Page 1

LOW LOWLANDS TOP 10 Sinds begin 1994 verzorgt Stichting Popmuziek Nederland diverse pagina's van het Holland IVIagazine op MTV Text. Drie van deze teletekst-rubrieken zijn gekoppeld aan FRET: de concertagenda op pagina 457, het popnieuws op pagina 461 en sinds kort ook de Lowlands Top 10 Et Releases, op MTV-Text pagina 462. De Lowlands Top 10 is een lijst met uitsluitend Nederlandse platen en cd's en wordt samengesteld op basis van ingezonden briefkaarten van MTV-kijkers/lezers en FRET-

lezers.

SPELREGELS Alleen recente releases van Nederlandse platen, cd's en cd-singles komen in aanmerking. Een plaat kan maximaal 3 maanden in de top 10 staan en moet daarna plaats maken voor een nieuwe release. Hoe meer kaarten ervoor een bepaalde plaat/cd binnenkomen, hoe meer kans dat hij binnenkomt of blijft staan in de Lowlands Top 10. De Lowlands Top 10 wordt elke maand aangepast op basis van de ingezonden briefkaarten. Zorg datje briefkaart uiterlijk de 15e van de maand binnen is, zodat hij kan meetellen voor de samenstelling van de Lowlands Top 10 van de daaropvolgende maand. Als je wilt dat jouw favoriete Nederlandse plaat/cd in de Lowlands Top 10 binnenkomt, blijft staan of stijgt, stuur dan een briefkaart naar de Lowlands Top 10, Redaktie MTV-Text/FRET, Wibautstraat 214,1091 GS Amsterdam.

a p r i L 1995 1

2 3 4 5 6

THE AMP Stomacher (Top Hole) BETTIE SERVEERT Lamprey (Brinkman) THE PILGRIMS Hurrah (VAN) NERVE Blood And Gold (PIAS) FAITH PILLOW Sanity (VAN) THE DREAMSIDE Pale Blue Lights (Deathwish Office/Nuclear Blast)

7 SJAKO! Once Upon A Revolution (VIA/Rainbow) 8 KONG Push Comes To Shove (Dreamtime) 9 COOPER Do You Know Not (Konkurrel) 10 OUDEKERK KAFFERS Wie zijn wij? (Djax)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ï S ^ ^

" ' • 9 ^ '

v'x

^ ^i *

1995 2^ jaargang

live: 14/4 Wapeningen Unitas • lS/4 Amsterdam Arena (C0 presentatie) • 16/4 Schijndel Paaspop 13/5 Zoetetmeer Boelpoi», ^ ,13/5 ZwaUe: Hedon • iBj^MieMlQMmtiml;»-aife^ewne-PegDoi

O

O

O


Colofon

VOOR ACTIEVE mUZIKROTER DIE RLLES UIILLER ÜIETER IS ER RU:

TEL. 030 - 730 220 FAX: 030 - 721 393

P.O. BOX 530 3500 AM UTRECHT LE RUE (USA/'UK)

nUSIC PIRHER'S PIUZIHRnTERGIDS 1995 IS HET IDERLE HRRDBOEH VOOR IEDERE POPmUZIHRRT. JE VIRDT ER RLLES OVER:

1/5 FREIBURG 2/5 INGOLSTAD

• het kopen van een instrument • het starten van een band • componeren • promotie • talentenjachten • hoe krijg ik optredens • boekhouding en BTW-pllcht • boekings-kantoren en managers • spelen in de studio • stageplan • een CD In eigen beheer • een platencontract • de muziekuitgever • Buma/Stemra • de Sena • spelen in het buitenland • muziek maken als beroep

REIDAR LARSEN & THE BOOGIE BASTARDS (NO.)

FESTIVAL (OLD.) BLUESFESTIVAL (DLD.)

13/5 ECAUSSINNES SPRING BLUES FESTVIAL (MID./B.)

BARRELHOUSE THE R H Y T H M SHEIKS (U.S.A.) 19/5 ALKMAAR ATLANTIS 27/5 ROTTERDAM BOOGIEWOOGIEFESTIVAL 2/6 BREMEN BREMINALEFESTIVAL (DLD.) 10/6 TERSCHELLING BRASKOER / OEROL 23/6 ASSEN NACHT VAN DE TT 24/6 AALSMEER FESTIVAL (AV) 1/7

BRUMMEN

PONTFESTIVAL

15/6 PEER BELGIUM R & B FESTIVAL {MID,B.) 20/6 SAN REMO R&BFESTIVAL (OPTIE)

Kortom: alles w a t een popmuzikant tegenkomt en bezighoudt, van beginnend amateur t o t vergevorderd prof, vind je In deze handige gids van het muzikantenblad Music Maker!

S H E R M A N ROBERTSON (L)SA) 6/5 GRONINGEN

(IRL.

SIC

aker'

IEDERE mnnno onmisenRE inFORmnriE VOOR OE RCTIEVE muziKnoT

17/5 LAMMERS HELMOND 19/5 SNEEK BOLWERK 20/5 HELLENDOORN LANTAREN

BILLY B R A N C H & S.O.B. feat. M r s . Shirley J o h n s o n (U.S.A.

25/5 URMOND URPOP 26/5 WAREN FESTIVAL DLD 2/6 ALLINCABRO FESTIVAL DEN. 7/6 SMUGET OSLO NO. 10/6 BADETLILLEHAMMER NO. 16/6 POPFESTIVAL ZEVENAAR 26/6 BLUESFESTIVAL EINDHOVEN 19/7-22/7 TOUR ITALY 30/7 BEACH BLUES GROEDE 12/7 GERSAU BEACH ROCK FESTIVAL CH.

