Page 1


m een uitgave van

ARNO# BENJAMIN B* # BETTIE SERVEERT ^. CANDY DULFER & FUNKY STUFF $t CAESAR • CLAW BOYS CLAW 1^ DARYLL-ANN • DIE ANARCHISTISCHE ABENDUNTERHALTUNG # THE EASY ALOHA'S # EBO MAN # EVIL SUPERSTARS # THE FIREBIRDS • THE GATHERING # GOREFEST # HALLO VENRAY 1^ DE HEIDEROOSJES # HUMAN BEINGS # JULIA R HERSHEIMER • METAL MOLLY # MIZPAH # NEMO # OSDORP POSSE k SENSURREAL # SKIKI^

STICHTING POPMUZIEK NEDERLAND pag 4 Bands & Events: pensioenfonds popmuzikanten en ander schokkend nieuws pag 6

De préoccupatie van v!:i S © § Si [F pag 7

pau 8 Brood en spelen voor K O n O O 9 Cabo Funk A l l i a n c e : zoet en sterka' als rum

s

pag 12 Meer dan atmosferische samples en breakbeats: ïï[ M a r t i n B u i t e n h u i s v s . B o u d e w i j n de G r o o t : een fijn gesprek! pag 14 pag 16 CD-recensies met o.a. Feetwarmers uit Texas, Friesland

(èm^® pag 1 pag 2 pag 4 pag 5 pag 6 pag 8

SOULWAX # THE TREBLE SPANKERS # URBAN DANCE SQUAD k JOHAN S ZAPMAMA# BOOM! AGENCY # MOJO MANAGEMENT

Als muziekproiessianai is het natuurlijk de uHieme kick am voar zo'n enorme menigte te spelen. Maar als ]e ap je gemak alle meuwtjes op muziekgebied will zien en uitproberen, of ]e will eens lekker ongestoord jammen, dan is hel op zo'n moment lekker

0513-416307 $t

om alleen met vakgenoten te zi]n. Daarom zijn er speciaal twee vakdagen voor professionals en semi-protessionals. Met onder andere optredens, workshops en demo's. Kom naar Music 'n Harmony als je wilt weten wat er allemaal speelt op muziekgebied

Als ie wilt weten wat er speelt. MusicBHarmony

015-2159555

G-7-8-9 SEPTEMBER, JAARBEURS UTRECHT. VAN 10 00 - 18 00 UUR

015-2123401

D f i n O B

The Music Factory: voor ekk wat wns?

SIMMER m

DOUBLE YOU CONCERTS #

DCGSWdinp en de kick van het samen zweten

l'H'H'l^liJUlll'HHItillllMMnïïHÏII

pag 30

]^\ï^^ van Nederland-bijlage: fWfÊÊt PROGRAMMA van de GP'96 ''^^^ GP-bands, deel 1 GP-house: internationale top GP-blackdance: appels & peren GP-bands, deel 2 GP-songwriters: Jochem Fluitsma & Erik van Tijn

Poparchief Nieuws: Vopos en Dwarf pag 20IP®|ö)D[Q i [!OgD@[k I2flDQGsif'DQSii:the continuing story ^^^••l# 9 pag 22Trouw aan de zwarte kerk: U C C U I l Ql Clubcircuits wereldwijd: een vergelijkend warenonderzoek pag 26 Vrouwe Fortuna is[BDDDO(^ ^OOSt^aSd goed gezind pag 27 Agenda DEMOntage: Deire doet het hart van Demo-Gert sneller kloppen

C I M I ^ # A W

JllllSlCI

pag 32 Lowlands top 10 Werkzaamheden:

Salaris:

In "De Piek" wordt met name muziek gezien als een

Salarisgrehzen bij 20 uur, van minimaal

medium om een band te vormen tussen jongeren

ƒ 1.486,— (aanlooprang VII) tot maximaal

ongeacht hun culturele achtergrond: Een voorbeeld

ƒ 2.485,— (functierang VIII) bruto per maand.

vormen bijvoorbeeld Cult-sessies 15 - 16-jarigen.

uissinscn

V o o r benoeming in de vacature w o r d t dan ook

Informatie:

gedacht aan een vrouw of man die, als sociaal cul-

Nadere informatie wordt verstrekt door de heer G.

tureel werker in dienst van de ge-meente Vlissingen,

van Goethem, sectiehoofd W V C , tel. 0 1 1 8 -

bereid en in staat is om zich in te zetten ten behoe-

487344.

vormgeving:

ve van jongeren en daarbij, naast haar/zijn profes-

Een functiebeschrijving sociaal cultureel werker

sionele vaardigheden, aantoonbare affiniteit heeft

wordt op verzoek toegezonden door de heer

met een breed scala van muziekvormen.

A.Lauret, tel. 0118-487302.

Het zelf kunnen bespelen van een muziekinstrument

Voor jongerencentrum "De Piek", waarvoor de primaire doelgroep jongeren van 15 tot 25 jaar omvat, zoekt de gemeente Vlissingen een

ENTHOUSIASTE JONGERENWERKER MET MUZIKALE VAARDIGHEDEN V / M voor 20 uur per week. ^A

strekt tot aanbeveling.

Om het aantal vrouwen en de vertegenwoordigers van etnische minderheden binnen ons personeels-

De werkzaamheden omvatten naast het leiden en

bestand te verhogen hanteert de gemeente een

begeleiden van de jongeren o.a.:

voorkeursbeleid.

#

Vrouwen en zij die tot een etnische minderheid

^

het ontwikkelen en initiëren van specifieke activiteiten;

behoren en die denken aan de functie-eisen te vol-

coördinatie van de uilvoering.

doen worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Functie-eisen:

Bij gebleken geschiktheid wordt aan hen de voor-

#

keur gegeven.

#

H B O - n i v o , b i j voorbeeld sociale academie SCW.

Er bestaat een beperkte mogelijkheid tot kinderop-

Kennis van en visie op het werkveld.

vang.

^

kunnen werken met vrijwilligers;

#

goede contactuele en coördinerende eigen-

Solllcitaries:

schappen;

Aan belangstellenden wordt verzocht hun schriftelij-

^

aantoonbare affiniteit met het werken met de

ke sollicitatie, binnen 14 dagen na het verschijnen

doelgroep.

van deze advertentie te richten aan burgemeester en w e t h o u d e r s

I

eOLOFO hoofdredactie: eindredactie: redactie: illustraties: fotografie:

van Vlissingen,

per

adres

Stadhuisplein 2 , 4 3 8 2 LG Vlissingen. V o o r de vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geworven.

medewerkers:

Arjen Davidse Laurence van Haren, Jan van der Pias Rene Beaart, Wally Cartigny, Gerrie Spaansen, Rolf Strootman John Prop, Matthijs Wansink, Richard de Nooy Christel Wolters, André Bakker, Angelique van Woerkom, Arenda Oomen Dettline Guido Aalbers Roel Bouman Pablo Cabenda Hannelore Hulshof Juri Ket Arien Korteland Peter de Koster Ruud Lekx Daan de Mooy Tom Morsch Patrick Oxsener Martin Raven Joep van Ruiten Peter van der Velde Gert Verbeek Roland Wetzels

concertagenda: Marloes Reus advertenties: Hessel Benedictus uitgever: SPN redactie & advertentie-exploitatie: Wibautstraat 2 1 4 1091 GS Amsterdam telefoon 0 2 0 - 6 6 8 2 2 5 5 telefax 0 2 0 - 6 6 8 5 0 4 1

de foto op de voorpagina van Fabienne [TMF] is g e m a a k t door Christel W o l t e r s

Advertenteerders-index: Blue Note M u s i c - de Boerderij - Bos M a n a g e m e n t - Café Kobus Zeeland - Double You Concerts - Gemeente Vlissingen - Genuine Music Agency - de Kast - KRO's Leidsekade Live - M u s i c To Measure - M u s i c S. H a r m o n y - M u s i c & W o r d s - .nuClarity Paard - SKVR - Stay Tuned Agency - Twin Pigs Studio Café - Van Dik Hout M a n a g e m e n t - Via Ritmo - de Zingende Fresia's

ee^ We schrijven medio juli, de eerste helft van het festivalseizoen zit er voor ons op, dus Gorefest heeft (een welverdiende) vakantie. Dan gaat in huize De Koeijer de telefoon en klinkt de vraag of ik een column wil schrijven en zoals altijd zeg ik weer veel te snel ja. Waar gaat 't eigenlijk om? "Doet er niet toe, verzin zelf maar wat als het maar niet zo'n klaagstukje is, je weet wel: " 't gaat zo slecht met de Nederlandse muziek, e.d.". Nou ja, da's niet zo heel erg, wij hebben geen enkele reden t o t klagen, dus komt het met die column ook wel goed, dacht ik. Toen ik echter eens wat aan muziek gerelateerde bladen, die ook columns voeren, ging doorlezen (ik lees er nogal wat, je wilt toch weten wat er allemaal aan de gang is), kwam ik al snel t o t één conclusie: A: Een column schrijven en B: niet te negatief/klagerig zijn, gaat blijkbaar absoluut niet samen. Dan ben je dus snel uitgeschreven. Nou ben ik van nature niet zo'n negatief persoon, maar jezus wat worden er elke maand

weer - in andere bewoordingen weliswaar, maar toch dezelfde - deuren ingetrapt! Zo hebben we A: de grote boze major platenmaatschappij, B: het grote boze boekingskantoor in Delft en C: bands die te groot' worden en dan ook direct hun afkomst verloochenen. Kijk, ik ben het niet met alles eens wat er in de muziekbiz gebeurt maar van het eeuwige Nederlandse vingertjewijzen naar alles wat groot is of geld probeert te verdienen, wordt ik zo ontzettend moe. Shit comes in a lot of colours, weet je en jullie zijn allemaal slim genoeg om voor jezelf uit te maken of je iets tof vindt of niet, daar heb je mij niet voor nodig en hopelijk ook geen verbitterde en gefrustreerde ex-muzikant die elke maand weer zijn gal zit te spuwen (vreten jullie dat gekookt voor je ontbijt, ofzo !?). Je snapt 't al, leven en laten leven is mijn devies. Ik rust mijn zaakje ('t is tenslotte vakantie), 't Moge ook duidelijk zijn dat ik afzie van enige hoop op een carrière als columnist, daar is het leven mij te lief voor! De groeten allemaal, Jan Chris de Koeijer

FRET 3


& tekst: Laurence van Haren

NIEUWS IN HET KORT * Het nieuwe album van Battle Serveert zal begin 1997 w o r d e n o p g e n o m e n in de Bearsville Studios in W o o d s t o c k (USA). Als producer is Bryce Goggin aangetrokken, bekend van zijn samenwerking met Pavement, Amps, Lemonheads en Sebadoh. * Sonetic Vet w e r k t achter de viersporenrecorder aan de opvolger van hun d e b u u t - c d Peer. Een album zal n o g even op zich laten w a c h t e n , maar het nieuwe nummer Gelati verschijnt een dezer dagen op een sample-cd van het Brinkman-label. Meer nieuws over de vier p u n k p o p pers is te vinden op Internet: http://www.xs4all.nl/~blinker/Sonetic Vet.html * Het Utrechtse gitaartrio Yam Yam bestond amper een half jaar toen ze op Koninginnedag het v o o r p r o g r a m ma deden van MER, de New Yorkse band rond zanger/gitarist David Patillo. M e t succes, w a n t na afloop werd Yam Yam gevraagd naar New York te komen voor optredens in roemruchte clubs als CBGB's en Brownies en verder stelde MER voor de d e b u u t cd van Yam Yam te produceren. De groep vertrekt 4 september naar de Big Apple. * Suburbs is Studio 88 in Hilversum ingedoken om onder leiding van Shell Schellekens opnames te maken voor hun tweede cd die begin 1997 uit zal k o m e n . * De Limburgse s y m f o - m e t a l b a n d Aura bracht v o r i g jaar een professioneel klinkende demo uit (zie Fret Jaargang 2, nr. 3). Ondertussen is de bandnaam veranderd in Lemur Voice. De d e b u u t - c d Insights die half september u i t k o m t op het Amerikaanse label M a g n a Carta zal in Europa w o r den gedistribueerd door Sony. * De Hilversumse bluesrockformatie Tasmanian Devils heeft in een Duitse studio opnamen gemaakt voor hun debuut-cd. * Binnenkort verschijnt op Brinkman Records een nieuwe c o m p i l a t i e - c d . Carry O n O o y bevat 22 bands binnen 72 m i n u t e n . Naast Sonetic Vet, M e t a l M o l l y , Bettie Serveert, Julia P. Hersheimer, Nemo en Gitbox! bevat de plaat ook nummers van minder bekende groepen als Sister Poo Poo, Uke Pink, Golden Green, Tom's Toilet Foundation, Trannylube en Dim D i m . * De uit Venezuela afkomstige muzikanten van Laberinto w o n e n alweer een tijdje in Nederland en combineren metal met LatijnsAmerikaanse ritmes. Deze geslaagde combinatie is vanaf september op de cd Priority te horen. O p d o n d e r d a g 12 september v i n d t de presentatie plaats met bijbehorend optreden in de nieuwe zaal van de M e l k w e g . * G ö t t e r d a m m e r u n g maakt al vijf jaar industriële muziek. In oktober verschijnt de cd Purge waarop ook invloeden van house,.reggae en rock te horen zijn. * M o o n O f Sorrow gaat in n o v e m ber hun vierde langspeler opnemen. die waarschijnlijk You're Going To Die A n y w a y gaat heten. O p deze cd zullen voor het eerst de nieuwe leden Natasja v / d Spek (syntheziser). Kees v / d Linden (drums) en Fabio Bartalli (gitaar) laten horen w a t ze k u n n e n .

-f^K-BT-it

Dansen Op De Vulkaan Het bezoek van tsaar Peter de Grote aan Nederland was driehonderd jaar geleden een hoogtepunt in de betrekkingen tussen Rusland en Nederland. Tijdens de Peter de Grote Manifestatie die op 7 september start in beide landen worden de banden nog eens aangehaald met literatuur, film, theater en muziek. Ook popmuziek maakt deel uit van het culturele programma. De Dijk zal een paar optredens doen in St. Petersburg en speciaal voor deze gelegenheid zijn enkele nummers vertaald. Zanger Huub van der Lubbe zal in ieder geval Dansen Op De Vulkaan (hoe toepasselijk!) in het Russisch ten gehore brengen.

BeatPlx Van 7 t/m 13 september vindt op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam het nieuw film- en videofestival BeatPix plaats met meer dan 100 speelfilms, documentaires, televisieprogramma's, korte films en retrospectieven over musici, concerten en muziekevenementen. Er zijn ondermeer films te zien met The Beatles, Grateful Dead, Elvis, The Band, Rolling Stones, Prince, The Who, Spinal Tap en Herman Brood. Bel voor meer informatie naar 0206204952.

Pensioenfonds voor popmuzikanten

T

oen het persbericht van de Nederlandse

maar kort in dienst is. Gezien hun eveneens sterk wisselende

Toonkunstenaarsbond (NTB) bij Fret binnenkwam,

inkomsten zijn artiesten bovendien onaantrekkelijk voor ver-

vroegen we ons direct af hoe het gesteld zou zijn met

zekeringsmaatschappijen. Bij het nieuwe pensioenfonds van

de Zwitserleven-gevoelens van Herman Brood en Wally Tax.

de NTB is de premie afhankelijk van de inkomsten. Wie een

Sinds kort bestaat er namelijk een heuse pensioenregeling

paar maanden weinig of niks verdient, hoeft even geen pre-

voor popmuzikanten. De NTB heeft met de verzekerings-

mie te betalen. Uiteraard kan bij financiële meevallers de pre-

maatschappij Aegon een 'oudedagsvoorziening op maat' in

mie voor een heel jaar ineens voldaan worden. Wie in aan-

elkaar geknutseld voor muzikanten, artiesten en overige uit-

merking wil komen voor de regeling, moet wel eerst lid wor-

voerende kunstenaars. Muzikanten konden tot nu toe geen

den van de NTB. Fret zal binnenkort uitgebreid terugkomen

pensioen opbouwen omdat ze steeds wisselende werkgevers

op deze regeling en 'senior popmuzikanten' naar hun mening

hebben die geen premie willen afdragen voor iemand die

en behoefte vragen.

^^^^^^^^^H

. John Prop

Tilburgs Talent Onder de noemer 'Tilburg Muziek Fabriek vol. 4, 5, 6' verschijnen deze maand drie cd's met aanstormend Tilburgs talent. De cd's worden ten doop gehouden met optredens van de betreffende bands op drie achtereenvolgende zondagen: - 8 september: 'groove' met Slick Wicked Nation, Opposite en Johnny's Pitbull - 15 September: 'core' met Clean Solid, Gastric Juice en Milkman - 22 September: 'rock' met Roman Holiday, Blue Massado's en Squeeze Doll Plaats van handeling is café de Uitstad, Heuvel 8/9 in Tilburg. De entree bedraagt ƒ 5,-per avond en de presentaties beginnen om 21.30 uur.

LEIDSE KADE

Cd & p l a t e n b e u r s Op zaterdag 21 september wordt in de Jaap Edenhal tussen 10.00 en 17.00 uur opnieuw een grote cd/platenbeurs georganiseerd. Vinylfanaten kunnen speuren in bakken vol beat, black music, 50/60's, wave/punk, metal/trash, promo's en collectors items. De beurs bevat 600 meter stands en vijftig procent van de standhouders komt uit het buitenland. De toegang is ƒ 7,50. Houders van CJP- en 65+-passen betalen een rijksdaalder minder. De beurs is vanaf het Centraal Station te bereiken met tram 9.

Elke z o n d a g a v o n d tussen acht e n tien uur is L e i d s e k a d e Live! t e beluisteren o p radio 3. D e k o m e n d e w e k e n zijn live o p t r e d e n s t e verwachten van:

- Orange Crush, Michael de Jong, Mike & the Mellotones (ovb): zondag 1 september - Run Piggy Run: zondag 8 september - David Munyon, finalist Grote Prijs van Nederland: zondag 15 september - Robert Jan Stips, the Gourds, Soulwax: zondag 22 september - Liquid Fire: zondag 29 september

Van 17 tot en met 19 oktober vindt de eerste editie van the Amsterdam Dance Event plaats. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het hier om 'dance music' met extra aandacht voor die van Nederlandse makelij. Deelnemers kunnen overdag terecht in de Balie, de lokatie van het beursterrein met stands, DJ-ruimte, etc. 's Avonds treden artiesten en DJ's op in Roxy, Paradiso, Mazzo, Melkweg, Havana, Escape, West Pacific en It. Bij het ter perse gaan van dit Fret-nummer waren de volgende namen al bevestigd: Richie.Hawtin, Mixmaster Morris, Morcheeba, Aphrodite, Red Snapper, Craig Walsh, Oliver Bondzio, Crystal Meth, DJ Sneak, Quazar, DJ Angelo, DJ Per, Johnson, Van Bellen, Easy Aloha's en Richard Cameron. Voor meer informatie over showcases & registratie kun je contact opnemen met Conamus, telefoon: 035-621 87 48 (Richard Zijlma) of e-mail: richard.zijlma@conamus.nl

Delft Decibel Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Delft is het Westerpop-festival dit jaar omgedoopt tot Delft 750 Decibel. Het festival vindt zaterdag 7 september van 14.00 tot 24.00 uur plaats op het terrein van het Grotius College aan de Ada van Hollandstraat (vlakbij station Delft CS). Achtereenvolgens zullen spelen La Blusa, Hallo Venray, Michael Katon, Hom Of Plenty, Alquin en Whiskey Priests. De toegang is gratis. Behalve de gebruikelijke festivalmarkt en eet- en drinkkraampjes, is ook gezorgd voor kinderopvang in de speeltuin naast het festivalterrein.

lil. John Prop

TALENT/BANDS WANTED:

Alquin anno 1996 (fotoburo Willem de Bie)

* In maart 1997 verschijnt weer een Spiank! verzamelcd met Nederlandse funkbands. De nadruk zal liggen op live-formaties. SplankI zorgt voor de productie en promotie van de cd en de deelnemende groepen zullen ieder 100 exemplaren afnemen. Funkbands die denken in aanmerking te komen voor het compilatie-album (en/of op willen treden op de roemruchte P-Funk Party's die Spiank! al geruime tijd in het hele land organiseert) worden verzocht demo's, cd's of video's met foto en info op te sturen naar Stichting De Funkie Biotoop, Sarphatistraat 340, 1018 GW Amsterdam. * Zang-, dans- en wereldmuziektalent kan zich inschrijven voor het Mondiaal Open Podium dat beklommen

kan worden op 3 oktober & 21 november '96 en 20 februari & 15 mei '97 bij Rasa in Utrecht. Alle stijlen en instrumenten (klassiek, volks en modern) zijn welkom. Vraag een inschrijfformulier aan bij Intercultureel Centrum Rasa, Pauwstraat 13a, 3512 TC Utrecht, tel (di t/m vr 14-17 uur) 030-2316040. * Rasa roept daarnaast jongeren uit de Utrechtse wijken op voor de voorronden van het Internationaal Levensliederenspektakel, op 20 oktober. Onder levensliederen wordt hier verstaan: 'liederen waarin met veel drama een onmogelijke liefde, heimwee, verlangen en verdriet wordt geuit'. In aanmerking komen bijvoorbeeld raïsongs, Iraanse smartlappen, zigeunerballades, Afrikaans griotliederen en tranentrekkers a la Zangeres zonder Naam. Voor meer informatie en aanmeldingen, kun je terecht bij Rasa (zie het bericht hierboven).

* Van oktober t/m december vindt in Rotterdam Kleurrijk Talent plaats, een talentenjacht voor muziekgroepen en muzikanten die duidelijk beïnvloed zijn door niet-westerse muziek. De winnaar van de finale op 15 december krijgt onder andere vier dagen studiotijd. Inschrijven kan tot 10 september. Neem voor meer informatie contact op met Stichting Talent, Postbus 1537, 3000 BM Rotterdam, tel: 010-4049332. • Voor het Singer/Songwriter Festival zoekt de Zuidhollandse Popunie nog liedjesschrijvers. Alle popmuziek-genres komen in aanmerking, maar het moet wel om eigen nummers gaan. Voor verdere informatie en inschrijvingen kun je bellen met de Popunie: 0104123455, fax 010-2130703.

FRET 5


De romantische dromen van P a t r i c k ^ g ^ ^ Oxsener foto: André Bakker

UHzwermende Gerrie ^ËS^Spaansen foto: Christel Wolters

De Caesar van toen kwam uit Rome, was meedogenloos, geniaal en vernieuwend. De Caesar van nu komt uit Amsterdam, maakt dromerige garagepop, heeft ook geniale trekjes en doet op z'n debuutcd Clean frisse dingen binnen een compleet platgespeeld genre. Om dat vernieuwend te noemen, gaat het trio echter te ver. 'Daar gaat het ook niet om. Muziek moet je raken.'

Al sinds de eerste optredens tweeëneenhalf geldt Beeswamp in de muziekwereld als een gr Half augustus verscheen er eindelijk de tweed* de groep: 7 Don't Regret (Sex in our Pyama's) ber volgt het debuutalbum Sweet Sticky kan nu ook de rest van Nederland horen waar ners al zolang zo

Jullie hebben een hele rauwe, directe sound, zoals ook bands als Bettie Serveert en Darryl-Ann die hebben. Heeft dat iets te maken met de innige band die Caesar met de laatste groep heeft? Sem:

'Darryl-Ann heeft ons

heel erg geholpen om een goede live-reputatie op te bouwen. Door ons veel met hen te laten spelen. Maar muzikaal hebben ze geen enkele invloed gehad.'

Voor de mensen die Beeswamp al een tijdje volgen heeft het lang geduurd voordat de p/aat eindelijk in de winkel lag. 'We zijn heel lang bezig geweest met opnemen,' verklaart frontvrouw Beatrice van der Poel. 'Vervolgens heeft de p/atenmaatschappij nog een tijdje gewacht met het uitbrengen van de plaat.' Bassist Bart de Ruiter legt uit dat een platenbaas geld in een cd steekt en dat zo slim mogelijk moet terugverdienen. 'CNR heeft haar eigen planning. Ze moeten goed bekijken wanneer ze met een plaat van een nieuwe artiest uitkomen, want die heeft de nodige aandacht nodig. Wij kunnen dat proces niet versnellen.' Beatrice: 'Of je zou het in eigen beheer moeten doen, maar dan betaal je ook alles zelf. In dit geval hebben we niets geïnvesteerd en dat is behoorlijk uitzonderlijk.' Een andere factor die voor vertraging zorgde was het over-

•Wie dan wel?

lijden van John van Vueren, die naast organisator van Parkpop ook

Marit: 'Dat verschilt nogal per

manager van Beeswamp was.

bandlid. Er zijn maar een paar groepen die we allemaal leuk vinden: Pavement, Sebadoh...'

Het jaar nul

Roald: 'Ik ben helemaal idolaat van Nirvanal Ja, daar durf ik

'Ik heb een bloedhekel aan bands die proberen vernieuwend te zijn.' ^

n de gracht achter het terras dobbert een dekschuit.

B

Daarop

V

heren van middelbare leeftijd. Uniform in rode hesjes

(SUOQO

staat een biljarttafel met daaromheen een tiental

ra©©ö

CSfflDDGDQGD

nodige sleutelwerk aan is gedaan. Is de plaat dan niet vreselijk geda-

geen problemen mee.

teerd? Beatrice: 'Nee....!' Bart: 'Deze muziek was er toch nog niet

Vanmiddag had ik nog een

voordat wij het maakten? Als onze p/aat uitkomt, begint het jaar nul.'

boek over Cobain in handen,

Beatrice: 'In de tijd daarvoor zijn we toch voornamelijk bezig geweest

las ik een stukje over zijn dochtertje en zo... Ik kreeg het er

met het bedenken hoe de p/aat moest gaan worden. Nu begint het

helemaal warm van.'

verhaal Beeswamp pas echt, want je kunt pas zeggen datje een band

Sem:

'Kijk, we proberen zoveel mogelijk een scheiding te

maken tussen de muziek waarnaar we luisteren en de muziek

gestoken en uniform zo zat als een tor. Terwijl de mannen

De cd was eind vorig jaar al af, hoewel er sinds die tijd nog wel het

ook nu nog voor uit te komen,

hebt als je een plaat hebt gemaakt. Als je dan nog bestaat, want er zijn heel wat bands die hun eerste plaat niet eens overleven.'

onder begeleiding van een accordeon liedjes uit grootvaders

Dat nummer 'Rocket' spookt al de hele dag door mijn hoofd.

die we maken. Er zijn al te veel bands die klinken als hun voor-

tijd brallen, proberen op het terras drie jonge mensen een ver-

Vinden jullie dat een compliment?

beelden. Daarbij, al zouden we het willen, dan zou ons dat nog

verzint. Dat doet ze met een gitaar, maar tegenwoordig ook aan de

In Beeswamp is Beatrice van der Poel degene die de liedjes

haal te vertellen. De nog zo korte geschiedenis van hun band-

Sem:

niet eens lukken. Kunnen we niet Dat is ook onze redding

hand van opnamen van repetities. Overigens krijgen de andere muzi-

je Caesar. Ironisch genoeg waren zanger/gitarist Roald van

doet.'

geweest, denk ik. Zo hebben we toch iets van een eigen karak-

kanten steeds meer de ruimte om hun eigen partijen in te vullen.

Oosten en bassist Sem Bakker in dezelfde staat als de in het

Marit: 'Persoonlijk moet een nummer mij direct raken. Ik heb

ter kunnen kweken.'

Beatrice vertelt dat de band op het punt staat ook nummers te bewer-

rood gestoken torren op de boot, toen ze elkaar in september

niet het geduld om eeuwig te wachten tot hef muntje valt.'

Kun je als gitaarrockband dan nog vernieuwend zijn?

ken van haar zus Vera, zangeres en toetseniste in de band en onlangs

van 1994 tegenkwamen. Zo dronken zelfs dat ze letterlijk tegen

Roald: 'Ja? Oh, vind ik dus met. Je moet er wel een beetje

Roald: 'Nee.'

cum laude afgestudeerd aan het conservatorium. 'Ook Jac schrijft liedjes. Wat dat betreft is er van alles mogelijk.'

'Ja absoluut. Het betekent dat dat nummer iets met je

elkaar aan botsten. Roald was al een tijdje op zoek naar een

moeite voor doen. Mijn ervaring is dat ik nummers die ik het

Marit: 'Ik heb een bloedhekel aan bands die proberen vernieu-

bassist om de ideeën gestalte te geven die hij samen met

eerste halt jaar niet gedraaid heb, later vaak het mooist vind.

wend te zijn. Het gaat er niet om hoe vernieuwend je bent,

drumster Marit de Loos had uitgewerkt. Overal vroeg Roald

En platen die ik direct grijs draaide... Neem nu die cd van

maar of de muziek je kan raken. Dat is veel belangrijker.'

rond, overal ving hij bot. Tot hij dus Sem tegen hef lijf liep.

Weezer, die was in het begin zó overdonderend. Maar uiteinde-

Sem:

'Speel Jij bas?' vroeg hij. 'Nee', zei Sem. Maar hij wilde het wel

lijk was Ik er snel weer mee klaar.

sterk refrein dat je nog nooit eerder gehoord hebt, dan is dat

wel in het clubcircuit optreden, maar als je geen cd uit hebt dan sta je

Loïs Lane op gitaar. 'We hebben geen uitkering, dus we moesten knok-

een orgel onder gezet hebben, zodat het wat vetter klinkt. Maar we

proberen. Een maand later nam het trio Caesar haar eerste

Verklaart dat ook die achterlijke akkoordenschema's die jullie

voor mij vernieuwend genoeg.'

daar voor dertig man.'

ken voor baantjes en elke goede klus aangrijpen. Er moest toch brood

hebben er bewust geen overgeproduceerde plaat van gemaakt. Ik

demo op.

soms gebruiken? Dat het allemaal niet te makkelijk mag zijn

Zijn jullie net zo dromerig als de teksten doen vermoeden?

op de plank', zegt Beatrice. 'Ik vond het heel vervelend dat we niet kon-

houd van puur: van echte violen, een zingende zaag (die op de plaat

voor de luisteraar?

Roald: 'Ja, het woord 'dream' komt ook zo'n twintig keer terug

den spelen, want spelen is gewoon het leukste dat er is. Je bedrijft met

door Bart bespeeld wordt) of een echte contrabas, je kunt tegenwoor-

de. Dat zagen ook manager Ferry Rosenboom en producer

Roald: 'Grappig, dat heb ik lang met meer gehoord. Ik realiseer

op de cd. Ik denk ook dat we best idealistisch zijn.'

een groepje muzikanten een soort topsport, van dat samen zweten

dig zang opnemen met een pitch-machine, die alles rechttrekt als je

Frans Hagenaars, die de band al vanaf het begin scherp in de

me dat we een voorkeur hebben voor achterlijke akkoorden,

Sem:

krijg je een kick. Iedereen vraagt ook steeds wanneer we weerspelen.

vals zingt. Daar word ik misselijk van. We zijn echte muzikanten en dat

gaten hielden. In het najaar van 1995 nam Ceasar onder leiding

maar we proberen de laatste tijd toch ook wat meer gebruikelij-

Marit: 'Leg 'ns uif.'

Ik heb nu het gevoel dat we opnieuw gaan beginnen.'

moetje ook aan de plaat kunnen horen.'

van F&F de-vinylsiogle Goodbye To Barruschna op voor

ke dingen te doen. Op Clean is de verhouding zo'n beetje (ifty-

Roald: 'Nou, ik bedoel, we zijn alledrie enorm verbaasd over

Rosenboom's label Elektrolux. Toen dat werd omgedoopt in

tifty. Doen we een refreintje van twee akkoorden bij een super-

alles wat er de laatste tijd gebeurd is. We romantiseren ons

Er volgde er nog drie en de lijn was duidelijk stijgen-

'Als je net een nieuw nummer hebt gemaakt, met een

'Oh ja?'

Excelsior was Caesar de eerste band die een cd-schijfje

ingewikkeld couplet. Mijn ideaal is altijd geweest dat alles moet

helemaal kapot over hoe mooi het is om in een bandje te zit-

mocht vullen. In juni van dit jaar zag Clean het daglicht. Een

kunnen. In vonge bands kwam ik weleens met vreemde dingen

ten, hoe lekker het allemaal gaat. Een cd, spelen op het

prachtplaat: volwassen en voor een gitaar-band behoorlijk ver-

en dan riep iedereen: joh, dat mag niet! Met deze groep komt

Lowlands-festival.. Nu zou het nog mooi zijn als we in hef bui-

frissend. Ondanks dat ook Caesar melodieus, stevig en met

het regelmatig voor dat er vijf compleet verschillende dingen

tenland iets zouden bereiken. Dat is geen plan hoor? Dat is een

vies van koortjes is, maakt de groep geen muziek die een-

aan elkaar vastgeplakt zitten.'

hoop. De dingen die ik wil bereiken in mijn leven liggen toch

Iwee-drie weg te happen is. Maar owee, als die liedjes een-

Marit: 'Er zit best veel achter, maar toch heb ik het idee dat

voor negentig procent op het muzikale vlak. Dat is mijn groot-

maal in je kop zitten...

het allemaal vrij simpel klinkt.'

ste preoccupé, po... Hoe heet dat? Préoccupatie!'

FRET 6

Kort na de oprichting stond Beeswamp veel op het podium maar het laatste jaar werd er weinig van het gezelschap vernomen. 'We wilden ons kruit niet verschieten voordat de plaat uit is. je kunt

'Samen zweten daar

Beeswamp wordt weleens vergeleken met Wendy & Lisa en

^'Hjg je een kick van*

Loïs Lane. Soms zien de gezusters Van der Poel zichzelf omschreven als 'sexy boegbeeld van Beeswamp', een image waar ze niet blij mee

Geen studiotrucs

zijn. 'Mijn idool is Pipi Langkous. Ik wil het liefst op haar lijken', aldus Beatrice. 'Ik ben zangeres en wil goede muziek maken. Met mijn

Sweet St;c/fy stuff klinkt tamelijk naturel; alsof er weinig kunstgrepen

uiteriijk ben ik niet zo bezig. Voor een optreden trek ik iets aan wat

zijn toegepast. Beatrice: 'We hebben geen studiotrucs uitgehaald. Dat

een beetje feestelijk is, dat wel. Maar wat is ons imago? Ik kan het

gedaan. Martijn Bosman deed veel studiowerk en drumde bij De

was ook het uitgangspunt; datje het zo opneemt datje het altijd nog

slechts omschrijven als de Andrew Sisters on acid. We zijn eigenlijk

Raggende Manne en Ro & Paradise Funk. Vera heeft met diverse bands

live kunt spelen. Op de plaat kun Je alles goed horen. Er zit een mooie

behoorlijk losgeslagen types, vreselijk emotioneel en niet volgens

gewerkt en intussen haar conservatoriumstudie afgerond, Beatrice

laag onder en er zitten strijkers bij. Met die laag bedoel ik dat we soms

wetten.'

hield zich bezig met kindertheater bij De Parade en jac Biko begeleidde

bijvoorbeeld twee keer gitaar over elkaar hebben opgenomen of er

In de tussentijd hebben de bandleden diverse andere dingen

FRET 7


T

Rolf ^ g g ^ Strootman foto: Andre Bakker

H a n n e l o r e ^ ^ ^ ^ Hulshof foto: Angelique van Woerkom

'Niets, is nieuw*

*Een mix v

ANGA

De uit Zaïre afkomstige zanger Kongo Banga vermengt in zijn muziek verschillende oudere en nieuwere Afril<aanse stijlen met reggae. Zijn vorig jaar verschenen cd Africa: Womb of Humanity liep veel enthousiaste reacties op, onder meer van Herman Brood, die de jonge Afrikaanse Nederlander uitnodigde voor een tournee.

I k heb geen concurrentie. Niet in Kaapverdiaans, niet in het Engels niet in het Nederlands.' Bescheiden is hij niet, DJ Jay B va|i Cabo Funk Alliance. Muzikaal wel. Samen met zijn broer Angel en zijh vrienden Eddy G, P-M.O.D.E. en Japjnar maakt hij Kaapverdiaanse hiphop. die smaakt? Zoet en sterk, zoals r

D

e 28-jarige Kongo Banga is afkomstig uit Zaïre. Sinds acint jaar woont hij in Nederland, maar het valt hem nog steeds zwaar hier te aarden. Al heeft hij intussen wel geleerd als een echte Hollander over het weer te praten. Zittend op een Amsterdams terras vol kwetterende Italiaanse toeristen, vertelt hij dat het vooral de winters zijn waaraan het maar moeilijk wennen is. Het klinkt als een understatement voor ernstige heimwee. De zon schijnt nog wel, maar het begint alweer zachtjes te regenen en ik merk op dat de zomers ook niet meer zijn wat ze geweest waren. Even later moeten we voor het losbarstende noodweer naar binnen vluchten. 'Nee, dan Zaïre!' Kongo Banga werd geboren in de hoofdstad Kinshasa, waar de soukous ontstond, de populaire dansmuziek die zich kenmerkt door de vermenging van explosieve percussie met hypnotiserende gitaarsolo's, aangevuld met call-and-response zang die de dansers aanspoort. Wat New Orleans voor de blues is, dat is Kinshasa voor de Afrikaanse dansmuziek: een artistiek epicentrum dat ooit heel Afrika verlichtte. Tegenwoordig werpt Zaïre echter vooral schaduwen af: het land is er op zijn zachtst gezegd beroerd aan toe, zelfs naar de maatstaven van de Derde Wereld. Niet voor niets hebben de grote Zaïrese musici als Papa Wemba en Kanda Bongo IWan tegenwoordig Parijs als hun thuisbasis. Ook Kongo Banga verruilde zijn vaderland voor Europa. Als student raakte hij betrokken bij activiteiten die het regime onwelgevallig waren en hem noopten te vertrekken. In Nederland, met zijn multiculturele karakter en uiteenlopende muzikale scenes, hoopt hij op betere tijden. Maar aan de bak komen blijkt moeilijker te zijn dan verwacht.

HERMAN BROOD Je hebt sinds kort een cd uit. Merk je daar de gevolgen van? 'Het gaat langzaamaan wat beter. Onlangs heb ik in de stromende regen op de Boulevard van Scheveningen gespeeld en ik ben gevraagd voor het Racism Beat it festival. Maar het blijft moeilijk, de spoeling is heel dun. Bijzonder was wel, dat ik kort na het verschijnen van de cd werd gebeld door Herman Brood. Die wilde ook wel eens wat met reggae doen. We hebben toen samen getoerd-en dat_bevie.l p^'ima, ook al is hij een totaal ander soort artiest dan ik. Misschien kunnen we in de toekomst nog eens samenwerken, misschien wel op mijn volgende cd. Maar de toekomst is onzeker. In ieder geval deed het me goed om van zo iemand krediet te krijgen, in Nederland is hij toch een legende.' Je cd heet Africa: Womb of Humanity. Heeft die titel nog een diepere betekenis, anders dan het feit dat de homo sapiens oorspronkelijk uit dat continent afkomstig is?

FRET 8

I

n Nederland wonen momenteel zo'n vijftienduizend Kaapverdianen. Daarvan zitten er zo'n twaalfduizend in Rotterdam, vertelt Jay B. 'Dat is vanwege de haven. Zo'n twintig jaar geleden kwamen hier veel Kaapverdianen die van de eilanden wegvluchtten. Dat was een gevolg van de onafhankelijksheidsstrijd. De Portugezen gingen weg, maar er kwam een dictator voor in de plaats. Toen kwam de grootste emigratiestroom op gang. Inmiddels zijn de eilanden al een tijdje democratisch, maar de meeste Kaapverdianen blijven in Nederland omdat ze hier betere toekomstmogelijkheden hebben.'

'Afrika is de geboorteplaats van de hele mensheid. Uiteindelijk komen we daar allemaal vandaan, ongeacht onze huidkleur. Wat ik met die titel wil zeggen is hoe schrijnend het is dat de hele wereld Afrika nu lijkt te vergeten. Er zijn daar grote problemen: honger, oorlog, AIDS. De mensen in de rijke landen zijn er trots op in vrede en democratie te leven, maar het zijn diezelfde democratieën die de wapens leveren waarmee ver van huis gemoord wordt. Dat klopt niet, dat moet ophouden. En ik denk ook dat het zal ophouden. Ik ben een optimist, ik geloof dat het steeds beter gaat met de wereld. Tien jaar geleden verwachtte niemand dat de Koude Oorlog zou ophouden of dat de Apartheid zou verdwijnen. Dat is toch gebeurd. Afrika zal nooit ten onder gaan, het is een rijk continent met een enorm potentieel aan bodemschatten. Als we dat goed organiseren en onze krachten bundelen, dan zullen we geen armoede meer lijden. Niets is onmogelijk. Die boodschap wil ik met mijn muziek uitdragen.' In het titelnummer noem je een hele hoop namen: van Afrikaanse leiders als Lumumba en Kenyatta, tot lieden als Toussaint Louverture en Bob Marley. Je zingt het lied in het Lingala, de taal van Westelijk Zaïre. Waar gaat het over? 'Het is mijn statement. Ik roep op tot samenwerking door de namen te noemen van de mensen die ons tot voorbeeld kunnen dienen. Mensen die hebben laten zien dat het de moeite loont je in te zetten voor vrijheid en vrede, ook al lieten velen van hen daarbij het leven. Ik zing het in Lingala omdat de boodschap in de eerste plaats bedoeld is voor de mensen in Zaïre. Doordat ik al die namen noem wordt het liedje voor iedereen toch een beetje begrijpelijk. Als ik zeg: Martin Luther King, Steve Biko, Gandhi, dan weet iedereen waarover ik het heb.

