Page 1

C^volution ^:ffl!niniS]i

FRET pop

ajktne

m

W EM550 Dual Receiver Top of the Evolution Wireless receiver range. Sound Perfection even professionals could only dream about - unti now! The twin receiver is designed for professional musicians, such as Intwine. Because the EM550 is compatible with the evolution transmitters and the use of the unique e935 capsule, the choice wa< easily made. Used by Intwine under extreme conditions, the Evolutie equipment never failed. The only feedback came from the audience!

e^Bftilets

Rocken harder dan ooit! The Opposites Anneke van Oiersbergen The Stilettos Gorefest&C-187 ^ Stick & Delic "^

^^^ĂŠ^; S/i-ii Een uitaave van Het Natinnaai PrMHR;: :; v i A U O m k o r OfktVI

^^'â&#x20AC;˘^t^ii'<SiJ^H'


jaargang m, nummer B: noi/ember EOO?

in 3ud

FRET is een uitgave van het Nationaal Pop Instituut. Voor de laatste nieuwtjes, recensies en agenda-updates: www.fretinagazlne.nl

O be entertained

12 T H E RIPLETS Hoewel de punk niet helemaal is verdwenen, rocken The Riplets op het nieuwe album als nooit tevoren!

Al je entertainment onder één knop. W910i: de nieuwe generatie Walkman® phones met de nieuwste media browser.

16 T H E O P P O S I T E S The Opposites zijn de polder ontvlucht en houden zich tegenwoordig met serieuze zaken bezig. I8POPKOMM De Nederlandse bands waren weer ruim vertegenwoordigd op de Duitse Popkomm. Een foto-verslag. 22 T H E STILETTOS 'Wij hebben geen verwachtingen, daarom zijn we ook zo goed.' 24GOREFEST&C-187 Een gesprek met twee oudgedienden van de Nederlandse metal. 28 STICK & D E L I C Twee van de drie Opgezwolle-leden laten met de cd Fakkelteit andermaal horen dat de beste hiphop uit Zwolle komt.

!N VERDER 30 A G U A D E A N N I Q U E 6-43 R E C E N S I E S

De ex-frontvrouw van The Gathering is solo gegaan.'Ik dacht dat mensen

)e nieuwe albums van o.a.. Stevie Ann,

heel boos zouden zijn op mij'

astian. Club Of High Eyebrows,

32 T-99

Licky Fonz III, La Melodla.The Opposites,

De rootsrockers van T-99 veroveren beetje voor beetje Nederland.

1erry Pierce en The Riplets

34 O N E IN A M I L L I O N

4 DEMONTAGE

'We moeten ons weer opnieuw bewijzen.'

)c demo van de maand is van Kensington, risse en puntige gitaarmuziek uit Utrecht.

VASTE RUBRIEKEN

6 AGENDA

4 11 B A N D S EVENTS

:en selectie van de concerten en festivals

Met GMB, Kluge Leute. Obsidian en Discharger.

lan de komende maand.

^.m

Wh

laX is jouw passie? Mu2iel<, .aeo, games? Met de nieuwste Itiedia browser vind je alles met één druk op de knop. De nieuwe W910i Walkman' phone met 1 GB opslag en shake control, SensMe^", TracklD^" en 2.0 megapixel camera. Ervaar jouw muziek op een geheel nieuwe manier. ,•

20 G O D F A T H E R S Armand, godfather van het protestlied.

| 8 51 LIVE IN H O L L A N D l i e t Pete Philly & Perquisite, Merry Pierce,

27 BACKSTAGE

lie Popronde, Stuurbaard Bakkebaard.Top

Jules Thijssen, stagemanager.

I'oor Nop.Wilsum.VanKatoen, Rik van den llosch.Tim Jasper en Beatrice van der Poel.

35 DE 7 H O O F D Z O N D E N Def R:'Vroeger gebruikte ik woede als drijfveer voor mijn raps'. 54 D E I J S K A S T V A N . . . Sabrina Starke over eten on the road. P!us: haar favoriete recepten

Colofon L [NDRÈDACTIE: Mat-loes Reus, Gi|S Grob :d-r«ens«s) REDACTIE: Ellen Bokkinga, Roud Lekx. DiLan Sun. Gert Vefbeek

Sony Ericsson

• OTOGRAFIE; Danwl) Ashes, Manon F^r uintnga, Dan«l Cohen, Rjlf Collans, Fred .an Diem, Hermance van Dijk, Maarten van r.ssen. Dimrtn Hakke, [ohn Kli|nen,Anna van ^ooij, Isatjel Nabuurs, Joni Spaan, Fluud Verhalte, Angelique van Woert;om, MEDEWERKERS; Frank Antonie van Alphen. Yoast van BaarxJewijk Ftieks Bakker John Buis, Gertjan Varxtenbltnk, Rosanna de Boer Wally Cartigny, Lilian van Di|k. Bnan Elstalt

i n ^ ^ ü ' (>riffcer\ Nic •.- Guni.Mirtio Haarnuns, Arnold v,in H u e t Roel janseen, Gabnella van Karsberger^, Ferenc Kooien, Martien Kooien. Ro Krom, Casper van der Kruft Edgar Knjize, Alex Kunst Renate SunLouw. Daan de Mooy. Stan Novak. Bram van der Putte. Jasper Schoon, Ar)an van Sorge. Peter van Sparrer\ta(c VVeija Steffens. Bas Verbeek Leon Voegt Sasja de Vos. Roland Wetzels, Peter var derV^'ijst

De foto op de cover is gemaakt door Dimitri Hakke CD-Rf;Ci-NS!FS Arnold w i i H^,f; ADVERTENTIEVERKOOP: Keijser 18 Mediaproducties {Ollie Schmitz of Ronald Wiilemsen). tel: 020-6755308. e-mail: o!lie@kl 8,ni o f ronald@k18.nl adverteniies sturen naar: fret@npi.nl UITGEVER: Nationaal Pop Instituut DRUKV/ERK: Senefelder Misset

A B O N N f M L N : t N Ab.^^-neme'l1s:"•.|^ Dmnenland € l 9 , 9 5 per |d<u. buitenland € 2 b per laar [9 nummers). Abonnementen kunnen o p ieder tijdstp mgaan en lopen automatisch door, tenzi) 30 dagen voor de vervaldatum schnftelijk wordt opgezegd. ADMINISTRATIE & ADRESV^IJZIGINGEN: Firnia Nic. Oud, t a v . Kathleen van der Kolk. tel: 072-5671018, fax 072-5622393, schriftelijk; fbstbus 4600, 1700 A X Heerhugowaard

VORMGEVING: Dettlme ILLUSTRATIES: V^^anz

REDACTIE: Pnns Hendnkkade 142, 101 I AT Amsterdam,

C O N C E R T A G E N D A Sarah Mable

tel.02O-4281288/fax 020-4284287. e-mail: fret@npi,nl

(agenda@npi.nl)

Voor de meest necente nieuwtjes, concertagenda, extra demo- en cd-besprekingen en tal van andere pop-informatie lees FRET ook digitaal- www.fretmagazinejil wwwjnyspacejMm/fretmagaane


ban ds events GMBr

BANDS & BEYOND OP TOUR e kunt nog zulke leuke muziek maken, als beginnende

Ludieke acties, genante situaties en slimme trucs op

GIDB heet in het dagelijkse leuen Gerv (Bendes. Deze E3-jarige RotterdammEr met Kaapuerdi

band loop je tegen allerlei zaken aan die niet zoveel

het gebied van PR, netwerken, marketing, publiciteit,

anse roots is rapper, zanger, producer, host en theateracteur. Uorig jaar ujon hij de ITIuzikan-

met de muziek te maken hebben. Hoe regel ik optre-

boekingen en touren in het buitenland worden onder

tenprijs tijdens de finale uan de Grolsch Grote Prijs uan Nederland. Eind september uerscheen

dens? Hoe verzorg ik mijn publiciteit? W a t doe ik met

leiding van een presentator ongecensureerd bespro-

GUlB's debuutalbum This Is Not Rn Rlbum, This Is R Phase op zijn eigen label Nalced Truth.

mijn demo? Allemaal vragen waar je vroeg of laat

ken. Dit jaar doen onder andere Simon Akkermans (C-

tegenaan loopt. Nu kun je zelf het v^iel opnieuv^ uit-

Mon & Kypski), Anneke van Giersbergen

(ex-The

vinden, maar handiger is het om van erva-

Gathering/Agua de Annique), Peter van Elderen (Peter

ren collega's te horen hoe zij dat deden

Pan Speedrock),Tjeerd Bomhof (Voicst), David Holle-

of doen. Met die gedachte is een aantal

stelle (Herman Brood), Bazz Barnasconi (VanKatoen),

jaar geleden het project Bands & Beyond van start

Ro Krom (Kraak & Smaak), Maurits Westerik (GEM) en

gegaan. Bekende

THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT THE

muzi-

Jan Chris de Koeijer (Gorefest) mee. Bands & Beyonds

kanten vertellen

trekt de komende maand door het land en is op de

tijdens

volgende plaatsen te zien: Poppodium Romein in Leeu-

een

interuieiu

'Ik loop nie

Beken de muzikanten geven tips

J

•nr*-

warden (7 november), de Melkweg in Amsterdam (I 2 november),'! Beest in Goes (14 november), Bazart in

MUSIC INDUSTRY

Den Haag (20 november), Atak in Enschede (21

avondje in een lokaal poppodium over alle zakelijke

Meer info? Check: www.myspace.com/bandsbeyond

november) en Plein '79 in Den Bosch (28 november).

aspecten die het in band spelen met zich meebrengt.

H

oe kijkt GMB terug op de Grote Prijs van 2006? ' H e t was een mooie periode en ik heb

daar mijn best gedaan', vertelt de rapper.'Pas een half jaar na de Grote Prijs begonnen de vruchten zich af te werpen.Toen werd ik gevraagd voor optredens. De eerste vier maanden denk je: jammer, ik heb niet gewonnen, heb wel de Muzil<antenprijs, maar eigenlijl< heb ik er niks aan overgehouden. Maar na een bepaalde periode merk je dat je toch erkenning krijgt.' Volgens GMB maakt hij soulvolle rauwe hiphop met een ziel.'Op mijn debuutalbum maak je kennis met Gery. Het is een heel divers album. Ik ben soms heel energiek maar ook heel rustig. Ik hou van verhalen vertellen op een poëtische maar ook een fictieve en realistische manier. Ik maak geen brog & boast-rap. Ik ben niet het type rapper dat de hele tijd loopt te bluffen. Ik kan het

poëet. Dat zijn niet de bekendere gasten en ergens ben Ik heel blij

wel, maar ik ontroer mensen liever, laat ze liever lachen, huilen, boos

dat ik niet heb gezocht naar gasten die al een naam hebben.'

zijn of springen. De wortels zijn hiphop maar inmiddels is het wel

Alle producties op This Is Not An Album... komen van GMB zelf, maar

e vorig jaar overleden

doorgegroeid naar muziek. Het heeft invloeden uit reggae, soul en

opmerkelijk is dat hij als producer onder de naam Humaniac ope-

Nederlandse popfoto-

Kaapverdië, dus er zit voor iedereen wat bij.'

reert.'Ik ben van oorsprong geen producer', zegt GMB.'Als mensen

graaf Lex van Rossen krijgt

Hoewel de rapper met een gastbijdrage staat op het album Mystery

mij om beats vragen, dan ben ik wel vereerd, maar tegelijkertijd weet

een eigen award: de Lex van

Repeats van Pete Phllly & Perquisite, heeft hij zelf niet voor grote

ik dat ik mezelf moet kunnen voeden met beats. In het begin it's all

.maken van een - hopelijk suc-

Rossen Award, een twee-

namen op zijn debuutalbum gekozen. GMB:'Op de plaat staan acht-

about me, dus misschien Is het ook handig om zo'n alter ego te heb-

cesvolle - carrière in de Verenigde

jaarlijkse prijs voor jonge

tien nummers met gastbijdragen van Concrete, Unknown, de Zuid-

ben zodat mensen niet te snel denken dat ik het ben.'

Staten en Canada. Begin oktober is

Europese popfotografie. Het

Afrlkaanse rapper Mr. Focus, mijn vriendin Laise - die achtergrond-

tekst Roel Janssen

het album Another Day in deze lan-

is een initiatief van de orga-

zangeres was bij Tasha's W o r l d - mijn vader José Mendes en een

foto Mark Janssen

den uitgebracht door het A m e r i -

nisatie van het N o o r d e r -

kaanse label Yep Roc Records. De

slag/Eurosonic

plaat verscheen in ons land al in

Groningen,

2005 en betekende met meer dan

door de Stichting Collexxx.

F O T O P R I J S VERNOEMD NAAR

LEX VAN ROSSEN

RACOON-ALBUM UIT IN DE VS acoon

R;

gaat

serieus

werk

festival

in

ondersteund

MARIEN JONKERS STOPT BIJ T H E A P E R S

tachtigduizend verkochte albums de grote doorbraak voor Racoon. De Ameri-

Deze stichting beheert het

kaanse cd verschilt op één punt van de Nederlandse versie. Gitarist Dennis

oeuvre van Lex van Rossen

Huige vertelt:'Yep Roc wil het nummer Close Your Eyes als eerste single uit-

en heeft daarnaast t o t doel

brengen. Dat nummer staat niet op Another Day, maar is gebruikt voor de

de muziekfotografie te sti-

gevonden', laat hij op de website van de groep weten. Marien schrijft hij dat hij

speelfilm Kicks. De Amerikaanse versie telt dus veertien in plaats van dertien

muleren.

nooit een fan van touren is geweest.'Dat gevoel werd de laatste jaren alleen maar

nummers.'

Noorderslag

Ter p r o m o t i e van de Noord-Amerikaanse release gaat Racoon vanaf eind

Oosterpoort in Groningen een tentoonstelling van zeven

november uitgebreid op tournee met de bekende band The Lemonheads. De

jonge, talentvolle Europese muziekfotografen. De exposi-

Tijdens

en

na

is er in de

tour bestaat uit 19 optredens, beginnend in San Francisco.'Dat is fantastisch

tie, genaamd Popview, is te zien van 10 t o t en met 31

natuurlijk', zegt Huige. 'Dat zijn jeugdhelden van mij en Bart (zanger Bart van

januari en w o r d t daarna de hele maand februari in de

der Weide, red.). Het is ook voor het eerst dat we als band een zo lang aange-

Amsterdamse Melkweg vertoond.Tijdens het N o o r d e r -

sloten tournee doen.' Na de Amerikaanse optredens komt Racoon eind

slagweekend (10 t/m 12 januari) bepaalt een vakkundige

december weer terug naar Nederland. Het afgelopen jaar heeft de groep hard

jury wie van de zeven fotografen de Lex van Rossen

gewerkt aan het schrijven en opnemen van het langverwachte nieuwe album.

Award krijgt. Fotografen kunnen zich t o t uiterlijk 15

Huige:'Met producer Michel Schoots zijn we druk bezig in de Brusselse Jet

november opgeven via Popview@Noorderslag.nl. Meer

studio's. Als alles volgens plan verloopt, komt de plaat in februari 2008 uit.'

informatie op www.Noorderslag.nl.

(TK)

4

D

G

itarist Marien Jonker (op de foto helemaal links) stapt op bij The Apers. Samen met Kevin Stout was hij in 1995 een van de oprichters van de Rotterdamse punkband. Als reden geeft hij op dat hij wil stoppen met live-optredens.'En dat betekent dat ik de band moet verlaten. Ik zal met ze blijven spelen totdat er een vervanger is

sterker, t o t het punt dat ik er echt niet meer tegen kon.' (foto Angelique vanWoerkom)

STAF» DE ^Af» 2Ê HADDEU *;RlTIE|i oP JE MUD MWH LIEDOE.WAT t^oH «: oUTSLAA» DAAR DAH AArt ToEVoEGErt PER E-MAIL? DAT ICAU TocH niET, AfloU»C

DooR S/^MT.


bandsevents

A

Een nieuw begin

T

ussen 1991 en 1994 maakten we met de meest succesvolle samenstelling van Gotcha!

vier videoclips. Ik kan me niet herinneren er ooit één op televisie gezien te hebben en vanaf het moment dat Martijn Bosman, Rudi Conga en ik eind 1993 de band verlieten waren de opnames zoek. Pas begin deze eeuw, gelijk met mijn eerste stappen op het net en het ontwikkelen van een eigen website, begon de vraag waar de clips gebleven waren zich aan me op te dringen. Uiteindelijk heeft het me ruim zes jaar gekost om de opnames op te sporen, in handen te krijgen en te digitaliseren. Het was het waard. Vooral de laatste, door Jasmijn Tolk in New York én met leden van Funkadelic geschoten clip van Red Hot Momma is een

OBSIDIAN

'Veel mooie liedjes dreigen vergeten te worden' RICKY KOOLE EN LEO BLOKHUiS HEBBEN EEN MISSIE

Krom

juweel. Geblokte

herinneringen

komen

en

DE metal-band Obsidian uiel uoriq jaar op met üe in eigen beheer uitgebrachte debuut-cd Emerging. Inmiddels

popkenner Leo Blokhuis

Ricky

Koole

uonden de flmsterdammers een andere zanger in de persoon uan Robbe K én een geschikt label in de uorm

staan de komende maan-

uan Husli/ Cage. Het album Is daarom nogmaals uitgebracht, uoorzien uan nieuiue zangpartijen.

den in het theater met de muzikale

voorstelling

Harmonium.

De

twee

hebben, zoals ze het zelf zeggen, een missie. Ze

O

aandacht brengen en een

gitarist Simon studeerde destijds muziek-

lans breken voor goeie

technologie, dus we konden de studio van

nieuwe liedjesschrijvers'.

zijn school gebruiken om de drums op te

moest een kleinere, professionelere versie van de band komen in plaats van het negenmans schoolreisje waarmee we op pad waren. De zaken stonden er goed voor Songs en inspiratie genoeg, een goed platencontract en het We Funk Woldwide management dat ons promootte. George Clinton's P-funk horns droegen onze Gotchal-shirts op het .podium en voorafgaande aan elk Funkadelic concert werden onze cd's gedraaid. Zat mogelijkheden en reden genoeg om de band te pimpen tot een niveau waarmee we de wereld konden gaan veroveren. Bandwisselingen waren op komst.

beheerversie van Emerging. 'Onze

RIcky zingt vooral en Leo

nemen', zegt gitarist Sjaak.'De rest hebben

vertelt allerlei anekdoten

we in de oefenruimte en thuis gedaan. Het

en leuke weetjes over de

kostte wel veel meer tijd dan dat we ons

songs en de artiesten,

hadden voorgesteld. Ik denk dat we er in

zoals we dat van hem

totaal ongeveer een jaar over gedaan heb-

Een missie? 'Ja, ik vind dat er heel veel mooie liedjes zijn die vergeten dreigen te worden', vertelt Koole

nemen om de band naar een hoger plan te tillen. Er

bsidian begon in 2005 aan de eigen

componisten onder de

willen 'vergeten liedjes en

kennen in de televisieprogramma's Top 2000 a GoGo en Popquiz a GoGo.

stonden op het punt verregaande beslissingen te

Nieuwe zanger en een nieuw label

ctrice/zangeres

boven

New York, zomer 1993. Ten, manager Mars en ik

interuieui

(35).'Klassieke songs die je nooit meer hoort. Het is onze missie om die mooie liedjes weer aan het publiek te laten horen. We doen bijvoorbeeld twee nummers van de Amerikaanse singer-songwriter Karla Bonoff. Zij heeft hits geschreven voor Linda Ronstadt en Bonnie Raitt, maar is bij het grote publiek onbekend. Ook houd ik een pleidooi voor al die te vroeg gestorven componisten, mensen als Dennis Wilson van The Beach Boys, die is verdronken, of Tim Hardin, die aan een overdosis is overleden. Liedjes worden ook mooier als de schrijver ervan op een dramatische manier om het leven is gekomen. Of meer in het algemeen: als je meer over het liedje weet.' In de theaters wordt Ricky begeleid door de gitaristen Wouter Planteijdt (o.a. Sjako!) en Eric van Dijsseldonk. Die twee zijn ook te horen op haar nieuwe album. Tot en met eind januari is ze met Harmonium in het hele land te zien. Net zolang tot haar missie voltooid is? 'We bedoelen het natuurlijk met een knipoog. Ik zing erg graag deze liedjes en het is geweldig om te merken dat mensen na afloop van de voorstelling naar huis gaan, op zolder hun oude LP's zoeken en dan die 'vergeten' liedjes weer gaan draaien. Of dat ze door mij nieuwe artiesten ontdekken. Het is toch fantastisch als je de mensen een mooi liedje kan geven.' Kijk voor speeldata op wviw^.harmoniumtheatenni. (TK)

ben. Maar dat valt reuze mee als je bedenkt hoe lang we erover hebben gedaan om de boel te schrijven en te leren spelen, ha ha.' Niet lang nadat Obsidian vorig jaar de cd uitbracht, verliet zanger Serge de band.'Hij had gewoon geen plezier

vocalist gebleken die helemaal is opgenomen in de groep.We hebben

meer in de band. Serge had hoge ambities voor zijn eigen bedrijf en

daarmee dus veel geluk gehad.'

investeerde veel in zijn persoonlijke leven. Het was geen makkelijke

Op basis van de 2006-versie van Emerging was het Nederlandse metal-

keuze. Niet alleen voor Serge, maar ook omdat we nog wisten hoe

label Rusty Cage geïnteresseerd geraakt in Obsidian.Toen Robbe K

moeilijk het was om een frontman te vinden', vertelt Sjaak.

zich als zanger had gemeld, werd besloten het debuut via Rusty Cage

Vervanger Robbe K is als zanger bij de death metal-bands Disavowed

uit te brengen. Robbe deed niet alleen de nieuwe zangpartijen, maar

en Arsebreed geen onbekende naam in de Nederlandse metalscene.

mixte de cd ook opnieuw. Sjaak:'Aangezien de eerste persing van Emer-

'Robbe is verrassend genoeg naar ons toe gekomen.Aanvankelijk wis-

ging al een tijdje uit was, wilden we met de Rusty Cage-persing met iets

ten we niet zo goed wat we ermee aan moesten.We kenden hem alleen

extra's naar buiten treden. We hadden niet het gevoel dat we alles uit

van de brutal deathmetal band Disavowed, waarbij wij dachten dat hij

Emerging hadden gehaald. Daarnaast vonden we dat de mix beter kon.

over onthoofdingen, rondvliegende ledematen en ander vrouwonvrien-

Robbe heeft daarin ook nog een mooi kunstje uitgehaald.'

delijk gedrag zong. Nu weten we dat zijn teksten veel dieper gaan en

www.obsidian.nu

goed overeenkomen met onze visie. Daarnaast is Robbe een veelzijdige

tekst Daan de Mooy

Tijdens het maken van de clip waren we al bezig een bassist uit Newark te huisvesten in Haarlem teneinde Boon te vervangen. Die Amerikaan, bassist bij de toenmalige Janet Jackson begeleidingsband komt vrolijk door het beeld huppelen. De onderhandelingen waren in volle gang. Pijnlijk. Tot mijn verbazing staat de clip boordevol verborgen aanwijzingen naar het aanstaande nieuwe begin. Er woonden inmiddels leden van Funkadelic bij ons in

TOCADO RECORDS VIERT IO-JARIG BESTAAN

H

et Nederlandse punkrocklabel Tocado Records bestaat tien jaar en dat wordt gevierd met een aantal festivals in het land. In 1997 organiseerden High e.Thomas en Leen Steen het eer-

ren. Het mocht niet zo zijn. Er kwam tegenwind uit

I begin van het einde

onder andere C a n o f B e , Lushus,The Stilettos en The Suicidal Birds.

A

ls het om Nederlandse bands in het buitenland gaat, denk je niet meteen aan Zuid-Afrika.Toch is het juist dit land waar

het laatste album van C-Mon & Kypski, Where The W i l d Things

Speellijst: 3 november, Paard Van Troje Den Haag: met The Suicidal Birds, Can_of_Be, The Stilettos, Harry Merry, Spektr en Bruno & Robin. 8 november, Waterfront Rotterdam: met Harry Merry & The Must, The Suicidal Birds, Spektr,

Ro Krom

C-MON & KYPSKI

ste Heel Erg Punk Festival waarbij ook het platenlabel het licht zag.Tocado Records heeft sindsdien meer dan vijftig releases op haar naam staan. Bands die bij het label onder contract staan, zijn

Haarlem die de band zouden gaan complemente-

onverwachte hoek. Het nieuwe begin werd het

PLATENDEAL IN ZUID-AFRIKA VOOR

Lushus en The Stinksisters.

Are, is uitgekomen. De band sloot een contract met de maatschappij One Minute Trolley Dash Records CC. De Utrechtse band heeft de deal te danken aan een optreden op het Oppikoppi festival, het grootste popfestival in Zuid-Afrika. Na het concert in augustus bestond er van verschillende partijen in Zuid-Afrika interesse om de laatste cd van de band ook daar uit te brengen.

9 november, dB's Utrecht: met Elle Bandita, The Stilettos, The Suicidal Birds, Harry Merry & the Must, Lushus, Stoma en Spektr. 10 november, Worm Rotterdam: met Harry Merry & The Must, Stoma, Spektr, The Stilettos en Mindscan. Meer informatie vind je op www.tocado.com.

Het optreden van C-Mon & Kypski op Oppikoppi was mogelijk met steun van MusicXport.nl. Deze maand verschijnt er ook een groot artikel in het Zuid-Afrikaanse blad SL Magazine over de band met een sampler-cd met het nummer Chemical Mixture.


bandsevents

TALEND WANTED

interuieuj KLUGE LEUTE

met een nieuwe serie producties op de Nederlandse poppodia. SPFX - een samen-

Geen glas-leger-asbak-voller teksten

NATURAL WOMAN IN NEW YORK

Special FX gaat in maart 2008 van start

werking van het Popinstituut en de poppodia met ondersteuning van het FPPM staat garant voor een bijzondere avond.