BESTELLER QRRT HEEL EERVOUDIRG VIR OE PIUSIC PIRHER-SHOP: Maak het juiste bedrag over op giro 830 728 t.n.v. Misset uitgeverij bv te Arnhem o.v.v."Music Maker shop bestelnr. M M 088" of zend een betaalcheque/girobetaalkaart met de bestelling naar Misset uitgeverij bv. Music Maker shop. A n t w o o r d n u m m e r 2022, 6800 WR Arnhem. Telefoon 085 - 209 911.

SUNSET H E I G H T S (USA)

R & B FESTIVAL

ALBATROSS HORTIPG VOOR LEDER VRR PIUSIC PIRHER Actieve muzikanten bestellen deze gids natuurlijk meteen bij Music Maker. En w a t dacht je van de gids als cadeau-idee? De prijs Is fl 49,95, Inclusief BTW en exclusief f l 5,95 verzendkosten. Music Maker abonnees krijgen f 110,-korting en betalen maar fl 39,95. Vermeld dan wel je abonneenummer bij de bestelling!

13/5 ECAUSSINNES SPRING BLUES FESTIVAL (MID, B.) 13/5 TERNEUZEN PORTAAL VAN VLAANDEREN (AV) 14/5 EINDHOVEN WILHELMINA (MID.)

THE H O A X (U.K.) 25/5 'S GRAVENPOLDER KLOMPPOPFESTIVAL 10/6 ZOETERMEER R&B FESTIVAL 11/6 TERSCHELLING OEROlVBRASKOER 24/6 HELLENDOORN LANTAARN 25/6 BLUESFESTIVAL EINDHOVEN (.MID) 25/6 MIDSUMMER BLUES WIJCHEN (AV)

12/5 BRASKOER WEST-TERSCHELLING 13/5 ECAUSSINESS SPRING BLUES FESTIVAL (B.) INTRODUCING: GANGSTERS OF F U N 13/5 BOSKOOP TUNNEL 18/5 ALKMAAR ATLANTIS 19/5 DELFT I.O. FESTIVAL THE B O O N D O C K S (B. 17/6 GEBOUWTJE AMSTERDAM

VERWACHTO.A. CHRIS lACCER (U.K.), CHRIS SMITHER (U.S.A.), PAOLO BONFANTI (IT), BLANKASS (FR.), LES FRENCH LOVES (PR.), ZEBDA (PR.), JAY OWENS (U.S.A.), TONY D.(CAN.), ZACCHARY RICHARD (U.S.A.), CHRIS DANIELS (U.S.A.), HANK SHIZZOE (CH),THE BROTHERS BROOKS (U.S.A.), TEDDY MORGAN & THE SEVILLES (U.S.A.),CANDY KANE BAND (U.S.A.), ALAN HAYNES (U.S.A.)

ItlB PILGRimS" ,. ANYTl

hkeyj|f^^^ftsk| |rp^^^Beer|

29/4CULTURA ANDIJK 13/5 BUKBUK HEILOO 20/5DAMPLEIN MIDDELBURG

Nieuws 5

Festivallijst 5

O

Tax & the Blind Dogs

14speedy

Sons in the USA J.

16 Agenda 19

Cd-besprekingen

22N.R.A. 24 J^

de f o t o v a n de d r i e d i v a ' s ( z i e p a g . 6) o p de v o o r p a g i n a is g e m a a k t d o o r M i c h e l L i n s s e n

^8Lowlands

Eindhoven-story

Demontage

Top 10

• •

(f(f^ O

Daryll-Ann

12Prodigal

redactie & advertentie-exploitatie: W i b a u t s t r a a t 214 1091 GS A m s t e r d a m telefoon 020-6682255 telefax 020-6685041

diva's

Wwally

concertagenda: M a r l o e s Reus advertenties: Hessel B e n e d i c t u s u i t g e v e r : SPN

Rebel O De drie

/c f^OKeC'

nsterfelijk worden wil elke artiest! Vanaf de eerste slap op

Frank 'Fad Gadget' Tovey. Grace Jones, Devo of Split Enz, toelich-

het podium droomt iedereen van eeuwige roem. Jouw

ting overbodig. Het doodstil leunen van een mager lang lichaam op

naam op ieders lippen, op T-shirts. op de WC-deur. in de

een microfoonstandaard wordt door de kenners herkend als de

schoolagenda's, als tattoo... langzaam vervagend tussen de opko-

pose van Joey Ramone. Een vorm van anti-act als act. Met als

mende vetkwabben van dat ooit zo mooie meisje of jongetje. Bij de

overtreffende trap het onzichtbaar zijn van The Residents. Na lang

meesten die de popencyclopedie halen lukt dat natuurlijk door

denken kom ik op enkele vaderlandse presentatie-kunstenaars.

hun muziek, de onsterfelijke deunen die de beschamende eer te

De-sax-op-kin van Hans Dulfer wordt in acrobatisch kunnen nipt

beurt vallen om in Arbeidsvitaminen terecht te komen, bij Radio

verslagen door de-handstand-op-piano van Herman Brood. Het

10 Gold en op de Alle-13-Goed verzamelaars. Of mooier nog: in de

geile heupwiegen van Kim Snelten is bijna net zo mooi als zijn

toegift van collega-muzikanten. Los van "de macht van single' kan

spel. De strobalen en eeuwige bierflessen van Normaal. Het

het ook anders. Wij van The Bob Color hopen een beetje op het

publiek in. aan honderd meter kabel, door Peter te Bos. Het gedre-

fenomeen van 'de onsterfelijke presentatie'. Het moet toch heer-

ven rondstuiteren van Rude Boy. Met welke legendarische act the

lijk zijn als bij een simpele lichaamsbeweging hele volksstammen

Bob Color de annalen moet halen weten we nog niet. Want. hoe

onmiddellijk aan jou denken. Jouw act, jouw uiterlijk, jouw moto-

extreem ook, alles lijkt al eens gedaan. Soms 'doe' ik Peter

riek...onsterfelijk...!?i Het bestaat! Voor heren: vol overgave met

Gabriel zwevend over de handen van het publiek. We halen inspi-

de hand de edele delen omvatten en ondertussen fors met de

ratie uit de decor-sloop-manie van Iggy Pop. Wij persifleren de korte broek van Rufus Thomas, de padvinderact van AC/DC en de

heupen naar voren schokken. Helemaal goed: Michael Jackson. Of THE PILGRIMS LIVE:

wisseltrofee 4

the PILGRIM ALBUM HtlRRAH 7«21 2 5 7 7 »

