Page 1

7//////////// gazin

Zaal verhuur

.^ i i

in Zeeburg

^^^

i)> yfu.

r

Sinds 1991

Westerpark

'""^sm **'C

üfc _

^f-gJl^^

m^

^,1-„-Jg,i i^jByi^'i^

> Sinas zuua

Zeeburg Westerpark Haarlemmerweg 315 1015 LG Amsterdam T: 020.6822877

Zeeburg KNSMIaanll 1019 LA Amsterdam 1:020.4197690 Algemene email (niet voor reserveringen) E: info@jamstudios.nl Voor foto's, routebeschrijving en extra informatie voor Westerpark en Zeeburg, zie www.jamstudios.nl Jamstudio's is powered by:

^ Within Jemptation Blik op Amerika + Di-rect Heideroosjes Co pa rek Noisia Moss Fret Alive festival


j a a r g a n g 1H, nummer 2: m a a r t EOO? FRET is een uitgave van het Nationaal Pop Instituut. Voor de laatste nieuwtjes, recensies en agenda-updates: www.poplnstituut.nl

I4C0PARCK Van Goedemorgen Nederland tot 3voorl 2, de derde plaat wordt door een breed publiek goed ontvangen. I8N0ISIA V\/ereldberoemd buiten Nederland. Zelfs Robbie Williams vraagt de

I

Groningers-

i

22 WITHIN TEMPTATION Met de nieuwe cd moet ook de VS platgaan voor Within Temptation. 26 SKA LUISTERTEST Met Johan Steevens O-Stars) en Boss van Tngt (The Upsessions) 32 DE HEIDEROOSJES 'Wat wij doen, daar dromen veel mensen van'

EN VERDER

I INTWINE bC-MON & KYPSKT J A BALLADE »r POSTMAN RELAX 4 Jill

VASTE RUBRIEKEN

4 CD/BOEK/DVD-RECENSIES • )e nieuwe albums van o.a. Do-The-Undo,Van

4 13 BANDS EVENTS

)ik Hout,The Opposites, Artefact Green

Met Mist, Serving Mozart, DiggyDex. Amsterdam Klezmer Band, FRETaLIVE

• lornet, Katanna en MeindertTalma.

Festival, In Julia's Mindscene, Special-FX en The Sugarettes.

O DEMONTAGE '•let de demo van de maand: ANA CRIADO

20 GODFATHERS

2 AGENDA

Harry 'Cuby' Muskee, grondlegger van de Nederblues

• 'n selectie van de concerten en festivals van •> komende maand.

40 BACKSTAGE

1-57 LIVE

ZZZ j^BS LUIE HOND *^ MALLE PIETJE AND THE BIMBOS LEFTIES SOUL CONNECTION GOOD THINGS END

Producer Gordon Groothedde over zijn vak als producer

!! .-e-recensies van C-Mon & Kypski, Boris,The 'Ighty 8, De Vrienden van Amstel, Rick de

60 DE IJSKAST VAN...

"i;uw en The Palookas,

Saxofonist Benjamin Herman over eten on the road. Plus: zijn favoriete

LOWLANDS TOP 25

recepten.

:> nummer I: Nu van Pater Moeskroen

PLUS

GREEN HORNET LUCKY FONZ III MOKE I THE UNDECLINABLES | MATIK

28 ARTEFACT 30 ZWART OP WIT 36 Dl-RECT 38 BAGGABOWNZ

39 MOSS

INTWI C-MOW^ KVPSKI A BALLADEER ^

De foto op de cover is gemaakt door Joni Spaan

Li ADVERTENTIEVERKOOP: Keijsw 18

A B O N N E M E N T E N : Abonnementspn|s bin-

Muet. Gabnëlla van Karsbergen, Ferenc

Mediaproductres (Ollie Schmitz of Ronald

nenland: € 19.95 per jaan buitenland €2S per

Kooien, Martien Kooien, Walter de Korver

Willemsen). tel: 020-675S308, e-mail:

)aar (9 nummers). Abonnementen kunnen

Ro Krom, Casper van der Kruit, Edgar

ollie@kl8.nl o f ronald@kl8,nl

o p ieder tijdstip ingaan en lopen automatisch

Kruize. A)ex Kunst, Ronald van L e n t Frantjois

advertenties sturen naar: fret@npi.nl

d o o r tenzi) 30 dagen v o o r de vervaldatum

üuns, Eric Hoogeweg, Arnold van

LEFTIES SOUL CONNECTION GREEN LIZARD DICECREAM MALLE PIETJE AND THE BIMBOS NINA (t.b.c.)

EINDREDACTIE: Marloes Reus. Gifs G r o b (cd-recensies) REDACTIE: Ellen Bokkinga. Ruud Lekx. Sarah

van de Linde. Renate Sun-Louw, Daan de

Mable. Di-Lan Sun, G e r t Verbeek

Mooy. Stan Novak, Jasper Schoon, Arjan van

schriftelijk w o r d t opgezegd. UITGEVER Nationaal Pop Instituut ADMINISTRATIE & ADRESWIJZIGINGEN:

Serge. Peter van Sparren tak, WeJ ja Steffens, f-OTOGRAFIE: Daniel |. Ashes, Manon

Bas Verbeek, Sas|a de Vos, Bas Wilbennk.

B t A D M A N A G E M E N T : Jasper van den

Firma Nic, O u d , ta.v. Kathleen van der Kolk.

Bruininga. Daniël Cohen. Ralf Collans. Fred

Roland Wetzels, Peter van der V^jjst

Dobbelsteen

te(: 072-5671018. fax 072-5622393. schnfte-

VORMGEVING: Denline

DRUKV^ERK; www.pnnterfacenl

l.|k; Fbstbus 4600, 1700 A X Heerhugowaard

jan Diem, Hermance van Dijk, Dimrtn Makke, )ohn Klijnen,Anna van Kooi|. Isabel

Voor de meest recente nieuwtjes,

Nabuurs, Joni Spaan, Ruud Veftialle, Angelique van W o e r k o m .

ILLUSTRATIES: Wanz

REDACTIE: Pnns Hendnkicade 142, 1011 AT Amsterdam.

MÈDEV^'ERKERS: Frank Antonie van Alphen, Yoast van Baardewijk, Ftieks Bakker John BUIS. Gertjan Vandenblink. Rosanna de Boer Sammie Burgwal, Lilian van Dijk, Brian Elstak,

concertagenda, extra demo- en cd-besprekingen en tal van andere pop-inform a tie lees

CONCERTAGENDA: Sarah Mabfe

tel. 030-4284288/fax 020-4284287,

FRET ook digitaal- www.fretmagazintnl

(agendaÖnpi-nl)

e-mail: fret@rpi.nl

www.myspace.com/fretmaga2Jne


BandsEvents POPSCRIPTIE PRIJS Wie downloaden illegaal muziek?

EEN NIEUWE FRET Maart 1994 verscheen de eerste FRET,

I

toen nog zwart-wit, op A3 krantenpa-

Rapper schrijft debuut als zelftherapie De Rmsterdammer met de oer-Hollandse naam Koen Jansen blijkt als DiggvDB>( behoorlijk streetu/ise te rappen, maar ook uan geuoeliger hiphop te houden. Op zijn debuut Uerhalen vanuit de Sofa tapt hij ouer de verzorgde beats uan uooral Skiggv Rapz uit i/ele uaatjes.

llegaal muziek downloaden is populair, dat is een open deur Maar wat voor mensen dat precies zijn, weten we niet.

pier en slechts 16 pagina's dun. Op de

Mascha Bekker, student aan de Universiteit Maastricht, deed

cover Bob Fosko! Het eerste gratis blad

daar onderzoek naar en won daarmee de Popscriptie Prijs

over Nederlandse popmuziek was een

2006. Ze onderzocht wie er legaal download, en wie illegaal.

feit. Anno 2007 is FRET uitgegroeid tot

I Aan de hand van een psychologisch model heeft ze een pro-

een volv/aardig magazine van 64 pagina's

D I G G T D Cyv

fielschets van die groepen kunnen maken.

dik. Toch vonden we het hoog tijd om

'Mensen die illegaal downloaden zijn grofweg jongen mannen.

dit prachtblad weer eens flink onder

Ze hebben een lager inkomen en durven risico's te nemen',

plaat heeft

DiggyDex

het vocaal

handen te nemen. De cover, de artike-

I vertelt Bekker'Het zijn mensen die avontuurlijk zijn ingesteld

len, de rubrieken, de indeling, ze hebben

I en niet bang zijn om gepakt te worden. Ze zijn nieuwsgierig

allemaal een opfrisbeurt gekregen. Zeg

I naar nieuwe software en proberen die graag uit.' Haar onder-

maatje Skiggy Rapz en ook Master

maar: minder blad, meer magazine. Niet

zoek startte zij al een paar jaar geleden en daarom was het moeilijk om die andere groep in kaart te

Surreal, plus de D.A.C.'ers Darin G en

alles is overigens veranderd. FRET is nog

brengen. Simpelweg omdat er toen nog amper mogelijkheden waren om legaal te downloaden. Daarom

Mr. Fonc.

steeds gratis en gaat nog steeds alleen

kan Bekker alleen veronderstellingen doen.'De meeste van hen zijn waarschijnlijk wat ouder en heb-

Verhalen vanuit de Sofa duidt dus niet

over Nederlandse popmuziek in de

ben een hoger inkomen. Op die manier kunnen ze betalen voor de muziek. Ze staan soms voorzich-

op lounge? 'Het is ook een luisteral-

breedste zin van het woord. Daarin blijft

tiger in het leven en weten dat illegaal downloaden strafbaar is. Ze willen niet gepakt worden, dus doen

FRET uniek en is het naar onze beschei-

ze het niet.'

den mening een belangrijk medium voor al die Nederlandse bands die er wat van

'De muziekindustrie is bezig met een inhaalslag'

proberen te maken. In FRET krijgen ze

wordt hun demo of cd wél opgepikt. Daarom zijn we ook blij te kunnen melden dat het FRET-A-LIVE festival na twee jaar terug is van weggeweest.Twee avonden, op 30 maart in 013 Tilburg en op I april in de Melkweg in Amsterdam, treden

tientallen

Nederlandse

op,

bekend en onbekend. Op pagina 10 en I I lees je er meer over Want wij gelo-

s^^r^s^.'ir^ffrvrp-

E

uitstekende beats tekent met name

cht verbazingwekkend is de opkomst van DiggyDex niet. Zo herkennen

bum. Ik vind teksten heel belangrijk, vind dat hiphop ook iets te melden

we in de blonde rapper één van de basiskrachten van D.A.C.. De 15-

moet hebben. Het is mijn eigen therapie, gedurende twee jaar Op de voor-

jarige Jansen gaat vanaf 1994 met Hux B klooien en rappen onder de naam

kant van het album lig ik op de sofa, op de achterkant zit ik in de stoel als

De Profeten.'Ik ben altijd aangetrokken geweest tot taal.' De Profeten gaan

de psychiater Het hele idee van zelftherapie: dat je als je bezig bent met

in 1999 op in De Amersfoortse Coöperatie. Met D.A.C, staat hij op

schrijven ook gaat letten op wat je wil zeggen.'

Studio Brussel en trotse vrienden en familieleden.'Ik had niet verwacht dat ik zou winnen. Ik ben naar

Lowlands en maakt hij twee platen.

Vanaf april tourt DiggyDex met Keynoye Speakerz, in september met

de uitreiking gegaan met de gedachte: ik zie wel. Bij de uitreiking in zaal Fantasio van het Nationaal Pop

Op D.A.C.'s tweede album Professioneel Chillen (2005) profileert ieder rap-

Nuclear Family en eind 2007 hoopt hij met een nieuw album te komen.'Al

Instituut deed bijzonder hoogleraar popmuziek Tom ter Bogt haar een voorstel om te promoveren aan

pend lid zich ook met een eigen nummer'Toen kon je al zien dat we het leuk

mijn vrije tijd gaat op aan het schrijven van nummers.' Inspiratie heeft hij ook

de Universiteit van Utrecht.'Maar het is nog niet duidelijk of er een plek vrijkomt. Daarbij moet het

vonden om eigen tracks te maken.' Na Grootmeester Jan, Wudstik, Darin G

genoeg. 'Ik hou nu erg van melancholische muziek, het vertolken van het

wel een interessant onderzoek zijn. Aan de andere kant zou ik het ook leuk vinden om in muziekin-

met zijn Colombiaanse Bloedgroep en Jiggy Djé bewijst nu ook Jansen op

gevoel van anonimiteit en machteloosheid.' Een D.A.C.-album? 'Dat is ooit

dustrie te werken. Bij een marketingafdeling van een platenmaatschappij bijvoorbeeld.'

eigen benen te kunnen staan. Het maakt ook nog eens duidelijk hoeveel

wel het plan. Waarschijnlijk over twee of drie jaar Iedereen doet nu lekker

Hoe ziet Bekker de toekomst van de platenmaatschappijen? 'De muziekindustrie heeft te laat haar

talent er samengebald zat in die Amersfoortse supergroep.

zijn eigen ding.'

focus op digitaal gezet en is nu bezig met een inhaalslag. Van mij mogen ze wat dat betreft wat meer

Met de negen D.A.C.-collega's onderhoudt hij nog warme banden. De groep

wvvw.diggydex.nl

marketing inzetten.'

staat door de solo-uitingen even op een laag pitje.Toch is Jansen zo'n twee-

(AvH)

maal per week in Amersfoort te vinden.'Om met die jongens te hangen en

tekst Ingmar Griffioen

muziek te maken. We ondersteunen elkaar nog bij solo-optredens.' Op zijn

foto Daniel J. Ashes

Over reacties na het winnen van de prijs heeft ze niet te klagen. Onder ander interviews bij 3FM,

wél een interview of live recensie en

vooral zelf voor het zeggen. Voor de

ven in Nederlandse muziek! Tiemen Koopman

WAT DOEN WE MET P A S E N ? K

Is je geen zin hebt om

^Xeieren te zoeken, kun je

VIND JE VRIEND(IN) MET

Kaarten kosten in de voorverkoop 44

euro (zaterdag), 56

POPQUIZ DATING

euro (zondag) of 66 euro (beide dagen). Op de dag zelf betaal

Hou je van popmuziek en ben je op zoek

altijd nog met Pasen een pop-

je 4 euro meer Zie ook v^v^w.paaspop.nl

naar een vriend of vriendin? Dan is Popquiz

festival

Paaspop Z i e u w e n t duurt zelfs drie dagen, van 7 tot en

Dating dé oplossing voor jou. Althans dat

met 9 april. Aan de Rouwhorsterdijk

17 in Zieuwent kun je

beweren de bedenkers van Rock 'n' Roll

wordt traditioneel gezien als

daar onder meer de Band Zonder Banaan, Postman, Malle

Highschool & Lucid Dreams. Ludiek is het in

de opening van het buitenfes-

Pietje & Bimbo's, Peter Pan Speedrock, Ilse Delange en

ieder geval wel! 'Wat is er nou irritanter dan

tivalseizoen.

R.O.O.O.M. aan het werk zien. Check voor alle overige infor-

een partner hebben die van totaal andere

genoeg.

bezoeken. Het

Keus

Paasweekend

Paaspop

S c h i j n d e l is van oudsher

matie de site www.paaspop-zieuwentnl.

het grootste evenement. Op

muziek houdt dan jij? Weinig toch?', lezen we op de website. 'Popquiz dating is dé manier

zaterdag 7 en zondag 8 april

Terug van weggeweest is Paasrock in de Meern. Na drie jaar

om nieuwe mensen te leren kennen die in elk

I staan op terrein De Molen-

afwezigheid wordt op 8 april de 24e editie gehouden. Vanaf 's

geval qua muziek bij je passen.'Via de site kun

heide zo'n tachtig acts uit

middags vier uur treden daar op: Seven, Intwine, Boris, Di-

je elke maand een leuke quiz met 50 vragen

binnen- en buitenland op vijf podia. Een greep uit het pro-

Rect,Van Dik Hout en, jawel, de Band Zonder Banaan. Kaarten

spelen en word je ook nog eens aan een

gramma: Blaf, Band Zonder Banaan, A Balladeer, Peter Pan

kosten in de voorverkoop 29,50 euro (exclusief I euro voor-

potentiële partner gekoppeld. Aan het eind

Speedrock,The Apers, Goose, Oxia, Denvis & The Real

verkoopkosten). Kijk ook op www.paasrock.

van iedere maand krijg je namelijk een mail

Deal en de Smartlappenkaraoke.

met daarin de naam en het mailadres van je match.

Nieuwsgierig

v^vw.popquizdating.nl

geworden?

Check


BandsEvents Krom

AMSTERDAM K L E Z M E R SERVING MOZART

^ Hij was zo gek als een deur. Ik ook'

Bart Kiers, zanger/toetsenist uan de Doetinchemse band BUSTED [in SOOS winnaar uan de Publieksprijs uan de Grote Prijs uan Nederland] heeft een nieuwe band opgericht: Seruing IDozart.

S

met

BAND REMIXED OP TOUR

O m als muzikant van | een normaal inkomen

'Het wordt allemaal een stuk heftiger'

riaal voor de volgende repetitie naar iedereen. Zij geven er hun invulling aan. Zeventien songs

shit: 2006 was een heftig jaar Mijn achtjarige

Je kunt de Amsterdam Klezmer Band en C-Mon &

dochter belandde in het ziekenhuis en ik maakte

Kypski in de volgende plaatsen zien:

nodig.

In

kel van een aantal jaren geleden werden de verdiensten van popmuzikanten in

een echtscheiding mee. Mijn gevoelens moesten

kaart gebracht. Daaruit bleek dat vijftig 23 februari Utrecht - Ekko

procent van al het geld dat omgaat in de

dat die tijd voorbij is, maar ook blij met de

Platino

muziek die 2006 opleverde.Tim zei: je moet dit

(Soulvation), de gitaristen

jaar ook wat ellende meemaken. Dan hebben we

minder bekende dj's en producers als Stefan

9 maart Keulen (D) - Gebaude 9 (deze show

Bram

weer mooi materiaal.'

Schmidt (Zuco 103), Shantel (Bucovina Club), DJ

zal worden uitgezonden door de WDR)

O

p de vorig jaar verschenen cd Amsterdam

24 februari Goes - 't Beest

Klezmer Band Remixed nemen bekende en

8 maart Berlijn (D) - Arena

muziekbusiness wordt verdiend door het bovenste topje van de piramide, namelijk door slechts vijf procent van de totale

en

Bart

(bekend

van

Kiers wil naast Serving Mozart gewoon door-

Yuri Gurzhy (Russendisko) en C-Mon & Kypski

10 maart Parijs (F) - Club Nouveau Casino

Boris) en Busted-drum-

gaan met BUSTED. Hij was toe aan een nieuwe

een aantal nummers van deze groep onder han-

31 maart Den Bosch - W2

m e r T i m Beudel.'We vin-

uitdaging. 'BUSTED doet op dit moment veel

den. Het resultaat: de toch al opwindende balkan-

4 april Amsterdam - Club Svoori 2 VPRO

Denk aan de terugval in cd-verkoop. Het

den het leuk Mozart een

CKV-concerten. Ik miste de festivals die ik

en klezmermuziek van d e A K B in een nog hogere

6 april Amsterdam - Paradiso

is dus zaak om deel uit te maken van die

dienst te bev^ijzen', glim-

vooral met Serving Mozart mee wil pakken.

versnelling. De cd schopte het tot de zevende plek

13 april Groningen - Vera

illustere vijf procent.

lacht Bart.'Onze concer-

Combineren is daarom geen probleem. Mocht

van de W o r l d Music Charts Europe. Nu, ruim een

14 april Leeuwarden - Romein

ten openen we met zijn muziek. Natuurlijk hebben we ook voor

Serving Mozart uit de klauwen lopen, dan moet ik keuzes maken.

jaar later, krijgt het remixed project ook vorm op

20 april Venlo - Perron55

Mozart gekozen kozen omdat die naam blijft hangen. Mozart is een

BUSTED moest even slikken toen ik vertelde over mijn nieuwe

het podium. Samen met beatcreaters en scrat-

28 april Turnhout (B) - Warande

veelbesproken artiest. Hij was zo gek als een deur Ik ook. Hij stierf

band, maar ik ben absoluut niet van plan te vertrekken, want BUS-

chers C-Mon & Kypski t o u r t de Amsterdam

jong. Ik ook, uh .. .misschien.' Dat 2006 het jaar van Mozart was, ont-

TED komt begin volgend jaar met een nieuwe festivalshow. Met Ser-

Klezmer Band de komende maanden door binnen-

W i l je kans maken op de Remixed-cd? We mogen

Janssen

Bokken

er geregeld kunst en

een Music Maker arti-

bassist

Emanuel

te kunnen genieten, is

vliegwerk

schreef ik in het afgelopen jaar H e t is heftige

eruit. Ik zat twee weken in de studio. Ik ben blij amen

Topje van de ijsberg

beroepsgroep. En dat was nog in het préeuro tijdperk. Sindsdien is de situatie er wellicht nog schrijnender op geworden.

Dan bevind je je in gezelschap van mensen als John Ewbank, Han Kooreneef, Emile Hartkamp. Ik stel me bij deze men-

dekte hij pas kortgeleden.

ving Mozart ben ik bezig met het opnemen van een volledig album.

en buitenland.Wat kunnen we daar verwachten.

5

Al na één repetitie nam de groep een demo met drie nummers op.

Rond april geven we een showcase.'

' D o o r de beats van C-Mon & Kypski w o r d t het

actie@npi.nl o.v.v. Remixed en vermeld duidelijk je

'Het klikte en het ging vlotter dan verwacht. Bij Serving Mozart werk

www.servingmozart.nl.

allemaal een stuk heftiger', aldus manager Andries

naam, straat, postcode en woonplaats. De w i n -

ik anders dan bij BUSTED. Ik schrijf de nummers en stuur het mate-

tekst Rosanne de Boei

van Wieren.'We hebben vorig jaar een aantal try-

naars krijgen hun cd z.s.m. thuisgestuurd.

outs in Vera Groningen gehouden en dat was echt

(TK)

stuks

weggeven. Stuur

een

mailtje

naar

te gek! De hele tent stond op z'n kop.'

sen altijd voor dat ieder jaar in december een Van Gend & Loos wagen komt voorrijden die met kruiwagens tegelijk de Buma Stemra-afrekeningen komt afleveren. En dat ze daar in hun Gooise villa dan ook een aparte kamer voor moeten inrichten, want waar laat je al die papie-

NUMMER RUTGER HAUER

ren rompslomp!

NA DERTIG JAAR OP CD

E S S E N T AWARDS@FESTIVALS VAN START

we de legendarische John Lagrand van Livin' Blues.

berg. Waarmee ik maar wil zeggen dat de

D

e organisatie van de Essent Awards gaat

plan zijn: Wudstik, a balladeer. Charlie Dée,

nog meer doen om de winnaars van deze

Ziggi, Seven (lichting Lowlands 2006), Delain,

bracht omdat Hauer k o r t daarna

prijs te ondersteunen. Onder de naam Essent

Dennis, Room Eleven, El Pino & The Volun-

naar de Verenigde Staten vertrok en

Awards@Festivals w o r d t bands een extra podi-

teers en DiceCream (lichting Noorderslag

zijn Amerikaanse management een

um geboden op een (of meerdere) van de vele

2007). Kijk voor meer info op www.essenta-

muziekcarrière niet zag zitten. Evert

lokale en regionale popfestivals in de regio's

wards.nl.

Nieuwstede

Groningen, Friesland, Drenthe,

Babies werd echter nooit uitge-

vond

het

nummer

O o k ik behoor tot dat topje van de ijs-

verschillen binnen die vijf procent ongeveer net zo groot zijn als de verhouding tussen een eetcafé en een vijf sterren restaurant, een opblaasboot en een luxe jacht. Bezint eer ge begint... Het is mij nog niet gelukt een regelmatig

Overijssel,

inkomen uit muziek te genereren. Na

onlangs terug in zijn archief. 'Ik

Noord-Brabant en Limburg. Op moment van

elke goede periode volgt tot nog toe een

kwam een tijdje later Rutger tegen

schrijven is nog niet precies bekend welke festi-

slechte. De betere periodes zijn niet

at Rutger Hauer kan acteren wis-

en we besloten daarop Babies alsnog uit

vals dit gaan worden. In totaal zullen er vijftien

lucratief genoeg om de slechte te com-

ten we, maar dat hij ook kan zingen

te brengen via Fonos. De opbrengst gaat

worden uitgekozen. De geselecteerde bands en

penseren. Het antwoord ligt in het bui-

is nieuw. Bij Fonos - de website van het

geheel naar de Rutger Hauer Starfish

festivals ontvangen financiële steun van Essent.

tenland. Zonder additioneel inkomen uit

Instituut voor Beeld en Geluid - is sinds

Association, die zich inzet voor met HIV

De festivals mogen straks maximaal twee van

de muziek red je het in Nederland eigen-

k o r t de single Babies verkrijgbaar, een

besmette kinderen. De tekst van Babies

de tien huidige lichting Essent Award winnaars

lijk niet. Op de momenten in het verle-

nummer dat de filmster dertig jaar gele-

gaat over het vreselijke lot van veel Der-

contracteren, en de bands mogen maximaal vier

den dat het er even wat beter uitzag,

den schreef samen met Urban Heroes-

de Wereldkinderen, dus dertig jaar later

keer worden geboekt.

zanger Evert Nieuwstede. Hauer zong

valt alles mooi in elkaar."

D

reden we uit pure baldadigheid naar jachthavens en autodealers. Niet eens om te

het liedje destijds in de Haagse G.T.B.stu-

De Essent Award winnaars die als eerste zullen

bepalen welk jacht of sportwagen we w i l -

dio in, begeleid door bekende muzikanten

De cd Babies kost 9,95 euro, waarvan 7

alsTon o p ' t Hof, Mac Sell en PaulVink,die

euro

destijds in bands als Limousine en Machi-

www.fonos.nl.

verwerken.Tot nu toe gewoon heel erg

ne speelden. Op mondharmonica horen

(TK)

blij met de Ford Focus voor de deur.

naar

Starfish

gaat.

Kijk

op

profiteren van het Essent Awards@festivals

den, meer om te beslissen of we daar vergulde of puur gouden details in wilden

Ro Krom


BandsEvents

TALENT WANTED Kunstfactor-Unisono, Kunstbende en de

NIEUWE DRUMMER

D A N C E TERUG BU GROTE PRIJSAN NEDERLAND Van Dixie tot Krautrock

IN JULIA'S MIND-SCENE

N

I

VOOR G E M a een afwezigheid van twee jaar keert de

De inschrijving voor alle categorieën - naast

categorie Dance terug bij de Grolsch

Dance, Pop/Rock, Singer/Songwriter

Hiphop/RnB - gaat 23 februari van start.Tot

inschrijving voor de jaarlijkse muziekwedstrijd

30 april kunnen acts zich gratis inschrijven

weer van start gaan. In 2005 stopte de organisa-

via www.grolschgroteprijs.nl. Een professio-

tie met de dance-wedstrijd. 'We vonden dat we

neel en onafhankelijk juryteam beluistert de

niet op de goede manier bezig waren', aldus Chris Dekker van de Grote Prijs.

nummers en maakt hiervan een juryrapport.

voor jong creatief talent. Het thema is Liefde. De genomineerde composities worden uitgevoerd tijdens de finale van Kunstbende op 9 juni in Vredenburg in Utrecht.

In Julia's mind-Scene debuteerde uorig jaar met een experimentele mix uan alternatieve pop met sterke seventies inuloeden.

scouts/jury op podia door het hele land.Aan

ducer Het zal gaan om de tracks en minder om de live-prestatie.'Toch zullen

de hand van een strenge en wederom onaf-

er wel momenten komen dat de dance-deelnemers zich live gaan presente-

hankelijke selectie worden hieruit de twaalf

ren. 'Hoe we dat precies gaan doen, weten we nog niet precies, maar er komt

halve finalisten per categorie gekozen.

wel een finale.' Alle winnaars krijgen een uitgebreid prijzen-

B i n n e n k o r t presenteert de groep al

Dekker is over de laatste editie van de Grote Prijs tevreden. In december

pakket: o.a. 5.000 euro werkbudget, optre-

wonnen Blaxtar (Hiphop/RnB),The Kevin Costners (Pop/Rock) en Lucky

dens op diverse grote festivals en als voor-

Fonz III (Singer/Songwriter) de finales. Zij gaan een druk jaar tegemoet met

programma

van

een

grote

(inter)

een opvolger: een nog experimenteier one-track-album volgejamd

professionele coaching, opnames, cd-presentaties en veel optredens. Nieuw

met wringende krautrock, noise, freefolk en minimal. 'Bij de start van

was dat in 2006 alle finales op één dag plaatsvonden. 'Dat is zeer goed beval-

land, opnametijd in Studio A r n o l d Muhren,

deze samenwerking wilden we compromisloze muziek maken met een

len', aldus D e k k e r ' W e hebben daardoor veel meer media-aandacht gekre-

500 cd's geperst door Salisbury, een abonne-

gen.'

breed instrumentarium. Maar de laatste tijd doen we toch wat meer

nationale act in alle grote zalen in Neder-

en Pitrik Koerts meer een vaste formatie.' Moons from Around the World. De cd is in december opgenomen in Studio Vasim in Nijmegen en zal in april uitkomen.'We hebben een cdpresentatie gepland in Theater Kikker.'Volgens Buser wordt de nieuwe plaat best bijzonder 'We hebben geen losse nummers opgenomen, maar één lange jamtrack op de plaat gezet.'

Breed Volgens de drummer is het moeilijk om voor In Julia's Mind-Scene één bepaalde stroming te vinden.'Elk bandlid gebruikt invloeden vanuit elke hoek. Dat gaat van jazz tot krautrock en zelfs de combinatie folk met dixieland wordt niet geschuwd.We willen het breed houden.'

D

P e t plaats.Voor de winnaars zijn er prij-

nieuwe drummer gevonden. De 20-jarige

zen van 250 tot 1000 euro. Inschrijven

Wouter Rentema neemt de stokjes over van llco

kan tot 15 juni via www.goudenpet.nl of

Slikker, die drie jaar achter de drumkit zat bij

telefonisch via 071-5236805.

Gem. Rentema maakte hiervoor deel uit van Inna-Truth uit Tilburg. Gem heeft wekenlang met verschillende drummers gerepeteerd, maar met Rentema was er meteen een klik. De groep hoopt nog dit jaar nieuw materiaal op te gaan nemen.

De organisatie van Parkpop heeft de eerste namen

De kracht van de groep kan volgens Buser af en toe ook een manco van de groep gezien worden. 'We zijn qua muziek zo divers, dat het soms als een zwaktebod wordt gezien. Dat lees je wel in recensies. Dat we te vaak alle kanten opgaan. Zelf vind ik dat juist positief We zijn misschien geen uitblinkers in één genre, maar het is juist onze specialiteit om veel verschillende sferen neer te zetten.'

zoek

naar

talentvolle

de popfestijn vindt plaats van half sep-

twintig podia. Uit de inzendingen worden door een team van boekers en programmeurs van festivals en clubs 90

'Veel meer mensen bezoeken onze site'

Den Haag spelen in ieder geval Johan (foto) en Blaxtar, Kim Wilde (Engeland),The Answer (Ierland)

e Amsterdamse popband Mist brengt

talentvolle

Nederlandse

bands

en

acts geselecteerd. Aanmelden kan tot I maart via www.popronde.nl.

grammering van het gratis popfestival wordt eind

D

Muzikanten uit de regio Delft kunnen

april bekendgemaakt. In totaal zijn er meer dan 24 acts te zien, verdeeld over drie podia.

mp3-formaat uit en biedt deze vervolgens een maand lang gratis aan via hun website

zich

www.mist-music.com en de sites youmake-

T e t t e r o o Bokaal. De winnaar mag op

music.com, sixmo.com en playmeloud.com.

24 augustus het Westerpop festival ope-

Een maand na de release is elk liedje tegen

nen. Daarnaast wordt er o.a. een speci-

en Members of Marvelas (België). De volledige pro-

De Haagse XStage, het urban podium dat vorig jaar werd geïntroduceerd, biedt ook dit jaar weer ruimte aan beginnende urban artiesten die zich vanaf eind februari met eigen werk kunnen aanmelden voor de voorrondes. Deze voorrondes worden gehouden in de week voorafgaand aan Parkpop op de Grote Markt in de Haagse binnenstad. Meer informatie vind je op www.parkpop.nl

elke maand een nieuw nummer in

van 500 stuks een promo-cd. Kijk voor

e redactie van FRET is overspoeld met inzendingen van de Grote Fret Popquiz in het vorige nummer Na een nakijkronde (de nummer I had slechts één fout!) en een

vasthouden om liedjes te blijven schrijven en ook meteen aan te bieden. Internet is dan een inte-

langdurig juryberaad rolden daar de volgende drie winnaars uit: I. Sander Cobben

ressant medium om te zien hoe populair het downloaden van muziek nu daadwerkelijk is.We

schrijven en opnemen weer van voor af aan.Waarom we niet een gewoon album maken? We wil-

(Roermond), 2. Hans de Bie (Nijmegen) en 3. Pablo Meegdes (Haarlem). Zij krijgen zo snel

merken dat er veel meer mensen onze site bezoeken en de nummers downloaden. Er zijn nog

mogelijk een FRET Pretpakket, bestaande uit cd's, boeken en dvd's, thuisgestuurd.

weinig mensen die er voor betalen. Maar ja, als mensen het gratis kunnen krijgen.'

