Page 1

^volution :iffl!j[inT!iï

I fiSÖÏ?®

iSliSSiS

EM550 Dual Receiver Top of the Evolution Wireless receiver range. Sound Perfection even professionals could only dream about - until j now! The twin receiver is designed for professional musicians, such as Intwine. Because the EM550 is compatible with the evolution transmitters and the use of the unique e935 capsule, the choice was easily made. Used by Intwine under extreme conditions, the Evolution equipment never failed. The only feedback came from the audience! www.sennheiser.n www.intwine.n

isa. Ï-

nr

SEIMNHEIS

RO KROM JOHN DEAR MOWING CLUB JAY COLIN THE BLOODY HONKIES APPA Een uitgave van Muziek Centrum Nederland I T i a a r t

2008


NEEM NU EEN

jaargang 15, nummer 2: maart SOOB

JAARABONNEMENT OP FRET EN KIES 2 WELKOMST-CD-'S!

NITSD

12 CLAW BOYS CLAW

EN DAT UOOR MAAR € 19^95 PER JAAR*D.

THE D I S H E S

Is springlevend en zet als vanouds de Nederlandse podia weer op zijn kop.

we neDDen weer wier p r a c h t i g e cd-'s voor j e u i t g e z o c h t waapwan j e er twee mag u i t k i e z e n , Haar j e Kunt natuurlijk

ook andere cd-'s u i t

de l i j s t

in

FRET MAGAZINE is een uitgave van het Muziek Centrum Nederland. Voor de laatste nieuwtjes, recensies en agenda-updates: www.fretmagazinetnl

15 NTJAMROSIE

selecteren.

De in Kameroen geboren zangeres debuteert met een gevarieerd album. 16 JAY COLIN 'Ik ben geen gangster, maar ik ben wel echt opgegroeid op straat.'

DOING THE DISHES

18 JOHN DEAR M O W I N G CLUB Zanger Melle de Boer gaf zijn band Smutfish een nieuwe naam. 22 RO K R O M Drummer, dj, producer en zanger brengt een ode aan de vrouwenkont. 24 BLOODY H O N K I E S

UOICST R TRLE ÜF TllJO DEUILS

Rauwe garagerock met bluesinvloeden en een hoog bloed, zweet en tranen gehalte. 27 APPA De rapper die bekend werd als de man die Geert Wilders bedreigde.

SILKSTÜNE HERE IN VOUR IliORLD

28 5 0 JAAR N E D E R P O P Het hele jaar besteden we aandacht aan het 50 Jaar Nederpop en de 43 C D - R E C E N S I E S

Canon van de Nederlandse Popmuziek. Dit maal Radar Love van Golden

|e nieuwe albums van o.a. Claw Boys

JODVmOON NEUER GONNR FIND IT IN RNOTHER STORV

Earring.

aw. Nits, John Dear Mowing Club, Cool |enius. Junkie XL, Fosko. Jeremy's,

30 HOSPITAL B O M B E R S

tjamrosie.A Silent Express en Silkstone.

Amsterdamse indieband maakt naar eigen zeggen stadionfolk.

I BOEKEN

32 BREAKCORE

voli Design. RCige Gids van Friese FRET is gratis af te halen op zon 50D locaties in het land. Blthans, zolang de uoorraad strekt. lUII |l| het risico ucrmijden dat je misgrijpt, neem dan een abonnement. Je ontuangt dan leder nummer op je deurmat uoor maar E 19,95 per jaar

FRET dook in de breakcore-scene. Een haast anarchistisch muzikaal

jpmuziek, De Zingende Palmen van

fenomeen.

uba en Wees Niet Wreed.

|9 nummers]! UuI nu onderstaande bon in en profiteer uan een jaar lang FRET en 2 gratis cd's. Uii je een nog ruimere Iteuze. neem dan een abonnement uia iijiuiij.fretmagazlne.nl. 5tuur de bon In een ongefrankeerde enueiop naar: Fa. NIc

I DEMONTAGE

VASTE RUBRIEKEN

Oud,flntujoardnummer819, 17DD iUB Heerhugoujaard.

e demo van de maand is van SARAH.

4-1 1 B A N D S EVENTS

,AGENDA

Tank 86,Theo Botschuijver en Orange Glow.

Met MTV Brand New Festival, Reggy Lines, Pinkpop, Big Blind. SXSW,

Faxen kan ook: 07a-56EE393

JAj

Stuur m i j voor €19^95 een jaar lang FRET en als welkomstqeschenK de cd-'s:

m selectie van de concerten en festivals O Nits - Doing The Dishes

O Jodymoon -

naam adres postcode woonplaats land Ik heb het afgelopen half jaar geen abonnement op FRET gehad,

handtekening

f. Stuur geen geld, je krijgt een acceptgiro thuis gestuurd.

M/V

n de komende maand.

20 GODFATHERS

O Silkstone - Here In Your World

0 0 0 0 0 0 0

)-5l LIVE I N HOLLAND

Never Gonna Find It In Another Story

et Noorderslag,Voicst, Blaxtar,Venus

Extince - Toch? Voicst - A Tale Of Two Devils Keynote Speakerz - Record Hospital Bombers - Footnotes Def P - Pascal Rascal lOS • Open Peter Pan Speedrock -

/trap en Martin Hutchinson.

Pursuit Until Capture 0 Kingfisher Sky - Hallway Of Dreams 0 Lucky Fonz III - Life Is Short 0 Lefties Soul Connection 0 0 0 0 0

Willeke Alberti, godmother van het Nederlandstalige lied.

Skimming The Skum Moonbaker - Abe Of Romance Krezip - Plug It In Coparck - The 3''«' Album Sally Ten - Verzamel-dvd Cilvaringz -1

*) abonnementsprijs buiten Nederland: 6 25 per jaar

nog meer keuze op www.fretmagazine.nl

26 BACKSTAGE Mastering engineer Hay Zeelen. 35 DE 7 H O O F D Z O N D E N Henk Hofstede (Nits):'Ik ben iemand die ontzettend hetero is.' 54 DE IJSKAST VAN... Melodee over eten on the road. Plus: haar favoriete recepten.

Colofon H U O f - D K b U A L Mt: I lemen Koopman EINDREDACTIE: Gijs Grob REDACTIE: Ellen Bokkinga, Ruud Lekx, DiLan Sun. Gert Verbeek FOTOGRAFIE: Daniel J. Ashes. Manon Bajintnga. Ratf Coilans. Fred van D « m . Hemiance van Di|k Maarten van Essen, Dimrtn Hakke. Nick Helderman. )ohn Klijnen. Anna van Kooi], Isabel Nabuurs. Joni Spaan, Ruud Ver+ialle. Angelique van W o e r k o m MEDEWERKERS: Frank Antonie van Alphen. Yoast van 8aardewi]k Rieks BakJ<er |ohn iiuis, Gertjan VandenWink, Rosanna de Boer Wally Cartigny. Lilian van Di|k. Brian Elstak. Ingmar Griffioen. Niels Guns. Mirco

Hjiatmans, trtc Hoogeweg, Willem Jongeneelen. Roel Janssen. Gabnélia van Karsbergen, Ferenc Kooien. Maaien Kooien. Ro KnDm, Casper van der Krurt. Edgar Knjize, Alex Kunst Renate Sun-Louw. Daan de Mooy, Stan Novak. Bram van der Putte. )asper Schoon, Arjan van Sorge, Peter van Spamsntak Weija Steffens, BasVert)eek. Leon VoogL Sas|a de Vos. Roland Wetzels. Peter van der Wijst.

De foto op de cover is gemaakt door Isabel Nabuurs u l J - K t C t N S I t S : A m o i a van h u e i ADVERTENTIEVERKOOP: Keijser 18 Mediapreducties (Ollie Schmrtz of Ronald Willemsen), tel: 020-6755308, e-mail: ollJe@k I S-nl o f ronald@k 18.nl advertenties sturen naar; f UITGEVER: Muziek Centrum Nederland DRUKWERK; www.printerface.nl/

VORMGEVING: Dettlme

Senefelder Misset

ILLUSTRATIES: Wanz

REDACTIE: Pnns Hendrikkade H l ! 0 I l AT Amsterdam. tel. 020-4284288/fax 020-4284287,

CONCERTAGENDA: Sarah Mable (agenda@npi,nl)

e-mail: fi

A B O N N E M E N T E N ; Abonnementsprijs binnenland; € 19,95 per jaar buitenland € 2 5 jjer laar (9 nummers). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij 30 dagen voor de vervaldatum sctinftelijk w o r d t opgezegd. ADMINISTRATIE & ADRESWIJZIGINGEN; Firma Nic. O u d , t-iv. Kathleen van der Kolk. tel: 072-5671018, fax; 072-5622393. schriftelijk: Hastbus 4600. 1700 A X Heerhugowaard Voor de meest recente nieuwtjes, concertagenda, extr^ demo- en cd-besprekingen en tal van andere pop-informatie iees FRET ook digitaal: www.fretmagazinejil wwwjTiyspace.com/fretmagazine


bandsevents "JV'"«'•""<

interuieui

REGGY LINES

BEZOEKER BEPAALT DE LINE-UP BIJ MTV BRAND NEW FESTIVAL

M

tli'.

'Het is geen gezellig album'

TV, FRET Magazine en OI 3 organiseren sannen een nieuw festival format. Op zater-

De 31-jarige

Haagse rapper Regqi/ Lines zat midden jaren '3D in de

dag I 7 mei 2008 vindt de eerste editie plaats van het MTV Brand New Festival, de

Engelstalige hiphopfarmatie Headliners ujaar hij ruim tuieehünderd optre-

opvolger van het FRETaLIVE festival. Brand New is het enige festival in Nederland waar

dens mee deed. Anderhalf jaar geleden smitchte hij naar Nederlandstalige

de bezoeker zelf bepaalt wie er op het podium staat! W o r d t het Voicst, Moke, Alain

rap er onlangs uerscheen zijn debuut-EP Oe Iflalaise. Een donker album dat

Clark,The Opposites of toch liever W o u t e r Hamel, Peter Pan Speedrock, Dennis, Fedde

uerhaalt ouer het leuen uan een tegen de armoedegrens aan leuende uader,

Le Grand of Extince? Naast de gevestigde Nederlandse namen krijgen jonge talenten op

ujaarbij maatschappijkritische en politieke issues niet geschuind ujorden.

dit festival een podium waar zij zich kunnen presenteren. Met de drie zalen van poppodi-

R

eggy:'Het album is niet v o o r niks in de w i n t e r uitge-

um 013,'Brand' (grote zaal),'New' (kleine zaal) en'Start' (Bat Cave) is daarvoor meer

bracht. Het is meer die film noir shit, zwarte h u m o r Het

dan genoeg ruimte.

is geen gezellig album maar het is ook geen hele zware kost.

Michel Penders (MTVTalent & Artist Management):"Het streven is om de smaak van het

Ik ben sowieso niet iemand die over de meest vrolijke dingen

publiek voor 100% te representeren. Het is uniek dat we MTV kijkers en FRET lezers nu de kans geven d i t ' M T V Brand

rapt. Dat is hoe mijn leven is. Ik ben vrij jong vader geworden

New Festival' zelf te programmeren." Via de site www.mtv.nl/brandnewfestival kun je je stem uitbrengen op de voor-

en ben muzikant. Mijn vriendin studeert aan de Kunstacade-

geselecteerde Nederlandse bands. Op 10 maart w o r d t de definitieve line-up bekend gemaakt. Deze bands zijn vervol-

mie dus dan kun je wel raden dat we niet veel cash hebben.

gens op I 7 mei live te zien in 013.

We hebben best wel een lastig leven met weinig geld.' De Malaise bevat beats van Ciph Barken Beat Butcha (GB),

RAPPERS

Christov en Special O waarover Reggy Lines meestal grimmig

SPELEN IN FILM

FATCAP EXPRESS

rapt in een opsomming van naamwoorden. Over zijn switch naar het Nederlands zegt Reggy:'Ik rap op een andere manier als de

TRIBUTE 2 PRINCE

meeste mensen. In het Engels heb ik ook een Haags accent en

M;

film Fatcap Express gemaakt met een crew en

In het kader van De Culturele Z o n -

proberen om verder te komen dan alleen het opnemen van cas-

cast die allen een achtergrond in de hiphopscene heb-

dag zal op 23 maart een Tribute 2

settebandjes. Buiten dat waren er een hoop gasten die mij altijd

ben. Zo spelen Jiggy Djé en Riske de Rat de hoofdrol-

Prince plaatsvinden inTlvoli Utrecht.

aanmoedigden om een keer in het Nederlands te rappen. Maar

len en hebbenTerilekst en SirOJ het grootste gedeelte

Prince heeft in december 1998 een

ik was sceptisch en vond bijna alles kut wat in het Nederlands

van de muziek geschreven. De film is deels gebaseerd

aftershow gegeven in de poptempel

uitkwam.Toen ik het toch probeerde, leek het eerst nergens op

op Kas zijn eigen ervaringen uit zijn verleden als graf-

en leek die avond over profetische

omdat ik deed wat er al was. Maar op een gegeven moment ging

den en sprongen.Toen besloot ik om een EP in het Nederlands

fitiartiest.

gaven te beschikken toen hij zong 'Osama Bin

het wel lekker en klonk het cool. Toen kwam er een optreden

te gaan maken.'

C en clipmaker Kas (Danny Stolker) heeft de

dan kom je gewoon net niet ver genoeg. Ik wilde toch een keer

wat ik meemaakte! Mensen kenden de tekst uit hun hoofd, gil-

'Het verhaal over twee graffitischrijvers uit Rotter-

Laden is gettin' ready to bomb, America watch out

van de Zoetermeerse rapper/producer Ciph Barker met wie ik

dam had ik al in 2003 geschreven', aldus Kas. 'Ik wilde

in 2 0 0 1 ' . Nederlandse vocalisten zingen deze

lief en leed deel en bij wie ik het album heb opgenomen. Het was

tekst Roel Janssen

de film toen maken als afstuuropdracht, maar de

avond werk van Prince, begeleid door een elfkop-

de eerste Nederlandstalige track die ik live deed en ik wist niet

foto Croyable

docenten op de kunstacademie vonden het project een te g r o o t risico. Het idee

pige band o.l.v. Martijn Bosman & Rudi de Graaff. In

bleef daarom op de plank liggen en ik ben afgestudeerd met de videoclip Doemeding'

de band spelen o.a. René van Barneveld, Manuel

Sindsdien heeft Kas vooral veel videoclips gemaakt voor verschillende artiesten en

Hugas en W i b o u d Burkens. Inmiddels bevestigde

twee hip hopalbums uitgebracht.'Maar het idee voor de film bleef altijd in mijn ach-

vocalisten zijn Anneke van Giersbergen, W o u t e r

terhoofd borrelen. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik die film echt

Hamel, Senna, LIewy Is Sel, Boris en ' M o o r d w i j f '

moest maken. In februari 2007 ben ik toen met mijn eigen spaargeld gewoon begon-

Hadewych Minis.

nen met draaien. De première van de film was op 17 februari in Waterfront te Rot-

•r THE YOUNG ONES NOG ÉÉN KEER LIVE! y^.

www.culturelezondagen.nl

H

alf februari is de nieuwe Unsigned-cd TheVoung Ones, New üutch Rock! gepresenteerd in Paradiso. Alles zes de bands - King Jack. INFA, Make

Believe, Sheriff of Hong Kong.Two Way Radio en SAT2D - traden die avond

terdam. Kijk voor meer info op www.checkmeprodukzies.com.

op. Vrijdag 29 februari doen ze dat nog eens dunnetjes over in

GRATIS CD VAN JODYMOON VOOR ABONNEES

zaal gaat om 19.00 uur open en Abonnees van FRET treffen bij dit nummer de nieuwe cd van Jodymoon aan: Never Conno Find It In

Don't Look At Me schreven ze in 2005 op het

Kaarten voor deze avond kosten

Another Story. Inderdaad, helemaal gratis en voor

eiland Sardinië en kreeg bij de release in 2006 erg

slechts 7,50 euro.

niets, een aardigheidje om onze trouwste lezers te

positieve recensies. De nieuwe cd is onlangs opgenomen in Londen in de voormalige Pink Floyd stu-

pen jaar nog winnaar van de Publieksprijs bij de

dio op Britannia Row. Kijk voor alle speeldata in de

Grote Prijs van Nederland (Singer/Songwriter), ligt

agenda op pagina 46.

eind maart in de winkel. De band wordt gevormd

v»rv/w.jodymoon.com

door het Limburgse duo Digna Janssen en Johan 4

om 19.30 begint de eerste band.

Smeets. Hun eerste album Look At Me, LookAt Me,

belonen. Het tweede album van Jodymoon, afgelo-

STAM DE ?Art

DooR

Tivoli D e Helling in Utrecht. De

I

WAARoM M O E T I|: HIER ËEM JAAR LAMG ALS P o p VooR DE DEUR GAAM STAA^»?

HIET Zo 2EUREM, PIERRE/

STicHTWG so JAAR MEDERPoP

<A;AM2


bandsevents

interi/ieuf

BEZOEKER BEPAALT DE LINE-UP BIJ MTV BRAND NEW FESTIVAL

REGGY LINES 'Het is geen gezellig album'

TV, FRET Magazine en OI 3 organiseren samen een nieuw festival format. Op zater-

DE 3H-jarige Haagse rapper Reggv Lines zat midden jaren '90 in de

dag 17 mei 2008 vindt de eerste editie plaats van het MTV Brand New Festival, de

Engelstalige hiphopformatie Headliners uiaar hij ruim tujeehonderd optre-

opvolger van het FRETaLIVE festival. Brand New is het enige festival in Nederland waar

dens mee deed. Anderhalf jaar geleden siuitchte hij naar Nederlandstalige

de bezoeker zelf bepaalt wie er op het podium staat! W o r d t hetVoicst, Moke, Alain

rap en onlangs uerscheen zijn debuut-EP De lïïalaiss. Een donicer album dat

Clark,The Opposites of toch liever Wouter Hamel, Peter Pan Speedrock, Dennis. Fedde

uerhaalt ouer het leuen uan een tegen de armoedegrens aan ieuende uader,

Le Grand of Extince? Naast de gevestigde Nederlandse namen krijgen jonge talenten op

maarbij maatschappijlcritische en pDlitiel<e issues niet geschuiud ujorden.

M

dit festival een podium waar zij zich kunnen presenteren. Met de drie zalen van poppodium 01 3,'Brand' (grote zaal),'New' (kleine zaal) en 'Start' (Bat Cave) is daarvoor meer

R

eggy:'Het album is niet voor niks in de winter uitgebracht. Het is meer die film noir shit, zwarte humor Het

dan genoeg ruimte. Michel Penders (MTVTalent & Artist Management):"Het streven is om de smaak van het publiek voor 100% te representeren. Het is uniek dat we MTV kijkers en FRET lezers nude kans geven dit 'MTV Brand New Festival' zelf te programmeren." Via de site www.mtv.nl/brandnewfestival kun je je stem uitbrengen op de voorgeselecteerde Nederlandse bands. Op IO maart wordt de definitieve line-up bekend gemaakt. Deze bands zijn vervol-

is geen gezellig album maar het is ook geen hele zware kost. Ik ben sowieso niet iemand die over de meest vrolijke dingen rapt. Dat is hoe mijn leven is. Ik ben vrij jong vader geworden en ben muzikant. Mijn vriendin studeert aan de Kunstacademie dus dan kun je wel raden dat we niet veel cash hebben.

gens op 17 mei live te zien in 013.

We hebben best wel een lastig leven met weinig geld.' De Malaise bevat beats van Ciph Barker, Beat Butcha (GB),

RAPPERS

FATCAP EXPRESS 'é^^S^'^

Christov en Special O waarover Reggy Lines meestal grimmig

SPELEN IN FILM

n

rapt in een opsomming van naamwoorden. Over zijn switch naar

TRIBUTE 2 PRINCE

C en clipmaker Kas (Danny Stolker) heeft de

het Nederlands zegt Reggy:'Ik rap op een andere manier als de meeste mensen. In het Engels heb ik ook een Haags accent en dan kom je gewoon net niet ver genoeg. Ik wilde toch een keer

I film Fatcap Express gemaakt met een crew en

In het kader van De Culturele Z o n -

proberen om verder te komen dan alleen het opnemen van cas-

cast die allen een achtergrond in de hiphopscene heb-

dag zal op 23 maart een Tribute 2

settebandjes. Buiten dat waren er een hoop gasten die mij altijd

ben. Zo spelen Jiggy Djé en Riske de Rat de hoofdrol-

Prince plaatsvinden inTivoli Utrecht.

aanmoedigden om een keer in het Nederlands te rappen. Maar

len en hebben Terilekst en SirOJ het grootste gedeelte

Prince heeft in december 1998 een

ik was sceptisch en vond bijna alles kut wat in het Nederlands

van de muziek geschreven. De film is deels gebaseerd

aftershow gegeven in de poptempel

uitkwam.Toen ik het toch probeerde, leek het eerst nergens op

op Kas zijn eigen ervaringen uit zijn verleden als graf-

en leek die avond over profetische

omdat ik deed wat er al was. Maar op een gegeven moment ging

den en sprongen. Toen besloot ik om een EP in het Nederlands

fitiartiest.

gaven te beschikken toen hij zong 'Osama Bin

het wel lekker en klonk het cool. Toen kwam er een optreden

te gaan maken.'

van de Zoetermeerse rapper/producer Ciph Barker met wie ik

wat ik meemaakte! Mensen kenden de tekst uit hun hoofd, gil-

'Het verhaal over twee graffitischrijvers uit Rotter-

Laden is gettin' ready to bomb.America watch out

dam had ik al In 2003 geschreven', aldus Kas. 'Ik wilde

in 2001'. Nederlandse vocalisten zingen deze

lief en leed deel en bij wie ik het album heb opgenomen. Het was

tekst Roel Janssen

de film toen maken als afstuuropdracht, maar de

avond werk van Prince, begeleid door een elfkop-

de eerste Nederlandstalige track die ik live deed en ik wist niet

foto Croyable

docenten op de kunstacademie vonden het project een te groot risico. Het idee

pige band o.l.v. Martijn Bosman & Rudi de Graaff. In

bleef daarom op de plank liggen en ik ben afgestudeerd met de videoclip Doemeding.'

de band spelen o.a. René van Barneveld, Manuel

Sindsdien heeft Kas vooral veel videoclips gemaakt voor verschillende artiesten en

Hugas en W i b o u d Burkens. Inmiddels bevestigde

twee hip hopalbums uitgebracht.'Maar het idee voor de film bleef altijd in mijn ach-

vocalisten zijn Anneke van Giersbergen, W o u t e r

terhoofd borrelen. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik die film echt

Hamel, Senna, LIewy Is Sel, Boris en ' M o o r d w i j f '

moest maken. In februari 2007 ben ik toen met mijn eigen spaargeld gewoon begon-

Hadewych Minis.

nen met draaien. De première van de film was op 17 februari in Waterfront te Rot-

THE YOUNG ONES NOG ÉÉN KEER LIVE!

V' \

www.culturelezondagen.nl

H

alf februari is de nieuwe Unsigned-cd The ^oung Ones, New Dutch Rock! gepresenteerd in Paradiso. Alles zes de bands - King Jack, INFA, Make

Believe, Sheriff of Hong Kong,Two Way Radio en SAT2D - traden die avond

terdam. Kijk voor meer info op www.checkmeprodukzies.com.

op. Vrijdag 29 februari doen ze dat nog eens dunnetjes over in

GRATIS CD VAN JODYMOON VOOR ABONNEES

zaal gaat om 19.00 uur open en Abonnees van FRET treffen bij dit nummer de nieu-

Smeets. Hun eerste album LookAt Me, Look At Me,

om 19.30 begint de eerste band.

we cd van Jodymoon aan: Never Gonna Find It In

Don't Look At Me schreven ze in 2005 op het

Kaarten voor deze avond kosten

Another Story. Inderdaad, helemaal gratis en voor

eiland Sardinië en kreeg bij de release in 2006 erg

slechts 7,50 euro.

niets, een aardigheidje om onze trouwste lezers te

positieve recensies. De nieuwe cd is onlangs opge-

belonen. Het tweede album van Jodymoon, afgelo-

nomen in Londen in de voormalige Pink Floyd stu-

pen jaar nog winnaar van de Publieksprijs bij de

dio op Britannia Row. Kijk voor alle speeldata in de

Grote Prijs van Nederland (Singer/Songwriter), ligt

agenda op pagina 46.

eind maart in de winkel. De band wordt gevormd

wv/w.jodymoon.com

door het Limburgse duo Digna Janssen en Johan

STAM DE ?Art

DooR ^A;A^ï2

Tivoli De Helling in Utrecht. De

WAARoM M O E T i\i HIER EEM JAAR LAMG ALS Pop VooR DE DEUR GAA») STAAH?

HIET 2 o 2EUREH, PIERRE/

STIcHTIMG 50 JAAR MEDERPoP


bandsevents Krom

n 2008 is het precies 50 jaar geleden dat de eerste sin-

Tips & tricks of t h e t r a d e

interuieui

AFTRAP 50 JAAR NEDERPOP gle van deTielman Brothers - Rock Little Baby Of Mine

, Regelmatig w o r d ik benaderd of ik een w o r k -

- uitkwam.Voor een g r o o t aantal partijen (FRET, Muziek

shop of lezing wil geven of neem ik plaats in

Centrum Nederland, O O R , Fonos, Buma Cultuur en Uni-

een panel. Je probeert de bezoeker een beeld

versal) een goed moment om handen ineen te slaan en dit

te geven van de werkelijkheid zonder opsmuk,

jaar uitgebreid stil te staan bij 50 Jaar Nederpop.

50 jnAR

NEDER POP

Beats Me!

BIG BLIND

Een jaar vol v r a g e n

'De blues gaat nooit verloren

Je leest nu de allereerste Beats Me! N i e t alleen de eerste van dit nieuwe jaar, nee

^ TJ

en wat mythes te ontkrachten. Hieronder een

gewoon de eerste ever. Als gespecialiseerde advocaten op het gebied van media, muziek en entertainment staan wij klaar om in onze

leidraad naar aanleiding van veel terugkerende

Het jubileumjaar ging officieel van start tijdens Noorderslag. Onder aanwezigheid van aartsvader

vragen tijdens deze panels.

AndyTielman zelf (hij was het die vijftig jaar geleden de Eerste Echte Nederlandse Rock & Roll-

vragen uit het entertainmentbestaan

Single schreef) en andere Nederpop-coryfeeën als Jan Akkerman, Jerney Kaagman, Ernst Jansz,

beantwoorden.

• Probeer zoveel mogelijk te repeteren en zo

vaste rubriek Beats Me! de meest prangende te

Spinvis, Henk Hofstede en gastheer Henk Westbroek maakte de Stichting 50 Jaar Nederpop haar

min mogelijk te vergaderen. De ervaring leert

plannen voor het popjaar 2008 bekend. Gelijktijd presenteerde O O R een prachtig fel oranje

W a t is het verschil tussen overdracht en

dat het democratisch model niet altijd het

gekleurd themanummer dat helemaal in het teken van het jubileum staat. Er is een speciale web-

licentie? Hoe onze bandnaam juridisch te

beste is voor een band. Schuif de persoon in

site gemaakt (www.SOjaarnederpop.nl) waar je onder meer de voorlopige Canon van de Neder-

beschermen? W a t

de band met de meest uitgesproken visie naar

landse Popmuziek vindt.

downloaden strafbaar? W a t is auteursrecht

taakverdeling.

Andere activiteiten de komende tijd zijn onder andere de Nacht van de Nederlandse Popmuziek

fans wel en niet op hun websites? Is een

• leder optreden moet een optreden opleve-

op Nederland 3, drie Nederpopavonden in de Heineken Music Hall en een 6-cd-box van Univer-

mondelinge overeenkomst ook rechtsgeldig?

ren: benader per show de lokale media v o o r

sal en Fonos. K o r t o m : 2008 staat helemaal in het teken van het jubileum. W i l je er alles over

Is uploaden strafbaar? Onze domeinnaam is

een voorbeschouwing of recensie en zorg dat

lezen! Ga dan naar de website www.50jaarnederpop.nl.

gekaapt, wat nu te doen? Mag een artiesten-

voren om de lijnen uit te zetten en maak een

is een '360 deal'? Is

en wat zijn naburige rechten? W a t mogen

je cd bij de regionale RTV terecht komt.

p o r t r e t zomaar gebruikt worden? Op welke

• Stel je professioneel op: niemand zal in je

manier kunnen wij onze band juridisch het

investeren als je er een rommeltje van maakt.

beste organiseren?

• Ga secuur om met elke vorm van communicatie: beantwoord je e-mails t r o u w en conse-

THEO BOTSCHUIJVER WERKTE IVIET

Wie denkt dat blues UDÜT OUIUG lullen is, heeft het mis. De Noorduuijkse formatie Big

quent, bel zalen en media na en blijf vriendelijk.

PINK FLOYD, G E N E S I S E N . . . V O I C S T

Hlind beiuijst namelijk het tegendeel Hun debuutalbum Dressed To Win Is uitgebracht

lang niet altijd de lading dekt als het gaat om

door het alternatieue label Coolbuzz en staat uol gruizige bluesrock-pareltjes die

de inhoud van het contract? Pas hier mee op

naast een stoffig randje ook zeker een frisse en Jonge sound hebben.

en ga niet zomaar af op de naam of titel van

• Z o r g voor zowel een MySpace als reguliere

Beroemde ontwerper maakt podium decor

website en houd die zorgvuldig bij.

W i s t je dat de titel of naam van een contract

dun gezaaid. Als je je van je beste kant laat

B

zerssectie en About-man Rutger Hoedemaekers

Als frontman, zanger en mondharmonicaspeler

sound van de cd ten goede gekomen, denkt de

zien, komt de manager naar jou toe.

nog meer mensen betrokken, zij het niet op het podi-

Wesley van Werkhoven over zijn band Big

f r o n t m a n . ' H e t is heel duidelijk wat er op dat

Het is een kleine greep uit de grabbelton

•Verwacht in het begin niet te veel van gages

um. Een van hen is Theo

Blind spreekt, vallen termen als lowdown, raw,

moment in zat. De sound is er in de studio ter

waar wij als 'muziekadvocaten' van tijd t o t

voor je optredens. Jezelf laten zien en horen is

65-jarige o n t w e r p e r w e r k t e eerder v o o r bands als

uncut en sleazy.'Het

is muziek met ballen. We

plekke helemaal uitgewrongen. Daardoor is

tijd mee te maken hebben. De ervaring leert

veel belangrijker

Pink Floyd, Soft Machine en Genesis. Z o maakte hij

spelen heel duidelijk vanuit onze onderbuik.

het een strakke momentopname met een hele

o o k dat veel beginnende artiesten te lang

• Z o r g ervoor dat je cd bij optredens te koop

voor Pink Floyd het varken op de hoes van Animals,

Ballenblues is misschien wel een leuke term.'

goede timing. Ik ben echt heel tevreden en

met hun vragen rond blijven lopen en soms

is en investeer in merchandise.

een zeer goed ontvangen conceptalbum uit 1977.

De

draai de cd zelf ook vaak zat.'

uit onwetendheid verkeerde beslissingen

ij de nieuwe show vanVoicst zijn behalve een bla-

• Ga niet op zoek naar een manager, ze zijn

Botschuijver De inmiddels

• Geef gericht promomateriaal weg.

de overeenkomst!

debuutplaat

werd

opgenomen

in

de

Amsterdamse IJland Studio.Thuishaven van de

Big Blind w o r d t in recensies vaak met labelge-

nemen die van invloed kunnen zijn op het

meeste Cool Buzz bandjes, weet Van W e r k h o -

noot Cuban Heels vergeleken en dat is volgens

verdere verloop van hun artiestencarrière.