3 De

teksten: Bartel Bartels Pablo C a b e n d a Rob v a n Dam Arjen Davidse Martijn Drenth J e r o e n v a n Erp Laurence van Haren Ruud Lekx Lutgard Mutsaers Patrick Oxsener Joep v a n R u i t e n Wout Sleyster René V a n e s Jeroen V e l d m a n Gert V e r b e e k Roland Wetzels Rob W i e d i j k Job de W i t

music

ü GD [h (D (H 1 ]

h o o f d r e d a c t i e : Arjen Davidse e i n d r e d a c t i e : L a u r e n c e v a n H a r e n , L u t g a r d iVlutsaers i l l u s t r a t i e s : J o h n P r o p , R i c h a r d de N o o y vormgeving: Dettline f o t o g r a f i e : IVlichel L i n s s e n , J e a n - P i e r r e Jans, Christel Welters

hel met de tanden bespelen van een liefst brandende gitaar... natuurlijk. Jimi Hendrix.

boekhoudersrol van John Cleese allemaal in één persoon. De duckwalk van Chuck Berry

Misschien iets moeilijker is de ronddraaiende-molenwiek-arm van Who-gitarist Pete

en de chicken van Desmond Dekker gaan moeiteloos over in de poses van Status Quo.

Townshend. Wie herkent niet het spastische gekronkel van Joe Cocker, het hinkepoten

Headbangen, stagediven, slamdance, van pogo tot het voetenwerk van James Brown.

van lan Dury. het navelstaren van lan Curtis en de dodensprong van Eddy Vedder? Of de

Niets is heilig voor ons. En als ik dan voor de zoveelste keer via halsbrekende capriolen

overdreven relaxte, vloeiend en synchroon uitgevoerde parkeerwachtimitatie van ZZ Top.

een kerktoren beklim denk ik wel eens: 'Moet ik zo de geschiedenisboekjes in?'

Niet te vergeten de robot-motoriek van Kraftwerk, de monsters van Gwar, het ruimteschip van Parliament en de bril van Bootsy. Of het verwijderen van eigen borsthaar door > a a a * iS « .i 3 a « a, i » e st » a sS 3 i« ft » « £ i s ;

?.*?-#-»ii

l^olb

W 5 © ^ 5 J k , T S i i ®

i©È)

e ® l © p


leksl: Laurence van Haren en Cerl Terbeek, Illnsralies: John Prop

HOLLAND ROCKS FREIBURG ^

Van eerste Van 12 12 tot tot en en met met 14 14 mei mei vindt vindt voor v o o r dde e eerste keer EuroPop Days plaats in het Duitse Freiburg. Zoals gebruikelijk bij internationale muziekbeurzen zijn er drie onderdelen: beursterrein, panels en festival. Op het programma staan maar liefst tien Nederlandse groepen: 12 mei: HipHop Jam Vol. 1 - Deep Dutch Night' met ZOMBI SQUAD, II OUT OF MILLIONS, SOURCES OF SPECIALMENT en MORE SERIOUS 13 mei: HipHop Jam Vol. 2' met o.a. DUTCH MASTERS en .nuCLARITY 14 mei: Funky Party' met o.a. 20 BROTHERS HOUSE en DE PARELS & DE FUNKIE REDDINGS BRIGADE "The Mixed Bag' met o.a. SPOT! African Music' met o.a. CHI KIN CHEE &AKWAABAR W i e beurs en/of festival wil bezoeken, moet contact opnemen met EuroPop Days, telefoon 00-49-761 29 280 11, fax 00-49-761 29 280 14.

aan: Red. recensies Fret, t.a.v. J.v.E. van: Sarah And The AMen, Jan Voermanstraat 48, 7556 KT Hengelo, fax 074-439006 "Het is absoluut niet mijn g e w o o n t e om op recensies t e reageren. In dit geval moet ik wel. Je kan en mag wel vinden dat ik slordig speel, maar w a t moet ik vinden als een RECENSENT noch de titel van de CD noch de naam van de platenmaatschappij uit elkaar kan houden en bovendien het verkeerde catalogusnummer publiceert in zijn recensie van mijn produkt. De CD heet CURIOUS. De platen Fa. is AUTOGRAM NOTULN DUITSLAND. Het catalogusnummer is *ASCD 1036. In de hoop dat je deze fouten wilt corrigeren, verblijf Ik met hartelijke groeten, the AMen.'

LEIDSE KADE

••'

'

P V T

H

T ff

Ê

Sp

V

SM

< ^ ^ =

O N

mn

C H T

M a r k v a n D o r p , S t e f a n Piso e n D a v i d V e n i n g a van de H o g e s c h o o l A m s t e r d a m , a f d e l i n g TBK & L o g i s t i e k , h e b b e n in o p d r a c h t v a n d e SPN h e t r a p p o r t ' F R E T , van r e d a c t i e t o t lezer' s a m e n g e s t e l d . Ze o n d e r z o c h t e n h o o f d z a k e l i j k de d i s t r i b u tie van Fret, de g o u d e n schakel tussen de r e d a c t i e en de l e z e r s . Op de o p e n vraag of men Fret w a a r d e e r t , a n t w o o r d de 89 % o n v o o r w a a r d e l i j k p o s i t i e f .