Amsterdamse zangeres twee keer in de Apollo

Denk aan een combinatie van twee of De uoormalige medehuisbeujoners uan het Utrechtse Kluge Leute maken aanstekelij-

meerdere extreem verschillende muziek-

et is weinigen gegeven, maar zangeres Jenny Willemstiin uit Amsterdam flikte het

ke, een beetje gezellig rammelende nederbeat met sterke teksten. Hun nieuue,

stijlen, muziek & spoken word, muziek &

twee keer: optreden in het legendarische Apollo theater in New York. Ze reisde in

gelijknamige cd is net uit op het uan oorsprong elektronicaiabel Beluga Recordings.

theater, muziek & film/video/animatie,

H

juni voor het eerst af naar de Verenigde Staten door de Rotterdamse Talentnight op haar

muziek & dans. De producties moeten in

naam te schrijven.'Daardoor mocht ik optreden tijdens de maandelijkse Amateur Night

ieder geval een link hebben met popmu-

in de Apollo. Het publiek is de jury. Ze schreeuwen je na een paar seconden al weg als ze

ziek, mensen verrassen en zeker niet main-

je niks vinden. Maar ik kreeg een staande ovatie. De organisatie van het theater vroeg of

stream zijn. De poppodia bieden vanaf vol-

ik terug wilde komen om op te treden in hun televisieshow. Die is in september opgeno-

gend jaar twee keer per jaar in een vast

men. Het theater gaf voor die avond veel vrijkaartjes weg om de zaal vol te krijgen. Ik

weekend een uitgebreid SPFX programma

zong die avond NaturalWoman, maar nog voordat ik een noot gezongen had, begonnen er

aan. Het eerste weekend zal zijn van don-

een paar mensen boe te roepen. Bleek dat er veel zwarte mensen uit Harlem in de zaal

derdag 13 tot en met zondag 16 maart

zaten die een blanke zangeres blijkbaar niet zagen zitten. Ik ben toen maar gewoon gaan

2008. Er worden nog producties gezocht.

zingen en het publiek reageerde uiteindelijk enthousiast.' De show, waar miljoenen men-

Kijk voor alle informatie, voorwaarden en

sen naar kijken, komt in februari 2008 op de buis, uitgezonden door N B C . ' N e e , ik ben

inschrijving op v^ww.special-fx.nl.

nog niet benaderd door een platenmaatschappij. Maar er zaten ook geen talentscouts in de zaal. Misschien dat ze wél voor de televisie zitten. Maar ik zit hier niet op de bank met

Last Man Standing is een nieuwe freestyle

het idee dat er in Amerika ook echt wat gaat gebeuren. Momenteel schrijf ik aan mijn

battle

album dat begin 2008 moet uitkomen.' www.myspace.com/jennywillemstijn

van het Amsterdamse

podium

OneFourOne aan de Overtoom 141. Elke

(AvH)

maand nemen maximaal 16 mc's het op één avond tegen elkaar op om te zien wie er gekroond wordt tot winnaar De mc's et clubje slimmeriken bestaat uitVico

baasde me gewoon over zelfmoordaansla-

krijgen 45 seconden (16 bars) de tijd om

(zang), Martijn (gitaar en zang), Erwin

gen - die had je toen nog in die tijd... Nu is

de concurrentie uit te schakelen. Het

(orgel, drums, bas, melodica en zang), en

het schering en inslag. 6ow//figbaan is

publiek is de jury en zal na elke battle de

Pete (beats, samples, keyboard en zang).

geschreven na een avondje lekker sufge-

winnaar bekend maken die door zal gaan

H SPIKE START NIEUWE BAND 'Dit is de beste therapie'

Vico:'We hebben zeker twee jaar bij elkaar

blowd turen naar de film The Big Lebowsky.

naar de volgende ronde. Uiteindelijk blij-

gewoond in het centrum van Utrecht, vlak-

We keken altijd films bij mij.'

ven er twee finalisten over die in 2 rondes

bij de Neude, boven een shoarmaboer. Mar-

'Over het algemeen kun je zeggen dat ik

van 45 secondes strijden om de Last-Man-

pike van Zoest, tweede zanger en sologitarist van Di-rect, gaat iets voor

tijn, Erwin en ik hebben zelfs iets van tien

een hekel heb aan die treurige 'glas is half

Standing-dtel en de geldprijs van 100 euro.

zichzelf doen. Dat wil zeggen: hij heeft een kort optreden gedaan met twee

jaar op dat adres gewoond. Martijn en ik

leeg. de asbak wordt steeds voller'-teksten

De titelhouder neemt het elke maand in

mensen uit het Haagse muzikantencircuit met wie hij al jaren optrekt - drum-

waren vanaf 1992 altijd al bezig met de Klu-

van De Dijk, of die pretentieuze troep van

de finale op tegen een nieuwe uitdager

mer Kit Carrera en bassiste Janneke Nijhuis - en dat smaakte naar meer.

ge Leute; we schreven liedjes en in een

Martin Buitenhuis van Van Dik Hout. Hij

Deelnemers

Reden voor Spike om eens zijn songarchief in te duiken.'Ik heb in de afgelopen

later stadium is Erwin daarbij gekomen. Hij

kijkt er ook altijd zo enorm moeilijk bij als

opnieuw

tijd liedjes geschreven die niet echt geschikt zijn voor Di-rect, maar die ik ook

zat altijd al in garagerockbands en vond

ie het zingt; alsof hij het zelf ook niet

www.toomanymcees.nl.

weer niet op de plank wil laten liggen. Nu ik net vrijgezel ben, is dat echt de

soms tijd om met ons te oefenen. Toen

gelooft. Om over deVolumia's en Borsato's

beste therapie: keiharde 60's garagebeat muziek maken! Dit is gewoon voor de

Erwin's andere bands ophielden te bestaan,

maar te zwijgen... Hoewel die Borsato weer

lol en misschien komt er nog wel eens een optreden, maar we hebben nog niet

is-ie verder gegaan met de Leute. In 2000 of

zulke bombastische muziek maakt dat ik

het Rode Oortjes Festival 2008 geopend.

eens een bandnaam.' Spike laat zich onder meer inspireren door de A m e r i -

zo hebben we met z'n drieën een optreden

denk: vooruit, die teksten kunnen er ook

Van beginnende bands tot aanstormend

kaanse garagepunkband Dead Moon, waarvan hij het één-na-laatste concert

gegeven in de

Utrechtse zaal Kikker en

wel bij. Maar geef ons maar lekker Spinvis,

talent, iedereen is welkom. Speel je zelf in

bijwoonde in het Haagse Bazart. Zijn 'hobbyproject' zal zijn carrière bij Di-rect

daar stond Pete in het publiek. Hij woonde

vooral de eerste cd, of de sixties beatgroep

een band, ben je manager van een band, of

niet in gevaar brengen, verzekert hij.'Ik ben ook weer bezig met het schrijven

al bij ons en luisterde vaak naar onze

Het (van Ik Heb Geen Zin Om Op Te Staan),

ken je iemand die in een band speelt, kijk

van nieuwe Di-rect tracks, dus niemand hoeft bang te zijn dat Di-rect niet

oefensessies die we gewoon in de huiska-

of De Jeugd van Tegenwoordig; te gek wat

dan op v/ww.amigosdemusica.nl voor het

meer op één staat!' En aan die band heeft hij de komende maanden zijn handen

mer deden. Na dat optreden kwam hij ook

zij met taal doen.'

inschrijfformulier.

www.klugeleute.nl

Festival is al zestien jaar actief in Het

S

nog vol. Met de TMF-Awards, de jubileumconcerten met De Vrienden van

bij de Leute. En zes jaar later ligt er dus die

Amstel.een theatertour en een Nederlandstalige versie van Tommy, de rock-

plaat.'

opera van The W h o voor de boeg.'We gaan Tommy vertolken in het theater,

Een plaat met nogal opvallende teksten...

maar het wordt echt een rockopera! Full blast rock-'n'roll dus, wees niet bang!'

Van Ahmed t o t 6ow//ngboan.'Ja die teksten...

(Lilian van Dijk)

Ahmed is geschreven ruim voor 9-1 I hè? Ik hecht eraan dat even te vermelden. Ik ver-

mogen

zich elke

aanmelden

via

maand

de

site

Tot 15 december kun je je inschrijven voor

Het

Rode

Oortjes

Platformtheater te Groningen. De hoofdtekst Arjan van Sorge

prijs is twintig uur studiotijd in een professionele studio.


interuieiu

bandsevents DISCHARGER

CLAW BOYS CLAW LEEFT

KORT N I E U W S Popconcerten en dansavonden zijn in 2006 opnieuw beter bezocht, aldus cijfers van de

vals (VNPF). Het gemiddelde bezoek per

W

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festi-

rock makenl

in

•WE MOETEN WEER EEN GEHEEL WORDEN' ie dacht dat de gitaarband Claw Boys Claw dood en begraven was, heeft het mis. In het voorjaar van 2008

concert steeg afgelopen jaar met I I procent

komen de Amsterdammers met een nieuw album en er volgt

ten opzichte van 2005 en zelfs met 26 pro-

ook een clubtour. Zanger Peter te Bos licht toe.'Op 16 novem-

cent ten opzichte van 2004. • Within Temp-

ber is de eerste try-out in de kleine zaal van 013.Tot de kerst

tation heeft in het Belgische Hasselt eenTMF

doen we verschillende try-outs en dan volgt er in februari of

Award gewonnen in de categorie Best Live

maart volgend jaar een tour.' Claw Boys Claw kiest er bewust

Act International. De band kreeg meer stem-

voor om eerst in de kleinere zalen te spelen, omdat de band op

1

(-)

men dan Justin Timberlake en de Kaiser

het podium weer naar elkaar toe moet groeien.

2

(4) SEE M Y SOLUTION

Chiefs. W i t h i n Temptation mocht bij onze

'We hebben zo'n acht jaar niet met elkaar gespeeld en moet

zuiderburen ook een Platina Plaat in ont-

het zeker live weer één geheel worden. Natuurlijk ben ik een

vangst nemen voor de hoge verkoop van The

beetje zenuwachtig. Het zou niet goed zijn als ik dat niet was.

Silent Force. • Poppodium W a t e r f r o n t in

Maar we hebben er heel veel zin. Wat voor publiek er op af

Rotterdam organiseert op 25 november in

komt? Ik kan me voorstellen dat de oude fans straks voor onze

samenwerking met de Zuid-Hollandse Pop-

neus staan. Maar misschien komen er ook jonge mensen op af

unie een muzikantendag voor muzikanten

die nieuwsgierig zijn.'

van 12 tot 19 jaan Onder de noemer Making

Het is nog niet duidelijk welk label het album gaat uitbrengen.

Your Band zijn er workshops van onder

'We zijn aan het praten, maar we zijn er nog niet uit. Er is interesse, en dat is al heel mooi. Het

Puzzles Like You 3

(-)

CHAMPAGNE CHARLIE Down The Road

4

(17) O M N I A Alive!

5

(9) G E K K E C Tiramisu

6

(-)

BLACK CLOUD HALO Born Under A Bad Sign

7

(-)

WANT2SWING Blow My Mind

album heeft een dromerige sfeer gekregen, maar we doen het niet alleen maar kalmpjes aan, hoor

andere Def R Postman, Krezip, Gem en

ZEUS07

VanKatoen. Check www.makingyourband.nl.

De plaat gaat denk ik onder je huid kruipen. Niet iedereen zal het meteen snappen. Je moet hem

Het streetpunkqenre uormt in Nederland niet zn'n grote scene, maar met

• Poppodium Bibelot in Dordrecht bestaat

een paar draaibeurten geven.'

Discharger hebben lue uuei een topper binnen de landsgrenzen. Uaor de cd Bur

veertig jaar en viert dit met een concertma-

(AvH)

Hate Is Justified,

die eind uorig jaar uerscheen, kreeg de band - net als op het

8

(lO)SWAMPCHICKEN

; 9

(1) 3JS Watermensen

Chicken Madness

rathon, een slotconcert en een reünie voor

debuut uit SGGH - ujederom louende kritieken. Zanger en gitarist Tim heeft de

I 10 (-)

MIC-NIF

(ex)medewerkers. Het feestweekend is op 7,

nummers uoor de derde cd in grote lijnen al klaar. Het belooft allemaal nog iets

f

Distortion Of The Truth

8 en 9 december. Kijk voor meer info op

melodieuzer te uuorden, met meer foikinuioeden en pakkende melodieën.

11 (16) ONE IN A MILLION

www.bibelot.net • Kane heeft een nieuw platencontract getekend bij Universal Music. Medio 2008 zal het nieuwe album verschij-

Sweet Transmission

VIJF JAAR STAGEY RECORDS

nen. Een maand geleden meldde EMI Music I ong, blond en platenbaas', zo betitelde de Telegraaf

•J:

nog dat zij in onderhandeling was met de

begin 2003 Stacey Rookhuizen. Om onbekend muzikaal

Haagse band, maar die besprekingen zijn uit-

I 12 (-) t \

A V

V

ƒ e hebben er express voor gekozen om de tweede cd totaal anders te laten klinken dan de eerste. Ik wil afwisselende muziek maken en niet steeds in één stijl blijven hangen. De

13 (7) V E N U S FLYTRAP

tweede cd is heel catchy. En het is ook de bedoeling dat het blijft hangen.' Veel luisterbeurten zijn

Come With Us

daar niet voor nodig, want nummers als Our Hate Is justified. When The Wounds Are Healed en Tlie

eindelijk op niets uitgelopen.Tot nu toe ver-

talent een kans te geven, begon zij een jaar eerder, slechts

schenen de albums van Kane bij Sony BMG. •

zestien jaar jong, haar eigen platenlabel Stacey Records.

De Friese reggaeband Luie Hond houdt er na

Met de titel 'jongste platenbaas van Nederland', een Bart

tien jaar mee op. Belangrijkste reden: gebrek

Award op zak en diverse verse plannen voor de toekomst

aan geld. 'We hebben op enig moment

organiseert de jonge ondernemer vrijdag 14 december

gezegd dat we alles op alles zouden zetten

een groot feest In de Amsterdamse poptempel Paradiso:

om er van te kunnen leven, en als je dan na

Stacey Records,The 5th Anniversary

IO jaar vaststelt dat dit niet lukt, dan moet je

Stacey heeft de afgelopen jaren diverse releases op de

In zijn thuisstudio heeft Tim ondertussen tien nieuwe nummers opgenomen. 'Het zijn nog maar

stoppen', aldus zanger Joris Mous. • Nadat

markt gebracht, onder andere van Behave (Essent Award,

schetsen van hoe couplet en refrein moeten klinken. Ik heb ze met een akoestische gitaar opgeno-

eerder Don Diablo al een nummer van

finale Nationaal Songfestival 2006), 2nd Place Driver (2

men, met een klein basje op de achtergrond. Akoestisch is makkelijker opnemen en het is beter te

Public Enemy had geremixt, neemt

ook

volledige albums, Essent Award, Lowlands), Paper Moon

beluisteren omdat er niet te veel afleiding is.' Na twee cd's voor Rebellion Records heeft

dj/producer Ferry Corsten een track onder

en Good Things End (TMF Kweekvijver, 3FM Megahit,

Discharger op basis van de akoestische demo onlangs een nieuw label gevonden in Duitsland.'De

handen van de Amerikaanse rapgroep. Cor-

TMF Superclip). Tevens verscheen er onder de noemer

cd zal volgend jaar uitkomen op Bandworm. Er komen in totaal dertien nummers op en de teksten

sten heeft met persoonlijke goedkeuring van

'Dutch Delight' een drietal compilatie cd's met enkel nieuw, jong en Nederlands talent. Op deze

zullen meer 'woordenboek-Engels' zijn. Dus wat Ingewikkelder en daarom misschien iets minder

voorman Chuck D. de track Bring The Noise

verzamelaars waren naast de eerder genoemde bands namen als Charlie Dée, Skip The Rush en

catchy. Maar de melodielijnen worden nog belangrijker, je moet ze de volgende dag op je werk kun-

geremixt. • Krezip heeft sinds kort een eigen

Zober te vinden. Een aantal van deze groepen zal 14 december optreden in Paradiso.

nen fluiten. Ik wil melodieuze viking-rock maken, met veel folk erin.' De Amersfoortse band bereikt

14 (6) E-OUAD No Smoke

Rebellion Has Begun zijn er eenvoudigweg te pakkend voor 'De eerste cd was wat ruwer, maar ik wil nu echt mooie melodieën schrijven. Ik ben druk bezig met het schrijven van nummers voor de

15 (13)LISN Lisn

derde cd en ook nieuwe muziekstijlen aan het beluisteren. Wij luisteren allemaal naar andere

16 (3) H A R M JAN W I L B R I N K Zoals De Kraai Vliegt

muziek. Z o is de drummer een metalgek en luistert onze gitarist vooral naar langzame muziek. De bassist is qua muzikale achtergrond echt mijn s/dekick.We hebben nogal wat bandleden gehad, maar

17 (8)

er zitten tegenwoordig geen zwakke schakels meer in.'

is op internet te spelen. De band ziet dit als

W I N GRATIS KAARTEN

een vernieuwende manier om zichzelf te

Wil je helemaal gratis en voor niets naar Stacey Records,The 5th Anniversary? W i j geven 5 x 2

presenteren. Kijk op

kaarten weg voor deze avond in Paradiso. Wat moet je doen? Gewoon: stuur een e-mail naar

www.krezip.nl/playthisgame.

actie@npi.nl o.v.v. Stacey Uit de inzendingen trekken we de vijf winnaars.

elkaar als het gaat lopen. Wij willen laten zien dat Nederland ook internationaal kan meedoen in dit genre.'

MAASTERLIJK Hip Hop Uit Het Zuiden

18 (-) I

G R E E N APPLE HABITANT So Vanillish

19 (5)

GOSIMON Where Eagles Fly

20 (-)

STEVIE A N N Closer To The Heart

21 (-)

BONEBAG Noli Te Tangere

met zijn volgende cd wellicht de eredivisie van de Nederlandse streetpunk.'Veel bands vallen uit

game. Het spel heet de Krezip Music Box en

M E R R Y PIERCE The Warm Aquarium

22 ( 1 S ) E N G E L & DANIËL 1

Woonboot Producties 2

I 23 (-)

SOULDADA Can^ao

F 24 (-)

WALLRUS

tekst Daan de Mooy

Burn The Shivers 25 (-)

DANNY VERA Ordinary M a n

Stem op www. popinstituut.nl


• "1\ \

'iïlijn men§J^ uitgekomen

live

The

25 oktober, M e z z Breda 27 oktober, Paradiso Amsterdam 24 november, 't Beest Goes www.riplets.com

/?OC/chee\de nieuwe cd van The l^iplets. Een titel die de lading dekt. Want hoewel de punk nog altijd t e n grondslag ligt aan het nieuwe repertoif7||re, gaat de driemei• d|abaij|j er met een stevige injectie pure rock heftiger tegenaan dan ooit tegenaan. J a n n e k e R i p l e t verte

D

e derde cd van The Riplets kwam uit op het U Sonic

Dorst, alias Ryan Riot (ex-Bad Candy en ook

beeld. Janneke: 'Ik kende haar al een tijdje. Tijdens een

gedoodverfde opvolgster. Probleem was

label van Sonic RendezVous en beleefde zijn premiè-

bekend van haar solo-act Ella Bandita) te horen

Riplets-concert in de 013 zag ik haar springen in het

dat zij in die periode in Bad Candy speel-

re in Waterfront op I september ten overstaan van

is.'Allison, onze vorige gitariste, ging emigreren

publiek en alle teksten mee blèren. Na afloop heb ik met

de en contractueel aan die groep vasaat.

250 bezoekers. Vrolijkheid, energie en passie straalden van de

naar Amerika', vertelt frontvrouw Janneke. 'Ze

haar gepraat. Ze had een tapeje bij zich met muziek van

'We zijn al eens samen muziek gaan

gezichten van de drie meiden. Het publiek stond vanaf het eer-

is half Amerikaans en heeft er veel familie

allerlei bands.Voor mijn radioshow.want ik deed toen een

maken en hadden haar gevraagd of ze

ste nummer al mee te dansen en, bij de nummers die al langer

wonen. Ze komt ook niet meer terug. Het

programma voor de VPRO 3voor 12 internetradio. We

niet

bij

ons

wilde

komen

spelen.'

op het repertoire staan, uit volle borst mee te zingen.

bevalt haar daar goed.' In de periode rondom

hadden direct een klik; allebei muziekfreaks.'

Uiteindelijk kon ze toch de gewenste

Rock is de eerste cd waarop de nieuwe gitariste Ryanne van

Allisons vertrek (in 2005) was Ryanne al in

Toen Allison naar de VS vertrok, was Ryanne dus de

overstap maken. 'Met de komst van 13


Battle Of The Sexes

Ryanne viel het laatste puzzelstukje op zijn plaats', aldus. 'Het was een heel natuurlijke overgang. Valesca en ik wilden al een tijdje

Onder de' ncïmer Battle Of The Sexes gaan The Riplets in de laatste helft van december hun krachten

harder gaan rocken. Met Ryanne kon dat. Zij

meten met drie collega-bands: de Heideroosjes, Malle Pietje and the Bimbos en Jeremy's. De vier bands doen

was de goede keuze op het goede moment.'

een aantal optredens in België en Nederland om aandacht te vragen voor het werk van Youth Incenti ives, een Nederlandse organisatie die zich wereldwijd sterk maakt voor (seksuele) gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. De Heideroosjes heeft in samenwerking met Youth Incentives een eigen condoomlijn ont-

Janneke is heel blij met de huidige bezetting: 'Het is voor mij de perfecte band. Dit is waar ik ooit van droomde: een trio dat staat

worpen die tijdens Lowlands werd gepresenteerd. De tienduizend condooms werden tijdens het festival uit-

als een huis.' The Riplets heeft het in het

gedeeld om de Battle OfThe Sexes onder de aandacht te brengen. In de aanloop naar de tour worden ook

verleden twee keer geprobeerd met een

nog eens vijfduizend cd's weggegeven via platenwinkels en bij concerten. Van elke band staat er een aantal

toetsenvrouw. Dat beviel uiteindelijk niet

nummers op. Battle OfThe Sexes is te zien in Het Minderbroedercomplex in Mechelen (19-12), Het Paard

zo, al staan op Rock toch weer wat toetsen-

in Den Haag (20-12), Tivoli Utrecht (21-12), Oosterpoort Groningen (22-12), 013 Tilburg (27-12) en

partijen. 'Dat is waan maar die zijn niet

Patronaat Haarlem (28-12).

essentieel voor de live-optredens', verzekert de zangeres/bassiste. 'Wij zijn niet van de sampletjes. Het moet zo basic mogelijk

^

blijven. Dat past bij de band. Hoe minder gekunsteld, hoe beter.'

Heerlijk nummer

Hij liet ons vrij, maar als hij iets niet goed vond,

nog steeds niet.' Ryanne nam de klus op zich..'Ze zei:

zei hij het wel. We waren er nu ook klaar voor

ik ga er wel eens even aan zitten en maakte een riffje.

om de cd samen met hem te produceren.'

Het eerste album van The Riplets heeft ook

Moet je nagaan. Dat refreintje bestond al anderhalf jaar en één maand voor de opnames van Rock was

het woord rock in de titel staan: Rock 'n Roll

Idolen

Beat, uit 2002. Hij stamt uit de meest punky

We komen te spreken over muzikale helden.

periode van The Riplets. De tweede cd, Love

Alle drie hebben ze hun eigen favorieten.

het nummer pas af En toen is het ook nog de single geworden!'

Special Delivery Boy (2004), gaat wat meer

Ryanne heeft Nirvana bovenaan haar lijstje

Balans

richting pop, met als meest extreme uit-

staan.Voor haar de reden om gitaar te gaan spe-

Janneke is tevreden met de totale cd.'Hij is te gek. Ik

stapje in die richting een cover van het lied-

len. Drumster Valesca Riplet noemt Danko

vind Rock een supergoede plaat en dat heb ik over

je Hey Mickey (eigenlijk Nicky) van het

Jones als de ultieme rockartiest. En Janneke

de tweede cd nooit geroepen. Ik zet hem zelf voor

bekende

en

heeft ook haar eigen idool.'Ik ben meer fan van

mijn plezier op.' Ze realiseert zich dat mensen je niet

Chapman uit de jaren zeventig. Het nummer

Iggy Pop.' Toch laat The Riplets zich niet beïn-

alleen moeten horen, maar ook moeten willen zien.

- ook als single uitgebracht - heeft nog altijd

vloeden door een van die grote voorbeelden.

Elk weekend door het land touren is echter niet

een vaste plek op de setlist. 'De beste

Liever vaart de groep een eigen koers.'Van alle

meer haalbaar Ryanne heeft haar soloproject Elle

componistenduo

Chinn

ouwetjes moet je in je set houden', ver-

bands die we gaaf vinden, is er geen enkele

Bandita,Valesca combineert de band met een druk-

klaart Janneke. 'Het publiek vindt het een

waarvan we zeggen: we willen het precies zó

ke baan en Janneke moet haar tijd zelfs in drieën zien

heerlijk nummer. Hey Mickey vind ik het

doen. Gelukkig maar Hoe dichter je bij jezelf

te splitsen.'Ik heb niet alleen een baan, maar ook een

ultieme poppy nummer de beste cheerlea-

blijft, hoe vetter het wordt. Je moet gewoon

zoon van twee jaar Max. We moeten dus de balans

ding song die ooit is geschreven.'

samen muziek maken en kijken wat eruit komt.

zoeken tussen privé-leven, werk en andere projec-

De punk is in de loop der jaren misschien

Het is de kunst om zo min mogelijk in hokjes te

ten.' Daarom hebben de meiden gekozen om één

wat

weekend per twee weken op te treden. 'We staan

volgens

gaan zitten. Bij het tweede album waren we nog

Janneke zeker niet verdwenen uit het nieu-

minder

geworden,

maar

op zoek naar onze eigen sound. Met Rock

tot het eind van het jaar helemaal volgeboekt', meldt

we repertoire.'Die basis zit er nog gewoon

wisten we precies hoe we wilden klinken.'

Janneke blij.'En daarna zien we wel weer.' De eerste

in.We hebben ook nog steeds een punkat-

Elk nummer op de nieuwe cd heeft zijn eigen

shows zitten erop.'Het gaat super De meeste nieu-

titude: we doen waar we zin in hebben. Dat

ontstaansgeschiedenis, vertelt Janneke. 'Het is

we nummers stonden al een tijdje op de setlist, maar

is mijn opvatting van punk. Dat het album

altijd een product van ons allemaal. Soms ont-

er staan er vier op de plaat die we nog niet eerder

Rock heet, komt meer omdat iemand een

staat er eentje als we jammen in de oefenruim-

hadden gedaan. Het was heel speciaal om ze tijdens

keer zei: jullie roepen bij elk nun\mer Rock!

te. Of Ryanne of ik hebben er thuis al één zo

de cd-presentatie voor het eerst live te spelen.'

We gebruiken dat woord ook veel in onze

goed als af geschreven. De rest doen we dan

Janneke is overtuigd van de kwaliteit van het nieuwe

teksten. De rockinvloeden zijn een volgen-

met zijn drieën.' Achter de nieuwe single After

materiaal. De reacties van het publiek tijdens de cd-

de fase in onze ontwikkeling als band. Je

Bght (The Boy Can't Dance) zit een bijzonder

presentatie en de shows daarna ondersteunen haar

kunt het zien als een laag die over de punk

verhaal. Janneke: 'Dat gaat over iets wat ik heb

vertrouwen. Rock'n Roll Highschool doet de boe-

heen is gelegd.'

meegemaakt. Het refrein - The minute I saw you

kingen. Denkt Janneke al aan Noorderslag! 'Dat

Werden de eerste twee cd's geproduceerd

dancing on the dance floor I knew: the boy can't

komt later Ik ben er nog niet zo mee bezig. Ik ben

door het duo Perry Leenhouts en Vincent

dance - had ik al geschreven. Ik had het een jaar

nog helemaal vervuld van blijdschap vanwege de cd.

Koreman van The Travoltas, deze keer heb-

op de plank laten liggen, omdat ik het niet goed

Mijn wens is uitgekomen: een gave plaat maken en

ben de meiden de productie zelf gedaan,

genoeg vond om op de cd te zetten. Op een

leuke shows spelen.'

samen met engineer Jacques de Waard. Het

gegeven moment maakte ik nog iets mee met

album is opgenomen in Waterfront.'Jacques

die jongen.Toen hebben we de tekst afgeschre-

is van de stonerrock en de vette rockbands.

ven. Maar de muziek voor de coupletten was er

tekst Lilian van Dijk foto's Dimitri Hakke

'We moeten de balans zoeken tussen pn'vé-leven, werk en andere projecten' 14

ADRESSEN & LINKS CONTRACTEN BELASTINGEN BOEKEN EN PROMOTEN EIGEN BEHEER RELEASE EN NOG VEEL MEER


The Opposites zijn i/oliuassen geuuorden. Stond hun debuutalbum De Fik Er In i/ooral in het teken i/an tegen alles en ledereen aan schoppen en luegkomen uit de NoordHollandse polder, ten tijde uan opuolger Begin 80 ujonen llJlllv en Big E In de hoofdstad Amsterdam en rappen ze oi/er serieuzere ondertuerpen. 'lUe zijn als a r t i e s t stukken i/erder.'

De track Van De Top Naar De Underground is volgens Big 2 ook een persoonlijk num-

4

mer, maar gaat meer over een agressief

leven in de Big City bevalt goed.We kwa-

onderwerp.'Mensen willen je altijd in een

men van een dorp, waar je na tien uur niet

hoekje duwen. Dat ze je aan de kant schui-

meer weg kon omdat er gewoon geen bus

I n dit album zit meer inhoud dan in de vorige. Bij De Fik

ven en kritiek hebben. Dit nummer is een

meer ging. Nu in Amsterdam is er altijd wel

I £r In was het vooral schreeuwen en wilden we weg uit

manier van ons om terug te brullen. Je

wat te doen. En voor de muziek is het een

het dorp.Toen was het knallen en laten zien hoe goed je

schrijft het in eerste instantie voor jezelf.

inspirerende omgeving.'

bent. Bij de nieuwe cd gaan de nummers dieper', vertelt

Maar als het dan later een goed nummer is

producer Twan van Steenhoven aka Big2, die samen met

geworden, dan komt het zeker op het

rapperWillem'Willy' de Bruin The Opposites vormt.'Het

album.'

Sinds The Opposites hun zaakjes goed

plaatje klopt nu aan alle kanten. We zijn muzikaal veel

Volgens Willy hadden ze bij het schrijven

geregeld hebben bij het label Top N o t c h ,

verder dan bij ons debuut.Alles is een stapje hoger.'

van die protestsong even genoeg van 'het

kunnen de twee hiphoppers rondkomen

Volgens rapper Willy hebben The Opposites van Begin 20

wereldje' van de Nederlandse hiphop.

van de m u z i e k . W i l l y i ' l n het begin hadden

veel meer werk gemaakt.'Dit is echt een volledig album.

'Mensen waren in die tijd veel te veel bezig

we minder te verliezen. O o k nu ben ik geen

De beats zijn meer uitgedacht en ook de teksten zijn

om alles en iedereen in kampen te verde-

diploma rijker en ben ik gediplomeerd vak-

meer af. Qua inhoud en flow ben ik veel verder.We zijn als

len. Aan de ene kant de Lange Frans en

kenvuller Maar we genieten er van zo lang

artiest stukken verder Het album is een beetje de next

Baas B-posse en aan de andere kant het

het goed gaat. We surfen mee op de

level van de hiphop geworden. Het is voor het eerst dat ik

Opgezwolle-kamp. De track gaat er ook

hiphopgolf. We zijn als Nederlandstalige

Genieten

'flmsterdam is uoor de muziek een inspirerende omgei/ing'

'€

teksten schrijf waarin ik me helemaal heb kunnen uiten.

over dat de mensen niet zo veel moeten

hiphoppers precies op het juiste moment

In het begin was dat moeilijker.'

zeiken over alles buiten de muziek.Wij wil-

ingestapt.'

len ons alleen maar met de muziek bezig

In de toekomst willen beide hiphoppers

houden.'

nog een eigen soloalbum opnemen of met

Ouder

andere artiesten samenwerken. Om daarna

Naast de muziek en de flows zijn de onderwerpen die op

#

]

sites

'UIG zijn geen tieners

weer met een nieuw Opposites album te

Begin 20 aan de orde komen ook een stuk volwassener

Vrienden

geworden, vindt W i l l y . ' N a t u u r l i j k zijn we geen tieners

The Opposites konden er bij hun nieuwe

komen. Big 2:'Over tien jaar wil ik in ieder

meer en zijn we als hiphoppers ook meer volwassen

album

geval nog met muziek bezig zijn. Nu verdie-

geworden. Je maakt gewoon je nummers en die groeien

samenwerkingen aan te gaan.'De samen-

nen we niet genoeg voor security, maar

met je mee. Dat gaat heus niet zo bewust. Het is meer de

werking met Kempi is gelopen via Top

worden we wel overal op straat herkend. Ik

omgeving om je heen die verandert. Je vrienden worden

N o t c h , maar alle andere mensen die een

weet niet of ik dat lang ga volhouden. Mis-

ook ouder Ze gaan het huis uit, krijgen kinderen, dat

bijdrage geleverd hebben, maken deel uit

schien wil ik later iets meer achter de

soort dingen.'

van onze vriendenkring. Z o kennen we

schermen actief w o r d e n . De tijd zal het

Eén van de volwassen onderwerpen waar Willy op Begin

Willy Wartaal en Dio alweer een tijdje. Je

leren.'

niet

omheen

om

productieve

20 over rapt, gaat over een afgebroken zwangerschap in

komt elkaar tegen op feestjes en dingen

het nummer Deze Is Voor Mij (featuring EliZe).'lk rap daar

van het label. Met de meeste van die men-

over hoe het is gelopen. Het is moeilijk om er over te

sen zijn we samen de studio in geweest.'

praten, dus dan schrijf je er een nummer over Het is ach-

Veel van de huidige hiphopvrienden van de

tekstjasper Schoon

teraf wel goed dat ik het gedaan heb. Maar ik praat er

Opposites wonen in Amsterdam. Een plek

live

niet graag over Ik heb het mijn ouders niet verteld, maar

waar de twee Noord-Hollanders sinds

10 november, Het Bolwerl^ Sneek

heb het van me af kunnen schrijven. Eigenlijk een stukje

kort ook w o r t e l hebben geschoten. Big 2:

17 november, Fun Factory Berlikum

therapie.'