•Wees volhardend, blijf bij elkaar

Van 1959 t o t 1964 studeerde Botschuijvers industrië-

•Teken niet klakkeloos bij een uitgever of pla-

le vormgeving in Eindhoven. Jarenlang werkte hij aan

ven. 'We wisten dat er veel bands hebben

Van Werkhoven een beetje onterecht.'Zelf ben

Het is een gemiste kans en een valse start

tenmaatschappij en laat je altijd adviseren.

decors voor bands, totdat, zoals hij het zelf zegt,'eind

gestaan die wij kicken vinden. Zoals The Stri-

ik het daar niet mee eens. We gaan meer de

tegelijk. W i j

Derhalve: schrijf je in bij de FNV Kiem of de

jaren zeventig, begin jaren tachtig de klad begon te

kes, Cuban Heels en natuurlijk T-99. O p een

kant van The Stripes op. Dat is ook een favo-

artiesten op juridisch vlak pro-actief te werk

komen in de r o c k - ' n - r o l l . Die g r o t e bands waren er

zien graag dat

beginnende

gegeven moment hebben we de stoute schoe-

riete band. Maar eigenlijk hebben we heus een

gaan, dat wil zeggen: zit je ergens mee, laat

• Bescherm je rechten door je nummers in te

allemaal al, ze moeten je maar bellen hè. Ik ben toen veel benaderd door housepartyorgani-

nen aangetrokken en hebben we

eigen sound. Onderscheiden

het ons zo snel mogelijk per e-mail weten.

schrijven bij Buma-Stemra en je naburige rech-

saties om decors te maken. In de rock-'n-roll vond ik het zo aardig dat je op tournee gaat

gezocht.'

ten bij de SENA.

en dus kunt investeren in een show. Bij bijvoorbeeld Sensation W h i t e moet er een heleboel

Toen zanger van Werkhoven vorig jaar samen

Dat bluesmuziek niet up-to-date meer is, daar

Deze rubriek is een belangrijk podium om

• Gebruik je netwerk en wees brutaal bij het

decor komen dat daarna nooit meer gebruikt wordt. Budgettair kan het dan vaak niet uit; er

met gitarist JJ van Duijn, bassist Dirk van Duijn

wil de zanger niets van horen. 'Steeds meer

uitleg te kunnen geven over bepaalde juridi-

vergaren van informatie.

is meestal te weinig geld voor.'

en drummer Niels Duindam de studio inging,

jonge mensen worden warm van deze muziek.

sche aspecten van het entertainmentbe-

• Lees vooral Sex, Drugs & Rock & Roll High-

Tot Botschuijvers grote plezier hing een tijdje geleden Voicst aan de lijn.'Ze kenden mij van

hadden ze nog geen kant en klare songs maar

De blues gaat n o o i t v e r l o r e n . Z o lang er

staan. Mocht Beats Me! niet voldoende zijn,

Minke

naam en een paar mensen hadden gezegd dat ze mij eens op moesten zoeken.'Tjeerd Bom-

wel veel losse thema's.'We hadden een num-

ouders zijn die het opzetten voor hun kinde-

zijn er nog altijd het gratis Artiestenspree-

Weeda en bekijk de

hof van Voicst:'Hij vindt het leuk om weer voor een band te werken.Theo is er voor de ana-

mertje of tien en wat losse teksten. In de stu-

ren gaat het door naar de volgende generatie.

kuur bij ons op kantoor en de QuickScans

Metallica

loge props. Het is erg leuk om met hem op een andere manier naar je nummers te kijken,

dio is daarmee alles afgemaakt. We zijn met

En hoezo ouwe lullen muziek? De gemiddelde

van entertainmentcontracten. Geïnteres-

hoe je die gaat vertolken.'

een hele vrije geest gaan opnemen. Z o n d e r

leeftijd van onze band is vierentwintig.'

seerd? Kijk dan op onze website www.bou-

NTB.

school

taire

door

documen-

Some Kind

of

tekst: Arjan van Sorge

Die spontaniteit bij het opnemen is de rauwe

ons met

de

mondharmonica en mijn hoge stem.'

sie.nl en maak een afspraak!

strak plan of bepaalde stijl.'

Monster. Ro Krom

contact

tekst Jasper Schoon

Marie José Spit (spit@bousie.nl) Björn Schipper (schipper@bousie.nl)

7


bands

ents

interuiew

MIGHTY8 G I O V A N C A DEBUTEERT

TALEND WANTED

G

De G r o t e Prijs v a n N e d e r l a n d gooit haar deuren weer wagenwijd open voor de nieuwe lichting talentvolle Nederlandse muzikanten in

het

digitale

Silence houdt muzikaal het midden tussen pop, jazz en soul. De cd-presentatie is op 27 maart in Paradiso, een dag later ligt de

14 april!)

aanmeldformulier

cd in de winkels.www.myspace.com/giovanca

op

Logqe riffs, groQUv ritmes en uaak een knipoog

www.grotepriisvan.nl.

Een andere release van Dox Records in maart is I'm Just Here To Makeyou Feel Warm van S t e y e . Deze muzikant, theater- en

Muzikanten uit Overijssel kunnen zich tot I april 2008

inschrijven

voor

de

Oogst

van

Overijssel, in de categorieën pop/rock, singersongwriter, hiphop en dance. Meer informatie is

'We hebben het ego van een zanger niet nodig'

achter Wouter Hamel) en verschijnt bij Dox Records. Subway

Hiphop/RnB en Dance/Producers. Aanmelden kan vanaf 10 maart (tot en met

Mighty 8, debuteert binnenkort met de cd Subway Silen-

ce. Het album is geproduceerd door Benny Sings (ook de man

de categorieën Pop/Rock, Singer/Songwriter,

via

TANK 86

iovanca, één van de zangeressen van de Unsigned-cdThe

filmmaker is al jaren bekend als een van de leden van Pipsilab, een collectief van jonge multimedia hooligans. Op zijn debuutalbum - geproduceerd door Stefan Kruger en Stefan Schmid van Zuco 103 brengt hij een mix van techno-blues, country-funk en goa-jazz. Ook Steye presenteert zijn cd in Para-

naar urouiuelijk schoon, ronkende auto's en spaci/ trips, dat is stonerrock. Bij Tank 8B mag je die teksten er zelf bij fantaseren. Het zouden Feyenoord-supporters kunnen zijn: geen woorden, maar daden

diso en wel op 7 maart.www.myspace.com/steyesounds

te vinden op www.oogstvanoverijssel.nl.

Alle artiesten en genres van hiphop tot metal zijn welkom bij de K l e i n e Prijs v a n Fryslan.

B O B F O S K O MET STERRENCAST

Voor de winnaar ligt er studiotijd bij SyCo

DE THEATERS IN

E

ind januari presenteerde het kwartet uit Breda het door

Pieter Kloos geproduceerde minialbum

Studio, een optreden tijdens het Freeze Festival

Behold.

Gitarist

Joost

Kruiswijk wist meteen dat hij met

en een plek in de de Sena Performance POP NL Award in het verschiet. Kijk voor meer informatie op vvww.kleineprijsvanfrieslan.nl. Je kunt je nog tot eind februari inschrijven.

B

ob Fosko is op dit moment in de theaters te zien met de

zijn band op de deur van zijn The

voorstelling Fosko Fume une Pipe. De zanger heeft daar-

Void Studio

voor een groep bevriende stermuzikanten om zich heen ver-

'Pieter is een autoriteit in dit genre.

moest aankloppen.

zameld, onder wie organist Nico Brandsen (Kane, Ilse DeLan-

Zijn mixkunsten bij Motorpsycho

ge e.a.), drummer Martijn Bosman (Kane, Dennis e.a.), gitarist

en producties met de Eindhovense

De K e m p e n e r p o p p r i j s is een bandwedstrijd

Wouter Planteijdt (o.a. Sjako!) en bassist Thijs Vermeulen (o.a

bands 3S007 en Peter Pan Speedrock hebben dat bewezen. Hij heeft ons

staan.Wij doen het graag met zijn allen.'

voor (beginnende) bands. De winnaar krijgt een

Sjako!). O o k Fosko's dochter Ella Wonder, in het dagelijks

een lekker compact, heayy en gruizig geluid meegegeven.'

Tank 86 beseft dat het opereert in een genre waarin het moeilijk optredens vergaren is. Daarom heeft de groep het initiatief genomen om een

optreden op het Kempenerpop festival aangebo-

leven zangeres bij de meidengroep pEp, zal regelmatig mee-

Het zoeken naar een zanger heeft de band opgegeven. Dat hield de boel

den dat dit jaar wordt gehouden op 30 en 31

doen. Op het programma staan vooral nummers van de

nnaar op. De bandleden realiseren zich goed dat het ontbreken ervan

netwerk voor stonerbands uit Nederland, België en Duitsland op te bou-

augustus op het evenemententerrein in Waalre.

onlangs verschenen cd/dvd Een Gat in de Markt, die de zanger

Opgevangen moet worden. Het publiek kan zich niet op een frontman

wen. Onder de naam Rising Magma organiseert de band heavy festivals

Kijk voor alle informatie op www.kempener-

samen met bovengenoemde muzikanten in Frankrijk heeft opgenomen.'In Frankrijk kunnen we, los

richten, de band kan geen teksten overbrengen en tevens ontbreekt de

als uitwisselingsprojecten.'ledere band organiseert een show in de eigen

pop.nl.

van de hectiek, in alle rust de ruimte en de grenzen van onze muziek verkennen.Vooraf is nooit zo

extra melodielijn. Daarmee legt het viertal de lat voor zichzelf een stuk

regio, de andere bands mogen daar voor nop ervaring opdoen.' Het eer-

goed te zeggen wat het resultaat zal zijn, maar het is authentiek en erg van ons.' Fosko is de hele

hogen

ste doel van Tank 86 is een plaatsje op de affiche van het festival

maand maart nog te zien in het theater. Kijk voor een speellijst in de agenda op pagina 46.

Tot en met 14 maart kunnen bands uit Zuid-

Kruiswijk:'We moeten meer werk verzetten om het interessant te hou-

Roadburn in Tilburg. 'Ik miste geen enkele editie en ontdekte daar de

Holland zich nog inschrijven voor de bandcom-

den. Het voordeel is echter dat we meer ruimte hebben om ons met

bands Fu Manchu en Monster Magnet. Daar optreden zou de ultieme

petitie W a t e r p r o o f 2 0 0 8 . De hoofdprijs van

gitaar- en drumpartijen te onderscheiden. Het is een uitdaging die te

bevestiging vormen.'

is een mooie plaats op het podium van het gezel-

benutten.We vinden het nu juist prettig dat die zanger ontbreekt. Omdat

ligste festival van Nederland: Waterpop

in

Wateringen, www.waterpop.nl.

WIN HIPHOPALBUM S O U N D F L O W

de meesten een tic hebben, een ego meebrengen en graag in de spotlights

tekst Willem Jongeneelen

v:

'inceTriesscheijn en Steven van Dijk riepen vorig jaar zomer

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus wordt het

op hun website Soundflow.nl hiphoptalent op om een track

Westerpopfestival in Delft gehouden. Op 29

te maken voor de mixtape Soundflow Volume One. De inzendin-

augustus zal de P e t e r T e t t e r o o B o k a a l (sti-

gen stroomden binnen. Naast nieuw talent hebben ook bekende

muleringsprijs voor Delfts en regionaal popta-

rappers exclusief een nummer gemaakt voor de cd, die na maan-

lent) plaatsvinden. Bands, dj's, singer-songwriters

den werk nu helemaal af is.Triesscheijn en Van Dijk zijn positief:

in alle populaire muziekstijlen uit Delft en de

'Het heeft veel tijd gekost. Niet alles ging volgens planning, maar

regio Midden Delfland worden uitgenodigd om

tf^iipÖllS

uiteindelijk is het zeer goed gelukt.' Op het album staan onder

zich in te schrijven.Alle voorwaarden kun je nale-

andere bijdrage van Skenkie, Kern Koppen, Perverz, Dopaganda en

zen op www.westerpop.nl.

/'\ Duke & Gonzo. SoundflowVolume One is de eerste in een reeks De inschrijving voor het landelijk reizend festival P o p r o n d e loopt nog tot I maart. Voor talentvolle bands en muzikanten is Popronde de mogelijkheid buiten de eigen regio op te treden. Popronde 2008 zal in 19 steden plaatsvinden in de periode van 12 september tot 14 november. Kijk voor meer info op v/ww.popronde.nl.

officiële cd's die Soundflow.nl uitbrengt. De cd is gratis te downloaden op www.soundflow.nl. De speciale gedrukte editie is, in beperkte oplage, ook verkrijgbaar.Wij geven daarvan vijf exemplaren weg. Geef antwoord op de volgende vraag: Wie maakte de bijzondere intro van Soundflow Volume One? Mail je antwoord naar actie@npi.nl. De winnaars worden in de volgende Fret bekendgemaakt.

www.inlinemastering.nl geen vage uurprijs // prijs per track // 2 tracks € 115.- // 5 tracks € 255.- // 14 tracks = € 550.

analoge & digitale high-end mastering studio ( Amersfoort) - tel 06-24601680 - info@inlinemastering.nl


bandsevents TIEN NEDERLANDSE ACTS NAAR S X S W KORT N I E U W S

Maartje 'Marzj' Simons stapt op bij The

T

May Bees. Eind 2007 versclieen nog het

Southwest (SXSW), de jaarlijkse

derde album D r o p Little Boy. Drumster

internationale muziekconventie

ORANGE GLOW

ien Nederlandse acts spelen dit jaar op South By

Simons vormde sinds 2004 samen met

in Austin Texas. Het zijn Moke,

zanger/gitarist Gregory Orange de kern

Adept, Aux Raus, C-Mon

van de groep. * De hard-on rawk formatie

Kypski, Postman, Hospital Bom-

m

&

Sunnpimp gaat van 27 februari t o t en met

bers, Do-The-Undo,Alamo Race

9 maart op tournee door in Spanje. De

Track en Joep Pelt & Lobi Traoré. Numme

band zal acht shovi'S doen in onder andere

I O is Junkie XL, in naam nog Nederlands,

Barcelona,Valencia en Madrid staan op het

maar in feite al jaren werkzaam vanuit de

programma.Voorafgaand aan en tijdens de

VS. SXSW w o r d t gehouden van I 2 t o t en

toernee zal Sunnpimp in meerdere steden

met 16 maart.

gedraaid worden op radio- en tv-stations.

Onder de naam DAMN! staan Adept, Aux Raus, C-Mon & Kypski en Postman gezamenlijk op vrijdag 12

• Ciska Ruitenberg van Ndromeda en

maart in de club Karma Lounge. Hospital Bombers, Do-The-Undo en Alamo Race Track treden op tij-

Edwin de Herder van Mama Loo zoeken

dens een speciale labelnight van platenmaatschappij Excelsior Recordings en hun Amerikaanse label-

koudere oorden op, zij doen vanaf 23

partner Minty Fresh, op zaterdag 15 maart in Habana Calle 6. De optredens van de Nederlandse bands

februari een serie optredens in onder

worden deels ondersteund MusicXport.nl.

1

wacht te slepen. De eerste prijs krijgt hij op 5 maart uitgereikt omdat hij het afgelopen jaar de meeste cd's, dvd's en andere geluidsdragers in het buitenland heeft verkocht. • O o k Candy Dulfer en Ilse DeLange ontvangen een Gouden Harp, terwijl de 3J's, W o u t e r Hamel en The Opposites dit jaar een Zilveren Harp mee naar huis nemen. • Het was al een tijdje stil rond Caesar, maar nu heeft frontman Roald van

april

neemt

Caesar afscheid van het

publiek in de Melkweg in Amsterdam. • Autumn

bestaat

nog, maar

moet de

komende tijd wel op zoek naar een nieuwe zangeres. Nienke de Jong stapt eind

MOKE, RACOON EN SAT2D OP PINKPOP

D:

e organisatie van Pinkpop presenteert dit jaar een gevarieerd en sterk

) programma, met helaas maar weinig Nederlandse band op het affiche.

In totaal spelen er 'slechts' drie acts van eigen bodem: Moke, Racoon en SAT2D. De laatste groep opent het festival als winnaar van de bandcompetitie Nu of Nooit.Wellicht komt daar nog wat bij, want er zijn nog acht plaatsen te vergeven. Headliner is Metallica. Andere grote namen zijn Queens Of The Stone Age, Kaiser Chiefs, Editors, Foo Fighters, Rage Against The Machine en Counting Crows. De 39^"-^ editie van Pinkpop wordt voor het eerst in zijn bestaan niet in het Pinksterweekend gehouden, maar is verhuisd naar het weekend van vrijdag 30 en zaterdag 31 mei en zondag I juni. Check het complete programma op v/ww.pinkpop.nl.

Between The Lines

COPARCK

door IHi/ First Sonniy Uieissmulier uitgebrachte album kruipt aan tegen de lo-fi-indiepap

The Beggar's Butler

O

p I maart 2008 gaat Celluloid Fever: The Goddess in première in de Melkweg in

Amsterdam. Een spannende mix van live-muziek, theater en 360 graden filmprojectie geïnspireerd

5 Songs For The Don 8 (-)

D

OKIESON Tomorrow's Gone

sel. Maar frontman Eric Hoogeweg is recent naar het meer stedelijke Deventer ver-

10(12) THE SOUL SNATCHERS

trokken.'Alle liedjes heb ik in een rustige omgeving geschreven. Ik ben iemand die continu observeert en de dingen om me heen in mijn liedjes verwerkt. Misschien gaan mijn nieuwe songs meer over voorbij razende treinen in plaats van langzaam struinende egeltjes.' Het hele proces van het maken van het officiële debuut heeft alles bij eikaar zo'n drie jaar geduurd. Hoogeweg heeft dus echt de tijd genomen om aan het album te werken, zegt de

Sniffin' and Snatchin' IK-)

Haatdragend A Noise Severe 13(-)

THESE SEATS ARE TAKEN The Penny Arcade EP

14(24) DERRICK MORGAN MEETS THE HIGH NOTES Original King of Ska

subliem. Hij heeft zeker zijn stempel op het eindresultaat gedrukt. Heeft geholpen mijn ideeën vorm te geven en is ook verantwoordelijk voor de samples en de broeierige gelui-

KEZUS KRIJST

12(11) THE GATHERING

kassen in de buurt van Voorhout.'De samenwerking met producer Corno Zwetsloot was

15(-)

MARK & THE SPIES Mark & The Spies

den. Dankzij hem is de plaat super krachtig geworden.' Volgens de Deventer muzikant gaat het concept van zijn album uit van een fantasierijk muzi-

16(25) ILSE DELANGE Live

kaal sprookje.'Ik gebruik hele sprekende elementen. Met veel figuranten in een mooie

17 (•)

droomwereld. Zoals luchtballonnen, zwaluwen en kleine egeltjes. Het artwork van de cd is

Posse keert na zeven jaar terug bij Djax

Coparck heeft speciaal hiervoor muziek gecompo-

Records. Het label brengt namelijk de cd

neerd en treedt live op in The Goddess als band en

Toch heeft Hoogeweg de meeste van de songs op gevoel geselecteerd.'Het is ook een ver-

The W o r l d Might Suck uit, dat de Amster-

als filmsterren.

zameling goede liedjes. Een stel pure songs met een smerig randje. Het moet catchy zijn en

band

ANOUK Who's Your Momma

9 (-)

heid, o o r l o g en liefde. De Nederlandse

vormgegeven door mijn vriendin, die kunstenaar is. De vormgeving, tekst en muziek vormen samen een heel sterk geheel.'

als liedje ook akoestisch overeind blijven. Het is een verzameling melancholische thema's Speeldata:

7 (21) DON CAPO

e basis van het debuut werd gelegd in de rust van het platteland in de kop van Overijs-

werk in de Graveland Studio. • Osdorp

met donkere teksten, maar met een sprankje hoop. Ze verhalen over twijfel, het leven en de

SKAGUITAR More Ska, More Guitar

18(-)

RUSHWOOD Main St.

19(-)

JAYSTAR Dust

20(4)

AGUADEANNIQUEAir

21(-)

VOICST A Tale Of Two Devils

22(0

ROTTERDAM SKA-JAZZ

28 februari, P3 Purmerend (try out)

FOUNDATION Motiv Loco

1 maart, Melkweg Amsterdam (première)

23(-)

SLUWE VOSZZ

21 februari. De Kade Zaandam (try out)

en David Gilmour Girls

VINSKY PROJECT

en staat bol uan de melancholie en sprookjesachtige thema's.

meegezogen in een wereld van macht, afhankelijk-

A u x Raus, Lucky Fonz lil, W o u t e r Hamel

5 (-)

band, sinqer-songiuriter Eric Hoogeuueg, een puil< stukje nneste arbeid afgeieuerd. Het

Voor de opnames van de cd toog de band naar de Next To Jaap Studio, gelegen tussen de

komt binnen in een glamorous nachtclub en w o r d t

De laatste lichting bestond uit Typhoon,

LAVALU Now

geworden.'

IN CELLULOID FEVER

damse hiphoppers samen met de latin

10

debuutalbum The ïïlagic Tale of Flijinq Kite in the Rnimal Hingdom heeft het brein uan de

haar eigen band DejaFuse en aan haar

talenten deze award als steuntje in de rug.

4 (-)

Folk Fusion

Na het uitwerken van de songs heeft het opnameproces een jaartje geduurd. In die periode

op Hollywoodlegende Rita Hayworth. Het publiek

Essent Awards. Sinds 2001 ontvingen 85

TANGARINE

zijn er veel dingen op hun plek gevallen. D o o r de tijd te nemen, is het een mooie plaat

omdat ze meer tijd wil gaan besteden aan

• Essent stopt met de sponsoring van de

3 (-)

frontman.'Ik heb vooraf goed bedacht wat ik ermee wilde. Het concept heeft kunnen rijpen.

februari op bij de Friese gothic-formatie

metalband Laberinto hebben opgenomen.

INNER STRENGTH

Orange GIOUJ is een frisse nieuuue naam in het alternatieue popcircuil. (Het hun officiële

damse band het officieel voor gezien

we avonturen storten. Op donderdag 3

2 (-)

6 (2) VENcE

Oosten bekendgemaakt dat de Amster-

houdt. De bandleden willen zich op nieu-

THE HEAVEN DEVILS

Unforgotten

land dus. • Een Grammy Award ging aan

een Gouden Harp wist dj Tiësto wel in de

(•)

Kings and Killers

meer in Helsinki,Turku en Jyvaskyla. Fin-

zijn neus voorbij, maar de Exportprijs en

^ ^

Luchtballonnen, zwaluwen en kleine egeltjes

14 maart, Groene Engel Oss 8 mei, Luxor Live Arnhem 10 mei, Paard van Troje Den Haag 1 8 mei, Paradiso Amsterdam

liefde of het plattenland. Ik gebruik veel metaforen om grote thema's klein te maken.'

tekst Jasper Schoon

Gevangen Emotie

foto Dick Vos

24(5)

C64 ORCHESTRA Run 10

25(-)

ACDAENDEMUNNIK Nachtmuziek

Stem 0 p www. popinstituut.nl


kwaad. Een hele lange dame kondigde ons aan en het was een minuut voor het optreden. We stonden bij elkaar, maar ik zag Marcus onze bassist niet. Ik dacht: waar is die zak nou? Dat doe je toch niet? Het kwam allemaal wel goed natuurlijk, maar toen kneep ik hem even.' John: 'Ik had een goed gevoel toen we begonnen.' Peter:'Je groeit tijdens zo'n optreden. Het is de wisselwerking tussen band en publiek wat ons enorm stimuleert.' John: 'Soms moet je het publiek voor je winnen. Maar op Noorderslag zat het wel goed. Het publiek was hongerig. Maar je moet bij de les blijven, want er stonden ook mensen in de zaal die sceptisch waren. Benieuwd of we het nog wel konden na al die jaren.' Peter: 'Aan het einde, toen de gordijnen dichtgingen, vond ik het wel beangstigend. Ik zag al die mensen staan, tot de nok aan toe. Handen omhoog, joelen en schreeuwen. Ik dacht: wat hebben we nu weer op ons geweten? Wat hebben we nu weer gedaan? Nog even en ze breiden de tent af. Het is geweldig dat je zoiets kunt bereiken met het spelen van je nummers. Ik wil hierbij nog eens het publiek bedanken.'

Media Peter:'Of we een goede verhouding met de media hebben? Weet ik niet. Kijk, als jij

V端bliek was hongerig' Velen dachten dat ze dood waren. Niets is minder waar. Ze zijn springlevend. Wie de band op Noorderslag heeft gezien, weet dat Claw Boys Claw niets aan kracht heeft ingeboet. Een interview met zanger Peter te Bos en gitarist John Cameron over hun zinderende optreden op Noorderslag, de media, 50 Jaar Nederpop, Eelco Brinkman en hun eerste cd sinds tien jaar: Pajama Day. 12

Noorderslag

zo de deur uit gaat, hebben John en ik

Peter:'Daar was ik best wel zenuwachtig voor.'

zoiets van: wat een lul, die gast Maar dat

John:'Ik ook.'

hoef jij natuurlijk niet te weten. Maar vol-

Peter:'En ik kon het ook aan iedereen merken,

gens mij kunnen we met alle dames en

hoor. Ook aan John. Dat wil hij nu misschien

heren van de media goed opschieten.'

niet toegeven, maar

John: 'Een dag of wat voor dit interview

John;'Ik zeg net ja.'

hadden we een persdag. En ik moet eer-

Peter:'Jaaa, maar ik dacht dat ik wat twijfel in j

lijk zeggen, daar zag ik wel een beetje

stem hoorde?'

tegenop. De hele dag over hetzelfde pra-

John: 'Het was net als bij een optreden op

ten. Steeds dezelfde verhaaltjes. Maar uit-

Pinkpop: gezonde spanning.'

eindelijk vond ik het toch heel leuk, want

Peter: 'Bij Noorderslag had ik het wel even te

het was elke keer weer anders. 13


Soul tussen twee werelden Als een van de meiden van The Mighty 8 viel Ntjamrosie al op door haar naam en de mix van soul, r&b en Vroeger was het soms wel eens naar Dan

nen. Ik vraag me alleen af of die prijs in dit

was je in gesprek met iemand die een

geval wel bij de juiste persoon terecht-

hekel aan je had en dan kom je in een

komt.Als ik de baas zou zijn van die prijs,

situatie waarin je je alleen maar moet

zou ik het niet relateren aan hoeveel cd's

verdedigen.'

je in het buitenland verkoopt. Dat schijnt

Peter:'Er staan wel mensen bij ons op de

wel een criterium te zijn. Ik zou het meer

zwarte lijst, maar die komen hier gewoon

vanuit een artistieke invalshoek bekijken.

niet binnen, ha ha ha.'

Dat is de enige redding om muziek maken

w/ereldmuziek. Haar eerste album /\tOUüd.

is net uit op het Amsterdamse label Appletree Records,

John: 'We hebben het vroeger wel eens

in dit land op een hoger peil te brengen.'

met iemand aan de stok gehad.'

John:'Maar ja, zo werkt het met die prijs

amrosie

Peter: 'Natuurlijk, maar dat maakt elke

dus niet. Ik heb het wel een beetje gehad

L)

osie

Boei, oftewel

Ntjamrosie,

ben je gewoon niet bekend. Dan weet

Samenwerking

niemand daarvan. Wat dat betreft is

'Eerst was er de muziek, daarna de band.

band mee. Ik heb bewust gekozen om

met dance. Er was een tijd dat ik mij daar-

heeft in haar artiestennaam twee

geen interviews in een café te doen. Dat

in verdiepte. Er is wel een aantal nieuwe

keer'thuis' verenigd:'Ntjam staat voor

het voor

mij pas net een beetje

Dat maakte het lastig hier en daar, maar

vind ik te afstandelijk. Daarom zitten we

dingen. Bands die dance combineren in

het West-Afrikaanse gedeelte in mij, ik

begonnen.' Dus is er sinds k o r t ook

o o k makkelijker. Je kunt gewoon tegen

nu bij mij thuis. Daar voelt iedereen zich

muziek. Maar met zo'n dj heb ik niets.'

ben in Kameroen geboren en sinds mijn

een

mensen zeggen dit is watje speelt. Als jij

veel gemakkelijker bij. En dan krijg je ook

negende woon ik hier. Rosie staat voor

w o r d t . 'Het is lastig om met vaste

dat niet kunt spelen, doei! Dan neem ik wel

leukere interviews.'

Eelco Brinkman

het Westen, voor Nederland. Die twee

mensen te spelen. Zeven man inclusief

iemand anders aan. Van de andere kant

Peter: 'Tja, hoe zou het met hem gaan?

werelden zijn voor mij onafscheidelijk,

mezelf: achtergrondzang, percussie,

duurt het langer voor ze om één te wor-

Wel goed denk ik. Hij verdient meer dan

vandaar dat het één naam is. En dat

bas, gitaar, drum, toetsen. Ik wil niet in

den met die muziek.We hebben het niet

ik. Dat weet ik zeker.'

schijnt ook door in de muziek.'

een kleinere bezetting spelen, dit is

samen geschreven, zij moeten het nu

In 1987 wonnen jullie de Popprijs en de

Als kind groeide ze op met kerkmuziek

mijn band, klaar! Als mensen het niet

interpreteren vanuit mijn oogpunt.' De

toenmalige minister van W V C , Eelco

en een sterke traditie van verhalen ver-

kunnen betalen, gaan we wel onder-

band speelt dus niet mee op de cd.

Brinkman, reikte jullie die prijs uit. Jij

tellen zoals dat in Kameroen gebruikelijk

handelen. Ik heb in kleine bezetting

'Samen met Nelson & Djosa en Erik Rit-

iets in de huiskamer opzet, dan mis je iets

besloot hem een zoen op zijn wang te

is. In Nederland vond ze later inspiratie

gespeeld, maar dat is niet de sound. Je

feld (o.a. gastmuzikant Postman) heb ik

wat je op het podium ziet.'

geven en dat leverde de nodige commo-

in Madonna, r&b en soul. Nu nog ander-

moet professioneel zijn en dan een

het hele album mede gecomponeerd. Dit

Peter: 'Dat zijn toch twee verschillende

tie op.

nis daarvan vind ik het leuk om te weten hoe andere men-

half jaar, en dan heeft ze haar studie aan

keuze maken.'

album is een samenwerking tussen mij en

dingen.'

Peter: 'Ja. dat is natuurlijk al weer heel

sen daar over denken en wat ze daar van vinden. Het

het Rotterdams Conservatorium, afde-

de producers.'

hoofdvak

'Nelson & Djosa zijn voor mij gewoon

Pajama Day John: 'In

het

verleden

hebben

we

krampachtig geprobeerd de energie van het live spelen na te bootsen op plaat. Maar hoe je het ook went of keert, als je

band

waar

mee

opgetreden

John: 'We probeerden op plaat altijd wat

lang geleden. Ik wens hem van vanaf deze

gevaar is natuurlijk dat er altijd mensen zijn die vinden dat

ling wereldmuziek en met

extra's te brengen, omdat er altijd wel

plek heel veel sterkte. Ik hoop dat hij nog

er wat ontbreekt.'

zang, afgerond; een omgeving waar ze

Niels en Jasper, we go way back, sinds ik in

kritiek is dat een band live beter is dan op

gelukkig getrouwd is. We schrijven elkaar

Peter: 'Wat vijftig jaar Nederpop ons heeft opgeleverd?

bossa nova's, bolero's en jazzstandards

Rotterdam woon. Het zijn mijn vrienden.

plaat. Maar we beginnen nu goed in de

niet meer Toch jammer dat daar nooit

Dat er eigen muziek gemaakt wordt. Kijk, het is begonnen

tot zich kreeg. Al die invloeden maken

Nu zijn het producers...! Een stuk of vijf

gaten te krijgen dat als we bezig zijn met

een vriendschap uit voortgekomen is,

met bijvoorbeeld Rob de Nijs.Acts die buitenlandse groe-

het wellicht eenvoudig te

een nieuwe plaat, dat we met het live

want ik vond het een lieve man. Net voor

pen nadeden. Dat gebeurt natuurlijk nog steeds, maar na

waarom Atouba zo'n gevarieerde plaat is

aspect dan niets te maken hebben. We

de uitreiking zei ik tegen de band: wat krijg

vijftig jaar zijn we wel op een punt gekomen dat er muziek

geworden, waarbij de nadruk ligt op r&b

maken een cd met de muziek die we

ik van jullie als ik Brinkman een kus geef?

gemaakt wordt in dit land wat heel eigen is, en....

en soul, maar dan met heel veel extra.

mooi vinden. Live spelen is een ander

Ze dachten nooit dat ik het zou doen. Op

John:'Als ik even mag inbreken. De kritiek is altijd dat er

ding. En dat is een heel andere benadering

een gegeven moment zat er honderd gul-

dan we vroeger hadden. Persoonlijk vind

den in de pot en toen heb ik die man dus

ik dat een goede ontwikkeling. Sommige

verklaren

'Zingen en schriji/en is mijn i/ak' nummers bestonden al voor die deal met Appletree Records.We werkten veel in

Niet bekend

de studio, aan de sound en zo. Gewoon,

'Sinds het verschijnen van de Unsigned-

wat jonge muzikanten doen. Opeens

een kus gegeven. Nooit gedacht natuurlijk

cd The Mighty 8 in 2007 heb ik een

w o r d je dan opgepikt. Die flow met hen

nummers van Pajama Day speelden we op

dat dat zo'n impact zou hebben. Diezelfde

beetje naam gemaakt. Daarvoor deed ik

vond ik erg fijn, vernieuwend. Ik ben nu

Noorderslag en dat ging wonderbaarlijk

avond was het al op het journaal te zien.

ook dingen, maar als je niet bekend bent,

goed. We spelen ze live net even wat

Jerney

anders, maar het werkte wel.'