Elke zondagavond tussen tien en twaalf uur is Leidsekade Live te beluisteren op radio 3. De kennende weken zijn live optredens te verwachten van: -

I

Shine, Guy Forsyth, Larry Barrett: zondag 7 mei Golden Earring: zondag 14 mei Cobraz, Brotherhood Foundation: zondag 21 mei KRO's pop- & country weeleend met o.a. Candy Dulfer, Hallo Venray, Van M Hout, The Pilgrims: 27 en 28 mei.

i^

H

KB

T f

f% M \jf

BW

C Va

H

V»r

R f l

H

1 ^

^ «jl

Het scheelde een haar of Cords hadden zowel hun Amerikaanse tournee als het optreden op het Deense Roskilde Festival moeten afzeggen. Een paar weken geleden raakte frontvrouw Simone Holsbeek gewond in de Apeldoornse Gigant. Tijdens de soundcheck werd ze geraakt door een naar beneden stortende lichtbak. 'We hebben die avond gewoon opgetreden,' vertelt Simone, 'maar ik kreeg in de loop van het weekend steeds meer last van de blauwe plek die ik had opgelopen. De doktor vertelde me later dat ik een gescheurde spier en twee gekneusde ribben had.' Ze gaat ervan uit dat ze geen last meer zal hebben van de \jer,^ wondingen. In dat geval hoeven de Gigant en de aannemer van het nieuwe pand waar de Gigant sinds kort in zit, geen schadeclaim te verwachten. Cords vertrekken 6 mei naar Amerika voor een (door henzelf georganiseerde) tournee van tien concerten. Aangezien hun contract met het TVTlabel binnenkort afloopt, hopen Cords met deze tour andere Amerikaanse labels te interesseren.

ELEKTRISCH VUUR

IN

GRONINGEN

Mixed Media is de titel van een reeks avonden die dit jaar in het Groningse Simplon w o r d t georganiseerd. Lokaal talent krijgt dan de gelegenheid verschillende media t e combineren. Op 17 mei is de beurt aan S O O M tijdens de t w e e d e Mixed Media-avond die Elektrisch Vuur g e d o o p t is. SOOM gooit het concept rockconcert helemaal ondersteboven en maakt daarbij gebruik van extra instrumenten en muzikanten, visuele kunstenaars, radio en televisie, een blazersensemble en een strijkkwartet. Ron Ford (componist en leerling van Louis Andriessen) heeft voor de gelegenheid een stuk herschreven voor muziekdoosje. Onder voorbehoud staan The Boredoms op het programma. Het is de bedoeling dat deze Japanse band via een rechtstreekse t e l e f o o n verbinding ook in Simplon te horen is. Andere gastoptredens w o r d e n verzorgd door het duo Ygdrassil, Plan Kruutnote en Springer Dansgroep. Op teletekstpagina 461 van M T V Text zullen op 17 mei speciale berichten en beelden t e zien zijn die in Simplon voor een kleurig decor zorgen. Daarnaast laat videokunstenaar Klaas Koetje TV-beelden door de muziek beïnvloeden. Het optreden van SOOM w o r d t via TV-monitoren aan het publiek g e t o o n d . Over een rechtstreekse uitzending van het evenement zijn onderhandelingen gaande met de lokale omroep. Zaal open: 21.30 uur. Aanvang: 22.30 uur. Entree: ƒ 5,- + maandkaart.

MS!-

---MTV

text

oppag.

teg i m®D: Bevrijdingsfestivals Programma's: A l m e r e : Cords/20 Brothers House/T.O.F. A m s t e r d a m ( D a m / R o k i n / D a m r a k / M u n t p l e i n ) : A Girl Called Johnny/the Bob C o l o r / B e e s w a m p / C h i c a s Del Rock/Sjako!/De Dijk/Slagerij van K a m p e n / K u n i Kids/Osdorp Posse/Painting Over Picasso e.a. A s s e n : B e e s w a m p / R a g g e n d e M a n n e / M a x i m u m Brain DIsfunktion/Ral O n e / S c o p h i l e / F a s e / 2 Brothers On The Zith Floor B e v e r w i j k : Slagerij Van K a m p e n e.a. Delft: Roots Syndicate e.a. Den B o s c h : 2 U n l i m i t e d / O u m o u S a n g a r e e.a. D e n e k a m p (de Pub): H a r r o w / V a n i s h i n g Touch/5 Men Vomit G r o n i n g e n (Noorderplantsoen): Zombi Squad/Quest For F i r e / F i r e b i r d s / N e x t G e n e r a t i o n / B e n j a m i n B H a a r l e m : El V e z / J u n k h o u s e / C h e b M a m i / M a n u Dibango/Last Poets H a r d e r w i j k (Stille V\/ei): Moonflower/Candy Dulfer L e e u w a r d e n (Oldehove/Prinsentuin/Wilhelminaplein): Pigmeat/Van Dik Hout/2 U n l i m i t e d / P r o p h e t s of da City/Zydeco Force/Bintangs/the B l a z e r s / D é f u n k t + DNA/Soli Deo G l o r i a / A m a l e i ' s / C a r l o Jones & the Surinam Kaseko T r o u b a d o u r s / P e r f u m e the S a l s a / t h e Klezmatics/El V e z / J u n k h o u s e / O u m o u e.a. S a n g a r e L e u s d e n : the Breeze e.a. M a a s t r i c h t (Randwijck): Julia P. H e r s c h e i m e r e.a. M e p p e l ( W i l h e l m i n a p a r k ) : Easy M e a t / S h a d e s of Gray/Rudeness E m p i r e / G i n a ' s Band of Blues e.a. N i j e v e e n ( e v e n e m e n t e n t e r r e i n ) : Tschai/Til T u e s d a y / N o Panic/Pieterburen Overlast/Crapjam R o t t e r d a m : 2 Unlimited/Roots Syndicate e.a. Utrecht: Harry Muskee/2 Unlimited/Luther Allison/Magic F r a n k i e / M o o n f l o w e r V l i s s i n g e n ; Cheb M a m i e.a. V o o r t h u i z e n : Van Dik Hout e.a. W a g e n i n g e n : the S c e n e / t h e Bob Color/Ntesa Dalienst & Les Grands M a q u i s a r d s / M a n u Dibango Z w o l l e : Dulfer/2 U n l i m i t e d / B r o t h e r h o o d Foundation/Fratsen/Boi Foi T o c h / H o r n Of Plenty/Raymond van het G r o e n e w o u d / V a n Dik Hout/Pop Goes The Brain/Hipbone Connection/Daryll Ann/Pop In W o n d e r l a n d / C l a w Boys C l a w / F r a n k Boeijen vrildag] 5 inn«i: F o k k o R o k k o F e s t i v a l Plaats: W o l v e g a . M a n e g e P r o g r a m m a : Dog-Tag e.a. YT S « n z « é m«G: M o u l i n B l u e s Plaats: Meyelsedijk 62. O s p e l (L). 0 4 9 5 1 - 4 1 5 4 5 / 0 4 9 5 0 36800 P r o g r a m m a 5 m e i (vanaf 17.30 uur): Duke Robillard Band/Anson F u n d e r b u r g h & the Rockets/Walter Trout Band/The Big T o w n Playboys/M.D.P. Band P r o g r a m m a 6 m e i (vanaf 12.00 uur): Kim Wilson Band/John Mayall/The H o l m e s Brothers/Jan J a m e s / C o c o Montoya/Preston S h a n n o n Band/Johnny Dyer Band/Oscar Benton Blues Band/Hans T h e e s s i n k / D i a m o n d J i m G r e e n / d e Drekskaters Poptocht Plaats: B e r g e n Op Z o o m . div. cafés P r o g r a m m a : Prodigal S o n s / K a z L u x / L e s Charmeurs/Rob Hoeke/Easy Meat/Brotherhood F o u n d a t i o n / C r a p j a m / R u m b l e Cats RSG-pop Plaats: O u d - B e i j e r l a n d . de Boogerd Programma: Cords/NRA/Sensurreal/Speedy J Wantijpop-H F e s t i v a l Plaats: D o r d r e c h t . W a n t i j p a r k P r o g r a m m a : the S c e n e / C o o p e r / P r o p h e t s of da City/Junkhouse/NRA za é « n g® y m d i : I d e e F i x e B l u e s f e s t i v a l Plaats: M a a s t r i c h t , binnenstad P r o g r a m m a : Chris Jagger. Otis Grand. Oscar Benton. Harry M u s k e e . J a n A k k e r m a n e.a.