'We zijn Amsterdammers geworden. Het

www.theopposites.nl 17


i

Ook de Heideroosjes zijn mateloos populair in der Heimat. Ze stonden al vaker op Popkomm en dat heeft ze een trouw publiek opgeleverd.

'SSöSJ*

an 13 t o t ei september lyond in Berlijn de Popkomm plaats, een uan de grootste shomcase festiuals in Europa. Ook dit jaar tuaren de Nederlanders

,jÉg,,Groningers van e ^ijn, zo tekeer gaan ze als je ze op een podium zet. Wat een beesten! Wat een show! Ga dat zien, ga dat zien!

Iiprf:|

I

I

Mr. Wix laSMTimKTIi'êt^lWS! Wat een fmu voetjes van de vloer, h«djes in de itSit. Sinden, S^ttie B, Pilooski en een vleugjvrock-'n-roll komen a^faSgÊÊm& Iji^Hemaal uit volle borst: G... L... O... R... liiiiiaaZA

Frau flntJË i/oorbij

I

Nog een Subbacultcha! hoogtepunt: bij Marg en Rutger van About spatten de vonken eraf. Wilde publieksparticipatie wordt niet geschuwd. Met hi witte pakjes en energieke show pSkken de apataemaal in.

Peter Pan Speedrock laat geen spaan heel van die Duitse punkers. Maar waar is Dikke Dennis eigenlijk?

'mm Deze mijnheer komt volgens het programmaboekje uit de US of A. Volgens ons is dit gewoon^emon • Stotijn uit Rotjeknor. Alho(^ *""'" als zijn alter ego Postmen' Anonymous Mis absoluut internationale allure heeft. _

mmm Voor een portie onvervalste snixtles sixtiesmuziek met een snik, zoals ze het zelf ooit eens prachtig omschreven - moet je bij de mannen van Check i-? zijn

ïi^m E«lï,.

JÜ^C

i l Nederlandse ost 'Come to Daddy' van Bellen"laat in de Maria Am Ostbahnhof zien waarom er maar

fmmmm

M

Ringol Ras Berliner Richard gezellig langs.

bunker Maria Am Ostbahnhof, de mannen van Adept gaan overal los!

m ook n{

W"

1i J

^

Ar\nni Kijk eens wie we daar hebben. Buiten het Popkomm programma maar in een stampvolle Cookies stonden de David Gilmour Girls op een avond van hun Zwitserse label Relish.


god athers

Ze hebben in Nederland aan de wieg gestaan van een muziekstijl, liepen voorop en hebben onmiskenbaar hun stempel gedrukt op de Nederpop. In deze serie dit keer aandacht voor Armand, godfather van het P R O T E S T L I E D . Al vanaf de jaren zestig trekt hij muzikaal ten strijde.

Armand

X

\

WgWWUII n het midden van de jaren zestig verbaast Armand (10 april 1946) vriend en vijand. Allereerst is daar bronnen, mensen als Woody Guthrie. Toen bieek dat Dylan helemaal niet zo origineel was. De protestsong leeft nog steeds. Het zijn nu niet de singer-songwriters, maar de rappers

die stem. 'Een stem waarvan zangpedagogen nachtmerries kregen', staat er jaren later op de achterkant

gebruikte hem gewoon, commercieel gezien', zegt

van een hoes van een van de vele verzamelplaten die

Armand nu.'Ik verbaasde mij over Hoes. In zijn boe-

van Armand zijn uitgebracht. Daarnaast zijn er die tek-

kenkast stonden werken van Camus en Sartre.' Naast

sten. In het midden van de jaren zestig kan er nog niet

het maken van platen levert Armand ook nog een bij-

zoveel.Tegen heilige huisjes aantrappen, is er al hele-

drage aan de inrichting van de studio's van Hoes.'Ik

maal niet bij. Herman van Loenhout, zoals Armand in

wilde een extra ventilator. Iedereen zat namelijk te

het dagelijkse leven heet, heeft er schijt aan. Dat maakt

blowen tijdens de opnamen.Toen heb ik ook maar om

hem geliefd en gehaat. Nog steeds. Ben tk Te Min is zijn

feestverlichting gevraagd. Dan is het net alsof je op

meest bekende nummer Het lied is eigenlijk de ach-

een podium staat te spelen.'

terkant van de single Een Van Hen èen /k. Armand schrijft het in een poep en een scheet nadat een ander

Reclame

nummer is afgekeurd.'Niet slecht, voor een B-kant',

Zelfs in de jaren tachtig weet Armand nog voor een

zijn de legendarische woorden van Gerrit den Braber,

rel te zorgen. Een protestlied wordt geboycot vanwe-

destijds werkzaam bij Phonogram.

ge sluikreclame. Het deert de zanger niets. O o k op zijn pas verschenen nieuwe plaat neemt hij geen blad

Cornells Vreeswijk

Pascal Griffioen (DefP.)

rapt. Altijd kritische volger van de '".happij.

:ljn debuut Nederlands Grootste

Nachtmerrie

veel

stof

BELANGRIJKE ALBUI Bóüdéwijn de '^^^^^^Êpt De Overlevenden ( l ^ f ^ l ^ ^ B Jaap Fischer - AÜes Van... Jaap Fischer (compilatie. 1972) Osdorp Posse - Osdorp Stijl (1992) 20

Affaire

voor de mond.'Ik doe geen concessies. Boudewijn de

Dingen anders doen dan anderen;Armand denkt daar

G r o o t zegt nu: ik ben een liedjeszanger. Dat kan niet.

niet over na. Hij doet het gewoon. Aan de ene kant

Hij is nog steeds de zanger van Meneer de President.'

legt die houding hem geen windeieren, maar aan de

Dat Armand nog steeds gelooft in de zaken waar hij in

andere kant komt hij steeds in de problemen. Dat

de jaren zestig voor stond, hebben ook zijn fans

begint al ten tijde van zijn eerste plaat in 1967. Een lied

ondervonden. De hippies van toen hebben meer dan

over de zogeheten roetkapaffaire wordt door Phono-

eens van onderuit de zak gekregen.'Ik laat mij niet

gram van de plaat gehaald. Bij de affaire rond een stu-

claimen door mijn generatie', zegt Armand. Hij vindt

dentenvereniging zijn kinderen van vooraanstaande

het tegenwoordig veel belangrijker dat jonge mensen

ouders betrokken en het sublabel van Philips wil nie-

dingen uit zijn liedjes oppikken.'Mijn nummers zijn nu

mand voor het hoofd stoten. Daarom kunnen liedjes

nog steeds actueel', zegt hij over het feit dat er nog

over drugs ook niet, laat staan vloeken. De directeur

steeds nieuwe fans bijkomen. Zijn nieuwe plaat is

van Phonogram legt het de zanger uit:'die platen zijn

gedeeltelijk ook voor die fans gemaakt. Het is een

bijzaak. Philips moet het van stofzuigers hebben. Maar

tripelpee, drie elpees in een zelfontworpen klaphoes.

die kopen de mensen niet meer als op onze platen

De toon is in al die jaren niet veel veranderd.'Muziek

wordt gevloekt.'

is een veel te belangrijk medium om te gebruiken voor

De liefde tussen Phonogram en Armand is snel oven

zaken als ik hou van jou.'

De zanger klopt bij Johnny Hoes aan, de koning van

tekst Di-Lan Sun

het levenslied. Weer een daad die niemand begrijpt.'Ik

foto Alex de Groot

Mij n nummers

\ \


studio heeft hij alle partijen twee keer ingespeeld, dat wel. Maar in de studio moet dat kunnen, vinden wij. Een studio biedt andere mogelijkheden dan een podium en die mogelijkheden moet je benutten. Een plaat is geen optreden. Live inspelen in de studio is heel erg leuk, maar het zou zonde zijn van de liedjes om er niet wat meer mee te doen.Wij beschouwen de studio als een instrument. En wat een bassist betreft, we sluiten niet uit dat er ooit eentje in de band komt. In onze favoriete platenzaak in Zwolle heeft wel eens iemand een bandje afgegeven waarop hij onze eerste elpee van een basgitaar had voorzien. Dat was erg grappig, leuk voor later! Maar het was veel te jazzy, de nummers waren totaal veranderd. Nee, we zijn wel tevreden zo.'

Rukgordijntjes De werkwijze in de Utrechtse Black Box studio is volgens de heren meteen de meerwaarde van de nieuwe plaat, waarbij het als een voordeel kan worden gezien dat twee gitaren natuurlijk meer herrie produceren dan één. Als je door de gebundelde energie van drums, snaren en stembanden heen luistert, hoor je mierzoete koortjes en subarrangementen die je even versteld doen staan. Een logische vraag lijkt dan waarom ze niet eens gas terugnemen en een mooi countryliedje opnemen. 'Niet met The Stilettos!', luidt het logische antwoord. 'Wij hebben geen verwachtingen en geen pretenties, daarom zijn we ook zo goed en worden we op de meest maffe plaatsen gevraagd om te spelen, haha', legt Armand uit. 'We hebben gespeeld in een seksclub in Stuttgart, op een podium van plexiglas met danspalen en rukgordijntjes eromheen, ik werd er zelfs in een hokje getrokken! In Zaandam speelden we in een

tsen'

motorclub waar ze elkaar en de band met sinaasappelkanonnen te lijf gingen. Toen de sinaasappels op waren, kregen we bevroren gehaktballen voor onze kaken.' Barry:'Dat bereik je niet als je mooie countryliedjes tussendoor speelt. Morgen gaan we voor het eerst in de negen jaar van ons bestaan een zanginstallatie kopen voor in de oefenruimte, zodat Armand zichzelf eens kan horen, begrijp je?'

D T h e S t i l e t t o s horen al jaren tot het

rummer Barry's flat aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht ademt 1

en zelfs cd's. Ook slingeren er een paar banjo's rond. Een zwoel coun-

St/mu/usb/ockboxresponse is door het Rotterdamse label Tocado op

trydeuntje vult de ruimte als ik binnenkom. Uuuh, country? 'Wij luisteren naar z o l

cd uitgebracht en door een Zwolse platenzaak op elpee. De band

ongeveer alles', grijnst Barry, en hij verwisselt de plaat voor een krassende blues-

heeft de productiekosten zelf betaald en heeft de labels voorna-

legende uit de jaren twintig.'Moet je horen, dat is toch prachtig!', zegt hij terwijl

melijk voor de distributie en publiciteit. Een prima deal, vinden ze

hij alweer een plaat van evergreenverkrachter King Uszniewicz voor mijn neus

zelf Barry: 'Al het materiaal is van ons, dus we hoeven niet voor

houdt. Het verklaart wellicht de veelzijdigheid aan melodieën en ritmes die The

acht euro per stuk cd's en platen bij het label te kopen en ik kan er

puikje van de nationale garagetrots. Deze

Stilettos in hun repertoire weten te stoppen, want het drietal lukt het om met

zo twintig weggeven als ik dat wil. Dat is ideaal. Tocado doet het

alleen drums, zang en hier en daar een mondharmonica een hoge harmonieuze

geweldig, die stuurt die krengen de hele fucking wereld over. De

zomer kwam hun derde 'volwaardige' album

en melodieuze standaard te halen. Prima liedjes dus, met kop en staart. En dat

elpee is al voor een groot deel door de eerste oplage heen. Die

ondanks de schijnbaar ongenuanceerde herrie die ze produceren. Barry en broer

elpee, de hoes, is ook een echt kunstwerk geworden. Getekend

en zanger Armand grijpen mijn complimenten voor de nieuwe plaat aan om de

door mijn ex, echt heel mooi. Als mensen me vragen om er mijn

Stimulusblackboxresponse

uit, uiteraard op

niet aanwezige gitarist Henk-Jan een paar veren in zijn reet te steken.

sprong Overijsselse trio doet vele tientallen optredens per jaar onder de meest verrassende omstandigheden. 'Wij snappen heel goed waarom we niet voor Lowlands gevraagd worden!'

handtekening op te zetten, doe Ik dat ook echt niet!' Armand: 'En onze boekingsmannen van Sedate doen de rest. We

vinyl maar ook gewoon op cd. Het van oorBassist Armand: 'De liedjes maken we samen uit ideetjes die tijdens het spelen naar voren komen. Barry schrijft de teksten erbij. Zo gaan we te werk. Een bassist hebben we nooit gehad, wel een tweede gitarist, helemaal in het begin, maar toen die vertrok, had niemand het idee dat er daardoor iets ontbrak in onze muziek. Dus

krijgen prima shows van ze en door hun contacten in de rest van Europa draaien ze hun hand niet om voor een tour van een paar weken, allemaal in gerenommeerde zalen met voldoende publiek en voor goede gages. Het zijn slimme en aardige jongens, da's een goede combinatie van eigenschappen!'

zijn we geen nieuwe gaan zoeken. Henk-Jan heeft een allesomvattende stijl ont-

Barry: 'Touren is nog steeds te gek, dat doen we elk jaar een paar

wikkeld. Met een telecaster en een Fender Twin speelt hij alles met zijn gitaar in

weken.Voor de rest zijn we weekend warriors, en voor duizend euro

een open E gestemd en weet hij daar op zo'n ingenieuze manier noten bij te pak-

spelen we ook doordeweeks!'

ken dat mensen zweren dat ze twee gitaren horen.' Barry: 'En alles in Keith Richard-stijl natuurlijk, dat is zijn grote voorbeeld. In de

22

Kunstwerk

muziek: overal staan dozen met obscure singletjes, rekken met elpees |

tekst Roland Wetzels foto Anna van Kooij


n de eerste helft van de jaren negentig behoorde Pesti-

maar C-187 heeft niets met die band te

akkoorden vastzitten zoals in de death meta

lence t o t de top van de Nederlandse metal. De band

maken en het is al ruim dertien jaar geleden

vaak het geval is. Ik wil vooruit. Je w i l t toch

bouwde een goede naam op als technische death metal-

dat ik dat kunstje deed. In de tussenliggende

ook wat van je instrument leren.Voor C-187

band en tourde internationaal met de groten der aarde. In

jaren heb ik nauwelijks naar metal geluisterd

gebruik ik veel jazzakkoorden, maar met vee

1993 viel Pestilence uit elkaar en verdween mastermind,

en ook lange tijd geen gitaar gespeeld. Ik heb

overdrive. Ik ben er zelf heel tevreden over

gitarist en drijvende kracht Patrick Mameli uit de metal-

me veel verdiept in gitaartheorie en met tus-

en had de grootste moeite om alles in t«

scene.Vorig jaar echter werd bekend dat hij met een nieu-

senpozen van steeds een paar maanden de

spelen. Dat houdt het interessant.'

we band werkte aan een eerste cd, getiteld Co///s/on. C-

gitaar gepakt. H e t was vooral nadat ik Alan

Hoewel C-187 eigenlijk alleen een project i

187, zoals de band heet, is een internationaal gezelschap

Holdsworth (Britse gitaarvirtuoos, red.) had

('een langdurig project', verduidelijkt Mame

met muzikale achtergronden in onder meer Death, Cynic

gehoord dat ik bij mezelf zei: wauw, op dat

li), volgt volgend jaar februari een uitgebrei

en natuurlijk Pestilence.

niveau zit ik nog niet. Dat was één van de rede-

de t o u r om de Co///s/on-cd te p r o m o t e n

I

'Ik ben verrast door de recensies', begint Patrick Mameli

nen om mij meer bezig te houden met de

Drummer Sean Reinert, bassistTony Cho)

theoretische kant van het gitaarspelen.'

en zanger Tony Jelencovich hebben allen noj hun andere bands en carrières, dus C-18'

nog voordat de eerste vraag gesteld is.'Ze zijn zwart/wit, mensen vinden het goed of ze vinden het niet goed. Maar

Jazzakkoorden

optredens zullen in zekere zin beperkt blij

wat je leest, is eigenlijk alleen maar de smaak van iemand,

Met de hernieuwde kennis op het t h e o r e t i -

ven.'Dan blijft het speciaal', licht Patrick toe

en soms w o r d t je cd dan afgekraakt. Om een cd goed te

sche vlak zou je verwachten dat de nummers

Ondanks of misschien dankzij de allstar

kunnen recenseren, moet je weten hoe muziek in elkaar

van C-187 zijn gearrangeerd rond technische

bezetting zijn de verwachtingen realistisch

zit, hoe het tot stand komt, verstand hebben van muziek-

hoogstandjes, maar dat is niet per se het

Mameli streeft er niet naar om de wereld t

theorie.Voor de meeste recensenten lijkt het nu vaak een

geval.'Ik wilde echte songs hebben en geen

veroveren.'Ik vind het al prachtig dat ik kaï

persoonlijke kwestie. Maar goed, ik stel dan maar de

twaalf riffs achter elkaar zetten waar je geen

samenwerken met zulke goeie muzikanter

vraag; ben ik er zelf blij mee?'

touw meer aan kan vastknopen.Voor mij was

En als er interesse voor blijkt te zijn, dan w

Ondanks dat Patrick deze vraag bevestigend kan beant-

het belangrijker om veel meer groove in de

ik natuurlijk best een tweede cd met he

woorden, klinkt hij nog enigszins onzeker over het debuut

songs te hebben en te projecteren wat ik

opnemen.'

van C-187. Ook het feit dat nog voor de release een ille-

momenteel interessant vind.Toen Korn een

gale kopie op internet was te vinden en dat sommigen

aantal jaar geleden groot werd, dacht ik: door

een vervolg op Pestilence verwachtten, zit hem niet lek-

zit wel wat in, het is groovy en toch heavy. Ik wil-

ker.'De link met Pestilence blijft natuurlijk altijd bestaan.

de niet meer aan bepaalde tempo's, ritmes en

www.c-l87.com

wee jaar geleden meldde Neerlands death metal-

had dat hij ze beter zou kunnen spelen',

nog intensief beziggehouden met death metal.

trots Gorefest zich na jaren weer aan het muziek-

vertelt Jan Chris.

'Behalve onze drummer Ed deed niemand van

front met de cd La Muerte.Vergeleken met hun laatste

In plaats van met z'n allen te repeteren in

ons nog veel in de metal. Boudewijn speelde

werk uit de jaren negentig kwam de band onverwacht

de oefenruimte stuurden de bandleden de

vooral klassieke gitaar Frank Harthoorn - onze

hard terug, maar ondergetekende was nog niet hele-

demo-opnamen over en w e e r De daad-

andere gitarist - zat in een Hükser Du/Foo

maal overtuigd.

werkelijke cd-opnamen vonden plaats in

Fighters-achtige band. Ikzelf was bezig met een

G r o o t was dan ook de verrassing toen in augustus

Rotterdam en Denemarken.'Tue Madsen,

soort bastaardversie van Depêche Mode en Joy

opvolger R/se To Ruin verscheen. De rauwheid en het

de Deense producer, wilde ons heel graag

Division, genaamd Cold Pop C u l t u r e . Tijdens

hoorbare enthousiasme waarmee de nummers zijn

opnemen, maar dat kwam qua tijd niet uit.

optredens kwam ik er toen wel achter hoe gaaf

ingespeeld, maken van deze cd één van de beste Gore-

Hij is daarom naar Rotterdam gekomen,

het eigenlijk is om metal te spelen. De mensen

fest-albums.'Vergeet niet dat we ten tijde van La Muer-

heeft de microfoons en het geluid neerge-

vroegen zich wel eens af waar ik mee bezig was,

te zes jaar niet bij elkaar waren geweest. Dat scheelt

zet, waarna we de cd zonder hem hebben

maar Cold Pop Culture heeft mij toch gered

ook', verklaart bassist en zanger Jan Chris de Koeijer

opgenomen. Ik ben later naar zijn studio in

voor de metal. Nu is de band weer een hobby,

het alles verpletterende R/se To Ruin.

Denemarken gegaan voor de zangpartijen.

maar eind jaren negentig was dat niet meer zo.

Tue heeft uiteindelijk ook de plaat gemixt.

Ik was de passie kwijtgeraakt en zag het als een

Toch is het opvallend hoe de recente cd van Gorefest

Vooral het drumgeluld is er goed uitgeko-

baan. Het was persoonlijk en muzikaal gezien

tot stand is gekomen. De band heeft hoegenaamd van

men. De mix klinkt erg analoog, maar

'op', en daarom was het ook niet zo moeilijk

tevoren geen noot in de oefenruimte ingestudeerd,

eigenlijk is de plaat zo digitaal als het maar

om de stekker eruit te trekken.Toen we enkele

maar in tegenstelling t o t zijn voorganger waren alle

zijn kan. Het is Pro-tools van voor naar

jaren geleden opnieuw begonnen was het weer

nummers wel helemaal klaar'Voor La Muerte hadden

achter.'

for the right reasons'

T

we ongeveer de helft in de oefenruimte geschreven. Voor de andere helft bestonden de nummers uit een

Passie

ruw skelet.We hebben veel in de studio moeten afma-

Met R/se To Ruin h o o r t Gorefest weer t o t

ken.' Dat dit wel eens ten koste ging aan de sfeer van

de top van de Europese death metal-scene.

de muziek, is iets wat de vier muzikanten deze keer

Ten tijde van de laatste cd voordat de band

hebben proberen te vermijden.'De nieuwe cd klinkt

in 1998 uit elkaar ging (Chapter 13). was

beter omdat alle nummers al klaar waren toen we stu-

het viertal eigenlijk al afgeschreven d o o r

dio ingingen. Maar we hebben er op gelet RiseTo Ruin

de liefhebbers van extreme metal. De

niet dood te spelen tijdens het opnemen. Er zijn heel

voorliefde voor hardrock en classic rock

veel eerste takes gebruikt en sommige solo's zijn zo

drukte meer en meer een stempel op de

overgezet van de demo's die we van tevoren hebben

muziek. Na het opheffen van de band heeft

opgenomen, omdat gitarist Boudewijn niet het idee

geen van de Gorefest-leden zich dan ook

tekst Daan de Mooy

live 9 november, Bosuil Weert 11 november, Podium Hardenberg 7 december, Vera Groningen 8 december, Romein Leeuwarden 9 december, Tivoli de Helling Utrecht 15 december. Bibelot Dordrecht 23 december. Heavy X-IVIass 013 Tilburg www.gorefest.nl 25


IMtltin

backstage

IMU t t i ^ JAARAR^l^NEME^»T ^n FRET EN K I E S 2

In de rubriek BflCKSTRGE nu eens geen aandacht

WELKOMST-CD-'S!

EN DAT UOOR MAAR €

l/oor de band of artiest, maar uoor de mensen die in de muziei<uuereld achter de schermen luerken.

1 9 ^ 9 5 PER JAAR+D .

we heöben ween wier p r a c h t i g e ca-'s woon j e u i t g e z o c h t waanuan j e en twee mag u i t z o e k e n , liaan j e kuht n a t u u r l i j k ook anaene ca-'s u i t de i i j s t seiectenen.

Jules Thijssen

PETER PflN SPEEDROCK PURSUIT UNTIL CAPTURE

Beroep: stagemanager bij Production Factory ^

Via een jongerencentrum bij ons in het dorp ben ik in 1969 het vak in gerold.Van daar uit ben ik

lOS OPEN

LUCKV FÜNZ III LIFE IS SHORT

met bands gaan touren. In eerste instantie

deed ik alleen

geluid en het stemmen van de

Geboorteplaats: Gennep

daar podiuminrichting en licht

Leeftijd: 54

bij. Binnen enkele jaren deed ik

Huwelijkse staat: Samen

behoort. Z o zorg ik bijvoorbeeld raad strekt. Ulii jij het risico uermljden dat je misgrijpt, neem dan een abonnement. Je onti/angt dan ieder nummer op je deurmat uoor maar § 19,35 per jaar (3 nummers)! UuI nu onderstaande bon in en profiteer lyan een jaar lang FRET en 2 gratis

op een festival als Bospop dat

Laatste < ^ M o k e

zo'n evenement van begin tot

ongefrankeerde

enuelop

naar: Fa. Nic Oud,

Bntiuoordnummer BH3, 1700 iDB Heerhugoujaard. Faxen kan ook: 072-5652333

naam

M/V

Kruis h i e r o n d e r 2 cd's a a n

adres

we hebben geen vaste artiesten meer in ons

de laatste vrachtwagen het festi-

pakket zitten. Ook doen we tegenwoordig

valterrein afrijdt.

Welke (grote) muzikant had je altijd al willen zijn: Jimi H

niet veel meer met Nederlandse bands. BZN

postcode woonplaats land

J

In geval van producties met veel dansers, danseressen en orkes-

O Lucky Fonz III - Life is Short O Lefties Soul Connection - Skimming The Skum

handtekening

*) abonnementsprijs buiten Nederland: 6 25 per jaar 26

wachten? Heel veel op tour met verschillende producties

zo'n 25 jaar met ze samengewerkt.

Verdere ambities: Om door te blijven werkenl

ten ben ik weer een grote vraagIn het verleden heb ik onder meer tournees

baak voor mensen. Ik ben op sommige momenten voor hen een sociaal punt als er Iets is: meestal als er rela-

mee mogen maken met Frank Sinatra en Luciano Pavarotti. In het geval van

ties stuk lopen of als mensen verliefd worden op een collega tijdens een tour.

Pavarotti hebben we wel eens wc's moeten laten verbouwen in hotels, omdat

Dat soort zaken maak ik mee,

^e heer Pavarotti er anders niet in

O Moonbaker - Abe Of Romance O Krezip - Plug It In

last hebben van hun maande-

O Coparck - The 3'^ Album

lijkse periode. Ik ben in dat geval meestal de leverancier van maandverband en

die mensen natuurlijk gênant als ze naar de wc willen en ze komen er niet meer

'EC

UÖWBU

IÜËI

BËRS

ÖËCOrStUkken

nddV

bGReClEn'

kon. Ook dergelijke werkzaamheden houden we in de gaten. Het is voor

tampons...

uit. Je maakt heel veel mee met artiesten.

Over het algemeen gaat er weinig mis. Er vallen wel eens decorstukken naar

Een van de mooiere momenten die ik heb meegemaakt is met Frank Sinatra.

beneden, maar meestal niet binnen het bereik van de artiest. Voor een deel is

Door de jaren heen heb ik er altijd hetzelfde uitgezien. Ik droeg vaak shirts met

O Black Market Audio - Shake!

dat te wijten aan menselijke fouten. In het oosten van Europa en andere wereld-

de naam van een band erop. Op weg naar het podium vroeg hij altijd aan mij wie

O Jiggy Djé - Noah's Ark

delen maken we nu taferelen mee die we hier jaren geleden al hebben meege-

dat nou weer was. Hij was altijd erg geïnteresseerd in wat er op die shirts stond.

O U-Niq • Rotterdam

maakt. Daarom zijn het in dergelijke regio's vaak heel spannende momenten.

En onlangs met Pinkpop Classic liep ik met Francis Rossi van Status Quo mee

O After Forever - M e a Culpa (2-cd)

Om de werkomstandigheden te verbeteren, kun je ze het beste gewoon helpen.

richting bus. Hij riep tegen mij:goh,je bent ook al lang bezig, hè...

