een uitsmijtertje.

iets aan de hand was. Die verbouwing van een paar jaar geleden was geen

Dat leverde mij o o i t een lokaalverbod v o o r drie maanden op. Op

slechte keuze. Mijn dieptepunt? Ik heb een keertje seks gehad in de lift naar

zo'n moment is Paradiso gewoon een tent aan het Leidseplein...'

het podium.Wel oké, maar een beetje muf en onpersoonlijk.' 25


back age

Bij Club Diana vormen de gitarist en de drummer de ritmetandem en zorgt de bassist voor de melodie. Een eigenwijze band dus. In dat kader past ook prima het maken van een 'progressieve' gospel-cd. Wellicht om

In de rubriek BflCKSTflGE nu eens geen aandacht

vergiffenis te vragen voor het feit dat ze ooit hun groep naar een polderbordeel in de buurt van Nijmegen hebben genoemd (fans en bedevaartgangers, ga er niet naar op zoek, het bordeel is inmiddels failliet).

uoor de band of artiest, maar uoor de mensen die in de muziekuuereld achter de schermen luerken.

ThG.Nepheuj Brothers Ë gospel i/an

Rriuin UJGnsiiGGn Beroep: Gitaarroadie

begonnen We hebben samen een paar

nummers gezongen, dat klonk goed.' Medio 2007 werden alle zangpartijen op band gezet. 'Eerst geneerden de meiden

Naam: Arwin Wensveen

zich om die nummers te zingen.Want waar

Woonplaats: Delft

ligt de grens tussen foute kitsch en 'de

Geboorteplaats: Delft

goeie kant van de lijn'? Die grens is dun.

Leeftijd: 4 4 jaar I k ben ruim twintig jaar werkI zaam in de muziekbranche. Tien jaar geleden ben ik voor mezelf een gitaarwinkel begonnen.Via die winkel ben ik in contact gekomen met Dennis en Dinand van Kane. Dennis heeft me een keer gevraagd of ik hem uit de brand wilde helpen met roadiewerk. Sinds die dag heb ik alle shows voor Kane tot nu toe gedaan. Later ben ik ook voor W i t h i n Temptation gaan werken.'

Voor hetzelfde geld ga je die lijn over en

Huwelijkse staat: Getrouwd, drie kinderen

w o r d t het Marianne Weber, met alle res-

Eerste album: Black and Blue van de Stones

pect. De meiden hadden niet gedacht dat

Laatste album: Peter Pan Speedrock

ze zoiets uit hun strot zouden krijgen. Met

Favoriete album: The Joshua Tree van U2

alleen mannenstemmen zou de cd lang niet

Laatste concert: Golden Earring in Ahoy

zo mooi geworden zijn.'

Beste optreden ooit gezien: U2 in 1987, 777e Joshua Tree, met

'Het repeterende karakter, de eenvoud van

name omdat ik toen uit het publiek gehaald werd om een numhier

de songs, daar ben ik erg over te spreken',

met ze mee te spelen. Spelen voor 60.000 man in De Kuip zorgt

steltVan Dalen eveneens tevreden vast.

voor een onvergetelijke ervaring!

Marcel veert op en laat een van zijn grote

Favoriete NL band: Toch nog steeds Golden Earring Favoriete vakgenoot/roadie: De gehele Kane-crew is top, maar

3 gr ?ns tussen goed en fout is erg dun'

ook Marco Tiessens van Within Temptation is een topper Meest opmerkelijke klus ooit: Met Dinand op de TM F Awards,

inspiratiebronnen horen. Hij draait een cd

waar hij vlak na het overlijden van zijn vrouw Guusje Dreamer

met een primitief christelijk bruiorkest,

speelde. B i ^ indrukwekkend en onwezenlijk. Als bezoeker ben ik eens naar

een opname uit een continent dat later de

Welke ( ^ t e ) muzikant had je altijd al willen zijn: Nooit

een concert van Sting geweest.

behoefte gehad iemand anders te zijn. Wel veel trucjes van Brian Setzer

stress. Zijn we met een trailer en een bus

Verenigde Staten zou gaan heten. Enthousi-

Bij de band die in het voorpro-

gépiktl

en een grote crew naar Engeland gegaan,

ast vertellen beiden over het zogenaamde

Grote inspiratiebronnen: Mijn vrouw en kinderen. Wat betf^ftJÉiziek

waar

minuten

shope-note-s/nging (een rond 1800 in Phila-

maken Huey van Fun Lovin'Criminals en Brian Setzer

gespeeld hebben! Het is natuurlijk niet

delphia bedachte muzieknotatie waarbij de

gramma speelde, brak bij de gitarist een snaar. Ging hij daar zelf op z'n knieën naast de versterker tijdens het nummer de snaar vervangen! Dat je lowbudget moet werken oké, maar zorg dat je in ieder geval een reservegitaar

hebt. Dat

/ *

, "

W a t mogen w e in het komende jaar van je verwachten? Nog lekker veel reizen met Within Temptation en de rest zal afhartgen yan wat de nieuwe Kane-plaat gaat doen Toekomst? Hopelijk de ruimte krijgen om met een jong bandje aan de

we

uiteindelijk

twaalf

leuk, maar die hectiek er om heen, dat

toonladder als 'fa sol la fa sol la mi fa'

t r e k t mij wel aan. Ik hou er niet van om

wordt gezongen, red.) en de uit immigran-

iedere dag hetzelfde werk te doen. Meest-

ten samengestelde gospelkoren; kolonisten

al gaat het ook wel goed.

die angstig hard zingen tegen de duisternis buiten, vol met gevaarlijke indianen.

gang te gaai^^maar m'n toekomst kan ook op een heel ander vlak liggen

zijn

J

Bij W i t h i n Temptation is het roadiewerk

lub Diana maakte de proggosp-cd Inde-

In februari is Independent Gospel Sounds uitge-

Uitbundig overwegen Brand en Van Dalen

over het algemeen erg gemoedelijk. Als

^"^

pendent Gospel Sounds onder de naam

bracht, in mei verschijnt de 'gewone' Club Diana-

zondags de kerk te bezoeken, of die als

iedereen z'n best doet, dan is het goed. Bij

The Nephew Brothers, samen met de meiden

cd. Club Diana of The Nephew Brothers, het is

lokatie voor de cd-presentatie te gebrui-

Wat mij in het begin ook opviel bij gitaristen, was het aantal handelingen dat

Kane is Dinand een stuk veeleisender. Het is aan mij om er voor te zorgen

van indie-popband Damer Progressieve gitaar-

meer van hetzelfde. Marcel Brand:'We blijven Club

ken. Maar eerst moet er gerepeteerd wor-

ze moesten uitvoeren om een gitaar te wisselen. Om tijd te besparen heb ik

dat ik alert ben en alles snel in de gaten heb als zich iets voordoet. Shows

muziek is uit, gospel is hip, hosanna! Dat vraagt

Diana. Maar soms vraag ik me af of we niet een

den, ondanks dat toetsenman Neef afwezig

een systeem ingevoerd waarbij ze een andere gitaar omhangen en alleen

betekenen voor mij: anderhalf uur lang heel erg concentreren. Ik doe m'n

om uitleg. Zanger/gitarist Marcel Brand woont

keer gewoon hi-fi kunnen klinken. We proberen

is. Aan de FRET-journalist het verzoek of

nog maar een knop hoeven om te zetten en gelijk door kunnen gaan met

werk voor iemand die soms voor twintigduizend mensen staat en niet voor

midden in het diepe woud van het Limburgse

het, maar we krijgen het niet voor elkaar.' Geluk-

hij zin heeft een repetitie mee te d r u m -

spelen. Dat soort zaken probeer ik altijd wel te verbeteren.

lul wil staan door fouten van anderen. Fouten worden overal en altijd

Wellerllooi. Zonder problemen zou de Neder-

kig.Anders zou Club Diana Club Diana niet meer

men, want ook drummer Mare

zijn.

komt niet vanavond. Dit w o r d t een echte

voorvallen die me verbazen.

'Bij Kane is Dinand een stuk ueeleisender'

Met nieuwe technieken heb ik niet veel. Zeker bij Kane gaat mijn voorkeur

Ketzer

gemaakt, maar als die te voorkomen zijn door concentratie, dan vind ik dat

landse versie van The 6/o/r VV/tch Project hier

erg belangrijk. Roadiewerk is een kwestie van goed samenspel en proberen

geschoten kunnen worden. Of een indepen-

inside-story; een werkinterview.'Je hebt

uit naar oude gitaren en versterkers. Om problemen te voorkomen, zeker

hetzelfde te denken en te begrijpen. Als Dinand op de catwalk staat met een

dent gospel-cd worden gemaakt. We betreden

Generen

een belangrijke vraag niet gesteld', zegt

tijdens festivals, gebruik ik het liefst kabels, maar bij W i t h i n Temptation

microfoon en hij loopt terug zonder microfoon, terwijl hij in het volgende

de prachtige oude boerderij van de familie

Bassist Marius van Dalen knauwt lachend een hill-

Marcel Brand op weg naar de oefenruimte:

maak ik meer gebruik van zenders. Within Temptation is steeds vaker head//-

nummer gitaar moet spelen, dan moet ik van tevoren zorgen dat er weer

Brand. Aan één huiskamerwand hangen cruci-

billie-imitatie:'lk denk dat we in Kentucky zo'n vijf-

'Over de diepere betekenis van de cd.' Hij

ner op festivals. Dan heb je vaak meer privileges en kun je meer eisen stel-

een microfoonstandaard staat, want anders w o r d t het lastig gitaarspelen

fixen en kruizen. In het oog valt de luxe-uitga-

entwintig cd's verkopen.' Beiden zijn in een uitbun-

lacht minder uitbundig ditmaal.

len. Maar soms maak je hele rare dingen mee. Zo viel het optreden dat de

voor Dinand... ^

ve van de Anthology of American Folk Music, in

dige stemming. Brand: 'Damer

band afgelopen jaar op het Download Festival in Engeland deed in het

een kast achter glas, naast de minstens even

dezelfde muziek leuk te vinden: underground-

water, omdat de sequencers niet werkten. Dat veroorzaakte een hoop

imposante Goodbye, Babylon cd-box.

country. Twee jaar geleden, rond Kerst, zijn we

26

tekst John Buis

I

en ik

bleken tekst Frank Antonie van Alphen.


50 JAAR NEDER POP

1970: Kralingen

Pionierswerl< Over het algemeen was de pers lovend over het festival. De sfeer was goed en er waren geen gewonden of doden gevallen. Veel journalisten waren ook lichtelijk verbaasd hoe zo'n massa vredelievend met elkaar samenleefde. Als het om de muziek ging, waren de recensies wisselend. Hoogtepunten waren de optredens van Jefferson Airplane en The Byrds. De kritiek was dat het programma te eenduidig was. Zo waren er bijvoorbeeld geen soul- en oude rock-'n-roll artiesten te bespeuren op Kralingen. Hoe dan ook, het festival heeft pionierswerk verricht. Het gaat niet alleen als fenomeen in de boeken als het eerste, grootschalige popfestival van Nederland, maar heeft ook als voorbeeld gediend voor alle festivals die volgden. Een jaar na Kralin-

NGclerland krijgt zijn eigen UUoocIstock In 500B is hst precies 50 jaar geleden dat single Rock We Little Baby uan de Tielman Brothers uitkiuam, uolgens kenners het startpunt uan de rock-'n-rDll in Nederland. 50 jaar Nederpop luardt dit jaar uitgebreid geuierd. Op de ujebsite ijjtuiu.50jaarnederpop.nl kun je er alles ouer lezen. Daar i/ind je ook de voorlopige Canon uan de Nederlandse Popmuziek, flan het eind uan dit jaar bepaalt het publiek ujelke uijftig belangrijkste gebeurtenissen in een halue eeuiu Nederpop een plaats krijgen in de canon. In FRET zullen uie In elk nummer aandacht besteden aan een mogelijke kanshebber.

Hoe zag het programma die drie dagen in 1970 eruit? Vrijdag: Ekseption, Focus, Bismark, Jefferson Airplane, Santana, The Flock, Canned Heat, Hot Tuna, Quintessence, East of Eden. Zaterdag: Penlangle, Tata Mirando, The Byrds, Family, Dr.)ohn The Night Tripper, nosaurus

Country

)oe, Tyran-

Rex,

Renaissance,

Third Ear Band, Al Stewart, CCC folk & blues Ine, Oscar Benton, Dream, Bintangs. Zondag: It's A Beautiful Day, Han Bennink. Super Sister, Mungo Jerry, Chicago Art

Ensemble, John

Surman, Han Bennink, Caravan, Fairport Convention,Fotheringay, Soft Machine, Pink Floyd.

28

E

en hoogtepunt in de Nederlandse popgeschie denis is het Holland Pop Festival, gehouden op 26, 27 en 28 juni 1970 in het Kralingse bos in Rotterdam. Het eerste popfestival in Nederland zit co lectief in het geheugen onder de naam Kralingen. Het moest het Nederlandse antwoord zijn op het Amerikaanse Woodstock. In 1969 bezochten honderdduizenden mensen dat legendarische festival. Een generatie die een tegengeluid liet horen en als hippies met drugs en liefde een soort van commune vormde. Het driedaagse Kralingen was in dat opzicht ook meer dan een muziekfestival. Kunnen doen wat je wilde was het adagium van de organisatie. Het was een samenzijn van vooral jonge mensen. Alles werd gedeeld: eten, drugs, tenten, slaapzakken en al het andere waarmee je elkaar maar kon helpen. De schattingen lopen uiteen. De een spreekt van zestigduizend, de ander van honderdduizend bezoekers. Voor een kaartje moest je 35 gulden neerleggen, maar veel mensen wisten de toegangspoortjes te ontlopen. Kinderboerderij In de zomer van 1970 stonden op Kralingen bands geprogrammeerd die toen tot de top gerekend mochten worden: Jefferson Airplane, Santatna, Pink Floyd, Soft Machine en The Byrds. Maar ook Nederlandse bands als CCC Ine, Focus en Ekseption. Het geluid was

Kralingen heeft als woorbeeld gediend i/oor alle festii/als die i/olgden Lullige vragen De enquêteurs wekten in ieder geval weinig enthousiasme op met de volgende inleidende vraag: 'Goedemiddag, ik ben enquêteur van de Nederlandse Stichting voor de Statistiek. Mag Ik u een paar vragen stellen?' Toen dat niet aansloeg, koos men voor een andere toon. Met de vraag: 'Hal, ik heb een paar lullige vragen. Mag ik effe?', boekten de ondervragers meer succes. Wat onder andere naar boven kwam tijdens het onderzoek was dat het leeuwendeel tussen de zeventien en tweeëntwintig jaar oud was en vrouwen meer kleiding en voorbehoedsmiddelen mee namen dan mannen. Verder bleek dat er een afstand was tussen het festival en de buitenwereld. Men las geen kranten. De festivalgangers zagen er als een berg tegenop om na die drie dagen weer In de maatschappij terug te keren. Men moest weer leven volgens de regels, de concurrentie aangaan met anderen en men werd geacht weer aan de toekomst te denken.

gen verscheen er een film met de titel Stamping Ground, gemaakt voor een internationaal publiek. Er werd daarnaast een boek uitgegeven met 170 zwart-wit foto's, getiteld Kralingen '/o 'n Grote Blijde Bende. -DRUGTEAJl-DRUGTEAI.-IJK-iiOTEArS-DRlICTiAtt-il.'iUGTfiAM-OHUaTEAÏI-

V A ;. s r, c ii u w : !i G

Er i3 op d i t aoar-r.^. <• !, :ii-J;o lading g.T.P. op hot terrein Sen &antal neneen proberen het hard aan de man te brengen. Een waarsohwwinK ia wel op z'n pln^ts. öese trlpo werken verrokt luiiéc en èar. middel om je r e i e j e te etoppen he8t:i nieti (De duur ia ongeveer 2 ^ 5 dagen.) /.o a l l i e n wa'irechijnlijk n , 40,— per stuk kosten. I)o .S.T.i', t r i p io ongeveer 20x zo eterk ala L.S.D. w»t duo niet ïaia i a . Weec erg voorziohting aot de d e a l t j e e . .YlR .je erg in ie moeilijkheden z i t , bet drugteam ie 24 uur per da^ bereikbwir op punt 17tlr zijn goede nobilifoonrerbindiugen mat het dru^eom, elke medewerker .aot portofoon kan je doorverbinden, AU! JK IETS IKjraSMT, WIL JB DAK ACKTKSOP -'K lOEOASGSKAART SCilBIJVEÜ VAT BBI WAS. (5 LETTEiS IS WEI ÏOLIIÖEKr:

De btzo^kisn werden gewaarschuwd voor S.T.P. - drugs


'Dit Is een i/an de mooiste tijden!' El/en liias hij in Amsterdam, op dezelfde manier als zijn onlangs uerschenen album Booming Back Rt Vou: in hoog tempo, energiek, superstrak en met een geen-gelul-maar-poetsen instelling. Concentratie in de ouerdriue. Terug in z'n oude buurtje de Jordaan in Amsterdam: Junkie HL.

V

oor een paar dagen waaide Junkie XL oftewel Tom Holl^enberg over van de States naar een café op dezelfde gracht waar zich een paar jaar geleden nog het grootste deel van zijn leven afspeelde. Booming Back At You op de Brouwersgracht, zoiets. 'De studio stond hier tegenover, die heb ik verkocht. Ik ben viereneenhalf jaar geleden naar Amerika gegaan om eerst maar eens te kijken hoe het er was en of ik daar überhaupt geld kon verdienen. Ik ben heel klein begonnen, in een studiootje van drie bij drie meter, met een computertje en twee speakertjes, echt heel low key. En dat is nu uitgegroeid tot een groot bedrijf met vijf mensen in dienst. Vijf stuilio's... Ik zit in Los Angeles, in Venice, dat is i'cn gedeelte aan het strand. Het is heerlijk daar en ik ben nu helemaal geaard. Ik heb na anderhalf, twee jaar gezegd: oké. ik blijf daar gewoon en ik ga mijn appartement in Amsterdam verkopen, ik ga mijn studio leegpakken, opzeggen en daar mijn leven opbouwen.'

Voordelen 'Het leven daar is heel mellow, het is heel makkelijk om er gezond te leven, de mensen zijn heel vriendelijk en er is een goede werksfeer.

heel interessant is en die je wereldwijd ook ziet bij andere artiesten die denken zoals ik denk.' 'Zo heeft Madonna net een contract gesloten met het muziekbedrijf Live Nation. In de toekomst ga je dat in Nederland ook krijgen, dat Marco Borsato een plaat uitbrengt en vervolgens een deal maakt met de HEMA, of met V&D of Albert Heijn, in plaats van met een platenmaatschappij. In een aantal landen is nog altijd de behoefte om echt een cd te kopen, maar in veel landen ook niet. Dan wordt muziek puur via internet of mobiele telefoon geconsumeerd, of wat voor manier dan ook. Een trackbased markt, waar albums er eigenlijk niet meer toe doen. Mensen praten over een te gekke track, niet meer over een te gek album. Van mijn vorige plaat verkochten er wereldwijd zo'n vijftigduizend stuks. Als je kijkt naar de individuele trackdownloads, dan staan er een of twee tracks op dat album die driehonderdduizend keer wereldwijd verkopen. Mensen hebben geen zin in dat hele album, die willen een of twee tracks. iTunes is er mee begonnen dat je losse song kon kopen.