5 6 7 8 9

meer info op v^ww.westerpop.nl.

Na succesvolle edities

in 2005 en

2006 kunnen nederpopbands ook in dit

jaar

weer

meedingen

naar

de

N e d e r p o p p r i j s . De winnaar van deze stimuleringsprijs voor Nederlandstalige popartiesten krijgt 2.500 euro en een optreden op het Nederlandstalige pop-

Hier dan nog de antwoorden:

tekst Jasper Schoon

Peter

met het project en inmiddels heeft Mist vijf nummers aangeboden.

den niet afwachten voordat we daar aan konden beginnen. Daarnaast wilden we de goede mbe

D C B 1 Fatal Flowers 2 Frank Boeijen Groep 3 HennyVriemen 4 Piet Veerman 5 Jan Akkerman 6 Vitesse 7 Normaal C B B C B

de

aal concert in muziekcentrum Speakers

we elke maand met een schone lei beginnen.Als we een nummer af hebben, begint het circus van

1 2 3 4

voor

georganiseerd en krijg je in een oplage

EN DE WINNAARS ZIJN...

D

inschrijven

betaling ic downloaden op bovenstaande website. De band is vorig jaar september begonnen

'Het is voor ons een spannend avontuur', vertelt zanger Rick Treffers.'De druk is groot omdat

www.injuliasmindscene.nl

foto Anna van Kooij

op

Nederlandse bands en acts. Het reizen-

tig steden aandoen. In elke stad treden

MP3-project M I S T succes

bekendgemaakt. Op 24 juni in het Zuiderpark in

alternatieve popmuziek maken met een originele combinatie van instru-

en viool te horen. Absoluut geen standaard bezetting dus.'

D e P o p r o n d e is voor de editie 2007 nog

tember tot eind november en zal twin-

EERSTE NAMEN P A R K P O P BEKEND

het gebruik van een groot instrumentarium, denkt Buser 'We willen

Loos als huurling in dienst. En op onze vorige plaat waren ook trompet

op

op één avond tientallen bands op zo'n

De Utrechters onderscheiden zich met name van andere groepen door

menten. Naast onze vaste bandleden hebben we saxofonist Martijn

info

Straatmuzikantenfestival D e G o u d e n

en een jaar professionele coaching. (TK)

instantie was de groep een collectief. Dat is de laatste tijd ook veran-

Vorig jaar zomer debuteerde de groep op cd met A Collection of Suns &

alle

e Utrechtse rockgroep Gem heeft een

cussionist en af en toe ook zanger van de Utrechtse band. 'In eerste derd. Nu vormen we samen met Mark Versteegen, Gijs van der Heijden

voor

Zondag 8 juli vindt in Leiden weer het

ment op downloadsite Move, een fotosessie

ons best om liedjes te maken', declameert Martijn Buser, drummer, per-

Kijk

wv/w.kunstbende.nl/compoze.

De beste acts worden live beoordeeld door 'Het was te breed. We willen ons dit jaar meer gaan richten op de thuispro-

nodigen jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit voor deelname aan C o m p o Z e 2007, dé landelijke compositiewedstrijd

en

Grote Prijs van Nederland. Binnenkort zal de

Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS)

10 A II B 12 1 Boudewijn de Groot - Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser 2 Drukwerk - Drukwerk 3 Het Goede Doel - België 4 Hermand Brood & Nis W i l d Romance - Cha Cha S I.O.S. - 4 6 One In A Million - One In A Million 7 Raymzter - Rayacties 8 Toontje Lager - Stiekem Gedanst 9 Urban Dance Squad - Metal

13 14 IS 16 17 18 19 20 21

Floss For The Globe 10 Vandenberg - Hsading For A Storm I I Voicst - 1 1 -1 1 12 zZz - Sound of zZz D D D D B A C D D

In totaal schrijft de band twaalf liedjes. Wat de band gaat doen als dit project is afgelopen, is nog niet bekend. Rick:'Ik sluit niet uit dat we ooit nog eens een geluidsdrager uitbrengen, maar in wat voor vorm weet ik nog niet. Op 18 maart verschijnt het volgende nummer O m dat te vieren kunnen fans meedoen aan een prijsvraag die op onze website staat. Bij zeven prijswinnaars zullen we dan in hun huiskamer een concert geven.'(AvH) www.mist-music.com

festival Van Eigen Bodem, zaterdag 7 juli in Zwolle. De inschrijving sluit op 4 maart, www.nederpopprijs.nl.


BandsEvents

FRET-A-LIVE Festival Na een afiuezigheid uan tmee jaar is het FRET-fl-LlUE festival terug!

GOOD THINGS END I 013

En niet één, maar tuiee keer! Op tiuee auonden kun je zien en horen luat

INTWINE I 013 & Melkweg

Good Things End

er zoal aan interessante en talentunlle bands in Nederland rondloopt: POSTMAN 1013

(GTE) komt snel.

TWEE DAGEN IN AMSTERDAM EN TILBURG

Net Van Postmen naar Postman, van ^ meervoud naar enkelvoud. Maar

vijver en 3FM Ser-

urijdaq 3D maart in D13 in Tilburg en zondag 1 april in de fllelkuueg in Rmsterdam. ITlet bekende namen als Intiuine, Postman, Luie Hond en

een hele band. The Anonymous

zZz is Daan Schinkel (orgel) en Björn

de band nu al enke-

Mis, rapper, producer, componist

Ottenheim (zang en drums). Hun verra-

le nummers in Tilburg. De debuutsingle / Know

en grondlegger

van Postman,

derlijke cocktail van garage trance, rauwe

heb je ongetwijfeld al voorbij horen komen!

werkte solo aan het laatste album Green waarop de

electro, sferische psychedelica en vuige

typische Postman-sound is gebleven en uitgebouwd:

rock-'n-roll begon vanachter vaders orgel

Things End en DiceCream.

che, zowel in de Melkweg als in 013 staan de Tilburgers als afsluiter op het programma. Wie

C-MON & KYPSKI I 013 & Melkweg

de band wel eens live heeft gezien, weet dat die plek terecht is. Op hun derde album Pyrrhic

A BALLADEER I 013 & Melkweg

Viaory rocken ze harder en klinken ze eerlijker dan ooit. In februari en maart is Intwine te vin-

A balladeer won dit

den in het theater, tijdens FRET-A-LIVE mogen

jaar geheel terecht

ze weer ouderwets knallen!

de Zilveren We vinden het een eer om C-Mon & Kypski aan te

tro. Van een psychedelisch klinkende droomtrack wordt

songwriter Lucky Fonz

simpel doorgeschakeld naar een beukende rocksong.

III heeft zijn roots in de

Waar worden klezmer en tango in één nummer naadloos

Amerikaanse songtra-

bij elkaar gebracht? Het nieuwe album Where The Wild

ditie. Fonz is hotter

Things Are is een meesterwerkje, live doen Simon

dan hot sinds hij zo'n

Akkermans.Thomas Eibers, Daniel Rose enjori Collignon

beetje alle prijzen heeft gewonnen die ons

dit dunnetjes over., en dat is nogal een understatement.

land

kent

(met

als

25-jarige

hoogtepunt

in een tochtige kelder Het debuut Sound

en onvervalste reggae, aangevuld met gospel en blues-

of zZz kwam mei 2005 uit bij Excelsior

invloeden. De band stond al op gerenommeerde fes-

Recordings, in 2006 volgden Japan en

tivals

als Pinkpop, Lowlands, Pukkelpop,

Rock

Werchter Nu dus op FRET-A-LIVE!

prijs voor muzikan-

hele rij genres in zijn eigen geluid: van afrobeat tot elecsinger-

De

Harp,

een opzwepende mix van moderne hiphop, oude soul

een aanmoedigings-

mogen kondigen op FRET-A-LIVE. De groep verenigt een LUCKY FONZ III 1013

ious Talent speelt |

op het podium staat nog steeds

Green Lizard, naast minder bekende als ITloke, Green Hornet, Good Intwine is een van de dubbelingen op het affi-

opgemerkt ,

door TMF Kweek-

ten die een belangTHE UNDECLINABLES I 013

rijke bijdrage leveren aan de Nederlandse muziek. Vraag jij je nog af welke bijdrage dat dan was? We noe-

Over de bandnaam zul- 1

men de hit Swim With Sam, een 3FM Award, de

len we het niet meer

publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland, win-

hebben, ledereen weet

naar van Mooie Noten, een major platendeal, een

waar The Undeclinables

Essent Award en optredens op Noorderslag en in

voor staat: punkrock op

Ahoy'. Kies zelf maar!

z'n best, z'n allerbest.

DICECREAM I Melkweg DiceCream is

Rusland. zZz tourde zestien weken in Amerika, zZz speelde twee keer op

Nederland's

SXSW in Texas, zZz won een Essent

Best Kept Se-

award. zZz speelde op Lowlands en

I cret. Een me

Noorderslag, zZz stond in Ahoy met

met een stem

Anouk, kortom zZz is heet, zZz heeft

waar je niet omheen kunt. Zijn langverwachte debuut-

honger; zZz.

album Je Weet Nix... ligt sinds k o r t in de winkels. Maar DiceCream ken je waarLUIE HOND 1013

schijnlijk ook al als back-up van Brainpower en het hiphopcollectief A D H D .

Op FRET-A-LIVE speelt |

de

Singer/Songwriter-finale van de Grote Prijs),

'jK']t4'<* M

The Undeclinables één van de eerste

LEFTIES SOUL CONNECTION I 013 & Melkweg

RELAX 1013

shows in de nieuwe bezetting met

3voorl2 hem omarmde en OOR schreef

Rauw, soul, funk. Drie woor-

over een 'talent van jewelste'. Let op, nu kun

den die eigenlijk alles zeggen

je nog bij de voorlopers horen die hem live

I over Lefties Soul Connection.

Momenteel zit de band in de studio

zagen in een kleine setting, over een half jaar

I Oké dan, wil je toch een iets

en live zullen ongetwijfeld nieuwe

Luie Hond doet al heel wat jaartjes mee, toch vond

is het aanschuiven geblazen bij de rest van

breder referentiekader? Hun

nummers voorbijkomen. Dat The

de echte doorbraak pas afgelopen zomer plaats toen

Nederland.

sound is sterk beïnvloed door

Undeclinables hun klassiekers niet

het album Met Liefde uitkwam. Alles viel op z'n plek

zal het nieu-

zullen vergeten, dat mag duidelijk zijn!

en Luie Hond klonk ineens op plaat hetzelfde als live:

we album van Relax in de winkels liggen. We zijn er

een super energieke mix van reggae, rock en ska!

dus lekker vroeg bij met FRET-A-LIVE. De Haar-

Met Liefde was overigens de best verkochte cd tij-

lemse band wordt vaak omschreven als 'live hiphop

dens Lowlands 2006.

band X-trodinaire', niet voor niks natuurlijk. Met de

GREEN HORNET 1013

frontman

de gntly laidbacl< funk van bands als The Meters uit New MALLE PIETJE AND THE BIMBO'S

I 013 &

Orleans en andere (obscure) funk- en soulbands uit de zes-

Melkweg Ze zeggen wel eens dat

en meer hedendaagse stijlen als breakbeat en hiphop zijn

gedreven klinken als deze drie jongens

Nederland geen hype

terug te horen in de sound.

uit Groningen. Met alleen een scheu-

bands die zo intens, avontuurlijk en

Las Armas Del Silencio |

rock-'n-roll alsof het een zelfmoordaan^

heeft Green Lizard duide-

slag betreft. Maar wel van hoogstaande

lichtend meest recente voorbeeld. Maar begrijp ons

lijk weer op de kaart 1

kwaliteit. Niet voor

niet verkeerd, hypes staan niet synoniem aan slecht of

gezet. Nadat

grote successen kende na de release van Identity in 2000

So Much To Give (2007) het Excelsior-

werd het in 200S wat stiller rond de Tilburgers. Met Los

keurmerk dragen. Op dit album speelt

Armas is de band weer helemaal terug aan de top. Een

Green Hornet een onweerstaanbare

Malle-P leerde ze drie jaar geleden kennen in de

supershow op het hoofdpodium van Sziget in Hongarije

mix van in fuzz gedrenkte punkrock

afgelopen zomer was het startpunt, een Europese tour met

zuigende grote stadsblues en bezwe-

Skin volgde en binnenkort de hele wereld.

rende instrumentals.

len en staat zelfs Noorderslag al op de erelijst.

dat eigenlijk nog mogelijk was. NINA I Melkweg Nina is de eerste female mc

Groningse band sinds het laatste album

de band |

K-ass kennen elkaar van de kleuterschool. Bram aka

kroeg. Inmiddels breken ze elke tent af waar ze spe-

verder geperfectioneerd zijn. al geloven we niet dat

niets mag de

snel vergeten! Waren The Strokes tenslotte ook geen

DEMOPANEL

want de winnaar krijgt een optreden aange-

demo door een panel deskundigen beluis-

Wie op een eerdere editie van FRET-A-LIVE is

boden op de FRET-A-LIVE editie 2008! Speel

terd en beoordeeld. Hoe het allemaal pre-

geweest, weet dat we op deze avond traditi-

je in band of ben je een singer-songwriter of

cies in zijn werk gaat, zie je in 013 of de

oneel een demopanel houden. Niet zomaar

thuisproducer? Neem dan je demo mee naar

Melkweg.

een panel,

een van beide avonden. Ter plekke wordt de

[ Op 27 april

MTV Road Rally nog in de benen zal de liveshow nog MOKE 1013

een fuzz-gitaar maakt Green Hornet

steeds beter in! Met Malle Pietje and The Bimbo's als

hype! De twee mega babes Jane aka J-ass en Kiki aka

Haaren.

rend orgel, twee furieuze zangers en GREEN LIZARD I Melkweg

kern van waarheid In, maar we worden er wel

van

Neem van ons aan: er zijn niet veel

tiger en zeventiger jaren. Maar ook sixties garage, modrock

land is. Daar zit een

Erik

met een platenEen toekomstige topper, daar

contract bij het

zijn we bij FRET zeker van.

prestigieuze label TopNotch. Als het

Met leden uit onder andere

aan haar ligt. wordt ze in de toekomst

Supersub, Tröckener Kecks en

niet aangeduid als 'een sterke vrou-

Flemming speelt

Moke op

welijke rapper', maar simpelweg als

geschoeide

een 'dope mc'. Deze zomer kunnen

Britse

leest

pop/rockliedjes. Onlangs werd

we haar mini-album De Lastigste ver-

de band uit Amsterdam door

wachten. Nina komt eraan. Dat mag

Paul Weller uitgenodigd om

duidelijk zijn!

mm

30 maart I 013 I Tilburg

1 april I Melkweg I Amsterdam

zaal open: 18.00

zaal open: 18.30 uur

aanvang: 18.30 uur

aanvang: 19.00 uur

line-up:

Intwine,

C-Mon

&

line-up:

Intwine,

C-Mon

&

Kypski, a balladeer. Postman,

Kypski, a balladeer, Malle Pietje

Malle Pietje and the Bimbos,

and the Bimbos, Green Lizard,

zZz, Lefties Soul Connection,

DiceCream, Lefties Soul Con-

Good Things End, The Undec-

nection, Nina.

linables, Lucky Fonz III, Green Hornet, Luie Hond, Relax + nog 3 extra bands.

met hem twee shows te doen

De voorverkoop van FRET-A-LIVE is van start gegaan bij de bekende

in London. Says enough, not'.

voorverkoopadressen en online op www.ticketservice.nl. Kaarten kosten slechts 15 euro. 11


BandsEvents SPECIAL-FX

ACHT ACTS NAAR

Bijzondere avonden op de poppodia

Sinds eind januari

Over liefde en andere perversiteiten

SXSW

THE SUGARETTES

De organisatie van het Amerikaanse showcasefestival South By Soutwest (SXSW) in Austin Texas heeft dit jaar acht Nederlandse

ujordt op zeuentien Nederiandse poppodia onder de naam SpeciaiFK een aantai speciaie

Special-FX is een samenwerkingsverband van de poppodia en het

acts uitgenodigd. Praise the Twilight Sparrow, Joep Pelt, After

Nationaal Pop Instituut en wordt ondersteund door het FPPM. Het

Forever, zZz, C-Mon & Kypski, About, Alamo Race Track en Kraak &

project is in 2006 opgezet door de'VNPF Per jaar zal elk podium vier

Smaak vertrekken de komende maand naar de'^/erenigde Staten.

verschillende Special-FX avonden brengen.

programma's aangebo-

SXSW vindt plaats van 14 tot en met 18 maart. Honderden arties-

den. Speciai-FK moet Het programma voor komende tijd ziet er als volgt uit:

garant staan uoor een

ten en bands zullen hier voor een internationaal professioneel publiek optreden. SXSW is één van de grootste showcasefestivals in

uernieuuiende auond, rocl< ON roll, thie stories

een mengeling uan [poplmuziek en andere media, ais tlieater, fiim

de wereld. Who-gitarist Pete Townsend verzorgt een keynote

7 maart: Poppodium Romein - Leeuwarden

speech en er zijn optredens van bekende bands als Bloc Party,

8 maart: P60 - Amstelveen

Razorlight en The Good,The Bad and The Queen.

18 maart: Metropool - Hengelo

en poetry.

23 maart: Undergroud - Lelystad

De Nederlandse optredens zullen worden ondersteund door het

14 april: Haganum Festival - Den Haag

Nationaal Popinstituut en www.musicxport.nl.

Ooit begonnen als lo-fi duo Joep en Iskaa is het uit Eindhoven afkomstige The Sugarettes uitgegroeid tot een

Zo praten in rock O N roll, t h e stories mensen als Eddy de Clercq, Bob Fosko, Hans Vandenburg, Def R Marco Roelofs en Koos van Dijk

Poetracl^s, Rocl<dlva's zingen Harry Muiischi

uoiiuaardige rockband met elektroni-

OUDE METALACTS

IO maart: Manifesto - Hoorn

over het muzikantenbestaan. Ontroerende en grappige herinneringen over het leven backstage, op hol geslagen groupies, de aandacht in de media en koelkasten vol drank. Tijdens T h e B o m b a y C o n n e c t i o n

ca-inuloeden. Uergelijkingen met The

WEER OP HET PODIUM

Opgepoetst!

T

14 maart: 013 - Tilburg

voeren Gerry Ariing (van Ariing & Cameron) en band de instrumentale

Kills, Ulhite Stripes en The Infadels .. , j . ,. ,. . ..., zijn niet uan de lucht. Een uoorzichti^ . . , , , _ , , ^ ge hype begint zich af tekenen na de j ,. . i, release uan de ueeibelouende l-track _. „ , demo Sugaretteciti/.

16 maart: Hedon - Zwolle

'Er is nog steeds

Rockdiva's zingen H a r r y Mulisch hebben zangeressen als Roos

17 maart: Mezz - Breda

een grote

markt

jaar geleden opgericht door ' '^ zanger/gitarist Joep van Son, zangef> ^ ' ro res/eitarist Iskaa, bassiste Cox en "

Rebergen,Anneke van Giersbergen. Pien Feith en Simone Holsbeek een

23 maart: Patronaat - Haarlem

voor traditionele

drumprogrammeur Marnix. Hoewel

gedicht van Mulisch op muziek gezet. En in O p g e p o e t s t I bewijzen

24 maart: Waterfront - Rotterdam

metal. Met name

de band dus nog maar kort bestaat heeft hij inmiddels al een behoorlijke

rappers Jiggy Djé, Wudstik en Het Oostfront dat hiphoppers net als

20 april: De Kelder - Amersfoort

vanuit

filmmuziek uit van de film GUNMASTER G-9, een ware Bollywood cultklassieker

uit

de

seventies. In

het

programma

Poetracks,

eerste oplage was snel

Thie Bonnbay Connection

Sieger M.G. en Anneke Claus zien dat poëzie net zoveel flow heeft als

indruk gemaakt op de Nederlandse muziekpers. De combinatie van een

Zuid-Europa is er

energieke muzikale drive met een stevig rauw rockfundament heeft geleid

veel vraag. In dat

tot lovende recensies in onder andere OOR en LiveXS. Daarnaast is The

opzicht is internet

Sugarettes ook nog eens uitgeroepen tot Hollandse Nieuwe bij 3voorl 2 en

oed nieuws voor metal-

een belangrijk medium.Vergeet

werd Sugarettec/ty Demo van de Maand in FRET. Het kan dus bijna niet op

fans.

niet dat het metal publiek erg

voor de band die in feite nog maar kort aan de weg timmert.

Nederlandse bands Jewel, L.W.S.

trouw

is', aldus Manfred van

'Van Sugorettecity zijn in eerste instantie maar twintig kopietjes gemaakt en

Inc. en

weer

Zadelhoff enkele maanden gele-

rondgestuurd. De hoeveelheid en de strekking van de kritieken overvalt

optreden. Deze in de jaren tach-

den in FRET. Hij is samen met

ons. Wel lekker eigenlijk', aldus zanger Joep. Alle aandacht heeft er voor

tig en negentig toonaangevende

Remco Bouwens oprichter van

gezorgd dat de band behoorlijk wat optredens heeft kunnen doen. Ook

metalacts staan op

Rusty Cage Records.

voor de komende tijd is de agenda goed gevuld.'We hebben er nog nauwe-

Kijk voor het complete programma op www.special-fx.nl

hiphop.

NOG 8 X THE MIGHTY 8

D

OPNAMEN S K I P THE R U S H UITGESTELD

e cd-presentatie van The Mighty 8 in de Melkweg was een groot succes. Heb je deze avond gemist: op de

website www.mtnl.nl kun je het hele concert nog bekijken. Sinds half februari ligt de Unsigned cd Migthy 8 hiphop & soul

met april nog acht keer live zien. Ofwel met dj (DJ) ofwel met liveband Fat Funk (FF).

Tourdata:

vrijdag 9 maart LVC, Leiden (DJ) vrijdag 16 maart JCTotum.Almere (DJ)

D

e studio-opnamen voor het nieuwe album van Skip the Rush zijn uitgesteld. Schuldige is drum-

mer Bow Evers. Hij botste tijdens Noorderslag tegen

zaterdag 17 maart De Pul, Uden (DJ)

iemand op en brak daarbij zijn arm. Het was de bedoe-

vrijdag 23 maart P3, Purmerend (DJ)

ling dat de band eind februari in het Belgische Studio

vrijdag 30 maart Hedon, Zwolle (DJ)

G

De

legendarische

Defender

gaan

17 maart

Japan

lijks iets voor gedaan en hebben nu al een aardige lijst met optredens staan.

voor één keer op het podium

from a ladies perspective in de winkels. De dames kun je tot en

vrijdag 2 maart Gigant, Apeldoorn (FF)

uitverkocht.

en

dichters 'taaivernieuwers' zijn. Andersom laten auteurs Tsead Bruinja,

M o t o r Music met de opnamen zou beginnen. O p dit

van Dynamo in Eindhoven. Aan-

D o o r het succes van de Dutch

Dus ja, dat helpt wel.' Joep neemt meteen de gelegenheid te baat om een

leiding is het eenjarig bestaan

Metal Cult Series zullen Jewel,

oproep te doen aan alle boekers en programmeurs.'Want we willen nog

van platenmaatschappij

L.W.S. Inc. en

veel meer spelen!'

Rusty

Defender voor

Cage Records. D i t label brengt

het eerst in vijftien jaar weer

De band is ook bezig met de opnames voor het debuutalbum Love & Other

naast nieuw werk

oude

gaan optreden. RCR richt zich

Pervers/t/es. Wat kunnen we daar van verwachten? Joep:'Er staan een num-

Nederlands metalalbums op cd

ook op nieuwe metalbands. Z o

mer of tien in de steigers. Het materiaal is divers en de vuige rock en blues

uit.

zullen op 17 maart ook Cypher

invloeden die je ook op Sugarettec/ty h o o r t zijn nooit ver weg. Het wordt

en Non-Devine spelen in Dyna-

een sexy plaat.' Aanstormende hype of niet The Sugarettes trekt ondertus-

bij

mo, twee Nederlandse acts van

sen gewoon z'n eigen plan. Wat wil de band eigenlijk bereiken in de nabije

Cult

wie onlangs het debuut is uitge-

toekomst?'We willen een plaat maken die zich kan meten met die van onze

komen.

helden', aldus Joep.'Dat bereik je niet zo snel natuurlijk. Maar lukt het een

Afgelopen RCR

de

ook

jaar verscheen Dutch

Metal

vrijdag 6 april Mezz, Breda (DJ)

moment werkt de groep aan een nieuwe planning. Skip

Series, vijf platen uit het vader-

The Rush duikt nu waarschijnlijk in april de studio in en

landse metalverleden van Defen-

beetje, dan willen we vooral veel spelen.'

zaterdag 7 april 013,Tilburg (FF)

de verwachting is dat het album in de zomer uitkomt.

der, Hammerhawk, Jewel, L.W.S.

Het RCR Anniversary Fest is op

v/ww.th esugarettes.com

De plaat w o r d t geproduceerd door Frank Duchêne

Inc. en Mysto Dysto. Er bleek

17 maart.

tekst Gabriëlla van Karsbergen

(o.a. Hooverphonic, Soulwax). In 2005 debuteerde de

nog veel belangstelling voor deze

Aanvang: I 6.00 uur

groep met het album All Is Fit ForTonight.

oude groepen te zijn want de

Toegang:15 euro

www. myspace.com/unsignedallfemale

12

he Sugarettes werd een half


Coparck Meer band minder bliepjes met het derde album, getiteld TtlE 3rd Rlbum, lijkt het echte merk uoor de Rmsterdams/Utrechtse band Coparck te gaan

V

beginnen. En zijn niGUlue lUECjen Ingeslagen,

an Goedemorgen Nederland tot 3voor 12, de derde plaat w o r d t d o o r een breed publiek

oük al blijft het geluid tl/pisch Coparck.

goed ontvangen. Het liefdevol samengaan van

dromen en technologie in de muziek, waar componist, zanger en gitarist O d i l o G i r o d het patent op heeft, past blijkbaar goed in de geest van de tijd. Daarnaast is het geluid dat van een hechte band, die sinds de oprichting in 1999 weinig wisselingen heeft ondergaan. Naast Odilo G i r o d bestaat Coparck uit drummer Marcel van As (ex Handsome 3some en a balla-

lijk heel tof waren. Dus probeerden we ze

deer). toetsenist Maurits de Lange (ook bekend als

te combineren. Niet het één of het ander, maar allebei. Bij deze plaat heeft vooral

electro-act Geigercounting) en bassist Rik Hansen. Samen met drummer Marcel van As licht Odilo Girod

ik dat graag bij Reyn doen, want dat is

Maurits veel gedaan, met z'n laptopje. De

graag wat zaken rond het nieuwe album toe.

voor mij bekende omgeving. Toen heeft

sound is wat 'oerder' dan de vorige, organi-

Reyn Coparck leren kennen en anders-

scher Er zit nog steeds veel niet-akoestisch

om.'

materiaal in, maar op een andere manier

Marcel:'We hebben dit keer een visionair, een produ-

Odilo:'We hebben deze keer voor twaalf

gemixt.'

cer (Reyn Ouwehand, red.) aangesteld om keuzes te

liedjes gekozen, het is echt een bandplaat.

maken voor ons. Bij de vorige plaat. Few Chances Come

De basis is gewoon een bandje: bas.

Veelvraten

Once In A Lifetime, hebben we ongeveer twee jaar lang

drums, gitaar, en piano. Daaroverheen zit-

Odilo:'Een heleboel samples zijn wel weer

naar een computerscherm zitten staren. Bij elke kwart

ten een heleboel samples en synthesizers

samples van klassieke instrumenten, zoals

in de muziek zijn we bezig geweest met beslissingen

en dingetjes. Bij de vorige plaat was het

trompetten en strijkers. Daar is bewust

nemen. Dat is een heel goede plaat geworden en het

andersom. De basis bestond toen uit alle-

voor gekozen. Iets minder elektronische

heeft veel goede dingen opgeleverd, maar tegelijkertijd

maal stukjes die in de computer bij elkaar

bliepjes en iets minder synthesizers.'

toch ook een hoop stress. Een erg lang proces.We wil-

waren gebracht - samples, beats - en daar

Marcel:'Liedjes was het toverwoord voor-

den het zó democratisch doen dat sommige dingen

dan weer stukjes drums overheen.'

dat we gingen opnemen. Laten we nu eerst

Keuzes

eens gewoon het liedje opnemen, bas,

heel lang duurden en we ons achteraf afvroegen of dat nou wel beter was.Toen we deze plaat maakten, zoch-

Meer organisch

drums, gitaar en würlitzer, en dan nog eens

ten we sowieso naar een nieuw geluid en wilden we

Marcel: 'Er zitten nog steeds een hoop

kijken wat het eventueel nog nodig heeft.

ook wel eens een andere werkwijze uitproberen.We

bliepjes en synthesizers in, alleen geen

Dan zijn we ook wel weer zulke veelvraten

wilden iemand anders laten beslissen wat er wel en

beats. We hebben dit keer gekozen om

wat er niet op komt. Z o zwart-wit als ik het nu stel, is

geen loops te gebruiken. En wellicht dat

'tUe hebben dit keer een i/lsionair,

het niet helemaal geweest, want Reyn Ouwehand

we dat ook nooit meer gaan doen. Mis-

heeft wel dingen geknipt, maar wij hebben zelf beslo-

schien maken we de volgende plaat wel

een praducer aangesteld

ten: dat er uit, of dat er uit.'

zonder drums en ga ik even een jaartje

dat als het niets nodig heeft, we nog steeas

alleen maar aan knopjes draaien. Bij de

een enorme berg opnemen. We hebben

Andere basis

tweede plaat was er in het begin geen

heel veel gedaan, niet alleen maar bij Reyn,

Ouwehand - eerder producer van onder andere

drummer. Zij zijn begonnen de plaat met

maar ook bij Maurits thuis, en een paar

Kane, Silkstone en Birgit - is een goede kennis van

z'n drieën te maken en toen Ik er eind

dagen tijdens Oerol op Terschelling, waar

Marcel van As. Marcel: 'Ik heb eigenlijk nog nooit een

2003 bijkwam, zijn we drumpartijen gaan

we toen speelden. Drie dagen lang alleen

plaat niet opgenomen bij Reyn, dit is de tiende inmid-

inpassen. En kwamen we t o t de ontdek-

maar in onze pyjama in een bungalow geze-

dels.Toen ik de drums opnam voor Few Chances wilde

king dat veel beats die er al waren, eigen-

ten met laptops en toetsen. Het kan er


evolution Sound perfection is what professionals used to dream of. until now! With tlie e900 series, specially developed for professional stage performances, you'll have all the reliability and robustness you need for the ultimate live performance... a sound explosion will knock you out! The e900 series are used by Intwine under extreme conditions, but even for their acoustic Rumshop sessions, they are the perfect solution.

'N\* i?30i'

For toiirdates check out: www.intwine.nl www.sennheiser.nl

j^sn

.Mt

'Ik schrijf niet met een luisteraar i/oor ogen' nooit allemaal op. Daar moeten

keuzes in worden

Odilo:'Is dat zo? Ik vind dat we heel erg gekozen hebben voor... er

gemaakt.We zijn deze keer wat kritischer geweest: moet

is een hele wereld van wat we allemaal binnen Coparck kunnen

dat nou wel? Maar we hebben het allemaal geprobeerd.'

doen en we gaan dit benadrukken.' Marcel:'Dan heb je het over liedjes.'

Verschillen

Odilo:'Maar ook over sound en werkwijze.'

Odilo.'Het begint bij mij. Ik schrijf op gitaar of piano een

Marcel:'Dan zijn we het daar niet helemaal over eens. Ik denk dat er

nummer, met tekst, en dan gaan we het met de band uit-

veel verschillen zitten in deze plaat.'

werken. Ik schrijf niet met een luisteraar voor ogen, maar

Odilo:'Ik vind niet dat alle nummers hetzelfde zijn, maar we hebben

omdat ik op een of andere manier een nummer moet

er voor gekozen om niet alle kanten uit te springen.'

schrijven en dat niet kan laten.' Marcel:'Door het kwartet dat we zijn, krijgt het uiteinde-

tekst Arjan van Sorge

lijk allemaal een Coparck-geluid. Deze plaat wisselt overi-

foto's Anna van Kooij

gens erg in stemmingen en in de manier waarop dingen gearrangeerd zijn.Toch vind ik het een mooi geheel. Ik

live

denk dat deze plaat laat zien dat we weer een heel andere

3 Maart, Hedon Zwolle

kant op kunnen en dat het dan nog steeds Coparck is:

10 Maart, LVC Leiden

Maurits met zijn aparte sound en Odilo met zijn liedje en

15 Maart, Doornroosje Nijmegen

zijn stem, dat is redelijk herkenbaar, ook al schiet hij alle kanten op.'