Cultuur, initiatiefnemer van de Popprijs,

geen eigen muziek gemaakt wordt. Dat alles maar wordt

red.) was er heel blij mee, want die

Kaagman

(voorzitter

'Nederlandse band

iets meer van het organische.Wanneer ik zelf een plaat ga produceren, zal die niet

Buma

zo gauw zo klinken. Ik weet nog niet hoe

gekopieerd uit Engeland en Amerika. En dat is voor een

het allemaal werkt, dus ik laat het produ-

ArmJn van Buuren

Popprijs stond meteen als een huis. Elke

groot gedeelte ook zo, maar ik heb ook de eerste plaat

ceren even over aan andere mensen. Dat

Peter: 'Ja, die heeft toch de Popprijs

keer als ik haar zie zegt ze tegen mij: nog

van Group 1850 gehoord. Die komt uit 1967. Die hadden

live

gewonnen? Tijdens het optreden

bedankt. Peter.'

toen al hun eigen ding. Het zit alleen zo in elkaar dat

29 februari, Toneelschuur Haarlem

Nederlandse bands die buitenlandse bands kopiëren meer

5 maart, 08 Bar Amsterdam

aandacht krijgen en daardoor ook meer naam maken.

www.ntjamrosie.net

op

Noorderslag komt John naar me en zegt hij dat Van Buuren die prijs had gewon-

50 iaar Nederpop

is hun vak, zingen en schrijven is mijn vak.'

tekst Arjan van Serge

Negentig procent van de bands in Nederland doet iemand

nen. Ik liet pardoes mijn microfoon val-

Peter:'Doet mij niet zoveel.'

len.'

Popmuziek is in Nederland vijftig jaar

na en tien procent doet zijn eigen ding. En van die laatste

John: 'Ik vond het prima. Van Buuren is

oud. Op Noorderslag is er een speciale

groep hoor je toch wat minder.'

dance en dat is ons publiek niet. We had-

SO Jaar Nederpop-website gepresenteerd

Peter:'Dat heb je heel mooi gezegd, John. Echt waar.'

den dus geen concurrentie van een ande-

met daarop de voorlopige canon van de

re band.'

Nederlandse popmuziek. Interessant?

tekst Arnold van Huet

Peter:'Wij hebben er veel aan gehad toen

John: 'Ja. ik vind dat wel interessant. Als

foto's Joni Spaan

wij in de jaren tachtig die Popprijs won-

het gaat om popmuziek en de geschiede15

14

lÉÉÜ

'^'^'1^^*^^'


M'^AV

'Ik ben geen gangster, geen bolletjesverkoper, maar ik ben wel echt opgegroeid op straat. Tussen vrienden die andere dingen zijn gaan doen, zeg maar. Mij heeft het nooit geboeid om snel geld te verdienen of een grote slag te slaan. Ik doe het liever met muziek.' Die muziek - soulvolle hiphop • kun je horen op Jay Colin's veelgeprezen debuut Truth & Soul.

k ben nog niet uitgeput

D

e 27-jarige Jay Colin is rap van tong en heel

van die, van Tupac, en hij zei: jo, ik ben de pionier, ik ben de grond-

energiek. Hij heeft er zin in; eindelijk het

legger van de muziek die jullie nu aan het maken zijn. Mensen

album promoten waar al zo lang een buzz

over rondging. En dat in principe al een jaar klaar was.'Je

I

hebben toch gesampled van zijn muziek en daar ook hits mee gescoord.'

bent er zo lang mee bezig, je wilt constant sleutelen,

w. a:#5pf^,55!^)^jJ#g||jf%«S# sIBïiS

r^Cf%"#-'-ir^*J /;?,r'Cr:"'^'iT'-'y!^:-i^'

^ 'S

l^^'^^^Ëi^

^B^'iiSSlifeiSilil S!f%"-'it5j/;,.;.;.;,;

nieuwe dingen toevoegen. Dan komt George McCrae er

Winnen

bij, nieuwe featurings, nieuwe tracks.Van de veertig num-

Jay Colin was eerder actief met Amsterdamse hiphopgroepen

mers die we hadden, moesten we een selectie maken. Er

als III Sequel en I 106. Die deden wel eens mee aan talent-

zijn een paar nummers afgevallen, een paar bijgekomen.'

shows, maar daar hoef je bij hem niet mee aan te komen.'Ik

Die neiging naar perfectie kan e r t o e leiden dat de

weet niet of het komt doordat ik slecht tegen mijn verlies kan,

muziek te gelikt wordt. Jay:'Voor mij is het allerbelang-

maar ik hoef niet te winnen om te bewijzen dat ik goede

rijkste dat de mensen met wie ik werk achter me staan.

muziek kan maken. Ik wil gewoon mijn ding doen zonder dat

Als die tegen mij zeggen dit is dope, mensen als Berget

mensen een bepaalde stempel op je zetten. Ik ben wel een

Lewis, Boris, de gasten van de Party Squad - dat zijn alle-

paar keer gevraagd voor de Grote Prijs, ik heb gezegd: ik vind

maal mensen die ook in de scene zitten - telt dat voor

het een eer dat jullie

mij meer dan een recensie van iemand die het proces

gewoon muziek maken zonder in mijn achterhoofd te hebben

niet heeft meegemaakt. Die mij eigenlijk niet kent als

dat ik een nummer ga maken met het idee om te winnen, want

persoon en die mijn nummers h o o r t en denkt: ik vind

dan ga je het niet winnen. Ik wil gewoon muziek maken voor

het te gepolijst. Heel gemakkelijk om je mening te geven

mensen die het dope vinden om naar mijn muziek te luisteren.

als je niet weet hoe het proces is gegaan. Mensen om

Ik weet wel dat het altijd podia zijn geweest voor jongeren om

me vragen, maar

het is niets voor mij. Ik w i l

me heen weten wat er nog ligt aan tracks en waarom

een stukje hogerop te komen, maar ik heb altijd het gevoel

we er voor hebben gekozen om deze formatie te gaan

gehad dat de mensen die ik om me heen heb, Berget Lewis,

doen.Voor mij telt dat veel meer. Ik heb niet het gevoel

Dutchflower, Shyrock,The Anonymous Mis, dat ik daar liever

dat het te gepolijst is, het is gewoon het eerste album.

van leer dan me bezig te houden met ik moet dit of dat win-

Laten we hopen dat er nog een paar gaan komen, dan

nen. Dat zijn allemaal mensen die al heel lang bezig zijn met

kan ik daar ook weer andere dingen op doen.Wat dat

muziek en die ook al dingen hebben behaald.'

betreft ben ik nog niet uitgeput.'

De straat

•«ü»

B-' '^Spfe5'tó ïïi&JiÖ ïï^S|S*iibjSfffe • •• -''ï^^^'-^^i^fii^

SI?

George McCrae

De titel Truth & Soul belooft nogal wat. Z o kom je al snel op

Een verrassing is de inbreng van de Amerikaanse soulle-

Jay's geloof terecht. 'Ik ga niet zeggen dat ik als een heilig

gende George McCrae, die in I 974 een wereldhit had

boontje elke zondag in de kerk zit. De laatste keer dat ik naar

met Rock Your Baby.'Het is niet stroef gegaan, mijn mana-

de kerk ben geweest is vrij lang geleden, maar ik heb zo wel

gement kende hem al een tijdje, heeft hem muziek van

een basis gelegd. De bagage die je meedraagt, zorgt er voor

mij laten horen en George was meteen enthousiast:

dat als je een beslissing maakt dat zwaar meeweegt. Ik probeer

klinkt on-Nederlands. Hij is getrouwd met een Neder-

altijd alles te relativeren, mezelf een spiegel voor te houden;

landse vrouw en die vond ook dat het niet klinkt als

hoe zou ik het zelf vinden als ik iemand

iemand die uit Nederland komt. Hij had heel veel aan-

dan toch dingen die je meekrijgt vanuit de kerk. Ik ben geen

vragen gehad van gasten die zijn nummers wilden

gangstengeen bolletjesverkoper, maar ik ben wel echt opge-

remixen, die een cover wilden doen van RockYour Baby.

groeid op straat.Tussen vrienden die andere dingen zijn gaan

Hij heeft altijd gezegd: ik wil dat het kwalitatief goed is.

doen, zeg maar. Mij heeft het nooit geboeid om snel geld te

dat aan zou doen. D a t zijn

'Het allerbelangrijkste is dat de mensen met mie ik merk achter me staan' Toen hij mijn songs hoorde, had hij zoiets van daar wil ik

verdienen of een grote slag te slaan. Ik doe het liever met

wel muziek mee gaan maken. We zijn bij hem thuis

muziek. Er zijn nog zoveel dingen die ik wil zeggen!'

geweest en het klikte eigenlijk meteen. Toen ik zijn

www.jaycolin.com

muziek hoorde, dacht ik; hé dat zijn samples van die en

tekst Arjan van Sorge

17


"'"•"**-*-^*%(itr•*•'•" ^-..-f^rria-

'BalancerGn tussGR hoop en uuanhoop'

De naam Smutfish uoncl hij na i/ijf jaar niet meer zo bij de muziek passen. Daarom gaat de Haagse alt-countri/ band sinds kort door het leuen als John Dear (Tloujing Club. Singer-songuuriter fTlelle de Boer legt uit.

ime Out Of Mind van Bob Dylan. Bob Dylan heeft dit album speciaal voor mij gemaakt. Een hele eer. In die tijd kwam Bob vaak langs in mijn atelier. Vriendin Ilse was nog niet vriendin Ilse maar Ilse. Ze zat in mijn hoofd. Ik sliep er slecht van. Bob kwam altijd met fijne wijn aan. We dronken veel. Bob zong, ik tekende en s' nachts liepen we door donkere straten. In de ochtend waren we wat somber. It's not dark yet but's its getting tiiere, zongen we dan. De Nespresso koffie beviel hem. We aten slecht. Alles leek nacht. Liefdeswanhoop. Werther, Rimbaud, Bob en ik. Liefdessukkels. We doen het onszelf aan. Uiteindelijk ging Bob weer verder met zijn Neverending Tour. Wel jammer, ik denk dat vriendin Ilse hem wel had gemogen.'

'T mm

Bovenstaand stuk is geschreven door de Haagse beeldend kunstenaar/muzikant Melle de Boer. Het is te lezen op de website van John

van een singer-songwriter die iets van zichzelf wil laten zien. Want hij is ook zelf alleen maar geïnteresseerd in artiesten die een uniek ding doen en zich daarmee van anderen onderscheiden. 'Ik houd van artiesten waarvan het oeuvre uiteindelijk een soort van autobiografie gaat vormen. Bij Loudon Wainwright III heb ik dat bijvoorbeeld heel sterk. Hoe iemand denkt over de wereld en daar op zijn eigen onmachtige manier, maar heel direct, over schrijft.' Vorig jaar fungeerde de nu 35-jarige Melle de Boer met zijn band als voorprogramma én begeleidingsband van de manisch depressieve Amerikaanse singer-songwriter Daniel Johnston. Een speciale ervaring, vooral voor zijn band die de muziek van Johnston voordien niet kende. 'Het was heel leerzaam om via zijn muziek dichter bij de man te geraken. Het mocht zeker geen freakshow worden. De meeste bezoekers kwamen gelukkig uit respect voor zijn werk. Er liepen ook wel mensen weg omdat ze er niets van begrepen. Ik heb van Daniel geleerd hoe ver je kunt gaan in het jezelf zijn. Hij kan er wellicht zelfs

veel nieuwe muziek daardoor.' De grasmaaier waarnaar de band min of meer vernoemd is (het merk heet eigenlijk John Deere), speelt al jaren een rol in het leven en werk van Melle de Boer. Zowel als beeldend symbool als letterlijk in een aantal songs. 'Ik verbind die maaier ook wel met mezelf. Ik wil nog wel eens doorduwen in discussies en ook het apparaat heeft wel iets egoïstisch als het niets ontziend tevens de bloemetjes meeneemt. Als je je erin gaat verdiepen, duiken er steeds meer raakvlakken op en keert die maaier als een rode draad terug in mijn werk of in aanverwante zaken. Zo is er die film Tiie Straiglit Story van David Lynch, waarin een oude man op zijn kleine grasmaaier een flink deel van de Verenigde Staten doorkruist. Prima film.' Narigheid Die film heeft iets tragikomisch en is levensecht. Dat geldt ook voor veel van de eerlijke, Amerikaans aandoende songs van Melle de Boer. 'Ik hoor vaak dat mensen die link naar Amerika trekken. Ik snap dat ook wel. Nederland heeft helaas niet echt een cultuur van Engelstalige teksten. Maar ik ben een Nederlander. En als je goed naar mijn teksten luistert, dan hoor je dat ook. Zo probeer ik

'Zingen oi/er kleine probleempjes, misschien is dat luel ti/pisch Nederlands Dear Mowing Club, de band waarin hij zich als zanger/componist muzikaal kan uiten. Maar nooit helemaal genoeg. Daarom probeert hij dagelijks een nieuw stukje op zijn website te zetten, of een mooie tekening. 'Websites worden steeds belangrijker. Ik merk dat aan het aantal bezoekers. Daarnaast vind ik het ook leuk om dingen te schrijven. Gisteren was het dus een eerbetoon aan die prachtige plaat van Dylan. Ik heb die plaat heel vaak gedraaid toen ik hier in mijn atelier aan het werk was. Hij zingt over dingen die hem zelf aangaan. Daar ga ik toch vanuit. Dat delen we. Ik volg Dylan al sinds mijn achttiende. Het meeste van zijn werk waardeer ik enorm.' -ïSsSlil

I

'•f 5 maart, Burgerweeshuiscafé Deventer 6 maart, Desmet Amsterdam 11 maart, Hazelwood Studios Frankfurt

1

Onderscheiden Hoewel John Dear Mowing Club (voorheen Smutfish) een hecht kwartet is, wordt de muziek van Melle de Boer vaak vergeleken met die van vooral Amerikaanse singer-songwriters als Bob Dylan, Neil Young en Leonard Cohen. Ook zijn er raakvlakken met jongere artiesten als Will Oldham, Lambchop en Daniel Johnston. Country noir noemt hij het genre zelf. Liedjes

niets aan doen dat hij zo zichzelf was. En eigenlijk is het nog maar de vraag hoeveel het was, gelet op zijn medicijnen. Ik vond het bijvoorbeeld geweldig dat hij soms tien minuten de tijd nam om zijn gitaar te stemmen, dat hem dat uiteindelijk niet lukte, maar dat het publiek dat wel pikte. Bij mij brak voorheen het zweet al uit als ik een snaar moest verwisselen en had ik een nare avond als het publiek luid door mijn songs bleef praten. Daar heb ik nu een handigheidje op gevonden: ik doe de ogen dicht en kruip volledig in mezelf.'

Naam De nieuwe bandnaam past beter bij het gevoel van de songs van Melle de Boer dan de vorige. Toch heeft hij zich een beetje vergist in de gevolgen van het veranderen ervan. Zo bleek Smutfish na twee albums toch bekender dan hij had verwacht. 'Ik ontdekte dat de naam OOR's Pop Encyclopedie 2008 gehaald had. Toch een soort mijlpaal. Vroeger bladerde ik urenlang door het boek en ontdekte ik

vaak grote zaken te vermijden. Zingen over kleine probleempjes, misschien is dat wel typisch Nederlands. |e moet ook niet dwepen met dingen die niet van jezelf zijn.' 'Ik heb laatst, wellicht zelfs nog onder geestelijke impuls van Daniel Johnston, vijftien songs geschreven en opgenomen in mijn eigen atelier. Ik weet nog niet goed wat ik ermee ga doen, maar ik ben er wel volledig mezelf in. Natuurlijk stop ik ook daarin weer veel narigheid. Dat is blijkbaar mijn manier om het eruit te krijgen. Zolang het maar niet allemaal op een puberale manier over eenzaamheid gaat of over jezelf onbegrepen voelen. Want ik vind dat je daar dan wel wat mee moet doen. Als je nu toch de moeite neemt om daar een liedje over te maken, geef er dan ook een meerwaarde aan. Zeg dan dat als je avonden lang alleen op de bank zit, je wel mooi tijd hebt om lange films te bekijken bijvoorbeeld. Het is balanceren tussen hoop en wanhoop. Maar de balans mag nooit helemaal doorslaan naar wanhoop.' tekst Willem Jongeneelen foto Angelique van Woerkom

.


god others

Ze hebben in Nederland aan de wieg gestaan van een muziekstijl, liepen voorop of hebben onmiskenbaar hun stempel gedrukt op de Nederpop. In de serie Godfathers voor deze keer Godmothers natuurlijk - aandacht voor Willeke Alberti. Ze mag met recht de Grande Dame van het N e d e r l a n d s t a l i g e lied worden genoemd.

Willeke Alberti E

r zijn maar weinig mensen die met droge ogen

voor me betekend hebben', zegt Willeke. Ze noemt

naar Telkens Weer kunnen luisteren. H e t lied,

ook de namen van Joop van den Ende en Paul de

Nederland zat

geschreven door Friso Wiegersma, is misschien wel

Leeuw. Maar hoe belangrijk ook, ze kunnen natuurlijk

ingen. D a t is te

het allermooiste Nederlandstalige lied.Vooral de wijze

niet tippen aan haar vader. Samen met Willy scoort ze

danken aan mensen als Joop van

waarop Willeke Alberti het nummer brengt, is indruk-

in de jaren tachtig een hit met Niemand Laat Zijn Eigen

[ den Ende. Het is toch geweldig om

wekkend.Alberti bezit namelijk de gave zich helemaal

Kind Alleen.

al die jonge mensen te zien en te

te geven in een lied. En dan is er die karakteristieke

In de jaren negentig doet ze zelfs nog mee aan het

h o r e n ! En zo makkelijk hebben ze

stem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het lied al

Eurovisie Songfestival. Het w o r d t geen succes, maar:

het niet. Kijk maar naar Idols. Het is

generaties lang meegaat.

'het was een onvergetelijke ervaring!' Spijt heeft ze

NEDERLANDSTALIGE LIED

dan ook niet.'Ik heb altijd goed naar m'n gevoel geluis-

j vreselijk hard als die kinderen worden weggestuurd. En het is ook niet

Willeke Alberti (Amsterdam 194S) heeft er al een hele

terd.Als iets goed voelt, dan kun je bijna geen foute

waar dat de jonge muzikanten geen

carrière opzitten als ze in 1975 schittert in Rooie Sien,

keuzes maken.'

de film waarin Te//cens Weer een belangrijke rol speelt.

I vakmensen zijn!'

KiïËËR ZANGERESSEN ^mny Arean door ha. Meer

'9

Kan Niet

met t-rans Halsema. Verder

schittert ze in het theater, samen met Ischa Meijer. Arean Is net zo'n multltalent als Alberti, Beiden spelen overigens in de tv-serie Het Meisje Met De Blauwe Hoed.

.dool. Haar !en

klassieker

Aan de hand van vader Willy zet ze in de jaren vijftig

Vernieuwen

de eerste stappen in de amusementswereld. Ze heeft

Willeke Alberti is nog lang niet aan het eind van haar

er nu nog dierbare herinneringen aan.'Ik kende veel

imposante carrière. Er zijn vier dvd's nodig om alleen

mensen uit het vak en mocht soms wat doen op het

de hoogtepunten uit haar loopbaan te laten zien, dat is

podium', vertelt ze. W i l l y A l b e r t i is in die dagen een

ongeveer twaalf uur beeldmateriaal! Niet slecht voor

grote ster.'Je kunt hem wel de Marco Borsato van de

het zangeresje waarover de legendarische popjourna-

jaren vijftig noemen.'

list Skip Voogd in 1965 schreef:'als ze blijft zoals ze nu

Willeke maakt haar debuut als haar vader vanwege

is, wel, dan zal ze een graag geziene vokaliste met een

ziekte niet kan optreden.'Hij zou naar Amerika gaan

eigen 'personality' blijven.'

en moest worden ingeënt. Daar werd hij ziek van.'Al

In 2009 gaat ze weer het theater in en nu heeft ze nog

gauw weet Willeke de harten te stelen van het

veel optredens in verzorgingshuizen, begaan als ze is

publiek, maar haar vader wil wel dat ze de mulo

met het lot van de ouderen in de samenleving. W i e

afmaakt.'En Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik spreek

denkt dat Alberti zich alleen nog met haar oude suc-

mijn talen en heb er allerlei nuttigs geleerd dat me nu

cessen bezighoudt, komt bedrogen uit.'Ik houd ervan

nog van pas komt.'

om me te vernieuwen', v e r t e l t ze. 'Dat is soms wel eens lastig, want mensen willen graag de oude liedjes

T ook

tekstdichter.

Deed net als Alberti mee aan het

In de jaren zestig behoort Willeke t o t de eerste echte

horen, terwijl ik de afgelopen jaren toch heel veel mooie nieuwe dingen gedaan heb.'

tienersterren, samen met Rob de Nijs en Anneke

Songfestival. Zij won.

fHSN G R I J K E

Tienersterren

ALBUMS'

/

Grönloh. Ze scoort een flinke rij hits. Liedjes als Spie-

tekst Di-Lan Sun

gelbeeld en Morgen Ben Ik De Bruid zijn nu nog bekend.

foto Alex de Groot

Eind jaren zestig breekt ze ook als actrice d o o r De tvserie De Kleir^eWaarheid is een groot succes. Regisseur is Willy van Hemert.'Hij is een van de mensen die veel

uit L>e Kleine Waarheid (1971) Willeke Alberti (en anderen) - Rooie Sien(l97S) Willeke Alberti

(en Anderen)

Liedjes Voor Altijd ( 1999) 20"

-

k heb altijd gOGCl r. ar mijn

'e uisteo


Ro geeft regelmatig lezingen, workshops en bandcoaching, waarbij hij beginnende muzikanten 'tips and tricks' van het vak leert. ten op zijn cv staan: hij begon bij de legendarische

'Dat vind ik ontzettend leuk om te doen, het

mkgroep Gotcha!, speelde gitaar bij De Raggende

is een leuke uitbreiding op je muziekleven.

lanne, was medecomponist van de hit Supergabber

Het is natuurlijk wel gek dat ik dan tegen-

i n Hakkühbar, richtte Ro & Paradise Funk op en

over kids sta die nog nooit van Gotcha! heb-

:ond aan de basis van danceformatie OLaBOLA. Sinds

ben gehoord, want dat is de basis onder mijn

vee jaar t o e r t hij als drummer en zanger mee met

muziekleven. Daarom is het ook belangrijk

raak & Smaak.'Albert Verlinde kent me niet, maar

dat je platen blijft uitgeven, voor je het weet,

ïel mensen in de muziekwereld kennen me wel. Dat voor mij veel belangrijker.'

kent die hele nieuwe generatie je niet en dat wil ik niet!'

Berucht

Fatty B o o m

, 'et waren twintig roerige jaren voor Krom, want'krijg

Kroms ode aan de meisjeskont w o r d t al eni-

het maar eens voor elkaar om in dit wereldje twintig

ge tijd gespeeld bij optredens van Kraak &

jaar je kop boven water te kunnen houden.' Zelfwas

Smaak.Toch vond Kraak & Smaak het niet

hij ook niet de makkelijkste,geeft hij toe.'Ik ben in het

passen op hun eigen nieuwe album. K r o m

verleden best wel een heftig kereltje geweest.'

wilde meer met de track, nam de tekst op in

Het succes kwam snel, met Gotcha!. De band stond

zijn thuisstudio en stuurde het bestand naar

niet alleen bekend om de energieke optredens, maar

zijn favoriete dj's en producers in Neder-

ook om de ruzies en het drugsmisbruik. Krom speelde

land. Hij vertelt verlekkerd over de tracks

hierin een beruchte rol.'Als je op je achttiende zoveel

die hierdoor tot stand zijn gekomen.'Het is

succes krijgt en alleen maar loopt te klooien met je leven... Ik heb na Gotcha! vijf jaar niet geleefd zoals

'Ik ben in het uerleden best 'WÉ

een gewoon mens zou doen. Ik wist niet beter meer, ik wist niet meer wat wel en niet normaal is. Ik had het

mei een heftig kereltje geiueest'

even nodig om met m'n voeten op de grond gezet te worden. Bob Fosko heeft dat voor me gedaan, en daar

eigenlijk allemaal heel avontuurlijk gedaan

ben ik 'm heel dankbaar v o o r Zonder hem was ik

en onder elke track staat een duidelijke

waarschijnlijk een ontzettende eikel gebleven.'

handtekening. Dj D N A

bijvoorbeeld

zit

Dch heeft hij aan de periode na Gotcha! ook mooie

helemaal in de jungle en electro, die heeft

herinneringen. Hij werkte samen met George Clinton

een dodelijke electrotrack aangeleverd, ter-

en enkele leden van Funkadelic gebruikten zijn huis als

wijl Kokos een track heeft gemaakt die heel

uitvalsbasis.'Daar heb ik enorm veel van geleerd.'

muzikaal is, die hebben er een heleboel akkoorden onder verzonnen.'

Het roer om

D o o r een mooie speling van het lot is ook

Terwijl hij vertelt over alle wendingen in zijn muziekle-

de versie van Kraak & Smaak inmiddels als

ven zit hij rustig in zijn huiskamertje aan een Amster-

12 inch en als download uitgebracht.'Hun

damse gracht, kopje koffie in de hand, een wand vol

labeleigenaar vond het zo goed dat hij zei: d/t

1 4 maart, M e r l e y n Nijmegen

vinyl achter zich, laptop binnen handbereik. Het

gaon we ook zelf uitbrengen. Dat gaf mij wel

(feat. B G S Beats Live)

contrast kan bijna niet groter zijn. Van een 'heftig

weer een goed gevoel natuurlijk.'

www.myspace.com/fattyboomproject

kereltje' dat leeft bij de dag is hij veranderd in een har-

Als single heeft hij zelfgekozen voor de ver-

de werker die zijn activiteiten plant en uitbouwt. Een

sie van BGS Beats.'Het is niet de bekendste

r waren wel mensen die

rustige vent die zich niet meer bij eik optreden stuk

naam, maar we hebben gekozen voor wat

tegen me zeiden: Ro, waar

zuipt.'Als ik bij het eerste optreden van de week al

het meest Ro is. De sound ligt heel dicht bij

ben je mee bez/g, je komt nog

aan de wodkafles ga hangen, dan red ik de volgende

mij, een combinatie van breakbeat, funk en

zo jong over, dan ga je toch n/et zeg-

optredens niet meer.'

ska. Vroeger droomde ik van stardom en

gen datje twintig jaar in het val(. zit!

Het bevalt hem beter zo.'Ik heb jarenlang geen spijt

nummer I-hits. Voordat je erachter k o m t

D/e jonge mensen denizen dan dat je

gehad, ik heb altijd gezegd dat het een leerproces is en

hoe het in elkaar zit, heb je heel wat teleur-

oud bent'. Maar il< ben er trots op

dat het me heel veel know-how heeft opgeleverd. Maar

stellingen moeten verwerken. Maar tegen-

dat il< al twintig jaar professioneel

het w o r d t me steeds minder duidelijk wat nou eigen-

over elke teleurstelling staat een enorme

met muziek bezig ben en dat ik al

lijk het voordeel was van die manier van leven. Ik heb

euforie: wat je meemaakt met optredens,

sinds mijn achttiende

non-stop

er spijt van dat ik me zo heb laten gaan. Als ik dat alle-

met de groepsvibe. Een hit scoren is minder

Nederland

aan

het

maal voor de helft had gedaan, had ik bijvoorbeeld veel

belangrijk geworden. Het is belangrijker om

doorcrossen ben. Dat mag je best

meer uit mijn Paradise Funk periode kunnen halen. In

mezelf te laten zien.'

vieren vind ik.'

2000 heb ik het roer radicaal omgegooid. Nu gaat het

E Ro Krom is van vele markten thuis. Onlangs presenteerde liij zijn F o t t y B o O m PfOJCCt, een ode aan de

meisjeskont in zeventien verschillende versies. Een breed scala aan collega's verleende zijn medewerking: van

DJ DNA en Chocolate Puma tot Laidback Luke en Kraak & Smaak. Met de cd viert Krom een feestje: hij zit twintig jaar in de (dans)muziek. 22

L

en

Europa

Niet iedereen kent zijn naam, maar

beter met me dan ooit, lichamelijk, geestelijk, muzikaal,

tekst Renate Sun-Louw

hij heeft een mooie lijst wapenfei-

op alle vlakken.'

foto Ellen Bokkinga 23


The BlOOdy

Muziek met balie

kies

live 7 maart, De Bliksem Den Helder 22 maart, Paaspop Zieuwent 22 maart, Paaspop Schijndel 4 april, D O C X S cafĂŠ Assen 12 april, Escape Veenendaal 3 0 april. Burgerweeshuis Deventer

www.thebloodyhonkies.com

e zweren allen bij jaren zeventig acts als The Stooges, Led Zeppelin, MC5 en The Doors, maar we gaan zelfs verder terug in de tijd.Want waar we echt warm van worden, zijn oude zwarte bluesman-

vanuit wat riffs en loopjes waar de ritmesectie dan mee gaat

nen als H o w l i n ' W o l f en Muddy Waters. Aan deze mannen

stoeien. De zanglijnen en teksten komen doorgaans als laatst.'

hebben we ook onze bandnaam ontleend. Het is een soort

De persreacties op het album laten niets te wensen over, maar

eerbetoon. Honkies is namelijk de zwarte verwoording van

dat heeft de zelfverzekerde band allerminst verrast.'De recen-

bleekscheet en onze bandnaam zal in de VS, en dan met name

sies zijn t o t dusver uiterst positief en we hebben nog geen

in het zuiden, tot gefronste wenkbrauwen kunnen leiden. We

enkele negatieve geluiden gehoord. Door het vele spelen en de

bedoelen er echter niets dan goeds mee', aldus zanger

goede reacties uit het verleden staan we behoorlijk stevig in

Lawrence Mul (28).

de schoenen. We zijn er van overtuigd goede songs te hebben

Met de combinatie van onbesuisde garagerock en ouderwetse

opgenomen. Het enige waar we een beetje huiverig v o o r

blues lijkt de band het Nederlandse antwoord op Jon Spencer

waren was het geluid.We hebben weinig effecten gebruikt en

Blues Explosion en het aanverwante Heavy Trash.'We streven

hetgeen je op de plaat h o o r t , is het pure geluid zoals dat

een rauw en energiek oergeluid na, ontdaan van allerlei over-

destijds uit de versterkers knalde. Het is een stevig rauw rock-

bodige poespas en we menen daar aardig in te zijn geslaagd. In

geluid dat we op het podium honderd procent kunnen waar-

dat opzicht is die vergelijking zeker geen verkeerde. Net als

maken.'

Blues Explosion zijn ook wij een echte podiumact. Daar ligt ook onze grootste uitdaging, want pas als we op de planken

Krenten

staan zijn we helemaal in ons element en krijgt onze muziek

The Gospel Of The Bloody Honkies w o r d t uitgebracht d o o r

een extra dimensie. We willen onszelf met deze band onder-

U-Sonic Records en zal via de Sonic Rendezvous distributie-

houden en daarvoor zullen we tweehonderd procent muziek moeten maken en veel moeten optreden.We willen energieke ruige shows neerzetten die mensen oppeppen. Ons publiek

kanalen in West- en Zuid-Europa in de schappen belanden. Muh'We hopen dat we die contreien kunnen t o e r e n . Daarnaast gokken we stiekem op wat interessante voorprogram-

'Dns publiek moet na af

EĂŠn van de verrassingen van 2007 is het uit de Achterhoek afkomstige The Bloody Honkies dat met The Gospel Of The Bloody Honkies een uitstekende debuutplaat heeft uitgebroed. Rauwe garagerock met bluesinvloeden en een hoog bloed, zweet en tranengehalte. Kortom: een enerverende plaat die qua intensiteit

afgemat naar huis gaan'

moet na afloop afgemat naar huis gaan in de wetenschap een

ma's zoals verleden jaar ondermeer m e t W o l f m o t h e r enThe

vette band te hebben gezien.We zijn bereid om alles aan de

Datsuns het geval was. Dat zijn toch de krenten in de pap. In

kant te zetten om deze missie te laten slagen. Muziek heeft

de tussentijd werken we gestaag door aan nieuwe songs en

onze allerhoogste prioriteit.'

nemen we elke nationale optreedmogelijkheid serieus aan. Zo staan we tijdens Pasen zowel op Paaspop in Schijndel als Paas-

Geitenschuur

pop in Zieuwent. Ook zijn we deze zomer van de partij tijdens

Tussen de optredens door is de band constant bezig met het

de Zwarte Cross in de Achterhoek. En onze recente showcase

schrijven van nieuwe nummers die steevast ontstaan tijdens

op Eurosonic zal hopelijk de nodige clubshows gaan opleve-

lange oefensessies. Deze vinden plaats in een t o t repetitie-

ren. Later dit jaar zal een tweede plaat het levenslicht zien.

ruimte omgebouwde geiten/schapenschuur In Lichtenvoorde.

