Page 1

l6&l7JUMI2007BIDDINBJIUIItll

i tliONlIMIDEN OZZY éSBOURNE^ SlAYER HEAVEN i r i K L l ! ^ ttlLVET REVOLVER V

m

KDRN THEATER IIIOTÖRHEAO «UGAOETH TYPE 8 HERATiVE^ IIIACHINE HEAO ^ filACKUREL SOCIETY^ SUICIDAL TENOENCIES ^ HATERREED^ LIFE 8F AGONY v PAPA ROACH IIASTODON^ ILL HINO ANION AMARTH^ tASTWAY PAIN OF SALVATION A UREAM

HINDER^ iAVILttRlVER VRAGONFORCE ItORLIN mÉATH PATROL/^ AIDEN UUREN HARRIS^ BlOOOSIMPLE WALLS OF JERICHO^ ttlÉLAIN^

/ ' ^ f j ƒ /

-^

li^K*i

^

n^oYD ,

Helem^l fris en vrolijk TESLA \

OUTU/XWSJ

y WWWJIELDSOFROCK.NL y y2A16r20l7lUNI2007 ^ "^EVENEMENTENTERREIN WALIBI WORLD

PVMK

WWW./\RROWROCKFESTlVAI..WI

BiDDINGHUIZEN

y2 miGENyS PODIAy35 BANDS yCHECK wwwIIEIDSOFROGK l i l UQOR HET lAATSTE NiEUWSt I ^rswnlil

Voor meer informatie over kaartverkoop, camping en aanvangstijden: www.arrowrockfestival.nl

1 ^ - oo® i

ImM

BZB Cilvar High Beiii Rose

-

^

Nationaal Pop Instituut J u


a a r g a n g m, nummer 5: j u n i 2007

inhoud

FRET is een uitgave van het Nationaal Pop Instituut.

OP ZOEK NAAR INFORMATIE VOOR UZIKANTEN?

Voor de laatste nieuwtjes, recensies en agenda-updates: www.poplnstltuut.nl

I2KREZIP De band maakt met Plug It In een nieuwe start.'We zijn vrolijker en hebben meer plezier in muziek maken'. I6CILVARINGZ Nederlands Wu-Tang Clan-lid rapt op zijn debuut frustraties, gedachtes en opinies. 18 H I G H L A N D BEATS Het electro-label van jan Liefhebber bestaat 12,5 jaar 22 R O S E Eén van Neerlands beste soulzangeressen over ijdelheid en doorzettingsvermogen.

ADRESSEN & LINKS

26 B E N N Y S I N G S Benny Sings studeert aan de Benny Sings School. Over een paar EN V E R D E R

jaar moet hij klaar zijn.

34 C D - R E C E N S I E S

CONTRACTEN BELASTINGEN

^e nieuwe albums van o.a. After Forever:

30BZB

'icnny Sings, Autumn, Charlie Dée, Mink,

Band Zonder Banaan gaat tegenwoordig als BZB door het leven.

' ilvaringz. Dennis, Malkovich en Aux Raus

'Dat past veel groter op een poster'.

2 DEMONTAGE

32 LEFTIES S O U L CONNECTION

'let de demo van de maand: STRAF.

Altijd op zoek naar de echte oude, rauwe funksound.

)4 AGENDA

VASTE RUBRIEKEN

-en selectie van de concerten en festivals

BOEKEN EN PROMOTEN

/an de komende maand.

WK 4 11 B A N D S EVENTS

16 49 LIVE I N HOLLAND

Met Streamer. Check I -2, Killteam en Blowbeat.

-^et Het Beukorkest Scram C Baby, Woody

EIGEN BEHEER RELEASE

4 Paul, IO jaar Sally Forth Records, Locals

20 G O D F A T H E R S

;)nty, Grils Super Trio en POP NL Award.

Oscar Harris, één van de voorlopers van de soul in Nederland.

54 LOWLANDS TOP 25

EN NOG VEEL MEER r^

.>"

28 BACKSTAGE

Op nummer I: Bom Funky van Base-Ment

Hans Broere. promotor bij Bertus. 54 DE IJSKAST V A N . . . Maurits de Lange (Geigercounting, Coparck) over eten on the rood. Plus: zijn favoriete recepten De foto op de cover is gemaakt door Joni Spaan

JE VINDT HET OP

POPINSTITUUT.NL

Colofon Wally Cartign/. Lilian van Dijk, Brian Elstak,

CD-RECENSIES; A r n o l d van Huet

A B O N N E M E N T E N : Abonnementspnis bin-

Haarmans. A r n o l d van H u e t GabnéHa van

ADVERTENTIEVERKOOP Keijser 18

jaar (9 nummers). Abonnementen kunnen

Karsbergen, Ferenc Kooien, Martien Kooien,

Mediaproducties (Olhe Schmitz of Ronald

o p ieder t/|dstip ingaan en lopen automatisch

Ro Krom, Casper van der Krurt. Edgar

Willemsen).tel; 020-6755308, e-matt:

d o o r tenzij 30 dagen voor de vervaldatum

Kruize, Alex Kunst. Renate Sun-Louw, Daan

ollie@k 18.nl o f ronald@< 18.nl

de Mooy. Stan Novak, Jasper Schoon, Aqan

advertenties sturen naar. fret@npi,nl

Ingmar Gnffioen, Niels Guns, Mirco

nenland; € 19.95 per jaar, buitenland € 2 5 per

van Sorge, Peter van Sparrentak, Weija FOTOGRAFIE: Darnel j. Ashes. Manon

Steffens. BasVert>eek, LeonVoogt, Sas)a de

Bruiningi Daniël Cohen. Ralf Collans. Fred

Vos, Roland Wetzels. Peter van der W i j s t

jan Diem, Hermance van Di)k, Maarten van Dimrln Hakke, John Klijnen. Anna van

UITGEVER Nationaal Pbp Instituut

lijk; Postbus 4600, 1700 A X HeerhugowaarrJ

ILLUSTRATIES: W a n ;

REDACTIE; Pnns Hendnkkade 142, l O M AT

Voor de meest recente meovirtjes.

Amstenbam.

concertagenda, extra demo- en cd-bespre-

tel. 020-4284288/fax 020-4284287, MEDEWERKERS; Frank Anionic van Alpher

CONCERTAGENDA; S a r ^ MaWe

T^oaït van Baardewijk, Rieks Bakker John

(agenda@npi.nl)

BUIS, Gerijan Vandenbl^ok, Rosanna de Boen

Firma Nic. O u d , La.v. Kathleen van der Kolk. tel: 072-5671018, fax 072-5622393, schrifte-

DRUtOA/ERK: www,printerface nl VORMGEVING: Dettline

<ooij, Isabel Nabuurs, Jom Spaan. Ruud /er+ialle. Angelique van W o e r k o m ,

schnftelijk wordt opgezegd. ADMINISTRATIE & ADRESWIJZIGINGEN,

e-mail: frel@npi.nl

kingen en tal van andene pop-in formatie lees FRET ook digitaal www.fnstTnagazine/il wwwjnyspace.coni\/frEtmagazJne


bands vents

interuieiu

BLOWBEAT JACK POELS EN D E N N I S VAN LEEUWEN

gie bevatten. Als ik het gros van de jeugd

WINNEN DUIVELTJE

van tegenwoordig bezig zie, dan is het vaak zo hangerig en saai. Muziek is een luxe

Prijzen voor de beste popmuziekanten uitgereikt

ding dus amuseer je erbij! Laat die levenslol blijken.' Op de vraag hoe de nieuwe Blowbeat zich v e r h o u d t ten opzichte van pak en beet vijftien jaar geleden is Engels duidelijk.'De manier van aanpak is onveranderd. We denken nog steeds niet in hokjes, ledere muzikant kan zijn spel verHet succes uan mêleer zal Bloujbeat luellicht i

niet

meer

euenaren.

maar

dat

uueerhoudt z a n g e r / g i t a r i s t Ton Engels en

J l kompanen er niet uan om gestaag door te

luerken.

UJant: muziek

maak

je

In

eerste instantie uoor jezelf.

pakken zoals hij het zelf w i l . Blowbeat is té pop voor rock en té rock voor pop.Aangezien ik als luisteraar zelf snel verveeld ben, probeer ik mijn eigen werk veelzijdig te houden. De mensen moeten een

ack Poels, zanger van Rowwen Hèze, en Kane-gitarist Dennis van

Het bijzondere van de Duiveltjes is dat de winnaars nu eens niet wor-

Leeuwen hebben een Duiveltje gewonnen, de muziekprijs voor de

den gekozen door het publiek of een jury, maar door hun collega-

beste Nederlandse popmuzikanten en het beste poppodium van het

J

H

et verleden jaar verschenen comebackalbum Songs FromThe

plaat van begin t o t eind kunnen afluisteren. Het moet een kop en

Crazy Planet is hoe dan ook een puike rockplaat geworden

staart hebben. Vandaar dat er maar tien songs op het album staan.

die vrijpostig door een bont muzikaal landschap heen meandert.

Dat is meer dan zat. Ons huidige werk Is overigens wel een stuk

muzikanten. De prijs bestaat - naast de eeuwige roem - uit een door

Rock, funk, pop, blues en country, het komt allemaal aan bod. Het

aardser. Het is niet meer zo van de pot gerukt als destijds. Het

afgelopen jaar De door het Popinstituut georganiseerde verkiezing

Peter te Bos (zanger Claw Boys Claw) ontworpen trofee. De naam

huidige Blowbeat bestaat naast Engels uit drummer A r t h u r Lijten,

heeft meer v o r m , maar dat k o m t d o o r de muzikanten. W a t dat

werd voor het vijfde achtereenvolgende jaar gehouden. Herman

Duiveltje is een verwijzing naar de legende rondom bluesgitarist

bassist Eric Coenen en de van Anouk bekende gitarist Leendert

betreft ben ik blij dat Leen zich bij ons heeft aangesloten.Toen hij

Brood-manager Koos van Dijk en Rudi de Graaff reikten de prijzen

Robert Johnson, die op de'crossroads' zijn ziel aan de duivel verkocht

Haaksma.

lucht kreeg van een mogelijke reünie, heeft hij zich meteen aange-

uit tijdens de Muzikantendag in de Melkweg. De andere winnaars

en zo de beste gitarist ter wereld werd. Eerdere winnaars waren

'Blowbeat is een speeltuin waarin iedereen zijn ei kwijt kan. Er is

boden. Leen is fan van ons oude werk en het klikte meteen. D o o r

waren Manuel Hugas (beste bassist), Hans Eijkenaar (beste drummer),

onder andere Paskal Jakobsen (Blof), Anouk, Martijn Bosman, Michel

geen format, een concept of doelgroep evenmin. Doe waar je zin in

de diverse agenda's is het wel moeilijk om t o t live optredens te

Daan Schinkel van zZz (beste toetsenist). Kraak & Smaak (beste

van Schie (Anouk),Will Maas (Ilse DeLange) enTiësto.

dj/producer) en Paradiso (beste podium).

hebt. is ons credo. Ga eens links waar iedereen rechtsaf zou slaan.

komen,maar we hebben niets te klagen.'

Als het kernidee sterk genoeg is, kun je flink schuiven zonder dat

www.blowbeat.com

het stuurloos wordt', aldus een gepassioneerde Engels.'Vibe, groove, swing en spirit, daar gaat het om. Muziek moet fris zijn en ener-

tel<st Stan Novak

DOE MEE MET DEMOPANEL FANTASIO

D

emopanel Fantasio is een nieuwe

tuut. Adres: Prins Hendrikkade 142 te

het gaat en met hoeveel personen je

serie van het Popinstituut waar

Amsterdam. Aanvang 16:00 uur. Deel-

komt. Natuurlijk is Zaal Fantasio (en de

laten

name is gratis, maar inschrijven is wel

bar) ook voor 'gewoon' publiek gratis

beoordelen d o o r professionals uit de

verplicht via mail (info@npi.nl) of telefo-

toegankelijk. De

muziekindustrie. Popjournalisten, A&R-

nisch: 020 - 428 42 88.

later bekend gemaakt.

managers, programmeurs en boekers

Het panel zal elke meegebrachte demo

Check ook: www.myspace.com/demopa-

luisteren naar jouw demo en geven ter

(op cd, cd-r, mp3) bespreken. Vermeld in

nelfantasio

plekke tips over opbouw, arrangemen-

het onderwerpveld van je mail ' D e m o -

ten, presentatie van de demo, ja zelfs

p a n e l ' en laat weten om welke band

muzikanten hun demo kunnen

over de website van je act. H e t is dus ook leerzaam en interessant op het moment dat de demo van een andere act w o r d t gesproken. De eerstvolgende Demopanel Fantasio vindt plaats op d o n d e r d a g 5 j u l i in Zaal Fantasio in het Nationaal Pop Insti-

panelleden

worden

TAGRIJN WORDT DE VORSTIN ^

Vtmtm

Pop- en Cultuurpodium Tagrijn in Hilversum gaat na de nieuwbouw verder onder de naam De Vorstin. Het nieuwe gebouw wordt in september 2008 geopend. Het podium had een wedstrijd uitgeschreven om een naam te verzinnen, waar

zo'n ISO suggesties op binnenkwamen. De Tagrijn wilde een brede naam, die niet meteen naar popmuziek zou verwijzen. Het werd uiteindelijk De Vorstin, met een knipoog naar de straat waar het podium aan ligt: de Koninginneweg. Naast popmu-

DEMOPANEl K< » l FANTASIO

ziek zal de programmering gaan bestaan uit jazz en wereldmuziek, dance en stand-up comedy en theater. Het oude gebouw is inmiddels vrijwel volledig verdwenen. Totdat het nieuwe pand betrokken wordt, organiseert het podium een aantal festivals en

evenementen

op

verschillende

locaties.

Het eerste festival Hilversum Alive is op 29, 30 juni en

I

juli.

Kijk

www.devorstin.nl.

voor

meer

informatie

op

STArt DE VAM EXCELSIOR IS AL TIEU JAAR EEU 5EGRIP EU 2EER TooHAAMGEVEMD

DcoP 'irM?J2 WAARoM SPELEU 2E DAM lU DE UAcoMPETlTlE?


bands

i n ter t/ie lu

w..... LUIE HOND NAAR NAIROBI

Krom

STREAMER

'Reggae is populair in Kenia'

Don't call us...

Knip- en plak hoorspelen op beats De Britse DJ/producer Streamer bracht een tijdje geleden zijn tuieede cd uit

Een flink aantal muzikanten met wie ik in 2002 werkte, kon aan de slag in de Blues

Under R Spell. Theatrale, urolijke, uiterst dansbare knip- en plakhumor, beats

Brothers Musical. Ik paste als muzikant niet in

met een knipoog, kortom: IHontv Fiython op de dansuloer.

dat profiel. In eerste instantie sprak'spelen in

genheid zich aanbod om auditie te doen voor

S

een rol in het achtergrondkoortje dacht ik: if

tijd dat kraken nog niet helemaal op z'n retour was en er aan de ran-

you can't beat them, join 'm. Bovendien zijn

den en in de niet aangeharkte gedeelten van de stad nog volop kans

tachtig bevestigde optredens in je agenda erg

v o o r experimenteren was. Met de feestorganisatie Dolly Rockers

prettig.

stond Gary Shepherd aan het begin van de Nederlandse housefeesten,

een musical' me niet aan, maar toen de gele-

inds I 985 woont de in Leicester geboren Streamer, oftewel Alec Smart, oftewel Gary Shepherd, in Amsterdam. Dat was zo rond de

met objecten, performances en met draaien. De zoektocht tijdens eerdere audities naar

Later is daar Streamer uit voortgekomen. Die naam gebruikt hij als

een zwarte zanger met diepe stem had tot

producer en remixer. Alec Smart is zijn dj alter ego. Die naam komt

niets geleid.Toch was er vertrouwen van mijn

van de Engelse uitdrukking'a smart alec' - iemand die op het irritante

omgeving en ging ik er zelf zowaar in geloven.

af op alle vragen het antwoord weet. Gary Shepherd is zijn werkelijke naam, de naam die hij ook gebruikt voor de composities die hij maakt

Op dat moment had ik al beter moeten p uitnodiging van Mundial v e r t r e k t de

inzien hoe het leven daar is. Wat daar aan de

voor films, theater en performances. En dan is er ook nog Cid Fishes,

gen. Het laatste advies dat ik kreeg voordat ik

O

Friese reggaeband Luie Hond 30 mei

hand is. Hoe mensen daar leven. Hoe muzi-

voor bootleg/mashup producties op het internet.

de helverlichte auditieruimte binnenliep, was:

naar N a i r o b i , Kenia v o o r een vijfdaagse uit-

kanten daar werken. Dat is ook de insteek 'an

Streamer creëert muziek in meerdere disciplines, zoals clubs, studio's,

'zing grof en diep, hard en duidelijk'. Tijdens

wisseling. De band gaat kennis maken met

Mundial als ze een samenwerkingsverbind

theaters, op internet, als producer 'Ik probeer om dat elkaar te laten

het oefenen op de gang zette ik mijn Bob

muzikaal talent uit de sloppenwijken, work-

aangaat met een band. Er w o r d t een dccu-

beïnvloeden. Dan kom je uit op kidsmuziek voor volwassenen. Het is

Fosko meets Marvin Gaye stem op, wat met

shops geven, opnames maken met Keniaanse

mentaire gemaakt. Misschien dat daar een

een funkier variant van de easy tune, minder slapjes. Heel veel daarvan,

gejuich werd ontvangen. Er op af!

muzikanten en optreden op het Sawa Sawa

regionale, of landelijke, zender in geïnteres-

zelfs de easy tune-remake of -revival, vind ik erg flauw klinken. Alles

Festival waar ook reggae-icoon Burning Spear

seerd is zodat mensen hier zelf kunnen :ien

moet vrolijk en melodieus zijn. Dat moet er natuurlijk inzitten, maar

Eenmaal binnen kreeg ik een choreografie

zal spelen. Drummer Andries van Wieren legt

hoe de omstandigheden daar zijn. We jaan

dan wel in balans met funky grooves.'Veel van de nummers doen den-

Molotov Cocktail Lounge en Moskow Diskow. Under A Spell is uitge-

uitgelegd die ik tijdens het zingen uit moest

uit waarom nou juist Luie Hond is gevraagd

ook beelden schieten voor een videoclip. Mis-

ken aan een minihoorspel, met invloeden uit country & western, UK

bracht op het Russisch Nederlandse label KidNap Records, dat gerund

voeren, wat het er niet makkelijker op maak-

voor dit project.

schien dat we daar ook wel opnames vDor

rave, filmmuziek en glitch-hop.

w o r d t door Maxim Chapochnikov.'Waarom KidNap? Omdat we elk

te. Toen wist ik eigenlijk al dat ik beter thuis

'We zijn gevraagd omdat we een reggaeband

gebruiken

caar

De toekomst ziet er zonnig uit voor Streamer Deze zomer treedt de

van het andere eind van de wereld komen en toch hetzelfde gevoel

had kunnen blijven. De muzikanten moedig-

zijn en reggae populair is in Kenia. Buiten dat

maken. Of we met Burning Spear ook d;ad-

dj op in Rusland, Italië, Engeland en Duitsland. In samenwerking met

voor humor, kunst en lijden delen.'

den me met 'kom op Ro, je kan het, nu alles

zullen ze ons wel een goede band vinden.' Het

werkelijk op een podium staan weet ik niet.

buurtbewoner DJ mps Pilot worden er remixes gemaakt van Halima

www.shepherdspie.nl

geveni'-blikken aan. De band startte In The

is volgens Van Wieren niet de bedoeling dat de

Dat zou natuurlijk te gek zijn, maar ik veet

van de Nederlandse top raïband Kasba, en van Adzagli van Kofi Ayivor

www.kidnaprecords.nl

Midnight Hour en wat er toen gebeurde, her-

band o p t r e e d t en vervolgens dagen op het

niet of dat mogelijk is.'

(ex-Osibisa). De laatstgenoemde plaat verschijnt binnenkort op Otra-

inner ik me als in een waas. Ik zie mezelf

strand ligt te bakken.'Het gaat er om dat we

weten, maar goed, je wordt er in meegezo-

die we met

muzikanten

banda Records. Verder doet Streamer mee aan de clubnachten van

tekst en foto Arjan van Sorge

struikelend over m'n voeten een paar moves maken die ik me nog lang zal heugen. Mijn mond ging open en het was alsof Lemmy van Motörhead ineens in me zat die Wilson Picket's nummer verkrachtte. Een vocale grintbak. Ik zie de twee Engelse productienichten

bleek

weggetrokken

en

zeer

EPICA TEKENT BIJ NUCLEAR BLAST

DIZKUZZ IN WATERFRONT EN PARADISO

geschrokken naar me kijken, terwijl achter

o;

D

muziekbizz. Vooral erg interessant voor muzikanten.

tract getekend bij platen-

In juni zijn er weer twee. Op 8 juni gaat het in

maatschappij Nuclear Blast.

nder de naam Dizkuzz zijn er in het clubcircuit

me de bandleden al tenen turend wanhopig

regelmatig forumdiscussies met en over de

hun gezicht in de plooi proberen te houden. Yeah yeah. Niets voor mij.

Ro Krom

e gothic/metal band Epica heeft een con-

Waterfront in Rotterdam over effectief netwerken.

Het label brengt wereld-

Wat is netwerken, wat is het nut ervan en hoe doe je

wijd metalplaten uit. After

dat? In Paradiso Amsterdam is 21 juni het onderwerp subsidies & sponsoring. Welke

Forever tekende onlangs

mogelijkheden tot sponsoring en subsidie zijn er? Hoe kom je aan dat geld? Hoe pak je

ook een contract bij dezelf-

het aan? Welke fondsen moet je aanschrijven en wat moet je daarbij niet vergeten? Kijk

de maatschappij. Epica is op

voor meer info op www.dizkuzz.nl

dit moment bezig met de laatste loodjes

van hun

nieuwe album. De release is gepland voor augustus of september Voor deze plaat heeft de band samengewerkt met producer Sascha Paeth. Epica zegt op haar website dat dit het 'meest heavy' album van de band zal gaan wor1 6

den.


b a n d s <^vwii ^<^

interuieui

TALENT W A N T E D Na het project van de Vele Rappers Mix-

KILLTEAM

'Er is wel wat veranderd'

tape van vorig jaar start Soundflow.nl in mei met een nieuw project. Het idee

Een scala aan geluiden

THE SCENE IS TERUG

achter de nieuwe mixtape is anders dan bij de vorige.Voor Soundflow Volume I

IDB muziek uan Killteam heel e r ; I93B? Zit iets in. De band uit Groningen

heeft Soundflow.nl al veel (inter)nationa-

theeft duidEÜjk goed geluisterd naar Alice in Chains, Helmet en Prong.

le artiesten weten te strikken die binkan. Maar daar is een

he Scene is terug! Vijf jaar geleden

oplossing

trok Thé Lau de stekker er uit, omdat

vonden. Havinga 'Bij

hij er genoeg van had. Maar zie, de rock-

optredens hebben we

band is weder opgestaan met het album

een

2007 en er staat een reeks festivalconcer-

voor

ten in Nederland en België v o o r de deur.

W e r k t perfect.'

T

voor

zesde

bandlid,

live-sampling.

Het album telt twaalf nummers.Tien klas-

Killteam

siekers, waaronder hits als B/ouw, Iedereen

moment druk

Is Van De Wereld en Open, en twee nieuwe

ieder geval gezellig om weer met de band

nummers.

te spelen. Er is wel w a t veranderd. In de

'Vorig jaar speelde ik met een paar oud-

studio heb ik niet meer de drang zoals

leden van The Scene op verschillende festi-

vroeger om de boel als een kleine dictator

vals', zegt zanger en tekstschrijver Thé Lau.

naar mijn hand te zetten.'

'Het is drummer Jeroen Booy geweest die

Voor

vroeg of ik er geen zin in had om nog een

opnieuw ingespeeld. Sarah Bettens (K's

live

keer met The Scene te touren. Spelen met

Choice), Tom Barman (dEUS) en Paskal

die gasten geeft mij zo'n kick dat ik besloot

Jakobsen (Blof) leveren een gastbijdrage.

hen te bellen.Van het een kwam het ander.'

Lau: 'Het album moest een meerwaarde

En zo is The Scene weer alive and kicking.

hebben. W e hadden het zelf kunnen doen,

Voor hoe lang weet niemand en of de band

maar dat voegt weinig toe. We vonden het

nog een plaat met nieuw materiaal gaat

een eer om met deze drie te werken. En zij

maken, is ook niet zekerThé Laur'We moe-

met ons, geloof ik.'

D

ding met S steden ten opzichte van de editie 2006. Het

reizend popfestival begint op 14 september in Nijmegen en eindigt op 16 november in Eindhoven.

eind

dit

7 juli, Van Eigen B o d e m Zwolle

nee Huizinga en de gitaristen Edwin Groene-

De melodie moet goed zijn. We zijn erg tevre-

7 juli, Bospop Weert

w o l d en Nico Plantenga) vindt het niet erg dat

den over het materiaal, dus we zijn ervan over-

14 juli, G e n t s e Feesten Gent (B)

Killlteam altijd maar weer vergeleken w o r d t met

tuigd dat het album goed gaat worden.' Een label

2 augustus, Z o m e r p a r k f e e s t Venio

deze bands.'Misschien zijn we een beetje in de

dat de cd moet uitbrengen, heeft de band nog

4 augustus, Klinkers Brugge (B)

jaren negentig blijven hangen, maar die bands

niet gevonden.'We willen het professioneel aan-

11 augustus. Rivierenhof, Deurne (B)

vinden we nog steeds helemaal te gek. En dat

pakken. Een label zou mooi zijn. O o k hopen we

1 7 augustus, S w e e l p o p Zweelo

h o o r je terug in onze muziek. Dat mensen ons

een boekingsbureau te vinden. Dat kan ons mis-

gaain vergelijken, is dan ook logisch.'

schien net dat duwtje in de rug geven dat we

^ Mg <P: ^?f.

i#

een

al klaar.'De nadruk komt op het liedje te liggen.

POPRONDE BREIDT UIT %

van

het

der uit zanger August Pullox, drummer Rei-

25 augustus, B o e r e n r o c k Kortenaken (B)

Selectie bands bekend

voor

jaar moet verschijnen. De meeste nummers zijn

5 juli, L o m m e i Leeft Lommei (B)

•V

r

B

D a t de muziek Killteam daarom wat gedateerd

nodig hebben.'

overkomt, ontkent Havinga echter'We geven er

Killteam bestaat in de huidige bezetting zo'n

natuurlijk wel een eigen draai aan.'Wie luistert

anderhalf jaar. Zanger August Pullox is er als

naar de vorig jaar verschenen debuut-EP kan dat

laatste bijgekomen. W i e zijn licht hysterische en

beamen. De vier nummers op de cd knallen uit

soms benepen stem hoort, zal hem niet snel

de speakers. 'Het is een overgeproduceerde

vergeten.'Daar kan ik me iets bij voorstellen',

plaat geworden. De nummers zijn vrij basic, maar

lacht Havinga. 'In het begin moesten wij ook

in de studio hebben we ze flink aangekleed. Die

even aan hem wennen. En hij aan ons. Maar het

mogelijkheid was er en hebben we met beide

heeft goed uitgepakt. Zijn stem geeft onze

handen aangegrepen. We hebben een scala aan

muziek een enorme impuls.'

geluiden gebruikt. Past goed bij onze stijl.'

www.killteam.tv

complex dat de band het eigenlijk niet alleen af

te staan. Meer informatie vind je op

Tijdens de FFWD Dance Parade op I I augustus 2007 geeft de Popunie zes Zuid-Hollandse dj-talenten een kans om te draalen op de Best Beatz X-Posure truck.Tot I juni kunnen Zuid-Hollandse dj's zich nog inschrijven met een mixdemo, biografie en publiciteitsfoto. Kijk voor alle info op www.bestbeatzxposure.com. Alle dance-genres zijn toegestaan: van I D M , trance en happy hardcore tot tekno en drum 'n' bass.

Onder de noemer Powered Metropolis

by Vestia

MTR X-Perience, organiseert

het

Festival in samenwerking

met Vestia een talentenjacht voor Rot-

Live levert dat problemen op. Het geluid is zo *"*.