'fnensen hebben geen zin in dat hete album, ze aiillen een of tiuee tracks' i't,i

Maar ik vind het ook heerlijk om hier te zijn, ik mis Nederland heel erg, ik mis Amsterdam. Op dit moment zijn de voordelen daar groter dan in Amsterdam. Het is puur werk gerelateerd; het heeft niets met wonen te maken. Ik moet daar ook zijn, want ik werk heel vaak voor de videogames- en filmindustrie en dat kan alleen maar als je daar woont. Dat kun je niet doen vanuit Amsterdam. Er komen daar veel meer films uit, de kans dat er een film bij zit die iets voor jou is, is natuurlijk veel groter. Dat is zestig a zeventig procent van mijn jaar, voor de rest is het tijd voor junkie XL en het doen van remixen en op tour gaan. Mijn nieuwe plaat komt uit bij een platenmaatschappij die voor de helft eigendom is van EA Games, de grootste gameproducent in de wereld. Dat is een ontwikkeling die

Slim, want dat is wat mensen willen. Dat zie je ook op MySpace: alles draait om een paar tracks en niet om een heel album.' Hoog niveau 'Het nieuwe album Booming Back At You is een collectie van twaalf tracks, die allemaal al een leven hebben gevonden in een videospel, of al zijn uitgebracht. Het is gewoon een collectie van die tracks. Het is wat mijn live-sound is, wat ik live speel; qua karakter, impact en energie. Het is niet een conceptalbum, zoals de voorgangers. Dat is de enige kritiek die ik op mezelf heb naar aanleiding van mijn vorige plaat: ik had het toen al niet op de oude manier moeten uitbrengen, want die andere ont-

wikkeling was toen al gaande en ik wist dat. Maar ik wilde het toch nog doen. Nu dus niet. Ik werk per track, ik maak een track, te gek, die gebruik ik daar voor. En weer een, die gebruik ik daar voor. Alles wordt trackbased qua intentie, maar het niveau van de muziek gaat internationaal wel omhoog. Er wordt zoveel waanzinnig goede muziek gemaakt op dit moment... Niet normaal! Als ik kijk naar mijn bijna 25-jarige loopbaan als muzikant, dan vind ik dit een van de mooiste tijden waarin ik geleefd heb.' 'Een andere mooie tijd was de eerste zeven jaar van de jaren tachtig; zo fantastisch, alles gebeurde om je heen, al die bands die begonnen, al die stijlen. En ik heb dat gevoel nu weer! Al die bands komen op een of andere manier bovendrijven via internet, videogames, films, commercials. Al die muzieksupervisors worden steeds meer gehaaid: je ziet een commercial op tv, je hoort een track, je denkt: wat is dit, tieb ik nog nooit eerder gehoord... Te gek! Dat had ik helemaal niet in de periode 1990 tot 2000. Ik zal niet zeggen dat alles werd gedicteerd, maar het meeste kwam naar je toe via tijdschriften, radio en tv, en dat is nu helemaal weg. Ik hoorde dat de VPRO is opgehouden met special interest programma's, omdat mensen veel beter zijn in het vinden van muziek die zij te gek vinden dan wij ooit voor hen zouden kunnen doen. Dat slaat de spijker op z'n kop. Mensen zijn zo goed in het vinden van de muziek die ze tof vinden, en zo snel. Daar kan radio niet meer op inspringen.' tekst Arjan van Sorge foto Joni Spaan

live 5 april, Climate Festival Melbourne 6 april Climate Festival Sydney 24 April Coachella, Indio California www.junkiexl.com 31


De Haagse hiphopformatie Kern Koppen bestaat uit rappers en broers Ki, Ahab en producer Tommy2Times. Dit zijn tevens de drie kernleden van NuClear Family. De EP Terug Naar De Kern bevat alleen Nederlandstalige tracks en vormt een introductie voor een later dit jaar te verschijnen album.

O

vonden we niet meer zo goed werken.

tracks en een film met

We wilden veel meer een definieerbare

een hele slechte stem van mezelf en moet ook

daarop

laatste

keuze maken.' Over de naam Kern Kop-

genoeg adempauze incalculeren, anders w o r d

het

optreden dat NuClear Family vorig

pen vertelt hij:'Ahab en ik zijn broers

ik helemaal schor. Daarom ga ik ook naar een

jaar gaf in het Haagse Paard van

van elkaar. Dat was ook de reden dat we

logopedist. Het is wel eens voorgekomen dat

Troje. Ki: 'Het leek ons een ver-

NuClear

ik vroeger op het podium niks meer kon doen

standige zet om met deze EP eerst

NuClear Family betekent kerngezin. Dat

omdat mijn stem het begaf. Dan moesten we

de naam Kern Koppen bekend te

is met Kern Koppen net zo. dat is mijn

gewoon minder tracks doen en dat is wel heel

maken, omdat het gev^oon iets

familie zeg maar. Het album komt zeker

confronterend.Ahab is als me heel erg intens

heel anders is dan we vroeger

dit jaar uit, maar dat wordt waarschijnlijk

en is meer zo'n maler Hij loopt op straat de

deden. Dat mensen weten wie je

wel na de zomer.'

hele dag d o o r te freestylen en schrijft veel

Family

opgericht

hebben.

meer teksten dan ik. Hij is nu ook

bent voordat ze een heel album

'Dit is iets lieei anders dan dat we vroegccden'

laidback qua stemgebruik en (low. Ik heb ook

p de EP staan zeven

een

van je aanschaffen.'

Jullie

van

Engelstalig soloalbum aan het schrijven tijdens

maken

meer

gebruik

NuClear Family bestaat echter nog

i n t r o s p e c t i e v e t e k s t e n , w a t soms

het schrijven van een Nederlandstalig album.

wel als bedrijf en verzorgt w o r k -

melancholische n u m m e r s oplevert,

Dat is wel een verschil in productiviteit.'

shops, talentcoaching en grafisch

zoals de titeltrack.

werk.'Maar', zo zegt Ki:'Vroeger

Ki: 'Ja, dat is iets waar we tekstueel

Experimenteel

gooiden we bij NuClear Family

gezien wel aan toe waren. We rappen al

Volgens Ahab is Terug Naar De Kern 'exper-

alles d o o r elkaar heen maar dat

tien jaar en kregen steeds meer de

menteel', zit er 'een rauw randje' aan en is het

behoefte om ook iets van onze ziel in de

'niet erg gepolijst'. Daarnaast w o r d t er meer

muziek te leggen. Wat er echt in je

gebruikgemaakt van live-instrumenten, zoals

omgaat. Dat is niet iets heel typisch voor

drums en bas die in vrijwel elke track geĂŻnte-

rap eigenlijk.Wij luisteren ook veel naar

greerd zijn.Wat vind hijzelf toffer om te doen:

singer-songwriters en dat is inspirerend.

in het Engels of in het Nederlands rappen?

We hebben tijdens het maken van dit

A h a b : ' D a t vind ik een lastige keuze. Engels

album heel erg veel geluisterd

naar

doe ik al van jongs af aan en dat heb ik nog

Damien Rice. Dat is ook erg melancho-

steeds heel erg nodig om te doen. Maar ik heb

lisch en Guus (Ahab) en ik kunnen daar

ook geleerd om het Nederlandse te waarde-

behoorlijk op chillen. Dat we naar dat

ren en daar heb ik nu mijn ding heel erg in

soort artiesten luisteren, hoor je ook in

gevonden. Ik zou mezelf eerder een tweetalige

de lyrics terug. Op het album zul je dat

me noemen, maar mijn solo-shit w o r d t in het

nog veel meer horen dan op de EP.'

Engels omdat ik daar in begonnen ben. Ik heb

Ahab:'We wilden terug naar de kern van

wel de behoefte om mezelf te laten horen op

wat ons bezighoudt en wilden wat meer

een internationaal niveau en zou het leuk vin-

zielzoekend te werk gaan in onze tek-

den om ook in andere landen een beetje voet

sten. We wilden teruggaan naar een

aan de grond te krijgen. Mijn Engelse tracks en

s o o r t basisgevoel van ons menszijn en

ideeĂŤn zijn een soort broedend kind dat er al

i dat vertalen in onze muziek.'

heel lang is. Eerst ga ik met een producer, Remco van K o r t Maar Krachtig, een paar

'at is het verschil in rapstijl tussen u en Ahab? 'Dat is eigenlijk een behoorlijk groot schil. Ik kom meestal wel iets meer

tracks opnemen. Puur om mezelf weer te introduceren, omdat het voor mijn gevoel zolang geleden is dat ik in het Engels tracks uitbracht. Die komen dan op MySpace en daar wil ik om de week een nieuwe track op droppen. Dan wil ik vervolgens met Tommy2Times het album gaan maken. Ik ben er nog niet uit of ik dat alleen met hem of ook met andere producers wil gaan doen. Maar dat komt alle-

'Ik heb een hele slechte stem van mezelf'

maal sowieso pas na het Kern Koppen-album. Daarom ben ik nu een paar tracks met een andere producer aan het maken om op het i n t e r n e t te pompen en ondertussen heb ik een heel concept met teksten en alles klaarliggen voor het Engelstalige album.'

www.kernkoppen.com

tekst Roel Janssen

33


de we hoofdzonden

GRRm

Luiheid 'Ik ben absoluut niet lui. Ik vond het frustrerend dat ik mijn plaat op een gegeven moment klaar had en pas een jaar later een label had gevonden. In dat jaar wilde ik aan het werk, maar ik kon aan de ene kant niet veel doen. Maar goed. daar is een reden voor geweest. Het

Live

is in ieder geval niet een jaar geweest waarin ik mij heel gelukkig voelde. Soms werd ik er

u april, yviiiiA l\ieirkVendijk 12 april, Patronaat aarlem 17 april. Paard va Troje De 1 Haag 23 april, Ekko Jtrech^ 3 0 april, Koninginnedag irnhem 2 mei, Feni) ^ i t t a r i ^ www.silkstonemi

wel eens gek van dat ik niet kon optreden. Maar ik ben dus niet lui. Ik zou juist iets luier mogen zijn.Waarom? Nou, gewoon, een beetje uitrusten af en toe. Ik hol altijd van het ene naar het volgende dingetje. Ik heb ook zoveel plannen en dromen.'

Lust 'Dat lijkt in de richting van seksualiteit te gaan, maar het zal meer zijn dan dat. Ik heb me wel sexy en uitdagend gedragen op het podium. Het is ook heel safe om het daar te doen natuurlijk. Maar ik ben gewoon aan het genieten op het podium. Dat is een plek waar ik mij

^^^M^^--

honderd procent geef. Optreden is mijn grote uitlaatklep. Daarnaast heb ik niet zo'n wild :,n\\\mv

seks, drugs en rock-'n-roll leven.'

Gierigheid 'Ben ik niet. Ik geef geld uit aan de juiste dingen: vrienden en muziekinstrumenten. Ik kan genieten van geld, maar ik heb er niet veel van. Hoe ik thuis ben opgegroeid? Laat ik het zo zeggen: ik ben groot gebracht met ranja en niet met cola en chips. Simpelweg omdat er niet veel geld was. Mijn ouders zitten er nu financieel warmpjes bij, maar vroeger was dat anders. Maar die cola en chips heb ik ook nooit zo gemist, h o o r Er was ook weinig geld voor dure kleren.Wat mijn ouders belangrijker vonden, was dat ik muzieklessen kon volgen. Dus zat ik op drumles, dwarsfluit en ballet.Vond ik te gek.'

Doorstart na veel praatsessies

Jaloezie 'Ik zou wel jaloers kunnen zijn, denk ik. Op iets wat je graag wilt of zo. Een keer op vakantie bijvoorbeeld. Maar is dat dan jaloezie? Als het om jaloezie gaat dan kan ik daar wel een lelijk

Na jaren van stilzwijgen laat Silkstone weer van zich horen met de nieuwe plaat Here In Your World. Het is een beetje opnieuw beginnen voor de popband uit Haarlem. Een interview met zanger Niels Geusebroek en gitarist Frans van Essen over twijfels, verwachtingen en teleurstellingen.

F:

rans:'Volgens mij hadden we dit interview al

onze vorige plaat speelden we drie keer in de week

zagen het aankomen.We hebben veel praatses-

een jaar of twee eerder moeten doen, ha ha.

en waren we continu promotie aan het maken. Daar

sies gehad, maar de eindconclusie was onver-

Op een gegeven moment liep alles in de soep.

waren we veel tijd aan kwijt. We hadden in die tijd

mijdelijk: de bassist DaniĂŤl van Luipen en toet-

We hadden een planning gemaakt, maar daar zijn

ook geen behoefte om vooruit te kijken naar een

senist Paul van Twisk hadden er geen zin meer

we van af gestapt. We hebben toen afgesproken

tweede plaat. Maar daar hebben we veel van geleerd.

in. Dan denk je: v-erdomme, we hebben net een

om het stapje voor stapje te doen.We wilden dit

We zijn nu wel vooruit aan het kijken en met dingen

nieuwe plaat Idaar.Woorom

album eerst uitbrengen in het najaar van 2007.

aan het schuiven. Kijk, wij zijn er ook niet helemaal

koos voor een zeker leven. Hij ging ook trou-

Dat zou uiteindelijk in december zijn, maar na

blij mee hoe het is gegaan.We wilden deze plaat ook

wen, geloof ik. En Paul wilde met zijn studie

onze afwezigheid wilden we niet de competitie

eerder uitbrengen. Nee, we zijn nooit bang om in de

verder.'

aan met de grote jongens die in de feestperiode

vergetelheid te geraken. Je ziet wel collega's verder

Frans: 'We hadden samen dat mooie jongens-

hun albums uitbrengen.Vandaar dat we nog even

gaan. Dan denk je: kut, waar zijn wij dan? Azn de ande-

avontuur meegemaakt. Silkstone is als het ware

gewacht hebben.'

re kant, we zijn nog ambitieuzer aan de slag gegaan.

een uit de klauwen gegroeid schoolbandje. Zo

Even terug. In 2003 verscheen het debuutalbum

Het klinkt stom, maar het is positief geweest om stil

zijn we begonnen. We hadden al snel een

for A Reason. De radio pikte de band op en

te staan. Onze bewustwording en vechtdrang zijn

contract bij een major, we hadden hits en

Silkstone scoorde twee hits en trok volle zalen.

alleen maar groter geworden.'

speelden op Lowlands en Pinkpop. Hoe gaaf is

Maar zo snel de band op kwam zetten, zo snel

34

zij venrol<lien? DaniĂŤl

het niet om daar onderdeel van te zijn! Maar

verdween de band ook weer naar de achter-

Tegenvaller

na die eerste plaat moesten we er tegen aan

grond. Na een succesperiode ging de groep aan

Niels: 'We hebben nooit twijfel gehad in de periode

om die tweede te maken. Met alle risico's van

plaatje bij verzinnen. Maar de pest is dat ik even niet zo snel een voorbeeld kan bedenken. Nee. ik was vroeger niet het populairste meisje van de klas. Of ik daar dan wel jaloers op was? Ja, dat zou best kunnen. Waar het op neer komt, is dat ik alles zou willen kunnen. Daar moet je mijn jaloezie een beetje in zoeken, geloof ik.'

Marg van Eenbergen maakte naam met de Amsterdamse band Seedling.

O

Gulzigheid 'Qua muziek ben ik heel gulzig.Alles stuitert langs en door elkaar heen.Van links naar rechts en van boven naar beneden. Als het meer persoonlijk wordt dan houd ik bijvoor-

Het volgende hoofdstuk in haar muzikale

beeld van lekker eten. Sterker nog. ik houd heel erg veel van lekker eten. Uitgebreid koken, dineetjes organiseren die vervolgens duren tot vier uur in de ochtend. Het laatste kerst-

loopbaan is het album Four-Letter Word

diner duurde tot zes uur 's ochtends. Maar vanaf middennacht hebben we alleen nog maar gedronken. Dat eten houdt een keer op. Nee. drugs heb ik nooit gebruikt. Ik heb het een

dat ze presenteert onder de naam Gram. FRET legde haar de zeven

keer geprobeerd te roken, maar dat lukte niet eens.'

{;

Uloede 'Ik ben een temperamentvol type. Laat ik het zo zeggen: ik kan heel zielig doen, als een klein

hoofdzonden voor.

vogeltje, maar ik kan ook explosief zijn. Op de plaat staat het nummer Dynamite Is A Girl's Best Friend. Dan kun je toch niet meer als een vredelievende hippie overkomen? Nee, dat

tekst Arnold van Huet

beeld kun je dan niet meer verkopen aan de buitenwereld. Mijn woede op de plaat is per-

7/ /

soonlijk. Het is niet zo dat ik boos ben op de wereld en dat vervolgens uitwerk in teksten.'