Mogelijk wederom onder de vlag van U-Sonic Records maar

MuL'Het is een echt rock-'n-roll-hok waar vaak magische din-

dat is geen must, want er is voldoende interesse en desnoods

gen gebeuren. We jammen veel en zetten niets op papier. Dat

financieren we het zelf.'

houdt het spontaan. De wat moeilijkere stukken nemen we

en bravoure hoog boven het maaiveld uitsteekt. 24

nog wel eens op via een tapedeck of mobiele telefoon, maar

tekst Stan Novak

doorgaans gaan we vrij simpel te werk. Meestal werken we

foto Dimitri Hakke


backstage In de rubriek BflCKSTRGE nu eens geen aandacht l/oor de band of artiest, maar uoor de mensen die in de muziekiuereld achter de schermen uuerken.

Hai/ Zeelen

'Hls Ik UlUders ooit tegenkom, Is 'Ie uan mij. Ik zmeer |e, Ik pak hem aan. Hls

Beroep: mastering Engineer

Iemand een kogel door zijn fokking kop schiet, ulnd Ik dat niet erg.' Dat zou rapper Rppa In augustus E007 In een

Naam: Hay Zeelen

telefonisch Interuleuj met dagblad De

Woonplaats: Hilversum Geboorteplaats: Venio

Pers hebben gezegd. Hoeiuel Hppa ontkent dat dit zijn letterlijke moorden

'

maren, deed Geert lUllders aangifte

Leeftijd: 54 jaar

tegen de rapper megens bedreiging en

Hu»/elijkse staat: Gehuwd

*M

uziek is mijn passie. Na diverse

bands

heb

ik

inocht hl] geen morkshops meer geuen

Eerste album: 7-inch vinyl single.Paint It Black van de Rolling Sti

In Jeugdgeuangenissen. Na tuiee mixta-

Laatste cd: In Rainbows van Radiohead

rond 1976 met vrienden een rockband opgericht en daar

uerscheen Hppa's debuutalbum

een paar platen mee gemaakt.

Laatste concert: Beth Hart in Paradiso

Voor het eerst kwam ik toen in

Favoriete NL band van dit moment; I.O.S.

aanraking met het opnemen

Beste optreden ooit gezien: The Tubes in Eindhoven eind jaren 70!

van een plaat. Ik heb me daarna

Favoriete mastering engineer: Ted Jennsen ^ n Sterling Sound

d o o r o n t w i k k e l d en ben in de

pes en tutee populaire uideocilps

Favoriete album: To Our Children's Children van Blood Sweat & Tei

Favoriete producer; Quincy Jones

Straatfllosoof. FRET sprak de ambitieuze me op het TopNotchkantoor In Hmsterdam.

^*

opnamesfeer terechtgekomen. Uiteindelijk werd het enginee-

'Voordat Meest opmerkelijke klus ooit: Archie Shepp

ring. In het begin had ik een

Wetke (grote) muzikant had je altijd al willen zijn; Ik heb nooit iemand

huiskamer met een mengpa-

anders willen zijn!

neel en twee bandrecorders.

Ambities: Sfeeds weer het beste uit een mix halen

Een kabel ging naar een kraakpand ernaast; in de speelden

daar

kelder

bandjes

en

boven nam ik het op en mixte ik het en maakte er demo's van. Dat was leuk en ik heb er veel van geleerd.Tegenwoordig heb ik als zelfstandig onderne-

ik echt mijn standpunten

eni

meningen verkondig, wil ik eerst dat m e n - l 24-jarige

sen weten wie ik ben en waar ik vandaani

Amsterdamse rapper van Marokkaanse kom-

kom. De verandering van de tijd v a n T H C l

n

november

2005

af h i p h o p a c t T H C

Grote insBJratiebronnen: Ginger Baker, Buddy Rich, Charlie Parker, John r m

verliet

de

t o t de persoon die ik nu ben, die hele p e r - l

wegens een zakelijk con-

soonsverandering, dat is het album.'

producer de hele tijd met nummers bezig

flict. Maar ook persoonlijke redenen speelden

bent, dan heb je die nummers al honderd-

een rol. Appa; 'Het is totaal niet meer mijn

De albumtitel Straatfllosoof

Appa voor de hand;'lk kom natuurlijk van

lag volgens!

Coltrane, J j e Beatles, The Beach Boys, teveel om op te noemen

duizend keer g e h o o r d : dan kan het best

richting. Ik ben als persoon en artiest helemaal

Wat mogen we in de komende twaalf maanden van je verwachten?

zijn dat je structureel zaken anders hoort.

veranderd, dus vandaar dat mijn muziek o o k

w e r d . Gelukkig heeft mijn broertje me toen heel

heel erg anders is.'

erg goed op mijn plek gezet, waarna ik per direct

Strootfi/osoof heeft ook nog een achterlig-

gestopt ben met drinken en roken. Toen ben ik

gende gedachte. Het is een passage uit een

moet Hay Zeelen Mastering flink groeien en goed werk afleveren voor hopelijk voel bands en artiesten Toekomst; Ik zie de toekomst posftiet tegemoet. Met name gezien hét f(

Een mastering softwareprogramma be-

Hoe kon het dot iemand in anderhalfjaar

staat niet. Dus een vriendje dat op een

erg verandert?

tijd zo

de straat en hou van filosoferen, maar

langzamerhand gaan veranderen. In principe ben ik

oud boek van de Vlaamse schrijver Piet van

zolderkamertje twee computerspeakers

Appa:'Omdat ik echt vanuit het extreme kom,

in anderhalf jaar tijd totaal veranderd, gewoon 180

Aken. Hij zei dat een straatfllosoof iemand

gebruikt en zegt dat hij een masteringpro-

letterlijk vanuit de bodem van de put.Als jij op

graden omgedraaid.'

is van wie men het minst verwacht, maar

gramma heeft... nee. Dat is niet serieus te

een gegeven moment op de bodem van de put

nemen, dat maakt meer kapot van de

ligt, dan wil je er heel snel uitklimmen. Het

Rechtvaardigheid

talent heeft dan welke schrijver dan ook. In

intentie van een muziekproduct dan dat

straatleven heeft mij financieel en vooral men-

Appa gebruikt zijn muziek als een wapen tegen

een van die passages staat ook dat hij zijn

Als muzikanten daar bij me langskomen met de opnameband van hun band

het er toe bijdraagt dat het vaker beluisterd w o r d t . Daar waarschuw ik

taal kapotgemaakt. Ik praatte in mezelf en was

zaken als onderdrukking, racisme en armoede. Zijn

oude milieu p r o b e e r t te verlaten en het

en aangeven wat voor geluid ze willen, dan kijk ik als mastering engineer

voor, want mensen die zoveel tijd in hun opnamen hebben gestoken en dan

helemaal gestoord aan het worden. Ik ging met

stem is vooral bedoeld voor iedereen die de pro-

v e r t r o u w e n van zijn nieuwe milieu pro-

naar wat binnen de grenzen van die opnames technisch mogelijk is. Ik

denken dat je met een druk op de knop alles kunt afmaken... Dat vind ik

de verkeerde mensen om en dronk en blowde

blematiek r o n d o m zijn generatie wil begrijpen.

beert te winnen, maar dat lukt niet. Dat is

bewerk het materiaal zodanig dat het zowel op kleine speakers als op een

zonde.

mer

m'n

zoveel goede én nieuwe muziek gemaakt wordt

>

eigen bedrijfje, in

samenwerking met

Heartland

Studio.

'Je bent 20 goed als je laatste album'

high-end installatie goed klinkt. Een album master ik meestal in twee sessies. Eerst behandel ik alle nummers qua geluid en dynamiek, daarna zet ik de

die in werkelijkheid wel duizendmaal meer

'Ik kom Ëcht uanuit het extremË, lEtterlijk uanuit de bodem uan de put' Ik heb v o o r veel bekende Nederlanders gewerkt. Daarbij is het leuk als

nummers achter elkaar en kijk ik of de opbouw van het album goed is.

iedereen z'n hit of waardering krijgt. Zelf merk je dat d o o r d a t ze bij je

teveel. Op een gegeven moment w e r d ik zo

Concrete oplossingen voor problemen heeft hij

precies de fase waar ik nu middenin zit. Ik

Daarna is het album pas klaar.

terugkomen. Het vak is wel keihard, je bent zo goed als je laatste album.

paranoïde dat ik niet meer wist waar ik mee

niet.Wel streeft hij naar rechtvaardigheid en weder-

heb mijn oude milieu verlaten en ik p r o -

Sinds ik begonnen ben als mastering engineer investeer ik veel in jonge

bezig was. Ik v e r t r o u w d e niemand meer. Ik

zijds begrip.Appa;'lk geloof er heel erg in dat we

beer nu het vertrouwen te winnen van het

Het verschil tussen een producer en een mastering engineer is groot. De

bands, omdat ik dat leuk en belangrijk vind. Daarnaast ben ik blij dat het

deed heel veel domme dingen en kwam om de

gemeenschappelijke doelen moeten stellen en onze

milieu van de serieuze kant van Neder-

producer behandelt het voortraject van een album. Hij is heel veel met de

kleine, het pure weer een beetje terugkomt, zoals bij Stevie Ann bijvoor-

maand wel vast te zitten. Ik zat in een vicieuze

overeenkomsten moeten belichten in plaats van dat

land.'

band bezig en bepaalt het totale geluid. De mastering engineer behandelt de

beeld.

cirkel waar niemand in wil zitten en kwam

we ons blijven focussen op onze verschillen.'

zelfs op het punt dat ik eraan dacht om

Strootfi/osoof" is volgens Appa een hele persoonlijke,

tekst Roel Janssen

iemand te vermoorden omdat ik helemaal gek

eerlijke en maatschappijkritische plaat geworden.

foto Judith Veenendaal

A

creatieve eindfase van het product.Vergeleken met een producer heb ik onbevooroordeelde oren, ik hoor de nummers voor het eerst. Als je als 26

tekst John Buis

I

27


1998.'Iedereen was redelijk enthousiast, maar

50 lAAR NEDER POP

'%

w?

er was één probleempje: er stond geen nummer op waarvan we dachten dat het een kansrijke single kon worden. Omdat we toch een beslissing moesten nemen, kwam uiteindelijk Radar Love uit de bus. Het was dus eigenlijk een negatieve keuze.' Kooymans had zijn partijen inge-

M

Loiie i/an de Golden Earring In 2D08 is het precies 5D jaar geleden dat single ftock ffle Little Babi/ uan de Tielman Brothers uitkiuam, i/olgens kenners het startpunt uan de rock-'n-roll in Nederland. 50 jaar Nederpop luordt dit jaar uitgebreid geuierd. Dp de luebsite ajuuiju.50jaarnederpop.nl kun je er alles ouer lezen. Oaar uind je ook de uoorlopige Canon uan de Nederlandse Popmuziek. Ran het eind uan dit jaar bepaalt het publiek luelke uijftig belangrijkste gebeurtenissen in een halue eeuuu Nederpop een plaats krijgen in de canon. In FRET zullen uie in elk nummer aandacht besteden aan een mogelijke kanshebber.

speeld op een historische instrument: de Gibson

omstandigheden optimaal gunstig zijn. Dat was

Les Paul van Andy Tielman, de oervader van de

het geval toen Rodor Love buiten Nederland ook

Nederlandse rock-'n-roll, tweedehands gekocht

een grote hit werd.'

bij muziekhandel Servaes.'Het is een perfecte,

Oud-manager Fred Haayen heeft een fysiek

tijdloze rocksong. Met bovendien een tekst die

aandenken aan het succes van Radar Love. Hij

vooral in de Engelstalige landen goed is gevallen.

vertelt in DeTwentsche Courant Tubantia (sep-

In Amerika, plaatsen waar mensen ver uit elkaar

tember 2001) over het moment waarop de sin-

zeggen. Ik moet de negentienhonderdste per-

wonen, is het de ultieme carsong (zingt het voor

gle de hoogste hitparadepositie in Amerika

soon zijn geweest die dat tegen hem zei.'

de zekerheid nog even door): I've been drivin' all

bereikt.'lneens stond George Kooymans op. Hij

Zanger Bono van U2 zet het liedje graag in t i j -

night, my hands wet on the wheel...' (lacht). Dat

pakte een blokje ijzer en tsjak - sloeg zo een

dens optredens, zeker als hij met zijn band in

was niet écht autobiografisch.Toen we die tekst

gouden ringetje door m'n oor.' Haayen schrok

Nederland optreedt. De Ierse zanger is op 29

schreven, reed ik nog gewoon dagelijks op mijn

zich wild, maar de gitarist meldde achteloos dat

mei 2005 een van de bezoekers van het vijftigste

fiets door Den Haag.'

het om een geintje ging. Bedoeld om hem bij

verjaardagsfeestje van A n t o n C o r b i j n in Den

Sprong

deze bijzondere gelegenheid een aandenken te

Haag. Robert Jan Stips, Bart Chabot, Fran Healy

geven dat meteen verwees naar de naam van de

van Travis en Lars Ulrich van Metallica horen

De single w o r d t in Amerika uitgebracht vlak

band.'Ik heb daarna nog wel twee weken met

Bono laat op de avond Radar Love v e r t o l k e n .

voordat de band er in mei 1974 op tournee

een oorlel van hier totTokio gelopen.'

Zelfs machines slaan weer aan de praat vanwege de hit. Na zijn landing op Mars lijkt het even dat

gaat. Radar Love behaalt in Amerika uiteindelijk

de Pathfinder vanwege stroomproblemen als ver-

de dertiende plaats van de Billboard.Vlak voor

Klassieker

het vertrek naar de States spreekt Barry Hay

In 1982 scoort de Golden Earring nog beter in

loren beschouwd moet worden. Het ruimtewa-

de VS met een tiende plek voor Twilight Zone,

gentje geeft slechts een miniem levensteken dat

gehoopt dat we deze klap al veel eerder hadden

maar ondanks deze hogere hitpositie

blijft

door NASA w o r d t vastgehouden door continue

kunnen maken. Drie jaar geleden waren we al

Radar Love langer in het collectieve geheugen

een signaal te zenden in de vorm van een tape vol

klaar voor de sprong over de Atlantische Oce-

hangen. Jarenlang kan een optreden van Golden

rockhits. Op 28 juli 1997 zorgt Rodar Love ervoor

aan. Maar je moet natuurlijk wachten t o t de

Earring niet zonder Radar Love als vaste toegift

dat de Pathfinder weer ontwaakt.'Misschien ken-

met journalist Willem

Hoos. 'We

hadden

'Toen uje die tekst schreuen, reed ik nog gemoon dagelijks op mijn fiets door Den Haag' met soms wel versies die 45 minuten duren.

nen ze ons dus ook wel op Mars', grapt George

ot eind januari van dit jaar gebruikt

Radar Love is een inspiratie, bijvoorbeeld voor

Kooijmans in de Haagsche Courant van 24 maart

Hillary Clinton When The Lady Smi-

de Amerikaanse zwemkampioen Mark Spitz, die

2004.

les van de Golden Earring tijdens

op de Olympische Spelen van 1972 zeven gou-

haar verkiezingscampagne, totdat de cam-

den medailles wint en zich in een interview laat

Films

ontvallen dat hij tijdens de wedstrijden telkens

Radar Love w o r d t gebruikt in speelfilms (onder

Radar Love in zijn hoofd had. Fusiondrummer

meer in de openingsscène van 'Wayne's World 2),

Dennis Chambers, die zijn carrière op achttien-

in commercials van Budweiser, de Nederlandse

jarige leeftijd start in

marine en vooral veel autoreclames, voor com-

T

pagneleiders worden herinnerd aan de controversiële videoclip die bij het nummer hoort en de single weer w o r d t teruggelegd in de kast van echtgenoot Bill. Het

§j^

•J^

Parliament/Funkadelic,

is niet de eerste keer dat muziek van de

schudt Cesar Zuiderwijk op een muziekbeurs

puterspelletjes en televisieseries

uiuuLU.radar-loue.net. De meest beroemde en i l l u s -

Haagse band tijdens een Amerikaanse ver-

de hand met de woorden: Hey man, you know, I

tweemaal in The Simpsons). Lezers van de Was-

tere acts en a r t i e s t e n hebben zicin aan een uersie

kiezingscampagne w o r d t gebruikt. Bill Clin-

started playing drums when I saw Radar Love on

hington Post kiezen Radar Love in 2001 t o t het

geujaagd, ujaaronder Centerfold, Toppers In Concert,

ton liet zich richting het presidentschap

te/ev/sion.'Nou, dan word je klein,' vertelt Zui-

beste radionummer ooit. Het nummer behaalt de

Freek de Jonge samen met de Nits, Def Leppard,

van de Verenigde Staten begeleiden door

derwijk in Penthouse (2003) over deze ont-

tweede plaats in de verkiezing van de 'greatest

Hanoi flocks, The fllarm, Neiu Utodel flrmi/, Jiue Bunny

Radar Love.Aan deze wereldhit zitten meer

moeting.'En tegelijkertijd ook g r o o t , want je

driving song' georganiseerd door het populaire

e The ITIastermixers, The California Hggie IHarching

verhalen verbonden.

denkt: ik ben toch ergens een schakeltje in zijn

Britse autoprogramma Top Gear Begin 2005

carrière geweest.'

w o r d t bij het radioprogramma Schiffers FM op

'Ik weet nog goed dat we met de band en

In zijn autobiografie / Was A Teenage Sex Pistol

Radio 2 Radar Love verkozen tot de song met'het meest weergaloze intro'.

Band-uhl, de naziband Skreiudriuer, Amerikaanse auant-gardisten

Sun

City

Girls,

de

lesbische

punkband Tribe B, R.E.Ul., Patti Smith en The Ruiling

vertegenwoordigers van de platenmaat-

beschrijft Sex Pistols-bassist Glen Matlock hoe

Stones tijdens hun soundcheck in de Amsterdam

schappij zaten te luisteren naar de opna-

hij een gesprekje aanknoopt met bassist Rinus

flrenR. George Kooi/mans in de Penthouse uan mei

men voor een elpee die Moontan zou gaan

Gerritsen.'Ik zei dat ik hem goed vond spelen.

Kijk

EGD5: 'Ook James Last heeft 'm opgenomen. Hoe dat

heten,' herinnert George Kooymans zich in

Hij zei: leuk, nog een nummer in het bijzondere Ik

Popmuziek op www.50jaarnederpop.nl.

klinkt? Als James Last!'

het Algemeen Dagblad van 22 oktober

zei: Radar Love. Hun enige grote Britse hit. En hij liep weg zonder nog iets tegen mij te willen

!8

voor

de

Canon

van

de

(waaronder

Nederlandse

tekst Gert Verbeek

29


'UJij laten ons niet zo makkElijk producGren'

WmÊêÊM aantal songtitels doorgestreept. Maar volgens drummer Van der Holst heeft dat niets te maken met moeite bij het kiezen voor een

De Hospital Bombers hebben ueel met de sixties, maar een hekel aan de Beach Boys. [Tiet de term lo-fi ujillen ze ook niets te maken hebben. Zelf noemen ze hun alternatieue indiepoprock lieuer stadionfolk.

W

die doorgestreept zijn. Gewoon gejat. Dat op

zegt eerder dat we een enorme hekel aan de

vakantie was. Ik werk ook zelf in die stu-

Beach Boys hebben. En niet zozeer dat we

dio. Ben daar als zelfstandig geluidsman

het als band moeilijk

actief met bandjes opnemen. Huur de stu-

bepaalde muzikale keuzes te maken.'

dio zo nu en dan. En heb er ook mijn eigen

In totaal hadden de Hospital Bombers voor

plaat opgenomen.'

hun nieuwe cd keuze uit een vijftiental num-

opgenomen

toen

Frans

Hagenaars

mers die ze geschikt vonden voor het album.

at is dat nou helemaal; zo' n term

band meestal wat hij zelf wil en is hij mis-

Schenk: 'Twee daarvan pasten niet goed bin-

als l o - f i . Dat komt toch uit de

schien te e i g e n w i j s om geproduceerd te

nen het geheel dus die zijn afgevallen. Het

w o r d e n . 'We hadden heel sterk een eigen

was niet zo dat we uit een hele berg materi-

negentiger jaren? Dat je mooie

niet met wat wij doen. Wij hebben juist redelijk

'Uie hebben een enorme hekel aan de Beach Boys'

lang over de plaat gedaan en goede apparatuur

idee van hoe de plaat moest klinken. Daar-

aal moesten kiezen. We hadden alles van te

gebruikt,', reageert Hospital Bombers-drummer

om

producer

voren goed op orde. De eerste selectie was

Marc van der Hoist in reactie op een recensie

gebruikt. Maar tijdens het proces komen er

al in de oefenruimte gemaakt. We oefenen in

tijdens het interview in A m s t e r d a m . 'Stadion-

toch c o n t i n u mensen bij helpen. Het was

Noordwijkerhout in een bollenschuur en daar

folk komt dichter in de buurt. Simpele liedjes

de bedoeling dat Anne Soldaat van Do the

is ook veel werk gedaan.'

die refereren aan grote g e v o e l e n s , voor een

Undo flink zou h e l p e n , maar we hebben

groot publiek.'

uiteindelijk het meeste toch zelf gedaan.'

Dat het alternatieve k w a l i t e i t s l a b e l Excelsior

Dat de band zo veel zelf heeft gedaan,

Bij het maken van Footnotes

het debuut

u i t b r e n g t , is volgens

heeft volgens de frontman geen invloed

Bombers niet direct geïnspireerd door andere

frontman jan Schenk een kwestie van volhou-

gehad op de duur van het opnameproces.

muzikanten en bands. Wel heeft de band vol-

den en agressief benaderen. ')e moet ze niet

'Er wordt veel gezegd dat we er lang over

gens de drummer veel met sixties-muziek.

één keer, maar duizend keer vragen of ze je

gedaan h e b b e n . Maar eigenlijk valt dat

'Alle sixties-muziek is goed, behalve de Beat-

album uit willen brengen. En die lui in de kroeg

mee.

nog

les en de Beach Boys. Een recentere act die

gewoon vaak een hoek in d r u k k e n . Maar we

maar t w e e ë n e e n h a l f jaar en we hebben

als inspiratiebron gediend heeft, is de groep

kennen Ferry (Roseboom, Excelsior-baas, red.)

ongeveer een jaar over de plaat gedaan. Ik

The Mountain Goats. Simpele doch doeltref-

al veel langer. Al een jaar of t i e n . En zo lang als

weet niet of we ons als band makkelijk

fende liedjes over de liefde, zo goed, grappig

ik hem ken, val ik hem lastig met mijn muziek.

zouden laten produceren en of het proces

of

Met dit album is het eindelijk gelukt.'

dan sneller was gegaan. Misschien had het

gebracht.'

Ondanks dat hun album opgenomen werd in de

wel helemaal niks uitgemaakt.'

Footnotes

hebben

we

geen

vaste

We bestaan in deze formatie

een deal met het label h e b b e n , is Hospital Bombers

live

niet een typisch

Canada

gruwelijk

mogelijk

onder

is Hospital

woorden

Na hun cd-release hebben ze veel opgetre-

Excelsior huisstudio van Frans Hagenaars en ze

28 maart, Simplon Groningen 10 april, Waterfront Rotterdam 16 april, Romein Leeuwarden 19 april. D e Meester Almere 26 april. Punt 1 Leek www.hospitalbombers.com

hebben gehad om

Volgens d r u m m e r Van der Holst doet de

liedjes snel en crappy opneemt. Dat klopt dus

^^Bi

titel. 'Het zijn allemaal Beach Boys-nummers

den in Nederland, onder andere op Noorderslag en bij de Fine Fine Music-avonden, De

B e a c h Boys

Excelsior-bandje,

Net als elke muzikant die maanden achter

komende tijd staat in het leken van het bui-

denkt Schenk. 'Er zijn geen standaard bandjes

elkaar aan zijn nieuwe meesterwerk heeft

t e n l a n d . Schenk: 'In maart gaan we naar

meer die goed bij het label passen. We hebben

zitten w e r k e n , had frontman Schenk wel

South By Southwest in Austin en in mei doen

gewoon

popplaat

een beetje moeite om afstand te houden.

we een kleine tour in Canada. We hebben

gemaakt. Alle nummers zijn uitgesproken. En er

'Ik heb daar wel een beetje last van gehad

wel wat met de Canadese muziekscene. Voor-

zit helemaal geen shit tussen, We wisten waar

omdat we zelf de productie deden. Mis-

al onze violiste Susanne is verliefd op Cana-

we mee bezig waren.'

schien was het daarom wel moeilijk om het

da. We zijn uitgenodigd voor het New Music

af te kunnen r o n d e n . Ik ben er thuis heel

West festival in Vancouver en gaan daarna

veel mee bezig geweest. Zat continu met

langs Toronto en Ottowa.'

een

leuke

en

diverse

Eigenwijs opnemen van het

mijn hoofd in de plaat. Maar gelukkig heb-

debuutalbum geen gebruik gemaakt van een

ben we op een gegeven moment met Frans

tekst Jasper Schoon

externe producer en veel zelf gedaan, zegt de

alles kunnen afronden.'

foto Joni Spaan

zanger/gitarist. 'We hebben het grotendeels zelf

Op de albumhoes van Footnotes

De band heeft voor het

staat een 31


En cle sMjcl tegen de hokje fll enkele jaren is breakcore met een kleine reuolutie bezig. Geen regels, geen hokjes, ' maar een uniuersele jongerencultuur, luaarbij geput ujordt uit alles uuat maar muziek heet. i Zoals ShamB9 en later Atari Teenage al zongen in Kids Rre United\ Tijd uoor een gesprek met; enkele kenners ouer dit haast anarchistische muzikale fenomeen.

W9.

'«m^:twmm

abbers gaan de moshpit in met metalheads als Bas Welling (Rioteer) op d^door hem - I«»tg4iiiseerde avond Crackbeats in het Tilburgse 013 Raining Blood van Slayer inzet. 'Dat was tien-jaar terug ondenkbaar g e p e s t ' , zegt hij over de vreedzame samenkoijjst varCsubculturen. subculturen. Net als Jeroen Graven (dj Kingpin, ofganiseert [aniseert de Not Your Monkey Not Your Robot avoniten) is hij een stabiele factor in de kleine break6«4«#^— aan voor een gesprek over het.; de toekomst van breakcoi%iw coi«w

"''-"

' ' - '

te ik die opkomst van extreem rechts. Ik wilde de muziek interessanter maken; mixen met breakbeats en de crossover maken met metal. Ik hoorde de soundtrack van Spawn waarop uiteenlopende artiesten samenwerkten zoals' biayer " met Atari Teenage Riot. Later maakte Earache Records daar nog een extremere versie op, genaamd Hellspawn. Dat vond ik echt helemaal geweldig, want in 7tP|y^(iljMS je óf een naar Nirvana luistereTTtiegijiJjo^óf een naar Paul Elstak _ ^ lluistere uistere^Wm , b b e r . Er hing zo'n oor-

f

isfeertje tussen beide groepen. Ik Toen: van terror t o t Mtoakcor4|r W ^ ^^ ^ ^P ^^ 2 ^ B e e mu'^tt « t o a k c o r ^ p *~~ *"^ H mu'zjtt waar alles bij elkaarltwam Bas: 'Ik begon jjfcie jaren neg|(|pg m e l W t d r a ^ n aren negdftg dra^n ^ hokjes zouden verdwMten. Een van hardcore, laJiPterror, voor iJSSltes dflRie ultie ar én (iji^n beat. Toen k r ^ ik het protestmuziek^aar ik meillltjjöük dat die s g ! om in ilmburg feestjes te organisesteeds meer gi^HkrecN&en. Zeker In Lii 'waar iedereen terecht kon.' Lacht:

'Er kwamen vijftien gabbers die dachten speed te kunnen dealen. Daar kon je de revolutie duidelijk niet starten." Jeroen: 'Ik ben begonnen met draaien in 1995. Van hardcore verschoof ik richting de terror.^n de Dance Drugstore in Arnhem, dat was het terrormekka van

ipt. Punkers en technoliefhebb ncranfip ook nnif n n Hje tetrorföe^ Instantie

ook af. De ••

!n vaak ook

Nederland, heb ik toen iemand ontmoet die me uitnodigde op wat underground-

s extremistis! i, gaat de lol er wef'af.' Bas: 'De Digital Harr'-— ' •— "DJ' Kingpin: i'i—-!—

feestjes in Duitsland. Wat de breakcore nu is qua gevoel en scene was toen de terror; het was nieuw, het was snel, ruig en hard; dingen die niet in de hardcore zaten. Maar er kwam steeds meer fout publiek op af, ik merkte ook dat extreem rechts steeds meer aanwezig was. Zodoende was de terror ook maar twee "tear leuk. Op een gegeven moment kwam er een donkere me die door racisten werd uitgescholden. Voor mij was het gevoel toen weg en ben ik ermee

Atari Teenage Ri t beste van beide werelden, zowel als Inhoudelijk alternatief. Jeroen; 'Zij deden dat wel erg politiek. Erg anti-rechts.' Bas. 'Anarchistisch ja, daar kon ik me helemaal in vinden. D a t w ^ i ^ i H H p h t het toekomstbeeld. Geen ' « J i " i " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ s v o r m i n g , maar samenkomst . _ tie te verliezen. Digital hardcore was _T,x cH breakbeat. Ik ging speedcore en terror mixen met alles: van punk tot breakbeat tot industrial. Die mix van alles, dat was voor mij het idee van breakcore. Extremen opzoeken zonder een nieuw hokje te

aken voor ee die weer een hj

hard en bot • met break<omt er een ,.rs die gaat zoeken naar instants: breakcore, daar moeten een amen-break

'Er kuiam steeds meer fout publiek op terror af'

(veeige

Nu: muziekhouding wordt muziekstijl

.

Jeroen: 'Het h( daadwerkelijk de ^ ^ j g ^ ^ p o o r b r o k e i werden.' Bas: 'En soms ben ik bang dat het weer teruggaat naar het hokjesidee.' Jeroen: 'Dat breakcore een genre wordt met regels.' Bas: 'Ik vergelijk het hoe het met gab-

Dan krijg je precies het. j i ,„ci gabber gebeurd is. lederi'aat zich daarnaar conformeren. Dan krijg je geen verdieping maar simpele verbreding van het genre; meer van hetzelfde. Én een publiek dat dat vaste recept gaat verwachten.' Jeroen: 'Op de feesten die ik organiseer, proberen we daarom juist te^ariëren


met genres. Zo programmeren we er nu wel

b l i j v e n , te v o l g e n b l i j v e n en een ver-

eens live noise b i j . Met die variatie wachten

wachtingspatroon invullen, want je moet

mensen wel een half uur als ze iets niet leuk

weten wanneer je moet b e g i n n e n

v i n d e n . Het is goed dat die o p e n h e i d er is,

stoppen.

de

en

hoofdzonden

I

geen middelvingers of uitfluiten, maar wachten op je meuk. Dat vind ik fijn aan deze scene.'