Iedereen kan zijn tracks inzenden en de beste inzendingen komen op de mixtape

het

voorberei-

dat

deze artiesten is er op de mixtape plek vrij gemaakt v o o r nieuw hiphoptalent.

bezig

assist Arnold Havinga (de band bestaat ver-

ten maar kijken hoe het gaat. Ik vind het in

e Popronde strijkt dit jaar neer in I 9 steden, een uitbrei-

album

23 juni, Indian S u m m e r Festival Broek

nenkort bekendgemaakt worden. Naast

www.soundflow.nl.

is op

opnemen

1 5 juni, A n c i e n n e B e l g i q u e Brussel (B)

klassiekers

de

dingen

8 juni, Paradiso Amsterdam

op Langedijk

de cd 2007 zijn de

met

ge-

terdamse jongeren. De winnaar van deze talentenjacht speelt voor tienduizenden bezoekers op het Metropolis Festival, dat w o r d t gehouden op I juli in het Zuiderpark in Rotterdam. Uit alle inzendingen w o r d e n maximaal vijfentwintig bands gekozen die mogen meedoen aan de voorrondes op vijf verschillende locaties in Rotterdam. Een professionele jury kiest daaruit vijf finalisten. De finale vindt plaats in podium Waterfront. Meer

tekst Peter van der V\/ijst

info op www.metropolisfestival.ni

Een commissie heeft uit zevenhonderd inzendingen negentig bands geselecteerd die gaan touren met de Popronde 2007. Daartussen onder andere Believeisadoubt (foto). Check I -2, de Snevo's, Dysseldonk, In Julia's Mind-Scene, Lilian Hak,The Paloo-

Teenangel Radical Recordings is op zoek

1

kas, Pien Feith, Uwhypotheekadvies en W o o d y & Paul. In elke

naar Nederlandse reggaebands die mee willen werken aan een nieuwe reggae

^

^

10NI5E

stad presenteren 25 bands zich met een optreden in cafés, thea-

Het programma: Nijmegen (14-09), Breda (20-09), Rotterdam

tertjes en poppodia. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. De

(21-09), Deventer (27-09), Maastricht (28-09), Heerlen (4-10),

Popronde wil op die manier een kweekvijver en opstap zijn naar

Den Bosch (5-10),Wageningen (11-10), Utrecht (12-10), Gro-

het live- en festivalcircuit voor aanstormend talent. De bands

ningen (18-10), Arnhem (19-10), Enschede (25-10), Leeuwarden

krijgen de gelegenheid om zich buiten hun eigen regio te pre-

(26-10), Den Haag ( l - l I),Alkmaar (2-1 I), Leiden (8-ll),Tilburg

senteren aan nieuw publiek, pers en programmeurs. Een mooie

(9-1 I), Middelburg (15-1 I) en Eindhoven (16-11).

kans om een netwerk en fanbase op te bouwen en intensieve tour- en speelervaring op te doen. Naar verwachting zullen dit

De Popronde is een samenwerkingsproject van Popwaarts en

jaar zo'n 40.000 mensen het festival i n d e 19 steden bezoeken.

lokale muziek- en cultuurorganisaties. Kijk voor alle info op www.popronde.nl.

WINNAARS FIELDS OF ROCK

D

e kaartenactie voor Fields Of Rock in de vorige FRET zorgde voor een overvolle mailbox op de redactie. 2 x 2 weekendtickets waren er te winnen voor het tweedaagse festival, op

verzamel-cd Time t o unite part I. De verzamel-cd w o r d t professioneel geperst en gemasterd met een oplage van 1200 stuks en w o r d t geregistreerd bij

zaterdag I 6 en 17 juni, bij Walibi W o r l d in de Flevopolder. Want wie wil daar nu niet bij zijn, en

BUMA/STEMRA. ledere

ook nog eens helemaal voor niets? Fields of Rock kent dit jaar een indrukwekkende line-up met

band krijgt tegen een geringe vergoeding

deelnemende

o.a. Iron Maiden, Korn, Motörhead, Ozzy Osbourne, Slayer en tientallen andere rock- en metal-

(85 Euro) 40 cd's, te gebruiken voor

acts.Twee mensen konden we gelukkig maken: Luuk van den Boogaard uitTiel en Karen van

eigen promotiedoeleinden of voor ver-

Deuren uitWeert. Zij hebben hun kaarten inmiddels thuisgestuurd gekregen.Veel plezier! Mis

koop bij concerten, ook worden cd's

gegrepen? Er zijn nog kaarten te koop voor Fields of Rock. Check www.fieldsofrock.nl.

naar

radiostations

en

muziekbladen verstuurd. www.newreality.nl

Nederlandse


in te rui e UI

bands "^'ents

CHECK 1-2 Niet alleen het gas ingedrukt

NORTH SEA JAZZ PRESENTEERT PROGRAMMA Ook de Nederlandse artiesten en bands zijn ruim vertegenwoordigd: o.a. Rednose Distrikt, Wende Snijders, Barrelhouse, The Eric Ineke JazzXpress, Rob van de W o u w , W o u t e r Hamel, Amsterdam Klezmer Band, DJ Maestro,Trijntje Oosterhuis met het Metropole Orkest, Hans Dulfer, llja Reijngoud & Fay Claassen, Michiel Borstlap, Eric Vloeimans, New

1 (1)

Generation Big Band, Boris, Eric Vaarzon Morel,

Born Funky

het

Wicked Jazz Sounds, Joep Pelt & Lobi Traore, Candy

fllle uier de bandleden uan Check I-S speelden

Festival

Dulfer, Ronald Snijders Extended Funk Band, Jesse

uraeqer in de Hmsterdamse garagerockqraep

biedt weer een uitgebreid p r o -

van Ruller & Bert van den Brink, Jules Deelder en

The Skidmarks. (Haar uolqens zanger/toetsenist

32ste L y

editie

Sea Jazz

North

van

gramma. Bel<ende acts die dit jaar op het driedaagse evenement

Amsterdam Jazz Orchestra.

staan, zijn Sly & The Family Stone, Steely Dan, Katie Melua, Amy Winehouse,Al Green, Paul Anka,The Roots, Buena Vista Social Club, Elvis

N o r t h Sea Jazz w o r d t net als vorig jaar gehouden in de Rotterdamse Ahoy', op 13, 14 en 15 juli. De kaartverkoop start zaterdag 12 mei.

Costello & Allen Toussaint en Amos Lee. Trompettist W y n t o n Marsalis is de zogenaamde A r t i s t in Residence en zal op alle dagen van het festival optreden met een bezetting naar

Dagkaart: 70,00 euro (excl. servicekosten)

zijn keuze. Andere grote jazznamen zijn onder andere Ornette Cole-

3-dagenkaart: 170,00 euro (excl. servicekosten)

man, Chick Corea,John Scofield, McCoy Tyner, Ron Carter, Dave Hol-

All-in kaart: 320,00 euro (excl. servicekosten)

2 (3)

Jim Pacobs [echte naam ITIaarten uan Essen]

H,

moeten ze nou niet op elke poster aangekon-

in andere bands, maar ik ken gewoon geen

3

(•)

moet Van Essen toegeven.'Ik speel ook

digd luorden als de Ex-Skidmarks. 'Ille zijn een

betere muzikanten. Daarom heb ik hier op

compleet nieuuje band. Iliaarbij muzikaal gezien

aangestuurd.We houden van dezelfde muziek,

ueel meer mogelijk is dan alleen maar rocken

zitten op dezelfde lijn en passen muzikaal in

in de zesde uersnelllng. Bij Check 1-2 is ook

hetzelfde straatje. Daarbij zijn we ook nog

ruimte uoor een ballad, blueqrass of country.'

eens goede vrienden. Logisch dus dat je weer

Do You Hear Me COHDA

5 (9)

THE GOODS

Spontstaan The Goods 6 (5)

Het titelloze debuut van Check 1-2 is in twee weekenden opgenomen in de Eiland Studio in

8

(•)

FOCUS ON FRANCE Promotie Nederlandse acts in Frankrijk

^JkJ*

PRESENTK

'n^^

z* O

Focus

On

we het in twee weekenden gedaan hebben, klinkt de band fris op de plaat. Het is beter dan twee

France is er een aan-

weken achter elkaar in de studio zitten. Dan ben je na drie dagen gaar. En word je minder kritisch.'

tal

De band heeft nog maar weinig shows op zijn naam staan en dat heeft volgens Van Essen ook een

promotieacties

op touw gezet voor

goede invloed op de sound. 'We stonden met Koninginnedag als afsluiter op het Nieuwmarkt-

Nederlandse

podium in Amsterdam en kregen na afloop veel positieve reacties. Omdat we alle songs nog maar

pop-

muziek in Frankrijk. Zo w o r d t

bij

het

toonaangevende Franse muziektijdschrift Rock & Folk de cd Nouvelle Vague Hollandaise bijgesloten, met daarop nummers van onder andere Alamo Race Track, Gem, Racoon en Johan. Verder

spelen

onder

andere

Within

Temptation, Alamo Race Track, Pete Philly & Perquisite, zZz en Zuco 103 op een aantal Franse festivals en besteden Franse radiostations

als

Le

Mouv

extra

aandacht

aan

Nederlandse muziek. De extra promotie is een is een initiatief van musicXport.nl, een project van Buma Cultuur en het Nationaal Pop Instituut.

11 (23) TJERK RIDDER BAND Jij Rent Rond

kort spelen, heeft zo'n set voor ons én voor het publiek een frisse sound.'

A

fter Forever heeft na enkele con-

in Neurenberg op vrijdag 4 mei. Het zat

certen de Europese Earthshaker

de gothic rockers sowieso niet mee,

Roadshocktour voortijdig beëindigd. De

want

eerder

moest

gitarist

Sander

reden volgens de populaire gothic rock-

Gommans de t o u r al laten schieten

band: mismanagement van concertorga-

wegens gezondheidsklachten. Zijn tijde-

OMNIA PaganFolk

16(11) WITHIN TEMPTATION

Walk With Me

en productioneel heeft laten afweten.

nieuwe album loopt goed en in oktober

'De band werd erg slecht behandeld,

v e r t r e k t de groep voor het eerst naar

Karmakonga

niet betaald en er werd niet voor ons

de Verenigde

Performers POPnl Award gewonnen. In totaal speel-

gezorgd. De tourbuschauffeurs kregen

optredens. De komende tijd kun je After

den dertien bands uit de twaalf provinciën en

geen geld, de backline was niet gehuurd,

Forever in Nederland op de volgende

Amsterdam voor een jury bestaande uit program-

enzovoort enzovoort', aldus After Fore-

plekken zien:

meurs van festivals en podia. De band die aan het eind

uit de tour, na het optreden van de band

Boomball 15(7)

19(0

nieuws te melden: de verkoop van het

3 juni, Power2Move Festival Waalvnijk

Prima

Last Rudys Live

het feit dat de organisatie het financieel

de concertorganisator zelf de stekker

THE TRENCHES

18(18) KATARINA

Orphanage). Er is gelukkig ook nog goed

ver in een verklaring. Uiteindelijk haalde

14(-)

The Heart Of Everything

foto Caro Schenk

weten dat de band teleurgesteld is in

veertien

DANIKA

tekst Jasper Schoon

lijke vervanger is George Oosthoek (ex-

voor

13(-)

17 (12) BEEF

nisator Metallyssee. After Forever laat

Staten

KLEIN Band

Volgens Van Essen zijn de twee weekenden dat de groep in de studio heeft gezeten ideaal geweest voor het eindresultaat.'Ik denk dat als je losse takes doet, je een beter resultaat neerzet. Doordat

MAMA ROUX Schoone Schijn

12(-)

nder tde naam

CROWJANE Small Tragedies

10(4)

heeft gezorgd. Het was precies het geluid wat we zochten. Soms hoor je het drumvel op de achtergrond trillen. Dat vinden wij mooi.'

SNATCHIN'JENNY Poetry No Relevance

9 (-)

Amsterdam.'Een goede plaat staat of valt met een goede ritmesectie. Daarvoor heb je goede spullen nodig. En wat ook heeft geholpen is dat technicus Remco Schouten precies voor de juiste sound

PROFOUND A World Of My Own Making

en mag er veel meer.Als het maar een goed liedje is.We hebben een stel hele fijne songs bij elkaar geraapt. De meeste nummers kunnen we ook akoestisch rond het kampvuur spelen.'

FEEDFORWARD Barefood & Naked

(•)

Bij hun vorige band zaten ze volgens de Amsterdammer veel meer vast aan het rock-'n-roll-stra-

EUROPESE TOUR AFTER FOREVER AFGELAST

ILANOIS

4 (-)

7

mien. 'In die tijd moest het gas er altijd op. Check I -2 is wat dat betreft veel meer poppy Nu kan

HENNON Feel It

et bloed kruipt waar het niet gaan kan,

samen in een band gaat zitten.'

land, Hank Jones, Lee Konitz en Joe Lova

BASE-MENT

FIVE O'CLOCK SHADE Morning Of The Monkey

•'

KARMAKONGA WINT SENA POPNL AWARD heeft

in

de

Melkweg

de

Ct

13 juni. De Kade Zaandam

met de hoofdprijs. Karmakonga kreeg vijf uitnodigin-

15 juni, Bibelot Dordrecht

gen, op de voet gevolgd door Findel uit Utrecht (4

16 juni, Fields of Rock Biddinghuizen

keer) en Woordlooiers uit Noord Brabant (vier keer).

EVA Metamorphosis

21 (-)

DIRECT Di-Rect

SENA

van de avond het meest geboekt werd. ging naar huis

Kijk voor een uitgebreid verslag op pagina 48.

20(-)

22(2)

K-OZ COLLECTIVE Voetjes Van Velours

23 (10) ISTHAR Among The Ruins

i

24(-)

MOKE Shorland

25 (19) VAN DIK HOUT Alles Waar Ik Nooit Aan

é'4

Begon

ii^

stem op www.popinstituut.nl


voelt nu f r i s s e r ' In jullie nieuwe biografie wordt behoorlijk de nadruk gelegd op jullie herwonnen 'jonge' geluid. 'Krezip is weer Krezip', staat er. Zijn jullie ooit wat anders geweest dan? 'Zo'n biografie is altijd een interpretatie van de schrijver. Maar wat er staat klopt wel. Toen we zeven jaar geleden Nothing Less maakten, was dat een heel vrolijk, natuurlijk proces. We waren jong en dachten helemaal niet na bij wat we deden.Vervolgens ging die plaat volledig door het dak, waardoor de albums die volgden onder hele grote druk zijn opgenomen om aan de verwachtingen te voldoen die de eerste had gecreëerd. Het schrijf- en opnameproces was heftig en zwaar en met die Instelling benaderde ik onze muziek ook. Daardoor was het frisse er snel vanaf. Na ons vorige album What Are You Waiting For had ik zoiets van: f>ffff, waar ben ;k mee bezig. Ik had er echt

1 1

^fr'

'*•

*

.

geen zin meer in om de boel op die manier aan te blijven pakken.'

Betekent dit dat er nu helemaal geen druk was?

^

1

1

._

'Het was minder. What Are You Waiting For is t o t stand gekomen in een hele heftige periode.Warner Music zette de volledige Nederlandse stal aan de kant en we moesten op zoek naar een nieuwe platenmaatschappij. Onze drummer is tijdens de opnames uit de band gestapt, we hebben halverwege van producer gewisseld... En je gaat maar door, want je wil die plaat afmaken.Terugkijkend zijn dat natuurlijk helemaal geen goede omstandigheden om een

-

album op te nemen. Nu was er meer rust en vooral vro-

~r

r

lijkheid. 2006 is voor ons allemaal een superleuk jaar 1

geweest en dat positieve gevoel hoor je op Plug It In. dat

»

we in januari hebben opgenomen, nog heel goed terug.

Alles aan Krezip voelt frisser.Tenminste, zo voelt het nu. Ik weet natuurlijk niet wat ik over een jaar van Plug It In vind.'

- - » , -^».

KREZIP

Met vrolijke discodeuntjes, jaren tachtig bliepjes en bloepjes, en een vrolijke instelling waait Plug It In, het nieuwe album van Krezip, als een frisse lentewind door het repertoire van het zestal. Het is daadwerkelijk een nieuwe start, zo vertelt frontvrouw Jacqueline Govaert in een café in haar kersverse nieuwe woonplaats Haarlem. 'Plug It In vertaalt heel goed hoe wij op dit moment in het leven staan. We zijn vrolijker en hebben meer plezier in muziek maken dan ooit tevoren.'

12

13


W a t heb je veranderd om d i t m a a l de druk te omzeilen? 'Ik heb daarvoor mijn hele state of mind geprobeerd te veranderen en dat is gelukt. Het hele schrijfproces v^erd daardoor weer leuk, creatief en vrij. Dat hoor je - al zeg ik het zelf ook goed terug op Plug It In. Ons vorige album was productioneel helemaal volgepropt, met soms wel tien gitaarpartijen over elkaar heen. Dat paste gewoon niet bij ons en eigenlijk was het een brug te ver richting een MOR-geluid. Het is een pad dat we heel bewust hebben betreden, maar dat niet het onze bleek. Nu hebben we een stapje teruggedaan en hebben we een open, transparant geluid nagestreefd.'

ling even niet zo lekker gaat. Dan vindt iemand een liedje helemaal te gek en de anderen vinden het onwijs stom... Of andersom. Inmiddels weten we wel van elkaar dat we er altijd uit komen, dus dat maakt de discussie

Kun je jezelf voorstellen dat er mensen zijn die denken dat Krezip meelift op een hip jaren tachtig-geluid omdat het nu eenmaal 'in' is? Jullie hebben zelf geen van allen die muzikale periode bewust meegemaakt. 'Moet dat dan? Muziek evolueert, stromingen komen en gaan.

makkelijker De nummers die op onze albums staan, daar staan we allemaal volledig achterVoor Plug It In hadden we op een gegeven moment dertig tracks waaruit we konden kiezen. Het zijn echt flinke vergaderingen geweest waarin we de cd hebben samengesteld. Zaten we met zijn allen rond een whiteboard met alle titels er op en stemmen maar Zo hebben we het teruggebracht naar elf tracks.'

Toen we Nothing Less opnamen, werden we geïnspireerd door wat we toen op de radio hoorden en zo is dat nu ook. Het is een wbe waarin we meegaan, net als zo veel bandjes van nu.

Dat betekent dat er veel in de vuilnisbak is beland? 'We hebben twee extra nummers opgenomen en we hebben een aantal

Zoals dat gaat bij trends, pik je er uit wat bij je past en dat

demo's die zo goed zijn dat ze als b-kantje oi hidden track gebruikt kunnen

gebruik je. Er zijn niet zozeer bands waarvan ik zeg daar zijn

worden. De rest van de nummers bewaar ik gewoon. Het zijn goede num-

we door beïnvloed, al is Blondie natuurlijk wel een duidelijk

mers, alleen pasten ze uiteindelijk niet binnen wat we met Plug It In voor

referentiekader Maar dat is puur muzikaal, want op het podi-

ogen hadden.'

um is Blondie echt supersaai. Over het algemeen kun je stellen dat Krezip nu wat meisjesachtiger klinkt.Wat fouter, een beetje 'goy'.Toen ik met het nummer Play This Game With Me aan kwam zetten, moesten de jongens in de band wel even slikken. Maar ze konden er uiteindelijk wel hun ei in kwijt. De bas en de drums klinken onwijs vet in dat nummer.'

Krezip heeft zijn grote d o o r b r a a k aan de single / Would Stay m e t de inmiddels legendarische Pinkpop-beelden als clip te danken. Exact t w e e jaar geleden brachten jullie What Are You Waiting For uit en toen stonden jullie niet op Pinkpop. Dit jaar staan jullie er weer niet... Jacqueline vloekt hardop.'Tsja, we zijn te laat... alweer Precies twee jaar

In vergelijking m e t de vorige plaat is d i t geluid wel een enorm scherpe 'u-bocht'. Dat k o m t toch niet zomaar uit de lucht vallen omdat je andere bands het ook hoort doen?

gesteld? Pinkpop wil zekerheid en weten wat er gebeurt met een plaat

'We waren het vooraf wel allemaal eens dat we iets anders

voordat ze een band boeken. Maar ik was echt pissig hoorToen onze boe-

later. De cd-release is 14 mei, Pinkpop twee weken later en je zou zeggen dat het een perfecte timing is. Maar het is te laat om nog mee te kunnen doen. Natuurlijk snap ik het wel. Hoe vaak w o r d t een cd-release niet uit-

moesten doen omdat we een kant op gingen die we niet wil-

ker liet doorschemeren dat het niet ging lukken, zei ik: maakt me geen

den. De platenmaatschappij suggereerde dat we tussentijds

snars uit, ik wil daar weer staan! Krezip speelt graag op de festivals en dit is

wellicht een Rest Of Krezip zouden kunnen uitbrengen, wat me

bij uitstek een plaat waar dat goed mee kan. Nu gaan we dus voor Low-

wel een goed idee leek. Dan konden we tenminste snel met

lands en hopelijk Pinkpop 2008!'

iets komen. Maar ja, moet je dat wel doen met maar drie echte cd's op zak? Ik wist het ook niet goed en ben toen maar gaan schrijven en bam, bam, bam, daar kwamen de liedjes. Het voelde als een bevrijding! De manier waarop het nieuwe geluid tot stand kwam, is vervolgens een heel proces geweest, waar we met zijn allen naar toe moesten groeien. Maar ik heb altijd tegen de rest gezegd dat ik dit echt moest. Dit was wat ik wilde.'

Hebben jullie verder nog concertplannen? 'We gaan weer lekker op tournee langs een aantal echte poppodia:Tivoli, Vera, D o o r n r o o s j e , dat soort zalen. Die hebben we echt een beetje gemist. Die zalen zijn ook perfect voor ons nieuwe repertoire. Je ziet nu dat steeds meer bands het theater in gaan. Dat hebben wij ook één keer gedaan en ik vind het helemaal niks. De eerste avond is het helemaal te gek, fantastisch geluid en schone kleedkamers. Maar al bij de tweede avond begon ik me een beetje te vervelen en bij de derde begon ik me af

Hoe werkt dat binnen Krezip? Is jouw wil wet?

te vragen hoeveel shows we nog moesten. Geef mij maar het energieke

'Ik ben een zeer aanwezige factor en ik schrijf het merendeel

van een echt poppodium, met als ultiem doel een groots opgezette Krezip

van de liedjes. Maar het is natuurlijk niet zo dat als ik iets wil

show op een groot podium als 013.'

en de rest daar niet achter staat, dat ik het doordram.Als ik echt dingen zou willen die niemand anders wil, kunnen we net

tekst Edgar Kfuize

zo goed uit elkaar gaan. Het proces van een album maken

foto's Joni Spaan

blijft gewoon lastig en er zijn altijd momenten dat het onder15


titfii dag dat ik hier i/ertrek'

.Una IRQZ

hém zijn omgesprongen, maar ook hoe de media in het algemeen omgaan met politiek en wat er bijvoorbeeld gebeurt in Irak. Ik bedoel, we hebben het over de borsten van Anna Nicole Smith in plaats van over stervende mensen in Zambia. Niemand had d i t nummer verwacht, maar als je nagaat wat Michael Jackson betekend heeft voor de muziek. Wat er nu gebeurt in de hiphop, heeft hij al twintig jaar geleden gedaan. Hij heeft meer bereikt dan welke artiest dan ook. Net nog een stapje verder de Beatles, Rolling Stones,James Brown en Elvis.'

Buitenland 'Ik hou ervan om in het buitenland te zijn. Ik heb daar ook meer succes geboekt dan in Nederland. Maar ik wil wel het respect van Nederland. Dat zou tof zijn. Men-

I

k heb het album de titel / gegeven, omdat het onder andere slaat

sen in Bulgarije kennen mijn muziek, laat ik zeggen, net

op mezelf. Op het album staan frustraties, gedachtes en opinies.

zo slecht als hier. Maar daar staan duizenden mensen

Ik heb gelukkig het talent om dat via muziek te uiten, Moham-

met hun handen in de lucht te flippen. Bij elk lied gaat er

med B deed dat met een mes. In deze tijd is er genoeg om over te

vuurwerk af. In Nederland sta ik voor halflege zalen met

schrijven en daar heb ik goed gebruik van gemaakt. Ik wilde het niet

mensen die maar wat staan te kijken. Je voelt een barri-

hebben over boys & girls en juwelen. Ik wilde dat iedere song iets te

ère. Het is de mentaliteit van het publiek. En misschien

zeggen had.Als je mijn teksten leest, dan begrijp je een beetje hoe ik

zijn ze verwend. In Amsterdam alleen al staat hier elke

in elkaar zit. Dat is wel de bedoeling.'

week een andere grote artiest. Hoe lang ik dat nog vol hou om hier voor halflege zalen te spelen! Als ik hier

Twin Towers

optreed, doe ik dat voor het geld en voor diegene die

'Eind jaren negentig werd ik opgenomen in deWu-Tang Clan Killa

het écht tof vinden. Ja, voor die mensen moet ik het dan

Beez.Toen ik een paar jaar daarvoor nog droomde om deel uit te

ook doen. Maar voor elke artiest is het niet leuk om in

maken van die Wu-Tang Clan familie, had ik het concept voor dit

die sfeer op het podium te staan. En dan hoor ik men-

album al klaarliggen. In het begin rapte ik alleen maar bu//sh/t.Toen

sen zeggen: een artiest moet zo professioneel zijn dat het

gebeurde er die ramp met de Twin Towers en ging ik nadenken over

niet uitmaakt

mijzelf als Arabier, als moslim. De wereld veranderde voor mij.Toen

mensen op te treden. Dat is onzin. Ga er maar eens aan-

om voor drie mensen of voor

drieduizend

ben ik opnieuw begonnen.Vier maanden voor I I september en de

staan. Je wilt juist interactie. Maar goed, als ik hier een

afgelopen anderhalf jaar heb ik aan het album gewerkt. In die tus-

optreden doe, dan weet ik dat ik de volgende dag bij-

sentijd heb ik veel dingen gedaan. Een wereldtournee bijvoorbeeld. Dat kostte veel tijd en voorbereiding. Daarbij wilde ik mij specialiseren in alle facetten van de muziek.Want stel dat mijn carrière niet zou lopen, dan zou ik altijd wat anders kunnen doen. Het was vooral veel investeren. Dat bracht wel met zich mee dat ik dit album

'Ik heb gelukkig het talent om dat ma muziek te uiten, ITlohammecl B deed dat met een mes'

steeds voor mij uit begon te schuiven. Op een gegeven moment ging er een knop om. Ik ben toen nieuwe songs gaan schrijven. Dat nam

voorbeeld naar Tokio ga. Dat geluk heb ik. Een andere

ook weer veel tijd in beslag. Creatief gezien heb ik nooit getwijfeld,

artiest heeft dat niet. Een Nederlandse artiest die alle

maar zakelijk wel. Kijk maar eens naar de ontwikkeling in de

zalen al heeft gehad en alle awards al heeft gewonnen,

muziekwereld. De cd-verkoop is veel minder geworden. Grote

komt op een punt dat hij zegt: en wat nu?'

artiesten worstelen om hun album te verkopen of om een contract te verlengen. Als zij al problemen hebben, hoe zou het mij dan wel

'In het buitenland kom ik prachtige dingen tegen. O f het

niet vergaan?'

nu gaat om de cultuur, architectuur of andere mensen. En dan kom je terug in Nederland. Ik bedoel, wat is

Kritiek

Nederland dan een spuuglelijk land. Grimmige,Tweede

'Het album is heel gevarieerd. Het gaat onder andere over politiek,

Wereldoorlogachtige

mijn echtgenoote en over slechte ervaringen die ik in de muziek

schoendozen die naast elkaar zijn gelegd. En dan de

blokjeshuizen. Het lijken net

heb meegemaakt. En er staat ook een nummer op dat gericht is op

mentaliteit en de politiek. Kijk eens wat hier allemaal

mijn eigen moslimbroeders en -zusters en hun gedachten over en

gaande is? En hoe duur het hier wel niet is en hoe moei-

interpretaties van de islam. En hoe ik dat vervolgens dan weer zie.

lijk veel mensen het hebben om te overleven. Dan denk

Er staat ook een pro Michael Jackson nummer op. De grootste

ik: wat een kankerland. Abso\uut. Maar goed, er komt een

artiest aller tijden wordt de grond in ingeslagen. En als je naar hem

dag dat ik hier vertrek en ergens anders ga wonen.'

kijkt als artiest, dan vind ik dat niet kunnen. Een ander punt is dat ik hiermee kritiek lever op de media. Hoe de media niet alleen met

tekst Arnold van Huet foto llja Meefout

17


DE A R T I E S T E N Highland Beats brengt platen uit van enkele tientallen acts, afkomstig uit Nederland, maar ook uit landen als Spanje, Engeland, Duitsland, Zweden, VS en Japan. Andere labels van Lief-

Het technolabel Highland Beats bestaat tujaalf en een half jaar. Een jaar lang za

hebber zijn Klirfactor, Body Art Form and Highland Beats Limi-

uerjaardag geuierd morden met een uitgebreide tour. I t a l i ë , SpanJË, Frankrijk,

ted. Nederlandse releases zijn o.a.:

het Oostblok, Japan, oueral draait dj en oprichter uan Highland Beats, JdFI Edge of M o t i o n

L l G r n G b D G r . Zouuel uoor selecte gezelschappen als uoor tienduizend mensen.