17 Maart, Gigant Apeldoorn 22 Maart, Patronaat Haarlem 23 Maart, Vera Groningen 24 Maart, Keut in Rock Onderdijk www.coparck.com

QQ S E N I M H E I S E R


NOISIH

Remix voor Robbie Williams

Groningers breken uuereldijuijd door

Aan het rijtje remixen is sinds kort Freestylers toegevoegd. De Noisiaremix van de nieuwe Freestylerssingle Painkiller

is een mix van

drum 'n' bass en hiphop. En ze hebben een remix gemaakt voor Robbie Williams. Het is een danceversie van Bongo Bong, dat een van zijn nieuwe singles w o r d t . Wanneer deze uitkomt, is nog niet bekend.

/

dan zesduizend plakken vinyl over de t o o n -

Ook de Utrechtse producer Fedde

bank. Daarnaast worden de nummers via

Le Grand is gevraagd deze single te

internet verspreid op mp3. De distributie

remixen. Opvallend, vindt ook Mar-

v o o r de Benelux gaat via de Rotterdamse

tijn.'Maar wij wisten daar niets van.

distributeur Triple Vision.

Het zou wel eens gewoon toeval

'We hebben in een paar jaar tijd heel veel

kunnen zijn.'

uitgebracht. Als je telkens een plaat uitbrengt op een ander label, krijg je vanzelf

Nik maakt naast zijn werk voor de

De drie leerden elkaar kennen op het gymnasium in

een naam in de drum 'n' bass scene. Op ons

band af en toe flyers voor feesten.

Groningen als leden van concurrerende graffiticrews,

eigen

met

Voor Noisia zou hij graag willen vj-

maar met een zelfde muzieksmaak. Het samen muziek

releases.Tot nu toe zijn daarop drie maxi's

en.'Het lijkt me mooi om de visuals

maken kwam pas goed op gang toen ze met z'n drieën

verschenen.'

bij onze dj-optredens te verzor-

in hetzelfde huis gingen wonen. Nu hebben ze elk een

Ze krijgen steeds meer opdrachten om

gen, maar het probleem is dat veel

eigen studio in de slaapkamer

muziek of remixen voor anderen te maken.

clubs geen geld hebben om o o k

Al vanaf het begin gebruiken ze internet als manier om

Zo hebben ze twee nummers geleverd voor

nog een vj te betalen.'

hun muziek t o t ver over de grenzen te promoten. Zo

de game Midnight Club 3, dat zowel voor

Martijn en Thijs hebben een volle

kwamen ze in 2003 in contact met de Amerikaanse

Sony PlayStation als de Xbox is uitgebracht.

dj-agenda die de halve aardbol

dj/producer Mayhem, met wie ze samen de plaat Tomo-

Momenteel werken ze aan muziek voor de

overgaat. Noisia doet geen live-

howk/S//lcon uitbrachten op het Britse Nerve Recor-

nieuwe PlayStation Portable gameWipeout.

optredens, maar als dj's draaien ze

Graffiticrews

Het Groningse ClrUm 'u' b a S S - t r ' l D Noisia heeft in Engeland flinke indruk gemaakt met releases op belangrijke labels als RenGgacJe Harduuare, RflfTl, fTletalheadz en fTloi/ing Shadouu. Dok niet mis: ze hebben net de laatste hand gelegd aan een remix \joor de nieuuue single uan popgrootheid Robbie UüllliamS. Ondertussen reizen tiuee uan hen als dj de hele mereld ouer.

Z

label zijn we wat

zuiniger

dings.'Vanaf dat moment is het eigenlijk een beetje van-

Een nieuwe uitdaging is het produceren

wel veel eigen werk. 'Omdat we

e hebben in drie jaar tijd meer dan zestig

zelf gegaan. We hebben sindsdien platen uit kunnen

voor andere artiesten, waarmee ze de

onze draaistijl gaandeweg hebben

platen uitgebracht en worden in Engeland

brengen op een groot aantal van onze favoriete drum

geroemd als g r o o t talent. Daar zijn hun

'n' bass-labels, zoals RAM van Andy C, Renegade Hard-

nieuwe nummers regelmatig op de BBC Radio I te

ware, Moving Shadow, Metalheadz van Goldie en Virus

horen. In december zijn ze verkozen t o t beste pro-

van Ed Rush & Optical.'

ducers op de Dutch Drum 'n' Bass Awards.'Maar t o t

D o o r de onophoudelijke stroom van releases hebben

nu toe zijn onze platen nog nooit gedraaid op de

de drie zich flink in the picture gespeeld. De frisse, ener-

Nederlandse radio.Tja, er zijn wel meer producers

gieke sound van hun dansnummers duwt je al snel

'Ik tiraa\ nu elke uueek ujel erqens in het buitenland, uan Groot-Brittannie tot Rusland

en dj's die in het buitenland een volle agenda hebben,

richting dansvloer Maar de output van drie productieve

maar hier nauwelijks aandacht krijgen. We zijn nooit

Groningers is niet in één hokje te vangen. Sinds ander-

crossover maken naar pop en andere stij-

verbreed, zijn we in Engeland nu

zo close geweest met de Nederlandse dance-scene'.

half

eigen

len. Het afgelopen half jaar hebben ze

ook te boeken als house-dj's', ver-

vertelt Martijn van Sonderen. Samen metThijs de

drum'n'bass-label Vision. Over enkele maanden zal hun

gewerkt aan het debuutalbum van de Zuid-

telt Martijn.'Ik draai nu elke week

Vlieger en Nik Roos vormt hij Noisia. Nik is grafisch

eerste

Afrikaanse zangeres Tasha Baxter O o k dat

wel ergens in het buitenland, van

ontwerper en maakt alle platenhoezen. Martijn en

sublabel Division. N i k : ' W e gebruiken een mix van stij-

contact is weer via internet

ontstaan.

Groot-Brittannië t o t Rusland. Ik

Thijs draaien als dj's volop in het buitenland onder

len: breaks, house, minimal, tech-house en electro. In het

Martijn:'We hebben de tracks uitgewisseld

heb samen metThijs laatst in Enge-

de Noisia-vlag.

verleden brachten we dat uit onder diverse pseudonie-

via e-mail. Ze wilde eerst zingen over onze

land zelfs vier optredens op één

Toch zijn ze ook weer niet volledig onbekend in

men als Hustle Athletics en Drifter, maar tegenwoordig

drum 'n' bass nummers heen, maar dat ging

avond gedaan.'

eigen land. In het Groningse popcentrum Vera orga-

verschijnt alles onder de naam Noisia.' Naast dansbare

niet zo goed. Toen heeft zij de liedjes

In Londen hebben ze inmiddels een

niseerden ze t o t vorig jaar eigen dance-avonden,

nummers maken ze meer downtempo, filmische muziek.

gemaakt en hebben wij de muziek erbij

vaste draaistek veroverd: op de

waarvoor ze diverse binnen- en buitenlandse dj's uit-

Dit jaar willen ze een album uitbrengen met al deze stij-

geproduceerd. Dat gaat heel breed, van

Renegade

nodigden. En ze draaiden op bekende drum 'n' bass-

len, dat ook op cd uitkomt.'

house t o t pop, van drum ' n ' bass t o t

clubThe End.

avonden in Nighttown (PRSPCT). de Melkweg (Major

(dub)reggae. Het zijn afwisselend dansbare

League), het Paard in Den Haag enTivoli (Black Out).

Drum 'n' bass blijkt toch nog vooral een vinylgenre te

en rustigere nummers, waarbij haar stem de

Hun grote wens om een keer op het Lowlands-festival

zijn.Tot nu toe verschenen alle Noisia-releases op 12-

bindende factor is. De cd w o r d t in februari

te draaien, kwam dit jaar in vervulling.

inch.Van de eerste maxi op het Vision-label gingen meer

uitgebracht in Zuid-Afrika via EMI.'

jaar

brengen

ze

platen

release verschijnen

uit

op hun

op

hun

breaks/house-

Hardware

tekst Peter van Sparrentak foto Dimitrie Hakke www. nosia.nl

feesten

in


Godfathers

Harry 'Cuby' Muskee Ze hebben in Nederland aan de wieg gestaan van een muziekstijl, liepen voorop en hebben onmiskenbaar hun stempel gedrukt op de Nederpop. In de serie Godfathers bijt HARRY MUSKEE de spits af. Zanger van Cuby + Blizzards, de Drentse band die Nederland in de jaren zestig kennis liet maken met de BLUES. In februari kreeg hij een Gouden Harp vanw/ege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek.

arry Muskee (geboren: 10 juni 1941 in het Wilhelmina

terug te keren naar de succesbezetting van wel-

Ziekenhuis te Assen) luistert al van jongs af aan naar

eer, terug naar de oude Cuby + Blizzards. Alleen

jazz en blues.'Naar alles wat uit de Mississippi delta kwam',

de naam van gitarist van het eerste uur - Eelco

H

vertelt hij.'Ik ging naar folkbluesfestivals toe. In Engeland had

Gelling - ontbreekt opvallend. Diens rol is over-

je The Stones, Alexis Korner en The Pretty Things die aan

genomen door Erwin Java, Muskees trouwe soul-

blues deden.'

mate van de laatste negentien jaar.'De meeste

Zijn eigen muziekcarrière neemt serieuze vormen aan als hij

mensen bouwen af na het vijfenzestigste levens-

zich in 1964 aansluit bij een band die The Rocking Strings

jaar, ik ben nog steeds aan het opbouwen', lacht

heet, waar ook ene Eelco Gelling in speelt, een gitarist. Cuby

Cuby.

BLUES i^a gespeeld. Al die kinden met aids, verschrikkelijk, at IS pas blues.'

+ Blizzards is geboren.'We zijn begonnen in de omgeving van Tevreden

Assen, in jeugdhonk Het Brandpunt, drie uur lang vier num-

\

mers spelen, weet je wel.'

Ook een blueszanger

De groep houdt zich aanvankelijk met Nederbeat bezig. Maar

genoeg energie om d o o r te gaan. 'Zo lang de

op leeftijd heeft nog

niet voor lang. Als Muskee de elpee Live At Newport van John

voorraad strekt zeg ik altijd maar Als ik het niet

Lee Hooker hoort, is het muzikale pad dat bewandeld moet

meer leuk vind, zal ik stoppen. En als het publiek

worden duidelijk: C + B = R + B. Ze zijn niet de eerste Hol-

het niet meer leuk vindt, dan moet ik wegwezen.

landse bluesband, maar worden wel de belangrijkste.

Maar het lijkt me niks om aan de bosrand te gaan zitten. Nederland gaat wel vreemd om met z'n

Doorbraak

ouwe helden vind ik. Als in Amerika The Allman

Muskee w o r d t letterlijk - in een onvrijwillige stagedive - de

Brothers spelen, dan zit de tent hartstikke vol.

kleren van het lijf gerukt wanneer het overenthousiaste

Maar hier hoor je niks meer van de oude helden,

publiek van dancing Welgelegen {what's in a name) in Ooster-

er is geen traditie.'

hesselen hem van het podium trekt. De eerste optredens in

Maar Muskee kan tevreden op zijn carrière

het buitenland - onder andere in Italië - betekenen in 1965

terugkijken.'Ik heb er geen problemen mee zoals

gelijk een internationale doorbraak. Cuby en de zijnen wor-

het gegaan is. Er had financieel misschien wel

den dé Hollandse bluespioniers buiten de eigen landsgrenzen.

meer ingezeten... ik kan wel zeggen dat er ver-

Elpees als Desolation en Groeten Uit Grollo laten onuitwisbare

keerd is gemanaged, maar dat is allemaal achteraf

sporen achter N e t als een alles verschroeiend gezongen

gelul. We hebben het niet slecht gedaan, we heb-

nummer als Somebody Wi7/ Know Somedoy en het van apathisch

ben het gehaald, net als Golden Earring zijn we

liefdesverdriet verstilde Window Of My Eyes. De band t o u r t

overeind gebleven. Dus wat dat betreft ben ik

als begeleider van Eddie Boyd en Van Morrison en w o r d t in

wel tevreden. Dat zou Ik eigenlijk ook moeten

diverse landelijke tijdschriftpolls uitgeroepen tot beste blues-

zijn, want ze hebben me alles gegeven wat ze

band.

konden geven. Van een ridderorde t o t aan een culturele prijs t o t aan een borstbeeld (in Grol-

Einde In 1974 komt er voorlopig een eind aan Cuby + Blizzards.

MEER NEDERBLUES Johnny Kendall & The Heralds Jóhriny Kendall & The H l ren in 1964 de eerste blu_ St. James Infirmaiy. Hans Theessink I die ook in het buitenland naam maakt. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig éen van de beste en bekendste bluesbands van ons Barrelhouse -andeldraDaniël Lohues h enige echte an Harry. Ralph de Jongh

loo, het vroegere Grollo). Dus dat is niet zo ver-

tóordig mee als

keerd, denk ik dan'.

voorprogramma.

Harry eerstvolgende band is Red,White & Blue (1975). Daarna volgen nog de Harry Muskee Band (1977-1978), Muskee

tekst Frank Antonie

Gang (1982-1986) en Muskee (1990-1996), waarmee hij

foto Alex de Groot

vooral hardnekkig probeert te weigeren op oude Cuby-suc-

BELANGRIJKSTE ALBUMS

cessen te teren. Pas in 1996 vindt Muskee het de tijd rijp om

'Nederland gaat wel vreemd om met z'n ouwe helden'

Applekhockërs Flophouse, 1969 Cuby + Blizzards - Singles A's & I 21


UJithin Temptation 'Succes is niet onze drijfi/eer'

I J'-

In Nederland speelt UJithin T G m p t a t i o n al jaren In de top i/an de eredluisie. Ook In E u r o p a is de gothlcmetalband uitgegroeid tot een speler i/an formaat. Het de nleume plaat

The Heart Of Euen/thing mordt een poging gedaan uoet aan de grond te krijgen in

Rmerika. zangeres Sharon den flclel en gitarist Robert UUesterholt i/ertellen.

.if0<^

23


V

o o r de v i e r d e k e e r op rij w i n n e n jullie

'Amerika een droom?

de Exportprijs. D a t wil zeggen dat jullie o o k v o r i g j a a r als N e d e r l a n d s e

band

Nee hoor. We hebben het druk zat'

w e e r de m e e s t e cd's e n d v d ' s in h e t b u i t e n land hebben verkocht. >Vaarom lukt het jullie w e l en zoveel a n d e r e N e d e r l a n d s e bands niet in h e t b u i t e n l a n d ? Sharon:'Tja, dat weet je niet.' Robert:'Er is nog niets gelukt.'

Pardon? Sharon:'Wij beginnen altijd van onder af aan. We spelen eerst in kleine zalen.'

D a t d o e n w e l m e e r bands?

Is A m e r i k a e e n d r o o m v o o r d e band?

Sharon:'Dat weet ik, maar toch...

Sharon:'Nee hoor, helemaal niet. We hebben het druk

R o b e r t : ' W i j hebben er geen verwachtingen van. Sharon

zat.'

haalde in een eerder interview al aan waarom sommige

Robert:'Waar mensen ons leuk vinden en ons willen

Nederlandse muzikanten en bands niet wereldberoemd

.jZien, daar spelen we. Het is nooit onze ambitie

zijn.Want er loopt hier veel talent rond.'

>'•': geweest om ^ p o t te worden in Amerika. Dat is ook

Sharon:'Het is ongrijpbaar N e t als muziekschrijven dat is.'

de reden d a t » e daar nu pas beginnen. Onze platen

Robert:'Je weet nooit of mensen iets leuk vinden. Daarom

zijn inmiddels i^itgebracht in veel landen, maar nog niet

zijn we ook niet met succes bezig. Het beste advies wat ik

in Amerika. Het is dus niet meer dan een logische stap

een band kan geven, is om je geen zorgen te maken over

om daar nu ook het album uit te brengen.'

4

succes. Doe wat je doet zo goed mogelijk.' Sharon:'Je moet het ook niet doen om de verkeerde rede-

Robert:'We hebben ons een jaar gefocust op

nen. Met passie muziek maken, daar is het bij o n s , a l t ^ om

Robert:'We hebben vooral qua productie en arrangement naar Si/ent force geluis-

het maken van deze plaat. Tja, dat kan niet

Temptation, maar moest door ziekte

te doen geweest.'

t e r d . W e houden er echter geen rekening mee als het gaat om songwriting. Daar

iedereen zeggen. Dat is te gek. De energie van

jaren geledëfi de band v e r l a t e n . Hij speelt nu in d e g r o e p D e t a i n . B e n je t r o t s o p h e m ?

al

willég we vrij In zijn.Als je met het schrijven in kaders gaat denken, dan werkt dat

de optredens is waanzinnig. Het reizen zien

is succes v e r s l a v e n d ?

alleen maar verlammend. Maar als het om de productie gaat, hebben we veel

wij als onderzoek waar we ooit nog een keer

Robert: 'Zeker. Hij doet het goed. En dan moet je je

Sharon:'Succes niet. Maar het schrijj*rvVan éen nummer

geleerd.'

naar toe willen.We hebben tijdens een tour-

ook realiseren waar hij vandaan komt. Hij is uit de

nee niet alle tijd om culturele dingen te doen,

band gestapt omdat*iij de ziekte van Pfeiffer had. Hij

W a t w i l d e n j u l l i e d a n precies a n d e r s doen?

maar je krijgt wel een indruk. O o k van de

heeft hard moeten vechten en hij is trouwens nog niet

waarvan jezelf ondersteboven bejjt.-gé.eft éen ftick. En dat vraagt om meer.'

R o b e r t : ' H e t orkest was bij SWent Force constant aanwezig. Daardoor werden de

mensen die er wonen. Je leert een beetje hoe

helemaal beter Nee, geen scheve gezichten omdat hij

gitaarpartijen te veel naar de achtergrond gedrukt en was er te weinig dynamiek.

mensen in een ander land in elkaar steken.

het succes van Within Temptation gemist heeft. Het Is

H e e f t h e t jullie veranderd?

Het kwam er niet uit zoals we wilden.We houden van een orkestraal geluid, maar

Laatst waren we in Japan. Dat maak je dan wel

mijn broer, dus dat werkt anders. Er is geen jaloezie.

Sharon:'Ik vind van niet.'

we wilden ook meer de drums en gitaren op de voorgrond hebben. Daar zijn we

mee. Het is totaal anders daar Dat zijn echt

Het is misschien wrang, maar als hij niet meegemaakt

Robert:'Dat is moeilijk te zeggen. Het was bij ons niet in

heel bewust mee omgegaan.We hebben geleerd hoe we beter met dat proces van

leuke aspecten van ons leven.'

had wat hij heeft meegemaakt, dan had hij zich waar-

s t e l j e s t a a t ower

een keer boem! Het is stapje voor stapje gegaan. Het is

produceren moeten omgaan.We weten nu goed wat we willen en wat niet. Aan de

schijnlijk ook niet zo ontwikkeld als hij nu gedaan

vijftig t e g e n o v e r Petrus die je

niet ons leven gaan leiden. W e e t je, succes of niet, als

andere kant is een album maken een momentopname. Over een paar jaar staan we

J u l l i e h e b b e n e e n d e a l g e t e k e n d in

heeft. Bij hem werkt het net als bij ons: succes is geen

v r a a g t : w a t heb je gedaan m e t

muzikant is het niet zo interessant om over jezelf te lul-

misschien anders in het leven en dat kan weer een reflectie hebben op de muziek

A m e r i k a . V o o r de e e r s t e single die

drijfveer Muziek is de drijfveer Hij heeft zijn opleiding

j e leven? W a t z e g j e dan?

len. Het is leuk als je in gesprek het verhaal van een ander

die we maken of de teksten die we schrijven. Maar wat we willen is wel steeds mak-

daar uitkomt ( m e t gastbijdrage van

afgemaakt en heeft daarnaast altijd met passie muziek

R o b e r t : ' H a ha ha. Kijk, muziek is iets

hoort.'

kelijker te realiseren, omdat je je ervaring meeneemt.'

Keith Caputo) moesten de strijkers

gemaakt. En als dat succesvol gaat lopen. Ja prima

van mezelf. Dat brandt als een vuur in

Robert:'Succes is relatief. Dat zegt niet zoveel.'

Sharon:'Zoals die keer op een vliegveld in België toen we

24

Je b r o e r m a a k t e o o i t d e e l u i t v a n W i t h i n

twee fans tegenkwamen. Ze gingen op wereldreis en we

W a s is d e r o d e d r a a d v a n h e t album?

hebben met hen over van alles gesproken, behalve over

mm >

een jaar

of

e r u i t en moest h e t n u m m e r begin-

natuurlijk. Z o niet, dan niet. Maar ik hoop natuurlijk

mijn lichaam. Maar als je daarnaast

n e n m e t de m a n n e n s t e m . Z i j n d a t d e

dat hij als een achterlijke gaat.'

h o o r t van iemand dat hij of zij genoten

Sharon:'Wat we altijd gedaan hebben, is dat de fans altijd een eigen interpretatie

concessies d i e j e m o e t d o e n o m d a a r

Sharon:'Het debuut van Delain is nu landelijk uitgeko-

heeft van een show of daar op een of

muziek.'

kunnen geven aan de teksten. Het thema op dit album is: wat is voor jou belangrijk

v o e t a a n de g r o n d t e krijgen?

men. In dat geval heeft hij dezelfde vogelvlucht zoals

andere manier in moeilijke tijden wat

Robert:'Je komt leuke mensen tegen.'

in het leven? Wat stel je centraal? Naar ons idee doen veel mensen maar wat. Leven

Robert:'Er is een speciale uitvoering voor de

wij ook hadden in het begin.'

Sharon:'Dat is wel het voordeel van wat wij doen.Je komt

er maar wat op los.Wat je dan krijgt, is dat veel mensen daardoor op latere leeftijd

radio. Maar dat is niets bijzonders, h o o r Dat

sneller in contact met mensen.'

misschien in problemen komen. Dat als ze terugkijken het idee hebben: wat heb ik

heb je in Nederland ook. Dan mag het niet te

Jullie h e b b e n een d r u k k e a g e n d a . H e b b e n

gedaan met mijn leven? Het grappige is dat je zelf ook in de spiegel gaat kijken.Toen

langzaam, dus wordt er in geknipt.Amerika is

jullie niet h e t idee d a t jullie af en t o e w o r -

tekst Arnold van Huet

W e l k e k a n t w i l d e n j u l l i e m e t d i t a l b u m op?

we daarmee bezig waren, stelden we onszelf ook de vraag: wat vinden we nu eigen-

meer een rockmarkt. Een vrouwenstem in dat

d e n geleefd?

foto Joni Spaan

Sharon:'Het begint met je laatste plaat (S/7ent force, 2004

lijk belangrijk?'

genre zijn ze daar niet zo gewend. En ze von-

Sharon:'Absoluut. Maar juist door teksten te schrij-

live

red). Daar ga je vanuit. Dat is je referentiekader. En dan

Robert:'Het leuke van het muzikantenbestaan zoals wij dat hebben, is dat je je ding

den het te gek dat Keith Caputo meedeed. De

ven, hebben we om de twee jaar een woke up call. Dit

14 maart. Melkweg Amsterdam

vormt zich langzaam een ideaalplaatje in je hoofd hoe het

kan doen.'

gitaren zijn meer naar voren gehaald en het

bestaan heeft goede en minder goede kanten. Zoals

8 april, Paaspop Schijndel

nieuwe album moet gaan klinken.'

Sharon:'Muziek schrijven en spelen.'

orkest is meer naar achter.'

alles in het leven. Niets is alleen maar leuk natuurlijk.'

www. within-temptation.com

^fc^

aan gehad heeft... Man, dat is zoveel waard.'

25


LUISTERÏEST

BOOB bracht ons op de ualreep tiuee uan de beste Nederlandse ska-albums ooit gemaakt: J-Stars met B e e f ! - S O / 5 0 (2002)

lllet J-Stars en The Upse?Sions

het flitsend gemixte Onkruid en The Upsesslons met

>i

Johan herkent Beef! onmiddellijk. De opname is van de eerste Beefl-release Ëabylon By Bus.'Ik vind Flexodus

hun in de oefenruimte opgenomen The Neuj

hun beste plaat, het is er daarna voor mij persoonlijk

Heaui/weight Champion. Het laatste album Is ook in

iets minder op gev/orden. Zodra er een serieus budget bij komt kijken, wordt er toch een knieval gedaan

Engeland uitgekomen. Ro Krom nodigde

voor de commercie. Dat neem ik hun trouwens hele-

zangers/gitaristen Johan Steeuens [J-Stars] en

maal niet kwalijk; als een platenmaatschappij of inves-

Boss uan Trigt [The Upsesslons] uit uoor een ska

teerder geld in een band stopt, mogen ze daar ook

* •

.4

Johan:'Hij bleek ook een uitstekende percuss^^ist te zijn, alleen daar hadden we

lulstertest.

bepaalde eisen aan stellen en ben je min of meer ver-

•m

hem m ^ M f e r ingehuurd. Na een kwar-

plicht te proberen dat geld terug te verdienen. Nadat

tiertje trombone te hebben gespeeld,

Johan:'ln Rud'

spelen altijd alleen echt

Jr

Def P en ik Doekoe van Def Rhymz hadden gehoord,

vergeleken met de sound die mensen van

ontdekte hij de bongo's op het podium.

goeie n i u z i k ^ ^ h , dje weten boe^e

hebben we in een half uur Bubbelbad geschreven.Voor

de radio gewend zijn. W i j hebben onze

Hilarisch.'

klinken. D

ons een grap, voor de toenmalige platenmaatschappij

opnames expres niet opgestuurd naar de

S p l e n d i d - You D o n ' tt ^ H eeris A a n d (2006) |H

| 1

Boss: ' D i t blijft een wereld J K t van The

een serieuze zaak die ons toen een top 40 notering,

Boss:'Net als een van m'n favoriete bands

FRET en andere bladen. We vonden zelf de

Boss:'Leuk! Is dit dat bancjji'üit Den Haag?

Specials.'

volle zalen en heel veel optredens opleverde'.

The Clash dat doet, houd ik er wel van als

productie leuk, maar te mager De reacties

Johan:'Het doet me aan Duitse bands als Seeed en D r

Johan:'Zo veel energie, heaB>nvnelt aan

Boss:'lk vind de sound van Beef! heel knap. Het is voor

er uitstapjes naar reggae en ska worden

>^an mensen die de opnames hoorden,

RingDing denken. Het voelt goed, het klinkt goed, erg

alle kanten.'

mij vergelijkbaar met Doe Maar, het heeftals doel een

gemaakt.Vaak gaat dat helemaal mis, maar

waren echter behoorlijk enthousiast. We

mooie koortjes, het heeHl^s bekends over zich heen

Boss:'Als je zo zelf live zou spelln, zou je

| H

grote massa te dienen. Ik beleef muziek maken als iets

dit is een erg grappige poging.'

spelen met orgeltjes en instrumenten die

hangen'.

meteen een bandvergadering betggen na

puur persoonlijks, het doel is anders, zonder ze daar-

Johan:'Vader Abraham heeft ook een ska-

we bij elkaar scharrelen op rommelmark-

Boss:'The Police'.

de show. Z o van: dit kan echt niel'Bij The

mee te willen veroordelen'.

nummer opgenomen, dat is te gek. Stop

ten en-Haaf weinig op Marktplaats kopen.

er een chop in en het lijkt al L e t ' s Q u i t - D o n ' t W a n n a Loose Y o u (2005)

heel wat. Goeie muziek is

Johan:'Is dit Let's Quit?'

goeie muziek. Daar is niets

Boss:'Ik hoorde dat ze uit elkaar waren. Dat kan in

op af te dingen.'

'Uader Abraham heeft ook een ska-nummer opgenomen, dat is te ge

Specials kan het gewoon.' T h e U p s e t t e r s - P o p c V n (1968)

"

é

ht

natuurlijk,^ok als er nieuwe mensen kwamen, blééf de sound altijd dik in or8e. r Gewoon een fantastische band.' Boss:'Bijna iedere nieuwe skaband speelt tegenwoordig authentieke ska. De tijd van de punk-ska crossover is wel een beetje voorbij. Rude Rich got sou/! W i e spelen er nou met Alton Ellis en Derrick Morgan! En dan één klein stukje in de Volkskrant krij-

Boss: ' D i t is het helemaal! T * a a l niet strak en toch

R u d e Rich & T h e H i g h r i o f è s -

klopt het aan alle kanten. FantaS^chü Wat is dit?'

H e y S e n o r i t a (2000)

Heptones op pad, de groten der ska en reg-

dus het is een wonder dat alles zo op z'n

Popcorn is een van de meest funl<y tracks ooit in Jamai-

Al bij de eerste drumfill h o o r t Boss dat

gae. Beter wordt het niet....'

plek valt. Het is vrij leeg, dus je hoort wer-

gen. Een schande! Nu gaan ze met The

ca gemaakt, afkomstig van het legendarische door Lee

het om Rude Rich gaat.'Niet mijn favorie-

deden onlangs in Zaandam een afscheidsoptreden.'

A D H D S p i e t m o b i e l - S h o u t (2007)

kelijk alles. Bovendien hebben we gekozen

Perry geproduceerde album Eostwoord^ides Again van

te nummer helaas.'

tekst Ro Krom

Johan: 'Let's Quit is een van de oudgedienden in

Johan:'lk hoor Speedy'.

voor een 8 sporen bandrecorder wat een

The Upsetters uit 1968.

Hey Senorita is een jazzy skatrack, typisch

foto's Isabel Nabuurs

Nederland. Het zou ontzettend jammer zijn als ze uit

Inderdaad is dit een track van de zojuist

ouderwets te gekke bandcompressie ople-

Boss: ' N e t als The Specials is dit toch wel de beste

Rude Rich &The High Notes, een van de

elkaar gaan.'

verschenen A D H D mini-cd Shout.

vert.'

muziek.'

Johan: 'Jammah Tammah, Speedy's vorige

Johan:'Ikzelf heb gekozen om een beetje te

Urban Dance Squad - Duck Ska (199!)

band, was echt een supergoeie band. Hij is

knutselen in Cubase. Ik kan er echt niet

T h e Specials - B l a n k E x p r e s s i o n (1979)

Johan: 'Daar kennen wij elkaar van, we

Boss:'Klinkt erg lekker Wat is dit?'

een echte entertainer. Dit is meer feest-

meer tegen als bijvoorbeeld een gitaarchop

Het gesprek barst los over trombonegoeroe en Speci-

speelden allebei in Rude Rich.'

Duck Ska is een mellow ska-track van de cd Life 'n Per-

muziek.'

niet helemaal strak is. Het resultaat is een

als-bandlid Rico Rodriquez, met wie beiden hebben

Boss:'Ik heb er echt een fantastische tijd

spectives Of A Genuine Crossover uit 1991.

Boss:'Het klinkt natuurlijk ook erg sober

superstrakke doordenderende plaat.'

opgetreden.

gehad, een frisse wind.'

verband met de naam een publiciteitsgrap zijn, maar ze

26

beste, bekendste en meest authentiek skabands van Europa.

live The U p s e s s l o n s 2 maart Winston Kingdom, Amsterdam 30 maart Merleyn, Nijmegen www.j-stars.nl www.theupsessions.nl

27


duceract klinken. Ik moet denken aan de eerste plaat van de Amerikaanse industrialband Filter In het hoesje staat daar ergens geschreven: 'ook al klinkt deze cd alsof hij

H

door een hele band gemaakt is, het tegengestelde is et tweede album. Voor veel bands altijd lastig om te fabriceren. Maar niet voor Artefact.Want hoewel het officiële debuut

AddictedToYour Goodies drie jaar geleden verscheen, is

Rauwer randje Dat bandgeluid wordt op Caffeir)e vooral aangewakkerd

de eigenzinnige triphop-band stiekem alweer tien jaar

door de eigenwijze, scheurende gitaren van Hanz

in de weer Eigenlijk is er maar één echte constante

Schoenmakers. Maxim:'Het mocht voor deze plaat alle-

factor binnen Artefact: producer/knoppenman Maxim

maal wel wat rockender. Ik was op zoek naar een rauwer

Schram. In zijn eigen studio, gelegen naast zijn woon-

randje en daar hebben die gitaren zeker voor gezorgd.

huis in de Eindhovense wijk Strijp, legt Schram uit:

De albumtitel Caffeine verwijst er ook naar dat we de

'Veel mensen zien Addicted To Your Goodies als ons

nieuwe nummers hebben gemaakt vanuit energie en niet

debuut. Maar tien jaar geleden, toen ik in mijn eentje

zozeer vanuit melodie.We klinken daarnaast veel funkier

op mijn studentenkamertje nummers in elkaar zette, deed ik dat ook al onder de naam Artefact. Eens in de

;^-Aa^-

zoveel tijd bracht ik een ep'tje of iets dergelijks uit.

'Uroeger had elk bandlid zijn zegje

Die liet ik dan aan al mijn vrienden horen. Meer ambi-

k^y'

^

ties dan dat had ik eigenlijk niet.Totdat een vriend me aanspoorde om eens mee te doen aan de Grote Prijs van Nederland. Inmiddels had ik een drummer en een zangeres gevonden en kreeg Artefact steeds meer de

.ouer zijn eigen partij, lllaar daai; zijn Lue uanaf gestant'

vorm van een echte band. Toen we die Grote Prijs

/'

prompt wonnen, raakte alles in een stroomversnel-

en dat geeft onze muziek zeker live een flinke boost.We

ling en ontgroeide de band in één klap het studenten-

hebben dus een behoorlijke cafeïnestoot gekregen. En

kamertjesniveau.'

maar goed ook, want we gaan binnenkort op een Europese tournee waarin we veel grote steden aandoen.