Toekomst:

Bas: 'Op Crackbeats komen ook verschillende

institutionaliseren

stijlen aan b o d . Er gaat a l t i j d 'iets anders'

Bas: 'Mensen die roepen dat breakcore

doorheen: metal, jungle, jaren '80 industrieel,

the next

breken,

big

thing

verenigen

en

Luiheid

HENK HOFSTEDE

'Ik ben altijd aan het schrijven of filmen. Eind jaren tachtig was ik op vakantie in Turkije. Af en toe eens naar het strand en 's avonds uit eten. Maar verder heb ik alleen maar gewerkt. Zelfs

is, vallen w a t

op vakantie ben ik altijd wel wat aan het doen. Dat wordt me ook niet altijd in dank afgeno-

mij

hardcore of wat dan ook. Het is altijd een com-

betreft in dezelfde categorie als mensen

binatie van. Ik zie nu dat metalmensen break-

die zeggen dat het allemaal alweer pas-

core aan het ontdekken zijn en ook jungle en

sé is. Die kijken naar de grote namen en

hiphopliefhebbers

komen k i j k e n . Er is nog

labels en komen erachter dat hun s t i j l

nooit een k n o k p a r t i j geweest omdat het ene

hetzelfde is g e b l e v e n , dus zal het wel

hokje het andere hokje niet kon l u c h t e n . Het

voor de hele scene g e l d e n . Als dat zo

gaat altijd goed en dat vind ik erg tof. Ik krijg

was zou ik v o o r Crackbeats geen pro-

zoveel mensen. Er komen meestal zo'n

zelf naar je toekomen. En dat klopt ook wel, maar het is niet gezegd dat daar meteen een ver-

zelfs wel eens mailtjes van mensen die blij zijn

gramma meer vol k r i j g e n , t e r w i j l ik nog

honderd man, als het er 150 zijn mag je

houding van komt of dat je een avontuur voor een nacht hebt.Wij zijn ook misschien geen

dat ik het organiseer. Voor mensen die grote

steeds een interessant en v e r n i e u w e n d

in je handen klappen.'

aantrekkelijke band voor dit soort situaties. Ik ken bands die ik veel aantrekkelijker vind.

feesten zat zijn, is het een v e r a d e m i n g . Er is

programma kan n e e r z e t t e n . Ik zie ook

Bas: 'Crackbeats is met 160 man uitver-

een sociale sfeer en die p o s i t i v i t e i t vind ik

wel artiesten die blijven hangen, maar er

kocht, maar ik merk wel dat er een stij-

belangrijk. Soms denk ik wel eens dat de gab-

gebeurt ook heel veel n i e u w s . Ik denk

gende lijn in zit. De nachttrein in Bra-

bers en metalmensen

ruzie

dat er nog een grotere s p l i t s i n g k o m t

bant is wel een uitkomst. De laatste tijd

staan te maken, maar ze staan gewoon lol te

tussen de ravy 'vrolijke' kant en de har-

is het bijna iedere keer uitverkocht. Een

in de m o s h p i t

' A I Lust 'Tja, ik ben wel iemand die ontzettend hetero is. Ik ben altijd een vrouwenman geweest.Aan

l^^y: bekende

namen

en

kwamen

er

de andere kant ben ik niet zo'n jager. Ik stap zelden of nooit op vrouwen af. Daar ben ik ook te verlegen voor, denk ik. Ik ben vanaf 1973 al met dezelfde vrouw.We zijn getrouwd en hebben drie kinderen. Er is een romantisch beeld dat als je in een band speelt dat vrouwen van-

net

a

Daarbij, wij trokken altijd veel mannen.'

Gierigheid 'Heb ik geen last van. Ik zou het juist leuk vinden om meer uit te geven. Ik kom uit een bescheiden arbeidersmilieu. Mijn ouders hadden weinig geld. Zelf had ik ook niet veel.Tijdens

h e b b e n . Dat had tien jaar geleden écht niet

tijdje terug heb ik een 8-bit breakcore

studie werkte ik als schoonmaker. Ik leef vrij simpel. Als het kan, wil ik een goed huis hebben

gekund.'

editie gedaan. Geen happy deuntjes en

waar ik kan werken. En dat heb ik ook. Daar heb ik wel voor gezorgd. Ik geef verder praktisch

'Het idee om echte breakcorefeesten te organi-

geen laptops, maar alleen herrie uit nin-

niets om materiële zaken. Ik heb wat gitaren, maar ik ben geen freak die

seren heeft even g e d u u r d . Het was heel lang

tendo gameboys. Er was nog nooit een

tienduizend euro neerlegt om een oude Fender te kopen. Ik houd veel van kleren. Kijk altijd

een tweede zaaltje bij een technofeest. Men-

8-bit

goed om me heen. Nee, in de P.C. Hooftstraat kom ik niet. Ik houd helemaal niet van die win-

sen zagen het aanvankelijk als een zijstroming

maakt het muzikaal gezien ook

breakcorefeestje

geweest,

dat

en dat is echt v e r a n d e r d . Het concept break-

interessant om het te doen. Het was uit-

core of hoe je het ook wilt noemen is op zich-

verkocht. Alleen als mensen echt stan-

zelf komen staan.'

daard voor een gesloten deur komen te staan en op de voorwaarde

kels die je daar tegenkomt.'

heel

dat

4

we

Jaloezie 'Ik sprak laatst Daniël Lohues die tegen mij zei: Mensen die de muziekwereld niet zo goed kennen, denken altijd dat we alles net zo willen als Marco Borsoto. £n als dat niet het geval is, ben je

Crackbeats op dezelfde manier voort

mislukt. En zo is het maar net. Die mensen hebben blijkbaar geen idee dat er ook andere

Bas: 'In die zin dat als je iets zo extreem

kunnen zetten, zou ik wel willen verhui-

wegen en manieren zijn waar je je bevrediging uit kunt halen en waar net zoveel spanning en

mogelijk probeert te laten klinken je aan het

zen naar een grotere zaal.'

avontuur in zit. Het hoeft niet alleen volgens dat ene model. En als je dat wel in je hoofd hebt,

experimenteren bent. Het is niet zo, hoe meer

Jeroen:

Is breakcore

experimentele

muziek?

'We

hebben

nu

een

editie

d i s t o r t i o n , des te extremer. Vaker kun je dat

verschil steeds groter w o r d t . '

gedaan in Wageningen, mensen kwa-

met subtiele middelen beter bereiken. In die

Jeroen: 'Breakcore is voor mij juist om nl

men wel kijken maar hielden het niet

zin zie ik het wel als experimenteel. De vraag

die substromingen op een avond te pro-

vol lot diep in de nacht. Maar ik vond

is meer, is het experimenteel of dansmuziek. Ik

grammeren.'

het wel fijn om voor een ander publiek

heb hel nooit gezien als dansmuziek, maar

Bas: 'Ik zal variatie meer in andere rich-

(e draaien. Er was e n t h o u s i a s m e , dus

meer als relmuziek, totale chaosmuziek. Als je

tingen z o e k e n , met meer

wellicht

het ziet als dansmuziek conformeer je jezelf

noise of hardere drum ' n ' bass bijvoor-

Voor de vaste avond willen we wel in

nsbaar

beeld. Rave ligt mij dan ook niet zo. En

Arnhem terecht. Het is jammer dat de

ik denk dat er een s t r o m i n g b l i j f t die

Goudvishal v e r d w i j n t , de sfeer van het

gaat v o o r het vaste s t a n d a a r d

break-

kleine poppodium wordt steeds zeldza-

corerecept, een f o r m u l e m a t i g e

break-

industriële,

kunnen we dat vaker

dan kun je snel jaloers worden. Dat bands zeggen: Marco Borsoto stoot in stadions en wij in

De Amsterdamse band Nits bracht

Paradise. Nou, geef mij Paradiso maar Ik heb wel eens in Ahoy' opgetreden met de Vrienden van Amstel. Maar dat is voor mij toch te massaal.'

onlangs het album Doing The Dishes uit. Een verfrissend up-tempo album met

C^ Gulzigheid

'Ik ben gulzig als het om films gaat. Met Pim Kops (toetsenist van De Dijk, red.) heb ik al een

doen.

heel lange tijd liefde voor film. Zeker djdens de wintermaanden proberen we elke dinsdag

rockinvloeden. Een interview met zanger

films te kijken. Hij heeft achter zijn huis een atelier waar hij heel groot films projecteert. Hij heeft een wand vol dvd's.We zitten dan soms uren te kijken. Nee, ik hoef niet altijd naar

en gitarist Henk Hofstede aan de hand

muziek te luisteren. Ik werk overdag en om een uur of zes stop ik er mee. Omdat ik weet dat er daarna toch niet zoveel meer uitkomt.Thuis draai ik natuurlijk muziek, maar het is geen

van de zeven hoofdzonden.

drug.'

corestroming.' Jeroen: 'Je merkt dat drum 'n' bass weer

De eerstvolgende

o p l e e f t . Er k o m t nu een hardere stro-

is op 7 maart

ming drum ' n ' bass op die neigt naar

Neurocore,

kcore.'

non.

IS er nodig ressant

te

om de feesten

inte-

Androgene

van

Crackbeats

in 013 in Tilburg.

Spitting

Rioteer.

Deathmaker,

editie

Vitriol,

Sah

GVK,

tekst Arnold van Huet

Uloede 'Ik kan heel kwaad worden als ik in Amsterdam fiets. Mensen die zo asociaal rijden. Het is

Met

bijna op het moordlustige af. Ik vind het zo onnodig. Begin vorig jaar was ik in Berlijn. Daar

Auto-

Selecler.

DMDN.

Throne, Bulkrate,

Broek en

heb ik een week gefietst en ik heb niets meegemaakt.Wat een paradijs. Natuurlijk, ik kan me kwaad maken over zaken waar iedereen zich kwaad over maakt. Onrecht bijvoorbeeld. Of Geert Wilders. Maar in het dagelijks leven is dit het wel.'

Collective.

houden?

t o e n : 'je zou m o e t e n u i t g a a n van de ,iti van het feest, zonder naar de lineup te kijken. Het budget van de Goudvis-

'// foto's Hub Dautzenberg

IJdelheid 'ledereen die optreedt, heeft wel een vorm van ijdelheid. Ik weet ook heel goed dat mensen naar mij kijken. En zeker als ik dingen moet doen die met muziek te maken hebben, ga ik altijd

hal verdween op een gegeven m o m e n t

in pak. Mijn moeder zegt wel eens tegen mij: Kijk nou eens naar die mensen op de televisie die

waardoor we er zelf geld in

leuke spijkerbroeken en truien dragen. Moetje ook eens doen. Dan heb je vast meer succes. Maar ik

moesten

gaan s t o p p e n . Toen h a d d e n we minder

voel me gewoon lekker in een pak.'

35


ep

cd

elkaar. Gewoon veel spelen om een THE HEAVENS DEVILS

eigen smoel te krijgen. Estate Drama maakt de meeste indruk van

L O U I S B O R D E A U X HIPHOP

B R I C Q U E B E C ROCK

C I R C L E J FOLKPUNK

Kings And Killers (DRC)

I n A C a b i n W i t h (www.inacabinwlth.com)

Lets Love Life (Appletee Records)

Nachtrave (Mansta)

Fat M a n ' s Chest

DIVERSEN

A P P I E K I M ALTERNATIVE

Deze cd is in Zweden opgenomen en

Louis Bordeaux presenteert zichzelf in

Genoemd naar een dorpje in

(eigen beheer)

FreeSOnica (Friesland Pop)

( ^ V O K ) (Willie Anderson Recordings)

maakt deel uit van de serie In A Cabin

het persbericht als de Nederlandse J.

Normandië, maar al zeventien jaar

Al meteen bij de eerste tonen van Fat

Voormalige gitarist en liedjesschrijver van De Nieuwe Vrolijkheid

With, waarvoor de Utrechtse producer

Dilla; sterker nog; zijn woonplaats

zingend in onvervalst Fries op een

Man's Chest is het duidelijk waar het

ARTHUR

ADAM

SINGER-SONGWRITER

de drie. Vier jonge honden die poppy punkrock spelen met hoorbaar veel plezier en niet gehinderd door wat

THICKSHAG & MARTY Thickshag & Marty

voor kennis dan ook. Het rammelt her

Natasha van Waardenburg pakt op haar soloproject uit met twaalf,

Maarten Besseling zes keer per jaar een

Deventer wordt opeens het Detroit van

muzikale leest van Bruce Springsteen

bij Circle J om draait: het naar de

over het algemeen stevig pompende alternatieve popsongs. Behalve

artiest meeneemt naar een 'hutje' ergens

Nederland genoemd. Dat lijkt me ietwat

en Bryan Adams die het over de

kroon steken van Dropkick Murphys

hier en daar een rake klap van Marcel Duin en af en toe een stembij-

in Europa. In een week tijd wordt daar

overdreven, maar eerlijk is eerlijk: de

songfestivalboeg gooien. Nachtrave is

en Flogging Molly Ook de band uit

drage van hem en Henk Koorn is het vooral Natasha wat de klok

met een mobiele studio een album

overeenkomsten met J. Dilla zijn legio.

pas het vijfde album van de Friezen,

Utrecht combineert keltische invloe-

slaat. Dat laat een lekker, constant voortrollend elektrisch slaggi-

geschreven en opgenomen dat vervol-

Lets Love Life is een zwoele instrumen-

maar je hoort dat ze er de tijd voor

den met typische punk. Dat die com-

Niet lullen, maar poetsen. Dat lijkt

ThickShag & Marty weet je al hoe

taartje horen, wat logge, achter de feiten aanhobbelende drums en

gens gratis te downloaden is via

tale plaat met gewoon hele goede beats

genomen hebben. De nummers zijn

binatie garant staat voor een feestje

het adagium van The Heaven

laat het is: het is tijd voor country. In

de uit duizenden herkenbare stem van de zangeres. De stem, daar

www.inacabinwith.com. De sessie met

en sounds, die het midden houdt tussen

af, het artwork ziet er zeer verzorgd

mag duidelijk zijn, want stilzitten is

Devils die stevige rock spelen. De

het begin zetten ze een jolige sfeer

kan ze goed mee uit de voeten: van naïef meisjesachtig naar snij-

Arthur Adam laat horen dat deze

hiphop en jazz. Soms geweldige baslijn-

uit en de band staat als een huis.

er op de negen nummers niet bij. Nou

band zegt zelf al niet bijster origineel

neer. Inhaken, geen zorgen voor mor-

dend secretig, langs zwoel sixtiesdivagefluister naar punky

Amsterdamse singer-songwriter onder

tjes (Ecstacy), dan weer een elektrisch

Zoals aangegeven klinkt het een

ja, behalve op The Tale Of The

te zijn en daarmee hebben ze een

gen en gezellig meezingen bij de bar-

geschreeuw. Altijd nogal ingehouden, met veel galm er over heen en

een strakke deadline prima kan preste-

gitaartje (777) of zelfs wat orgels (1st

beetje belegen, maar je kunt nu een-

Wailing Whale dan, want op die bal-

behoorlijk goed zelfbeeld. Het is

becue. Maar deze groep heeft ook

met een licht onheilspellend gevoel op de achtergrond. Een broeieri-

ren. Adam heeft dan ook de nodige

session). De kwaliteiten zijn onmisken-

maal niet altijd zestien zijn, niet-

lade wordt even gas ingehouden.

mouwen opstropen en knallen. Denk

een andere kant. Los van die melig-

ge, onderhuidse spanning begeleidt de muziek van A tot Z; het uni-

(opname)ervaring: hij was actief bij Mist

baar aanwezig. Ik mis natuurlijk de

waar? Sterkste troef is zangeres Else

Voor de rest is het alle remmen los op

aan Danko Jones. De gitaren loeien

heid namelijk staan er ook sterke

versum van Appie Kim is lichtelijk claustrofobisch, maar binnen die

en Pelt en bracht solo al diverse platen

vocalen, maar die laten vast niet lang

van der Greft, die vooral in de lang-

deze (h)eerlijke dronkemansplaat.

en de drums beuken. Zingen wordt

nummers op als Your Vicious Lies en

Doe mij maar een

soms schreeuwen, maar wat dondert

Get You Back waar wat dieper wordt

Guinness!

het. The Heaven Devils spelen rock in

gegraven. Met nummers als deze

(Peter van der Wijst)

de meest primitieve vorm, maar de

bewijst dit duo dat ze aanstekelijke melodieën kunnen schrijven. Tel daar

lichtdichte ruimte schildert Natasha voor ons

uit. In de tien liedjes

haar gemoed in de mooiste grijskleuren.

op dit album tref je

Appie Kim staat in het bargoens voor Alles

fascinerende

OK en dat valt zeker over het debuutalbum

contrasten aan. Zo

te zeggen. Henk Koorn (Hallo Venray) is de

brengt hij bijvoor-

man achter de knoppen en weet duidelijk en

beeld een cynische

^ ^ ^ ^f ^

^

O

zamere nummers

ten. Louis Bordeaux

tot grote vocale hoogten stijgt en

' ^ N É is aan het producers^

o Vi

de lach bepaald

devol opgediend. Het project

een lekker, rauw stemgeluid bij op en

de rij artiesten die

geen bn/kbekje is!

Freesonica ondersteunt Friese

ThickShag ft Marty laten horen heel

bands en op deze cd staan drie bands

wat in hun mars te hebben. Na het

om aan de man te brengen.

uiteenvallen van de Haagse band

met hem willen werken. (Leon Voogt)

liedjes komen als een geheel bij de ontvan-

wat opvalt in openingstrack Things Are

kelijke luisteraar binnen. De belofte die de

Moving.

B O R N I N A B A R N AMERICANA

Universal Religion Chapter 3:

(Rosanne de Boer)

Emotional Philosophies

2007 Live from Armada at Ibiza

(Roland Wetzels)

CARRERA A R M I N VAN B U U R E N CLUB

(PPProductions/Sonic Rendezvous)

P a j a m a Day (PIAS)

Kijkend naar de hoes van

nu maar wachten op

beschikt trouwens over een groot bereik,

MOERASROCK/POP

winnen. Maar er is veel potentie.

Terug Naar De Kern (Painted Dog)

aanstekelijke nummers worden lief-

tekst met een breekbare stem. Die stem

(Arjan van Sorge)

positie valt er ook nog genoeg te KERN KOPPEN

met haar stralen-

mooi de sfeer van Appie Kim vast te leggen.

waargemaakt.

en der nog wat en qua spel en com-

front verschenen. En

Zowel de gevoelige trekjes als de verwrongen

Haagse voorloper De Nieuwe Vrolijkheid inhield, is bij Appie Kim

CLAW BOYS CLAW

meer op zich wachlOJlS BORDEAUX ^ ^

(Freaky Deaky Dutch)

(Armada Music)

Greyline speelt hardcore en metal.

NuClear Family is daar nu Kern

Black S h e e p

Agressief zoals het hoort, maar de

Koppen. Er is bij deze ep ook een

(Freaky Deaky Dutch Records)

band is ook dynamisch en de num-

dvd bijgevoegd en daardoor ga je ver-

Dat twee van oorsprong compleet

mers zijn toegankelijk en melodieus.

gelijken met de ep. Het is duidelijk

verschillende muziekstijlen als punk

Genoeg variatie en goed spel. De drie

dat de band zijn draai nog moet vinden. De geëngageerde teksten gaan

PUNK/BL

UES/ROCK'

'N-ROL L

ARNO ADAMS

Helaas is voor het beluisteren van de cd

DIAL EC TPOP/SINGER'SONG WRITER

mijn oog gevallen op de foto op de

Religion-serie neemt Armada Music

en blues heel goed samen kunnen

leden van N e w Killer Stars spelen

M o o d e r z e e l Allein

achterkant van het hoesje. Een naakt

de luisteranr mee op reis naar het

gaan, bewijst Carrera. Aangevuld met

sleazy, vuige rock waarbij het lol

ergens over, de beats zijn afwisselend

(Inbetweens Records)

zelfportret van de zanger met bliksem op

eiland Ibiza, waar tijdens een club-

een flinke dosis energieke rock-'n-roll

maken hoog in het vaandel staat. De

en de rappers zijn getalenteerd. Toch

Een Stukje onder Venio ligt tussen de

de achtergrond, broeha! Zoveel weerzin-

nacht in de legendarische Amnesia

raast de Utrechtse band door dertien

band neemt het niet zo nauw en

blijf je met een leeg gevoel zitten.

Maas en de grens met Duitsland een

wekkend narcisme maakt het onmogelijk

Armin van Buuren zijn karakteristieke

korte, maar krachtige nummers.

hangt nog wat als los zand aan

(Arnold van Huet)

mooi, klein dorpje. Het heet Belfeld en

om nog objectief over de muziek te kun-

sound laat horen. Uitgeroepen tot

Behoudens te simpel gitaarakkoor-

Met het derde deel van de Universal

Velen hadden de band al doodverklaard, maar op Noorderslag heeft

alles gaat er zijn gangetje, ver van de

nen oordelen, maar vooruit. Dit derde

beste dj van de wereld door de lezers

denwerk hier en daar steken de num-

de Amsterdamse band Claw Boys Claw laten zien nog springlevend

drukte van het voortrazende westen.

album van Born In A Barn klinkt preten-

van het toonaangevende Engelse tijd-

mers vlot en ruig in elkaar. Gezien de

te zijn. En hoe! Met een zeggingskracht waar je u tegen zegt, een

Daarom bereikt deze cd FRET ook pas

tieus en perfectionistisch en daardoor

schrift DJ Magazine en winnaar van

lengte van de cd dringt de vraag zich

COOL G E N I U S POP/ROCK

Do That Too. Een ratjetoe maar wel

lekker rauw geluid en een overdonderde performance van zanger

maanden na de release! Een vrolijke boel

erg mooi maar ook vaak erg voorspel-

de Popprijs 2007 draait de dj/produ-

op waarom de band een drietal

M a y b e You Should Do That

eentje die klopt: hitgevoelig en ook

Peter te Bos heeft de band nog niets aan kracht ingeboet. Maar Claw

is het er trouwens niet, als we Arno

baar en gladjes. Vooral de vioolklanken

cer zijn hand niet om ook op deze cd

covers heeft opgenomen. Het obscure

Too (Goomah)

zeer dansbaar. En bovendien een

Boys Claw is live een andere band dan op

Adams op zijn twee-

komen erg goed voor

een fijne melo-

en aanstekelijke

Of ze echt geniaal

plaat die niet snel

plaat. De band heeft meerdere keren gepro-

de cd moeten gelo-

de dag in de Pro

dieuze dj-set in

Tupelo County Jail

zijn, de drie heren

zal vervelen, omdat je er tel-

beerd de energie van het live spelen te van-

ven. De titel spreekt

Tools homestudio

elkaar te mixen,

kan zich prima

van Cool Genius,

gen op plaat, maar dat was niet altijd een

al boekdelen en de

van de blote meneer.

samengesteld uit

meten met het

moet nog blijken,

kens weer wat

succes. Met het maken van Pajama Day

weemoedige liedjes

Ook de gitaren klin-

een reeks mooie

eigen werk, maar

maar vast staat

anders in kunt

ken lekker, zij het erg

en op elkaar

het middelmatige

wel dat ze een erg

heeft de groep 'gewoon' muziek gespeeld die

gaan over de erger-

ontdekken. Zoals

het mooi vindt en zich geen druk laten

nissen, eenzaamheid en onrecht die

braaf. Maar 's mans zangkunsten zijn

afgestemde platen. Live Erom Armada

Enjoy The Silence (van Depêche

leuke plaat hebben gemaakt. The trio

opleggen van hun imago als heel goede live

iedere dag weer hun plaats opeisen in

sober en gaan snel vervelen. Daarbij is

At Ibiza is een weerspiegeling van

Mode) en het instrumentale King Of

bestaat uit drie voormalig leden van

ken maar cool is het allemaal wel.

band. Pajama Day ligt in het verlengde van

het leven van Adams. Helaas is er niet

het geluid misschien wel te veel uitge-

zomerse klanken, mysterieuze sounds,

The Hill doen afbreuk aan het hoge

de bandsSoundsurfer en 16Down:

Absoluut een aanrader.

het ingetogen album Will-0-The-Wisp van bijna tien jaar geleden.

veel van te verstaan voor een niet-

balanceerd en zitten er weinig tempo-

mooie vocalen en voortstuwende

niveau van de eigen nummers. Het

Erik Neimeijer, Bauke Bakker en

(Gabriélla van Karsbergen)

Geen dampende rock dus op Pajama Day, maar intimiteit en veelal

Limburger en zitten de teksten er niet

wisselingen in het repertoire, waardoor

baslijnen en voegt door het livekarak-

afsluitende Rock H Roll Is Dead moet

Sebastiaan van Olst. De muziek van

klein gehouden liedjes. Het album grossiert in pakkende, melodieuze

bij, maar de liedjes zijn pakkend genoeg

het een beetje een saaie vertoning

ter een extra vibe toe. Dus luister,

de luisteraar op het verkeerde been

Cool Genius laat zich het best

nummers als Halibut, Julie's Name en Rock Me Girl. De doorleefde

om te boeien en de flarden tekst die

wordt. Een stevige zangeres ernaast bij-

sluit je ogen en bevind je op dat ene

zetten, want zo levendig als Carrera

omschrijven als eigenzinnig, zelfver-

stem van Peter te Bos zorgt voor warmte en diepte en John Cameron

overkomen, geven de teneur goed weer.

voorbeeld zou wel eens wonderen kun-

Spaanse partyeiland in de

met Black Sheep heeft rock-'n-roll in

zekerd en zo nu en dan zelfs een

zet met zijn snerpende gitaarspel zijn eigen handtekening. Het jaar

Mooie, sobere muziek met eenvoudige

nen doen.

Middellandse zee.

tijden niet geklonken.

beetje absurdistisch. Een kruising

is amper begonnen, maar Claw Boys Claw neemt vast een voorschot

begeleiding, zou ook buiten Limburg aan

(Roland Webels)

(Yvonne van Amersfoort)

(John Buis)

tussen Beek, Fun Lovin' Criminals,

op het beste album van 2008 van eigen bodem.

moeten slaan.

Outkast en Prince. Disco, oude soul,

(Arnold van Huet)

(Roland Wetzels)

pop en rock-'n-roll: het komt alle-

gezegd, die genialiteit moet nog blij-

maal voorbij op Maybe You Should 36

37


cd

isies C O U N T E S S BLACK METAL

T H E C U T I E S MEISJESPOP

E R I C D E V R I E S COUNTRYPOP

D I V E R S E A R T I E S T E N FOLK

A FULA'S CALL

J U N K I E X L ELECTRO

Blazing Flames Of W a r

A h - A h - A a h (LVR/Konkurrent)

S w e e t O b l i v i o n (Inbetweens Records)

Dutch Rare Folk (Fonos)

WERELDMUZIEK

Booming Back At You

Fonos beheert het nationale muzikale

L i i n g U (wwv^.lotzotmusiccom)

(Artwerk Music)

Een rijk retrogeluid waar elke minuut

(Ba'barian Wrath)

LVR verblijdde ons eerder al met de de

Countess treedt al ruim tien jaar niet

charmante meisjespop van Damer Met

Oblivion zomaar een rootsalbum kun-

erfgoed met verve. Na Dutch Rare

Lang hoefde fluitist Mark Alban Lotz

Unsigned: The Young Ones (Muziek Centmm Nederland)

meer op, maar brengt sinds 2000 elk jaar

The Cuties heeft het sympathieke kwali-

nen noemen. Maar Devries' tweede

Groove is nu de folk aan de beurt.

niet na te denken toen hij hoorde dat

stilstand teveel is, dat is de eerste

Sinds 1997 brengt het Nationaal Pop Instituut (inmiddels Muziek

trouw een cd uit. De kritieken zijn vaak

teitslabel opnieuw een band in handen

plaat staat vooral vol met mierzoete

Het resultaat is een prachtige verza-

hij nogmaals kon touren met de

beschrijving die opkomt bij het vijfde

Centrum Nederland) onder de naam Unsigned bijna ieder jaar een cd uit

wisselend en dat zal bij Blazing Flames

om stapelverliefd op te worden. Het

countrypopnummers: lekker gladjes

meling vergeten songs, bijeen

muzikanten van zijn keuze. Hij vroeg

studioalbum van de in de States

met talentvolle acts die nog geen platencontract hebben. De achtste

Of War niet anders zijn. Oriok is sinds

piepjonge viertal uit Rotterdam en

en vooral heel mooi gecomponeerd.

gebracht door Matthijs Linnemann.

o.a. de Senegalese zanger Omar Ka

wonende producer Junkie XL oftewel

verzamelaar heet The Young Ones - New Dutch Rock. Meer informatie

2000 het enige bandlid en produceert in

Spijkenisse maakt net als Damer onge-

Het is alleen jammer dat die mooie

Een zeer informatief boekje comple-

die tegenwoordig in Nederland

Tom Holkenborg. Retro omdat de dis-

over dit project staat onder meer op www.myspace.com/unsignedyoun-

zijn eentje een herkenbare en eigenzinni-

compliceerde, luchtige, springerige en

composities overschaduwd worden

teert de dubbel-cd. De Nederfolk kent

woont. De groep A Fula's Call was

co en electro uit de originele tijd er

gones. In deze recensie gaat het natuurlijk om de muziek die op deze

ge vorm van black metal, die klinkt als

zwaar verslavende gitaarpopliedjes.

door een overdonderende saaiheid en

in de jaren zeventig en tachtig vele

geboren. Het woord 'fula' wijst op het

duimendik bovenop liggen, ook al is

mooi vormgegeven digipack staat. Zoals de titel al doet vermoeden,

geen andere band in dit genre. De terug-

Verschil is dat bij The Cuties de zon nog

voorspelbaar stemgeluid van Devries

verschijningsvormen. Zo zijn er de

West-Afrikaanse nomadenvolk waar

Holkenborgs muziek zeker geen kopie

gaat het om jonge bands die actief zijn op het gebied van pop en rock:

kerende (soms folkachtige) gitaarmelo-

wat harder schijnt. De teksten sluiten

zelf. Devries heeft geen dragende

troubadours, als Gerard van

Omars wortels liggen. A Fula's Call is

of remake. JXL gebruikt de hem uit

INFA, King Jack, MakeBelieve, SAT2D, Sheriff of Hong Kong en Two Way

dieën en de verwijzingen naar de heavy

naadloos aan bij de muziek. De nummers

vocale kwaliteiten, terwijl zijn liedjes

Maasakkers, de popbandjes, zoals

een smeltkroes. Zo komt gitarist

het verleden bekende ingrediënten

Radio. Samen met producer Attie Bauw heeft elke band twee nieuwe

metal van 25 jaar geleden zijn daarvan

gaan over leuke jurkjes, lelijke jongens,

die eigenlijk best wel zouden kunnen

Fungus en de traditionele 'folkies'.

Raphael Vanou uit Frankrijk en per-

om er zijn eigen smakelijke hap mee

nummers opgenomen. Conclusie: jongeren zijn snel volwassen tegen-

de opvallendste kenmerken. Geslaagde

ijsjes en logeerpartijtjes. Gelukkig is in

gebruiken. Ook tekstueel had er wat

Natuurlijk ontbreekt Coby Schreijer

cussionist Afra Mussawisade uit Iran.

te serveren, opgeleukt door van die

woordig. Want wie van aeze piepjonge muziKanten (leeftijd 14 tot 20

nummers zijn onder meer Blazing Flames

het leven van The Cuties niet alles rozen-

meer spanning in kunnen zitten. Nu

niet. Deze Haarlemse staat bekend als

Dit levert energieke muziek op die

tachtiger jaren elektronische drums,

jaar) vrolijke niemendalletjes verwacht, heeft het helemaal mis. King

Of War, Scarlet Witch Queen, Gods Of

geur en maneschijn, want Sea And Sun

staat de plaat vol met bekend lief-

de moeder van de Nederlandse folk-

door veel onverwachte wendingen

glittergitaartjes en casiogeluidjes. En

Jack zet in de opener Get Out al meteen de toon: vette seventiesrock

My Fathers en het pakkende Wail Of The

gaat over liefdesverdriet. Gek genoeg is

desleed en een enkele obligate en

muziek. Hoogtepunt is de bijdrage

geen moment verveelt. Marks fluiten

wat betreft het ontbreken van stil-

0

van Cinderella

vormen in diver-

stand: even een

testsong. Sweet

uit Den Haag:

se tracks de lei-

tel pas op de

Oblivion valt na

echte hippiefolk

draad en bepa-

plaats maken,

len sterk de

bestaat niet in het levendige

met een stuwend Hammond-orgel. Meer bands op

Banshee. Als extraat-

deze cd lusten wel pap van groots opgezette rock

jes heeft Orlok een

best, als ze weet te

(INFA, MakeBelieve). Bij SAT2D en Two Way Radio

nummer van de Ierse

ontroeren. Ja, het

(beide met zangeres) krijgt de luisteraar wat meer

folkartiest Pete St.

rammelt aan alle

zijn opvallende

uit 1970. Dutch

lucht. De soepel swingende postpunk van Sheriff

John opgenomen,

kanten en het klinkt

debuut Little Of

Rare Folk staat

sfeer. Zijn virtu-

of Hong Kong is een welkome afwisseling. Een

alsmede twee

wel erg lief allemaal,

A Romeo dan

bol van de aan-

oze spel is soms

universum van

de band dan op haar

voorzichtige pro-

groot aantal bands is mede dankzij Unsigned in

Countess-klassiekers van de Return Of

maar wie dit kan waarderen (zoals ik)

ook wat tegen.

gename verrassingen en niet alleen

zo meeslepend dat je de Nederlandse

JXL, of het moet zijn om een span-

het bezit gekomen van een platencontract (Gem,

The Horned One-cd uit 1994.

heeft aan The Cuties een lekkere kluif.