Bestaat uit o u d g e d i e n d e n Dylan Hermelijn en DJ Madskillz. Scoorden een grote hit met Set Up 707 op DJAX-Up Beats.

De zaken lopen goed. 'Ondanks dat ik uan andere labels ueel geklaag oi/er omzet

Metroline

hoor.'

Sinds 2 0 0 2 succesvolle samenwerking tussen dj's Lexicon and David Moher. Shinedoe Bekende naam in de t e c h n o - w e r e l d . H e e f t sinds 2 0 0 1 haar eigen avond in Amsterdam onder de naam INMOTION. Third N a t i o n Oftewel dj Joris Voorn, één van de bekendste techno-dj's.

I

DJ H a n s z n het kader van het twaalf en een halfjarig bestaan orga-

Resident van de befaamde Planet Rose-avonden in Doornroos-

niseert Highland Beats dit jaar een uitgebreide ver-

e..

jaardagstour. Met zowel artiesten uit eigen stal over de

kreislauf

(dans)vloer, als speciale gasten.Voor de gelegenheid worden

Als DJ K.Cee al sinds de jaren tachtig actief. Beroemd om zijn

tijdens deze dansavonden ook vijfenzeventig Highland Beats

Genaaid

pakketten weggeven, een cadeautje van de jarige. Naast het

Had hij eigenlijk verwacht dat het met Highland Beats zo storm zou

runnen van het inmiddels wereldwijd bekende label is Jan

gaan lopen? 'Nee, nooit.Vooral niet toen we in het begin - natuurlijk -

Liefhebber ook een veelgevraagde dj en producer.'Ik ben

een hoop fouten maakten, zoals met verkeerde distributeurs in zee

samen met mijn broer begonnen, maar die is er in 2000 om

gaan. Daar krijgen we nu nog steeds geld van.' Maar het bleef niet bij

familieredenen uitgestapt', zo vertelt de dj met de Duitse

onbetrouwbare distributeurs alleen.'Ook ben ik in het begin wel

tongval.'Hij werd vader, kreeg het te druk met allerlei ande-

eens goed genaaid wanneer ik in een land als Polen draaide en ik veel

re dingen en kon de tijd en motivatie niet meer opbrengen.

te weinig geld bleek te krijgen achteraf.Terwijl het een goed draaiend

Maar de vijf jaar durende samenwerking met zijn broer

feest was. Of die keer in Oostenrijk, toen het bijna op een vechtpartij

heeft wel een fikse stimulans betekend voor Jan's activitei-

uitdraaide, backstage. Ik heb geen geW, kreeg ik doodleuk van de orga-

ten als dj en de inmiddels wijdverbreide reputatie van High-

nisator te horen.'

land Beats.

-ren durende marathon-sets.

dan, waarom juist Highland Beats mondiaal zo goed ging verkopen.'Nee, dat niet. Het is altijd maar afwachten. De ene release loopt beter in Duitsland, de andere weer in Azië, daar is soms geen pijl op te trekken. In Duitsland

'M'^t

bijvoorbeeld horen ze graag minimal.' En dan zitten ze bij Highland Beats en Jan Liefhebber goed, want de dj wil graag wel eens een minimaal stukje vinyl op zijn draaitafel leggen.'In Brazilië houden ze bijvoorbeeld weer van hardere techno.'

Dat blinde vertrouwen van weleer behoort nu t o t het verleden.'Normaal vraag ik nu een voorschot. En als tegenwoordig de tickets naar Front 242

een feest niet worden betaald, dan ga ik gewoon niet. Japanners bij-

Hoe het allemaal begon? Zijn broer draaide veel Front 242

voorbeeld zijn heel erg straight en komen hun afspraken netjes na.

en Nitzer Eb. Die smaakmakers legden bij de broertjes Lief-

Dat is een leuk land om te draaien. Ik ben er nou twee keer geweest;

hebber het fundament om Highland Beats op te richten,

is echt super. Ik ben er een keer op vakantie geweest en een keer om

aanvankelijk nog een puur acid label. Jan Liefhebber luister-

er te draaien.'

H

Stroomversnelling De laatste tijd zijn de producties van Jan Liefhebber en studiopartner Nimbuz in een stroomversnelling geraakt

-^mm

Platenzaak

tegen met muziek van Front 242 (Belgische jaren tachtig

In zijn beginjaren werd de dj vooral in het buitenland geboekt. Zo

'De kracht uan ons label is te kunnen en millen veranderen'

Fresh Grind. Liefhebber is inmiddels een gevestigde naam

tijd op de volgende plaatsen:

in de Nederlandse techno-scene en heeft opgetreden op

26 mei. E m p o r i u m Festival Nijmegen

festivals als Awakenings, Dance Valley, Emporium. Ground

23 juni. Club W o w . Venray

Zero en Defqon.'Inmiddels is het wat'muzikaler' gewor-

www.highlandbeats.com

den allemaal', evalueert Liefhebber zijn ontwikkeling als

www.myspace.com/janliefhebber

dj en die van Highland Beats.'Met meer melodie, wat sof-

draaide hij al in de Century Circus tent op Nature One en op veel grote internationale evenementen, terwijl hij in eigen land nog relatief

ter en minder m o n o t o o n . Dat is wel een verandering.

onbekend was.Tegenwoordig is hij - onder andere - resident dj bij de

Maar dat is ook de kracht van ons label: te willen en kun-

Technotrixx-avonden in de Nijmeegse Matrixx. pioniers van new beat en techno, red.). En daarmee is alles

D o o r schade en schande wijs geworden - maar vooral door zijn

begonnen, toen was ik verkocht wat de elektronische

opgebouwde reputatie als dj buiten eigen land - overleefde Liefheb-

muziek betreft.'

ber en het jarige Highland Beats.Vorig jaar november moest hij wel

met releases op andere labels als X-Trax, HZ trax en

Jan Liefhebber draait de komende

de destijds ook veel naar oldschool gothicbands als Bauhaus. 'Toen kwam ik bij mijn broer een keer een cassettebandje

l've

nen veranderen. Nu gaat het er vooral om goeie, leuke muziek uit te brengen, die wij heel erg goed vinden.' Highland Beats heeft zich ontwikkeld t o t een gewaardeerde technomerknaam die bij de liefhebbers garant

Liefhebber begon vanaf 1995 illegale techno feesten te

zijn platenzaak Data Flow Records, die in de Nijmeegse Paraplufi-

organiseren, waarmee hij een naam opbouwde in het

brieken gevestigd was, opdoeken. Niet meer rendabel. Vijf jaar larg

Afwachten

geslag v o o r geleverd. 'De zaken lopen tegenwoordig

undergroundcircuit. Door labelfeesten te geven in het Nij-

zat hij in de culturele broedplaats gehuisvest.'Maar dat was puur een

Van hobbylabel veranderde Highland Beats met de jaren in een professioneel

steeds makkelijker, de kinderziektes zijn eruit.Tenminste,

meegse D o o r n r o o s j e onder andere, groeide zijn popula-

platenzaak hè, helaas liep die gewoon wat minder.' Dan maar met het

opererend label.'Vanaf het moment dat je een eigen label krijgt, kun je het eigen-

dat hoop ik. Ik vind het allemaal leuk om te doen en

riteit. Ook in het buitenland.Vóóral in het buitenland. En zo

internet op. Die stap bleek rendabeler, effectiever en economischer

lijk geen underground meer noemen. In het begin waren we nog echt een acid

zolang het leuk blijft... !?'

staat voor een bepaalde kwaliteit. Daar is wel een slijta-

werd het label van de gebroeders Liefhebber langzamer-

uit te pakken.'Maar ja, dat zijn allemaal kinderziektes die in de loep

label, later werd dat techno. Het ging vanaf de vierde of vijfde release goed

hand populairder.'We zijn begonnen met oplages van rond

der tijd moeten worden weggewerkt.' Liefhebbers gsm gaat af. Een

lopen.We kregen reacties uit Canada,Amerika,Japan.'

tekst Frank Antonie van Alphen

de driehonderd stuks uit te geven. We persten gewoon wat

volgende boeking voor een feest staat al weer genoteerd.

Verbaasde hem dat?'Ja en nee. Ik had al gezien dat collega's ook succes kregen...

foto Manen Bruininga

platen om te kijken wat er zou gebeuren.'

dus waarom zou ons dat dan niet overkomen!?'Valt er de vinger op te leggen 19


godfathers

Ze hebben in Nederland aan de wieg gestaan van een muziekstijl, liepen voorop en hebben onmiskenbaar hun stempel gedrukt op de Nederpop. Deze keer aandacht voor één van de grondleggers van de

d w U L

Oscar Harris •HpHHH^P^d met desoul

in

'Nederland, Als zelfs deelnerrit>rs aan Idols het advies krijgen om meer soul in hun stem en presentatie te leggen, hebben we het toch niet zo heel slecht gedaan,'

m

O

scar Harris w o r d t op 30 november 1943 in

beeld. Dat was een kerel die tegenover station H o l -

Paramaribo geboren. In 1963 gaat hij naar

lands Spoor een handeltje dreef in halve haantjes n-iet

Nederland om te studeren. Harris is dan al

pindasaus. Het werd een s o o r t pleisterplaats v o o r

een begenadigd zangerVan studeren komt er daarom

artiesten die terugkwamen van hun optredens. Net als

niet veel; de jonge Surinamer ziet meer heil in een

de vele tankstations die nog laat open waren, D e n

muzikale carrière. Midden jaren zestig w o r d t hij de

Bosch. Hilversum, Had je geluk, dan kwam je daar de

zanger vanTheTwinkle Stars.'Het was geen echte soul

halve Nederlandse muziekwereld tegen,'

die we maakten. Onze sound was een mengeling van

EER SOUL Inging Soul Machine Or de eerste

Bllty Jones ê grö+e Invloed had op idse soulscene. Werd door Oscar Harris bij de Twinkle Stars gehaald, maar bewees ook als soloartiest zijn mannetje te kunnen staan. Hij overleed in 1982.

1, De band maakte estig furore met shows waar de soul van afdroop.

Neerlands hoop in bange souldagen.

de muziek van artiesten als Sam Cooke, de toen popu-

Comeback

laire beatmuziek en latin, de muzieksoort waarmee we

Na een mindere periode komt Harris in 1980 ijzer-

waren opgevoed', blikt Harris terug.

sterk terug met Song For The Children, geschreven d o o r

In 1969 brengen Oscar Harris and the Twinkle Stars

Dries Holten, Het lied, met een in die dagen populair

hun eerste single uit: Cap Hands For Baby. Naast Harris

kinderkoortje, haalt de top drie en ook internationaal

zijn Ruud Seedorf en Billy Jones blikvangers van het

oogst Harris veel succes. Een album met klassiekers,

gezelschap. De tweede, T.O.P.. doet het best aardig

samen met zangeres Debbie, w o r d t in 1982 een kas-

waardoor de band over werk en aandacht van pers en

kraker Daarna blijft Oscar Harris actief als muzikant.

publiek niet heeft te klagen. Marris, die naast zijn muzi-

Zelf een hele nieuwe generatie weet hij te inspireren.

kantenbestaan enkele baantjes heeft, kan die echt

Hij w e r k t in 2006 samen met C-mon & Kypski en

opzeggen als in 1970 de heerlijke ballad Try A Little Love

Black Market Audio in het kader van het Dutch Rare

een top S-hit wordt. Nederland valt als een blok voor

Groove-project, In 2007 brengt hij na jaren weer een

de zangkwaliteiten van Harris.'Ik zocht naar een geluid

nieuwe cd uit.

dat een kruising was tussen Frank Sinatra.Andy W i l l i -

'Het is allemaal nieuw materiaal, lekker veel latin, wat

ams en de betere soulzangers', verklaart Harris het

gospel en zelfs een protestlied.We gaan een beetje

geheim van zijn succes. Een jaar later w o r d t Soldier's

terug naar de bron, maar voor mij is het toch ook

Prayer een nog veel grotere hit, vooral d o o r het

weer vernieuwend', zegt hij over de cd. Harris is een

onmiskenbare intro.

tevreden mens.'Ik heb een mooie carrière. Iedereen

Won de tv-talentenjacht Idols en liet zien over een hoog soulgehalte te beschikken. Na het verschijnen van zijn eerste echte plaat lijken zelfs de grootste sceptici 'om' te zijn.

weet na veertig jaar nog steeds wie Oscar Harris is.'

Pieken en dalen

Terwijl veel artiesten van vroeger vinden dat'het' alle-

In de jaren zeventig is Harris een ster Na Soldier's Pray-

maal minder is geworden, ziet Harris wel de voordelen

er blijven de grote hits voorlopig uit, maar de zanger

van deze tijd. Er is volgens hem veel meer mogelijk, en

heeft inmiddels een geweldige reputatie opgebouwd in

niet alleen qua techniek.'Prettig is ook dat je in de

het land. Er is werk zat voor hem, ook al staat hij niet

loop der jaren wijzer w o r d t . Je leert dingen 'lezen',

BELANGRIJKE A L B U M S

altijd in de schijnwerpers.'Pieken en dalen horen bij

zoals voetbalcoach Louis van Gaal het zo mooi zegt. Ik

uscar HaMtis«( t ^ j ^ ^ ^ H Oscar Harri s & T f ü ^ H

een loopbaan', meent Harris.'Het maakt je alleen maar

weet nu veel meer wat er van me verwacht wordt. Dat

sterker.' Goede herinneringen bewaart hij aan de

is prettig.'

m

(1970) The Free - TTie Funky FmaiBBaiai Billy Jones - Birds Of The Sea (1974) Dutch Rare Groove (compilatie - 2005)

optredens in het land.'Het is echt geweldig om zo'n zaal te entertainen', vertelt de zangenVooral de nach-

tekst Di-Lan Sun

telijke tochten door de provincies zijn hem bijgeble-

foto Alex de Groot

ven,'Je kwam veel artiesten tegen. Bij Frans bijvoor-

' P i e k e n e n d a l e n horen by een loopbaan iet m< 20

een maar


•?^

'Ik heb i/Grdriet nodig om te kunnen zingen'

ê

Rose is een i/an de beste soulzangeressen i/an Nederland, alleen zijn er nog te lueinig mensen die dat in de gaten hebben, iïlaar opgeiyen komt niet in haar luoordenboek uoor. fTlet haar tiueede album Liuin' It probeert ze opnieuiu het grote publiek te bereiken en te oi/ertuigen. Een interiyieuu oi/er ijdelheid, flretha Franklin, uolujassen Luorden en doorzettingsuermogen. N a a s t h e t w e r k e n aan je s o l o c a r r i è r e heb je v e e l m e t de band K r a a k & S m a a k gespeeld. In w e l k e r o l v o e l je je h e t b e s t e in je e l e m e n t ? Rose:'Lid zijn van een band brengt veel gemakken met

^m^yf.^^irm^

zich mee. Je hoeft niet in je eentje de kar te trekken. Je

m wss$ »*•

Miiiüiiiiijl^

W a t v o o r p l a a t w i l d e je m a k e n ?

zingt nummers, doet je ding en gaat naar huis. Maar ik wil-

Rose:'Een heel warme, organische plaat.

de ook weer mijn eigen ding doen. Muziek maken uit mijn

Een eerlijke plaat. Het gevoel moest de

hart. Mijn eigen teksten zingen. Dat heeft uiteindelijk

bovenhand hebben. Een album met emotie.

t o c h iets meer diepgang. Kraak & Smaak was leuk en

En het gaat daarbij niet om mooi zingen.

leerzaam, en misschien dat we in de toekomst nog eens

Het moest vooral eerlijk klinken. Het is

wat samen gaan doen, maar het geeft me veel bevrediging

een plaat geworden met'echte' instrumen-

uit. W a a r o m heeft het m e t

om nu mijn eigen kindje op de wereld te zetten.'

ten. Dus geen programmering en samples.'

o p v o l g e r zo l a n g g e d u u r d ?

Is h e t o o k i j d e l h e i d o m a l l e e n o p h e t p o d i u m

Was het maken ervan een zware

was op zoek naar mijn eigen sound. Ik heb

t e staan?

bevalling?

veel gespeeld met Kraak & Smaak. Dat

Rose:'Bij Kraak & Smaak was ik ook een frontvrouw. Het

Rose:'Ja. Voor mezelf moest ik eerst bepa-

heeft ook tijd gekost. Maar het voortraject

verschil is eigenlijk niet zo groot. Maar ik ga nu mijn eigen

len welke richting ik op wilde. Daar moest

naar de sound op dit album heeft wel het

ding doen. Mijn muziek. Mijn stijl. En dat is wel een groot

ik me ook hard voor maken. Niet alleen

langste geduurd. Het ging allemaal niet zo

verschil met Kraak & Smaak.'

voor mezelf, maar ook de mensen om me

vloeiend. Ik moest In sommige opzichten

heen. Bij het maken van een cd krijg je te

volwassen worden. Ik had een jaar geleden

deze

Rose: ' H e t heeft lang geduurd, ja. Maar ik

M a a r nu s t a a t j e e i g e n n a a m op d e posters?

maken met veel meningen van mensen hoe

deze plaat niet kunnen maken. Ik heb echt

Rose:'Ja. Dat is leuk voor de eer en je ego. Aan de andere

het moet klinken en wat hot is momenteel.

vijf jaar nodig gehad. Misschien geen slimme

kant. als het niet lukt, krijg je ook de klappen. En met

En of ik dan ook niet zo moet klinken!'

zet als het gaat om mijn carrière, maar ik

Kraak & Smaak deel je dat als band. W a t ik nu doe is

üittiÉ

Je d e b u u t k w a m v i j f j a a r g e l e d e n

ben heel blij met het resultaat.'

enger. Meer risico misschien. Maar dat is ook de uitda-

Laat je je d o o r die m e n i n g e n snel

ging. Uiteindelijk geeft het me denk ik meer bevrediging.'

v a n je s t u k brengen?

W a t h e e f t die p e r s o o n l i j k e g r o e i j e

Rose:'Dat heb ik wel heel erg gedaan. Ik

gebracht?

M e t K r a a k & S m a a k s t o n d je o n l a n g s in h e t

ben nu moeilijk te beïnvloeden. Je moet nu

Rose: 'Ik ben minder onzeker. Durf meer

v o o r p r o g r a m m a van Faithless. Voor wie zou

wel met een heel goed verhaal komen. Bij

risico te nemen. Ik weet wat ik kan en wat

jij solo in h e t v o o r p r o g r a m m a w i l l e n staan?

het maken van mijn debuut was ik daar wel

ik niet kan. Je groeit als persoon. Weet

Rose:'Artiesten die in de soul, blues of singer-songwriter

ontvankelijk voor. Want ik wist nog niet

beter wie je bent en waar je naar toe wilt.

hoek zitten. Solomon Burke bijvoorbeeld. En Aretha

goed welke kant ik op wilde. Ik wist dat ik

En dat h o o r je terug in de muziek.

Franklin natuurlijk. Als zij naar Nederland zou komen,

van soul hield, maar die plaat ging nog alle

grootste stap heb ik nu wel gemaakt. Ik ben

wat niet snel zal gebeuren omdat ze vliegangst heeft, zou

kanten op. Op een gegeven moment heb ik

er grotendeels wel uit hoe ik in elkaar zit

ik heel graag in haar voorprogramma willen staan. Als dat

een eigen gezicht gekregen. Wist ik wat ik

en waar ik muzikaal heen wil. De volgende

gebeurt, stop ik ermee. Dan heb ik mijn hoogtepunt

wilde. Maar daar heb ik keuzes voor moe-

plaat zal daarom niet vijf jaar op zich laten

bereikt, ha ha.'

ten maken.'

wachten.'

De

23


B e n j e g e l u k k i g e r d a n vijf j a a r g e l e d e n ? Rose:'Dat weet ik niet. Ik ben in ieder geval rustiger van binnen. Maar vijf jaar geleden was ik ook gelukkig.Want als je ontwetend bent, kun je heel gelukkig zijn. Hoe meer je weet, hoe ongelukkiger je vaak w o r d t . W e e t je wat het is, ik ben veel bewuster geworden. Maar dan k o m t er ook meer verantwoordelijkheid bij kijken. Maar ik ben er niet geforceerd mee bezig om gelukkiger te worden. Dat ben je af en toe. Ik weet wel dat als ik alleen maar heel gelukkig zou zijn, dat ik niet zou kunnen zingen

een meuw geluid

zoals ik doe. Ik heb wel een s o o r t van verdriet nodig om te kunnen zingen. Dat h o o r t bij mij. Ik heb

Tango • Balkan Brass • Musica Mestiza • Kaseko en hindipop • Kaapverdische klanken aan de Maas • Gamelan op intem^^^^^ • Geluiddelvers: de smeltende klank van een w a s r o l i J e i ^ H R f f l B I i n i n l I l b r a j J i e meer

van nature ook een wat trieste kant. Daar zit ik niet mee. Ik haal er juist inspiratie uit.'

B e n j e n i e u w s g i e r i g h o e je s t e m o v e r d e r tig jaar klinkt? Rose:'Ik was een sopraan, maar ik ben nu een mezzosopraan. Ik denk dat ik over dertig jaar een stem heb die tussen Joe Cocker en Janis Joplin inzit, ha ha. Maar ik ben zeker nieuwsgierig, ja. Er zijn veel zangers die zo vaak hun stem hebben gebruikt, dat die op latere leeftijd gaat slijten. Maar is dat erg? Je stem verliest aan hoogte, maar wint aan diepte.'

Flink r o k e n en d r i n k e n . Rose:'Nou, dat doe ik af en toe ook wel, hoor. Maak je maar geen zorgen. Ik leef niet als een nonnetje.'

Je z i n g t f r a a i e

soulnummers

met

een

p r a c h t i g e s t e m . D e t r a g i e k is d a t t e w e i nig m e n s e n d a t nog w e t e n . H o e p r o b e e r je h e t g r o t e publiek t e bereiken? Rose:'Ik hoop dat ik wat airplay op de radio krijg. Dat verdien ik. Dat verdienen Nederlandse artiesten sowieso.Via de radio bereik je veel mensen. Er is echt publiek v o o r de muziek die ik maak, maar het moet wel de weg naar het publiek vinden. Daar-

'Ik had een jaar geleden deze plaat niet kunnen maken'

om is radio zo belangrijk.' Rose:'Nou, muziekstijlen als soul en punk val-

H o e ga j e d a a r m e e om?

Je e e r s t e p l a a t Trust ( 2 0 0 2 ) is n i e t o p g e -

len wel een beetje buiten de boot. Rock en

Rose:'Door gewoon te spelen en een goede

p i k t d o o r de radio. Z a k t de m o e d je dan

Nederlandstalig worden goed gehoord. Maar

show neer te zetten.Waar het om gaat, is dat ik

n i e t in d e schoenen?

wat daar buiten valt, lijkt niet aan bod te

het spelen leuk vind. Natuurlijk is het tof om

Rose:'Ja, natuurlijk. Er zijn momenten geweest dat

komen.'

voor veel mensen te staan. Maar dat is overigens geen garantie voor een leuke avond.Weet

ik denk: waar ben ik mee bezig? Waar doe ik het voor.^ Maar ik kan niet veel anders. En wil o o k niets

Kun je d a a r k w a a d o m worden?

je wat het is: ik probeer daar niet over na te

anders, anders had ik het al lang opgegeven. Dit is

Rose:'Natuurlijk. Maar dat heeft geen zin. Het

denken. Ik leef van dag t o t dag.Voorlopig heb ik

gewoon wat ik moet doen. Maar dit is natuurlijk wel

enige antwoord is een mooie plaat maken.'

nog helemaal geen zin om te stoppen. Kijk, als deze plaat helemaal niets doet en bij elk optre-

een hectisch bestaan. Je weet nooit waar je aan toe bent. W a t je in de maand gaat verdienen en óf je

Je g a a t i n h e t n a j a a r t o u r e n i n p o p -

den komen twee mensen opdagen. Nou, dan ga

überhaupt wel geld gaat verdienen. Misschien dat ik

zalen

ik er nog eens over nadenken.'

daar op een gegeven moment niet meer tegen kan.

omdat

Maar voorlopig ben ik nog niet uitgestreden.'

bent?

teksl Arnold van Huet

Rose:'Ja, dat zou zomaar kunnen.'

foto' s Pablo Delfos

En d a n s t a je d a a r m e t je b a n d . . . .

www.rose.nu

die

misschien

mensen

niet

halfvol weten

zijn

wie

je

j e h e b t een sterke bewijsdrang? Rose:'Zeker met deze plaat. Ik heb er alles uitge-

Rose:'

haald.'

kop.' Doen

de radiozenders

Nederlandse artiesten? 24

te weinig

voor

Voor twintig man en een paarden-


«•>o ^ er in steekt. Maar dat is niet ten koste gegaan van de kwaliteit van

*-'

mijn eigen cd. Het duurde dus alleen wat langer voordat die afwas. En dat is jammer.'

A

ls ik hem spreek, is zijn derde album Èenny...At Home net een

Afstudeerproject

week uit. Er zijn nog geen recensies in kranten en bladen ver-

Benny Sings ziet zijn muzikale loopbaan als een studie. Hij zegt dat

schenen, maar er zoemt al wat rond op internet.'Dat heb ik

hij nog op de Benny Sings School zit. Het vierde album moet zijn

gelezen en dat was positief', zegt Benny. 'Of ik zenuwachtig ben voor

afstudeerproject worden.'Maar dat betekent niet per definitie dat

recensies? Nee, dat valt wel mee.Waar ik wel zenuwachtig voor ben, is

dat mijn beste album zal gaan worden, omdat ik dan alles geleerd

of er wel voldoende aandacht aan het album w o r d t gegeven.

heb. Nee, het gaat om de plaat daarna, als ik mijn afstudeerproject

Journalisten die de plaat gaan recenseren, zitten qua muzieksmaak toch

heb ingeleverd. Als dat eenmaal gebeurd is, wil ik een credible song-

meestal wel in mijn hoek. Dus daar zit de angst niet. Maar het is erger

writer en een credible producer zijn. Dan wil ik het vak, zeg maar,

als de cd genegeerd wordt.'

beheersen. Wat daarna gebeurt, welke richting ik dan op ga, weet

Anderhalf jaar geleden begon hij aan het album. Eerst in een rustig

ik zelf ook nog niet. Na mijn vierde plaat komt de vijfde waarmee

tempo wat schetsen in elkaar zetten.'Een paar maanden later werd het

ik het wil laten zien, maar de plaat daarna zal denk ik lang op zich

tempo omhoog geschroefd en de afgelopen negen maanden was het

laten wachten. Ik ben dan vrij. Heb mijn school afgemaakt en hoef

echt hard w f rken om uiteindelijk die scheten uit te werken. Maar ik ben

niet meer zo hard en dogmatisch te werken. Wat ik wilde leren.

eigenlijk altijd wel aan het werk. Ik ben nu al weer dingen aan het schrijven voor mijn vierde album.'

'Ik heb nu de t i j d i/an mijn ieuen' heb ik dan geleerd.'

k

'Wat ik voor de volgende plaat nog wil leren? Het gaat eigenlijk om twee punten. Ik wil dan werken vanuit de tekst. Dus niet eerst de muziek componeren. En ten tweede wil ik op die plaat alleen maar werken met samples. En mijn stem natuurlijk. Die twee dingen wil

Het derde album lyan zanger, componist en producer Benny Sings heet Bennf/...flt

Home.