Internationaal Een stelling die anno 2007 nog maar eens onder-

We willen ze in de rest van Europa natuurlijk wel wat laten zien en horen.'

streept wordt door de huidige samenstelling van de live-band. Naast kernleden Maxim en zangeres Shamangi (een Nederlandse met Afrikaanse roots)

i^^' De cafGïnestoot i/an Dp CdffEine,

de tujeede plaat uan Artefact, klinkt het funky en

rockende triphop-gezelschap meer dan ooit als een echte band. Bij de uuinnaar uan de Grote Prijs i/an Nederland EQOB hebben

bestaat die namelijk uit een Engelse gitarist die in

PIAS uitkwam, brengt Artefact de nieuwe plaat uit op het

Duitsland woont, een Nederlandse bassist en een

eigen Nodisko-label. Maxim: 'En dat maakt het allemaal

Luxemburgse drummer 'Nogal een internationaal

extra spannend.Voorheen hoefde ik me alleen maar met

gezelschap', beaamt Schram. 'Toch levert dat nooit

de muziek bezig te houden en nu doen we bijvoorbeeld

echt problemen op. Als we nieuwe muziek hebben,

alle promotie zelf Waar dat ons naartoe moet leiden!

sturen we dat via internet op en kan iedereen

Geen idee, eerlijk gezegd. Ik kijk meestal niet te ver voor-

gewoon thuis zijn partijen oefenen. Het handige is dat

uit en heb onszelf niet echte doelen gesteld. Maar met

ik alle muziek schrijf en Shamangi zich met de teksten

deze band weet je het sowieso maar nooit.We hebben in

bezighoudt. In het verleden hanteerden we nogal

het verleden al zoveel ledenwisselingen gehad, dat je er

eens een andere werkwijze.Toen had elk bandlid zijn

eigenlijk geen peil meer op kunt trekken over hoe deze

zegje over zijn eigen partij. Maar daar zijn we vanaf

band er over een paar maanden uitziet. Wie weet is

gestapt. Ik merkte dat dit gewoon niet werkte. Meer

Artefact over een paar jaar juist wel weer zo'n act die

stuurlui op één schip doen het schrijfproces nogal

alleen kleinschalig muziek maakt. Net zoals vroeger Hoe

eens stagneren. Vandaar dat we eigenlijk weer een

dan ook, ik zal altijd wel onder de naam Artefact muziek

paar stappen terug hebben gedaan naar hoe Artefact

blijven maken.'

ooit is begonnen: een producerband waarbij één iemand de muziek maakt. Dat werkt veel beter.'

tegenujoordlg kernleden iïlaxim Schram en zangeres

tekst Niels Guns

'Het grappige is dat je dit op de nieuwe plaat Caffeine wat mij betreft niet hoort. Sterker nog: dit album klinkt juist alsof het door een hele band is gemaakt.

5hamanC|i de touiutjes steulg in handen

Spannend Waar Addiaed To Your Goodies nog via platenmaatschappij

Bij AddictedToYour Goodies was dit daadwerkelijk ook

live 25 februari, Escape Amsterdam 15 maart, Paradiso Amsterdam (release party)

zo, maar vonden mensen het juist weer als een prowww.artefact-music.com

28


&i^Z"KiR Ziuart np uit

'"=""' spelen gaat

Solo De frontman is naast Zwart op W i t ook solo actief als rapartiest onder de noemer Gilles de la

het dak eraf'

Tourap. Volgens De Jong een project waar hij al jaren zoet mee is.'Inmiddels heb ik op die manier al zo'n twaalf jaar ervaring opgedaan. Dat is meer

In de finale Pop/Rock uan de Grote Prijs dit jaar maakten

D

e band, waarvan eind vorig jaar de debuut-cd

pure hiphop.Als het goed is, betaalt al die energie

Kleurplaat verscheen, deed vorig jaar ook mee aan

zichzelf terug. Ik heb nu zo'n vier clips op The Box

de Grolsch Grote Prijs van Nederland, toen in de

draaien. De dingen die ik als me geleerd heb, zal je

de Friese rockhoppers

categorie hiphop. Dat leverde niets op.'Nu werden we getipt

op geen enkele popacademie bijgebracht worden.'

om een kansje te wagen bij Pop/Rock en kwamen we een

Zijn rapervaring vertaalt zich ook rechtsreeks

uan ZĂźuart op LUit het publiek

stuk verder', verklaart frontman Remon de Jong. 'Het blijft

naar de nummers die hij voor Zwart op W i t

met dit soort wedstrijden appels met peren vergelijken.

schrijft, denkt De Jong.'De teksten komen van mij

Onze muziek swingt als een huis en kun je omschrijven als

en de muziek van de muzikanten. We zitten vaak

een soort hiphopfunkrock met reggae- en jazzinvloeden. Dat

te jammen in de oefenruimte in Joure. Zo ont-

gek met hun aanstekelijke liueshoiu. De Friese f o r matie ujon de finale niet, maar mocht ujei naar huis met de publieksprijs.

is toch echt heel wat anders dan de indierock van winnaar

staan er nieuwe grooves.We oefenen in een cul-

The Kevin Costners.'

tureel centrum dat de Triangel heet. Dat klinkt

Het belangrijkste handelsmerk van de groep is volgens de

niet zo heavy en cool, maar als wij repeteren gaat

rapper het taalgebruik.'We zijn de enige groep die zowel in

het dak er af.'

het Nederlands als Fries bezig is. Verder is onze kracht dat

In zijn teksten probeert de frontman over niet

we veel improviseren. Zwart op W i t zul je nooit betrappen

alledaagse thema's te rappen. 'In de afgelopen

op het standaard afdraaien van een nummer. We willen er

jaren heb ik al heel wat onderwerpen gehad.

echt een showtje van maken met veel interactie en connec-

Daardoor ben ik wel klaar met de heersende

tie met het publiek.'

hiphopclichĂŠs. Verder is er in Friesland ook een

Vandaar dat de Friezen er in de finale met de publieksprijs

andere sfeer dan in de randstad. Ik doe toch wat

vandoor gingen. De Jong:'Dat we er een feestje van zouden

meer mijn eigen ding hier in het noorden. De

maken was bekend. Maar onze zwakte was dat we met een

mensen zijn hier wat nuchterder en minder

semi-rapact in de Pop/Rockfinale stonden. We waren daar in

extreem en dat hoor je misschien in de muziek.'

eerste instantie ook terechtgekomen als publieksfavoriet. En

www.zwartopwitband.nl

eigenlijk doen we het daar ook voor We hebben liever dat het publiek uit z'n dak gaat en de jury het niks vindt, dan

tekst Jasper Schoon

andersom.'

foto Patrick Visser

'Je zult ons nooit betrappen op het standaard afdraaien i/an nummers'

QvSBfonds


Eind jaren tachtig richtten U'ier Limburgse pubers een rammelend punkbandjG op en gauen het de naam De Heideroosjes. flchttlËn jaar later is die hechte groep urienden uitgegroeid tot de populairste en

N a een lange samenwerking hebben jullie gebroken m e t producer Oscar H o l l e m a n en gekozen voor de A m e r i k a a n Cameron Webb. Waarom?

r

geenïnd i/an tremen

Frank:'We hadden een nieuwe uitdaging nodig.' Marco: 'We

succesuolste punkband i/an Nederland. Het nieuue - aliueer negende -

vier

platen

nog steeds de beste producer van

studioalbum Chapter Eight The Golden State namen ze op in Los

T~

flngeles. Een interuieiu met zanger

Nederland. Het is ook geen persoonlijke kwestie.We hadden gewoon de behoefte om met iemand anders te werken.'

(Tlarco Roelofs en gitarist Frank Kleuskens.

.

roos jes

hebben

gemaakt met Oscar.Wij vinden hem

Frank:'Het was tijd voor een nieuwe

t!

input.'

* - J^

^

W*-

"'ü^"--** ^ -il,.

W a t hebben jullie van W e b b geleerd? Frank: 'Dat we meer moeten doen. Gewoon spelen en niet zo veel pra-

-

ten.' Marco:'We kunnen een uur lullen hoe

,.

V

1

we een riff kunnen spelen en ondertussen raken we geen instrument aan.

_^

•-r_

. V

V.

\.

'L

- V . :-:-r'^^ ^

Hij zei dan: Shut up, and give me some options.

\

Dat

is

de

Amerikaanse

manier Hard werken. Subsidie kennen ze daar niet. Er moet gepresteerd worden, anders

hebben

ze

geen

brood op de plank. Het is mij erg goed bevallen. Holleman heeft ons

tc-..„

Tnr"

geleerd om strakker te spelen. O m het rommelige eraf te strippen en goed naar elkaar te luisteren. Webb bracht die twee dingen bij elkaar. Speel wild en ongeremd, maar weet intussen wel wat je doet.'

i

Lemmy van Motörhead doet mee op het n u m m e r My Funeral. Hoe zijn jullie aan hem gekomen?

Leg eens u i t w a t deze plaat anders m a a k t dan de vorige? Marco:'Er zijn mensen die ons o o i t eens tien jaar geleden hebben gezien. Inmiddels zijn we

Marco:'Via de producer. Hij was in

volwassen geworden en qua thematiek en

Engeland en heeft door de telefoon

geluid h o o r je dat terug. In de studio wilden

stomdronken een stukje tekst inge-

we steeds de perfectie nastreven. Dat hebben

sproken.'

we nu een beetje losgelaten. Dat geeft de

Frank:'Lemmy is nors.'

plaat adem en sfeer. Je kunt met de techniek

Marco:'Hij heeft een woest uiterlijk,

van tegenwoordig alles perfect aan elkaar

maar hij is eigenlijk een teddybeer. Hij

plakken. O p zo'n manier klinkt een band op

is al zo lang bezig. Ik heb respect voor

de plaat perfect, maar valt live door de mand.'

dat soort mensen. Een schoolvoor-

Frank:'In het nummer Ik Ben Niet Bang hoor

beeld overigens van iemand die alle

je een cello en in het couplet zitten geen drums. Dat is vreemd voor ons.' Marco:'We durven het breder te trekken.' Frank:'Maar ik zou niet op die manier een hele plaat willen maken.'

32

-..•i

genotsmiddelen t o t zich neemt. Hij had vorig jaar een instorting toen hij in Duitsland was. In het ziekenhuis werd zijn hart veel groter en ieder-

33


Is e r n o o i t s p r a k e v a n g e w e e s t een natuurlijk in paniel<. Toen ze van

dat de band uit elkaar zou val-

Lemmy hoorden dat hij speed gebruikte,

'lile zijn net een naar ujüiyei

vroegen ze hem of het mogelijk was om zijn dealer naar het ziekenhuis te krijgen.

lilat ik oiil zeggen is dat uue

Toen hij zijn dagelijkse portie speed

Frank:'Er zijn meningsverschillen. Maar het is nooit zo hoog opgelopen dat er iemand uit heeft willen stappen.'

alles uitpraten'

kreeg, deed zijn hart weer normaal. Bin-

len?

Marco:'Weet je, we zijn net een paar wij-

nen drie dagen was hij uit het ziekenhuis.

ven....'

Het is raar dat dat spul je moet redden.'

Frank:'Nou, jij dan.' Marco:'Goed, ik. Maar wat ik er mee wil

Hoe

h o o g is h e t s e x , d r u g s &

zeggen, is dat we alles uitpraten. Er zijn

r o c k - ' n - r o l l g e h a l t e bij d e H e l -

dood ben? Dat vraagt iedereen zich wel eens af. Omdat je

bands waarmee we op tournee

deroosjes?

ouder w o r d t , maak je ook meer mee. En dat hoor je

geweest die elkaar na een week al in de

Frank:'In vergelijking met hem zijn we

terug op de plaat.'

haren vlogen. Er zijn bands die in de bus

live 1 5 maart. Het Depot, Leuven (releaseparty)

zijn

erg netjes.'

Marco:'Als je jong bent, ben je onbevangen. Het is een

van Tilburg naar Breda al slaande ruzie

Marco: 'De Heideroosjes is geen band

andere fase van je leven waarin je alleen maar te maken

hebben.Wij praten alles uit.

van extremen.Voor de show drinken we

hebt met een zeurende moeder die zegt dat je je kamer

Frank: 'We weten dat we alles tegen

niet.'

moet opruimen.

elkaar kunnen zeggen.'

Frank:'Nou.'

Als je 32 bent is het echte leven begonnen. Dan moet je

Marco:'We beledigen elkaar soms tot op

Marco:'Oké, jij pakt voor het optreden

de huur betalen. Het feit dat we dit willen doen, betekent

het bot. Dat gaat echt hard tegen hard.'

16 maart, M e l k w e g , Amsterdam (releaseparty)

soms een paar glazen whisky.'

dat we meer dan honderd dagen van het jaar niet thuis

Frank:'Maar we staan nooit dronken op

zijn. Je moet opeens nadenken of je kinderen wilt, omdat

Op

het podium. Dat kun je niet maken

die hun vader niet zo vaak zullen zien. Daar hoef je niet

Belangrijk

a f s c h u w e l i j k e d i n g e n die m e n s e n

de

eerste

single

Lekker

zing je o v e r de m e e s t

tegenover de mensen die geld neerleg-

over na te denken als je twintig bent. Dus als je dit wilt

gen om een goede show te zien.'

doen, dan moet er wel veel liefde bijzitten, anders kun je

elkaar k u n n e n a a n d o e n . M a a r je

Marco:'De verleiding is groot om dingen

beter een kantoorbaan nemen.'

zingt ook dat mensen daar ver-

moet soms sterk in je schoenen staan.

H e b b e n j u l l i e e e n l e u k leven?

o p h a l e n . V e e l c y n i s c h e r h e b ik

te pakken. Het ligt binnen handbereik. Je

volgens

www.heideroosjes.com

hun

schouders

over

Maar dat is wel de reden waarom we er

Frank:'Absoluut.'

De

nog steeds zijn. We doen dit nu achttien

Marco:'Je kunt klagen over van alles en nog wat. Maar

gehoord.

jaar en kunnen er al tien jaar van vreten.

wat wij doen, daar dromen veel mensen van.Wij komen

Marco: 'Het is cynisch, zeker Maar we

Ik denk dat heel veel muzikanten die er

op plekken waar mensen het veel slechter hebben. Waar

brengen het vrolijk. Dat is de dubbele

Heideroosjes

niet

eerder

van kunnen leven braver zijn dat hun

mensen een kutleven hebben. In fabrieken werken en

bodem die we nu hanteren. Dat zouden

imago doet vermoeden. Want het is

daarvan balen.Wij mogen daar spelen en krijgen nog geld

we vroeger niet doen.Toen zong ik boze

gewoon keihard werken. Maar als je met

toe ook.Wat wil je nog meer?'

teksten ook met een boos gezicht.'

popmuziek je geld verdient, is het relatief makkelijk om je aan het dagelijks leven te onttrekken.' Frank:'Het bier is overal gratis.' Marco:'En er zijn altijd wel vrouwen die iets willen, zal ik maar zeggen. Je kunt je makkelijk laten gaan in een wereld waar

Jullie

spelen

al a c h t t i e n

jaar

in

dezelfde

b e z e t t i n g . H o e h o u d e n j u l l i e d a t vol?

ken waar het echt om gaat. Het is een

ook dingen meegemaakt waardoor je terug wordt getrapt in de realiteit.'

34

schil m a k e n ?

Marco:'Het is een huwelijk.'

Marco:'Het punt is: ik moet het uit mijn

Frank:'We zijn naar elkaar toe gegroeid. Als puber ben je

systeem hebben. Het voordeel daarvan is

naar allerlei dingen op zoek in het leven. Dat sluit beter

dat ik niet meer naar een psychiater

bij elkaar aan als je dat met vier vrienden doet dan dat je

alles leuk en lekker is, zonder na te den-

soort escape. Maar we hebben natuurlijk

W i l je m e t je t e k s t e n een ver-

hoef. Daarna vraag ik mezelf af of het leuk is om op een podium te doen.Ten

'iiie doen dit nu achttien jaar en

jaar geleden had ik iemand bij wijze van spreken bij zijn kraag gepakt en gezegd:

l<unnen er al tien jaar uan urete/i;

nou ga jij is goed luisteren naar wat ik te zeggen heb. En nu is het meer: dit is wa: ik

later vier aparte figuren bij elkaar zet.'

te zeggen heb. En als je als dank daarvoor

Z i j n jullie m i l d e r geworden?

Marco:'De band is begonnen als een vriendengroep en

bier door de lucht wilt smijten, dan doe je

Marco:'Niet als het gaat om de muziek.

we zijn nog steeds vrienden. Het ging met de band stap

dat maar. Mensen moeten ermee dcen

Want de muziek die ik gaaf vond op mijn

voor stap omhoog. En als het goed gaat, wil je bij elkaar

wat ze willen. Ik realiseer me dat muzek

vijftiende, vind ik nog steeds te gek. Maar

blijven.Je wilt die dingen samen delen. Maar het blijft hard

voor veel mensen in de eerste plaats ver-

ik moet zeggen, het was eerst trappen

werken. Ook in de band zelf. Je zit samen in een busje,

tier is. Als je daarnaast het verschil kan

om het trappen. Nu is het trappen

hotels, in een kleedkamer en natuurlijk op het podium. Je

maken, ook al is het maar één persoon

omdat je vindt dat er op die plek getrapt

bent altijd bij elkaar We zijn bewust dat we het doen

die zich aansluit bij Artsen Zonder Gren-

moet worden. Er zit meer gedachte ach-

voor het grote geheel: live spelen. En dan denk je wel

zen, is dat een bonus. Maar ik raak niet

ter.'

eens: pff, hij zit weer scheten te laten. Oh kut, dat doet hij nu

gefrustreerd als dat niet lukt.'

Frank:'We snijden onderwerpen aan die

al achttien jaar. Ik wou dat ik hier niet was. Maar twee minu-

we vroeger lieten liggen. Wat zouden

ten later sta je op het podium en dan ben je alles weer

mensen er bijvoorbeeld van vinden als ik

vergeten.'

tekst Arnold van Huet foto's Joni Spaan

35


Het theater in met In deze set is het merendeel van de nummers te horen van de nieuwe cd, die op 9 maart uitkomt. Dat w o r d t alweer de vierde, na Discover. Over The Moon en All Systems Co. De echte rockfans komen nu pas aan hun trekken. Het applaus klinkt meteen een stuk harder dan t i j dens de akoestische set. Het publiek mag dan wel niet uit

i

zijn stoel komen, het enthousiasme spat eraf. Petje af voor de drie meisjes met de fluorescerende bandjes om de polsen, die het hele concert door onvermoeibaar op de maat meezwaaien. Gelukkig is meezingen en klappen

Kippeni/el bij het solonummer i/an Spike

ook toegestaan. Dat moedigen Tim en Spike zelfs regelmatig aan, met overweldigende respons. Na het laatste nummer, She, w o r d t de band beloond met een staande zweverig geluid. Merkwaardig genoeg

ovatie. Natuurlijk blijft een toegift niet uit.Als eerste It

ontpopt Spike zich tot de meest akoesti-

Feels, een van de nieuwe nummers en, om het kringetje

sche van het hele stel als hij alleen op

rond te maken, de elektrische versie van Ro//ercoaster.

het podium een nummer zingt, zichzelf

'Het geeft me nog steeds een gek gevoel om in een thea-

begeleidend op gitaar'Dit heb ik afgelo-

ter te spelen, maar na 34 shows wil ik vast niet anders

pen zomer voor het eerst voor mijn zus

meer', roept Tim.

Lin en haar vriendin Lies gespeeld, na een barbecue, op mijn dakterras', vertelt

Afterparty

hij vooraf. Het publiek luistert ademloos

Genodigden en de pers vermaken zich op de afterparty.

en beloont hem met een veel applaus en

Disconummers zwepen de massa op. O o k Baas B is van

gefluit. Musicalster Jim Bakkum, net als

de partij.'Ik vond het heel m o o i . Het begin was lekker

veel andere BN'ers present bij dit evene-

intiem. Je kreeg de kans om goed naar de nummers te

ment, reageert in de pauze:'lk kreeg er

luisteren. Je ziet een andere kant van Di-rect. En op het

kippenvel van.' Hij constateert:'Het zijn niet meer die jongetjes van toen. Ze zijn

Hoort Di-TECt thuis in een theater? Dat i/roegen

volwassen geworden. Ook qua muziek

'Dit is de grootstE zaal maar

en hoe ze eruit zien.' Henkjan Smits

bezoekers 2ich af die in januari de premiere

me ooit gespeeld hebben!'

vindt de eerste set gewaagd.Toch te gek

meemaakten i/an de t h e a t e r t O U r uan de populaire Haagse band. Het antujoord lag besloten in de tiuee sets: de eerste uias ingetogen akoestisch, in de tujeede gingen de mannen er elektrisch i/ol tegenaan.

dat ze dit doen. Ze zijn niet de eersten

laatst ging het helemaal los.' Rob Bolland prijst:'Hartstik-

Eigenlijk splitst Di-rect zich vanaf de eerste noot

die het theater ingaan, maar van zulke

ke goed! Een enorme prestatie van zulke jonge jongens

op in twee partijen. Zanger/gitarist Tim Akkerman

jonge jongens verwacht je het niet.' Hij

om zoiets neer te zetten. Dat solostuk van Spike was het

en bassist Bas van Wageningen lijken in de akoesti-

heeft één puntje van k r i t i e k : ' W e l jam-

absolute hoogtepunt. De babbel tussendoor was ook

sche setting helemaal op hun gemak en de rust zel-

mer dat die drums er zo uitknalden.

leuk.'

ve, terwijl drummer Jamie Westland er bijna even

Jamie had wat vaker rietjes en brushes

Na enige tijd verschijnen Bas,Jamie en Spike.Tim is waar-

moeten gebruiken.'

schijnlijk direct naar huis vertrokken.Volgende maand is

hard op los mept als anders en gitarist Spike van

A

Zoest wat ongemakkelijk op het puntje van zii l om zes uur staan de eerste fans te trappelen van ongeduld

stoel zit. Die zou het liefst opveren om het hei.

bij de entree van het Circustheater in Den Haag.Tegen half

podium rond te hollen en springen.

acht arriveert de band, zoals gebruikelijk in een ellenlange

Voor de eerste set heeft Di-rect een selec

zijn vriendin uitgerekend, geef hem eens ongelijk. Het is

Staande ovatie

moeilijk om een bandlid te pakken te krijgen, maar Bas

4 maart Theater aan de Schie, SchièÖam

De tweede set begint met een medede-

wil wel even wat kwijt. 'Ik ben blij, heel blij. Het ging

9 maart Theater Hotel De Oranjerie,

ling van Spike. Roken is niet toegestaan.

boven verwachting goed. Dat merkte ik aan de reacties

3 maart Pim Jacobs Theater, Maarsserv .

limousine. De massa stroomt naar binnen. Het is even wennen, in een

gemaakt van wat rustigere nummers. De ball ••

Roermond

'Alleen ik mag het wel, omdat ik op het

uit de zaal.'Voor het akoestische deel zat hij het meest in

theater heb je een vaste zitplaats en kun je niet gillend bij elk nummer

viert hoogtij. Nummers die in een ander jasje z ,u

10 maart De Vereeniging, Nijmegen

podium sta', grinnikt hij. De stemming is

spanning. 'De t r y - o u t s gingen wat soepeler Je speelt

vooraan meedansen. Uitverkocht is het niet. maar de zaal zit wel goed

gestoken, vallen het meest op. Ze beginnen bijvoc,

14 maart T Kielzog, Hoogezand

helemaal omgeslagen. De stoelen op het

ongedwongener in een kleinere zaal, omdat er ook min-

vol.

beeld met een salsa-achtige versie van Rollercoas .

15 maart Odeon de Spiegel

podium zijn weg. De mannen gebruiken

der vanaf hangt.' Spike, die net is geknuffeld door zijn

Een uurtje later is het eindelijk zover. Het licht gaat uit. Dan gaan de

en tegen het eind van de set komt 12 3 4 5 voorbij

Theaters, Zwolle

de ruimte om lekker over het podium te

vader, is helemaal hyper'lk vond het bijzonder', hijgt hij.

gordijnen open en daar zit de band. De vijf mannen gaan in stemmig

als jazzy ballad. In King Of Pain. oorspronkelijk van

16 maart Rabotheater, Hengelo

racen. Zelfs de normaal wat kalmere Tim

'Ik was onwijs zenuwachtig, omdat er een hoop beken-

zwart gekleed. Spike heeft een kek hoedje op, Bas een muts. Waxine-

The Police, laat Tim horen dat hij de stem van Sting

18 maart Fulcotheater, IJsselstein

springt zo nu en dan het drumpodium op

den waren. Dit is de grootste zaal waar we ooit gespeeld

lichtjes in houders in verschillende kleuren moeten een sfeer van inti-

heel aardig kan imiteren. Een aantal nieuwe num-

23 maart De Maaspoort, Venio

en af. Spike draait zijn rondjes en springt

hebben! Het was wel te gek!' Het spannendste moment:

miteit suggereren. Meteen valt op dat er voor het akoestische gedeelte

mers is tussen bekende nummers als Inside My

24 maart Philharmonie, Haarlem

zijn sprongetjes. Een wonder dat hij niet in

'Toen ik in mijn eentje All Of Our Drean\s deed. Mijn han-

een vijfde man is toegevoegd, op toetsen. Het is de 29-jarige Rotter-

Head, Free en Blind For You doorgevlochten.'A Good

www.di-rect.com

de orkestbak duikelt. De grimassende

den trilden helemaal.' Hij kijkt verbaasd als hij h o o r t dat

dammer Manu van Os, een studiomuzikant die eerder tourde met

Thing w o r d t onze nieuwe single', kondigt Tim het

Jamie beukt nu voluit op zijn drums. Bas,

veel mensen dat het mooiste moment van de avond von-

Racoon.Tja,Wibi Soerdjadi kun je natuurlijk niet een hele tour meesle-

nummer aan.

die zijn muts heeft verwisseld voor een

den.'Echt waar?' Zijn avond kan niet meer stuk. Met een

Manu van Os is een goede aanvulling. Hij legt een

geruite pet, loopt met een glimlach op zijn

vrolijke lach stort hij zich in het feestgedruis.

pen, dat is niet te betalen.

mooie, rustige bodem neer met een subtiel, w.

36

live 1 maart De Koornbeurs, Franekei

gezicht heen en weer tussen Tim en Jamie.

tekst en foto Lilian van Dijk

37


BAGGA BOWNZ

Scoort ook in Amerika

(TIen neme luat Euanescence en een snufje L i n k i n ' Park, mixt dat met een dosis smaakuolle Cl/press Hill en je krijgt Bagga Bouunz. Althans, dat zeggen buitenstaanders. Uolgens Bagga Botunz klinkt de band hoofdzakelijk als Bagga Boiunz. filet optredens in Amerika, Noormegen en

iïlarien

MOSS

D o r l E i j n , zanger/gitarist uan (Tloss, omschrijft zichzelf als een nuchtere

Zeeum. 'tUat komt dat komt.' marien neemt de tijd, zo lijkt het. ni in 1999 ujon hij de Grote Prijs uan Nederland in de categorie ginger/Songuuriter. niet (lloss is hij ook al ujeer uier jaar bezig. Toch uerscheen pas half februari dit jaar h e t d e b U U t a l b u m .

M

Een warme deken

oss was één van de gitaarbands op de voorlaatste Unsigned-cd van het Popinstituut, College Radio Alternative Rocksongs (2003). De meeste andere bands op dit album, zZz, Voicst, Gem, Eleven en

ject van een zanger die gesteund wordt door een drietal muzikan-

Woost, hebben sindsdien al lang een cd uitgebracht en zijn bij een groot publiek

ten.'

bekend geworden. Zo niet Moss. Als je voorganger Nimbus meerekent, dan is

Voor singer-songwriter Marien, die Moss oprichtte, was dat even

Marien al acht jaar bezig met de band. Uiteindelijk tekende Moss in 2006 een

wennen.'Ik moest leren loslaten.' Light Of My Life en Breeze maken

contract met Excelsior Recordings. Marien kwam via de groep Caesar, met wie

het meest los bij Finn, Marien en Bob. Het nummer Sad Song heeft

hij in 2000 een tijd live optrad, in contact met de mensen van Excelsior Hij houdt

meer impact op Jasper 'Ik noem Sod Song het snoepje op het

Uietnam op zak, lanceerde de Haagse band onlangs zijn

van de manier waarop het label bezig is. 'Ze werken met gevoel en hebben lef.

album. Het is een kort en krachtig nummer dat we nooit live spe-

tuieede cd.

Zij ontdekten Spinvis. Dat blijkt nu een gouden greep', aldus Marien.

len.' Marien legt uit dat het voor hem een heel persoonlijk lied is. 'Ik schreef het na het overlijden van mijn neef.'

Parachute Eb en vloed. Een zachte bries. Een schaduwrijk bos. Dat zijn een paar beelden die

Bevestiging

de muziek van de Amsterdamse popgroep Moss oproept. De nadruk op samen-

Marien heeft genoeg toekomstdromen, maar zegt allereerst te wil-

zang doet vermoeden dat het viertal inspiratie vindt bij de Beatles en tijdgeno-

len genieten van de waardering die Moss nu al krijgt van onder

W a t g e b e u r d e e r in A m e r i k a ?

ten van deze legendarische band.Toetsenist en gitarist Bob Gibson neemt samen

andere Excelsior'Het zou mooi zijn als ik in de toekomst een deel

'De Amerikaanse awardshowjust Plain Folks bracht behoorlijk

met Marien de meeste zangpartijen voor zijn rekening, maar ook drummer Finn

van mijn inkomen uit de band kan halen. Maar ik ben een nuchte-

wat exposure met zich mee.Van de 22 nominaties eindigden we

Kruyning en bassist Jasper Verhulst leveren een belangrijke bijlage.

re Zeeuw.Wat komt dat komt. Ik laat het me aanwaaien. Ik woon-

uiteindelijk als vierde. Just Plain Folks zet zich in voor nog niet

Aan het plafond van Moss' oefenruimte is een parachute bevestigd om het geluid

de net een week in Amsterdam en kon bij Caesar gaan spelen.Toen

ontdekt talent over de hele wereld. De jury luisterde naar

wat te dempen. De parachute past bij deze ruimte. Moss oefent namelijk in een

ik iets voor mezelf wilde, kwam ik via Caesar in contact met

maar liefst 350.000 inzendingen. En ja. we waren zeer tevre-

oude oorlogsbunker Bob laat zien dat de bunker is ingericht op een langdurig

Excelsior We spraken met Hagenaars al uitgebreid over ons

den. Verder riep het blad Keyboard Magazine ons uit tot

verblijf Hij vertelt dat de luchtzuiveringsinstallatie in gang wordt gezet door

debuutalbum voor we het contract in september ondertekenden.

Artiest van de Maand en dat leidde weer tot 75.000 down-

fietswielaandrijving. De bunker is groot en biedt ruimte aan een opnamestudio.

Dat contract zie ik dan ook als een bevestiging van wat we met

live

loads op MP3.com.Als klap op de vuurpijl bereikten we de 34'

Moss heeft hier enkele fragmenten van partijen opgenomen. Marien lacht:'Het

Excelsior al opgebouwd hadden.'

2 maart Paard van Troje, Den Haag

plaats in de Amerikaanse Billboard. Mede daardoor kunnen we

was een kwestie van goed timen. Elke drie minuten raast er een tram over de

Welke drie woorden typeren Moss volgens hem? Marien:

nu bogen op een respectabele fanbase in Japan. Amerika en

bunker De meeste opnames zijn in de studio van Excelsior-producer Frans

'Melancholie, warm - beter gezegd: een warme deken. Als derde

Nederland.'

Hagenaars gedaan. We namen er de tijd voor Dat kon en daar ben ik blij mee.'

woord mag'vriendschap' niet ontbreken. Ik tref deze jongens drie

Het bleek zelfs mogelijk tijdens het mixen nog twee extra nummers voor het

keer per week in de oefenruimte en we zijn elkaar nog niet zat.'

Nederlandse acts die het niet hebben gered in Amerika. Wij zijn goed op weg.'