LIEFDE

VERSUS

BABYLON

Kan muziek de wereld veranderen? 'De wereld niet, maar muziek is wel in staat mensen op te voeden. Want wij musici beschikken niet alleen over muziek maar ook over woorden. Reggae heeft die kwaliteit heel sterk. Reggae is power. Het gaat over het kleine dagelijkse geluk, maar ook over de Liefde versus Babyion, het Grote Kwaad, dus tegelijk bemoedigend en waarschuwend. Reggae betekent voor mij geweten.' Hoe is jouw muziekstijl ontstaan? 'in Zaïre speelde ik met mijn toenmalige band verschillende muziekstijlen naast elkaar: soukous, highlife, roots rhumba, reggae. Sinds kort ben ik dat gaan combineren. Het resultaat noem ik rhumba-roots-reggae, wat wil zeggen een mix van traditionele en moderne Afrikaanse muziek. De bindende factor daarbij is reggae, wat in feite van oorsprong net zozeer Afrikaanse muziek is als Zaïrese soukous of Ghanese highlife.' Er zijn er die beweren dat wereldmuziek de muziek van de toekomst is. Wat denk je, gaat de rhumba-rootsreggae het helemaal maken? 'Zo moet je dat niet zien. Vernieuwing ontstaat doorgaans door terug te gaan naar de roots van de dingen. Vergelijk het maar met de mode: steeds weer andere kleding wordt als 'nieuw' aangeprezen maar uiteindelijk blijkt het altijd te gaan om zaken die allang ergens bestonden. Voor al die crossovermuziek die nu te boek staat als modern geldt dat het niet meer is dan rootsmusic die op een andere manier is vermengd en in een nieuw jasje gestoken. Op muzikaal gebied is nooit iets echt nieuw onder de zon. Niets is nieuw'.

Hoewel het overgrote deel van de Kaapverdianen in Rotterdam woont, is het geen hechte gemeenschap. 'Op de Kaapverdische eilanden zelf is er al verdeeldheid,' schampert Jay B. 'Het is hetzelfde verhaal als bij de Nederlandse Antillen, met de bovenwindse en benedenwindse eilanden. Elk eiland heeft een eigen dialect. Dat van de bovenwindse eilanden lijkt op elkaar en zit dicht tegen het Portugees aan en dat van de benedenwindse benadert het Afrikaans. Die verdeling vind je ook terug in Nederland. Elk eiland heeft hier zijn eigen vereniging: een dansclub of een voetbalclub. Als je iets voor alle Kaapverdianen wilt regelen, is dat zeer moeilijk. Juist vanwege die scheiding hebben jongerenverenigingen problemen met het aanvragen van subsidie. De gemeente vraagt meteen hoeveel man de vereniging telt, want ze weten dat er verdeeldheid heerst.' Het is dan ook niet venwonderlijk dat Nederlandse Kaapverdianen zich ter vermaak op de muziek storten. Zowel Angel als Jay B, die overigens ook deel uitmaakt van de groep Bonecrushin' en het triphopproject Backbone Soundsystem, zijn op de Kaapverdische eilanden geboren. Inmiddels wonen ze echter al vierentwintig jaar in Nederland. Hun geboorteland bezoeken ze slechts sporadisch en het Nederlands is min of meer hun moedertaal geworden. Waarom kiezen ze dan toch voor Kaapverdiaanse rap en niet voor Nederlandstalige? Jay B reageert: 'Tijdens een festival, twee jaar geleden, deden we voor de grap één Kaapverdiaans nummer. Dat viel erg in de smaak. Dus hebben we het op een demo-tape gezet. Mensen reageerden daarop heel verrast: kijk jongens, Kaapverdiaanse rap!'

EASY

LISTENING

Je bereikt daar misschien de buurjongens mee, maar de rest van Nederland verstaat er niets van. Jay B denkt dat dat niet zo'n probleem is. 'We leven in het crossover-tijdperk. Niemand gaat meer terug, dus crossover is de toekomst. Crossover qua ras, crossover qua muziek, crossover qua alles. En dit is de ultieme crossover-cd. Culturen, subculturen, muziekstijlen, alles staat door elkaar. En het is easy listening, dus waarom zou je hiervan niet een paar cd's kunnen verkopen?' Het hele gebeuren mag dan als grap begonnen zijn, toch komen er ook andere gevoelens bij kijken. Jay B: 'Wij zijn tweede generatie-migranten. Wij missen elke boot. We

zitten tussen de wal en het vluchtelingenschip. leder individu wil laten weten wie hij is. De tweede generatie-migranten hebben daar een beetje moeite mee, omdat ze niet weten waar ze vandaan komen. Op deze manier kan ik laten zien waar ik vandaan kom. Ik ben een mix van alles.' Voelen de hiphoppers zich Kaapverdiaan of Nederlander? 'Ik voel me een wereldburger en dat is gemeend,' lacht Jay B. Zijn broer Angel verklaart: 'Ik voel me een Kaapverdiaanse Rotterdammer. Die Kaapverdiaanse achtergrond merk ik door de taal en de kleine dingen die hier gebeuren: de traditionele feesten, het eten bij mijn moeder. Maar ik ken niet het échte gevoel van Kaapverdiaans zijn. Dat is best moeilijk.' DJ Jay B legt uit: 'Als wij Kaapverdiaans praten, praten wij eigenlijk KaapverhoUands. Eddy G was wat ouder toen hij naar Nederland heen kwam. Hij kent bijvoorbeeld nog spreekwoorden. Dat is wat wij missen.' Desondanks zou Jay B wel terugwillen naar zijn moederland. 'Misschien omdat het een land in ontwikkeling is. Je hebt in Nederland de kans wat van de wereld te zien en kennis op te doen en dat kun je naar de eilanden terugbrengen. Dan is de missie van mijn ouders daadwerkelijk gelukt: dat we iets op hebben gedaan.' Maar aan de andere kant is teruggaan niet makkelijk, realiseert ook Jay B zich: 'Ik was er drie jaar geleden op

vakantie en dat was moeilijk. Ik voel me hier al opzij gezet, maar daar helemaal. Ik ben daar ook een buitenlander.'

ELLENDE De debuut-ep van de Cabo Funk Alliance heet Hoje ê quel dia, wat zoveel betekent als vandaag is de dag. Jay B: 'Dat was het gevoel wat we hadden tijdens de ontwikkeling van de C-Funk Alliance. Niet praten, maar doen. De tijd is rijp.' Op de EP staan vier nummers, met invloeden uit alle windstreken. Eén van die nummers is een aangepaste versie van de solo-hit die Alliance-rapper Eddy G vorig jaar zomer had op de Kaapverdische eilanden. Dat nummer schreef hij voor een benefiet-album en gaat over de ellende van Kaapverdianen daar en hier. Op de ep roert de groep ook een ander gevoelig onderwerp aan: religie. De Kaapverdiaanse bevolking is over het algemeen katholiek of hangt een soort Tineke-religie aan. Jay B: 'Sem Conta betekent sctiijt aan. De twee coupletten van Eddy halen religie aan, terwijl we in de rest van het nummer een beetje schoppen tegen het commentaar dat de oude garde Kaapverdianen op de jongeren heeft: 'Wat lul je nu dom over mijn joint? Als jij jouw drank op hebt, sta je ook slap te lullen.'

FRET 9


Jin • Laat ik er maar gewoon voor uit komen: deze scribent is al maandenlang hopeloos v e ^

t

m

vertonen laten muziek horen die in Nederland leeft. Charly awnoise a Mental Theo, Party Animals, DJ Paul Elstak. U i l Europese dance. Daar doet MTV veel minder aan. Zij |ljn meer op Engeland en de Verenigde Staten georiënfcerd, Nederlandse clips zie je er zelden. In mei vorig jaar l i j n wij in dat gat gesprongen en we merken dat het werkt. JongeBenAericennen zich in wat wij laten zien.'

liefd op Fabienne en Sylvana, de t w e e video-prinsessen van The Music Factory. En,

Onafhankelijk? verdraaid als het niet waar is, ik b e q j n e t de enige. Want steeds meer televisiekijkers

gaan door de knieën voor de TMF-hof houding. A l ^ ^ e e n p a l ^ | ^ ^ o l u t i e kan daar nog

iets aan veranderen.

uit. 'It's not only music nowadays. You gotta have the right gimmicks as wel. I like gimmicks. It makes you look good.' Ik kijk naar z'n leren outfit, z'n kopspijkers en z'n wijkende haargrens. Dan komt Bussum in zicht. Daar wacht mij een rondleiding door Studio Concordia, de voormalige bioscoop waar ooit Mies Bouman, Dorus en Willem Duys televisie-opnamen maakten. Nu is het de plek waar vanuit dagelijks, 24 uur per dag, vier miljoen huishoudens in Nederland van videoclips worden voorzien. Door Fabienne, en door Sylvana.

Tierelier

Fatienne,

Joep ^ Q ^ ^ ^

v i J e o - p r i n Se s van

varvRulten

fotografie Christel Welters

FRET 1 0

M

T ii e M ü s i c

Factory

aar het begin van dit verhaal ligt in Weesp. Op het plaatselijk NS-perron, om precies te zijn. En de voertaal is Engels. 'Is this the train to Hilversum?, vraagt een in leer en kopspijkers verpakte punker met een poeslief stemmetje. 'You see, I've got this appointment with a record company and I'm late, so I don't have time left for any sight-seeing'. Ik zeg hem zich geen zorgen te maken, want inderdaad, dit is de trein naar Hilversum.

In de coupé stelt de punker zich voor als Edu, een in New York woonachtige Braziliaan. Afkomstig uit de sloppenwijken van een stad waarvan ik de naam niet kan verstaan. In Nederland om z'n moeder te bezoeken, 'o real hardcore woman'. 'And because I'm in this band, I thought, let's try to get a Dutch record company interested in our music. We've got a record out, you know. I'm hoping for a distribution deal and some gigs in Europe. Do you like music? We make bossa nova metal.' Om z'n woorden kracht bij te zetten, trekt Edu een cd te voorschijn. 'Spider 69, that's the name of my band. Look at this graffity. Made it myself, zegt hij erbij. 'I've got some videos as well. Real professional stuff'y'ldeo's zijn onmisbaar voor een distributie deal, legt Edu

In Studio Concordia wacht Suzan Damen. Ze is door directeur Lex Harding bij TMF aangesteld als persmanager en demonstreert een en al vrolijkheid. Zonder merkbare moeite, want het bedrijfje waar Suzan een jaar geleden kwam te werken, draait als een tierelier. 'We zijn na Veronica, RTL4 en SBS het meest populaire televisie-station onder Nederlandse jongeren', zegt ze trots. 'En het blijft maar groeien. Ik sta nog altijd versteld van wat hier gebeurt.' Ondertussen zijn Fabienne en Sylvana nergens te zien. Al kan dat ook aan de make-up liggen. Televisie wil de zaken nog wel eens anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. De overal aanwezige televisie-toestellen in Concordia vertonen het groepje Ash. Gevolgd door de onverslijtbare LL Cool J. Het lijkt waarachtig MTV wel. Helemaal mis, volgens Suzan Damen. 'Wij richten ons nadrukkelijk op jongeren tussen 13 en 19 jaar en staan veel dichter bij onze kijkers dan MTV.' TMF baseert haar programma's op de Nederlandse hit- en tipparade. Ze hebben Nederlandse videojocks en laten, behalve buitenlandse, ook Nederlandse clips zien. Steeds voorafgegaan door een Nederlandstalige aankondiging. TMF doet niet aan snowboarding in Amerikaanse wintersportgebieden, ze houden het bij een bezoek aan de Loosdrechtse Plassen. TMF heeft ook geen beeldende kunstaspiraties en overdadige zelfbevlekking is uit den boze. 'Bij ons neemt de muziek de belangrijkste plaats in', zegt Suzan. 'De clips die wij

et moederbedrijf van TMF, de media-gigant Wegenere, is daar blij mee. De herkenning levert immers van p i l kanten geld op. Wegener-Arcade heeft namelijk ook een eigen platenmaatschappij met artiesten (CNR). Die worden verkocht in eigen winkels (The Music Store), aangeprezen in eigen bladen (Primeur, diverse regionale kran| j ! | ) , gedraaid op een verwant radiostation (Radio 538), oond op eigen televisiezenders (TMF, TV10) en vervols weer verkocht op verzamel-cd's (Giga Dance). fliergle noemen ze dat bij Wegener-Arcade. 'Toch durf ik | p s onafhankelijk te noemen', pareert Suzan Damen. 'De piF-verzamel-cd's komen bijvoorbeeld uit bij EVA. We.zijn 'Slledig vrij in wat we uitzenden. De clips komen overal vandaan. Het is dus niet alleen Wegener-Arcade dat voordeel heeft bij TMF.' Ook dat is waar. Zo is Erik Vink, de marketing manager van Polydor, behoorlijk in z'n sas met TMF. Mede dankzij TMF scoort Polydor forse hits met de dance-acts Charly Lownoise 8: Mental Theo en Nance ( Twenty-4-Seven). Vink: 'Vroeger was het niet lonend om clips te maken voor de Nederlandse markt. Ze werden hooguit een keertj^,op televisie vertoond als pauzemuziek. Nu zijn ze volop te zfên en dat verkoopt. Alleen Nederlandstalig en rock blijfven moeilijk.' Video-producenten in Nederland zijn voornamelijk in de weer met dance. Stan Gordijn is een van hen. Gordijn - 26 jaar - was ooit samen met Mental Theo Nabu|j|,s actief als dj in Schijndel. Bij RTL Veronique leerde h i j ^ ^ Harding kennen en tegenwoordig sjeest hij d o o r e e t land. VooctgjedreveBioo6.het succes van Mental T h ^ Et Charlie Lownoise. Stan maakte onder meer de clips voor Wonderfull Days en Fantasy World. 'De zaken gaian goed', klinkt het , door de autotelefoon van Gordijn. 'Dit jaar,heb ik voor het; eersfgeen zoSirstop. Ik zit tot m^n^reg^ het we*k*fMe'* kwaliteit wor^feeeds beter.' Gelukkig mafif'want de meeste dance-clips komen niet verder dan huppende mensen tegen een van kleur verschietend achtergrondje. Stan werkt met story-board, lokaties en synopsis. Hij draait op film. 'Er is tegenwoordig zeer veel mogelijk', vertelt Gordijn. 'Alleen het budget en de tijd zijn vaak een probleem. Platenmaatschappijen willen nog steeds voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.' Stan Gordijn nam Fantasy World in een dag op. En dat is er niet aan af te zien, hoe naïef en zoetig het resultaat ook oogt. Het niveau van de Nederlandse clips neemt sowieso sinds de entree van TMF toe. Ridin' van Doop is nu al een klassieker. Kaal Of Kammen van Extince doet in niets onder voor de Amerikaanse hop-clips. En dat voor een land waar, even afgezien van de Golden Earring, Urban Dance Squad en Tony Scott, tot voor kort nauwelijks een fatsoenlijke clip in elkaar kon worden gezet.

Protesten TMF is op dit moment hèt middel op 'een Nederlands produkt' te promoten. Steeds meer kabelbedrijven zappen om die reden van MTV naar Fabienne en Sylvana. Soms tot groot verdriet van de kijkers: in Apeldoorn en Den Haag leidde-het zelfs tot protesten. Suzan Damen: 'Mensen zijn bang voor verandering. Ik kan me dat wel voorstellen, ik zou het ook vervelend vinden als op een morgen een andere krant op de mat ligt. Maar het went snel. In Tilburg is een actie geweest om ons juist op de kabel te krijgen. Na een tijdje TMF wil je niet anders meer.' The Music Factory heeft niets tegen MTV, dat wil Suzan er maar mee zeggen. 'Zet ze gewoon alletwee op de kabel, dat zou het beste zijn.' Maar die vlieger gaat niet op. Sterker nog, de kans bestaat dat TMF, anderhalfjaar na de start,

weer gewoon uit de huiskamer verdwijnt. Of alleen beschikbaar komt voor mensen die het kunnen betalen. Want het kabinet en de Tweede Kamer willen nu het aantal Nederlandse zenders (SBS6, Sport 7, TV 10, Veronica) zo enorm is toegenomen, de tv-programmering anders geregeld zien. Het zal wel goed komen, verwacht Suzan. Zeker nu een overheids-commissie heeft geadviseerd kijkers de zenders zelf te laten kiezen en een onderzoek heeft laten zien dat jongeren in dat geval TMF zullen steunen. En anders is er ook nog zoiets als werkgelegenheid. The Music Factory heeft dertig man in dienst, Anita Doth [Welcome To The Pleasure Zone] houdt er haar vervolg op 2-Unlimited mee draaiende. Glaze, presentator van het hiphop-programma The Pitch, kan er Flip da Scrip-produkties mee voort zetten.

Decor-stukken In Studio Concordia hangt dan ook niks wat op een naderend onheil duidt. En dat is prettig voor iemand die Fabienne en Sylvana niet meer wil missen. Trouwens, waar zitten die twee eigenlijk? Aan 538-dj's ontbreekt het niét, Lex Harding loopt rond en er zijn nog wat semi-bekende gezichten. Maar de diva's waar het hart sneller van gaat kloppen, die laten zich niet zien. Waardoor SuzanDamen mij ongegeneerd de TMF-bezittingen'ka'ff'tonen. Dt'Hecor-stukken bijvoorbeeld, in dezelfde zaal waar eens Countdown werd opgenomen, met Simone Walraven als boegbeeld. 'Hier spreken de veejay's hun teksten in', ondertitelt Suzan,JSoms doen ze dat uit,het,« hoofd.' ien verdieping hoger staat voor kapitalen aan apparatliur. 'Dit is eigenlijk een grote video-jukebox. Speciaal uit Engeland laten komen. Er moest een gat voor in h^^^l^worden ^ z a a g d r " "***' """"' »«** Verderop klinkt muziek. Jamiroquai en M-Beat, hitparadejungle met een zingende zanger die in een schoorsteen verdwijnt. Bij TMF weten ze wat er leeft: modieuze genrecombinaties voor het dansende volkje. Suzan: 'Maar we hebben ook programma's met andere muziek. ©Eight besteedt aandacht aan alternatieve popmuziek. We zenden concerten uit. De variatie neemt toe. Maar zo breed als MTV het aanpakt, doen we niet. Bij ons gaat het vooral om wat jongeren interesseert.' Dan schiet het me plots weer te binnen. Bossa nova metal. Zou bossa nova metal de Nederlandse jongens en meisjes tussen de 13 en 19 interesseren? Bossa nova metal, gezongen door een in New York woonachtige Braziliaan met de naam Edu. Die naar eigen zeggen ooit nog met Bebeto heeft gevoetbald en z'n eigen profcarrière afgebroken zag na een partijtje tegen een elftal uit Engeland. Aangekondigd door Fabienne of Sylvana. '/ ivos on my way to make a living on football, till they wrecked my knee. That's why I'm trying music so hard. Spider 69 is my second chance', had Edu in de trein gezegd. Waarom ook niet?, bedacht ik me, toen ik Bussum binnenwandelde op weg naar Studio Concordia. Op de bossa nova kun je dansen en metal is mateloos populair bij de jeugd. En een beetje clipproducent weet zelfs van in leer verpakte, bekopspijkerde punker met een terugtrekkende haargrens iets bezienswaardigs te maken. Ik hoopte van harte dat de Dutch record company hetzelfde licht zou zien. Maar nu in september, met de festivals achter de rug en Spider 69 nog nergens te bekennen, heb ik er een hard hoofd in. TMF stroomt onverminderd voorwaarts, de verliefdheid voor Fabienne en Sylvana is onverminderd sterk en de paleisrevolutie nog steeds niet definitief beslecht. Van Edu ontbreekt ieder spoor.

En één van de andere visitekaartjes: Isatelle

TMF. Voor eick w a t

wils?

T

he Music Factory is in eerste instantie opgezet voor l<ijl<ers tussen de dertien en fiippntien jaar oud, een doelgroep die, zo wordt altijd léliveerd, zich = maar moeilijk laat vangen door de maülfs van tijdschriften, radio en televisie. T M F is er wel in geslaagd jongeren aan zich te bjnden, zeggen ze vol trots in Bussum. Maar is dat ook zo? Volgens de dienst Kijk- en Luistercijfers van de NOS trekt het muziekclipstation dagelijks zo'n 15.000 kijkers. Die richten vooral tussen 1 6 . 0 0 en 2 0 . 0 0 uur hun afstandbediening op het station. TMF biedt dan doordeweeks programma's aan als Wessel van Diepen (16.00 uur), Toute Fabienne (1.8.00 uur), en De Dag Top Vijf (19.30 uur). Het station wordt het minst bekeken tussen 7.00 en 9.00 uur (Get Up! met Isabelle) en tussen 22.00 en 24.00 uur (Til! Midnight met Bridget). FRET-lezers storen zich uiteraard nergens aan. Voor hen biedt TMF een aantal meer of minder regelmatige programma's op afwijkende tijdstippen. Meest interessant zijn The Pitch, het hiphop-programma van Glaze waarin regelmatig Nederhoppers hun gezicht mogen laten zien (zondag 23.00 uur, herhaling zaterdag 12.00 uur), ©Eight, een programma 'zonder keyboards en computers' van Ruud de Wild met muziek voor het Nederlands clubcircuit (zaterdag 19.00 uur) en Wet & Wild met rock, metal en hardcore, gepresenteerd door Ruud de Wild (maandag 2 3 . 0 0 uur, herhaling donderdag 1.00 uur). Evenmin te versmaden zijn V.I.G., gepresenteerd door een gast-VJ (zondag 19.00 uur, herhaling donderdag 24.00 uur), l-lakkuh & Zaguh met gabber en happy hardcore en de daarbij behorende DJ's (iedere eerste maandag van de maand 22.00 uur) en Watch That Video, nieuwe clips gepresenteerd door niemand minder dan Fabienne (zondag, 18.00 uur).

FRET 1 1


DE

NEDERLANDSE T R I PHDPSC

KAART

Triphop, de zoveelste hype of de nieuwste vruchtrijpe vertakking aan de boonn van de popmuziek? Na een wat aarzelend begin schieten nu de triphoppers overal in den lande als paddestoelen uit de grond. Uit talloze zolderkamerstudio's komen klanken, waarop je kunt dansen in je hoofd. Sjeng Stokkink inventariseert wie, wat en waar.

DJ Alien in aktie. Van hem verscheen eerder een 12 inch op het Fuseboxlabel (fotO: Frank Hanswijk).

Engeland. Het hotte Wall Of Sound label zal diverse tracks van Improvised Explosives uitbrengen op verzamelaars terwijl het 2 Kool label Message From The East zal uitbrengen. Het eerste volledige album van Improvised Explosives staat gepland voor dit najaar. Een nieuw label is Denz Da Denz van Eric van Doorn en Harry Lemon, dat begin dit jaar een verzamelaar met internationaal repertoire uitbracht en voor de komende tijd vier 12 "-es heeft aangekondigd van Mi Mochila, Lemon Funk, Gold Dust feat. Blue en een op dit moment nog naamloos project van Eric en toetsenist Rein Ouwehand van All The Kings Men. Ook uit Rotterdam komen Martin en Eugene, die platen uitbrengen op hun eigen label The Warehouse via hun eigen distributie-unit Shifting Gear.

:;ittBS:lii^Silil liBliïH^BliPlf

'ÏBSÏ"

'9p0m^^^^

mw$^^

ïfeïWöii

ook in Nederland allerlei substromingen ontstaan. Techno-artieslen zoals van het Eevolute label waren er al heel vroeg mee bezig, geïnspireerd door hel Engelse Mo' Wax label. Die maakten vooral abstract getinte composities. Dan is er de meer naar uptempo neigende triphop met vette beats, die vooral vanuit housekringen ontstond. En je hebt de Heads of Headz-stroming, in Nederland ook wel slomo genoemd, met rustige soms beatloze composities. die dus niet voor de dansvloer c.q. de benen maar meer voor het hoofd zijn bedoeld. En dan heb je natuurlijk de instrumentale hiphop, zoals de Japanner DJ Krush die via het Mo' Wax label blauwd rukte.

Jean Marie Aerts

"Eboman is te hard en te snel om voor triphop door te kunnen gaan" (fotO: Angelique van Woerkom).

Sjeng

FRET 1 2

Stol<kink

e eerste vraag die bij je opborrelt als je een verhaal schrijft over triphop is wat dat nu eigenlijk is. Als je er met de kenners over praat blijkt iedereen er iets anders onder te verstaan, al komen in de beschrijvingen termen als vernieuwend, breakbeats en atmosferische samples vaak voor. Een sluitende definitie is niet voorhanden. maar was dat ooit met funk ook niet het geval? Ook hoe triphop eruit ziet laat zich moeilijk omschrijven. Want triphop is in eerste instantie studio-muziek. homestudio-muziek in de meeste gevallen. Tricky, Massive Attack en Portishead treden wel op, maar hun muziek werd pas achteraf als triphop gerubriceerd. En van Eboman vinden de kenners dat hij te hard en te snel speelt om voor triphop door te kunnen gaan. Inmiddels bestaat het genre alweer een tijdje en zijn er

D

In Nederland steekt triphop op steeds meer plaatsen de kop op. Zo verschenen op het Fusebox-label van Ronald Boer uit Delft sinds eind vorig jaar 12 "-es van DJ Alien. In The Meantime, Sentral Station. Ootop en JMX. Achter het pseudoniem JMX verschuilt zich de roemruchte producer Jean Marie Aerts (TC Matic. Urban Dance Squad), die in zijn homestudio aan een solo-album werkt en daarvan met een twelve inch op Fusebox alvast een voorproefje geeft. De drie zeer inventieve tracks maken nieuwsgierig naar meer. Voor de komende tijd heeft Ronald Boer platen op stapel staan van Quantum Leap, Morning Star en Opex. Hij ontvangt steeds meer demo's. Maar de capaciteit van zijn label is beperkt. Van de echt goede tapes bracht hij slechts een kwart op plaat uit, de rest stuurde hij door naar andere labels die hij met zijn distributiebedrijf Props vertegenwoordigt. De omvang van de triphop-markt is ook niet zo groot, legt hij uit. 'De 500 exemplaren die je minimaal van een item moet persen raak je echter meestal wel kwijt door ze te exporteren naar de speciaalzaken in heel Europa. Meer dan de helft en soms wel tachtig procent gaat naar het buitenland. Dat moet ook wel want alleen met de Nederlandse markt kom je niet uit de kosten, zeker niet als het pure underground betreft.' Ook Marcel Nothdruft van Foursome Music heeft een eigen distributiebedrijf (Moxmusic). Hij sleet zojuist de triphop-act Basco aan Deconstruction in Londen, dat de debuutsingle The Beat Is Over gaat uitbrengen en de zaken professioneel lijkt aan te pakken. Zo stond de plaat onlangs al geadverteerd achterop het toonaangevende Engelse muziektijdschrift Muzik. Basco heeft inmiddels al een heel album opgenomen, maar het zal nog wel even duren voordat dit uitkomt.

Utrecht

Niet eenvoudig Maurits de Weert uit Harderwijk leverde onder de naam Nuw Music Foundation al heel wat voortreffelijke demo's aan bij de verschillende labels. Maar vaak komt er van aangekondigde plannen maar weinig terecht of duurt het allemaal veel langer dan gepland, vertelt hij. 'Peter Duijkersloot van Rhythm Records kondigde dik een jaar geleden aan met triphopproducties van start te gaan. maar dat ging niet door. Hans Koppenol van de Utrechtse speciaalzaak Twist & Shout richtte een speciaal triphoplabel op. Trippatrazz. maar het duurde vervolgens nog lang voordat er echt wat uitkwam. Nu verschijnt daar dan een 12" van de Amsterdammer Zebulon, getiteld Phantom'. Platenmaatschappij en -distributeur Roadrunner Records riep vorig jaar het Clubtone label in het leven voor intrigerende underground-producties. Hierop zijn al twee IZ'-es van Backspin verschenen, waarachter zich de Amsterdamse producer Serge Snoep verschuilt, die zich The Search noemt. Eind vorig jaar verscheen de 12" Dem O'Crazy en zojuist de opvolger Belong 2 Me. Play It Again Sam (PIAS) introduceerde in Nederland het Mo' Wax labeL Via dit label deed de platenmaatschappij ook de distributie van het sublabel Excursions, waarop Davtd Caron in de zomer van 1995 zijn 12" Fantasy On A Fantasy uitbracht. Zijn broer Sander Caron debuteert overigens binnenkort met een eigen 12" Secrets op het Signum tabel (distributie: Props). AUerwege bekend is inmiddels Jeroen Hoffs alias Eboman. Zijn single Donuts For Buddah is inmiddels opnieuw in promotie, ditmaal ondersteund met een videoclip, en wordt binnenkort uitgebracht in Engeland via het XL-label, Zijn remix van Samira voor The Treble Spankers, die al enkele maanden als proefpersing circuleerde onder dj's, is nu officieel uitgebracht. Een album van Eboman zal echter niet voor de jaarwisseling verschijnen. Bij PIAS verschijnen ook de produkties van de Groninger Johanz Westerman, één van de eerste Nederlanders die vanuit de technohoek in de triphop dook. Als journalist bij Opscene en 1 ÜDance schreef hij eind 1994 al over triphop, terwijl hij ook als dj actief was. Inmiddels heeft Westerman al twaalf plaatreleases op zijn naam staan. Hij werkt onder verschillende namen, zowel op de plaat als live. Zijn alterego Grooves N' Juice is het meest triphop. Daarvan verscheen pas de 12" Lord Have Mercy, die door het Engelse blad Muzik meteen werd uitgeroepen tot single van de maand. Andere namen waaronder Johanz Westerman platen

maakt zijn onder meer Thee J Johanz (diverse 12 "-es en het album Confidential). Rapid Eye (de electro-techno 12" Fixum op Djax Upbeat), Statik Resonance (een 12" met atmosferische techno op Prime). Binnenkort komt hij met een nieuw eigen label, dat Boombastic zal gaan heten en wordt gedistribueerd via Props. Live opereert Johanz onder de naam Freestyle. Hij wordl bijgestaan door sax, toetsen en de scratchende dj Rohbaddah. In deze opstelling trad hij op in Paradiso tijdens een Vip Club avond, in het Haarlemse Patronaat tijdens een Triptoe Through The Tulips-avond en natuurlijk in Groningen, zowel in Vera als in het Platform Theater, samen met nog vier acts. Volgens zijn boekingskantoor is hij op dit moment de enige live triphop-act van Nederland, tenminste voor diegenen die Eboman niet ate triphop zien. Sinds de term triphop bestaat, merkt Johanz dat hij zijn producties en optredens veel makkelijker aan de man kan brengen. "Het helpt, ook al weet eigenlijk niemand wat je er precies onder moet verstaan. Er wordt triphop gemaakt vanuit de techno hoek, die weer heel anders klinkt dan de triphop gemaakt vanuit de hiphop hoek. terwijl de poppy triphop zoals Portishead en Moloko nog weer heel anders is. Bij platenzaak Hemmes in Groningen hebben ze in de schappen achter het woord triphop een vraagteken gezet. Dat vind ik heel typerend.'

Rotterdam Ook in Rotterdam borrelt triphop omhoog uit de ondergrondse. De groep P&Bee Production heeft een nieuw album getiteld Rituals, dat door het Engelse Timewarp zal worden uitgebracht. Twee leden van P&Bee Productions, DJ Greenman en Patrick Andries. brengen onder de naam Improvised Explosives platen uit op hun eigen label Sub-Station. Tot nu toe verschenen er drie 12"-es: Submerge. Questions en Message From The East. Ook deze platen mogen zich verheugen in belangstelling uit

De Utrechters Erik Jens en Mark Luppens maakten naam als drummer en bassist van The Hipbone Connection. De laatste twee jaar opereren ze vooral als producers in hun homestudio. Als The Bootysnatchers debuteejden ze onlangs op het Earmarkable label van Eric van Eerdenburg, de man achter onder meer Hit The Boom!. Op hun 12" figureren rapper Ricardo Leverock (ex-DAMN) en zanger/toetsenist Eugene Latumeten (Seven Eleven, Groovin" Piet). De muziekstijl ligt ergens tussen r&b. hiphop en triphop in. Maar", zo vindt Erik Jens. 'Als je vindt dat Moloko triphop maakt dan kun je dat van ons ook zeggen. Het blijft een wazige term. Het grote verschil tussen ons en andere groepen in dat genre is dat wij geen breakbeats van anderen samplen, maar gebruik maken van mijn eigen drumspel, net als bijvoorbeeld DJ Krush op zijn laatste album Meiso.' Frankie D uit Utrecht maakte naam als funk-dj. Hij fungeert tevens als talentscout voor Trippatrazz en ziet steeds meer dj's en muzikanten die met triphop-producties aan de slag gaan, zowel uit de technowereld als uit de funk en jazzdance wereld. Zoals Git Hyper van de groep SFeQ en DNA die zich sinds zijn vertrek uit de Urban Dance Squad door het leven gaat onder de naam Do Nol Ask. Naar verluidt is ook UDS-bassist Sulvano met een triphopproduktie bezig.

Epiloog Wie doorzoekt zal ongetwijfeld nog meer voorbeelden aantreffen van Nederlandse triphop. Het genre heeft overduidelijk een spannend imago, net als het snellere breakbeatbroertje jungle. Zolang er in deze genres echter nog geen megahit is gescoord, zal de kweekvijver tamelijk rimpelloos kunnen doorbroeien. Wat er gebeurt als er eenmaal iemand uit de scene doorbreekt, is nu goed te zien bij de Nederlandstalige hiphop: wildgroei en vervuiling met allerlei bandwagon-jumpers brengen een genre dan al gauw om zeep. Laten we hopen dat de Nederlandse triphop nog lang lekker ondergronds kan doorwoekeren!

FRET 1 3


I^o'f

^^S2 ^

Strootman

gesprek over zingen in je moerstaal, poppodia en de veranderende tijden. De ontmoeting begint wat onwennig Martin spreekt Boudewijn lange tijd aan met 'U'. terwijl de nestor de kat uit de boom lijkt te kijken.

fotografie Christel Wolters

W e i n i g Boudewijn: 'Zijn jullie wel geschiict voor een niet-bewegend publiel<?'

i3 Martin: 'Wegwezen voor de verveling toeslaat'

Boudewijn de Groot en Martin Buitenhuis, de grand old man van de Nederlandstalige popmuziek en de populaire jongste exponent. Het leek FRET leek het een leuk idee ze eens S a m e n te brengen en ze te laten praten over de veranderende tijden. Het gesprek begon wat onwennig maar eindigde in een genoeglijk S a m e n z i j n met aangename kout over de popscene toen en nu, het schrJiver^itaQ Ji€|fljes en natuurlijk het zingen in je f T I ^ "*

Boudewijn de Groot geldt als de pionier van de Nederlandstalige popmuziek. Meer dan dertig jaar geleden had hij zijn eerste hit met de single Een meisje van zestien, een bewerl<ing van het Charles Aznavour-nummer Une enfant. Van de tien Ip's die hij sinds 1966 uitbracht zijn er een aantal absolute hoogtepunten in de geschiedenis van de vaderlandse popmuziel<. Songs als Meester Prikl<ebeen. Jimmy, Verdronken vlinder en de alternatieve carnavalskraker Het Land van Maas en Waal staan in ieders geheugen gegrift. De afgelopen twaalf jaar liet hij weinig van zich horen maar nu heeft hij weer een nieuw album uit. Een nieuwe

FRET 1 4

g e d u r f d

Martin Buitenhuis: Wat weet en vind je eigenlijk van de Nederlandse popmuziek van dit moment? Boudewijn de Groot: 'Ik ben niet zo goed op de hoogte van wat er live allemaal gebeurt, maar ik probeer het thuis wel bij te houden. The Prodigal Sons vind ik wel oké: een degelijke band met een herkenbaar geluid. Ik kan er in ieder geval een cd lang naar luisteren.' De namen die Boudewijn verder weet te noemen zijn vooral bands die voorkomen op de twee jaar geleden verschenen tribute-cd Als De Rook Om Je Hoofd Is Verdwenen, waarop de huidige finefleur van de Nederlandse popmuziek liedjes van het duo De Groot/Nijgh vertolkt. 'Over het algemeen vind ik de Nederlandse popmuziek van nu wat weinig gedurfd. Als ik een band als Bettie Serveert hoor, dan denk ik gelijk aan Jefferson Airplane. Bij Burma Shave (een door Martin naar voren geschoven favoriet, RS) denk ik aan Iron Butterfly en Steppenwolf, Wat dat betreft vind ik dEUS en Arno Hintjens een verademing. maar dat zijn Belgen. Iets dergelijks kom ik in Nederland op het moment niet tegen.'

herfst. Met daarop wederom teksten van meesterdichter Lennaert Nijgh. Martin Buitenhuis is de al evenzeer Nederlandstalige zanger van Van Dik Hout, de" energieke rockband uit Den Helder, die twee jaar geleden debuteerde en sindsdien met stormachtig succes de podia bestormt. Hun hits heten Stil In Mij. Alles Of Niets en Mijn Held Zijn. Of het klassiekers zijn moet de tijd ons nog leren. De grand old man van de Nederlandstalige popmuziek en de populaire jongste exponent ervan - op uitnodiging van Fret ontmoetten zij elkaar in een rumoerig lunchcafé in Haarlem voor een

MB: Hoe was het eigenlijk om popmuziek te maken in Nederland toen jij begon met optreden? BdG: 'In feite was er nog geen zalencircuit. Gesubsidieerde jongerencentra waren er nog niet, al begonnen ze wel voorzichtig te ontstaan. Je had in die tijd het blad Hitweek, in pak hem beet '65 of '66. Ken je dat, Hitweek?' MB: 'Nee. Wel de Hitkrant. Van vroeger dan. Maar dat is zeker niet hetzelfde?' BdG: 'Nee. Hitweek was een tamelijk vooruitstrevend tijdschrift, populair bij de progressievere popliefhebbers. Vanuit Hitweek ontstond op een gegeven moment een circuit van min of meer professionele poppodia, de zogenaamde Provadya-clubs. Daar werden van die optredens gegeven met vloeistofprojecties en wierook. De hippietijd zat er toen aan te komen, snap je. De eerste waren Fantasio en Paradiso in Amsterdam. Fantasio ontwikkelde zich tot een centrum vopr Zen-meditatie - de hippietijd was volop aan de gang - maar toen de belangstelling daarvoor weer wegviel, hebben ze de tent moeten opdoeken. Daar kwam De Melkweg voor in de plaats. Van lieverlee kreeg je ook dergelijke clubs in andere grote steden: het Paard van Troje in Den Haag, het Patronaat in Haarlem en ga zo maar door. Dat waren de eerste poppodia in Nederland.' MB: 'Maar dat was pas later?' BdG: 'Klopt. Toen ik begon in de eerste helft van de jaren zestig, was je nog aangewezen op zalen naast cafés; Van die gemeenschappelijke ruimten waar doordeweeks net zo goed de lokale klaverjasclub zat. Voorzieningen als een kleedkamer of een geluidsinstallatie waren er nauwelijks. Op optredens waren die kroegbazen niet ingesteld, en ook niet in geïnteresseerd trouwens. Maar omdat ze hun zaak vol wilden hebben, moesten ze wel. Je had een bloeiende cultuur van allerlei beatgroepjes: The Outsiders, The Shoes, Golden Earrings, noem ze maar op. Zelf trad ik toen nog zonder groep op. Men liet mij alleen spelen als er daarna een optreden was van een band. Ik werd dan welwillend gedoogd. Men vond mij in het begin een beetje een rare jongen, die daar helemaal alleen op het podium zat met enkel een gitaar: een Spaanse nota bene. waar nauwelijks geluid uit kwam. Kortom, het was in die dagen niet veel soeps.'

gelijk in de Melkweg mocht gaan staan spelen?' MB: 'Nee, dat was vooral dankzij de inspanning van enkele mensen die in de gaten hadden dat in bepaalde kroegjes in Amsterdam wel wat aardige Nederlandstalige bandjes optraden. Gezamenlijk was daar best een leuke avond in De Melkweg mee samen te stellen en met vereende krachten kregen ze de zaal nog vol ook. Die avond was voor ons toen wel belangrijk want het was in die tijd zeker nog zo dat Engelstalige bands serieuzer werden genomen.' BdG: 'Dat snap ik niet. We hebben al jarenlang de Tröckener Kecks. De Dijk. The Scene. Dan kun je toch niet meer zeggen dat Nederlandstalige rock niet serieus genomen wordt. Ik heb zelfs de indruk dat het heden ten dage een must is om in het Nederlands te zingen.' MB: 'Nou. dat viel wel legen hoor. Zo was het in ieder geval niet toen wij vijf jaar geleden begonnen. Die grote Nederlandstalige bands die jij net noemde waren er natuurlijk al. maar het was alsof zij alle credits kregen die er op dat gebied te verkrijgen waren. De goodwill die er was werd verdeeld onder een paar bands zodat er niets meer overbleef voor de nieuwkomers. Ik heb Thé Lau en Rick de Leeuw daarover weleens gehoord en die hadden ooit dezelfde ervaring gehad. Ook zij stuitten in het begin op een hoop weerstand en moesten zich meer bewijzen dan bands die in het Engels zongen.' BdG: 'Heeft dat je nooit doen aarzelen? Als je doordat je in het Nederlands ziiigt nauwelijks aan werk komt. dan denk je ook: dan maar in het Engels.' MB: 'We hebben het geprobeerd hoor, in het Engels. Zo zijn we zelfs begonnen. Maar dat ging toch lang niet zo lekker als we wel hadden gehoopt. Nadien hebben we onze eigen stijl ontwikkeld, en we weten dat we die weer kwijtraken als we in een andere taal zouden gaan zingen. Maar goed. jij hebt toch ook altijd Nederlands gezongen?' BdG: 'Ja, ik werk al mijn hele carrière met teksten van Lennaert Nijgh, waarbij ik dan de muziek componeer. Hoe doen jullie dat eigenlijk? Schrijven jullie eerst de muziek of eerst de teksten?' MB: 'Eerst de muziek, de tekst komt later weL Ik heb wel eens geprobeerd om het om te draaien, maar dat werd niets. Ik heb gewoon het geduld niet om eerst een volledige tekst te schrijven om daar pas later muziek bij te maken. Terwijl als je de melodie eenmaal hebt. de woorden vanzelf opborrelen. Maar bij jou is dat precies andersom, geloof ik. Daarover wilde ik je nog iets vragen: je hebt op je nieuwe cd weer samengewerkt met Lennaert Nijgh. Ben je het met me eens als ik zeg dat Lennaert Nijgh de beste Nederlandstalige tekstdichter is?' BdG: 'Voor mij persoonlijk is hij dat zeker. Als ik een tekst van iemand anders léés. dan vind ik het meestal helemaal niks. Dat zou Ik nooit kunnen uitvoeren. Maar hoor ik dan die persoon zelf zijn tekst zingen, dan kan ik dat fantastisch mooi vinden. Dat heb ik heel sterk bij Bram Vermeulen en Jan Rot. De meeste songteksten zijn niet goed van zichzelf, maar ze kunnen goed worden doordat ze bij de zanger passen. De teksten van Lennaert passen bij mijn muziek en andersom. Als ik de muziek erbij componeer. dan heb ik achteraf nooit het gevoel dat ik het ook anders had kunnen doen: er is maar één manier en welke dat is blijkt vanzelf. Overigens denk ik wel dat de songteksten van Lennaert de enige zijn die ook overeind blijven als je ze alleen maar leest.'