maandag) S m u i : W o r l d L i b e r t y F e s t i v a l Plaats: A r n h e m . John Frost Brug P r o g r a m m a : T e n S h a r p / M a r c o Borsato/Loïs L a n e / 2 Brothers On The 4th Floor/Bert H e e r i n k / J o e Cocker/UBAO/Simple Minds/Art Garfunkel/Cyndi L a u p e r / A l a n Parsons/Candy D u l f e r / R e n é Froger vrijdag) 12 m e i : B l u e s r o u t e Plaats: H a r d e r w i j k P r o g r a m m a : Jan Rijbroek B a n d / B l u e T w o / O s c a r Benton e.a. •wr 12. z a 13 e n 2® 14> mnei: Midzomer Blues Train Plaats: N i j m e g e n , binnenstad Boerpop Plaats: Z o e t e r m e e r . V a n T u y l l - S p o r t p a r k P r o g r a m m a : H e a t h e r Nova/Easy M e a t / C o b r a z / J u l i a P. H e r s h e i m e r / G u t t e r b a l l / C l a w Boys C l a w / A r n o & the Subrovnicks Popfestival Plaats: O u d L i m b u r g . Puth P r o g r a m m a : Paint It Black/Booze & the Wildcats/Red Blood/Loose In the Blues z o n d a g 1<fe m e i : E K K O I n s i d e Out Plaats: U t r e c h t . N i e u w e r o o r d p a r k P r o g r a m m a : I Love Lucy/Paddlngton/Mallcious O b s c u r i t y / H u m a n In Paradize Blues Festival Twente PlaatS: O l d e n z a a l . binnenstad P r o g r a m m a : Magic F r a n k l e / M i c h a e l Katon Band/Cadillac Blues B a n d / J u k e Joints/Terry M a n n / W e n d y S h e r i d a n Trio/Red Rooster Club/Blues Clinic/Willie 'B' Blues S p a r r o w / A r t h u r Ebeling T r i o / R a m b l i n Catflsch/Julian S a s Band/Check Out T h e Zydeco/Jacques M e e s Pteinfestival PlaatS: K a a t s h e u v e l ^ P r o g r a m m a : the Bob Color e.a. ',> J 2 0 mnei: 'V Borstrock Festival PlaatS: N I e u w - V o s s e m e e r ' P r o g r a m m a : Sequoyah/Spot the N o s e / M o o i e Meneren/Legendary Undertakers/Highlander Forever Young Festival PlaatS: G r o o t e b r o e k P r o g r a m m a : P l u n k / P r o d i g a l Sons e.a. z o n d a g 21 mini: P e e l p o p PlaatS: D e u r n e . h a l W . S . M . . V o o r p e e l w e g 28 P r o g r a m m a : the Bob C o l o r / S a e s / F l a v i u m / C h a n n e l Z e r o / D e Drie Tieten/Tupelo H o n e y / B u r m a Shave/Goref est/Plu n k z a 2 0 « n z® 21 m e i : Maaspop PlaatS: R o t t e r d a m . M ü l l e r p i e r P r o g r a m m a : Elton John/Toto/Stevie W o n d e r / P a u l Young/Bebe & Cece W i n a n s / S o u n d s Of Blackness/Belinda Carlisle/Zucchero/Ten S h a r p / t h e P i l g r i m s / B a c k to Baslc/Litfiba/RIck de Vito band/Franklin Brown donderdag 2 i mai: Indorppop PlaatS: Z u l d w o l d e . sportpark Woltlngeslag P r o g r a m m a : Van Dik Hout/the Bob C o l o r / N e w Adventures/Jammah T a m m a h / C o r d s / I S Q / L u n a t i c / S h a d e s Of G r e y / S l a m m e r Klomppop PlaatS: O v e z a n d e P r o g r a m m a : the Bob Color e.a. Bommelpop PlaatS: Z a l t b o m m e l . Stadspark P r o g r a m m a : 20 Brothers House/Brotherhood F o u n d a t l o n / H 8 r e d / O l d ' S k o o l / t h e Hidden/Adonis