VV'

10 maart Boerderij, Zoetermeer 13 april M e z z , Breda

W

H e t i n t e r n e t is dus erg belangrijk v o o r jullie?

album op te nemen. Marien: 'We moesten wel moeite doen om Hagenaars te

'Wij geloven erg in downloads. Ondanks alle slechte bericht-

overtuigen.' Drummer Finn knikt: 'Wij vonden dat Ligfit Of My Life en Breeze

Buuren het gesprek. Zo. de toon is gezet. Bagga Bownz

gevingen daarover liegen de onderzoeken er niet om. Mensen

absoluut op het album thuis horen. Ze vertellen het meest over de koers die we

barst van de ambities, met live-optredens als ultieme

e willen spelen als een gek', begint gitarist Eller van

beginnen zich steeds meer te realiseren dat je moet betalen

met Moss op willen. De nummers zijn nog niet zo lang geleden geschreven, ze

uitingsvorm. 'Onze handen jeuken om op het podium te staan, v^ant dat

voor muziek, omdat de muziek er uiteindelijk beter en meer

zijn vers en laten zien dat Moss bandgericht bezig is. Het is niet meer het pro-

kunnen we erg goed', zegt de gitarist vastberaden. Wie de moeite neemt

divers door wordt. Helaas steken veel platenfirma's hun kop in

de videobeelden op hun weblog te bekijken, kan dit alleen maar beamen.

het zand en blijven geloven in het oude dure schijfje met boek-

Dynamiek in het kwadraat. In Amerika verleidde de band iemand na een

jes en een hoesje. Als je tegenwoordig een willekeurige cd-

optreden tot de uitspraak: You've got more power t/ion popcorn.

winkel in loopt, zie je dat de gemiddelde leeftijd van cd-kopers

Bagga Bownz is zangeres Mellow-C. rapper L-Rock. bassist Wong jr.

boven de 25. 30 jaar ligt. De grootste doelgroep van muziek-

drummer Doggy Bag en gitarist XLR. echte naam Eller van Buuren. Het

kopers ligt onder deze leeftijd en downloadt legaal en illegaal

zijn de zoete en pakkende vocalen tegen de stevige raps op een bedje van

via internet. Afgezien van het feit dat je een grotere (interna-

keiharde gitaren, loops en noise. De interviewaanvragen stapelen zich op.

tionale) groep kunt bereiken, is het goedkoper en sneller, voor

met als hoogtepunt de eervolle aandacht in het Mekka van de muziek: Amerika.

artiest én consument.Wij zijn door internet in Amerika gekomen en hebben Japanse fans, zonder daar ook maar één keer geweest te zijn'!

H o e k w a m e n jullie in A m e r i k a t e r e c h t ? Eller:'Door onder meer de downloads op MP3.com en onze vorige cd. die op cdbaby.com stond.Via internet bereik je een groter publiek. Japan is ook een land waar we zijn opgevallen. Zonder internet waren we er waarschijnlijk

nooit

opgemerkt. Omdat

wij

muziek

maken

met

Amerikaanse invloeden is het natuurlijk spannend om te horen hoe de mensen daar reageren op onze muziek. En dan heb ik het over de mensen uit de industrie, maar ook over muzikanten. Er zijn immers veel grote

38

tekst Hans van der Maas

tekst Rosanne de Boer

live 2 maart: Kultuurhuis, Arnhem 15 maart: Doornroosje, Nijmegen 1 april, Plato Gigant, Apeldoornh 5 april; NAI, Rotterdam 13 mei: De Instuif, Wijk aan Zee


Backstage

Gordon Groothedde BeroËp: producer dat er toch een hele sterke hiërarchie

mers pittiger te maken, w a t ik

heerst in de band; je hebt altijd wel een

wel eervol vind. Zoals met de

'leider'. Ik heb wel eens te maken met

laatste single van a balladeer.

botsende ego's, dat iemand zichzelf te goed vindt om naar andermans ideeën

Ik leer van elk project, je w o r d t

te luisteren, meestal w o r d t dat in het

er gewoon rijker van.Van een

voorproces wel de kop ingedrukt of

Beth Hart leer ik ook, hoe zo'n

w o r d t er op de een of andere manier

persoon denkt, hoe ze handelt,

overeenstemming bereikt.

hoe 'klein' ze w o r d t als ik met

'Ris je goed uiilt presteren, dan zul je

haar w e r k en hoe g r o o t ze Botsende ego's kunnen trouwens best

w o r d t als ze op het podium

wel positief uitpakken. Roger (Intwine)

staat. Ja, dat vind ik wel m o o i .

weet precies wat hij wil. Het kostte mij

Verder lijkt het me nog steeds

wat meer moeite om te ontdekken wat

leuk om met de Golden Earring

ze wilden, omdat de richting anders

een cd op te nemen, lekker

w e r d . Daar hadden we wel eens flinke

ongedwongen, de tijd er v o o r

discussies

nemen.

over,

met

zeer

positief

gevolg. Ik heb respect v o o r

In de rubriek BflCKSTRGE nu eens geen aandacht uoor de band of artiest, maar i/oor de mensen die in de muziekwereld achter de schermen merken. Deze keer producer GORDON GROOTHEODE. ^

Roger

Ik weet niet of het met netwer-

omdat hij weet w a t hij wil en in veel

ken te maken heeft, maar ik ga

gevallen de omgeving dat helaas niet

graag naar g r o t e festivals. Ik

begrijpt. Nederland is toch een land van

vind het leuk om daar allerlei

'doe maar gewoon, dan doe je al gek

mensen te spreken. Ik vind het

genoeg'.

leuk om juist achter de scher-

Als producer dien je soms rekening te

men te w e r k e n . Als ik bij een

houden met de regels die een genre je

gouden

oplegt. After Forever is daar een goed

podium op moet, dan kan ik me

voorbeeld van, metal heeft

daar wel ongemakkelijk bij voe-

gewoon

plaat

uitreiking

het

regels. Dat behandel je anders dan een

len. Nee, Laat mij maar lekker

The Sheer of zelfs een Intwine. W a t ik

op de achtergrond. A

wel wil, is een grens verleggen. Ik denk

^ ^

P jonge leeftijd heb ik wel eens een cursusje

zijn bands geweest in het verleden, waar ik ach-

V i ^

gedaan over geluid.Toen ik dat probeerde in de

dat als mensen naar Phyrrhic Victory (van

tekst:John Buis

teraf eigenlijk helemaal niet mee had willen wer-

praktijk uit te voeren, ging het helemaal nergens meer

Intwine) luisteren, dat ze zeker grens-

foto's: Isabel Nabuurs

ken, omdat het gewoon teveel energie, strijd en

verleggende dingen zullen horen. Ik

over Ik ging ik nadenken over geluid en dat wilde ik

moeite kostte om het creatieve proces z'n gang

niet. Het vak van producer ben ik geleidelijk ingerold.

te laten gaan. Ik ben zo gedreven, dat zoiets me

word ook regelmatig gevraagd om num-

Het startpunt was dat ik gitaarles gaf en een paar jon-

hopelijk ook de platenmaatschappij te gek

jaren van m'n leven kost, ik w o r d er letterlijk

gens ging helpen bij hun band. Ik was zo fanatiek met

vindt. Daarom vind ik het belangrijk dat ik

grijs van.

het geven van aanwijzingen dat ik dacht: hé, dat ga ik

een band heb met een artiest en z'n muziek-

vaker doen. Die gedrevenheid heb ik nog steeds in m'n

stijl.Als je goed wilt presteren, dan zul je een

werk. W a t dat betreft ben ik een control freak, ik wil

klik met een artiest moeten hebben. Als die

het hele creatieve proces graag in eigen hand houden.

er niet is, dan kun je elkaar ook niet voeden

Ik zit als producer met die jongens in de oefenruimte,

met ideeën. Als ik met een band bezig ben,

Je moet psychologisch goed onderlegd zijn om

ik denk mee in het schrijfproces, bepaal het geluid en

Huwelijkse staat: G e t r o u w d

worden het vrienden van me. Soms gaat dat

met artiesten te kunnen samenwerken. Wat ik

Werkzaamheden: o.a. Normaal, The Sheer, Intwine, Beth Hart

CV Naam: Gordon Groothedde

'Ik ujord er letterlijk grijs i/an'

Woonplaats: Zutphen Geboorteplaats: Zutphen Leeftijd: 38

luister goed naar wat de muzikanten willen. Dan weet

heel diep. Ik ben met een proces bezig, waar-

vertel en wat ik wil bereiken, onderbouw ik met

ik ook precies wat er allemaal gebeurt. Het is creatief

Inspiratiebronnen: Niet echt

bij ik het onderste uit de kan haal op per-

argumenten. Je moet dus open en eerlijk naar

werk, je w i l t toch het beste neerzetten. Maar ja, het

Favoriete producer: Rick Rubin

soonlijk én creatief vlak. Je bent als producer

elkaar zijn. Dat kan heel frustrerend zijn voor

ultieme bestaat gewoon niet. IJkpunt is wel dat ik een

Favoriete album: Ik heb vele favoriete albums in verschillende stijlen

dan

figuur.

bandleden of artiesten, omdat, als het nodig is, ik

cd in de toekomst zelf ga beluisteren.

Laatste concert: Stream of Passion

Natuurlijk heb je wel eens bands of bandle-

soms wel eens harde dingen moet zeggen. Daar-

Beste optreden ooit: TNT in Paradiso Amsterdam, 1989

den die je iets minder liggen, maar ook daar

bij komt dat het er in bands zelden echt demo-

Eerste cd: LP The Who By Numbers

weet je uiteindelijk wel mee om te gaan. Er

cratisch aan toe gaat.Als je vraagt wat de muzi-

Laatste cd: Maria Mena

kanten onderling vinden, dan zul je ontdekken

Ambities: Een succesvolle nationale en internationale producer w o r d e n

Produceren is voor mij een totaalgebeuren: het is het samen met de band creëren van iets wat de band en 40

ook

een

behoorlijk

sociaal

van natuurlijk The W h o

een klik met een artiest moeten hebben'


cd recensies C O P A R C K POP

lisch nummer en geeft de band wat

PORTRAY Compartments Full Of Beauty

meer gelaagdheid. Na één draaibeurt

(eigen

geduld heeft, hoort aardige composi-

beheer)

blijft er weinig hangen, maar wie ties. De twintigjarige Robin van

DESTINE 5 0 / 5 0 PUNK

C A N _ O F _ B E ALTERNATIVE

D A S OATH HARDCORE

DIVERSE ARTIESTEN

A Dozen Dreams

Loenen, student aan de rockacade-

Coparck opereert al jaren in de marge van de popmuziek. Een plek

W h e n The Shit Hits This Van

Don Quichot (Tocado Records)

Das Oath (Three One G #52)

ELEKTRONICA

(stuck In A Day Records)

mie, heeft onder zijn artiestennaam

overigens waar liefhebbers wel vaker de betere pop- en gitaarbands

(Eigen

vandaan moeten halen. Met hun nieuwe plaat The 3rd Album kan

Twaalf nummers ruim binnen het half

Coparck de sprong naar het grote midden maken, zonder oude fans te hoeven teleurstellen. The 3rd Album is een volwassen popplaat

Dat can_of_be zijn cd uitgerekend Don

Das Oath maakt haast onnavolgbare,

B P R C 10 (Flattraqs)

BRAT PACK

Destine zijn eerste ep uitgebracht:

Quichot noemt is best vreemd, al ligt het

hysterische trashcore op het scherpst

Een heuse actie-cd: de BPRC 10 zijn

Bratpack

A Dozen Dreams. Op de cd staan up-

uur: 50/50 weet hoe het hoort in de

ook wel in de aard van de band om juist

van de snede. Drummer Marcel

tien actievoerders die na hun protest

(eigen

tempo popliedjes met soms een stevi-

punkrock. Zelf noemen ze o.a. Satanic

voor deze titel te kiezen. Een hopeloze

Wiebenga sloeg eerder de ritmes bij

tegen het gebruik van proefdieren bij

LEFT

geworden, rijkelijk bedeeld met intieme, melodieuze popliedjes zoals

Surfers en Propaghandi als invloeden,

strijd leveren ze in ieder geval allerminst.

de Amsterdamse/Rotterdamse punk-

het BPRC in Rijswijk niet alleen wer-

So Much For Adaption

we die van Johan kennen. Het eerste kwartier neemt Coparck je mee

ondergetekende had hier en daar (vooral

Afgezien van een te langgerekt Weeping

band Oil, maar tikt hier net wat snel-

den opgepakt, maar ook een schade-

(eigen

naar een dromerig landschap. Ingetogen zingt Odilo Girod fraaie en

wat betreft zang) ook visioenen van Bad

Song is Don Quichot een aaneenschake-

ler en gevarieerder: gitarist Jeroen

vergoeding van 20.000 euro moesten

beheer)

beheer)

ge gitaar die Destine een wat rauwer beheer)

geluid mee moeten geven. Destine heeft potentie, maar de zang is nog wat vlak en niet uitdagend genoeg,

breekbare juweeltjes met You Will Fall als hoogtepunt. Met God

Religion. Deze jonge Friezen laten horen

ling van spannende, onvoorspelbare en

Vrijhoef (Mainstrike) is de eigenaar

betalen. Ten bate van hen is deze

Killteam debuteert met deze gelijk-

en het songmateriaal is helaas nog te

Dress America zet de band je met een grunge gitaarriff even op het

dat ze hun metier goed beheersen, waar-

ook gevoelige momenten. Gillend, kir-

van Coalition Records - mannen

benefiet-cd, waaraan de artiesten

namige ep. De band laat er geen twij-

mager. Brat Pack is een punkrock-

verkeerde been. Luchtige stukken worden afgewisseld met songs die

bij vooral drummer Klaas het tempo er

rend, hijgend en kreunend zingt Julie

waar je wat aan hebt en die een

belangeloos hun medewerking ver-

fel over bestaan en opent het bal met

band uit Nijmegen. Deze gelijknamige

flink strak in houdt. Hetgeen ook meteen

Scott (ex-Mizpah) zich met gevoel voor

degelijk geluid kunnen neerzetten.

leenden. Muzikaal gezien is het een

vileine, scherpe gitaarpartijen. De

ep opent met Spending Money. De

gens uit de bocht. Je zou ze daarom af en toe

het belangrijkste kritiekpunt is: er zijn

drama een weg door de repeterende

Wat heet - krankzinnige tempowis-

leuk allegaartje van wat de Neder-

licht hysterische stem van August

intro doet je met zijn vlammende

een trap onder de kont willen geven, omdat

wel erg weinig rustpunten op de plaat.

gitaarakkoorden, stemmige cellobijdra-

selingen, maniakaal geschreeuw, een

landse elektronische underground

Pollux die daarop volgt, past daar

gitaarriff nog denken aan Iron

«3

• B U M

U ü l A K U r A W O R K

^ FIPTJnN?

^^^ dieper gaan. Coparck vliegt echter ner-

V.^ ^^^ ^""^^ ^^' ^^* ^^^' ^" ^'^^^ klinkt. Maar dan net op tijd wordt de boel vakkundig

«OUOMS-me e SMMT

arrangement. Met radiovriendelijke nummers '.^HIïÏEÏïtC—

V

kan dit wel eens een mooi jaar voor Coparck

Wanneer dit wel

gen en gitaarerup-

niet te ontwarren

gebeurt, lijkt het wel

ties. De nummers zijn

kluwen van

alsof ze er zelf van

voorzien van de

agressie en ener-

schrikken en ze snel

nodige breekbare

gie. Een muzikale

maar weer het gas-

momenten, waardoor

fragmentatiebom

pedaal intrappen. De

voorspelbaar effect-

recht in de

goede melodieën in de nummers krijgen

bejag voorkomen wordt. Door al dat

gehoorgangen, zoiets. Opwindend,

hierdoor niet echt de ruimte en dat is

moois valt de ingetogen bijdrage van

puur, onwijs strak en overrompelend.

THE OUTSIDERS/WALLY TAX NEDERBIET

jammer. Veelbelovend, zeker, vooral als

Henk Koorn (Hallo Venray) in Mistletoe

Rechtlijnig en niet echt toegesneden

Live 1968-2002 Omor 12 Recordings)

ze het lef hebben om de verschillende

wel helemaal in het niet. Koorn mag dan

op grappen en grollen die zouden

Al sinds eind jaren zestig heeft de VPRO een naam hoog te hou-

ideeën nog wat meer uit te werken.

eigenzinnig zijn, can_of_be is nog veel

kunnen afleiden van het messcherpe

den wat betreft live registraties en live sessies. In februari van

(Maarten van Essen)

eigenzinniger.

totaalgeluid. Zeven nummers in tien

(John

w

PL

anno 2007 te bie-

heel goed bij. De muziek van Killteam

Maiden, maar als zanger Kenny zijn

den heeft. De

hangt tussen harde rock en metal in.

strot open doet en de band alle

bekendste namen

De band speelt met veel energie en

agressiviteit er in gooit, weet je dat je

zijn Bong-ra en

agressiviteit, zonder in rommelige

in de minder gepolijste wereld van de

Legowelt, maar

rotzooi te verzanden. Sterker nog, de

punkrock terecht bent gekomen. Brat

ook anderen als

vier variërende songs op de cd wor-

Pack houdt niet van dat langzame. In

Pulse Projects, Tron Monkey, Ekman of

den strak gespeeld. Killteam is een

nog geen tien minuten jakkeren ze er

DJ Zorg mogen er wezen. De nadruk

dynamische band die in zijn spierbal-

zes nummers doorheen. De band kop-

ligt op wat experimenteier werk

lenmuziek nooit de melodie vergeet.

pelt op een knappe manier snelheid

gemixt met electro of breakbeats en

Met een akoestisch geluid speelt

en agressiviteit aan melodie. Left is

dat wordt allemaal op een behoorlijk

Portray een mix van pop, rock en

een drie man sterke rockband uit

hoog niveau gedaan, ondanks dat veel

een vleugje jazz. Compartments Full

Eindhoven. In het live-circuit heeft

minuten is wat kort, om niet te zeg-

artiesten nog niet echt bekend zijn.

Of Beauty is hun eerste wapenfeit.

het trio al geregeld van zich laten

ARTEFACT POP/DANCE

gen veel te weinig, maar smaakt

Kopen dus, en niet alleen als je het

Wat meteen opvalt, is het stemgeluid

horen. De composities zitten goed in

wordt nu voortgezet door de bijna twee jaar geleden overleden

Caffeine (Nodtsko)

C Y P H E R METAL

zeker naar meer.

doel steunt, want ook als gewoon

van Bas Beelen. Hij zingt alsof hij

elkaar en met veel afwisseling blijft

zanger Wally Tax in het zonnetje te zetten. Het is een prachtig

Het Eindhovense Artefact kwam in 2004

Darkday Carnival (Rusty Cage Records)

(Arjan van Sorge)

goeie compilatie is deze cd meer dan

verkouden in bed ligt. Als je daar

de band boeien. Ze hebben niets

de moeite waard.

doorheen luistert, hoor je een pop-

nieuws te melden, maar hun compro-

(Ruud

band die met gitaartokkels lieve en

misloze rock met bevlogen spel is wel

onschuldige liedjes brengt. De cello

heel lekker. (Arnold van Huet)

(Arnold van Huet)

2006 bracht de VPRO de eerste compilatie uit van Nederpophoogtepunten (1968-1975) uit dit rijke archief. De serie

Buis)

overzicht geworden waarin je de ontwikke-

met het goed ontvangen Addicted To

ling van Tax over bijna 35 jaar goed kunt

Your Goodies, een album met een frisse

Rusty Cage Records in één klap duidelijk

D I J S S E L D O N K POP

volgen. Het enige jammere is dat de compi-

mix van drum 'n' bass, pop en dance. Met

dat het nieuwe platenlabel meer kan dan

Bijna Lente (in Between Records)

latie pas eind 1968 begint en The Outsiders

leverde de groep een hoop optredens op

het opnieuw uitbrengen van

Eric van Dijsseldonk maakt tegen-

dan eigenlijk al in de eindfase van hun

en een tour met genregenoten Lamb op.

Nederlandse metal-klassiekers. Een pro-

woordig duidelijk uitgebalanceerde

HIPHOP

bestaan zitten. Het album begint met een

Op opvolger Caffeine heeft de band door

mo uit 2003 buiten beschouwing gela-

pop. Bijna Lente heet de nieuwe cd. Is

H o m e G r o w n 2006 (Top Notch)

mant (Kempi) tot de absolute meester

samples en scratches je om de oren

zestal ziedende nummers uit een sessie op

toevoeging van live drums en gitaren

ten, is Darkday Carnival het eerste echte

het bijna lente in het leven van Eric

State Magazine is vorig jaar een goe-

(Extince). Wederom slechts drie

vliegen. In nummers als April 7th en

oudjaarsdag '69 in Fantasio, waarbij vooral

een iets rockier geluid, al drukken de

wapenfeit van het Haagse kwartet. De

Dijsseldonk? Te horen aan deze cd

de traditie begonnen door met

Engelstalige tracks dit jaar, waarvan

Ce Soir hoor je duidelijk dat Mace

Daddy Died On Saturday een prachtig psy-

programming- en

vormgeving van de

lijkt het van wel.

Homegrown ieder

vooral Postman

zijn wortels in de

chedelisch hoogtepunt vormt. Hierna gaan we door naar de jaren

synthpartijen van

cd is al opvallend

Dijsseldonk

jaar een staalkaart

en Pete Philly

hiphop heeft,

tachtig, waar The Outsiders door een nieuwe beatgolf weer in de

producer Maxim

mooi te noemen, de

bouwt zijn

te bieden van al

overtuigen. Ook

maar door het

spotlight komt te staan. Het Amerikaanse The Lyres speelt samen

Schram nog steeds

muziek zorgt voor de

Nederlandstalige

het moois dat de

niet misselijk is

gebruik van

met Tax enkele nummers van The Outsiders in De Melkweg. Het

een grote stempel op

overtreffende trap.

iedjes niet om de

Nederlandse

een van de fout-

afwijkende arran-

dolle enthousiasme van het publiek bij de aankondiging van Tax

het geheel. Op de

De productie is vet,

hiphop heeft

ste maar tegelij-

zorgt voor kippenvel. Vanaf midden jaren negentig speelt Tax

eerste single Stay In Bed gaan de gitaren

vooral eigen materiaal. De sessie met The Blind Dogs in Studio Amstel komt niet heel sterk uit de verf, maar het mooie Miss

Met Darkday Carnival van Cypher maakt

tekst heen (iets

Lekx)

DIVERSE ARTIESTEN

gementen en

voortgebracht. De tracks worden door

kertijd ook lekkerste tracks van het

samples klinkt dit album origineler en

Nederpop); zijn geschiedenis als roc-

lezers van dit online hiphopmagazine

afgelopen jaar: Slette Houwe van QF.

frisser dan de meeste in dit genre. Zo

kende Smalltown Romeo zorgt voor

gekozen en dat levert ook dit jaar een

Homegrown dus! (Maarten Gulickx)

nummers van de nodige krachtige

een sterke muzikale omlijsting die net

diverse en kwalitatief hoogstaande

Goldfrapp klinkt. De titeltrack Caffeine

gitaarpartijen en verrassende breaks. Het

zo belangrijk is als de tekst. Sterker

plaat op. Opvallend is dat er weinig

DJ JUGGERNAUT MACE

na te evolueren tot een freaky distor-

weet als de neten te swingen met een

klinkt allemaal logisch en herkenbaar,

nog: de muziek is op veel plekken

commerciële tracks op staan. Geen

EXPERIMENTELE

ted bass groove. Fremdkunst is een

van zijn laatste soloalbum ten gehore brengt. Hier is zijn ontwik-

pompende beat in een oneven maats-

maar op Darkday Carnival vallen al deze

zeer prominent aanwezig. De lekkere

Ali B, Yes-R, PartySquad of Lange

Fremdkunst (Eigen Beheer)

keling tot singer-songwriter uiteindelijk duidelijk herkenbaar. De

oort. In de lang uitgesponnen afsluiter

puzzelstukjes simpelweg op de juiste

groove bijvoorbeeld van Geen Zin.

Frans ü Baas B. Wel Jiggy Djé,

DJ Juggernaut Mace combineert op

weer nieuwe dingen blijft ontdekken.

nummers hebben een lager tempo en de zwaardere en wat

Today krijgt de prachtige stem van zan-

plaats. Darkday Carnival is de optelsom

Bijna elk liedje geeft een prettig 'oja-

Postman en Arts The Beatdocter. Als

Fremdkunst elementen uit hiphop,

Aanbevolen voor alle sample- en

onvaste stem van Tax geeft je het gevoel in een nachtclub te

geres Shamangi alle ruimte. Een sfeervol

van een band met visie, ambitie en het

gevoel'. Oké, er zijn geen liedjes die je

deze plaat iets duidelijk maakt, is het

soul en old school house tot een

turntablefreaks!

bevinden. Een mooie afsluiting die Tax eer aan doet.

einde van deze goed geproduceerde en

juiste totaalgeluid.

rechtstreeks in je gezicht slaan, maar

wel dat Nederland barst van het

intrigerend geheel. Vage filmische

(Mare

(Maarten van Essen)

afwisselende cd.

(John

de cd als geheel is bijzonder

talent. Van aanstormend (Kleine Jay]

soundscapes staan naast superfunky

geslaagd. (miRco)

tot gevestigd (U-Niq), van ruwe dia-

tracks en hiphopjams waarbij de

het geluid is ondanks het agressieve

dat veel te vaak gebeurt in

in het pakkende refrein behoorlijk los.

karakter van de muziek helder en ver-

Net als in het hitsige Let It Go waar

zorgd te noemen en de band voorziet de

Wonderful dat Tax met het Amsterdamse Supersub op het

Artefact als een opgevoerde versie van

Lowlands Festival speelt, vormt weer een hoogtepunt. De compilatie eindigt in Club Lek, waar Tax met zijn band enkele nummers

(Mare

42

maakt van Road Sings een melancho-

Killteam (eigen beheer)

The 3rd Album (V2)

_ _ . . i t

KI LLTEAM

Baronner)

Buis)

begint opener Nah Endlich met een vervreemdend stukje piano om daar-

HIPHOP

veelzijdige luistertrip waarin je steeds

Baronner)


cd recensies M A R G R I E T E S H U I J S POP

G R E E N H O R N E T GARAGEROCK

HEARTFELT

T H E JACK S T A F F O R D

gens wel netjes en dat betekent dat

RaUWdaUW (Top Notch)

In Concert (BK^e Records)

So Much To Give lExcdsior)

HARDCORE

FOUNDATION

de plaat bij elke gelegenheid wel kan.

Dan worden de oude botten lang-

Er werd nogal geheimzinnig over gedaan de afgelopen maanden: 'The

Margriet Eshuijs heeft de popzalen al

Officieel zouden we hier mogen spreken

Take It Or Leave It

Long Live Love (independent Record

Het slotnummer Walk With Me is

zaam warm en werkt het illustere

POP/ROCK

Opposites komen mef een gratis te downloaden mini album, te rauw

jaren geleden ingeruild voor het theater,

over 'de altijd moeilijke tweede plaat',

(Shield

Company)

echt een pareltje en het is dan ook

gezelschap zich op geheel eigen

voor TMF en gemaakt met de geheimzinnige Tony Bell.' In de videoclip

waar ze zich als een vis in het water

maar gezien het nieuwe platenlabel en

Na twee ep's is nu het eerste vol-

Jack Stafford is in love. Tenminste zo

helemaal niet erg dat je daar twaalf

manier door het deels live opgeno-

Geen Klasse, Geen Stijl (overigens regelmatig te zien op TMF) was

voelt. Dat ze nog steeds één van de beste

de talloze EP's en singles die Green

waardige album van Heartfelt ver-

klinkt het wel als we naar zijn nieuwe

nummers op moet wachten.

men oerwoud van de door The Ex

meneer Bell ook weer vertegenwoordigd, met een gouden masker

zangeressen van Nederland is, bewijst ze

Hornet naast hun debuut Soulscum heb-

schenen. En met sterke riffs, beukend

album Long Live Love luisteren. De

(Dl-Lan

gearrangeerde favorieten van de

waardoor het nog meer gissen werd naar zijn identiteit. Het was dan

op het album In Concert. Een zeer fraai

ben uitgebracht is dit onzin. En wat een

drumwerk en het niet-aflatende

plaat lijkt in niks meer op het

ook een beetje een teleurstelling toen bleek dat het gewoon om een

opgenomen plaat waarop ze nieuw

ongelofelijk lekkere plaat is dit!

enthousiasme van zanger Arold is het

debuutalbum Exes, dat een venijnige

K I N G M E HERFSTMUZIEK

ringtoneboer ging die dit mini-album heeft helpen financieren. In ruil

materiaal zingt en bekende krakers van

Bewapend met slechts een philicorda,

een kwalitatief puik plaatje gewor-

beschouwing van de liefde was, ver-

Guide D o w n (My First Sonny

breide biografie en veel oud fotoma-

voor telefoonnummer en gegevens is het album gratis te downloaden

vroeger laat horen. Hits als Black Pearl,

gitaar en drums weet Green Hornet een

den. Veertien nummers in ruim 24

pakt in pakkende britpopmelodieën.

Weismuller/Konkurrent)

teriaal van Mekuria en is bijzonder

en kun je tevens de nieuwste ringtone van Justin Timberlake kopen.

Recordings)

Sun)

Ethiopische saxofonist heen. De cd bevat een boekje met een vrij uitge-

House For Sale en White Horses In The

perfecte, vette sound neer te zetten,

minuten, de jongens hebben haast!

Long Live Love is een eerbetoon aan

Het mooiste nummer van het nieuwe

aanbevelenswaardig voor iedereen, ik

Toch zou het flauw zijn om ae moraairiaaer uit te nangen, want vriend

Snow zingt ze met een bevlogenheid als-

doordrenkt van soul en nog eens soul.

Zelf geven ze aan dat ze schijt heb-

de liefde die Jack blijkbaar heeft

album van King Me heet Sing Along.

zeg i-e-d-e-r-e-e-n die van blaasvir-

Tony heeft er tenslotte wel voor gezorgd dat dit plaatje gemaakt kon

of ze een week geleden geschreven zijn.

Want ook bij garagerockstampers als Rip

ben aan alle hardcorecriticasters en

gevonden. Samen met zangeres

Niet dat er veel valt mee te zingen.

tuozen houdt, want ook de guests

worden en dat is absoluut een plus! De beats worden, in tegenstelling

Het is overigens niet alleen Eshuijs die de

My Heart Out en Ain't Good Enough

dat ze hun eigen weg zijn ingeslagen.

Jasmine Wynants zingt Jack liefdes-

Het indiepoptrio uit Deventer heeft

toeteren er lustig op los en het is

tot debuut De Fik Erin, niet door 8ig2 verzorgd

show steelt, ook

druipt de soul in

Ik kan me niet

liedjes die in een

gevoel voor

bepaald geen

maar door o.a. QF, Darin G en Reverse. Naast rau-

haar goed ingespeel-

lange, natte slierten

voorstellen dat

jasje van folk-

humor: hun

flauwekul, zoveel

we tracks als eerder genoemde single en

de band imponeert.

ervan af. Organist

de old school

achtige muziek

vorige plaat

moge inmiddels

Homeboys ft Wen Regal is er ook ruimte voor

Eshuijs vormt met

André Dodde en

liefhebbers zich

zijn gestoken

noemden ze

duidelijk zijn. (Roland

melodieuzere nummers zoals het door Darin G

haar band één

gitarist Olaf

aan deze plaat

met hier en daar

doodleuk Happy

geproduceerde Simpel En Klaar. De teksten zijn

geheel dat de zaal

Veenstra wisselen de

zullen storen,

zelfs country-

Happy

Wetiets)

vaak nogal puberaal maar dat is zeker geen dis-

opzweept, maar ook muisstil kan krijgen.

zang telkens af, waarbij Dodde meer

want Heartfeld geeft hier een geïn-

invloeden. Harpen, banjo's en kerkor-

Bedrieglijk, want de muziek van King

N U FF S A I D POP

kwalificatie. Dat niet iedereen altijd de Opposites-

Deze registratie heeft het allemaal: inzet,

trashy klinkt en Veenstra de heupen doet

spireerd, geëngageerd en divers

gels, dat is wat de Jack Stafford

Me is allesbehalve vrolijk. De term

Ebony Ivory (Avalanche Music/Rock

humor weet te waarderen blijkt wel uit een grap-

energie en samenspel met de zaal.

wiegen. Maar het zijn vooral de instru-

muzikaal visitekaartje af. Vooral de

Foundation ons voorschotelt. Wat is

melancholische herfstmuziek is meer

Inc.)

(Arnold van Huet)

mentals die eruit springen op deze plaat,

zeer korte voetzoekers als Too Old en

gebleven zijn de typische Jack

op zijn plaats. Denk aan Bonnie

Quizvraag: wat zijn de overeenkom-

waarbij Breakin' Up perfect als sound-

Architect zijn heftige erupties van

Stafford teksten die zijn doorspekt

'Prince' Billy naar wiens alter ego

sten tussen Nuff Said en Racoon?

pig voicemailskit van Kees de Koning aan het eind van Kotsmisselijk. Al met al is Rauwdauw een lekker tussendoortje en maakt het hongerig naar het tweede volledige album van The Opposites.

FOR ABSENT F R I E N D S

track voor een nieuwe editie Mission

energie en agressie. Als dit een nieu-

met veel tongue-in-cheek humor.

Will Oldham de band ooit vernoemd

Antwoord: beide bands zijn van

(Maarten

SYMFONISCHE

Impossible zou zijn. Absolute klasse.

we richting zou zijn in het hardcore-

Voor de rest heeft de Foundation het

is. Guide Down staat weer vol met

Zeeuwse oorsprong, beide bands zijn

punk genre, dan kan ik dit alleen

over een geheel andere boeg gegooid.

mooie liedjes. Weemoedige en up-

door een platenmaatschappij

maar aanmoedigen.