S p e e l r u i m t e BdG: 'Wat jullie teksten betreft: heb je het idee dat er bij optredens naar wordt geluisterd?'

K e r n p o d i a MB: 'Tegenwoordig heb je de kernpodia. Als je daar eenmaal mag spelen, ben je binnen. Het probleem is alleen, dat je er als beginnende band haast niet tussen komt. Wij hadden het geluk dat we al heel snel, samen met drie andere bands, op een Nederlandstalige thema-avond in de Melkweg mochten spelen. Zo zijn we in dat circuit terecht gekomen.' BdG: 'Hoe kwam dat dan? Waren jullie zo goed dat je

MB: 'Bij vlagen.' BdG: 'Zijn jullie live eigenlijk wèl te verstaan? Op de plaat is de zang, laat ik zeggen, heel erg geïntegreerd in het geheeL' MB: 'Dat klopt, maar dal is opzet. Ons geluid is bewust vrij compact, je moet moeite doen om precies te horen wie

wal doet. Bij onze teksten is dal ook zo: we willen dat het publiek de grote lijnen in één keer kan volgen, maar dal ze zich wal meer moeten inspannen voor de details. Die leiden dan ook niet af.' BdG: 'Ja, ja... Jullie hebben nu twee platen uit, toch? Wal me daarbij zo opvalt, is dat jullie alsmaar doorgaan op één bepaalde manier. Zelf schrijf ik liever steeds andersoortige muziek maar jullie gunnen jezelf heel weinig speelruimte. Vervelen jullie je dan nooit?' MB: 'Het is grappig dat je daarover begint. Na onze tweede plaat dachten we: wat geweest is. is geweest. Het wordt nu tijd te kijken hoe we muzikaal verder moeten: met een aangevulde bezetting misschien, of meer akoestisch. Maar of je dat verveling moet noemen... Ik denk dat je moet wegwezen ruim vóór de verveling toeslaat, anders sta je op de automatische piloot te spelen. Maar heb jij dat nooit, bepaalde oude nummers die je op ieder optreden steeds weer moet spelen?' BdG: 'Testament, Verdronken Vlinder - dal zijn de songs die ik altijd doe en die me nooit vervelen. Maar je zit natuurlijk steeds met het probleem dat je bepaalde liedjes uit je repertoire móet spelen omdat het publiek erom zeurt. Het Land van Maas en Waal bijvoorbeeld, maar die heb ik inmiddels naar de toegift verschoven. Ik probeer ze fris te houden door ze zo nu en dan eens anders te fraseren, maar echt veranderen, andere akkoorden of zo, dal doe en kan ik ook niet. Zeker niet spontaan bij een optreden.' MB; 'Onze nummers zitten wat dat betreft te veel in een keurslijf, ze zijn zo onontkoombaar qua opbouw. Alleen qua setopbouw wil er wel eens iets verrassends gebeuren, dan zet de drummer opeens een nummer in waar hij dan net toevallig zin in heeft en dan moet je wel mee natuurlijk, als hij al af begint te likken.' BdG: 'Toch moet je als band daarin flexibeler kunnen zijn. Iedereen heeft de mogelijkheid iets in zijn parlij te variëren. Ik zit helemaal in m'n eentje en dan kan jetiiet al te veel gekke dingen gaan doen. Over variëren gesproken: is een theatertour eigenlijk niets voor jullie?' MB: 'Eh ja. dat zou ooit kunnen... Maar niet nu. nu komen de aanvragen voor optredens ook nog helemaal niet uit die hoek.' BdG: 'Maar zou je het leuk vinden en is je repertoire daarvoor geschikt? Zijn jullie geschikt voor een niet-bewegend publiek?' MB: 'Leuk wèl ja, en het repertoire valt waarschijnlijk wel om te gooien, misschien met andere instrumenten erbij. We zijn toevallig op dit moment aan het repeteren met een cellist en een violist, speciaal voor het Lowlands festival Dal is spannend. Als je dal hoort dan is onze muziek ineens zo open, zo breed. Normaal klinken we heel compact. dichtgesmeerd.' (Waarna het gesprek ontaardt in de geijkte muzikantenpraat, waarin duidelijk geen generatieverschil bestaat. Over ervaringen met klassieke musici, hoe geniaal ze kunnen zijn en hoe ongelofelijk zus en fenomenaal zo, maar dal hel wel weer opvallend is hoe slecht ze kunnen improviseren en hoe weinig flexibel ze zijn als je snel iets met ze in de studio wilt. Over het werken in de studio, waarbij Van Dik Hout ervan droomt ooit vier maanden te worden opgesloten in Wisseloord en Boudewijn - enkele ervaringen rijker - al gruwt bij het idee alleen. FRET hoort hel nog even aan en verwijdert zich onopvallend uil het etablissement.)

FRET 1 5


YPOPBENJAMI

BAnB1^-POP

BOOGIE DISEASE

Panty

Eight Balls For Hire

(Eigen beheer, tel. 020-6752832) errassing! BaryPop bestaat nog steeds. Al is er wel een hoop veranderd sinds het Grote Prijs-succes en de debuut-cd Toffees in 1994. Allereerst verdween de drummer, daarna de gitarist en uiteindelijk de bassist. Zanger Gino Pisa, de Jan Arends van de Nederpop, ziet zich daarom anno 1996 omringd door drie muzikanten die de rammelende indie-erfenis van weleer hebben verruild voor onvervalste gitaarrock met retro-trekjes. Maar niet getreurd, het grootste deel van Panty werd in 1995 opgenomen en klinkt als een volwassen versie van Toffees; hemelbestormend charmant. Nu maar hopen dat de recente Van Dik Hout-aanpak deel uit maakt van een 'experimentele fase' in het veelbelovende Barby-Pop bestaan. (JvR)

NBJLUEVILLEBONEC V RUSHIN'BOOGIEDISE ASEJASPERVANDENB RINKCAESAICA1WEA ZLECHEECHWiZ&RDC ORNFIELDSBMENDC OURBOISDEAMSDIVE D'WYSI

BEKlAMlN B.

M

(Excelsior EXCEL96005) et symphatieke Excelsior-label heeft na Daryll-Ann en Caesar met het Groningse Benjamin B. een nieuwe ster aan het firmanent. Dit trio rond songsmid Phybeau B. grossiert in puntige, hoekige gitaarliedjes die op het eerste gehoor luchtig overkomen, maar een melancholische ondertoon bevatten. Het schijnt dat Phybeau's hoofd boordevol pakkende melodietjes zit. De band heeft dan ook al enkele tientallen catchy popsongs op het repertoire. Vier daarvan. Cherry Blossom, Superman, K.A.R. en Dinosaur, aangevuld met de Gershwin-cover Summertime, figureren op deze titelloze EP. De collega-muzikanten van Metal Molly riepen Benjamin B. al uit tot favoriete support act, maar getuige de liedjes op deze EP duurt het niet lang meer voordat Benjamin B. op eigen benen staat. Reikhalzend uitkijken naar een volwaardig album dus. (AK)

H

BLÜEViLLE Serenade

(Sony) lueville is het resultaat van de samenwerking tussen J.P. den Tex en Ake Oanielson (Meteors, Time Bandits). De smeltkroes van invloeden is rijk gearrangeerd en brengt een warme ambiance over. Zo hoor ik iets Amerikaans getints (ergens tussen Billy Joel en Steely Dan), maar ook de sfeer van de Italiaanse lichte muziek (het valt niet moeilijk je bij sommige nummers

B

SFOULIACIICFROZEN SUNFlENZfGITBOX! het stemgeluid van Eros Ramazotti voor te stellen), iets Braziliaans en kenmerken van het Franse chanson. Daar staat tegenover dat er te weinig sprake is van een 'Rock 'n Roll gevoel' om hoge ogen te kunnen gooien. Dit zeven liedjes tellende mini-cd'tje zit knap in elkaar en dwingt daardoor bewondering a f maar de toepasbaarheid van het materiaal binnen bijvoorbeeld 'Langs de Lijn' of 'Met het Oog op Morgen' geeft aan dat hier misschien sprake is van een andere doelgroep dan de lezer van FRET? (RB]

SMANGEL BONECnilSlllN' All Bills Paid (.Peer Music/Tin &ERWINJA¥ANEGATI LC 6107) VEPROPHECYOCCULT V PANICPAINTERSPART YANIMALSTHEPERVE RTSPLEXUSPOLLUTE DINHERITANCEfHESG EUiYIETIiSTAlAME NASIWATHINiFREUD

UNDECLINABLEAMB U S C A D E

S

GPBT»

(DSFA,DSFA1003) e demo's die aan deze debuut-cd vooraf gingen, hadden al behoorlijke indruk gemaakt op de burelen van FRET en andere muziekbladen. Met Unspoken moet het Frozen Sun ook lukken om tot de huiskamers van onbetaalde metal- en rockliefhebbers door te dringen. Want God, wat is dit een goede plaat! Mensen die van recht-toe-recht-aanheadbangen houden, hoeven Unspoken niet aan te schaffen, want je wordt als luisteraar elf nummers lang van de ene naar de andere stemming gesmeten. Mede dankzij de fantastische vocalen van Boris Bouma, die zowel angstaanjagend kan brullen als warm kan mijmeren. De verrassende dynamiek en de vervreemdende effecten uit de trucentoetsendoos van Felix van Drommelen zorgen voor een gelaagdheid in de nummers, die pas na meerdere keren draaien langzamerhand hun geheimen prijsgeven. Punt van kritiek zou zijn dat het geheel wel èrrug netjes klinkt. De productie is werkelijk aalglad en dat is ten koste gegaan van de nodige power, oftewel de gitaarpartijen van Jelle Bakker. Maar ook zonder extra ballen blijft er op Unspoken nog genoeg moois over. Knap dat een groep die deze zomer pas een jaar bestaat nu al een volwassen product kan afleveren.

D

Can Discs,

oor wie 't nog niet wist: we hebben het hier over zes AMROdammers, zes Ajanoorders, gekleed in gele regenpakken die hiphop beats, gecombineerd met raps en catchy meezing-refreinen maken, maar dan wel met een echte band en niet uit een doosje. Bonecrushin' covert een breed muzikaal spectrum van ruige noiz metal rock tot dope, funky hiphop en alles daartussen. Zeker is er een verwantschap in stijl met - noem eens wat - Beastie Boys, Urban Dance Squad en The Goats. Voelt u de nattigheid al? Preciesl All Bills Paid is een groovende schijf! Met songs als het vlijmscherpe, mien moederneukende Terrific Tuur recht in de fees! Of het catchy punky Drop Dead, het zweet breek me uit. Maar doper dan dope vind ik Me And The Homies; rrriel koele rap met een lekkere Fokbeat, doordrenkt in een Hypno Bees Lijn. Ook de frivoliteit wordt niet geschuwd door dit viriel gezelschap: 'Let me do it to ya', zingen zij voor al de meisies! De afwisseling in songmateriaal is goed gedoseerd en maakt dit album ook tot een uitgebalanceerd geheel. (PdK)

3E

FINALE:

Vrijdag 13 september: Songwriter-finale 12 beste songwriters van Nederland: Melkweg, MAX, aanvang 20.00 uur Black Dance-finale Triphop, hiphop, funk, soul, R&B: Melkweg, MAX, aanvang 23.00 uur

JASPEIt VJKH DEN BlilNH (Eigen Beheer, tel. 020-4211841) ubeljuich. Een heuse postmoderne popparel uit Amsterdam. En nog Nederlandstalig ook. Dat hebben we sinds Barby-bop (Toffees, 1994) niet meer meegemaakt. Laten Lopen is het debuut van Jasper van den Brink, een doe-het-zelver met een fijne neus voor cult en ironie. Onder dankzegging aan de Rietveld Academie vervaardigde deze solist, bijgestaan door een clubje geestverwanten, 25 nummers in de traditie van Velvet Underground, Het, Jonathan Richman, Suicide, June Brides, Joost Visser, Stereolab, Fur Tips en Beek. De toegang tot de hitparade is daarmee bijkans afgesneden, en of het ook in de clubs overeind blijft, is zeer de vraag. Maar voorlopig dondert dat niet, want er staat een,bijzonder geslaagde cd vol ontwapende kunstgitaarpop zonder enige vorm van taalschaamte tegenover. Meer hapklaar geformuleerd: de teksten van Van den Brink lijken op maat gesneden voor volgers van het getergde Vlaamse Gorky en bevatten tegelijkertijd de recalcitrante ondertoon van Raggende Manne. Muzikaal is er sprake van een bewust on-nostalgische stap terug, zodat we te maken hebben met een verschijnsel dat zich kan richten op de verdiensten van Doe Maar en Osdorp Posse. Advies? Niet laten lopen. (JvR)

J

IFEETWARMER

iRAYTHUUKEJOINTS

May (Munich BMMCD 282) inds ik de cd May in huis heb spookt er een vraag door mijn hoofd, wat zou er gebeurd zijn als T-Bone Burnett deze plaat geproduceerd had? De Cornfields doen me namelijk regelmatig aan The Counting Crows denken, ook al bewegen ze zich meer in de southern- en countryrock regionen, de manier van zingen van Wim Venema laat die vergelijking meer dan eens bovenkomen. Daarnaast zijn ze met z'n vijven en dus goed in staat de op zich sterke liedjes aardig aan te kleden,

IIIOZEN SUN

Laten Lopen

HOTBOLSHEVIKI

COilNFIELDS

Unspoken

Benjamin B.

Blueville

(Rockhouse, R0CKCD9602J isschien het best te omschrijven als The Cramps die een poging doen om serieus country ft western te spelen. De hoesfoto toont het Groningse viertal in gedeeltelijke western-outfit en doet vermoeden dat het een grap is. Er wordt evenwel serieus en goed gemusiceerd, doch ook weer niet zonder humor. Het repertoire bevat voornamelijk covers, zoals Wild One en Your Cheatin' Heart, maar het eigen werk doet daar niet of nauwelijks voor onder. Eight Balls For Hire is goed gevarieerd en haalt met gemak het einde, al zou de zang wat minder braaf mogen. Lijkt me live ook wel de moeite waard. (RW)

flink voorbij. Maar daar valt mee te leven, want Cheech Wizard barst van het talent. Verder complimenten voor het fantastische art-work. (PO)

Zaterdag 14 september:

BAREND COÜHBOIS

Bands-finale

Cash And Pain Remain

(Profane Existence Far East EASTEXIST1, Catweazle-contact: 050-5715812)

DEAMS

D

e vier Groningers van Catweazie brachten hun debuut uit op een Japanse label. Op de 3" mini-cd is met hulp van Menno Bakker (NRA, Spawn e.a.) twintig minuten hardcore-punk geperst. Het cd'tje is klein, maar de muzikale kwaliteit die erop staat is groot. Naast het Nederlandstalige Strijd raast de band door zes strijdvaardige, Engelstalige punkpamfletten. Het tempo ligt hoog en de overgave is meer dan lOOo/o. Ondanks de vaart van de muziek schiet Catweazie niet uit de bocht, wat te danken is aan de zeer goede drummer die zijn technische vaardigheid heeft versterkt in de periode dat de band grindcore maakte. (GV)

CHEECH WlZAÜD Jartvomb (eigen beheer, tel. 010-4198585) e zou verwachten dat als een tabaksmerk een talentenjacht organiseert, de winnaar toch minstens wat reclame zou moeten kunnen maken in de Top 40. Nou, dat kan Samson met Cheech Wizard wel vergeten. Dé winnaar van de Samson Live CD Promotie (rare naam voor een demo-wedstrijd) maakt popmuziek voor gevorderden; debuut Jarwomb bestaat uit flarden melodieuze herrie, weggestopt onder een deken van ambient-noise. Superdynamisch, onvoorspelbaar en met vlagen briljant en bloedmooi. Met vlagen, want in haar drang naar originaliteit loopt de band zichzelf soms

IHouse-finale Live-acts & Producers Paradiso, aanvang 22.00 uur

Tunes For A Friend (Eigen beheer, 026-3700174) arend Courbois kennen we nog van de'Grote Prijs, waar hij in 1991 met het experimentele Arnhemse rocktrio Whistler-Courbois-Whistler een derde plaats wist te behalen en vervolgens werd uitgeroepen tot 'beste bassist van Nederland'. Bij dat ene hoogtepunt is het niet gebleven, want na het uiteenvallen van WCW speelde Courbois onder meer met Jasper van 't Hof, Bert Heerink, drum-vader Pierre en werkte hij mee aan talloze cd-opnamen. Tunes For A Friend is z'n eerste soloplaat. Courbois ontpopt zich hierop als een volgeling van Jaco Pastorius en Geddy Lee; hij speelt heel krachtig, flexibel en vet, maar weet wel degelijk lyrisch te blijven. Grootste probleem is echter het repertoire. Dat leunt zwaar op steriele jaren tachtig fusion en kent, afgezien van Opperdoes en Sis Kebas, te weinig avontuur om ook niet-ingewijden geboeid te houden. (JvR)

CATWEAZLE

J

zeker als ze net als op May de hulp van een rijtje gastmuzikanten krijgen. De recente Amerikaanse gitaarscholen zijn niet onopgemerkt aan Cornfields voorbijgegaan. Hier en daar een grunge gitaar, het melodiegevoel van Buffalo Tom, de afwisseling tussen licht en donker. Door het wat vlakke geluid zijn er nogal wat draaibeurten nodig voordat de nummers beginnen te gloeien, maar de kwaliteit is ontegenzeggelijk aanwezig. May is een meer dan verdienstelijk debuut. (RB)

13 provincie-winnaars

B

Melkweg, beide zalen, aanvang 19.00 uur Bands-finale; de apotheose! prijsuitreiking & showcases Paradiso, aanvang 23.00 uur

En, Pierre, wat valt er zoal te winnen?...

Had Game

Prijzen zijn vooral 'in natura* (studioopnamen, airplay, platencontract, optredens, etc.) of bestaan uit een geldbedrag, bedoeld als 'werkbudget' dat geïnvesteerd moet worden in de band.

(Raymar Rap Division, 12" 724389 368826) roduced by Guru' staat op de laatste cd-single van Deams te lezen. Dat belooft veel, want als het bij Engelstalige hiphop uit Nederland ergens aan schort, dan is het aan productie-foefjes en Guru weet daar doorgaans wel raad mee. Maar helaas, bij het ombouwen van Mad Game, een sober slepend midtempo nummer waarop Deams predikt en pocht, had de III Kid duidelijk z'n dag niet. De show wordt daarom gestolen door ene Lee Bennet, een Brit nota bene, die in z'n stepz remix Bugpowder Dust van Bomb The Bass gebruikt om Deams van enig triphop-gewicht te voorzien.

P

Tijdens het Songwriter-evenement worden de composities van de, uit tweehonderd inzenders uitverkoren, Nederlandse componisten vertolkt door top-musici, waarna een vakjury de songs zal beoordelen en twee prijzen zal toekennen: Beste compositie & de Beste tekst. Van alle vertolkte composities zullen opnames worden gemaakt.

DIVERSE ARTIESTEN

De Nederlandsehe Underground

(Prime, 052 CD) e weg kwijt in het Nederlandse techno-labyrinth? Maakt u zich dan vooral geen zorgen, want Play It Again Sam is zo slim geweest Gert van Veen te vragen de feiten op een rijtje te zetten. De Hollandse housenestor koos daarbij voor de modieuze mix-aanpak efi plakte nummers aaneen van onder meer Trance Induction (Tjeerd Verbeek), Marcello (Marcel Bakker], Living Room (Orlando Voorn), Parallel 9 (Steve Rachman) en Gerd (Gert Jan Bijl).

D

De Dance-finale is opgesplitst in Blackdance (ofwel: Non-house) en House, ieder met een eigen programma, lokatie, jury en prijzenregen. Het houseprogramma bestaat uit performances van de vooraf geselecteerde beste vijf

FRET 1 6

live-acts. Hieruit zal een jury de eindwinnaar kiezen. Bovendien wordt er door de jury bekend gemaakt wie de beste producer uit alle inzendingen is geweest. Diezelfde twee prijzen (beste live-act, beste producer) worden ook toegekend aan het einde van de Black dance finale en hier wordt zelfs nog een derde prijs toegekend voor de beste songtekst. De bands tenslotte hebben het meest ingewikkelde traject voor de boeg: In de eerste plaats zullen er vier individuele prijzen worden toegekend aan de beste drummer, gitarist, bassist en zanger van de avond. De bands, twaalf provinciewinnaars, waaraan als nummer 13 de Amsterdamse winnaar is toegevoegd, strijden om vier verschillende trofeeën: Beste Live-act, Meest Vernieuwende Band, Grootste Commerciële Potentie en de Publieksprijs. Per categorie worden door een deskundige vakjury punten toegekend. De bands strijden niet

alleen om de vier nummer 1-posities, maar ook om het hoogste puntenaantal van alle categorieën bij elkaar opgeteld. Uiteindelijk mag alleen dié band zich WINNAAR VAN DE GROTE PRIJS 1996 noemen. Het is dus mogelijk om geen van de vier vakjury-prijzen te winnen en tóch (bijvoorbeeld met vier tweede plaatsen) als eindwinnaar uit de bus te komen! In deze FRET-Grote Prijs Van Nederlandbijlage kun je kennismaken met alle provincie-winnaars die met elkaar in het strijdperk zullen treden. Verder aandacht voor de Nederlandse Dance- en Blackdance-scenes, als vooruitblik op deze beide finales. Tenslotte zal het specialisme van songwriter, in de Grote Prijs ook vertegenwoordigd met een eigen finale, nader toegelicht worden aan de hand van een interview met twee van Neerlands bekendste songwriters: jochem Fluitsma & Erik van Tijn.

FRET B I J L A G E 1


den mee; maar liefst twee bussen vol zullen van Drachten naar de hoofdstad rijden. Pale heeft er zin in,

Gelderland

maar gaat nergens van uit. Zanger Bert Steeman: 'We hebben nu zoiets van: spelen in Amsterdam. Wauw! We gaan naar de grote stad!' Over de muzikale kwaliteiten zijn de muzikanten van Pale nuchter. Gitarist George van der Heide: 'Het

C/4

wordt steeds beter, maar topkwaliteit is het nog niet. Het zit allemaal best simpel

Dodelijk explosief

in elkaar. We hebben alleen een vreselijk goede drum-

C/4 volgens de Prisma Encyclopedie: 'Plastisch mengsel van een springstof met weekmakers, was en

mer. Dat zegt

gewoonlijk ook een flegmatiseermiddel (tegen spontane ontploffing). Kan gemakkelijk om allerlei te ver-

iedereen die ons

nietigen constructies worden aangebracht; vooral gebruikt voor sabotage e.d.' C/4 volgens de FRET Encyclopedie: 'Vijf-koppige band die hiphop en hardcore mengt, en daar gewoon-

heeft zien spelen.

Groningen

Hij heeft in een

lijk ook ska en punk aan toegevoegt, zodat er een explosieve en licht ontvlambare sound ontstaat.

funkband gespeeld

Thuisbasis van deze terroristen: Arnhem. Laatste wapenfeit: kaapten onlangs de hoofdprijs in de Gesel van

en daar moetje

Gelderland.' En laat de gitarist van C/4 nu ook

toch wel wat voor in huis hebben.' Voor hun teksten hebben de

Gravediggers

Ominous Tribe - onheilspellende stam - bestaat naast Mare uit gitarist Coen Dassen en bassist Micha

nog Kaper heten, Bart Kaper om precies

Baksteen. De band heeft geen vaste zanger. De drie nemen beurtelings de leadvocalen voor hun rekening.

te zijn. Hij voert ook het woord namens

Volgens Mare is het ontbreken van een frontman geen gemis. 'Wij willen zoveel mogelijk het muzikale

dit explosieve gezelschap. Over de

jongens niet een

gedeelte naar voren halen. Daar draait het bij ons

songs bijvoorbeeld, die bij C/4 doorgaans ontstaan uit een bas- of gitaarlick.

veel hogere ach-

voornamelijk om. Er zitten wel teksten en zangmelo-

ting. George: 'We hebben nu ongeveer acht zinnige teksten. De rest stelt niets voor. Maar dit is ook niet zo

dieën in de muziek, maar persoonlijk vind ik die niet zo

'Wij zijn geen virtuozen of techneuten.

'40 jaar rock'nroll pakken en gebruiken'

erg. We willen niet per sé een boodschap uitdragen.'

belangrijk.'

dus het blijft vaak simpel. Het gaat om

De driemansformatie Gravediggers vertegenwoordigt de provincie Groningen en woont in de stad

Bert. 'Ik geef mezelf helemaal bloot. Als we gaan optreden is onze houding : leuk, spelen! We hebben er

De band omschrijft haar eigen muziek als

Veel heeft Pale te danken aan de enthousiaste presentatie. 'Ik ben altijd blij op het podium', vertelt

de power en dat het lekker loopt. Ik

hardgroove. 'We moeten het hebben van de zware

speel ook nooit gitaarsolo's en ik

Groningen. De groep bestaat uit Chris Garrit - alias Wild Cat -, Wouter Zimmerman - oftewel Red Devil -

gewoon veel plezier in.' George: 'We staan er niet bij als zoutzakken zoals Oasis. We maken ook veel actie-

riffs en van de sfeer. Van een duidelijke invloed van

gebruik geen effecten. Ik heb wel veel

en IVIartin de Ruiter-door het leven gaand als...jawel: Dr. Martin's. De heren zijn respectievelijk 23, 31 jaar

vere muziek!' (Gerrie Spaansen)

één band is geen sprake. Alledrie luisteren we naar

effectpedalen maar daar doe ik vrijwel

verschillende dingen en dat smelt samen in onze

nooit iets mee.'

«

en 26 jaar oud en spelen nu ruim twee jaar samen als de Gravediggers. Ze maken naar eigen zeggen punkrock'nroll: een klassieke rockabilly-bezetting, maar dan zonder grote kuiven en houthakkershemden/bre-

Drente

tels. Daarentegen wel met een geluid nog ruiger dan Batmobile. non-stop AC/DC-riffs of reggae-intro's, waarbij ook nog eens Reverend Horton Heat- & Cramps-classics langskomen. De band maakt er dan ook

Nederland. Veel van die toers gingen op de bonnefooi: zodra er één optreden vaststond vertrok de groep, waarna er onderweg gewoon links en rechts uitgepakt en ingeplugd werd, meestal gewoon op straat. Geheel in stijl kwam de groep op een wat afwijkende manier op deze Grote Prijs-finale terecht. Als enige

Zijn zware gitaargeluid haalt hij naar

Maar we gebruiken ook de zware riffs van deze tijd,

eigen zeggen puur uit zijn Eng! verster-

meer het pompende werk. Ikzelf ben als drummer

ker. 'Die dingen zijn bijna nergens in

heel dansgericht. Ik probeer er een swing in te krijgen.

Nederland te koop, voor zover ik weet is

Scophile

En dat geldt eigenlijk voor ons alledrie.'

er maar één zaak die ze heeft staan. De

'Koekoeksjong'

prachtig dat we in De Melkweg mogen spelen. En mis-

een sport van om de hoogtepunten uit de afgelopen veertig jaar Rock'nRoll schaamteloos te pakken en gebruiken. Ondertussen toerden ze al door Duitsland, Frankrijk, Spanje en - uiteraard - grote stukken van

muziek. Soms grijpen we terug naar de jaren zeventig.

Aan het winnen van de Grote Prijs durft Ominous Tribe vooralsnog niet te denken. 'Het zou hardstikke tof zijn natuurlijk, maar we vinden het al schien ook nog wel in Paradiso.' (René Beaart)

mijne is maar 60 watt, maar de volumeknop staat nooit harder dan 3 en dan is 'ie al loeihard.' C/4 was dit jaar de winnaar van de Gesel van Gelderland. Opvallend tijdens de wedstrijd was dat er voornamelijk rock- en metalbands meededen. Blues en pop schitterden door afwezigheid. Bart heeft geen idee hoe dat komt. Wel is het hem opgevallen dat zalen en festivals niet zo blij zijn met die power. 'Ze vin-

December 1994: de Drentse Popprijs wordt gewonnen door Scophile. De uit Assen afkomstige formatie

den ons vaak te heftig. De kleine festivals durven het niet aan, terwijl de grote juist steeds breder gaan pro-

hoort vervolgens allerlei toezeggingen, maar daar komt weinig van terecht. Dus als de 23-jarige

grammeren.'

Overijssel

zanger/rapper Erik Kremer hoort dat de winnaar van de Drentse Popprijs in september 1996 mag meedoen aan de finale van de Grote Prijs van Nederland, gaat hij er vanuit dat Scophile eindelijk aan de bak mag. Maar dat pakte anders uit: 'Ze vonden ons niet meer Drents, want we woonden inmiddels in Groningen. Na veel gezeur kwam er een soort compromis: we werden uitgenodigd om onze titel te komen verdedigen! Belachelijk natuurlijk, maar we hebben het toch maar gedaan. Want als je goed bent heb je niks te vrezen.' Het pakte goed uit, want de hardcoreband won zowaar voor de tweede keer de Drentse Popprijs! Aanvankelijk stond Scophile ook in de halve finale van de Oogst van Overijssel. 'Peter, onze drummer, zat

dANSKLUp

Met het winnen van de Gesel verzekerde C/4 zich van een plaats in de halve finale van de Grote Prijs. Daar heeft de band voordeel van, denkt Bart. 'We staan daardoor nu toch in de picture en dat merken we. Zalen reageren steeds meer, ook zonder dat we zelf contact hebben gezocht. Zo was er een zaaleigenaar die ons heeft gevraagd het voorprogramma van de Heideroosjes te verzorgen als die bij hem komen spelen. Dan bereik Je toch ineens een groter publiek.' (Guido Aalbers, foto: Ron Steemers)

'ik heb wel wat te vertellen hoor!'

in Zwolle op kamers en schreef ons in. Optreden is optreden dachten wij. Op het laatste moment kreeg de organisatie een brief van een actiegroep 'Anti-Koekoeksjong' waarin stond dat wij niet uit Overijssel afkomstig waren en dus mochten we niet meer mee doen.' Scophile wil veel kracht en energie uitstralen, vandaar ook dat Erik niet alleen zingt maar ook veel rapt.

\

'je kunt niet virtuoos en krachtig spelen tegelijk, dus moet de muziek soms simpeler. En er moet ruimte

Ze moesten snel een naam verzinnen, al na 3 keer repeteren, want ze kwamen op een verzamel-cd. 'Uiteindelijk besloten we gewoon een woord uit het woordenboek te prikken', vertelt zangeres Carmen van Haren. 'Ik prikte dansklup, maar het scheelde niet veel of de band had dansschool geheten. Eerst denk je aan de betekenis van zo'n naam. Oké hij dekt de lading niet. Maar als je bekender wordt zeurt niemand

Zool

utrecht

overblijven voor de zang.

daar meer over, dan denken ze bij dANSKLUp gewoon aan ons. Ik had wel graag een stoerder verhaal ver-

groep won zij geen provinciale prijs. Omdat er dit jaar geen Groningse Pop=Prima-prijs was. Groningen

Technisch goed spelen is

teld, maar zo ging het nu eenmaal!'

besloot echter nog eenmaal de jury van het jaar daarvoor bijeen te laten komen om op basis van ' meeste

belangrijk, maar het nummer

stemmen gelden' toch een Groninger afgevaardigde aan te wijzen. Gravediggers dus... die de winnaars van

staat voorop. We willen het

nogal flauw vindt: 'In Nederland hoeft een gitaarband maar een zangeres te hebben en dan vindt men het

Zool is de winnaar van het Geheim van Utrecht. De muziek van drummer Walter Lehr, bassist Stefijn Lehr,

vorig jaar. Benjamin B, mogen opvolgen. Dat zelfde Benjamin B scoorde niet de hoogste ogen tijdens de

publiek opzwepen, de men-

al op Bettie Serveert lijken.'

zanger Emiel Jansen en gitarist Martijn Goosen zit vol met ritmewisselingen, jazzy tussenstukken en andere

Grote Prijs van 1995, maar is ondertussen wel één van de meest in het oog springende 'rising stars' van

sen moeten kunnen sprin-

Nederland, niet in het minst gezien de zojuist verschenen debuut-cd. We willen er alleen maar mee zeggen dat Groningen een provincie om rekening mee te houden is. Gravediggers ziet het overigens allemaal wat

'We passen nergens bij'

Muzikaal gezien wordt de Enschedese formatie vaak vergeleken met Bettie Serveert, iets wat Carmen •

leder bandlid krijgt de ruimte om zijn muzikale ei mee te nemen naar de oefenruimte. Daar wordt het eitje gebroken en voegen de andere bandleden de nodige kruiden toe. Het resultaat is een goed doorbak-

gen.' Teksten over milieu en

onverwachte wendingen die de luisteraar regelmatig op het verkeerde been zet. Maar volgens Martijn speelt Zool gewoon rock & roll. 'Ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten noemen. We grijpen terug

ken, pittige omelet. Toch ziet dANSKLUp zichzelf niet als een 5-sterren restaurant: 'We zijn geen van allen

op oudere muziek, Zappa-iaanse dingen. De hele rock & roll van de Jaren zestig had veel meer breaks en

muzikaal enorm goed, maar we weten hoe we ons ding het beste kunnen doen.'

foefjes dan tegenwoordig het geval is. Nu is het wat meer recht-toe-recht-aan. Daardoor vallen wij niet

luchtiger: 'Ik heb geen idee of wij een kans maken om eindwinnaar te worden van de Grote Prijs, maar ik

oorlog hoefje bij Scophile

heb begrepen dat er ook punten te winnen zijn voor 'beste live-act'. Kijk... dan moeten ze dus wel rekening

niet te verwachten. Erik: 'Ik

De sfeer in clubs past volgens

met ons gaan houden. Die finale wordt vooral een hoop lol en een hoop rotzooi, er gaat een hele touring-

schrijf over wat ik meemaak

Carmen het best bij de muziek van

car mee met fans en ik heb gehoord dat onze vriendjes van Scophile ook spelen, namens Drenthe notabe-

en wat me bezighoudt. Als je

dANSKLUp: donker en intiem. 'We

ne. Volgens mij wonen die gasten allemaal in Groningen! Maar goed, Groningen is dan ook de leukste stad

je over jezelf verbaast kun je

hebben tot nu toe twee keer op een

band gevolgd door een cameraploeg

van Nederland." (Arjen Davidse, foto: Dick Boschoff)

leuke teksten schrijven. Maar

groot podium gestaan; tijdens het

een liefdesliedje kan ook. Een

Bevrijdings Festival van Overijssel en

publiek moet je verrassen: van heftig naar ballad, het liefst in één nummer. Je moet ze ook tijd geven om

met AaltjesPop. Dat is toch een stuk

tot rust te komen.' (Cuido Aalbers)

moeilijker: Je ziet die afwachtende

van het toenmalige VPRO-programma ^S^^^^^Ê^B^^* Onrust!. Martijn: 'We waren al benaderd voordat ze wisten dat we meededen aan de Grote Prijs. Toen ze dat hoorden leek het hun een leuk idee om ons te volgen. Eerst met repeteren en daarna tijdens de voorronde die we ook nog wonnen. Het is moeilijk te zeggen wat we aan die aandacht hebben overgehouden. We hebben wel een periode wat meer gespeeld, maar om nou te zeggen dat het opeens geweldig ging lopen...'

Friesland

Pale 'Wauw, we gaan naar de grote stad!' Er zouden geen harde bands meer met de eerste prijs van de Kleine Prijs van Sneek vandoor gaan. De laat-

blikken en er zijn steeds mensen die I ^^^M

jS^^^^^^^H

^^^^^^^^^mtjt^^H

Flevoland

Ominous Tribe

roepen datje moet gaan spelen, terwijl je nog aan het opbouwen bent. Je moet dan heel assertief zijn om ervoor te zorgen dat het geluid op het podium goed is. Voor bekende bands is dat anders, die krijgen alle tijd.' Live komen de nummers niet altijd

even goed uit de verf. 'De groove en het tempo moeten goed zijn anders loopt een nummer niet lekker.

echt onder één noemer. Maar ach, dat geldt voor zoveel bands.' Vijfjaar geleden deed Zool ook al mee aan de Grote Prijs van Nederland en strandde toen in de halve finale. Tijdens de voorronde werd de ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ B ^ ^ ^ ' I ^ ^ ^ V "J

'Voor het Geheim van Utrecht heb- I W ^ f ^ J l l ^ B P ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H F ben we ons nooit ingeschreven. We iBBüiBiÉasiÉB^ ^^^^^^^^^^^^m

„'^% *• t

'Prachtig dat we In De Melkweg spelen'

Wat dat betreft moeten we nog meer routine opdoen.'

de talentenjacht. Harde muziek gedijt kennelijk goed in Friesland. 'Ach, het is ook weer geen afstotelijk

Het is een aloud cliché maar zo waar als een koe: wat goed is komt snel. Ominous Tribe heeft pas acht keer

ons gaat het niet om de inhoud van de tekst, maar meer om een bepaald gevoel. Ik vind het wel moeilijk

de voorronde overslaan en meteen in de halve finale spelen. Die wonnen we en de finale eveneens, leder

harde muziek...'

opgetreden en nu al staat de band in de finale van de Grote Prijs om de kleuren van Flevoland te verdedi-

om over mijn gevoelens te zingen, ik wil me ook niet te veel blootgeven. Maar ik zal wel moeten, want als

jurylid had een andere favoriet, maar iedereen stonden we op de tweede plaats, ja, dat zou bij de Grote

gen. Drummer Mare Fien legt uit dat de podiumervaring van de band vooral is opgedaan in competitiever-

Je een gevoel over wilt brengen lukt dat alleen als het zelf ook hebt. Daarom moetje niet al te vage tek-

Prijs ook kunnen gebeuren. Maar we zijn nu al echt stomverbaasd dat we zover zijn gekomen.'

band al een eerste optreden, met een repertoire van een half uur. Nu zijn ze als eerste gecontracteerd voor

band. 'We hebben het Rondje Flevoland gewonnen. Daarna stonden we op Bevrijdingspop in Almere en

sten schrijven, want die maken te weinig bij Jezelf los, laat staan dat ze bij anderen iets doen. Mijn teksten

het festival 'U hoort nog van ons', in de Oosterpoort te Groningen. Ze hebben inmiddels ook een manager,

voor we het wisten gingen we door naar de finale van de Grote Prijs.'

zijn meestal donker qua sfeer. Een enkele keer schrijf ik wel een vrolijker tekst, maar die liedjes worden

ste jaren was datnamelijk a) zoMaak gebeurd. Maar de jongens van Pale maken een combinatie van metal,

Carmen is blij dat ik niet vraag waar de nummers over gaan. 'Maar ik heb wel wat te vertellen hoor! Bij

grunge, noise en lo-fi. 'Best wel zwaar', geven ze zelf ook toe. Toch wees de jury Pale aan als winnaar van

Het is snel gegaan met Pale. Vorig jaar september begon de band te repeteren. Op 7 december had de

niemand minder dan Jan ten Boom van Boom agency. En met een track op de verzamel-cd Lokaal kabaal hebben ze hun cd-debuut reeds gemaakt. De jongens zijn van plan om van de finale een gezellige dag te maken. Ze nemen heel wat fans en vrien-

De vraag ligt voor de hand of het niet makkelijker was door te dringen naar de finale in Flevoland dan in een dichter bevolkte provincie. 'Er waren bij ons minder bands en dat is natuurlijk een voordeel. Maar ik weet niet hoe zwaar de voorronden in andere provincies waren. Ik had eigenlijk wel graag ergens anders

kregen een wild card en mochten zo

'De Grote Prijs is misschien goed voor de publiciteit. Als er over ons wordt geschreven, willen programmeurs ons misschien weer een keertje boeken. We spelen nu zo'n twee keer per maand. Niet echt veel.

vaak plat. Geluk kan wel heel diep gaan, maar tekstueel krijg je dat niet voor elkaar. Donkere depriteksten

Ons probleem is dat programmeurs ons niet goed kunnen plaatsen. Uit de respons merk Je dat ze ons echt

geven je het gevoel dat ze echt ergens over gaan.' (Guido Aalbers, foto: Ben Vulkers)

wel leuk vinden. Maar omdat we niet bekend genoeg zijn om als hoofdact te kunnen spelen, kunnen ze ons alleen in een voorprogramma plaatsen. En dan blijkt dat wij niet snel ergens bij passen.' (René Beaart)

meegedaan.'