Simpelüueg omdat iiij deze plaat

thuis geschreden en opgenomen heeft. Het i/olgende album ziet hij als zijn a f s t u d e e r p r o j e c t . Dan heeft hij de Benni/ Sings School i/oltooid. Dan hoopt hij het uak I n ÜG L/inC)ErS te hebben.

live 10 juni, Westergasfabriek Amsterdam 21 juni, Desmet Live Amsterdam 5 augustus, Vondelpark Amsterdam

allemaal heel goede apparatuur geleend om dit album te maken. Maar

ik nog in de vingers krijgen. Maar ook al heb ik mijn doel gehaald,

ik kan je eerlijk zeggen, ik ben niet altijd even gelukkig met het resultaat.

het kan net zo goed zijn dat ik daarna voor iets anders kies. Een

Ik denk ook dat ik dat voor mijn vierde cd niet meer nodig zal hebben.'

leven buiten de muziek. Maar ik moet zeggen, ik heb nu de tijd van mijn leven. Ik leef mijn droom en heb het ontzettend naar mijn zin.

www.bennysings.com Benny...At Home was een zware bevalling.'Het viel me zwaar om com-

Ik ben op zich tevreden met de aandacht die ik krijg. Die is toch

posities te schrijven. Het was echt ploeteren. Op een gegeven moment

altijd wat onverwachts voor mij geweest. Ik zou het te gek vinden

ken je alles wel. Kijk, het eerste liedje dat je schrijft, is relatief makke-

om in de muziek carrière te maken. Maar om als componist en

lijk. Dan is alles nog open en nieuw. Maar na twee albums moet je

producer voldoende opdrachten binnen te halen, zal ik in het pop-

steeds dieper zoeken om materiaal naar boven te halen waar je zelf

circuit een bekende Nederlander moeten worden. Hoe ik dat voor

tevreden over bent. Maar ik wilde het album wel snel afmaken. Dat ging

elkaar krijg? Door een hit te scoren. Maar goed, je weet natuurlijk

niet altijd omdat ik als producer met het album van Wouter Hamel

nooit wanneer dat gebeurt. Ik blijf er in ieder geval hard voor wer-

bezig was. Dat kost geen energie, maar je bent wel de tijd kwijt die je

ken.'

tekst Arnold van Huet

26

Bijna afqestudeercman de

Bennv Sinas School

27


advertenties

back

STICHTING BOSPOP EN M 0 ) 0 CONCERTS PRESENTEREN

In de rubriek

BeroGp: promotor bij

BACKSTAGE nu

eens geen aandacht uoor de

Bertus DistributiG

band of artiest, maar i/oor de mensen die in de muziekuuereld achter de schermen merken.

Hans Broere Weeft-^

tatie:f niet goed genoeg is, dan stuur ik het doorgaans niet uit. In ieder gevall niet naar de grotere tijdschriften of stations. Dan kun je nog proberen <om de kleinere lokale radiostations te voorzien; die zijn vaak blij dat ze ncog iets ontvangen. Dat is niet lullig bedoeld, maar in zo'n geval wil je niet de 'grotere jongens' met dergelijke producten 'lastigvallen'. We makien dus wel degelijk een selectie in wat er naar grote bladen, sites of radiostations gaat en wat naar de kleinere.Van een bepaalde machtspositie bien ik me niet direct bewust, maar natuurlijk, het sorteert wel effect of ie'ts via ons verspreid w o r d t of via een kleine of buitenlandse distributeur Als wij een cd van een bepaalde band verspreiden, zal dat wellicht eerdier opgepikt worden door een muziektijdschrift of de radio dan wanneer het van iemand komt die men niet kent. In dat opzicht heeft onze naam wel effect.

Wat de nieuwe technologieën en ontwikkelingen betreft, denk ik dat in zekere zin iedereen last heeft van downloaden via internet, waardoor er minder fysiek w o r d t geplaatst in de winkel.We merken wel dat we de laatste jaren minder verkopen per titel, maar dat we wel meer titels zijn gaan verspreiden, waardoor we per saldo toch wel aardig wat cd's verkopen. S

tekst John Buis foto'5 Isabel Nabuurs

W

backstage paspoort

at wij doen is simpelweg het vertegenwoordigen van een x-

een label of een band, dan willen we er goed werk voor kunnen verrichten,

N a a m : Hans Broere Woonplaats: Stad aan 't Haringvliet

aantal platenlabels, exclusief voor de Benelux.Voor die labels

dus willen we er ook tijd voor kunnen vrijmaken. Een product moet ccm-

doen wij naast de gewone distributie ook promotie, marketing

mercieel aantrekkelijk zijn want als je van tevoren weet dat het niets jaat

en een stuk sales.We zijn geen boekingskantoor, maar we werken wel nauw

opleveren, dan heeft het ook weinig zin om er zoveel tijd en energie ir te

samen met de gerenommeerde kantoren. Het komt veel voor dat wij bands

steken.Als een band artistiek gezien toch heel erg interessant is, dan prcbe-

die bij ons de distributie hebben, proberen onder te brengen bij de bekende

ren we daar nog wel tijd in te steken en er de nodige moeite voor te d:ien

kantoren. Dat lukt met regelmaat, waardoor die bands vaker kunnen komen

om te kijken of we toch iets extra's voor zo'n band kunnen betekenen,

spelen in Nederland. Het Nederlandse product maakt gewoon onderdeel uit van ons aanbod,

maar geen drukkerij en dergelijke: we werken namelijk met kant en klare

maar de labels waarmee we werken komen voor het grootste gedeeltt uit

producten die worden aangeleverd door de labels of door de artiest zelf.

het buitenland:Amerika, Engeland en ook andere Europese landen ui.er-

Als distributeur zijn we in principe de handel. Daarbij proberen we voor

Leeftijd: 44 Huwelijkse staat: gehuwd Favoriete a l b u m : Vandaag Blue Valentine van Tom Waits. Morgen??? Favoriete producer: Daniel Lanois, Rick Rubin, Jerry Hall... more Laatste concert: Cuban Heels Beste optreden ooit: Voorlaatste keer dat Tom Waits in Nederland was Eerste cd: Billion Dollar Babies van Alice Cooper (LP). Uh, ik was 11 jaar,

In ons pand in Capelle aan den IJssel hebben we wel een g r o o t magazijn.

schakel tussen de labels en de detail-

Geboorteplaats: Schiedam

_ VdU

BEU b e p a a l c l E ^Q

maChtSpOSitle

^[Q^ C l i r G C t

onze producten zoveel mogelijk aan-

bËUJUSt'

ÖGH (k

aard.We proberen er niet te nad^ukkeiijk naar te streven om Nederlatdse labels of bands aan ons te binden We

okay? ;-) Laatste cd: Jus de Box van Arno Favoriete NL band van dit moment: T-QO Grote Inspiratiebronnen: Geen Meest opmerkelijke klus ooit: Persdag met Julian Cope? Promo doen voor

met betrekking totgebruikmakend de media. dacht te creëren, van een gigantisch groot relatiebestand We zitten in de luxe positie dat de labels zich bij ons blijven aandienen. Als

en ook wel aan een bepaalde verkoopverwachting. Zo gaan we op basis van

man achter de schermen

interessante labels zich aanbieden, dan gaan we daar uiteraard mee in zee.

kwaliteit binnenkort iets doen met een band die The Morse Company leet.

Ambities: Dit vak nog een tijdje blijven uitoefenen om artiesten naar een hoger

Daar moeten we echter wel selectief in zijn, want dagelijks krijgen we aller-

Daarin zitten ex-leden in van onder andere I 6Down en The Prodigal Sens.

plan te tilen.

in eigen beheer willen of moeten gaan doen.Wanneer we in zee gaan met

Eitzel? Lastige vraag! W e l k e (grote) muzikant had j e altijd al willen zijn: Geen, ben liever de

De komende twaalf maanden: honderd procent inzet voor grote en kleine Ik sta achter elk product dat ik rondstuur.Als ik vind dat een product kvali

acts Toekomst: Morgen schijnt de zon, overmorgen zien we wel verder:-)

28

JOE COCKER KIM WILDE BLONDIE BL0F ILSE DE LAKGE VENICE THE SCEKE VANYELZEN THE HOOTERS THE ANSWER BIOWBEAT ANGEIO KELLYfrBAND 21 EYES or RUBY ZONDAG 8 j u l i Aanvang 12.00 uur Deuren open 11.00 uur

JOHN FOGERTY PAUL RODGERS GARY MOORE THE WATERBOYS JOE BONAMASSA JOHN MAYALL 6 THE BLUESBREAKERS CAKE ERIC SARDINAS MARC rORD THE YAYHOOS

soullegende Solomon Burke? Ryan Adams, Echo & The Bunnymen, Mark

binden dat je moet vermijden d:t je anders vandaan, speelt misschien een rol bij maatschappijen, maar zelf 'ind onderscheid gaat maken. Het gegeven dat iets uit Nederland komt of erjens ik dat je dat los moet zien en dat je het echt moet koppelen aan de kwaiteit

lei verzoeken binnen van zowel labels als bands die tegenwoordig zelf alles

^ATERDAG 7 j u l i Aanvang 12.00 uur • Deuren open 11.00 uur

CONNIE LUSH 6 BLUES SHOOTER Programma onder voorbehoud. Voor meer informatie over kaartverkoop, aanvangstijden en reserveren festivalcamping, zie: www.bospop.nl

VERONICA

www.mojo.nl

m p HSIBI

LIVE

^ ^

illfi'l'I'inHJilt'^ B : DAGBUD DE LIMBURGER « « ÏQÏ)®IiEecfliCÖl " ^ 29


K^, 'OuerdonderEn en ouErrümpelen, dat Is de inzet' de bak te komen met banaan in de naam. De

keer doen en als dat weer zo lekker gaat, zou

programmeurs stonden daar huiverig tegen-

het zo maar kunnen dat we volgend jaar van

over Tsja, what's in a nawe^ Een verkeerde

start gaan met een tournee. Fanfares en har-

associatie in dit geval. Met BZB kunnen we

monieën genoeg om mee te spelen.'

wel vooruit in het theatercircuit. Voor ons

«fe ^ > i [

^ :

zelf maakt het helemaal niets uit. Het heeft

N a a s t de o p t r e d e n s h e e f t B Z B o o k

meer voor- dan nadelen en er verandert

de

wezenlijk niets. Hoewel: BZB past veel groter

eigen e v e n e m e n t e n t e o r g a n i s e r e n .

moed

om

elk

jaar

een

paar

op een poster en het staat nu in koeienlet-

Blijven jullie d a a r m e e doorgaan?

ters op onze vrachtwagen.'

Fred: 'Zeker wel. We hebben de fanclubdag, die zorgt altijd voor een volle zaal. Is wel een

it

.c

Jullie h e b b e n n e t t w e e cd's u i t g e -

lange dag trouwens, waarop iedereen altijd

bracht

horen.

lekker dronken kan worden. Met kerst orga-

W a a r o m is d a t geen g e w o n e d u b -

niseren we Herrie uit Nazareth, ons eigen fes-

bellaar?

tival waarop dan ook andere bands spelen. En

die

bij

elkaar

Fred:'BZB is bekend om twee dingen: feest-

op sportief vlak is er Zuiderslag. het BZB-

nummers en show.Wij hebben door de jaren

voetbaltoernooi waarop andere bands zich

heen een heleboel songs gemaakt die door

met ons baltalent kunnen meten. Drie keer

de fans erg gewaardeerd worden vanwege

hebben we het af moeten leggen tegen kabou-

het feestgehalte. Daarnaast hebben we veel

ters Wipneus en Pim, maar de laatste editie

gekke dingen gedaan die je niet als feestnum-

heeft BZB mooi zelf gewonnen! Die evene-

mers kunt betitelen.Wat we willen, is dat een

menten zijn de drie vaste peilers in het jaar

kroegbaas een cd met de beste liedjes van

Het zouden er eigenlijk vier moeten zijn, met

ons op kan zetten en er verder niet meer aan

de release van een nieuw album als vast

hoeft te komen. Alleen maar knallen! En dat

moment. Maar dat lukt niet altijd. De reden

betekent dat de gimmicks en de geestige

daarvoor...ik denk dat we er gewoon te lui

liedjes niet samen op een best of-album kon-

voor zijn.'

den. Daarom hebben we gekozen voor Alt

é9^

Stars, met de beste nummers en Dreom Team.

Jullie bestaan e i n d 2007 vijftien jaar.

met de leukste gimmicks.'

W o r d t d a t nog toepasselijk gevierd?

K u n je in e e n paar volzinnen v e r k l a -

zullen plaatsvinden in 2008. We zullen het

ren

Fred: 'De festiviteiten rondom dat jubileum

Na IH jaar zonder banaan v^sjéiéfeja-

is

waarschijnlijk net zo aanpakken als bij ons

geworden?

12,5-jarig bestaan. Dat betekent dat we een

Fred: 'We zijn geen singleband, maar een

heel grote tent neerzetten in Volkei met daar-

waarom

BZB

zo

populair

groep die het echt van de live-optredens

in het hele weekend feest voor ons en de

moet hebben. Onze shows zijn bijzonder,

fans.'

zowel visueel als muzikaal heel vet. Eén keer

BZB, Goit de Band Zonder Banaan, gaat langzaam maar trefzeker richting zijn I5-jarig bestaan. Uoorlopig staat de teller echter op ]^ en dat is uolgens zanger Fred uan Dijk ook een belangrijk cijfer i/oor in de boeken. Iliant, zo luidt de uitleg, Nederland heeft tiuee legendes: Johan Cruijff en BZB.

BZB h e e f t de n a a m o m m e t o p v a l l e n d e songs, dito p o d i u m a c t s

en onconventionele

marke-

tingcampagnes de aandacht v a n d e m e d i a e n h e t publiek t e t r e k k e n . K o m t

dat voort

uit

Brabantse s l i m h e i d , of is h e t u n i e k v o o r B Z B ! Fred 'De marketing- en mediastunts komen voort uit de

live 2 juni, Zaal Thijssen Vlierden 3 juni, Funpop Arcen

B Z B b e s t a a t nu 14 j a a r e n o p e r e e r t a l t i j d op eigen k r a c h t . W a t is jullie

bandid. De andere zeven vullen de creatieve kant in. En dan

g r o t e geheim?

is er inderdaad sprake van chemie die volgens mij uniek is

Fred:'We doen sinds het begin alles zelf met dezelfde acht mensen. Die individuen maken

8 juni, Alempop Alem

BZB. We vormen een logisch geheel. Er is sprake van grote tegenstellingen tussen de per-

9 juni. Kempenfestival Eersel

soonlijkheden, maar samen is het een perfect team. Dat was overigens een toevalstrefferWe

15 juni. Feesttent Molendorp Kinrooi (B) 16 juni, Kermisfeesten Heeten

hebben er nooit over nagedacht. Er zijn bandleden met een gezin en redelijk wat verantwoordelijkheden en er zit er ook één tussen die juist een echt rock-'n- roll-leven leidt. Die

22 juni, Podium Pop Boekei

tegenstellingen komen in het oefenhok goed tot hun recht. Als er een nieuw idee is om iets

23 juni, Veghel Nightlive Veghel

met BZB te doen, dan vindt er met de hele band een brainstorm plaats. Dat werkt altijd,

30 juni, Betuws Spektakel Beusichem www.bzb.nl 30

slimheid van onze manager Rien Somers. Hij is ons achtste

maar alleen als we compleet zijn.'

voor deze groep.'

BZE...ZO h e t e n jullie nu officieel. V o o r h e e n was h e t Band Z o n d e r B a n a a n . W a t is e r m e t

dat

stul- f r u i t gebeurd? Fred 'Die banaan hebben we na veertien jaar vaarwel gezejd. Iedereen, vooral de vaste schare fans, noemde ons toch il BZB. Een belangrijke reden om die naam officieel aan

zien, nooit meer vergeten. Overdonderen en

V i j f t i e n jaar lol m a k e n voor jezelf e n

overrompelen, dat is de inzet.We voeren een

d e aanhang. D a t k l i n k t als e e n lange

theatrale act op waarin humor centraal staat.

t i j d . Z i t e r nog r e k in BZB?

En we richten ons gemakkelijk naar de

Fred: 'We hebben nog altijd veel ideeën.

omstandigheden. BZB past prima in het thea-

Festivals, theaters, clubcircuit, harmonieën: we

ter maar een festival met alleen maar herrie

kunnen van alles doen. Als de inspiratie

is voor ons ook geen enkel probleem. Het

opdroogt en de chemie tussen de bandleden

publiek krijgt precies wat het wil.'

minder wordt, dan zit er geen rek meer in.

B Z B h e e f t in april o p g e t r e d e n m e t

zijn

e e n f a n f a r e . L u k t e d a t een beetje?

Nederland die niet de behoefte heeft om tot

Fred:'Dat was een groot succes! Een derge-

de absolute top te behoren. Als we door kun-

lijke samenwerking is spannend en enorm

nen gaan zoals nu, kunnen we best het 25- of

leuk om te ervaren. Muzikaal bleef alles goed

30-jarig jubileum halen.'

Maar dat moment is nog lang niet daar We al jaren

een

goede

subtopper

in

overeind. En het trekt nieuw publiek. Voor ons betekent het dat er een oudere doel-

tekst Wally Cartigny

groep komt kijken en voor de fanfare juiste

foto Ruud Verhalle

een jongere. Dit jaar gaan we het nog twee

te nenen was dat we in het theater moeite hadden om aan 31


Garagefunk op z'n rauwst Struttin' Alviz en Onno speelden eerst in The PeopleTree, een souljazz-achtige band. Beïnvloed door de N o r t h e r n Soul scene en het album Legendary Deep Funk van Keb Darge begon-

M

et SkimmingThe Skum brengen ze hun eerste, volwaardige cd uit.

nen ze in 2001 met het organiseren van feesten.Tot op de

Hutspot (2006) was nog een verzameling van in de loop der jaren

dag van vandaag lopen deze Struttin'-feesten nog steeds, in

uitgebrachte singletjes, net zoals Dutch Soul Food (2004). Maar nu

onder andere het Amsterdamse Bitterzoet. Alviz:'Rauwe

dan voor 't echie! En dus opgenomen op een manier die volledig recht doet

funkplaatjes draaien, 7-inch singletjes uit de jaren zestig.

aan het geluid van de band. Alviz: 'Het opnemen met cassettebandjes hebben

Soms zijn het kostbare singletjes, waar ze er o o i t honderd

we er dit keer uitgegooid. We hebben een 8-sporen bandrecorder gebruikt.

van hebben laten persen. Net zo goed als je nu huis-, tuin-

O o k niet erg moder,n nee...'

en keukenmuzikanten hebt die met Protools aan de gang

O n n o i ' H e t zijn nog steeds geen digitale opnamen of iets dergelijks.'

gaan, had je vroeger gasten die in navolging van James

Alviz:'We doen het voor het geluid. Funk-45 is de stijl muziek die wij spelen.

Brown overal in hun garage aan de slag gingen. Hé, dot kun-

Cassettebandje, taperecorder, een paar crappy microfoons neerzetten, live

nen wij ook, we gaan ook een plaatje opnemen, want toen kon

spelen, alles in het rood: dan krijg je echt de oude, rauwe sound die we zoe-

je voor vijf cent singletjes laten persen. Dat hebben veel

ken.'

bandjes gedaan. Heel veel zijn slecht, maar er is ook een

Onno:'Mensen roemden ons om het fantastische drumgeluid, hoe we dat in

aantal echt hele goede. Die worden nu verzameld, er is een

godsnaam voor elkaar gekregen hebben. Dat is toch leuk voor één microfoon,

soort scene rond ontstaan.'

op een afstand.' Zoeken

Alviz:'We hebben het ook niet in een studio opgenomen, maar in een hal, een

Alviz en Onno kregen het idee om naast het dj'en van rau-

fabrieksruimte.'

we funk die muziek ook live te gaan uitvoeren. Het begin G e e n ziel

Lefties Connection

van LSC. O n n o : ' D e drummer en bassist wisten eigenlijk

O n n o : ' W e hebben proefopnames in verschillende studio's gemaakt, digitaal

niet zoveel van die muziek. Het was nog even zoeken met

opgenomen, op dikke banden opgenomen, en allemaal klonk het... Er zat

z'n vieren. Welke kant gaan we op en hoe houden we het

gewoon geen ziel in. Het was niet rauw, het was het gewoon niet.Te netjes.We

zo puur mogelijk, zonder te vervallen in een s o o r t retro-

hebben gemerkt dat de manier waarop wij het doen - vrij simpel - het beste

band.We hebben er drie jaar hard aan gewerkt.'

geluid geeft. Alhoewel ik er wel meteen bij moet zeggen dat we heel erg zoe-

Alviz:'Wat wij doen is vrij simpel, en je moet een bepaalde

ken naar de standen van de microfoons. Daar leggen we nu meer de nadruk

knop omdraaien: hé, maar dat kan toch niet? Moet je het op

op.'

die manier spelen? Het is toch net iets anders dan dat je

Alviz:'Het scheelt heel erg of je die microfoon vijf centimeter die kant of vijf

gewoon funk zou spelen.'

centimeter de andere kant opzet.'

Onno:'De uitdaging zit 'm niet in het technische. Je moet er

Onno:'Het is niet lo-fi,maar wel smerig.Veel geluidstechnici die dit horen, zullen zeggen dat het niet goed is. Dat mag n/et. Dit is overstuurd, dat is uit fase. Er klopt heel veel niet, maar dat maakt juist dat het heel cool is. 75 Procent van

'Een paar vocale tracks heb ik op de wc opgenomen!'

de tijd gaat zitten in het goed neerzetten van de microfoons. Het opnemen en

Het Rmsterdamse linkshandige i/iertal Lefties Soul Connection maakt rauuie funk waar de uetspetters i/anaf (iliegen. Oprichters Rli/iz en Onno Smit doen een boekje open ouer cassettebandjes, bedrijfspanden en in het rood.

de liedjes spelen gaan meestal wel, maar juist het zoeken... In die ruimte

niet aan beginnen als je het vervelend vindt om dezelfde

waren verschillende hoogtes, daar heb je meer galm, daar is het droger, meer

lick drie minuten lang achter elkaar te spelen zonder varia-

overspraak. Het was continu zoeken naar waar we die dingen gingen neerzet-

tie. Zonder dat er dynamiek in zit. Het is gewoon doorram-

ten. Op het laatst stond het Leslie orgel boven, mijn gitaarversterker in een

men.'

hoek, met een matras ervoor, aan de andere kant het drumstel. Een paar voca-

In navolging van de legendarische The Meters w o r d t eraan

le tracks heb ik op de wc opgenomen!'

gedacht om ook als featuringband te gaan spelen. Onno:

Alviz:'Back to basics, rauw en dirty.Voor ons is dat de basis.Tegenwoordig zou

'Het lijkt ons heel cool om nog dit jaar met een echt goede

je zeggen dat doe je toch n/e, zo... W i j hebben geen achtergrond als

zanger of zangeres of MC een plaat op te nemen. Het moet

geluidstechnicus, maar we hebben wel een idee over wat wij cool vinden klin-

iemand zijn die het goed kan en die ook bij onze stijl past.

ken.Voor ons heeft het veel meer power en ziel dan dat het helemaal plat

Want het moet niet zo zijn dat wij opeens heel slick iets

geproduceerd is. Bij ons moet het rauw uit de speakers knallen - een bepaalde

gaan doen.'

agressie die er uit komt. Qua compositie is het niet heel ingewikkeld, daar

Alviz:'We hopen tegen iemand aan te lopen.Wij zijn vooral

live

moet het ook niet om gaan.We moeten voor ons gevoel gaan, voor onze soul.'

internationaal gericht, dus het zou voor ons logisch zijn om

1 juni, Het Kasteel Alphen aan den Rijn

Onno:'Foutjes laten we ook staan. Als het heel erge fouten zijn dan natuurlijk

een Engelssprekend iemand te zoeken.'

2 juni, Darmstadt Duitsland

niet, dan tikken we weer af. Want we doen alles ook in één keer, als we op de

14 juni. Doornroosje Nijmegen

helft van een nummer zitten en iemand is zijn stokken kwijt, dan beginnen we

17 juni, Oerol Terschelling

overnieuw.'

www.leftiessoulconnection.com

tekst Arjan van Serge

33


ep

cdrecensïes A F T E R F O R E V E R METAL

misschien nog niet op deze ep, de

Rose Cut

band komt wel met sterke, pakkende

(eigen beheer)

liedjes op de proppen. Hoogtepunt is

FERVID

de afsluiter Our Parents' House, een

After Forever (Nuclear Blast)

ARLING& CAMERON

den, waarmee ze een frisse wind door

doorgetrokken tot aan het eind.

Banabila valt niet alleen op door zijn

The One I A m In Love With

juweeltje met meerstemmige zang.

Met het nieuwe, titelloze album maakt After Forever een behoorlijke

EASY TUNE/DANCE

het gezapige, of juist vergangsterde pol-

Pakkende nummers en prettig in het

juttergedrag. In diverse tracks sche-

(AG Music)

Madman's Cry is de eerste ep van

ontwikkeling door. Verandering van platenlabel en producer heeft de

B e s t O f (Challenge Records)

derlandschap doen tetteren. En Aux Raus

gehoor liggende zang van Nienke de

mert ook iets door van zijn fascinatie

PHOENIX RED

Phoenix Red uit Brabant. Dit vier-

band duidelijk geïnspireerd, want zo modern, afwisselend en toegan-

Deze box, met niet minder dan 55 num-

doet dat ook nog op een label uit Mexico

Jong zorgen er voor dat My New

voor subtiele elektronische manipula-

Madman's Cry

tal speelt stevige rock. In elk nummer

ties van de stem. Subtiel is het zeker.

(eigen beheer)

zitten rustpunten, maar de groep is

De cd is voer voor puzzelaars.

LANGHOUT, K E U S &

duidelijk op zoek naar dat rauwe

(Rosanne de Boer)

TIEMERSMA

randje dat ze meer alternative dan

kelijk als op de nieuwe cd heeft de band nog niet eerder geklonken. In opener Discord worden gelijk alle registers opengetrokken met stevig aangezette gitaarpartijen, krachtig drumwerk en de nodige

mers, is verdeeld in drie thema-cd's. Een cd film/soundtrack, een cd rock/electro/dub en een cd easy

(met het andere Nederlandse buitenbeentje Dick el Demasiado), dat van maffe acts aan elkaar hangt maar loopt

Time, ondanks enkele punten van kritiek, het beluisteren meer dan waard is.

Lutske Laket

mainstream moet laten klinken. De

(Marista)

ep is goed geproduceerd en de

Cohda is het muzikale samenwer-

Chemisphere begint op het num-

tieve gitaarloopjes. Minpunt is de wat

Volksbenzine (eigen beheer)

kingsverband van tekstschrijver Hans

mer Cotton met een lome gitaar- en

vlakke zang. Zeker bij de uithalen, die

Je ziet Jack Bakker en zijn grensge-

Lakwijk en componist Sjef van Rooij

drum-intro, wat meteen een sluier

de band een stoer karakter zouden

en SpontStaan is hun zesde album.

van mystiek over dit up-tempo rock-

moeten geven, wil deze niet echt

Op de plaat staan niet minder dan

nummer zonder zwakke momenten

overtuigen. De muziek van Ernst

orkestrale arrangementen. Wat in dit nummer opvalt, is de open

tune/novelty. Voor diegene die hoopt op

opbouw. Nummers als Energize Me en Equally Destructive hebben

hapklare popliedjes is dit dus zeker geen

eenzelfde opbouw en vormen een welkome afwisseling ten opzicht

verstandige aankoop. De muziek schiet

JACK B A K K E R S E N O E

SpontStaan (eigen beheer)

van snel werk als Transitory. De kwaliteit van de nummers ligt een

alle kanten op: lollig, serieus, zweverig,

ANGELS & AGONY

G R E N S G E V A L L E N NEDERROOTS

stuk hoger dan bij het oudere materiaal. Het kille, klinische geluid

modieus, traditioneel, strak en dan weer

ELEKTRONISCHE POP

dat op Remagine nog hoorbaar was, heeft onder productionele lei-

los uit de pols. Veel tracks van de albums

Unison (OutOfUne)

ding van Gordon Groothedde plaatsgemaakt voor een warm geluid, de gitaarpartijen klinken voller en zijn voorzien van een rauwer

Music For Imaginary Films en We Are AftR op deze box. Maar wat dit docu-

randje. Daar waar zangeres Floor Jansen

ment vooral zo bij-

haar sopranenzang veelvuldig afwisselt met

zonder maakt, is het

als een trein.