O Cilvaringz - 1 O The Apers - Reanimate My Heart O The IVlighty 8 - Hiphop & Soul From a Ladies Perspective

Stuur geen geld, je krijgt een acceptgiro thuis gestuurd.

hebben we als laatste aangehouden, vanwege de band die we met hen hadden. Ik heb

tot en met de danseressen die

O Sally Ten - Verzamel-dvd Ik heb het afgelopen halfjaar geen abonnement op FRET gehad,

W a t mogen w e in de k o m e n d e twaalf maanden van je ver-

O Peter Pan Speedrock - Pursuit Until

O Spinvis - Goochelaars & Geesten

We werken met meerdere artiesten, maar

Beste optreden ooit g e z i e n ? Dat zijn er heel veel geweest

O lOS - Open

O Kingfisher Sky - Hallway Of Dreams

,,

Hoe zie je toekomst? Ik hoop dat ik nog lang door mag gaan

O Stevie Ann - Closer To The Heart

Capture

Fiivorietê NL band van dit moment: Within Temptation

eind betrokken: van de voorbesprekingen tot het moment dat

JAj Stuur mij yjoor €ig,Q5 een jaan lang FRET en als welkomstgescnenk de cd^s:

Laatste concert: Police Eerste cd: ?

zlne.nl.

bon In een

Favoriete album: Venice

de bands op tijd beginnen en stoppen en dergelijke. Ik ben bij

de

Favoriete producer: Prince

alles goed aangestuurd is en dat

cd's. mil je een nog ruimere keuze, neem dan een abonnement ula ujmuj.fretmagaStuur

Woonplaats: Nederweert

gitaren, maar al snel kwamen

taken van een stagemanager FRET is gratis af te lialen op zo'n 600 iocatles in het land, flitlians, zolang de uoor-

Naam: Jules Thijssen

het

alles wat tegenwoordig tot de

STEUIE RNN CLOSER TO THE HERRT

paspoort

nog meer keuze op www.fretmagazine.nl (zolang de voorraad strekt)

m

We kunnen wel zeggen dat we in Nederland andere maatstaven hanteren, maar het blijft toch ons werk. We hebben het zelf tenslotte ook moeten leren.

tekst John Buis 27


D

e reden dat Sticks alle interviews

na ook luchtig gehouden. Soms ga ik wel heel zwaarmoe-

doet en Delic zich daar niet mee

dig erin, zoals bij Laatste Dogen, hoewel het tweede gedeel-

bemoeit, is volgens Sticks duidelijk:

te daarvan meer uplifting Is.'

'Delic heeft gewoon weinig zin in interviews en

In 2004 bracht Sticks met Kubus het album Microphone

fotosessies. Daar had ie al nooit zoveel trek in

Colossus uit. Drie jaar later doet ie het nu met Delic. De

want hij wil gewoon muziek maken en verder

laatste staat vooral bekend om zijn warme, sfeervolle

niks. Delic praat met zijn handen, daarom doe

beats, terwijl Kubus meer de kale, minimalistische beats

ik de interviews.' Fakkekelt, waarvan de hoes

maakt die met één been in de techno staan. Naast het ver-

weer door ontwerpbureau

schil in beats vindt Sticks Fakkelteit vergeleken met

Hotel gemaakt

werd. Is een woordspeling van de Fakkelbrigade

Microphone Colossus meer een echt album. 'Kuupie en ik

(oude vrienden van Sticks uit zijn vroegere

hadden de eer:.i' paar maanden voor Microphone Colossus

buurt in Zwolle) en Faculteit, als in de hoge-

wat nummers j • v a k t die we op internet wilden pompen.

school. Sticks: 'Dat klonk lekker en het staat

Daar was veri.^. .liks aan gemixt. Kubus had een paar

voor de hele groep die ook op de plaat te

beats, ik een paar lyrics. Fakkelteit zie ik echt als een uitge-

horen is, van James tot Rico,Typhoon en Jawat.

werkt album.We zijn heel diep erin gegaan, iets dat sowie-

De brigade is al langer bekend en Zwolle is de

so al gebeurt als je met Delic werkt. Maar ik ben nu ook

plek waar we hangen. Ik wou iets met fakkels

bezig om met Kubus weer een album te maken. Colossus

bedenken omdat mensen zeggen dat ik het

was een lange freestyle, gewoon gaan. Dit is het resultaat

altijd maar over fakkels en neven heb. Nou, dan

van anderhalf jaar werk.'

ga je het krijgen ook!'

Een jaar later dan gepland is de cd

Fakkelteit het side-project van Opgezwolle-leden Sticks (raps) en Delic (beats) verschenen. 'Je zou kunnen zeggen dat dit mijn versie van een

Leerschool Losser

Dat Fakkelteit ruim een jaar later dan gepland verschijnt

Fakkekeit werd op 23 september in een uitver-

komt volgens Stickert doordat het debuutalbum van

kocht Hedon gepresenteerd en is deels na

Typhoon ertussen kwam en Sticks hiervoor wat A&R-

Eigen Wereld gemaakt en deels de afgelopen

werk op zich nam. Zo zocht hij bijvoorbeeld naar de juiste

maanden. Sticks vertelt: 'De eerste acht num-

mensen voor de cd-hoes en de clip bij Volle Moan.'Dat was

mers zijn heel energiek en wat losser. Hierin

een echte leerschool, maar daar ging wel veel tijd in zitten.

gaan we bijna weer terug naar de manier van

Daarnaast mixte Delic met Dries Bijlsma het hele

rappen

Typhoon-album en maakte hij wat beats. Maar we hebben

zoals

we

op

Spuugdingen

deden

(Opgezwolle's debuut-cd uit 2001, red). De

Opgezwolle-album is', aldus Sticks. Net als bij het laatste Opgezwollealbum zijn de reacties unaniem lovend. FRET

ook gewerkt aan Opgeduveld 2. die uiteindelijk niet uitge-

tweede helft is wat serieuzer In de beats zit

komen is omdat Delic en ik dat niet wilden. Wij vonden

duidelijk die Delic-sfeer maar het is wel opge-

het nog niet sterk genoeg dus wilden we nog even wach-

deeld in een wat luchtiger en serieuzer gedeel-

ten, maar dat werd verkeerd opgevat. Dat maakt verder

te.'

niet uit, zo gaat het.Als het niet goed zit, zit het niet goed.

Als goed voorbeeld van een serieus nummer

Dan is het liever niet dan dat je halfbakken komt. Het was

noemt de rapper het nummer Broodje Aap.'Die

een verschil van inzicht op artistiek niveau.'

track gaat over je eigen gang gaan in de hectiek.

Trots laat Sticks wat tracks door zijn stereo pompen,

Ik doe een soort dankjewel naar mijn moeder

waarbij hij meedeint op de beats en zo nu en dan

en heb het over Jozef, een kennis van mij die als

meerapt. Dan tevreden: 'Wat ik tof vind aan dit album is

vluchteling is uitgeprocedeerd. Mijn teksten zijn

dat het pompt terwijl Bgen Wereld voor sommige mensen

observaties. Mensen zeggen vaak dat ik nooit

misschien te zware kost was. Fakkelteit is voor een groot

één onderwerp behandel, dat het alle kanten

deel ook party en mc-skills, Rico en Sticky die heen en

opgaat. Maar dat komt doordat als ik schrijf het

weer gaan zoals je het van ons graag hoort. Qua produc-

ook freestyle is. Als iets me op dat moment

ties van Delic staan er nog steeds een paar Balkan-beukers

bezighoudt, moet het erin komen. Ik kan dus

op, maar ik vind het over het algemeen wat luchtiger. Een

niet zeggen dat een bepaald nummer over één

paar dingen zitten op dat Bgen WereW-level, qua donkere

ding gaat.'

vibe, maar veel dingen zijn wat opgewekter.Voor Weg Kwijt had ik bijvoorbeeld een soort nieuwe flow ontwikkeld, Persoonlijk

maar Rico heeft die track helemaal gekilled, afgemaakt. Die

Sticks zal niet vreemd opkijken als mensen

gaat nog even een stapje verder dan ik, maar dat is juist

Fakkelteit (met vijftien producties van Delic, één

dope. De ene keer komt hij strakker, de andere keer ik.

van A.R.T., plus vijf gastraps van Rico) als een

Weg Kwijt is een van mijn favoriete tracks, Shyrock komt

Opgezwolle-plaat zien.'Ik snap het als mensen

ook echt strak daarop.' Is er tussen Rico en Sticks nog

dat vinden. Je zou kunnen zeggen dat dit mijn

altijd een onderlinge concurrentiestrijd? 'Natuurlijk, zet

versie van een Opgezwolle-album is, omdat het

een paar rappers bij elkaar en je gaat altijd checken wie de

wat meer toegespitst is op mijn ideeën. Het is

verste shit heeft. Rico en ik halen het beste uit elkaar, ook

deels een persoonlijk album met tracks als

met Delic erbij. We zijn met elkaar verbonden.'

zocht Sticks op in zijn woning in de binnenstad van Zwolle, waar de koffie niet bruin maar zwart staat.

live 1 november, Vera Groningen

|

3 november, De Meester Almere 9 november, Bibelot Dordrecht ^ 15 november, Speakers Delft ' 16 november, LVC Leiden 17 november, De Kelder Amersfoort 24 november, Romein Leeuwarden 1 december, Perron 55 Venio 6 december, Waterfront Rotterdam 7 december, Atak Enschede www.fakkelteit.nl

Broodje Aap, Laatste Dagen, Vrij, Snelle Jongens en

28

Spaanse Vlieg. Allemaal best wel persoonlijke

tekst Roel Janssen

nummers, maar ik heb het op een paar tracks

foto Raymond van Olphen

heel diep erin gegaan'


*»iMSSaSülftSiSfes:

'ft^MMxSSMMüS

Een lei/en na The Gathering

ÜJeken aan een stuk touren, daar heeft ze geen zin meer in. 'Beetje in de buurt bliji/en, beetje spelen in het land en kijken hoe het gaat.' Ex-The Gathering zangeres Hnneke i/an Giersbergen houdt het zen, met haar nieuuje band Rgua de flnnique. 'Ik kan niet meer zo radbraken als i/roeger.'

vervolgens de repetitieruimte in om dat materiaal verder uit te werken. In het Rotterdamse Waterfront, onder andere, werd

eindelijk heeft hij naast onze clip ook onze

je achter te laten als we weer op tour gingen.

de basis van de nummers enthousiast snel

website ontworpen.' De videoclip van Day

Naast The Gathering was ik ook al een paar

'op band geknald'.Anneke:'Dat ging zo lek-

After Yesterdoy laat een animatie zien van het

jaar met mijn eigen muziek bezig. Mijn gevoel werd

ker allemaal.Thuis heb ik daarna de zang-

interieur van een lijnvliegtuig, geheel con-

steeds heftiger om de boel eens om te gooien. Het

partijen erop gezet. In N o o r w e g e n zijn

form de vormgeving van Agua de Annique's

was nu tijd om mijn eigen liedjes uit te brengen.

vervolgens de opnames gemixt.' Waarom

website. Met de getekende figuur van een

We tourden met The Gathering ook al niet meer

in Noorwegen! 'Omdat in Oslo een vrien-

stewardess als gemene deler. W i e goed

maanden achter elkaar. Dat was toch wel een

din van mij woont die op mijn plaatje mee-

kijkt, ziet dat de stewardess de persoon van

zingt. Afgelopen jaar zijn we daarheen op

Anneke

vakantie geweest.' Het werk werd dus met

bedachtzaam en afwezig. Zen op grote

het aangename verenigd.'Het is heel mooi

hoogte.

Haar voormalige bandleden hadden de stap al zien

geworden', glimlacht Anneke uitbundig.

De zangeres met de engelenstem zegt nog

aankomen. Want Van Giersbergen had zich ten

Over de nieuwe bandnaam Agua de Anni-

heel veel materiaal en heel veel liedjes

overstaan van haar oude groepsleden al eerder

que zegt ze:'Ik heb als sterrenbeeld vissen.

onder de pet te hebben.Toekomstmuziek

laten ontvallen dat ze nieuwe plannen had.Toch

Met de stroom meegaan,

k vond het steeds moeilijker mijn man en kind-

beetje voorbij allemaal. Ik had zin om iets nieuws aan te pakken. Maar het was lastig om die stap te ,-- nemen.'

X

was het voor iedereen een harde dobber, niet in

ik

het minst voor alle Gathering-fans.'We hebben

water gehad.' De naam lag

wel eerst alles afgemaakt wat nog in de planning

dus voor de hand, maar

stond. En dat ging heel goed. We hebben het mooi

heb altijd

moest

wat met

is. Zij

kijkt

| |^ 0 3 C 1k dacht dat mensen heel boos DOOS zouden zijn op mij'

alleen nog even

'^ afgerond. Ik kan er nu makkelijker over praten dan

worden opgevist. En wel door haar man.'Ik

heet dat.'We kunnen d'r zo iets nieuws uit-

een half jaar geleden. Het was het moeilijkste dat

zat met Rob in de kroeg, na de film. Hij

poepen, volgend jaar. Ik hoop dat de men-

ik ooit gedaan heb: een moeilijk proces waarin ik

verzon de naam Agua de Annique boven

sen zowel mijn plaatjes, als ook die van de

andere mensen meetrok.'

een glas bier.'

The Gathering blijven kopen.' N o u maar hopen dat de fans genoeg plek

Na het vertrek van Anneke is de rest van de band

op de schappen hebben voor én The

op zoek gegaan naar meerdere zangers en zange-

Tijdsgeest

ressen, die op een projectmatige manier aan de

Naast man en drummer Rob Snijders vin-

nieuwe cd zullen meewerken.'Tweehonderd men-

den we Joris Dirks op gitaar en zang en

sen hebben op de sollicitatie gereageerd, totnog-

Jacques de Haard op bas terug in de band.

tekst Frank Antonie van Alphen

toe', lacht ze.'Het is wel een grote verandering

W a t hebben zij dat ze in The Gathering

foto Mark Uyl

allemaal.' Het boegbeeld van The Gathering werd

miste? 'Dat is lastig om zo te zeggen. Het is

wegens Van Gierbergens vooraankondiging niet

voor mij meer de tijdsgeest. Er zit veel

bruusk van het schip getrokken, maar de mondiaal

enthousiasme

populaire band was wel haar grote roergangster

nieuws te doen. Ik was gewoon aan iets

kwijt.'Ik dacht dat mensen heel boos zouden zijn

nieuws toe.'

en ik rotte eieren naar m'n hoofd zou krijgen.'

Nieuwe plannen leiden ook t o t nieuwe

Gathering én Agua de Annique.

Vi^

bij deze band o m iets

live

ideeën omhoog, uit het bezinksel van The Gathe-

Een hele lange jongen met een streep-

ring. Ze kon nu voltijds aan de slag met haar nieu-

jestrui aan. Na het optreden raakte ik met

we project: Agua de Annique. O p gitaar, piano en

hem aan de praat.' Het klikte tussen de

met behulp van computer schreef zij haar eigen

zangeres en de animator,Wilfred O t t e n -

songmateriaal. Met haar band, waarin levenspart-

heijm van de Nijmeegse animatiestudio

2 november. Doornroosje Nijmegen 3 november. M e l k w e g Amsterdam 9 november M e z z Concerts & Dance Breda 10 november, W 2 Den Bosch 16 november. De Boerderij Zoetermeer 18 november, Nieuwe Nor Heerlen 23 november, Romein Leeuwarden 25 november, Tivoli De Helling Utrecht 3 0 november, Atlantis Alkmaar 1 december, Metropool Hengelo

ner en ex-Kong drummer Rob Snijders, kroop ze

Mooves. Afspraken werden gemaakt.'Uit-

www.aguadeannique.com

ontmoetingen. 'De maker van onze clip ben ik bij verrassing tegengekomen. Hij

üüai

van Giersbergen

If was het een tijd van bezin-

stond tijdens een van de laatste concerten

ning. Rustig borrelden bij Van Giersbergen nieuwe

van The Gathering vooraan in het publiek.


iii#< 9 november, Iduna-Oraohten (w/ Green H o r n e t * The 69-ers) '

.

18 november, 0 1 3 Tilburg 3 0 november, LVC Leiden www.t-99.com

hs Conna Rain voor om een couplet met alleen zang te doen. Daardoor is het een heel sferisch en rustig nummer geworden. Het heeft een cleane en kale sound. Een beetje desolaat.' Voordat Den Haring samen met bandgenoten bassist Donné la Fontaine en drummer Martin de Ruiter de studio inging, zaten ze lang in de oefenruimte

volgende maand

om het materiaal onder de knie te krijgen.'We wilden de lat hoog leggen. Zijn ongeveer een half jaar van te voren begonnen met schrijven. Daarna intensief ••-'e^3S^^*>i^tlSÊ^^SÊlL.i'n^>éS^^I^'-:. '- ^i''"-

Uan de mainstream meqqelopen iandlopers

de oefenruimte in. Eerst moet je alle nieuwe nummers kunnen omhelzen. Je moet ze je eigen zien te maken, zodat je tijdens de cd-opname alle energie in het uitvoeren ervan kan steken.'

Onderbewustzijn Voor inspiratie voor het nieuwe materiaal tapte Den Haring uit verschillende vaatjes.Toch weet hij maar weinig concrete invloeden te noemen die terug te horen zijn op Vogobonds.'Tijdens het opnemen van de plaat luisterde ik naar Tom Waits en jazzdingen als Chet Baker of Charlie Parker. En af en toe Stuurbaard Bakkebaard. Een andere plaat die ik grijsgedraaid heb, is die van Chuck E Weiss. Een goede muzikale vriend van Tom Waits die zelf te gekke muziek maakt.' Toch vormen die artiesten volgens de Amsterdamse muzikant geen invloed die hij bewust in zijn eigen muziek heeft meegenomen.'Als je al iets meepikt, gaat dat denk ik toch vooral via je onderbewustzijn. Qua inspiratie voor mijn muziek heb ik meer met verschillende situaties of beelden. De meeste liedjes van andere muzikanten roepen als het goed is een bepaald beeld bij me op.Als dat niet gebeurt, dan is het eigenlijk geen goede muziek.' Een in het oog springend detail van Vagabonds is het prachtig getekende artwork van de hoes.Volgens Den Haring laat dit de duidelijke voorliefde van de band voor strips zien.'De maker van de hoes, Erik Kriek, is de tekenaar van de

h

'Deze plaat is een stuk eigenzinniger geuuorden' strip Gutsman. Hij is een Amsterdamse striptekenaar en een goede vriend van de band. Eigenlijk waren we allebei vereerd dat we voor dit project konden samenwerken. W i j hadden het idee van de vagebonden al een tijdje en hij heeft dat heel goed uitgewerkt.' De naam voor de cd kwam pas naar boven toen hij al goed en wel was opgenomen en gemixt. Den Haring:'We hadden bij veel liedjes een beetje een twisted circus idee. Z o kwamen we snel op freaks en geel<.s. Later vertaalde zich dat naar vagebonden.Wij zijn ook een beetje landlopers die weggelopen zijn

'Een lang beiuaard geheim', noemt zanger fllischa den Haring zijn b a n d P De Rmslerdamse formatie heeft een nieuuue] ^u^eer A | ^ | d ^ c d uit die i/L_. een alternatiei/e rootsband uuonderbaarlijk b/eed uuoKJ^^ftyikt. Uan OOR, de Uolksi^rant tot de Telegraaf, iedereen sprjéekt i/ol I t ^ ^ H E e t albumfï' ^ rio titQi ii^ngfjQpcJs kreeg. lÉiiiü. ^ ^ W i

'•lit: •*•>••.#'i-.'"'-^-'

A

/ e zijn nooit gehyped. Dus het is bij ons allem. /

.ive en studio sluiten op elkaar aan.

heel gestaag en langzaam gegaan. We doen ook al

lang wat we nu doen. Het is leuk dat het nu opgepikt

Live zijn we meestal rauwer en soberder.^- - ^ d e plaat een si Daar liepen we bij vorige albums tegenaan! % Het.is nu aller

w o r d t ' , zegt frontman Mischa den Haring terwijl hij bij

alternatief blues-roots platenlabel waar Den Haring zelf mede-eigenaar van is. 'Cool Buzz was een ietwat slapend label waar nu weer nieuw leven in gebla-

samen net een nieuwe band getekend.' Op de vraag of Nederland eigenlijk niet een beetje te braaf voor T-99 is, kan

; geword

ier een pure r

Braaf Vogobonds w o r d t uitgebracht door het Amsterdamse label Cool Buzz. Een

zen wordt. Ik ben sinds kort eigenaar samen met Hans Broere.We hebben

t.£w \

van de mainstream muziek. En altijd vrij om zelf nieuwe dingen te ontdekken.'

Den Haring niet positief antwoorden.'Het maakt niet zoveel uit in vergelijking met andere landen. Nederland is alleen wel klein. Misschien is de media wel

Dat de songs van de plaat moeilijk uitvoer- ^

braver dan bijvoorbeeld in Engeland. Daar zijn de programma's vooruitstre-

zijn favoriete café/restaurant de Cantine JnAmsterdam

baar waren op het podium. Die cd's waren

venden Maar in hoeverre kan je dat het Nederlandse publiek aanrekenen?Veel

van een drankje geniet. 'In die v^ÊÊÊ^^^n

lang

meer studioalbums. Bij Vagabonds hebben

van de markt w o r d t toch gedirigeerd door de media en de major platenmaat-

bewaard geheim. Het g

we meer een live-gevoel.'

schappijen.'

risico lopen dat h d M

Een ander verschil met de voorgaande

tee in het D ^ H j f e j ^ ^ e r h J a * * ^ de plaat

De Amsterdammer moet wel beamen dat veel alternatieve bands die het vol willen houden, toch vaak uitwijken naar het buitenland.'Ook wij touren in lan-

" ï w o o n door met wat we toch aldeaen. Z o lang we er

albums is volgens Haring dat Vagabonds

o ^ n o m e n d o o r ^ ^ f j j H j ^ H p t u d i o Sil-

.ol in houden en de mensen naar shows komen en platen

muzikaal breder is. 'De eerste drie cd's

•"••ester iti.Uti^Jht.'Hij heeft'S^eelaangedragen

den als België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. En binnenkort misschien

kopen.'

waren al breed gua stijlen maar veel

'Iced uitgeoefend', v e r t e l t

weer in Engeland. BBC-radiomaker Mark Lamarr hoorde een nummer van ons

un nieuwe album Vagabonds is de vierde corn 1 volgens de zanger/gitarist een album waarbij'

^^^^iJPp.'l'^"

Jnerikaanse roots. Bij

Haring. "Hij heeft

niet echt aan

liedjes

en vroeg om de cd. Nadat hij die op de radio draaide, bood een Brits label ons

'j;!7T->i;-;7?™§';^'5Wwp®?^*Kï'p^ •

Ikaar k o m t . ' D e muziek en de tekst passen beter bij elkaar. Qua klank past het goed bij wat we op het podium

eze ca neoDen wè ook invloeden uit de klezmer, balkan

en

Noord

gewerkt, maar wel ideeën ingebracht bij de

Afrikaanse

mix en bij het arrangeren van nummers. Hij

muziek toegevoegd. Het is daardoor min-

vulde ons aan. Z o stelde hij bij het nummer

een deal aan voor de Engelse markt.'

+ SOCIAL BEATZ GROTE PRIJS VAN NEDERLAND TECH-9

STEVIEANN

En veel meer! De volgende FRET ligt vanaf

tekst Jasper Schoon

zaterdag 24 november overal In het land! 33


de

hoofdzonden g^p p_

I

One in

Luiheid 'Ik doe verschillende dingen die hiphop gerelateerd zijn. Dat beschouw ik niet als werk. Termen als ijver en luiheid kan ik dus lastig plaatsen. Ik werk veel thuis. De hele dag gaat de telefoon en komen er e-mails binnen. Dus als ik een dag niets wil doen moet ik de deur uit. Nee, ik erger mij niet aan luie mensen. Alleen als ik met ze moet samenwerken.'

a million

'P

Lust 'Met veel dingen ben ik een gematigd persoon, maar van seks kan ik geen genoeg krijgen. Maar daar heb ik wel een vaste partner voor. Met Osdorp Posse hadden we vroeger geen groupies. Wij maken eigenlijk typische jongensmuziek. Er komen wel meisjes op af, maar dat zijn geen standaard tuttebellen. Die komen echt voor de muziek. Nee, geen Bon Jovi taferelen bij ons. Kijk. er hangen wel wijven bij ons rond, maar daar is het ons niet om te doen. Ik denk overigens dat het veel muzikanten daar wél om te doen is. En als je naar hun muziek luistert, hoor je dat er ook wel van af.'

£

verf. Destijds was het meer een collectief

Gieriqheid

onder leiding van een producer die ervoor

'Ik ben niet gierig, maar wel zuinig. Met alles eigenlijk. Zo ben ik ook opgevoed. Ik kom niet

zorgde dat het allemaal goed samenkwam.

echt uit de meest rijke familie. Er is mij meegegeven dat ik een duppie twee keer moet

Het is nu veel minder uitgedacht en meer

omdraaien en dat ik altijd moet zorgen voor een appeltje voor de dorst. Ik denk dat ik niet

natuurlijk samengebracht.'

verander als Ik morgen miljoenen op mijn rekening heb staan. Ik ben wel een principe mannetje. Laatst sprak ik een vriend die in een club in Ibiza was geweest. Daar betaal je dan elf euro voor een cola. Ook al zou ik heel rijk zijn, dat is het mij gewoon niet waard. In zo'n

Wereldfaam

tent, met die sfeer, daar wil ik helemaal niet zitten.'

Twee keer werd er van drummer gewisseld,

iïlet een mooi platencontract op zak, ueel

de eerste keer ging Bram van den Berg naar

Jaloezie

Krezip en zijn opvolger

mensen leek One in a (Tlillion enkele jaren

moest stoppen vanwege chronische proble-

'Daar heb ik nooit zoveel last van. Jaloezie is een hele negatieve emotie, als je het zo kan noe-

geleden euen the next big thing. Een hech-

men met zijn polsen. Daarbij werd het

men. Nutteloos ook, lijkt me. Het gevoel van jaloezie kan ik mij nog wel herinneren toen ik een

bekende label CNR ingewisseld voor het

puber was.Als je een meisje wilde hebben bijvoorbeeld. Die liepen met een boog om je heen

kleinere Silvox. Voelt dit als opnieuw begin-

omdat je kop onder de puisten zat. Dan is het moeilijk te verkroppen dat de grootste klootzak

lagen aan de basis uan dat succes, maar

nen? Erik:'Ja heel erg. We moeten het weer

uit de klas wel een meisje heeft. Maar verder? Ik ben ook helemaal geen materialistisch per-

beide factoren veranderden heuig toen de

op de rails zien te krijgen.'

soon. Ik hoor soms wel eens een track van een collega. Volle Maan van Sores bijvoorbeeld. En

bezettingsLuisselingen kiuamen en de nieu-

Dat de beloofde gouden bergen niet werden

dan denk ik: ik zou willen dat ik dat geschreven had. Maar ik weet niet of dat nu jaloezie is.'

te vriendenclub en pretentieloze popsongs

Geert Teekens

verzilverd, steekt de band niet. Met wereld-

uue liedjes niet altijd euen urolijk bleken.

zien, dan geloven. Als je ieder weekend ƒ

Gulzigheid

faam zijn ze nooit echt bezig geweest. Erik: 'Ik verwacht nooit zoveel overal van. Eerst

'Als het om muziek gaat ben ik extreem gulzig. De hele dag luister ik naar muziek. En dan

Als frontman van Osdorp Posse geldt hij

et's drink all night and die tomorrow, zo

speelt, voelt het voor mij al dat ik goed bezig

als een pionier van de Nederhiphop. Maar

begint het nieuwe album. Net als bij het

ben. Je kan wel erg je best gaan doen om een

eerste album blijven de deuntjes per direct

rappen is al lang niet meer de enige kunst-

ingang bij de radio te vinden, maar dat is

in je hoofd hangen, maar wel in een stuk

meestal heel veel moeite voor niks. Je moet

vorm waar hij zijn hart en ziel in uitstort. Hij

donkerdere stemming. De rauwe emotio-

gewoon doen waar je het beste in bent en

neel geladen, rockende, maar tijdloze pop-

schildert, schrijft columns, maakt radio en

wij zijn het beste in live spelen. Die muziek-

songs luiden een herstart in. De serieuze

business is een heel andere wereld dan de

ook alle genres. Dan ben ik echt een spons die veel dingen opzuigt. Ik absorbeer verschillende stijlen en manieren van rappen en zingen. Nee. daar word ik niet moe van. Want wat ik niet interessant vind, verdwijnt ook meteen weer.'

( ;

liloede 'Vroeger gebruikte ik woede als drijfveer voor mijn raps. Dat kan lekker zijn.Woede kan opluchten. Veel mensen, en dat vind ik verbazingwekkend, beoordelen woede als iets nega-

tekent strips. Pascal Rascal is het derde

tiefs. Maar als je oprecht je woede uit, over bijvoorbeeld onrecht, vind ik dat een positieve

soloalbum van deze veelvraat. Aan de hand

daad. Woede kan uitlopen tot geweld. Maar juist muzikanten kunnen hun woede heel goed

ondertoon heeft volgens zanger en songwri-

De zorgeloosheid was onderdeel van het

wereld die wij beleven.Voor m'n gevoel heb-

ter Erik van Haaren een simpele verklaring.

geluid van de vriendenclub die One in a

ben we nooit zo in die muziekbusiness geze-

'Ik denk dat het ermee te maken heeft dat je

Million heette. Erik: 'We zijn nu veel meer

ten.'

in de loop van de tijd veel nieuwe en ande-

met muziek maken bezig. De muziek stond

Met de nieuwe cd en nieuwe drummer

re dingen beluistert en je meer volwassen

in het begin op de tweede plaats in de band.