FRET BIJLAGE 2

FRET BIJLAGE 3


Nederlandse house-acts horen bij internationale top

Appels met peren

vergelijken?

Normaal gesproken is vrijdag de dertiende een dag om met een goed boek in bed te blijven lig-

Binnenkort is het weer zover. De finale van de Grote Prijs Van Nederland nadert. Menig muzikant

gen. Maar vrijdag 13 september is het anders. Dan vindt in Paradiso de house-finale van De Grote

bijt zijn nagels tot kloofjes als hij eraan denkt. Maar geldt dat ook voor de artiesten die 'zwarte

Prijs van Nederland 1996 plaats. Een evenement waarvan het nodige verwacht mag worden, want

dansmuziek' maken?

door Hannelore Hulshof

Nederland heeft de afgelopen jaren verschillende house-acts voortgebracht die zijn gaan behoren tot de internationale top.

door Juri Ket Na de mislukking van vorig jaar, heeft de Grote Prijs Van

Vanaf de zomer van 1988 is house een muziekstroming

Nederland dit jaar een nieuwe opzet gekregen. Er zijn drie

die niet meer uit Nederland is weg te denken. Aanvankelijk bestond de scene uit een relatief kleine

I hoofdcategorie

groep mensen. Het was ook slechts in die kring dat de

I laatste categorie is weer onderverdeeld in House en Non-

ën: Songwriters, Bands en Dance. Die

House. De Non-House, oftewel Black Dance, omvat

eerste Nederlandse houseprodjuktie. Pay The Piper van AMen. opzien baarde. Maar met de jaren groeide house

muzieksoorten als triphop, hiphop, soul en r&b. Groepen

gigantisch. Tegenwoordig bestaan er talloze verschillen-

en producers die zulke muziek maken, konden tot eind

de soorten house en houseliefhebbers.

juli eigen materiaal insturen. De jury is momenteel druk doende uit die inzendingen vijf groepen of artiesten te

Gert van Veen was één van de mensen achter A-Men

selecteren, die tijdens de finale op 13 september in de

en oprichter van Quazar, de groep die de house act als live-band in Nederland introduceerde. 'Voordat ik in aan-

j Melkweg mogen uitvechten wie er met de titel Beste Live

raking kwam met house speelde ik altijd al in bandjes.

«Black Dance Act vandoor gaat. Daarnaast kiezen de juryle-

Het podium is voor mij de plek om muziek te laten

I den een nog onbekend aantal deelnemers uit, die op die-

horen. Wij waren ook de eersten die een tournee door

I zelfde dag in de kleine zaal van Paradiso zullen strijden

het rockcircuit maakten. Niet alleen Paradiso in

(Om de titel van Beste Black Dance Producer. Tenslotte zal

Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld Het Bolwerk in

!er ook nog een prijs uitgereikt worden voor de Beste Black Dance Tekst.

Sneek', aldus Van Veen.

Een nieuwe aanpak dus, die het belang van de dans-

Andere groepen volgden. Begin '95 maakten Sensurreal, Human Beings en Speedy J een uitgebreide

muziek erkent. Of eigenlijk het belang van de house,

tournee langs de nationale rockzalen. Op grote popfesti-

want dé Black Dance-categorie is min of meer een afval-

vals als Pinkpop en Lowlands zijn tegenwoordig stan-

bak voor alle muziekstijlen die niet onder Bands of House

daard verschillende house-acts geprogrammeerd. Van

vallen. Maar valt bijvoorbeeld triphop wel met hiphop of

Veen heeft in de loop der jaren iedereen wel leren ken-

jsoul vergelijken? 'Eigenlijk kan dat niet,' vindt Ricardo

nen. Hij vindt het logisch dat op de festivals ook house te

Cairo (2Tall), maker van het hiphop-programma Dutch

horen is. 'Ik weet dat er nog steeds mensen zijn die den-

Masters op de VPRO-radio. 'Maar wat je er misschien wel

ken dat een house-optreden niets voorstelt. Alles zou in

mee kunt bereiken, is dat hiphop meer als een soort dans-

de sequencer zijn voorgeprogrammeerd waardoor de

muziek wordt gezien. Maar eigenlijk is het onzin om

muzikant niet veel meer hoeft te doen dan aan een knop-

sowieso die vergelijking te gaan maken. Wat is beter: r8.b

je te draaien.'

of hiphop? Dat is natuurlijk een eindeloze discussie. Maar ik begrijp de opzet wel. De organisatie probeert een

'Onzin natuurlijk. Ik weet dat er in het begin wel tapeacts waren. En nog steeds zijn niet alle optredens even

onderscheid te maken die voor de jury en de mensen die

fantastisch. Maar als een liveact nep is, dan voelt het

komen kijken een beetje logisch overkomt.'

publiek dat echt wel. En met de jaren is de kwaliteit van de optredens duidelijk toegenomen. Ik kan van de huidige genaratie zo tien namen noemen die live echt goed

Fruitmand

zijn. De betere acts improviseren op het podium, die

Muzikanten zijn over het algemeen sceptisch over het

geven zich helemaal', zegt Van Veen.

fenomeen talentenjachten. Bij deze dance competitie is dat niet anders. Jay B van de triphopgroep Backbone Soundsystem verwoordt het als volgt: 'Wat is de beste vmcht in een fruitmand? Is dat de banaan, is dat de

Nederlandse sound

appel?'

Nederlandse house-acts behoren volgens Van Veen

Rapper Martijn Drieman (Roodbaard) van de

'absoluut bij de internationale top. In het toonaangevende Engelse blad Muzik staan maandelijks lovende recen-

•Nederlandstalige hiphopgroep Ouderkerk Kaffers stond

sies over Nederlandse groepen. Er bestaat ook zoiets als

vorig jaar in de finale. Dat was de eerste keer dat de Grote

een Nederlandse sound. Volgens buitenlandse collega's

Prijs was opgesplitst in de categorieën Bandjes en Niet-

zijn de produkties uit ons land over het algemeen helder

pandjes. Hij vindt dat dansacts in elk geval baat hebben

en warm. Zij horen zelfs overeenkomsten als het geheel

bij die opdeling. 'Wij staan daar maar met zijn tweeën op een podium, vergeleken daarbij komt een band wat

verschillende stijlen betreft.'

Animo

Elke regio in Nederland zou z'n eigen stijl hebben. Rotterdam is de

richten. Muzikanten die de meertrancy muziek maken hebben het

krachtiger over. Het is goed dat daar een onderscheid in is gemaakt.

niet genoeg aandacht aan besteden. Maar het gaat juist om dat optre-

veel moeilijker om daar binnen te komen', aldus Jansen.

House en hiphop kunnen makkelijk door elkaar heen, bij allebei wor-

den. Je moet op dat podium iets presteren anders val je door de mand.

Martijn van de Ouderkerk Kaffers raadt andere rappers dan ook aan

tlen de beats met een computer gemaakt.'

Het schrikbeeld is één jongen op het podium, die over de microfoon

mee te doen. 'Persoonlijk heb ik het gedaan omdat ik graag op het

stad van gabberhouse en happy hardcore, Eindhoven moet het Detroit

Volgens Jelle Jansen, dit jaar uitvoerend producent bij De Grote Prijs, is

van Nederland zijn en in Utrecht wordt vooral 'intelligent techno'

de prijs nog meer dan vorig jaar gericht op het bij elkaar brengen van

Toch sluit de organisatie de hardere acts niet van te voren uit van

gemaakt. 'Die verdeling is eigenlijk onzin. Tegenwoordig kun je alle

de verschillende partijen. 'Platenbonzen, organisatoren van feesten en

deelname. 'Gabber en happy hardcore zijn op het moment de grootste

soorten house in elke stad terugvinden', aldus Van Veen, die z'n eigen

de muzikanten zelf. Tijdens de finale is iedereen aanwezig en kunnen

muziek omschrijft als 'underground techno, enigszins vergelijkbaar

de contacten worden gelegd.'

Over de huidige indeling is de rapper enthousiast. 'Dat is precies

heen gilt en vaak nog zijn kruis vastpakt ook. Dat is het stereotype van

podium in Paradiso wilde staan. Maar de hele avond was tof. Ik heb

Nederlandse stromingen. Daar kan je niet zomaar omheen. Maar nog-

taar hiphop bij past: bij triphop, r&b, soul en funk. Je hebt namelijk

de hiphop-act. Voorbeelden van hoe het wel moet vind ik bijvoorbeeld

genoten. De sfeer was goed, maar het was te rustig. Ik denk dus dat ze

maals, er bestaat in die hoek geen animo', zegt Jansen.

Wel verschillende soorten hiphop. Je hebt echte hardcore hiphop,

de Spookrijders, Real Vibe uit Rotterdam en de Nederhopper Youkki

wat meer publiciteit moeten maken. Maar ik geloof dat het dit keer

maar ook funky hiphop.'

B.'

wel goed is gegaan. Ik heb in elk geval al posters gezien. Bovendien is

Hij is zelf al enkele jaren werkzaam als

met Underworld.'

organisator van feesten. 'Een live-act vind ik

Van Veen vindt dat in Nederland het eigen produkt

Wel heeft Martijn moeite met de rol van de jury. 'Iedereen heeft

Welke groepen zouden volgens Martijn dit jaar een kans maken als

wordt ondergewaardeerd. 'In Engeland zijn heel veel goede

leuker dan alleen een paar dansers op een

een verschillende smaak. Het gehele publiek kan één groep te gek vin-

ze mee zouden doen? Lachend: 'Ik zou zelf wel weer mee willen doen.

dance-acts. Wij komen er moeilijk aan de bak, omdat de

podium en er zijn gelukkig steeds meer groe-

•len, terwijl de jury dan toch een andere kiest. Eigenlijk zou de jury dus

We wilden ons eigenlijk ook opgeven, maar dat zijn we vergeten. Ik

pen die wat presteren. Tegelijkertijd vind ik

Woreen gedeelte moeten bestaan uit publiek. Maar ja, dan hou je dat

denk dat de West Klan ook een kans zou maken.'

contracteren. In NederLand is dat bijna andersom. Ik heb

dat er ook nog veel slechte optredens zijn.

probleem nog.'

weleens meegemaakt dat men hier probeerde om tijdens

Een optreden tijdens een feest heeft pas nut

een party alleen maar Engelse dj's te laten draaien. Terwijl

als de act voor meerwaarde zorgt. Tijdens de

er fantastische Nederlandse dj's zijn. Die onderwaardering

finale van De Grote Prijs zullen er acts op het

organisatie eerder geneigd is een groep van eigen bodem te

'Grote Prijs kan voor positieve impuls zorgen'

geldt overigens niet alleen voor de house, maar zeker ook voor de

In principe konden alle stromingen binnen de housemuziek zich aanmelden voor deelname. 'Als live-act of gewoon met een demo.

rockmuziek', stelt Van Veen.

Dicht'bij elkaar

Schrikbeeld

de dance-finale deze keer in dè wat kleinere Melkweg, dus het zal wel een stuk gezelliger worden. Ook Ricardo is positief. 'Ik denk dat het een te gekke avond kan worden. Als er een goede dj staat die er een soort feest van maakt -

Jay B tipt Ebo Man als kanshebber. 'Ik vind de naam triphop maar

buiten dat het echt een prijscontest wordt - kan het een goede avond

niets, ik weet ook niet eens wat het precies inhoudt. Dingen die nu in

worden.' De radiopresentator vraagt zich wel of de Grote Prijs werke-

die categorie passen, werden vroeger gewoon acid-jazz genoemd.

lijk zo interessant is voor rapgroepen. 'Veel jongens zullen niet mee-

Maar volgens mij is Ebo Man wel triphop.'

doen omdat ze, als net zelf hebben staan rappen, vervolgens naar een

podium staan die daartoe in staat zijn, daar ben ik van overtuigd',

™el wekt het bij de muzikanten bevreemding dat de voorselectie voor

aldus Jansen.

* Black Dance-acts uitsluitend via opgestuurde tapes gaat en er dus

aan de Grote Prijs? Martijn: 'We hebben natuurlijk veel publiciteit

Hebben verliezende groepen eigenlijk profijt van hun deelname

r&b-act moeten staan luisteren. De stijlen en liefhebbers lopen toch ver uiteen.'

9fen voorronde is waarbij bands zich op het podium kunnen bewijzen.

gehad. Onze naam heeft in de Volkskrant gestaan en dat lezen toch

tieve impuls kan geven. 'Unit Moebius, één van de finalisten van vorig

bracht. In praktijk is het echter zo, dat uit de hoek van de gabber en

Volgens Gert van Veen was Hole In One, de winnaar van vorig jaar,

l'yB: 'Het bewijst dat dance nog niet zo serieus genomen wordt als

weer veel mensen. We hebben daarna ook getoerd. Misschien zijn er

jaar, doet het toch maar goed tegenwoordig. Na die finale hebben ze

happy hardcore geen belangstelling bestaat voor De Grote Prijs. Ik ver-

echt heel goed. 'Maar sinds die finale heb ik jammergenoeg helemaal

'"nds.' Ricardo: 'Op tape kan iedereen goed klinken,.dat is niet zo

wel meer mensen op af gekomen door onze deelname aan de Grote

den niks extra's, we hebben niets op het podium gezet om het mooier

het op eigen kracht behoorlijk ver weten te schoppen.'

moed dat die - wat commerciëlere - acts zich direkt op de industrie

niets meer van ze gehoord. Dat snap ik dan niet zo goed.'

"oeilijk. Maar veel mensen bakken er live weinig van, omdat ze daar

Prijs. Alle beetjes helpen, denk ik altijd maar.'

te maken of zo.'

Hij gelooft dat de Grote Prijs van Nederland wel degelijk een posi-

FRET B I J L A G E

4

Zolang het maar een nummer is dat nog niet commercieel is uitge-

Toch is het winnen van de finale nog geen garantie voor succes.

m

Voor de Oudekerk Kaffers was dat geen probleem, vertelt Martijn. 'We zijn er vol voor gegaan. Maar wel op onze eigen manier. We had-

FRET B I J L A G E

5


Schreuder (leadgitaar), Onno Sinke (bas) en Paul Bukkens (drums). In die periode heeft het vijftal uit Goes

nen studiotijd

en omgeving uitgebreid aan het groepsgeluid kunnen schaven. De band gaat straks de strijd aan met tin-

gaat het vijftal

kelende gitaar-

een cd opnemen

partijen, ver-

en proberen

mengd met

zoveel mogelijk

mondharmonica

op te treden.

en percussie en

Daar zal de finale

opvallend fraaie

van de Grote Prijs

tweestemmige

ongetwijfeld bij

zang.

helpen. Toch is

De aanwijsba-

de band beducht

re muzikale

voor het Grote Prijs-spook. 'We

invloeden lopen

wachten niet af

uiteen van

wat er na de fina-

Crowded House,

le gaat gebeuren,

Thejayhawksen

maar gaan er

The Beatles.

Juist dan volop

Noord-Holland

tegenaan.' Het doel van de band is zoveel

Jonus

mogelijk spelen. Wanneer een optreden voor hen geslaagd is? 'Als we er zelf een goed gevoel over hebben of als het publiek goed

Noord-Brabant

Green Lizard

Zuid-Holland

dan veel. Het houdt de muziek open en transparant,' vertellen gitarist Mark Meeuwenoord en bassist Peter Aan het maken van een liedje gaat bij Jonus weinig voorstudie vooraf: 'Iemand speelt een loopje, waar de rest dan op invalt. Als we het goed vinden, dan spelen we een tijdje door. Wie dan het eerst begint te zingen maakt de tekst. Als we alle drie het

Hot Rock

Een hagedis is moeilijk te vangen, je denkt hem bij de staart te hebben, maar die breekt af en weg is 'ie.

Limburg

Geen slechte naam dus voor een band die zich niet in een hokje wil laten vangen. Als winnaar van de Wraak van Brabant (153 inschrijvingen) mag Green Lizard met een bus vol supporters naar de Melkweg en misschien later op de 'avond wel door naar Paradiso.

Transpunl<

.. gevoel hebben dat het •'.. liedje af is, dan is het

Maar de kans dat iemand uit de muziekindustrie in deze contreien komt kijken is zo minimaal, daar kun Je op blijven wachten.'

Willem Mieras)

'We zien wel'

Asselbergs van de band Jonus, de winnaar van Noordhollands Glorie.

collectief naar de Randstad te verhulzen. 'In Zeeland zitten we aan ons plafond en we willen echt verder.

uit van eigen kracht. 'We gaan gewoon proberen de sterren van de hemel te spelen.' (Roel Bouman, foto:

een optreden goed als ik aan het eind denk: 'Ik wil niet stoppen, ik wil meer, MEER!!!....' (Gerrie Spaansen)

'Onze muziek is simpel en droog, met niet teveel akkoorden. Twee akkoorden in een nummer is prettiger

Niet voor niets kwam een boekingsbureau van naam al eens poolshoogte nemen. Aan ambities bij de band in elk geval geen gebrek. Mocht de Grote Prijs niet het gewenste effect hebben dan denkt men er over om

Voor het optreden tijdens de Grote Prijs heeft Sure As Heil geen bijzondere plannen gemaakt. Men gaat

reageert. Een combinatie van beiden is ideaal', zegt Bas. Renske is wat minder bedachtzaam: 'Voor mij is

'Twee accoorden, niet meer'

Maar geheel in de geest van de tijd zit er wel een scherp randje aan. Omdat de eigen composities al bij eerste beluistering aanspreken, wordt de Zeeuwse inzending door de kenners een goede kans toegedacht.

'Gewoon uit je dak gaan, dat komt over!'

'Alles loopt op rolletjes'

'i af. Zo komt het dat we / dus altijd bandcompo•4 sities hebben.' Is door deze ^ ^ ^

manier van werken het

won mag verrassend genoemd worden, want de muziekstijl van het trio - rockabilly - ligt momenteel niet

compositorische resul-

bepaald goed in de markt. 'De mensen zien een contrabas en denken: ojee, rockabilly!', zegt zanger/gita-

>-yr.- -^ taat niet een beetje ':^^2

summier? Mark en 'Als we alle drie onze

powerbilly, een vlag die de lading aardig dekt. die al een aardig tijdje bezig zijn. Zo toerden ze in het verleden al uitgebreid als begeleidingsband van

dat er uit. Geen valse

Herman Brood, stonden ze regelmatig op het podium met Hans Dulfer en brachten ze een cd uit op

vrolijkheid, maar heel

Tombstone Records. Zelfs in het verre oosten heeft de band inmiddels een voet aan de grond gekregen:

oprecht.'

het drietal is net terug van een toernee van vier weken door Indonesië. een compleet nieuw repertoire heeft, dat volledig uit eigen werk bestaat en waarin de vele invloeden beter

noten tussenstoppen. Je hoeft maar één noot te veranderen en het hele akkoord is anders.'

ingepast zijn.

'In de teksten kan ik wèl veel persoonlijks kwijt. Maar de teksten staan los van de muziek.' Peter: 'Ik ben

moeite te hebben met het wedstrijdelement van de Grote Prijs, 'Eigenlijk vind ik datje geen wedstrijden kunt houden in muziek, maar

Amsterdam

Marylin Twice

nu het eenmaal zover is gaan we er ook helemaal voor. Met het toegewezen kwartier is het vooreen band als de onze goed mogelijk er vijftien minuten volledig tegenaan te gaan. Je weet welke nummers

'Een keurslijf met laag decolleté*

een concert is een concert en promotie Is promotie, dus we doen gewoon mee. Want we zijn er nog lang niet.' Op de debuut-cd van Transpunk. Champagne Pigs, staan tien broeierige nummers waar metal-, noiseen hier en daar wat hiphopinvloeden in doorklinken. Opvallend is het gebruik van een 'normale' en een gruntzanger. Jan: 'René Savelsberg is eigenlijk meer de zanger. Kay Kirch Is de brulboei en het podiumbeest.' De band wordt gecompleteerd door drummer Patrick van den Heuvel en gitarist Hans Pelzer. Jan vertelt dat de cd er is gekomen dankzij André Gielen en Thierry Steinbrecher, twee Waalse producers. 'Wij komen uit Vaals en dan is Wallonië vrij dichtbij. André zei dat hij absoluut met ons wilde werken en dat het geen probleem was om een platendeal te krijgen. We begonnen al met opnemen voordat we

De band zegt wel

een punt-komma-neuker. Als het moet ben ik soms wel een Jaar met een tekst bezig.' kunnen onthouden. Daarom zijn ze ook zo simpel.' (Gerrie Spaansen, foto: Gerard Spaan)

Amsterdam. Maar dat konden we toen ook niet weten. Nu vragen we ons af of we niet al te ver zijn. Maar

Kees vertelt dat de band in de huidige samenstelling ruim een jaar bestaat en sinds oktober vorig jaar

pen.' Peter relativeert het verhaal een beetje. 'Als Mark zijn twee akkoorden speelt, dan kan ik er allerlei

Jonus gaat niet prat op zijn muzikaal-technische vaardigheden. Mark: 'We zijn al blij als we een schema

wilden weleens een keer in Amsterdam spelen. Inmiddels is er van alles gebeurd en spelen we wel vaker in

Kees van Bemmel, zijn broer Rinus (bas) en Stix de Beek (drums) zijn door de wol geverfde muzikanten

in stoppen, dan komt

Hoewel op de teksten geen zwaartepunt ligt, besteden Mark en Peter er wel veel aandacht aan. Mark:

Of Nooit, de Limburgse Grote Prijs', vertelt jan Sluysmans. "De Stichting Popmuziek Limburg belde ons in januari op of we in de finale van de Grote Prijs wilden spelen. We hebben toen meteen Ja gezegd, want we

Maar Hot Rock gaat veel verder dan het opwarmen van een oud lijk uit de jaren vijftig. Ze mengen hun rockabilly met rock 'n' roll, grunge, hardcore en kruiden uit andere keukens. Zelf noemen ze het resultaat

Mark houdt vast aan zijn twee akkoorden per liedje. 'Als dat mooi is, dan wil ik er niets extra's bij stop-

Dynamo Open Air, optredens in het buitenland en een Nederlandse tour met Gorefest in het vooruitzicht. Waarom doet het Limburgse Transpunk nog mee aan de Grote Prijs? 'Vorig jaar november wonnen we Nu

rist Kees van Bemmel met enige zelfspot.

Peter vinden van niet. persoonlijkheid ergens

Een debuut-cd die goede kritieken krijgt en in diverse landen is uitgebracht, een succesvol optreden tijdens

Ruim 140 kandidaten hadden zich aangemeld voor de Zuidhollandse Popjacht. Dat Hot Rock uit Maassluis

goed aanslaan en je

een deal hadden. Op een bepaald moment vonden André en Thierry het zo goed dat ze een eigen label, Op de avond dat Ik de leden van Green Lizard spreek doen ze hun eerste optreden boven de grote rivieren. Ondanks bedenkingen vooraf als 'een set van 45 minuten Is te kort voor een goede opbouw' en 'het

Urban Records, hebben opgericht.' In april verscheen Champagne Pigs in de Benelux en in Denemarken. Duitsland volgde in augustus en

publiek in de Randstad is veel moeilijker' staat hun optreden als een huis. Roeland Uijtdewilllgen (drums)

deze maand komt de cd in Frankrijk uit. Jan: 'Wij zijn dik tevreden, want de verkoopcijfers zijn best wel

en Jan-Jaap Onverwacht (bas) leggen een solide fundering en de broers Willy en Brian TJong AJong zetten

goed. in Denemarken werden er bijvoorbeeld de eerste tien dagen 235 exemplaren verkocht.'

een stevige gitaarmuur neer, waarop Remi, de derde broer, de rest van het pand kan bouwen. Het duurt

Mede dankzij een overtuigend optreden tijdens Dynamo Open Air kreeg de band het aanbod van Mojo

even maar aan het eind van de set gaat het publiek uit haar spreekwoordelijke dak. Als we na afloop vooruitkijken naar de Grote Prijs, zeggen de bandleden de korte speeltijd van vijftien minuten in de halve finale als het belangrijkste struikelblok te zien. 'Normaal bouwen we een set echt op. zodat we kunnen laten horen wat we allemaal in huis hebben. Daarvoor is een kwartier eigenlijk te kort. Maar voor ons is het ook een goede leerervaring.' In tegenstelling tot veel andere bands ziet Green Lizard zich nog als een band in opbouw. 'We vragen altijd mensen in de zaal in ons boekje te schrijven wat ze ervan vonden, daar leer je als band een hoop van.' Van de deelname aan de Grote Prijs heeft Green Lizard geen overdreven verwachtingen. 'We zien wel. We hoeven ook niet zo nodig omhooggeschreven te worden, want dat kan ook tegen ons werken. We doen het liever op eigen kracht en met volle overtuiging via optredens.' (Roel Bouman)

kunt je er vanaf de openingstonen met de volle

Marylin Twice, zo heet de winnaar van de Amsterdamse Popprijs. Renske Feenstra (zang). Bas Flier (gitaar),

honderd procent

Maarten Kooijman (gitaar). Mark Matthesius (bas) en Rob de Koning (drums) heten de bandleden. Met nog

ingooien. We hebben

geen half uur repertoire schreef de band zich ruim een halfjaar geleden in voor de Battle Of The Bands in

geen show, geen inge-

het Amsterdamse oefencomplex AMP. De band haalde de finale, waar ze er met de tweede prijs vandoor

studeerde dingen, maar

ging. Dat smaakte naar meer, zodat de band zich ook voor andere talentenjachten begon in te schrijven.

we staan er en gaan vol-

Marylin Twice bleek een echte cupfighter. Gevraagd naar wat ze inmiddels hebben gewonnen, sommen de

ledig loos. We mogen

bandleden een indrukwekkende lijst aan prijzen op, waaronder twaalf dagen studiotijd, veel optredens en

de tijdsgeest misschien

een heuse bandbus.

niet helemaal mee heb-

Waar heeft Marylin Twice dat aan te danken? 'Aan mijn lage decolleté', grijnst Renske. Bas: 'We zijn niet bijzonder origineel, maar onze muziek heeft wel een eigen sfeer, een eigen geluid, waar we mensen mee kunnen pakken.' Die sfeer omschrijven de bandleden als melancholisch, met veel spanning en een

ben, maar dat enthousiasme komt over.' Hot Rock is zich aan

scherp randje. Ze benadrukken dat ze niet worden genspireerd door vrolijkheid; de melancholische toon is

het oriënteren op pla-

in alle nummers terug te vinden. 'Van dixieland word ik depressief, maar van Slayer juist vrolijk', verduide-

tenmaatschappijen

lijkt Mark.

voor een tweede cd.

De arrangementen van de band klinken heel doordacht. Dat is niet zo vreemde want de twee gitaristen

'Platenlabels zijn kritisch, maar wij ook. We zijn geen tieners meer (de gemiddelde leeftijd van de bandle-

studeren beide aan het conservatorium. Als een voordeel zien ze dat niet. Maarten: 'Zo'n opleiding werkt

den is rond de dertig) en we hebben inmiddels behoorlijk.wat ervaring. We willen geen klein maatschappij-

als een keurslijf, je krijgt er een drang om niet in clichés te vervallen.'

tje dat de cd niet goed kan distribueren, maar ook niet zo'n fabriek die van ons een soort Shaking Stevens

Marylin Twice - genoemd naat een schilderij van Andy Warhol - heeft serieuze plannen. Met de gewon-

FRET BIJLAGE 6

wil maken.' (Roel Bouman, foto: Angelique van Woerkom)

Zeeland

Sure As Heli 'Desnoods verhuizen we naar de Randstad'

Dat het moeilijk is vanuit Zeeland de rest van Nederland te veroveren hoorden we al vaker. Zo heeft Eat

Concerts om als voorprogramma mee te gaan tijdens de Nederlandse toernee van Gorefest. Verder gaan

Roadkill, de vorige winnaar van De Zeeuwse Belofte nauwelijks voordeel kunnen putten uit hun winst twee

we deze maand naar Duitsland voor zestien concerten en binnenkort ook naar Frankrijk. En op verzoek van

Jaar geleden. Bart v.d. Weide (zang, mondharmonica en percussie) is dan ook blij dat het winnen van de

VIva. de Duitse tegenhanger van MTV en een Deens station hebben we pas een videoclip opgenomen. Je

provinciale prijs nu wordt gevolgd door het deelnemen aan de Grote Prijs. 'Dan komen we in ieder geval

kunt dus wel zeggen dat het bij ons momenteel op rolletjes loopt.' (René Beaart, foto: John Klijnen)

de provincie eens uit'. Sure As Heil is zo'n zes Jaar bij elkaar en bestaat naast Bart uit Michiel Cremers (zang. slaggitaar), Gerjan

FRET BIJLAGE 7


15 miljoen mensen in ademnood

En hoewel over die selectie lang en breed gediscussieerd Shake ? - is het eindresultaat absoluut grote klasse. Aan

Er zijn maar weinig Nederlandse componisten waarvan je minstens vijf liedjes zo meezingen. Harry

de hand van een zorgvuldig gedoseerde tracklistirg neemt Van Veen z'n luisteraars op sleeptouw. Hij duwt ze richting dansvloer, zet ze aan tot zweten, laat ze bij-

Bannink & Annie M.G. Schmidt, George Kooymans & Barry Hay, Pierre Kartner, Hans van Hemert,

komen onder fijngeweven klankdekens en bereikt uiteindelijk de trans. Zo'n tocht duurt uiteraard veel te kort. Maar de beschikbare zestig minuten zijn ruim-

misschien nog één of twee. De jongste telg in d i t selecte gezelschap is het duo jochem Fluitsma en

schoots voldoende om duidelijk te maken welke positie de Nederlandse techno, overigens samen met de Belgen, in nog geen tien jaar tijd heeft verworven: fier in het

Erik van Thijn. Met de regelmaat van de klok brengen ze met hun pennevruchten vijftien miljoen

midden van de Amerikaanse funk, de Duitse doelmatigheid, de Britse gekte, de Franse s u b t i l i t e i t en het

mensen in ademnood.

door Pabiocabenda

Je verwacht er gouden platen en die hangen er dus ook. Aan de muur

geheel. Je wordt er dan door de mannen met de ideeën bijgehaald om

basisbehoeften van het Nederlandse volk - uit de

van de studio Fluitsma en Van Thijn prijken naast Mai Tai's oude hit

naast het image en de marketing het verhaal verder in te vullen. Acts

cast van Goede Tijden Slechte Tijden scoorden ze

History en cd's van Ruth Jacott ook die van Vijftien miljoen mensen.

als Take That en de Backstreet Boys zijn opgericht met één doel:

de jezushit Ademnood. Vervolgens introduceer-

Loop even mee langs de muur der trofeeën en ontdek twee ingelijste

zoveel mogelijk geld verdienen.'

den ze onder hun eigen naam met Vijftien Miljoen

oorkondes. Kom dichterbij en vraag je af waarom in godsnaam de

- Dat hadden jullie toch ook voor ogen met Vijftien Miljoen Mensen.

Mensen een acceptabele vorm van nationalisme

Mega Top 50 en de Rabo Top 40 aan de wand hangen, totdatje ont-

'Nou, dat is toch niet helemaal hetzelfde. Dat nummer kwam voort uit

en wisselden ze zichzelf af op de hoogste plek van

dekt dat het damestrio Linda, Roos en Jessica op één staat in het ene

een commercial. Niet dat het dan minder goed moet zijn of zo. Maar

de hitparade.

poptestament en het herendubbel Fluitsma en Van Thijn zelf in het

als iemand ons had gevraagd dat nummer als plaat uit te brengen,

andere.

zonder enige aanleiding, dan zouden we ons nog wel een keer achter

Ademnood ter sprake brengt, stopt hij even voor

de oren hebben gekrabd. Ik kan zoiets heus wel relativeren hoor. Een

hij verder praat en vraagt zonder een spoortje iro-

zwaait binnen in bescheiden trui en broek, verontschuldigt zich voor

commercial is nu eenmaal een commercial.'

nie of ik het nummer ken. 'Het is nou ook weer

de rotzooi die er niet is en vertelt dat Erik van Thijn, zijn muzikale part-

-Je hoort de laatste tijd trouwens opvallend veel hippe muziek in recla-

niet zo dat we constant nummer één hits scoren.

ner, door ziekte niet aanwezig kan zijn. 'IVIaar dat is niet erg want over

mes.

Omdat net toevallig beide nummers achter elkaar f

het algemeen spreken we toch voor elkaar.'

'Dat komt omdat in de reclamewereld steeds meer jonge mensen wer-

kwamen lijkt het alsof Je voortdurend op één

ken. Die springen veel beter in op nieuwe muziektrends. Eigenlijk is

staat.'

en Van Thijn zijn al jaren een onlosmakelijk met elkaar verbonden duo,

dat een beetje jammer, want alles raakt binnen no time verouderd.

- Maar Jullie zijn nu toch wel echt een begrip?

zoals Bacharach en David, Leiber en Stoller, Peppi en Kokki, Yin en

Acid Jazz, jungle en wat al niet meer zijn al gebruikt voor het aanprij-

'Ja, dat kan ik niet pntkennen. Wat we doen is een

Jochem Fluitsma, van beroep producer en sinds kort anonieme ster,

Je zou ook niet anders verwachten in een goed huwelijk. Fluitsma

Bescheidenheid siert de mens. Als Fluitsma

Yang. Samen hebben ze er een vluchtig verle-

De Roh Ada Award; Finalisten 1996

(eigen beheer, tel. 023-5324103) ob Acda was programmeur van het Haarlemse podium Patronaat en overleed in 1994 op 33-jarige leeftijd. De man had een fijn neus voor talent en daarom werd ter nagedachtenis de Haarlemse talentenjacht Rob Acda Award in het leven geroepen. De finalisten van dit jaar die op de gelijknamige live-cd zijn verzameld, zijn nog jong en dus barst deze plaat van de ongestemde gitaren, vals zingende zangers en een hoop jatwerk. Dat geldt niet voor dAKZENUMODRO, maar hun Nederlandstalige dance-rock is meer flauw dan leuk. Silkscreen, Nayberhood, Bagus en ook winnaar Offday hebben nog een lange weg te gaan, hoewel alle groepen wel laten horen dat ze kunnen spelen. IPO)

R

DlVEIfSE GIIOEPEN War Smash Hits (Sub Rosa SR W5j Utopian Diaries is een serie cd's op het avontuurlijke

geen twijfel te bestaan. De compilatie heeft oorlog als

praatjes. Liedjes waar je niet te moeilijk over

thema en bevat vier lange, bezwerende nummers van

moet doen. Net zoals Fluitsma zelf. Hij praat

ondermeer de New Yorkse duizendpoot Bill Laswell (samen met Britse bassist Jah Wobble en DJ/theoreticus

H

DJ Spooky) en het Slovenische gezelschap Laibach (hun

terwijl hij gemakkelijk achterover in zijn stoel

Neue Slowenische Kunst is in het cd-boekje te bewon-

steeds halve rondjes draait en het recept voor

deren). De bonustrack is een collage van geluiden uit

het lanceren van sterren illustreert met vluch-

voormalig-Joegoslavië. De plaat wordt geopend door

tige handgebaren. 'Nou ja, sterren lanceren.

'onze eigen' Kong, het instrumentale kwartet u i t

We proberen het natuurlijk wel, maar of het

Amsterdam. Hun twaalf minuten durende Earthing

nou altijd lukt is maar de vraag. Het geeft een

heeft een triphopperige reggae-beat als basis en klinkt

ontzettende kick als het plaatje dat jij

dankzij de sampler en de co-productie van Tom

geschreven hebt zolang op nummer één blijft

Holkenborg bij vlagen zeer orkestraal. Door de muziek

staan. Maar we maken onze liedjes niet met

zijn stemmen gemixt van mensen die verblijven in het Vluchtelingencentrum Crailo. De toegankelijke avant-

dat doel alleen. Daarvoor zijn we denk ik iets

garde pop op deze cd zal liefhebbers van Laswell's

teveel muzikant.'

Material en The Orb zeker aanspreken. IGV)

Fluitsma begon zijn carrière als gitarist in diverse bandjes. Keyboardspeler Erik van

D'v/r$

Thijn groeide op in de studio van zijn vader,

Welcoqme To The O' Beat Sound

het bedrijf waarvan de beide componisten inmiddels zelf eigenaar zijn. Pas in een later

(Municli Records) rgelmuziek uit Limburg. Bij Fret draaien we onze hand nergens voor om. D' Wys gaat door het leven met de voornaam Carlos, een dertiger die op het conservatorium een techniek ontwikkelde waarbij, met een schuin oog naar Jimmy Smith, met twee handen en voeten een Hammond B3 bespeeld kon worden. Of hij dat ook op dit album doet, is lastig na te gaan, maar geen haan die daar naar kraait want D' Wys weet de bewonderaars van Cor Stein goed bezig te houden met een mengeling van jazzdance, soulfunk en jazz. Af en toe neigt hij daarbij naar fusion, z'n gastvocalisten (Xandra Verkroost, Simone Roerade) excelleren echter in soul en gospel en dat houdt dit visitekaartje voldoende in de jaren negentig om te kunnen spreken van een geslaagd debuut. (JvR)

O

stadium is het duo zich gaan bezighouden met het produceren van plaatjes. Maar wat houdt dat dan precies in? Hij stopt zijn stoel middenin een cirkelbeweging, draait terug, kijkt me aan en vraagt of ik dat zelf wil weten. Of is het antwoord wellicht bedoeld als uitleg is voor de lezers? Na een bevestigend en geruststellend antwoord, draait hij verder en : Christel Welters

tige routine die een lange geschiedenis van uitleg aan kennissen en

zen van frisdrank of waterijsjes. Je hoeft echt niet aan te komen met

soort ambacht waar Je steeds beter in kunt worden. Maar het is wel

familieleden doet vermoeden. 'Je hebt heel veel soorten producers,

grunge, want dan ben je al hopeloos verouderd. Je kan geen Nieuwe

een creatief ambacht. Ik zou ons niet zo snel kunstenaars noemen. In

maar je kunt het het best vergelijken met een filmregisseur. Over het

Revu opslaan of er staat een artikel over easy tune in. De media zijn als

ons vak moet Je, wil je voortbestaan, toch enige mate van succes heb-

algemeen is het de man met het geld die de artistieke visie van een act

de dood om iets over het hoofd te zien. Dus wordt alles meteen opge-

ben. En daarvoor moetje plaatjes verkopen.' - Maak je, afgezien van de hits die uit commercials zijn voortgekomen,

bepaalt. Dat kan variëren van het bijeenbrengen

platen met voorbedachte rade. Speelt een commerciële drijfveer een

van de muzikanten tot het precies uitzoeken

EGDON HEATH

grotere rol dan de persoonlijke lol?

welk gitaarloopje in het derde couplet komt.'

'Phil Spector maakte al zijn plaatjes op deze manier'

ideeën voor liedjes en bepalen dan daarbij wie

'We moeten er wel zelf in geloven en onze eigen ziel en zaligheid erin kunnen leggen anders wordt het sowieso niks.' - Zou Je Ademnood zelf kopen ? 'Nou nee, ik denk het niet. Ik kan het wel waarderen. Maar het is een bedachte plaat. Daar kom ik rond voor uit. Maar dat maakt het nog

dat eventueel zouden kunnen zingen.'

niet minder goed of minderwaardig. Phil Spector maakte op die

- Mag Je zeggen dat zonder Jullie sommige bands niet eens zouden bestaan?

pikt en in het zonnetje gezet. En wijzelf hebben voor Mentos ook al

manier al zijn plaatjes. En die worden nu gezien als de grootste rock-

'Voor sommige bands geldt dat wel, ja. Voor Mai Tai hebben we zelf

een easy tune reclame gemaakt. Het is geld verdienen en dan speel je

classics aller tijden. Dat waren ook drie meisjes die matig tot redelijk

het hele concept bedacht en de groep opgericht. Wij schreven de

in op bepaalde trends of sentimenten.'

zongen en zomaar bij elkaar werden gezet.'

nummers en deden de muziek. We doen ook de volgende cd van Loïs

- Net zoals bij die 'Oranje' commercial?'

-jullie laten in een kleine ruimte in jullie studiocomplex jonge mensen

Lane die in het najaar ultRbmt, maar bij hen werkt het weer heel

'Ja, bijvoorbeeld. Hoewel dat geld verdienen in dat geval ook heel

experimenteren met dansprodukties. Hebben jullie zelf ambities in die

anders. Dat is een act die op eigen benen staat met eigen ideeën. Je

betrekkelijk was hoor. Zodra Nederland uit de E.K. lag verkocht dat

richting?

bent dan ook een totaal ander soort producer, je schikt je naar de wen-

nummer ook voor geen meter meer.'

'Nee. Wij zijn geen trendsetters en gaan dat ook niet forceren. Het is hetzelfde verhaal als met het zelf als artiest op de voorgrond treden.

sen van anderen en draagt zo nu en dan eigen ideeën aan.' - Zou je niet als producer van nul af aan een complete act willen neerzetten, zoiets als Take That of de Backstreet Boys?