Een verrassing die verre van onaan-

tempo rock wisselen elkaar fraai af

gedumpt en beide bands weten aan-

(Maarten van Essen)

genaam is.

en de stem van liedjesschrijver

stekelijke popliedjes te maken. Het

Michael Milo klinkt weer lekker

grote verschil? Racoon is gigantisch

getergd. Je moet er wel voor gaan

doorgebroken en Nuff Said niet. Of

Gulickx)

ROCK

Square O n e (Musea Records) Sguare One mag dan als geheel niet kunD O - T H E - U N D O POP

nen tippen aan de zeer sterke eerste helft

Do-The-Undo (EKBISIOÖ

van The Big Room (2002), toch levert For

De fans van Dan/ll-Ann hoeven niet langer te treuren, er is weer

Absent Friends met de nieuwe cd kwali-

muziekleven na de dood van de band. Jelle Paulusma liet in 2006 al

tatief hoogstaande symfonische rockmu-

van zich horen met een solo-album. Nu is ook Anne Soldaat achter

ziek af. De geringe productiviteit van de

de schermen vandaan gekomen om zich uit te leven in zijn nieuwe

afgelopen jaren lijkt zich in eerste

band Do-The-Undo. De erfenis van Daryll-Ann is duidelijk hoorbaar:

instantie te vertalen naar oppervlakkige

het album staat tjokvol melodieuze, pure liedjes. Daarin maakt zich

en tegelijkertijd

ook het vakmanschap van Soldaat kenbaar.

stroeve nummers.

Hij beweegt zich met gemak tussen uptem-

Schijn bedriegt ech-

po - zoals in het lekker vette The Concrete

ter: nummers als

Floor - en laidback - zoals in A House Is Not

Hello World en Stick

A Home. Ook schroomt hij niet om zo nu en

Around zijn zorgvul-

dan de countn/kant op te gaan. Soldaat

dig opgebouwd, bevatten sterke refreinen

bewijst niet alleen een goede gitarist te zijn,

vol harmonieuze zang en arrangementen

maar ook een prima liedjesschrijver met een

om door een ringetje te halen. Dat zan-

brede smaak. Hij heeft een stel respectabele

ger Hans van Lint daarbij alle ruimte

muzikanten om zich heen verzameld om hem bij te staan en muzi-

krijgt om zich te profileren, is begrijpelijk.

kaal is er dan ook weinig af te dingen op dit debuut. Eén weerbarstig

Zonder de rest van de band tekort te

element wringt echter: de stem van Soldaat. Bij Daryll-Ann kwam hij

doen, is het Van Lint die met zijn stem en

voornamelijk aan bod als tweede stem en dat was genoeg.

teksten de sfeer van de nummers bepaalt

Karakteristiek is één ding, maar op sommige momenten klinkt hij

en Por Absent Friends een heel eigen

gewoonweg onvast. Dat wreekt zich vooral in de rustigere liedjes als

gezicht geeft. (Jotm Buis)

I Know Now, waarin hij zich niet kan verschuilen achter hoge uithalen. De composities verdienen meer en een andere stem zou een verademing zijn geweest. (Renate

Sun-Louw)

(Maarten van Essen)

GRIFFIN

ALTERNATIVE

Not Wise Enough To Think Smart (Dawa

Records)

Ze stonden reeds in het voorprogramma van acts als Danko Jones en Millionnaire, maar tot op heden doet hun naam weinig bellen rinke-

(Gabriëlla van

Among The Ruins (wwv/jshtar.into)

KATARINA

zitten, maar dat is ook wel eens lek-

dat met Ebony Ivor/ gaat gebeuren, is

Na twee mini-cd's is dit het eerste

SINGER-SONGWRITER

ker in deze jachtige tijd. Alleen maar

nog maar de vraag. De liedjes zijn

volledige album van de band Isthar.

W a l k W i t h M e (eigen beheer)

kommer en kwel is het op Guide

keurig verdeeld over twee cd's: op

Opvallend is het gebruik van twee

Insiders zijn intussen al bekend met

Down overigens niet. Afsluiter Maybe

Ebony staan de energieke en puntige

Smart, hoopt het Leidse Griffin daar voorgoed it'n eind aan te maken. Of Nederland warm gaat lopen voor hun Blink 182-en Simple Plan-achtige geluid is twijfelachtig, maar het zou mij niet verbazen als de band via media als MySpace en Last.fm een aanzienlijke fanschare zou opbouwen in Amerika, waar deze muziekstijl een stuk populairder is. Kwalitatief gezien klinken ze namelijk interessanter dan menig Amerikaanse genregenoot. Zo klinkt het geluid minder gepolijst en meer gevarieerd. Daarnaast staat er op de plaat een aantal nummers (zoals Radio Star) die zich na één luisterbeurt meteen in je blijven zitten. Oftewel: hitjes in de dop. Te

bassisten, niet

de talenten van

Allright is voor

met de stan-

Katarina. Zo

King Me-begrip-

mers, op Ivory de

daard vier snaren

bracht ze een cd

pen zowaar een

gevoeligere en intiemere liedjes.

poprocknum-

maar één met

uit met covers en

vrolijk liedje. Er

vijf en de ander

trok ze langs de

is dus nog hoop.

Dan denk ik:

met tien. De

theaters met een

(Peter van der Wijst)

waarom heeft men niet met een streng selectiebe-

muziek is een combinatie van black,

eerbetoon aan haar vader Bram

doom en death metal en Isthar is

Vermeulen. Op Walk With Me laat de

GETATCHEW M E K U R I A , T H E

leid de beste nummers verzameld op

goed op dreef in onder meer

zangeres echt horen over talent te

EX & GUESTS

één cd? De nummers zijn zondermeer

Misanthropic Fire, Unleash The

beschikken. Niet alleen als zangeres,

ETHIOPISCHE

goed en vakkundig gemaakt, maar

Demons en Orgasm In Blood. Er zijn

maar ook als songwriter. De plaat

M o a Anbessa

het is nu een te lange zit en vooral

invloeden te horen van bands als

staat vol met lekker in het gehoor

(Terp Records

bij de rustige nummers snak je op een

Celtic Frost, Darkthrone, Winter en

liggende liedjes, zeker geen niemen-

Hoort deze cd in de FRET thuis? Ik

gegeven moment naar een stevige

Bolt Thrower. Over het algemeen

dalletjes, maar soms lekkere vette

hoor jazz of op zijn minst een soort

uithaal. Zo vrees ik dat Ebony Ivory

klinkt Isthar echter niet als een kopie

songs. De plaat is semi-live en klinkt

fusioncrossover. Alhoewel, het eerste

hetzelfde lot is beschoren als de drie

van één van hen en komt men

hier en daar heerlijk zweterig door

nummer klinkt als de Bintangs die

voorgaande albums: prima ontvan-

ondanks de diverse inspiratiebronnen

fijne gitaarriffs, lome drumpartijen en

met een blazerssectie en teveel koffie

gen, maar verkopen, ho maar.

tot een redelijk eenduidig geluid.

doorgewinterde muzikanten als Ralph

ska proberen te spelen. Het tweede

(Peter van der Wijst)

(Daan de Mooy)

Brink. Katarina's stem klinkt puur,

nummer klinkt helemaal als de

doorleefd en niet gemaakt. Zij en

Skatellites, totdat halverwege een

haar muzikanten houden het overi-

heerlijk ongenuanceerde Ex-gitaar

hoofd nestelen om er daarna dagenlang te ontspruiten op welke bodem dan ook.

Karsbergen)

ISTHAR BLACK/DEATH METAL

len. Met hun album Not Wise Enough To Think

(Sasja de Vos) 44

door de zoete klanken heen breekt.

T H E O P P O S I T E S HIPHOP

JAZZ

/www.theex.nl)

45


O0<^-'Y^

ö^

cd recensies OMNIA

-2^

de intimiteit gezocht. De groep

GOTHIC/FOLK

3^0

Cx EVA SINGER-SONGWRITER

j

de bewerking van Little Wing van

Metamorphosis (SirdglrlRecords)

dragen van piano en viool. Niet alle

Alsof je haar dagboek mag lezen. Zo

nummers zijn even sterk, maar FOAM heeft zeker potentie.

lastig, maar parallellen met bands als

M E I N D E R T TALMA & T H E

de koper van een exemplaar uit de

voelt het als je de persoonlijke tek-

eerste oplage blij verrast zal zijn met

sten van Eva hoort. De violen, maar

P a Q S n F o l k (www.omnia-neoceltcom)

switcht moeiteloos van pop naar folk.

Jimi Hendrix. Maar de grootste ver-

Snow Patrol, dEUS en Low zijn op

N E G R O E S POF

Groepen uit de pop/folkhoek zoals

Daarnaast staan er ook enkele

rassing zit in de poëtische teksten,

deze plaat zeker wel te trekken. De

Nu Geloof Ik W a t Er In De

de toevoeging van de '1973 Piano

vooral Eva's stemgeluid dat soms

Hedningarna en Varttina hebben al

Keltisch georiënteerde nummers op

die handelen over vergankelijke,

overeenkomst met laatstgenoemde

Bijbel Staat

Sessions', werk dat nooit eerder werd

breekbaar is als een dun laagje ijs,

jarenlang wereldwijd succes, zelfs in

de schijf. Met dit document onder-

oude, vertwijfelde, langdurige, kort-

band is misschien ook niet helemaal

(Excelsior/V2)

uitgebracht.

bezorgen kippenvel. Zowel de woor-

PIEPSCHUIM

den 'intens' als 'ingetogen' passen bij

Open podium in de kliniek

(Peter van der Wijst)

CABARETPOP

Nederland. In de Nederdelta zelf ech-

streept Pater Moeskroen dat het

stondige, zieke en ware liefde.

toevallig, gezien producent Zlaya ook

Om maar meteen met de deur in huis

ter zijn zulke bands dun gezaaid.

allang geen pretband meer is, maar

(Alex Kunst) ^

met het Amerikaanse drietal heeft

te vallen: Nu Geloof Ik Wat Er In De

Gelukkig is daar Omnia uit Utrecht,

een groep die wereldmuziek van

samengewerkt. LPTAD herbergt niet

Bijbel Staat valt me niet mee. Het

VAN

dat gelijk Nederland op de kaart zet

niveau maakt. (Arnold van HueO

JULIAM SAS ÉLUESROCK

echt een radio-hit, dus een grote

idee is veelbelovend: Meindert Talma

Alles W a a r Ik Nooit Aan Begon

Resurré^ipn (Provogue)

doorbraak lijkt voorlopig niet op han-

heeft voor het album bewerkingen

(V2)

Sas staat in zijn genre op eenzame

den. Toch hoop ik dat de plaat er voor

gemaakt van nummers uit Harry

Zo'n tien jaar geleden verscheen

F L E X X F I T NEDERHOP

hoogte. Die statuur wordt met

zal zorgen dat het kroonjaar met een

Smiths Anthology of American Folk

Maarten 't Harts boek Wie God

Microfoon Syndroom (eigen

leuk succesje gevierd zal kunnen

Music-box, een verzameling liedjes

Verlaat Heeft Niets Te Vrezen. Dat

MC's Julio en Drees geven een kijkje

Piepschuim heeft durf en met de

w o r d e n . (Sasja de Vos)

opgenomen tussen 1927 en 1932 en

geldt ook een beetje voor deze plaat

in de doe-het-zelfkeuken van de

gestoorde praatjes van deze mannen

handelend over dood, geloof en bitte-

van Van Dik Hout: je kunt er naar

met zijn prachtige, liefdevol vormgegeven versie van pagan folk. De muzi-

THE PEOPLE'S REPUBLIC

kanten zelf hebben hun roots in o.a.

O F E U R O P E INDUSTRIAL

Ierland, Indonesië en Nederland. De

Lubrication (New Darkness Recordings ) Resurrection, verschenen op het

spil wordt gevormd door het echtpaar

De People's Republic Of Europe gaan

prestigieuze Provogue label, nog maar

Sic en Jenny, die ondanks hun neo-

gewoon door met hun snoeiharde noi-

eens fijntjes bevestigd. Resurrection

cd over een open podium in een kli(Rosanne de Boer)

niek is weer 's iets anders dan een cd vol liefdesliedjes. Ook de instrumen-

beheer)

(hetzij met de cd op de bank of in het theater).

doen. Veel mis-

het ook wel in orde. Tekstueel kab-

(mlRco)

sen doe je niet.

belt het echter maar door zonder

taald in het

En dat is jam-

echt goede punchlines, verrassende

PUNiCA PUNK

Nederlands. See

mer. Van Dik

invalshoeken of boeiende woordspe-

Heart To Burn (eigen beheer) Pretpunk met een dikke letter P, want

rock uit het

Friese Groninger

heya credibility

knieval voorde

boekje. Gemene

gew/oon onder

commercie:

riffs en vette

ons zijn en op

gewoon elke cd

boogie, dat is het

een aan-

weer even wat

handelsmerk van

vaardbaar niveau in de samenleving

beter doen waar je goed in bent. Het

Julian Sas die met Moving To Survive

functioneren. Voor liefhebbers van

lo-fi gevoel van de eerste albums is

zijn album genadeloos weet te ope-

gothic valt er ook veel te genieten bij

verdwenen: dit is goed geproduceerde,

nen. Via het vlammende Burnin' Soul

Omnia; niet alleen wat betreft de

meerlagige herrie van hoog niveau

duistere toets die de meeste melodie-

waarbij wederom het nihilistische

ën kenmerkt, maar ook door de tek-

gezichtspunt centraal staat: 'this

sten, kleding en verdere uitstraling.

album is dedicated against religion,

De muziek zelf leunt zwaar op

heeft de liedjes letterlijk ver-

VANDIKHOU

uiu

FREDERIQUE SPIGT

That My Grave Is Kept Clean van

Hout komt met dit album terug van

lingen. Dat is zonde, maar mag de

LEVENSLIED/CHANSONS

Blind Lemon Jefferson heet nu bij-

een sabbatical en stiekem hoopje dat

pret niet helemaal drukken.

E é n K u s (Flow Records)

voorbeeld Hou Alsjeblieft Mijn Graf

de band een nieuwe weg heeft inge-

met mooi slidewerk komt er iets van

Behoeft ze nog een introductie?

Schoon. Jammer genoeg raken de

slagen. Al was het maar een land-

een rustpunt in zicht met een ballad

Spigt, de dame die al jaren rauwe,

liedjes me niet. Talma's stem, perfect

weggetje. Maar niets van dat alles.

als All I Know om vervolgens weer te

bloedende levensliederen schrijft? De

voor zijn bekende droogkomische

Niet dat deze plaat nou zo slecht is.

FOAM

gassen bij het titelnummer. Het

vrouw die samenwerkte met artiesten

nummers, mist nu toch wat diepgang.

Van Dik Hout is nog steeds in staat

A Small Party With No End

ideology and morality'. Op muzikaal

mooiste nummer is zonder meer het

als Daniël Lohues, Bennie Jolink en

Erger nog vind ik de introducties, die

om een gedegen popsong te schrij-

Keltische en Noordse grote voorbeel-

gebied zijn er naast de noisy sounds-

half akoestische Stranded waarin Sas

de vaart compleet uit het album

ven. Maar wat Van Dik Hout hier

den maar is daar geen kopie va.

capes ook flink wat beats te ontdek-

weet te excelleren als gitarist en als

naar mensen die thuis zijn in de

halen. Begrijp me niet verkeerd. Nu

presteert, heeft de groep al eens eer-

Sfeervol, swingend, mysterieus - een

ken, die tegenwoordig door de ont-

zanger. Verder blijkt Sas geïnvesteerd

musette. Ze vond onder andere Gwen

Geloof Ik Wat Er In De Bijbel Staat is

der gedaan. En beter. Veelal in het-

aanrader.

wikkelingen in de hardcore ook door

te hebben in zijn personeelsbestand,

Cressens (accordeon, bandoneon, pia-

absoluut de moeite yvaard en kent

zelfde tempo en ritme trekt deze cd

(Arjan van Sorge)

dat publiek zeker zullen worden

want met Rob Heijne heeft hij een

no) en gitarist Jan van der Meij. Hoe

zeker hoogtepunten (Dorre

aan je voorbij zonder echt spannend te

gewaardeerd. Fijn schijfje, mannen!

drummer in huis gehaald die de kit

zij ook hun best doen om hun klan-

Beenderen), maar het gevoel blijft dat

worden. Een positieve uitzondering is

(RuudLeki,)

weet te geselen. Resurrection belooft

ken te laten schitteren, Spigts opval-

er meer in had gezeten.

het mooie, breekbare Trapeze-Act.

voor Sas veel goeds in 2007.

lende stemgeluid trekt nog steeds de

(Peter van der Wijst)

(Arnold van Huet)

(Ferenc Kooien)

meeste aandacht. In het nummer

PATER M O E S K R O E N

POP/FOLK

N u (DZVRecords)

Op het nieuwe album van Pater

BEATRICE VAN D E R P O E L

Moeskroen staat veel repertoire

NEDERLANDSTALIG

waarmee de band de afgelopen maanden

Door En Door Slecht braakt ze haar Langzaam

"^"^^^SSl Los (SHCRCD) Langzaam Los is

I

JP D E N T E X

(kratje bier, bestek, melodica).

rauw en met de flow van de mc's is

bij de wijn, niks

Liesbeth List? Voor Eén Kus zocht ze

tatie is af en toe al even ongewoon

het ook niet

nistische heya-

MEinCJEBT TALMA

Piepschuim is gek, gelukkig gek. Een

H O U T POP/ROCK

zult u zich zeker een avond vermaken

re armoede. De

*

DIK

(Marista)

Limburgse hiphopscene. De beats zijn

betekent blues-

.nu

Eva.

over het algemeen verfrissend en

se. Niks water

QBüOOritS+WAT BIS i n D B B(SDBL dTAAT

(Ferenc Kooien)

luisteren, je kunt

Keltische sjama-

0|"«J|A

POP/AMERICANA

ERIK VANDENBERGE

Punica speelt punk zoals Green Day in de prille jaren. Heart To Burn bevat twaalf puntige en pakkende punk-

(Maarten Gulickx)

songs met als uitschieters Down The Drain en Four Leave Clover. Snel,

IN DIEPOP

(eigen beheer)

Foam maakt stekelige indiepop die door de zang van frontvrouw en blikvanger Iskaa laveert tussen de muziek van PJ Harvey en het Amsterdamse trio Sykosonics. De elf nummers op het album zitten prima in elkaar, met fijne koortjes en bij-

sneller, snelst lijkt het motto van deze jonge gasten, die steeds net niet uit de bocht vliegen. Geen chaotische taferelen dus, ook geen anarchie, maar volvette melodietjes volgens een strak plan. Ziet er goed uit voor die jongens uit Noord Holland. (Ferenc Kooien)

Leadbelly en Woody Guthrie is de

Eyes op een prettige manier stevige

blues van Iwan diep doordrenkt met

rockers af met melancholische bal-

FOLKBLUES

kleine gedach-

lads.

I w a n (v^ww.erik-

ten, persoonlijke

Ambachtelijke

SATELLITE 7

gevoelens over je

Bad French

INDIEROCK

heen, ze spuugt

(CoraZong Records)

Like Pavlov To

haar woorden in

JPden Tex

vandenberge.com)

ellende en geluk-

nummers die

je gezicht. In

slaagt er al

Ontdaan van alle

zalige momen-

vaak doen denken aan

langs de thea-

een nieuwe stap

A Dog

ters trok. Echt

in de indrukwek-

(Kill Your Televison

andere songs

decennia lang in

materiele luxe

ten.

nieuw is deze

kende carrière

Recordings)

schrijdt ze voor-

om de ene schit-

en met zijn rug

(Ferenc Kooien)

Radiohead en Saybia. Technicus Werner Pensaert

enigszins naar de 21e eeuw gekeerd

van Beatrice van der Poel. Na de

Dit jaar bestaat Satellite 7 precies

zichtig in je richting alsof je aan-

terende plaat na de andere uit te

staan er ook obscure studio-edits,

meest uiteenlopende projecten is de

een decennium. Ondanks dit jubi-

dacht breekbaar is als glas. Juist dit

brengen zonder echt door te breken

komt de Zeeuw Erik Vandenberge

W O O S T ROCK

(GEM, K'Choice, U2) heeft het album

live-sessies en oud materiaal op zoals

zangeres/liedjesschrijfster voor het

leum, besloten gitarist Lodewijk Vos

contrast maakt haar als zangeres zo

bij het grote publiek. Den Tex is wars

opnieuw tot grootse daden. Iwan, een

Rumour. Open Your Eyes

gemixt in de Wisseloord Studio's en

Dansen en Zet De Tijd Stil. Het leuke

eerst in het Nederlands te beluiste-

en bassist Simon Zijlstra onlangs de

boeiend.

van commerciële geliktheid of

vrachtschuit uit 1910, is na een tent

(Hazelv.'ood)

het een kraakheldere en soms ietwat

(Rosanne de Boer)

artistieke aanpassing. Bad French, het

(Tent £t Oily Smoke) en een schamele

Tot nog toe wil het nog niet echt luk-

gladde sound gegeven. Maar dat past ook wel bij de muziek van Woost.

plaat niet. Naast nieuwe nummers

46

6

van Pater Moeskroen is dat het een

ren. De cd is inmiddels in verschillen-

groep te verlaten.Waarschijnlijk met

band is met vele gezichten. De groep,

de media bejubeld en reeds bij eerste

een gerust hart, want met hun

verhaal van een Europese schrijver op

caravan (Sleeping In The Closet) zijn

ken met de doorbraak van Woost.

zelfverkozen habitat om van daaruit

Zou het met Rumour. Open Your Eyes

Rumour. Open Your Eyes is een over-

zijn zieleroerselen te delen met de

dan eindelijk gaan lukken? Het twee-

tuigende plaat geworden die garant

die al twintig jaar bestaat, kan

beluistering blijkt dat volkomen

nieuwste album Like Pavlov To A Dog

de vlucht in de States, is wederom

geweldig feestvieren. Zo kan iedereen

terecht. Het prachtige stemgeluid in

heeft de band een fijn stukje werk

wondermooi avontuurlijk en verfris-

zich nog wel hun grote hit Roodkapje

combinatie met de mooie, veelal blu-

afgeleverd. Geen hapklare brokken,

send. Als geen ander weet Den Tex

buitenwereld. Een eigenzinnige en

de album van de Tilburgers is behoor-

staat voor een flinke portie rockdyna-

voor de geest halen. Maar de band is

esy muziek maken dat Langzaam Los

maar eigenzinnige songs waar je

van een liedje een waar kunstwerk te

waarachtige keuze, want de setting

lijk radiovriendelijk en de liedjes zit-

miek.

meer dan alleen een lach. Met passie

tot het beste werk van Van der Poel

aandachtig naar moet luisteren om

maken. Weer bijgestaan door de

blijkt de muziek van Vandenberge

ten goed in elkaar. Albumopener

(Gabhélla van Karsbergen.)

worden levensliederen gezongen en

behoort. De cd zit vol aangename

ze op je in te laten werken. Een etiket

Emotional Nomads is Bad French een

grenzeloos te inspireren.

Deliverer is een goeie eerste single.

met melanchol sche nummers wordt

verrassingen, zoals een zeer geslaag-

plakken op Satellite 7's geluid is

dijk van een plaat geworden waarbij

Onmiskenbaar geïnspireerd door

Woost wisselt op Rumour. Open Your 47


dvd recensies TEXTIELBEAT/DOCU

worden blikken verf tegen hun lijven

zamelplaten met hits zijn uitgebracht. Deze

H E Y HO, LET'S GO

ALLEMAAL!

POP/BEAT

gegooid. Hoe quasi kunstzinnig ook, het

dvd is er daar één van in de vorm van een

Poppodia in Nederland

MARTUN VAN DE GRIENDT

In Zwart-Wit tekent hij verhalen op van de

De popscene van Enschede in de

werkt zeer aanstekelijk. Je zou zo mee willen

liveconcert opgenomen in Schouwburg

ALLARD JOLLES <S JAAP VAN BEUSEKOM (RED.)

(Uitgeverij Podium)

grote sterren van weleer, bekend bij je

s i x t i e s (Drijver Audiovisuele Communicatie)

springen en voor de lol ook nog een blik verf

Orpheus in Apeldoorn. Op het podium staan

(Nai Uitgevers)

Piraten heten ze tegenwoordig. Althans

grootouders maar tegenwoordig totaal

Amsterdam en Den Haag zijn steden met

in je snufferd willen gooien. Ma Belle is een

Ton Scherpenzeel (keyboards). Pirn Koopman

Nieuwe popzalen schieten als paddestoelen

volgens de peetvader van de 'piratenmu-

onbekend bij de jeugd. Dat Anouk in de

een imposante popgeschiedenis, terwijl

andere clip op het schijfje. Dit filmpje

(drums) Bert Heerink (zang), Rob Vunderink

uit de grond. Tilburg, Eindhoven, Haarlem,

ziek' Willie Oosterhuis (organisator van

Verenigde Staten opnieuw aan een

Cor Gout onontbeerlijk. In het boek Muziek

Eindhoven al jaren Rockcity van Nederland

bestaat uit collega's van de bandleden zelf,

(gitaar), Joost Vergoossen (gitaar) en Bert

Purmerend zijn slechts vier van de steden

piratenfestijnen, uitgever van het blad De

Amerikaanse loopbaan werkt weten de kids

wordt genoemd. In dat rijtje valt Enschede

paarden, koeien en mooie plaatjes van wei-

Veldkamp (basgitaar). Gastbijdragen zijn er

die zichzelf met een nieuw podium op de

Piraat). Ik heb het dan over de bekende

wel, maar dat de Rotterdamse zanger Leo

misschien een beetje uit de toon. Weinig

landen. Het is kleurrijker en gevarieerder,

voor oudgediende Cindy Oudshoorn en

kaart hebben gezet. En de bouwwoede is

Nederlandstalige artiesten, groot en klein.

Fuld in de vorige eeuw als 'the internatio-

mensen die weten dat de textielstad in de

maar het mist het die onderhuidse spanning

Edward Reekers. Deze laatste werd eind

nog lang niet voorbij. In het boek Hey Ho,

Van Vader Abraham tot Wesley, van Frans

nal singing star' via Engeland, en dankzij

jaren zestig een bruisende popcultuur had.

die Drip Drop Drippin' wel heeft.

jaren zeventig zanger van Kayak en zingt nu

Let's Go gaan architectuurhistoricus Allard

Bauer tot Jan Smit. Piraten, een geuzen-

zijn succesvolle Jiddische auditieliedje Ich

De jongeren spiegelden zich niet alleen aan

twee nummers mee: Periscope Life en

Jolles (ex-drummer van Claw Boys Claw) en

naam die volgens Oosterhuis is ontstaan

Fuhr Aheim, een grote ster in Amerika

de bekende Engelse en Amerikaanse bands,

Ruthless Queen. Reekers is nog goed bij

Nationaal Pop Instituut-directeur Jaap van

omdat alleen de zogenaamde piratensta-

werd, weten de laatste paar generaties

stem en heeft er zichtbaar zin in. Maar een

Beusekom op zoek naar de oorzaken en

tions de muziek van deze sterren nog

niet. Fuld mocht in 1936 complimenten

ZIMIHC

schouwburg is iets anders dan een naar bier

overeenkomsten van deze unieke Neder-

draaien.

ontvangen van zanger Al Jolson (bekend

maar dweepten ook met hun locale helden zoals The HUN, First Move, Rabbits, Honest Men en Buffoons, ledere band had een eigen

NEDERLANDSTAUG/AVANT-GARDE

en rook ruikende popzaal en dat is aan de

landse architectuurvorm. De antwoorden

Fotograaf Martijn van de Griendt volgde de

van The Jazz Singer, de allereerste geluids-

geluid en creëerde met rauwe blues, soul of

S c h u i l (eigen beheer)

sfeer enigszins te merken: het publiek is

die ze geven zijn helder verwoord. Door de

sterren en legde ze vast op de gevoelige

film) en was bevriend met Frank Sinatra

close-harmony een eigen publiek. Op deze

Zimihc zegt u? Nooit van gehoord. Even een

afwachtend. De huidige zanger van Kayak,

strengere brandveiligheidseisen en de aan-

plaat. Backstage, onstage en zelfs in huise-

die eind jaren vijftig optrad in Fulds nachtclub in New York.

dvd worden muzikanten en fans van toen

48

b o e k recensies

korte introductie dan. Zimihc is geboren in

Bert Heerink, die rond de eeuwwisseling bij

gescherpte regels voor geluidsoverlast vol-

lijke kring. Stuk voor stuk succesvolle

geportretteerd. Met zwart/wit beelden van

1983 en bestaat uit Appie Alferink (gitaar en

de groep kwam, probeert wat leven in de

doen oude schoolgebouwen en omgebouw-

artiesten, maar toch bekruipt mij bij het

De meeste geïnterviewde sterren hadden

bands die toen furore maakten, worden niet

zang), Rob Bekker (zang) en Frans-Willem

brouwerij te brengen, maar de rest van de

de fabriekspanden niet langer. Door de rela-

bekijken van de foto's een gevoel van een-

tot de opkomst van The Beatles fans tot ver buiten de Nederlandse grenzen. De Kilima

alleen herinneringen opgehaald, maar de

Korsten (percussie). Een jaar later komt daar

band staat statisch op het podium en een

tief lage bouwkosten is een nieuwe popzaal

zaamheid, ja misschien zelfs treurigheid.

documentaire levert ook een mooi tijdsbeeld

basgitarist Roland Kip bij. De muziek is

echte rock-'n-roll-avond wil het dan ook

voor een gemeente een ideale manier om

Wat te denken van Jacques Herb in een

Hawaiians figureerden in een Duitse speel-

op. Muzikanten worden thuis opgezocht,

Nederlandstalig met ritmes die variëren van

maar niet worden. Niettemin is deze dvd,

het culturele klimaat een impuls te geven

clownspak mét rode dopneus tijdens een

film, boogie-woogie-pianiste Pia Beek was

fans keuvelen op straat over hun favoriete

rock tot salsa en van funk tot levenslied,

zeker voor de fans, de moeite waard. Kayak

en zodoende de concurrentiepositie te ver-

carnavalsfeest voor bejaarden? Of Koos

befaamd in vermaarde Amerikaanse jazz-

band en echtparen vertellen hoe ze elkaar

gegoten in een eigen stijl. Kenmerkend is

Live is een fraai hitoverzicht van deze

sterken.

Alberts eenzaam en alleen in zijn rolstoel

clubs als Birdland en Blue Note. Boven de

als tieners bij een optreden ontmoet hebben.

dat de band geen drummer heeft, dat de

belangrijke Nederlandse band.

Ondanks de vele overeenkomsten tussen de

op een landweggetje, tot 'superfan' Marijke

meeste verhalen hangt de schaduw van de

Maar er is natuurlijk ook muziek. In de

gitarist een broertje dood heeft aan solo's en

zalen (stoere, modernistische gebouwen

toevallig langsfietst en Koos mag aanha-

Tweede Wereldoorlog. Veel muzikanten

achteruitkijkspiegel zien we bands van toen

dat de groep maar spaarzaam optreedt.

van duurzame materialen als beton en

ken. Rouwende fans voor de deur van het

zagen hun Joodse collega's verdwijnen en

met jonge, onschuldige koppies spelen met

Zimihc maakte eerder Onver Harde Noten

metaal) onderscheidt Jolles twee typen.

huis van André Hazes. Allemaal! is een

stonden voor de vraag of ze zich wel of

lef en power. Veel bands komen overigens

(1997) en Zielsve'el (2001). Schuil bestaat

Het gesloten type, dat met zijn bijzondere

boek met een lach en een traan. Want er

niet zouden inschrijven bij de Kulturkam-

nog steeds bij elkaar, bijvoorbeeld in 2005

uit een cd met negentien liedjes en een dvd

uiterlijk bezoekers nieuwsgierig moet

zijn ook foto's van een schaterlachende Ria

mer. Toch levert de donkere oorlogstijd ook

toen er een Textielbeatfestival werd georga-

waarop die liedjes, in een andere volgorde,

Valk met paparazzifotograaf Joop van

grappige anekdotes op zoals het verhaal

niseerd. Deze dvd is niet alleen interessant

BOEKEN

maken naar wat er binnen gebeurt (Mezz

als zelfstandige filmpjes nieuwe kunstwerk-

in Breda) en het naar buiten gerichte type,

Tellingen, Johnny Hoes die laat zien dat ie

over de elektrisch versterkte gitaar van

voor mensen uit Enschede en omgeving,

jes worden. De band heeft daarvoor mede-

POPIVIUZIEK IN AALTEN

dat wil laten zien wat er zich binnen

gek is op boerenkool met worst. Ja, zelfs

Eddy Christiani die, als hij het instrument

ledere muziekliefhebber en geschiedenisfan

werking gevraagd van verschillende jonge

POPARCHIEF

afspeelt (Patronaat in Haarlem). Leuk is de

van speedrocker Dikke Dennis met tatoea-

omhoog hield, in 1941 tijdens optredens

van de Nederlandse popcultuur gaat op in

kunstenaars uit heel Europa en het resultaat

(Staring Instituut)

fotoreportage over kleedkamers, een inkijk

ges van Johnny Jordaan en Willy Alberti.

nieuwsberichten ontving. 'Op die manier

het enthousiasme en komt tot de ontdek-

is een verzameling filmpjes, animaties, vide-

Het Poparchief Achterhoek Liemers (PAL)

in het heilige der heilige van de poptem-

Een mooi document.

konden we horen hoeveel onderzeeërs er

king dat er in Enschede alles behalve beroer-

oclips, mini-documentaires en collages. Deze

heeft zich ten doel gesteld de popmuziek in

pels. Daarnaast zijn zeventien popzalen

(Rudi de Graaft)

de muziek werd gemaakt.

zijn soms humoristisch, soms vervelend en

de Achterhoek in kaart te brengen. Dat doet

nauwkeurig beschreven met plattegronden,

Christiani was overigens een van de weini-

saai, maar altijd origineel. Zo wordt de klas-

deze groep enthousiastelingen met grote

doorsneden en foto's. Een buitenbeentje

gen die tijdens de bezetting met de

sieker De Glimlach Van Een Kind omge-

ijver. Na boeken over de popmuziekhistorie

tussen de concertzalen is discotheek Now

bouwd tot De Glimlach Van Een Dier.

van Doetinchem, Dinxperio en Gendringen

en Wow in Rotterdam. Opvallend is dat

M U Z I E K IN ZWART-WIT

ben.