IJdelheid

de bak om een volgend album te maken. Maar

dat men niets van ons hoorde. We hebben altijd

dien. En toen werd het kaf van het koren

dat verliep niet helemaal zoals gepland.

geloof in ons zelf gehad.We hadden wel twijfels of we

gescheiden. Die twee jongens konden zich niet

Niels: 'Tja, waarom heeft het zo lang geduurd?

het juiste pad aan het bewandelen waren. We wilden

meer opladen. En dat is natuurlijk een tegen-

dagelijkse leven hoef ik niet zo nodig de aandacht te hebben.Van optredens kan ik echt

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven.

niet op herhalingsoefening, maar het was nog wel

slag. Opeens zit je nog maar met zestig procent

genieten. Als ik op het podium sta in mijn opvallende jurk hoor ik mannen wel eens zeggen:

'Op het podium ga ik los en dan ben ik iemand anders dan wanneer ik op straat loop. In het

Het is een samenloop van omstandigheden

zoeken naar wat we dan wel wilden. Daarnaast was

van je band. Maar we zien ze nog wel, hoor. Het

ja, ze is gewoon een lekker wijf. En ik weet niet of je daar blij mee moet zijn. Het zou je tegen

geweest. Op een gegeven moment zijn we er

er een grote tegenvaller omdat twee bandleden het

zijn nog steeds vrienden.'

kunnen houden om het niet te doen. maar ik voel me er prettig bij. Ik geef Gram qua aan-

rigoureus mee gestopt. Op het hoogtepunt van

niet meer trokken. Er was spanning in de band. We

tekst Arnold van Huet

kleding ook wat het visueel nodig heeft.' 35


ep

cd recensies ANTILLECTUALPWK

B O N G - R A BREAKCORE

E V A SINGER-SONGWRITER

G R A N D W A Z O O DEEP

Testimony (SNeldRecordings)

Full M e t a l Racket (AdNoiseam)

The Things Girls Should Do

Z o O O l o g y (Eigen beheer)

AT T H E C L O S E O F EVERY DAY FOLKPOP

Sinds het succesvolle debuut Silencing

Even lijk je met de soundtrack van de -

(Birldgirl

Grand Wazoo bestaat sinds 2003 en

Troostprijs (Volkoren/Mumch)

Civilization (2005) is er weinig veranderd

nog steeds - in aanbouw zijnde neder-

Van Waterlandkerkje tot Londen en

Het zesde album van at the close of every day (zonder hoofdletters,

aan het geluid van Antillectual. Op de

horrorfilm Worst Case Scenario te maken

van New York tot Hitchin; Eva heeft

19 uit. De full length opvolger

hierna atcoed) heeft net als het opmerkelijke debuut Zalig Zijn De

nieuwe cd Testimony klinkt de Nijmeegse

te hebben, maar dat is alleen maar de

er opgetreden. Waarschijnlijk hing

Zooology is een erg gevarieerd album

bracht vorig jaar reeds de EP Room

Armen Van De Geest uit 2002 een Nederlandse titel, maar is verder

punkband nog immer hard, rauw en zeer

afbeelding op de hoes. Full Metal Racket

het publiek aan haar lippen, want Eva

met een spannende mix van traditio-

volledig Engelstalig. Troostprijs kan na het Nederlandstalige uitstapje

gedreven. Vooral

blijkt een zwaar duistere breakcore-

is niet zomaar een meisje dat muziek

nele jazz, freaky noise, experimentele

zanger/gitarist Willem

ker drankje van gemaakt. De groep

Impression (eigen beheer)

grossiert in pakkende en puntige

NEWAX

songs die soms aan Franz Ferdiand

2 7 (eigen beheer)

doen denken. Het orkest van The

THE SPINSHOTS T h e S p i n S h O t S (eigen beheer)

Spinshots telt zeven leden. Blikvanger is zangeres Floor van Dijck die met haar helder stemgeluid de

HABIBA

band een smoel geeft. De muziek is

Jewellery Box (eigen beheer)

up-tempo en uiterst geschikt om een dansje te wagen. De muziek is te

De Geluiden Van Weleer (Het Liedboek Voor De Mensen) uit 2005

weet de nummers met zijn zang en

hommage aan de metal , 'opgenomen in

maakt. Ze speelt geweldig piano en

electronica en verstilde soundscapes.

Tico Verde is een pop/rockband uit

typeren als dat van een bigband. De

daarom gezien worden als de echte opvolger van het doorbraakal-

gitaarspel de nodige emotionele meer-

Horrorphonic', van de hand van de

heeft best een aangename stem. Fijn

Invloeden die genoemd worden zijn

Noord-Holland. Acht jaar alweer is de

basis wordt gelegd door bas, gitaar

bum The Silja Symphony uit 2004, dat door de VPRO werd uitgeroe-

waarde te geven. Het best komt hij tot

Utrechtse producer Jason Kohnen,

is dat ze ook wel iets te melden

naast (jazz)grootheden als Miles

band onderweg en Impression is hun

en drums en de blazers geven er een

pen tot album van het jaar De band rond zanger Minco Eggersman

zijn recht in de melodieuze punkrock-

iemand met ruime metal-ervaring:

heeft. Al die ingrediënten zorgen voor

Davis, John Coltrane en Frank Zappa,

nieuwste ep. Geïnspireerd door bands

vrolijke draai aan. De muziek is heel

en gitarist Axel Kabboord lijkt alleen maar beter gew/orden te zijn.

nummers. Vooral in het ingetogen I Hate

Kohnen speelde vanaf 1987 in bands als

een handvol goed gelukte composi-

ook bands als The Mars Volta en

als Foo Fighters en Saybia brengt Tico

toegankelijk. Echt spannend wil het

Op Troostprijs staan verstilde luisterliedjes in de stijl van

Myself When I Shave Myself weet hij

Prejudice, Bluuurgh... en Celestial

ties. Gravity heeft een prachtig

Massive Attack. Opener Black Mamba

Verde popsongs met een rauw roek-

niet worden, maar The Spinshots

Sparklehorse en Pedro The Lion (No One Can Hurt Me Like I Do) en

een gevoelige snaar te raken. Testimony

Season. In 1996 keerde hij die muziek-

arrangement. De song doet een

begint met een electronische drum-

randje. Laat ik maar even met de deur

hebben ook niet de pretentie vernieu-

liedjes die door toevoeging van w/arme blazerspartijen een zekere

begint euforisch met het titelnummer en

stijl de rug toe, n.a.v. slechte platendeals

beetje denken aan werk van Kate

loop die later wordt aangevuld met

in huis vallen: Tico Verder speelt

wend te zijn. Leuke band voor een

uitbundigheid uitstralen en een gevoel van euforie oproepen (I'm

blijft dat tot de mooie toegankelijke

en slechte tours en het moeten sluiten

Bush. Het is het meest geslaagde

jazzy blazers en een groovende basis

degelijk materiaal, maar echt bijzon-

bruiloft. Habiba won vorig jaar de

Not Sure I Have What It Takes). Wie de teksten bestudeert, krijgt

afsluiter I Hope You Got My Letter Er

van compromissen. De tracks van de eer-

nummer van het album. Een apart

met bas, gitaar en drums. Astro Sumo

der is het nog niet. De zang van Lars

Amsterdamse popcompetitie Mooie

opnieuw een intieme blik in het hoofd van

valt op Testimony

der op Grindkrusher

nummer is

is een prachtig

Kroos is prettig en de muzikanten

Noten. Een singer-songwriter die aan

Eggersma (Graduation Vs. The Ruins Of My

weinig te lachen en

en Sick Sick Sick ver-

Kikkers, inderdaad

lang uitgesponnen

spelen hun partijen goed in. Wat de

het conservatorium harp studeerde.

Life). Dit alles maakt dat de conclusie voor

de boodschap die

schenen ode aan het

in het Nederlands

filmische sound-

band nog mist zijn songs die je bij de

Na het eerste jaar stopte ze met die

de hand ligt: atcoed wint met Troostprijs de

Antillectual voor zijn

metaal zijn opge-

gezongen. Het is

scape en in het

kladden grijpen. Wat dat betreft is

opleiding, maar muziek maken is nog

absolute hoofdprijs. En zoals we van deze

luisteraars heeft, ligt

poetst en vullen nu

een stemmige

groovy Guacamole

Newax een stapje verder Het eerste

steeds een grote passie voor haar De

band gewend zijn, is ook het artwork weer

er duimendik boven-

een cd in plaats van

song met een

Queen gaat de

nummer Every Sun Has A Black

harp is gebleven en op een fraaie wij-

gitaar los op een track die langzaam

Linning maakt meteen hongerig naar

ze heeft ze dat instrument in pop-

heel bijzonder De eerste duizend exemplaren

op. Tussen alle inhoudsloosheid die er

vinyl. Beukende gitaarrifs, ratelende

prachtrefrijn: 'Je bent nu al negen

verschijnen in zilveren omslag met ererozet.

anno 2008 voorbij komt, is Testimony

doodsdrums en subzware bassen door-

jaar dood. Wordt het niet eens tijd

richting freejazz evolueert. Door de

meer Een vergelijking met The Cure

liedjes geweven. Ze zingt kleine,

De liefhebber weet genoeg, zeggen we dan.

juist daarom een release die gekoesterd

kruisen in maniakale waanzin de onder-

datje weer gaat leven.' Een tekstuele

grote diversiteit aan sounds en sferen

is snel gemaakt als je Jasper hoort

intieme liedjes. De harp en cello zor-

(Peter van der Wijst

dient te worden.

ste regionen van het genre. Bong-Ra is

vondst die eventuele minpunten van

tussen, maar ook binnen de nummers,

zingen. Alsof Robert Smith persoon-

gen ervoor dat ze gaan zweven.

(Jotin BUIS)

trouwens wel bezig met de score van

The Things Girls Should Do ruim-

is Zooology een album dat wat meer

lijk uit de speakers komt kruipen.

Buiten de harp heeft ze ook haar stembanden onder de knie. Een

Worst Case Scenario, maar dat blijft dus

BACKFIRE!

PUNK/HARDCORE

In H a r m ' s W a y (GSRMUSK)

36

2007)

JAZZ

TtCO V E R D E

B A M B I X POPPUNK

even afwachten.

Bleeding In A Box

(Arjan van Sorge)

(Go Kart Records Europe)

schoots goedmaakt.

luisterbeurten nodig heeft om zijn

Meer springen eigenlijk, want de

(Di-Lan Sun)

schoonheid prijs te geven. Maar de

muziek van Newax is verre van loom.

talentvolle muzikant die met deze ep

volhouder wordt beloond.

De muziek heeft verschillende stijlen.

veel indruk maakt.

Gooi new wave, punk, pop en rock bij

(Arnold van Huet)

FRA F R A S O U N D

Voor de wat jongere lezers onder ons:

TON ENGELS

DIALECTPOP

AFRO-CARIBISCHE JAZZ

Backfire! is terug en hoe! Vijfjaar na Change The Game klinkt de

Bambix is niet die bruinsnotterige ont-

W i e s M e r g e (vuicnno)

D y a S o (Pramlsi Records)

toonaangevende Maastrichtse hardcoreband Still Dedicated. Het

bijtkwak waar je ouders nog steeds grie-

Op Engels' vierde dialectalbum staan,

Era Fra is onder meer een Surinaams

geluid is anno 2008 harder en compromislozer dan op de afgelopen

zelverhalen over kunnen vertellen, maar

naast veel eigen werk, covers van Randy

begrip voor het evenwicht tussen

releases. Geen radicale koerswijziging, wel veel energie, woede en

een band uit Nijmegen. En wat voor een!

Newman, Bob Dylan en Tom Waits -

verschillende elementen. De groep die

bevlogenheid. De Amerikaans klinkende hardcore komt er op een

Sinds 1988 bekender in onder meer

uiteraard voorzien van Limburgse tek-

(Mare

Baronner)

elkaar en Newax heeft daar een lek-

H A T R E D DEATH METAL

I M A G E T R E A S O N METAL

JAYA T H E CAT

A l m s (eigen beheer)

M o r e Late Night Transmissions

Na een mini-cd debuteert Hatred met

Deze Amsterdamse band bracht jaren

W i t h (I Scream

haar eerste concert in 1981 gaf tij-

de cd Blasphemous Deliverance. Het

geleden al eens een EP uit en ook deze

Niet alleen de titel van deze cd is een

Blasphemous Deliverance (Deity Down Records

DDRCD003)

SKA/REGGAE/PUNK

Records)

heldere en professionele, goed geproduceerde wijze uit. Jammer is

Duitsland en Brazilië dan in het eigen

sten. Weetje meteen in welke hoek de

dens het Kwakoe-festival in de

viertal maakt groovy old school death

volledige cd is een eigen beheer pro-

hele mond vol, ook de muziekstijlen

wel dat In Harm's Way de muzikale diepgang en afwisseling ont-

land. Dat heeft er wellicht mee te maken

Limburger het muzikaal zoekt, waarbij

Bijlmer balanceert nog altijd op het

metal, die soms redelijk authentiek

duct. Op basis van dit debuut zou het

waaruit de band put, zijn niet in een

beert van Change The Game en Stil! Dedicated. Het gitaarwerk van

dat ze de hele wereld over toeren en

opvalt dat hij ook niet vies is van een

dunne koord dat ze tussen diverse

klinkt (Beholder Of Hate) en regelma-

niet lang hoeven duren voordat Image

adem te noemen. Ska en reggae voe-

Wyb en Dave is messcherp en de breaks zijn

maar af en toe in ons

moppie rock of een

'etestrak. Het totaalgeluid dreigt echter door

kikkerlandje te vin-

te slaan naar vlakheid. De over the top zang

ren de boventoon,

stijlen spant. Je

tig minder old

Treason zijn platen

riedeltje jazz. Van

hoort onder

school-achtige

via een platen-

maar de van oor-

den zijn. De groep

alle markten thuis

andere Afro-

blastbeat-ritmes

maatschappij kan

sprong

van Pat in How Do You Like Me Now maakt

rondom zanger/gita-

dus en dat maakt

Caribische jazz,

bevat. Sommige

gaan uitbrengen,

Amerikaanse band

het er allemaal niet veel beter op. In het

rist Willia van Houdt

Wies Merge (Tot

Surinaamse kase-

nummers laten

want kwalitatief

schakelt op

toepasselijk getitelde Screaming For Silence

is inmiddels al wat

Morgen) rijk aan

ko en een vleugje

ook thrash-

valt er weinig aan

neemt de band gelukkig gas terug. In Harm's

ouder en drinkt waarschijnlijk wat min-

Way kent in de vorm van You Can Make It een opvallende afsluiter: niet alleen duurt

variatie en goed in het gehoor liggend.

soul. Het album Dya So reflecteert

der (Little Less Drunk), maar hakt er nog

Engels is duidelijk vergroeid met zijn

immer stevig op los en zingt nog steeds

gitaar en dat maakt vooral de mijmer-

het nummer langer dan zeven (!) minuten, het nummer bevat in

over relaties en bier Rechttoe rechtaan

tegenstelling tot de meeste nummers vol frustratie een positieve

en recht door zee, net iets harder en

boodschap met de woorden 'Better days are coming, I know that this

serieuzer dan bij echte pretpunk, maar

heeft je aandacht al te pakken, wat hem

komt de groep dat de spontaniteit en

is true'. De luisteraar wordt na een paar minuten stilte getrakteerd

het scheelt niet veel. De drie zijn hele-

met begeleiding van de band veel moei-

organische sound van de muziek ver-

op de 'hidden track' System Overload, een cover van Integrity.

maal naadloos op elkaar ingespeeld en

lijker afgaat. Mooie luisterplaat, met in

drinkt door de 'eeuwige' jazz-behoef-

(John Buis)

denderen eensgezind stevig door Keurig

het ABN vertaalde teksten!

aangeharkte hardcorepunk waar we nog

(Roland

natuurlijke wijze

invloeden horen (Involution en

te merken op Alms. Met interessante

moeiteloos over op punk en rock.

volgens diverse bandleden hun multi-

Blessed By Possession). Hatred mixt

songstructuren, een veelheid aan

Zolang de band zich van zijn harde

culturele wortels en de chemie, die

de diverse invloeden doeltreffend

invloeden en een stel bijpassende,

kant laat horen, blijft de muziek inte-

liedjes aantrekkelijk om naar te luisteren.

het resultaat is van de een jarenlange

door elkaar en maakt ook wel eens

rauwe stembanden houdt men de

ressant. Gedurende het eerste gedeel-

Drie keer plukken aan de snaren en hij

samenwerking. Door die chemie voor-

een uitstapje naar meer hedendaagse

luisteraar geruime tijd geboeid. De 65

te van de cd slaat de balans te

metal-sferen (The Atheist).

minuten die de cd duurt zijn zo'n

nadrukkelijk door naar ska en reggae,

Stronghold-zanger Koen Dingemans

twintig minuten te lang om in één

maar de tweede helft komt er leven in

zit sinds 2006 in de band maar is hier

keer uit te zitten, maar IT overtuigt,

de brouwerij. Het best op dreef is de

te aan hypercreatieve, ingewikkelde

voor het eerst op een cd te horen.

zoveel is duidelijk. (Daan de Mooy)

composities. Fra Fra Sound vindt op

Zijn stem houdt het midden tussen

al zorgt het punknummer Mistake ook

jaren mee door kunnen.

Dya So de balans.

een schorre strot en een grunt, en

voor de nodige opwinding en werkt

(Arjan van Serge)

(Rosanne de Boer)

past prima bij de afwis-selende death

de combinatie van ska en rock in

metal van Hatred. (Daan de Mooy)

Night Bus erg aanstekelijk. (John Buis)

Wetzels)

band in het rocknummer The Carnival

37


cd recensies

J O D Y M O O N POP/ROCK

LABERINTO, FEATURING

M A R G A R E T H A KLEINE

L A W N INDIE

M A R K & T H E S P I E S BEAT

M O O I W A R K DIALECTROCK

Never Gonna Find It In Another

OSDORP POSSE

DIALECTPOP

S i I v e r (My First Sonny Weismuller/Konkurrent)

Mark & The Spies

B o k ' M D'r O p (CNR Entertainment)

Story

BEAT

D r e k (DRC Entertainment)

Toen ik Lawn in 2002 zag spelen, was

(Screaming Apple Records)

Mooi Wark is al sinds begin jaren

JEAN PAR LETTE INDIETRONICA

(Ricli Lady Records)

The World Might Suck

Margarethe Kleine maakt prachtige

ik onder de indruk van hun melancho-

De Nederbeat is weer helemaal terug

negentig actief, maar heeft landelijk

Much Younger (e:gen beheeO

Omschreef ondergetekende hun debuut

(Djan Records)

Drentse liedjes die hier en daar aan-

lische postrock die wel wat weg had

in het Hollandse poplandschap. De

nog niet door weten te breken. Op de

Was het niet ondergetekende die onlangs zei dat het met popmuziek in

uit 2006 nog als een 'deprimerende,

Het zat er al een tijdje aan te komen: het

leunen tegen het werk van de Indigo

van Motorpsycho en Mogwai.

toon werd al gezet door The Madd,

nieuwe cd Bok 'M D'r Op wordt duide-

Friesland op het moment maar treurig gesteld is? Inderdaad dat was ik.

regenachtige zondagmiddagplaat', op

nieuwe album van metalatino band

Girls. Kleine beschikt over een pretti-

Vervolgens verschenen een jaar later

maar nu doen Mark ft The Spies er

lijk waarom. Alle goede bedoelingen

Maar dat was nog voordat ik het debuutalbum van Jean Parlette

hun nieuwe album Never Gonna Find It

Labertinto, waarvan de leden afkomstig

ge stem en de begeleidingsband

het album Backspace en de single Fix

nog eens een stevig schepje bovenop.