G a r d e n / H o r n Of P l e n t y / B e e s w a m p / J a n Rijbroek & Band Hemelpop PlaatS: D I d a m P r o g r a m m a : Brotherhood Foundation/the B r e e z e / E a s y Meat Knollenpop PlaatS: H e e s w i j k - D i n t h e r , m a n e g e de Wildhoeve P r o g r a m m a : Sequoyah e.a. KBV Festival PlaatS: A r n h e m . K o r e n m a r k t P r o g r a m m a : Louisiana Radio e.a. d® 2 i S/m z a 2 f m e i : D r u m R h y t h m F e s t i v a l PlaatS: A m s t e r d a m (Beurs van Berlage. Escape. Ral. M e l k w e g . Paradise) Programma: 25 m e i : Mahlathlnl & the Mahotella Q u e e n s / L u c k y D u b e / S o u l Brothers/Little A x e / D r e a d z o n e / S k a t a l i t e s 26 m e i : J i m m y Cllff/Pato Bantoni/The W a l l e r s B a n d / t h e l-Threes/Ziggy M a r l e y & the Melody M a k e r s / M a s s i v e A t t a c k / K h a l e d / B l i n d Boys Of A l a b a m a 27 m e l : Los H e r m a n o s M o r e n o / R a y B a r r e t t o / L a r r y H a r l o w / C a c h e t e / A d a l b e r t o Santiago/the Chieftains/Soul C o u c h i n g / S p e a r h e a d / B r i a n Setzer O r c h e s t r a / L a u r i e Anderson Huntenpop PlaatS: V a r s s e l d e r . B e r g h s e w e g (08356-81279) P r o g r a m m a : Little Bones/Louisiana R a d i o / M i c h a e l Katon/Painling Over Picasso/Sjako!/Rory Block/Van DIk Hout/Fischer Z Graspop PlaatS: B a f t o . sportpark CSB. TInalllngeweg P r o g r a m m a : Brotherhood Foundation/Bintangs/Dandrufl/Herman Brood/Erwin Nijhoff/Jammah Tammah/the Wrong/Pigmeat S c h o o l ' s Out F e s t i v a l PlaatS: A x e l Programma: Sjakol/Channel Zero/Hanniball sf'-i-'inr; ?M m e i : Boogie & Blues Festival PlaatS: R o t t e r d a m P r o g r a m m a : Magic F r a n k l e e.a. popfestival PlaatS: D u i z e l P r o g r a m m a : Moonflower e.a. Pagepop PlaatS: S t a d s k a n a a l , dagcamping P a g e d a l P r o g r a m m a : S j a k o ! / J a n Rijbroek B a n d / V H a w k s / T y m p a n i c / S t r a x u a l t y / R a s c a l R.U.D.Y. e.a. vrijdag 2 juni: festival PlaatS: W i n t e r s w i j k P r o g r a m m a : Sick e.a. zafierdag 3 e n z o n d a g 4 j y n i : D y n a m o Open A i r PlaatS: E i n d h o v e n , vliegbasis W e l s c h a p P r o g r a m m a : B i o h a z a r d / M a c h l n e Head/Grip Inc/Eleven P i c t u r e s / M e n t a l Hippie B l o o d / N e v e r m o r e / F e a r Factory/Dog Eat Dog/Type O Negative/Life Of A g o n y / P a r a d i s e L o s t / M o t o r p s y c h o / W a r r l o r Soul. Downset/Madball/Dubwar " zondag é juni: Rocking Kolonia PlaatS: L a n d g r a a f P r o g r a m m a : T y p e - 0 - N e g a t i v e / t h e J a y h a w k s / S I c k Of It A l l / D e l A m i t r l / D o g Eat D o g / T e e n a g e Fanclub/Osdorp P o s s e / D e Helderoosjes nuaandag B Juni: Pinkpop PlaatS: L a n d g r a a f P r o g r a m m a : S i n e a d O'Connor/the L e v e l l e r s / F a i t h N o M o r e / B l o h a z a r d / T r a g i c a l l y Hip/Rollins Band/Bettle S e r v e e r t / L l v e / S h a n e MacGowan & the P o p e s / T h r o w i n g M u s e s / d E U S / S p e a r h e a d / P e t e D r o g e / D a n z l g / V a n Dik Hout/Bad R e l i g i o n / W e e z e r / G Love & Special S a u c e / H e a t h e r Nova/Hootie & the Blowflsh/Dave M a t t h e w Band

%

n i e u >v s

4

O

F^©TiST=C

I

^T;

BEDROCKS Tijdens de A l t e r n a t i e v e Stripdag presenteren 25 tekenaars van u n d e r g r o u n d stripbladen ais Zone 5300, I n c o g n i t o en F r i d g e zich aan een g r o o t p u b l i e k . Op het p o d i u m van het Drieluik

in

Zaandam w o r d e n op 27 mei o o k muziek, theateren cabaretvoorsteilingen gegeven d o o r bekende tekenaars. Robert van der Kroft (Sjors en Sjimmie, Claire) s p e e l t met zijn band Zorro,

Martin

L o d e w i j k ( A g e n t 327) d o e t d a t m e t d e b a n d

"Kunnen jullie niet met koptelefoons opnemen?' vroeg een Groningse gemeente-ambte-