PLANET O R A N G E

Langzaam en met schuurpapier in de keel

en Wisch is dit alweer de vierde uitgave.

Hedon in Zwolle, dat volgens de auteurs in

COR GOUT

Cor Gout begon zijn interviewsessies in

AVANT-GARDE

gezongen door Bekker en voorzien van een

Iedereen die maar iets te maken heeft

1996 de blauwdruk leverde voor de platte-

(UitgeverijApnlis)

1994 voor de IKON en was daarmee net op

Drip Drop Drippin' (PSVIOV Media)

animatiefilm die je doet denken aan

(gehad) met popmuziek in Aalten (ruim

gronden van alle andere nieuwbouw, niet

Dankzij internet en sites als MySpace en

tijd, want tijdens het verschijnen van

Het laatste album van de Groningse band

Buurman en Buurman. De muziek legt het

27.000 inwoners) heeft een plekje gekregen

in het boek is opgenomen.

YouTube kan elk bandje, hoe jong, klein en

Muziek In Zwart-Wit is van alle geïnter-

Planet Orange schiet alle kanten op. Drip

aftegen de clips. Die zijn zo vreemd en prik-

in dit boek, inclusief natuurlijk alle bands.

Bij zoveel nieuwe popzalen ga je je onher-

onbetekenend ook, vandaag de dag een

viewden enkel Eddy Christiani nog in leven.

Drop Drippin' is een mix van gospel, soul en

kelend, dat je ze nog een keer wilt zien.

(samenstelling en teksten: Arnold van de Huet)

ACHTERHOEK LIEMERS

nu weer tot zinken waren gebracht'.

Kulturkammer niets van doen wilde heb-

Bijgevoegd twee cd's, zodat je ook naar de

roepelijk afvragen of er niet te veel

lemma versieren in de muziekgeschiedenis.

De bijna negentigjarige zanger/gitarist

bluesrock met eigenaardigheden waar een

muziek kan luisteren. Het oogt indrukwek-

gebouwd worden. Door te stellen dat de

De meeste gerenommeerde acts onderhou-

treedt zelfs nog mondjesmaat op. De gean-

normaal mens niet opkomt. En dat maakt de

kend. Rest de vraag: is dit boek ook interes-

toekomst dat zal uitwijzen, maken de

den hun eigen websites om zo de buiten-

noteerde interviews met o.a. Frans

band bijzonder. Zanger Dikkie Visser raspt

sant voor niet-Aaltenaren? Het is antwoord

auteurs zich daar iets te makkelijk vanaf.

wereld op de hoogte te houden. Al dat

Wanders (Malando), Frans Poptie, Sanny

zijn keel en doet denken aan Tom Waits en

KAYAK

luidt eerlijk gezegd: nee. Het onderwerp is

Maar los daarvan is het een mooi vormge-

technische vernuft ontbrak vanzelfspre-

Day, Harry de Groot, John Woodhouse en

Nick Cave. Net als de muziek schieten de

ROCK/SYMFONISCH

daarvoor té lokaal. Dat doet niets af aan het

geven boek, dat een goed beeld geeft van

kend in de vroege geschiedenis van de

Toby Rix (en zijn toeterix) lezen soms als

clips op deze dvd alle kanten op. Ook in

Greatest Hits (Alpha Centauri Entertainment) feit dat we veel bewondering hebben voor het spitwerk van het PAL Kayak was in de jaren zeventig een toon-

de ontwikkeling van popzalen in Nederland

Nederlandse popmuziek. In de jaren dertig

een jongensboek. Muziek In Zwart-Wit

beeld is de band eigenzinnig en compromis-

en aantoont dat popmuziek in Nederland

en veertig was er ook al geen sprake van

heeft daarnaast aparte hoofdstukken over

loos. De bandleden springen tijdens de clip

aangevende symfonische rockformatie. De

een volwassen, bloeiende kunstvorm is

iets dat leek op popjournalistiek. Voor een

Het Jordaanlied en de vroege popschrijver

goed beeld van deze bijna in de vergetel-

Skip Voogd.

heid rakende bloeiperiode zijn schrijvers als

(Gert Verbeek)

(Tiemen Koopman)

van Drip Drop Drippin' met een naakt

band heeft in de loop der jaren zo'n reper-

geworden.

bovenlijf continu op en neer. Tegelijkertijd

toire opgebouwd dat er al verschillende ver-

(Casper van der Kruit)

f

49


demontage DEMO VAN DE MAAND

Audacious

r e c h t - d o o r - z e e - r o u t e , effectief d e n -

(myspace.com/audaciousrocks)

derend over vertrouwde asfaltwegen.

RED ZONE

De band heeft vier kernachtig ver-

CUBA

D O X SYMFONISCHE ROCK

der goed idee. Play w o r d t opgevrolijkt

M O S C O W S A T E L L I T E ROCK

R A S H ROCK

Graveyard Pussy

woorde tracks nodig om ons t e over-

D O X i g e n (polarisp@chello.nI)

door een authentiek klinkende

C o m e O n And Breathe

R a S H (www.rash.nl)

(www.redzonecuba.n!)

tuigen met hun simplistische, niet

Extreme heet het eerste nummer op

Hammond en tussen de speakers heen

(www.nioscowsatelllte.com)

De drie leden van RaSH omschrijven

TOMTIT

van genreclichés gespeende, k r a c h -

Doxigen, w a t een vreemde songtitel

en weer kaatsende elektronische

Give M e All is een sterke, fiks u i t g e -

hun rocksongs als 'Lawrence o f

Rock n Roll

tige en vunzige seventiesrock vol

A N A CRI ADO SINGER-SONGWRITER

is voor een liedje d a t alles behalve

geluidjes. Son Of A Gun klinkt als

voerde start van de demo Come On

Arabia riding his camel w i t h f u l l

(www.1omtil.nl)

citeerbare oneliners ( T m killing time,

A n a C r i a d O (www.anacriadanl)

extreem is. Enig l i c h t p u n t in het

opgevoerde southern rock. Musique

And Breathe. Moscow Satellite

speed t h r o u g h the desert o f western

ROCK

but it j u s t w o n ' t die'). Onze oren pie-

De liedjes van Ana Criado zijn nog kwetsbaarder dan vlindervleugels. In haar

repertoire van Dox zijn de s t e m b a n -

De La Roque Extra-Ordinaire is daar-

opent voluit met het refrein

civilization. 'Van de beloofde

Excuse M e Darling

pen zorgwekkend lang na. De Delftse

Engelstalige ballades heeft de half Spaanse/half Britse singer-songwriter een-

den van Diane Bond die helaas geen

mee een afwisselend schijfje geworden.

w a a r o o o r de oren vanaf het begin

Arabische en Spaanse emoties is

(www.rockmor1on.com)

standaard rockband R o c k M o r t o n

gespitst blijven. Zangeres Tosca u i t

muzikaal echter niets te merken. Op

THE WRONG

MORTON

voudige bewoordingen en een paar rake noten nodig om haar verhaal t e ver-

boeiende muzikale omgeving krijgen,

tellen. Ze hoeft haar stem nergens te verheffen om de emoties voelbaar t e

zodat het t a l e n t van de zangeres niet

K N E W ROCK

Den Haag h o e f t zich geen m o m e n t

de f o t o ogen de drie leden als neefjes

Aufmachen Baby

opzichte van hun vorige demo geen

maken. In de drie liedjes komen de stiltes hard aan. Ana Criado studeert

ten volste t o t zijn recht komt. De

K n e w (www.knew.nl)

te overschreeuwen om boven h e t

van Al Capone, maar geheel tegen

(www.grindin.nl)

opzienbarend nieuw geluid horen. De

s o n g w r i t i n g op de Rockacademie. Om haar composities aan te scherpen ging

band put regelmatig u i t symfonische

Een bandnaam als Knew staat goed

v o l u m e van de band blijven. In de

hun imago in lopen de zachtaardige

A u d a c i o u s maakt metal met meer-

nadruk ligt in het openingsnummer

ze te rade bij componist J.Perkin van Solo. Vorig j a a r werd ze door producer

bronnen, maar de arrangementen

op papier, maar door de telefoon kan

c o u p l e t t e n van het t i t e l n u m m e r

jongens in hun onhandig g e f o r m u -

stemmige melodieuze zang. Deze

op gitaarriffs en gitaarsolo's met a f

Reyn Ouwehand uitgenodigd om in zijn studio te Katwijk aan Zee enkele l i e d -

blijven ver achter op de ambities, niet

het enige spraakverwarring opleve-

klinkt de in de blo beloofde soul en

leerde teksten het liefst met hun

w o r d t in het openingsnummer a f g e -

en toe de raspende stem van percus-

jes op te nemen, geholpen door drummer Marcel van As (Coparck) en bassist

geholpen door de veel te brave drums

ren. Wat zegt u? The New? Nee,

blues in haar stem. De langere n u m -

meisje hand in hand over straat. Het

wisseld met raps waardoor de band

sionist Leo van der Brugge. Het n u m -

laat op de recente albumlange cd ten

en de iele klank

Knew! Ritmisch

mers lijken op

trio uit

gedateerd overkomt. De zang van

mer Infants Death is compositorisch

w o r d t daarnaast subtiel omlijst met akoestische

van de gitaar. Na

gezien is het t r i o

het eerste

Vlaardingen klinkt

Elmer Klingen is minstens zo c o m p e -

w a t aan de vlakke kant. De d r u m p a r -

gitaar, elektronische piano en synthesizer. Ouwehand

een korte opleving

in vergelijking met

gehoor te v o l g e -

niet hecht, noch

t e n t als de strak spelende band, maar

tijen zijn te voorzichtig ingespeeld

s c h u w t het grote gebaar niet en tovert in Absent

in het lichtvoetige

hun vorige demo

propt met idee-

instrumentaal

ik mis persoonlijkheid in zijn stem. De

om een stevige indruk te maken,

Friend een orkest tevoorschijn zonder daarbij de z a n -

Friday Knight zakt

er zeker op voor-

ën, op single f o r -

noch in de

paar schreeuwmomenten in In My

maar dat w o r d t live hopelijk helemaal

geres en het liedje t e overstemmen. Dream Catcher

de demo danig in

uit gegaan.

maat is de band

samenzang. Het

Head klinken niet gevaarlijk genoeg.

goedgemaakt. De demo van T h e

t o t a a l g e l u i d is druk en te vol, t e r w i j l

Hoe anders is dat bij de garagetrash-

W r o n g J e r e m i e s begint een beetje

opent met slechts een verfijnd klokkenspel als begelei-

vanwege te grote ernst (Spring) en te

ding. Ook het derde liedje Echo Of Us klinkt groots o m d a t het klein gehouden w o r d t . Absent Friend is te horen op de compilatie Heartbreakers Et Ass Shakers

Ondanks de dunne productie klinkt

op zijn best.

obligate akkoordkeuze (Suicide

Knew stukken feller Vooral de bas

o p e n i n g s n u m m e r is de rest van de

er muzikaal weinig gebeurt. Van e n i -

surfrock-'n-rollersvan R e d Z o n e

vreemd met een verloren tekstregel in

Bomber). Daarbij zijn de rijmwoorden

snerpt prettig scherp. De t w e e

demo niet, maar n i e t t e m i n is Come

ge productie is geen sprake, een

C u b a . Zij zetten de luisteraar lekker

de eerste maat die direct weer in het

over het algemeen tamelijk voorspel-

akkoorden in openingsnummer

On A n d Breathe een uitstekend v i s i -

euvel waar vooral de gitaar onder te

op het verkeerde been in het t i t e l -

intro v e r d r i n k t In het couplet van

baar

Wasted zijn weinig fantasievol en de

tekaartje van deze Zuid-Hollandse

lijden heeft.

nummer van hun tweede cd'tje

Nothing Seems To Remain zingt de

openingsregel van Picture's Faded zal

rockband.

Graveyard Pussy. Ze beginnen m e t

zanger van de band als een rockende

R E F L E C T E D NEVifWAVE

sloom sompige surf, inclusief f i l m -

versie van Adrian Borland van The

Rise A n d Fall

samples, om plotseling wreed over te

Sound. De muzikaal rollende spierbal-

(www.retlected.nl)

schakelen op haastige garagepunk.

len in het refrein lijken in het tweede

Het is spijtig dat You See It All vol

Reflected u i t Utrecht verliest veel

Daarna blijven ze rauw en vol energie

nummer Perfect Symmetry wel erg

met nietszeggende tekstregels in

kostbare tijd in de intro van 0 2 : 0 0

de voorgeschreven 120 kilometer per

veel op Foo Fighters. De liedjes k l o p -

door te klikken naar myspace.com/anacriado. LES ENFANTS

TERRIBLES

ROCK/hUNK

'She's spent her time masturbating

M u s i q u e D e La R o q u e Extra-

on the picture of my head I gave her'.

C o u n t e r p o i s e (www.cpoise.com)

Of Eye. Aan ervaring geen gebrek en

O r d i n a i r e (www.les-enfantS'terribles.nl)

Ook goeiemorgen!

Onder de naam Counterpoise hebben

met geluidstechnicus Remko

De leden van Les Enfants Terribles

HIPHOP

Zo imposant als het

niet bij iedereen in de smaak vallen.

Phenix komt voort u i t de band State

COUNTERPOISE

JEREMIES

Thijs Lodewijk (Linked). De stem van de zangeres

van de Popunie. Om alle drie de tracks t e kunnen beluisteren raad ik je aan

N O P O L Y E S T E R POP N o P o l y e s t e r (www.nopolyesteml)

Lirx en L-Deep (ex-Circumflex) een

Schouten achter de knoppen is het

kwamen voor het eerst bij elkaar voor

E O N ALTERNATIVE

weinig soepel Engels zit, w a n t de

PM. De getergde en zwalkende v o c a -

uur overschrijden in nummers die net

pen w e l , maar het klinkt ons t e

album samengesteld dat gratis is te

gelukt in drie tracks die ervaring luid

de begeleiding van de f i l m Songs

G O O d w a v e (www.eontheband.com)

weelderige koortjes zorgen voor een

len van gitarist Marijn zijn een m i n -

zo kort als krachtig zijn. Ook T o m t i t

bekend in de oren.

downloaden via hun site. De twee

en duidelijk op band vast te leggen.

From Down The Drain tijdens festivals

De veelzijdige en getalenteerde z a n -

stemmig refrein. No Polyester weet

der florissante variant op de somber-

komt vers uit de garage gerold, r i e -

worden terzijde gestaan door MC's

Ook aan inzet ontbreekt het niet:

in Groningen en Leeuwarden. Die

ger, toetsenist en componist Vincent

sowieso hoe je een liedje kunt c o m -

manzang van neo-wavers als

Kain Slim, Feline. Robian,

zanger/gitarist Robin zingt zijn p a r t i j -

samenwerking smaakte naar meer

Beijer uit Utrecht zijn w e op deze

poneren en hoe je dat degelijk,

Interpol. Zijn buitensporige

Juiceisdunaam, Maestro M i k e l , Sur/a

en helder, luid en lichtelijk hyperven-

met als resultaat een vier nummers

pagina's al eerder tegengekomen,

binnen de lijntjes moet uitvoeren. De

geschreeuw in het refrein doet e m o -

T R E S . B ALTERNATIVE

losse pols waarmee de gitaar

en zangeres Laurrhie Brouns, die rap-

tilerend in op een overdreven manier

tellende demo die pas onlangs onze

onder meer onder zijn naam Phinx en

arrangementen zijn uiterst verzorgd.

sympathieën vermoeden. Elders op de

N e o n C h a m e l e o n (www.tres-b.com)

bespeeld w o r d t , de ambienteffecten

pen en zingen

die tegen het

burelen bereikte.

Ephinx. Tegen-

De teksten vor-

demo z i t de zang

Très.B is een in

op de achtergrond, de enkele o n r e -

over beats en

randje van i r r i -

Als je de cv's van

woordig heeft hij

men echter een

zelfs tegen het

Nederland w o o n -

gelmatige ritmes en het plotseling

scratches van FS

t a n t aanzit, maar

de ritmesectie

een band om zich

groot struikelblok.

valse aan (bijvoor-

achtige i n t e r n a -

opduikende en snel weer v e r d w i j n e n -

Green, DJ

dat is een

bekijkt, verbaast

heen waarmee hij

Liefde en liefdes-

beeld op het n u m -

tionale band m e t

de meerstemmige moment. Neon

Bobafatt, Neenah,

kwestie van

het niets dat de

onder de naam

verdriet worden

mer Only One).

leden uit

Chameleon verveelt geen m o m e n t en

Trackstar en

smaak. M e t

demo direct een

EON melodieuze

verdicht met

Het veel betere

Nederland, Polen,

maakt nieuwsgierig naar het nieuw

i^iiË^

Reckon. Op een enkele uitzondering

gemak haalt hij lekker hoog u i t in de

professionele indruk maakt. Drummer

rockliedjes speelt. De stevige, licht

tenenkrommend verheven beeld-

tweede nummer Just Get Over It

Amerika, Spanje en Denemarken.

materiaal dat rond deze tijd w o r d t

na klinken de Engelstalige raps

refreinen. Het snel spelende trio

Dim Junius is afkomstig u i t lOS

bombastische ballad Get Up wordt al

spraak. De tegenspraak in regels als 'I

heeft dankzij het dissonante a k k o o r d -

Blinkend middelpunt van de band is

opgenomen.

zangeres/bassiste Misia Furtak. Haar

behoorlijk authentiek. De goed g e v u l -

bereikt op hun demo gemakkelijk het

(voorheen IsOokSchitterend) en bas-

gebruikt in een campagne van Green-

can't forget, and I can't remember' is

gebruik een aangenaam rouwrandje.

de, midtempo begeleiding klinkt

niveau van een gemiddelde Britse

sist M a a r t e n van der Helm speelt nog

peace. De demo opent iets opgewek-

voor mij een onoverbrugbaar obstakel

Het koortje in het refrein is een

prikkelende, expressieve zanglijnen

hedendaags en zeer Amerikaans met

band op London Calling.

steeds in Skik. De t w e e worden a a n -

ter met het sterke, rappe t i t e l n u m m e r

en dat is zonde. Vertaal de teksten in

geslaagde toevoeging. De band

botsen in Ola enkele malen op

op sommige momenten speelse

gevuld met gitarist Christof Bauwens

vol heftig aangeslagen gitaren. De

het Nederlands en je durft ze niet

neemt er met bijna v i j f en een halve

geslaagde wijze tegen de akkoorden.

k o m e n w o r d e n beluisterd, maar door

samples zoals de (geclearde?) sample

en vocalist Stephan Janssen. Het

onvoorspelbare akkoordstructuren in

eens meer toe te vertrouwen aan het

m i n u u t flink de tijd voor, maar dat

De combinatie van akoestische en

het grote aanbod kunnen ze niet alle-

van The Lovin' Spoonful in Hot Town.

accent van Janssen is uit de Hollandse

het refrein zijn verrassend zonder het

poëziealbum van je jongere zus. De

w o r d t ruimschoots gecompenseerd

elektrische gitaren geeft het nummer

maal

klei getrokken, maar dat maakt hij

nummer onnodig gecompliceerd te

treurliedjes van No Polyester zouden

door het instrumentale, naar Sonic

een w a r m en vol geluid. Het rockende

B a n d s die hun d e m o opsturen geven

ruimschoots goed met een schurende

maken. In het geluidspalet zijn ook

aan zeggingskracht kunnen winnen

Youth neigende middengedeelte.

tweede nummer Tour werkt heel goed

stem die voldoende past bij de vlotte

nog subtiele soundscapes verstopt,

als er nog eens kritisch over de t e k -

Door het niet zo sterke songmateriaal

met zijn breaks in de c o u p l e t t e n . Van

sten gebogen wordt.

is Reflected in het genre (nog) geen

de rustige nummers spreekt de sfeer

hoogvlieger

in Ishula het meest aan, vanwege de

DOG CALLED

PHENIX

ALTERNATIVE

50

kend naar diesel, klaar voor een

AUDACIOUS

P r o m o (www.dogcalledphenix.com}

rocksongs. De raps in het op Burma

die enkel tijdens korte verstilde bre-

Het Amsterdamse trio Dog Called

Shave lijkende The Plot zijn een m i n -

aks goed te horen zijn.

Alle demo's die bij de redactie binnen-

in FRET

besproken

worden.

h i e r m e e t o e s t e m m i n g dat FRET één nummer in Real Audio op www.popinstituut.nl zet. Kijk o p www.popinstituut.nl voor nog meer recensies en muziek in Real Audio, (tekst: Gert

Verbeek)

O 0) O) (ü

c

o E


Agenda Dit is slechts een selectie. Kijk uoor een compleet ouerzicht op

iuiiJiu.popinstituut.nl Hgendagegeuens mailen naar agGnda@npi.nl

maandag 12 maart Amsterdam: Golden Earring Koninklijk Theater Carré; Christian Scott - Melkweg; Chris & Caria + Sheila E & C.O.E.D. + Wouter Hamel - Paradiso Zaandam: Blaf - Zaantheater dinsdag 13 maart Amsterdam: Nelly Furtado Heineken Music Hall; Benjamin Herman + New Generation Big Band + Pete Philly & Perquisite + Senna - Melkweg Arnhem: Gang Green + Nothing Done + Said And Done Goudvishal Den bosch: Claude Bourbon + John Spijker - Gasterij De Rode Pimpernel Leeuwarden: Intwine -

PARADISO

6MRT

The Secret Combination -

SMRT

Boris vcoilmonmma: Stni»

I2MRT

Wouter Hamel

13MRT

Bei dar Geweigerden

14MRT

14MRT 1SMRT 17MRT

8APR

20 MEI

apmMM

jmjuin

El Pino & The Volunteers Cfnck On« Two

Soundclaeh pmp/uryv» ent

Artefact

Green Lizard vaartr vanBuckchstfy

Ramzler en Chris HInze & Band

Vsiksoen Mag Los (HonkhonkI)

Lrimufcaif(inzpniU||liHitHh<v>r«f'>0'V)iI'EiininiiadikKit!iinP|[rtM

IViaUMMU

^^m VOORJAAR ' 0 7 Sean Costello I Jon Oliva's Pain Walter Trout Julian Sas I Rose Tattoo I KotlpeKo + Chris C a f f e r y

I Imperial Crowns |Kevn Kinney verwacht & meer info p

fffBEBOSUIL. NLi 52

Schouwburg De Harmonie Utrecht: Bonnie 'Prince' Billy Muziekcentrum Vredenburg Utrecht woensdag 14 maart Amsterdam: Loreena McKennitt - Heineken Music Hall; Kristin Hersh + Within Temptation Melkweg; Check One Two + El Pino & The Volunteers Paradiso Eindhoven: Normaal Muziekcentrum Frits Philips Emmen: Ellen ten Damme Theater De Muzeval Hoogerheide: Wipneus En Pirn MFC Kloosterhof Oss: Golden Earring - Theater De Lievekamp Rotterdam: Lionel Richie - Ahoy' Rotterdam Tilburg: Special FX Opgepoetst - 013 Popcentrum donderdag 15 maart Amstelveen: Redbrick VCR P60 Amsterdam: Nelly Furtado Heineken Music Hall; Artefact + Donavon Frankenreiter Paradiso Capelle a/d ijssel: Frédérique Spigt - Isala Theater Emmeloord: Ellen ten Damme Theater Het Voorhuys Groningen: Les Anges + Triggerfinger - Vera Leeuwarden: Inaeternum + Watain - Romein Rotterdam: Lionel Richie - Ahoy' Rotterdam; Super 88 -

WaterFront Veenendaal: Van Dik Hout Theater De Lampegiet vrijdag 16 maart Almere: The Mighty 8 feat DJ JayP - JC Totum Amsterdam: Incubus - Heineken Music Hall; Heideroosjes + OnOff - Melkweg; Jools Holland and His Rhythm and Blues Orchestra + The Sounds + Under The Influence Of Giants Paradiso; Bradley Hathaway + SkinfiltrSr + The Gentle Act Incicent - Winston International Delft: Lefties Soul Connection Speakers Den haag: Monokraft + Mummy's A Tree + NiCad + Pourquoi Me Reveiller Cultureel Jongerencentrum Bazart / ClubBazart; Hulk + Triggerfinger - Paard van Troje Den helder: Normaal Schouwburg De Kampanje Eindhoven: Misanthropia + Victimizer - The Rambler Groningen: Golden Earring - De Oosterpoort; The Long Blondes - Vera Haarlem: Van Dik Hout Philharmonie Leeuwarden: Boris + Thomas Azier - Romein Middelburg: Frédérique Spigt Stadsschouwburg Middelburg Rotterdam: Anavarin + Blox + Mr Blue Sky + The Tommycats + Under Influence + Waardeloos - WaterFront Voortiout: VanKatoen - OJ.C. Ex-Voto Zaltbommel: Ellen ten Damme Theater De Poorterij Zeist: Beef! - De Peppel, Pop- & Cultuurpodium Zwolle: Special FX - The Bombay Connection - Hedon zaterdag 17 maart Amsterdam: Edsilia Rombley De Meervaart; Van Morrison Heineken Music Hall; Just Ice + LCD Soundsystem + LCD Soundsystem + T La Rock Melkweg

Apeldoorn: Normaal Schouwburg Orpheus Arnhem: Shakira - Gelredome; DJ Nightporter + Savage Republic + The Legendary Pink Dots - Goudvishal Breda: Special FX - The Bombay Connection - Mezz

Concerts & Dance Den haag: Phonocult - Paard van Troje Groningen: Candy Dulfer + Sheila E. - De Oosterpoort; Comadre + Graf Orlock - Vera Leeuwarden: Le Mistral - Schaaf Monnickendam: The Skarabeez - De Bolder Nijmegen: Malevolent Creation + Rotten Sound + Rotting Christ + Sardonic - JC Staodijk Oisterwijk: Frédérique Spigt C.C. Tiliander Pijnacker: VanKatoen - De

m. é >*"-' Trucker Rotterdam: Lucy & The Wigflippers - Bluessociëteit I'Esprit; Gert Vlok Nel - Theater Lantaren/Venster; The Royal Plastic Entertainers WaterFront Schoonhoven: Diggeth + Floodstain + Heavy Lord - De Bastille Sneek: Dave Hole - Het Bolwerk Spijkenisse: Ellen ten Damme De Stoep Uden: The Mighty 8 feat. DJ JayP - De Pul Utrecht: The Sounds + Under The Influence of Giants - EKKO Zoetermeer: The Bullfight Cultuurpodium Boerderij Zwijndrecht: Intwine - Theater de Uitstek zondag 18 maart Amsterdam: Edsilia Rombley De Meervaart; Dark Star Orchestra + Galactic + Keller Williams + Yonder Mountain String Band - Jam In The Dam; Rapido - Paradiso Arnhem: Koldbrann + Taake + Urgehal - Goudvishal Eindhoven: Blaf Muziekcentrum Frits Philips Hengelo: Special FX - Rock ON Roll, the stories - Metropool Leeuwarden: Gert Vlok Nel Romein Nijmegen: Levellers Doornroosje Nijverdal: Wipneus En Pim Spoortheater Zwolle: Dolly Parton IJsselhallen Zwolle maandag 19 maart Amsterdam: TOTO - Heineken MUSIC Hall; Dark Star Orchestra + Galactic + Keller Williams + Yonder Mountain String Band -

donderdag 2 2 maart Amsterdam: Nine Inch Nails Paradiso; Adam Carroll & Michael O'Connor - Pleintheater Breda: Pien Feith - Mezz Concerts & Dance Den haag: Cooper + Jaya the Cat + San Andreas - Paard van Troje Eindhoven: Levellers - De Effenaar Enschede: Normaal Muziekcentrum Groningen: El Pino & The Volunteers - Vera Helmond: Ellen ten Damme - 't Speelhuis Nijmegen: Gert Vlok Nel Doornroosje Nuenen: Edsilia Rombley - CC Theater Het Klooster Oosterhout (nb): Intwine Theater de Bussel Rotterdam: Cliff Richard - Ahoy' Rotterdam; Les Anges + The Dusty Track + Triggerfinger WaterFront

Jam In The Dam Eindhoven: Blot - Muziekcentrum Frits Philips

Heng«lo: Di-Rect - Metropool Oosterhout (nb): Frank Boeijen Theater de Bussel dinsdag 2 0 maart Amsterdam: Dark Star Orchestra + Galactic + Keller Williams + Yonder Mountain String Band Jam In The Dam; Journey + Reamonn - Paradiso Hellendoorn: Levellers - De Lantaarn Tilburg: Damien Rice - 013 Popcentrum

Groningen: Cooper + Jaya the Cat + San Andreas - Simplon; Coparck + Sukilove - Vera Haarlem: Aan de Macht 2 + Anubis + Ouality Export + Stillborn (1) + The H y p e Patronaat Heerhugowaard: Zeus - JC

Kompleks Hengelo: Delain + novAct Metropool Leeuwarden: Textures + Twin Zero - Romein Lelystad: Special FX - Rock ON Roll, the stories - Underground

wk via Tickelsenrice | Patronaal | Zjjisingel 2 2013 DN Haarlem | tel: 02J-517 58 581 palronaatnl

Festivals STOMPIN' 2007

Gossages Ottier Voices + Trio Martial Solal

JAM IN THE DAM

Zondag 25 februari, Hellevoetsluis

+ Van Veenendaal + Wilbert de Joode &

zondag 18 maart, maandag 19 maart, dins-

Friendly Fire + The Apers + The Stilettos +

David Stackenas + Blue Note Trip + Hasse

dag 20 maart, Amsterdam

Them Apples + Underground Fly.

Pouisen's Sound of Choice + Mark Feldman

Dark Star Orchestra + Galactic + Keller

+ Scott Colley Trio + Sylvie Courvoisier +

Williams -I- Yonder Mountain Stnng Band

Tomasz Stanko Quartet.

www.jaminthedam.com

www.stompin.nl

www.utrechtjazzfest.nl

PLAY ME LOUD @ BITTERZOET

CLASSICS IN ROCK

dinsdag 27 februari. Bitterzoet, Amsterdam

TRANCE ENERGY

vrijdag 23 maart

Amo-Lab + Coalition of the Wicked (COW)

zaterdag 3 maart, Utrecht

Arjen Lucassen -I- Bert Heerink + Chris

+ DJ Dirk Diggler + Dwigtit Steven + Kenny

Bas & Ram + Bobina + Cor Fijneman +

Thompson + Classics In Rock Symphonic

B. + Leona + RO 3 6 9 + Senna +

Cosmic Gate + Dave202 + Dazzle +

Orchestra -f- Dany Lademacher -t- Dick

Skiggy

DJ

Rotterdam

Rapz + Soundsystem United Sounds + The

Jean + Francois + Gareth Emery + Jochen

Kemper -f Floor Jansen -H Glenn Hughes -t-

Planets

Miller + Johan Gielen + Joop +

Graham Bonnet + Jamie Moses + John

www.bitterzoet.com

Woods + Mark Norman + Markus Schuiz +

Marter + John Waite -t- Jon Anderson -t-

Menno de Jong + Paul Oakenfold + Phynn

Joost van den Broek + Jos Zoomer +

Marcel

UTRECHT JAZZ FEST

+

donderdag 1 maart, vrijdag 2 maart, zater-

Beuken + Ronald van Gelderen +

dag 3 maart, Utrecht

van Doorn + Scot Project + Serge Devant

Pop-O-fVlatic + Soweto Kinch + Bert van

+ Talla 2XLG + Ton TB + Yves de Ruyter

den Brink + Kneer + Sun + Thom

www.trance-energy.nl

woensdag 21 maart Almelo: Normaal - Theaterhotel Almelo Amsterdam: Method Man Melkweg; Nine Inch Nails Paradiso Nijmegen: Anavarin + RoadLash + Supersonic -i- Supersonic Megafuckers - JC Staddijk Utrecht: Ellen ten Damme Muziekcentrum Vredenburg Utrecht; Levellers - Tivoli Oudegracht

Randy Katana + Rank 1 + Ron van den

vrijdag 23 maart Amsterdam: Dapper + Dart -lDreazz + Hype + Misanthrop + Noisia + Pamb & Harsh Melkweg; Nine Inch Nails -f- Terry Callier - Paradiso Arnhem: Sick of Silence Goudvishal Breda: Ellen ten Damme Chassé Theater Den bosch: Jodymoon -l- Tom Wolkers - Gasterij De Rode Pimpernel Dronten: VanKatoen - Meerpaal Eindhoven: Deadcell -l- Reel The Rambler

Sander

Marcel Singor + Neil Murray + Spike Edney -I- Ted Oberg www.classicsinrock.com

Deadlines concertagenda FRET

2007 sluitingsdatum

april mei juni juli/ augustus/ september oktober november december januari/ februari

5 maart 9 april 7 mei 4 juni 10 september 8 oktober 5 november 26 november

CONCERTAGENDA-GEGEVENS VIA E-MAIL: AGENDA@NPI.NL ALLE CONCERTGEGEVENS ZIJN ONDER VOORBEHOUD

53


Live

IN HOLLAND

Wie > Palookas Waar > Mezz, Breda

Wie > Vrienden van de Amstel Waar > Ahoy, Rotterdam

Binnen de kortste lijd i$ het feest in volle gang

Wie > Rick de Leeuw en Jan Hautekiet Waar > Lux, Nijmegen

Op i'n tijd voorspelbaar, maar nooit saai

I

n de Bredase Mezz namen The Palookas eind

januari een live-cd op. Prima band, veel publiek,

kan er dan wat mis gaan? FRET was erbij.