Marjolijn Dokter is er weer vertrouwen.

komen. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Als iemand onschuldig is, maar toch uit alle hoeken

wordt. Het is een proces dat zo is gelopen,

We moesten iets hebben om samen te spe-

Erik: 'Op een gegeven moment ga je twijfe-

de klappen krijgt, dan neem ik het voor zo'n persoon op.'

het is niet zo bedacht.' Bassist Marcel vult

len.Als ik een idee had, lag dat meteen in de

len of je het nog wel kan allemaal, maar het

aan: 'Nu denk je eraan dat je je huur moet

groep. Je hoorde toen inderdaad die vrien-

viel me op dat er weer een hoop nieuwe

IJdelheid

betalen, toen was het alleen de band en niks

dengroep, dit album ligt meer persoonlijk bij

jonge mensen stonden bij onze cd-presenta-

'Ik ben niet ijdel als het gaat om mijn uiterlijk. Om de zoveel tijd haal ik een tondeuse over

anders.We zaten op school en er waren niet

mij. Doordat we meer persoonlijke input

tie. De naam is er nog wel.' Marcel:'Maar we

mijn hoofd, en klaar. Dat doe ik eigenlijk meer uit gemakzucht. Mijn kleren krijg ik meestal

zoveel zorgen.'

geven, komen we individueel beter uit de

zullen ons zeker opnieuw moeten gaan

gratis. Dat komt omdat ik op een podium sta en af en toe eens op televisie verschijn. Dan

bewijzen.'

mag je die kleren vaak meenemen. Maar kleding boeit me eigenlijk niet zoveel.Toch denk ik

www.oneinamillion.nl

dat elke artiest ijdel is. Is het niet om jezelf, dan wel om je werk. Je wilt toch dat je werk in

'ÜJe zijn nu i/eel meer met muziek maken bezig' 34

>•

media-aandacht en spelen uoor duizenden

van de zeven hoofdzonden een interview

.'^iBSriet Def P.

kanaliseren en er zo iets nuttigs mee doen. Persoonlijk kan ik me kwaad maken hoe mensen over de hele wereld een geloof misbruiken om elkaar de hersens in te slaan. Ik ben nooit de jongen geweest van ruzie en veel vechten. Maar als het moet, kan ik verbaal hard uit de hoek

de spotlicht staat en positieve reacties krijgt. Dat is een van de redenen waarom je het doet. tekst Bas Verbeeld

Dat kan ik niet ontkennen.'

i^m^msm

gg


ep

cd recensies

dit viertal, maar de band heeft beperkingen. Het stemgeluid van Rove is

Tree On My Way H o m e

krachtig, het is ook vlak. De band

BASTIAN

S T E V I E A N N POP

JAY COLIN HIPHOP/R&B

gebruik van dobro, mandoline en lap-

FUNK

Closer To The Heart (HKM Records)

Truth & Soul (CNR)

steel, klinkt zowel vol als heerlijk

Factor 020 (Not For Profil)

intiem. Dit is de muziek die doet

Jongerencentrum JACO in Amsterdam

RIPSAW Ripsaw

4

De Limburgse Stevie Ann vond een suc-

Het regent goede hiphopplaten de laat-

D I V E R S E N HIPHOP

komt daarnaast met weinig originele

(eigen beheer)

melodielijnen op de proppen. Dit alles maakt deze ep vrij eenzijdig en voorspelbaar Van de explosie van Ripsaw

(Supertracks records)

cesvolle muziekcarrière, maar verloor

ste tijd. Nu weer eentje van Jay Colin,

terugverlangen naar het Amerika van

Oost organiseert al geruime tijd aller-

Supertalent Bas Bron heeft succes met een flink aantal bands en

zichzelf in alle hectiek. In Engeland

een Engelstalige rapper die eerder een

ooit.

lei workshops op het gebied van

(Ferenc Kooien)

hiphop, rap en beats. Samen met het

NAD IE

band maakt popliedjes met een

Not for Profit-label heeft dit geleid

S / t (Inbetween Records)

vleugje folk. De nummers zijn ingeto-

alter ego's: Comtron, Fatlma Yamaha, Seymour Bits en producties

zocht ze rust om zich te concentreren op

aantal mixtapes uitbracht en nu zijn eer-

(Triple Trouble Music)

naarde kleine liedjes van Nadie. Deze

voor o.a. Jeugd Van Tegenwoordig. Live band Bastian is van deze

het vervolg van haar debuut. Het resul-

ste cd. Truth Et Soul, dropt. Het is een

namen wellicht het lastigste in de markt te zetten vanwege het

taat? Een persoonlijk album met een

erg goede plaat geworden die, mede

DAG P A U W O O G LO-FI

tot de Factor 020 mixtape; twintig

groot aantal muzikanten waarmee er opgetreden wordt, in tegen-

toepasselijke titel. Het reflecteert haar

G i e t l i n g (eigen beheer)

uiteenlopende hiphoptracks gemaakt

W E LOVE P E O P L E I N

catchy nummers op die in een keer

door de uitstekende productie van

Vlinders hebben niet het eeuwige

door jong Amsterdams talent.

BEARSUITS

binnenvallen, maar na een paar

leven. Dat geldt ook voor

Sowieso een superinitiatief waar

German Quality, Yeah!

draaibeurten hoor je de schoonheid

Dagpauwoog. Gietling is niet alleen

Amsterdam trots op mag zijn. Talent

(eigen beheer)

van de band. Zangeres Nadie

rapt in zijn eigen soepele stijl over

het eerste album van de band, maar

is er trouwens genoeg op deze mixta-

onderwerpen die dicht bij huis zijn. In

ook meteen het laatste. En dat is

pe. Zang, raps en beats klinken vaak

De Amsterdamse/Utrechtse band

een stuk professioneler dan ik

Leslie Grows is beïnvloed door

hoogte in dat het wat tegen gaat

Destiny met een soulvol refrein van

jammer, want het trio maakt schitte-

Berget Lewis, legt hij uit waarom hij niet

rende melancholieke en ingetogen

gewend ben van dergelijke releases.

onder andere Joy Division, The Smiths

staan. De warmte van de zangeres

Bad Brya is waarschijnlijk de bekend-

en Interpol. Sommige elementen van

komt het beste tot uiting als ze de

aan gangstaraps doet. In het sexy groo-

nummers die niet alleen in het

boel klein houdt en het lijkt alsof ze

stelling tot de kleinere acts als Seymour Bits. '4' is Bastians derde album (?!) en bevat louter tracks die exact vier minuten duren. Waar Bastian eerder erg dicht tegen Prince schuurde, zoals we die kennen van de jaren tachtig en begin jaren negentig, is '4' meer eigen en behoorlijk meer P-Funk. De live drums, de heavy gitaarpartijen, de stem van Bastian, die meerkleuriger is dan ooit, en de fijne door-

zoektocht naar zichzelf. Neem Old Bricks, over het maken van een nieuwe start. Helaas ademt haar zang niet dezelfde kracht uit als de liedtekst. Het refrein sleept zich voort. Wil Stevie aangeven dat een nieuwe start maken ver-

dachte productie maken van dit album een opmerkelijk funkavon-

velend kan zijn en doorzettingsvermogen

tuur. Hussel bands als Prince, Slave, P-Funk Allstars en Daft Punk

vergt? De lucht klaart op bij het up-tem-

door elkaar en je komt dicht bij de Bastian-

DutchFlower, de vergelijking met Amerikaanse grootheden ruimschoots aankan. Maar Colin is geen copycat; hij

po Love Song waarin

sound. Openingstrack Sturdy heeft het alle-

vende Next To You

Stevie knipoogt naar

doet soullegende

gen en melancholisch. Er staan geen

Reyhani heeft een hoog bereik, maar de frontvrouw kruipt zo vaak de

Engels, maar ook

ste telg uit de

deze bands hoor je terug op deze ep,

in het Nederlands

JACO-stal, maar

zeker als Leslie Grows een donkere en

in je oren fluistert. De titel German

sinistere sfeer weet neer te zetten.

Quality, Yeah! van W e Love People In Bearsuits slaat op

maal; rockende funk met knappe arrange-

Anouk. Baby Blue

George'Rock Your

gezongen wor-

met mixtapes

menten en dito productie. Lekkere pakkende

klinkt daarentegen

Baby' McCrae mee

den. Hoogtepunt

zoals deze kan het

Deze band wil eigenzinnig en meesle-

is het titelnum-

niet lang duren

pend zijn. Het eerste is niet promi-

Kraftwerk waar deze band goed naar

voordat ook ande-

nent aanwezig, maar meeslepend is

geluisterd heeft. Veel synthesizers en

goedgeschreven liedjes als Done Is Done, I

vlak, de persoonlijke

Think The World Of You en Pigtails, dans-

en in Wobbles, een track die eerder te

mer dat door de

vloertracks als Love Sickness en Work Ethics,

Helaas is dit niet het enige nummer dat

gevoelige zang, de tekst en het sub-

re jongeren aan de slag kunnen met

de band bij tijd en wijle wel. Zeker

beats worden afgewisseld met vette

vinden was op Supaflymixtape Vol. 2,

het zijn allemaal groovers en meezingers.

kleur en emotie mist. Maar het intieme

tiele accordeongeluid voor kippenvel

het echte werk.

het laatste nummer We're Kicking In

gitaarlicks. De zangpartijen, die

laat Jay Colin horen dat hij echt skills

You Got My Love maakte het in 2002 voor

As Cold As You is dan weer een waardige

zorgt. Op de bijgeleverde dvd zijn alle

(Leon Voogt)

is een melodieus nummer van hoog

eigenlijk meer losse schreeuwpartijen

heeft. Truth a Soul is met zijn 38 minu-

Bastian mogelijk zijn levenswerk aan te van-

hekkensluiter. Dit tweede album heeft

elf liedjes ook nog eens voorzien van

niveau. Van melancholische indierock

zijn, komen in het Duits tot ons. Deze

ten speelduur aan de korte kant, maar

stemmige beelden die wonderlijk

naar de heavy metal van Ripsaw.

ep duurt een kwartiertje. De vaart zit

Fat Head (Atik)

Een klein jaar geleden opgericht in

er lekker in, maar het materiaal is

De tijd dat outsidermusic geassoci-

Nederweert. Als referentiekader zijn

qua compositie soms zo zwak dat dit

eerd werd met halve gare genieën als

daar bands als Sacred Reich, Pantera

schijfje toch eigenlijk heel vervelend

Eilert Pilarm en Wesley Willis is wel

en de satanadepten van Slayer.

klinkt.

D I V E R S E N HIPHOP

een beetje voorbij. In hetzelfde genre

Snelheid en agressie in overvloed bij

(Arnold van Huel)

gen en met '4' dwingt hij het wellicht af om zijn klus af te maken. Op weg naar Detroit en Minneapolis; hij en zijn band zullen er met open armen worden ontvangen. (Ro Krom)

tekst ten spijt.

een winterse sfeer die mooi contrasteert met Stevies warme stem. Het laat zien dat de Limburgse gegroeid is én nog vol-

dat doet alleen maar verlangen naar

goed passen bij de muziek. Doodzonde

meer. Lekker!

dat ze alweer gestopt zijn.

(Mare Baronner)

op groeimogelijkheden heeft. (Rosanne de Boer)

(Peter van der Wijst)

CHAMPAGNE CHARLIE BLUES - COUNTRY

CLUB O F H I G H E Y E B R O W S POSTPUNK

DAN G E E S I N

ACID/FOLK

BLACK C L O U D HALO

Down The Road

Hip Hop Uit Het Zuiden

past ook iemand als Syd Barret of

METAL/CROSSOVER

(Illegal Records)

onze eigen Dan Geesin. Het zijn alle-

G R E E N APPLE HABITANT

G E K K E C HIPHOP

(Mr. Charlie's Blues Records)

maal muzikanten die hun eigen gang

LUISTERPOP

T i r a m i S U (eigen beheer)

Older N o w

Born Under A Bad Sign

Samen met HansTheessink is

De hoes van Hip Hop Uit Het Zuiden

(Hazelwood)

(WTF Records)

belooft 'knallers' als Dit Is Voor Het

gaan en lak hebben aan muzikale

So VanilliSh (eigen beheer)

Gekke C heeft een zeer originele en

Champagne Charlie een dwarse erfgoed-

Club Of High Eyebrows is een nieuwe band rond een van Nederlands

Dit is een lekker, vet album, 'gevuld' met

Zuiden en Country Boys. Voor FRET-

conventies. Met een compositie als I

Green Apple Habitant heeft in thuis-

laidback flow met een goede timing.

hoeder van de traditionele Amerikaanse

lezers/hiphopliefhebbers in Limburg

Don't Want toont Geesin zich de

stad Zwolle al een aardige naam

De beats zijn over het algemeen rauw

opgebouwd. Vorig jaar was de band

en grimey en vormen een prima basis voor zijn doorleefde stem. Minpunt

meest spraakmakende vocalisten, Patrick Tilon, beter bekend als

dertien knallende metal/crossoversongs,

muziek. Deze zeskoppige band uit

Rudeboy Wie op grond van diens verleden (Urban Dance Squad,

die het onmogelijk maken stil te blijven

Zeeland (meer delta kun je het niet krij-

zal er een wellicht een golf van her-

ware outsider (zelf lijkt hij meer voor

Junkie XL, League of XO Gentlemen) een funky hiphopalbum ver-

zitten. De muziek van deze bijna

gen!) vertoeft al jaren in de schaduw van

kenning door het lichaam gieren; de

de term acid folk te gaan). Maar Fat

te gast bij 3FM en ook KINK FM heeft inmiddels al enke-

wacht, komt bedrogen uit. Op Older Now

Rotterdamse rock-

staan louter gitaarpopliedjes met een scher-

band is een mix van

aan dit album is

de wat grotere

overige provincies

Head is meer dan alleen een afwij-

le tracks van So

het gebrek aan

Nederlandse blues-

zal het hoogst-

kende plaat.

Vanillish gedraaid.

variatie waardoor

Allereerst zijn

Het lijkt er dus op

het geheel na een

dat de lokale inte-

aantal nummers

pe rand. Geen spoortje rap te bekennen,

metal, rock, punk en

bands. Volledig mis-

waarschijnlijk

maar in zijn teksten heeft Tilon gelukkig niks

crossover en roept

plaatst, want Down

niks zeggen. Hip

herinneringen op aan

The Road is een wer-

Hop Uit Het

daar de spoken

kelijk fenomenaal

Zuiden is een ver-

word-elementen

resse in de band zich langzaam aan het uitbreiden is

doet. Wat dat betreft zijn de gastbijdragen van o.a. Rosa Ana, de

aan kracht ingeboet. Hij zingt ze over een elementaire basis van bas, drums en gitaar

beruchte bands als

en het materiaal doet mij enigszins aan

Biohazard, Dictators en Suicidal

Amerikaanse bands als Pavement en

Tendencies. Alle dertien nummers zijn

Dinosaur Jr. denken. Het refrein in Out On

hard en snel, en toch melodieus. Vooral

1

- i/«*53t!' /

monotoon aan-

album. Twaalf emotievolle train- a road-

zamelaar met het beste wat het zui-

die de nummers met elkaar lijken te

songs, gebracht met hoorbare liefde voor

den te bieden heeft. Absolute uit-

verbinden. Zo is Social Animal een

naar landelijke bekendheid. En dat is

schieter is Sjengremixes met het al

intrigerende opwarmer voor Story

zeker terecht. Want hoe apart de

Rijmfabriek en Blix een verademing.

naam van de band ook is, de muziek

Al met al is Tiramisu een zeer veelbe-

het genre. Obscure songs van al evenzo

Bail bijvoorbeeld, of het licht dissonante Veering Between The

de verslavende gitaarriffs zijn uit de

obscure songwriters uit de jaren twintig

eerder genoemde Dit Is Voor Het

About Today Daarnaast is er het

Genders. Prijsnummer is het spannend opgebouwde Club Of High

kunst. Mijn favoriete songs zijn Leave So

Zuiden ('weet wat je plaats is, weet

gebruik van een traporgel en een

van Green Apple Habitant is verre

lovend album dat nieuwsgierig maakt

en dertig van de vorige eeuw krijgen

waar de Maas ligt'). Maar ook Oarm

Philips Philicorda orgeltje die de plaat

van vreemd. De band maakt mooie,

naar Gekke Cs verdere ontwikkeling. (Maarten Gulickx)

Eyebrows waar een pompende basis van bas en drums de declame-

I Can Stay (de langste song, vol met fan-

weer glans en de meer hedendaagse

rende zang van Rudeboy begeleid naar een zinderende climax. Op

tastische gitaarmelodieën en een bijna

nummers (o.a. die van zanger Sjef

presenteert zich nadrukkelijk met zijn

een zeer eigen geluid meegeven.

melancholische en sfeervolle luister-

Electric Rolstoel Speedway is daar

liedjes waar je eens lekker voor moet

Older Now staat een aantal goede songs die doen uitzien naar de

Black Sabbath-achtige riff) en Fade To

Hermans zelf) laten een glimp zien van

zangerige en snelle flow. Het niveau

liveshows van dit viertal. Hopelijk krijgt deze band de kans om door

Black (een lekker rauwe, door gitaren

het leven van een muzikale reiziger.

van de overige groepen is echter erg

een goed voorbeeld van. Ook tekstu-

gaan zitten. Op de EP So Vanillish

wisselend en overstijgt de middel-

eel is dat nummer een van de hoog-

staan zes van zulke nummers. In alle worden prachtige zanglijnen gecom-

te groeien, want dit schijfje belooft veel goeds. (Mare Baronner)

gedomineerde Guns N' Roses-achtige

Liedjes over de belofte van al het moois

song). Dit is rockmuziek zoals die moet

achter de horizon en liedjes over het

maat niet. Zodoende maakt deze ver-

tepunten.

klinken; hard, intens, wild en gemeen.

verlangen naar huis en haard. De fraaie

zamelaar uiteindelijk niet echt veel

(Di-Lan Sun)

(Martien Kooien)

36

LESLIE G R O W S Your N a m e Is Carved In Every

muzikale invulling, onder meer door

indruk. (Maarten Gotickx)

bineerd met ingetogen arrangementen. (Gabriélla van Karsbergen) 37


cd recensies L I S N LUISTERPOP

aangepast en met haar geweldige

continu in de spotlight is te vinden,

PLASTIC HALO

ROCK

Lisn

stem kan ze het nummer makkelijk

blijft de Engelstalige variant toch een

POP/ROCK

HIPHOP

Lakeland

(eigen beheer)

aan. Zelfs het Nederlandse gedeelte

beetje het ondergeschoven kindje.

The Time Is Right, But W h a t ' s

Vennoten In De Schaduw

klinkt overtuigend en dat is erg knap.

Pete Philly ft Perquisite zijn wat dat

Left Of It?

(Toztizok Zoundz)

(eigen beheer)

'Frisse, eerlijke en emotionele songs over

Sinds Scramjet (2005) is er weinig veran-

de realiteit van het leven', wil de

Op Altijd Over Liefde zingt Lucretia

betreft de uitzondering op de regel,

(eigen beheer)

Vanuit de muziekindustrie gezien zal

LUCKY F O N Z III

derd bij Jack Molton Distortion. Hooguit

Eindhovense zanger en gitarist Kevin

zeventien songs, geschreven door

maar prima albums van Postman,

Plastic Halo is geen punkband, ook al

de hiphop van de Raaskalbomfukkerz

SINGER-SONGWRITER

hebben de stonerrockinvloeden plaats

Bachus maken. Dat klinkt goed, maar de

echte toppers als Burt Bacherach,

Trackaddicts en GMB gaan bijna

zou je dat misschien denken als je de

onmiddellijk het stempel van nul en

Life Is Short

gemaakt voor minder tot de verbeelding

vraag is wat dat concreet inhoudt. Het

Nick Cave en Acda en De Munnik. Het

ongemerkt voorbij. Toch heeft dit ook

cover van de cd ziet. Hard is de

generlei waarde krijgen. Maar dat zal

(MyStreetlsMine/PIAS)

sprekende garagerock. Afgaand op het

debuut van Lisn - opgericht in 2006

nummer van Cave is een vertaling

met de gemiddelde kwaliteit te

muziek van dit viertal van tijd tot tijd

zowel Stille Vennoot alias De

De Grote Prijs kreeg afgelopen jaar eindelijk weer eens een winnende

rammelende geluid heeft het er alle

samen met Stefan den Ouden (piano,

door Rob van Zandvoort. Mooi is het

maken, want indrukwekkende

wel. Soms zelfs behoorlijk gruizig en

Formulator als Dokter Snoodaard

singer-songwriter met toekomstperspectief. Van de winnaars van de

schijn van dat de cd opgenomen is in het

accordeon) en Karin Hastenberg (zang) -

nummer Respect, waarvoor Jan

Engelstalige hiphopalbums uit

dan weer enigszins dromerig. Een

worst wezen. Wat telt is het experi-

afgelopen edities heeft tot nu toe alleen Marike Jager haar faam waar

schuurtje dat op de bijgaande dvd voorbij

laat vooral breekbare luisterpop horen

Boerstoel de tekst schreef en Van

Nederland zijn jaarlijks op hooguit

volwaardig album mag je The Time Is

ment, zowel in muziek als in tekst.

kunnen maken. Dat gaat Lucky Fonz ook wel lukken. Life Is Short is een

komt. Ook qua groove en ideeën doet de

die verre van origineel klinkt. Het per-

Zandvoort de muziek. Lucretia

twee handen te tellen. Mic-Nif

Right, But What's Left Of It? niet

Helemaal vanzelfsprekend gaan de

fraaie plaat geworden die sterk leunt op het werk van de singer-song-

band een stap terug, want Scramjet

soonlijke aspect stelt teleur De nummers

bewijst op Altijd Over Liefde een van

zweeft er een beetje tussenin: het is

noemen, want er staan slechts zeven

twee in diverse gekraakte vrijplaatsen

writers uit het begin van ae jaren zeventig. üenK aan de vroege Leonard

klonk in alle opzichten beten De titel van

staan bol van de clichés, zowel op muzi-

de beste zangeressen van ons land te

zeker niet slecht, maar toch ook niet

nummers op. Maar het is in elk geval

vrijgemaakte heren lekker loos.

Cohen en Loudon Wainwright III en luister naar dDrops Of Water en

het afsluitende Jam # 162 is veelzeggend;

kaal als tekstueel gebied en Karins zang

zijn. Of ze nu in het Nederlands zingt

echt goed. Het kabbelt een dikke vijf-

genoeg om een positieve indruk te

Ontregelende beats, dwarse teksten -

Once I Was A Lady. Het nummer All My Days heeft zelfs wel iets Randy

Lakeiand bevat te veel goedbedoelde

is lang niet altijd zuiver Tip voor Lisn:

of in het Engels, het lijkt haar niets

tig minuten rustig voort, wat ideaal is

krijgen van de band. Prettige melo-

kortom een krankzinnige mix

Newman-achtigs. Vooral de piano is daarin erg

probeersels die niet

begraaf deze schijf,

uit te maken.

als achtergrond-

dielijnen, pak-

[rechtstreeks

prettig. Lucky Fonz is gepast trots op zijn teksten:

goed uitgewerkt zijn.

begin opnieuw en

Dat zegt overi-

muziekje, maar

kende songs en

vanuit de isoleer-

er zitten een paar mooie vondsten tussen. Veel

iJuhn Buts)

beter dan de havo-poëzie van de meeste van zijn collega's. Hoogtepunten op Life Is Short zijn The

i:«i

Island, een echt singer-songwriternummer en de vogeltjes op The Lowlands. (Di-Lan Sun)

KRATARKNATHRAK

neem de tijd om te

gens ook iets

te licht om echt

tMEWre : een flinke dosis

cel!) is het resul-

werken aan een

over de tekst-

indruk te maken.

^MWrj

taat. Wat er

eigen geluid. En

schrijvers die aan

Distortion Of The

IflFTOf (T?

Karin: zangles is niet

deze plaat heb-

alleen nuttig voor klassieke muzikanten. (Rosanne de Boer)

Truth is kwalita-

gerapt wordt,

jongens

snijdt echter

kunnen alleen

ben meegewerkt.

nog maar groter groeien.

hout; het is poëzie die de waanzin

(Di-Lan Sun)

moment de urgentie of variatie van

(Gabriëlla van Karsbergen)

van vandaag de dag weergaloos ver-

MUCHO MAESTRO

woordt. De beats blijven daar niet bij PALINCKX

(Maarten Gulickx)

achter, die zijn van een gedurfdheid,

BLUES

T i g h t S p o t s (eigen beheer)

smerigheid en lijpheid die je niet vaak

Zouden er geen subsidies meer ver-

hoort in Nederland. Een verrassing in

(Dying Giraffe)

Begin Twintig (Top Notch)

strekt worden of was de koek gewoon

puur geluid, een verkwikkende erva-

Op voorganger Troops Of The Damned uit

Loeiharde gitaren en zich over-

Begin Twintig is alweer het derde

op voor het vanuit Tilburg opererende

ring in fantasierijk woordgebruik.

2002 liet Lovebite weer eens horen

schreeuwende zangers. Dit zijn ken-

album van The Opposites. De titel

kwintet Palinckx? Feit is dat Alan

Woord omhoog!

waarom de band wordt vergeleken met

merken waar het debuutalbum

dekt precies de lading. Dit zijn twee

Purves, Jacq en Bert Palinckx, DJ DNA

(Arjan van Sorge)

Selling Resolutions van Mucho

jongen van begin twintig die het

en Han Buhrs het met ingang van

Maestro mee opent. Niks nieuws zou

platteland hebben verruild voor de

heden voor gezien houden en dat

je in eerste instantie denken. Maar

grote stad. Het ene moment lekker

deze cd het laatste levensteken is van

SINGER-SONGWRITER

als je even de tijd neemt om wat lan-

stoer doen en opscheppen ('Dom,

de sinds 2001 in deze bezetting

W i n d (eigen beheer)

ger te blijven luisteren, zal je merken

lomp en famous, bitches zitten aan

werkzame band. Jammer, want de

'Ik kom ogen en oren tekort, dank!',

dat het trio meer in huis heeft.

mijn penis'), het andere moment qua-

over het algemeen flink melige en

schrijft de Amsterdamse songwriter

(New Darkness Recordings)

LOVEBITE

Achter deze onuitspreekbare naam zit

Go For The Throat

LA M E L O D I A

Selling Resolutions

THE

Pieter Winkelaar, ook bekend van

(eigen beheer)

HIPHOP

industrial band The People's Republic of

Vibing High

Europe. En waar die band voluit

(PIAS)

gaat als het om herrie en stevige politie-

La Melodia bestaat uit DJ I.N.T en MC Melodee. De oorspronkelijk uit

ke visies gaat, is Kratarknathrak een stuk

The Exploited en Motörhead. Op Go For

Eindhoven afkomstige hiphopcrew heeft tegenwoordig Amsterdam

ingehoudener De cd is de opvolger van

The Throat van hetzelfde laken een pak.

als uitvalsbasis. De cd Vibing High kwam vorig jaar al uit in Japan,

materiaal op cassettes, cd-r's en mp3's

Maar dat pak zit de Zwollenaren al

na een deal met Handcuts Records. PIAS pakte het duo op en brengt

en stamt uit de periode 2004-2007. Je

zeventien jaar als gegoten, dus opnieuw

het album nu in Nederland uit. Op het moment van schrijven tourt

zou Solstice kunnen omschrijven als

wordt de luisteraar murw gebeukt met

La Melodia door Japan, om aansluitend als support act van Pete

gothic ambient met duistere elementen,

compromisloze punk die recht uit het

PUNKROCK-'N-ROLL

ROCK O P P O S I T E S HIPHOP

RENÉE STEVENSE

Philly a Perquisite de Nederlandse podia

maar ook lichtere

hart komt. Een stadi-

Hoewel het har-

si gevoelig doen

alle kanten uit-

Renée Stevense

onveilig te gaan maken. La Melodia brengt

tracks met zelfs hier

onmeezinger als

de gitaargeluid

(zoals in

waaierende

in het inlayboek.

makkelijk in het gehoor liggende hiphop op

en daar een electro-

Football Maniacs

blijft, ontstaat er

Outsider: 'Als de

muziek is uitge-

De woorden ver-

onorthodoxe beats met een mellow sfeer. De

of dftb beat. Hoewel

staat er deze keer

een hoofdrol

zon ondergaat

groeid tot een

wijzen naar haar

stem van Melodee doet denken aan mc's als

niet van hetzelfde

niet op, maar ach,

voor maffe tek-

ben ik helemaal

meer tot de kern

gastmuzikanten.

Boss en Shanté , terwijl de beats en de pro-

niveau als grote jon-

Lovebite moetje

alleen, zonder

van de zaak

Ze nodigde voor

gekomen, samenhangend geheel.

elke track een andere musicus uit om haar zang en contrabasspel te bege-

sten en dito

ductie van I.N.T in het rijtje Zulu Nation en

gens als Aphex Twin, Pole of Arovane,

eigenlijk ook helemaal niet op cd horen,

zanglijnen. Luister maar eens naar

vrienden of gedoe om mij heen'). De

andere jazzy hiphopproducties als Black

heeft Solstice als cd genoeg te bieden

die je moet je live aan het werk zien. Dus

een nummer als Light Pub in the Sky.

constante kwaliteit van Big2's beats

Gekneed door de knopjes van Luc Ex

Sheep en De La Soul passen. De tracks zijn

om spannend te blijven, al is soms wel te

checken die concertagenda en ga dat

Selling Resolutions blijkt een album

houden het album stevig overeind,

en Zlaya Hadzic zijn de tussen 2004

leiden. Zo geeft Eva Meijer, die kort-

vrolijk en hebben hun roots in rauwe, melo-

horen dat het om een verzameling van

meemaken! Ik pak er nog een biertje op.

dat zeker voor de nodige muzikale

maar tekstueel is het erg wisselvallig.

en 2006 op uiteenlopende locaties

geleden haar eigen soloalbum

(Peter van der Wijst)

verrassingen zorgt. En zo blijkt

Wat dat betreft is de hitsingle Dom,

opgenomen elf nummers een stevige

Metamorphosis uitbracht, met haar

Mucho Macho toch niet zo gemakke-

Lomp ft Famous exemplarisch voor

en coherente mix geworden. Over-

wurlitzer het nummer Garden Nymph

lijk in een hokje te stoppen als aan-

het hele album. Het roept tekstueel

de-top-blues voert daarbij de boven-

meer body Why, waarin Renée terug-

zowel irritatie als bewondering op en

toon, op een manier waarin Captain

blikt op haar jeugd, wordt op subtiele

slaat voornamelijk aan bij het TMF-

Beefheart zich zeker zou kunnen vin-

wijze versierd door saxofonist Lorien

publiek. Persoonlijk heb ik minder

den. Knap staaltje werk! Nu maar

van Doorninck. In het intieme Love

met deze plaat, maar Begin Twintig is

eens kijken wat iedereen hierna gaat

Song is violist Han de Koning te

daarom nog geen slecht album. Dat

doen.

dische, old school, op samples gebaseerde hiphop. Clubtracks als

nummers gaat en geen vooraf bedoelde

Time (Tribe Called quest!). Fell In Love With A Beat, Dough en The

'eenheid'. Maar ook gezien de zeer

South rocken de dansvloer hard, terwijl rustigere tracks als Keep It

vriendelijke verkoopprijs van 6 euro is dit

On en het titelnummer getuigen van smaak met een hoofdletter S.

een zeer aan te bevelen release voor de

SINGER-SONGWRITER

Het album is gelardeerd met korte, grappige tussenstukjes en het

liefhebber van duistere klanken.