ten spijt ontbeert de Drentse band een

gehoord had. Want dat is, beste lezer, een klein meesterwerk. Jean

In Another Story lijkt de lucht groten-

zijn uit Venezuela, samen met Osdorp

levert prima werk. Zeer mooi is

(met Anneke van Giersbergen) die

Meerstemmige vocalen, rammelende

eigen gezicht. Het pompende ritme

Parlette is een kwartet uit Leeuwarden rondom muzikant-producer Jos

deels geklaard. Niet dat Digna Janssen en

Rosse. The World Might Suck is een ener-

Amerikaans. De melodielijn is

voor een bescheiden doorbraak zorg-

gitaren en hier en daar een lekker

van de meeste up-tempo nummers, de

Blomsma. Met behulp van een laptop heeft hij elf huis-tuin-en-keuken-

Johan Smeets nu onder een strak blauwe

gieke mix geworden van hiphop, metal

prachtig en het haast onheilspellend

den. Na een stilte van vijfjaar laat de

orgeltje. Mark en zijn Spies weten

thematiek van de teksten, het accent

liedjes geknipt en geplakt die harmonieus worden voortgedreven door

hemel spelen, maar de zwartste wolken

en latin. De talen waarin wordt gezongen

klinkende strijkje, heel vernuftig weg-

band uit Groningen weer van zich

wat er voor nodig is om een pakkend

in de stem van zanger/gitarist Bert

getokkel van een flamencogitarist (!), knisperende beats, een toetsenist

zijn verdreven, waardoor hun melancho-

zijn Engels, Nederlands en Spaans. Het

gewerkt, zorgt ervoor dat de song van

horen. En hoe. Het lijkt wel alsof

nummer te schrijven en om de hoog-

Koops, het is allemaal identiek aan dat

en een celliste. Juist deze combinatie van componenten die schijnbaar

lieke sound veel beter uit de verf komt.

album bevat naast de gewone cd ook nog

begin tot eind blijft intrigeren. De

Lawn zich opnieuw heeft uitgevon-

tijdagen van bands als de Golden

van Jovink en Normaal. Een cover van Teenagers (My Chemical Romance) is

niet bij elkaar passen, maar dat wonderbaarlijk genoeg wel doen, maakt

Jodymoon heeft nu duidelijk de kracht

een dvd met videografie, livebeelden,

Wiend heeft qua tekst iets Skik-

den. De band klinkt toegankelijker dan

Earrings, Tee-Set en Les Baroques te

Jean Parlette zo bijzonder. Goed, acts ais Looper, Mum en The Notwist

ontwikkeld om de luisteraar beet te pak-

foto's en een interview. De combi

achtigs. Een zin als 'Achter de wolken

ooit. Weg zijn de lang uitgesponnen

doen herleven. En ze doen het nog

nog verrassend te noemen, bewerkin-

deden het eerder OOK ai, maar oij ae Friezen aoet net allemaal net iets

ken en vast te houden. Iets waar ze voor-

Laberinto/Osdorp Posse is op het eerste

schient de zun, dat is zoiets waaj niks

gitaarstukken. Het viertal heeft samen

goed ook. Mark ft The Spies klinken

gen van Rosamunde (Dennie Christian)

warmer aan en dat komt de muziek ten goede. Vooral Understand is een

al in slagen bij tracks als Sleepless Laura,

gezicht misschien een niet zo voor de

met kunt' zou door Daniël Lohues

met de Britse producer Phil Vinall

energiek en vrolijk. De band krijgt

en Cum On Feel The Noize (Slade) zijn

juweeltje. Een hartveroverend liedje dat wordt opgesierd met een

A Song For Two en Your Return, een

hand liggende, maar als je naar The

geschreven kunnen zijn. Muzikaal

(Placebo, Radiohead, Snow Patrol)

goede kritieken in het buitenland,

bovenal voorspelbaar en flauw. Live

hoempapa-bas en een vrolijk fluitende Blomsma.

nummer dat niet

Het is slechts één van de hoogtepunten van dit

alleen geïnspireerd

album dat verder helemaal goed is. Much Younger

werd door de film

is in eigen beheer uitgegeven, dus kijk even op

Volver, maar ook

www.jeanparlette.nl voor informatie hoe je dit

geluidsfragmenten

album kunt bestellen, want dat is wat iedereen

uit de Almodóvar-

UKfiMTO

World Might Suck

heeft Kleine ook

gekozen voor een

met name

zal Mooi Wark

luistert ook niet zo'n

nog wel wat leu-

meer songge-

Duitsland en

ongetwijfeld een

gekke combinatie.

ke dingen voor

richte aanpak.

Japan, en 3FM

hele goede gang-

Opener

heeft ook al van

maker zijn, op cd

Downstream laat

zich laten horen.

moet de band

het direct horen:

Doe je ogen

vooralsnog

Want of je nu houdt

de luisteraar in

van metal of van

petto, zoals de

hardcore hiphop, dit

castagnetten in

zou moeten doen.

prent bevat. Een zeer fijne plaat voor elk

album blijkt een echte aanrader. Recht

In De Varte. De accordeon en de fan-

Lawn rockt! En omdat de melancholie

dicht, zet Mark ft The Spies op en

genoegen nemen met een plaats ver

(Peter van der Wijst)

moment van de week. Regen of zonne-

voor z'n raap en knoerthard.

tastisch klagende zang van Kleine

gelukkig is gebleven, zorgt Silver

waan je in de sixties. Veel inlevings-

achter zijn grote voorbeelden.

schijn.

(Gabriétta van Karsbergen)

maken dat nummer echt helemaal af.

regelmatig voor kippenvel. Hun tien-

vermogen is er niet voor nodig. En

(John Buis)

Echt geweldig is Gao Dan. Een cover

jarig bestaan kan niet beter gevierd

laat die beatrevival maar komen!

LILY KIARA

van Piece Of My Heart - bekend

worden.

(Gabriella van Karsbergen)

THE NEPHEW B R O T H E R S

POËZIE/SINGER-SONGWRITER

geworden in de uitvoering van Janis

(Peter van der Wijst)

On This Ground (SibyiSings)

Joplin, die het origineel angstig dicht

MAZZELTOV & ROLINHA

Indepentdent Gospel Sounds

benadert. (Di-LanSun)

(My First Sonny Weismultei/Konkurrent)

(Sasja de Vos)

K U B U S & BANGBANG HIPHOP

K E M P I NEDERHOP

Pie & Mash (TopNotct,)

M i x t a p e 3 . 1 (Topnotct))

Lily Kiara danst letterlijk op de dunne

Sinds de lers/Jamaicaanse Londenaar BangBang begin 2007 de

De conclusie mag nu toch wel zijn dat

scheidslijn tussen poëzie en muziek. De

samenwerking aanging met beatbouwer Kubus (Opgezwolle, Extince,

Kempi de hardstwerkende man in mixta-

Amsterdamse singer-songwriter heeft

R O K R O M DANCE

GOSPEL

M A L A D J U S T E D PUNKPOP

K R O S S KLEZMER

S e l f - T i t l e d (VeaYeaYeah Records)

Amsterdam (Fréa Records)

Het laatste album van Club Diana

Ze moesten nog eens ergens opduiken,

Mazzeltov haalde voor haar vijfde

dateert alweer uit 2004. Met

DuvelDuvel, Typhoon) is het hard gegaan. Dat ging het natuurlijk

pe-land is. 3.1 is alweer de derde in

sinds 1989 veel internationale podiumer-

The Fatty Boom Project

na het verrassend winnen van de

album ingrediënten uit balkanritmes

Independent Gospel Sound laten de

sowieso al met Kubus, maar in de aan de straatpiraterij ontsnapte

amper twee jaar tijd en geldt (net als de

varing opgedaan als danseres. In sommi-

(Supertracks Records)

Amsterdamse Winston Popprijs in

en jazz, maar ook uit muziek van

sympathieke Nijmegenaren eindelijk weer iets van zich horen. Samen met

BangBang heeft-ie zo te horen een maatje gevonden dat in hetzelf-

vorige twee) als voorproefje voor zijn

ge dansvoorstellingen gebruikt ze eigen

'Fatty Boom', dat gaat over de liefde

2001. Niet dat ze sinds dat moment

Marco Borsato en Herman van Veen.

de tempo en binnen hetzelfde denkraam werkt. Zo ligt er een jaar na

debuutalbum De Zoon. Erg verrassend is

muziek en teksten. Beweging vormt ook

voor mooie grote, volle ronde billen,

hebben stilgezeten, maar de lange

De Jiddische taal en het staccato van

het Amsterdamse Damer coveren ze

het goed ontvangen debuut Learning Curve de dubbel-cd Pie ft

Mixtape 3.1 echter niet. Haantjesgedrag

een belangrijke inspiratiebron voor haar

loopt als een rode draad door de

adem en de geleverde prestaties

Opzij, Opzij, Opzij blijken een prima

op het album Amerikaanse gospeltra-

met vrouwonvriendelijke teksten wordt

songteksten. Sterker nog: het lijkt de

diverse tracks op 'The Fatty Boom

(voorprogramma Krezip, winnaar 3FM

match. Amsterdam Huilt over de

ditionals uit de jaren twintig en der-

Mash, met maar liefst 31 nummers. En dat is dan volgens het duo

rode lijn van haar

Project', het nieu-

Buzz Award, om

jodenvervolging

liedjes. Altijd verpakt

tweede soloalbum

we album van Ro

maar wat te noe-

isjuist door zijn

materiaal werd

in de zangerige, pak-

On This Ground.

Krom. Diverse

men) en die

soberheid zo

al in 2005 op het

daad aan tracks wordt aangeboden als dank

kende flow die de

Fascinerend is dat

artiesten waaron-

Popprijs moesten

indringend datje

eigen Wellerlofi-

aan de fans die het album kopen en er al

Eindhovenaar eigen

Lily's poëzie zowel

der Longplayers,

eens hun vruch-

al bij de eerste

festival gespeeld.

doende een extra cd bij krijgen. Het had niet

is. De standaard

een sfeer van spon-

Chocolat Puma,

ten afwerpen.

noten kippenvel

gehoeven, het duo had zich kunnen beperken

mixtape-cliché's van

een strenge selectie uit 70 'ijzersterke' tracks: 'het is alsof je een kindje moet vermoorden bij elke track die afvalt.' Die over-

MMfii!*"' V^^^»\fi^

w^

vloeiend afgewisseld met gevoelige, lieve

taniteit als zorgvuldigheid uitademt.

Laidback Luke, C-Mon, Black Market

tig. Het meeste

De uitvoering

Ziedaar Self-Titled. Bang om pakkend,

krijgt. Op het album staan zowel eigen

van S.A.V.E.D. bijvoorbeeld was zo dampend dat het dak er bijna letter-

tot één cd. Ondanks die infanticide was er

brekend glas, gastoeters en schreeuwen

Haar stem heeft een heldere, maar ook

Audio en Easy Aloha's hebben op deze

klef, commercieel en trendy te klinken,

composities als fraaie bewerkingen

ff^n toch een sterker album uit voort geko-

door nummers ontbreken ook niet,

lieflijke klank en - verrassend - Lily

CD hun medewerking verleend aan de

zijn ze nooit geweest, en dus doen ze

van traditionals als Avinu Malkenu

lijk af ging. De bezieling (waar het bij

men. Het niveau is over het geheel genomen

waardoor er eigenlijk weinig nieuws

schuwt rauwe randen niet. Toch heeft ze

totstandkoming van gevarieerde crea-

daar voor deze opvolger van het

dat over schuldgevoel gaat en wordt

deze muziek om draait) die ik daar

hoog, maar alles bij elkaar genomen blijft Pie ft Mash bij deze over-

onder de zon is en de echte urgentie ont-

moeite de aandacht vast te houden

ties rond de 'Fatty Boom' vocalen van

debuutalbum uit 2003 nog even een

gezongen op Yom Kippur (Grote

hoorde, mis ik nu een beetje. Hoe

kill uiteindelijk niet echt boeien. De verder prima mix van hiphop,

breekt die de eerste mixtape wel had.

omdat ze in haar melodieën en arrange-

Ro Krom. Breaks, beats, hiphop, reg-

schepje bovenop. De dynamische,

Verzoendag). Het lied blijft niet in

mooi de nummers ook zijn, het klinkt

rauwe electro, grime en bekentenisliteratuur had baat gehad bij een

Mixtape 3.1 is simpelweg een goed

menten weinig variatie biedt. Misschien

gae, electro, techno en latin smelten

melodieuze punkpop is helemaal vol-

mineurstemming. De klezmervan

net iets te braaf. Het overkwam

echt strenge afvalrace. De beats van Kubus klinken trouwens wat

meer-van-hetzelfde-warmhoudertje voor

komt dat doordat ze veel - zelfs de mix -

vanuit verschillende muzikale achter-

gens het stramien gemaakt en klinkt

Mazzeltov is veranderlijk als het

Meindert Talma op Nu Geloof Ik Wat

lieflijker dan voorheen, al blijft dat natuurlijk een kwestie van grada-

het album dat dit jaar moet verschijnen.

in eigen hand houdt en daardoor weinig

gronden samen en zorgen ervoor,

net zo plezierig in het oor als nietszeg-

Nederlandse weer. Het tempo stijgt

Er In De Bijbel Staat vorig jaar ook al.

tie en gewenning. Donker qua stemming en kaal en to the point is

Een album waar de Kempi-fans reikhal-

aangescherpt wordt door anderen. Op de

ondanks het gebruik van eenzelfde

gend, maar in ieder geval heel vakkun-

sneller dan de temperatuur bij onver-

Maar al met al een mooi zoethouder-

deze hiphophybride nog altijd. Maar met hier en daar vrolijke uit-

zend naar uitkijken.

cd zijn wel twee gastmuzikanten hoor-

uitgangspunt, dat de muziek op de CD

dig in elkaar gezet en gespeeld.

wachte zonnestralen.

tje, want in mei verschijnt weer een

baar onder wie Felicity Provan op cornet.

tot het einde blijft boeien. Dansbare

(Arjan van Sorge)

(Rosanne de Boer)

echt nieuw album van Club Diana.

(Rosanne de Boer)

energie die 'funkt' en 'groovet'.

stapjes - zelfs! (Arjan van Sorge)

(Maarten Gulickx)

(Peter van der Wijst)

Schudden maar met die billen! (Yvonne van Amersfoort)

38

39


cd recensies

^

OKIESON

AMERICANA/COUNTRY

PRIDE RUNS DEEP

PERCEPTIE

SENSUAL

BRAZILIAANSE JAZZ

cd kort

Tomorrow's Gone (sivox)

NEDERHOP

HARDCORE

S a l v e (Foreign Media Jazz)

Okieson neemt de tijd. Bijna een jaar

Perceptie

T i l l O u r D y i n g D a y (eigen beheer)

Als je als conservatoriumstudente

V I X Y POP

THE

waren de Nijmeegse muzikanten met hun

(Eigen beheer)

De liefde voor Rotterdam zit diep bij

voor je tweede album gastbijdragen

The Przewalski Medley

R E A D I N R E V E R S E (eigen belieer)

debuutalbum bezig. Perfectionistisch zijn

Wegens ziekte van zanger Flo de Haan

D R I F T POP/ROCK

Utrecht lijkt steeds meer het kloppende

Pride Runs Deep. De laffe daad om de

ontvangt van grote namen als Eric

(eigen beheer)

ze vooral als het om de sfeer, de klank-

hart te worden van creatieve

stad in de bange meidagen van 1940

Vloeimans, Lilian Vieira (Zuco103) en

The Przewalski Medley is het eerste

heeft de band besloten er een punt

R A C O O N POP

kleur gaat. Een verkeerde noot, onbe-

(hiphop)muziek in Nederland. C-Mon ft

plat te bombarderen, schreeuwt om

Anton Goudsmit (New Cool

wapenfeit van deze band die niet min-

achter te zetten. Dit album Read in

Before You Leave (PIAS)

doelde ruis of vogelgezang vlakbij hun

Kypski, Illicit, 207, Nobody Beats the

een nummer, moet de band gedacht

Collective) doe je het goed. Sensual,

der dan acht leden telt. Opgewekt en

Reverse werd in 2005 al opgenomen,

Op de dag dat het nieuwe album van Racoon werd uitgebracht, was

opnameruimte in de Ooypolder wegpoet-

Drum en Keynote Speakerz zijn slecht

hebben. Het resultaat is Rebuilding

de band die Eva Kieboom samen met

vrolijk begint Vixy met het nummer Tid

maar ziet nu pas het licht wegens

het al goud. Het moge duidelijk zijn, sinds het verschijnen van

sen, doen ze niet. Je hoort de vogels in

een paar namen van een schier onuitput-

The Broken Foundation, compleet

studiegenoot Emiel van Rijthoven

My Lover en de aanwezigheid van

bovengenoemde reden. Try Again is

Another Day uit 2005 is Racoon weer back on track en een van

het nummer Tomorrow's Gone over het

telijke bron van talentvolle artiesten.

met samples van een luchtalarm,

oprichtte, speelde bovendien al op

trompet en saxofoon spelen daar een

eerder als single uitgebracht, maar verder is het allemaal nieuw materiaal.

Neerlands populairste bands. Het kan raar lopen, want een paar jaar

aanbreken van een nieuwe dag. Bij een

Sinds kort is er zelfs een verzamelsite,

overvliegende bommenwerpers en

North Sea Jazz. De bandleden gaven

belangrijke rol bij. Vixy speelt pop met

geleden liep zanger Bart van der Weide nog letterlijk achter de vuil-

tweede luisterbeurt ontdek je meer van

www.habek.nu, waarop alle info over

radiofragmenten over de invasie van

daarnaast diverse optredens met

invloeden van ska en reggae. De groep

Het album begint sterk met catcy up-

niswagen. Het nieuwe album Before You Leave moet het succesver-

dit soort sfeerversterkers. Okieson werkt

deze artiesten te vinden zijn. PerCeptie

de Duitsers. In het artwork van de cd

Wouter Hamel. Sensual is gespeciali-

klinkt niet als de zoveelste band, maar

tempo popliedjes met een rockrandje.

haal van Racoon doortrekken. De vier Zeeuwen zullen met deze nieu-

op het album met diverse gastmuzikan-

pas prima in dat rijtje. De beats van Inf

zijn ook nog eens foto's verwerkt van

seerd in exotische mixen van diverse

weet muzikaal origineel uit de hoek te

Maar er staan ook meer intieme num-

we plaat de vaste fanschare niet teleurstellen, maar zullen aan de

ten, maar kiest wel bewust voor sober-

zorgen voor een soulvolle basis waarop

het in puin gebombardeerde centrum.

Braziliaanse stijlen, jazz, lounge,

komen. Niet alleen de blazers, maar

mers op waar The Drift haar gevoelige

andere kant weinig zieltjes winnen. Want de nieuwe van Racoon

heid, voor een organisch in plaats van

de flow en stem van PerCeptie uitstekend

De muziek dan: die is niet origineel,

swing en reggae. Alle nummers zijn

ook de toetspartijen zijn van toege-

kant wil laten zien. De melodielijnen

klinkt als Racoon. Geen gekkigheid of koerswijziging. De band gaat zo

mechanisch geluid. De liedjes klinken als-

tot zijn recht komen. Hoogtepunt is

maar dat verwacht ook niemand van

door Eva en Emiel geschreven op

voegde waarde. Een band met veel

zijn niet overal even sterk, maar Read

als dat zo fraai heet 'voor het liedje' en doet dat op een serieuze toon.

of ze in de Ooypolder tussen de vlaaien

Overgeleverd met een bijdrage van Colin

een hardcoreband. Aardig is wel de

Stevie Wonders 1 Can't Help It na. De

potentie.