Dat willen we helemaal niet, we willen niet bekend worden. Dat

Sexen gezelligheid

Vijftien miljoen mensen een hit werd was puur toeval. Dat gaan we

'Ik zou zo'n groep graag willen produceren. En in principe kun je wat

Over het algemeen hebben Fluitsma en Van Tijn weinig reden tot kla-

niet herhalen. Misschien over drie of vier jaar een keer, als de gelegen-

wij doen daar wel een beetje mee vergelijken. Maar we gaan niet zo

gen. In de loop der Jaren hebben ze een haast onfeilbare neus ontwik-

heid zich voordoet, maar nu niet. Ik heb ook niet het idee dat mensen

ver. Achter die acts zit een heel team, daar moetje echt een zaken-

keld voor wat de Nederlandse bevolking lekker vindt. Met het dames-

daarop zitten te wachten.'

man voor zijn. Als producer van zo'n concept ben je een radertje in het

trio Linda Roos & Jessica - een vleugje sex en gezelligheid, de twee

FRET B I J L A G E 8

H

Clean

scoren met pretentieloze plaatjes zonder

'Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben zelf

N

(Red Boogie Records HB030496) ot Bolshevik is niet zozeer een band als wel een project De bolsjewiek in kwestie is de Georgische bassist Konstantin Ruchadze die in de Sovjet-tijd naar het westen emigreerde omdat de autoriteiten hem het spelen lastig maakten. Volgens de snorkende introductie in de inlay, bezit Ruchadze al sinds zijn vroege jeugd 'een natuurlijke afkeer van de gevestigde orde, gepaard aan een diep gevoeld verlangen naar avontuur'. Daarvan is in zijn muziek in het geheel niets terug te horen. Puur technisch klopt 't allemaal wel, daar niet van. De andere leden van Hot Bolshevik zijn sessiemuzikanten met con-

(Excelsior Recordings Excel 96001) et Amsterdamse Caesar mag qua nummering de spits afbijten voor het Excelsior label. Het voorheen als Electrolux bekend staande maatschappijtje trapt daarmee wel erg overtuigend af, want Caesar heeft het! Het trio Roald van Oosten (gitaar), Sem Bakker (bas) en Marlt de Loos (drums) - zingen doen ze alle drie - opereert in een vierkant van Nirvana, Buffalo Tom, The Presidents of the USA en, jazeker daar zijn ze weer, The Beatles (met nineties gitaren). Elk van de veertien nummers krijgt zijn eig'en tempo en invalshoek, zo is het geheel gevarieerd en wordt het voor de afzonderlijke nummers eenvoudiger de eigen kracht te openbaren. Dat lukt in dertien gevallen, mijns inziens is Everybody Knows te zwak als compositie, | „ ^ H I Ë I ^ '" '"^'Ml maar de rest is om door eén ringetje te halen, zeker in de wetenschap dat d i t pas een debuut is. Mooie zanglijnen, fijne koortjes, afwisselend lyrische, jengelende en stuwende gitaarpartijen, een flink pompende bas, de op de rand van functioneel, driftig en inventief zittende drums. Het ruwe randje (mede door de eenvoudige productie) heeft een lofi-achtige charme. Dit moet toch een breed publiek kunnen aanspreken en niet alleen in Holland! Door vakantieperikelen zijn we niet echt snel, vandaar dat inmiddels gesteld kan worden dat, zeker gezien de notering in de Moordlijst en de alom gulle ontvangst, al bewezen is dat het drietal zich meteen in de eredivisie van de Nederlandse popmuziek nestelt 't Is dat ze niet meedoen; anders had Caesar van mij De Grote Prijs mogen krijgen. . (RB)

Brusselse label Sub Rosa. War Smash Hits heeft een

ben een vrij grote vinger in de pap?

(eigen beheer, tel. 045-5325424) a vier jaar vonden de bandleden van Foul Tactic het tijd voor een eerste cd. Dat kan een wijze beslissing zijn, maar dan moet de geluidskwaliteit wel boven die van een demo uitstijgen. Dat is met Meat Machine duidelijk niet het geval en dat is zonde. De hardcoremetalband uit Landgraaf heeft best originele ideeën, maar die worden nog te vaak afgewisseld met typische metal-cliché's. Bovendien zijn de zang-aspiraties van gitarist Rob Duijf nogal misplaatst; zijn zware Nederlandse accent en tenenkrommende uithalen doen het geheel geen goed. (PO)

DlVEüSE GIIOEPEN

spuuglelijke hoes, over de muzikale smaak hoeft echter

- Bij Jullie is het nogal veelomvattend. Jullie heb-

Post Cold War Groove

CAESAÜ

Dolly Dots en zo'n beetje iedereen die wist te

vertelt over het producerschap met een luch-

HOT BOLSHEVlIf

Meat Machine

Japanse vernuft. (JvR)

den op zitten met Richenel, Frizzle Sizzle, de

ronduit over de 'klussen' die hij heeft gedaan

lOÜL TACTIC

kan worden - waar zijn bijvoorbeeld Speedy J en 0 -

Nehula (Cymbeline, Mascot CV/W 50762) eze cd verdient het om minstens éénmaal integraal over de hoofdtelefoon beluisterd te worden. De sprankelende productie van Tom Holkenborg en de vele Dark Side Of The Moon-achtige geluidsfragmenten zorgen ervoor dat het een spannende belevenis is! Als je hart verder opengaat van stevige symfo heb je aan deze Nebuia een goede. Invloeden van het oude Saga, het latere Yes, soms Rick Wakeman's periode van het middelpunt der aarde en koning Arthur (af en toe meen ik zelfs Happy the Man te horen), maar bovenal is Egdon Heath zichzelf. Tenslotte moet niet onderschat worden dat d i t Friese zestal reeds vijftien jaar bestaat. Opvallend is de enorme bezieling die elk lid in zijn spel legt. Zanger Maurits Kalsbeek zingt gepassioneerd, zijn stem heeft soms wat van de jonge Freddy Mercury en ook diens groep komt terug in het gitaargeluid. In Japan zullen ze hier enorm van uit hun bol gaan, in Nederland wordt er altijd schamper gereageerd op symfo, iets wat Egdon Heath absoluut niet verdient. In dat genre een klasseplaat!

D

(BB)

FRENZr Toppop (Orange Records, ORG 27041) weede cd van dit Rotterdamse gitaarpop-kwartet en de eerste voor het jonge Orange-label. Net als voorganger Raggedy Ann staat ook Toppop weer vol lekkere noisy gitaarpop. Fraaie drie, vier minutenliedjes met een catchy refreintje, dromerig gezongen en quasi-slordig gespeeld. Kortom, niets nieuws onder de zon, allemaal al vele keren eerder gehoord. Maar moet dat wat uitmaken als je de gave hebt om simpelweg mooie liedjes te schrijven? Met de nummers Aphrodite en Faces Of Your Thoughts heeft Frenzy in ieder geval een paar popjuweeltjes in huis waar grote voorbeelden Wedding Present en de Posies alleen maar nat van kunnen dromen.

T

(PO)

GITBOX! Last Night I Dreamed Of Gary, Indiana (Brinkman Records BRTI044) a de debuut-cd Our Lady Of The Highway uit 1995 verscheen vorige maand een 10" EP met nummers uit de beginperiode van Gitbox! De bezetting bestond toen uit Roeland van Niele en de Amerikaan Phil Harder (Big Trouble House). Later, bij terugkomst in Nederland, werd Van Niele bijgestaan door Maarten Verdwaald en Herman Antonisse. Al deze muzikanten zijn te horen op de EP. Phil Harder neemt de vokalen voor zijn rekening in de traditional Lonely Tombs en de Meat Puppetscover Lake Of Fire, de overige nummers worden gezongen door Van Niele. De plaat wisselt lofi-country-liedjes af met geluidscollages en punkklassiekers. Invader (for Sun Ra) klinkt als een combinatie van Sun Ra en Eraserhead, The Next Wave is een dronken zangimprovisatie in de branding en opener Qet A Shotgun bevat een orgeltje en een drumloop in de beste Tall Dwarfs-traditie. Het liefdesleed in het titelloze bonusnummer wordt versterkt door de eenvoudige harmonium-begeleiding. Last Night... is door zijn afwisseling prettig grillig en zit de luisteraar nog dichter op de huid.

N

servatorium-achtergrond, maar de quasi-ingewikkelde wijze waarop de songs evolueren is letterlijk onnavolgbaar, zodat de zaak telkens weer dood slaat Hoewel enkele composities in de verte op Georgische traditionals gebaseerd zijn, blijft de pretentie van SovjetRussische sferen al evenmin overeind. Wat overblijft, is zouteloze fusion met een hoog musical-gehalte. (RS)

HünACAN Rompiendo

Barreras

(tel. 026-4456341/026-4421338) et tienkoppige latin orkest Huracan - Spaans voor orkaan - werd in 1990 opgericht door de pianist Roberto Cuello. Cuello is afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, alwaar hij deel uitmaakte van de populaire merengue-groep Rasputin. Tegenwoordig woont hij in Nederland en is hier de spil (dirigent, componist producer) van een eigen band, voluit Roberto y Orquestra Huracan geheten. Rompiendo Barreras (oftewel 'barrières doorbreken) is hun tweede cd en bevat hoofdzakelijk up-tempo merengue, aangevuld met twee salsa-nummers en één bolero. Dankzij de arrangementen, de krachtige, gevarieerde percussie en het bescheiden maar doeltreffende inzetten van de drie blazers werd het een cd van hoog niveau. Latijnsamerikaanse muziek van de bovenste plank: superdansbaar natuurlijk, maar door de uitgebalanceerde en vooral strakke speelwijze biedt Huracan veel méér dan dansmuziek alleen. (BS)

H

JAMHAX

Conté At The Right

Moment

(O.J. Productions tel. 010-4270879/4650240) amrax bestaat tien jaar en bewijst op dit debuut nog steeds niet te kunnen spelen. Doorgaans wordt zoiets bij een vrouwenband 'charmant rammelend' genoemd, maar daarvoor is Jamrax' poprock weer net te pretentieus. Niet dat de muziek er trouwens iets toe doet, want alles lijkt te gaan om de teksten, die een dosis sexisme en narcisme bevatten die een mannenband ongetwijfeld de kop zou kosten. 'Cal! that a cock?' jengelt zangeres' Bram, en onwillekeurig dringt zich de vraag op: call that

J

HAPPILY DEPIIESSED Mappily Depressed (EargearGearlCD, distr Konkurrent) appily Depressed maakt vrolijke punk die het midden houdt tussen Murphy's Law en de Boegies. Zo te horen hebben ze een hoop optredens van buurtgenoten Radical Retard meegemaakt. Allemaal best aardig, maar HD is nog niet rijp genoeg voor een cd. De ideeën en vooral het enthousiasme zijn er wel, maar het komt er allemaal nog niet uit. Vooral het drumwerk is erg simpel en een aantal breaks klinkt alsof het maar twee keer gerepeteerd is. Maar gelukkig zit er ook een echte kruiswoordpuzzie in de bijsluiter, daarom denk ik dat deze jongens er op den duur wel zullen komen. (RW)

H

jp STINGHAIT Blues Stringer (tel. 045-5259785) en bescheiden productie van Limburgse bodem: in eigen huis opgenomen, in eigen beheer uitgebracht. Gitarist JP Stingray - pseudoniem van Joop Pieters uit Merkelbeek - speelt bluesrock in de trant van Stevie Ray Vaughn en doet dat beslist niet slecht. Op deze soloplaat vol eigen composities wordt hij slechts begeleid door een drummer (die naar mijn smaak wat al te strak hamert), soms een door hemzelf ingespeelde tweede gitaar en zang a la 'woke up this mornin' and my baby was gone etc. etc.' De sound is niettemin vrij v o l . Hoewel het resultaat er zijn mag, wordt de luisteraar

E

toch bekropen door een groeiend gevoel dat het gitaarspel van JP Stingray beter tot zijn recht zou komen wanneer het geïntegreerd zou zijn in het geluid van een band. (RS)

THE JÜUE JOINTS One Two Five ... Live (BlackCatCD 1052) er gelegenheid van het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de rond Kwadendamme (Zeeland) wonende Juke Joints werd deze live cd opgenomen, op de planken kunnen deze bluesrockers tenslotte het best uit de voeten. Na de vorige plaat (dit is nummer zes) is het vooral internationaal goed gegaan met de Joints, met als hoogtepunt het optreden op het Delta Blues Festival in Mississipi naast grootheden als B.B. King, Dr. John en Little Feat Aanmoedigingswoorden van de broer van Rory Gallagher en Omar Dykes (Omar £t the Howlers) in het boekje bewijzen de waardering voor de Juke Joints in het buitenland. Afgaande op de prestaties die hier te horen zijn, mogen we in Holland ook best wat meer respect voor deze met veel bezieling spelende Zeeuwen opbrengen. Dit is een plaat die in geen enkel Bluescafé mag ontbreken. The Masters of the Rock Rollin' Blues worden ze in de introductie genoemd, op dit One Two Five ... Live kun Je horen waarom. (RBJ

T

THE LONGHOnN DEVILS Dare Devils (Devil Agency, tel. 0316-268411) he Longhorn Devils is een Gelders trio dat instrumentale gitaarrock speelt De bio rept van surf en rockabilly, maar door het virtuoze, doch te cleane gitaarwerk en de aalgladde productie gaat het meer richting easy tune. Ze bewandelen de platgetreden paden van boogie en shuffle - hier en daar doet het wat denken aan Alvin Lee, maar die zong er tenminste ook bij. Afgewisseld met een beetje Dick Dale moet dit, mits keihard gespeeld in een piepklein café, wel te verhapstukken zijn. Op de plaat blijft het niet te lang boeien. (RW)

T

MANGEL Mangelise + Hole Inside (beiden op Alphen aan de Records, contact: Slavetraders 020-6326918) ensen die de platenspeler van hun hi-fi-installatie koesteren, kunnen Mangelise (blauw vinyl) en Hole Inside (rood vinyl) beter links laten liggen. Op de vraag wat deze Alphense groep door de mangel haalt, is het antwoord: je naaldje, want daar is niet veel meer van over na het bespelen van de twee gekleurde 7"singles. Beide EP's zijn vorig jaar opgenomen en geperst in Tjechië. Kasper, Pascal, Nico en Paul houden van energiek loos en dankzij de Tjechen klinkt hun rauwe punk extra modderig. En dat is alleen maar een voordeel. (GV)

M

mif MEYEII 6 ERWlNjAVA

H

Traebs Of The Pastq

alverwege de jaren zeventig, toen het clubcircuit nog gewoon uit jongerencentra bestond, werden de Nederlandse podia voornamelijk bevolkt door bluesmuzikanten. Vrolijk was anders, maar met Herman Brood viel er altijd wat te'beleven en als het om echte blues ging waren er nog altijd mensen als Harry Muskee, Appie Alberts, Eelco Gelling en Tineke Schoemaker. Nu, zo'n twintig jaar later, achtten Rik Meyer en Erwin Java, twee begeleiders van voornoemde coryfeeën, de tijd rijp om de glorieuze jaren van het stof te ontdoen. In de studio van Harry de Winter, voormalig bassist bij New Adventures, namen ze zestien blues-standards op die het verleden doen herleven en laten horen dat de pioneers van weleer nog geen steek zijn veranderd. Brood doet mee. Gelling is erbij, net als Muskee en Jos Veldhuyzen, Wendell Morrisson zingt. Het is een complete hereniging en er wordt nog even onstuimig gespeeld als toen, zodat deze cd in z'n opzet zeker geslaagd is te noemen. Toch had het zoveel meer kunnen zijn. Daar was dan wel een echte producer voor nodig geweest. Want nu klinken de Tracks Of The Past alsof ze in de jaren zeventig in een oefenruimte van een jeugdhonk zijn opgenomen. (JvR)

NEGATIVE PROPHECY Jach In The Booh (Marista 19961105) alileo, galileo, potjandorie nog aan toe! Ren naar de heuvels en breng de kinderen in veiligheid! Het beest van de metalopera is herrezen. Negative Prophecy zoon van Bismillah nadert. De heerser van de stam van de geschroeide stemband, brenger van dood verderf, Godtergende falsetto's en nummers die de vijf minuten grens ruimschoots overschrijden, zal proberen ook jou in zijn macht te krijgen met zijn prinsen der duisternis uit het ruige noorden van Marssum nabij Leeuwarden. Gerrit, Marcus, Chris, Meino en Jort houden van groots en kijken niet op een gitaarsalvo meer of minder. Bloed, oorlog, en een fascinatie met alle dingen des Dungeons and Dragons. Het behoort tot de standaard uitrusting van de gemiddelde metalband, maar Negative Prophecy weet daarbij nog wel wat persoonlijke vertwijfeling en oprechte bezorgdheid over de buurt in hun teksten te verwerken. Het siert ze. Maar dat wordt weer ruimschoots teniet gedaan door de groteske zang en de muziek waarvoor het woord bombastisch nog tekortschiet en die aan alle liedjes een joekel van een waterhoofd meegeeft. Wagner zou ervan blozen. (PC)

G

FRET 2 5


tekst G e r t V e r b e e k

OCCULT The Enemy

Within

(Foundation 2000, FDN 20142) pvolger van Prepare To Meet Thy Doom waar de leden van Occult achteraf niet zo tevreden over waren. Misschien is het daarom dat niemand minder dan Harris Johns (bekend van 0.3. Pestilence, Kreator en Sepultura) de tweede van deze formatie mocht produceren. Vooral het gitaarwerk is spectaculair, Leon en Richard zetten felle, snelle riffs neer en weten tijdens de soli te boeien. Bij zulk soort Black Metal hoort natuurlijk een zanger met een flinke grom in de keel, Sepiroth heeft dat geluid en dat niet alleen; zijn teksten lijken regelrecht uit de hel gespuugd te worden. In zangeres Rachel is er dan nog een aanvulling die qua keelgruis niet voor hem onderdoet, maar zij pakt het wat anders aan. Die afwisseling maakt het gevarieerder, maar er is sowieso een bredere weg ingeslagen dus over de verscheidenheid hebben we ook niets te klagen. De conclusie mag zijn dat Occult een flinke stap vooruit zet, voor goede Black Metal hoefje niet altijd naar het hoge Noorden. (RB)

O

PANIC PAINTEIIS Farewell ITop Hole Records 99404020] et een repertoire dat zweeft tussen jazz rock en goedgemanierde FM powerpop, een zanger met een nasaal stemgeluid die samen met de gitarist alles bij elkaar schrijft en zingt is de vergelijking snel gemaakt. De Panic Painters zijn een ietsiepietsie Steely Dan. Zanger Harrie Zandstra en gitarist Klaas Post schrijven nummers die in de arrangementen dezelfde gemanicuurde koele distinctie vertonen en eerder het intellect kriebelen dan het bekken activeren. Maar dat niet altijd en overal, getuige de stevige verbouwing van Stevie Wonders Maybe Your Baby. In de langzamere nummers echter wil de band nogal eens afglijden in een lauwwarm bad met hardnekkige A.O.R. zeepresten. Alles smaakvol gedaan, dat wel. Keyboardpartijtjes in lagen, koortjes die je koptelefoon in oorwarmers veranderen en een productie zo clean als Todd Rundgrens studiovloer. Harrie Zandstra heeft een oor voor catchy nummers. En als er zoiets als een Eurovisie songfestival voor modern ambachtelijke jazzrocksoulpop zou bestaan zouden de Panic Painters zo in het format vallen. En dat is ook een beetje het zwakke punt van de plaat. De originaliteit blijft enigszins achter bij het vakmanschap en dat stoort wel hier en daar. (PC)

M

PADTY ANIMALS Good Vibrations (Mokun> Records, DB 4786 2) et is dat de Fugees hun doorbraak beleefden en de zon het te vaak liet afweten, anders hadden de Party Animals met hun remake van Aquarius die van de Fifth Dimension voor eens en altijd kunnen doen vergeten. Wat nu rest is het voorval met de opgewonden Feyenoord-supporters, die het Amsterdamse gabbercollectief afgelopen zomer van vlagverbranding betichtten en Party Animals vervolgens van het podium jaag-

H

FEETWARMEÜS Cold Feet (Marista Records mcd 5090] oals ze zelf zeggen, komen de Feetwarmers uit Texas, Friesland. Het Bildt om preciezer te zijn. Gewapend met klompen en cowboyhoeden maken zij stevige countryrock en uptempo folk in de categorie Pogues t/m Beatfarmers. De hoes van hun debuut-cd Cold Feet wordt gesierd door een afbeelding van een 'rituele' klompenverbranding, iets dat ik weer ken uit Texas, Zeeland en dan ook meteen mijn plattelandsziel raakt. Dit is dan ook waar deze band in handelt: muziek uit het hart. Het songmateriaal is gedoseerd en afwisselend, met enkele uitschieters zoals de lers-folk getinte nummers Freedom Holiday Cruise of het meer up-tempo en briljant getitelde Boom Boom Tsjak Tsjak. De kunst van gimmicks en verhalen vinden wij terug in liedjes als Serviceman ('It's a bird, it's a plane, no, it's....Serviceman!') of Brutus Bastard, de gemenerik uit countryland. Cows tenslotte is het lied dat de onlosnriakelijke relatie tussen koe en Bataaf beschrijft. Over de gehele linie worden de songs kleurrijk ingevuld met passend instrumentarium als dobro, banjo, wasbord en mandoline. De productie, verzorgd door Sytse Haima (Pigmeat) verdient zeker een pluim. Klein minpuntje vind ik hooguit sommige vocale arrangementen zoals in het refrein van Motorhome Love. Een absolute aanrader in het genre en als deze band ooit bij u in de buurt speelt: ga kijken! IPdK]

Z

denrMet Good Vibrations wordt alles recht getrokken. De Animals blijken van meer markten thuis dan happyhardcore alleen: ze hakküh ook voor de underground (Die Nazi Scum, Hakkefest), zijn niet vies van techno (Sarin en Mellow Mellow) en klinken soms behoorlijk melig (Herman van Veen's Opzij, Opzij). Maar ondertussen wordt een niet-slikker er behoorlijk gestoord van, want het niveau van Fierce Ruling Diva halen Jeroen Flamman en Jeff Porter, de makers van dit album, in de

THE PERVEIITS

Tomorrow

(Thunder Pussy TPOO8) ndanks de belofte om het niet te doen, brachten The Perverts na een zestal 7" EP's toch hun eerste LP (vinyl!) uit, mede op aandringen van het Spaanse label Thunder Pussy. Net als meerdere bands gaan de Rotterdammers terug in de tijd. Dwepen bands met het verleden (surf, easy tune) uit angst voor de naderende eeuwwisseling? Er valt in ieder geval veel lol te beleven met dit soort retro-bands. Zonder pretenties en met veel overgave storten The Perverts zich op sixties garagepunk, superlullige Beat en instrumentale surfnummers. Curtis Mayfield wordt van zijn soul ontdaan in Mama Didn't Lie en Neil Diamond's You Got To Me wordt aangevuld met jengelorgeltje en mondharmonica. De beatnikschildering van Rotterdam in het slotnummer heeft de vorm van Velvet Underground's The Gift. Door de non-productie heeft de LP een toepasselijk repetitiehokgeluid. De muziek is uitermate ontstemd, simplistisch, verre van fijngevoelig en recht voor z'n raap, kortom: uitermate geschikt voor alle ruige nostalgie-freaks. (GVl

O

PLEXUS See The Feeling C7"3 (Your Choice Records YCLS 030, contact: 020-6167337] e Amsterdamse groep God, met Daan van der Elsken als drummer/zanger, maakte twee albums. Het sterke debuut Sweet Life (Konkurrel 1988) bevatte een mix van metal, hardcore en tegentonen en een prachtige hoesfoto van Ed van der Elsken. Ook de foto op de eerste 7" EP van Plexus is van zijn hand. Plexus, met naast Daan van der Elksen, Björn Warning (zang/gitaar), Patrick Zwikker (gitaar/zang) en Hans Bijleveld (bas), klinkt minder tegendraads dan God, maar niet minder intens. Het maakt niet uit of de gitaren nu electrisch versterkt (See The Feeling) of akoestisch zijn (Helium Submarine), de uitvoering blijft even krachtig.

D

POLLUTED INHEIIITANCE Betrayed (DSFA, DSFAIOO2] weede cd van deze Zeeuwse trash-metalband die volledig draait om de als 'craziest drummer you'll ever hear' aangekondigde Friso van Wijck. Van Wijck is inderdaad een uitzonderlijk talent, een snelheidsduivel die de meest onnavolgbare trucs uithaalt. Leuk voor collega-drummers, niet om doorheen te komen voor neutrale luisteraars. Want werkelijk alles is ondergeschikt gemaakt aan de kunsten van Van Wijck, zelfs de productie. De zeker niet slechte gitaar-, bas- en gruntpartijen verdwijnen achter een wirwar van tromroffels, bekkengekletter en dubbele bass-mortieren. Daarom is van Betrayed met alle goede wil geen soep te maken. '(PO)

T

verste verte niet. (JvR)

Maybe

De single is uitgegeven door een Duits label en er zijn niet meer dan dan 2000 exemplaren geperst. Wie te lang wacht met de aanschaf krijgt gegarandeerd spijt. (GV]

THE SGEUnVnETEIIS

Mofo Work Out C4 tr. Vinyl Single)

(Bas!< records 003 - 020-6854523) aadzaam is het om met de 'Drunk Side' te beginnen, hierop komen The Sgeurvreters het beste tot hun recht. Eerst zetten ze in 'Drunk' een Dead Moon op

R

speed neer waarbij nauwelijks tijd is om adem te halen, vervolgens geven ze 'Blowing with mr. Groove' wel zo ongelooflijk van Jetje dat de conclusie niet anders kan zijn dat we met The Sgeurvreters een bijzonder interessant kwartet rijker zijn. De twee nummers op de 'Party Side' tonen de veelzijdigheid, geen stijl is heilig, als ze maar kunnen raggen. Zo is dit een Nederlandse variant op Jon Spencer, Blacktop of Oblivians, maar wat stijl betreft veel kleurrijker en daardoor ook nog prettjger voor de oren. (RB)

TALA MCNA SiWA Sae Ena (MW Records MWCD5001) isschien wel juist omdat de Molukse gemeenschap in Nederland relatief veel popbands voortbracht, verdween de traditionele Molukse muziek hier te lande naar de achtergrond. Tala Mena Siwa, een groep tweede en derde generatie Molukkers uit Nijmegen en omgeving, brengt al zeventien jaar het oude liedrepertoire van 'kapata's' en 'legoes' in de hoop de tradities levend te houden. Geen muziek voor monomane popliefhebbers dus. Veel van de teksten verwijzen naar de geschiedenis van het Molukse volk: van het zware werk van inheemse roeiers in koloniale tijd tot de huidige ballingschap in het koude Holland. De ingetogen koorzang, die alleen begeleid wordt door de trage ritmes van de tifa (Molukse trommel), gaat verder over traditioneel dorpsleven, voorouders, heldendom, liefde, saamhorigheid. De poëtische teksten worden gezongen in de oude streektalen van de oorspronkelijke bewoners van de Molukken; dat zijn nu helaas dode talen, die alleen nog voortleven in de oude liedvormen, zoals hier door Tala Mena Siwa worden uitgevoerd. (RS)

M

Antwoorden op vragen over Nederlandse popmuziek en popmuziekcultuur. urie van Loosen uit Beverwijk schrijft n FRET nummer 8 (november 1995) meldden w e de schenking van jaar-

Feedback met vragen over de punkband

gangen D W A R F . H e t blad, dat in 1991 in Amsterdam begon als een agen-

Vopo's. 'Begin jaren '80 brachten ze twee

da-poster en begin 1992 veranderde in een gratis maandblad, schreef over alternatieve muziek (met name industrieel, gothic, electro en experimenteel). D e makers van het blad wilden die muziek in de breedste zin van het w o o r d

LP's uit, waarna het stil werd. W e t e n jullie of ze nog meer materiaal hebben uitgebracht en wat er van deze jongens gewor-

promoten en organiseerden daarom ook t o t eind 1994 zeven keer een W a v e Revival Underground Dance Party in Paradiso. Samen met het verwante

den is?'

Belgische blad Gonzo Circus was D W A R F verantwoordelijk voor het Mind The Gap festival dat op vrijdag 30 september 1994 plaatsvond in zowel de

Feedback a n t w o o r d t : V o p o ' s was een

Melkweg als Paradiso. Groepen als God, Revolutionary Dub W a r r i o r s , Kong,

punkband uit Zwolle die bestond uit gita-

Rapoon, O Yuki Conjugate, Scorn, Main, Locust, Lassigue Bendthaus en

risten Frans de G r e b b e r en zijn b r o e r

Banco D e Gaia zorgden voor 'snoeiharde noise en zwoele ritmes' zoals

Theo de Grebber, Ronald van Z o n (zang)

boven een recensie in de Volkskrant van 3 oktober 1994 stond. H e t

en Ferdinand Schoften ( d r u m s ) . O p de

festival was artistiek gezien succesvol, maar leverde grote financiële verliezen op. In juli dit jaar verloor D W A R F het redactie-adres aan de Prins Hendriklaan, hetzelfde

eerste single uit 1981 zat Arnoud van der Eijk nog achter de drumkit. Datzelfde jaar verscheen de debuut-LP Dead Entertainment. 'Echt goede Nederpunk is zeldzaam, vandaar dat het debuut van deze Vopo's aardig wat stoppen

adres waar podium PH31 jarenlang avontuurlijk had geprogrammeerd. In D W A R F numm e r 5 0 (augustus

1996)

nemen

redactieleden Pieter Kers en

TrilNH FIIEUD

Rob Vugs af-scheid van

Green-£yed Soul (FeelJung Records, tel. 076-5204622) n de psychologie wordt het gedachtengoed van Sigmund Freud als historisch belangwekkend, maar wel als inmiddels hopeloos achterhaald beschouwd. Gaat dit ook op voor de muziek van de Bredase band Think Freud? Het begrip 'tijdloos' is niet direct van toepassing en de gitaarpop van dit kwartet is al evenmin vernieuwend te noemen. Maar gelukkig slaat de balans bij Think Freud anderszins positief door, bijvoorbeeld met kwalitatief goed songmateriaal dat op een gedegen manier gespeeld wordt. Laat dat nu bij Think Freud net het geval zijn! Up-tempo songs met gierende gitaren, een pompende bas, strak drumwerk en gekwelde zang worden afgewisseld met melancholiek slepende nummers. Melodieuze gitaarrock van de bovenste plank. Green-Eyed Soul is een zeer aanvaardbaar debuut, zeker voor jongens die nog maar anderhalfjaar samen musiceren. De opvolger is al gepland voor begin 1997 en gaat Dark Side Of The Sun heten. (AK)

sm

DWARF (januari 1992-augustus 1996)

doet doorslaan,' schreef Swie Tio in O o r (nummer 2, 27 januari 1982). D e platen werden in eigen beheer uitgebracht en waren dankzij een goede distributie ook ver over de grenzen ver-. krijgbaar. Daardoor hadden de Vopo's veel fans in het buitenland. D e groep kreeg een uitnodiging om in de Verenigde Staten op te treden. ' W e zijn daar uiteindelijk niet naartoe gegaan,

hun lezers: ' W e heb-

omdat w e erachter kwamen dat er meer nadelen dan voordelen aan de tournee zaten,' ver-

ben in v i e r e n -

telt Frans de Grebber. T w e e jaar later verscheen de tweede LP Conquer, een meer metalge-

I

met

richte plaat die volgens O o r nummer 24 (3 december 1983) 'staat als een bunker'. 'Als je de

D W A R F veel ups en

half j a a r

plaat nu terughoort is hij meer punk dan metal,' volgens D e Grebber. ' W e kregen aanbiedin-

downs

gekend.

Sinds

1994 s t o n d D W A R F stil en hebben w e geen vooruitgang meer geboekt. D e verliezen bleven echter wel

gen van platenmaatschappijen, maar voor ons was de lol er af. D e band werd veel te groot en daar hadden w e geen behoefte aan.' N a Conquer werd de band opgeheven en hielden de muzikanten zich niet meer met muziek bezig. D e laatste keer dat de instrumenten uit de koffers werden gehaald, was voor een reünie-optreden. 'Dat was zo'n vijf jaar geleden in de

aanhouden. Met steeds minder inspiratie, motivatie en mensen brachten w e nog elke maand een blad uit. Het vijftigste nummer viel samen met de definitieve sluiting van P H 3 I . Een perfect moment o m te stoppen.' D e geest van D W A R F zal blijven voortleven gezien een advertentie in het

Buze te Steenwijk. H e t was een groot succes. Er kwamen zelfs bussen uit Duitsland met fans om het optreden bij te wonen.' V o o r de bandleden was het een eenmalige aangelegenheid. D e plannen van een Duits label om enkele Vopo-nummers op een compilatie te zetten, bleven in de kast liggen, zodat de discografie van de Vopo's kort maar krachtig blijft.

laatste nummer waarin (vrijwillige) medewerkers worden gevraagd voor een alternatief muziekblad in oprichting. Geïnteresseerden kunnen een briefje sturen naar: Senzor, Postbus 3902, 1001 AS Amsterdam.

UNDECLINABLE AMBUSCADE African Song (Ignition, IGN 6H) en singletje als voorproefje op de aanstaande cd. Het spelpeil gaat nog steeds vooruit en kan zich, afgezien van de knullige gitaarsolo' in I'm Sorry, onderhand meten met de grote jongens van Epitaph. Alleen de zanger lijkt constant overhoop te liggen met de toonsoort. Of is dat een kwestie van onkunde, want hij ' kan de liedjes niet afmaken en krijgt er geen goede hook in. Het idee hiervan een hele cd te moeten doorstaan trekt me niet echt aan. (RW)

E

I Marius van Melle uit Amsterdam schonk het PN foto's afkomstig uit een archief van een NoordAmsterdamse krant. Er zitten foto's tussen die gemaakt zijn door fotograaf Rob Josselet. Van zijn hand zijn ondermeer foto's van The Cats, Imca Marina, Mayfly, Sail-Joia, Shakey Sam Blues Band, Spooky & Sue en Wally Tax. Ê*- ' Platenmaatschappij VIA bracht ons weer een nieuwe doos met cd's, demo's en enkele videobanden van ondermeer Alison Gross, Boots Of Wynette, The Bouncers, Crapjam, Farmer John, Fratsen, Giant Family, Herman & Ik, Laberinto, Lala Heaven, Pop Goes The Brain, The Raspers, Tschai en Visions Of Johanna. CBA-management leverde het PN zeven verhuisdozen met fanmail die binnenkwam bij de fanclub van 2 Unlimited. De brieven komen uit alle delen van de wereld.

Het PN bedankt de donateurs. Schenkingen blijven welkom op dit adres: Poparchief Nederland, Wibautstraat2l4, 1091 GS Amsterdam. advertentie

(

'W

We're here......

JMm

Vopo's, vln.r.:

d e opvallendste verschijning o p d e vaderlandse podia v a n d e laatste tijd nu op cd vastgelegd door het producersd u o Vermeersch e n Vervloesem (dEUS)

pt//www.musicworcl5.nl/nirzpah.ned.hhT> 567917-2

25 aug Lowlands Festival ' 25aug L/i'frnarJcA Amsterdam 31 aug fesfivo/DoefimJiem 7 sep 8o^/cerf/Cas^icutn 13 sep Crossing Border Den Haag 22 sep TivoJi Utrecht ' 26 s ^ Doornroosje Nijmegen ' 27 sep Burgerweeshuis Derönter 28 sep tVC leiden : 3 okt Paradiso Amsterdam '. 4 okt Phenix Siltard ; 12 okt Rotowr} Rotterdam ' 18 okt Atlantis Alkmaar ; 19 okt Gigant Apeldoorn : 25 okt Para Breda ] 26 okt Paard Den Haag 2 nov Lcmfaarn HellencJoorn ' 9 novTbonzaa/Oosferhout • 15 nov Aitak Enschede • 14 dec M^kweg Amsterdam ; 20decVW//emffDenBosch 2ÖdécDePy/Uden ;

EP

Theo, Ferdinand,

Ronald, Frans (foto: Hugo

Boschman)

I'm So Glad T h e King Is Dead (Redlux); bevat: I'm So Glad T h e King Is D e a d , ï

Masochisme, Menten, Another Day

I

L P Dead Entertainment (Redlux V O P O OOI); bevat: You're Gonna Miss Me Baby, God, | Dead Entertainment, Picture, Commercials, Unifil Soldier, Zwolle, Uniforms, Bathroom, Let i Them Look A t Theirselves, A Light, Communist Rules, Friday Till Monday, Television \ Sensation, School, I D o n ' t Care W h a t People Say, City Destroyers, W e ' r e Gonna D o j

MlZ"D£ili In

FRET 2 6

W h a t W e Like, E-38

yrtsSuitend yerkrijgbciar via de cdspcccukaiten

Conquer (Solid 002); bevat: Hard & Loud, Tonight, In The Book, Nuclear W a r , W a r r i o r ,

MUSIC Music

Conquer, G e t Me, Speedbanging Babies, 007, Short Joy

& Wbrds^ 030-6067674, fox 030-60672; & Words Belgium^ 057/337033, fax 057/337607

J


TON ^ ^ ^ MORSCH EN DAVID UNGERAK

File

EdU View

Ë O Bpokinarks

Options

Directoiy

Eile

Edit

View

Go

Boojfmarics

Options

Directoiy

f W& Hmngiaitt j MMM tmnx | Mtetefc | PaBPaie)

de ofKciSie

OSDORP POSSE

ÖPJACHTNAAR WERELDFAAM??

..,maar in tM neöe, onschadefipte, jMge bia^erfieer^e leefde nog iets, dat geoi hearge was, maar ess meascb, die ni^ zo maar dood wou g a ^ dié achzjsif een toren wou oprichlen tot de blauwe hcU^ om te staaa m eeuwislieid...

M

Be FopiBiK bie^ ook joy ea je band de mogf^^im'^ om op d©K paj^ate komm. Voor sïeclrts 75 gtM&i heb je em jaar lar^ eai piaats op deze site. Siam ons eea demo, eeo föto «o een iMO ea wg zorgen voor de re^.