Altijd Over Liefde

samplegebruik is op zijn minst opvallend te noemen: I.N.T weet waar

(Ruud Lekx)

(PIAS)

Abraham zijn mosterd haalt, bij old school grootheden als Ultramagnetic MC's en DJ Premier. Absolute dopeness: La Melodia is met Opgewolle en Pete Philly ft Perquisite de vetste Nederlandse

(Ro Krom)

—-^

^"^

een topplaat.

Solstice

hiphopgroep van nu.

^' '

rock-'n-roll.

tief prima in orde, maar heeft geen

AMBIENT

38

DE RAASKALBOMFUKKERZ

JACK M O L T O N D I S T O R T I O N

LUCRETIA

vankelijk leek. (Gabriëlla van Karsbergen)

Het is altijd even schrikken als mensen nummers van Elvis Costello gaan coveren. Het is meestal verspilde moeite. Lucretia komt er wel mee weg. Het arrangement is hier een daar een beetje

M I C - N I F HIPHOP

Distortion Of The Truth (Footloose Tracks)

In een tijd waar Nederlandstalige hiphop de muziekmedia domineert en

Big2 en Willy talent hebben, staat namelijk buiten kijf. (Maarten Gulickx)

(Arjan van Sorge)

horen. In Bluessong valt Renée Stevense vooral zelf op: haar rauwe, door het leven aangevreten stem past goed bij de bluesmuziek. Ze komt dan 39


cdrecensies

cd kort

in Thunderbirds-stijl waarin Bennie

me stem perfect tot zijn recht komt.

Veldman weer wel weet te excelleren,

Een plaat vol met soortgelijk werk en

FESTER

ook uit Goes, de plaats die bluesstad

S N E A K E R Z DANCE

wordt genoemd. Maar Renée haalt ook

Sneakerz O p Het Strand

ditmaal op harmonica. Voldoende

Nederland is verkocht.

Sonara Interferentica

O n s (eigen beheer)

inspiratie uit de kleinkunst en uit het

fSneake/z MUZIK)

(Sasja de Vos)

(Sidetrack Recordings # I)

De cd-covervan twee mensen met een

ROCK

materiaal dus om op voort te bou-

Franse chanson. Stevense blijkt een

Sneakerz, het succesvolle houseconcept

Dit debuutalbum van Fester komt als

dierenmasker op doen denken aan car-

The W a r m Aquarium

artieste met lef, die met Wind laat zien

met DJ's als Erick E, Fedde Le Grand,

(Excelsior)

niet bang te zijn grenzen te verleggen.

Lucien Foort, Funkerman en Gregor Salto,

(Rosanne de Boer)

trekt sinds 2004 langs diverse locaties en heeft inmiddels ruim zijn sporen verdiend

S W A M P C H I C K E N ROCK

zeurderige zangstem van Jarno Volman (zoals in Easy Come, Easy Go), heeft aan The Warm Aquarium een zware dobber, maar wie geen genoeg kan krijgen van typische Excelsior-melancholie kan zijn hart

MERRY PIERCE

wen.

INSTRUMENTAAL

ONS

POP/NEDERLANDSTALIG

een welkome verrassing. Hij gebruikt

naval. Maar laat je niet in de luren leg-

W i l S U m (eigen beheer)

namelijk slechts glazen en water als

gen, want de band Ons speelt verzorg-

V E G A S FOR M I L L I O N S

Sinds het winnen van de Oogst van

instrumenten. Je kent het vast wel:

de popliedjes. Het geluid wordt gedo-

ROCK

Overijssel is het stil geweest rond

door met je vinger over de rand van

mineerd door zang en piano. Het laat-

binnen de nationale housescene.

Vegas For Millions (eigen beheer)

Wilsum. Uit het titelloze debuut blijkt

een glas gevuld met water te wrijven,

ste lied Wachten Tot Je Een Ons Weegt

Chicken M a d n e (eigen bel^eer)

Sneakerz Op Het Strand is alweer de der-

Het debuutalbum van het

waarom: de band uit Kampen heeft

ontstaat er een toon. Met die weten-

is wat meer up-tempo met toetsen,

Swamp Chicken is het soort band dat t i j -

de compilatie-cd uitgebracht op het bij-

Schiedamse Vegas For Millions gaat

zich geconcentreerd op het schrijven

schap is Sonara Interferentica

drums en gitaar Een afwisseling die

dens een optreden uitnodigt tot het

behorende label Sneakerz MUZIK.

van een elftal ijzersterke nummers.

gemaakt. Het resultaat zijn vier 'dro-

wat eerder had mogen komen, want de

ophalen aan de prachtige muziekstukken op dit album. Het lo-fi

als een speer van start. Een tempo

maken van een praatje, het drinken van

Samengesteld en gemixt door Funkerman

nes' die prachtig worden opgebouwt.

reeks van rustige liedjes in het begin -

geluid van het debuut uit 2000 blijft goeddeels achterwege. De afge-

dat de band eigenlijk het hele album

Op Wilsum komen in hoog tempo

een biertje en zo nu en dan een blik rich-

en Baggi Begovic trekken diepe housebe-

Zeer abstract, maar tegelijk erg goed

zonder uitzonderlijke goede melodieën

studeerd muziektechnoloog Volman houdt de nummers desondanks

weet te handhaven. Het trio hat al

zorgvuldig opgebouwde, aanstekelijke

ting podium. Wars van enige bewijsdrang

ats, groovy sounds, rauwe electrovocals,

eerder een aantal EP's uitgebracht,

rocknummers voorbij vol moddervet

gemaakt met mooie spanningsbogen

- klinkt een beetje eenzijdig. Wat meer

redelijk simpel, met breed uitwaaierende gitaarakkoorden in The

of vernieuwingsdrang brengt de

pakkende ritmes en percussiegeluiden

gitaarwerk en speelse tempowisselin-

waardoor ook tracks van tien minuten

balans zou de band zeker geen kwaad

Media en The Town Where We Used To Live en fijnbesnaard gitaarspel

maar na drie jaar werd het wel eens

Utrechtse band een mix van pretentielo-

aan je voorbij. Hoewel de cd sterk opent,

tijd voor een volwaardig album.

gen. De muziek heeft raakvlakken

en meer toch spannend blijven.

'Here we are, new rising stars'. Ziehier de eerste regels van opener The Media. Arrogantie? Nee, zelfkennis, want de nieuwe cd van Merry Pierce is een knap staaltje vakmanschap. Wie moeite heeft met de

in Kenny Rogers' Son en Easy Come, Easy Go.

ze funk, soul, groove

IK

Laatstgenoemde nummers zijn niet bepaald toe-

en rock. De cd begint prikkelend

houden de deze nummers moeiteloos overeind.

met wat progressie-

Op The Warm Aquarium wordt het melodieuze

ve akkoorden, maar

van herhalende rit-

van Johan op interessante wijze gekoppeld aan

naarmate de cd vor-

mesecties.

nu en dan de neiging terug te vallen in de eentonigheid

de sfeer en het experiment van The Gathering.

dert, nodigt Chicken Madness uit tot lek-

Van de vergelijking met laatstgenoemde band is

ker lui achterover hangen. Ik kan één

Bekend werk als Bob Sinclairs I Feel For

het een kleine stap naar de bijdrage van de

reden bedenken waarom Swamp Chicken

You, maar ook sterke en verrassende

inmiddels voormalige zangeres van The Gathering, Anneke van

geen succes zou kunnen worden en dat is

tracks waaronder de Ame vs Mr. V remix

Giersbergen. Haar zweverige bijdrage sluit naadloos aan op de rest

de vrijblijvendheid van de muziek. Toch

van het album. (John BUIS)

THE RIPLETS

(Ferenc Kooien)

heeft het schijfje zo

gankelijk, maar de prachtige arrangementen

Niettemin ligt de cd lekker in het gehoor.

WILSUM

Vegas For

ROCK

Vegas For

met SQY Rocking

Millions maakt

Team, One In A

intense en

Million en

authentieke

Jovink, klinkt

rock-'n-roll die

afwisselend (een

doet denken aan

kort en krachtig

(Ruud Lekx)

a

doen. (Arnold van Huet)

PROJEKT67 POP/BEATS

You Give M e Music (eigen beheer)

Simon van Weelden en Erna Berendsen

Hey Hey Hey, een lekker uitgespon-

H E L E E N K A R S D O R P POP

Pop en Nederlandse mederockers

nen Who Will Help You), veelbelo-

W h e n The Time Is Right

GEM. Vanaf het eerste tot het laatste

vend en lekker retro zonder al te veel

(eigen beheer)

nummer slaagt Vegas For Millions

in clichés te vervallen. Ook producer

Singer-songwriter Heleen Karsdorp

naam Portishead binnen. Heel ingeto-

van Mr. V Ft. Miss Patty's Da Bump

erin om volledig los te gaan en te

Guido Aalbers heeft uitstekend werk

debuteert met haar soloalbum When

gen op de golven van synthesizerklan-

zou het jammer zijn, want Chicken

komen langs, terwijl Tool van Patric la

boeien. Kortom, een lekkere rauw

afgeleverd.

The Time Is Right. Door de minieme

ken komt Erna al zingend je huiskamer

Madness is gewoon een heerlijke plaat

Funk vooral mooi is.

album, dat de bands goeie liverepu-

(John Buis)

muzikale aankleding draagt haar stem-

binnenlopen. Het is vooral veel stil bij

om naar te luisteren. (John Buis)

(Yvonne van Amerstoort)

tatie zeker nog een flinke boost zal

geluid elk liedje. Karsdorp heeft een fij-

Projekt67. Soms zou je dit tweetal

geven.

HERO WOUTERS

ne, warme stem die doet denken aan

graag een schop onder de kont willen

(Gabrlëlla van Karsbergen)

ELECTRO/SYNTHESIZER

Margriet Eshuijs. Karsdorp heeft een

geven omdat het traag is en dan ligt

M u z i e k Voor Leven En Dood

groot bereik, maar wil niet elke num-

saaiheid op de loer Maar toch schep-

Black Rebel Motorcycle Club, Iggy

vormen de kern van Projekt67. Bij de eerste klanken schiet je meteen de

S O E S I B HIPHOP

THE VELDMAN BROTHERS

PUNKROCK/POP

Dit Krijg Je., (SPEC)

BLues

Rock

De sidekick van Yes-R krijgt de ruimte

H o m e (eigen beheer)

D A N N Y V E R A AMERICANA/POP

(eigen beheer)

mer met hoge uithalen laten horen dat

pen ze een bepaalde sfeer waarin het

(U-Sonic)

om zijn eerste solowerk uit te brengen.

Het debuutalbum van de broertjes Gerrit

Ordinary M a n (CoasttoCoast)

Sinds 1950 is Hero Wouters actief in

ze goed kan zingen. Dat is net zo fijn.

rustig, maar heel prettig gedijen is.

De komst van een baby-Riplet zorgde ervoor dat het even stil was

Soesi B hoorden wij al eerder op de

en Bennie Veldman ademt één en al

de elektronische muziek. Van synthe-

Fraaie melodieuze popliedjes op deze

Geen haast, ga liggen en droom weg

rondom het Rotterdamse punkrocktrio, maar dit najaar duiken ze

Hij werkte samen met Troy Verges

beruchte mixtapes van D-Men en bij de

ambitie en pretentie uit. Niet geheel

sizerpop tot puur experimentele

cd die hongerig maken naar meer.

bij dit album, dat muzikaal goed in

weer met volle vaart het clubcircuit in. Mét vers aangevuld repertoire,

(songschrijver voor onder andere Bon

Grote Prijs. Na een paar jaar niet onver-

onterecht, want Gerrit blijkt een sensatie

Jovi en Trisha Yearwood) en tourde

muziek, in samenwerking met bij-

(Arnold van Huet)

elkaar zit.

want jongstleden presenteerden zij met trots hun derde album Rock.

dienstelijk aan de zijde van Yes-R

op gitaar en de band, gecompleteerd met

zowel door Turkije als door de

voorbeeld The Legendan/ Pink Dots en

De eerste plaat waarop het in 2005 aangetreden lid Ryan Riot {beter

gestaan te hebben, brengt Soesi nu deze

Van Olst op bas en Overkamp op drums,

Verenigde Staten. Toch is

Edward Ka-Spel, op releases van het

bekend als gruizig pcdiumbeest Elle Bandita)

mixtape uit. Het

maakt een zeer

te horen is. Net als bij Rock 'n Roll Beat en

blijkt van het zelfde

Love Special Delivery Boy staat ook dit album

(Arnold van Huet)

zanger/gitarist

obscure

op het dik een half uur durende

intermezzi. Als

degelijke en

Danny Vera

Contactdisk tot

album. Gedateerd, zeker, maar met

beste nummer

laken een (trai-

betrouwbare indruk.

het Nederlandse

vlagen huiveringwekkend, spannend

komt bij iedere

propvol vrolijke spring-en-dansdeuntjes die er

ondanks die

nings)pak:

Bij kritische

Ding-Dong cas-

en mooi. (Arjan van Sorge)

luisterbeurt het

in ijl tempo (een dik half uur) doorheen

(bescheiden)

Amsterdam Oost

beschouwing echter

settelabel. Het

gejaagd worden. Jannekes pas verworven moe-

successen over

rules, puberen en

kunnen de

de grens er na

materiaal op de

derschap heeft duidelijk geen enkele invloed

meisjes op de bank... Veel meer diepgang

Veldmannen met hetzelfde gemak van

gehad op de thematiek van de nummers, want

twee albums nog niet in geslaagd

hoeft men niet te verwachten. Poppy

artistieke luiheid beschuldigd worden.

de dames zingen nog steeds louter over uit-

beats, slappe teksten en gastbijdragen

Waarom al die bekende licks van groot-

gaan, jongens die niet kunnen dansen (After Eight) en andere luchti-

van Yes-R en Gio zorgen voorTMF-rap in

meester Stevie Ray Vaughan? En waarom

ge, aan rock-'n-roll gerelateerde onderwerpen. Opvallend is de enige

optima forma. Dit is waarschijnlijk goed

langzame titelnummer naar

W H E N ALL LIFE E N D S

voren, dat doet denken aan Zweedse

vinyluitgave Muziek Voor Leven En

METAL

naam te maken op Nederlandse

Dood bevat de soundtrack voor de

Reign Of Ruin (eigen beheer)

melodieuze death metalbands. Het

bodem. Met plaat nummer drie

gelijknamige film en de score van het

When All Life Ends maakt vrij techni-

snellere gedeelte hierin klinkt heel

Ordinary Man doet de Zeeuwse Chris

theaterstuk Laios. Het werk stamt uit

sche, modern klinkende death/thrash

natuurlijk en leidt naar een waardig

die geforceerde Hammond van broer

Isaac alsnog een poging. Laveerde hij

de periode van 1982 tot en met 1986

metal met metalcore-invloeden.

eindstuk. Een ander nummer dat met zijn lekker in het gehoor liggende

cover op de plaat, want terwijl de halve wereld zijn neus ophaalt voor

genoeg voor de dag top 5, maar de

Bennie? Daar waar SRV's toetsenman

op zijn debuut nog tussen americana

en is zorgvuldig overgezet van cas-

Eerder was de band al vertegenwoor-

de in Never Neverland belandde Wacko Jacko, blazen zij Beat It nieuw

hiphopliefhebber van ouder dan veertien

Reese Wynans vooral veel warmte uit

settes naar vinyl. Voor liefhebbers van

digd op de Stainless-verzamel-cd van

riffs boven de rest uitsteekt, is Box.

leven in. Niet op bijster originele wijze, maar ach... na Weird Al

en rock-'n-roll, op zijn nieuwste

jaar slaat Amsterdam Oost toch liever

zijn Hammond wist te pompen, klinkt

album heeft het laatste plaats

het analoge geluid valt er dan ook

Tocado Records, maar deze eerste

Vooral het regelmatig terugkerende gehak in veel van de overige num-

Yankovich' versie kan je 't ook niet veel gekker meer maken natuurlijk.

even over. Het gebrek aan originaliteit en

Bennie mij net wat te ijzig. Dit neemt

gemaakt voor een wat meer gladge-

veel te genieten. Een zweempje elec-

volledige cd heeft WALE in eigen

Daarnaast is originaliteit ook niet iets waar de The Riplets het van

diepgang is schrijnend. Amsterdam Oost

niet weg dat er voldoende te genieten

streken, popachtige sound. Nummers

tro, majestueus uitwaaierende synth-

beheer uitgebracht. De Rotterdam-

mers gaat vervelen. En over het

moeten hebben. Zoals ze zelf zingen: We Work And We Rock, Until

is prima, maar het is nog geen Zwolle.

valt op Home. This Pain bijvoorbeeld is

die in schril contrast staan met root-

tapijten, donkere oprispingen van

mers maken afwisselende metal met

geheel genomen had het bassdrum-

(Leon Voogt)

een aangename trip naar de Delta en

sy, melancholieke pareltjes als A58 en

naderend gevaar, klassiek aandoende

ruimte voor hakkende riffs, groovy

geluid wel dieper mogen klinken.

What Life Brings, waarin Vera's war-

riedeltjes - het valt allemaal te horen

gitaren, snelle stukken en akoestische

(Daan de Mooy)

We Drop. Lekker rouwdouwen en verder geen poespas. Met andere woorden: Rotterdammers om trots op te zijn. 4 0 (Sasja de Vos)

Settin' The Clock is een verrassende blues

41


dvd/boekrecensïes TANTE LEEN

T H E S P I R I T THAT G U I D E S U S

vers was. Zonder clichérijmelarij en

verscheen ook al bij zijn 20-jarig ver-

boekje, zodat je de tekst van de uitzon-

dienst van distributeur Bertus geïnter-

SMARTLAP

PUNK/HARDCORE/EXPERIMENTEEL

stoplappen weet hij van veel teksten

scheiden in 1997). Hierin zoekt Rob van

derlijk lange ballade Hades Bar (achttien

viewd. Voor aanstormende Hollandse

Bij Ons In De Jordaan

W e Are Under Reconstruction

levende schilderijtjes te maken.

Scheers naar de betekenis van Elvis in

minuten!) rustig kan meelezen. Wanneer

pop- en rocksterren is het lijvige tijd-

(Music Products)

Part 2.

(Arnold van Huet)

Nederland, opgeschreven aan de hand

je de teksten zonder de muziek erbij leest,

schrift Sex Drugs a Rock'n'Roll High

Tante Leen zal altijd in één adem

(Salty Forth Records)

van een aantal essays, interviews en

valt op hoe muzikaal Roekas teksten vaak

School een instructief handboek. Vrijwel

genoemd worden met Johnny Jordaan.

Samen met wat vrienden uit de tele-

B U M A / S T E M R A , S E D E R T 1913 -

reportages. Het is meer dan een heruitga-

van zichzelf al zijn. De melancholieke

alle hindernissen en obstakels op weg

Niet zo vreemd, aangezien hun beider

visie- en video-wereld heeft de The

EEN GESCHIEDENIS

ve, want Van Scheers heeft waar mogelijk

regels druipen van de verlopen kroegen,

naar mogelijk succes worden netjes opge-

de eerste versie geactualiseerd en aange-

verlepte vrouwen, dronkenschap en een-

somd, zodat je weet watje allemaal te

past. Zo is bijvoorbeeld een interview toe-

zaamheid, maar kennen zelf vaak een

wachten staat wanneer eeuwige roem het

gevoegd met Tom Holkenborg die als

schoonheid die ook zonder muziek weet

streven is met je muzikale loopbaan. Na het lezen van alle 285 pagina's kun je

carrière een enorme vlucht nam na de

Spirit That Guides Us de afgelopen twee

COR

finale van een door platenmaatschappij

jaar deze dvd nauwkeurig uitgewerkt.

(Watburg Pers)

BOVEMA georganiseerde talentenjacht.

Met een live-registratie, zo'n tweehon-

In Hotel Krasnapolsky zong Johnny

derd foto's en verschillende filmpjes

honderd pagina's) beschrijft Cor

Junkie XL in 2002 een wereldhit scoorde

te ontroeren, zoals in bijvoorbeeld de

Jordaan zich met zijn lied De Parel van

geeft dit document een fraai overzicht

Witbraad de geschiedenis van zijn voor-

met de Elvis remix van A Little Less

liedjes Nanda, Help Me Ik Ben Echt, Vader

onmogelijk zeggen dat je niet wist waar je aan begon.

WITBRAAD

In dit lijvige boekwerk (meer dan zes-

de Jordaan naar een eerste plaats, op

van de eerst vijfjaar van de band. Dat

malige werkgever Buma/Stemra. Deze

Conversation. Ook extra is de cd waarop

en Noem Het Geen Liefde, het lied dat in

de voet gevolgd door Tante Leen met

de dvd met bloed, zweet en tranen is

geschiedenis is vooral in de beginjaren

Nederlandse artiesten als Bennie Jolink,

2000 de Annie M. G. Schmidtprijs won.

Sex Drugs & Rock'n'Roll High School is

haar Hand in Hand. Johnny Jordaan

gemaakt, zie en hoor je terug in de

roerig, wanneer een jonge Buma in de

Bob Fosko, George Baker, Roosbeef en

Deze teksten, evenals het gloednieuwe en

via de post a 5 euro te bestellen bij

zou uitgroeien tot de eerste popster

beeld- en geluidskwaliteit, die top zijn.

clinch ligt met zijn Franse zusterorgani-

Erwin Nijhoff een hommage aan The King

lieve Twaalf Uur, smeken om gehoord,

www.rockmagazine.nl, maar ook gratis

van Nederland en ook de in 1912 als

En de show die de groep gaf op een

satie, met zijn ex-directeur, met or-

brengen. Of dat genoeg is om het boek te

meegezongen of - beter nog - gecoverd

af te halen bij b.v, de Mediatheek van

Helena Polder geboren Tante Leen werd

enorm groot openluchtpodium op het

kesten en bioscopen. Tot sappige anek-

kopen als je de eerste versie al in huis

te worden. Alex Roeka is nog steeds rela-

hetNPI.

op haar 43-ste wereldberoemd in

FlevoFestival is ook meer dan goed.

dotes leidt dit helaas niet. Witbraad is

hebt, weet ik niet. Dat neemt niet weg

tief onbekend. Het is te hopen dat dit

(Gert Verbeek)

Nederland. Reden genoeg voor Peter

Gedreven en met veel energie speelt de

namelijk een zeer gedegen onderzoeker,

dat Elvis In Nederland een mooie uitgave

boek daar mede verandering in brengt.

Pols om na een dvd over Johnny

band onder andere El Salvador en Real

die zijn bronnen keurig vermeldt en oog

blijft. De interviews met Andy Tielman,

(Gijs Grob)

Jordaan ook een dvd samen te stellen

Life Motion Picture. Kortom, deze dvd

heeft voor detail, maar een swingend

Jan Cremer, Hans van Manen en al die

met historische beelden van 'de Stem

is in alle opzichten een juweeltje te

schrijver is hij niet. Zijn boek is even

anderen, blijven zeer aangenaam om te

S E X D R U G S & ROCK'N'ROLL

(Uitgeverij Tt)omas Rap)

WHAT'S O N A M A N ' S M I N D JAN

EILANDER

van de Jordaan'. Pols stapte als 14-jari-

noemen. Naast de concertregistratie

indrukwekkend in zijn volledigheid als

lezen. Ook de vele prachtige foto's - de

HIGH SCHOOL

Muziek en bandjes spelen een belangrijke

ge jongen met knikkende knieën het

zijn er ook nog wat extra's. We zien hoe

gortdroog en zakelijk. Een extra gemis is

meeste uit de collectie van de

DIVERSEN

rol in de verhalenbundel What's On A

door Tante Leen en haar Ome Bram

de band de rommel opruimt, de admin-

dat Witbraad deze geschiedenis niet in

Nederlandse Elvis-verzamelaar Ger Reijff

(Rock'n'Rotl Higli Sctioot)

Man's Mind van Jan Eilander Niet zo gek

gerunde Cafe Royal aan de Nieuwendijk

istratie bijhoudt en computerspelletjes

een bredere context van ontwikkelingen

- maken dit boek zeer de moeite waard.

De mythe van sex, drugs ft rock-'n-roll is

want de schrijver zong jarenlang in de band Trio Bier, presenteerde voor de VPRO

binnen en raakte al gauw bevriend met

speelt. Nee, dat is niet echt spannend

in de muziekindustrie plaatst.

Als er één connectie is tussen Elvis en

in dit 'gratis glossy' na 15 pagina's defini-

de zingende barvrouw. Succes had

allemaal, maar het hoofdgerecht is van

Medespelers (bijvoorbeeld Donemus of

Nederland, dan is het natuurlijk zijn

tief doorgeprikt. De resterende 270 pagi-

radio en televisie en maakte het boek en

Tante Leen niet alleen in haar eigen

topkwaliteit.

Radio Veronica) worden zonder inlei-

beroemde manager Tom Parker, oftewel

na's neemt het onafhankelijke boekings-

de speelfilm Rock 'n' Roll Junkie over

café, er werden ook optredens gedaan

(Arnold van Huet)

ding in het verhaal betrokken en de

Andreas Cornelis van Kuijk uit Breda. Een

bureau Rock'n'Roll High School de lezer

Herman Brood. Eilander is dus een echte

muziek zelf blijft in dit boek helemaal

van de leukste hoofdstukken gaat over

aan de hand tijdens een ontnuchterende

liefhebber. De 32 verhalen zijn vooral een

in Nieuw Zeeland en Australië en zelfs

42

boekrecensies

in Las Vegas. Zo zou Ray Charles onder

BRAIVI V E R M E U L E N

buiten beschouwing. Slechts wanneer

deze mysterieuze man. Van Scheers

tocht langs alle spelers in de Nederlandse

nostalgische terugblik op zijn (uitgestel-

de indruk zijn geweest van Tante Leen

Ik Heb Een Steen Verlegd

nodig wordt de nauwe blik ietsje verder

beschrijft alvast de scènes van een denk-

muziekindustrie. Of de lezer na afloop

de) jeugd. Het is een echt jongensboek,

en zou Danny Kaye na een optreden

(Nijgh & Van Ditmar)

opengeschoven en vermeldt Witbraad

beeldige biopic over The Colonel en Elvis.

nog steeds een baantje in de muziek

waarin Eilander naast de muziek vooral

tegen haar hebben gezegd: you are

Drie jaar geleden overleed Bram

de introductie van de jukebox of van de

Goh, dat zou een mooie film kunnen

ambieert, is de vraag, want de

schrijft over voetbal, films, vrouwen en

unforgettable. De dvd bevat prachtige

Vermeulen. Met het document Ik Heb

televisie. De popmuziek moet het doen

opleveren.

Nederlandse popwereld kent, op een paar

z'n rol als vader en echtgenoot. Hij heeft

beelden van Tante Leen, vaak samen

Een Steen Verlegd, een verzameling

met vier hoofdstukjes over de opkomst

(Tiemen Koopman)

uitzonderingen na, geen glitter en gla-

een fijne vlotte stijl en de verhalen zijn

met Johnny Jordaan zingend in een

liedteksten, is een groot gedeelte van

en ondergang van de Nationale

mour. Werken in deze sector betekent

stuk voor stuk onderhoudend; soms tragi-

cafédecor, maar ook met Seth Gaai-

zijn werk in boekvorm vastgelegd.