(Ferenc Kooien)

voor de liefhebber van het genre.

pijpenstelen vergeet, je in droog

nende aanloop tot harder, beter en

(Dl-Lan Sun)

West-Afrika waant en gaat dansen bij

meer te maken. Toch wordt het ner-

het zien van regendruppels.

gens te gelikt of te rauw. Bij deze

(Rosanne de Boer)

plaat hebben sleur en verveling geen

Opgezwolle, Racoon, Voicst). Ik ben heel benieuwd

(Daan de Mooy)

(Peter van der Wijst)

welke bands van deze editie het nog ver gaan

D I V E R S E ARTIESTEN

schoppen. Aan de kwaliteit ligt het niet, want die hebben ze allemaal.

C O U S I N LOU

D E D E PRIEST/7<SB

DEEPHOUSE

F O S K O IMPROVISATIE JAZZROCK

(Peter var} der WijSt)

DUB/LOUNGE

Candy M o o (Creeping Fig records)

Addicted to Erick E

Gat In De M a r k t (Pas)

moment de kans om toe te slaan.

Moody Dollar

Dede Priest is een in Dallas, Texas opge-

(Sneakerz MUZIK)

Fosko gaat min of meer door waar hij

B E N J A M I N H E R M A N JAZZ

(Beluga Recordings)

groeide zangeres die onlangs met haar

Sneakerz MUZIK heeft naar aanlei-

destijds met de Raggende Manne

Campert iOox Records)

(Arjan van Sorge)

Voor een laidback-dingetje hoeft Cousin

Nederlandse begeleidingsband haar

ding van hrt feestconcept Addicted

gestopt was. Alleen is de onstuimige

Vorig jaar verscheen de documentaire

DERRICK M O R G A N MEETS THE H I G H NOTES IN

Lou blijkbaar niet veel moeite te doen.

debuut cd Candy Moon opnam. Het

onlangs de eerste Addicted dubbel-cd

woede verdwenen en de muziek nog

'Tijd duurt één mens lang', een ver-

AMSTERDAM

Het rustig-aan-maatje ligt er zo duimen-

album opent met een erg goede uitvoe-

uitgebracht: Addicted to Erick E met

friemeliger geworden. Met in de

handeling over het leven en werk van

O Yeah Aha

J E R E M Y ' S PUNKPOP Oh (PIAS)

SKA

dik bovenop dat het welhaast een

ring van de Big Mama Thorton track

daarop funky groovy deephouse

gelederen klinkende namen als

de Nederlandse schrijver Remco

Met ruim 58.000 Hyves-vrienden

Original King of Ska (SonicRendezvous)

levensmotto moet zijn. Van oprichter en

Wade In The Water Voor de rest bevat de

samengesteld door dj/producer Erick

Martijn Bosman en Wouter Planteijdt

Campert. Benjamin Herman, bandlei-

mogen we stellen dat de Jeremy's

Naast drie albums onder eigen naam brachten Rude Rich ft The High

eigenaar van Beluga Recordings Cousin

cd louter eigen werk met als hoogtepunt

E. Beide cd's liggen lekker in het

zijn de heren in Frankrijk gaan 'zoe-

der van New Cool Collective, schreef

inmiddels een aardige fanschare

Notes diverse albums uit waarop samengewerkt wordt met het

Lou oftewel Steve Denniss dus een fijne

het groovy Jive Man. Blues Wine is een

gehoor, maar kennen over het alge-

ken naar het moment', waarbij ze zelf

muziek en liet zich inspireren door

opgebouwd hebben. Iets wat ze voor

ook nog aangeven dat 'vooraf nooit

het bijzondere werk van de schrijver.

een groot deel te danken hebben aan

neusje van de internationale skazalm. Zo waren er al de prachtige

p T^^

m^Wm^

ij m fc/,:

m )0S\

trits uiterst relaxte songs, die allen iets

mooie, ingetogen bluesballad en Gossip

meen weinig variatie in het ritme en

de clip die ze op mochten nemen

liveregistraties Winston Francis meets The

als een zondagoch-

Lady doet me enigs-

ze bevatten veel

zo goed is te

Jazz en poëzie

High Notes en dc minstens zo imposante

tendgevoel in zich

zins denken aan

muzikaal herha-

zeggen wat het

zijn twee verge-

voor TMF's

Derrick Morgan meets The High Notes live.

hebben - waarbij

Erykah Badu.

lende composities

resultaat zal zijn,

lijkbare groot-

Kweekvijver. Nu

Het is weinigen gegeven om samenwerkin-

een fikse kater nog

Afsluiter Oh,

waardoor de

maar het is

heden. Immers,

is de Overijsselse

gen aan te gaan met zulke grootheden, maar

flink in het lichaam

Mr.Johnson is een

dubbel-cd een

authentiek en

improvisatie en

band klaar om

uniek is het niet. Wat wel uniek is, is deze

doorstiefelt

erg sfeervol nummer

voortkabbelend

erg van ons'. Een

verbeeldings-

ook het nietTMF-kijkende

eerste echte studiosamenwerking met

uiteraard. Hoopvolle muziek, perfect om

met alleen slideguitar en zang. Dede

en ingetogen karakter krijgt. Op cd2

slap excuus om met een nietszeggen-

kracht zijn ingrediënten die in beide

Derrick, maker van Seven Letters, de eerste

weer helemaal mee in het gareel te

heeft een lekkere stem en de band zet de

lijkt hier vanaf het diepe, op drums

de plaat te komen. Je kunt er niet om

kunstvormen volledig tot hun recht

publiek voor zich te winnen. Aan de

en percussie gebaseerde Jesus

lachen, er valt niets mee te brullen en

kunnen komen. Campert is een feno-

plaat zal het zeker niet liggen, want

menaal album geworden door beide

O Yeah Aha Oh klinkt vrolijk, energiek

reggaesingle ooit. Dit heeft geleid tot deze

komen: over het algemeen downtempo

bijzondere cd. The Original King Of Ska is een

exotica, lounge, reggae en dub, aan

dat deze nummers live nog meer tot zijn

Creates Sound van Marlon D enige

je kunt er ook niet op dansen. In de

echte onvervalste skaplaat met The High Notes in een bezetting

elkaar gelijmd met hawaiigitaartjes, mal-

recht zullen komen.

verandering in te komen, maar hele-

bijgeleverde dvd wordt veelvuldig

grootheden met elkaar te verbinden.

en aanstekelijk. Door het Gwen

zoals we die kenden van een aantal jaren geleden. Het hoesje lacht

se regenbuitjes en dat soort verrassende

(Mare Baronner)

maal loskomen van het voortkabbe-

gerept van Nederlandstalige jazz,

Het resultaat is een gepast eerbetoon

Stefani-achtige stemgeluid van zan-

me toe, het geluid is als altijd vet en funky, de zang van Derrick

geluiden. Gaandeweg wint het album

lende ritme doet de cd uiteindelijk

maar Planteijdt merkt terecht op dat

aan een groot schrijver dat wordt

geres Katelijn is de link met No Doubt

Morgan vertrouwd en de kwaliteit van de gekozen nummers hoog.

aan kracht en speelt de voormalige crou-

niet. Cd 1 opent verder wel sterk met

dat vooral slaat op de manier waarop

gekarakteriseerd dooreen zinderende

snel gelegd. De poespasloosheid van

Hoewel ik deze cd minder diep vind en wat netter benaderd dan eer-

pier niet alleen met die luimige dollar,

de succesvolle plaat Salvation van de

de muziek tot stand komt. 'Het is

ingetogenheid. Herman leeft zich uit

de nummers en de positieve vibe die

der eigen werk is het toch geen straf om nummers als Do It en

maar ook met je geestesgesteldheid.

Sucker dj's. Ook Deep into Your Soul

keten, lol maken. Het komt er als reu-

in de wereld van de modale improvi-

de band uitstraalt, zorgen er echter

van Frisca ft Lamboy (The Cube Guys

zel uit.' Misschien komen ze in hun

satie. Ook Campert zelf komt voorbij,

voor dat de gelijkenis allerminst

Remix) is een lekkere dancetrack.

theatershows beter tot hun recht.

waarbij ondermeer zijn typemachine

ergerlijk is. Springen en meezingen: dat is het enige wat je bij de Jeremy's

(Roland Wetzels)

fungeert als een opmerkelijk instru-

jk

HIQH NDTES MAICTOIDAN

Woman Fi Grumble te mogen horen in High Notes-uitvoering. Vooral de extra vocale bijdrage van Sistah Benji is overheerlijk. Topper van de plaat is de uitvoering van Real Rock: een klassieker die onvermijdelijk tot een volle dansvloer zal leiden. Top. (Ro Krom) 38

Met al het gemak zou je Sweet

D I V E R S E N POP/ROCK

(Arjan van Sorge)

nummers adequaat neer, maar ik denk

(Yvonne van Amersfoort)

ment. (Ferenc Kooien)

moet doen. Met een beetje geluk op de festivalweide in Landgraaf. (Sasja de Vos) 39


w U

--^j^ -«r - w B a-mrl KAYAK SYMFONISCHE ROCK Coming Up For Air (SMH Recordings)

ROCK/POP/ELEKTRONICA

Four-Letter Word (TomtaUe/Pias)

POP/JAZZ/ROCK/TRIPHOP

De M a l a i s e (Eigen te/ieer;

POSTPUNK

RICKY D E S I R E

L U K A S S I M O N I S & TAKAYUKI

NEDERLANDSTALIGE POPROCK

KAWABATA AVANT-GARDE

Lavalu Now

Als je er even geen zin meer in hebt...

(Eigen beheer)

Malaise is een juiste typering voor de

(U-Sonic/Sonlc Rendezvous)

Personage (eigen beheer)

N e w s (Z6 Records)

opvallend frisse nieuwe release. Na de

Lavalu... als de naam al ergens voor staat,

sfeer die de eerste Nederlandstalige

Met pop in Friesland is het de laatste

Ricky DeSire is een geval op zich. Hij

Vanuit een eindexamenproject van cel-

conceptalbums Merlin en Nostradamus

dan is het waarschijnlijk de toverspreuk

EP van Reggy Lines uitademt. Reggy

jaren huilen met de pet op, met af en

staat op de cd-hoes met ontbloot

lospeler Kumi Otte Kondo ontwikkelde

{en een live/akoestisch tussendoortje) is

die gepaard ging met het mengen van

in de jaren negentig bekend met

toe een gelukkige uitschieter

bovenlijf zwaaiend naar de menigte

zich het project News. Ze had Lukas

Coming Up For Air weer een 'gewone' cd.

het bijzondere muzikale brouwsel Lavalu

hiphopformatie Headliners, heeft het

(Melanocaster) om de tranen op te

zoals Jezus zijn volgelingen massaal

Simonis gevraagd een stuk te schrijven

vangen. Het woord is nu aan A Silent

een prettig Pasen wenst. DeSire is gek,

voor cello en stem, waarbij gebruik

eigenlijk is alleen zijn zoontje lief.

Express. De band won eind vorig jaar

shockeert, heeft zelfspot in overvloed

werd gemaakt van de teksten van de

in de finale van de Grote Prijs van

en blaast met gemak heilige huisjes

Japanse dichter Takayuki Kawabata.

jaren klinkt de band tegenwoordig een

Now. Niet dat ondergetekende hiermee Mariëlle Woltring en Yonga Sun van hek-

zwaar. Geen geld, de wereld is kut en

debuutplaat Four-Letter Word lag al een tijdje bij haar op de planken,

stuk steviger, directer en vlotter; weg

serij wil betichten, maar het feit dat zij

Daar gaan bijna alle elf korte num-

maar ligt nu dus pas in de winkels. Maar w/at in een goed vat zit, ver-

uitgesponnen en theatrale composities.

pop, jazz, rock en triphop hebben weten te

mers over. Maar Reggy brengt ze wel

Nederland de publieksprijs en organi-

omver. Met Nederlandstalige liedjes

News borduurt verder op die gegevens:

zuurt niet. Het lange wachten wordt beloond met een overtuigend

Waar oudgediende Edward Reekers het

versmelten tot zo'n rijkgeschakeerde en

in een stomende flow die voordat je

seerde onlangs in samenwerking met

schuwt hij geen onderwerp en gebruikt

de sombere, mistroostige teksten van

album waarop Gram rocknummers afwisselt met intieme, chan-

nog rustig aan doet, gaat de 'jonge'

welklinkende brij doet afvragen of er niet

het weet weer voorbij is. Veel opsom-

MySpace Nederland de eerste online

hij hier en daar stevig taalgebruik om

Kawabata, het dubbele cellowerk, (spo-

sonachtige liedjes en elektronica. Ze weet met die afwisseling conti-

Cindy Oudshoorn vanaf opener

een beetje magie in het spel is. Net als bij

mende raps in een rauwe stijl over

releaseparty ooit. A Silent Express lijkt

zijn vruchten kracht bij te zetten.

radische) gitaar en stem. De vastgeleg-

nue een andere sfeer in de plaat te leggen. En dat is knap. Four-

Alienation behoorlijk tekeer. Ook de gita-

Mariëlles stemgeluid. De ene keer lijkt het

rustige beats: het klopt allemaal wel.

het zoveelste bandje te zijn dat een

Muzikaal is het helaas niet overal even

de improvisaties werden door Simonis

graantje probeert mee te pikken

interessant. Met een minimale produc-

geremixt/gedemixt tot acht composi-

van de postpunkrage. Daarbij lijkt de

tie, maar met een kraakheldere stem,

ties die van de hak op de tak springen.

stem van Rik Annema als twee drup-

draagt hij zijn teksten eerder voor dan

Voor de een iets teveel van het goede,

Letter Word is een avontuurlijke plaat geworden met aanstekelijke popsongs. De luisteraar wordt steeds op het verkeerde been gezet, maar het materiaal blijft toegankelijk. Oké, niet alle nummers zijn

risten Rob Vunderink en Joost Vergoossen laten zich niet onbetuigd en leveren pittig gitaarwerk en enkele

even sterk, maar ze debuteert met een plaat

prachtige solo's.

waar veel collega's van kunnen dromen. Als

Kayak begint met

frontvrouw van Seedling was Marg van

Coming Up For Air

Eenbergen al nadrukkelijk aanwezig in het

aan zijn zoveelste

Nederlandse poplandschap, maar met dit solo-

jeugd; Scherpenzeel

debuut drukt ze op indrukwekkende wijze al

en Koopman en

haar eigen stempel. Het mooie van alles is dat

consorten kunnen dan ook met een

Gram in het voorprogramma speelt van Voicst,

gerust hart het 35-jarig jubileum vieren.

die ook al met een zeer fraaie plaat is gekomen.

(John Buis)

Voor één kaartje krijg je twee optredens van bands die er momenteel toe doen.

JOSÉ E K O N I N G WERELDMUZIEK

(Arnold van HueO

Bern Brasileiro (Coast to Coast) Voor haar werk bij de KLM woonde Josee

T H E J O H N DEAR M O W I N G C L U B

COUNTRYNOIR

alsof je de geest van Roisin Murphy uit de pan hoort opborrelen, terwijl je een andere keer Björk door de kamer hoort zweven.

Met zijn Haagse accent dendert hij over alles heen waar je somber van wordt. Van regen en wind tot olie,

Merkwaardig fijn

geld en macht.

pels water op die

dat hij ze in een melodie weet te van-

voor de andere kostbare momenten.

plaatje.

'Niet breed leven,

van de zanger

gen. Het ontbreekt wat aan variatie,

(Arjan van Sorge)

(Sasja de Vos)

1.80 en 60

van Bloc Party

maar dat hij een eigen plek inneemt,

wegen', kop op

Gelukkig valt Get

zoveel is wel zeker.

PROJECT M I K K A

Reggy! Een

This Right vooral

(Arnold van Huet)

POP

beetje vrolijkheid

op door de sterke

R O T T E R D A M S K A JAZZ

B e t w e e n Pleasure And Pain

zou je geen kwaad doen.

nummers die niet alleen lekker in het

B I G B L I N D BLUES

(Eigen Beheer)

(Leon Voogt)

gehoor liggen, maar ook stekelig en

Dressed To W i n (Cooi Buzz)

De band maakt een bonte mix van

F O U N D A T I O N SKAJAZZ

experimenteel zijn. Met dit debuutal-

Dressed To Win is direct een klapper

rock, pop, funk en vooral ook elektroni-

Motiv Loco

SEVERE TORTURE

bum heeft A Silent Express in ieder

van jewelste. Vette, gruizige lowdown

sche muziek. De vocalen domineren

(Megalith records/Sonic rendezvous)

DEATH METAL

geval een prima visitekaartje afgele-

blues zoals zelden nog wordt gemaakt.

bijna alle songs en de stem vind ik niet

Motiv Loco is de derde volwaardige stu-

Sworn Vengeance (Earache Records) verd.

Dressed To Win is vooral gevarieerd

erg indrukwekkend. In het nummer

dio-cd van de Rotterdam Ska Jazz

Op zijn vierde cd gaat Severe Torture

door het lef om oude blues te gieten in

Bend Over Baby klinkt ze eerder als een

een saus van punkinvloeden en roek-

verkouden Prince, terwijl So Stupid bij mij herinneringen oproept aan Kiki

(Peter van der Wijst)

Koning een tijd in Brazilië. Daar kwam ze

Foundation, kortweg RSJR Ook deze

nog een stapje verder dan op voor-

in contact met lokale muzikanten.

plaat staat vol instrumentale organische

ganger Fall Of The Despised. Hierop

S I L K S T O N E POP/ROCK

schema's. Big Blind maakt dankbaar

Sindsdien heeft dit land haar niet meer

muziek, geïnspireerd door ska-, jazz-,

was twee jaar geleden te horen dat de

Here In Your World (V2)

gebruik van de ontelbare mogelijkhe-

Dee. De muziek is nogal eentonig en

den en komt meteen met twaalf origi-

vooral 'koud' en emotieloos te noemen,

losgelaten. Op Bem Brasileiro, haar vijfde

rocksteady-, reggae- en soulmuziek uit

band een afwisselender en melodieu-

Het Haarlemse Silkstone debuteerde

album, geeft ze haar interpretatie van

de jaren zestig. Het album klinkt net als

zer pad was ingeslagen, overigens

in 2003 met het succesvolle For A

nals. Van supersnelle, duivelse boogie

met uitzondering van de songs Without You en Ride It. Ik heb het

The John Dear M o w i n g Club (H^ueimod)

diverse bekende Braziliaanse liederen

zijn voorgangers weer lekker vet en de

zonder een radicale koerswijziging.

Reason. Als gevolg van enkele perso-

woogie voor harp (Bill's Balls) tot

Smutfish is dood! Leve The John Dear Mowing Club! Met het gelijkna-

zoals Que Pena van Jorge Ben Jor die ook

combinatie van samples en een rootsy

Sworn Vengeance zet deze trend

nele problemen en een overstap van

angstaanjagende slowblues met vilein

gevoel dat Project Mikka veel beter kan

sound werkt zeer goed. Op een of andere

voort. Waar zanger Dennis bijvoor-

platenmaatschappij BMG naarV2

gitaarwerk van J.J. van Duijn (Now I

dan ze op dit debuutalbum laat horen.

heeft opvolger Here In Your World

Cry). Big Blind blijkt het allemaal in

(Martien Kooien)

huis te hebben. (Ferenc Kooien)

mige album van The John Dear Mowing Club markeert singer-song-

de hit Mas Que Nada schreef. Josee

writer en prominent voorman Melle de Boer een duidelijke koerswijzi-

werkt op de cd met veel grote namen

manier weet RSJF op al hun cd's de

beeld voorheen een diepe grunt had,

ging. Smutfish laveerde muzikaal gezien tussen moderne americana

samen, zoals Joao Bosco en op de afslui-

sound van Synchronicity van The Police

klinkt zijn zang tegenwoordig veel

even op zich laten wachten. Maar het

en pop, maar met The John Dear Mowing Club is bij de Boer vooral

tende track Lilian Vieira (Zuco 103). Deze

te verwerken: breed, diep, hi-fi en poppy,

gevarieerder, wat nummers als

resultaat mag er wezen. Het album

OCAR

MOMRNO CLUB

donkere roots en zwarte country binnengedrongen. Een prettige bezetenheid is het

losee Konin

gevolg. Een bezielend album dus en dat is eigenlijk een zeldzaamheid. Niks geen overpro-

ner Approaching Target wordt de

temperamentvolle

filmisch en dans-

Redefined

dat deels in

Braziliaanse zorgt

baar. Albumopener

Identity het epi-

Engeland is

SOUL

toon al meteen gezet: een vette bla-

voor een prachtig

Shameless zet gelijk

sche Sworn

opgenomen laat

SNATCHERS

zersriff van de Dynamic Horns op een

Vengeance en

een band horen

SOUL

soepel funkende basis en een vuig

eigenlijk de cd

die de poppy

Sniffin' And

solerend hammondorgel. In I Can't

Snatchin'

Stand It gaat zanger Jimi Bell Martin

slotakkoord. Zelf

ductie of hedendaagse gladheid, maar tekstue-

de toon met funky

schittert Josee als

drums en een origi-

als geheel erg

sound van For A

Titelsong Motiv Loco is een lekkere door-

ten goede komt. Verder gebruikt de

Reason heeft ingeruild vooreen vol-

(Social Beats)

denderende sixtiesska-stamper vol tegen-

band veel langzame en mid-tempo

lere, meer Amerikaans-georiënteerde

Als er iets nieuws op het Social Beats

helemaal los. Het door zangeres YoYo

draadse solo's. Naast het vele eigen

ritmes. De traditionele blastbeats

poprocksound. Een geluid dat goed

label verschijnt, hoop ik altijd dat ik

gezongen Ask For Love doet enigszins

weer nieuwe verborgen schatten in.

materiaal bevat het album ook covers,

komen nog steeds veel voor, maar

past bij de band en zeker bij het

het mag rescenseren. Het label gros-

aan Otis Redding denken en het

(Rosanne de Boer)

zoals Goldie van Lee Morgan. Maar RSJF

Severe Torture neigt nu ook wel eens

stemgeluid van zanger Niels

siert in authentiek klinkende plaatjes

pompende Good Foot Down, met

le genialiteit, gecombineerd met basale een-

nooit tevoren. Haar

voud met frivole randjes. Zelden is eenzaam-

warme stem past perfect bij de zwoele

heid en ellende zo goed verpakt in een num-

liederen. Haar stem is zo geheimzinnig

mer als Broken TV {searching for chartnels or\ a

als een koraalrif: telkens ontdek je er

broken TV) en de cynische zelfspot ligt ook altijd op de loer. Melle de Boer heeft, net als bij de allergrootsten, de wanhoop in zijn stem en

nele skahook.

in de beste James Brown-traditie

weet daar zijn lot meesterlijk mee te bezweren. The John Dear

heeft zichzelf overtroffen met een dam-

naar thrash (Serenity Torn Asunder,

Geusebroek. Onder supervisie stond

waar de liefde voor muziek en kennis

geweldige vocalen van Curtis I , is

Mowing Club is onmiskenbaar beïnvloed door de muziek van Dylan en

pende, dansbare cover van Milestones

Repeat Offender) en doom metal

van de Engelse producers Sam Frank

van het genre vanaf spat. Dat is zeker

een gegarandeerde vioervuller.

van Miles Davis, mijn persoonlijke hoog-

(Submerged In Grief). Op de zwaar op

en Paul Simm zijn de songs in een

het geval bij Sniffin' And Snatchin'

Sodemieters, wat een lekkere plaat!

tepunt van de plaat.

Slayer leunende solo in

mooi helder geluid gevat. Here In

van de uit Dordrecht afkomstige Soul

(Mare Baronner)

(Ro Krom)

Dogmssomatic Nausea na zijn de

Your World is een waardige opvolger

Snatchers. De band speelt heerlijk

gitaarsolo's vaak opvallend melodieus.

geworden van For A Reason en heeft

authentiek klinkende soul die zo uit

alles in zich om net zo succesvol te

de jaren zestig en zeventig zou kun-

worden. (Gabrlella van Karsbergen)

nen komen. In de instrumentale ope-

Neil Young, maar weet deze inspiratie om te zetten in een heel eigen universum van weelderige songs waarin zowel ruimte is voor hartverscheurende ballads als voor vrolijk klinkende up-tempo nummers. Met terugwerkende kracht is deze plaat dan ook te bestempelen als de sensatie van 2007! (Ferenc Kooien) 40

A SILENT E X P R E S S

eerste single (Lyrics) komt Kayak met een

Vergeleken met het werk van de laatste

Gram is het project van Marg van Eenbergen (ex-Seedling). Haar

REGGY L I N E S NEDERHOP

Get This Right

Exact 35 jaar na het uitbrengen van hun

GRAM

cd kort

LAVALU

(Daan de Mooy)

41


cd recensies

THE S U B H U M A N

W A L L R U S STONERROCK/BLUES

SINGER/SONGWRITER

Burn The Shivers (FreebirdRecords)

A World Full of Melodies (Snowsiar)

Burn The Shivers is de langverwachte

R U G E G I D S VAN

18+

schreef denk ik het kortste gedicht: De dag dat / Hij

N T J A M R O S I E AFROSOUL

Tot voor kort speelde hij toetsen bij

opvolger van het reeds in 2003 versche-

DE F R I E S E P O P M U Z I E K

Gerbrand van Melle

stierf was / Ook de dag / Dat ik hem / Voor het eerst

A t O U b a (Appletee records)

Findel, maar sinds de voorman van deze

nen The Wind Blows Witches From The

Marco van der Leest e.a.

(Eigen beheer)

Één jaar na Ntjamrosies debuut op Unsigned deel 7: The Mighty 8 is

electroband besloot alleen verder te

Sky. Dat Wallrus in de tussenliggende tijd

(Friese Pers Boekeiii)

/ Echt hoorde. Bril heeft overduidelijk niet zo veel Gerbrand van Melle is

met Elvis. Zoals er wel meer dichters zijn die geen

haar eerste album uitgekomen: Atouba. Met haar krachtige, oorspron-

gaan, stortte Stefan Breuer zich weer

veel ervaring heeft opgedaan op podia in

De rijke geschiedenis

sinds 1989 de vaste ont-

fan zijn. Dat maakt Wees Niet Wreed wel zo aardig,

kelijke en originele stemgeluid en uitstraling baarde zij opzien tijdens

volledig op zijn eigen project The

Nederland, is er goed aan af te horen. De

van de Friese

werper voor Tivoli. In al

want alleen maar loftuitingen is ook zo saai. Er valt

de Mighty 8 liveshows en het is goed om te zien dat de stijgende lijn

Subhuman, waarmee hij al sinds 1999

uitvoering is perfect. De ronkende gita-

Popmuziek werd al

deze jaren heeft hij een

ook genoeg te lachen. Zoals in 'Het gebeurde in

zich heeft voortgezet. De van oorsprong Kameroenese draagt dit

aan de weg timmert. Na diverse web-

eerder geboekstaafd

sterke stempel gedrukt op

Couvorden' van Bart Chabot: op doorreis naar

album op aan haar overleden oma die haar heeft geïnspireerd tot een

releases, is zijn laatste plaat, A World Full

de pompende ritmes en de combinatie

in Pop In Friesland: 40

de vormgeving en daar-

emmen / -we beleefden een van de eerste

sterke en doortastende houding in het leven. En die straalt ze uit in

of Melodies er eindelijk eentje die fysiek

van blues en stonerrock klinken allemaal

Jaar Herrie, uit 1999,

mee de uitstraling van dit

lentedagen van maart- / liep ik in de pothofstraat /

uiterlijk, zang en muziek. Naast de eerder verschenen nummers Bia

in de winkels ligt. Ondanks het deprime-

volgens het boekje. Een pluspunt is ook

onder redactie van

Utrechtse poppodium. Dit

kort na sluitingstijd, / de winkels waren gesloten /

Yon, I Squeeze The Breeze en de zomersingle Patience uit 2007 staan

rende karakter van het album heb je als

de zang van Rob Rietdijk, die tenminste

Marco van der Leest

boek is een indrukwek-

en de meeste rolluiken al neer, / elvis tegen het lijf /

er nog dertien nummers op het album, ondanks de sprankelende sfeer

luisteraar geen tijd om weg te zakken in

niet irriteert door er een onnodige over-

en Sjouke Nauta. Van

kend oeuvre-overzicht van

ren, de jammerende mondharmonica en

wellicht iets te veel van het goede. De stijl van het album laat zich

de ellende, want de vijftien tracks wor-

dosis smerigheid aan toe te voegen. Hier

het best omschrijven als een harmonieuze maar eigenzinnige mix tus-

den er in hoog tempo (half uurtje) door-

en daar schort het aan de kwaliteit van

sen jazz, spoken word, latin, bossa nova en West-Afrikaan se muziek,

heen gejast. Tekstueel gezien weet

met als bindende factor RftS. India Arie meets Manu Dibango meets

Breuer regelmatig te verrassen. Zo is

p

RügelÊicis van de Friese Popmuziek

de nummers. Sentimental en High Plain Drifters en Pirates Don't Fly zijn goed

hij sprak vloeiend nederlands (trouwens, ook op

der Leest doet ook de

deze periode. Omdat het boek maar één ontwerper

diens Vlaams / viel weinig aan te merken). Een aan-

redactie van de recent

laat zien, is het erg homogeen. Maar die homoge-

rader voor liefhebbers van poëzie en Elvis.

verschenen Rüge Gids

niteit staat niet garant voor uniformiteit, integen-

(Vemen Koopman)

Van De Friese Popmuziek. De Rüge Gids heeft de

deel. Van Melle's veelzijdigheid in gebruik van beeld-

Me'Shell NdegéOcello. En dat in het Engels,

Game Over, dat ver-

opgebouwd, maar

vorm van een Encyclopedie en biedt meer dan enkel

materiaal en van uiteenlopende lettertypes is weer-

D E Z I N G E N D E P A L M E N VAN C U B A

Frans en Bulu! Ook live weten Rosie en haar

haalt over het niet

andere nummers

de uitvoerende artiesten. Er is ruimte voor verhalen

galoos. Vooral de eerste pagina's zijn interessant.

Rik Van Boeckel

ploeg goede muzikanten de songs vol overgave

hoger komen dan

gaan door een

over belangrijke festivals, podia, labels, producers

Van Melle experimenteert in zijn beginjaren met

(Free Musketeers)

te brengen: de zwoele, percussieve en tegelij-

het eerste level bij

middelmatige

(Michiel Hoogenboezem), popjournalisten (Jacob

veel verschillende stijlen in spannende, nog lekker

Rik van Boeckel heeft

kertijd futuristische soulfunk bedient zowel het

een computerspel,

opbouw onopge-

Haagsma, die zich in de Leeuwarder Courant kritisch

ambachtelijk gemaakte affiches, waarvan soms ook

via de eigen beheer uit-

luister- alsdanspubliek.

zeer leuk gevonden.

merkt voorbij. Het

heeft geuit over de Rüge Gids), popprijzen (Kleine

de films afgebeeld zijn. leder concert, iedere artiest

gever Free Musketeers

Prijs van Sneek) en boekingskantoren. Dwars tussen

en iedere dansavond krijgt zijn eigen sfeer mee.

een boek op de markt

de verschillende lemma's door besteedt het boek

Vooral wanneer Van Melle typografisch van leer

gebracht over zijn en/aringen op het eiland

(Ro Krom)

Met Doing The Dishes kan niemand er meer omheen: Nits is definitief

van beter-live-dan-op-de-plaat zijn.

aandacht aan fenomenen als de Friese Bries en zijn

trekt, levert dat prachtige affiches op, zoals die voor

gehoor, maar zodra het cd'tje uitgedraaid

korte interviews te lezen met o.a. programmeur

de New Fast Automatic Daffodils of de geniale dub-

Cuba. Hij heeft een

is, ben je ze eigenlijk ook meteen weer

belposter voor Luka Bloom, ongetwijfeld het hoogte-

vlotte stijl van schrijven,

nummers liggen op zich prima in het

Doing The Dishes (SonyBMC)

zal wel een geval

Muzikaal is het echter een beetje aan de vlakke kant. De

NITS POP

(John Buis)

ZYLINDERKOPF

Sjoerd Cuperus, liedjesschrijver Nanne Kalma,

vergeten.