Wek geniet en maakt een klein dansje

Om half tien is het zaaltje met driehonderd man verrassend goed vol en het is dringen bij de muntenautomaat.Twee dingen vallen meteen op in de Mezz: in negatieve zin de prijs-kwaliteitverhouding van het meest verkochte drankje in de bierstad en in positieve zin het geluid dat uit de PA komt. Je zou hier goed een cd op kunnen nemen door alleen twee microfoons voor de speakers te hangen! Het danslustige publiek weet waar het om gaat en brult

D

zich de longen uit het lijf als zanger en gitarist Charles het zaakje aankondigt. De band begint te

e Vrienden van Amstel heeft veel weg van een avondje stappen in

de kroeg op de hoek. Het evenement

spelen en alles lijkt normaal. Zijn ze nerveus? Als je er op let misschien wel. De band heeft routine en

heeft z'n tradities en is op z'n tijd

kwaliteit genoeg om deze klus te klaren, dat is dui-

voorspelbaar, maar saai wordt het

%

.<::--"^^

nooit. Zo wordt de avond op pakkende en opvallende wijze geopend door Michiel R o m e y n , die als dirigent een

D

rie keer loopt hij opnieuw het podium op: om met het publiek applaus te oefenen. De voorma-

motororkest flink laat ronken, waarna Bennie Jolink samen met T h e Sheer

lige Tröckener Kecks-zanger gaat glimlachend dicht op

aftrapt voor een strak geregisseerde avond

zijn toeschouwer staan, het is oksels ruiken zo dicht-

vol momenten van herkenning. De verschei-

bij.Want gezweet wordt er zeker deze avond. Een

denheid aan artiesten houdt het afwisselend,

kleine twee uur lang moeten Rick de Leeuw en pianist

de gelegenheidscombinaties tussen de ver-

Jan Hautekiet zonder pauze een show trekken, die

schillende artiesten houdt het bovendien

slechts uit licht, stem en piano (en een beetje mond-

spannend, ook al levert niet elk duet het

harmonica) bestaat. Stilte neemt een belangrijke plaats

juiste resultaat op. Zo is de muzikale chemie

in. De sobere setting van de voorstelling Het Leven ts

tussen A n o n y m o u s Mis en I.O.S.

Nog Nooit Zo Mooi Geweest etaleert mooie

ver te zoeken. Spectaculairder is de uit-

(cover)liedjes, soms prachtige poëzie, en ginnegappen-

voering van Crisis, waarbij Postman ver-

de verhalen. Met dat typerende, wat knieperig kroppe-

sterking krijgt van Jacqueline

delijk.

rige stemgeluid voert De Leeuw ons mee naar zijn

G o v a e r t (Krezip). B a r t van d e r

Maar al in het derde nummer begint de gitaarverster-

lijkt te zijn geslaagd.

mislukte carrière als voetballer, kleinduimpje weten-

W e i d e (Racoon) en Ilse D e L a n g e

ker kuren te vertonen en moet er een andere worden

Backstage is de stemming prima.Arjen is

schapper en Engelstalige Dylan-interpreet. Op

gaan een stapje verder en gooien er een

gezocht.Terwijl Arjen de tijd doodt met een prijsvraag

opgelucht:'We hebben net even wat

momenten waar hij een beetje té uitvoerig bij een

vleugje romantiek tegenaan in Love You

geluisterd en het valt meteen op dat er

ziele roersel stil blijft staan, grijpt kompaan Hautekiet

More. Zeg Me Dat Het Niet Zo Is zingt

kunnen weer verder De stemming is er even uit bij de

veel meer energie in zit dan we ooit in een

titel! We moeten nog even kijken of

in met pronkstukjes pianovirtuositeit. Zijn vriend Rick

Franl< Boeijen; toch is zijn duet met

band. maar niet bij het publiek en binnen de kortste

studio voor elkaar hebben gekregen. Dus

we wat foutjes gaan corrigeren, maar

geniet en maakt een klein dansje aan de rand van het

W i t h i n T e m p t a t i o n tijdens Kronenburg

M e e u w i s is het daarna een koud

voetlicht. Het showleven is twee uur lang mooi inder-

Park de meest interessante van de avond.

kunstje om met 't Dondert En 't

daad: vriendelijk bij de kraag pakkend en poëtisch -

Boeijen begeleid door een stevig rockende

Bliksemt op euforische wijze de

een spaarzaam moment traag - maar vooral glimla-

band, het heeft wel wat. Na een weinig ver-

Grande Finale in te luiden. Het is alle-

chend innemend.

rassend optreden van R o w w e n H è z e is

maal volgens welbekend recept, maar

het eindelijk de beurt aan de Dolly D o t s .

gezellig is het zeker.

wordt er een Stack uit een oefenruimte gehaald. Ze

tijd is het feest in volle gang. Drummer Marcel zou

de opzet is gelukt en gelukkig maar, want

misschien is dat helemaal geen goed

met een click track spelen om het tempo van de num-

na die gitaarversterker was ik echt super

idee. We hebben goed gespeeld en dan

mers in de gaten te houden, maar het lijkt toch of er

gespannen. We hebben een paar nummers

met zo veel publiek, ik wist niet hoe ik

wat tandjes worden bij geschakeld. De band gaat vol-

in de toegift opnieuw gedaan. Het ope-

het had! Wanneer de cd uitkomt? Als

uit. Is ook niet gek met zo'n enthousiast publiek! Als

ningsnummer omdat er in de computer

het goed gaat half maart.'

afsluiter wordt het openingsnummer The Warming Up

iets verkeerd was ingesteld. Bleek ook nog

nog een keer gespeeld. Deel één deze onderneming

eens een goeie afsluiter te zijn, ondanks de

tekst en foto's Frank Antonie van Alphen tekst Roland Wetzels foto's Dimitri Makke

Is de feestvreugde er niet minder om. Voor 'oudgediende' Guus

Aan zowel de danspasjes als de zang is te merken dat de dames een dagje ouder zijn geworden, maar zowel op het podium als in

tekst John Buis foto's Carla Bergmans

55


Live

IN HOLLAND

Het is heet bij The Mighty 8!

Wie > C-mon & Kypski Waar > Doornroosje, Nijmegen

Live maakt de groep een meer coherente indruk

Wie > The Mighty 8 Waar > Melkweg, Amsterdam

Z

elden werd een nieuwe aflevering van een cd uit de Unsigned serie onder

overwegend aan de sampler

zo'n goed gesternte geboren als volume 7,

overgelaten. Mag het op cd

The Mighty 8, Hiphop & Soul From A Ladies

minder overtuigen, live zet het

Perspective.Wat was de vibe goed tijdens

wel zoden aan de dijk.Twee

de officiële presentatie in de Melkweg.

keer komt het kwartet terug

De stemming zit er goed in bij de acht

ven. Maar een eenduidige muzi-

voor een toegift, maar drie

dames: Javlin', Neenah, Giovanca, Ntjamrosie,

kale richting wordt er ook live

keer blijkt geen scheepsrecht.

Senna, Sage, Sabrina Starke en Rosa Ana. Ze

et zichtbaar plezier wordt door C-

niet gevaren. De slagwerkende

Want in de kleedkamer moet

beginnen de show gezamenlijk en eindigen

Mon & Kypski een optreden neerge-

Kypski weet echter soepel en

natuurlijk de optie besproken

ook weer met z'n allen in stijl met het

zet om je benen onder je kont vandaan te

met groovende speelstijl de boel

worden om van de vierde cd

Mighty 8 Anthem, inderdaad een lied dat alle

dansen. De toeschouwers geven ruim-

bij elkaar te houden. Die boel

toch maar eens een live-cd te

trekken vertoont van een volkslied. De hand

maken.

van producer C-Mon alias Simon Akkermans

gelo-

M

schoots gehoor aan die impuls. Lijkt de laat

indruk. Hoera-moppies, easy listening,

bestaat verder uit kompaan C-

ste cd Where The Wild Things Are wat invloe-

jazz, punk, etno hiphop en ambient

mon, Jori Collignon op toetsen

den betreft alle kanten uit te vliegen, live

worden op het podium wél tot een

en Daniel Rose op (bas)gitaar.

tekst: Frank Antonie

deze verrukkelijk bombastische hymne van

maakt de groep een meer coherente

overtuigend geheel gevlochten. Zelfs

Veel zang van vlees en bloed is

foto's: Willie Kerkhof

Eurovisie-achtige allure.

klassieke invloeden moeten er aan

niet te horen, die stem wordt

van C-Mon & Kypski is duidelijk te horen bij

Hoe doen die dames het zelf, in hun eentje? Het moge duidelijk zijn dat er nog een groot verschil bestaat in reeds opgedane podiumervaring. In dit aspect is Senna zichtbaar het verst van dit achttal. Gek genoeg staat

Een gepassioneerd performer

N

aast het bekende geluid van plaatsgenoten

Jan Smit en Nick & Simon is Martine Bond

Wie > Boris, Martine, Waar > Manifesto, Hoorn

de te elfder ure als vervangster opgeroepen Rosa A n a , met haar achttien jaar de Benjamina van het project, met een zelfbe-

pure, eerlijke show neer te zetten. Dat

re zanger het uiterste van zichzelf.

wustheid op het podium alsof ze dit soort

het een van haar eerste optredens met

Interessant is de wijze waarop

optredens al jaren doet. Heerlijk zo'n kleine

de band is, is wel duidelijk merkbaar:

werk van met name Holy Pleasure

schreeuwlelijk die alle hiphopposes van

haar podiumpresentatie laat nog te

wordt uitgevoerd met een eenvou-

haver tot gort kent. Jav'lin kent ze ook. Ze

wensen over en vooral zonder gitaar in

dige bandbezetting. De invulling is

rapt met een vet Amerikaans accent dat ze

haar hand staat ze er onwennig bij.

sober, doeltreffend én rauw. In

heeft opgedaan tijdens een langdurig verblijf

Wat dat betreft kan ze nog veel leren

WhenYouThink Of Me en Stupid

in de VS. Samen met Sage, die niet van het

van Boris. Diens uitstraling is er een

Things gaat de band nog een stapje

podium is af te slaan, doet ze ook nog een

van een gepassioneerd performer, van

verder: met minimale begeleiding

duet.

een rasentertainer voor wie het podi-

worden de nummers uitgevoerd.

Sabrina Starke, runner-up in de voorbije

lijke stalker zich niet langer kan bedwingen en

um z'n tweede thuis is. In een lange,

De boventoon wordt gevoerd

Grote Prijs van Nederland in de

het podium beklimt. Maar nog net niet het

door spetterende, strakke funk en

Singer/Songwriter categorie, imponeert met

object van zijn obsessie, die hij wel met een wel-

soul. Met covers van Prince (Kiss)

de ballad Always Searching, die de geest van

verdiende kus beloont.

energieke show vergt de onvermoeiba-

Senna

Live vrijdag 2 maart Gigant, Apeldoorn vrijdag 9 maart LVC, Leiden

een aangename verrassing. In vergelijking met haar

en John Legend (Ordinary People)

Randy Crawford oproept. Radio 2 are you

Dit lot blijft de bevallige Giovanca bespaard.

mannelijke collega's gooit de talentvolle Volendamse

doet Boris z'n inspiratiebronnen

listening'. Dit nummer heeft alles in zich om

Waarlijk majestueus pakt ze haar gehoor in met

het muzikaal over een andere boeg. De covers die

eer aan. In de basic setting van een

een (radio)hit te worden. Starke die zo weg-

haar gloedvolle performance en haar welbeken-

ze speelt, geven een aardig beeld van in welke hoek

kleinschalig podium mag Boris een

gelopen lijkt uit de fotosessie voor het eer-

de grijns van oor(bel) tot oor(bel). Nummer 8,

ze haar inspiratie zoekt. De Sheryl Crow-uitvoering

revelatie worden genoemd. Of om

ste album van The Pointer Sisters, inclusief

N e e n a h , doet niks solo, maar is wel van de

van Sweet Child O Mine sluit naadloos aan op haar

hem zelf te citeren: A Holy

'bloem in heur haar', heeft een stem die

partij als de posse track aan het eind vertolkt

eigen werk, waar ze in LA. Song (Beth Hart) en You

Pleasure...

klinkt als een klok. Ook N t j a m r o s i e van

wordt. Mooie avond, alle beloftes ingelost.

vrijdag 30 maart Hedon, Zwolle

zelfs een lied in een Afrikaans dialect. Ze

tekst: Robbert Tilli

vrijdag 6 april Mezz, Breda

draagt een prachtige Afrikaanse hoofddoek

foto's: MildrecJ Cairo

bevlogenheid mist. Meer nog dan op haar onlangs verschenen debuut Bittersweet Love weet ze een

vrijdag 16 maart JC Totum, Almere zaterdag 17 maart De Pul, Uden vrijdag 23 maart P3, Purmerend

Kameroense afkomst zingt heel mooi en

Oughta Know (Alanis Morissette) nog een stukje tekst en foto's: John Buis

en ziet er zó betoverend uit dat een manne-

56

Sabrina Starke

zaterdag 7 april 013, Tilburg


Boekingskantoren • CD-Duplicatie • Sound • Light • Bands • NIghtliner Toursupporloekingskantoren • CD-Duplicatie • Sound • Light • Bands • Nightliner Toursupport

M11\ K

* CAESAR

• DAS AUDI C O M B O

• DO-THE-UNDO > GREEN

MALA VITA ( n i l - mestizo

• GHOST

JAUNE rOUJOURS (b) - rootsrock GIL SEMEOO (Cabo Verde) - cabo swing OPA CUPA |i) - balkan punk RONALD SNIJDERS (nl) - black straight music ETRAN FINATAWA (Niger) - desert blues REAL HOT BRASS (Ned. Antillen) • brass BEATRIZ AZEVEDO (br) - nu brazil

HEBBES l ^ H S L . 035-6835495

J^U

minl<@hebbes.nl

.wK^

agents

INTERNATIONALS BOMBERS

• J A N E Z DETO > LEFTIES SOUL

• JOHAN CONNECTION

* MALLE PIETJE tr T H E B I M B O ' S - PAULUSMA

DUCOS Productions T. 0900-4040200 E. bookings@ducos.com U. www.ducos.cor

• SOLEX

* SPIDER RICO

• SOLO

<r Z Z Z

• LOCO LOCO DISCO

SHOW

hiphop & soul from a ladies perspective

II

FF

zaU|M aMiM aZIfÊm n23M> vr2nrt dotnrt n9airt «rUnrI a 17 Bit

^WlTOUR

Naafd*raaa(D*Oa<twpoort,araiitafMFF M*NcwH.*B>tK'««0FFICALC04IELEASBIFF 013(KMMza*l),Tn«vtFF fo Wlwt,Saaida DJ Mgant, ApaMoon FF Raton,RottwdmFF LVC, L M M DJ JCTolaai,AtaMnDJ •>• Piri, UdM DJ

vr 23 Mrt P3, PIMM w i l d DJ

Senna Dinopha Javlin iVSB fonds 1 Neenah NUamrosie Sage Giovanca Sabrina Starke ^.

t r r M m t Hadoii, ZwaO* DJ w S i f r ll«z,Bl«d«DJ FF • Th* MMMjr« HM* Ifwtond FMFkmk lU - TIM MVMr * iiM( lU JlayP

w®®rf©mm^ ©a©(giit© ^WM mm^ OnukuierK en CO, geheel in fuH-coioup ! M e e r info? 033-HS5S00H OF ujujiJU.mipasound.nl (ook uuu adres voor sfudio of live opname)

Alamo Race Track Balkan Beatz DJ's Beef BL0F Blues Brother Castro Born Brainpower De Jeugd Van Tegenwoordig Daniël Lohues Face Tomorrow Gulllermo&Troplcal Danny Helderoosjes Hind Use DeLange

Intwine The Junes Krezip Lule Hond Opgezwolle Postman Racoon Seven The Sheer Stevie Ann Tasha's World Thé Lau Veldhuis & Kemper

ll

'••31(0)20-5210010

D

+ 31(0)20-5210019

[naam act](gagentsafterall.nl www.agentsafterall.nl check ook www.topblllln.nl

DE LEUERnnCIER UOOR JE TOTRRLPRKKET RRR mERCHRRDISE! T-SHIR1S« GIRLIES «HOODIES jnCHETS • CAPS • TRUCKERCBPS FLEXFIT • BERRIES • ZUIEFTBRnDJES BUTTOnS • BORDUUREmBLEmEn

« W I P N E U S EN P I M

^ffü^ég^

wuiup.merchandlsemaker.nt

TRUCKER

• T H E HOSPITAL

after

• GEM

HORNET

ADVERTEREN IN FRET?

gwS^Si MDluhkenstraat Z00p4 1 0 9 8 TW Amsterdam pftgge ( 0 2 0 ) 4 6 8 I S 5 8

BELKEIJSER18: 020 675 5308 OF MAIL: 0LLIE@K18.flL R0NALD@K18.NL

iiitB@volGesanisterdain.nl

Pins* SLEUTEIHRRGEHS • nflRSTEKERS

Muziekoefenruimtes

PERnER • POSTBRGS • TflSSER STICKERS •CUSTORIHIRDE LnmtRflTES • ZEEFDRUK • TRRRSFER BORDUUR • ORTUIERP, ETC

BOOM! i

I

P

TOE1 3 416307

I

[

1

F 0613 418179

merchandise maker

-

PeiHHis4S7 3440 HI Uloerden Teb034«-6911M Infti^iiicrclMmllsanaherjil

nji

WWW.BOOMAGENCY.NL

uiuiui.merchiindlsemaker.nl

HIHS EEEGEOIE

VANKATOEN SNEAKERFREAK ZEUS RUMPLESTITCHKIN £EafiSiSÊ3£a BAMBIX INFO!£eiGMOUTHlNI! OMSKI

OTTO onset (ex-uooorwjsn • ar^im K H M H O I X ( w TWM6HTMOH • oMiaam^'. t» Moa w ««B» J

'"'WWW.WiUNZINJé. • ei*-44M79S

Alio JAAR DEGEZUIIBSTE

Bona AAerchandise

pït3!^MS%^R>«

Bandpresentaties Jamsessies Muziiiaie partys GRATIS PIIRNEREN

Texlileprinling

www.voicBsamsterdain.nl

299,- euro per dag 0512 340 457

CD PERSING 1500 stuks tflCxcl. btw

WWW.NEWROADDIGITAL.NL

AAUZIEKVAKOPLEIDING IN DEELTIJD..?

MELODY LINE STUDIO'S MAGIC FRANKIE BLUCS

C O C H O N BLEU CAJUN & /^YDECO

STACY CATS ROCK-ABILIY

De Schumann A k a d e m i e is al m e e r dan 10 j a a r dé l a n d e l i j k e o n d e r w i j s i n s t e l l i n g m e t de a n d e r e r o u t e naar h e t z e l f d e d o e l : h e t HBO-getuigschrift M u z i e k d o c e n t (Bachelor o f Music E d u c a t i o n ) . Maar: ook de p u r e h o b b y i s t is b i j ons aan h e t j u i s t e adres!

- 21 waanzinnig mooie muziekstudio's met o.a. nieuwe Dynacord, Hiwat en Orange gitaan^ersterkers. - 6 grote dansstudio's met mooie houten vloer en veel spiegels.

Mepdy

LAST CALL BLUES» ROOTS

BIG F O U R JUMP & JIVE

MUSIC AGENCY 0 1 6 5 - 5 5 3 1 1 5

JAN AKKERMAN EELCO GELLING BAND THE HAPPY TUNES JP DEN TEX

0)!^^M^

STILL GOING WEST LEFTHAND FREDDY T 0598 - 4 4 6 3 5 7 bertbijlsma@planet.nl www.bertbijlsma.com

• een 400 m2 lounge cafe met podium, erg chique en sfeereol. - gratis parkeren en heel veel meer...

De Akademie biedt: • een zeer ervaren docententeam

\i^Mlkd.^\.^ï{ZQK\\.ï\\

• modern lesmateriaal • vrije keuze in studietempo • vrije keuze m.b.t. hoofdvakdocent • NVAO-geaccrediteerd!

^e^

Crunch Time Music

MEZA & BAND

Download een

020-6929650

oriënta tie pakket van de website!

Melody Line Studio's Willem Fenengastraat 12 (bij Amstelstation) 1096 BN Amsterdam

Schumann A K A D E M I E

www.melodyline.nl info@melodyline.nl

. OURADI

JUBILEUM TOUR HARRY MUSKEE 40 JAAR. IM.: 0572 34 «a 04 E^imi: cimyWi««|)>ar.c«iii

Geluidsstudio Het Pand Oranjestraat 2 3134EVVlaardingen

tel: 010-434 O 432 web: www.studiotietpand.nl e-mail: info@studlohetpand.nl

FESTIVALAGENT PARKPOP - NIJMEEGSE VIERDAAGSEFEESTEN

ROCK

1g H ^

IN

WATERLAND

ASTRID NIJGH

-^^vj^L^-^H^^^--'

www.crunchtime.nl tel: 020-662 55 68

TEL: 0 2 3 - 5 3 3 9 0 6 4 E-MAIL: i n f o @ r o c k i n w a t e r l a n d . c o m www.rockinwaterland.com

BEATRICE VAN DER POEL


De ijskast van

Benjamin Herman S m a a k beperkt zich niet t o t alleen muziek. Artiesten zijn uaak B o u r g o n d i ë r s . Df ze 'on the road' aan hun trekken komen, is maar de uraag. Deze keer de eetgeuuoonten uan saxofonist Benjamin Herman, bandleider uan NeiiJ C o o l

Collectiiye.

Plus tujee uan zijn f a i v o r i e t e recepten.

W a t z i t e r o p d i t m o m e n t in je ijskast? 'Zure melk en hopelijk nog een paar raketjes.'

Ik ben goed bezig op m'n vrije avond recept

B e n je een kol<er? 'Beslist niet, maar als ik eten maak, hou ik wel van goede, verse en eerlijke ingrediënten. Ik vind het nogal lang duren, boodschappen doen. koken, eten en afwassen. Bovendien stinkt dan m'n etage drie dagen naar de laatste maaltijd.'

Favoriete benzinepomp, wegrestaurant? 'Op de heenweg probeer ik bij de benzinepomp graag drankjes met rare kleuren uit. Het lekkerst zijn de rode doorzichtige en de bruine ondoorzichtige. Je hebt ze van allerlei merken over de hele wereld. Alle nieuwe

ingrediënten 2 zakken grof gesneden wokgroenten 1 zak broccoliroosjes Chinese kool Gamba's Sambal Knoflook Oestersaus of vissaus

producten proef ik sowieso graag, ik wil toch weten hoe het smaakt. Wegrestaurants breken mijn hart. Ik heb wel onlangs in de Oekraïne tussen Kiev en Kharkov midden in de nacht langs de weg lekkere shaslick gegeten met brood en varkensvet. Daar zou hier menig muzikant voor om rijden.'

W a t d r i n k je v o o r e n na e e n o p t r e d e n ? 'Voor de gig drink ik een of twee biertjes, bij een teveel krijg ik last van verzuring in m'n mondspieren.Tijdens de gig meestal water, maar na afloop,

Bereiding Pel de gamba's, gooi ze in de pan, drie minuten later sambal en knoflook erbij, daarna de rest, als laatste de Chinese kool. Oestersaus of vissaus naar eigen smaak toevoegen. Binnen 10 minuten op tafel. Kan ook met kip of rundvlees. Eventueel rijst erbij serveren.

afhankelijk van de locatie, wil het wel los lopen.Als er Guinness Is, drink ik die hele bar leeg. Dat is m'n favoriete drank. In Ierland en Engeland ben ik daarom overdag niet echt op m'n best.'

En v / a t s t a a t e r o p h e t menu? 'Ik spreek uit ervaring: vis is beter dan vlees voor een optreden.Van vlees krijg ik met blazen zo'n klomp in m'n maag. Een tip voor de kok: geen éénpansgerechten als macaroni met kaas of chili con carne. Niet doen! Bah!

W a t was h e t b e s t e e t e n onderweg? 'Dat was tijdens de tournee die ik met Paul Weller heb gedaan. Er was een eigen cateraar mee die z'n hele keuken bij zich had en op locatie geweldige maaltijden maakte. En uitsluitend traditionele Engelse gerechten als Yorkshire pudding, shepherds pie, bread pudding en treacle.Waanzinnig lekker.'

En h e t slechtste? 'In 1997. Een week in Edinburgh met New Cool Collective. De eerste dag kregen we Taco chips met rijst. De volgende dag rijst met aardappelen, daarna aardappelen met spaghetti en vervolgens spaghetti met Taco chips. Verschrikkelijk. En wij maar klagen, maakte niks uit. Er is nog een video van één van die gigs. Ik zit helemaal onder de puisten.'

tekst Ro Krom foto's Ellen Bokkinga

60

succes verzekerd versiermenu ingrediënten

Neem haar 2 dorade's van de visboer Witte wijn Knoflook mee uit eten! Boter Olie Zo niet: Zeezout Lekkere aardappels Broccoli Bereiding Laat de Dorade's schoonmaken door je visboer. Doe ze in de oven met witte wijn, knoflook, boter, olie en zeezout. Een paar lekkere strakke piepers ernaast en twee stronkjes broccoli. Goeie wijn erbij en je krijgt gegarandeerd je zin!

'Ik probeer graag drankjes met rare kleure


(2) PATER MOESKROEN

WORD ABONNEE EN ONTVANG FRET HET HELE JAAR IN

NL'

ALEX VAN HOLSTEIN & HET SENTIMENT Het Mag Sneeuwe RISSKANT DE WOORDVOERDER 't Is Mooi Gewees SUNRISE Reflection INTWINE Pyrrhic Victor (-) Rumour. Open Your Ear (7) WOOST THE PEOPLES REPUBLIC OF EUROPE Lubrication' (5) ROWWEN HEZE Rodus & Lucius (-) Onkruic (10) J-STARS 10(11) PIEPSCHUIM Open Podium In De Kliniek 11 (15) DISCHARGER Our Hate Is Justifiec 12 (9) FOR ABSENT FRIENDS Square One 13(12) FOAM A Small Party With No En^ 14 (6) ISTHAR Among The Ruin*

JE BRIEVENBUS. ONTVANG DAARNAAST OOK NOG EENS

(1) (4) (3)

SPELREGELS • Alleen recente releases uan Nederlandse platen en cd's die zijn binnengekomen bij de redactie uan FRET komen in aanmerking. Demo's en singles kunnen niet in de lijst uuorden opgenomen. • Een plaat kan maximaal 3 maanden in de top SS staan. • De Loiulands Top 25 in FRET luordt elke maand aangepast op basis uan de stemmen op iuium.popinstituut.nl. Op deze luebsite is ujekelijks een nieuiue Top 25 te zien

15 (-) 16 (-) 17 (-) 18 (17) 19 (-) 20 (14) 21 (-) (18) (-) (13) (23)

22 23 24 25

BLEND VAN TIL & BAND MILWAUKEE WILDMEN ZEBRA YLEM SLOW BLOW FUSE DIGGY DEX CANOFBE VAST COUNTENANCE DIJSSELDONK FLEXXFIT

Without A Shad< Turquois* Strike Bac Niet Verder + Remixe In Vail Let Me li Verhalen Vanuit De Sof Don Quiche As We Pleas Bijna Lent Microfoon Syndroor

Fret volgende maancJ

1

2 WELKOMST-CD'S NAAR KEUZEIII EN DAT VOOR MAAR € 19,95 PER JAAR. *'

Deze maand hebben we vijf prachtige welkomst-cd's voor je v/aarvan je er twee mag uitzoeken. Maar je kunt natuurlijk ook andere cd's uit de lijst selecteren.

THE MIGHTY 8 - HIPHOP & SOUL FROM A LADIES PERSPECTIVE De nieuwste Unsigned cd met nummers van o.a. Senna, Giovanca en Sabrina Starke

BLACK MARKET AUDIO - SHAKE! Het duo grossiert in vrolijke, poppy songs. Prima muziek tegen depressies

GRUPPO SPORTIVO - ROCK NOW, ROLL LATER Een heus dubbelalbum ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan!

JIGGY DJÉ - NOAH'S ARK Ijzersterk debuutalbum van de Amersfoortse me, geproduceerd door Terilekst

INTWINE - PYRRHIC VICTORY Experimenteier, uitdagender, krachtiger, anders, maar onmiskenbaar Intwine! FRET is gratis af te halen op zo'n 600 locaties in het land. Althans, zolang de voorraad strekt. Wil jij het risico vermijden dat je misgrijpt, neem dan een abonnement. Je ontvangt dan ieder nummer op je deurmat voor

a§a

maar € 19,95 per jaar (9 nummers)! Vul nu onderstaande bon in en profiteer van een jaar lang FRET en 2 gratis cd's. Wil je een nog ruimere keuze, neem dan een abonnement via wrww.fretmagazine.nl. Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar: Fa. Nic Oud, Antwoordnummer 849, 1700 WB Heerhugowaard. Faxen kan ook: 072-5622393

JA, stuur mij voor € 19,95 een jaar lang FRET en als welkomstgeschenk de cd's: Kruis hieronder 2 cd's aan naam adres

M/V

• Black Market Audio-Shake! • Jiggy Dié-Noah's Ark • Gruppo Sportivo - Rock Now. Roil Later • intwine-Pyrrhic Victory

Interviews met o.a

postcode

• Beitie Serveert - Bare Stripped Naked

Van Dik Hout

woonplaats

• U-Niq - Rotterdam

land

• Ariing & Cameron - Hi-fi Underground

Ik heb het afgelopen half jaar geen abonnement op FRET gehad.

• Postman - Green

handtekening

• Junkie XL-Today

• After Forever - Mea Culpa

Malle Pietje and the Bimbos Silence Is Sexy 69 Charger

• The Spirit That Guides Us

Nina

- We Are Under Reconstruction Part. 1

+live Rusty Cage festival Opgezwolle

• Astrosoniq-Speeder People stuur geen geld, je krijgt een acceptgiro thuis gestuurd. ') abonnementsprijs buiten Nederland: € 25 per jaar

e.a.

• Green Lizard - Las Armas Dei Silencio • Jelie Paulusma - Here We Are

De volgende FRET ligt vanaf zaterdag 24 maart overal in het land. 62

• Dpgezwoiie-Eigen Wereld

• Epica-Consign To Obiivion (lolang He voorraad stfetu

53


De hazen zijn gePaarschuwd

FRET

pop

•ism:

1 ;-ft 'K

m^^i^mm

magazine

mr':

Koedooder gaat voortaan met De Vos

(voorheen Kalf Katz & Koedooder Advocaten) haar praktijk voortzetten als partner bij De Vos & Partners. Met de komst van deze bekende entertainmentadvocaat, met haar grote ervaring en knowhow op het gebied 's . * J.W-

,_

«'•1,»!

van artiesten, media en muziek, komt de sectie lE/ICT uit op 9 advocaten.

'^*^.^e.-f''^'^ K r - ' - " '2tA,

".iti'-.

Vanaf 1 februari bent u van harte welkom in ons eigen nieuwe kantoorpand aan de P.C. Hooftstraat 5 - 11 in Amsterdam, waar we u - in een nieuw pand en in de nieuwe samenstelling - graag persoonlijk een geluk-

^fMfii::

Wouter Hamel 'Ik mag dit niet verkloten'

kig nieuwjaar wensen.

Voor entertainment, media, lE/ICT, onderneDE VOS & PARTNERS

mingsrecht, arbeidsrecht en creatieve oplos-

ADVOCATEN

Postbus 1031, 1000 BA Amsterdam

singen: www.devos.nl, +31 (0)20 2060700. Een uitgave van Het Nationaal Pop Instituut A p r i l

2007

Van Dik Hout Malle Pietje and the Bimbos Nina Green Hornet SXSW Reportage

FRET Magazine nummer 2 2007  

FRET Magazine nummer 2 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you