File

Edit

View

Go

Bookmarks

Options

Qircdory

BRESHNEV DOSaiOAS A'SXMHM Og OCSMlISICittm TAKiSAEOOTÏMIMJIES

D E L A A T S T E M A A N D E N L I J K T ER O V E R WEINIG ANDERS MEER

GESCHREVEN EN GESPROKEN TE WORDEN. INTERNET IS HET

ONDERWERP VAN DIT MOMENT. M E N REPT OVER 'GOEDE een Amsterdamse band. We kiezen dan maar ls beginpunt van onze vereen hele grote knop die ons doorverbindt kenningstocht nemen we de met het Hollandse kantoor van de platenInternet-versie van dit blad, maatschappij Play It Again 5am. We kunnen de Interfret. Om achter het SITES', INTERESSANTE HOTLINKS EN DE E-MAIL DIE IS VEReen zuchtje van teleurstelling niet onderadres te komen willen we drukken. Het lijkt wel een - niet eens uit de een van de gouden gidsen van het hand gelopen - hobby site. Van een platenInternet gebruiken. De meest STUURD EN ONTVANGEN. M A A R WAT IS ER VOOR NEDERLANDSE maatschappij zou je meer, actuelere en serigewaardeerde gidsen, die van Alta Vista euzere informatie verwachten. Mooie foto's en Yahoo, kunnen binnen een paar willen we zien, veel bio's, concert- en releseconden miljoenen homepages op trefPOPLIEFHEBBERS TE GENIETEN IN DIE ONEINDIGE RUIMTE DIE asedata van onze favoriete bands! En ook woorden doorzoeken. Voorwaarde is wel een videoclip graag! Wekenlang wordt er dat de homepagebezitter de moeite een grappige column beloofd van een PIASneemt de bladzijdes bij de zoekprogramNIET EENS BESTAAT? OFTEWEL: WAAR iS HET NET GOED VOOR? medewerker, wekenlang blijft die bladzijde ma's aan te melden. We toetsen leeg. 'Interfret' en 'SPN' in, maar er volgt geen Een andere grote pop-knop leidt ons adres. Blijkbaar heeft de SPN het blad ver weg van deze Digitale Stad, en van het onderwerp nog niet aangemeld. Het is daarmee vrijwel onvindgen naar pagina's van Nederlandse punkbands. Dat is van dit artikel: The Ultimate Bandlist is erg lang, maar baar. surfen met wind in de rug! James, de punkpaginaook erg Amerikaans. In cyberspace bestaan geen ocemaker, zegt als antwoord op ons mailtje dat zijn site Dat betekent dat we even terug moeten naar de anen, en liggen Ostrogozhsk en Osaka net zo ver weg bedoeld is als 'communicatief medium tussen punkers 'actual reality' om uit de papieren versie van de Fret als Osdorp. world-wide'. Hij hecht aan vindbaarheid en dat hebben het adres te halen. De kennismaking met de digitale we gemerkt aan onze moeiteloze landing op zijn pagiHeeft de Osdorp Posse misschien iets op het web? versie van het blad dat u nu leest draait uit op een na. We zien links naar onder andere NRA en Plunk Geïnspireerd tikken het nieuwe trefwoord in bij lichte teleurstelling. De kersverse. Interfret lijkt sterk (ook punk?). We vereren hun site met een bezoekje. AltaVista. Uit de reeks treffers kiezen we de link die op de Fret die we al kennen, alleen zijn de artikelen Helaas krijgen we de muziekfragmenten niet aan de waarschijnlijk naar de 'officiële' homepage leidt. Het ingekort. De verwachting dat de Interfret een bron van praat. Toch leidde Plunks cyber-bestaan bijna tot een adres zit echter niet in Osdorp maar in Twente, hoe zit verwijzingen naar web-sites van Nederlandse bands of optreden, zegt bandlid Jos als reactie op onze elektrodat? Een e-mailtje levert het antwoord. Deze Osdorp podia zou zijn komt nog niet uit. Ook is de Interfret nische post. 'Het is geen vervanging van bestaande Posse site was oorspronkelijk een fan-pagina, maar is nog niet erg actueel. Alhoewel het mogelijk is om promotie maar een toevoeging. Op deze manier zijn gepromoveerd tot het officiële cybermedium van de Internet-bladzijdes elke dag te verversen, loopt de we er ook zeker van met de tijd mee te gaan' aldus Posse. Hoewel de groep eerst moeilijk te overtuigen Lowlands-Top-io die we aantreffen ruim anderhalve Plunk. was van het nut, bleek het toch wel handig om bezoemaand achter. Ook de site van de SPN levert weinig kende fans (vo'lgens de eigen opgave zo'n 250 per spannende nederpop-connecties op. Nog even terug naar de Punkpagina. Als Plunk week) via het web op de hoogte te stellen van af- of punk is, dan kan de homepage waarmee we ons zelf Ook het tijdschrift OOR verzorgt een site die ingelaste optredens. Ook blijken fans er via de bladzijmee bemoeien, die van Sonetic Vet, hier misschien vooral naar de 'normale' editie van het blad verwijst, des soms achter te komen dat hun Posse-verzameling ook gelinkt worden. Onze aanvraag wordt gehonoen daar eigenlijk niets aan toevoegt. We kunnen de nog niet compleet is. De site is dus ook goed voor de reerd, en deze nieuwe ingang levert ons de volgende voorpagina's van vele oude edities bewonderen, er verkoopcijfers. dag al een reactie van een bezoeker uit Griekenland zijn wat uittrekseltjes hier en daar, en er wordt uit de op! Een goede link blijkt weer eens het halve werk te Tijd voor iets anders dan punk o)^ rap, wat is er op doeken gedaan" wat er allemaal in de nieuwste Oor zal zijn... het web aan Nederlandse hardrock te beleven? We staan. IViaar niets nieuws, nieuws extra's. Behalve als geven Sleeze Beez als zoekopdracht en vinden een reclamezuil voor het blad zelf heeft de Oor-site weinig pagina van hun management. We vergapen ons aan de waarde. Natuurlijk verwachten we niet dat het gehele stoere foto's en lezen over alle hobby's, favoriete blad integraal op het net te lezen is, maar door deze films en zelfs de kindertjes van de bandleden. De overstelpende saaiheid wordt de cybersurfer zelfs niet We nemen een nieuw uitgangspunt. Wellicht heeft de manager mailt ons dat 'de Beez' uit elkaar zijn, maar gestimuleerd om een gangetje naar de kiosk te wagen. Digitale Stad Amsterdam het een en ander opgezet Back to Basic (van hetzelfde management) gaat het Ook wij besluiten lekker verder te surfen! voor de vermaarde Amsterdamse scene. Bij aankomst helemaal maken. Helaas vinden we op de site geen Van link op link dartelend belanden we op op het 'muziekplein' in de stad verschijnt een batterij geluidsfragmenten om ons daarvan te overtuigen. een Punkpagina. Hierop staat een lijst met verwijzinknoppen in beeld, maar niet één daarvan verwijst naar

A

Digitale

F BC ^& 9

.^S ^9

stad

Na 'Hardrock' typen we 'Techno' in. Een voltreffer, vier miljoen vondsten! Het is alleen vrijwel ondoenlijk om de muzikanten van de technologische bedrijven te scheiden. Een extra trefwoord kan in zo'n geval helpen, maar de telefoon tikt door dus maken we haast. We moeten ook nog wat Hollandse Klassiekers zien op te sporen. Bij 'Golden Earring' worden we verwezen naar een pagina van de platenmaatschappij. Ook geeft de zoeker allerlei hitparades aan, waarin die naam blijkbaar voorkomt. Er is echter geen e-mailadres of eigen homepage voor de fans te bekennen. De term 'Loïs Lane' levert ook heel wat links op, maar die zijn interessanter voor fans van Superman. Per ongeluk belanden we ook bij een leverancier van vieze plaatjes, maar die zoeken we vandaag niet.

V a c a t u r e b a n Ic

na's van de Popunie beheert, verklapt dat hij tot nu toe zelden reacties van ze heeft ontvangen. Misschien hebben de Nederlandse concertpodia het Internet nog niet ontdekt. Het Internet lijkt toch een zeer geschikt medium voor pop-podia om bijvoorbeeld concertlijsten op te publiceren. Vele zalen maken van deze mogelijkheid inder-

Een goede link is het halve werk daad gebruik. Van de Simplon-pagina, die wemelt van de links naar andere zalen, maken we dankbaar gebruik. Paradiso valt op door afwezigheid, maar de Melkweg verstrekt wel alle informatie die een potentiële concertganger begeert. Dat goede informatie op het Internet erg gewild is bij de surfers blijkt als we Tivoli om een reactie vragen. Ook zij houden een site bij waarop we

veel informatie kunnen vinden. Met name de Utrechtse Techno-scene weet de weg naar de bladzijden te vinden. Het is volgens Tivoli belangrijk snel in te springen op deze 'niet meer weg te denken vorm van media'. Het onderhouden van de bladzijden is arbeidsintensief, maar loont volgens Tivoli de moeite. De Utrechters weten bovendien op vernuftige wijze het interactieve karakter van het Internet te benutten. Iedereen die een mailtje stuurt naar aanleiding van bijvoorbeeld een optreden van een bepaalde band, kan de volgende keer dat die band Tivoli bezoekt een berichtje verwachten waarin dat optreden wordt aangekondigd. 'Je bent stom als je daar geen gebruik van maakt', zegt de woordvoerster van Tivoli.

Vierlcante

ogen

Met vierkante ogen zetten we de computer uit en een We laten ons niet afleiden en klikken op de back-knop plaat op. De zoektocht stelde vaak teleur. Lang niet om naar het zoekprogramma terug te gaan. De trefiedereen weet de mogelijkheden van het medium te woorden 'Popmuziek' en 'Nederland' leveren onder benutten. Er is veel hobbyisme, er is veel geluid dat andere links naar Stichting Friesland Pop en de niet 'werkt', en vele wellicht fraaie bladzijden blijven Rotterdamse Popunie op. Op naar Friesland onbekend door het ontbreken van de Pop. Hier treffen we een vacaturebank aan. links die ons daarheen hadden kunnen Een handige service voor de regionale popverleiden. Er is ook veel loze reclame. scene; zoekende artiesten hoeven de deur De mogelijkheden van het Internet worniet meer uit. Een e-mailtje, eventueel aanden echter steeds groter, en zijn voor Altavista: http://www.altavista.digital.com/ gevuld met een digitaal geluidsfragmentje iedereen die een telefoon, een compuYahoo!: http://www.yahoo.com/ van je eigen muzikale kunsten, kan het ter en een modem heeft onder handbewerk doen! The ultimate bandlist: http://american.recordings.com/WWWoM/ubl/ubl.shtml reik. Alleen moeten meer Nederlandse Bij de Rotterdamse Popunie kunnen De Digitale Stad Amsterdam Muziekplein: http://www.dds.nl/plein/muzlek/ zalen, instellingen, bands en fans zich Buma/Stemra, internet & copyright: http://193.79.208.34/1/copyrig.htm bands voor drie geeltjes per jaar een bladrealiseren dat een website meer kan zijde huren. Daarop kunnen een biografie Simplon Web links:http://www.noord.bART.nl/~simplon/llnks/otherclubs/clubs.html zijn dan een foldertje dat op een comen stukjes van de demo worden gepresenDe Melkweg: http://www.melkweg.nl/ puterscherm getoverd kan worden. Een teerd. Eindelijk valt er wat te beluisteren! Stichting Friesland Pop: http://barbie.epsilon.nl/~frspop/index.html aantal fraaie, nuttige, informatieve Likkebaardend wachten we tot het gekozen Stichting Popmuziek Nederland index: http://www.pi.net/~spn/spnindxn.htm pagina's doen ons het beste vermoeden fragment binnen is. De lange wachttijden Rotterdamse Popunie: http://www.ipr.nl/cultuur/muziek/popunie/ voorde nabije toekomst. zijn een bekend Internet-euvel. Door de PIAS: http://www.dds.nl/~pias/ Noot v a n de r e d a c t i e : muziek sterk te comprimeren kan de wachtPlunk: http://www.IAEhv.nl/users/jvv/thuisblz.htm Met ingang van 1 september wordt op de tijd worden verkort, maar de geluidskwaliSonetic Vet: http://www.xs4all.nl/~blinker/S0neticVet.html InterFRET, het elektronische zusje van FRET, een zo volledig mogelijke lijst bijgeteit lijdt daar wel sterk onder. Alhoewel Punkpagina: http://www.euronet.nl/users/dred/dred8c.html houden van de home pages van door het dertig seconden korte, nogal doffe Oor: http://www.xs4all.nl/~00r/ Nederlandse bands & acts. deuntje onze voeten niet van de vloer Interfret: http://www.pi.net/~spn/ifret/fretindx.htm je kunt deze lijst vinden op komen, is het wel goed mogelijk om een Osdorp Posse: http://wwwedu.cs.utwente.nI/%7E0s/d0rp#index www.pi.net/~spn/ifret/fretindx.htm. Nieuwe home pages van Nederlandse idee te krijgen van de muziek. IVlisschien Sleeze Beez: http://www.redbullet.nl/sleeze/ bands & acts die nog niet op deze lijst worden zaaleigenaren hierdoor geprikkeld Tivoli: http://dru.knoware.nl/vrije_tijd/uitgaan/tivoli/index.htm staan, kunnen zich per e-mail aanmelden. zo'n band te boeken? Mickel, die de pagi-

FRET 2 9


Het mag er misschien op lijken dat Gorefest en The Gathering de top van de Nederlandse metalscene vormen, maar dat is niet helemaal waar. Het Schiedamse Sinister doet qua plaatverkoop nauwelijks onder voor deze grote namen en is bovendien trouw gebleven aan de stijl waarin ze ooit begonnen. Occult uit Venio is iets minder succesvol, maar evenzeer trouw aan de zwarte kerk. 'Die hele trashmetal-scene is naar de klote gegaan, maar het komt terug' 'Deathmetal is dood geschreven door de media, maar het is er nog'

de Mooy

Daan

blackmetal. Maar veel blackmetal-bands spelen eigenlijk ook gewoon of trashbands tegen. Maar het komt terug. Je ziet het al aan thrash. Het verschil zit hem in de teksten en in de schreeuwerige Displeased Records, dat die elpee van Infernal Majesty opnieuw heeft zang. Dat laatste hebben wij ook, dus ik begrijp wel dat ze ons soms uitgebracht. Alleen zal de sfeer van toen niet meer terugkomen.' voor een blackmetal band aanzien. Maar het is niet terecht.' De muziek van Occult bevat ook elementen die je nooit bij een blackmetal band zult horen. Zo heeft het Venlose zestal met Rachel een zangeres in de gelederen die is gezegend met een deathgrunt. Op de cd's Prepare To Meet Thy Doom en het recente The Enemy Within geeft Occults tweede cd werd eind vorig jaar opgenomen in Berlijn met prodat een originele wending aan de muziek. Maurice ziet het als één ducer Harris Johns. Hij werkte eerder met thrashmetalbands als van de moderne invloeden in de muziek van Occult. Tekstueel gezien Sepultura en Kreator en wist Occult te voorzien van een stevig en houdt Occult zich bezig met, zoals Maurice het noemt, Slayer-achtige eigen geluid. De twee cds die Occult tot nu toe heeft uitgebracht zijn teksten over serie-moordenaars, oorlogen en aanverwante vrolijke verschenen op het in Woerden gevestigde Foundation 2000-label. zaken. 'De teksten zijn zeker niet puur satanistisch, hoewel ik daar zelf Maar over de distributie van Prepare To Meet Thy Doom is Maurice wel inzit.' niet te spreken. 'Dat was klote. Daarom duurde het ook twee jaar voordat de opvolger ervan uitkwam. Voor The Enemy Within, die eind Maurice blijkt nog maar weinig op te hebben met de blackmetal-stromei is uitgekomen, zitten we daarom ontzettend achter een goede ming waar hij enkele jaren zelf nog deel van uitmaakte. Met name het distributie aan. Waarschijnlijk zal dat wel lukken, want Foundation gebruik van corpsepaint stuit hem tegen de borst. 'De platenmaat2000 heeft zelf veel geld in onze tweede cd gestoken.' schappij wilde dat ik dat ook deed, een beetje zoals Mercyful Fate dat Het contract dat Occult met de maatschappij tekende was voor twee doet. Het schijnt nodig te zijn als je in de jaren negentig voor blackcd's. Wat de volgende stap van Sephiroth, Rachel, de gitaristen Leon metal wil doorgaan. Maar het ziet er belachelijk uit.' en Richard, bassist Sjors en drummer Erik zal zijn, is nog onbekend. Maurice heeft zijn kaarten gezet op de trashmetal, die volgens hem Maurice: 'We kijken eerst wel wat onze huidige cd doet. Maar het ligt aan een comeback bezig is. 'Die hele scene is naar de klote gegaan. er ook aan wat Foundation 2000 wil.' Ook in de underground kom je nauwelijks meer flyers van deathmetal-

Klote

O

ccult richt zich al jaren op snelle trashmetal en Sinister doet sinds 1988 in brute deathmetal. Waar anderen overschakelden op melodieuzere varianten, bleven de bands hun uitgangspunten trouw en hebben ze een link met de sinds kort opgang makende blackmetal-strgming. _ Maurice oftewel Sephiroth, de frontman van Occult, bracht in 1992 met zijn toenmalige band Bestial Summoning één van de eerste blackmetal-platen uit. 'In Nederland was er nauwelijks blackmetal. Je had Fallen Temple en de éénmansband Exmortis. En ons natuurlijk.' Dankzij dit verleden wordt Occult nu ook als blackmetal bestempeld, maar dat is volgens Maurice onzin. 'Occult speelt thrash metal met nieuwe invloeden,' zegt hij resoluut. 'Onze invloeden zijn groepen als Slayer, Kreator, Destruction en Dark Angel en die maken zeker geen

FRET

D

e link die Sinister heeft met de huidige blackmetal scene is minder voor de hand liggend. De uit Schiedam en omgeving afkomstige groep staat al jaren te boek als deathmetal-band. En hoewel deathmetal in blackmetal-kringen nauwelijks op waardering kan rekenen, heeft Sinister in die hoek toch veel fans, vertelt zanger Mike. 'Ik denk dat het komt doordat we altijd Sinister zijn gebleven. En het ligt ook een beetje aan onze satanistische teksten. Blackmetal-fans voelen zich daar blijkbaar door aangetrokken.' Op de drie cd's die het viertal sinds 1992 heeft uitgebracht trekt de band vaak van leer tegen het christendom en alles wat daar mee te maken heeft. 'Het titelnummer van onze nieuwe mini-cd Bastards Saints gaat bijvoorbeeld over kindermisbruik door priesters. Een ander voorbeeld is Embodiment Of Chaos van onze vorig jaar uitgebrachte cd Hofe. Dat nummer vergelijkt de Tweede Wereldoorlog met de tegenwoordige oorlogen waaraan religies ten grondslag liggen,' licht Mike toe. Hoewel er nog maar weinig echte deathmetal-bands

lijken te zijn is de muziekstroming verre van dood. 'Het is alleen dood geschreven door de media,' stelt Mike onomwonden vast. 'Maar het is er nog. Er zijn natuurlijk bands verdwenen, maar er zijn evengoed nieuwe bijgekomen. Dat bands die vroeger in de underground begonnen zijn deze nu lopen af te zeiken, moeten ze zelf weten.Maar dat zijn bands die meelopen met wat er toevallig op dat moment populair is.' Deathmetal zelf zit nu weer meer in de underground, vertelt Mike. 'Maar op optredens van dit soort bands komen nog steeds veel mensen af. Wel zie ik een verschil tussen Europa en de Verenigde Staten. Hier zie je niet zo veel deathmetal meer, maar in Amerika is juist blackmetal klein en deathmetal groot.' Sinister is in de Verenigde Staten veruit de best lopende band van het Duitse Nuclear Blast-label. De band, die naast Mike bestaat uit drummer Aad, gitarist Bart en bassist Michel, maakt dan ook deathmetal in de traditie van Amerikaanse acts als Cannibal Corpse en Suffocation. Met Cannibal Corpse toerde de band door de Verenigde Staten. 'Qua publiek ligt het

voor ons in Amerika niet zo moeilijk. Veel ingewikkelder is het om er een toermanagement te vinden. Er zijn daar veel los/vaste agencies. Mogelijk toeren we er later dit jaar weer. Onze nieuwe cd Hate is er zopas uitgekomen.' In Nederland doen de Schiedammers weinig onder voor een band als Gorefest. Waar deze met Soul SurwVer echter een andere weg insloeg, houdt Sinister nog altijd vast aan brute deathmetal. En dat blijft men voorlopig doen. 'Ook de nieuwe mini-cd Bastard Saints is weer keihard Sinister,' laat de zanger weten. Naast een aantal nieuwe nummers heeft de band voor de mini-cd ook oud materiaal van het debuutalbum Cross The Styx opnieuw opgenomen. Het plaatje laat dan ook goed horen hoe de band zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. 'Eigenlijk is het niet meer geweest dan verder gaan op de ingeslagen weg. Natuurlijk zijn de ritmes en de riffs wel wat veranderd, maar het is nog altijd herkenbaar Sinister.'

30

FRET 3 1


reis rond dewereld langs alle ö

'De afgelopen veertien jaar heb ik de hele wereld afgereisd als man achter de schermen bij vele bands. Eerst als geluidstechnicus, vervolgens als produktiemanager oftewel degene die de technische zaken voor zijn rekening neemt. De laatste jaren ben ik tourmanager, wat betekent dat ik de eindverantwoordelijke ben voor alles wat er rond het concert komt kijken, niet in de laatste plaats de financiële afhandeling. De bands waarmee ik werk vallen over het algemeen in de categorie alternatieve pop en vooruitstrevende rock. Zodoende heb ik een aardig zicht gekregen op het reilen en zeilen in de verschillende clubcircuits in de wereld. Ik moet wel aantekenen dat ik de laatste drie jaar weinig ervaring heb opgedaan in het Nederlandse clubcircuit, zodat

9

f^

p

[rï](o

Peter van der Velde is sinds 1982 werkzaam in de muziek. Eerst als geluidstechnicus en produktiemanager, tegenwoordig als tourmanager voor vele internationaal bekende bands. De meeste acts waarvoor hij werkt vallen in de categorie alternatieve pop. Voor Fret tekende hij zijn ervaringen met de verschillende clubcircuits in de wereld op.

Toen ik in het begin van de jaren tachtig begon met dit werk, gold Nederland als het walhalla voor bands. Je kon

bleem en voor de bands was alles tot in de puntjes geregeld.

^r-arvA/ZH^A In Frankrijk kon je lang niet echt spreken van een clubcircuit. Je

was dik in orde, de behandeling door de mensen van

situatie in Duitsland wat minder en dat is ook te

speelde in Parijs, Lyon, Lille, soms in Rennes, soms in

de zalen was over het algemeen

merken aan de werkgelegenheid in het clubcircuit.

Bordeaux, of Montpellier, maar doorgaans beperkte je je tot

zeer goed, de zaal

Toch is het er nog altijd heel goed spelen.

twee of drie optredens, meestal alleen in Parijs. De laatste jaren

zorgde voor eten.

De situatie in het Duitse clubcircuit is goed

IS de situatie in Frankrijk enorm verbeterd, waarschijnlijk als

Omdat de toegang

te vergelijken met die in Nederland. Er is wel één

reactie op het protectionistische beleid van de Franse regering

betaalbaar was speel-

groot verschil: de sfeer in de zaal sluif meestal

ten gunste van de eigen muziekcultuur. Doordat de mensen

den de bands voor rela-

met goed aan bij de muziek op het podium.

worden overvoerd met muziek van eigen bodem, lijken ze meer

tief veel publiek.

Daardoor geldt Duitsland ondanks alle goede

behoefte te hebben aan bands uit het buitenland. Het publiek

voorzieningen niet als één van de favoriete lan-

komt in grote getale en is bereid om een vrij hoge toegangs-

den om te touren.

prijs te betalen. De vele commerciële televisie- en radiostations

Met Nederland ging het economisch

zijn zeer behulpzaam in het promoten van de concerten.

goed en de jeugd had

Als gevolg hiervan zijn de faciliteiten tegenwoordig

geld te besteden. Door de

(Srv^e'l'd/n/d'

toenmalige sociale voorzie-

zeer goed te noemen. Veel zalen kunnen variëren in capaciteit, zodat ze flexibel kunnen inspringen op vraag en aanbod. Dankzij

ningen was het voor veel mensen mogelijk als vrijwilli-

Engeland is een land waar ontzettend veel

die goede faciliteiten en de hoge gages is Frankrijk een voor-

ger werkzaam te zijn in het

muziek wordt gemaakt, maar de situatie in

hoederol aan het opeisen in het Europese popcircuit.

clubcircuit, en hierdoor erva-

het clubcircuit is er schrijnend te noemen.

ring op te doen de muziek-

Er zijn weliswaar veel mogelijkheden om te

wereld. Dit verklaart waarom er

spelen maar het aanbod van muziek is nog

nog steeds veel Nederlanders

veel groter. In de kleine clubs is het niet

werkzaam zijn in het internatio-

ongebruikelijk dat bands moeten betalen

Na het Francotijdperk leek het wel of de hele Spaanse bevol-

om er te mogen spelen. De behandeling

king uit z'n bol ging en in korte tijd tientallen jaren feestvieren

de algemene tolerante sfeer in

is er dientengevolge niet best. Artiesten

wilde inhalen. Er was veel vraag naar popmuziek. De faciliteiten

ons land goed bij het idealisme

krijgen niks te eten of te drinken en de

waren niet goed, maar het was wel avontuurlijk. Anno 1996 kun

apparatuur is doorgaans van vooroorlogse kwaliteit.

en de rebellie binnen de muziek-

Engeland is een aanmerkelijk minder rijk land dan

wereld. Wat dat betreft heeft het

je nog steeds niet echt spreken van een clubcircuit. Bands spelen in discotheken of, erger nog, in arena's die doorgaans wor-

Nederlandse clubcircuit altijd een

Nederland. Omdat de mensen minder te besteden hebben

den gebruikt voor het stierenvechten. Een ander bekend pro-

voorhoederol gespeeld.

wordt de toegangsprijs over het algemeen laag gehouden.

bleem is de mariana-mentaliteit van de Spanjaarden. Maar het

Bezuinigd wordt er op de faciliteiten voor en de behandeling

enthousiasme en de tolerante sfeer maken een hoop goed.

van de bands. Als onbemeestal in pubs en op

STtal'i'ë (tl/i/e'

in België kun je nauwelijks spreken van een echt clubcircuit. Je

universiteitsfeesten. In

speelt in Brussel, Antwerpen, Gent of Hasselt. Deze concerten

het circuit daarboven is

worden georganiseerd door Herman Schueremans, welbekend

er dan wel meer geld

van een clubcircuit. Concerten

als de grote man achter het Torhout-Werchter festival. Als hij in

beschikbaar maar de

vinden hoofdzakelijk plaats in

de organisatie is betrokken, kun je rekenen op een goede

slechte behandeling

discotheken, tenten of openlucht-

behandeling en zeker de laatste jaren op een zeer enthousiast

blijft. Niettemin is

theaters. Naast een enkele pro-

publiek. Komt het concert tot stand via de bemiddeling van

het voor groepen

moter zijn het vooral politieke par-

iemand anders dan kun je rekenen op chaotische toestanden in

belangrijk om in

tijen die de concerten organiseren.

een feesttent of een dorpshuis.

Engeland te spelen,

Ook hier is er met echt sprake

Soms IS zelfs in de muziekwereld

omdat zich daar

de invloed van de maffia voelbaar.

een groot gedeel-

Wat te denken van een pistool op

veel publiek op afkomt - waarschijnlijk omdat er geen clubcircuit

te van de

tafel bij het afrekenen of een chris-

is kunnen de organisatoren interessante gages bieden. Of deze

muziekbusiness

ten-democratische veiligheidscommis-

festivals worden geerganiseerd met subsidie weet ik niet, wel

bevindt. De

sie die het door de communistische

merk ik dat popmuziek sterker leeft onder Vlamingen dan onder

grote agenten,

partij georganiseerde concert op het

Walen.

die de bands ook buiten

laatste moment afgelast? Laten we

Engeland boeken, willen een band graag eerst

Italië maar met als voorbeeld nemen.

zien spelen op een groot Brits festival. Bovendien heb je het

Duitsland gold tot voor kort als één van de sterkste markten

in Nederland in vergelijking tot andere landen meer clubs zijn in

spelen in Engeland nodig voor de internationale naamsbekend-

Dan zijn er ook nog landen als

heid, omdat de Britse muziekbladen overal ter wereld worden

Zwitserland, Oostenrijk en Scandinavië. Door de geringe bevol-

verspreid.

kingsdichtheid van die landen volstaat men over het algemeen met een of twee optredens, de zaken zijn er goed geregeld

konden veel besteden. Hoge toegangsprijzen waren geen pro-

maar afgezien van het natuurschoon, is het allemaal nogal saai.

Een probleem is dat er

Er is grote

landen erg mooi zijn en er een goede

behoefte aan

sfeer hangt. Het gebied is alleen erg

een relatief klem gebied. Bands

popmuziek maar

groot. Om de afstanden te overbruggen

willen misschien wel tien shows

helaas zijn het

heb je veel vrije tijd nodig, iets wat tou-

in Nederland doen, maar daar is

veelal duistere

rende bands tegenwoordig steeds minder

geen tijd meer voor. Er zijn veel

figuren die

hebben. Daarom doen groepen over het

meer landen waar gespeeld

betrokken zijn

algemeen niet méér dan zeven optredens

moet worden en het is minder

bij het organiseren

in Australië en drie in Nieuw-Zeeland.

tijdrovend en efficinter om in

uit de nouveau riche.

H^e^r-e^rvl^de' Oto/t/e'n/ De Verenigde Staten kunnen bogen op een lange en rijke muziekhistorie. Je kunt er makkelijk het hele jaar door optreden. De afstanden zijn er groot. Nog niet zo lang geleden waren de faciliteiten er erbarmelijk. Maar de laatste jaren is dat sterk verbeterd. Dat heeft een simpele economische reden. Door betere faciliteiten te bieden kan men betere bands contracteren en dus meer geld verdienen. De rol van de regionale en lokale radio is in de VS heel groot, veel groter dan die van MTV. Als je ergens optreedt speel je meestal om een lokaal station te promoten. Een uitzondering hierop vormen de college stations, de radiostations van de universiteiten. Juist die spelen bij het bekend maken van kleine onafhankelijke bands een grote rol. In de loop der jaren is er een interessant netwerk van onafhankelijke labels en college stations ontstaan.

^a^ü

Het popcircuit is er nog steeds in een opbouwende fase. Touren in dit conti-

plaats van tien kleine twee grote shows te doen. Popmuziek is

nent is nog altijd een avontuur. Concerten vinden veelal plaats

wat dat betreft meer en meer

in hotelbars of in de naar whisky en bier riekende kantine van

business geworden en de

de rugbyclub. De behandeling door het barpersoneel is grof. Als

invloed van platenmaatschappij-

je iets wilt hebben is het

en, managers en boekingsagen-

meestal 'no worries mate'

ten moet niet worden onder-

en daar blijft het bij.

schat. Meestal

Maar het avontuur maakt

speelt een band hier om haar

een hoop goed.

plaatje te promoZuidoost-Azie is op het

ten en omdat de

moment de snelst

Nederlandse platen-

groeiende markt voor

markt met zo groot

popmuziek. Alles staat

IS zal men hier niet

nog in de kinder-

zoveel tijd willen

schoenen en vaak

besteden.

zijn gestrande wes-

zijn we in Nederland in

bij de organisatie.

de loop der jaren

Corruptie is iets

redelijk verwend

waar je dagelijks

geraakt. In andere lan-

tegenaan loopt. Je

den is er een andere

speelt op plekken

mentaliteit als het gaat

als sportarena's

om bijvoorbeeld te moe-

en de apparatuur

ten reizen om een con-

grootste muziekmarkt ter wereld. Het clubcircuit in Japan is een

komt meestal

cert te kunnen zien.

verhaal apart. Sinds de enorme economische groei is er een

vers uit de

Natuuriijk is het veel leuker

groeiende behoefte aan popmuziek De cultuur van de

doos. Muziek is

om een bepaalde groep in

Japanners is heel apart, eigenlijk een beetje schizofreen. Aan de

er nog steeds

je eigen stad te zien, maar

ene kant leven ze volgens traditionele oosterse waarden, terwijl

iets voor de rijken, maar die

met die schaalvergroting

ze aan de andere kant heel consumptief zijn ingesteld. In Japan

groep is snel aan het groeien.

moeten reizen. Ik denk dat de

het bedrijfsleven dat naast het vele werk en de weinige vakantie

Nederlandse zalen er verstandig

(oo^n/C'lu^oe'

cert direct na het werk, om half ze\ien, begint. De clubs bevin-

aan doen meer een eigen identiteit te ontwikkelen om zo meer

den zich meestal op de tiende verdieping van een warenhuis of

perfect georganiseerd, qua

aanspraak te kunnen maken op Na al dat reizen en trekken wil ik me toch wagen aan een kleine conclusie. Ik denk dat artiesten graag in Nederland komen vanwege de goede

bepaalde groepen. Zeker als de zaalcapaciteit flexibel is te maken, zijn er nog mogelijkhe-

faciliteiten is het de absolute

organisatie hier en de relax-

den. Belangrijk lijkt me ook daar-

top. BIJ de organisatie zijn

te sfeer. Het clubcircuit en

bij de toegangsprijzen in de

veel mensen betrokken.

ook de promotor Double

hand te houden, zodat het

Dingen die je hier met z'n

You/Mojo genieten een

bezoek aan het concert en het

tweeën doet, doen ze in

goede reputatie. Ook het libe-

reizen er naar toe betaalbaar zijn

Japan met z'n tienen en

rale drugsbeleid speelt onge-

en het publiek behouden blijft.

alles met enge precisie.

twijfeld een rol. Amsterdam

Dat gaat goed, totdat er

heeft nog steeds een magi-

geïmproviseerd moet wor-

sche aantrekkingskracht, hoe-

den. Dan stort de hele

wel bands ook hebben gemerkt

organisatie als een kaar-

dat het publiek er verwend is.

tenhuis in elkaar. Want als je met militaire precies een rock & rollren, wringt toch ergens de schoen.

o

ontkom je er niet aan te

staat alles in het teken van bedrijf waar men werkt. Het is ook

Rond concerten is alles altijd

n

Qua aanbod

teriingen betrokken

Het land van de rijzende zon is na de Verenigde Staten de

concert wilt organise-

voor popmuziek. Het ging er economisch goed en de mensen

FRET 3 2

veel plezier op. Dat komt omdat deze

zoiets.

zelf respecterend dorp heeft er zijn eigen festival. Omdat er

Qi u/i/ts/la/rvd

De meeste groepen treden hier met

aan het ontstaan.

zorgt voor ontspanning. Het is met ongebruikelijk dat een con-

kende groep speel je er

iets wat door meer en meer

een popcultuur

'S^an^e'

nale clubcircuit. Bovendien, paste

jes nog relatief goedkoop zijn, bands wordt gewaardeerd.

Er waren veel mogelijkheden om optredens te doen en er kwam veel publiek. De laatste tijd is de economische

Wel IS er in België een echt festivalcircuit, leder zich-

zaam maar zeker

waar geld mee te verdienen valt. Het publiek bestaat er vooral

veel optredens doen voor een redelijke gage, de apparatuur

me/ii^i

^u&'t/r-a/lle' C'rv Kj/te/u/co— Z'e'e'lctn/d

In het voormalige Oostblok is lang-

van concerten. Men ziet het als een business

mijn ervaringen daar enigszins gedateerd zijn.

A

Peter van ^ ^ ^ der Velde Illustraties: John Prop

De tijd dat alleen in Nederland de zaken zó goed geregeld waren is voorbij. We zijn met langer meer het walhalla. De verschillen met landen als Frankrijk en Duitsland worden steeds kleiner. Wel is een belangrijk verschil met de ons omringende landen dat de concertkaart-

FRET 3 3


september Saxofoon en viool met strakke metal riffs en knallende drums. Het lijkt een onmogelijke combinatie, maar Blind Justice weet er een balans in te brengen. Onlangs bracht de uit Gouda afkomstige band haar tweede cd Hurt uit. Een goede reden om eens kennis te maken met het al geruime tijd aan de weg timmerende gezelschap.

De naamRliiul .JusHcc doel vermoeden dat het om een nieuwe band gaat. maar dat is een misvatting. IHet Goudse gezelschap is al jaren actief, zowel live als op cd. Maar de onbekendheid van de band wordt geïllustreerd door de verwarring in de pers over de discografie van de groep. De ene journalist noemt het nieuwe album Hurt de eerste cd. een ander spreekt van de tweede en een derde heeft het over de vierde langspeler. Het zit zo: In 1993 bracht de groep in eigen beheer een cd uit met als titel Sax & Violins. Een jaar later volgde een ep die In Equilibrium heette en vorig jaar verscheen de single Pissed. Het nieuwe album Hurt is het eerste dat verscheen bij een platenmaatschappij. Killer Whale Records. Zodoende schuilt er in alle beweringen wel een kern van waarheid. De muziekstijl van

,;;

ZATERDAG 31 AUGUSTUS Abcoude: Van Vollenhoven - feestweek Alkmaar: Foetus + Otis - Parkhof Amsterdam: Amsterdammers, m.m.v. Herman & Ik, Trio Bier, Eindeloos, Marilyn Twice e.a. (21 u) + Showcase: BR 5-49 (00.30 u) - Paradiso; Screaming Trees - Melkweg Apeldoorn: Horn of Plenty + Treble Spankers Gigant Bergen op Zoom: Dead Moon + the Ace-Tones Botte Hommel Deinum: Van Dik Hout - 't Halt Den Haag: Not Hats - Lokaal Vredebreuk Doetinchem: Hips e.a. - Stadsfestival Drunen: Green Lizard - Utopia Eindhoven: Neven - Effenaar Groningen: The Steve McQueens - Vera Hazerswoude-dorp: The Bob Color - Jaarmarkt Hellendoorn: Monster Mike Welch - Lantaarn Katwijk: The Bob Color (mi) - Oranjefestival Lierop: Cords - Nirwana Oud Biltzijl: Louisiana Radio - Feesttent Roelofarendsveen: Brotherhood Foundation Farmhouse Roermond: Neuk - Azijnfabriek Rotterdam: Eelco Celling Band - l'Esprit; Camel -

is sinds Sax & Violins behoorlijk

veranderd. Het laat zich nu het best omschrijven als. ...uhh.... Ja.

september Tilburg: Skik - Bosvreugd Uden: Seven Eleven e.a. - Nieuwe Pul Zoetermeer: Herman Brood & Kongo Banga Boerderij

september Valkenswaard: de Zingende Fresia's - Truckrun Vlissingen: Swindle + Fiction Defenc/se - Piek Warmond: Hard 2 Get - Saloon Zoetermeer: Total Touch - Boerderij Zwolle: Roots Syndicate - Eureka

VRIJDAG 6 SEPTEMBER Alkmaar: Brotherhood Foundation - Atlantis ZONDAG 8 SEPTEMBER Almelo: Salsa Verde - Sub Rosa Alkmaar: Dick Dale - Atlantis Amersfoort: Swinges met Dinges - de Rooie Amsterdam: Tina Turner - Amsterdam Arena; Cent Wendy Sheridan - Twin Pigs Amsterdam: Tina Turner (uitverkocht) Arnhem: Boogie Disease - Flater Amsterdam Arena; Sonetic Vet + Scram C Baby Beverwijk: Blue Man Can - 't Vervolg Arena; 16 Horsepower - Melkweg the Max Born: Slagerij van Kampen - Multi Culturele Apeldoorn: Crash Worship - Gigant Manifestatie Arnhem: Total Touch - Luxor (24u); Krontjong Eindhoven: Michael Katon - Wilhelmina Devils + the Apemen - Willemeen Hilversum: Run Piggy Run - Leidsekade Live Bergen (NH): Rosa King - Taverne Oostrum: de Zingende Fresia's - Kermis Bergen op Zoom: S.I.T.P. - Botte Hommel Rotterdam: C.S.S.O. + Heamorrhage + Dead Beverwijk: Jammah Tammah - 't Vervolg Infection e.a. - Baroeg; Gummy Club + Black Breda: Osdorp Posse - Graanbeurs Lung - Nighttown; Normaal sessie met Scooter Bredevoort: de Zingende Fresia's - 't Wapen van en kornuiten - Rotown Bredevoort Tilburg: the Abyssinians + Teddy Dan + Ossie Den Haag: Repeat - Paard; Michael Katon - OLS Gad - Noorderligt Deventer: Plugpop - Burgerweeshuis Zoetermeer: the Rolling Stones Session Band Dordrecht: the Electric Kings - Jazzsoos , Boerderij Eindhoven: Daryll-Ann + Caesar - Effenaar Etten-Leur: Van Dik Hout - beurspaviljoen MAANDAG 9 SEPTEMBER

Hardenberg: Skik - de Stam Heiloo: Van Dik Hout - Buk Buk Hellendoorn: the Dizzy Blues Band - Lantaarn Leiden: Vanity 4 - LVC; Raaah & the Seeds Stathuys Lottum: SPL Nu of Nooit, met: Grapestone, Smithsonian, Wörtelstemp, Disinfest, P Frame Canix Maastricht: Michael Katon - Bergmans Nijmegen: Abebe Daniel + Eshtar - 042; 16 Horsepower - Doornroosje Roermond: Callenish Circle + Drawing in Tears + Deranged - Azijnfabriek Rotterdam: the Pinheads - Vlerk; Unit Moebius Popular Tijnje: Staal - JC Tijnje Tilburg: SITP - Noorderligt Utrecht: Lolita 18 + Droop - Kikker; Les Gitans du Rajasthan - Rasa; Omar Pene & Super Diamono de Dakar - Tivoli; Big Band Nightflight + Gelly Booty - SJU Jazzpodium Wassenaar: Occult - Twilight Zone Zoetermeer: Space Marines + Master of Disaster - Boerderij ZATERDAG 1 4 SEPTEMBER Alkmaar: Brawl + Gumball - Parkhof

hoe eigenlijk? Critici - deze jongen incluis - weten zich geen raad met een muzikale straatnaam voor IMinJ Justice. 'Ik zelf noem het voor het gemak maar harde muziek', lacht Blind Justice-zanger Atilla Szabo. Maar hij begrijpt dat hij er zo makkelijk niet vanaf komt en waagt zich aan een iets specifiekere omschrijving. 'Laten we het maar houden op op folk georiënteerde powercore.' Deze omschrijving dekt inderdaad aardig de lading, zowel voor het eerdere werk als het huidige. Toch zit er een duidelijke ontwikkeling in. Het grootste verschil zit in de zang. Waar Attila vroeger stoeide met grunt. bedient hij zich nu van melodieuze zanglijnen. Over die ommezwaai heeft hij goed nagedacht, vertelt hij. 'Grunt werkt te beperkend, alles gaat er hetzelfde van klinken. Bovendien wordt je als band onmiddeltijk vergeleken met andere grunt-groepen. Dat willen wij niet. Daar komt bij dat ik het belangrijk vind dat mensen mijn teksten kunnen verstaan.' Powercore met sax en viool, je moet er maar op komen. Bij lÜhiJ. Ji<«ti<v is het langzaam ontstaan. Begonnen als een trashmetal band. gingen de leden na anderhalf jaar op zoek naar iets spannenders. 'Verschillenden van ons hebben altijd gehouden van hardrock a la Deep Purple en Thin Lizzy. Dus wilden wij in onze muziek naast alle staccato gehak ook melodie aanbrengen. We dachten eerst aan een tweede gitaar of keyboards, maar liepen tegen een saxofonist aan. Daar zijn we wat mee gaan proberen. In het begin liep het niet. Je moet muziekstijlen naar elkaar toeschrijven en dat kost tijd. Maar na verloop van tijd ging het steeds beter. Toen wat later onze violiste erbij kwam, nam onze stijl concrete vormen aan'. Een deel van de fanschare die de groep al had opgebouwd met haar trashmetal. haakte door de stijlbreuk af. 'Maar met onze cd's hebben we weer veel nieuwe èn oude fans gewonnen. Het idee wordt steeds beter uitgewerkt. Elke keer wordt duidelijker wat wij voor ogen hebben met deze samenstelling: strakke riffs voorzien van mooie melodieën.'