DOE-HET'ZELF-POP

Mirjam Timmer van Twarres, Jan Pier Brands, Syb

punt van het boek. Met de komst van het eveneens

waardoor je ongemerkt

(Sasja de Vos)

1+1=3

van der Ploeg, Junkie XL, MC Mouth Of Madness en

door Van Melle ontworpen en nog steeds gebruikte

veel informatie krijgt

(Wax Nose Records)

Piter Wilkens. Het interview met Wilkens bevat

nieuwe logo vindt er echter een omslag plaats. Snel

over diverse onderwer-

TANGARINE

Worstelen met het woordenboek levert

Friese citaten, dus dat is wat lastig te volgen voor

worden de posters minder ambachtelijk, eenvoudi-

pen. Zoal zijn relatie met een Cubaanse schone, het

FOLK/SINGER-SONGWRITER

toch nog wel eens een bruikbare band-

niet-Friezen. Naast grote namen als De Kast,

ger, profaner, saaier. Het lijkt er op dat Van Melle dat

dagelijkse leven op Cuba en Che Guevara. Als rode

Maywood, Twarres en Idols-deelneemster Dewi,

zelf ook vindt, want naarmate het boek vordert,

draad loopt de liefde voor muziek door het hele boek

obscure acts als Combo Knus En Gezellig, Cybermax,

worden de posters steeds kleiner afgedrukt. De hui-

heen. Rik is namelijk behalve journalist, dichter en schrijver ook een fanatiek percussionist die zijn rei-

Between The Lines (DRC)

naam op. Of Het Grote Boek (Voor Op De Weg) natuurlijk, in dit geval. De drie

de veelzijdigste en verrassendste band die Nederland rijk is. Na het

Tangarine is een folkduo bestaande uit

heren van Zylinderkopf gingen er van de

D-A-A-N en Oppenhei-mer Offbeat en randver-

dige posters zijn niet meer dan een plaatje, een

prachtig sfeervolle Les Nuits uit 2005 lag het in de lijn der verwach-

de Drentse tweelingbroers Arnout en

weeromstuit Duits van zingen. Bij het

schijnselen als Hepie ft Hepie, 78 Hoeren en de

naam en een datum en kunnen niet in de schaduw

zen mede heeft aangegrepen om bij Cubaanse muzi-

ting dat Hofstede, Stips en Kloet verder zouden gaan op het pad van

Sander Brinks. Between The Lines is hun

eerste album van de drie collega's van

Dikke Lul Band is er aandacht voor de vele Friese

staan van de wilde blikvangende meesterwerken uit

kanten in de leer te gaan en mee te spelen tijdens

het theatrale lied. Eigenzinnig als de drie mannen echter zijn, kiezen

eerste wapenfeit en is geproduceerd door

het Utrechtse poppodium Tivoli lijkt er

expats die pas befaamd werden na hun vertrek uit

de beginjaren. Gezien Van Melle's onbetwistbare

optredens aldaar als de gelegenheid zich voordeed.

ze op Doing The Dishes voor een geluid dat dichter bij rock ligt dan

René Groeneveld. De Brink broers maken

door die taal en door het puntige gitaar-

de provincie (denk aan Solbakken). Ook halve Friese

talent is dat zonde.

ooit. En ook dat kunnen ze, rocken, luister maar eens naar het opzwe-

een mengeling van folk, country en een

pende Moon Dog en naar afsluiter The Twins.

beetje gospel die

Naast rock is het vooral new wave wat de klok

soms bluesy en iet-

spel eerst sprake van een Neue Welle-

wwm^-

zoals de band Lawn van Titus van 't Veer, samenstel-

komt meer om de

ler van de Rüge Gids. Wat in het boek opvalt, is de

Niet alleen de traditionele Afro-Cubaanse muziekstijlen worden beschreven, maar ook wordt aan-

(Gijs Grob)

dacht besteed aan modernere stromingen als rap en W E E S NIET W R E E D

reggaeton. Dit alles geïllustreerd met een aantal

diversiteit aan muziekstijlen in Friesland. De genres

G E D I C H T E N VOOR ELVIS P R E S L E Y

eigengemaakte sfeervolle foto's. Het laatste hoofd-

hebben geen eigen verhaal, met uitzondering van de

Kees 't Hart en John SchoorI

ziek en funk bijvoor-

indo-rock. Een andere band uit het verre popverle-

(NijLjIt & Vun Ddmai)

beeld, zonder dat er

den is The Red Hot Peppers die echter lang niet zo

Hij is inmiddels dertig jaar

wat rauw klinkt.

hoek kijken. Rock,

op de folkwave van de Waterboys dan dat ze

Dylan, Guthrie,

ska, surf, spacemu-

maar ook Jack

bands zijn in de Encyclopedie vertegenwoordigd,

oprisping, maar er

slaat. Opvallend genoeg lijken ze daarin meer terugvallen op hun eigen Tutti Raggazzi-roots.

heeft, deze cd had door niemand anders

in door. Twee singer-songwriters met hun

een bepaalde stijl de overhand krijgt.

bekend zijn geworden als hun bijna naamgenoten.

dood en zou dit jaar 73 zijn

gemaakt kunnen worden. Een goed bewijs

gitaren, soms aangevuld met piano, ban-

Alles is superkaal en superdroog opgeno-

Het boek bevat helder geschreven verhalen en is

geworden. We hebben het

daarvan is het weirde I'm a Fly, dat nog het

jo en accordeon. Het gitaarwerk is sterk

men, een beetje rammelend ook, terwijl

redelijk overzichtelijk. Zo zijn de bands Slide en

over Elvis Presley, die tot op

meest aan de humor van Supersister doet

en de broers maken slim gebruik van hun

het plezier er van afspat. En net als je

Simmer dankzij verwijzingen terug te vinden op de

de dag van vandaag tot de

Johnson klinken er

stuk bestaat uit een interview met Juan Marcos de Gonzalez, thans leider van de Afro Cuban All Stars.

Hoezeer de band zichzelf ook vernieuwd

denken. Het oeuvre van de Nits is inmiddels zo breed dat iedereen zijn

goed bij elkaar passende stemmen die

denkt dat ze niet meer weten hoe een

pagina van Serenes. De vroege Friestalige band Okke

verbeelding spreekt en men-

eigen favoriete plaat kan kiezen, zoals je dat ook met The Beatles

niet alleen rauw, maar in de samenzang

nummer verder ingevuld dient te worden,

Hel zul je echter alleen vinden als je weet dat Piter

sen weet te inspireren. Zoals meer dan tachtig

kunt doen. Doing The Dishes is mijn favoriete Nits. Tot nu toe dan!

ook harmonieus klinken. Alleen aan de

komt er weer een leuk idee of een maffe

Wilkens een van de bandleden was. Een register zou

(Rer^ate Sun-Louw)

Engelse uitspraak moet nog een en ander

interpretatie, doe-het-zelf-pop met een

wat dat betreft geen overbodige luxe zijn geweest,

Nederlandse dichters die op

worden gedaan. Tangarine is een aan-

leuk randje, dwars door de voorraadkast

want zoeken op muzikanten uit de diverse bandbe-

verzoek van Kees 't Hart en

winst voor het folk- en singer-songwri-

heen.

zettingen is ook niet mogelijk. De Rüge Gids krijgt

John SchoorI een gedicht schreven over The King.

tergenre in Nederland, zoveel is zeker.

(Arjan van Sorge)

binnenkort een digitale versie in de vorm van de

Voor mij veel onbekende namen, maar ook bekende

Encyclopedie van de Friese Popmuziek.

mensen als A.F.Th, van der Heijden, Jan Rot, Anna

(Geri Verbeek)

Enquist, Frank Boeijen en Martin Bril. Die laatste

(Gabnëlla van Karsbergen)

42

boekrecensies

Zonder diens zakelijke en muzikale bemoeienis zou het overbekende Buena Vista Social Club project van Ry Cooder nooit van de grond zijn gekomen. Het boek sluit af met een informatieve index van muzikale termen en een lijst van aanbevolen cd's en dvd's, waardoor de beginnende liefhebber van zomerse swingende klanken op weg wordt geholpen. Ik wil die lijst graag aanvullen met Nederlandse vertolkers van deze muziek: mensen als Gerardo Rosales, Nueva Manteca, Lucas van Merwijk, Panchito en Nils Fischer die allen één of meerdere platen hebben gemaakt die niet onderdoen voor buitenlandse producties. (Kees de Graaft)

43


demontage

demontage kort

Demo van de maand COLLECT CALL FROM MARS S A R A H POP

ALISTER ROCK/METAL

D I M A E O N METAL

S l 6 r <www.sarahmusic.com)

R e d P l a n e t (www.aiisier.nl)

I, M o r t a l (www.dimaeon.com)

D u s t (www.jaystar.nl)

Het O n w e e r

Een slordig volgekrabbcid hoesje, een

Zelden was het zo moeilijk om uit

Kan niet missen w a t betreft b a n d -

Hèhè! Weer eens w a t hiphop in da

Zo aan de tekst van het cd-boekje te

COUNTRY/ROCK

POP/ROCK

(www.collecfcallfrommars.com)

Psychobunny E P

(06-20i9W0i)

D e m o (www.worldwideponyride.com)

En met plezier wordt deze demo

(www.theoddsagainstnl) Als invloeden hebben ze nogal w a t 'moeilijke' voorgangers: Fantómas,

PONYRIDE

getypt en slordig geprint blootje -

twee kanshebbers de demo van de

naam en c d - t i t e l : m e t a l ! Of toch niet

house om zo maar te zeggen. Zijn de

lezen z i t het Arthur Havenaar oftewel

Het zit allemaal lekker mee voor het

gedemonteerd! Niet alleen de naam,

haast word je alle lust ontnomen om

maand te kiezen. Het Zuid-Hollandse

helemaal; er worden w a t uitstapjes

heren en dames hiphop soms te

de man achter Onweer niet echt mee

vijftal uit Den Bosch dat Worldwide

ook de aankleding, de vlotte liedjes

nog serieus aandacht aan deze band

kwartet Alister stak echt met kop en

in het leven. De cd is zowaar opge-

Ponyride v o r m t : steeds worden ze

en de muzikale uitvoering worden

Frank Zappa en Sonic Youth. Maar

te besteden. Maar schijn is niet alles,

schouders boven de rest uit, maar

naar ietwat doom-achtige pop. Het

om w a t kritiek te krijgen? Of zijn j u l -

dragen aan maar liefst vier t e vroeg

naar aanleiding van een optreden

omarmd. Nu alleen nog de zangeres

dat beperkt zich hier nog teveel t o t

zo blijkt maar weer. Het verhaal over

haalde het toch net niet. Dat kan

vijftal uit Leeuwarden heeft sinds

lie te goed voor deze rubriek?

overleden personen, een hoeveelheid

weer ergens anders enthousiast

minder vals laten zingen.

een eenzaam raar reuteltje in deze

Sarah, een van de oudste namen ter

echter nauwelijks een smet werpen

2005 in de thuisprovincie al een goe-

Respect! Maar a f i j n , de man Jaystar

waar zelfs zware hiphopgangstas nog

binnengehaald. Terwijl ze nog maar

naar symfonische rock gemaakt en

bescheten om w a t op te sturen? Bang

rock 'n country.

wereld, een verdronken dorp bij

op deze puike band, met hun mix van

de naam opgebouwd en komt (naast

oftewel Joeri Kolsteren stuurt

moeite voor moeten doen. De rest

net een stief jaartje bestaan. Maar

DEDICATED SINNERS

Ameland en vier bandleden die ieder

theatrale rock/metal en vanzelfspre-

twee live-opnamen) nu met een der-

gewoon zestien instrumentals ft

van het tekstboekje is ook niet echt

dat hoeft helemaal geen verbazing te

Sinner Galore

S K I R T POP

op hun beurt autistisch, praatgraag,

kende uitstapjes in progressieve pop,

de demo. Deze bevat twee lang u i t -

loops volume one op en het is oké!

opwekkende lectuur en handelt over

wekken, w a n t de band maakt een

(www.myspace.com/dedicatedsinners)

S t e e r / L o n g D a y (www.skirt.ni)

de voorbereiding t o t oorlog, geestver-

overtuigende, redelijk eigen variant

Gouwe ouwe harde rock staat duide-

Alles aan de jonge, energieke band

schijningen die leegzuigen, de duivel

van melodieuze en emotionele pop en

lijk bovenaan op de verlanglijstjes

uit Amersfoort oogt verzorgd, fris en

in de woonkamer en levende doden.

rock. Scherpe gitaarlijntjes van twee

van het drietal rauwdauwers van

netjes. En zo oogt het niet alleen, zo

sophisticated als wel afwezig zijn,

jazz en gothic. Sterke troef naast het

klinkt aardig en voegt zeker wat extra

flink strak spelende drietal op gitaar,

sjeu toe aan de zweem van geheim-

bas en drums is de sprookjesachtige,

gesponnen nummers met veel afwisseling, waar best wel w a t in gehakt had mogen worden om het geheel

sierlijke, warme

Dedicated Sinners. Zo te horen v i n -

klinkt het ook en zo is het ook.

hartjes-brekende

den ze het lekker om daar gewoon

Redelijk saai en voorspelbaar alle-

mee door te blijven gaan.

maal.

Meer dan dat is

je bent lekker

de in creativiteit

zang en uiterst

Brenda van Veen.

bezig en weet van

wens: liedjes zijn

kan omzetten. Op

droog en efficiënt

De uit haar keel

geen ophouden...

er niet te horen,

deze metalplaat

dienende bas en

HALFWAYUSELESS

komende klanken

Vooral in die har-

onderling ver-

heeft Onweer élk

drums maken het

Hier en daar verbreken galm op de

op dreef, waarna weer een veel te lange zoektocht naar sfeervol geneu-

ROCK

(www.hallwayusele5s.com)

B e i n g s (bennie5pekken@hotma1i.com)

instrument niet onverdienstelijk zelf

De biografie leest weg als een smeuï-

Gitarist/zanger Bennie Spekken treedt

tempo en de melodietjes wijken niet

ingespeeld en er wordt veelal in het

Op een schijfje zoals deze demo rockt

ge, onopgesmukte soapstory. Heerlijk.

al heel w a t jaartjes op, na 'Frieslands

al te veel van elkaar a f Een beetje

Nederlands (!) gezongen. Als band

het niet allemaal zo waanzinnig,

En de muziek klinkt voor geen meter,

best bewaarde geheim' Van Klinken

maar live gaat het w a t meer loos.

maar als deze enthousiaste gozers

nu dus ook min o f meer solo. Vlotte

een jaar verder zijn dan moet je zeker

singer-songwritermuziek met n a u w e lijks overtuigende zang.

schillen de takes niet veel en het

zel begint. Allez-hop gasten, gewoon

zonde - toch - voor de eerste (en

stem en een enkel zwak refrein de

de beuk er in en w a t minder liflafjes

laatste?!) hiphopdemo van het jaar.

kan je aanmelden bij Arthur, hij is op

Kwestie van veel optreden en beter

spanning, maar verder...!

graag. En houdt vooral die krank-

zoek naar medemuzikanten.

op elkaar ingespeeld raken. Het

nog eens naar hun stoner/psychedeli-

enthousiasme, de mogelijkheden en

sche bluesrock luisteren.

zinnige variaties op een thema er in.

dan OK en veelbelovend. Puntige

BACKSTIENK BOYS

gitaarpop met hier een scherp, daar

C O C k t a l e S (www.backstienkboys.nl)

een romantisch randje. En zowel in

De Backstienk Boys doen geen enkele

ROCK

moeite, zelfs helemaal geen moeite, om de clichés rondom regiorock te

M A N U A R M ATA

HARDCORE

D e m o (www.myspace.com/manuarmata)

S O M E W E I R D S I N ROCK

E E L C O POP

Dat gedwongen opsluiting toch

D e m o (www.someweirdsin.nl)

Flirt W i t h T h e P l a n e t

opbouwende gevolgen kan hebben,

iwww.eelco-5ingeisongwnter.nl) Met zo'n titel denk je even dat er een

songs buitelen de frisse ideeën en

ontkrachten, dus is het meligheid,

nieuwe Al Gore is opgestaan in Neder-

sprankelende vondsten over elkaar

platte humor, rampzalig verkeerde

land. Maar Leidenaar Eelco Romijn is

heen. Lichtelijk eigenzinnig klinkt het

uitstraling en domme lulligheid troef.

duidelijk geen messias die de wereld

ook nog eens allemaal, iets waar j e

Alles overgoten met een onverdraag-

wijst op de gevaarlijke 'liefkozingen'

zeker mee aan kunt komen in deze

lijke provinciale metalsaus, uiteraard.

die onze planeet bedreigen. De w e -

t i j d van in retro omkomende muziek-

Zelfs de website is van een nauwe-

reld van de Amsterdamse troubadour

was voor het viertal van Manu

De gedragen stem van Lindy van de

B l o t e V o e t e n (www.barrymenger.nl)

(www.starrrnghsa.nl)

Westelaken (zang, piano, gitaar)

Met enigszins toegeknepen stem

Gelukkig is het niet een en al s o m -

hand') al vanaf het begin duidelijk.

speakers uit. Downtempo rock valt er

Barry Menger van de boyband Velvet

Amsterdamse viertal van Starring

Om weer w a t testosteron in de

te beleven, in de redelijk unieke c o m -

Lullig zeg! Ligt er eindelijk eens een

zijn zieleroerselen naar de spotlich-

Lisa. Maar diep kunnen ze gaan,

Harlinger hardcore t e brengen, sloten

binatie van (voor het overgrote deel)

lekkere babe bij je in bed, steekt ze

ten. Twee nummers met prima band,

zeker Up-tempo klinkt de gedreven

ze zich een h a l f j a a r (geloof j e het

piano, gitaar en drums. Dat daar m i n -

haar middelvinger u i t ! Of w o u ze

maar beetje ouwelijke teksten en

rock al een stuk luchtiger

zelf?!) op in de studio en klaar was

der kracht in zou zitten dan in de

even w a t opmeten soms... We zijn er

gedegen, saaie composities.

Kees. Feit is d a t ze een lekker gore

geijkte bezetting van gitaar, bas en

hier bij de redactie nog niet helemaal

variant van h a r d -

drums w o r d t

core en metal

maat na maat

razendsnelle loopjes, maar door een

riekt naar Boer

fijn geluid en effectieve trucs. Het

Zoekt Koe of naar

als You Will Still

stevig inhakt. En

viertal u i t Amsterdam heeft een ver-

!he Rolling

Look Pretty When

die hakkende

leden als christelijke rockband u i t

Stones op k l o m -

de vijf mannen uit Kruisland Brabant,

invloeden daar in het huidige Sarah

berheid w a t de klok slaat bij het

B a b e (www.wrongjerem1es.hyve5.nl)

elkaar, ook al

De Allerhoogste), maar hoeveel

JEREMIES

ROCK

zit w a t anders in

You're Dead en

THE WRONG

swingt al binnen luttele seconden de

Armata (Latijn voor 'de gewapende

lijks te evenaren

Final Mile niet veel goeds en zijn de

aanwezig.

brengt de voormalige tekstschrijver

kloterigheid die

pen. Maar dat is tevens de kracht van

ROCK

Another Ordinary Saturday

zozeer door uitmuntende techniek o f

Houten met de naam Princepi (Voor

S T A R R I N G LISA

de vaardigheden zijn in ieder geval M E N G E R POP

stijlen. Ook het gitaarspel valt op, niet

voorspellen titels

S P E C K S SINGER-SONGWRITER

geheel t o t een aangename ervaring.

zou zoiets stukken steviger klinken; je

om draait is de muziek, en die is meer

gedeelte als bij de u p - t e m p o pop-

ven klepperen.

gitaristen, j o n g e -

het ook niet t r o u -

dere, ruige stukken is de band goed

ROCK

Gelukkig dat

maken. Maar ja,

hebben op de rest van het geluid.

het meer singcr-songwriterachtige

vette beats nog lang in de oren b l i j -

van frontvrouw

tegelijkertijd stimulerende invloed te

| V ' ' ^ h u i l g a a t . Maar waar het uiteindelijk

tracks neer waarvan vooral de mega-

Onweer die ellen-

en emoties lijken een bezwerende en

, l e n i g h e i d die achter deze band

Die gast zet zo even een legertje

wat compacter te

en krachtige stem

44

POP/ROCK

WORLDWIDE

O N W E E R i^ETAL

JAYSTAR HIPHOP

THE ODDS AGAINST

neerzetten die er

handjes gaan hard

SOME WEIRD SIN..

: wnoMo jcncr^Eg uit. Evengoed «I ^ ^ 1 gaan de vier heren

T U S S E N HAAKJES

POP/ROCK

M I S S I L I O TRIPHOP

E i n d e l i j k V r i j (www.1ussen-haakjes.nl)

S w e e t Tough Electric

Grappenmakers, die

van The Wrong

(www.mi5Silio.com)

Nederrockpoppers van het Tilburgse

het sinds 2005 (in

Jeremies gewoon

Een leuke, freaky blondine die via

Tussen Haakjes: Eindelijk Vrij! Zo

een andere bezet-

door met hun

matig geslaagde triphop haar f a n t a -

haak- en ogenloos is het nou ook

energieke versie

sie probeert vorm te geven. De zang

weer allemaal niet... Gekweel over prutsproblemen en doordreinende

ontkracht door

ting wat betreft

op en neer, geloof dat maar, lieve

gitarist) bestaande trio uit

van emorock. Ze leunen w a t op

van Leonoorvan Piggelen klinkt vaak

inspiratiebronnen nogal minder

dames en heren! Schoon aan de haak

Amstelveen. Bij verschillende b a n d -

metal, grunge, powerrock en staan

niet helemaal overtuigend, maar het

nederpopclichés - ook al is Staan,

eerlijke recht-door-zee gasten die

gelukkige lieden als Nick Drake, Neil

hou je dan een voor iedereen gratis

competities vielen ze al in de prijzen,

strak en bol van de testosteron. Ze

laatste nummer kan opeens zo door

Spelen, Pakken natuurlijk een mooi

nog van zijn overgebleven, is niet

door de lokale bevolking al waren

Young en The Pixies. W a t Eelco drijft

verkrijgbare promo over en een goede

maar zonder dat is ook al snel duide-

denken meer dan eens hoorbaar dat

naar de grotemensenwereld.

motto.

helemaal duidelijk te traceren. Al m e t

opgegeven. Geheel onterecht overi-

zijn dromerige liedjes die op de gitaar

verwachting over w a t dit oververhitte

lijk dat er in deze groep net effe w a t

ze in een stadion een mega-optreden

al heeft de band met Sier een demo

gens! Een kraker als Oerend Hard zit

puntig de realiteit in geslagen w o r -

gezelschap live zoal kan neerzetten.

meer zit. Een kek tachtiger-jaren

staan te doen. En ze zijn er ten zeer-

afgeleverd die de aandacht verdiend.

er niet in, maar bij Koel Op Z'n Kaant

den. Net zoals hij met de band

Kortom, er is van alles aan d e hand in

geluid met w a t grunge, singer-song-

ste van overtuigd dat hun sappige en

maar door het grote aanbod kunnen

Zonder al te veel contacten en v r i e n -

kan toch zeker een flinke plas pils

Dollygrip deed en doet trouwens. Op

s t a d - a a n - h e t - w a d Harlingen.

writerkunst, rockabilly en w a t al niet

pittige muziek er in gaat als een... Vul

ze niet allemaal in FRET besproken

Kinetische rock heet de zoektocht

den doen ze dat - volgens eigen z e g -

weggetikt worden. Partnerruil met

dit album laat Eelco horen dat hij in

meer wordt er met schijnbaar gemak

zelf maar in, met eerdere EP-titels als

worden. Bands die hun demo opstu-

door de muziekgeschiedenis van de

gen - maar van zowel contacten als

Humberto Tan, gedumpt worden door

de traditie van Bob Dylan, Donovan

tussen alle rust en opwinding neerge-

Le Cog Imperatif en Aufmachen Baby

ren, geven hiermee toestemming dat

Arnhems/Nijmeegse band W i t h Ice.

vrienden mogen ze n.a.v. deze demo

gothic sletjes en enge b u u r t p i m p n e i -

en Boudewijn de Groot mooie,

poot.

weet je al waar de interesses liggen.

in de toekomst best wel eens w a t

gingen moeten de bandleden dan ook

akoestische kleine tokkelliedjes volle-

meer krijgen.

echt vergeven worden.

dig t o t hun recht kan laten komen.

Alle d e m o ' s d i e bij d e r e d a c t i e binnenkomen worden

W I T H ICE

ROCK

beluisterd,

FRET één nummer in Real Audio o p

D e m o (www.withice.nl)

Het speelplezier spat er in ieder geval v a n a f Rock met hoog meezinggehal-

coördinatie Gert Verbeek tekst Arjan van Sorge

te, maar ook niet meer dan dat.

45


concertagenda BEATRICE VAN D E R P O E L

JASPER SCHOON (schrijver Fret)

Dit is slechts een Icleine selectie uit de concertagenda.

op iuuiuj.popinstituut.nl.

agendaenpi.nl.

6 maart Kleine Komedie, Amsterdam 8 maart Lindenbergtheater, Nijmegen 9 maart Van Gogh, Zundert 22 maart De Tobbe, Voorburg 29 maart Twee Hondjes, Hellevoetsluis 4 april Maldensteijn, Malden 1 2 april De Bond, Oldenzaal 1 7 april VU Griffioen, Amstelveen 25 april De Kom, Nieuwegein

15 maart WaterFront, Rotterdam 4 april Vera, Groningen

HET B E U K O R K E S T Onder leiding van de mannen van Stuurbaard Bakkebaard en Rik van lersel is er weer een nieuw anarchistisch bont gezelschap geformeerd. Hopelijk net zo'n euforistisch geheel als vorig jaar.

Kijk uoor een compleet ouerzicht

Hgendagegeuens mailen naar

14 maart Mezz Concerts & Dance, Breda

NITS

ISABEL NABUURS (fotograaf Fret)

Prins Hendrikkade 142 GRAM Ik ben erg benieuwd hoe Marg haar nieuwe project Gram gaat neerzetten. Fijn om deze ex-Seedling zangeres weer te horen zingen!

ANOUK Op het nieuwe album klinkt het alsof de band zich minstens 5 0 meter achter Anouk bevindt, vanavond zal uitwijzen hoe ze dit live gaat waarmaken...

1 April Effenaar, Eindhoven

EXTINCE De grootmeester van de nederhop

Live Agenda Maart

8 maart Perron 5 5 , Venio 22 maart Het Bolwerk, Sneek

3 maart Theater Geert Teis, Stadskanaal 6 maart Schouwburg, Amstelveen 20 maart Scheldetheater, Terneuzen 25 maart De Orangene, Roermond 2 8 maart De Vereniging, Nijmegen 2 april De Harmonie, Leeuwarden

staat met Kleine Jay en Cartes weer op de podia in het land. Een goede kans om te zien of deze oude vos

lOS

4 april Stadsgehoorzaal, Vlaardingen 9 april Muziekcentrum Frits Philips, Einhoven

28 februari Mezz, Breda 1 maart W/aerdse Tempel,

15 april Rabotheater, Hengelo

Heerhugowaard

17 april De Naald, Naaldwijk 24 april Theater de Bussel, Oosterhout

7 maart Tivoli, Utrecht

,.

5 maart Tivoli, Utrecht

• •

ROB DENIJS 28 maart Gelredome, Arnhem 29 maart Gelredome, Arnhem

4 April Burgerweeshuis, Deventer

zijn streken niet verleerd is.

VERWAGnt

Amsterdam

29 februari Patronaat, Haariem 22 maart De Effenaar, Eindhoven

3 April 013, Tilburg

MONSTERTUX

f^r)f^^\o

14 maart Romein, Leeuwarden 28 maart Paradise, Amsterdam

2/3 D a v i d K n o p f l e r , p r - ^ ^- ^ i^ I Cla«v B ó v s Cla'w

29 februari Paard van Troje, Den Haag 1 maart De Lantaarn, Hellendoorn 6 maart 0 1 3 , Tilburg 7 maart Gigant, Apeldoorn

j,3

BRAINSTORM + PAGAN'S M I N D

16/3

R O B TOGNONI

25'3

ROTTEN SOUNDH T H E OCEAN.«ORE

28/3

C h i i s O u a r t » Grouf

30/3 A y n s l e y L i s t e r «. + Tantrum

8 maart Groene Engel, Oss FOSKO 29 februari I Isala Ttieater, Capelle a/d IJssel 1 maart Griffioen, Amstelveen

GARE D U N O R D 29 februari Doornroosje, Nijmegen 1 maart Atlantis Podium, Alkmaar 29 maart dB's/Studio Moskou, Utrecht

13 maart Parkstad Limburg Tfieaters, Heerlen 1 5 maart Kunsthuis 1 3, Velp 27 maart Leidse Schouwburg, Leiden

TRANCE ENERGY zaterdag 23 februari. Jaarbeurs Utrecht

23 april Sugar Factory, Amsterdam

X •••

THE OPPOSITES

4 maart Isala Theater. Capelle a/d IJssel 8 maart De Lawei, Drachten 15 maart De Vest, Alkmaar 20 maart De Stoep, Spijkenisse 22 maart 0 1 3 , Tilburg

1 2 maart Ttieater aan de Parade, Den Bosch

11 april Stadsgehoorzaal, Kampen 26 apnl Parkstad Limburg, Heerien 25 februari Jimmy Woo, Amsterdam

festivals

23 mei W/aerdse Tempel, Heerhugowaard

26 februari Melkweg, Amsterdam KAYAK KRAMER

Airbase + Alex M.O.R.P.H. + Chris Rox + DJ Jean + DJ Tiësto -f Ernesto vs. Bastian + Ferry Corsten + Funkerman + Jochen Miller -t- John O Callaghan + Joop + Kyau and Albert + Marcel Woods + Marco V + Mark Sherry + MaRLo + M C Gunner -I- M C Mighty Mike + Mike S + Nic Chagall + Phynn -I- Rank 1 -1Ronald van Gelderen + Roy Gates •I- Sander van Doorn + Sean Tyas + Sied van Riel + Tom Cloud + Tony Cha Cha -I- Ultraform

ROCK O F AGES 1 maart. Aalten 6 6 6 The Nightmare Eternal Blackout -I- Natural Science e.a.

Amsterdam Soul Club www.myspace.com/

12,5 JAAR L I V E - X S

amsterdamsoulclub

1 maart, Waerdse Tempel Heerhugowaard Claw Boys Claw -t- Cool Jimmy + Gem -I- Leine -1- Moke + SAT2D +

congres 50 jaar Popmuziek ] J O H N D E A R M O W I N G CLUB

Siegal + Marble Tones + Michael de Jong -f Motel Kingz + T-99 + TEE +

40 jaar Fantasio/Paradiso

Rick Treffers e.a.

30 jaar Popbeleid

PALM P O P 1 6 maart, de Weere Face Tomorrow + Jaya The Cat +

Jack Klatt

The Madd + Malik -I- T I F T

www.myspace.com/

B L U E S 2 0 0 8 FESTIVAL zaterdag 23 februari. Leerdam BluesCrowns + Champagne Chariie + Danny Bryant's Redeye Band + Ian

JODYMOON

NON-DEVINE

howlinbobbilee

Nataraj Dansavond PAASPOP 22 en 23 maart Schijndel Saybia -i- Within Temptation -I-

5 maart Burgerweeshuis, Deventer 6 maart Desmet Studio's, Amsterdam

40 jaar Fantasio

Heideroosjes + Krezip + Joos van

Willie B. & the Blue Sparrow

Bellen + Moke -i- Peter Pan

STUKAFEST

Textures -H Voicst + Levellers +

27 februari, Eindhoven

Racoon e.a.