In Reverse is aan puik album geworden.

SPEELMAN & SPEELMAN

^

^

IHKl

^°"'^^'' opsmuk zijn er twaalf akoestische liedjes

van de donkere

op plaat gezet. De opener Good And Ugly is

Galloway-runderen

^ ^ ^ B

sterk en ook Mrs Angel is melodieus heel aan-

gerijpt zijn.

l

stekelijk. Dan zakt de boel even in om weer op

Sebastiaans warme,

te bloeien met Clean Again: simpel, maar o zo

verweerde stem

prachtig. Tegen het einde van de plaat hoor je

onderstreept dit

'^^^L

^ ^ ^

iAcböit

«»i

Benders (Kyteman)

afwisseling tus-

raptekst van

op trompet. Deze

sen beide zan-

Salve Soul komt

P U B L I C EYE ROCK

debuutplaat is een

gers. Alle num-

van de hand van

Move On (eigen beheer)

NEDERLANDSTALIG/POP

heerlijk album dat

mers zijn lekker

Lilian Vieira. De

Public Eye uit Deventer speelt stevige

Oog Van De Orkaan (ne Alternative)

de komende dagen

mee te schreeu-

liedjes liggen

rock, ook al doet het intro van Lost

Oog Van De Orkaan is het debuutalbum

nog wel op repeat

wen, dus ik denk

prima in het

anders vermoeden. De cd opent met

van de broers Daan en Joost die al een

meer moois als Lucky All My Life en My Town.

gevoel. Een prachtplaat voor liefhebbers

zal staan.

datje Pride Runs Deep gewoon live

gehoor, maar de cd blinkt niet uit in

een rustig pianostukje dat als een rode

paar jaar als Speelman ft Speelman

Maar het is al met al te weinig. Te veel liedjes

van ongepolijste country.

(Maarten Gulickx)

moet zien.

originaliteit. Toch lukt het Sensual

draad terugkomt in het nummer Maar

door het leven gaan. Het duo doet

zijn simpelweg te saai en spreken niet tot de

(Rosanne de Boer)

(Peter van der Wijst)

wel een cd lang de aandacht vast te

al snel komt de ware sound van Public

denken aan Acda ft De Munnik en

houden, vooral door Eva's warme,

Eye bovendrijven. Gitaarsalvo's voeren

Veldhuis ft Kemper, artiesten die pop-

verbeelding. Before You Leave is zeker geen slechte plaat, maar is over

R.B. P I N E

de hele linie niet spannend genoeg. Een fris en up-tempo gitaarnum-

O R A N G E GLOW INDIE

POP

THE RHYTHM CHIEFS

zwoele stem en het vrolijke karakter

de boventoon, maar nergens wordt het

liedjes schrijven die het in het theater

mer als Feel Like Flying had het album afwisselender gemaakt en de

The Magic Tale of Flying Kite In

Disintegrate

ROOTS

van de muziek.

schreeuwerig. Het songmateriaal blijft

zo goed doen. Om ze te typeren als een

droevige nummers meer aandacht gegeven.

The Animal Kingdom

(eigen beheer)

Ships Of Wonder (Cooi Buzz)

(Rosanne de Boer)

toegankelijk, maar de kwaliteit is in

slap aftreksel is te makkelijk. Daarvoor

(Arnold van Huet)

(My First Sonny Weismutier/Konkurrent)

R.P. Pine is de schuilnaam van Abi Borcic.

In de jacht op jong talent stuitte Cool

veel gevallen lastig te ontdekken.

zijn de liedjes te goed. Het duo wisselt

Deze muzikant is geboren in Kroatië. Hij

Buzz in 2006 op dit rootstrio uit

S H A N E S H U POP

Michiel heeft een vrij modaal zangge-

liefdesliedjes af met meer beschou-

Shane Shu (V2)

luid en spannend of interessant met

wende stukken. Maar meer doorspekt

Aan dovemansoren gaat zelfs het

woonde vijfjaar in Australië en opereert

Dordrecht. Met een gemiddelde leef-

moeite doen om te zeggen dat Orange

nu al jaren vanuit Breda. Vier jaar gele-

tijd van zeventien (!) jaar verzamelt

Stop het album van Shane Shu in je

verrassende arrangementen wil het

met humor dan een opgestoken vin-

Glow een prachtalbum heeft gemaakt?

den debuteerde de gitarist met het

het drietal louter positieve kritieken.

cd-speler en je speakers veranderen

maar niet worden. Enthousiasme en

gertje. Ook al zijn de teksten soms wat

J W R O Y NEDERPOP

Het zal de band rondom zanger-gitarist

album Soup en nu is daar dus zijn opvol-

Ships Of Wonder is inderdaad een

acuut in bellenblaasmachines. Voor

talent zijn aanwezig, maar resulteren

flauw, over de hele linie is het niveau

J W R o y (Munich)

Eric Hoogeweg uit Deventer wel net zo

ger Disintegrate. Buiten dat hij zelf ver-

prima debuutplaat te noemen. Vuige

wie dit beeld nog niet genoeg zegt:

nog niet in een indrukwekkend schijfje.

boven het gemiddelde.

Een sterrenparade van jewelste, zo veel BN'ers heeft zelfs Peter

vergaan als Furtips, Gitbox! en King Me;

antwoordelijk is voor alle nummers, heeft

Texasblues vormt de hoofdmoot,

Shane Shu maakt muziek van het

Koelewijn nooit op één geluidsdrager weten te krijgen! Ilse de Lange,

totaal genegeerd door het grote publiek.

R.P. Pine ook praktisch alle instrumenten

maar Ships Of Wonder herbergt ook

luchtige soort. Simpel en vrolijk. Alsof

Rick de Leeuw en Guus Meeuwis (samen in één liedje en op één

Doodzonde, want The Magie Tale of

zelf ingespeeld. Hoewel hij eigenlijk een

verschillende rootsgeoriënteerde

het leven één lange, zonnige vakantie

foto!), BJ Baartmansen JB Meijers, het zou bijna lijken of JW zelf niet

Flying Kite In The Animal Kingdom

singer-songwriter is, klinkt hij als een

songs, waarin country, rockabilly en

is. Het laatste vooral door de

mooiste plaatje voorbij. Dus waarom

meer aan bod komt. Maar zover laat de man

(schrik niet, een

het natuurlijk niet komen. De liedjes zijn

conceptalbum) staat

onmiskenbaar van zijn hand, ook al heeft Rick

vol met charmant

de Leeuw een handvol teksten geschreven,, en

rammelende pop-

zijn warme stem, hees maar duidelijk, voert

liedjes (Something

overal de boventoon. De liedjes zijn stemmig

Sinister) en verstilde

(teksten Arnold van Huet)

blues heerlijk

Caribische sound

maar een oogje toe. Voor kritische

van een aantal

samenvallen.

die op verschil-

zuurpruimen is de plaat immers toch

doorgewinterde

af met stevige

Jammer alleen

lende nummers

niet bedoeld.

muzikanten uit

gitaarnummers. Zijn

van de wat mat

terug te horen is.

(Sasja de Vos)

de skawereld en

band. Ingetogen ''•^^SS nummers wisselt hij

.,i| songs zitten goed doortimmerd in

klinkende pro-

Hoewel de eerste

ductie waardoor

track Less Is

ver daarbuiten. Zo doet Mark

SKAGUITAR SKA

maar veelal tamelijk vrijblijvend, en doen het

luisterjuweeltjes (The Other Day). Met

elkaar en klinken melodieus door de bank

het eindresultaat soms wat flets

More getiteld is, lijkt dit niet het

More Ska, More Guitar

Foggo de vocalen op het zwoele

vermoeden rijzen dat Roy vorig jaar veel inspi-

dank aan producer Corno Zwetsloot en

genomen erg goed. De tracks Most

overkomt. Hoogtepunt is het

devies van deze band. Naast het feit

(Eigen beheer)

Becalmed. Floating is een lekkere

dat ze eruit zien als de minder extra-

Terribly Ordinary Twist OF Fate en If You

medleyachtige en afsluitende Chiefs

Skaguitar is een project van Bob van

instrumentale skatrack met vette

Guus Meeuwis, die hem daarbij wel even twee nummer-1-hits ople-

samples klinkt het allemaal ook eens wat

Reason With Your Heart zijn daar tref-

waarin rasgitarist Dusty Ciggaar

vagante broers en zussen van The

Houten en Gerben Rienk Visser, twee

gitaarriffs en lang uitgesponnen

verde. De hoofdprijs gaat daarom naar producer JB Meijers, die met

dwarser (lees spannender) dan je in eer-

fende voorbeelden van. R.B. Pine zit met

zowel Johnny Cash, Brian Setzer als

Scissor Sisters, is ook hun muziek

muzikanten die hun sporen onder

gitaarsolo's. In Korus soleren de gita-

zijn weergaloze spel en zijn geoefende oren de melancholie op deze

ste instantie van deze muziek zou ver-

dit album boven het gemiddelde en ver-

Freddie King in zich weet. Cool Buzz

voorzien van de nodige opsmuk. Zo

meer verdienden met Mark Foggo's

ren over een prettige reggaebasis.

plaat precies de juiste toon weet te geven. Soms met overvloedige,

wachten. In Engeland zou een label als

dient daarom een groot publiek.

heeft opnieuw een ongesiepen dia-

maken ze veelvuldig gebruik van

Skasters en Rude Rich ft The High

Hoogtepunt van de plaat is het sub-

maar nooit overdadige partijen en met als hoogtepunt het minimale

Domino om Orange Glow vechten. Hier

(Arnold van Huet)

mant in de garage.

geluidsfragmenten en de diverse

Notes. Nadat ze in 2001 al een mini-

tiel swingende Damn Right met de

arrangement van het mooiste liedje van de plaat. Tijd, dat met alleen

zal de band moeten schreeuwen om aan-

(Ferenc Kooien)

mogelijkheden die de computer te

cd uitgebrachten, besloten ze vorig

sprankelende vocalen van

banjobegeleiding misschien nog wel mooier was geweest. Was ook

dacht. Zegt het voort dus.

bieden heeft. Zaken die soms een

jaar alle andere activiteiten te stop-

Karmakonga-zangeres Maikey Red.

een mooie titel voor het album geweest.

(Peter van der Wijst)

beetje afbreuk doen aan het geheel,

pen en zich volledig te richten op het

More!

maar ach, het is een plaat met een

uitwerken en opnemen van nieuw

(Mare Baronner)

knipoog, dus knijpen we hier ook

materiaal. Ze kregen daarbij de hulp

ratie heeft verzweet op de succesplaat van

(Roland Welzels)

het gebruik van toetsen, strijkers en

41


SLEEPINGDOG

YES-R

POP

Zakenman 2

dvd .censies

NEDERHOP

Polar Life

(

WILLY ALBERTI

DIVERSEN

McLean en het warmbloedige spel van de vier bla-

(Zeal)

Om te benadrukken dat de titel van zijn

NEDERLANDSTALIG

POP/REGGAE

zers. Ook in de meer rustige stukken blijft het bij-

Zijn Mooiste Liedjes

Doe Maar de Popmusica 1

zondere samengaan overeind. De gestaalde spreek-

(Albert!

(Uni^rersal)

SPEC)

De Nederlandse Chantal Acda opereert

tweede album niet zomaar uit de lucht

vanuit België en brengt ons het album

gegrepen was, heeft Yes-R een aardig

Polar Life. Het album kwam tot stand tij-

handigheidje bedacht. Kopers van zijn

Het wordt een mooi

dens haar zwangerschap en om haar

album Zakenman kunnen nu namelijk

rijtje hoor! Naast mijn

nageslacht niet te veel herrie mee te

gratis Zakenman 2 downloaden. Eerste

dvd's van Johnny

S C R A M C BABY

geven, heeft ze er voor gekozen om een

video van dit album Dubbel O (met cult-

Jordaan, Tante Leen en

ALTERNATIVE

heel ingetogen album te maken.

held Sjaak) is een ode aan Amsterdam-

Johnny Meijer kan ik

Eau De Vie

Zondagavondmuziek. Zoiets. Maar dan

Oost en was met name op internet een

weer een prachtvol

(Excelsior

wel op niveau. Minimalistisch gebracht

grote hit. Inhoudelijk en creatief is het

schijfje in de kast zet-

Na het verschijnen van The Thing That Wears My Ring vorig jaar l<omt

in een haast melancholische setting. Het

album niet opzienbarend, maar dat is

ten; het bijna drie uur

Scram C Baby nu met een liveplaat getiteld Eau De Vie. De

klinkt flauw, maar Polar Life is een album

ook niet wat Yes-R nastreeft. Hij heeft

durende overzicht met

Amsterdamse veteranen hadden er nog geen, dus waarom ook niet.

waarvan je houdt of juist niet. Kleine

zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot

liedjes uitgevoerd door

De plaat werd in de herfst van vorig jaar opgenomen in het hoofdste-

kans dat Acda hiermee de brede midden-

een allround entertainer die net zo

Willy Alberti.Alberti

delijke Paradiso en bevat vijftien nummers in krap veertig minuten.

groep naar zich toe weet te trekken. Ze

gemakkelijk acteert (de film 'n Beetje

doet meteen zijn naam als Amsterdamse 'Tenore

Deze vormen een overzicht van vijftien jaar Scram C Baby: een goed

fluistert bijna elk nummer persoonlijk in

Verliefd behaalde de gouden status) als

Napolitano' eer aan als we kijken naar een medley

Waar gaat het verhaal over? De setting is begin

Recordings)

Enferiainment)

zang in steenkolenengels van GW Sok komt ook nog

J..

0

| t f 4 ^l i 1 ^1 iBLiii^ 1 l^u

^

2

De popmustcalSl Htnnr ViwntBn «n Emst Jantz

Nederland is nog

af en toe om de hoek kijken, net genoeg om het leuk

lang niet Doe Maar

te houden. De filmopnamen zijn adequaat maar ver-

moe. Zo blijkt. De

der niet heel bijzonder en de scènes geschoten tij-

band staat van de

dens de repetities lijken nogal overbodig.

zomer twee keer in

Waarschijnlijk wilde de filmmaker daarmee de inter-

de Rotterdamse Kuip

actie tussen de muzikanten laten zien, maar dat

en vorig jaar trok de

gebeurt slechts sporadisch. De live opnamen zijn ook

musical volle zalen.

niet spectaculair qua vormgeving, maar het plezier

Doe Maar de

van de muzikanten en het publiek maken alles goed.

Popmusical is

De elf tracks zijn eerder als cd verschenen op Terrie's

geschreven rondom

Terp Records.

de hits van de groep.

(Arjan van Sorge)

klinkende band met lekkere songs.

je oren, op de

albums maakt.

van zijn Italiaanse successen. In een lekker knullig

jaren '80. Janis (Kim-Lian van der Meij) woont

Eau De Vie is een uitstekende manier

achtergrond klinken

'Catchy' lijkt het

decor zien en horen we hem prachtig zingen over La

samen met haar moeder Flora (Lenette van Dongen),

ROCK

om de band te leren kennen, mocht je

gitaar en piano. Er

toverwoord te zijn,

piu bella del mondo en Carolina Dai. Moeiteloos

een alleenstaande vrouw die in de jaren '70 is blijven

Ajovink

nog nooit een nummer van ze hebben

wordt wel een

want het album

zingt hij in diezelfde tijd (begin jaren 60) een medley

hangen. Janis heeft net haar diploma van de middel-

(Tante Riky Records)

gehoord, want het geeft een aardig

inspanning van je

staat vol aansteke-

met liedjes van Max Tak, componist uit het begin

bare school. Samen met haar vriendin Alice (Dorien

overzicht van wat de band in zijn

gevraagd, want het

lijke zangerige ref-

van de vorige eeuw. Dan via de Jordaan-klassieker

Haan) piekeren ze wat ze moeten doen. Omdat ze

Nederland naast BZN

thuis het geluk niet kunnen vinden, besluiten ze op

ook een klein beetje

JOVINK & T H E V O E D E R B I E T E L S

In 2007 nam

zijn geen kant en klare brokken die je

reintjes die naar drie keer luisteren mak-

Oh Mooie Westertoren gauw door naar het eerste

de band nog nooit beter heeft geklon-

komen aanwaaien. Als je het album in

kelijk mee te zingen zijn. Dit album zal

duet met zijn dochter Willeke. En wat zijn die twee

kamers te gaan. Ze komen terecht in het optrekje

afscheid van Jovink Et

ken dan hier, maar dat is misschien

één keer beluistert, ligt eenzijdigheid op

het vast goed doen op de middelbare

goed samen zeg! Timing, gevoel, uitstraling; hartver-

van Rits (Daniël Boissevain). Kortom, deze musical

The Voederbietels. Een

de loer. Qewoon af en toen een nummer

scholen, hoewel de opgepitchte sample

warmend. Gelukkig staat de dvd er vol mee.

draait om relaties, keuzes en volwassen worden.

klein beetje, want een

opzetten en er dan echt voor gaan zitten.

van Hou me Vast van Volumia! wel een

Vervolgens wordt de rest van de zwart/wit-periode

Goed spel, goede muzikanten en een reeks hits. Een

paar keer per jaar zal

tragisch dieptepunt is. (Maarten Gulickx)

afgewisseld met Nederlands en Italiaans repertoire,

musical met vaart en humor die je terugbrengt naar

de band optredens

inclusief een duet met neef Johnny Jordaan. Dan

de jaren '80.

blijven geven. Maar

Y O U N G SINATRAS JAZZ

breekt de kleur-periode aan. We krijgen louter

(Arnold van Huet)

This Day!

Nederlandstalig repertoire te zien op één liedje na.

(Coast to Coast)

En dat ene lied is het onwaarschijnlijk mooi gezon-

T H E E X & GETATCHEW M E K U R Y A

Très.B is een uit in Nederland afkomstige

Young Sinatras zijn negen gedreven

gen E Lucevan Le Stelle. Tranen in mijn ogen, kip-

+ GUEST

N O B O D Y BEATS T H E D R U M

opererende band met een internationale

muzikanten met een voorliefde voor

penvel. Maar ook de klassiekers De Glimlach Van Een

PUNK/JAZZ

een groots afscheidsconcert gegeven.