(John Buis)

C O H D A NEDERPOP

(Arjan van Sorge)

Angels ft Agony heeft al sinds jaren een uitstekende reputatie opgebouwd, o.a.

vallen zo musiceren in de achtertuin bij een barbecue of in de kroeg op

muziek zit goed in elkaar met crea-

het plein. Een

achttien

gooit. Op het wat rustigere

Langhout, Johan Keus en Koos

unieke geluid. De

beetje blues, een

Nederlandstalige

Icebreaker komen vooral de zang-

Tiemersma is ijzersterk. Melodieën

band is vooral popu-

beetje roots.

luisternummers.

kwaliteiten van Joanna goed naar

voor de eeuwigheid. Geen wonder.

Hoe Hans en Sjef

voren. En net als je denkt dat je de

Deze Friese muzikanten hebben

door hun tamelijk

'gewone', krachtige rockzang en toetsenist

^ ^ ^ ^

oudste werk van het

Joost van den Broeks bijdragen uitblinken in

^p ^ p

tweetal. Want Ariing

lair in Duitsland en

Lekker ouwehoe-

eenvoud, ademen de nummers een aangena-

ft Cameron zijn de

hun vorige albums

ren en hier en

klinken, weet nie-

band een beetje weet te plaatsen,

namelijk twee nummers van de

me rust uit. Bijdragen van Doro Pesch in het

pioniers van de easy

kregen daar uitmun-

daar ook nog een

mand, want ook

komt gitarist Liam met een donkere

Beatles en twee liedjes van John

tende recensies. Dit derde album, gepro-

wasbordje. Beetje Steve Earie en dan

voor dit album hebben ze weer ver-

stem de hoek omzetten. Chemisphere

Lennon op plaat gezet. Lucy In The Sky With Diamonds wordt in de vertaling Lutske Laket en Norwegian

pompende Who I Am en Jeff Waters

tune en ze boekten hiermee ook in het

(Annihilator) in De-energized gaan niet

buitenland terecht succes. Ariing ft

duceerd door John Fn/er (o.a. bekend

lekker in het Nederlands. Klaar. Het

schillende zangers en zangeressen

is toegankelijk, maar heeft ook een

onopgemerkt voorbij, maar worden overtrof-

Cameron kwamen vorig jaar weer bij

door zijn werk met Depêche Mode en

resultaat is geslaagd: lol met een

opgetrommeld. Dat geeft bijna elk

dromerige kant. Feit is dat de groep

fen door de bijdrage die wordt geleverd door

elkaar voor het album Hi-Fi. Van dat

lichte boodschap (daar ontkom je bij-

nummer een ander karakter en dat

met hun mix van pop, rock, folk en

Wood krijgt de titel Fjoer. Het werk

The City Of Prague Orchestra. Dit levert in combinatie met het After

album niets op de box; het overzicht

luisterliedjes als Walk On Stars en

na niet aan wanneer je in de

betekent dus veel afwisseling. Je zou

avant-garde goed materiaal schrijft.

van the fab four en Lennon solo heb-

Forever-koor en -orkest prachtige muziek op.

loopt tot 2002. Een cd-box met daarop

Wreckage en clubhits als Watchers en

Nederlandse taal zingt). En aan het

zeggen dat dat ten koste gaat van de

De band Fervid uit Dordrecht is op

ben ze op een akoestische manier een

(John Buis)

zoveel materiaal herbergt niet alleen

het titelnummer. Hoewel ik meer een

eind vliegen de bierdopjes rond.

eenheid, maar veel liedjes klinken

de ep The One I Am In Love With op

leuke draai gegeven. Maar voor die-

Benny Sings At Home (DOX records)

Nine Inch Nails) is een goede mix van

maar juweeltjes, maar de meeste easy

rockfan ben, vind ik dit een lekker album

Lekker, zonder gedoe. Als je daarvan

juist hetzelfde. Lakwijk en Van Rooij

zoek naar het perfecte popliedje zon-

genen die de Friese taal niet machtig

tune, dance, dubs, pop en electro op

om naar te luisteren. De gelimiteerde

houdt, is Jack Bakkers jouw artiest.

zijn namelijk niet van die types die de

der toeters en bellen. Hun muziek

zijn, is er altijd nog het origineel. Ook

grens van het ontoelaatbare opzoe-

laat zich omschrijven als frisse

best aardig.

ken. Elk nummer lijkt per definitie

gitaarpop. Dat perfecte popliedje

(Arnold van Huet)

klein en breekbaar te moeten zijn.

(wat dat ook wezen mag) staat dan

deze plaat is van hoog niveau. Deze box

B E N N Y S I N G S POP

bewijst met gemak dat dit kleurrijke

bonus-cd bevat vooral remixen en twee interessante videoclips van Darkness en

Zo, en nu een biertje. (Mirco Haarmans)

Sinds Benny de rust van een eigen plek gevonden heeft, is hij pro-

gezelschap een bijzondere plek inneemt

Stronghold. Bij deze cd kon ik zelfs niet

ductiever dan ooit. Naast het recent verschenen samenwerkingsver-

in de Nederlandse popgeschiedenis.

stil blijven zitten. Echt voer voor

M I C H E L BANABILA FILMMUZIEK

Dat komt redelijk goed uit de verf,

band met Rednose District en het prachtige door Benny geprodu-

(Arnold van Huet)

Depêche Mode fans! Mijn favoriete track

Traces (Tapu Records)

maar omdat het songmateriaal niet

tien jaar geleden ook al deed: inder-

Deborah) zelf ook wel. Zij zingt in

daad een mix van techno, dubby hou-

haar moerstaal vrolijke up-tempo

ceerde debuutalbum van Wouter Hamel poept hij nu At Home uit,

is het rustige, spacy Inner Light; om

Gespannen kijkt hij rond. Daarna pakt

altijd even sterk is, ligt saaiheid op de

een intiem en gedurfd album. Misschien ademt Benny niet direct het

AUX

heerlijk bij weg te dromen.

hij zijn vondst. Michel Banabila doet

loer

se en ambient-achtige tracks. En dat

liedjes en ballades die schommelen

sterrendom uit en is hij niet de meest gewiekste live entertainer, op

This Is H o w This Works

(Martien Kooien)

denken aan een strandjutter. Hij kent

(Arnold van Huet)

kan hij als geen ander: de kwaliteit

tussen pop en levenslied. Ze heeft

plaat is hij heer en meester In het genre jazzy, funky pop. De man

(Angst Records)

van zijn vroegere nummers wordt ook

een goede stem en de melodielijnen

maakt soepele beats die hij voorziet van zoete, gevoelige en breekbare liedjes die je direct in een bepaalde sfeer brengen. Een gezellig, warme en aandoenlijke sfeer. Een

R A U S GABBERPUNK

een nauwelijks te stillen honger naar Het bonkt, het hakt, het scheurt, het spuit adrenaline in de overdrive, het is het

AUTUMN METAL

My New Time (Metal Blade Reco-ds)

geluiden en is voortdurend op zoek naar dat ene perfecte geluid

sfeer waar ik me goed en veilig bij voel. De

Amsterdamse gab-

Voor zover Autumn

dat hoort bij het

inmiddels innige samenwerking met produ-

berpunkelectroduo

al onder de gothic

nummer dat

ALEX CORTIZ

hier moeiteloos

zijn best aardig,

HOUSE

gehaald en muzi-

maar wat irri-

lotek

kaal is het veel

(Coast to Coast)

interessanter dan

'A blend of mini-

de loopje-aan-

irrt, is de iziek. Die klinkt alsof deze uit een doosje komt.

loopje-uit-laptop-

mal techno, dub

metal te scharen was, doet de band op

groeit in zijn hoofd. Zijn juttervond-

house and space' vertelt de sticker op

muziek die in dit soort genres over-

Alsof Deborah op een braderie op een

My New Time nadrukkelijker dan ooit

sten mixt hij met klanken van

de nieuwe Alex Cortiz cd. Hm, was

heerst. Goed om te zien dat 'oldskool'

zeepkist en met een geluidsband het

Bastiaan Bosma en Luuk Bouwman er

afstand van het typische gothic ge uid

akoestische en elektronische instru-

Alex Cortiz niet van de lounge?

artiesten als De Mooy het nog steeds

volk entertaint. Niet echt om kippen-

Me In is een Benny special met, zoals hij zelf zegt, 'optimistische

nog een tandje bij. Dan hou je simplisti-

van hun debuut When Lust Evokes The

menten. NPS-programmamaker Peter

Eigenlijk sowieso raar dat artiesten

hebben.

vel van te krijgen. Ze zingt over lief-

harmonieën: feel good music'. Dat Benny ook een grote Prince fan is,

sche gebruiksmuziek door voormalige

Curse. Theatrale, uitgesponnen nummers

van Cooten stelde dit album samen

als Cortiz, alias Aad de Mooy, nog zo

(Ruud Lekx)

desverdriet, verlangen, hunkering en

is te horen in Blackberry Street dat hij samen zingt met zangeres

kunstacademiestudenten over, maar daar

hebben plaatsgemaakt voor kortere,

uit Banabila's muziek voor films en

moeten worden aangekondigd: het is

Urita. In I Can't Help Myself is wederom te horen hoe slim Benny de

is helemaal niks mis mee. Energie, lol en

melodieuze nummers, gegoten in een

documentaires. Deze dromerige com-

een beetje als de Golden Earring aan-

D E B O R A H NEDERPOP/LEVENSLIED

het allemaal niet worden. Voor alles

hecht groepsgeluid. Veel ruimte vojr

posities spreken tot de verbeelding.

kondigen met een sticker 'een mix

Volg Je Hart (CNR)

is een publiek, dus ook voor de

solo's is er niet, waardoor de band zich

Zo glij je al luisterend naar zijn com-

van pop en classic rock'! De Mooy is

Volgens haar oom, Gordon, is de 2 1 -

muziek van Deborah, maar of ze ooit

incidenteel herhaalt. Maar de banc laat

posit es ongemerkt van het strand in

als D-shake, Paradise 3001 en ontel-

jarige Deborah een kruising tussen

kan boeien en ontroeren als een Karin

bare andere pseudoniemen één van

Karin Bloemen, Trijntje Oosterhuis en

Bloemen, is de vraag. (Arnold van Huet)

cer en saxofonist Bart Suer levert vuurwerk

Aux Raus. En dan hebben we het alleen

op, al zijn het geen donderslagen maar fris

nog maar over de plaat, want live zetten

spetterende sterretjes. Het diepe en lieve Let

link tussen jazz, pop en funk legt. Persoonlijk vind ik de zang wat op

34

CHEMISPHERE

humor knallen uit elke groef, de vrolijke

levensgenot, maar geloofwaardig wil

de achtergrond gemixt, maar dat is met zoveel kwaliteit geen reden

noot is terug van weggeweest.Net als bij

om te piepen. Benny Sings At Home is een zomers, zwoel, groovy en

Malle Pietje ft De Bimbo's, Adept en De

indrukwekkend album van een enorm talent die op deze manier zijn

Nieuwe Vrolijkheid is het bij Aux Raus de

vooral een modern, fris geluid horen. De

het water dat je meeneemt naar een

terechte plek in de Nederlandse muziekhistorie afdwingt.

energie en de vanzelfsprekendheid waar-

cd begint sterk met het toegankeli ke en

mysterieuze Arabische wereld of een

onze housegodfathers en hij doet op

Bette Midler. Dat is een beetje over-

(Ro Krom)

mee diverse stijlen gecombineerd wor-

melodieuze Satellites en die lijn wordt

rustice baai van een Hawaï-eiland.

deze cd eigenlijk wat hij meer dan

dreven, maar dat weet Gordon (en 35


cd ecensies C I L V A R I N G Z HIPHOP

D A N I K A ALTERNATIEVE ROCK

C H A R L I E DEE POP

E L E K T R A INDIETRONICA

IN JULIA'S M I N D - S C E N E

K N I G H T AREA

werd er weer eens een soort verza-

I (Topnotch)

P r i i n a (eigen beheer)

Love Your Life («as;

Helios Selene (Biowpipe/Moskwood)

EXPERIMENTEEL

PROGRESSIVE ROCK

mel-cd uitgebracht. De echte liefheb-

Het sprookje van Cilvaringz is onderhand in ell< (internet)muziel<magazl-

De ene plaat is heerlijk voor in de auto,

Met Love Your Life levert Charlie Dée een

Seren e en voornamelijk melancho-

The Vasim Sessions, pt.f

Under A New Sign

bers hebben juweeltjes als KL 204 en

ne wel beschreven, maar aangezien het zo mooi is hier nog even een

de andere voor tijdens de afwas en weer

bijzonder vrolijke plaat af die lekker weg

lisch getinte elektronica met drome-

(Badminlone Records)

(The Laser's Edge)

Robbie natuurlijk allang al. Maar wat

korte samenvatting: Tiener Taril< Azzougarh alias Cilvaringz springt tij-

een andere hoor je het liefst onder het

luistert. Recensenten zeiden over haar

rige zangpartijen. Elektra Goncharova

Bang voor een experiment meer of

Under A New Sign is het tweede

de cd echt leuk maakt, zijn de ver-

dens een open mie na een Wu-Tang Clan-optreden in de Melkweg op

drinken van een biertje op het balkon.

debuut uit 2006 dat haar stem uitblinkt

gaat op haar debuutalbum Helios

minder zijn ze niet bij In Julia's Mind-

album van de Nederlands progrock-

haaltjes die Koelewijn in het boekje

het podium, rapt en maakt indruk op RZA (het productiebrein achter de

Om te zeggen waar en onder welke

in up-tempo nummers. Dat moet Charlie

Selen« (staat in de mythologie voor

Scene. Het Utrechtse vijftal bekeert

band Knight Area. Hun debuut is pas

geschreven heeft. Samen met de

Wu-Tang Clan). Vervolgens trekt hij meerdere malen naar New York om

omstandigheden het debuut van het

bij het maken van Love Your Life in haar

de zon en de maan) in de richting van

zich op deze in zeer gelimiteerde opla-

drie jaar oud en op dit nieuwe album

nieuwe liedjes zorgen die ervoor dat

daar, bij het hoofdkantoor van de groep, te wachten op zijn kans om

Haarlemse Danika het beste zou gedijen,

achterhoofd hebben gehad. Vrolijk klinkt

Lali Pjna, Mum, Pulseprogramming,

ge uitgebrachte cd-r tot de vreugde-

kun je horen wat voor een progressie

de koper waar voor zijn geld krijgt.

zijn demo te droppen. De aanhouder wint, RZA hoort de demo, is

is lastig. Zo klinkt Prima niet alleen bij-

het album, maar in diverse liedjes wor-

Saint Etienne en Stereolab. Dit in

volle doch riskante onderneming van

deze band heeft gemaakt. Alles is

(Di-Lan Sun)

wederom onder de indruk en tekent hem. Cilvaringz maakt sindsdien

zonder eigenzinnig, het heeft door con-

den heftige thema's aangesneden. Toch

Rusland geboren, maar inmiddels in

de improvisatie. In één nummer van

verbeterd: de composities, de creati-

onderdeel uit van de Wu-Tang Killabees (een subgroep van de clan).

stante volume-, tempo- en stijlwisselin-

blijft er altijd een glimp van de zon

Haarlem woonachtige multi-talent

veertig minuten en met medewerking

viteit, de diversiteit en de productie.

M I N K ROCK

Vanaf dat moment worat er aruK gespecuieerc over een debuutalbum,

gen een nogal neurotisch, zeg maar

zichtbaar. De openingstrack Run For Love

heeft alles zelf gedaan: composities,

van de mensen van Studio Vasim (pro-

De nieuwe songs zijn over het alge-

1 : A M (Red Bullet)

maar het zal nog zo'n zes jaar duren voor deze daadwerkelijk het

gerust schizofreen karakter. De plaat kent

over echtscheiding heeft bijvoorbeeld als

tekst, opname, arrangementen, pro-

ducer Ralf Glaudemans en elektroni-

meen iets heavyer, luister maar eens

De leuke Friese rockchick Minke wil

levenslicht ziet. Op het album I (romeins cijfer 1) grijpt Cilvaringz qua

zeker fijne nummers (Counting Back en

refrein 'Let us sing for love, for love to

ductie en hoesontwerp. Bewonde-

caman Jasper Bruienne] trekken diver-

naar echte progressieve rockers zoals

zich samen met haar band Mink

beats zeer verdienstelijk terug naar het oude Wu-

Karaj Mome Karaj),

come'. Dée verstaat

Tang-geluid, maar vooral inhoudelijk heeft hij een

maar als geheel is

de kunst van het

boodschap te verkondigen. Dat maakt de plaat

het een tikkeltje te

schrijven van pak-

interessant maar ook vermoeiend, omdat de ver-

chaotisch. Met ande-

kende popliedjes,

schillende issues je om de oren worden geslagen

re woorden: het is

maar op Love Your

en er vrijwel geen ruimte is om naar adem te hap-

geen achtergrondmu-

Life staan ook min-

SI.

I.

nationaal in de

se geluidssferen

Dreamweaver of

Zeker gezien het

voorbij. Gitarist

het spetterende

kijker spelen met

geslaagde eind-

Martin Luiten

Master-mind.

dit lekker in het

resultaat. Van

van o.a. Uw

Under A New

gehoor liggende

Elektra gaan we

Hypotheekadvies

Sign is een fan-

album. Dat zal

dan ook zeker

levert ook nog

tastische instru-

renswaardig. I >; 1_ I U S

met een aantal

pen. I is dan ook een plaat waar je de tijd voor

ziek voor tijdens de visite.

der geslaagde composities, zoals het

meer horen. O ja, ze is ook nog dan-

een bijdrage aan de eenmalige sessie.

mentale kraker met een flitsende

moet nemen en die je eigenlijk niet in één keer

(Sasja de Vos)

zeurderige Mary Jane. Vernieuwend is

ser, kunstenaar, fotograaf en model.

Van haast verstilde geluidjes tot zwe-

keyboardsolo. Maar het absolute

heeft een prettige donkere stem met

Charlie Dée niet, maar dat is geen kwali-

(Peter van der Wijst)

verige of soms noise-achtige filmische

hoogtepunt is toch wel het bijna der-

een stoere intonatie. Opener Jesus

soundscapes tot hypnotiserende stuk-

tien minuten durende A Different

Runnin' Late knalt er goed in, het lied heeft een typische hardrockopbouw

moet luisteren. Of je het met hem eens bent of niet, Cilvaringz daagt je uit om na te denken en

nummers zeker lukken. De zangeres

DUFFHUËS

teitseis. Talent heeft de Rotterdamse. Ze

doet dat met een kwalitatief hoogwaardig album dat absoluut niet mis-

BLUES/SINGER-SONGWRITER

liet dat horen op Noorderslag en

G R I M M PAGANMETAL

ken krautrock: met een scala aan

Man Part 2. Dit is progressieve rock-

staat in de Wu-Tang-catalogus. Ook de gastenlijst is indrukwekkend

M a n On FIre (Muze Records)

Lowlands en zelfs als voorprogramma

Heksenkringen (DispleasedRecords)

instrumenten verkennen de zeven

muziek op zijn best: hemelse gitaar-

die goed bij Minkes aanzwellende

met artiesten als Method Man, GZA/Genius en Raekwon. Aanrader!

Man On Fire, zo heet zijn album. Deze

van Live.

Het Noord-Brabantse Grimm heeft

geluidsliefhebbers de mogelijkheden

solo's, fantastische vocalen en uit-

volume past. De prima Kent-cover If

(Maarten Guhckx)

woorden passen ook bij Duffhuës zelf. Hij

(Rosanne de Boer)

met Heksenkringen een verrassend

die daar allemaal inzitten. Dat levert

muntende melodieën. Na het

You Were Here is een van de hoogte-

beluisteren van deze schitterende cd

punten van het album en op Room To

is een gepassioneerd muzikant en zijn

sterke cd opgenomen. De driekoppige

een lang uitgesponnen, spannende en

werk is ongepolijst: as en resten van

T H E ELIZABETH K N O W H O W

band smeedt black metal en pagan

consequent sfeervol gehouden, mooie

kun je alleen m.aar concluderen dat je

Room speelt Di-Rect-gitarist Spike

D E N N I S POP/ROCK/SOUL

smeulend hout kleven eraan. Dat maakt

FUSION

metal aaneen tot een sfeervol geheel

geluidsimprovisatie op.

trots moet zijn op deze Nederlandse

een prettig potje mee. Dieptepunt is

Her N a m e Is Dennis (Who's Next Records)

hem niet altijd even toegankelijk. Op de

The Elizabeth Knowhow (Koeitoks)

en voert het ook nog eens prima uit.

(Arjan van Sorge)

topband.

het misplaatste This Girl Don't Kiss

In het bevolkingsregister staat ze ingeschreven als Denise van

Amerikaanse versie van de track Bad

Ergens tussen een obligate studenten-

Er zijn weliswaar invloeden te

(Martien Kooien)

(waarom die blazers?). Ballads als het

Donselaar, maar ze maakt carrière met de naam Dennis. Na haar

Man zou veel gepiep te horen zijn

feestband, een neuzelend progrockgezel-

bespeuren van Noorse bands als

puberjaren vertrekt ze naar New York om te werken met kinderen in

Duffhués heeft geen behoefte het ruwe

schap en een mathmetaltrio kun je het

achterstandswijken. Ze leert dat het leven daar anders in elkaar zit

eraf te poetsen, het is deel van hem.

Groningse The Elizabeth Knowhow vin-

dan haar veilige thuishaven Haarlem. Dennis

Deze vierde cd

den. Dat ze niet echt

is een party animal, maar mede door het

moest persoonlijker

konden kiezen of ze

bezoek aan de Big Apple ziet ze het licht en

worden dan zijn

hun stijl nou 'frikan-

stort zich vol overgave op haar muziekcarri-

voorgangers. Op dit

(lelic funk' of 'vetter

titelnummer 1: AM zijn heel netjes,

I L A N O I S ROCK

Burzum en Kampfar, maar Grimm

Do You Hear M e (Eigen Beheer)

PETER KOELEWIJN

weet zich in zijn veelal mid-tempo

Het debuutalbum van het Friese vier-

NtDERLANDSTALIG

nummers met

Mijn Mooiste

Desondanks ver-

een redelijk

merkt zich door

Liedjes

dient Minke het

eigen stijl staan-

pakkende songs

(Universal)

om ook buiten

de te houden. In

en prettig in het

Peter Koelewijn

Friesland aan-

heeft op ver-

dacht te krijgen.

album legt Duffhuës

dan een snackbar'

de

gehoor liggende

No Can Do is daar nu haar debuut Her Name

zijn ziel bloot. Toch

moesten noemen,

Nederlandstalige

refreinen. De

schillende

Is Dennis, een puike plaat. Dit album bevat

staan er ook nummers zoals Blues All

zegt al genoeg. De muzikanten van de

teksten wordt vaak met gedragen

band heeft zich duidelijk laten beïn-

manieren zijn stempel weten te druk-

een mix van rock, pop, soul en funk.

Day op die onpersoonlijk klinken. Ook op

polderversie van Red Hot Chili Peppers

zangstem verhaald over de tijd dat de

vloeden door acts als Saybia, Keane

ken op de Nederlandse muziekge-

Referentiekaders zijn Nelly Furtado, Pink en

andere gebieden verschilt de cd van eer-

zijn goed op elkaar ingespeeld, zijn niet

instigators van de Spaanse inquisitie

en Coldplay. Het is dus niet echt ori-

schiedenis. Met Kom Van Dat Dak Af

Gwen Stefani. Maar er zijn meer namen die

dere werk: Duffhuës koos voor piano i.p.v

bang voor de moeilijke break, weten hoe

grote delen van de Europese bevol-

gineel wat llanois laat horen, maar

schreef hij het eerste

tijdens het luisteren komen bovendrijven. Met het nummer Today

gitaar en de vaak sobere arrangementen

snaren en stokjes te hanteren, maa- pro-

king verketterden, martelden en ver-

het klinkt wel allemaal lekker. Zanger

Nederlandstalige rock-'n-roll-lied.

schurkt ze met soul en funk tegen Joss Stone aan en met het pak-

hebben plaatsgemaakt voor gevoelige

duceren alles bij elkaar niet meer dan

moordden. Grimm presenteert zich

llan Palstra heeft een behoorlijke

Daarnaast was hij verantwoordelijk

kende Bubblegum begeeft ze zich met een opzwepend reggaedeun-

strijkpartijen. Deze vormen een mooi

een doorwrocht werkje voor wiskurdig

dan ook als de laatste van een uit-

stem die met evenveel gemak een

voor een hele rits minder geslaagde

tje in het land van de Sugababes. Dennis laat zich op dit album van

contrast met het ongepolijste in zijn

aangelegde metalheads die al prog-oc-

stervend heksenras dat zich eeuwen

up-tempo nummer als een ballad

hits voor een reeks minder goede

meerdere kanten zien en dat is precies zoals ze het hebben wil. Haar

muziek en leveren precies dat gevoel op

kend op een studentenfeest uit hur dak

later revancheert op de beulen uit

aankan en daardoor uitstekend bij de

artiesten. Maar laat één ding duide-

geluid en muziek klinken volwassen en haar stem is warm en soulvol.

waar schilders die complementaire kleu-

gaan. Rik Boddeus, Peter ten Wolde en

het verleden. De bijpassende foto's en

muziek van llanois past. Door de

lijk zijn; d'n Peer staat in ons land op

Niet alle nummers zijn even sterk en de teksten zijn soms nog

ren gebruiken van houden.