Hitparade, één nogal summier hoofd-

MANNENWOESTIJN

vooral hard werken. Het enige dat de

komisch, een andere keer ontroerend, dan

kema in het Concertgebouw of op het

Met Freek de Jonge richtte hij eind

stuk over dochterorganisatie Conamus

ALEX

moraal hoog kan houden, is grenzeloze

weer hilarisch. Om het bij de muziek te

toneel met Heintje Davids. Hilarisch is

jaren zestig het cabaretduo Neerlands

(nu Buma Cultuur] en een geinig stukje

iNijgli S Van Ditrj\af\

liefde voor de muziek, anders houd je het

houden: mooi en voor elke beginnende

het om Johnny Jordaan te zien zingen

Hoop op waarmee hij wereldberoemd in

over de eerste Nederlandse bootlegs die

Mannenwoestijn bevat alle teksten van

niet vol. De uren zijn lang, het loon over

muzikant herkenbaar, is het verhaal

onder de douche, terwijl Tante Leen

Nederland werd. Nadat hij en De Jonge

in 1970 uitkwamen met opnamen van

Alex Roeka, de vriendelijke Brabantse

het algemeen modaal en de arbeidsom-

waarin Eilander tevergeefs wacht tot z'n

zijn rug schrobt. Verder is het ontroe-

single op de radio wordt gedraaid. Om

ROEKA

ieder een eigen weg insloegen, maakte

concerten van The Rolling Stones en

zanger met de warme, raspende en door-

standigheden vaak weinig gezond vanwe-

rend hoe ze Kleine Kinderen Worden

hij faam als muzikant en tekstschrijver

het festival in Kralingen; ludieke acties

leefde stem, van zijn eerste cd Zee Van

ge rokerige rockclubs en de vele rondjes

maar niets te missen gaat hij met z'n

Groot brengt. Uiteraard ontbreekt haar

Vooral België omarmde Vermeulen. De

die snel ontaardden in regelrechte pira-

Onrust uit 1996 tot en met Hadeskade uit

tijdens het netwerken. In het overzicht

zoontje doelloos in de auto toeren, de

grootste hit Oh Johnny niet. Tante Leen

teksten zijn gebundeld onder redactie

terij. Een kort hoogtepunt in een boek

2006 (de inleiding rept van meer dan 200

van de tachtig machtigste muziekmensen

radio aan, en wordt steeds chagrijniger

kon als geen ander zeer geloofwaardig

van groot fan Paul de Munnik. Aan de

dat buiten de universiteit weinig gele-

liederen, maar Roeka heeft die niet alle-

vind je de namen en meeste gezichten

omdat het plaatje niet voorbij komt. Of

een dramatisch lied zingen om vervol-

hand van verschillende categorieën

zen zal worden.

maal op plaat gezet en die staan dan ook

van o.a. beleidsmakers, radiohoofden,

als z'n langgekoesterde wens uitkomt en

gens moeiteloos over te schakelen op

heeft De Munnik een persoonlijk beeld

(Gijs Greb)

niet allemaal in dit boekje). Het boekje

concertorganisatoren, podiumdirecteuren,

hij eindelijk met z'n band in Paradiso mag

een vrolijke potpourri, zoveel wordt

willen schetsen van Bram Vermeulen. Zo

komt met een cd, tevens Mannenwoestijn

marketing directors en promotiemensen

spelen. Op het moment suprème is hij

duidelijk. De beeldkwaliteit is niet altijd

leren we een beetje de mens Bram

ELVIS I N N E D E R L A N D

geheten (naar het gelijknamige nummer

die je in geval van carrièreplanning wel-

doodzenuwachtig. Wat volgt is een

optimaal, maar dat stoort geen mo-

Vermeulen achter de artiest kennen. Hij

ROB VAN

van de cd Wildernis uit 1999). Die bevat

licht eens de hand wilt schudden, mocht

prachtige beschrijving van de 'lange'

ment. Blij dit document in mijn collec-

was geliefd bij een relatief klein

(Umco)

vijftien compleet nieuwe nummers, zodat

je ze ooit in het wild tegenkomen op bij-

tocht van de kleedkamer naar het podi-

tie te hebben. Meer dvd's in verschil-

Nederlands theaterpubliek, maar aan de

Mannenwoestijn net zo goed een verza-

voorbeeld Noorderslag. Geen enkele tak

um, waarin Eilander alleen nog maar oog

lende genres vind je op www.music-

hand van deze bundel kan de conclusie

meld werk op papier als een nieuwe cd

van het muziekbedrijf blijft onbelicht en

heeft voor de graffiti op de trap. Een ver-

action.nl.

niet anders zijn dat Bram Vermeulen

van Alex Roeka is. Ook de teksten van

dus wordt naast Florent Luyckx van 3FM

makelijk boek.

(Rudi de Graaft)

een van Neerlands beste liedtekstschrij-

deze nieuwe liedjes staan gelukkig in het

ook het hoofd van de huishoudelijke

(Tiemen Koopman)

SCHEERS

Voor wie het nog niet doorhad: Elvis is dit jaar dertig jaar dood. Een mooi moment om een nieuwe versie van Elvis In Neder-land uit te brengen (het boek


demontage Demo van de maand

demontage kort

E S H I L O CASIODISCO The Ultimate M i n d (www.eshio.no

LEE M A S O N POP D e m o (www.leemason.nl)

ROOSTER RAMPAGE THRASH/ROCK 'N ROLL

VELVET O V E R D R I V E

T H E CAPTAIN

LIQUID

HARDBLUESROCK

AI^BIENT

Flanders Fields

Demo

Demo

O u t s i d e V i s i o n (www.velvet-overdnve.nl)

(www.ttiecapt3in.nl)

(www.myspace.com/liquidamsterdam)

Het Gelderse viertal van The Captain

Zonder twijfel de leukste cd-hoes van

S T O N E FLY

K E N S I N G T O N BRITPOP

Het nerdy viertal Eshilo uit Ospel

Erg veel duidelijkheid wordt er door

K e n s i n g t o n (www.kensingtonband.com)

bestond eerst uit twee zolderkamer-

henzelf niet verschaft over het

Niet lullen maar spelen zou zo maar

(www.stoneflymusic.com)

Velvet Overdrive is een project van

Frisse en puntige gitaarmuziel< uit het

freaks, tot er zich een zangeres aan-

Amsterdamse trio Lee Mason. Maar

het motto kunnen zijn van het Friese

De cocktail van rock-'n-roll, hardrock

Bart Knol uit Delft, de producer van

heeft wat met blues, maar net zo

het jaar! Cd verpakt in plastic zak

Utrechtse, waarbij Britpop en pop-

diende die het gezapige muzikanten-

geen nood, de muziek spreekt zoals

Rooster Rampage. Onvervalste thrash

en blues die de vijfkoppige formatie

onder andere Longplayers. Op dit

goed met Latijns-Amerikaanse ritmes,

met water, doe dat maar eens na.

punk een meer dan aangename com-

bestaan een nieuwe impuls gaf Nog

altijd voor zichzelf. Gezien de naam

rock-'n-roll van het in 2007 opge-

Stonefly opdient, biedt vele herken-

album neemt hij beats, samples, syn-

die dan ook lustig met elkaar ver-

Helaas blijft de muziek wat achter, ook al is de poprock van het

D e m o (www.myspace.com/roosterrampage)

binatie aangaan. Casper Starreveld

wat uitbreiding en voila: opeens is

zou je nog even kunnen denken aan

richte trio, waarvan de leden eerder

ningspunten. Het best zijn ze in dam-

thesizers, piano, een rhodes, gitaar,

mengd worden. Voor de liefhebbers

(gitaar, zang), Eloi Youssef (gitaar,

daar een band die een maffe mix van

een in Amsterdam verzeilde

speelden in bands als Friction,

pende, midtempo krakers die recht-

klarinet en melodica voor zijn reke-

van grappen n.a.v. de historie van de

Amsterdamse vijftal Liquid niet

streeks uit een zweterig, bomvol café

ning. Volgens eigen zeggen komt hij

popmuziek valt er veel te lachen

onaardig.

trouwens.

zang). Jan Haker (bas) en Lucas

disco, gothic, casiopop, jazz en expe-

Len$elinl< (drums) hebben het hele-

rimentele muziek brengt. Nog niet zo

vijf nummers opgenomen heeft, maar

bezetting van zang en gitaar, bas en

getrokken lijken te zijn. Gitaar, bas,

vervolgens uit op een samensmelting

maal door hoe aanstel<elijl<e, vrolijke

standvastig allemaal, en zeker niet

nee hoor. Michel Mulder (zang en

drums glibbert met het grootste

drums en het lekker zinderende

van breakbeats, nu-jazz, postrock en

en pakkende muziek te maken. Die

dansbaar, maar het komt aardig in de

gitaar). Peter Akkerman (bas) en

gemak door de van zweet en seks aan

Hammondorgel worden met vakman-

ambient. En daar kun je het moeilijk

DRIFT!

M e m o r i e s Of Things That

knap in elkaar zit, zonder dat de

richting van een bijzonder, eigen

Thomas van Nieuwenhoven (drums)

elkaar hangende opnames. Soms

schap bespeeld en de typische, soms

mee oneens zijn, van alles zit er wat

Waanzin

Never Happened

luisteraar doodgegooid wordt met

geluid. Jammer dat de cd opent met

combineren wel dat singer-songwri-

leunt het geheel wel erg zwaar op de

krijsende hardrockzang voegt daar

in, ook al overheerst een vriendelijk

(www.debanddriftnl)

(www.myspace.com/sarahphymm

allemaal hoogstandjes. De spranke-

Amerikaanse singer-songwriter die

Op de waanzin van Drift! valt nogal

allemaal heeft; zo

relaxed,

daar wat achter-

de heren uit

echt voor de

wat af te dingen, zo ernstig is het

Phymm uit Katwijk aan Zee aan de

word je flink op

akoestisch spe-

aan hobbelen. De

Zeewolde is de

dansvloer

nou allemaal ook weer niet. Het

weg met prima te verteren luisterpop.

originaliteit ver te

geschikt, wel uit-

Nederlandstalig bezongen wel en wee

Episch, galmend, atmosferisch, kort-

en de keurige rijtjeshuisrock zijn niet

om; muziek om bij weg te drijven.

zo opzienbarend...

een nummer dat juist dat net niet

tergevoel met het geluid van een

weer een extra dimensie aan toe. Bij

namen van de

funky, lekker doorlopend ritme. Niet

spoor gezet... Wat

Afgewisseld met

grote voorbeelden

zoeken, maar dat

stekend als drager

verder beklijft is

heuse soul en

liggen bij het

maakt voor het

van lange gitaar-

luisteren van de

luisterplezier ver-

lijnen en breed uitwaaierende synth-tapijten. De

THE EXTINCT

The Winter Years (www.thesaturnine.com)

naar de jaren

THE SATURNINE

van de zangeres (pluspunt), en het

zestig van de vorige eeuw neigende

debuut-cd net iets teveel op het pun-

der niet veel uit. Drie eigen composi-

overdadige gebruik van vervormde

wall-of-sound oprispingen levert dat

tje van de tong; een echt duidelijk

ties passeren de revue, plus nog een

muziek voelt ontspannen aan, al is

Take Pride In Your

foto's op de hoes en de website (min-

een gevoelige, uit duizenden herken-

herkenbaar geluid zit er aan te

cover van Paul McCartney. Het zelf-

het dan hier en daar met een span-

Condemnation

De band Saturnine rondom gitarist en

puntje). Maar alles bij elkaar een

bare demo-cd op.

komen maar is er nog net niet. En

gemaakte werk wijkt in niets af van

nend, lichtelijk dreigend randje erom-

(www.myspace.com/extinctmusic)

songsmid Eric Hazebroek speelt rock

door een aantal wat zwakkere num-

het werk van de Grote Jongens, maar

heen. De instrumentele tracks zijn

Voor onze geheimzinnige man The

met metalinvloeden en een popge-

zit superdegelijk en lekker in elkaar.

heel verzorgd uitgevoerd, zonder al te

eXtinct uit Arnhem is dit alweer het

voel. Liedjes die maar niet willen

klinisch te worden.

derde soloalbum. Met een keur aan

beklijven, ook al klopt alles redelijk.

T H E S T U T T E R S ROCK

gastmuzikanten zijn zes rammelende,

Beetje futloos, wat slapjes.

apart, sprookjesachtig debuut. gitaarpartijen, kekke koortjes en

'.1 , 'p'ren als in een heerlijke achtbaanrit,

gitaar en lijkt het of bas en drums

lende band.

de krachtige stem

' ' '/errassende breaks vliegen je om de

SARAH P H Y M M

Sinds 1998 timmert de band Sarah

het verkeerde

x\\''^\^üt

Spinach en The Monotones. De

M R . K N O W I T A L L ROCK

KOKO C O H E N

mers zakt het geheel wat in.

Mr. Knowitall H o m e

EXPERIMENTEEL

Recordings 2007

S L E A Z Y D R E A M S ROCK

zfjnder de spanningsboog te verlaten.

Smells Like Cigarettes, Koko

(www.myspace.com/mrknowltallmusic.com)

Good Busy Then!

Viva La Stutters

VICTIMIZER

richtingloze en radeloze nummers

Zo blijf je lekker meeluisteren en ben

Cohen And Sausages

De Hilversumse band Mr. Knowitall

(www.sleazydream5.nl)

(www. tt)estutters.com)

METAL

opgenomen. Als neerslachtige singer-

SCREECH

je aan het eind van het nummer voor

(www.myspace.com/kokocohen)

The Stutters zou je kunnen kennen

The Spiral Down

songwriter is ie beter op dreef

On The Prowl

je het weet. Al die frisheid werd hele-

Het ruikt niet alleen naar sigaretten,

punkrock geënte, up-tempo muziek.

Venio, Eindhoven en Eksel (België) is

van het guerrilla-winkeltje in

(wwwvictimizer.nl)

maal naturel vormgegeven in de stu-

Koko Cohen en worsten, maar ook

De cd is een geslaagd voorbeeld van

ongetwijfeld in een band met kloten

Amsterdam, waar een tijdlang alleen

Met een bandnaam als Victimizer

F O O L COLOR

dio van Hessel, de nachtburgemeester

naar teen spirit. Koko Cohen, oftewel

DIY-mentaliteit: thuis opgenomen

te spelen. En dromen worden af en

hun cd en hun T-shirt te koop was.

moet het wel heel vreemd lopen als

Play With M e

rock en punk van het Zuid-Hollandse

maakt stevige, op rock-'n-roll en

De natte droom van de vijf heren uit

(www.screech.nl)

De flink opgepompte mix van metal,

van Terschelling, je weet wel... De van

Tiemen Seinstra uit Delft, laat zich

met de band verspreid over de badka-

toe werkelijkheid! Vuige hardrock,

Een leuke stunt die heel wat opzien

er geen metal gespeeld gaat worden.

(www.foolcoloi.nl)

Screech komt niet helemaal uit de

Face Tomorrow, VanKatoen en Solo

weinig gelegen liggen aan heersende

mer, het toilet, de zolder en de slaap-

gruizige glamrock, thrash rock-'n-roll

baarde. Van stunts alleen hoeven ze

En inderdaad, schot in de roos!

Doorsneerock via de klassieke bezet-

verf, ook al is de energie er wel. De

Geheel stijlvast beukt het Nijmeegse

ting met twee gitaren, bas en drums

hopeloos achtergebleven metal-cli-

vijftal er flink op los, stuiteren de

van de huisband van The Spot in

chés op gitaar zijn zeer betreurenswaardig.

bekende Martijn Groeneveld deed de mix en de mastering en alles bij

opvattingen en beklemmende hokjesgeest. Via de bliep en goedkoop klin-

kamer, en met vrienden achter de knoppen voor het juiste opnamere-

en uitgeklede progrock versmelten bij deze rockers tot een adrenalineverho-

elkaar heeft dat zeker meegeholpen

kende, ratelende

om van de vijf nummers op deze EP

drumgeluidjes

gelukt! Een win-

en dampende

iets bijzonders te maken. Zo'n ander-

bouwt hij voor-

win situatie,

adhd-bom. Dat

half jaar zijn ze nog maar bezig - ook

zichtig noot voor

want niet alleen

al blijkt dat dus tijd genoeg te zijn om

noot aan zijn bij-

de band vond het

zo'n origineel mini-album op de rails

zondere geluids-

leuk om te doen,

sultaat. Helemaal

(S.

het niet te hebben trouwens, daar is de ongedwongen, up-tempo en vro-

gende, krachtige -/^'yf

lijke muziek van

drums in de over-

Rheden, Fool Color. Ruige solo's, bral-

het trio te goed

drive, gromt de

lerige zang, af en toe een pakkend

grunt, gieren de

refreintje, dat soort werk.

'•* voor. Londen

TOKYO-A-GOGO! Demo

hoor je niet vaak

meets

gitaren en bromt

meer, zulke smeri-

Copenhagen in

de bas. Dat doen

HEADLIFE

ge, vette, korte en

Amsterdam, waar

zeal sinds 1999

M a n ' s Ruin

De vormgeving en de looks van

(www.myspace.com/lokyoagogonl

•te zetten. Kensington bewijst dat

universum. Tiemen Seinstra heeft al

de zes nummers rocken ook nog eens

krachtige gitaarsolo's; zo maak je het

de Brits/Deense combinatie tegen-

en op deze derde schijf niet onver-

(www.headllfe.nl)

Tokyo-A-Gogo zijn helemaal oké. En

'complexe songstructuren en voor je

een aardige loopbaan achter de rug

de pan uit. Het vijftal (sinds 2000) is

vaak niet meer mee, zulke zonnige,

woordig de thuisbasis heeft. Met hun

dienstelijk. Victimizer vermengt op

Het vijfkoppige gezelschap Headlife

de muziek sluit zich daarbij aan; fris,

neus gespeeld knip- en plakwerk in

als zanger, toetsenist en samplist in

springerige en pakkende poppunk

een originele wijze rock-'n-roll, hard-

uit Den Haag speelt rock in de stijl

puntig, leuk, avontuurlijk. Snufje

ritmes heel goed samengaan met

diverse bands, zoals Meringue en

gaan ze er tegenaan. Origineel is het

tourden ze vooral in Engeland en

core, hardrock en symfonische rock in

van Pearl Jam, Creed en Nickelback,

tegendraadsheid, 80's-feel, meesle-

poppy en toppie liedjes met kop en

Baglady, maar laat zich solo als Koko

allemaal niet, maar wie maalt daar in

worden. In het wat langzamere seg-

Amsterdam, maar de laatste tijd zit er

lang uitgesponnen tracks. De num-

en dat is het dan ook wel. Goed

pende zang, toffe liedjes, vlammend

staart. Emorock, rock-'n-roll, new

Cohen van een geheel andere kant

dit geval om. De stuwende bas van

ment zijn de mannen van Sleazy

wat meer variatie in. Dat ze live hele-

mers staan trouwens als een huis en

gedaan, helemaal in stijl, over en

samenspel, dit smaakt naar meer.

wave en voornoemde Britpop en pop-

zien. Eén constante is in ieder geval

bassist Steven Brautigam van Jaya

Dreams op hun best, dat zit meer in

maal tot hun recht komen, zal niet

bieden altijd wel een of andere ver-

sluiten.

punk gaan stijloverstijgend hand in

gebleven: hij beperkt zich niet tot

The Cat springt er aangenaam uit,

de genen dan de snellere nummers.

verbazen als je de vijf energieke

rassende wending of uitweiding. Je

\ 44

lekker op dreef, ongecompliceerd

glitterige koortjes en uithalen met de stem. Je kunt er zo maar gelukkig van

hand en maken van de muziek van

een bepaalde stijl. Experimentele

maar de rest van de beterweters mag

Ook al horen die uiteraard erbij, niets

nummers op de cd hoort, het speel-

zou willen dat de muziek net nog

Kensington iets moois. Dit voorproefje

stukken, varianten op hardhouse en

er ook wezen.

leuker om een zinderend feessie mee

plezier spat er van af Opgenomen

even een betere productie krijgt,

van hun kunnen maakt nieuwsgierig

drum 'n bass, ambient, Harry Merry-

af te sluiten.

zijn door Remko Schouten en

waardoor alles wat meer met elkaar

Alle demo's die bij de redactie binnenkomen worden beluisterd, maar door het grote

naar een volwaardig album, en naar

achtige circusmuziek, het schuifelt

gemasterd worden door Zlaya is daar

verbonden is. Verder prima band hoor.

aanbod kunnen ze niet allemaal in FRET besproken worden. Bands die hun demo

een optreden uiteraard.

allemaal voorbij.

weer een pluspunt bovenop.

coördinatie Gert VerDeek tekst Arjan van Soige

opsturen, geven hiermee toestemming dat FRET één nummer in Real Audio op www.popinstituut.nl zet. 45


concertaciencia STEVIEANN

Dit is s l e c h t s een kieine s e l e c t i e u i t de concertaQenda.

ARNOLD VAN HUET (redacteur FRET)

Het dwarse Tocado Records bestaat tien jaar en viert dat maar liefst

Fuck The Writer heeft met Keeping

keurtroepen: van de vreemde outsidemiuziek van Harry Merry, via de

koren op de molen voor de melan-

• • •

vrolijke noise van Lushus en de gruizige garagerock van The Suicidal

cholische types onder ons. Wie de

agendaenpi.nl.

Amsterdam

stuk voor stuk minifestivalletjes met optredens van Tocado's

tje afgeleverd. Zijn songmatenaal is

Rqendaqegeuens mailen naar

Prins Hendrikkade 142

vier keer: in Den Haag , Utrecht en twee keer in Rotterdam. Het zijn

The Aspidistra Flying een klein parel-

op uiujui.popinstituut.nl.

D E DIJK

10 JAAR TOCADO R E C O R D S

FUCK T H E W R I T E R

Kijk uoor een compleet o u e r z i c h t

GIJS G R O B (eindredacteur FRET)

Birds tot de vuige electropunk van Elle Bandita. De laatste is alleen

droevige stemming links wil laten lig-

in dB's in Utrecht te zien.

gen, luistert naar de mooie melodieën en spannend opgebouwde songs. 1 november Speakers, Delft 2 november P60, Amstelveen 9 november De Kade, Zaandam 10 november Romein, Leeuwarden 17 november Het Kasteel, Alpfien a/d rijn 22 november Doornroosje, Nijmegen 23 november Mezz, Breda 3 0 november De Effenaar, Eindhoven

VERWACHT: ) i '^; 2/11 l A N S I E G A L A R & THE HOWLERS

'''GOREFEST 4.1, ,B.

L,ïi

.

8 november. Waterfront, Rotterdam

8 november Dranklokaal de W W , Leiden 24 november Crossing Border, Den Haag

9 november, dB's, Utrecht 10 november, Worm, Rotterdam

25 november Stalles, Rotterdam 8 december. Finale G G P N L De Melkweg, Amsterdam

T Y P H O O N & STICKS •••^^

COPARCK

Met Tussen Licht En Lucht bracht Typhoon een van de belangrijkste

De melodieuze pop van Coparck komt rechtstreeks bij je binnen. Op hun

nederhopplaten van het jaar uit. Maar ook

plaat The 3rd Album rijgt de band de ene catchy song na de andere. En die W E V S . DEATH

& more

live weet Typhoon van wanten:

vliegen niet meteen het andere oor uit, maar die blijven op een prettige

afgelopen Lowlands pakte de Zwolse

manier in je hersenpan rond zoemen.

NOCTURNAL

*M^..'t\^

3 november. Paard van Troje, Den Haag

2 november PLAN-2, Eindhoven

een opzwepende show. In november

9 november Tivoli de Helling, Utrecht

groene engel °^ IVIU K C NO ZA 24 NOV

""ALLE PI ETJE & 16

v"""*'"»^ CILVARINGZ+ DJSUESIDE (WU-TANG CLAN)

THE BIMBO'S NOV K R A A K A . VR ' ^ ^ ^ A r 30 S M A A K NOV

VR THE OPPOSITES 21 + KEMPI DEC + DIG

RAYMOND VR VAN HET 2e GROENEWOUD OEC

VR PASCAL DEWEZE 11 ALLAN MULLER JAN (METAL MOLLY)

RONALD ZA SNIJDERS 29 PUNKBAND DEC

RICK T R E F F E R S 2 november Campertournee, Arnhem 3 november Public, Zwolle 4 november Campertournee, Assen 5 november Campertournee, Groningen 7 november Campertournee, Lelystad 8 november Campertournee, Utrecht 9 november Campertournee, Den haag 10 november Campertournee, Haarlem 4 december Atlantis, Alkmaar 16 december Mezz, Breda JAAP BOOTS

k a a r t e n en info: www.groene-engel.nl GROENE ENGEL | KRUISSTRAAT 15 | OSS

Deacillnes concertagenda FRET 2007 december januari/februari

sluitingsdatum 5 november 5 december

CONCERTAGENDA-GEGEVENS VIA E-MAIL: AGENDA@NPI.NL ALLE CONCERTQEGEVENS ZIJN ONDER VOORBEHOUD

46.

ELLEN TEN D A M M E

28 oktober Stop The Tratfik, Amsterdam 9 november Atlantis Podium, Alkmaar 10 november Perron55_, VenIo 17 november Feesttent, America 23 november De Kade, Zaandam 14 december Tivoli de Helling, Utrecht 29 december Speakers, Delft

28 oktober Oude Luxor Theater, Rotterdam 1 november Musis Sacrum, Arnhem 8 november Stadstheater, Zoetermeer 15 november De Meervaart, Amsterdam MOKE 1 november Effenaar, Eindhoven 2 november Perron 55, VenIo 3 november de Groene Engel, Oss 8 november Speakers, Delft 9 november Metropool, Hengelo 10 november LVC, Leiden 16 november Estrade, Harderwijk 17 november de Gigant, Apeldoorn 23 november Burgerweeshuis, Deventer 24 november Manifesto, Hoorn 3 0 november Patronaat, Haarlem T H E S P I R I T THAT G U I D E S US 7 november Goudvishal, Arnhem 8 november Romein, Leeuwarden HARRY M E R R Y

JULES D E E L D E R & N E W COOL COLLECTIVE

31 oktober Het Burgerweeshuis, Deventer 10 november Theatercafé Borra, Amersfoort 27 november Singer-Song Salon, Den bosch 9 december Café Frowijn, Nijmegen 23 december KHL Koffiehuis, Amsterdam

Edo Donkers & band www.edodon kers.com

V\/ho Killed the DJ?

Barbara Breedljk

1» euforisch hiphopfeestje worden!

3 november Atal<, Enscfiede 9 november Groene Engel, Oss 10 november dB's/Studio Moskou, Utrecht

Karin Giphart www.karlnglphart.nl

MERRY PIERCE

Opgezwolle. Dat kan niet anders dan een

11/11 E R I C GALES 15/11 P O P A C H U B B Y

Mere! Hutten www.merelhutten.nl

treedt hij op met Sticks van

19 t/m 21 oktober Polderlicht, Amsterdam-Oost

WOUTER HAMEL 9 november Gigant, Apeldoorn 15 november 013, Tilburg 16 november Jaarbeurs, Utrecht 23 november J.C. Totum, Almere 25 november Paradise, Amsterdam 26 november Zaantheater, Zaandam 30 november Perron55_, Venio

Live Agenda November

whokilledthedi.hyves.nl

rapper met gemak het publiek in met

4 november Cultureel Podium Roepaen, Ottersum

. I f l T E s + more.,

1 november Tivoli Oudegracht, Utrecht 2 november Tivoli Oudegracht, Utrecht 3 november Dok 6, Panningen 8 november Patronaat, Haarlem 9 november Waerdse Tempel, Heerhugowaard 10 november Het Podium, Hoogeveen 15 november Tripodia, Katwijk 16 november De Vereeniging, Nijmegen 17 november Oude Beurs, Middenmeer 18 november Boerderij, Zoetermeer 23 november De Harmonie, Leeuwarden 24 november Het Kennemertheater, Beverwijk 25 november Sporthal, Giesbeek 29 november 013, Tilburg 3 0 november Podium Twente, Enschede

3 november Paard van Troje, Den haag 8 november WaterFront, Rotterdam 9 november dB's/Sludio Moskou, Utrecht 10 november W O R M , Rotterdam

myspace.com/ barbarabreedijk

15 november. Speakers, Delft

Lisa Richards

23 november, P60, Amstelveen.

www.llsarichardsmuslc.com|

Furistic www.furistic.com 3 november Groene Engel, Oss 18 november De Nieuwe Nor, Heerlen 1 december Metropool, Hengelo 1 5 december Perron 55, VenIo

festivals

KCSoul www.kc-souLcom

Bright Blue Gorilla www.brightbluegorMla.com |

T E R R A GOTHA FESTIVAL

Di-Rect + Donna Summer -I- Fine Fleur

Rushdie + Super Furry Animals + Vic

zaterdag 3 november. Het Arsenaal

+ II Novecento + John Miles + Macy

Chesnutt & band + Zappa Band feat.

Vlissingen

Gray + O M D -I- Robert Groslot -1- Roby

Kees 't Hart e.a.

Angels & Agony + Culture Kultür + DJ -

Lakatos

www.crossingborder.nl

X-X-X- -I- DJ Azael -I- DJ Distorted Chaos

www.notp.com

Lee Mason www.leemason.nl

S T R P Art & Technology Festival

The Stubbs

The Birthday Massacre -I- The

CROSSING BORDER

donderdag 22, vrijdag 23, zaterdag 24

Instrumentale sixties

Dreamside •¥ XmH

woensdag 2 1 , donderdag 22, vrijdag

en zondag 25 november, Klokgebouw

motown met een stevige

www.terra-gotha.com

23 en zaterdag 24 november.

Eindhoven

hammondsound

-I- DJ Krat -I- Staubkind + Synopticon +

Toneelkwartier Den Haag

The Chemical Brothers -I- 2 Many DJ's

EARTH 8 YEAR A N N I V E R S A R Y :

Bang Bang -I- Kubus -I- Rufus

-I- Dj Joost Van Bellen + Does It

TRILOGY PART 3

Wainwright + Serge Simonart + Cherry

Offend You, Yeah? -I- Goose -I- Guns n

zaterdag 10 november. Paradise

Duyns + Flip Kowlier -I- Gummbah + K.

Bombs -I- Modeselektor -I- Mr Oizi -I-

Amsterdam

Schippers + Marcel Verreck -1- Niels

Róisin Murphy + Sebastian + Soulwax

Benchellal + Cherry On Top + DJ Per

Duffhuës & strijkkwartet -1- Spinvis -1-

Niteversions -I- The Longmen e.a.