ELECTRO/BREAK'BEATS

bezetting. Thuisbasis is Maastricht. De

Frank Sinatra, die muziek maken in de

Kind, Oh Zwarte Zigeuner (glansrol voor Harry de

11 (etiiio-punk) songs

Achtergrondzangeressen, confetti kanonnen,

Beats Work

band is opgericht in 2004 en maakt

geest van The Voice en dit uitvoeren in

Groot), De Dievenwagen en Niemand Laat Zijn Eigen

IRiKli

(100%

muziek die doet denken aan PJ Harvey en

een hedendaags jasje. Naast interessant

Kind Alleen laten mij niet onberoerd. Verder een

Deze film van de Franse

wordt erbij gehaald. Maar natuurlijk draait het hier

Het Utrechte trio Nobody Beats The Drum won in 2003 de Grote Prijs

Björk. Gezicht van de band is

eigen werk (This Day, She's Got It So,

duet met Hazes via een scherm, zo ongeveer als dat

regisseur Stephane

vooral om de Jovinks zelf Het optreden geeft een

van Nederland, maar bracht sindsdien alleen een EP uit. Nu is er dan

zangeres/bassist Misia Furtak. Haar stem

Harlem Walk) bevat de cd de nodige

deze zomer gaat plaatsvinden in de Arena met

Jourdain doet verslag

dwarsdoorsnede van het repertoire van de band,

covers. De keuze van deze covers is ver-

artiesten die een duet met Hazes gaan doen.

van de samenwerking

waaronder het ultieme afscheids-anthem Jovink Rot

Conclusie: een door Tonny Alberti, die overigens ook

tussen de doorgeëvolu-

Op. Tja, humor, ironie en relativeringsvermogen kan de band niet ontzegd worden. Wanneer Geven Wi-j

mars heeft. Je zou bijna zeggen dat

weer wat overdreven. Dit is Scram C Baby ten top, met heerlijk rammelende nummers en uitstekende gitaarrock. (Gabnélla van

(Arnold van Huet)

Karsbergen)

TRES

B

INDIE/ROCK

Scylla and Charybdis (Eigen

Halal

Records)

eindelijk Beats Work, een heftig schijfje vol vette beats, inventieve

beheer)

zorgt in combinatie met de semi-

AJO/lMK

om het slopende toeren af te sluiten, werd eind oktober 2007 in het Gelderse Laren

Manager Nijman en natuurlijk Tante Rikie, alles

Mii^imip)

samples en freaky geluidseffecten. Er

.ikoestische begelei-

rassend. Al zijn ze

is overduidelijk veel aandacht besteed

Jing voor een sfeer-

niet allemaal even

nog te zien is in een duet met zijn vader, prima

eerde punkband The Ex

aan de gedetailleerde productie van

vol en warm geluid.

geslaagd, de keuze

samengestelde dvd met een goede beeld- en geluid-

en de eveneens legen-

De Strijd Op? zal Gijs Jolink, gezien z'n gezondheid,

deze cd. Maar dit is gelukkig niet ten

Melancholische pop

van de covers is wel

kwaliteit, een tracklist in de hoes met duidelijk data

darische Ethiopische

ongetwijfeld met gemengde gevoelens gespeeld

koste gegaan van de jonge honden-

zoals die gemaakt

verrassend te noe-

en herkomst van de beelden en een biografie van

saxofonist Getatchew

hebben. Hoogtepunten zijn er te over. Toch mag GVD

energie die NBTD ook live zo'n te gek-

hoort te worden.

men. Zo klinkt ope-

Willy. Hoogste tijd voor een beeld van Alberti op het

Mekurya. Mooi dat zul-

niet onvermeld blijven; Hendrik Jan Bökkers zichzelf

ke uiteenlopende

op piano begeleidend, prachtig ondersteund door

ke band maakt. Opener Beats Work

Onlangs was het viertal ook al Hollandse

ner People Are Strange (The Doors) ste-

Johnny Jordaanplein. En dan een dvd over Manke

zet meteen de toon met hectische

Nieuwe bij 3voorl 2 dus het begin is er.

riel en gelikt. Veel beter zijn de bewer-

Nelis, want die ontbreekt nog in mijn kast.

artiesten (ze spreken

ingetogen saxofoonspel. Dat de band dicht bij z'n

eikaars taal nauwelijks en verschillen nogal in leef-

fans en het echte leven staat, wordt duidelijk bij de

Nu is het zaak om dit album onder de

kingen van Piek Yourself Up (van de film

pakkende synthesizerriff. Quit Your Job, waarvan ook een mooie clip is

aandacht van zowel pers als publiek te

Swing Time, uit 1935) en Higher Ground

tijd) ooit bij elkaar gekomen zijn en dat de combina-

ontroerende beelden aan het eind van de backstage-

gemaakt, klinkt als een opgevoerde versie van de Propellerheads en in

brengen en dan lekker veel te gaan spe-

(Stevie Wonder). De timing, de Sinatra-

tie doel treft. 'De Leeuw van Ethiopië' (1935) scheurt

rapportage. Met Jovink verdwijnt een van de meest

Kwikkestylers gaan de drums steeds verder door de distortion. Beats

len. En dan moet het helemaal goed

achtige zang, de bijdragen van de bla-

er evenals zijn Zaans/Amsterdamse collega's stevig

ondergewaardeerde dialectbands van Nederland.

Work is wat mij betreft geen plaatje om thuis even lekker bij te

komen met Tres B.

zers, het klinkt fris, verzorgd en met

op los. Mekurya, The Ex en een stevige (blanke) bla-

Ajovink is dan ook een feest met een lach en een

relaxen, maar voor de dagelijkse afreageermomenten en voor op de

(Gabriélla van

beats, vocoderstemmetjes en een erg

(Rudi de Graaff)

gevoel voor muzikale historie. Het

zerssectie knallen er vanaf de eerste, ongewone

traan.

dansvloer is dit een erg lekkere cd! Ik hoop dat de heren wat tijd in

afsluitende Billie Jean (Michael Jackson)

maatsoort op los in een zinderende mix van afropol-

(John Buis)

hun drukke agenda kunnen reserveren om deze plaat goed te promo-

onderstreept het boeiende, eigenzinnige

ka, hoekige polderpunk en pompende hotellounge-

ten en nog meer vette live shows te doen!

karakter van Young Sinatras.

jazz. Geweldig hoe het overbekende, staccato

(Mare

(John

gitaarspel van Terrie en Andy Moor aansluit bij de

Baronner)

Karsbergen)

BUIS)

doordenderende ritmesectie van Katherina en Colin 42

43


demontage Demo van de maand

demontage kort

BURN THE IRIS

METAL

GOLDEN RECEIVERS

POP/ROCK

POP/FOLK

D e m o (www.iomax'music.nl)

P r o m o 2 0 0 8 (www.pioneersoflove.com)

Het Volgende Hoofdstuk)

N o S u n s h i n e In T V

JUNEINDECEMBER

Eindhoven RockCity ramt het er bij

Vrolijke pop/rock met een serieuze

Inf

Redelijk ontoegankelijk maar met een

Mooie, melancholische synthesizer-

(www.amazingventjes.nl)

(www.myspace.com/notshakespeare)

ROCK

monde van Burn The Iris gelijk maar

ondertoon u i t het Utrechtse, gemaakt

(www.bealsbroke.com)

krachtige, sobere uitstraling - dat zijn

pop/rock van een viertal jonge m u z i -

Rapper FaZe! En beatmaker Mantis

Bij deze pop/folk band uit

Corntendon

even i n : als het om stevig spul gaat,

door vier enthousiast en gedreven

Het Amerikaanse label Beats Broke

de woorden die gelijk te binnen schie-

kanten uit Drenthe. Haast niet te

doen met hun derde cd wederom een

Leeuwarden en Groningen draait het

(wwv.'.juneindecember.com)

dan spreekt de stad in het lager gele-

spelende jongens. In een eerdere f o r -

(Austin, Texas) heeft zich al o n t f e r m d

ten bij alleen nog maar het bekijken

geloven dat ze er nog maar een jaar-

poging de (Groninger) hiphop een

om zanger/gitarist Jurrie Meulman.

HIPHOP

Het eerste nummer van het vijftal uit

gen deel van Nederland nog steeds

matie waren ze al vanaf 2003 bezig,

over d i t uiterst capabele duo u i t U-

van de prachtige verpakking van deze

tje mee bezig zijn, zo hecht, zelfver-

niveautje hoger te tillen. Toffe samp-

Van zijn hand vlakke liedjes en rede-

Assen/Groningen l(nalt er direct i n :

een duchtig woordje mee. En zeker

maar in deze bezetting zijn ze pas

t o w n . Een merkwaardig feit voor

cd. Hier is over nagedacht en hard aan

zekerd en perfect klinkt het allemaal.

les, nogal binnensmondse rap, stijve

lijk overtuigende zang, die helaas hier

tussen hemelse zang en maniakaal

met de anarchistische, losgeslagen en

twee jaar bijeen. En dan maken ze

Nederlandstalige hiphop, maar m i j

gewerkt. Laat dat nou helemaal in

Beangstigend bijna... Zelf rept de

oldskool beats, aansprekende teksten

wat wegzinkt en daar over alles heen

geschreeuw knoopt de band ook nog

spannende metal van dit vijftal is het

dus vlotte, leuke en plezierige liedjes

hoor je niet klagen als ze straks alle-

overeenstemming zijn met het karakter

band van hitgevoelige composities,

- het kan.

knauwt.

eens w a t metal, jazz en progrock vast

vet genieten. Opgefokt als de neten,

die soms flink uit de bocht scheuren;

maal Nederlands willen spreken aan

van de muziek. Lomax is een viertal uit

en verrek, laat ik dat nou ook hebben

aan hun vet-romige versie van rock.

strak als de hel, afwisselend als een

dan gaan alle registers open en gaat

de overkant van de oceaan. Maar

Tilburg waarvan de meeste leden eer-

willen schrijven. Bij zoveel duidelijk

ANDERS NIEMAND

En dan nog piano, dat is al helemaal

achtbaan - geen moment wordt

het even lekker loos. Doorsnee

goed, de oldskool aandoende neder-

der in de progressieve mathmetalband

talent en overtuigd zijn van eigen

D o e W a a r Jij V o o r S t a a t

ROCK

een buitenbeentje in soortgelijke

onbenut gelaten om een stevig en

muziek willen ze niet maken, daar is

hop van het tweetal mag er zijn. De

Sq;rl speelden. Ze zijn op de ingeslagen

kunnen stokt haast het recensenten-

(www.andersniemand.nt)

Jettison & The Overboard

muziek uit deze categorie. Contrast,

gevarieerd geluid neer te zetten. M e t

al genoeg van en gelijk hebben ze!

rap is nogal eentonig en blijft veelal

weg voortgegaan: hoekige, vakkundig

getik op het toetsenbord. Maar laat ik

Alien (teksten) en Spa (beats en

Guitar-Ensemble

dat is het waar het allemaal om lijkt

hoorbaar enthousiasme en hoge

Het lukt ze trouwens aardig om voor-

in dezelfde groef hangen, maar ener-

berekende blokken muziek volgen

toch nog een poging wagen. De lied-

gitaar) zijn sinds 2006 bezig met een

(www.pascalwaisapy.nl)

te draaien bij deze groep. De good

urgentie w o r d t er op los gebeukt, om

spelbaarheid o f gezapigheid te voor-

veert w e l ; de teksten zijn iets anders

elkaar genadeloos, trefzeker en zeer

jes zitten goed in elkaar, de i n s t r u -

soort hiphopcrossover. Beetje wazige,

Instrumentale progrock uit Breda en omgeving, met een glansrol voor

,,j-(''''t)?l en ligt er duimendik bovenop: Kris R' •'•yèsseur is de engel die het hoofd en 'haar elegante pianospel In het

44

NOT SHAKESPEARE

De Avonturen van K a p a b e l e n

slechts hier en

komen - nooit

dan anders en de

d a a r o p een rustig

een vervelend

moment w a t in te

moment. Behalve

kakken. Dan valt

dan misschien in

de concentratie blijkbaar even

PASCAL S A N D R O

HIPHOP

WAISAPY

verzorgd op. Vier

menten en zang

sterk wisselende opnames, met onaf-

refreintjes blijven

mannen die weten

zijn helemaal op

fe gitaarpartijen en magere vocalen,

Pascal Waisapy op lyrisch voortvlie-

hangen.

wat ze uit hun

elkaar afgestemd

maar hier en daar ook redelijk hecht

dende elektrische gitaar. De lessen

Bietbouwer en

instrumenten kun-

en het geheel is

doortimmerd.

van Robert Fripp indachtig vliegen de

de gevoeligere

mede-MC Inf

nen halen.

uiterst aange-

stukjes, dan zakt

oftewel Bas te

Evengoed varieert

naam getoonzet

LOMi?X

sfeervolle gitaarpartijen alle kanten op, zonder het overzicht te verliezen.

A N D Y J U N I O R FT. S M O K E Y

weg, maar dat mag geen wonder

het even weg. Naast deze band is

Braak maakte al eerder wat produc-

het binnen de nummers van breekbaar

zonder ook maar een moment naar te

RAB

heten na de permanente staat van

zanger/gitarist/keyboardspeler Floris

ties en dat is te horen, w a n t hij k n u t -

en dromerig t o t snijdend hard en

glad over te hellen. Een puur randje

B W i t h M e (www.ajunior.com)

RAGTAG&BOBTAILS

uiterste aandacht voor hun avontuur-

Huetink waarschijnlijk ook als singer-

selt er lekker op los. Zijn bijdragen

panisch beknellend. Goed teamwerk,

en een herkenbaar geluid zitten daar

Om naar aanleiding van slechts één

HIPHOP/JAZZ

lijke capriolen.

songwriter a c t i e f

ondersteunen het verhaal van elk

een attractieparkachtige opbouw zon-

dan nog eens extra bij. Over origina-

track uitspraken te doen is niet mak-

Losse Flarden

nummer op een heel waardevolle en

der het gebruik van platte effecten -

liteit moeten w e het maar een v o l -

kelijk. Gladde, doorsnee rftb biedt d i t

('.vww.ragtagandbobtails.nl)

beeldende manier Great stuff, m a n !

een droomdemo.

gende keer hebben.

ene nummer van Andy Junior, op een

Frisse hiphop en jazz uit Apeldoorn,

zacht bedje van een zorgvuldige pro-

van een vierkoppige band plus een

ductie.

zanger/rapper die de grote woorden

«tib^/badcop-rolverdeling is heel sim-

1^

HIPHOP

P I O N E E R S O F LOVE

D e m o (vtww.goldenreceivers.nl)

KAPABEL EN INF

POP/ROCK

A M A Z I N G VENTJES

L O M A X PROGROCK

P r o m o c d (www.bbmlheiris.com)

G-BOAH MUSIC

HIPHOP

HANS HANNEMANN & THE

Spreektvoorzich

LONE RIDERS

COUNTRY/BLUES

(www.g-hoah.com)

Demo

K E Z U S KRIJST

midden van de muzikale draaikolk

G-Boah oftewel Gus Bear heeft in

(www.my5pace.com/hhthel0neriders)

H a a t d r a g e n d (www.kemsknjstm)

overeind weet te houden, broer Lex Is

ieder geval een verleden waar hij ste-

Wat een lekker zware, doorrookte en

Alles aan de nostalgiepunk van het

(www.myspace.com/nikossingersongwriler)

(www.woundedkile.nl)

IS NOGAL W I E D U S

de monstcrman die heel overtuigend

vig op kan leunen: hij was in 1993

met alcohol doorgespoelde stem

Rotterdamse Kezus Krijst klopt. Zeker

Singer-songwriter Nikos Frangiskatos

Hé een bekende naam! Het

1 + 1 ^ (www.isnogaiwiedus.nl)

alle zwarte magie vanuit de onder-

een van de oprichters van Postmen,

heeft de Groningse zanger/pianist/

de aankleding, compleet met hane-

speelt net zoals gitarist M a r t i j n W i t

Amsterdamse viertal draait al w a t

Een paar oudgedienden uit de punk-

wereld naar boven pompt. Zelf zeg-

en deed er de draaitafels en drums

gitaristsongwriter/producer Hans

kammen, leren jasjes en studs en de

in de rockband No Regrets, maar als

langer mee dan vandaag, maar heeft

scene van Sassenheim met wat verse

T H E S H E N A N I G A N S SKA

gen ze daarover: geen f r o n t m a n , geen

voor Na zijn vertrek uit de band

Hannemann. De in country en blues

vreselijk slechte tekeningen u i t het

duo maakten ze deze prima cd. Het

nooit echt t o t de hoogvliegers

aanwas brengen aanstekelijke, vro-

S t e p I t U p (www.shenanigan5.ni)

frontvrouw - dat kan kloppen, w a n t

bracht hij in 2006 met RMB nog de

gedrenkte muziek doet dan de rest.

cd-boekje. Maar goed, het vijftal doet

Groningse tweetal beperkte zich hier-

behoord. Ondertussen hebben ze wel

lijke nederpoppunk. Invloeden uit ska,

De relaxed uitgevoerde ska van dit

de familieleden houden de tegenover-

EP Van Croos Tot Spangen u i t en nu

De begeleiders van Hans (met erva-

wat het hart ingeeft en dat leidt t o t

bij t o t computer, microfoon, gitaar en

gestaag doorgetimmerd aan een

metal en pop verhogen de feest-

zeven krachten tellende gezelschap uit Utrecht is niet echt superstrak,

PUNK

N I K O S SINGER-SONGWRITER

W O U N D E D KITE

Life

MySpacelnvaders

POP/ROCK

niet schuwt. Heel theatraal en sfeervol, maar de band kan de frontman

POPPUNK

niet echt bijbenen.

gestelde krachten in een spannend en

is er dan dus een nieuwe EP uit

ring bij Krezip, Admiral Freebee en

ouderwets stevig voortrammelende

w a t percussie - met maximaal resul-

mooi en evenwichtig oeuvre, dat

vreugde. Een uit de krachten gegroei-

overtuigend evenwicht. Op een gege-

Crooswijk Rotterdam - volgens eigen

Stevie Ann) zetten over het algemeen

pretpunk met een hoog meezing- en

taat. Een robuust en rond geluid, met

eigenzinnige pop/rock als uitgangs-

de schoolband, zoiets.

bevat vaak tenenkrommend slechte

ven moment zou het als een trucje

zeggen DE

adequaat de

flesgooigehalte.

een herkenbare,

punt heeft. Zelf

kunnen gaan werken, maar voorlopig

opmaat v o o r d e

juiste opgetogen

Met uiteraard eer-

gevoelvolle stem,

halen ze Sebadoh

LONG CONVERSATIONS A N D

i e rek er zeker nog niet uit. Twee

cd FF Wat Anders.

of juist melodra-

lijke recht voor zijn

functioneel

en The Velvet

THE CLOSET

I r zijn ze nog maar bij elkaar, het

Daar valt naar uit

matische kroeg-

raap teksten die

getokkel en

Underground aan

SINGER-SONGWRITER D e m O

kan nog alle kanten op gaan. Over de

te kijken, als je

sfeer neer, met

niemand sparen, of

(spaarzaam)

als inspiratiebron-

(www.myspace.com/longconversations)

andere, nogal onbekende muzikanten

deze EP als u i t -

een gedegen

het nou g e i t e n -

gedrum. De lied-

nen, maar dat valt

Achter die indrukwekkende band-

T R A F F I C J U N C T I O N POP

zang en een blazerssectie die vaker gezamenlijk aan bod zou moeten komen. Maar in volle vaart is men