Florian Wolff maken zich er niet al te

het artwork maken het plaatje com-

radiovriendelijkheid van de nummers

eenzame hoogte. Het is dan ook niet

oppervlakkig, maar als de zangeres eenmaal de balans tussen muziek

(Rosanne de Boer)

gemakkelijk van af, maar zetten oo( niet

pleet. Op heksenkringen.nl is het ver-

zou llanois zo maar eens bij 3FM of

voor niets dat hij laatst werd geëerd

echt iets boeiends neer.

haal achter de heksen van Grimm te

KINK voorbij kunnen komen. Hou ze

door Radio 2. Universal deelt mee in

(Arjan van Sorge)

lezen.

dus in de gaten, deze Friezen.

de feestvreugde. Koelewijn had nog

(Daan de Moo/)

(Gabriëlla van Karsbergen)

wat liggen en voor die gelegenheid

die hier al in verscholen ligt. (Arnold van Huet)

rocksongs wel duidelijk aanwezig is.

tal llanois ken-

ère. Godzijdank. Na haar springerige single

en tekst gevonden heeft, gaat ze die overdonderende plaat maken

maar missen nog het vuur dat in de

(Renaie Sun-Louw)

37


cd recensies

cd kort DIVERSEN ARTIESTEN

In 2005 bracht Bom zijn solodebuut

School's Out (Zuid-Hollandse Popunie)

POP/ROCK

M A L K O V I C H FREAKCORE

R O S E POP/SOUL

S U N CAGED PROGRESSIEVE ROCK

S O C I A L I Z E D FUNK

gemaakt. De experimenteerdrift is

Kings N' Bosses (Go-Karl Records)

Livin'it (SonyBMG)

Artemisia (LmMusic)

Socialized Funk Beats

door het vertrek van drummer Robert

At The End Of The Day uit. De pers

De Zuid-Hollandse Popunie presen-

Volgens de infosheet heeft Malkovich zich ontwikkeld van een chao-

Hoe kan het toch dat sommige pareltjes

Met een grotendeels gewijzigde bezet-

(eigen

Lagendijk alleen maar toegenomen,

was over het algemeen lovend. Hij

teert de tweede School's Out cd waar

tische hardcoreband tot een volwassen rockmonster dat elementen

in de Nederlandse popmuziek onontdekt

ting laat Sun Caged op Artemisia een

Phil Martin is een druk artiest. Naast

dus schrik niet van het gebruik van

won een Essent Award, speelde met

zeven jonge bands op staan, de fina-

uit punk, metal, rock en jazz fuseert tot een eigen en authentiek

blijven? Trust, het debuutalbum van Rose

minder grondig maar desondanks duide-

zijn formaties The Jazzinvaders en

een drumcomputer en andere

Heather Nova, Racoon en deed een

listen van de landelijke High School

geluid. Dat blijkt grotendeels te kloppen. Ook wordt er gesuggereerd

uit 2002, staat nog altijd in mijn top vijf

lijk hoorbare verandering in het geluid

The Soul Snatchers is hij actief als

elektronische geluiden. The Thing

tournee met The Simple Minds. Het

Music Competition. Naast een eigen

dat de mensen meer dan ooit een feestje nodig hebben en dat dit

soulplaten van vaderlandse bodem, maar

horen. Vergeleken met het debuut is de

remixer en dj. Ook brengt hij een

That Wears My Ring is een echte

album is opnieuw uitgebracht met

nummer moet ook elke band een

het nummer It Hurts, waarop Beth

eigen bewerking laten horen van het

beheer)

schijfje daar een bij uitstek geschikt medium voor is. Daar begint de

erkenning bij het grote publiek bleef uit

nieuwe cd melodieuzer en meer gericht

serie prachtige compilaties uit met

groeiplaat. Net als Et Maintenant...

schoen te wringen. Ten eerste kijken de bandleden op de begeleiden-

voor de Haagse zangeres. Na een lange

op pakkende, afgeronde nummers, iets

nummers waar hij stuk voor stuk zelf

Le Rock destijds. En zo is de cirkel

Hart meedoet, als bonus. Verder staat

gedicht Ik Had Een Droom, van de

wat de luisterbaarheid van de cd ten

de hand in heeft. Na Socialized Jazz

weer rond.

er ook beeldmateriaal op hoe de vide-

vijftienjarige Sadaf Yusofi. De stijl op

(Peter van der Wijst)

oclip is opgenomen. De stevige track

deze compilatie dendert van pop naar

met het Amerikaanse schreeuwbeest

metal en van hiphop naar ska. De

Hart is leuk voor erbij, maar het

bands zijn veelal onervaren, maar het

de foto zo ontzettend chagrijnig dat je er bijna zuur van wordt en

tour met het producersduo

ten tweede kun je op de muziek van dit vijftal dansen noch meezin-

KraakaSmaak, verschijnt nu haar tweede

goede komt. Desondanks verliest de band

beats is er nu Socialized Funk beats,

gen. Ook klinkt de cd niet zo vet als waarschijnlijk de bedoeling is

plaat Livin' It. Deze is iets minder gepo-

rond gitaarvirtuoos Marcel Coenen zich

een indrukwekkend compilatiealbum

geweest, het is meer met de nagels over het schoolbord. Het

lijst en opgenomen in haar eigen huiska-

in nummers als Unborn en Bloodlines in

met tracks van zijn eigen bands, aan-

TORO

afwisselend freaken en beuken van de band heeft hier en daar zeker

mer, maar de internationale klasse straalt

te lange instrumentale passages zonder

gevuld met gelijkgestemden als

E N SAM

zo zijn charmes, vooral als de gitaren iets tussen Kiss en Thin Lizzy

er weer van af. Van funky (Voodoo Tricks)

een duidelijke lijn. De vele tempowisse-

Praful, The Auratones en Tim Wood.

B LE

LA TIN/SALSA

R e C O r d a n d O (Merusa

Records)

doen terwijl de drummer een nummer van

tot gospel (Sunny

lingen zijn onna-

IJkpunt is de

Recordando is

Slayer lijkt in te zetten. Maar hoe aardig de

Day) schurkt Rose

volgbaar en zowel

onversneden

het derde album

muzikale vondsten hier en daar ook zijn, toe-

tegen Erykah Badu

toetsenist Rene

funk, maar de

van het Toro

ters noch bellen kunnen verhullen dat de lead-

en Angle Stone aan.

Kroon als Coenen

tracks variëren

Ensamble.

zang gewoon slecht is. Sommige zangers kun-

Livin' It wordt ner-

vult in de snelle

van moderne

Percussionist

nen krijsen en sommige krijsers kunnen voor

gens saai en de lied-

niveau is over de hele linie zeer

genoeg van zichzelf.

acceptabel. Een leuk, afwisselend (Arnold van Huet)

album met

«No^'sovn

bands die zeker potentie hebben. (Arnold van Huet)

Marco Toro is

dansvloervullers

stukken elk gaatje

songmateriaal van Born is al sterk

zanger doorgaan, maar bij Malkovich gaat die

jes blijven van een hoge kwaliteit.

op, waardoor de muziek bij vlagen ner-

a la Kraak ft Smaak tot funky soul.

erin geslaagd om op overtuigende

DE KLEINE VERLEIDING

S A I D A N D D O N E HARDCORE

vlieger niet op. Bij de vele honderden optre-

Misschien dat de samenwerking met The

veus aandoet. Afraid To Fly en Dialogue

Vooral de drumsound is spectaculair

wijze een ode te brengen aan Sexteto

NEDERPOP

Everyday (Shield Recordings)

dens die ze zeggen te doen, zal het geen pro-

Family Stand op maar liefst drie num-

vormen daartussen de broodnodige maar

te noemen en pompt in elke track de

Juventud, een Venezolaanse salsa-

Residu (Fonos)

Altijd goed om in het tweede post-

bleem zijn, maar op deze plaat is het van de tang en het varken.

mers ervoor zal zorgen dat die verdomde

te schaarse rustpunten. Technisch steekt

woofers uit de boxen. Let op Prafuls

groep uit de jaren zeventig en

In 1982 werd de formatie De Kleine

punktijdperk weer eens met wat

Doorprikken die ballon.

platenverkoop nu eindelijk eens gaat

het knap in elkaar, maar of de luisteraar

Let The Chip Fall in een AIFF remix

tachtig. Samen met een hele rij gast-

Verleiding uit Heemskerk opgericht.

ouderwets ongenuanceerde tachtiger

lopen. Ik hoop het, want betere soul is er

het allemaal begrijpt, is de vraag.

(nog een Phil Martin project) of het

muzikanten, waaronder zanger Javier

Bandlid Jan Teerenstra gooide in

jaren hardcore de trommelvliezen te

(John Buis)

stampende A Taste Of Honey van Tim

Plaza, die ooit deel uitmaakte van

2004 het roer om en ging alleen ver-

reiningen. Onder het motto No balan-

Wood in een Lack Of Afro remix. Als

Sexteto Juventud, is het Toro gelukt

der. Het album Residu is uitgebracht

ce In This World (is dat een constate-

S N A T C H I N ' J E N N Y WOCK

dit niet werkt op zomerparty's weet

een album te maken dat doet verlan-

onder de oude bandnaam, maar het is

ring of een aanbeveling?) ramt dit

ik het ook niet meer.

gen naar zomerse temperaturen.

Teerenstra's project. Hij schrijft alle

vijftal in 25 minuten een dozijn heet-

(Ro

Verrassend maar zeer geslaagd is de

nummers en speelt alles zelf in. Het

gebakerde krakers eruit. Opgenomen

medewerking van Osdorp Posse rap-

geeft helaas geen garanties.

in de fameuze Studio 195, dan weet je dat het met de sound prima in orde

(Roland

Weüels)

in ons polderlandje namelijk niet.

M\

(Leon

Voogt)

N E W COOL COLLECTIVE e/s BAND

R E A S O N TO KILL METALCORE

Poetry No Relevance

Bigband Live IDOX records)

Renewing The Chapter

(StuclK in A Day Records)

Dat NCC Neerlands meest spectaculaire live band is, is voor mij een

(eigen

feit. Geen andere formatie koppelt met zoveel potentie en energie

Na een eerste demo-cd vorig jaar ver-

Jenny levert met Poetry No Relevance

S C R A M C BABY iNOiE

per Def P aan een tweetal nummers.

Teerenstra kan zingen, maar zijn

zoveel artistieke kwaliteit aan goede smaak. Dit is alweer de zesde

scheen afgelopen maart deze opvolger

een prima plaat af. Lekker swingende

The Thing That Wears My Ring

Recordando is een regelrechte aanra-

stemgeluid is saai. De pop/rocknum-

is. Toch klinkt dit wat platter dan we

Krom)

De Amersfoortse formatie Snatchin'

beheer)

NCC-cd en deze keer is er, na vele verzoeken uit het publiek, gekozen

Beïnvloed door groepen als Machine

seventiesrock met een flinke dosis bra-

(Excelsior/V2)

der voor iedereen die houdt van war-

mers hebben een kop en staart, maar

van ome Patrick gewend zijn, maar

voor een live-registratie. Geen slecht idee, want de live vibe van NCC

Head, Killswitch Engage en Hatebreed

voure. Maar ook de wat rustigere num-

Het was Scram C Baby dat het

me latin klanken en salsamuziek.

het grote middenstuk is niet om weg

daar zal een overdosis oorsuis debet

(Gabriéila van

te krijgen zo taai.

aan zijn!

(Arnold van l-luet)

(Roland

is uniek. Vang dat maar eens op een schijfje! Dat hebben de technische mensen uitstekend gedaan. Frans Wajon en Donné Roos maken

maakt deze band uit Breda vrij traditionele metalcore. Hakkende akkoorden en

mers zijn uitstekende songs. Er staan overigens niet alleen nieuwe nummers op

Excelsior-label op de kaart zette. Et

Karsbergen)

Maintenant... Le Rock was in 1996 de

Wf'i.-rh.)

een statement van jewelste door in redelijk

schreeuwerige zang

Poetry No

juiste plaat op

TJERK R I D -

kleine zalen als Rotown Rotterdam en de

worden afgewisseld

Relevance. De num-

het juiste

DER B A N D

koortjes.

Kelder Amersfoort een geluid neer te zetten

met metalriffs, clea-

mers Boy Toy, In

moment en

NEDERPOP

Selecteer vijf

dat in een andere grotere zaal niet zou mis-

ne vocalen en een

You,Textbook

schudde de

Jij Rent Rond

liedjes van de

staan. Perfect! Gekozen is voor nummers die

instrumentaal inter-

Material en

ingedutte

(eigen

tien. Kill your

de cd) klinken

darlings! Wees

vrolijke noten.

niet of nauwelijks verschenen zijn op eerdere NCC geluidsdragers. De cd opent met de titel-

mezzo halverwege. Alles bij elkaar klinkt het niet verkeerd, al

track van de 1973 film Enter The Dragon,

zullen sommige riffs niet de origina-

volgt met Crazy Afrobeat, een uitmuntende

liteitsprijs voor metalcore-bands winnen.

Buddha's Lost Children stonden namelijk op eerdere releases van de band. Maar dat mag de pret niet drukken, want Poetry No

li;:?! 'ï^^i.»'.

Nederlandse

beheer)

Beste Tjerk. Ik

fPl

slaap gesust. Pas bij Te Ver Weg (liedje zes van

gitaarscene prettig wakker. Inmiddels

ben een beetje geschrokken toen ik

alsjeblieft kritisch, want nu is het

Daarvoor vooral veel weemoed. Dat is

zijn we dik tien jaar verder en is de

jouw cd opzette. Wie heeft jullie

helaas echt niks.

niet alleen vermoeiend op cd, dat is

eigenzinnige Amsterdamse band aan

begeleid bij de opnames? De man van de studio? Als datzo is, moet je

(Mirco

Zouden de luisteraars dit volhouden?

nog vermoeiender in het theater Haarmans)

afrobeattrack van de hand van Tony Allen en ik kom zelfs een tradi-

Reason To Kill zit daar waarschijnlijk niet

Relevance heeft namelijk alles in huis

alle kanten ingehaald. Maar gelukkig

tionele latintrack tegen in El Cumbachero, uitgevoerd in een tempo

mee, want in april tourde het viertal in

wat een lekkere rockplaat nodig heeft.

doet Scram C Baby op zijn vijfde

onmiddellijk terug naar die studio om

waarvan menig Zuid-Amerikaan achteruit zal gaan lopen. De cd

Brazilië en ook in Nederland wordt veel

Dus hou je er van een lekker potje te roc-

album nog steeds waar het goed in

je banden te redden en alles opnieuw

ZIJLSTRA THEATERPOP

beter voor het langzame werk, maar

wordt soepel afgewisseld met eigen nummers als de boogaloo-funk-

opgetreden. Liefhebbers van genoemde

ken en te rollen dan is dit album zonder

is; het maken van grillige gitaarlied-

laten mixen. Want nu zijn de drums

Stel Je Voor (CNR)

een beetje meer feest zou deze cd

track Tramp Stamp en de funk van LoBlo. Veel beleving, veel kwa-

bands zullen RTK waarschijnlijk ook kun-

twijfel een aanrader!

jes met onverwachte wendingen,

ontzettend lelijk, de gitaren droog, zit

Zijlstra staat voor Jeroen Zijlstra en

goed doen. Te veel weemoed brengt

liteit, precies zoals je gewend bent van deze spectaculaire bigband.

nen waarderen.

(Gabriéila van Karsbergen)

onregelmatige maatsoorten en ver-

je stem tegen het randje aan en ben

zijn muzikale vrienden. Zij touren

ons in depressie. En zijn Jeroens ver-

Let vooral op het dodelijk swingende drumwerk van Joost Kroon.

(Daan de Mooy)

rassende arrangementen. Waar voor-

je onverstaanbaar. Liever nog: gooi

langs de Nederlandse theaters. Stel Je

haaltjes nou echt zo wereldschok-

ganger Love Is Not Enough uit 2003

het allemaal weg en begin opnieuw.

Voor is een bijzonder ingetogen cd en

kend?

nog redelijk toegankelijk klonk, wordt

Gooi woorden weg, gooi riffjes weg,

ik hoop niet dat deze cd een weerslag

(Mirco

het de luisteraar nu wat moeilijker

maak ruimte in je muziek en extra

is van wat er in het theater gespeeld

Top! (Ro

38

B O R N POP At The End Of The Day (Pimp)

Krom)

Goed, Jeroen Zijlstra's stem leent zich

wordt, want ik werd een beetje in

Haarmans)

39


dvd ecensies

sies

DIVERSE ARTIESTEN

Wally van Middendorp als zanger en

het soms behelpen, maar het zijn dan

HET T U N E S B O E K

het boek zullen de eerste zijn om toe te

met rappers, en met artiesten als Moby

PUNK/ULTRA

VPRO-man Gerard J. Walhof op

ook geen profs die gezegend zijn met

Jelle Boonstra en Benno Roozen

geven dat Het Tunes Boek niet compleet

en Björk de vloer aanveegt. Ook de inlei-

Als Je Haar Maar Goed Zat

gitaar) en Frenz Fried ft de Frimo's

een groot muzikaal talent. Nee, het

(Nijgh & Van Ditmar)

kan zijn. Er blijft tijdens het doorbladeren

dingen op de interviews staan vol boude

(eigen

(met acteur Frans de Wit). Alleen al

zijn studenten die in een band spelen

Is een naslagwerk over radiotunes (op

voldoende te ontdekken over, al moet je

meningen, die de zin om de interviews

Oktopus aan de Keizersgracht te

het feit dat je deze bands voor eerst

en die daar zichtbaar veel plezier in

zijn Belgisch bekend als kenwijsjes) ook

wel goed zoeken. De entr/'s zijn gerang-

ook te gaan lezen, nogal eens ontnemen.

Amsterdam was begin jaren taciitig

sinds 25 jaar op bewegende beelden

hebben. Hun motto is dan ook: de

leuk voor radioluisteraars die helemaal

schikt op de bron van de jingle en niet op

Dat is jammer, want in deze onverkorte

één van de belangrijl<ste punl<zalen in

kunt zien, maakt deze dvd heel bij-

Hermes House Band viert altijd feest.

niets ophebben met radiopiraten en de

de naam van het programma waarin ze

interviews geven de artiesten vaak veel

Nederland. Eli<e woensdagavond

zonder. Zeker als je, zoals ondergete-

(Arnold van Huet)

Top 40? Mijn eerste zoekgang begint

gebruikt zijn. Achterin het boek zijn de

prijs, al is dat niet altijd over hun muziek.

speelden bands uit de regio in

kende, de muziek indertijd slechts

veelbelovend. Ik was nog net oud genoeg

programma's te vinden in een overzicht

Simonart heeft het met Nick Cave en

Oktopus of het nabijgelegen NRC-

hoorde op obscure cassettes en flexi-

om het laatste seizoen mee te pikken van

per omroep en dus vind je de tune bij

Michael Hutchense bijvoorbeeld bladzij-

gebouw aan de Nieuwezijds

discs, is het een openbaring te zien

NEDERLANDS!ALIG/LUISTERLIED

Ad Vissers Superclean Dream Machine.

Raad Een Lied Of Niet pas terug als je

des lang over seks. Het is duidelijk dat

Voorburgwal tijdens de zogenaamde

hoe energiek, scherp en indringend

Voor Altijd

De dreigende synthesizerwolken in de

weet dat dit campy spelprogramma uit-

Simonarts vragen (die óók in de inter-

VGdays en Ultra-avonden. Meestal

ultra-bands als Suspect en Tox Modell

(MUSIC Products

openingsjingle zijn niet afkomstig van

gezonden werd door de Tros. Het Tunes

views zijn opgenomen) vaak net zo pro-

was er wel iemand met eenvoudige

waren. Wat aan de dvd ontbreekt, is

Vijftig jaar zit ze in het vak, Willeke

een bestaande plaat, maar, zoals te ver-

Boek heeft aparte kaders met verhalen

vocatief zijn als zijn inleidingen. Hij is in

videoapparatuur in de weer om de

aanvullende informatie, wat vooral

Alberti, de Grand Dame van het

wachten, door Visser zelf ingespeeld en

over o.a. het carillon van Hilversum, de

de interviews sterk aanwezig en daar

optredens vast te leggen, al of niet

lastig is voor mensen die geheel

Nederlandstalige luisterlied. Een

monotoon ingesproken met langgerekte

kraaiende VARA-haan, 'de piepjes' voor

moet je van houden. Als voer voor fans

omvergelopen door enthousiast dan-

onbekend zijn met deze periode in de

mooie aangelegenheid om haar veel-

woorden. Kort na het verscheiden van

het nieuws op het hele uur en de ver-

en bronmateriaal voor biografen is dit

send publiek. Geurt van Gisteren, de

Nederlandse popgeschiedenis. Dit

omvattende carrière als document

Superclean Dream Machine luisterde ik

trouwde radiostem van Hans

boek niettemin goud waard.

eerste drummer van The Ex, vond de

gemis kan dankzij de website

vast te leggen. En een document is

op Hilversum 3 af en toe naar KRO's

Hogendoorn. Daarnaast zijn er hoofd-

(Gijs Grab)

video's onlangs terug in het archief

oktopus.punt.nl worden verholpen.

het geworden. Een royaal overzicht

Walhalla (met Theo Stokkink) en VARA's

stukken over productiemuziek en het

van het Internationaal Instituut voor

Hopelijk laten mensen die de

van ruim twaalf uur op vier

Demo (met elke week een gastbijdrage

Metropole Orkest. Tijdens het doorblade-

R O W W E N HÈZE 2006

Sociale Geschiedenis (IISG) en stelde

Oktopustijd van dichtbij hebben mee-

dvd's met opnamen van haar beginja-

van John Peel) en vooral naar de balsturi-

ren van Het Tunes Boek moet je de com-

Jan-Willem Anholts ft Jan Brands

een compilatie samen met het meest

gemaakt op deze site hun verhaal

ren tot gearriveerde artiest. In den

ge popmuziek bij de VPRO en hun pro-

puter in de buurt houden om je geheugen

(Stict)ting Fanclub Rowwen

bruikbare materiaal. Het tijdsdocu-

achter. De opbrengsten van de dvd

beginne veel zwart-wit beelden met

gramma's Radionome (met latere

met hulp van Google op te frissen. Ik ben

Een fanclub die een jaarboek uitgeeft over zijn favoriete band, in dit geval

beheer)

B.V.)

Héze)

ment Als Je Haar Maar Goed Zat (de

(maximumprijs 6, 50 euro) gaan naar

zoete liedjes als Hé, Niet Zoenen Op

tunecomponist Stephen Emmer), Spleen

in ieder geval zeer content met de MP3

titel verwijst naar de punkverzame-

het Emma kinderziekenhuis in

Het Zebrapad, Spiegelbeeld, De

(elke zondagmiddag) en Frontline (op de

van Superclean Dream Machine die nu op

Rowwen Hèze. Je ziet het niet vaak. Het

laars op het label Vogelspin) is uniek,

Amsterdam.

Winter Was Lang en Ik Wil Geen Man.

woensdagavond), regelmatig aangekon-

mijn harde schijf staat.

zegt iets over de populariteit van de

omdat van de meeste groepen verder

(Gert

(Gert

groep rond zanger Jack Poels, maar ook

Willeke Alberti in petticoat en witte

digd door de gearticuleerde rochel van

sokjes. Het is aandoenlijk en schetst

Cor Galis (in het boek even genoemd in

over de enorme toewijding van de fans.

H E R M E S HOUSE BAND

tegelijkertijd een fraai tijdsbeeld. Elke

het kader 'Stem van Nederland').

OFF THE RECORD

Valt er over de belevenissen van Rowwen

POP

dvd wordt persoonlijk ingeleid door de

Op kantoor stond later op woensdagmid-

Serge Simonart

Hèze in 2006 genoeg interessants te ver-

History

artieste zelf en op elk schijfje passe-

dag De Wilde Wereld aan, een program-

(Lannoo)

tellen? De samenstellers zijn er in ieder

(MUSIC Products B.V)

ren hoogtepunten de revue als Telkens

ma waarbij op de meeste werkplekken de

Serge Simonart is een van de belangrijk-

geval in geslaagd 63 pagina's te vullen

momenten graag voor lief neemt. Op

Hoe een coverband Marco Borsato

Weer en Carolientje. Naast opnames

radio juist snel op een andere zender

ste popjournalisten van België. Hij is

met tekst en ook veel, het moet gezegd,

de verdwaalde studentenband Tin Tin

van de troon stootte en een nummer

van Willeke Alberti solo zijn er ook

werd gezet. Aan het einde van de middag

vooral beroemd om zijn vele interviews

mooie foto's. Wat er zoal aan bod komt?

na bevat de dvd een selectie punk-

1-hit scoorde met I Will Survive. Dat

veel scènes en duetten opgenomen

werd werken onmogelijk vanwege de

met grote popsterren voor bladen als

Een verhaal over personal manager Henk

bands en bands uit de toenmalige

is in een notendop het verhaal van de

die zij samen met haar vader Willy

komische fratsen in Ronflonflon Avec

Humo en Playboy Van deze interviews

van Heijster, die vorig jaar een stapje

Verbeek)

geen videobeelden bestaan. De beelden geluidskwaliteit laat vaak te wensen over, maar wat je te zien krijgt, is zo speciaal dat je het geschud met de camera en de paar onderbelichte

40

W I L L E K E ALBERTI

Verbeek)

ultra-beweging (geïnspireerd door no

Hermes House Band, opgericht in

Alberti deed in hun tv-shows, waar-

Jacques Plafond, het legendarische pro-

verscheen tien jaar geleden een selectie

terug deed, een verslag van het concert

wave uit New York en met het

1984 en de bekendste studentenband

onder de bekende meezinger De

gramma van Wim T. Schippers waarin de

met de titel Fuck Off ft Andere Citaten.

in de HMH in Amsterdam, de optredens

muziekblad Vinyl als platform).

van Nederland. Maar niet alleen in

Glimlach Van Een Kind. Verder zijn er

door Clous van Mechelen volgespeelde en

Off The Record - In Gesprek Met De

met plaatselijke harmonie- en fanfareor-

Sommige groepen waren tijdens hun

Nederland had de band succes. Met

liedjes uit de film Rooie Sien en de tv-

zeer meezingbare jingles over elkaar heen

Grootste Rocksterren Van Vandaag is

kesten, de gastoptredens bij Guus

bestaan al legendarisch, zoals hard-

verschillende covers haalde de

serie De Kleine Waarheid te zien. Deze

buitelden. Een minutenlange jingle voor

hiervan de opvolger, met een nieuwe

Meeuwis in het PSV stadion, de nieuwe

coregroep BGK, die later in Amerika

Hermes House Band de hitlijsten in

box bevat daarnaast nog eens veel

de verkeersinformatie leverde live in de

selectie van 's mans favoriete interviews.

cd, de daaropvolgende presentatie en

platen uitbracht op het label van de

onder andere Duitsland, Frankrijk,

gastoptredens van onder andere

uitzending een hilarische aanvaring op

De ondertitel moeten we echter met een

tour, en natuurlijk een overzicht van alle

Dead Kennedys, of de nog steeds vita-

Spanje, Portugal en Mexico. Het kan

André van Duin, Paul de Leeuw, Ted de

met filevoorlezer Jelles Bode. Clous van

korrel zout nemen. De meeste geïnter-

concerten in 2006. Erg leuk voor de fana-

le The Ex (met drummer Wim ter

verkeren voor een groep met 86 oud-

Braak en Willem Ruis. Wat dit docu-

Mechelen wordt keurig vermeld in het

viewden hebben hun hoogtepunt al ver

tieke fans om het afgelopen jaar nog

Weele die nu in De Kift speelt).

leden. Want iedereen die afstudeert,

ment nog eens aantoont, is dat

hoofdstuk Hofleveranciers Et

achter zich liggen of zijn zelfs al dood

eens in vogelvlucht te beleven. Voor die

Andere groepen bevatten bandleden

dient de band te verlaten. Op deze

Willeke Alberti een veelzijdige artieste

Zendercomponisten waarin ook o.a. Harry

(James Brown, Michael Hutchense van

mensen, het zijn er veel want Rowwen

die later op andere plekken naam

dvd worden oude beelden vertoond,

is, zowel als zangeres als actrice, hoe-

Bannink, Ruud Bos, Stephen Emmer,

INXS). Echte hedendaagse rocksterren als

Hèze heeft één van de grootste fanclubs

maakten, zoals Eton Crop (met Erwin

wordt de band gevolgd bij een optre-

wel de meeste mensen haar 'alleen'

Tonny Eyk en Joop Stokkermans zijn

Jack White (White Stripes) of Alex Turner

van Nederland, is dit overzicht bedoeld.

Blom van 3voorl2 en promotor Corné

den in Duitsland en zijn er verschil-

als zangeres zullen typeren. Hoe dan

terug te vinden. De overige popprogram-

(Arctic Monkeys) ontbreken. Laat staan

Een initiatief dat we daarom alleen maar

Bos), Svatsox (met gitarist Ferry

lende bandleden die de geschiedenis

ook, deze dvd-box is een goudmijn

ma's van de VPRO en de bijbehorende

dat we grote dance- of hiphopnamen

kunnen toejuichen. Rowwen Hèze kan

Heijne van De Kift), Mick Ness (latere

van de groep in kaart brengen. Er is

van liedjes, sketches, interviews, en

jingles hebben Het Tunes Boek niet

tegenkomen. In zijn wijdlopige inleiding

trots zijn! (Tiemen

popster in het voormalige Oostblok

ook een live-registratie van de band

tv-fragmenten. Een must voor diege-

gehaald. De VPRO is sowieso onderver-

maakt Simonart meteen duidelijk waar-

als zanger van de band Sexepil),

waar internationale hits worden

ne die Willeke Alberti ook maar een

deeld: de index op pagina 263 maakt

om niet, want hoewel hij zegt naar alles

Soviet Sex (met kunstschilders

gespeeld als Let Me Entertain You,

beetje een warm hart toedraagt.

slechts melding van 21 programma's.

te luisteren, blijkt hij uit alles een oude

Maarten van der Ploeg en Peter

Shame, Shame, Shame en Country

rocker die, vooruit, wel Prince en James

Klashorst), Minny Pops (met labelbaas

(Arnold van Huet)

Het aandeel Veronica beslaat in de index

Roads. Muzikaal- en zangtechnisch is

meerdere pagina's. De samenstellers van

Brown interviewt, maar weinig opheeft

Koopman)


demontage C R O W J A N E TRASHROCK S m a l l T r a g e d i e s (wmv.crowjane.nO

Demo van de maand

De ep van het powertrio CrowJane uit Rotterdam begint met het gehuil van wolven. De biografie rept over gevaar, demonen, duivelsuitdrijving en de

S T R A F POPFOLK

donkere kant van het leven, maar dat

Z i n k e n d S c h i p (www.strafmuziek.nl)

lijkt toch een beetje teveel gezegd.

binnen. Maar dan is Audible Love van

die de wereld van zweet, bier en r a u -

VERONA BEACH

we rhythm ft blues kent, is zij het

D e m o (www.verona-beach.com)

METALCORE

Deze vijfkoppige band u i t

(cello) en Hendrikje Balkenende

Rasarani 8t Krishna wel gelijk een

G R A Z E ROCK

(viool, zingende zaag). Het kwartet

vreemde eend in de bijt. Rasarani

wel. Cartoonist, flash-animator, ver-

Keilman heeft een achtergrond als

halenverteller en ook nog eens g i t a -

Eindhoven/Roermond maakt s y m f o n i -

H e s i t a t e (www.graze.nl)

maakt gebruik van poëtische teksten

Het is alweer tijd voor de vierde

van schrijvers als Robert Frost en

jazzzangeres, danseres, entertainer en

rist Michiel Hoving komt uit het mek-

sche, avontuurlijke metal met h a r d -

coach. In 2005 o n t m o e t t e ze Krishna,

ka van de trashrock oftewel

core-invloeden die geen m o m e n t ver-

demo van het Utrechts/Hilversumse

Emily Bronte. Tango, ragtime, jazz en

die al wat ervaring als acteur had.