®

naar aan Studio Boterdlep. Sinds 1989 maken

DA' WASJ 'M DAN DAAMSJ EN HEERE

popmuzikanten veelvuldig gebruik van deze

T.F.A.K.A.P

studio voor demo-, vinyl- en CD-opnamen. De

THE FORMER ARTIST KNOWN AS PRINSJ!

uitvoering van de nieuwe Wet milieubeheer dreigt hier een einde aan te maken. Een aantal bands heeft het protest van de Groningse rockscene kracht bijgezet met een speciale verzamel-CD 'Beats & Bedrocks, art 8.10'. Wie

C h i c k e n F e e d . C a b a r e t i e r Rick L o r e n z o D r o s

geïnteresseerd is in deze bijzondere compila-

(Lorenzo in de Volkskrant) geeft een voorstelling

tie met rock en dance van onder anderen

over zijn visie o p de strip.

O

DandruffII, Soom, Firebirds, Kleg, Mendoza Dance Parti en Da Zombi Squad, kan bellen met Henri Alles: 050-251850.

^ FRET 4

fl|^5


Marijn begon op haar zeventiende als achtergrondzangeres. Daarna zong ze lead in verschillende bandjes, uiteenlopend van jazz tot funk. Het Haagse Tuff Enuff, dat enige naam maakte in het circuit, was haar laatste vaste Martijn

^ ^ g ^ ^ ^

band. Vervolgens werkte ze als achtergrondzangeres mee aan platen

Drenth

van Spo Dee O Dee, King Bee, The Scene en Shine. In 1993 richtfotografie MICHEL LINSSEN

te Marijn samen met Rob Gaasterland (die als co-producer en co-auteur betrokken was bij het album van Saskia Laroo) Hit The Boom op. Naast Marijn en Rob (keyboards) bestaat de band uit Lex Draaier (gitaar), de broers Stijn en Dirk Claassen (drums en bas) en Christien Oeie (raps en samp-

Evelyne is vanaf haar zestiende actief op diverse muzi-

le-keyboard). De eerste demo en de presentatie in

l<ale gebieden; ze speelde in funkbandjes en in kleine

Paradiso waren een succes. Dat leidde tot een uitnodi-

combo's. Ook heeft ze met alleen een gitarist gezon-

ging voor de Noorderslag 1995 waar ze uiteindelijk

gen en veel studiowerk gedaan. Ze verhuisde vanuit

wegens ziekte van een van de bandleden verstek moes-

het zuiden naar Rotterdam en kwam al snel in aanra-

ten laten gaan.

king met de muzikanten waarmee ze nu All The Kings Men vormt. In juni 1994 wonnen ze de Heineken Crossover Award en in januari 1995 de NRCV-Popslag

De drie diva's staan met hun bands ook

(wat ze een radio-optreden opleverde). Op de Noorderslag speelden ze als invaller voor Hit The Boom.

op de compilatie-cd Hard To Get Hard

Ad de Jong (drums), Robin Koerts (bass), Reyn To Beat (CNR). Afle groepen op daze cd

Ouwehand (keyboards), Martijn van Iterson (gitaar). Jan van Duikeren (trompet), Lodewijk van Gorp (altsax) en Tom

dingen mee naar de Heineken

Beek (tenorsax) begeleiden Evelyne en rapper Scott.

Crossover Award 1995.

©aüQS

Van de nieuwe generatie groovebands hebben Hit The Boom, All The Kings Men en Mendoza Dance Parti een opvallende overeenkomst: ze hebben Monique's vader is muzikant. Zelf begon ze op haar

ijzersterke vocalisten. Marijn van Teylingen (Hit The Boom —

zestiende in bands te spelen en studiowerk te doen. Na een jaar op Aruba waar ze als muzikante de kost verdiende, deed ze auditie bij de Mendoza

hun album One Day Soon kvmm op 15 april uit en de single

Dance Parti. Deze band (zonder zangeres) bestond al een tijdje en had al een cd in

Sucker Por Your Love was vaak op de radio te horen), Monique

eigen beheer uitgebracht. Bovendien had de band naam gemaakt met het winnen van de publieksprijs van de Heineken

Bakker (Mendoza liance Parti — hun twelve-inch heet Slow And

Crossover Award, een prijs voor talent.volle Nederlandse jazz/fusionbands, en

(Jreedj-) en Evelyne Eerks (A11 The Kings Men, check de single

optredens in Paradiso en het radio-programma van Hans Dulfer, Streetbeats. Onlangs kreeg de band positieve reac-

Still Playing die deze maand uitkomt) zijn de nieu^ve diva's

ties op het optreden op de Noorderslag. Mendoza Dance Parti bestaat verder uit

van de sivingscene. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst voor

Ben Mendes (sax), Frans Corneljssen(trombone). Smiley Kuschel (bass), Theo

dit triple-interview.

Holsheimer (gitaar), Danny Kepel (hammond/keyboard) en Victor de Boo (drums).