ORCHESTRA

goed op dreef

niets dan lof: ze ondersteunen het

gangspunt neemt. De beats zijn

muzikale oprisping hier en daar. De

neukers, zuipende vrienden, tekno's

jes klinken soms wat onderling

met een korreltje zout te nemen. Wel

naam gaat singer-songwriter Olaf

Changing Reality

gevecht op leven en dood van broer

namelijk dik oké, de muziek varieert

bandleden kennen elkaar van de

of politieagenten zijn. De

inwisselbaar, maar altijd is er net iets

refereert de zang a f en toe even aan

Caarls schuil. Met introvert gitaarge-

(www.trafficjunction.ni)

en zus met meer dan volle overgave

van up-tempo stampers t o t meesle-

Rockacademie en je kunt je met deze

Nederlandstalige zang is sterker dan

dat het een eigen karakter geeft.

een frisse Lou Reed - als die al ooit

tokkel en snaargeschuif schept deze

Deze beginnende Zaanse poppers zijn

en kundig spel. Vooral het jazzy,

pende bijna triphop. Maar de rap zelf,

muziek in het achterhoofd voorstel-

gebruikelijk binnen deze muziekstijl

Zweven en wegdromen met Nikos

fris is geweest natuurlijk. De meestal

eenzame troubadour zijn eigen,

al niet zo piep meer, maar vinden het

obscure en toch rockende drumspel

of meer nog de stem, ligt er niet

len dat ze daar bekend stonden als

en t i l t de crisiscore van de band naar

gaat heel gemakkelijk, de luisteraar is

up-tempo nummers worden gedragen

ongepolijste universum. Rauw en

leuk om af en toe eens een moppie te

springt er uit, evenals de sfeervolle en

helemaal lekker in. Die is een beetje

ietwat 'recalcitrante doch respecta-

een hoger niveau. In ballads zijn ze

bij deze ge-waarschuwd voor de a a n -

door dienstbare maar verder weinig

depri, maar ook hoopvol gestemd.

spelen. Zo klinkt deze cd met maar

afwisselend ook puntige g i t a a r p a r t i j -

achtergesteld in de productie. Maar

bele figuren'. Bij HHaTLR is het inder-

niet echt thuis, maar die ene keer op

gename gevolgen van de prettige en

aanwezige drums, stuwende bas en

liefst twaalf nummers dan ook pre-

en. De stuwende bas draait lekker

dat kan nog veranderen natuurlijk.

daad dweilen met de biertap open, op

de cd zal wel ter onderbouwing van

vriendelijke sfeer die deze muziek

lekker scherpe slaggitaar. Als de zan-

cies.

door op de achtergrond. Alles bij

een ontspannen, losse en stemmige

de - aanvankelijk romantische - tekst

uitstraalt. Het stemgeluid is af en toe

ger even zwijgt neemt de band gelijk

elkaar voldoende redenen om deze

manier. Op en top voor in de kroeg.

zijn. Al met al een puike punkplaat

richting knauwerig, maar nooit echt

de kans om naar een spetterende c l i -

jonge, veelbelovende band zowel live

De muziek lijkt vers getrokken uit

waar de luisteraar veel plezier aan

te. Jeff Buckley en John Lennon w o r -

max toe te werken - dat zijn de

als op de plaat eens een keer te chec-

eeuwenoude, met bier en rook verza-

kan hebben.

den niet voor niets als inspiratiebron-

momenten waar het om te doen is

ken.

digde vloerplanken uit het café.

nen naar voren gehaald.

lijkt het wel.

Alle demo's die bij de redactie binnenkomen worden beluisterd, maar door het grote aanbod kunnen ze niet allemaal in FRET besproken worden. Bands die hun demo opsturen, geven hiermee toestemming dat FRET één nummer in Real Audio op www.popinstituut.nl zet. coördinatie Uert Verbeek tekst Arjan van borgo 45


concertagenda JWROY

Dit is slechts een kleine selectie uit de concertagenda. Kijk l/oor een compleet overzicht op iuuiui.popinstituut.nl. Rgendagegeuens mailen naar agendasnpi.nl.

3 0 maart Koningstheater, Den Bosch 16 april Vredenburg Leeuwenbergh, Utrecht 20 april Ticket for Tibet, Amsterdam 10 mei De Schalm, Veldhoven 18 mei Parkfeest, Oosterhout (middag) 18 mei 013, Tilburg

Roland Dettmeijer (vormgever FRET)

vooral erg vet. Rock met ballen. Peter moet je zien voordat je tussen de zes planken ligt. 23 maart Paaspop, Schijndel

28/3 Chris Duarte Crou + support a^ vm m^ s^ 30/3 A v n s l e y L i s t e r ,'w

.' • ''^\ •

'

/.'

RACOON

*?•'.

^1^

'V

,.,

v .^,

W a c k e n Open Air METAL BATTEL FINAL 2008

25 april Theater de Klinker, Winschoten 2 april Theaterhotel de Oranjerie, Roermond Peter Pan Speedrock Peter, Bart en Bart spelen at vanaf

3 april Theaterhotel de Oranjerie, Roermond

midden jaren negentig en dat is ze

4 april Schouwburg, Almere

3 april Paradise, Amsterdam 10 april Paard van Troje, Den Haag 11 april Waerdse Tempel, Heerhugowaard

groene engel . CABIES & KLEINE lAY APR

4 april De Meester, Almere

VR B A C K F I R E ! 11 R I G H T D I R E C T I O N APR MAKE THEM SUFFER

8 0 ' S N I G H T M E T 2A THE HOT S T E W A R D S 03 * TOO SWEATY DJ S MEI

5 april Speakers, Delft 6 april Roepeen, Ottersum 1 2 april Manifesto, Hoorn 16 april La Linea Festival, Londen 1 7 april La Linea Festival, Liverpool 1 9 april Underground, Lelystad 25 april Atak, Enschede 26 april Xinix, Nieuwendijk

kaarten en info: www.groene-engel.nl GROENE ENGEL I KRUISSTRAAT 15 I OSS KINGFISHER SKY

sluitingsdatum mei

5 april

juni

5 mei

juli/augustus

5 juni

TAAI P O P 1 2 april Lutjebroek

Amsterdam Klezmer Band, Armand, Closer to Curtis, Duke & Gonzo,

Di-Rect, Alura, The Unforgiven, Mooi

18 mei Zomerfeest, Oosterhout

Generaties Verwijderd, Jean Parlette, Lawn, Osdorp Posse, Rolodex,

Wark, Rewind DJ's, Red Snappers,

22 mei Festival aan de Werf, Utrecht

10 april Theater Zuidplein, Rotterdam

Spotrockers, The Sugarettes, Vudu

THE GIRLS

11 april Theater 't Speelhuis, Helmond 1 2 april De Harmonie, Leeuwarden

BLUESFESTIVAL

16 april Les Paradis Artificiels, Lille 17 april Theater Heerlen, Heerlen 18 april Fleche d'Or, Parijs 19 april Printemps de Bourges, Bourges

4, 5, 6 april Vlaardingen Tantrum, 3 Elements Dancing, The Blue Hogs, Blues FX, Blues Happens, Blues Rock'n Soul, Review,

RillandBath Action In DC, Remember Rory, Road Kill, Ruben Hoeke Band, Stnng Riot, Sweats, Under Cover

The Brew, Cuby and the Blizzards,

R O A D B U R N FESTIVAL

3 0 april Ancienne Belgique, Brussel

Arthur Ebeling, Elevation Blues Band, Erik van den Berge, Ralph de Jongh,

013, Tilburg

1 mei Dauwpop, Hellendoorn

Little Boogie Boy Blues Band, Paul

18, 19 apnl

Robbert Band, The Rhythm Chiefs,

Baby Woodrose, Blood of The Sun, Church of Misery, Danava,

Sean Walsh Band, The Tone

Gentleman's Pistols, Isis, La Ira de

5 mei Bevrijdingsfestival, Zwolle 1 2 mei Indorppop, Zuidwolde 17 mei Egopop Egchel

Twisters, Treat Rhythem & Blues

Dios, Mos Generator, Tony McPhee's

MOTEL MOZAÏQUE

28 mei Cultuur op de Campus, Nijmegen

10, 1 1 , 1 2, 13 april Rotterdam

Acid Mothers Guru, Celtic Frost, Cult of Luna, Electric Orange & Nadja,

The Do, Dwight Marica, Goldfrapp,

Electric Wizard, Kongh, Lesbian, My

Mark Lanegan, Jamie Lidell, Low,

Sleeping Karma, The Heads, Year of

LA M E L O D I A

Phosphorescent, PiPS:lab, Rob

No Light

4 april De Nieuwe Nor, Heerlen

Scholte, Shout Out Louds, Simone

26 april Splinterfestival, Middelbeers

HEIDEROOSJES

Groundhogs, Witchcraft, Zone Six,

5 april Patronaat, Haarlem 10 april Effenaar, Eindhoven

White, Trentemoller, Yura Yura Teikoku

TICKET FOR TIBET

4 april De Kade, Zaandam

HET G O E D E DOEL

5 april De Bosuil, Weert 20 april Ticket For Tibet, Amsterdam

PLEINPOP

Aqua de Annique, Blof, El Guapo Stuntteam, De Heideroosjes, JW

JEREMY'S

Alphen

Roy, Gerard van Maasakker, Moke,

29 maart

Tribute To The Cats Band, B Z B ,

Osdorp Posse, Peter Pan Speedrock,

Underground,

Thomas Berge, De 3 J's, Stef Ekkel,

Postman, Racoon, The Scene,

Lelystad

Rene Froger, Jannes, Wolter Kroes,

Wende Snijders, VanKatoen

4 apnl De Kade,

De Sjonnies, VanVelzen

4 april Bibelot, Dordrecht

11,

5 april Witte Theater, IJmuiden 19 april Manifesto, Hoorn 9 mei So W/hat, Gouda 10 mei Underground, Lelystad 16 mei Burgerweeshuis, Deventer 17 mei Boerderij, Zoetermeer

20 april

MADRUGAD^ f OLBEAT PETE PHILLY b PERQUISITE ALAIN CLARK VANVELZEN VOICST * PATRICK KICKEN DJ JEAN TRICCERFINCER CIEL BEELEN BEAT5TEAK5 VIVE LA FETE, lOrCÜDFr SCHANDMAUL DJ RON VAN DEN BEUKEN voor volledige line-up

N D S M Werf, Amsterdam 12, 13 apnl

via I of www.tlcketservlce.nl

Zaandam BEUKROCK 1 2 april

4 april Lucky & Co, Rijssen

26 april

Den Ham

5 mei Bevrijdingsfestival,

Splinterfestival,

Babyion Pression, Zeroscape,

ALLE CONCERTGEGEVENS ZIJN

Zoetermeer

Middelbeers

Crowfish, Dawson's Crack, iO,

ONDER V O O R B E H O U D

10 mei De Raalter Pinksterparty,

VIA E-MAIL: A G E N D A l g N P I . N L

DIJKROCK 18, 19 april

Drachten

Weert

CONCERTAGENDA-GEGEVENS

Nemesea

23 april Schouwburg De Lawei,

4 april So What, Gouda

^ VANKATOEN E X T I N C E ^^

29 maart Drachten 5 april Podium Mozaïek, Amsterdam 8 april De Regentes, Den Haag

28 maart Cafe Pakhuis Wilhelmina, Amsterdam

APR + SUPPORTS

Deadlines concertagenda FRET/2008

ZAPPOP

5 mei Bevrijdingsfestival, Rotterdam 1 5 mei JV Unitas, Wageningen

Z U C O 103

CDI^A ^ b T I W # % 31 • A NEW DAWN MEI

KREZIP*MOKE l

festivals

1 mei Heegfestival, Heeg

1 O mei AJOC, Mijdrecht 1 7 mei Parkfeest, Oosterhout

VR PORNOLOCIC + CHARLIE 18 LINCH * DEFORMER + APRATlQiENK

Editie 14

PETE PHILLY & P E R Q U I S I T E

4 mei Klomppop, Ovezande

1 mei Dauwpop, Hellendoorn

H A M E L MEI

26 april De Lawei, Drachten

: niet in de koude kleren gaan zitten.

1 mei Parkingpop Festival, Dordrecht

25 april Patronaat, Haarlem

WOUTER ^J

19 april Frits Philips, Eindhoven 24 april Westland Theater de Naald, Naaldwijk

26 april Escape, Veenendaal

3 0 april De Heks, Deventer

24 apnl 013, Tilburg

^ DE MASKERS

18 april Stadsschouwburg Sittard, Sittard

25 april Nachtcafé De Graanbeurs, Breda

3 0 april Haven Festival, Sassenheim

17 april Oosterpoort, Groningen 20 apnl Ticket for Tibet, Amsterdam

APR * RIEM DE WOLFF

11 april Schouwburg Venray, Venray 1 2 april Schouwburg Venray, Venray 14 april Goudse schouwburg, Gouda

5 april De Jaarbeurs, Utrecht

HEIDEROOSJES A;f

10 april Theater de Nobelaer, EttenLeur

17 april Theater aan het Vrijthof, Maastricht

20 apnl Ticket for Tibet, N D S M Werf, Amsterdam

4 april Red Ribbon Rock Festival, Enschede

+ support ara.

7 april Theater aan de Parade, Den Bosch

Zo strak als een..., snoeihard en

4/4 DAVID GOGO 5/4

ROWWEN HÈZE

29 maart Het Kasteel, Alphen aan den Rijn

P I E N FEITH 28 maart Doornroosje, Nijmegen 31 maart Etfenaar, Eindhoven 14 april Literair Feest, Gent

BIG B L I N D 6 april Twee Wezen, Sassenheim 3 0 april Gentpop, Noordwijk

HEMELV/\ART5DAG| im 2008 HELLENDOORN

5 apnl De Bosuil,

THE MADD

Raalte

1 mei Parkingpop, Dordrecht

Kleazer, The Tommycats, Zeus.

MÏB

MOJO CONCERTS

jDommelsct}

24 mei De Schelft, Noordwijkerhout 46

4


live .holland Wie The Young Ones Waar Tivoli de Helling, Utrecht

Wie Bambix Waar Merleyn, Nijmegen

Allemaal jong en onbezonnen Veel plezier tijdens thuiswedstrijd

(

J nder de noemer The Young Ones, New Dutch —

Rock verscheen begin dit jaar een verzamelal-

bum met de beloften van de Nederlandse

L

pop/rock. Zo groen als gras zijn de zes jonge en

— zijn eigen stad. Of dat ook geldt

en profeet is niet populair in

frisse bandjes die zichzelf dankzij het Unsigned-pro-

voor punkrockers! In elk geval niet

ject van Muziek Centrum Nederland aan het grote

voor Bambix. Nijmegen omarmt het

publiek mogen presenteren. In Tivoli de Helling

trio al tijdens het openingsnummer

deden de zes bands - King Jack, INFA, MakeBelieve,

met luid gejuich. Op een pit hoeven

Sheriff of Hong Kong.Tv^o Way Radio en SAT2D -

de artiesten niet te wachten.Tien

de officiële releaseparty van even daarvoor in

minuten na de start vliegt de eerste

Paradiso nog eens dunnetjes oven Het aanbod is te

crowdsurfer door de lucht. Bambix

gevarieerd om per band de kwaliteiten op te noe-

presenteert vanavond in muziekcafé

men, maar het zestal is een goede weergave van

Merleyn zijn zevende album 6/eed/ng

wat de nieuwe generatie muzikanten in petto heeft.

In A Box. Dat tracks als Bottle al enige

Muzikaal varieerde het van funky electropop, gruizi-

tijd op MySpace staan, is te horen. Als

ge oldschool rock, progressieve indie en emocore

zangeres/gitariste Wiek Bambix de

tot nugrunge en vuige bluesrock. Hier en daar

punkers in de zaal met jeugdpuistjes

waren de bandleden nog wat nat achter de oren en

en die met grijze haren aanmoedigt

een tikkeltje onervaren, maar in alle opzichten

het refrein mee te zingen, doen velen

waren ze allemaal jong en onbezonnen. En als je af

met gemak het hele nummer mee.

en toe met je ogen dicht stond te luisteren, hoorde

Ook de band is al lang door de

je de jeugdigheid er niet per se aan af Neem een

gewenningsperiode heen. Opvallend wei-

wereld.Vooral Brazilië en Duitsland ver-

waterpokkenbesmetting. Het publiek laat zich

bandje als SAT2D dat qua kundigheid, frisse sound

nig verschil is er in Merleyn te horen

welkomen deze gasten vaak. Al die mon-

daardoor niet afschrikken en danst, beukt en zingt

en vernieuwing niet onder doet voor

tussen het oude en nieuwe werk; het

diale shows nemen het plezier niet weg

onverminderd enthousiast door

gesettelde bands die in het clubcircuit

vloeit beide als vanzelf uit de instrumen-

dat de groep beleeft aan deze thuiswed-

al een plaats veroverd hebben. Dus

ten. Bambix opgericht in 1988 doet zo'n

strijd. Drummer Peter Dragt die de

tekst Rosanne de Boer

daar gaan we zeker meer van horen

honderd shows per jaar over de hele

waterpokken heeft, wilde per se spelen

foto's Vivika Oostenrijk en Rosanne de Boer

en doet dat even energiek als anders. Bambix deelt daarmee wel veel met haar Nijmeegse fans, zelfs een

Thun^bs up'.

tekst Jasper Schoon

Wie Lucky Fonz III Waar Doornroosje, Nijmegen

foto's Isabel Nabuurs

Een innemende nonchalance Wie Golden Earring Waar Schouwburg, Heerlen X

elfs na drie unplugged albums en meer-

wegend jonge publiek is niet alleen

Waanzinnige gedrevenheid

dere semi-akoestische tournees weet de Golden Earring van geen ophouden. Ook tijdens deze nieuwe tournee zitten de zalen

van de meest ondergewaardeerde songs van de

weer vol en is het publiek razend enthousiast.

het meezingnummer pur sang Long Blond Animal.

Earring. Natuurlijk mis ik wel de scheurende elektri-

Dat heeft vooral te maken met de grote her-

Natuurlijk ontbreekt de drumsolo van Gesar

sche gitaarsoio's van George, maar de steeds beter

kenbaarheid van alle songs, maar ook met de waanzinnige gedrevenheid van Gerritsen, Hay, Kooymans

48

To The Run, Weekend Love, Johnny Make Mieve en

en

Zuiderwijk.