REPLAY

Speedrock + Bloody Honkies +

v-;-,tó.,:;r«aS\i

Deadlines concertagenda FRET/2008 sluitingsdatum april 5 mei 5 juni 5 juli/augustus 5

maart april mei juni

27 februari De Regentes, Den Haag

29 februan P 6 0 , Amstelveen

Spiegelkamer -H Dead Elvis & His

PAASPOP

8 maart Lokaal Vredebreuk, Den Haag

1 maart De Kom, Nieuwegein 7 maart De Stoep, Spijkenisse

One Man Grave + Eefje wentelteefje -1- Ewout & Etienne + Ted Griffioen -t-

22, 2 3 , 24 maart, Zieuwent Cuban Heels -t- Ellen ten Damm -i-

17 april De Boerderij, Zoetemeer 24 februan Cambnnus, Horst 26 februari Handels-beurs, Gent (B) 1 maart De Haas, Voerendaal

CONCERTAGENDA-GEGEVENS VIA E-MAIL AGENDA@NPI.NL

5 maart Desmet, Amsterdam

ALLE CONCERTGEGEVENS ZIJN

16 maart Falstaff, Maastricht

7 maart De Nieuwe Nor, Heerlen 1 9 april Maastricht, Music Hall 2 0 apnl De Zotte, Heerlen

CLAW B O Y S CLAW

14 maart De Gigant, Apeldoorn

Leonard en Jeroen + Marlies Somers

Krezip -1- The Scene -1- Leaf -1- Di-Rect

22 maart Estrade, Harderwijk

-1- Michiel + Mr. Love and the

+ Dries Roelvink + Enge Buren e.a.

28 maart De Kade, Zaandam

Stallions + Ons + Oscar Koeken +

13 maart Escape, Veenendaal

Perestroika Sound System + Sneaker Freak -f The Longmen

AWAKENINGS

POCKETPOP

British Murder Boys + Dave Clarke +

28 februari, Druten Break my Fall + Don Capo -1- Hot

Claro Intelecto + Cari Craig -i- Daniel

Ronnie and The Hecklers

Orlando Voorn -1- Steve Rachmad +

2 mei De Kampanje, Den Helder

Shinedoe e.a.

3 mei Schouwburg, Amstelveen 8 mei De Lievekamp, Oss

17 april Patronaat, Haarlem 19 april Romein, Leeuwarden 25 apnl De Spiegel, Zwolle

2 1 , 22, 23 maart Westergasfabriek, Amsterdam

Bell -fDistrict One -t- Lauhaus +

5 maart Kunstmin, Dordrecht 22 maart Agnietenhof, Tiels 25 maart Chassé Theater, Breda 31 maart Circustheater, Den haag 12 april Philharmonie, Haariem

11 mei Oude Luxor, Rotterdam 46

• •

ook iedere vrijdag v.a. 17:00 u Café Fantasio: borrel met hapjes, lezingen, live muziek enz. toegang tot 19:30 u gratis

Burn the Iris -1- Che + De

29 februari Fantasio, Amsterdam

ONDER VOORBEHOUD

Meer info op www.fantasio.nl


liveinholland

publiek dat de radiohits Lost Chance en This Plan al luidkeels meezingt. Moke, vanzelfsprekend strak in het

Wat Noorderslag 2008 Waar Oosterpoort, Groningen

pak, stelt niet teleur en speelt overtuigend, strak en hard.Van geheel andere orde is het A m s t e r d a m Songwriters Guild. Lucky Fonz III -

Veelzijdig en van een iioog niveau

die eerder op de avond een bomvolle Patio muisstil wist te krijgen - presenteert op originele wijze een bonte stoet aan singer-songwriters, leder speelt één liedje. Er zijn protesdiederen, hartbrekers, americanaachtige songs en jazzy nummers. Grote Prijs-winnares Leine is een terechte afsluiter met haar geraffineerde akoestische jazz, maar het is de zwarte Amerikaanse Lake re aangelegenheid en de teksten

bevriende trommelaars van Bonne

res/gitariste plus begeleidingsband

Het is misschien niet zo'n slim idee

optreden de eventueel in slaap

en niet als één band, maar de een-

om de rappe drum'n'bass van Eye-D

gesukkelde aanwezigen alsnog hard-

heid kan na dit eerste optreden

& Hidden te verstoppen in de kel-

handig wakker In slaap vallen is er

nog groeien. Nog iemand die een

der Waar eerder op de avond het

bij Claw Boys Claw niet bij; het

andere weg is ingeslagen: Agua

zaaltje uitpuilde bij de gitaarbandjes,

Giovanca.Voor wie even de druk-

optreden van de oude rotten kan

de Annique. Het grote verschil

gaat bij het dansbare duo slechts een

te elders in de Oosterpoort wil

worden beschouwd als één van de

tussen The Gathering en de nieu-

tiental mensen stuiterend voetje van

hoogtepunten. Met zeggingskracht,

we, eigen band van zangeres

de vloer De machinale stampvariant

een rauw geluid en een overdonde-

Anneke van Giersbergen zit vooral

op drum'n'bass knalt direct vanaf de

rende performance van zanger

in de aankleding, want door de

eerste track met volle vaart vooruit,

Peter te Bos bewijst de band dat

stevige uitvoering van de op plaat

zodat enkel de meest fitte fijnproe-

het nog niets aan kracht heeft inge-

zo ingetogen klinkende nummers

vers en de gevorderde springers op

boet.

is de geest van haar oude band

dit late uur loos gaan.

Het is aan Essent Award-winnaar

nooit ver weg. Slechts een paar

Vorig jaar stond Aux Raus halver-

Typhoon om na Claw Boys Claw

keer verstopt ze zich achter een

wege de Noorderslagavond in de kel-

een slechts halfgevulde zaal op te

toetsenbord, maar veel vaker staat

der geprogrammeerd. Dat was niet

zwepen. Het lukt hem ook nog; met

ze middenin het spodicht en zingt

zo verstandig, want na het optreden

een energieke podiumpresentatie,

ze hoog, helder en dramatisch

hing de rest van de avond een

Voicst heeft een valse start met

vette beats, goeie flow en slim

melodisch boven het midtempo

gedeelte van het plafond naar bene-

wat technische mankementen.

woordspel. Daarmee maakt

gitaargeweld uit.

den. De werkmethode van het duo is

MC Melodee van La Melodia

weinig zachuinnig en dus mag Aux

loslaat. Hoogtepunt: zijn duet met zich door een afwisselend,

wel gemogen. The Horse

maar ook enigszins op safe spelend

Company opend in de kelder

programma. Eén ding viel op: het

sterk met het zeer aanstekelijke

Nederlandse muzikale poplandschap

nummer The Poles Are Infeaed.

is op dit moment zeer veelzijdig en

Hoewel de samenzang prima is

van een hoog niveau.Van punk,

en de band met de gebroeders

hiphop, electro, americana, soul,

Arjen en Vincent Hilberdink

singer-songwriters, metal, rock,

twee ervaren en uitstekende

hiphop en Britpop; het kwam

muzikanten in huis heeft, weten

allemaal aan bod. Een verslag.

ze niet constant te boeien.

mijden, is de Binnenzaal zeer geschikt.Tijdens het optreden van T o m Trage is er ruimte zat. De mix van Trago's tracks, met hulp van de laptop, verloopt niet geheel soepel en de Kraftwerkreferentie is overduidelijk wanneer de producer de microfoon pakt en vervormde kreten ver-

Daarvoor is het songmateriaal

48

rend breekbare songs nog een keer terug mag komen.

Aparte schudden halverwege het

jazzy popsongs op het publiek I oorderslag 2008 kenmerkte

ditmaal worden uitgevoerd.Twee

Het oogt nog iets teveel als zange-

een prima band, achteloos zijn

[\

Montgomery die met haar ontroe-

klinken cynischer dan voorheen.

mengd met het roepen van 'tran-

Leaf opent Noorderslag op het

niet altijd overtuigend. Maar

podium in de entreehal. Een vrolijke

veel potentie, zo veel is zeker

en frisse binnenkomer voor het naar

The Sugarettes uit Eindhoven

binnen schuifelende publiek.

trappen af in de 3voor 12-zaal.

dimensie aan de nummers.

Gesteund door een uitstekende

Zanger Tjeerd Bomhof is tijdens

Typhoon andermaal duidelijk een

Collectief stort het gezelschap zich

De boomlange, blonde zangeres

Aangevuld met o.a. contrabas en

akoestische band brengt dit singer-song-

de eerste anderhalve song niet te

van Neerlandse beste hiphoppers te

rapt met de zwoel heze zangstem

Raus ditmaal als afsluiter tekeer gaan

gulzig op de springerige popliedjes

Iskaa is te verlegen om uitge-

zijn van dit moment. Eén van de

van een frequent passief rookster

in de Kleine Zaal.Vanaf de eerste

en dat oogt heel vrolijk. Individueel

breid met het publiek te com-

beste soulzangers van ons land op

Zonder merkbaar accent klinkt

maten gabberpunk veren de nog

missen de muzikanten echter het

municeren, maar muzikaal weet

dit moment is ongetwijfeld Alain

het alsof ze getogen is in een bui-

levende aanwezigen op en vliegt het

benodigde charisma. Commercieel

de band wel te overtuigen. Hun

Clark. Zijn overgang van

tenwijk van New York. Dat kan je

bier vrijelijk en vrolijk over de hoof-

slim opent en eindigt de band met

poppy, meezingbare variant van

Nederlands- naar Engelstalig heeft

van de vocalen van haar muzikale

den.Terwijl gitaarmaatje Luuk voor

de niet uit je hoofd te branden one-

noise kent prettige rafelrandjes,

goed uitgepakt. Hoogtepunt van zijn

maatje DJ I.N.T. niet zeggen, maar

de metalriffs zorgt en de computer

hit Wonderwoman. Daar tussendoor

waarbij Sonic Youth nooit ver

optreden in de Grolsch Foyer is het

hij is dan ook veel beter in het

voor de rest, slaat Bastiaan zich

moeten we het doen met feestelijke

weg is. The Hospital

duet Father and Friend met zijn

produceren van prettig lome

menigmaal tegen zijn hoofd en

doorsnee melodietjes die met name

Bombers maakt live een

vader Dane Clark, waarbij beiden

beats. Het tempo is laag en de

springt hij met microfoon en al wild

goed zullen vallen op zonnige

goede indruk. Op plaat wil

vocaal tot het uiterste gaan.

sfeer relaxed. Aangevuld met cre-

de zaal in, een vorm van publiekspar-

zomerfestivals. Even later heeft

menig nummer niet altijd blijven

Het is even wennen om Marg van

atieve baslijnen, geraffineerd toet-

ticipatie waarbij zowel zanger als

Stevie Ann moeite om het afwach-

hangen, maar de energie en de

Eenbergen begeleid te zien worden

senwerk en repeterende engelen-

publiek blije blauwe plekken oplopen.

tende en wat belegen publiek

wisselwerking tussen zanger Jan

door een potige ritmesectie. De

zang levert dat warm klinkende

Een perfecte afsluiter!

enthousiast te krijgen. De Limburgse

Schenk en violiste Susanne

op Noorderslag weet een geschik-

enthousiasme uitgevoerd, wat helaas

met het songmateriaal of vice

luchtige en montere podiumpresen-

hiphop op. Moke is als de ontdek-

zangeres zet een degelijke set neer,

Linssen maken op het podium

te bestemming voor de band: het

ten koste gaat van de samenhang.

versa. Het grote verschil met

tatie van Margs vroegere band

king van 2007 neergezet in de

tekst Gijs Grob, Arnold van Huet,

maar haar band speelt wel erg braaf-

veel goed. Pete Philly &

aanstaande Eurovisie Songfestival,

W o u t e r H a m e l zelf is uitgegroeid tot

vroegere optredens is de verbe-

Seedling ligt ver achter ons. G R A M

grote Buma Cultuur Zaal, die

Tiemen Koopman, Gert Verbeek

jes. Iets meer power had van ons

Perquisite geven live ook altijd

en dat is geen grap. De eerste act

een ware crooner die, begeleid door

ten stevigheid waarmee de songs

is een fellere, stevigere en serieuze-

bomvol is met een nieuwsgierig

foto's Isabel Nabuurs

ce space express'. De indiegroep

een extra

saxofoon krijgt het duo - zij het met enige moeite - zelfs de sfeerloze grote Buma Cultuur Zaal los. De zeer opgewekte popliedjes van Shane Shu - een buitenissige combinatie van Roy Orbison en New Romantics - worden uitgevoerd door een James Dean met opspringend haar, geflankeerd door twee kleurig uitgedoste dames met excentriek veel makeup voor toetsenwerk en achtergrondzang. Een van de passanten

in de Patio is Lolly Jane Blue.

writermeisje intens droevige, nogal gothic aandoende liedjes. Halverwege verkleedt ze zich, om met een wat stevigere en donkerdere set terug te komen. Lolly Jane Blues grootste troef bestaat echter uit de prachtige animatiefilms van Sil van der Woerd die het gehele concert begeleiden. The Girls hebben met zanger en gitarist Robin de ideale voorman. Met zijn blonde lokken en kwajongenssnuit is hij de Wouter Hamel van de Hollandse indiepop. De aanstekelijke songs worden met veel

horen. Erg veel volk in de 3FM Zaal. De band klinkt her en der wat rommelig, maar het sterke materiaal van hun nieuwe plaat A Tale Of Two Devils zoals Everyday I Work On The Road houdt ze op de been. De meest dwarse band op Noorderslag is LPG. Hun gitaarliedjes zitten zo vol onverwachte wendingen en grillige toonsoortwisselingen dat het soms niet duidelijk of LPG aan de haal gaat

49


live

oliënd

Het publiek moet behoorlijk wennen

Wie Blaxtar Waar Hedon, Zwolle

Wie Voicst Waar Doornroosje, Nijmegen

Wie Venus Flytrap Waar De Klos, Emmeloord

Veel theater- en showelementen I

Nieuwe jas Venus Flytrap zit uitstekend

^ e Nederlandse

^~^^ meesters van de catchy tunes, dat zijn de Voicst-heren.AI bij de lancering van Everyday I Work On The Road, de eerste

ƒ

zeker wezen, waarna Blaxtar nog wat nieuw

single van het tweede

— nieuw geluid heeft het Haagse Venus Flytrap wel

xtreme makeover^ Dat niet helemaal, maar een heel

werk ten gehore brengt en de gehele Randamie-

album A Tale OfTwo Devils,

neergezet op hun derde cd Come With Us. Zwaarder,

familie daarna voor de nodige actie zorgt met

was het duidelijk: een

donkerder en stuwender Minder gebaseerd op 'liedjes',

het nummer Machtsmisbruik. Broers O-Dog,

radiohit. Live in

meer op hypnotiseren-

Typhoon en zus Dinopha zorgen voor de juiste

Doornroosje kost het

de trancenoise, die bij

hij in Hedon lang niet altijd de aandacht vast

apotheose door de zaal los te laten gaan. Toch

zichtbaar meer moeite de

vlagen doet denken aan

te houden.Vaak is zijn muziek namelijk

hou ik gemengde gevoelens over aan het optre-

aandacht te trekken èn vast

Sonic Youth,

gewoon te vergezocht om het te kunnen

den met matige nummers als Baaldag, Mooie

te houden. Zanger/gitarist

Motorpsycho en - uit

volgen en/of voelen. Het publiek moet dan

Meid en Blax'exexercltie. Blaxtar weet hoe hij een

Tjeerd Bomhof probeert

eigen land - Zoppo. Dan

der cryptische plaat dan voorganger Ozmoses waar-

ook behoorlijk wennen aan de nieuwe tracks

show neer moet zetten, maar het vergezochte

het met ingestudeerd klin-

is het de vraag of de

op geflirt werd met numerologie, Latijnse spreuken

die niet echt beklijven, doordat de veelal

en geforceerd moeilijke aspect leidt in veel

kende grappen. De

groep het ook live waar

en formules die alleen Blaxtar zelf leek te begrijpen.

zware kost lastig in het gehoor ligt. Met

tracks de aandacht af. Hoe eigenzinnig en tegen-

Amsterdammers die

kan maken, buiten de

De avond begint met de vertoning van enkele video-

publieksfavoriet Hand Op weet Blaxtar

draads Blaxtar ook mag klinken, ik hoor per-

studio van producer

clips op groot scherm, zoals het reeds bekende

Hedon wel op zijn hand te krijgen. Iets wat

soonlijk toch liever de meer ingetogen Typhoon,

Corno Zwetsloot die

nummer Ik Schrijf In, maar ook nieuwe tracks als het

ook gebeurt als gastrappers Neo & Manu

die pakkender en meer naturel is.

duidelijk zijn stempel op

rustige maar slappe Pro/oog en de uptempo song De

een paar nummers meedoen met de rapper.

Tijd. Hoewel 'Biggie Blax' live een goede me is, weet

Een solotrack van Manu mag er vervolgens

I

J e Zwolse rapper Blaxtar presenteert vanavond zijn tweede album Chronozbaal. Een iets min-

de plaat heeft gedrukt. In De Klos geeft Venus

tekst en foto's Roel Janssen

Flytrap een overtuigend jawoord. Het vijftal trekt direct een muur

Wie Martin Hutchinson Waar JC De Bunker, Gemert

op van hypnotiserende rock met vooral nummers van hun nieuwe plaat als onwrikbare

Wat een volk! Die leren

bakstenen. Een waarde-

in 2004 hun

volle aanvulling is de

debuutalbum lanceerden, bouw-

vijfde man op toetsen

den met energieke optredens

t , ^ inds korte tijd organiseert JC De Bunker in Gemert in

50

sporen verdiend

de ballad en de blues. In

een sterke live-reputatie op.

opvallend poppy en kiest

elk liedje hoor je steeds

Vanavond is daarvan weinig te

bewust voor concerten met

zijn Ierse achtergrond

merken: als eb en vloed komt en

veel theater- en showele-

met sterke teksten. Dit

gaat het hoge energiepeil. Zo

menten. De aftrap van van-

optreden in Gemert sluit

klinkt Dazzled Kids weinig spran-

avond vormt een living sto-

hij af met Desperate

kelend, terwijl zijn opvolger

tue-act waarbij de bandleden

Days, een nummer van

bruist, met complimenten aan de

als etalagepoppen op het

zijn eerste cd Losing

drie man/vrouw tellende blazers-

podium worden gezet. Leuk

Ground. Als je dit num-

sectie.'We hebben familie-uit-

idee, maar de uitvoering is

mer hoort, waan je jezelf

breiding gehad', vertelt Tjeerd

amateuristisch. Als je je

in Homesick

op een klif in Ierland, uit-

wijzend op de blazerssectie.

muziek wil omlijsten met

samenwerking met Ad van

and the

kijkend over de

'DezeVoicst-baby's wogen bij

theater doe het dan goed!

Meurs (The Watchman) 'Tuney

Backstabbers en The Martin

Atlantische Oceaan, met

hun geboorte 50 tot 65 kilo.' Uit

Twee keer half werk - muzi-

en samples, waarschijnlijk door de plaat ook onmisbaar geworden live. De bandleden weten niet alleen zichzelf binnen korte tijd te verliezen in hun stuwende 'wal! of sound', maar trekken ook zonder moeite het publiek mee. Hoogtepunten in de set zijn nummers als Shoot The Breeze en Lost Boy en Come With Me. Ook een rustiger nummer als Don't Mean To Bug blijft overeind, maar sleurt het publiek wel minder automatisch mee.

Thursday'. Donderdagavonden

Hutchinson Band. De laatste jaren

toert hij regelmatig door Ierland,

een vreselijke kater mij-

de zaal klinken zuchten van

kaal is het trio vanavond

De 'nieuwe jas' van Venus Flytrap zit uitstekend. Helaas

met roots, blues, folk en country

legt hij zich toe op het akoestische

Denemarken en natuurlijk ook

merend over al die ver-

opluchting als hetVoicst-trio de

hoorbaar niet op de top

blijkt het maken van een goede plaat en het oogsten van

met artiesten uit binnen- en bui-

solowerk met prachtige liedjes, die

door het Nederlandse clubcircuit.

loren liefdes. Oh, wat

instrumenten oppakt voor een

van zijn kunnen bezig -

lovende recensies alleen niet genoeg om een band als

tenland.Vanavond is de sympa-

meteen melancholische gemoeds-

Met zijn liedjes, stem, zijn finger-

een volk! Die leren!

stevig rocknummer De rocklief-

maakt geen complete maal-

deze in de grotere zalen te laten landen. Toch is Venus

thieke Ier Martin Hutchinson

stemmingen bij de luisteraar

picken en slide op de gitaar neemt

hebbers komen vanavond nau-

tijd.

Flytrap er zeker klaar voor

aan de beurt. Hij woont al een

teweeg brengen. Sinds het uitbren-

Martin Hutchinson je mee op een

tekst Ferenc Kooien

welijks aan hun trekken.Voicst

tekst Rosanne de Boer

tijd in Nederland en heeft zijn

gen van zijn vierde cd This Time

reisje naar de wereld van de folk.

foto's Johan Jansen

klinkt anno 2008

foto's Christian en Rosanne de Boer

tekst en foto's Eric Hoogeweg


kIWIll

• w«^niii^^r\aiii.vri c;ii • wi^-L/u p i i«^a iic; • o i u u i u » • LiCHi • Dcinad • i ^ i g n i l l n e r • I V i a n a g e m t D O e i \ i n g s i \ a n i u r e f i • v^i^-Lrupiicaiic; • ^ i u «

• A U X R A U S • CAESAR • D A S ALDI C O M B O • DO-THE-UNDO

J;J;EPUBUCATIES-

EVENTS.

rSLA(^

Ï1£

\ - '^"'^

De LEUERnnCIER UOOR JE TOTRnLPRHHET RRR niERCHHRDiSE!

* THE HOSPITAL BOMBERS * J A N E Z OETD • J O H A N * LEFTIES SOUL C O N N E C T I O N

* SOLO * Z Z Z • L O C O LOCO D I S C O S H O W

jnCHETS • CBPS • TRUCRERCnPS FLEKFIT • BenniES • ZUiEETBRHDJES

PERRER • POSTBHBS • TflSSER

Absent M i n d e d

Use D e l a n e e

STICHERS • CUSTOHIRinDE

Alamo Race Track

Intwine

LflniIRHTES • ZEEFDRUK • TRRRSFER

B a l k a n Beatz Dj's

I.O.S.

BORDUUR «DRTIUEHP, ETC.

productions

merchandise maker

BOOM! d

g

P

0513 416307

B

[

'

P*ttbiis457 3440BLUIoerii«i Tel:0348-6911M InfbgInMrctiaHlIstnMiicrjü

I

OS13 418179

WWW.BOOMAGENCY.NL

m}-»'im

LEFTHAND

Ai^KooRp/'raFr:

tel: 0 1 0 - 4 3 4 O 432 web: www.studiotietpandnl

JeugdOrkest Nederland

studiolobbes:rij ^ ^ JEAN PAUL RENA

CoraZong

JflHNl^BTERRAWHEEl r

BAND

J P

D E N

T E X

E M O T I O N A L

STILL

HEW CD OUT NOW!

vvww.slagwGrkwereld.com vvww.inlerface.nl vww.gitarist.nl www.keyboardplus.... vvww.akkoordmagaziné. vww.zingmagazine.nl ^ww.beyondmagazine.nu

WWW.GORA2DNG.COM

p.j.J^V~

GENUINE MUSIC + 3 1 (OjIBS - SS3t15 • www.genuineinusic.nl

[T\J^ \

it^m

magazines, websites, events en marketing solutions op het gebied van muziek. Zowel eigen titels als in opdracht van derden. V\/e kunnen het hele traject verzorgen, van advertentieacquisitie tot en met vormgeving.

FESTIVALAGENT PARKPOP - NIJMEEGSE VIERDAAGSEFEESTEN

IN

WATER LAND

-..^^ •

^

\

-

t

f-^-^v .,^'

TEL: 023 - 5339064 E-MAIL: info@rocklnwaterland.com www.rockinwaterland.com

Keijser 18 Mediaproducties bv is (partner-luitgever van Slagwerkkrant. Interface. Gilarist. KeyboardPlus. Zing Magazine. Akkoord Magazine. Beyond en verzorgt de advertentie-acquisitie voor Fret en de redactie en vormgeving voor BS

Face Tomorrow

SJIkstone

The Girls

Stevie Ann

Good Things End

Veldhuis & Kemper

Heideroosjes

W i c k e d Jazz Sounds

Hind

TUNES

B B

GOING

&

WEST

w w w . d e m o b i e l e s t u d i o . n t e l 0 6 5 1 7 2 1 5 4 5 «™

we recofa at your place

+ 31(0)20-5210010 + 31(0)20-5210019

[naam

N O M A D S

actl(gagentsatterall.nl

www.agentsafterall.nl c h e c k ool< w w w . t o p b i l l i n . n l

MUZIEKVAKOPLEIDING IN DEELTIJD..?

De Mobiele Studio

(pÜQPr IR MpHiaprodUCt»*^^ produceert

ROCK

The Sheer

BERT BIJLSMA T 05984 46357 WWW.BERTBIJLSMA.COM

e-mail: info@studiotietpand.nl

^ ^ C : ' . ! @ 9 H H H I P

De Jeugd Van Tegenwoordig

T A N E Y T O W N

3134EVVIaardingen

Postman Racoon

NEIL Y O U N G MIRROR B A N D

Oranjestraat 2

Opgezwolle

Brainpower

The Scene

FREDDY

HAPPY

BL0F

Daniël Loliues

JAN AKKERMAN EELCO GELLING

Beef

Jeremy's

Claw Boys Claw

ww«w.merehandisemaker.nl

THE Geluidsstudio Het Pand

after

BUTTOnS • BOROUUREmBLEmEn

Iric Claplon

P v d H m u s i c vision Koningin Wilhelminalaan 162 3372 A H Hardinxveld-Giessenciam Tel: 0 1 8 4 - 6 3 1 5 4 6 / 0 6 - 2 8 9 9 4 7 3 0 Mail: pim.vd.hil@planet.nl

m

agents

T-SHIRTS.eiRUES» HOODIES

PIRS* SLEUTElHflRGERS • RRRSTEKERS

Neil Peart

•^1

••«•««•

'nfnn

mmL

• G H O S T TRUCKER • INTERNATIONALS

• WIPNEUS EN PIM

producers

* GEM

• M A L L E PIETJE Cr T H E B I M B O ' S • P A U L U S M A • SOLEX

0X37(330

r^

L^dlIVI^

w«ww.nierchandlsemaker.nl

• GREEN H O R N E T

music vision -099^

V

De Schumann Akademie is al meer dan 10 jaar dé landelijke onderwijsinstelling met de andere route naar hetzelfde doel het HBO-getuigschrift Muziekdocent (Bachelor of Music Education). Maar: ook de pure hobbyist is bij ons aan het juiste adres! De Akademie biedt:

ADVERTEREN IN FRET? BEL KEIJSER 18

• "• • • •

een zeer ervaren docententeam modern lesmateriaal vrije keuze in studietempo vrije keuze m.b.t. hoofdvakdocent NVAO-geaccrediteerdl

^ ^ ^ Download een oriëntatiepakket van de website!

. '

Schumann A K A D E M I E

Keijser 18 Mediaproducties bv - Rozenstraat 20é - 1016 PA A m s t e r d a m 020 675 5308 - www.k18.nl - office@k18.nl

T e l . : 0 3 8 - 4 6 0 26 9 0 -

www.schumann.nl


deijskast MELDDEE Smaak beperkt zich niet alleen tot muziek. Artiesten zijn vaak Bourgondiërs. Of ze on the road aan hun trekken komei, is maar de vraag. Deze keer de eetgewoonten van me Melodee van de succesvolle hiphopgroep La Melodia. Plus twee van haar favoriete recepten.

Ben je een koker?

Carni Stoba a ia Mebdia

'Absoluut! Mijn vader is een zeer goede kok. Mijn voorliefde voor eerlijk er heerlijk eten is als kind ontstaan; ik kreeg nooit potjes uit de supermarkt maar door mijn vader bereidde stamppotjes. Vanaf mijn tiende help ik al mee in de keuken en vanaf mijn veertiende

Ingrediënten (2 personen) 500 gr rundergehakt, 2 middelgrote uien grof gesneden, 2 middelgrote tomaten grof gesneden, 3 teentjes knoflook,

runder

vraag ik naar recepten omdat ik zelf ook wilde koken. Het laatste

bouillonblokje, djinten (komijn), nootmuskaat, ketjap, tetchup,

jaar heb ik het druk dus kook ik minder frequent. Ik kies doorde-

sojasaus, 5 kleine aardappels door de helft gsneden

viceeks vaak voor makkelijke gerechten zoals wokken en allerlei pasta's. Mijn vriend houdt ook van koken dus wisselen we elkaar af Ik houd van veel verschillende keukens, maar nummer één blijft toch wel de keuken van mijn vader: Antilliaans, Creools eten.'

Beeiding Doe het gehakt in een kookpan met een piepklein beeie water zodat het vlees niet meteen aanhakt. Gebruik geen olie/biten Zet

W a t zit er in je ijskast? 'Standaard: sla, komkommer, tomaat, knoflook, verschillende groentes, uien, kaas, melk, eieren, spa rood, sojasaus, ketchup en bier.'

het vuur op middelhoge stand. Doe de kleingesneden knoficok erbij en rul het vlees los tot het bruin is. Verkruimel een bouilbnblokje boven de pan met een beetje djinten en nootmuskaat. Doi de uien en tomaten in de pan en de deksel erop. Zet het vuur nietie hoog.

W a t eet en drink je on the rood? 'Een bagel is favoriet. Als we stoppen bij benzinestations is het qua

Laat het vlees stoven (carni stoba) terwijl je de aardappils schilt, wast en snijdt. Doe de aardappels in de pan samen met wn ketjap.

drinken vaak Spa rood of thee. Als ik honger heb een luxe broodje

ketchup en sojasaus. Laat twintig minuten stoven totdat di aardap-

met zalm of als ik slechts snackzin heb chips of een Bifi-worstje.We

pels gaar zijn, de uien zacht en glazig en van de tomaten no; slechts

stoppen ook wel bij de Burger King, de dubbele Whopper cheese is

de velletjes zichtbaar zijn. Prik in de aardappels om te kijker of ze al

een classic! We vlogen onlangs met Virgin Atlantic naar Japan en kregen een bento box. Heerlijk. Of ALM, die hebben heerlijke Antilliaanse drankjes als Pop en Coco Rico.'

gaar zijn en proef of het gerecht genoeg smaak heeft. Zo liet voeg dan extra kruiden/saus toe uit bovenstaande lijst. Het precht is klaar als de aardappels gaar zijn en alle smaken erin zijn gftrokken.

Omschrijf het beste en slechtste festival/club eten. 'Ik houd er niet van om met een volle maag op het podium te staan. Ik krijg de indruk dat we vaak als proefkonijnen fungeren

Bijgerechten

Surinaamse rijst

gezien de dubieuze brouwsels die we voorgeschoteld krijgen. Beste eten: De Groene Engel in Oss, lekker frieten met salade. Slechtste:

Gebakken banaan

W 2 in Den Bosch, ondanks de aardige kok was het een drama met

Koop een geel/zwarte bakbanaan bij de toko (geen groen/jele dus).

schoonmaakmiddel flavour!

Haal de schil eraf en snijd hem geheel in plakjes niet te dundik. Doe een laagje olie in de bakpan (zoveel dat het de hele pan bedekt, lie-

Meest onderschatte en overschatte eten en drinken? 'Een goede bruine boterham, bijvoorbeeld van hetVlaamsch

ver te veel dan weinig). Laat de olie heet worden en bak d; banaan donkergeel/bruin aan beide kanten op een middelhoog 'uur Het

Broodhuys in Amsterdam, met roomboter blijft echt genieten.Van

gaat vrij snel, dus houdt het goed in de gaten. De banaan moet zacht

de carpaccio's die ik gegeten heb was ik niet echt onder de indruk.'

zijn en mag bruinig (maar niet zwart!) worden. Haal de banain uit de pan met een vork en laat goed uitlekken op keukenpapier

Favoriete restaurant? 'Yam Yam in de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam is altijd top!'

Salade Ijsbergsla, komkommer, tomaat, half uitje klein gesneden, beetje zout, olie & azijn samenvoegen voor de dressing.

tekst Ro Krom foto Ellen Bokkinga

'We fungeren in de clu 54

mmm$m*m>mm>m


faïTal pop

magazine *v.

EM550 Dual Receiver Top of the Evolution Wireless receiver range Sound Perfection even professionals could only dream about - until now! The twin receiver is designed for professional musicians, such as Intwine. Because the EM550 is compatible with the evolution transmitters and the use of the unique e935 capsule, the choice was easily made. Used by Intwine under extreme conditions, the Evolutior equipment never failed. The only feedback came from the audience! www.sennheiser.nl www.intwine.nl

''SSf^^B^

--. • •„•.•: ~ï4;ffij;'iï---':MPt^'?*>'''.'; A"•'

"*i

Un S E N N H E I S E R

FRET Magazine nummer 2 2008  

FRET Magazine nummer 2 2008

FRET Magazine nummer 2 2008  

FRET Magazine nummer 2 2008

Advertisement