-I- Estroe -I- Francesco Pico + Hie Bitch

Windmill -I- Adapter -I- Ben Weaver +

www.strp.nl

& de Man Zonder Schaduw -1- Jamie

Harry de Winter -I- Hugh Cornwell -I-

Anderson + M C P-Pholl -I- O N N O -H

Jon Savage -I- Louise Welsh -HÓIöf

LE G U E S S W H O ?

Sandrien -t- Terry Lee Brown JR -t- VJ

Arnalds -I- Shalom Auslander -(- Tom

vrijdag 30 november, Tivoli Utrecht

Schwung

Brosseau + Wim de Bie

Black Mountain + Caribou -I- Hot Hot

www.earth-link.nl

-I- Black Rebel Motorcycle Club -f

André Brink

• • • ook iedere vrijdag v.a. 17:00 u Café Fantasio: borrel met hapjes, lezingen, live muziek enz. toegang t o t 19:30 u gratis

Heat -I- Julie Doiron + Lightning Dust -I-

Buffalo Tom + Dan Rhodes + De

MSTRKRFT

N I G H T OF T H E P R O M S

Stratenmaker op Zee + Fuck The

www.tivoli.nl

donderdag 15 tot en met zondag 25

Writer + Jonathan van het Reve + Leon

november. Ahoy' Rotterdam

Verdonschot + Patti Smith + Salman

Meer info op www.fantasio.nl


liveinholland Wat Top voor Nop Waar Speakers, Delft

Lekker in het gehoor liggende liedjes

Wie Merry Pierce Waar Merleyn, Nijmegen | V I ister Pierce zelf,Jarno Volman, zou met

Wie Pete Phi My & Perquisite Waar Doornroosje, Nijmegen

Kennismalcing met nieuw en opicomend talent

zijn Brabants gezellige presentatie bijna de indruk wekken als opener op een bonte avond van een Piratenfestival te staan. Maar niets van dat al. Vanavond indie gitaarmuziek

Een deinende lee van lichamen

uit de Excelsior-stal. Met een retrorandje. Het is alweer enige tijd geleden dat de laatste cd van Merry Pierce verscheen. De band maakt

h A

ystery Repeats is pas uit

Nijmeegse fans weten dankbaar

er een mooie, gedreven cd-presentatie van en

verd? Het is ex-Gathering Anneke van

toch gaan bijna alle handen

te zijn:'Volle zalen trek je met

heeft er overduidelijk zin in vanavond. Net als

Giersbergen, voor een fraaie vocale gastrol. Haar

eerste cd toch beter', meent een bezoekster na

dat ene meisje vooraan, die helemaal los gaat

engelenstem staat in schril contrast met de toe-

afloop. Zogenaamde onafhankelijke popmuziek

en haar tanden bloot danst. En masse is het

gift; het encore pakt flink uit, met de gierende

als deze behoort al lang en breed tot de mainstream. De duiding indiepop is gebakken lucht

omhoog als Pete vraagt wie het

hiphop niet altijd.' Nu biedt het

album kent. De belangstelling

duo geen gewone hiphop, maar

voor dit concert was zo groot

hiphop du luxe, met ingrediënten

Nijmeegse publiek op komen draven, nieuws-

gitaren van de glimlachende Pim van Zanen en

dat Doornroosje het duo een

uit de jazz, soul, klassieke en

gierig naar de nieuwe cd The Warm Aquarium.

Jarno Volman in duikvlucht. Maar een groter deel

geworden. Maar in het geval van Merry Pierce is

extra avond boekte. Pete laat zijn

wereldmuziek. Op het nieuwe

Op een gegeven moment dreigt de hele band

van de presentatie staat in het teken van de lek-

mainstream niet hetzelfde als middle of the

in het proestende wolkengepruttel van de

ker in het gehoor liggende liedjes, precies daar

road. Zelfs al zou de eerste cd beter zijn.

rookmachine gedompeld te worden. En wie

waar Merry Pierce goed in is.'Volgens mij is de

tekst en foto Frank Antonie

album springen vooral de invloeden uit Afrika en LatijnsAmerika in het oog. Een imponerende blaassolo van gastmuzi-

|\

I ieuw talent

wordt daar vervolgens uit tevoorschijn geto-

verdient kansen.

kant Remko Keizer vormt de

Programmeur

aftrap van het concert Pete

Gideon

betreedt het podium met roze

Rozendaal van

zonnebril. Even moet hij wen-

Speakers stelt

nen aan het roze zicht. Ook

eens per maand

andere bewegingen verraden

in Top voor Nop

Wie VanKatoen Waar MidPointMusicFestival, VS

onzekerheid. Komt het doordat

drie bands voor

hij het nieuwe materiaal van-

die hard aan de

avond pas voor de vierde keer

weg timmeren.

vet podium in een rauwe ruimte. Het patroon is bij

live presenteert? Het publiek

Door geen entree te heffen, verlaagt

elke band hetzelfde: bij aanvang is de zaal leeg, op de

doet al bij het eerste interactie-

hij de drempel voor het publiek. De

moment enthousiast mee en

bands spelen tegen onkostenvergoe-

Doornroosje verandert snel in

ding en komen uit Delft of de regio

Amerika, her we kom! andere Nederlandse muzikanten die die avond spe-

J

e kent dat wel:'Nederlandse succes-

len na. Na verloop van tijd stromen dan de real

verhalen van overseas'. Spelen in de

American binnen. Als de muziek aanslaat, blijven ze

een deinende zee van lichamen

Haaglanden.Vanavond heeft het al

USA. Daar wonen zoveel mensen en

kijken, is de klik er niet, gaan ze weer weg om nog

waarbij de temperatuur flink

wat bekendere Escape Everyday,

kan alles.Toch!?Als je als

meer cola te drinken. Als enige buitenlandstalige

stijgt. Na het zwoele Insomnia

dat binnenkort wat optredens in

Nederlandstalige band wordt uitgeno-

band van het festival hebben we altijd een excuus:

zoekt Pete een handdoek om

Engeland heeft, twee andere bands

nagedacht en rustig en heftig

digd voor het MidPointMusicFestival in

ze houden niet van Hollands. Maar dat blijkt niet

het zweet af te wissen:'Jullie

meegenomen: Jalowski en T h e

wisselen elkaar netjes af. Escape

Cincinnati denk je: het goot gebeuren.

nodig. De zaal is natuurlijk leeg bij aanvang. Tijdens

maken het warm!' Perquisite

Frontlines. De opbouw van de

Everyday houdt van hard, heel

Ontnuchterende verhalen over South

het spelen is de lichtshow zo fel dat ik geen hoogte

zegt weinig maar legt veel

avond is perfect, zowel qua podium-

hard. Op het favorietenlijstje

By Southwest ten spijt. Racoon in een

krijg van het publiek, behalve dat ik hoor dat het

gevoel in zijn magnifieke strijk-

ervaring van de bands als het

van de leden staat Tool kenne-

sjebbie kroeg voor niemand. De Dijk

applaus telkens toeneemt.Als het zaallicht weer

solo's. Het nieuwe materiaal

geluidsvolume.We beginnen met

lijk bovenaan. Het drumstel

voor een kwart paard en een honden-

aangaat blijkt dat het barst van de Amerikanen! De

klinkt vanavond niet minder

simpele, popgerelateerde rock en

bestaat uit maar liefst veertien

kop. Maakt niet uit. Ervaren en meema-

fucking awesome's vliegen ons om de oren. Evenals

doorleefd dan het oude werk.

eindigen met zware, alternatieve

onderdelen, waaronder een

ken.'Alles zelf betalen' voelt als

veren en andere compliments. Onze missie is hele-

Pete vertelt veel naar niet-

rock. The Frontliners bestaat uit vier

double bass. De drummer en

investeren in je toekomst. Op het

maal geslaagd, zeker als er ook nog een paar 'inte-

westerse muziek te hebben

jonge muzikanten. Duidelijk nog

bassist leggen een duidelijke

MidPointMusicFestival is er

ressante' contacten gelegd worden, bijvoorbeeld

geluisterd.Vier gastmusici bevol-

beginners: de gitaristen spelen vaak

stempel op de muziek. Maar

ThelnternatlonalStage, gevestigd in het

met Nine Yards en Bagga Bownz...Wat opvalt is

ken de bühne, maar tijdens de

dezelfde akkoorden en de drummer

waar het bij alle drie de bands

Know-Theater We schrikken ons dood

dat alle Nederlandse bands goed in de smaak val-

toegift laten Pete & Perquisite

heeft nog wat problemen met het

aan schort, is de zang. Geen van

als we aankomen. Een podium in een

len. Vette bands die de kans krijgen.Tis een beetje

zien het publiek even makkelijk

tempo. Sterkste bandlid is de bassist,

de frontmannen heeft een stem

hoekkie van een keldercafé! Gelukkig

jammer dat ze daarvoor helemaal naar Amerika

als tweetal te kunnen boeien.

die mooie loopjes maakt. Jalowski is

waar je direct van onderstebo-

blijkt dat het hier om het theatercafé

moeten ;-).Tjek www.mpmf.com voor de line-up.

Onder andere met een demon-

goed op weg. Deze band laat al

ven bent.

gaat waar alleen maar Amerikaanse

stratie hoe ze in de oefenruim-

meer een eigen gezicht zien. Over

te beats produceren.

de opbouw van de nummers is goed

bands spelen. Ons venue is boven. Een tekst en foto's Lilian van Dijk

tekst Bas Barnasconi (zanger VanKatoen) foto Dennis Nine Yards

tekst en foto's Rosanne de Boer 48

49


I iV e

I o 11 a n d

Wie Wilsum Waar Hedon, Zwolle Net teveel dertien-in-een-dozijn

Gemoedelijk en chill in oude roemruchte laol

Wie Tim Jasper, Rik van den Bosch Waar Fantasio, Amsterdam

I

Hendril<kade - tegenwoordig in het gebouw van het Nationaal Pop Instituut heeft sinds september weer live-muziek. Tijdens de vierde editie twee Nederlandse acts. De avond werd geo-

maar echt overtuigend is zijn Jimmy Page

later, vindt in Hedon de cd-releaseparty

lookalike ook weer niet. Daarvoor is

plaats van hun titelloze debuutalbum. Als producer werd Zwollenaar Guido Aalbers

dozijn. De muziek is zeker niet slecht en hoewel

[Amsterdammer met Amerikaanse allure

aangetrokken, die eerder met Coldplay,

de bandleden goed op elkaar ingespeeld zijn,

I over bad days, het verspillen van alcohol en

Franz Ferdinand en Angle Stone werkte.

mist de band de kracht om een essentiële rol

Dat het viertal beïnvloed is door bands als

van betekenis te spelen in de nationale muziek-

Led Zeppelin,The W h o en Grand Funk

scene. Het is allemaal leuk en aardig, maar

Railroad is duidelijk te horen aan de jaren

Wilsum blijft toch net iets te vaak hangen op

man-band voor een onderscheidend geluid.

'70 hardrock en rock-'n-roll. Wilsum is live

het niveau van 'aardige regionale band',

Mooie luisterliedjes die vertellen over zijn reis

een energieke formatie waarbij het gaspe-

tekst en foto's Roel Janssen

internationale uitstraling zorgde hij als one-

popzaal aan de Amsterdamse Prins

de Oogst van Overijssel. Nu, twee jaar

Igitaarwerk van Jaroman keuvelde de

jger-songwriter Rik van den Bosch. Met

D

blonde krullen de aandacht naar zich toe,

Wilsum toch net teveel dertien-in-een-

zeurende vrouwen. Een topper was de sin-

e in vroeger tijden roemruchte

n 2005 won de Zwolse rockband Wilsum

van New Orleans naar New York, met alleen een

daal niet zelden in de hoogste versnelling

Tim Jasper begeleid door gitarist

gitaar op zak. Een catchy showtje. Alles bij elkaar

ingedrukt wordt. De songs zijn stevig en

Jaroman. Jasper die regelmatig schit-

een chili en gemoedelijk singer-songwriter

catchy tegelijkertijd. Joost van Wilsum is

terde in vuige rock-'n-roll bands, deed

avondje, dat alleen beter bezocht zou mogen

een degelijke zanger en trekt met zijn lange

het deze avond rustig aan. Met ge-

worden. Maar misschien moet Fantasio als pop-

rustellende en kalme Engelstalige tek-

zaal eerst weer bekender raken bij het publiek.

sten schiep hij een gemoedelijke en

lekst Jasper Schoon

intieme sfeer in de met veel kaars-

foto's Riecko

lichtjes versierde zaal. Ondersteund door het onderscheidende slide-

pend door de Amsterdamse muzikant

Wat Popronde Waar Wageningen De stad van de langzaamste patatbakkers

Wie Beatrice van der Poel Waar Theaterkerk Wadway Een glansrol voor de begeleiders

E

en theatertournee

Wie Stuurbaard Bakkebaard Waar Effenaar Geen soundtrack maar een beschouwing

was het logische

vervolg op de bejubelde cd Langzaam Los van Beatrice van der

Dat is in Penny Lane wel anders, het etablissement waar synthetisch eenmansorkest Capacocha voor verhoogde oorsmeerproductie zorgt. Met WÊ^ :

harig gemeen klinkende gitaar zaagt deze act op zeer dansbare electrobeats de toeschouwer door Ga je even mee, kijken of Eilander nog bezig is! Deze liedjesschrijver speelt in koffie & theehuis Villa Bloem.'Het lijkt Damien Rice wel', vindt een goedlachse blondine.'Ja maar die is nooit zo zenuwachtig', weet haar vriendin. Even verderop staat The Madd. Met een fikse portie jaren zestig

N

a zonsondergang zijn de straten van Wageningen niet echt

claustrofobisch druk te noemen. Maar dat is niet zo gek. De mens

rist Dries Bijlsma zijn warmlauwe frieten

beat zet deze groep uit Rotterdam concerthuis

uit de vóór hem op het podium geplaat-

XL op stelten. Harde muziek maakt hier het pra-

ste zak te laat bezorgde patat. Het levert leuke plaatjes op, zo'n langzame frietbakker die de vingervlugheid van een gitarist

ook het geval bij de, bij tijd en wijle, fantastisch rockende bluespunkers van The Hummingbirds in

bevindt zich in kroeg, café, herberg

verhoogt. Er is voor elk wat wils van-

actiecafé De Overkant. Voor wie dat teveel

en theater Om de Popronde te bele-

avond: indiepop, punk, blues, new wave,

wordt, kan alvast in Unitas afpilsen op de after-

ven. De stad van studenten blijkt ook

zelfs oude funk. En een type muziek dat

party, alwaar het optreden van goocheldoosmuzi-

de stad van de langzaamste patatbak-

door metalband Drive By Wire desert-

kant ViezeVerza gelukkig niet lang duurt en met

kers. En daar is fusionband Combo di

rock wordt genoemd. Maar er zijn ook

funkfeestband Kissmekillme de grande finale van

Conjo het slachtoffer van. Tussen zijn solo's door graait de hongerige gita-

roependen in de woestijn: singer-songwriter Lee Mason bijvoorbeeld, die in café De Zaaier de pech heeft in de grootste praatgroep van Wageningen te zijn beland.

50

ten onmogelijk en dat is maar goed ook. Dat is

deze geslaagde Popronde Wageningen beginnen kan. lekst en foto's Frank Antonie

Poel. In tegenstelling tot eerder werk van de

Stuurbaard Bakkebaard plaatst zich-

zangeres leende de

zelf vanavond niet in de schijnwer-

muziek zich ditmaal

pers, maar zit onzichtbaar verscho-

niet voor het poppodi-

len achter het grote witte doek. De

um. Het lijstje musici

absurditeitsrockers spelen nogmaals

op de cd is uitgebreid,

hun eigen soundtrack bij de Bel-

maar tijdens haar

gische film C'est Arrive Prés De

optredens wordt Van

Chez Vous. Franstalig, absurd,

der Poel begeleid door Rob Stoop op piano en accordeon en Thijs Vermeulen op basgitaar De gitaar van Van der Poel zelf staat het grootste deel van de avond ongebruikt in de hoek. In het kleine, sfeervolle theater in Wadway blijkt de minimalistische benadering een vondst. De musici geven elkaar de ruimte, wat vooral ten goede komt aan zang en tekst.Van der Poel, zelfverzekerd en ervaren, combineert haar eigen werk moeiteloos met dat van Jimi Hendrix en Abba, zonder een moment potsierlijk te worden. Op de achtergrond is er een glansrol voor de begelei-

ders, waarbij vooral

twisted: op papier ideaal materiaal

Vermeulen (van onder

voor Stuurbaard. In de tot bioscoop

meer Sjako!) de sterren van

met houten picknickbanken omge-

de hemel speelt. Little Wing

bouwde kleine zaal van de Effenaar

op de basgitaar;Vermeulen

kost het even tijd om de boel als

bewijst dat het prima kan.

een geheel te zien. Het is namelijk

De arrangementen en de

niet altijd begeleiding waar de band

perfecte uitvoering verdie-

voor kiest, maar regelmatig een kijk

nen een aparte live-cd.

op de erop los moordende hoofd-

tekst Alex Kunst

persoon die gevolgd wordt door

foto Jaap Reedijk

een camerateam. Mentale gestoordheid dus, door Stuurbaard Bakkebaard (plus blazer en gitarist) vertaald middels zompige bombast. De

hoofdpersoon grijpt de band aan om zijn typische lome sentimentele warme muziek met zwart randje te laten horen. Als dat ook over de monologen - soms dialogen - heen wordt gespeeld, is het geen soundtrack meer, maar een beschouwing.Vooral later zit de band zelf ook in de film en met scherpe timing krijgt de actie de juiste muzikale ondersteuning, net als de steeds meer uitzichtloze situatie. Zeker doordat het bandgeluid goed samenvalt met het filmgeluid heb je niet meer in de gaten dat er een band staat te spelen. De belevingswereld van de regisseur van de film leidde uiteindelijk tot zijn zelfmoord vorig jaar Bij Stuurbaard Bakkebaard horen we veel van hun bekende relativeringsvermogen, dat gelukkig eerder zal leiden tot een nieuwe prachtplaat dan tot bloedige ellende, lekst Bas Verbeek

romantische blik op dingen van de 51


Boekingskantoren

• CD-Duplicatie

• Studios • Licht • Bands • Nightliner • Manageme

Boekingskantoren * CAESAR

• DAS ALDI C O M B O

. DO-THE-UNDO

• CD-Duplicatie

• S t u d i o s • Licht • B a n d s •

Busverhuur

wuiw.merchandlsemaker.nl

•GEM

• GREEN H O R N E T • GHOST TRUCKER •^ INTERNATIONALS

DUCOS Mala Vita (nl) mestizo NuClear Family (nl) hiphop Jaune Toujours (b) rootsrocl< Gil Semedo (cabo verde) cabo swing Opa Cupa (/) fiaftan punk Ronald Snijders (nl) hiacli straight music Etran Finatawa Iniger) desert blues Real Hot Brass (ned. a'nt.) brass Beatriz Azevedc

< T H E HOSPITAL B O M B E R S

agents

« J A N E Z OETD

after

« JOHAN

. LEFTIES SOUL C O N N E C T I O N

DE LEUERRnCICR UOOR JE TOTnnLPflHHET n n n mERCHflnoisE!

•^ MALLE PIETJE It T H E B I M B O ' S • PAULUSMA

• SOLEX

* SPIDER RICO

• SOLO

<• Z Z Z

• LOCO LOCO D I S C O S H O W

ROUTE 65

T-SHIRTS • GIRLIES • HOODIES JHCKETS • CAPS • TRUCRERCflPS FLEKFIT • BEHIIIES • ZUIEETBflnDJES BUTTOnS • BORDUUREmBLEinEn

* WIPNEUS EN P I M

PinS* SLEUTELHHIiGEHS • HflRSTEKERS

rel.: 0 5 7 2 3 4 8 8 0 4 E-malt: ctdiy@lwapliar.G«

PEnnED • P0STBR6S • TRSSER STICKERS. CUSTOmniHOE mmmnTEs • ZEEFDRUK • TRRRSFER BORDUUR «OnTttlERP.nC.

BOOM! i

I

i

TOE13 416307

I

[

1

F 0613 418179

WWW.BOOMAGENCY.NL

0900-4040200 www.ducos.com bookings@ducos.corTt

merchandise maker

bax-shop.n One stop shopping centre tor light & sound equipment

P«Uiiu4S7 3440 RL lUaerdeii Teb 0348-691180 lnfo®iiMrcliaiiillstnwkerjil

www.merchandlsemaker.nl

® ©

O o

JAN AKKERMAN EELCO GELLING L E F T H A N D THE T

A

HAPPY N

E

Y

BAND

FREDDY T

T U N E S O

W

N

NEIL Y O U N G MIRROR B A N D J P D E N EMOTIONAL STILL Geluidsstudio Het Pand Oranjestraat 2

T E X & NOMADS

GOING

WEST

BERT BIJLSMA T 05984 - 46357 WWW.BERTBIJLSMA.COM

3134EVVIaardingen tel: 0 1 0 - 4 3 4 O 432 web: www.studiotietpand.nl e-mail: info@studiohetpand.nl

Snelle levering • Laagste prijs garantie Groot assortinnent • Uitstekende service

MELODY LINE STUDIO'S

w w w . d e m o b i e l e s t u d i o . n l tel

- 21 waanzinnig mooie muziekstudio's met o.a. nieuwe Dynacord, Hiwaten Orange gitaarversterkers. - 6 grote dansstudio's met mooie houten vloer en veei spiegels. - een 400 m2 lounge cafe met podium, erg chique en sfeervol. - gratis parkeren

Meiody

06

5 1 7

21

545

fe^ we record at your place

\ De Mobiele studio

en heel veel meer...

JEAN PAUL REHA

CoraZong

Straight live performance

NEW CO DUT NOW!

&TERRAWHEEI i',

^

km,

marquisbluesband@home.nl • www.marquisbluesband.nl Melody Line Studio's eni Fenengastraat 12 (bij AiTistelstation 1096 BN Amsterdani

•iwun||H.cBM

wym.coRuiiii(;.nM

GENUINE MOSIC + 3 1 |0|1GS - 553115 • www.genuineinusic.nl

020-6929650

VJ V

S/UpFIED;-

www.melodyline.nl info@melodvline.nl

CD PERSING 500 stuks € 6 9 5 , - «">' »^

compleet iet drukwerk

rCT

WWW.NEVl^ROADDIGITAL.NL

Bax liglit & sound - Goes - 0113-212703 - info@bax-shop.nl - www.bax-shop.nl


deiisKast SABRINA STARKE Smaak beperkt zich niet alleen tot nnuziek. Artiesten zijn vaak Bourgondiërs. Of ze on the road aan hun trekken komen, is maar de vraag. Deze keer de eetgewoonten van soulzangeres en rijzende ster SABRINA STARKE, bekend van onder meer THE MIGHTY 8.

Moksi alesie (gemengde Rijst) Ben je een koker?

(6 tot 8 personen)

'Ja, ik hou van lekker en vertrouwd eten. Ik wil graag weten hoe iets is bereid en wat erin zit, anders vertrouw ik het niet. Daarom kook en eet ik

Ingrediënten

vaak thuis, al eet ik wegens tijdgebrek soms ook buiten de deur.Thuis kook

250 gr vis of bakkeljauw, 2 tomaten, 2 eetlepels water, 4 theelepels boter, 500 gram rijst, I ui, zout, peper, kruiden naar smaak.

ik vegetarisch: tofu, tempé en vegetarische burgers. Soms ook vis. Zalm is mijn favoriet en Surinaams eten heeft mijn voorkeur.'

W a t zit er in je ijskast? 'Sojamelk, sojaboter, lekkere sappen, veel groente, vegetarisch beleg en Spa blauw of Bar-le-Duc.'

W a t eet en drink je on the rood?

Bereiding Vis droogbakken (bij bakkeljauw eerst een paar uur in warm water laten staan, van graatjes ontdoen en droogbakken). Gesneden ui, tomaat en 2 eetlepels water erbij doen en het halfgaar smoren. De rijst wassen, bij de vis doen en zoveel water toevoegen dat de rijst precies onder staat. Zout en peper naar smaak toevoegen en voorzichtig roeren. De pan goed afsluiten en koken tot de rijst bijna gaar is.Vier theelepels boter erbij doen en weer roeren. De pan weer afsluiten en de Moksie alesie gaar laten koken.

'De laatste tijd drink ik veel blauwe, gele of rode Aquarius, of gewoon een lekker sapje. Anders Fanta of Cola. Ik ga bijna altijd van huis met chocola. Lays Chips of zure snoepjes. Als er fruit is, eet ik vaak fruit. We stoppen onderweg wel eens bij de'Mac'. Als we moeten vliegen, waar ik een grondige hekel aan heb, eet ik niets. Dan neem ik als ik weer met twee benen op de grond sta een lekkere kop thee en een vers broodje. Bij voorkeur kruidenthee als Zonnatura of Celestial Seasonings.'

Succes verzekerd versiermenu Pom met zalm a la Sabrina (2 personen)

Omschrijf het beste en slechtste festival/club-eten in je carrière. 'Ik noem alleen het beste en dat was op het Metropolis festival. Het grappige was dat het eten er een beetje vreemd uitzag, maar het was heel lekker, dus we waren allen verrast. Ik geloof wel dat de koks hun best doen om goed eten te serveren, alleen lukt het niet altijd. Ze zouden Iets meer kruiden, of op z'n minst zout en peper, moeten gebruiken om het eten op smaak te brengen. Smaken verschillen, maar flauw eten heeft helemaal geen smaak!'

W a t is het meest onderschatte voedsel? 'Vegetarisch voedsel.Vaak hebben mensen het idee dat eten niet compleet kan zijn zonder vlees. Je kunt zo lekker vegetarisch eten, maar je moet gewoon creatief zijn met koken. Ik kan het weten want ik at vroeger wel vlees.'

En het meest overschatte gerecht? 'Junkfood. Het is allemaal zo lekker, maar eigenlijk gewoon heel slecht voor je. Je merkt het aan je lichaam en je huid.'

Favoriet restaurant? 'Applebees in New York en Toko94 aan de W i t t e de Withstraat in Rotterdam. Bij Applebees heb ik gegrilde zalm met gestoomde broccoli en rijst gegeten. Die zalm was in een speciale saus geserveerd die werkelijk heerlijk was! Bij Toko94 eet je heerlijke vismaaltijden met lekkere sauzen. Die smaak laat me niet los en zit in m'n geheugen gebakken. Je proeft dat het met liefde bereid is.' tekst Ro Krom foto's Ellen Bokkinga

54

Ingrediënten 250 gram zalmsnippers, 5 pomtajers (vraag bij de Surinaamse winkel), 2 grote tomaten of 2 eetlepels tomatenpuree, I pakje margarine/olie, I lepel suiker, 2 uien, 2 groentebouillonblokjes, peper, zout, kruiden naar smaak.

Bereiding De zalmsnippers bakken en de klein gesneden ui en tomaat meebakken.Voeg hieraan 2 glazen water toe plus de groentebouillonblokjes. Alles laten stoven. Ontdooi de tajers en roer ze om in een schaal. Een deel van de zalmsnippers in de jus vermengen met de tajers, iets suiker toevoegen en deze op smaak brengen met zout en peper Beboter een vuurvaste schaal en doe daar de helft van de tajer-massa in. Daarbovenop wat extra zalmsnippers in jus en deze vervolgens met de overige tajer-massa bedekken. De pom nu overgieten met de jus van de zalmsnippers. De pom in de oven doen. Om te checken of de pom gaar is, prik je het in met een mes. Als de massa lichtjes bruin is, is het klaar. De pom met zalm kun je serveren met rijst en groente naar keuze

f^i

Sabrlna's Surinaamse Okersoep Ingrediënten 300 gr droge vis, uien, tomaat en soepgroenten, 750 gram okers, tajerblad en 2 antroewa's.

Bereiding De vis wassen en opzetten in water Breng aan de kook en voeg vervolgens de ui, tomaat en soepgroenten toe. De antroewa's en okers in blokjes snijden en meekoken. Op smaak brengen met zout of groentebouillonblokje en een fijngesneden gele of groene peper. De soep is klaar als de pitjes van de okers roze zijn. Als extra kun je nog wat gesneden groene bananen toevoegen.

'Koks in clubs zouder

%^

gebruiken


C^volution

^dRSnlnlSi EM550 Dual Receiver Top of the Evolution Wireless receiver rang Sound Perfection even professionals could only dream about - un' now! The twin receiver is designed for professional musicians, sucf as intwine. Because the EM550 is compatible with the evolution transmitters and the use of the unique e935 capsule, the choice easily made. Used by Intwine under extreme conditions, the Evol equipment never failed. The only feedback came from the audien www.sennheiser.n www.intwine.nl

u

r:;^i'#:'';.-ï-"* f \..:Ï.% •;••, -s-^f .!^;^'?!fe^;;ï•:;^i^^-

sü PJSsfcll ,i!5sss,|ji;pi

Japan loopt irpnrn voor

Ö!*".

E.s;s :S»

,

STEVIEANN JOHN CARRIE DUKE&GONZO SOCIAL BEATS DE GROTE PRIJS VAN NEDERLAND

Een uitgave vah Het Nationaal Pop instituut d e C e i T l b e r « 0 0 7

FRET Magazine nummer 8 2007  
FRET Magazine nummer 8 2007  

FRET Magazine nummer 8 2007

Advertisement