Die

typische

niet en hij laat nog maar eens zien en horen dat hij tot de absolute wereldtop van drummers hoort. Mijn voorkeur qua songs gaat uit naar de

Earring-sfeer zit er meteen vanaf het eerste

rocktracks zoals Radar Love, Twilight Zone, Mad

nummer in, het publiek gaat staan, klapt,

Love Is Coming, Sleepwalkin' en het altijd weer fas-

danst, zingt en brult mee met liedjes als Going

cinerende, geheimzinnige K/7/ Me (Ce Soir), een

wordende strot van Barry maakt veel goed. Als toegift wordt het publiek getrakteerd op / Can't Sleep Without You. Op deze manier kan de Golden Earring nog jaren mee en van mij mogen ze!

tekst Martien Kooien

J

ontzaglijk stil tijdens het optreden,

natuurlijk; kan de stem breken.

ook gaan de toeschouwers

Toch weet Lucky Fonz een

beleefd in de rij staan voor een

optreden lang het publiek op

versnapering tijdens de pauze.

charmante wijze zijn wereld

Lucky Fonz brengt wat teweeg op

van het liedjesschrijven binnen

en naast het podium. Zijn reper-

te slepen. En voorprogramma

e zou kunnen zeggen dat hij

toire kenmerkt zich door nieuw-

Davie Lawson weer het podi-

soms op Will Oldham lijkt, of

romantische liederen, die droog

um op te sjorren, die met

het huppeltje van Bob Dylan

grappend aan elkaar worden

Welshe sjaal om en met lijk-

heeft. En waarom die'II!' achter

gepraat ('meefluiten, pa!'). Lucky is

bleek smoeltje nog even gezel-

zijn naam! Als visuele smaakver-

fluitend gezellig maakt, dat je in

van een innemende nonchalance.

lig een anti-oorlogsprotest

de pauze van zijn concert zelfs

Dat geldt soms ook voor zijn

meezingt.

sterker van het singer-songwriterschap! Omdat Loudon

de achtergrondmuziek van Nick

vocale prestaties. Maar van het

Wainwright dat ook deed? Feit

Drake opwekkend vindt klinken

heen en weer pendelen tussen

tel<st Frank Antonie van Alptien

blijft dat Lucky Fonz III het zo

{Tin)e Has Told Me). En het over-

piano en gitaar word je moe

foto's Ilse Lambert 49


liveinholland

Wie Thé Lau Waar Koningstheater, Den Bosch

Wie Circle J en Jaya The Cat Waar De Peppel, Zeist

Een opwindend eigen geluid

De iceei wordt droger en droger Wie Van Katoen Waar De Kelder, Amersfoort

Sterlfer met de jaren LZ én van Nederlands meest sympa-

wisseld met voordracht uit zijn

van weerhouden het Brel-num-

boek 1000 Vissen.'Er hangt hier

mer Voir Un Ami Pleurer in uitste-

een ontzettende droge lucht in

kende vertaling te zingen.

de zaal.' Een kuchende vertelling

Prachtig. Als uitsmijter volgt

volgt, over een stel racistische

Iedereen Is Van De Were/d. Thé Lau

binnenvaartschippers aan de

laat het publiek ditmaal het

toog, schmierend tegen een bar-

mondwerk doen, iedereen zingt

vrouw met magnetisch decolleté.

uit volle borst mee. Dat de toe-

'Nu heb ik zin in bier', slaat Thé

schouwer de ochtend na het

Lau met schrapende keel zijn

concert de sokken mag aantrek-

bundel dicht. Of hij tijdens de

ken met het zweet van opwin-

soundcheck woorden heeft

ding er nog in.

thieke do-it-yourself groepen, VanKatoen, toert deze dagen langs de

| \ / | ooier kan Valentijnsdag niet afgesloten

podia onder de noemer KlupKlup tour

worden. Met uitgesleten stemgeluid, drie

2008. Bij elk podium waar de band staat, mogen lokale helden het voorprogramma verzorgen. Een nobel streven wat de bandjespassie van deze stra/ght-forward-/mmer-gerade-ous-o)torockgroep nog eens onderstreept.

gitaren en een wachtend tafeltje met teksten,

gehad met de techniek. Want na

leesbril en een glas wijn naast hem, staat Thé

de pauze wordt de pesterige

Lau in het voormalige Theater Bis. In zijn eentje.

rookmachine weer aangezet. De

In kaal arrangement en met uitgeklede liedjes;

keel wordt droger en droger,

het laatste optreden van de Sofes/mo-tour, afge-

maar dat mag de zanger er niet

tekst Frank Antonie van Alphen

Wat Nu Of Nooit Waar De Bosuil, Weert

Wie wordt de openingsod van Pinicpop? is troef tijdens de immer doormalende grooves. L J ij De Peppel is de vraag of een rookverbod bezoekers

sprong uit Boston, USA, maar

Ontoegankelijk en onbe-

van de oorspronkelijke bezet-

grepen (twee bassisten

de cent uitjaagt al beantwoord.

ting zijn nog maar twee men-

Hier mag niet voorden gerookt

sen over: David 'The Germ'

en toch is de zaal zo goed als

Germain op drums Geoff

vol. Het leuke is dat beide

Lagadec op zang en gitaar.

bands. Circle J uit Utrecht en

Steven Brautigam op bas. Jaap

Jaya the Cat uit Amsterdam

Onverwagt op keyboards en

heel populair zijn, gezien het

vooral jordi 'Pockets'

grote aantal meezingers.

Nieuwenburg op gitaar zijn

Gedanst wordt er ook, met

uitstekende opvolgers van hun

veel plezier en in alle stijlen.

Amerikaanse voorgangers. Uit

Circle J houdt het op folkpunk.

de pittige mix van reggae,

De muziek klinkt als Dropkick

punk, rock, ska en een flinke

Murphys, Flogging Molly en de

dosis metal ontstaat een

Real McKenzies, vindt de band

opwindend eigen geluid. Geoff

zelf, maar waar het om gaat, is

grijpt steeds naar de whisky-

dat het heel lekker klinkt en

fles. Drinkt hij zich moed in?

goed overkomt. De banjospeler

Nodig is het niet, want Jaya

en de tin-whistlespeelster zor-

The Cat doet zijn ding meer

gen voor het folky element, de

dan goed en geeft het publiek

gitarist geeft er een ruig, meta-

precies dat waarvoor het is

lig randje aan. De zang is

gekomen: een prima avond

krachtig, vooral ook omdat de

met stevige, dansbare muziek.

Jaya The Cat komt van oor-

een allegaartje waar

leuke acties en

vooralsnog moeilijk een

de ondersteu-

vinger op te leggen is. Er

ning van begin-

wordt op veel gedachten

nende groepen

gehinkt waarbij sterke

geweest. Het

melancholische momen-

dingen organiseren naast de muziek is hun handelsmerk te noemen. Sommige verdorven zielen zeggen dat ze dat doen om te verbloemen dat de band muzikaal weinig voorstelt en dat ze zulke zwakke voorprogramma's als support laten spelen, zodat ze er zelf goed uitkomen. Maar als je de show in De Kelder bekijkt, kloppen dit soort cynische opmerkingen niet. Toen ik de band een jaar of tien terug voor het eerst live zag, was ik niet onder de indruk. Rommelig, slecht verstaanbare

VanKatoen is met de jaren gegroeid. tekst en foto's Lilian van Dijk

Frontman Bazz is momenteel een professionele en vriendelijke showpik die

50

doeltreffend. Tres B is

altijd al van de

W

het publiek bespeelt alsof het amateur-voetballers zijn. Zijn

ten worden afgewisseld

ie gaat dit jaar Pinkpop ope-

met funky uitstapjes die

nen, is de vraag die vandaag

wordt beantwoord. Het is immers

smaak. De vocale act staat

doel missen. Als tijdens

traditie dat de winnaar van deze

namelijk op de rails. S A T 2 D

de prijsuitreiking Jan

Limburgse bandwedstrijd de aftrap

komt strak en zelK'erzekerd

Smeets vanwege het ste-

verricht in Landgraaf. Een pact tussen

voor de dag en heeft met

vige karakter van de

Jan Smeets en Stichting Popmuziek

twee gitaarchicks een setje

komende editie Sat2D

Limburg dat al jaren stand houdt.

blikvangers in huis. De stevige

uitroept tot winnaar, leidt

Waarvoor hulde! Uit vijf voorrondes

poprock staat compositorisch

deze motivatie tot

wen, de lol en het lekker samen spe-

zijn evenveel bands overgebleven die

nog in de puberschoenen

gefronste wenkbrauwen.

len. Zoals de frontman zelf zingt:'Ik

een breed spectrum van de heden-

maar groeipotentieel is zeker

Maar desalniettemin een

daagse popmuziek beslaan. De biker-

aanwezig. Bitcho, bestaande

bevredigend einde van

rock van Reckless Pilots wordt

randjes. De rap van A d Rem voldoet wat dat

uit ervaren rotten uit het

een gezellige en muzikaal

overtuigend en met bravoure neerge-

betreft beter aan de genre-eisen, want venijni-

Limburgse, roept een ranzig

bonte namiddag.

zet, maar mist diepgang om langer

ge tekststrofen worden overtuigend de zaal

onderbuikgevoel op met

dan het liedje te beklijven. Daartoe

ingeslingerd. De instrumentale ondersteuning

zwaarmoedige, monotone

tekst Stan Novak

ontbreken de noodzakelijke rauwe

is minimaal maar dat is een kwestie van

doomklanken. Naargeestigheid

foto's Bart Notermans

zang is zwaar vooruit gegaan. De rest van de band is met de nieuwe bassist, gitarist én toetsenist strakker dan ooit. Sommige songs zijn muzikaal misschien niet zo boeiend, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om de schwung, het feest, de drank, de vrou-

doe het niet voor jou! Ik doe het voor mezelf!'

I

teksten en geen al te beste zang. Maar

banjospeler vaak stukjes meebrult.

en geen gitaar) maar wel VanKatoen is

tekst Jasper Schoon foto's Riecko

51


& « • • • • « « ^ • %^ • I

^

b U VI I v ^ ^

kl\#llfc

w

1^CIII\J9

V

iiyiiiiiiid

w iTiaiiayciiK

music vision ^^»**^—

CSJcüïg

H «ïi^^'J^

•^r

H

producers

H

productions

fric Cfaplon

Neil Peart

PvdH music vision Koningin Wilhelminaiaan 162 3372 AH Hardinxveld-Glessendam Tel: 0184-631546 / 06-28994730 IVIail: pim.vd.hil@planet.nl

AiSKQPRp m r ;

Geluidsstudio Hel Pand Oranjestraat 2 3134EVVIaardingen tel: 010-434 O 432 web: www.studiohetpand.nl e-mail: info@studiohetpand.nl

vww.slagwerkwereld.com www.interface.nt vvww.gitarlst.nl Aww.keyboardplus™ vww.akkoordmagazineTTv vww.zingmagazine.nl .vww.beyondmagazine.nu

. I

<eijser 18 Mediaproductie' produceert

JEAN PAUL RENA BTERRAWHEEL

WWW.CD»MONli.CIM EENUINE MDSIC +31 (0)1B5 - S53115 • www.genuineinusic.nl

CoraZong NEWCDDUTNOW!

# * , ^^ * I | F • . | H *

CAN-tB^/ï ^.f^^'^"'

magazines, websites, events en marketing solutions op het gebied van muziek. Zowel eigen titels als in opdracht van derden. We kunnen het hele traject verzorgen, van advertentieacquisitie tot en met vormgeving.

Keijser 18 Mediaproducties bv is (partner-)uitgever van Slagwerkkrant. Interface. Gitarist, KeyboardPlus Zing Magazine. Akkoord Magazine. Beyond en verzorgt de advertentie-acquisitie voor Fret en de redactie en vormgeving voor BS Keijser 18 Mediaproducties bv - Rozenstraat 206 - 1014 PA Amsterdam 020 675 5308 - wwvi/.kl8.nl - office@kl8 nl

www.clemobielestudio.nl ^ B tel 06 5 1 7 21 5 4 5

^^ De Mobiele Studio

MiêÊW^Ê^

Straight live performance marquisbluesband@home.nl • www.marquisbluesband.nl

^ w i \ i i i y 9 i \ a i i iwi cii

I p i •\>c


de ijskast SUSANNE

ALT

Smaak beperkt zich niet alleen tot muziek. Artiesten zijn vaak Bourgondiërs. Of ze on the road aan hun trekken komen, is maar de vraag. Deze keer de eetgev/oonten van de van oorsprong Duitse saxofoniste Susanne Alt, bekend van o.a. DJ Maestro, de Bob Marley (*^*

Tribute Band, Wicked Jazz Sounds en het Susanne Alt Quartet. Plus haar favoriete recept.

Ben je een koker? 'Zolang ik er niet al te veel tijd aan kwijt ben, kook ik graag. Zeker als het lekker is en ik mezelf of een ander kan verassen. Ik put uit mijn

'Even bijkomen' met Susanne Alt

eigen collectie recepten, dat zijn een stuk of tien vaste maaltijden die het altijd goed doen. Een home cooked meal moet ook naar thuis sma-

Gnocchi met spruitjes en spekjes

ken op de een of andere manier Na een periode van weinig thuis en veel uit eten volgt altijd weer een periode van lekker thuis frummelen in de keuken en genieten van mijn eigen eenvoudige brouwsels.'

ingrediënten Wat zit er in je ijskast? 'In mijn geval is mijn vriezer beter gevuld dan mijn ijskast. Basisingrediënten als brood, diepvriesgroenten, pizza, melk, cola light, kaas, komkommer en altijd een fles rosé.'

500 gram spruitjes I pak gnocchi di patate (500 gram) I bakje biologische spekreepjes (200 gram) 2 grote uien 100 gram Grana Padano kaas

W a t eet en drink je on the roadl 'Ik probeer het altijd gezond te houden, dus kies ik voor Spa blauw of een sapje en een broodje gezond of een Sultana. Ik vlieg het liefst met Singapore Airlines; ontzettend lekker eten en zeer vriendelijke pursers.

Bereiding

Vóór een optreden houd ik het bij water Na de show een lekker glas

Maak de spruitjes schoon en halveer de grote exemplaren.

wijn en een koud biertje.'

Kook in weinig water de spruitjes in tien minuten beetgaar

^^^M^^Hll^^jpï p«J<

Goed uit laten lekken. De gnocchi volgens aanwijzingen op de W a t is het meest onderschatte gerecht? 'Haring is mijn favoriet. Zo vreselijk goed voor je lichaam na een zwaar optreden of feest, je voelt gewoon dat het goed zit. Ik heb het moeten leren eten, maar zou niet meer zonder willen.'

verpakking gaarkoken {circa drie minuten). Bak de spekreepjes in

lil»

een hapjespan in ongeveer drie minuten krokant. Snipper intussen de uien en voeg ze toe aan de spekreepjes en bak ze nog drie minuutjes mee. Meng de spruitjes en de gnocchi door het spek- en uimengsel en bak alles nog twee minuten. Rasp de Grana

En het meest overschatte gerecht? 'De altijd en eeuwige kip saté die je als muzikant voorgeschoteld krijgt. Met een beetje pech eet je dat zo vier dagen per week! Koks van de clubs in het land: wees verstandig in je voedselkeuze. probeer

Padano kaas grof en schep deze door het mengsel. Twee minuten meebakken totdat de kaas gesmolten is. Gerecht op smaak brengen met zout en peper en over de borden verdelen. Eet smakelijk!

een beetje origineel te zijn en houd het vers en smakelijk. Ik heb liever een simpele maar lekkere pasta met een berg frisse salade. Wij muzikanten moeten onze energie halen uit uw eten en zijn vaak veel onderweg. De vitamientjes en energie zijn noodzakelijk voor ons!'

Favoriete restaurant en waarom? 'Pizza Taxi, een Italiaans restaurantje op de Ceintuurbaan in Amsterdam zonder kapsones. Lekker simpel eten, gepresenteerd door drie grappige en aardige heren uit Napels.'

tekst Ro Krom, foto Ellen Bokkinga

54

'Koks in de clubs: probeer

•||^,aK3St;i*w»'#^ï-.;i.8#ïSs3'-


NEW DEBUT ^^^, ALBUMS IN STORES! Distribution by Coast to Coast

Steye "I'm just here to make you feel warm"

^.^^^„^^ "Subway Silence"

Met e e n eigenzinnige knipoog en fvmkende eenvoud laat Steye o p zijn d e b u u t c d 'I'm just h e r e to m a k e you feel warm' horen wat h e m b e w e e g t ; " e e n m e n g e l i n g van techno- ^^ blues, country-funk en Goa-]^z , g e p r o d u c e e r d door Stefan Schmid & Stefan Kruger(ZUCO103)! Steye LIVE: 30/3 De Kelder, Amersfoort www.steyeinusic.com Dox042

COMING SOON! 25 APRIL'O New Album New Cool Collective Nevï Cool CoUective LIVE: ï02/5P3,Purmerend •S/S Bevrijdingsfestival, Amsterdann i.5/5 Bevrijdingsfestival,Utrecht ' lO/SLVC, Leiden 16/5 De Gigant, Apeldoorn 18/5 De Pul, Uden „ „ ,„ 23/5 Anton Philipszaal, Den Haag oB /R Pffenaai, Eindhoven

•m^ photo by Kees Tabak

www.newcoolcoUective.com

OUT NOW! outer

hanrö

J)ert»

"Limited Edition"

1(

IWbuter Hamel LIVE: 30/3 De Kelder, Amersfoort 04/4 Metropool Hengelo 05/4 W2, Den Bosch 06/4 Rotown, Rotterdam 10/4 Simplon, Groningen 11/4 Hedon, Zwolle 12/4 Swingsoos, Heerenveen 17/4 Effenaar, Eindhoven 18/4 P3, Purmerend 19/4 Patronaat, Haarlem 25/4 LVC, Leiden

•" ) Herman heeft misschien wel de te plaat uit zijn loopbaan gemaaw. legraaf 11 U (&i!A II I ^= Benjamin Herman Compert [—-_

www.wouterhamel.com

0 5TRDOM0

BOOKINGS . MANAGEMENT . PUBLISHING . DOX RECORDS T 020 4279912 E INFOaSTROOM.WS WWW.STROOM.WS

.

_ .

,lfs laveloos is simpel vast te stellen dat Ben he, beste ui. zichzelf en zU" b - d heeft gehaald. Het themanummer kan ziel '„.etenmetMUes Davis'Ascenseurpour rEchafaud."-Nieuwe Revu(*" ) "De bonustrack Lamento is een toetje: Campert draagt voor, Herman speelt ^ -Parool (****) xnyspace.com/benjaminhermanm.

WWW.D0XREC0RDS.C01V!

Kraak & Smaak Brainpower |^ Nobody B§«ii^

FRET Magazine nummer 3 2008  
FRET Magazine nummer 3 2008  

FRET Magazine nummer 3 2008

Advertisement