Groningen. Samen met Claudia Hek

veelt. Nog een hele kunst om in d i t

elkaar vermengd t o t een voorzichtige,

Samen en met de liefde van Krishna

vormt hij het country-, punk- en r o c -

uitgekauwde genre w a t bijzonders t e

gedragen en bij vlagen experimenteel

op zak togen ze aan het werk, om in

kabillyduo Sixtyniners. Op de zes

kunnen doen, maar het lukt ze rede-

soort nieuwe folk. Voor de a a n -

de hedendaagse hiphop nieuwe

nummers is het van de eerste t o t de

lijk. Peter, Josie, Zjon, Frank en Gijs

laatste noot feest en slepen de t w e e

zijn van het type niet lullen maar

visuele kunstenaars je hun recht voor

poetsen en het beukgehalte w o r d t op

viertal Graze. Ze spelen rock waarbij vooral de rol van de blonde zangeres Liane Hoogeveen centraal staat. Inspiratie put de band u i t de jaren

klassieke invloeden worden m e t

Straf is een band u i t Den Bosch en o m g e v i n g , bestaande u i t zes ervaren

Het opwindende leven in de d i e r e n -

tachtig en negentig, met bands als

dachtige luisteraar valt er veel moois

wegen in t e slaan. Laidback, jazzy,

Brabantse muzikanten en d a t is t e horen. Hier is een band aan het werk die

tuin komt al een stuk dichter bij de

U2 en Skunk Anansie als voorbeeld.

te genieten bij de verstild theatrale

beetje houseachtig, met een toefje

Het geluid is stevig, de band speelt

vertellingen in muziek en tekst; s w i n -

rEtb. En met een boodschap uiteraard:

z'n raap sex, drugs ft r o c k - ' n - r o l l w e -

de drie nummers van deze demo dan

muziek is liefde die je kunt horen. A i !

reld in. Verwacht geen tekstuele

ook flink hoog gehouden. Verona

redelijk hecht en de nummers hebben

gen doet het als een houtblokje en

De stem van Rasarani is vreselijk

hoogstandjes o f virtuoos d r u m - o f

Beach bestaat al sinds 2002, heeft

ouderwetse popmuziek. Alles klinkt

geknepen en tevergeefs probeert ze

gitaarwerk, dit is gewoon w a t het is

zich muzikaal ontwikkeld t o t een ste-

nogal ingehouden, alsof er steeds nog

daar een warme uitstraling en k u n s t i -

en dat is lol. Energiek en stijlvast

vige liveband en maakt met deze

menig polonaise heeft w e t e n te overleven en niet bang is voor een biertje of zweetdruppeltje meer o f minder. Rauwe vlakke land folk noemen ze het z e l f pompende polderpolka zou ook nog kunnen. In ieder geval feestelijke, liederlijke, energieke p o m p e n - o f - v e r z u i p e n m u z i e k op de rand van het ravijn, op het puntje van de schoorsteen van het zinkende schip. Het zestal is vooral geïn-

waarheid... Niet dat er wat mis is met de band (het zullen zeker geen schoothondjes zijn), maar de presentatie ervan w o r d t hier nogal overdreven. De teksten zijn inderdaad

spireerd door o.a. Tom Waits en Jacques Brei, maar zeker de zang van Straf kan niet aan

dat is het ook niet. Zelfs de stem van de zangeres is van zo'n gemiddeld-

hand, w e l l i c h t dat daar het donkere

grote voorbeeld van dichterbij is De Kift en

randje op leunt.

daar doet Straf ook vaak genoeg aan denken,

Maar de muziek

zonder er een kopie van t e zijn. En laten we

zelf is opzwepend, krachtig en ligt

ook niet de productie van Remko Schouten

lekker in het gehoor. Geen stonerpop, eerder een goudeerlijke combinatie van trashrock a la Nick Cave, r o c k - ' n -

het is zeker geen pop, zelfs geen heel

gespeeld op maar

demo nog n i e u w s -

drie organisch

gieriger naar w a t

probeert rauw en

verweven i n s t r u -

er verder komen

echt van overeind

den niet ingelost.

van de straat te

menten die door

gaat. De grunt is

komt.

Hoeft ook niet,

zijn, maar rapt

de stevige o p n a -

w a t j e kunt horen

voor geen stoep-

iets gaat komen,

ge draai aan te

rockbitchheid dat

maar die ver-

geven. Krishna

mijn gitaar er niet

wachtingen w o r -

heid en gespeelde

en zwaar op de

al zijn ze zeker een heel eind o p weg. Het

van IJland Studio vergeten te noemen.

een prima opbouw, maar meer dan

behoorlijk somber

de diepgang van die wegbereiders tippen -

tegel en in tenenkrommend Engels.

is al genoeg. HIGH THE

Dream Chair?

Let's go in G9

mes een goed

beestachtig en

nHBMBEAGI

komt rechtstreeks

uit de helleput, de gitaren en s y n t h e -

live-gevoel geven.

sizer zijn nu eens striemend hard en

Het resultaat is slappe pretentieuze

MOON

DROOMPOP

iSiKtjrniners

dan weer betoverend wijds en het r i t -

M A R S H A StNGER-SONGWRITERPOP

hap, met veel wezenloos gelul er t u s -

T H E S K A R A B E E Z SKA

D e m o (www.marsha-music.com)

sendoor.

Is T h i s W h a t It's All A b o u t ? !

metandem van bas en drums zorgt

(www. theskarabeezcom)

voor een gedegen en hier en daar

De derde demo sinds de o p r i c h t i n g

technisch knappe ondersteuning.

roll en hier en daar een likje stoner

(www.myspace.com/hlghthemoon)

In Arnemuiden in Zeeland komen

op de gitaar. Het heeft allemaal een

Knap zoals je de begeleidende muziek

maar twee familienamen voor: Van

SINGLE AVENUE

van The Skarabeez in 2002 heet Is

ROCK

A B S E N C E ROCK

ma muzikale prestaties. Van lounge-

hoog meezing- en nekkrampgehalte

zó op de achtergrond kan krijgen als

Belzen en De Nooijer. Singer-song-

Single Avenue

1 0 4 . 5 (www.harohatarea.com/absence)

pop t o t springerige ska, van metal t o t

en waarschijnlijk kun j e live prima op

writer Marsha de Nooijer zal dan wel

(www. myspace.com/singteavenue)

This What It's All About?! en dat doet

THE RAIN

Keez Groenteman oftewel High The

Een aantal voormalige leden van de

de vier nummers op de cd geen recht,

SINGER-SONGWRITERPOP

POETS

Absence is het geesteskind van z a n -

jazzy riedeltjes en van feestfunk t o t

deze band rondstuiteren. De v i j f

Moon. Alles in dienst van de stem;

niet ver weg zijn en inderdaad vanuit

ger/gitarist Piet van Tienen u i t

Zappaeske toestanden - de groep

nummers op deze EP smaken in ieder

de Zeejwse hoofdstad Middelburg

bands Drowned en Confused vormen

w a n t die doen er wel degelijk toe en

X L (www.therainpoe1s.nl)

een zeer breekbare, hoge stem oie

Nijmegen. Wat in 1997 begon als de

rond zangeres Mechtild van Oers

geval naar meer.

tovert ze haar opgewekte popliedjes

samen met de in Londen

geven een uitstekende indruk van de

Uit diverse Arnhemse bands is gelei-

door de nummers heen zwijmelt als

woonachtige vocalist Wynn de band

up-tempo, springerige ska van deze

delijk aan de band The Rain Poets

Single Avenue. Die samenwerking

negenkoppige band. Warme, skankin'

ontstaan. In 2 0 0 0 nog als duo met de

beschi<baar om haar op Neil Young

resulteerde uiteindelijk in deze t i t e l -

riddems rond keyboardspeler en z a n -

singer-songwriters Ries de W i t en

en anoere Noord-Amerikanen

loze demo met daarop zeven n u m -

ger Robert Driessen uit Venio, die ook

Armand Wijskamp, later als vijftal d a t

gegrordveste muziek te laten horen.

de composities, teksten en het mixen

ook in andere samenstellingen kan

voortdurend en buiten de tijd om

mers. Krachtige, zompige rock met scheurende gitaren, lekker lopende

voor zijn rekening neemt. De grote

optreden. Een singer-songwriterspop-

bas en (soms) maffe koortjes. De U 2 -

voorbeelden zijn The Skatalites en

band, zoiets. Op deze vijfde cd zijn

band A r m p i t heet nu Absence en is met deze cd al aan het derde album toe. Up-tempo rock speelt de h o o f d rol, al vind je tussen de t w a a l f tracks net zo gemakkelijk een fretloze bas-

draait er de hand niet voor om. Frunkjazz noemen ze het zelf, de band u i t Alkmaar en omgeving bestaande u i t zangeres, twee g i t a risten, bassist, d r u m m e r e n blazers-

de brave Hendrikversie van Barr/ F L E D POWERROCK

White. De Tilburgse jazzdrummer

S o m e w h e r e (www.fiedni) Fled is een jonge (tussen 18 en 22 jaar) rockband uit Utrecht en o m s t r e -

Groenteman grossiert bij dit zijproject in ijle, breekbare popsongs die

tevoorschijn. Als singer-songwriter, met akoestisch trio én met band is ze

solo. Die rock is redelijk afwisselend,

sectie. Die blazerssectie is vaak lekker

ken en speelt pittige rock o f zo u

doorkabbelen. Zijn stem is redeijk

Deze demo is met vijfkoppige band

met hier en daar verrassende breaks

op dreef en t i p t de accenten met veel

wilt, powerpop. Er zitten wat stevige

onvast, anderen zouden het emotie

en laat goed horen waarom Marsha

en goed s a m e n spel, maar b l i j f t

soul aan. Wat verder nog opvalt.,

riffs en solo's tussen zoals die

toch niet over-

is het frisse jazzy

in de zeventiger

eind. Het echte

gitaarspel van Lex

jaren werden

m i n p u n t is de al snel irriterende

Pantelic, naast lid van Catfish bege-

tP'-^ m

gemaakt door o.a.

echt t o t de verbeelding en de

of banken gesto-

kenbare stem in

nummers die het

ken. De muziek is

gitaren en zang.

realistisch aan-

vijftal speelt, b l i n -

dus niet bijster

The Rain Poets

mers t e l l e n d ; cd.

anders laten zingen zou zeker helpen.

rechtlijnigheid van een feestfunkband

zouden hebben staan kicken. En nu

initiatief

Lieflijk zou je het ook nog kunntn

gaan z i t t e n , komen er mooie n u m -

sentatie van zangeres Benthe

mers u i t zoals het u p - t e m p o Birthday.

Dieperink spreken zeer t o t de v e r -

Bij het demopanel tijdens Fret-A-Live

doendt Amerikaanse tongval wordt

ken niet u i t door een bijzondere

origineel, maar dat hoor je sowieso

w e t e n een song neer te zetten, u i t te

begeled met trefzeker en vlot gitaar-

touch of iets dergelijks. Eerder een

niet zo vaak bij ska. Doe maar nor-

b o u w e n en dramatisch vorm t e

spel in composities die naadloos het

doorsneegeluid, terwijl de band toch

maal, dan doe je al gek genoeg... Aan

geven. Dat levert soms gepassioneer-

hier en daar echt rockt.

de muziek van The Skarabeez kan dan

de, meeslepende muziek op, maar

ook niemand zich een buil vallen, het

niets nieuws o f beters onder de zon.

werk van de grote voorbeelden bena-

misschien ook w e l : de nummers z i t -

(www.catfishing.nO

bas, drums, twee

Een warme, uit

noemen, leuk geprobeerd, een aardig

M y Insect Collection

horen, in de s t a n daardbezetting van

duizenden her-

moeder toen misschien zwaar op

ten goed in elkaar, de stem en pre-

Wynn spreekt niet

leiden zijn stem-

de band vaak niet de platheid en

composities. Maar als ze er echt voor

Laurel Aitken en dat w o r d t ook

banden zeke- op deze zeven r u m -

AC/DC en Led

H U M U S FOLK

deren. SIXTYNINERS

A c q u a i n t e d W i t h T h e Night

GARAGEROCK

(www.humusweb.nl)

RASARANI & KRISHNA

Let's G o In6 9

beelding en de band speelt hecht en

Astrid Leuvering (zang) en Ed v;n

HIPHOP

(www. myspace.com/thatsthewaytogo)

in de Melkweg werd de demo M y

met plezier. Het vijftal weet waar het

Nunen (gitaar, mandola) r i c h t t e i in

Audible Love

Claudia Hek zou j e kunnen kennen

Insect Collection van Catfish als

mee bezig is en laat d a t in deze vijf

2004 in Amsterdam Humus op, l a a r

(www.rc:iaraniandkrlshna.com)

van de mooie ontwerpen voor flyers

beste beoordeeld. Niet zo vreemd,

toffe nummers goed horen.

aanleiding van het verzoek om nee

In de cemontagerubriek komt niet

en posters van garagebands en - f e s -

te werken aan de verzamelaar Meuw

echt v^el hiphop aan bod, maar zo af

tivals of als drummer in diverse

Akoestisch Peil. Een jaar later w;rd

en toedruppelt er dan toch w a t

Amsterdamse bands. Als er iemand is

w a n t deze vijfde demo laat een band horen met vele mogelijkheden en p r i -

alle muzikanten t e

achtige stem van

niet onder stoelen

uitstraalt en heel vlak klinkt. Iemand

C A T F I S H FUNK

middelpunt is.

zwalkend bestaan

leider van jamsessies. Toch ontstijgt

Zeppelin en waarop hun vader en

het stralende

noemen, maar een

zwakke zangstem, die weinig emotie

en z i t er weinig kop en staart aan de

42

de band versterkt met Bas van Waard

is allemaal heel aardig, netjes, niet t e uitbundig vrolijk. Dat geldt ook voor de stem van Robert Driessen, die m i s schien de heerlijke stemmen van de

Alle demo's die bij de redactie binnenkomen w o r d e n beluisterd, maar d o o r het grote aanbod kunnen ze niet allemaal

in FRET

besproken

worden.

achtergrondzangeressen eens w a t

B a n d s die hun d e m o opsturen geven

meer naar voren moet schuiven.

hiermee t o e s t e m m i n g d a t FRET één nummer in Real Audio op www.popinstit u u t n l zet. Coördinatie Gert Verbeek Tekst Arjan van Sorge

43


concertagenda • i t is sleciits een kleine selectie uan de concertagenda. Kijk uoor

JOHAN

donderdag 7 juni Patronaat, Haarlem

De band die eerder dit jaar een

vrijdag 8 juni LVC, Leiden

NightüveXS Award kreeg voor zijn

zaterdag 9 juni Cultureel Podium De

album THX J H N tourt uitgebreid

Kelder, Amersfoort

langs de festivals en podia. VAN V E L Z E N

ujLuiu.popinstituut.nl.

naar agendatanpi.nl

zaterdag 15 september Hondsrock,

zaterdag 23 juni Indian Summer

Het nieuwe album van de swingen-

Deze soulzangeres stond op de cd

Exioo

Festival, Amsterdam

de Haarlemse hiphopgroep Relax is

The Mighty 8, haalde in 2006 de fina-

vrijdag 21 september Patronaat,

zaterdag 7 juli De Lichtboei,

uit: Pirates Among Puppets. Relax

le van de Grote Prijs van Nederland

Haarlem

Harlingen

heeft al jaren een geweldige live-

en speelde vorige maand op het

reputatie.

Adornment Festival in Londen.

zondag 27 mei Jazz In Duketown,

zaterdag 9 juni ExiL Rotterdam

geeft The Scene een exclusief clu-

zaterdag 9 juni Puddingpop, Leusden

Lelystda

vrijdag 22 juni Stadsschouwburg,

boptreden, om daarna aan de tour

zaterdag 9 juni Beeckestijnpop,

Zoetermeer

door Nederland en België te begin-

Bosuil, Weert

IJmuiden

zaterdag 23 juni Braderie Kruiskade,

nen.

zondag 17 juni Oerol, Terschelling

zaterdag 16 juni Full Colour Festival,

Rotterdam

vrijdag 8 juni Paradiso, Amsterdam

Kampen

Festival, Amsterdam

de meest gedraaide plaat op 3 F I ^

zondag 10 juni Berghpop, Noordwijk

zondag 8 juli Now & Wow, Rotterdam

zondag 24 juni Parkpop Den Haag

en VanVelzen ontving hiervoor vorige

ZH

maand de Schaal van Richter,

vrijdag 29 juni P3, Purmerend

AUTUMN

oktober

zaterdag 7 juli Artquake Open Air

zaterdag 16 juni Parkhof, Alkmaar

november

2007 Hoofddorp

donderdag 21 juni Mezz Concerts &

december

zaterdag 7 juli Trailerpop, Rotterdam

Dance, Breda

zaterdag 26 mei AJOC Festival,

tekstschrijver

Mijdrecht

Def P van

zondag 27 mei Elastiek,

Osdorp Posse

Hilvarenbeek

krijgt 27 mei

zondag 3 juni Parkfeest, Oosterhout vrijdag 15 juni De Kade, Zaandam

Ruigoordtrofee

vrijdag 29 juni Betuws Spektakel, F R E E Y O U R M I N D FESTIVAL

Pino i The Volunteers + Hospital

State Chaos + State :Chaos +

Zaterdag 2 juni, Arnhem

Bombers -I- Junius -I- Moke + Soda P +

Storybox -I- The Eaves + The G o Go

2 0 0 0 and One + Alexander Kowalski -(-

Stillborn + The Geraldeane Experience

Prophecy -I- The Goods -H Trio Vuile

Ame + Anl Brikah -I- Aron Friedman +

+ The G o G o Prophecy -I- The Tourist

Was

Audio Bully's -l- Bart Skils -f Bart van

-I- Zuco 103

www.opdetoffel.nl

Liefland vs. Jorgensen -I- Benny

www.visbakfestival.nl

Live Open Air, Nederweert

Vurige Tongen.

zaterdag 1 september Beatstad Het gaat goed met de dame en heren van Delain. Ze zijn net terug C-MON & KYPSKI

uit Frankrijk waar ze een aantal

Roelofarendsveen

zaterdag 26 mei Pinkpop, Landgraaf

optredens hebben gegeven en

zaterdag 23 juni Stédsj

zondag 17 juni Op De Tóffel,

binnenkort verschijnt de nieuwe

Vierlingsbeek

t JAZZMATAZZ (USA)

22-06

lAN JAKE (USA)

1M7

,SEVILLE & BAND (USA)

ONDER VOORBEHOUD

single See me in Shadows.

F I E L D S OF ROCK

Rodrigues -I- Bingo Players -I- Booka

SP^Ï^É"/

(-0

MBH|

H^^l

Jj^"^^-^

Shade -f Boris Werner + Carlos Valdes

BERGHPOP

Zaterdag 1 6 en zondag 17 juni,

+ Daniel Sanchez -I- Daniel Stefanik -I-

Zaterdag 9 juni, zondag 10 juni,

Biddinghuizen

Deepgroove -I- Deetron -I- Joost van

Noordwijk Z H

Dragonforce + Heaven & Hell + III Nino

A W A K E N I N G S FESTIVAL

Action In D C -f- Blue Grass

•I- Iron Maiden -I- Machine Head -I-

Zaterdag 3 0 juni, Spaarnwoude

zondag 17 juni Fields of Rock Drie jaar

Biddinghuizen

ErickE -H Folker Zwart + Funk d'Void •!•

Boogiemen -I- Clayborn -I- De

Motörhead -(-Black Label Society +

2 0 0 0 and One -I- Adam Beyer -I-

zaterdag 26 mei Elastiek,

geleden

vrijdag 22 juni De Peppel, Zeist

Funkerman -(- Intensiv + Jesse Voorn +

Hardheid + Gruppo Sportivo + Proost

Delain + Devildriver + Dream Theater -t-

Agoria -l- Anja Schneider -I- Bart Skils

Hilvarenbeek

begon ze te

zaterdag 23 juni De Pul, Uder

Juan Sanchez + Julien Chapel + Ken

-I- Relax + T-99 + The Midnight

Korn -I- Life of Agony + Ozzy Osbourne

+ Boris Werner -I- British Murder Boys

zondag 27 mei Pinkpop, Landgraaf

werken aan

zaterdag 7 juli Artquake Open Air

Ishii +

Teasers + Action In D C -f Blue Grass

+ Type O Negative

+ Carl Lekebush + Charlton -I- Coming

vrijdag 1 juni Parkfeest, Oosterhout

haar derde

2007 Hoofddorp

L. Wm + Laidback Luke + Lauhaus -(-

Boogiemen + Clayborn -I- Gruppo

www.fieldsofrock.nl

Soon -I- Damian Keane + Dave Clarke

album

zaterdag 4 augustus Nirwana's

M.A.N D.Y. + Mark Hertz & Wesley

Sportivo -f Proost + Relax + Rock 'o'

Vibes - Mesjokke DJ's -I- Michel de

Rama + T-99 + The Bob Color -I- The

A M S T E R D A M ROOTS FESTIVAL

Hey + Motor + Mr. Slide + Oscar

Midnight Teasers

Vrijdag 22 juni, Amsterdam

+ lay Denham + Joey Beltram + Joris

www.berghpop.nl

Aynur -H Besh o droM + Dobet

Voorn + Loco Dice -I- Magda + Marc

zaterdag 2 juni Daveer Dagen, Ruinerwold

zaterdag 7 juli Bospop, Weert

G R E E N LIZARD

Impossible Girl. Geen toeters en

Tuinfeest, Lierop zaterdag 25 augustus HuntenDop Festival, Varsselder

+ Dave Miller -I- DJ Murphy & Christian Fischer -I- Felix Krocher -I- Green Velvet

bellen dit keer, de muziek staat cen-

zondag 2 september Zomerpop,

Mulerc +

traal. Ook tijdens haar tour gaat ze

Hoogwoud

Robert Feelgood vs. Macey + Sandeep

Gnahoré -I- Mahala Rai Banda + Manu

Houle + Marek Hemmann -I- Martin

+ Siec über die Sonne -I- Speedy J -H

Dibango & The Soul Makossa Gang +

Buttnch -I- Mathias Kaden + Melon -I-

Steve 3ug + Steve Rachmad -H Tony

Netsayi -I- Otros Aires

Miss Djax + Nomar + O . B I . -I- Pig &

www.amsterdamroots.nl

Dan + Polder + Quince -I- Richie

terug naar de essentie.

vrijdag 26 oktober Melkweg, Amsterdam

^WASH (USA) fT JON spEHCtn

2»06

ALLE CONCERTGEGEVENS ZIJN

ILSE D E L A N G E

Festival, Amsterdam

22-06

VIA E-MAIL: AGENDA@NPI.NL

Bellen -I- DJ Roog -(• Einzelkind +

WLT

kCKERS(USA)

CONCERTAGENDA-GEGEVENS

festivals

Beusichem

zaterdag 23 juni Indian Summer

21-06

januari/ februari

sluitingsdatum 4 juni 10 september 8 oktober 5 november 26 november

zaterdag 4 augustus Nederweert

lij*ji ••RiEROES (USA)

i f ARTFT.JAWAT!

juli/ augustus/ september

dens de vijfde

ELLEN TEN D A M M E

'\ilZARD-fJAYATHECAT

Unleashed * Belphegor -^ Sulphur € IS,-

uitgereikt tij-

editie van poëzie- en muziekfestival

(/) ^.

-=§

vrijdag 14 september Hedon, Zwolle DELAIN

de

02/06 20:30 uilr

Deadlines concertagenda FRET 2007

Baby Get Higher was afgelopen jaar

zondag 8 juli Vondelpark, Amsterdam

Rapper en

GROENE ENGIL

www.groene-engel.ni

zaterdag 23 juni Indian Summer

zaterdag 7 juli Waldrock, Burgum

0O06

Zweelo

Rotterdam

Muziekpodium, Barneveld

07-06

vrijdag 17 augustus Sweelpop,

Den Bosch

zaterdag 2 juni OJS SplotsZ,

01-06

aan dat de band rond zanger Thé

zaterdag 2 juni Underground,

vrijdag 1 juni Hedon, Zwolle

31-05

ZomerparkfeesL Venio

zondag 3 juni Oude Luxor Theater,

IJmuiden

Festival, Den Haag

HB1E GOMES

donderdag 2 augustus

Eerder dit jaar kondigde The Scene

zaterdag 9 juni Beeckestijnpop,

OSDORP ROSSE

f;>pabronaab

zaterdag 7 juli Bospop, Weert THE SCENE

Lau weer bij elkaar komt. In Paradiso

vrijdag 15 juni Muziekcentrum De

Rgendagegeuens mailen

S A B R I N A STARKE

maandag 28 mei Elastiek, Hilvarenbeek

een compleet ouerzicht op

RELAX

zaterdag 26 mei Isala Theater,

Rohr + Vitalic

Capelle a/d ijssel

DJ R O O G

dinsdag 29 mei Schouwburg Velsen,

zondag 27 mei Off_Corso,

I N D I A N S U M M E R FESTIVAL

-I- Secret Cinema -I- Steve Rachmad -I-

IJmuiden

Rotterdam

VISBAK FESTIVAL

Zaterdag 23 juni, Amsterdam

Sven Wittekind + The Advent Live +

vrijdag 1 juni De Regentes, Den

zaterdag 2 juni Free Your Mina

Warren Fellow -I- Wighnomy Brothers

21-09

Haag

Zondag 3 juni, Castricum

90's Now + Alex van Oostrom + Audio

Festival, Amsterdam

2849

Bullys + Ben Liebrand -I- DJ Chuckle

www.awakenlngs.nl

zaterdag 2 juni Theater De Veste,

vrijdag 29 juni De Vorstin, Hilversum

3OO0

|F DEAD (USA)

1049

aJST(USA)

1549

GS

Delft

DOWNLOAD DOK ONZE MOOIE AUTO-UPDATE SCREENSAVER

OP WWW.PATRONAAT.NL! M via Tteketsenke I Patnmaat I ZijWngel 2

zondag 3 juni Theater De Kleine De eerste optredens met nieuwe drummer Jasper Dankaart (voormalig Agresión). Green Lizard wordt deze dagen vergezeld door Jaya The Cat.

Hawtin + Robert Hood -I- Robert Natus

www.ffeeyourmindfestival.nl

Gruppo Sportivo

Cubar Heels -i- DJ Mprvm Graup? + Fl

zondag 1 juli Latin Village, Spaarnwoude

O P DE T Ó F F E L

+ Fedde le Grand -I- Heideroosjes +

Zondag 17 juni, Vierlingsbeek

Ilse DeLange + Jasper Wolff -1- Johan

Autonon -I- C-Mon & Kypski -I- Do The

-I- Marco V -I- Marnix -h Mason + Oós

zondag 3 juni Parkfeest, Oosterhout

Undo -1- Elstar + Heideroosjes + Left

Joös + Retrodeluxe + Stevie Ann -i-

maandag 4 juni Theater De Kleine

+ Luie Hond + Malle Pietje and the

The Scene + Victor Coral + Wipneus

Komedie, Amsterdam

Bimbos + M C Drama -I- Roosbeef +

En Pirn + Within Temptation

Komedie, Amsterdam

45 Moke


live...