Studentenband Na het debuutalbum uit 1993 duurde het nog een paar jaar voordat blind .]usii<

een platencontract bemachtigde. Interesse was er

wel. vertelt Attila Szabo. Maar de maatschappelijke loopbaan van de bandleden stond een professionele carrière in de muziek in de weg. 'Wij zijn ooit begonnen als schoolband. Na de middelbare school zijn we allemaal gaan studeren en dat kreeg voorrang boven de muziek. De band is zelfs een even uit elkaar geweest. Toen we besloten door te gaan kwamen we in contact met een aantal platenmaatschappijen. maar die stelden eisen aan onze beschikbaarheid voor concerten en promotie. Daar konden we niet aan voldoen. In ons hart is muziek altijd nummer één. maar als nuchtere student denk je toch ook aan het verdienen van een boterham voor het geval je als artiest niet mocht slagen.' Uiteindelijke tekende de band bij Killer Whale Records, dat de band gewoon haar gang laat gaan. 'De eigenaar heeft zelf gestudeerd en begrijpt wat er in ons omgaat. Als we straks zijn afgestudeerd en werk hebben, zien we wel verder. Als het financieel verantwoord is er een jaartje tussenuit te gaan. dan weet ik zeker dat we allemaal volledig voor de muziek kiezen. Maar dan moeten we er wel van kunnen leven. Anders hadden we net zo goed niet aan die studie kunnen beginnen.' Voor een groep als ftlind Justice valt het niet mee om volle zalen te krijgen en veel platen te verkopen. Daarvoor ligt de muziek te zwaar 'In ons hart is muziek altijd nummer één. maar als nuchtere student denk je toch ook aan het verdienen

op de maag van het grote publiek. Maar daar proberen Attila Szabo

van een boterham'

en zijn collega's nu verandering in te brengen. 'We zijn bezig met het schrijven van een paar eenvoudiger, meer toegankelijke nummers. Dat doen we om het publiek, maar ook onszelf tijdens optredens een paar keer te ontlasten. We streven naar een dynamische show. Daarin moeten ook een paar nummers zitten waarbij wij en de mensen in de zaal flink uit de bol kunnen gaan. Het maken van dat lichtere werk gaal trouwens behoorlijk moeizaam. Dat komt doordat we heel kritisch zijn. De nieuwe songs moeten commercieel zijn. maar ook kwaliteit hebben. Ons criterium voor nieuwe nummers is en blijft hetzelfde. Pas als we er zelf kippevel van krijgen. is het in orde.'

FRET 3 4

Nighttown; Animal Justice Front Benefiet - Baroeg Sevenum: Sin Alley - Walhalla Vlissingen: Riff Raff - Piek Wassenaar: Strawberry Jam - Twilight Zone Willemstad: Dicky Greenwood Band e.a. Jazzfestival Zierikzee: Belgian Asociality - Brogum ZONDAG 1 SEPTEMBER Alkmaar: Monster Mike Welch - Atlantis Amsterdam: Butthole Surfers + Gone Bald + Mint 400 (naprogr) - Paradiso; Cleanhead & Cornwall Arena; Wendy Sheridan - Twin Pigs Apeldoorn: Big Bo & Mr. Bar - Bluescafé Bergeyk: Louisiana Radio - buitenpodium C.C. Eindhoven: the Kinks door Henk Westbroek & Consorten - Berlage Ell: Frozen Sun - Bachelor Club Hilversum: Orange Crush + Michael de Jong + Mike & the Mellotones - Leidsekade Live Groningen: Doo Rag - A Star Is Born-festival; Crash Worship - Vera Laren (gid) de Kast - Zaal Witkamp Oirlo: Lovebite - Watjang Roermond: Tutter - Azijnfabriek Rotterdam: Noujoum Rai + Orchestra Abdullah Rebatee & Ithran - Nighttown (14u); Barry Hay & Theo Braams - Rotown Terwispel: de Kast (mi) - Feesttent Zundert: the Dogs - Downtown Café

Emeelto Gouda: Dulfer - Vidocq Groningen: Nieuwdiepse Duivemelkers KIen Simplon Haarlem: Red Aunts + Cooper - Patronaat Landgraaf: Mennen - Theater Leiden: Boots of Wynette - LVC Nijmegen: Def Real - de Kronkel; Tuna de Nemega + Trio Piramide - 042; Boogie Disease - café Daan Oldenzaal: Nico + Big Bucks & Easy Money Oldenzaal Muzikaal; Julian Sas Band Hypotheekje Oosterbeek: Louisiana Radio - Music Night Roermond: Dead Moon + Shirtlifter Azijnfabriek Rotterdam: Four Hearted + Crivits - Vlerk; hardrock sessie - Slingerick; Total Touch Opening Erasmusbrug (20u); Abbyssinians + Teddy Dan & Ossie Gad - Nighttown Tilburg: Dick Dale + Sin Alley - Noorderligt Uden: Kingdom Come - Nieuwe Pul Waalwijk: Slagerij van Kampen - Tavenu Zoetermeer: Monster Mike Welch + Livin' Blues - Boerderij

ZATERDAG 7 SEPTEMBER Alkmaar: Sellfish - Parkhof Amsterdam: Dick Dale + Sin Alley (21 u) + Showcase: United States of Mind (00.30u) Paradiso; Tina Turner (uitverkocht) - Amsterdam Arena; Heineken Jazz & Blues Band - Twin Pigs; MAANDAG 2 SEPTEMBER Canela - Melkweg the Max Rotterdam: Doo Rag - Rotown; Steely Dan - Ahoy' Apeldoorn: Dead Moon + the Acetones - Gigant Bant: Jan Rijbroek band - Schuurfeesten DINSDAG 3 SEPTEMBER Bentelo: Boogie Disease (av) - Harley Davidson Alkmaar: Dead Moon + Ace-Tones - Atlantis Amsterdam: G.B.H. + Funeral Dress - Paradiso; the Club Bergen op Zoom: S.I.T.P. - Botte Hommel Kinks door Henk Westbroek & Consorten - de Boekend: Ex Ronny Tober - Feesttent Kroon; Growachin - Twin Pigs; U-Roy + Robotiks Brummen: Tata Mirando - Bliksem Melkweg the Max Bussum: the Perks - Opsessie Deventer: Mendoza Dance Parti - Burgerweeshuis Castricum: Mizpah - Bakkerij Eindhoven: the Bogus Brothers - Vooruitgang Clinge: Pater Moeskroen - feesttent Sterrendreef Enschede: First Showband - de Kater Den Bosch: Osdorp Posse + Def Real + Outrage Groningen: Doo Rag - Vera - Willem II Den Haag: City Crusher - Paard WOENSDAG 4 SEPTEMBER Deurne: Max Tax y sus Banditos Amsterdam: Abyssinians - Paradiso Vierspanwedstrijden (av) Den Bosch: Old Skool + Manie haol Passengers + Dordrecht: Herman Brood & hls Wild Romance 1 Lamp + Cirrha Niva + Nervous Boys - Willem li + Lovebite - Bibelot Den Haag: Tortoise - Paard Eindhoven: The Horn - Effenaar Leiden: Dick Dale - LVC Enschede: Crash Worship - Atak Rotterdam: the Kinks door Henk Westbroek & Geleen: de Heideroosjes - Hanehof Concorten - Plan C Gouda: Dulfer - Vidocq Tilburg: Hips - Uitstad; Saga - Noorderligt Groningen: U Hoort Nog Wel van Ons met o.a. Utrecht: the Blues Bunch - Stairway to Heaven Benjamin B., Seascape Painters - Oosterpoort Wageningen: Dead Moon - Unitas Haarlem: Space Marines + HHK + the Bouncers Zwolle: Skik + Pater Moeskroen + Dulfer + the Apemen + Kirsten vd Grinten Stadspark Groot Weezenland Haarlemmerhout Harmeien: Boogie Disease (mi) - Markt DONDERDAG 5 SEPTEMBER Hellendoorn: Kümp Wè - Lantaarn Alkmaar: On the Cover - Atlantis Horst: Cooper - Niks Amstelveen: Osdorp Posse - Uilenstede Leiden: Poor Man's Friend + Positive - LVC Amsterdam: Michael Katon + Monster Mike Welch Lierop: Undeclinable Ambuscade + Travoltas (21 u) + Par Don?: Spot! - Paradiso; Wendy Nirwana Sheridan Band - Twin Pigs Nieuwendijk: Brotherhood Foundation - Xinix Apeldoorn: de Havenzangers - Gigant Noordwijk: Jammah Tammah - Join Arnhem: Barend Courbois - Luther Dance Café Oosterhout: Julian Sas Band - Pub Delft: the Kinks door Henk Westbroek & Rotterdam: Beau Boots - l'Esprit; Dark Funeral Concorten - Verderop Baroeg; Slagerij van Kampen - Opening Deventer: Dick Dale - Burgerweeshuis Erasmusbrug; Flowers for Breakfast - Rotown Gouda: Dulfer - Vidocq Tilburg: Altar + Gore for More + Crustacean Groningen: Guzzard - Vera Paradox; Noorderlichtshow - Noorderligt; Green Haarlem: Dead Moon - Patronaat Lizard - Bosvreugd Hengelo: Boogie Disease - Roadhouse Utrecht: Starfish Pool - Tivoli; voorronde Oud Beijerland: Ad van Meurs/Watchman - Oude International Levensliederenspektakel - Utrechts Postkantoor Asielzoekerscentrum Oog en Al; Max Tax y sus Rotterdam: Steely Dan - Ahoy'; Global Local Banditos - Jaarbeurs/Music & Harmony Beurs Popular

FRET 3 5

Rotterdam: Go To The Blazes + the Dashboard Saviors - Rotown

Amsterdam: finale Grote Prijs: bands, extra: the Wrong - Paradiso; Midnight Blues Express + Cochrane - Twin Pigs; Matu + Epoca + Son de Arauco - In It; finale Grote Prijs, met Sure as DINSDAG 10 SEPTEMBER Hell, C/4, Dansklup, Green Lizard, Scophile, Alkmaar: Swing 'n Blues Unplugged - Atlantis Amsterdam: Bobby Peru - Twin Pigs; Los Van Marilyn Twice, Pale, Transpunk (19.30) Van - Melkweg Melkweg Den Haag: Moondog Jr - Spuiplein Apeldoorn: Shaman - Gigant Eindhoven: Kroonenberg - Vooruitgang Bergen op Zoom: 24 Uurs Festival met o.a. Enschede: Get the Funk II - de Kater Shirtlifter, Lemon Crush - Botte Hommel Terneuzen: Old Rope String Band + Shooglenifty Beverwijk: 2 Bass Hit - 't Vervolg - Zuidlandtheater Boskoop: the Perks - Tunnel Bussum: Saskia Laroo - Opsessie Delft: Travoltas - Koornbeurs WOENSDAG 11 SEPTEMBER Den Haag: Panty Boy + Twin Earth + Cromlech Amsterdam: Lagwagon + Terrorgruppe + White Trash Minstrels - Paard; Als Je Maar Melkweg the Max; Keuhkot + Sweetheart - In It Blauw Band - Lokaal Vredebreuk; the Treble Arnhem: the Kinks door Henk Westbroek & Spankers - Openluchttheater Volksbuurtmuseum Concorten - Plaza Café Dordrecht: Skik - Bibelot Utrecht: the Breeze - Stairway to Heaven; Echtenerbrug: Reboelje + Wild Power Downset - Tivoli Eindhoven: the Waistcoats - 2B Tilburg: Eddy Izzard - Noorderligt Goes: Neuk + Loco-Motief - 't Beest Groningen: Dandruff!! + Harass - Viadukt; DONDERDAG 12 SEPTEMBER Brozius - Vera; Afiyet Olsun - Koekkoek Alkmaar: the Perks - Atlantis Haarlem: Gotcha! - Patronaat • Amsterdam: Los Reyes (21.30u) + Par Don?: Hellendoorn: Michael Katon - Lantaarn Silvershed (24u) - Paradiso; Laberinto + Oneyed Hoorn: Hype + Spitting Cows + l$l$ + Jack - Melkweg the Max; Bim Sherman Creepmime+ Sanquinarium + Manifest + DewMelkvyeg; Mendoza Dance Party - Arena; BarbyScented + Delirium + Deluge + Death Squad + Pop - twin Pigs Laberinto - Troll Apeldoorn: the Wipers - Gigant IJmuiden: Van Dik Hout -Kennemerstrand Arnhem: Biyster - café One Leeuwarden: Lagwagon + Downset - Harmonie Den Haag: Slagerij van Kampen - Paard Leusden: Roots Syndicate - IJsbreker Eindhoven: the Watchman - Effenaar Middelharnis: Moon of Sorrow - Jailhouse Groningen: Michael Katon - Huize Maas; 16 Nijmegen: Ryker's - Staddijk; Repeat Horsepower - Vera Doornroosje Maastricht: the Kinks door Henk Westbroek & Rotterdam: Lovebite - Slingerick; Flavium Concorten - Clinique l'Esprit; Image Transmission + Angels + Agony + Nijmegen: Downset + MX-Ultra - Doornroosje Brotherhood Foundation - Baroeg; Jimmy Tilburg: Dulfer - Paradox Halperin & Thomas Winther Andersen & John Zoetermeer: Singer-Songwriter Event, met: Engels - Rotown; R'96 - Deaf 2, met o.a. Human David Munyon, the Dashboard Saviours, Go To Beings Blazes - Boerderij Schagen: Cooper - Trapman Sliedrecht: Fire Birds - Elektra VRIJDAG 13 SEPTEMBER Someren: Lovebite (mi) - Jailhouse Alkmaar: Downset + Mac-ll - Atlantis Staphorst: Nance - Kisteman Almelo: Black Picasso - Sub Rosa Tiel: Nico - Fruitcorso Alphen a/d Rijn: Pater Moeskroen - Kasteel Tilburg: Candalf feat. Emily Burridge Amsterdam: finale Grote Prijs: Dance - Paradiso; Noorderligt 13 + Cornfields - Arena; Plexus - In It; Total Uden: Groepenpresentatie - Nieuwe Pul Touch - Naar Boven; finale Grote Prijs: Uitgeest: Jan Rijbroek Band - Birdland Songwriters/Dance - Melkweg the Max; 40 Utrecht: Cobraz - Kikker; N'Gewel Keur Gul Thieves + Bonecrushin' - Melkweg; B.B. & the Rasa; the Posies - Tivoli; Boogie Disease - Oude Bluesfactory - Heeren van Amstel Pothuis; James Ulmer Blues Experience - SJU Apeldoorn: Herman Brood & his Wild Romance Jazzpodium - de Swing Veenendaal: Magie Frankie & K«iz Lux - de Arnhem: Evolve + Junior - Goudvishal; Run Lampegieter Piggy Run - the Move; Daryll-Ann - de Venio: Ex Ronny Toober - M.A. Run Verdieping Vlissingen: Dulfer - Piek Asten-Heusden: Oneyed Jack - Jonosh Waalwijk: Oneyed Jack - Tavenu Beverwijk: Mother's Finest - 't Vervolg Weesp: Not the last Zydeco - City of Wesopa Bolsward: Check Out The Zydeco - de Posthoorn Zaandam: Total Touch - Drieluik Breda: Brotherhood Foundation + Travoltas Para ZONDAG 15 SEPTEMBER Brummen: Rob Lamothe + Lenita Erickson Alkmaar: Bloed Kruipt - Atlantis Bliksem Den Bosch: Lagwagon + Terrorgruppe - Willem II Amersfoort: Boogie Disease - Mariposa Amsterdam: Richard Sinclair & Band - Paradiso; Den Haag: Ryker's + Brother's Keeper - Paard Drabina - In It Deventer: the Perverts + Longhorn Devils Bergen op Zoom: 24 Uurs Festival met o.a.: Burgerweeshuis Betty Goes Green + Isis + Run Piggy Run - Botte Dordrecht: Blues Juice - Jazzsociëteit Hommel Eindhoven: Wipers + Repo-man - Effenaar Beverwijk: Pat Mears Band - 't Vervolg Enschede: David Munyon + Go To Blazes + Eindhoven: Ryker's + Brother's Keeper Dashboard Saviors - Atak Effenaar; Gumdrum - 2B Geldrop: Slagerij van Kampen - Geldrop Hilversum: finalisten Grote Prijs van Nederland Cultureel + David Munyon - Leidsekade Live Goes: Cords + Ygdrassil - 't Beest Groningen: Wipers - Vera Groningen: Pit-Party met live-band - Simplon Nijmegen: Kalman Balogh - Doornroosje Haarlem: Ross & Iba - Patronaat


september Oss: Hips - de Zaak Rotterdam: Behemoth + Christ Agony + Helheim - Baroeg; Oscar Benton Blues Band - Park 2 Heuvels; the Posies - N i g h t t o w n Tiel: Nico - Fruitcorso Utrecht: Girlfriend Mysery - Stairway to Heaven; Rykers' (mi) + Three Seasons + Lagwagon Tivoli; Slagerij van Kampen - Vredenburg Weert: Mennen - Don Bosco

MAANDAG 16 SEPTEMBER Apeldoorn: Burton Gaar Band - Gigant Groningen: the Posies - Vera Utrecht: the Kinks door Henk Westbroek & Concorten - Stairway to Heaven

DINSDAG 17 SEPTEMBER Amsterdam: Lamar Chase - Twin Pigs; Deep Blue Somethin - M e l k w e g the M a x ; James Chance & the Contortions - Winston Kingdom Breda: Jellykit - Para Eindhoven: de Lading - Vooruitgang Groningen: the Kinks door Henk Westbroek & Concorten - Kronkels Nijmegen: the Posies + Club Diana Doornroosje

WOENSDAG 18 SEPTEMBER Amsterdam: the Neurotic Outsiders - M e l k w e g Nijmegen: the Surgeon - Kolpinghuis Rotterdam: Foetus + Otis - Vlerk; R'9e: Nodes and Notes, met o.a. Sensorband - N i g h t t o w n ; Candye Kane - Rotown Utrecht: Lovebite - Stairway t o Heaven

DONDERDAG 19 SEPTEMBER Alkmaar: Sweet Jane - Atlantis Amsterdam: Par Don?: Mercelis - Paradiso; The best of... part III, met o.a. George Kooijmans, Ro Krom, Henk Koorn, W o u t e r Planteijdt, Jan H o l t m a n , M a r t i j n Bosman e.a. - Arena; Lamar Chase + Barby-Pop - Twin Pigs; the Perks Meander Breda: de Zingende Fresia's - 't Turfschip Bussum: the Breeze - Jaargang Den Haag: Jazzmeteors + Chicks W i t h Dicks Paard Deventer: the Treble Spankers - Burgerweeshuis Eindhoven: Foetus + Otis - Effenaar Groningen: Toto la M o m p o s i n a - Oosterpoort; 4 Heroe - Vera Nijmegen: Thou + Sister Poo Poo - Doornroosje

VRIJDAG 20 SEPTEMBER Alkmaar: Ro & Paradise Funk - Atlantis; the Hungry I + M r Potatohead + Vastatrix - Parkhof Almelo: H u n t i n g Beggars - Sub Rosa Alphen a / d Rijn: Herman Brood & Konga Banga - Kasteel Amsterdam: Youth in Action -i- Channel O n e + Amazing Grace - Paradiso; Officer D o w n + Violation of Trust + Backfire - In It; Zaiko Langa Langa - M e l k w e g the M a x ; Van Vollenhoven -iBengels - M e l k w e g Apeldoorn: Railand - Gigant; Jan Rijbroek Band Bluescafé Arnhem: Altar - Willemeen; Strain + Seein' Red Goudvishal Beverwijk: Candy Kane - 't Vervolg Breda: Daryll-Ann - Para; B.B. & the Bluesfactory - Samsam Brummen: Skik - Bliksem Delden: Lovebite + Genetic W i s d o m - 't M ö p k e Den Haag: Repperdepep -i- In Sitio + M a China Paard Eindhoven: V o o d o o G l o w Skulls + the Grabbers + Fudgewax - Effenaar; La Pat - M C Frits Pllips Enschede: Dulfer - Atak Goes: Angels Still Falling - Beest Gouda: Osdorp Posse - So W h a t Groningen: Strain - Vera; Afiyet O l s u n ! Simplon; Hips - News Café Haarlem: Foetus + Otis -H Gore - Patronaat Heemskerk: Ulanbator - Donkey Shot Leusden: Steve Brooke - IJsbreker Roggel: Souiwax + M a d D o g Loose - la Rochelle Rotterdam: Nederhoptour -i- Spookrijders + Klaas Vaak (ovb) - Vlerk; blues sessie - Slingenck; The Apers + Nwaaze - Baroeg; R'96: Nodes and Notes 2 , met o.a. Sensorband + Human Beings Nighttown Tilburg: M o o n s p e l l -i- Samael + Rotting Crist Noorderligt Utrecht: Last Call - Vredenburg; Toto la M o m p o s i n a y Crupo - Rasa; Lilly W h i t e Lotus SJU Jazzpodium Vlissingen: the Kids Are Allright m.m.v. 3 bands - Piek Waalwijk: Travoltas - Tavenu Wernhout: M a x Tax y sus Banditos - Ganzebord Zeist: Mendoza Dance Parti - Peppel Zelhem: Van Dik Hout - Feesttent

FRET

36

september ZATERDAG 21 SEPTEMBER Almelo: Lovebite + Cellar + Sam - Sub Rosa Alphen a / d Rijn: Brotherhood Foundation + Travoltas - Kasteel Amsterdam: Forrofieira, met: Ginga Brasil, Viviani de Godo & Banda - Paradiso; Toto la M o m p o s i n a - M e l k w e g the M a x ; Teenage W a r n i n g -f Barby-Pop - Twin Pigs • Andijk: Jan Rijbroek Band - Cultura Apeldoorn: O t i s -f Foetus - Gigant Arnhem: Blueswalkers - café O n e Bergen o p Zoom: Nerve + Cooper - Botte Hommel Brummen: Caesar - Bliksem Bussum: A d Vanderveen + Hardholt & Houtkoop - Opsessie Den Bosch: Tierra Caliente - Willem II Deventer: Acid Junkies - Burgerweeshuis Dordrecht: Soulwax - Bibelot Drachten: W h i t e W o l f + Benjamin B. - Iduna Eindhoven: Troitsa - M a r k t ; R.A.F. Golf Clubs + Vacuum - 2B; 4 Hero aka Jacobs Optical Stairway - Effenaar Groningen: Tympanic - Viadukt; Leo Dorcas Band - Koekkoek Haarlem: Ro & Paradise Funk - Patronaat

-leemskerk: Beltane + Facehugger + Matricide Donkey Shot Hellendoorn: Barrelhouse - Lantaarn Hengelo: Voodoo G l o w Skulls - M e t r o p o o l Hoorn: Vitalis -f Jules Unlimited + M a r k Ritsema - Troll Horst: M e n n e n - Baboush Leeuwarden: de Heideroosjes - Theater Romein Leiden: Osdorp Posse - LVC Middelburg: Slagerij van Kampen Stadsschouwburg Nijmegen: La Pat - 0 4 2 Noordwijk: Caesar - Join Rotterdam: Little Smokey + Dicky Greenwood Band - l'Esprit; Prodigal Sons akoestisch Rotown; Dewey Redman Quartet - Popular Sliedrecht: Ron Krop & Friends - Elektra Uden: Nevermore + Iced Earth + Psycho Drama + Radaka - Nieuwe Pul Utrecht: voorronde International Levensliederenspektakel - Schimmelplein; Abderrahim O t h m a n i & Ensemble - Rasa; B.B. & the Bluesfactory - Oude Pothuys Vlissingen: Frozen Sun - Piek Weert: SPL Nu of Nooit, met: I Witness, Arabesque, Ex Ronny Tober, W a n t o e , De Guus Bosuil Weesp: Chapter T w o - City of Wesopa Winterswijk: Skik -t- Prozak - Eucalypta Zaandam: Filosepher Kings - Drieluik Zoetermeer: Dulfer + Kiers Unit - Boerderij Zwolle: Deep Purple - IJsselhal

ZONDAG 22 SEPTEMBER Amsterdam: Osdorp Posse - Hashbash; Amorphis + M o o n s p e l l e.a. - M e l k w e g ; Bitchcock - Marcanti; W e n d y Sheridan - Twin Pigs Beverwijk: Ernst Langhout - 't Vervolg; Julian Sas Band - House of Blues Den Haag: Toto la M o m p o s i n a - A n t o n Philipszaal; Voodoo G l o w Skulls - Paard Eindhoven: HDDName + Troitsa + M o o n s t o r m 2B Haarlem: Jan Rijbroek Band - Studio Hengelo: O t i s + Foetus - Metropool Hilversum; Behemoth + Christ Agony + Helheim + Sacrilegum - Tagrijn; Robert-Jan Stips + the Gourds + Soulwax - Leidsekade Live Maasbree: Frans en Frank - Mafcentrum Nijmegen: Just Do It (mi) + James Chance & the Contortions (av) - 0 4 2 Rotterdam: Abderrahim O t h m a i n i & Ensemble Evenaar Schoorl: Slagerij van Kampen - Dam Theater Tilburg: B.B. & the Bluesfactory - Cher Utrecht: the Walkabouts + Mizpah - Tivoli; Doo Rag - Kikker Vlissingen: Toto la M o m p o s i n a (mi) - Arsenaal

Theater Zeist: Rumble Fish •!• Yo.sser Hughes - Peppel

MAANDAG 23 SEPTEMBER Alkmaar: Roiy Block & band - Atlantis Alphen (NB): de Zingende Fresia's - Spiegeltent Amsterdam: M a d Professor + Macka B + Robotiks - M e l k w e g the Max Eindhoven: Troitsa - café Altstadt Rotterdam: the Gourds - Rotown Utrecht: James Chance & the Contortions Kikker

DINSDAG 24 SEPTEMBER Alkmaar: M a d Professor + Macka B. -i- Robotiks - Atlantis Amsterdam: Cheeseheads - Twin Pigs; Gillian Welch - M e l k w e g Breda: Biach - Para

september Eindhoven: Roiy Block & band - Frits Philips; Red Fall - Vooruitgang Enschede: Get Laid + Mahangoe - de Kater Roden: Jammah Tammah - Rodermarkt Rotterdam: R'96 - Global Gathering

WOENSDAG 25 SEPTEMBER Alkmaar: Horn of Plenty + Stefan & Peter Project - Atlantis Amsterdam: David Lindley + Tailgators Paradiso; Circle - In It; Babylon Zoo - M e l k w e g the M a x ; Yuppicide - M e l k w e g Den Haag: Roiy Block & band - Diligentia; A r i w a + Macka B. + M a d Professor & Robotics - Paard Eindhoven: Caecum + R.A.F. Golf Clubs Effenaar; the Dubliners - Frits Philips Rotterdam: R'96 - Global Gathering, met o.a. Eboman - N i g h t t o w n Utrecht: Barkmarket + Cords - Tivoli; Smoked Salmon - Stairway t o Heaven

DONDERDAG 26 SEPTEMBER Alkmaar: Rubberbal - Atlantis Amsterdam: Lush + Rory Block & band M e l k w e g the M a x ; Dodgy - M e l k w e g ; Par Don?: Boobytrap - Paradiso; D O A - Arena; Barby-Pop -

Twin Pigs Den Bosch: Rocket from the Crypt + Dandruff!! Willem II Eindhoven; de Frisse Lucht - Effenaar Groningen: Turbonegro - Vera; Smackwater Koekkoek Hilversum: Gooise Goden - Tagrijn Middelburg: B.B. & the Bluesfactory Schuttershof Nijmegen: Mizpah - Doornroosje Noordwijkerhout: O l d Rope String Band Folkclub Oud-Beijerland: J.W. Roy & Band - Oude Postkantoor Utrecht: Club Kikkerdril - Kikker

VRIJDAG 27 SEPTEMBER Afferden (L): Big Bucks & Easy M o n e y - zaal Raymakers Alkmaar: Total Touch - Atlantis; Yawp + Slamsquad + Horace Pinker + Blitz Babiez Parkhof Almelo: M i g h t y V. & Trancelators - Sub Rosa Amsterdam: Vitalis + Wash - Arena; the Surgeon - Melkweg Apeldoorn: Dulfer - Gigant Arnhem: Sonic + Infader + M a d Mr. Frosty Willemeen Bergen op Zoom: Hips - de Duif Beverwijk: Girls Just W a n n a Have Fun, met M i e k e , Bombita's, Fré Spigt e.a. - 't Vervolg; De Dijk - Nieuwe Slof Breda: Soulwax + M a d D o g Loose - Para; the Bob Color - Graanbeurs Den Haag: Clatterbox - Paard Deventer: Mizpah + Ygdrassil - Burgerweeshuis Dinxperlo: Pater Moeskroen - dancing Dinxperlo Eindhoven; HDDname + R.A.F. Golf Clubs + 2 bands van Popei - Popei; James Chance & the Contortions - Effenaar Groningen: Rory Block & band - Oosterpoort; Txotxo - Simplon Haarlem: Cut + Silkscreen + Turtle M o o n Patronaat Heemskerk: Westklan + W h i t e W o l f + Ouderkerk Kaffers - Donkey Shot Heerenveen; the Firebirds - 't Houtje Heesch: M e n n e n + Lemon Crush - Zaal 3 Hengelo: Frozen Sun + Osdorp Posse - Metropool Hilversum: Caesar + Darryl-Ann - Tagrijn Kollum: O l d Rope String Band - de Colle Leiden: Orange Crush - LVC; Barf + Not Amused + Grin & Bear It - Stathuys Maasbree: de Heideroosjes - Mafcentrum Meeden: Skik - Malgretout Nijmegen: Louisiana Radio - 0 4 2 ; Amorphis Staddijk; Deelder Zingt - Doornroosje O m m e n : de Zingende Fresia's - T i m e - O u t Ouderkerk a / d Amstel: Van Vollenhoven - Vrije Handel Rotterdam; D.O.A. + Mangel - Vlerk; Cannibal Corpse + Immolation - Baroeg; R'96 - The M i x N i g h t t o w n ; the Fooi M o o n Band - Popular Uden: Green Lizard + Travoltas -i- Undeclinable Ambuscade - Nieuwe Pul Utrecht: Alarmel Valli en Ensemble - Rasa; Van Wanten -f De Mannetjes - SJU Jazzpodium Zeist: Herman Brood & hls W i l d Romance Peppel; Braineaters - Breul Zoetermeer: The W h i t e Rose + Dragonflies + Wonsllmenny - Boerderij

ZATERDAG 28 SEPTEMBER Alkmaar: the Aloof - Atlantis Alphen a / d Rijn: Laberinto - Kasteel Amsterdam: T h r o w i n g Muses - Paradiso; Sabotage - Arena; Seascape Painters -i- Liquid Fire

- Twin Pigs; O i Poloi - In It; Rufus Thomas M e l k w e g the M a x ; Wipers - M e l k w e g Apeldoorn: Cords + Dansklup - Gigant Asten-Heusden: M a x Tax y sus Banditos - Pandoer Bergen op Zoom: D.O.A. + the Travolta's -i- F.A.T. Botte Hommel Beverwijk: Rick Derringer - 't Vervolg Breezand: Herman Brood & his W i l d Romance - de Aap Brummen: Frozen Sun + Osdorp Posse - Bliksem Bussum: Touchdown - Opsessie Den Haag: Transglobal Underground - Paard; Fab Fred & the W i l m a ' s - Lokaal Vredebreuk Dordrecht: De Dijk - Bibelot Eindhoven: afsluiting M i n s k meets Eindhoven - 2B; Clatterbox - Effenaar Enschede; Cannibal Corpse + Immolation - Atak Celeen: Blues Jungle - Terminus Goes: Orquesta Color Tango - Beest Gorredijke: O l d Rope String Band - Schouwburg Groningen: Friction - Viadukt; Pale - Vera; Di Gojim - Oosterpoort Heijthuizen: Run Piggy Run - Tom Tom Hellendoorn: Rory Block & band - Lantaarn Hoogezand: Jammah Tammah - 't Kielzoog Hoorn: the Hotstuff + the Go-getters - Troll

Langeweg: Pater Moeskroen - Feesttent centrum Leiden: Mizpah + Die Anarchistische Abendunterhaltung - LVC; B.B. & the Bluesfactory the Duke Leusden: Yunkyard Angels + Breath - IJsbreker Lierop: Soulwax - Nirwana Lottum: Skik - Canix Nijmegen: Arf - Doornroosje; Slam + the Surgeon Kolpinghuis Roelofarendsveen: Cooper - Splotsz Rotterdam: Back t o Basic - l'Esprit; Psychotic Waltz - Baroeg; Sjako! - Rotown; Philip Catherine & Bert Joris & Philippe Aerts - Popular Silvolde: Magie Fish - Pan Sliedrecht: Nurks - Elektra Tiel: Red Rooster Club -i- Keith Dunn - Beurs Tilburg: Ulanbator - Noorderligt Utrecht: the Daxis + Three Pussy Kisses - Kikker; Imitari & M u y a n g o + Médard Ntamaganya - Rasa; Palante - SJU Jazzpodium Vaals: SPN Nu of Nooit, met: Sting Stongly, Souls of the Departed, Lei va Kaalhei, Backyard, Soulcraft - Spuugh Venlo-Blerick: Stowistow •^ Noisy Stuff -iIncineration + Keswick - de Singel Venray: Caesar - Volle M a a n Vlissingen: M a m i l l a Paradise - Piek Westdorpe: Pinball - de Gravin Zaandam: Showcase: 3 live bands - Drieluik Zierikzee: de Heideroosjes - Brogum

ZONDAG 29 SEPTEMBER Alkmaar: Jools Holland & his R&B Orchestra Atlantis Amsterdam: W e n d y Sheridan - Twin Pigs Arnhem: D.O.A. + Foam - Goudvishal Beverwijk: A d v . d . Veen - 't Vervolg; Oscar Benton Blues Band - House of Blues Den Bosch: Julian Sas Band - Plein 79; Blitz Babiez •f Y a w p ! + Fudge W a x - Willem II Diepenheim: O l d Rope String Band Schutterfeesten Groningen: M e n n e n - Route 66 Hilvarenbeek; O l d Rope String Band - Gouden Carolus Hilversum: Liquid Fire - Leidsekade Live Landgraaf: de Zingende Fresia's - Winkelcentrum Leiden: Stella Chiweshe - LVC Rotterdam: Marduk + Ghenna -i- M y s t i c u m Baroeg; Philip Kroonenberg versus Age Kat Rotown Tilburg: Cooper - Paradox; David Lindley Noorderligt Uitgeest: Lovebite - Kajuit Utrecht: Little Smokey Smothers -i- Dicky Greenwood Band - SJU-Jazzpodium Weesp: Jan Akkerman - City of Wesopa Zaandam: Cannibal Corpse + I m m o l i t i o n - Drieluik Zevenhuizen: De Dijk - uitgaanscentrum Pruim

MAANDAG 30 SEPTEMBER Amsterdam: NOFX + the Vandals + Good Riddance - M e l k w e g the M a x Den Bosch: J.W. Roy & Band - Boulevard Rotterdam: the Dubliners - de Doelen Zaandam: O l d Rope String Band - Speeldoos

DINSDAG 1 OKTOBER Amsterdam: NOFX -i- the Vandals + Good Riddance - M e l k w e g the M a x

SEPTEMBER

Ad re s I i j st a s e n d a f r e t - p o d i a 2B: Dommelstraat 2b, Eindhoven, 040-2456277 AJV: Dorpsstraat 656, Assendelft Akhnaton: Nieuwezijds Kolk 25. Amsterdam, 020-6243396 Alcatraz: Dreefseweg 80, Kaatsheuvel AMP Muziekcafé; K.N.S.MJaan 13, Amsterdam, 020-6380019 Appendix: Sloterbeekstraat 18, Venio, 077-3522561 Arena: 's Gravesandestraat 51, Amsterdam, 020-6947444 Argus: Spenwerstraat 15, Alkmaar, 072-5619041 rockcafé Argus: Poeldijkstraat 3, Amsterdam, 020-6695988 De Ark: Stationsweg 3, Anna Paulowna, 0223-532035 Atak: Noorderhagen 12, Enschede, 053-4322388/0534322689 Atlantis: Breedstraat 33, Alkmaar, 072-5118390 Azijnfabriek: Zwarlbroekstraat 17, Roennond, 0475-333976 Azotod: Meerndijk 126, Meern, 030-6663403 't Babbeltje: Zviiartbroekstraat 27, Roermond, 0475-330644 Babylon; Burg. H.G. v. Kempensingel 31, VJoerden, 0348417810 Badcuyp: 1e Sweelinckstraat 10, Amsterdam, 020-6759669 de Bakkerij; Bakkerspleintje 1, Castricum, 0251-654877 de Bakkerij: Stratumseind 95, Eindhoven Balloon: Deken v.d. Ackerhof 10, Cuijk, 0485-312033 Bar en Boos: Koppenhinksteeg 4, Leiden, 071-5143440 OJC Baroeg: Spinozaweg 300, Rotterdam, 010-4191232 Basement 5: Capucijnenstraat 43, Maastricht, 043-3288520 Bastille: Spoorstraat, Schoonhoven, 0182-383095 't Beest: Beestenmarkt 3, Goes, 0113-228142 Bibelot; Wijnstraat 117, Dordrecht, 078-6133482 Big Confusion; Achterom 20, Den Haag, 070-3649243 Bimhuis; Oude Schans 73-77, Amsterdam, 020-6231361 Blanko; Klepel 4, Emmen, 0591-610535 Blauwe Aanslag: Buitenom 218, Den Haag de Bliksem; Eerbeekseweg 1, Brummen, 0575-562087 Blokhut; Carnissesingel 6, Rotterdam, 010-4855689 Bluescafé 47: Noordkade 47, Drachten, 0512-632501 de Boerderij: Voora/eg 146, Zoetermeer, 079-3520266/0793211012 de Boerderij: Hofstraat 30, Geleen, 046-4749726/0464745771 Boerenhofstede; Zevenend 21, Laren, 035-5382932 het Bolwerk; Kerkgracht 8, Sneek, 0515-418707 de Botte Hommel; Blokstallen 3, Bergen op Zoom, 0164242075 de Box; Weyerstraat 1, Boxmeer, 0485-571250 De Box: Schutstraat 43, Hoogeveen, 0528-275355 de Braskoer; Torenstraat 32, Terschellingwest, 0562-442877 Brogum; Julianastraat 46, Zierikzee, 0111-415500 Brouwershoeck; Poststraat 21, Leeuwarden, 058-2152916 Buk Buk; Past. van Muyenweg 12, Heiloo, 072-5335242 de Bunker; St. Annastraat 60, Gemert, 0492-365442 Burgenweeshuls; Bagijnenstraat 9, Deventer. 0570-619198 Buze; Oostwijkstraat 110, Steenwijk, 0521-513355 Camuz; Van Leeuwenstraat 114a, Voorburg, 070-3875314 Canix; Horsterdijk 1, Lottum, 077-4632202 Carmen; Kanaalstraat 25, Someren, 0493-493589 Central Studios: Gietijzerstraat 3, Utrecht, 030-2447040 Cerberus; Koekoekweg 18, Hengelo, 074-2420177 Chateau; Goiriestraat 153, Tilburg, 013-5364410 Clouso; Zuideinde 25, Meppel de Club; Heuvel 13, Tilburg, 013-5421298 Cocagne; Bongersstraat 4, Ulft, 0315-681205 Cremers: Prinsenstraat 84, Den Haag, 070-3462346 Demisec; Noordkade 17, Spijkenisse, 0181-613109 Demo: Molenstraat 1, Oistero/ijk, 013-5215496 Den Deel; Harmoniestraat 5, Deurne, 0493-314275 (tijdelijk gesloten) Dick'sies; Hooftstraat 165, Alphen a/d Rijn Diogenes: V. Schaek Mathonsingel 10, Nijmegen, 0243220953 Dodorama; Rochussenstraat 169, Rotterdam, 010-4762290 de Doelen; Schouwburgplein 50, Rotterdam, 010-2171700 de Donk: Suurmondstraat 1, Katwijk, 071-4026900 Donkey Shot; A. Verherentstraat 1, Heemskerk, 0251-230995 Doornroosje; Groenewoudseweg 322, Nijmegen, 0243559887 Dr. Anton Philipzaal: Spuiplein 150 Den Haag Drieluik: Botenmakerstraat 6, Zaandam, 075-617^972 Dynamo; Smalle Haven 1, Eindhoven, 040-2432466 Eifenaar; Dommelstraat 2, Eindhoven, 040-2448861 EKKO- Bem. Weerd Westzijde 3. Utrecht, 030-2317457 El Centre: Borgerstraat 112, Amsterdam, 020-6121950 de Eland; Burgwal 45, Delft, 015- 21450 92, 015-2131099 Elegast: Brink 10, Deventer, 0570- 61 10 88, 0570-615866 Elektra: Stationweg 4, Sliedrecht, 0184-414273 l'Esprit: Wendeldijk 25, Rotterdam, 010-4828542 Eureka; Assendorperplein 9, Zwolle, 038-4222903 Evenaar: Wiilemskade 25, Rotterdam, 010-4111055 Evenementenhal; L. Springerlaan 2, Groningen, 050-5222777 Exit In G: Heerlenseweg 162, Landgraaf, 045-5324354 de Fabriek: Baarsstraat 38, Eindhoven, 040-25S1530 Fame; Boterdiep Zuidzijde 38, Bedum Fenix; Odasingel 90, Sittard, 046-4510141 café Flitz; Rozenstraat 15, Utrecht Foetsie; Pickeplein 4-6, Noordwijk aan Zee de Fonteyn; Fonteynenburghlaan, Voorburg, 070-3687482 MC Frits Philips; Heuvel Galerie 140, Eindhoven, 0402655600 Gigant; Nieuwstraat 377, Apeldoorn, 055-5216346 Goeroe; Hankenhofweg 23, Schoonebeek, 0524-532506 Gommert: Aagje Dekenstraat 5, Vlissingen, 0118-431263 Gonzo: Molenstraat 99, Nijmegen, 024-3240320 Goudvishal; Vijfzinnenstraat 103, Arnhem, 026-4457683 Graanbeurs: Reigerstraat 20, Breda, 076-5211946 Graffity Café; Oude Markt 6, Enschede, 053-4341657 de Gravin; Graaf Jansdijk 180, Westdorpe, 0115-452559 Gryphus: Grotestraat 18a, Vieriingsbeek, 0478-632063 't Höfke; Veldstraat 20, Roermond, 0475-317535 Hanenhof; Groenstraat 44, Geleen, 046-4744217 Harmonie; Ruiterskwartier 4, Leeuwarden, 058-2330233 HBO-trefcentrum; Hertogstraat 13, Nijmegen, 024-3224737 Hedon; Rodetorenplein 4-4a, Zwolle, 038-4231966 De Hoogte; Peperstraat 2, Enkhulzen, 0228-320057 Iduna; Ollemolenstraat 16, Drachten, 0512-522650 de IJsbreker; Bavoortseweg 25, Leusden, 033-4945691 In-lt; Amstelveenseweg 134, Amsterdam, 020-6717778 Ivarca; Halteweg 9, Aalten, 0543-461487 Jacobiberg; Th. a Kempislaan 15, Arnhem, 026-4422106 Jansen-Puinhoop; Zijveld 16, Ben-Leeuwen Jeugdhuis; Beverplein 3, St. Pancras, 072-5642273 Jeugdsoos 75; Graafschapstraat, Buren, 0344-572268 Join; Weteringkade 2, Noordwijk, 071-3610194 Jonosh: Vorstermansplein 10, Asten-Heusden, 0493-695469 the Jungle: Patrimoniumstraat, Leerdam, 0345-610182 het Kasteel; Concertweg 1, Alphen a/d Rijn, 0172-432424 de Kater; Oude Markt 5, Enschede, 053-4313197 Kattendans; Eerselsedljk 4, Bergeijk, 0497-571318 Kayak; Frans Halsstraat 7, Twello, 0571-274615 de Kelder; Lieve Vrouwestraat 15, Amersfoort, 033-4638457 de Kern; Prof. Mr. Oudlaan 2 Purmerend, 0299-438763 Kiehool; Schoolstraat 102, Bergum, 0511-465104 Theater Kikker; Ganzenmarkt 14, Utrecht, 030-2319666 Klapcot; Haven 21a, Breda, 076-5149838 de Klos; Meidestraat 2a, Emmeloord, 0527-697071 Kobus: Kerkstraat 60, Zeeland, 0486-452298 muziekcafé Koekkoek; Peperstraat 4, Groningen de Koog: Oostelijke Randweg 1, N-Schanwoude, 0226312795 Koperen Droes; Ambtshuisstraat 13, Druten, 0487-514571 Korzo; Prinsegracht 42, Den Haag, 070-3653737 KPL; Heerienseweg 162, Landgraaf, 045-5324354 de Kroeg; Langestraat 4, Oldenzaal, 0541-521979 Kwakoe; Frissenstein 78, Amsterdam ZO, 020-6955042 Lantaarn; Schapemarkt 13, Hellendoorn, 0548-654375 Last Waterhole: OZ Armsteeg 12, Amsterdam de Leest; De Eist 46, Waalwijk, 0416-334746 Leidsekade Live; Emmastraat 52, Hilversum

PRET 3 7

Lokaal Vredebreuk: Papestraat 38, Den Haag, 070-3656046 Luther Dance Café: Korenmarkt 26, Arnhem, 026-44248107 Luxor; Willemsplein 10, Arnhem, 026-4436955 LVC; Breestraat 66, Leiden, 071-5146449 LVP: Middelstegracht 123, Leiden, 071-5130984 Mad Mick & Big Mamou; Schoolplein 7, Utrecht, 030-2367499 Maddogs; Kloosterstraat 9, Groesbeek, 024-3975727 Mafcentrum; Pastoor Leurstraat 12, Maasbree, 077-4653021 Maloe Melo; Lijnbaansgracht, Amsterdam Marcanti J. van Galenstraat 10, Amsterdam, 020-6823456 Mazzo; Rozengracht 114, Amsterdam, 020-6267500 Meander: Voetboogstraat 3b, Amsterdam, 020-6258430 Medua; Achtersteweg 17, Meteren, 0345-569677 Meen/aart; Osdorpplein 205, Amsterdam, 020-6107393 Melkweg/Melkweg the Max; Lijnbaansgracht 234a, Amsterdam, 020-6241777 JC Meriin: Peschweg 1, Meerio, 0478-691769 Metropool; Wemenstraat 38, Hengelo, 074-2438020 Moira; Wolvenstraat 10, Utrecht, 030-2311166 Mukkes; Grote Hoogstraat 26, Leeuwarden, 058-2159800 de Naald; Stokdijkkade 3, Naaldwijk, 0174-624921 Nederland 3: Lange Spruit 84, Wateringen, 0174-296662 New Way; Sluisweg 2a, Hoogkarspel, 0228-564354 de Nieuwe Pul; Kapelstraat 13, Uden, 0413-265091 Nighttown/Basement; Westkruiskade 28, Rotterdam, 0104363534/010-4361210 Ninwana: Het Kamp 4, Drenten, 0321-313439 NinAfana; Meen/ensedijk 4, Lierop, 0492-331779 Nohol; Burg. Versteegsingel 5a, Edam, 0299-368332 Noorderligt; Veldhovenring 79, Tilburg, 013-5365587 042; Oranjesingel 42, Nijmegen, 024-3222045 OJC; Gramsbergenweg 52a, Hardenberg, 0523-265821 café One; Nieuwstraat 27, Arnhem, 026-4429344 OLS; Loosduinsekade 725, Den Haag, 070-3232464/0703236543 de Oosterpoort; Trompsingel 27, Groningen, 050-3680111 Opsessie; Brediusweg 1, Bussum, 035-6948899 ORKZ; Veriengde Herenweg 92 Groningen, 050-5251850 Oude Beurs; Brugstraat 1, Middenmeer, 0227-502241 de Paap; Papestraat 32, Den Haag, 070-3652002 Paard; Prinsengracht 12-14, Den Haag, 070-3601838 Pakhuus; Molenberg 2, Silvolde, 0315-324914 Pan café zaal; Terborgseweg 23, Silvolde, 0315-323214 Pand 81; Wagemakersstraat 6, Haastrecht, 0182-502183 Pandemonium; Zomerstraat 41, Vlaardlngen, 010-4348966 Papillon; Begijnenstraat 4, Oss, 0412-639497 Para; Van Coothplein 39, Breda, 076-5218676 de Parade; Harmoniestraat 17, Hoek van Holland, 0174388432

®

©

@

VRUDAG 13 SEPTEMBER KINK FM FESTIVAL Plaats: Arnhem Programma: Run Piggy Run e.a.

VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14 SEPTEMBER

SPIKEPOP Plaats: Spijkenisse, Park Vogelenzang Programma: Van Dik Hout, T-Spoon, Too Different, Social Funk Band, Checkpoint Charlie UITMARKT Plaats: Maastricht Programma: Julya Lo'ko e.a. P-FUNK OPEN AIR FESTIVAL Plaats: Maastricht Programma: Honky Soul, de Parels en de Funkie Reddingsbrigade POPWERK FESTIVAL Plaats: Den Bosch Programma: Dead M o o n , Metal Molly, Madball,

JAZZ & BLUES Plaats: Veenendaal Programma: Louisiana Radio, M a m b o Chillum, Hips

Travoltas ea.

e.a.

HASCHIBA FESTIVAL Plaats: Den Haag Programma: Largo e.a. JAZZFESTIVAL WIJCHEN Plaats: W i j c h e n Programma: Pigmeat Pete Smit, Blues Clinic PAPIERMAKERSTRAAT FESTIVAL Plaats: W o r m e r Programma: Herman Brood & his W i l d Romance e.a. ZOMERPOP Plaats: H o o g w o u d Programma: Jammah Tammah e.a,

UTRECHTSE CULTUURMARKT Plaats: Utrecht, Ganzenmark & Neude Programma: Droop, Lolita 18, Cobraz, Peter Prommel, Scares & Braga, N'Gewel Keur Gui, Steven Kamperman Band, Bloem, El Gancho, Union Latino MEDDLE FESTIVAL Plaats: O u d e Ade Programma: the Treble Spankers KNSM-FESTIVAL Plaats: Amsterdam, Levantplein KNSM-eiland Programma: Orlando, Kor's Gezellige Muzieknamiddag, Pacific Sound, Reno Steba & Band, Livin' Blues, Hit the BoomI, Tropical Special NENGPOP Plaats: Hoogland, de Neng Programma: Vamos, Yafu, Refuse, Boogie Disease, Paragon WOERDSTOCKFESTIVAL Plaats: Woerden Programma: Daryll-Ann, Caesar, Brotherjioqd Foundation e.a. I |

VRIJDAG 6 SEPTEMBER POPRONDE '96 Plaats: Nijmegen, 31 lokaties Programma: 't Hart, September Fools, Fabulous Fred & the Wilma's, Arthur Ebeling, Def Real, the (Very) Girls, Vivid, the Stacy Cats e.a. MUSIC NIGHT Plaats: Oosterbeek • ^x \ Programma: Red Rooster Club, Keith Dun

Rotown: Nieuwe Binnenweg 19, Rotterdam, 010-4363534 Route 66: Poelestraat 20, Groningen, 050-3135400 de Saloon: Dorpsstraat 82a, Warmond de Sater: Kon. Julianaweg 44, Leidschendam, 070-3200033 't Scheepje: Harmelensiaard 2, Harmeien, 0348-441477 café Schiller. Prinsenstraat 4, Aalten, 0543-472230 de Schuit; Voorstraat 59, Katwijk aan Zee, 071-4015845 Sfinks: Rottumeraieg 3, Heerenveen, 0513-628022 / Simplon; Boterdiep 71, Groningen, 050-3184150 Sjlwa: Hoogstraat la, Baario, 077-4772349 SJÜ-huis Varkenmarkt 2, Utrecht, 030-2340436 Sllngerick: Stieltjesstraat 6b, Rotterdam, 010-4861355 de Smoes: Nieuwe Akerweg 14, Amsterdam So What: Vest 30, Gouda, 0182-519232 de Spieghel; Peperstraat 11, Groningen, 050-3126300 Spieghelhuis: Dammenweg 3, Nederhorst den Berg, 0294253807

Utopia; Afrikalaan 94, Drunen, 0416-373979 Vera; Oosterstraat 44, Groningen, 050-3128776 Verkadehuis; Kade 24, Roosendaal, 0165-529024 't Vervolg: Hoflandemieg 104, Bevera/ijk, 0251-259125 Viadukt; H.L. Wicherstraat 2 Groningen, 050-3130379 de Vlerk; Westblaak 80, Rotterdam, 010-4116800 De Vloer; Postbus 2509, 3500 GM Utrecht, 030-2711157 Volta: Houtmankade 336, Amsterdam, 020-6826429 Vooruitgang: Markt 11, Eindhoven, 040-2433995 Vredenburg; Vredenburgpassage 77, Utrecht, 0302314544/030-2313144 Vrieshuis Amerika; Oostelijke Handelskade 25, Amsterdam Vrijbuiter; St. Jacobstraat 46, Goes, 0113-216835 Walhalla; De Donckstraat 24, Sevenum, 077-4672042 Watjang; Hoofdstraat 34a, Oirlo, 0478-571888 Westergasfabriek; Haariemmerweg 8-10, Amsterdam Wilhelmina; Molenberglaan 125, Heerlen, 045-5740633 Willemeen: Wlllemspleln 1, Arnhem, 026-4426021 Willem II: Boschdljkstraat 100, Den Bosch, 073-6123422 Winston Kingdom; Warmoesstraat 127, Amsterdam, 0206231380 CC de X; Apothekersdijk 33a, Leiden, 071-5123568 Xinix; Rijksweg 109, Nieuwendijk, 0183-402087 café de Zaak; Kruisstraat, Meppel, 0522-260053 Zaal 3; De Lasallestraat 3, Heesch, 0412-452437 Zalen Schaaf; Breedstraat 48, Leeuwarden, 058-2124439 Zeezicht: Nobelstraat 2, Utrecht, 030-2367499 de Zwaan; Mgr. van Oorschotstraat 2, Heeswijk-Dinther, 0413-291575 Zwols Popfront; Rode Torenplein 4, Zwolle, 038-4217828

CROSSING BORDER FESTIVAL Plaats: Den Haag Programma 10 september (Spuiplein): M o o n d o g jr Programma 11 september (Anton Philipszaal): 16 Horspower, dEUS, Morphine Programma 12 september (Anton Philipszaal): die Anarchistische Abendunterhaltung, de Volharding & Def P, Dana Bryant, Van Dyke Parks Programma 13 september (Theater a/h Spui): Anneke van Giersbergen, Throwing Muses ; Bloem, Ernst Jansz, Arthur Ebeling, Gitbox, M i z p a h . Nut e.a. Programma 14 september (Theater a/h Spui): Henry Rollins, Rashied Ali, Charles Gayle, Karl Hyde & Gert van Veen, Dreadzone, Arno e.a. Programma 15 september (Grote Kerk): Thé Lau, Bob Geldof, Gavin Fridy, Maire Breatnach e.a.

ZONDAG 1 SEPTEMBER

Paradiso; Weteringschans 6, Amsterdam, 020-6264521 Paradox; St. Ursula 10, Boxtel, 0411-674244 Paradox; Willem II straat 24, Tilburg Pardoes; Tunnelweg 1, Wljchen, 024-6420135 Parkhof; Victoriepark 4, Alkmaar, 072-5115076 de Pater; Achterom 8, Den Haag, 070-3450852 Patronaat; Zijlsingel 2, Haarlem, 023-5324103 de Peppel; Montaubanstraat 106, Zeist, 030-6923647 Perron 55: Kaldenkerkera/eg 55, VenIo, 077-3516874 De Piek; Hellebardierstraat 13, Vlissingen, 0118-416791 Plok; Dijksestraat 52, Didam, 0316-226058 de Pol; Polstraat 7, Aalten, 0543-472836 Pop-Ei; Zoutstraat 2, Eindhoven, 040-2421444 Popular; Westkruiskade 26, Rotterdam, 010-4365283 de Postbrug; Koningsplein 1, Den Helder R-17; Raadhuislaan 17, Grootebroek, 0228-518048 RASA; Pauwstraat 13a, Utrecht, 030-2319676 Rinoceros; St. Isidorusplein 4, Groessen, 0316-333021 Roadhouse: Kasteeltraverse 102, Helmond, 0492-543276 theater Romein; Bagijnestraat 59, Leeuwarden, 058-2158215 café de Rooie Cent; Hooglandseweg 34a, Amersfoort Rosmolen; Zonnebloemstraat 7, Ben-Leeuwen . de Rotonde; Westersingel 91, Berkel & Rodenrijs, OIOS117334

Splotsz. Spoilpad 25, Roelofarendsveen, 071-3317235 Spuugh; Rijksweg 5, Vaals, 043-3065514 Staddijk; Staddijk 41, Nijmegen, 024-3441625 Stairway to Heaven; Mariaplaats 11-12, Utrecht, 030-2322288 de Stam; Grotestraat 129, Almelo, 0546-811099 Stapperij; Vrijthof 8, Ommen, 0529-456916 't Stathuys; Breestraat 19, Leiden, 071-5130983 Sub Rosa: Holtjesstraat 21 Almelo, 0546-850572 Swing; Molenstraat 49-51 Nijmegen, 024-3227671 Swinge bij Dinge; Spooriaan 360, Tilburg Tagrijn, Koninginneweg 44, Hilversum, 035-6215841 Tavenu; Taxandriaweg 13, Waalwijk, 0416-340322 Taverne; Karel de Grotelaan 1, Bergen NH, 072-5896507 Tivoli; Oudegracht 245, Utrecht, 030-2311491 Tom Tom; Walk 8, Heythulsen, 0475-491468 Toonzaal; Sperwerstraat 9, Oosterhout, 0162-433525 Troll; Geldelozeweg 4a, Hoorn, 0229-216765/0229-218525 Trucker; Stationsstraat 34, Pijnacker, 015-3696432 Tunnel; Reyerskoop 4a, Boskoop, 0172-217709 Twee Gemeenten: Grousterdljk 1, Irnsum, 0566-601550 Twilight Zone; DeijlenAfeg 153, Wassenaar, 070-5114415 Twin Pigs Café; Nieuwendijk 100, Amsterdam, 020-4206822 't Ukien; Korteweg 6, Kampen, 038-3317232 Unitas; Gen. Foulkesweg 74, Wageningen, 0317412909/0317-416643

DINSDAG 10 T/M ZONDAG 15 SEPTEMBER

ZATERDAG 31 AUGUSTUS DE VOORUITBLIK Plaats: Rotterdam, Museumpark Programma: Uitgaansmarkt MANSFESTIVAL Plaats; Leeuwarden Programma: de Heideroosjes e.a. BLUESROCK FESTIVAL Plaats: Tegelen, Openluchttheater Programma: Texan Tail, M i k e & the Mellotones, Monster M i k e Welch, O m a r & the Howlers, El Fish, the Electric Kings, BR5-49 ORANJEFESTIVAL Plaats: Katwijk Programma: the Bob Color e.a. FESTIVAL Plaats: Doetinchem Programma: Run Piggy Run e.a. FESTIVAL OP DE MARKT Plaats: Roermond, markt Programma: Osdorp Posse, Mushrooms, Cooler than Jesus, Just for Fun

APPELPOP Plaats: Tiel, Waalkade Programma 13 september: Viper, Jan Rijbroek band, Pilgrims, Louisiana Radio Programma 14 september: Mister Childhood, 13, Burnwood, Chat Diva, Beatbuster, Van Dorst, H o m of Plenty, Gigantjes

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

ZONDAG 15 SEPTEMBER ZATERDAG 7 SEPTEMBER

e © @ ® ©

SPL JUBILEE FESTIVAL

_

Plaats: Geleen

wMmm,

>

"

^

.

f

- \

Programma: Rowwen Hèze,'aS m i d e r o o s j e s , dè Sufgerukte Wallies, Wicked Wonderland, Transpunk, Red W a g g o n Blues Band, Honky Soul DONDERDAG 19 T/M ZONDAG 29 DELFT-750-DECIBEL SEPTEMBER Plaats: Delft, sportterrein Grotius S.G. R96 FESTIVAL Programma: La Blusa, Hallo Venray, Michael Katon, . Plaats: Rotterdam, div. lokaties Horn of Plenty, Alquin, Whisky Priests , I Programma: muziek, toneel, dans, sympósiaJ3 RIETPOP Ltentoonstellingen. Plaats: Emmen Programma: Staal, Skik, Daryll-Ann VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 W O R L D PORT POP SEPTEMBER Plaats: Rotterdam SINGEL FESTIVAL Programma: Van Dik H o u t (15u) e.a. Plaats: Edam FESTIVAL Programma: M o o n f l o w e r , the Treble Spankers, Plaats: Zaandam Jammah Tammah e.a. Programma: Van Dik Hout (21.30) e.a. SCHUURFEESTEN ZATERDAG 21 SEPTEMBER Plaats: Bant EASTERN MUSIC TRAIN FESTIVAL Programma: Jan Rijbroek Band e.a. Plaats: Amsterdam U HOORT N O G V A N ONS Programma: Laberinto e.a. Plaats: Groningen, Oosterpoort Programma: Benjamin B., bands uit het Noorden van Z O N D A G 2 2 SEPTEMBER Nederland REAL ROOTS FEStlVAL: M U N I C H RECORDS 50 BERGEN LIVE JAAR Plaats: Bergen (NH) Programma: Louisiana Radio e.a. Plaats; Utrecht, Vredenburg SYMPLY SYMFO FESTIVAL Programma: Rory Block, Barrelhouse, Jimmy Lafave, Plaats: M i l l , de Wissel Eric Taylor, the Prodigal Sons, lain Matthews, the Gourds, W y c k h a m Porteous, Abra M o o r e , Programma: Nursery Rhyme, Lyonesse, Flamborough Head, M a r a t h o n , Oalnego, Sounion Kroonenberg, Bob Neuwirth, Vince Bell, Lynn Miles, Michael de Jong, Michael Fracasso STONE BLUES Plaats: Amersfoort Programma: Red Rooster Club, Keith Dunn, Kaz Lux VRIJDAG 27 SEPTEMBER BLUESFESTIVAL OPENLUCHTFESTIVAL Plaats: Rotterdam, Heemraadsplein Plaats: Alkmaar Programma: Jan Rijbroek Band e.a. Programma; M o o n of Sorrow, Peter de Vries, Joris BLUESKROEGENTOCHT Lutz, Peperoni, Blud, Condens, Snowball Plaats: Heerenveen HARING EN BIERFEEST Plaats: Vlaardingen Programma: Big Bo & M r . Bas, Last Call, The Firebirds e.a. Programma: M o o n of Sorrow e.a.

® ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 SEPTEMBER

© ©

BLUESFESTIVAL GRENZELOOS IJSSELMONDE Plaats: Rotterdam IJsselmonde, ingang Dwarsdijk Programma: EXP, M i k e & the Mellotones, Calvin Jackson & the Belgianairs, Oscar Benton Blues. Band_ Barrelhouse

NORTH SEA PUNK HITS THE HAGUE Plaats: Den Haag, Blauwe Aanslag Programma 7 september: Lolita 18, Droop, Rat Patrol, Brawl, Spite Programma 8 september: Corrupt, Insane Youth, Slapstick, Distress, Portobello Bones

ZONDAG 8 SEPTEMBER JAZZFESTIVAL Plaats: Gouda Programma: Louisiana Radio e.a. 1 ANDERS FESTIVAL Plaats: Schijndel Programma: Jan Rijbroek Band

ZATERDAG 2 8 SEPTEMBER BLUES T O U C H '96 Plaats: Oss Programma: Jan Rijbroek Band, Lefthand Freddy & the Aces, Julian Sas Band, Oscar Benton Blues Band e.a. BRANDERSFEESTEN Plaats: Schiedam Programma: Louisiana Radio, Magie Frankie & the Blues Disease, e.a. SEPTEMBERBLUES FESTIVAL Plaats: Tiel, Korenbeursplein Programma: Martin Hutchinson, Michael de Jong, Oscar Benton Blues Band, Blues Preachers, Red Rooster Club, Keith Dunn


Alle demo's die bij de redactie binnenkomen worden beluisterd, maar door het grote aanbod kunnen ze niet allemaal besproken worden. A l B U Q U E R Q U E (020-6240068) probeert te klinken als een alternatieve Amerikaanse rockband. De zanger wisselt een poging tot Eddie Vedder af met een NL-versie van Kurt Cobain. Hl) perst de noten er met moeite uit, het resultaat IS regelmatig te geforceerd en vals. De band klinkt rommelig, de drie-akkoordenschema's zijn geen moment pakkend en de gitaar is niet altijd gestemd. Een van de inspiratiebronnen van C*MORE (0104146375) IS Hootie & The Blowfish wat tot uitdrukking komt in de uitvoering die even degelijk als fantasieloos is. De muziek is weldoordacht en netjes uitgevoerd, de zang is zeer zuiver en de live-opname, waarmee de demo afsluit, toont aan dat het vijftal de studioprestatie moeiteloos op het podium kan reproduceren.

e >

THE NATURALS (020-6257088) waren al eens. te horen bij het KRO radioprogramma Countrytime. Hun Country en Rhythm & Blues is gelukkig niet zo gelikt als de commerciële Garth Brooks, maar missen wel de ziel van bijvoorbeeld Palace. Wat de demo Vol. II zo geslaagd maakt zijn de uitstekende uitvoering (met stemmige pedalsteel), de mooie koortjes en korte, "^^ pakkende composities. De groep hoeft hierdoor niet onder te doen voor veteranen in het genre als The Watchman en Arthur Ebeling. De naam NELLIE W I L S O N (070-3457234) klinkt komischer dan de muziek. Zelfs een strofe als 'Do the hanky-panky and dance with me' wordt

G R A V Y TRAIN is een Amsterdamse band voortkomend uit ex-Spo Dee O Dee met als zanger en songschrijver Jan Holtman. Rock met een Brits idioom wordt met Amerikaanse overtuiging gespeeld. Het resultaat doet denken aan het beste van Alison Gross gecombineerd met Boo Radleys (met name het gebruik van blazers in het openingsnummer), The Beatles (de Dear Prudence-akkoorden van Today) en Gruppo Sportivo (de manier van zingen). Deze kop-enstaart liedjes zijn stuk voor stuk zeer aangenaam en smaken naar meer. JERONYMUS (015-2131441) uit Delft begeleidt zichzelf op gitaar, bas, synthesizers, digitale piano en darbuka (Arabisch percussie-instrument). Uit deze demo blijkt dat deze muzikant weinig problemen heeft met het arrangeren en begeleiden, maar des te meer met het schrijven van pakkende Nederlands- en Engelstalige liedjes. Vooral in het Engels struikelt hij over bizarre zinconstructies. Er is meer humor nodig om voor cabaret door te gaan en meer pakkende melodieën om Fluitsma & Van Tijn naar de kroon te steken. Er zou iets moois kunnen ontstaan als Jeronymus zijn begeleidende gaven samenvoegde met andermans songschrijftalent. Pas vanaf het derde nummer op de demo van M A R Y I L Y N TWICE (020-6380764) gebeurt er iets spannends: een vrouwenstem voegt zich bij de zanger en de ballad wordt lekker wreed doorkliefd door een gierende gitaarsolo. Ondanks de soms wat irritante zang belooft de alternati.eye rock van de Amsterdammers veel voor toekomst; de riffs zijn sterk en het geheel klinkt zeer dynamisch. Die dynamiek wordt doeltreffend gebruikt in Maze, het beste nummer van de demo. Stille momenten gaan subtiel over in heftigere solo's en de akkoorden in het tussenstuk volgen elkaar mooi op.

FRET38

NIEUW I 's LANDS MAFSTE SMARTLAPPENBAND IS NU OOK TE BOEKEN MET VLIEGSHOW ! TEL.: 0 2 6 - 4 4 2 4 7 9 5 FAX: 026-4433761

DE LAATSTE F R E T L I N E S NU *THE De demo Plastic Fantastic van SLEEPDIRT (024-3221952) opent met een Comsat Angels-achtig liedje in een wat steviger jasje. De muziek zweeft tussen Engeland en Amerika; de bio noemt ondermeer Radiohead en The Posies als voorbeelden. De zanger klinkt in de verte als Julian Cope. Sleepdirt maakt liedjes die worden ingeleid door krachtige akkoorden en dito gitaarlijntjes. Het nummer Twist is het meest geslaagd dankzij een sterk refrein, de zangerige bas die aan het eind van het nummer de gitaarsolo mooi aanvult en het rustige einde. Het kostte meer dan één luisterbeurt om overtuigd te raken van het aanwezige talent. THE U N K N O W N RELIGION (0485-384618) is met aan de greep van The Red Hot Chili Peppers ontkomen. Het resultaat is technisch goed gespeelde, sloomswingende, funky rock met metal-achtige breaks oftewel doorsnee crossover die we wel eens beter gehoord hebben. De geëngageerde en strijdvaardige Engelstalige teksten rammelen aan alle kanten (voorbeeld: "They may got the money but we're kicking there but") en worden met zwaar accent gezongen/gerapt.

White Metal is een bekend begrip, maar dat er ook White Grunge bestond, wisten we pas toen we de demo van THE CRUTCH (030-6924021) hoorden. Misschien dat de christelijke inhoud van de teksten de groep een novelty-status kunnen geven; muzikaal gezien ontstijgt The Crutch niet de middelmaat. DEJUNE (010-4670039) verstaat de kunst van 't leuke liedjes schrijven. Niet voor niets behoren The Beatles tot hun invloed, naast die van Prince en folkrock (ook Beefheart wordt genoemd, maar die horen we met terug). De liedjes klinken doordacht zonder te bedacht te klinken. De zeer verzorgde uitvoering doet vermoeden dat de bandleden wel eens een muziekschool en/of conservatorium hebben bezocht.

|ili^ll[tilliHi!liil!HI!H!tiro

01

met de nodige ernst gebracht. De driestemmige zang (m/v) is het sterkste troef van de band. De mooi harmonische zangpartijen worden gedragen door een begeleiding die zwaar leunt op de grondtoon. In het laatste nummer doet de psychedelische riff denken aan de eerste Loop-platen, terwijl ook Neil Young een invloed zou kunnen zijn. Het effect is in ieder nummer redelijk bezwerend en maakt het beluisteren van deze demo een aangename ervaring. De vier jongens van PIQUE POQUE POETRY (058-2153501) zijn geen liedjesschrijvers maar sfeermakers. In de studio te Metslawier werd de galmknop iets te vaak gebruikt waardoor de muziek te bombastisch klinkt. Het werkt wel in het eerste nummer Feed This Pain, maar in Solid moet de galmbak verbloemen dat er maar vier simpele, afdalende akkoorden worden gebruikt die we wel eens vaker hebben gehoord. Het nummer klinkt als een hele oude King Crimson-ballad zonder mellotron. De overige nummers worden zowel in het Engels als in het Nederlands gezongen en vertonen veel muzikaal en tekstueel drama. De teksten zijn niet altijd verstaanbaar, maar het bij de cd (!) geleverde tekstvel biedt uitkomst. SCOPHILE (050-3131470) gaat de mist in met

de afsluitende, op quasi-serieuze, overgepassioneerde wijze gezongen rockballad. De DrentsGroningse band kan alleen overtuigen tijdens de beuknummers waarin Biohazard-metal aangevuld wordt met reggaebeats (Victims) en plukbassen (Slapdildo) en invloeden merkbaar zijn van Pantera, Red Hot Chili Peppers en Henry Rollins. De zelfverzekerde houding geeft de groep een goede kans om hoog te eindigen bij de de finale van de Grote Prijs. Drie van de vier nummers op de demo van THE SILENT SCREAM (030-2930231) hebben een laag tempo. De akoestische gitaren geven openingsnummer Going Home een rustig neo-country-sfeertje. De muziek is zo klassiek opgebouwd dat je de wendingen en de akkoorden mijlenver ziet aankomen. Nu is dat helemaal met erg als de liedjes daarnaast iets opvallends en/of eigens hebben, maar dat is helaas niet het geval.

VENUS FLYTRAP (070-3631290) verrijkt een Amerikaans grungegeluid met Hammond-orgel. De demo opent met midtempo-rock en heeft een krachtige openingsriff. The Gift heeft een couplet dat meer belooft dan in het refrein wordt waargemaakt. Fake TV-Kindness gebruikt dezelfde grondtoon als z'n voorganger, maar heeft een sneller tempo. Wellicht dat door dit tempo het nummer het meest overtuigt. Op tape komt de muziek niet tot zijn recht, maar wel is te horen dat deze band live een aardig potje zou kunnen breken. Net als Venus Flytrap, en menige andere Nederlandse demo-band leent Y U K K A (0534300779) z'n langzame riff-o-rama uit de grunge. Er wordt vaardig gespeeld, wat een prima basis is voor sterke, Tool-achtige zang. Het goede spel kan met geheel verbloemen dat het songmateriaal aan de zwakke kant is.

BOB

COLOR»

ra

EX RONNY TOOBER

• H A S A N B A N D * RAS BREAD POSSE STEVIGE DIALECT-PRETROCK

* RAI O N E * D J O U B O * KLEINE W E R E L D 0 5 0 - 3 1 3 3 0 6 9

TEL. 077-3662985 / 3828609

JAAG RECORDINGS

BLUESMASTERS HANDELSMERK: PRETBLUES DOEL: SWINGEN EN ZWETEN TEL: 035-6913602 FAX:6947791

VIVID EN THEBELLICOONS DUBBELCONCERTEN WINTER 96/97 CD-TOUR TASMANIAN DEVILS DUNE AGENCY TEL 020-6895261 OF TEL/FAX 0049-2332-80094

WIJ MAKEN V A N J O U W DEMOTAPE EEN OF MEERDERE CD'S V O O R F75 TOT F35 PER STUK! INFO/FOLDER? OVERTOCHT 4A, 9951 L M W I N S U M , TEL/FAX 0 5 9 5 - 4 4 2 5 6 9

RANZIG

MR REVIEW

VETTE NEDERROCK NU BOEKEN!

NEERLANDS ULTIMATE SKA-BAND !

013-5444148 (RO) /

TEL: 035-6914141

013-5702361 (J.T.)

FAX: 035-6911031

BOOGIE DISEASE C D / C D - R O M 'EIGHT BALLS FOR HIRE' A FIRM-HANDED ROCK&ROLL SPANKING. TEL:050-5716170. HOMEPAGE: HTTP://WWW/.BNC.NL/BOOGIE DISEASE

Boompjeskade 10 Rotterdam tel.010-21 3211 7 fax.010-21 321 37 CD-OPNAMES

OSCAR JULIAN BENTON SAS BLUES BAND ED BOS MANAGEMENT

0251 -236263 d e

Advertentie informatie? Bel HESSEL 020. 6682255

fl. 50,- per uur inclusief b.t.w. en technicus fl. 360,-per dag

direct leren spE len In een b a n d / v e e l C U r S U S sen

bandles/i nstrumentale les/popanalyse

vraag do n i e u w e b r o c h u r e aan: 0 1 0 - 4 3 B 1 tiBt grootste aanbod van poponderwljs In Nederland

p o d i a

n

VOOR DE BESTE LIVE- EN DANSMUZIEK GEWOON EFFE NAAR

HET NOORDER MELKLUIK

"Meer dan woorden"-

6. SMASHINQ DUMPLINS

SS.METAIUCASS

366

s e p t e m b e r

• . Lenti Barioe

S9. INFO? BEL HESSEL 0S0-668SS55

tel.:+31.13.5352815 fax:+31.13.5437301

SKVR iPoDSchaal

DE BEUS

18. OP DE FRET PODIUMPAGINA

Max Tax y sus Banditos VandeVen & Van Bommel De Dopegezinde Gemeente Barend Courbois Band Green Lizard

^ ^ s a m p o D w e r k D1 a a t s ^ ^

PODIUM 'T BEEST september

fl. 1600,-per week

«Ro c k & R o l l » H I G H S C H O OL

programma september 1996

festival

DEmO OPNEfntN ? Halverweg-e februari begint Twin Pigs Studio Café tn A m s t e r d a m m e t het o p n e m e n v a n optredens. ^A/il jij m e t j e b a n d e e n GRATIS l i v e - d e m o bemachtigen Cen p r o g r a m m e u r s e e n ECHTE i n d r u k v a n je mu2;iek g e v e n ) ?

Cords 4 Ygdrassll

OrquestQ Color Tango

3. The Deathcoats 7. THE ROLLING STOVES i . M)¥iWiliK iWKA V @ © » i y © 14. Organic Exposure

Alex d'Electrlque

US. W ©i WIT l?@©iiyiMI?A<iDtNlA

Neuk * Loco-Motief

B E E S T E N M A R K T 3 GOES 0 1 1 3 - 2 2 8 142

ü . <BË tm, Kiinr wiairr iS. m% ilL [^üiilL

0 2 0 - 6 6 8 S 2 5 5

- - SEPTEMBER • • DO.05HERMAKBROOD& [W]

J 11 11 *

KONGO BANGA

VR. 06 MONSTER MIKE UELCH

Ö20 62HB5P3

[W]

LIVIN' BLUES

PROGRAMMA SEPT 1 3 9 6 P R I N S E C R A C H T 1 2 , D E N HAAG PROGRAMMA-INFO ( 0 7 0 ) 3 6 0 1 6 1 8 INTERNET h t t p : / / w w w . b a r t . n l / - p a a r c l

ZA. 07 TOTAL TOUCH

d i n s d a g tot e n m e t vrijdag tussen 13.00 e n 17.00 uur.

ZO. 08 STONES SESSIE BAND DO. 12 USASIKGED'SOKSURITERS; DAVID MUNYON THE DASHBOARD SAVIOORS

T w i n P i g s S t u d i o Café is o p g c r i c K t i n j a n u a r i 1995. V a n dag--café is T-win P i g s u i t g e g r o e i d tot een avond-café met 7 dagen per week live-musiek. Openingstijden 2 0 . 0 0 tot 03.00 uur. vrijdag en zaterdag tot 04.00 uur.

KlCliU/EKDUK 100 flmSTERDflm

17. NoButs Tribute 18. Lofidance with DJ Henzepensz 19. GOD EAT DOG

Alex d'Electrlque

Bel voor m e e r informatie

22.OO u u r , entree gratis.

(foto Deire: Loes Grauwen)

Via Rttno Recording Stadio 2 4 S P O R E N V O O R D E M O - EN

14. AmbientcDunbyjunsle met DJ H o w d e

De mooie liedjes die D E I R E (070-3586651) de laatste jaren door het land verzendt, doen de harten van menige demo-draaier sneller kloppen. Lokale kranten en de jury van voorbije Grote Prijzen waren terecht enthousiast over het repertoire van de zes muzikanten. De nieuwe demo Credit gaat vooraf aan een eerste cd die hopelijk over niet al te lange tijd zal verschijnen. De muziek van Deire is te vergelijken met de folkgerichte rock van Mizpah. Waar Mizpah een krachtig, Keltisch geluld heeft, haalt Deire de inspiratie uit de Amerikaanse rock (10,000 Maniacs, Counting Crows). De sterke composities (met More Than A Promise als uitschieter) worden afgerond door de heldere zang van Nicoline de Wolf. De vioolpartij waarmee gitarist Bart Hylkema het nummer Fugitive inkleurt, is de slagroom op het toch al zo lekkere toetje.

!

INDRISSA MAGASSA & KA! RABA

ONVERMINDERD ZWETEND ERTEGENAAN TEL.020-6884665 OF FAX.6848707 (OF 'DE PATSERLIJN' 0653.247893)

7. VOORDEUG ADVERTEREN

©ÊK)@ ^£\K] E

B O E K E N

GO TO BLAZES VR.I3 SPACE MARINES SUPPORT: M.O.D. ZA.14

INTO THE GROOVE '[DANCE NIGHT]

VR,20 TEEN SPIRIT I

[DANCE NIGHT]

N

U 2 1 HANS DULFER& BAND

^

[W]

'

VR.27 SUPERTRIO:

S

0 4 TORTOISE 12 SLAGERIJ VAN KAMPEN 13 RYKERS + COLDASUFE 1 4 PRESENTATIE LADA RECORDS ZO SUPERTRIO 2 2 VOODOO GLOW SKULL + GRABSEÜS 2 5 ARIWA SHOWCASE: MET O.A. THE ROBOTICS & M A C K A B. 2 7 TOTAL CHAOS (OIIB.) 2 8 TRANSGLOBAL UNDERGROUND

VR. ZA. VR. ZO.

06 07 27 20

THE WHITE ROSE DRAGONFLIES

«

WONSIIMENNY

!

ZA.28 MEET HE AT...

0 J

[DANCE NIGHT] [ W ] = KAARTEN IN OEVOORVEIIKOOP voor gratis programmafolder of Info: 079-352,02.66 http://www.luna.nl/-boercierlj/

A 1 3 PACKAGE: MEI O A. REPEAT (LIVE) + D J M A R K BROOM EXOIIKAHDVAl: MEI O.A. CITY CRUSHER CLEAR PACKAGE: MEI O A. C L A H E R B O X WEI & D J HAL U D E U G L i n E R C L U B (22.00 UUH) VERDER IEDERE DO. VR. m ZA. AANSLUI1INS OP CONCERTEN DANCENIGHIS (DO. TOI 01.00 OOR GRATIS IOEGAHS, STOOEIITE^ OETAIEN DA 01.00 / 2,50 ENTREE)

SUPP.; THE KIERS UNIT

3

I I

WO. DO. VR. ZA. VR. ZO. WO. VR. ZA.

05/06 06/07 12/13/14 13/14

UHAINE SEVEN (24.00 UUR) KIDS THE USUAL SUSPECTS (24.D0 OOK) SUNDAY HORROR SPECIAL 18/20 SONIC OUTLAW -f TRIBULATION 99 20/21 LEAVING LAS VEGAS (24.00 OOR) I VO I EODROME: MUTE WITNESS FILMLAB 26/27/28 SMOKE + BLUE IN THE FACE IEDERE WOENSDAG STAND UP COMEDY


Stichting Popmuzielc Nederland doet de redactie van diverse pagina's op MTV Text. Drie van deze teletekst-rubriel<en zijn gekoppeld aan FRET: de concertagenda op pagina 457, het nieuws op pagina 461 en de Lowlands Top 10 Et Releases op pagina 462. De Lowlands Top 10 bevat uitsluitend Nederlandse geluidsdragers en wordt samengesteld op basis van ingezonden briefkaarten van MTV-kijkers/lezers en FRETlezers (m/v). Je kunt je voorkeur ook electronisch kenbaar maken: stuur een e-mail naar 100424.1757@compuserve.com Begin je bericht met: Lowlands Top 10

SPELREGELS # Alleen recente releases van Nederlandse platen, cd's en cdsingles komen in aanmerking. # Een plaat kan maximaal 3 maanden in de top 10 staan. # De Lowlands Top 10 wordt elke maand aangepast op basis van de briefkaarten die uiterlijk de 15e van de maand binnen zijn. ADRES Lowlands Top 10, Redaktie MTV-Text/FRET, Wibautstraat214, 1091 GS Amsterdam.

1 COREFEST Soul Survivor (Nuclear Blast) 1 DE HEIDEROOSJES Fifi (Solid/PIAS) 3 BLIND JUSTICE Hurt (Killer Whale) 4 UNIT AAOEBIUS Status (Kk) 5 OSDORP POSSE/NEAABRIONIC Briljant, Hard en Geslepen (Djax) 6 HONKY SOUL Assoulted (Bahama Kitchen) 7 BROTHERHOOD FOUNDATION Elevator Music (PIAS)

'f

8 FROZEN SUN Unspoken (DSFA) 9 CAESAR Clean (Excelsior) 10 WICKED WONDERLAND Shove It Right In (Koch International)

3C j a a r s a n s , nr 7, Ok«»l»er, 1 9 9 *

Begin mei is Inter FRET geboren, het eJectronische zusje van^FREf!

H a a r a d r e s i s: http://www.pi, net/ spn FRET 4 0

FRET Magazine nummer 6 1996  

FRET Magazine nummer 6 1996

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you