_„.^

Wie Woody & Paul Waar Hotel Corso, Eindhoven

Wie Scram C Baby Waar De Nieuwe Anita, Amsterdam

De lomei is officieel begonnen in Bndlioven

Cwnplcte ontlading van een losgeslagen frontman

Wie Beukorkest Waar 013, Tilburg ste noten het publiek bij de slippers. Paul. die erwijl het zuideli|ke deel van Europa onder

Weemoedig, dynamisch lo-fi rocktheater ^

\ / \ / a a r o m bescheiden zijn als je na drie jaar weer

een flink wolkendek vertoeft, is de zomer

een nieuwe cd uitbrengt? Met een stevig feest

de koele avond even opzoeken. Het is dromerig

zijn wortels in de zogenoemde stonerhoek

bijkans, ze spelen recht in het hart. Dan weer gaan

heeft met onder meer Lupu Negru. drukt het

ze terug naar de countrymuziek. om vervolgens naar de donkere americana te grijpen. Het geheel

officie*! begonnen in Eindhoven. De twee folk-

rockgedeelte in de set netjes aan. Woody

viert Scram C Baby de release van The Thing That

boys Woody & Paul doen de lobby aan van een

heeft de folk wat meer aan zijn zijde en samen

is speels en verbluffend mooi. De ingetogenheid

Wears My Ring. In het voormalige kraakpand De

knus hotel in het centrum van de Lichtstad.

biedt dit een verrassende combinatie. De

waarmee ze de set spelen geeft eens te meer aan

Nieuwe Anita in Amsterdam stromen gasten, fans en

Home. de laatste boreling van dit tweetal, prijkt

goede, zuivere tweestemmige zang smelt

dat dit rasechte muzikanten zijn. wars van uiterlijk

andere nieuwsgierigen in de huiskamerachtige voorka-

al een poosje in FRET-s Lowlands Top 25. En

samen met het goede geluid vanaf het speel-

vertoon. Bescheiden en doeltreffend geven zij de

mer binnen, om vervolgens doorgeloodst te worden

niet voor niets, gezien de goede performance

veld. De bar achterin weet zich met moeite

vroege zomer een verfrissende bries. Mooi.

naar de underground ademende twee verdiepingen tel-

die zij hier weten te geven. Gewapend met

staande te houden; kleingeld is er niet meer

lende zaal. Op de bovenverdieping kun je over de

twee akoestische gitaren en Joshua van lersel

Voor de ramen van het hotel staat een drom

reling neerkijken op de band. W i e een van de trappen

op de kleine drumkit. pakken ze vanaf de eer-

mensen, toevallige passanten of bezoekers die

tekst en foto's Bram W. van der Putte

naar beneden neemt, komt in een podiumloze ruimte waar geen enkele afstand bestaat tussen muzikanten en publiek. Interactie verzekerd. De zaal is stampvol, boven verdringen mensen zich rond de reling en beneden staat het publiek dicht opeen in een broeierig warme ruimte. De zaal gonst van verwachting en - het

universele taal. |\

I ee, het is niet anderhalf uur lang beuken bij het Beukorkest. Daarvoor

delen de vijftien bandleden van dit tijdelijke

is tenslotte thuispubliek - het enthousiasme is voelbaar

project teveel een liefde voor een lo-fi

als de mannen van Scram C Baby hun instrumenten

geluid. Want zet Rik van lersel (Senga Etna

oppakken. De set dendert over de aanwezigen heen.

en beeldend kunstenaar), Stuurbaard

Zanger John Cees Smit gooit zich helemaal in het

Bakkebaard, Johnny Dowd, Def P (Osdorp

optreden, hij danst, acteert, grijpt de microfoon tussen

Posse), André Manuel (Krang), Bart Maris

zijn tanden, omhelst wat omstanders en vergeet daar-

(Electric Barbarians, dEUS, ZIta Swoon),

bij niet te zingen en te schreeuwen. Een complete ont-

Phantom Engineer. Paul van Hulten (Woody

lading waar het publiek in meegaat en waar zelfs zijn

& Paul). Richard Nobels (The Fury Senga

medemuzikanten van opkijken, terwijl ze het tempo

Etna), Arjan van Veelen (Amin, Senga Etna.

volgen dat de

Hotel) en Dead Elvis bij elkaar en je krijgt

losgeslagen

een theatrale show waar vele muziekstijlen,

frontman aan-

poëzie en kleinkunst samensmelten tot een

geeft. Een mooie

nieuw soort festival van het levenslied.'Laat

introductie op

het Beukorkest het modder der welvaart uit

de energieke,

je oren schudden', schalt Amin op serieuze

eigenzinnige

toon bij de introductie van zijn orkest in een

nieuwe cd.

volle kleine zaal van 013. De weemoedige toon is gezet. En of André Manuel zichzelf

tekst Renate SunLouw foto's Nick Helderman

op toetsen begeleid in zijn keelbrokkende Hollandse kleinkunstvertelling, Def P strak en snel in het Amsterdams rapt of de

het orkest is anders, vandaag in 013 ligt de nadruk op het uitdragen van kommer en kwel, maar de band gooit er net zo

Wie Locals Only Waar Sugar Factory, Amsterdam

makkelijk een partij pretentieloos plezier tegenaan met bijvoorbeeld de gemasker-

Een steuntje in de rug

de Dead Elvis, die met een knipoog bluesclichés brengt, of een Mexicaans aandoend feest waarin het orkest pure

I

plezier bij elkaar rammelt. Er gebeurt

^ e gezellige Amsterdamse zaal Sugar Factory tegen-

Locals Only Music Award 2007.

veel in het optreden van het prachtige

over de Melkweg stond deze

Een hele mond vol. De doorslag

Beukorkest. erg veel. De chemie tussen

woensdag helemaal in het teken

van hun overwinning werd gege-

de bandleden borrelt constant en levert

van de lokale helden van de

ven door het publiek dat eerder

telkens weer prachtige klanken en

Dommelsch Locals Only Awards.

een stemkaartje kon insturen.

oprechte emoties op. De zaal geniet

Tijdens een rustige start van de

De Friezen kregen ruim een

volop en daardoor kan de band het niet

avond speelden de voor velen

derde van alle vierduizend stem-

laten om keer op keer terug te komen

nog onbekende bands hun muziek

men! Zo zie je maar weer waar

om de ene na de andere extatische finale

voor een handjevol mensen. Bij

een beetje trouwe fanbase voor

er tegenaan te gooien. En nu? Het

een enkeling van de optredende

kan zorgen. De band was in

Beukorkest is in ruste, de bandleden zijn

acts is het gebrek aan bekendheid

ieder geval reuze blij met deze

weer bij hun eigen band. Maar hoop is

misschien wel de eigen verdien-

klinkende overwinning en mag

kaart te zetten, zal de komende

Monstertux onuitwisbaar op de

er Noch het publiek, noch de bandleden

ste, domweg omdat de band nog

deze zomer langs zeven pop-

jaren moeten blijken. Maar de

kunnen onmogelijk ontkennen dat deze

niet goed genoeg is. Het initiatief

festivals om op te treden.

prijs is in ieder geval een aardig

samenwerking naar meer smaakt.

van popblad LiveXS in samenwer-

Daarbij krijgen ze ook nog eens

steuntje in de rug en een duw in

king met de bierbrouwer is daar-

de kans om bij verschillende

de goede richting.

tekst Bas Verbeek

om nobel te noemen. De Friese

vaderlandse poppodia als sup-

foto's Roy Maas

band Monstertux won uiteindelijk

portact op te mogen treden. Of

tekst Jasper Schoon

de Dommelsch Independent

dat alles ook genoeg is om

foto's Riecko

Amerikaan Johnny Dowd met zijn breekbare stem zingt: de weemoed blijkt de bindende

46

leder optreden van

47


live

Wie No Tomorrow, Mellow Yellow, The Riplets Waar Bazart, Den Haag

nd

/at Sena Performers POPnl Awards ^aar Melkweg, Amsterdam

Een nieuwe generatie meidenbands

Goede muziek versus slechte muziek: 3-0

lang aangenaam bezig te houden. Niet alles

album op te nemen, Rock, dat eind augustus in

gaat van een leien dakje, maar dat komt ook

de schappen moet liggen. Toch wordt het hard

omdat ze er doodleuk wat nieuwe num-

werken deze avond, vooral voor

mers tegenaan gooien. Dat is lef hebben.

frontvrouw/bassiste Janneke, die behoorlijk

Mellow Yellow heeft al wat meer podiumer-

ziek is. Maar ze redden het.Vijf sterke nieuwe

varing. Jammer genoeg gaan deze meiden

nummers tonen aan dat The Riplets klaar is

juist op safe en brengen alleen repertoire

om Nederland opnieuw te veroveren.

dat al wat ouder is, wat niet wegneemt dat de

tekst en foto's Lilian van Dijk

band kwaliteit heeft. Vooral de zuivere vierstemmige zang maakt indruk. De leadzangeres durft het experiment wel f

\

nder de naam Girls Supertrio

aan met haar soulvolle

spelen vanavond in Bazart in

stem. Bijzonder is het

Den Haag drie meidenbands. De vier

nummer waarbij de drum-

meiden van No Tomorrow staan er

ster naar voren komt en

aan het begin van hun optreden wat onzeL

en duidelijk antwoord op de nieuwe opzet van de Grote Prijs van Nederland

is de landelijke bandwedstrijd Sena

met de frontvrouw een duet aangaat.

ker bij. En dat is helemaal niet nodig, want

Rondom The Riplets is het lang stil geweest,

hun gevarieerde popnummers hebben

maar dat moet veranderen. De band is twee

genoeg in zich om het publiek een half uur

weken de studio in geweest om een volledig

Performers POPnl Award. De Grote Prijsorganisatie zette de Nederlandse popkoepels buitenspel, waarop die hun eigen bandwedstrijd hebben opgezet. Met de POPnl Award

Wie Sally Forth Festival Waar Hedon, Zwolle Alleen de verjaardagstaart ontbreekt

hebben de popkoepels zichzelf weer op de kaart gezet. In een drukke en gezellige Melkweg gaven dertien Nederlandse bands een optreden. Met elke provincie ĂŠn Amsterdam voor ieder wat wils. Van de

tas vol songteksten. Diverse toeschouwers

af. Muzikaal valt er minder te beleven. Hun spel is

funky hiphoppende grooves van de

kennen Glorybox's Porcelain beter en zingen

strak en energiek, maar het creativiteitspeil is niet

Woordlooiers uit Noord-Brabant, de frisse

luidkeels mee. Het veelgebruikte 'Sally fami-

hoog. Het contrast met opvolger T h i s

Drentse poppy rock van The Girls, de

ly' is een passende omschrijving: Sally heeft

B e a u t i f u l Mess is groot. De Zeeuwse groep

Gelderse stonermetal van Diggeth of de

een betrokken achterban.

kiest voor een sobere aankondiging en een inten-

Utrechtse electropop van Findel. Alles kwam

T h e H o t S t e w a r d s trokken onlangs veel

aan bod en het niveau was zeker hoog te noemen. De oude Grote Prijs-opzet zou niet

Toeschouwers houden de adem in als zijn dans-

genoeg kwaliteit meer bieden, maar daar was

bewegingen lijken op stuiptrekkingen. Een zucht

deze avond niet veel van te merken.

van opluchting gevolgd door een daverend

Daarnaast is bij de POPnl Awards een leuk beoordelingssysteem bedacht. Een groep programmeurs van de vaderlandse poppodia was uitgenodigd om de bands te beoordelen. Elke programmeur kon aan het eind van de avond aangeven welke band hij of zij wilde programmeren. De band met de meest geboekte shows won de wedstrijd. Dit jaar was dat de Amsterdamse afgevaardigde Karmakonga die een hele zwoele laid back

applaus klinkt als Arjen na afloop van het meest vijf keer geboekt en plaatste zich daarmee boven Findel en de Woordlooiers die beiden vier keer geboekt werden.

I

intense liedje leunend tegen een box het zweet

I edon hangt vol ballonnen en in de

van zijn voorhoofd wist.

zaal klinkt happy birthday! Alleen de

Afsluiter T h e S p i r i t T h a t Guides Us legt

Een uitslag die perfect paste binnen de

verjaardagstaart ontbreekt. Sally Forth

meest originele shows van de avond.

Records viert in de Zwolse concertzaal zijn

Funky hiphop, electropop en luie reg-

tiende verjaardag met optredens van groe-

gae. Originaliteit versus oudbakken

pen uit eigen stal. Speciaal voor het ver-

aandacht met hun nieuwe

bands: I-O. Popkoepels versus Grote

jaardagsfeest hebben fans de Sally Cover

album.Vanavond doen ze

zoals altijd de nadruk op de eenheid in plaats van het individuele bandlid. Een tijdlang wilde de

Prijs: 2-0! Goede muziek versus slechte

Band opgericht, waarmee ze diverse Sally-

hetzelfde met hun show.

muziek: 3-0!

groepen op de hak nemen.

De mannen komen de

set reggae met drum 'n bass effecten speelde

Rollercoaster23's Music for The People

bĂźhne op in panty's met

in de grote Melkweg-zaal. Karmakonga werd

wordt uitgekleed tot het bot.Veel oefentijd

dierenprints. Met sjaaltjes

heeft de coverband zichzelf niet gegund.

en vrouwelijke danspas-

Geen nood: op het podium staat een sport-

sen maken ze de gay-look

tekst Jasper Schoon foto's Riecko

48

se uitvoering van hun nummers. Zanger Arjen van Wijk perst zijn ingewanden bijna uit zijn lijf

groep zelfs niet dat de namen van de leden in interviews stonden.Vanavond draagt iedereen hetzelfde shirt. Maar doorgewinterde fans herkennen de koppen en zien dat niemand minder dan labeloprichter Minco Eggersman drumt.

tekst Rosanne de Boer 'dto's Jessica Pluym

49


B oekingskantoren • CD-Duplicatie • Sound • Light • Bands • Nightliner Toursuppoekingskantoren • CD-Duplicatie • Sound • Light • Bands • Nightliner Toursupport * CAESAH

• DAS ALDI COMBO

' DO-THE-UNDO

uiww.merchandlsemaker.nl

• GEM

•r GREEN H O I t N E T . G H O S T TRUCKER « INTERNATIOMALS

DUCDS

agents

(cabo verde) cabo swing Opa Cupa (i) balkan punk Ronald Snijders (nl) black straight music Etran Finatawa (niger) desert blues Real Hot Brass (ned. ant.) brass Beatriz Azevedo (br) nu brazil

0900-4040200 www.ducos.com bookings@ducos.com

after

> JANEZ DETD

• JOHAN

< LEFTIES SOUL C O N N E C T I O N * M A L L E PIETJE ft T H E B I M B O ' S

Mala Vita (nl) mestizo NuClear Family (nl) hiphop Jaune Toujours (b) rootsrock

Gil Semedo

DE LEUERnnCIER UOOR JE TOTftHLPRKHET n n n mERCHnnoisEi

< T H E HOSPITAL BOMBERS

. PAULUSMA

• SOLEX

•> SPIDER RICO

• SOLO

« ZZZ

• L O C O LOCO DISCO S H O W

ROUTE 65 M . : 0572 34 88 04 E-maa: ciii>y@lMapliar.c<

ADVERTEREN IN FRET? KELKEUSERIS 02067553 oilie@kl8.nl | ronal(l@l(18.nl

* WIPNEUS EN PIM

Intwine The Junes Krezip Luie Hond Opgezwolle Postman Racoon Seven The Sheer Stevie Ann Tashas World Thé Lau Veldhuis & Kemper

Alamo Race Track Balkan Beatz Dj's Beef BL0F Blues Brother Castro Born Brainpower De Jeugd Van Tegenwoordig Daniël Lohues Face Tomorrow Good Things End Heideroosjes Hind 'IISe'DèLènge' ' ' •••

D B [naam

GELUIDS»

+ 31(0)20

5210010

+ 31(0)20

5210019

merchandise

BOOM! i

i

F

[

T-SHIRTS «GIRUES-HOODieS jnCHETS • cnps • TRUCHERCRPS FLEXFIT • BERRIES • ZttlEETBflnDJES Bunons • BORDUuRcmBLEmEn riRS* SLEUTELHRRGEHS • HRRSTEKEHS PERHEH • POSTBRGS • TRSSER STICKERS •CUSTOmmflDE UiminRTES • ZEEFDRUK • TRRRSFER BORDUUR •OHTIUERP.CTC.

I

T 0 B 1 3 416307 F OB13 418179

P«tiiiu457 3440nLUIoerd«i Tet 8348-6911(0 lii(ii@)nMrclMnillsanalitrjil

WWW.BOOMAGENCY.NL

JAN A K K E R M A N

MINK

EELCO GELLING B A N D LEFTHAND FREDDY THE HAPPY T U N E S T A N E Y T O W N NEIL YOUNG MIRROR BAND JP D E N T E X & EMOTIONAL NOMADS STILL GOING WEST

act]@agen tsafterall.nl

www a g e n t s a f t e r a l l . n l check ook www topbillin.nl Geluidsstudio Het Pand Oranjestraat 2 3134EV\/laardin9en tel: 010-434 0 432 web: www.studiotietpand.nl e-mail: infa@studiotietpand.nl

MELODY LINE STUDIO'S

- 21 waanzinnig mooie muziekstudio's met o.a. nieuwe Dynacord, Hiwat en Orange

~

ffiakery^i

035- 6835493 inmkiock.nl niinkiji'^hobbosnl

BERT B I J L S M A T 05984 - 46357 WWW.BERTBULSMA.COM

w w w.d e m Ob i el e s t u d i o.nI t e l 0 6 5 1 7 21 5 4 5

Meody

-qM^

^V>^ vvc record at your place

1^ De Mobiele studio

gitaarversterkers. - 6 grote dansstudio's met mooie houten vloeren veel spiegels. - een 400 m2 lounge cafe met podium,

ESTIVALAGENT PARKPOP • NIJMEEGSE V i E R D A A G S E F E E S T E N

erg chique en sfeervol. - gratis parkeren

IN

ROCK

WATERLAN D

en heel veel meer...

•^ c• isaysü É E ' » %^>&ii i"^^ ^ ^ M S B Ü H I P

www.i:giuizBNE.ciM

KJii Bee Misic Agency +31 (0179 • 34182 28 • www.kinolieeiiMsic.il

.Avi,

- ^ ' v^-

TEL: 023 - 5339064 E-MAIL: info@rockinwaterland.com www.rockinwaterland.com Melody Line Studio's Willem Fenengastraat 12 (bij Amstelstation; 1096 BN Amsterdam

4 * , '"'^ i i l | | ^

, • ' ' ^ ^

CAN^ B^ ^• W^^^'

•^...^-

-^„

020-6929650

CD PERSING Stuks

compleet met drukwerk

www.melodyline.nl iiifo@melodyline.nl

WWW.NEWROADDIGITAL.NL

HIPHOP & SOUL

SABRINA STARKE

Cor^M A I AITIICC FROM A LADIES PERSPECTIVE

ROSA ANA I JAVLIN NJJAMROSIE j SAGE GIOVANCA I SENNA


de Ijskast MAURITS

DE

LANGE

Smaak beperkt zich niet alleen tot muziek. Artiesten zijn vaak Bourgondiërs. Of ze (On the road aan tiun trekken komen, is maar de vraag. Deze keer de eetgew/oonten van MAURITS DE LANGE, alias electro-artiest GEIGERCOUNTING, maar natuurlijk ook toetsenist van COPARCK. Plus twee van zijn favoriete recepten.

W a t z i t e r m e e s t a l in j e ijsi<ast? 'Gewone tuthola dingen als Croma voor de lekkerste karbonaadjes, al zv^eert mijn vriendin bij Becel. Sausjes als Worcestersaus en dressings, mayonaise en ketchup. Niet te vergeten: de aardbeienlimonade en raketijsjes voor mijn dochters.'

Penne alia Matriclana (4 personen)

Ingrediënten B e n je e e n looker?

Olijfolie, sambal, 250 gr. spekblokjes, ui, knoflook, 3 grote blikken

'Ik ben wel een koker, maar geen kok. Ik haal wel veel plezier uit een lekkere koude Wodka Martini om half zes, muziek op van Plump DJ's en gezellig de keuken in.

gepelde tomaten. I blikje Del Monte tomatenpuree, laurierblaadjes, balsamico, suiker, oregano of Italiaanse kruidenmix, Penne

Hollandse kost is favoriet. Aardappels met bietjes en een gehaktbal, schouderkarbonaadjes of sudderlapjes. Lekker vroeg in de middag opzetten en boterzacht laten worden!

Ook Italiaans doet het goed. bijvoorbeeld Spaghetti Carbonara met spekjes van

de groene slager Bij m'n cd-presentatie heb ik Penne a la Matriciani (zie recept) geserveerd om daarna in de trant van de cd met z'n allen af te wassen.'

Bereiding Doe de olijfolie in een braadpan en voeg een eetlepel sambal toe. Bak de spekblokjes, knoflook en een fijngesneden ui. Als dit gekleurd is, voeg je de bliktomaat en tomatenpuree toe. Vervolgens de kruiden, een scheutje balsamico, wat suiker (haalt de tomatens-

F a v o r i e t e benzinepompsnacl<? 'Cadbury's Fruit & Nut en ik ben gek op tumtum. En niet te vergeten de gehaktstaaf met veel mayo en ketchup.'

maak omhoog) en sudderen maar! Serveer met Penne met een scheutje olijfolie en een lekkere rosé of rode wijn. Mijn voorkeur: de door wijnkenners verfoeide Zuid-Afrikaanse fruitbombs.

W a t d r i n k e n e e t je v o o r e n na e e n optreden? 'Voor een gig doe ik het op koffie, water en een goede sigaar Na een show bier, water en weer een goede sigaar! Ik ben gek op Calvados en Famous Grouse whisky. Meestal zijn Geigercounting-optredens erg laat. Na een gig eet ik dan een broodje, of plunder ik de benzinepomp. Bij Coparck zijn de favorieten pasta met een glas rode wijn ofThais met een biertje.'

W a t was h e t b e s t e club- e n / o f festivaleten? 'Het slechtste kwam ik tegen op hetArtbei Festival in Doetinchem: een enorme bak kwikhoudende salade. Werkelijk vreselijk! Het beste kreeg ik onlangs in Hedon in

Hongaarse appeisoep •5*^'

Zwolle. Een heerlijke Rucolastamppot met abrikozen. Ik ben overigens redelijk snel tevreden. Neem bij een buffet niet alles, maar gewoon alleen de lekkere dingetjes.'

Ingrediënten komkommer, 2 of 3 flinke appels, I grote ui, spekblokjes,! rode

T i p voor de koks

paprika, 2 sneetjes bruin brood, I potje zure room, 2 teentjes

'Hou het vooral simpel en doe niet de Chinees na. Dat gaat meestal goed mis.'

knoflook, 2 kippenbouillontabletten, paprikapoeder, een beetje karwijzaad, Croma

**»*».«.*,-,

H e t m e e s t o n d e r - e n h e t m e e s t o v e r s c h a t t e gerecht? 'Ik heb het niet op het vakandegebeuzel. Italiaans dit, Grieks dat. Dat hippe en gewichtige gedoe over bijvoorbeeld Sushi, ik kan er helemaal niets mee. Ik zeg: hoe simpel wil je het hebben? Er gaat werkelijk niets boven aardappeltjes, een slavink en

Bereiding Spekjes en ui paar minuten bakken in Croma, dan paprika meebakken.Appel en komkommer in stukken erbij.Water met bouillon-

sperzieboontjes, lekker met roomboter en nootmuskaat en wat spekjes. Smullen!'

blokjes erbij tot alles onder staat, knoflook en kruiden toevoegen

F a v o r i e t e t v kok?

zijn. Dan de sneetjes brood erbij voor de stevigheid en goed roe-

en een tijdje laten koken tot appel en komkommer goed zacht 'Joop Braakhekke.Voornamelijk omdat hij zo mooi Gewürztraminer kan zeggen.'

ren. Zure room op het laatst toevoegen.

tel<st Ro Krom foto's Ellen Bokkinga

52

'Er gaat werkelijk niets boven aardappeltj

".": * 2.59


WORD ABONNEE E N O N T V A N G F R E T H E T H E L E l A A R I N JE B R I E V E N B U S E N D A A R N A A S T O O K E E N S 2 W E L K O M S T - C D ' S N A A R K E U Z E ! ! ! E N DAT V O O R

M

MAAR

NOG

€ 1 9 , 9 5 P E R J A A R . *>

DezE maand hebben me uier prachtige nieume cd's uoar je maaruan je er tiuee mag uitzoeken, maar je kunt natuurlijk ook andere cd's uit de lijst s e l e c t e r e n .

volgende maand vanaf zaterdag 23 juni overal

KReZIP

RELRK - PIRATES RHDNG PUPPETS (Tiet dit album kan Relax de ueretd ouer!

KREZIP - PLUG IT IN Zo i/roUjk is de zomer nog nooit begonnen.

NEUU CÜOL COLLECTIUE BIG BAND - LIUE De meest siuingende plaat uan EDO?!

UJGUTER HflfTlEL - HflfTlEL Een uitzonderlijk goed gelukt debuut.

Aux Raus advertentie

Laat je demo beoordelen door professionals uit de muzieltindustrie Op 5 Juli Nationaal Pop Instituut

mm FAN

IflET is gratis af te halen op ^o'n 600 locaties in het land. Althans, zolang de voorraad strekt, Ulll il| het risico vermijden dat je mlsgrl|pt. neem dan een abonnement. Je ontuangt dan leder lummer op je deurmat .oor maar £ 19,95 per jaar [9 nummers]! Uul nu onderstaande bon In en profiteer «an een jaar lang FRET en B gratis cd's, UJil ie een nog ruimere keuze, neem dan en abonnement «ia i.u,a,,frelmagazlne,nl. Stuur de bon In een ongefrankeerde envelop naar: Fa, Nlc Oud, Rntmoordnummer 819, 1700 UJB Heerhugoujaard, Faxen kan ook: 07E-56E2393

A, stuur mij voor €19,95 een jaar lang FRET en als welkomstgeschenk de cd's:

^ ^

K r u i s h i e r o n d e r 2 cd's aan naam

M/V

adres

i:

O Krezip - Plug It In O Relax - Pirates Among Puppets O New Cool Collective - Big Band Live 0 Wouter Hamel - Hamel

postcode

O Coparck - The 3"^ Album 0 Sally Ten - Verzamel-dvd

woonplaats land Ik heb het afgelopen half jaar geen abonnement op FRET gehad, handtekening

0 Cilvaringz -1 0 Moke - Shorland 0 The Apers - Reanimate My Heart 0 The Mighty 8 - Hiphop & Soul From a Ladies Perspective 0 Black Market Audio - Shake! 0 Jiggy Djé - Noah's Ark 0 Intwine - Pyrrhic Victory 0 U-Niq - Rotterdam

Prins Hendrikkade 142, Amsterdam Aanmelden via info@npi.nl of 020.4284288 Check ook: www.myspace.com/demopanelfantasio of www.popinstltuut.nl

Stuur geen geld, je krijgt een acceptgiro thuis gestuurd. *) abonnementsprijs buiten Nederland: 6 25 per jaar

0 Epica - Consign To Oblivion (nog meer keuze op

www.fretmagazine.nl)

(zolang de voorraad strekt) 55


i pop

magazine

ï'^SM

^M' ...iid 1

^^^ ;r^B

Nu soul

ale all

•8i^«C

There's nothing more exciting than the magic of an electrifying performance - and nothing harder to capture. 50 years ago, Sennheisers engineers designed their first bulletproof wireless systems to grab t h a t magic and transmit it w i t h flawless fidelity. Today, top artists like Nelly Furtado insist on Sennheiser wireless for the freedom t o deliver their magic. Whether i t s microphone or monitor systems for broadcast, theater or stage, Sennheiser sets standards for wireless quality and sound. www.sennheiser.nl

Aux Raus Charlie Dé Joep Pelt & Mono Matik en uitgave van He-t

-^«^ wil lIKqiiereii' aore

al Pop InsBuut z o i T i e r

2007

FRET Magazine nummer 7 2007  

FRET Magazine nummer 7 2007

Advertisement