Vaste band Marijn, Monique en Evelyne voelen zich goed bij hun bands. Op de vraag of hef nog ieui< is om sessies of sfudiowerk voor anderen fe doen wordf onfl<ennend gereageerd. Evelyne: 'Daf heb ik alfijd al gedaan. Sessiewerk is eenzaam; je doef alles alleen; voorbereiden, sfemmen en presferen. Hef is vluchfig. Je bereikt geen diepgang in de muziek en daf is iets waf ik wel wil: mef de band werken aan een produkf. De band is nef een familie en daf is leuker dan een situafie waarin je je parfij inzingf en daarna "fof ziens" zegf.' Marijn: 'Hef werken mef een vasfe band is gezellig; je groeit naar elkaar foe. Ook hoef je nief zoals bij sessies door fe geven in welke foonsoorf je kan zingen: dat wefen ze al.' Monique: 'Je hoeft nief meer fe sfuren; ik hoef nief meer duidelijk fe maken waf ik wil, ik krijg hef aufomafisch.' De anderen vallen haar bij. 'Nu ik een vasfe band heb vind ik hef wel weer leuk om sessies fe doen,' zegf Evelyne. 'Hef is de combinafie. De band is nog jong en iedereen moef zijn ideeën kwijf kunnen. Hiervoor zijn sessies vaak goed. Ik vind hef heerlijk om in plaafs van hef powerzingen mef de band af en foe sfeerachfige dingen fe zingen, a la Rickie Lee Jones, mef alleen gifaarbegeteiding. tefs fofaal anders om de balans in evenwicht fe houden. Maar de band blijff hef belangrijkste.' Marijn: 'Ik heb een baan, een kind en geen fijd meer voor sessies. Ik heb er ook nief ZD'n behoeffe aan; ik ga op in mijn band en ik vind onze muziek erg veelzijdig. Ik kom niefs fekorf.'

-

Zweten

De zangeressen zijn alledrie betrokken bij hef schrijven van nummers. Monique: 'Slow And Greedy was een groove die we ooit in de oefenruimte gespeeld hadden maar die nog geen feksf of melodie had. Toen we in de studio waren en fijd over hadden heb ik fer plekke de feksf en de melodie geschreven en meteen ingezongen. Dif is fypisch de manier van werken van de Mendoza Dance Parfi.' Sponfanifeif is belangrijk volgens Marijn. 'Als je dingen fachfig keer overdoef maak je

FRET 6

fe gaan.' Marijn: 'Soms is hef fijn daf het lichf zo fel is daf je niemand kunt zien, vooral als je weef wie er in de zaal sfaan.' Evelyne: 'Ik wil juisf daf iedereen me zief, anders heb ik hef idee dat ik er nief ben. Dan is hef nef alsof ik onder de douche sta fe zingen.'

hef dood; je lef dan alleen nog maar op je fechniek. Onze single Sucker For Your Love is onfsfaan foen ik fhuis zaf en Too Young To Die van Jamiroquai op de radio hoorde. De melodielijn van daf nummer bleef in mijn hoofd hangen. Ik ben achfer de piano gaan ziffen en ik heb de melodie uifgewerkf fof een nieuw nummer. Daarna heb ik hef al zwetend aan Rob, onze foefsenisf, voorgespeeld. Hij heeff waf dingen veranderd en het was precies zoals hef moesf zijn. Hef is hef enige nummer daf ik grofendeels alleen heb geschreven en daf wordf dan de single. Daf is leuk.' Evelyne: 'Reyn, onze foefsenisf, had fhuis een aanfal nummers opgenomen, waarbij andere muzikanten partijen hebben ingespeeld. Toen we op grond daarvan de Heineken Crossover Award wonnen, bestonden we pas korf als band. We hebben beslofen een band fe blijven. Dif heeff gevolgen gehad voor de nummers; door repeteren en optreden zijn de nummers meer bandnummers geworden in plaafs van sfudiofracks. Dif geldf ook voor nieuwe nummers waaraan alle bandleden bijdragen. Ik werk samen met Scoff, de rapper, aan de feksfen; hij schrijft vaak de coupleffen terwijl ik de refreinen uifwerk.'

Zuchten Hef omschrijven van hef nieuwe maferiaal leidf fof enig gezuchf. De omschrijving 'jazzdance' wordf door geen van de drie enthousiasf onfvangen. Marijn: 'Onze cd One Day Soon is heel divers, heeff invloeden van de jazzdance meegepikf, maar is ook funk en soul en heeft nummers die bei'nvloed zijn door salsa en Indiase muziek. Ook is er een aanfal nummers mef de rapster Chrisfien, die heel ingetogen zijn, een beefje als Me'shell N'Dege Ocello.' Evelyne: 'Waf moef ik over onze muziek zeggen? Funk The Donkey is een underground-groove, Gef Real is veel harder en You And f is een ballad. Hef is moeilijk om analyserend naar de muziek fe luisferen; ik ben hef zelf, weef je. Ik vind wel daf onze muziek erg dansbaar is en dat de hele band zijn ding er in kwijf kan. Daf bepaalf de stijl van de muziek zonder daf ik zou kunnen zeggen welke stijl hef is.' Monique: 'Het nieuwe werk is als hef oude Mendozamaferiaal; allerlei grooves, van hip

fof mellow, jazz en funk. Alleen is het nu mef zang. We zijn op hef momenf bezig mef een ballad, lets waf op veel weersfand van de band sfuiffe; "dan ga je zeker yeah, yeah i lave yau zingen?". Ik vind hef belangrijk daf alle faceften van je leven terugkomen in je muziek. Wij spelen ook stukjes fhrashmefal, daf is ook emofie; hef sfoere, maar je benf ook wel eens verliefd en daf wil je ook in je muziek naar voren laten komen.' Evelyne: 'Wij spelen een ballad. Daf is een rusfpunf, ook voor de band. Je gaaf, vooral live, steeds harder, fof je hef contact, de confrole verliesL f\lu is de ballad het rusfpunf: even gas ferug. En als we daarna weer gaan, komf daf Hen keer zo sferk over.'

Winkelen met de jongens Mendoza Dance Parfi, All The Kings Men en Hif The Boom hebben een goede reputatie als live-bands. Hit The Boom is in april begonnen aan de Hardfogef/Hardfobeaf four, een package mef de deejays Graham B. en KC fhe Funkaholic en de band Saxual Harassmenf. Voor All The Kings Men staaf in hef najaar zo'n zelfde package-four op hef programma. Mendoza Dance Parfi heeff in april in Parijs gespeeld en gaaf eind mei voor de fweede keer naar Duitsland. De bands houden zich steeds meer bezig mef de visuele kanten van hun concerfen. Marijn: 'Je hebf de neiging om fe denken daf hef bij een opfreden enkel om de muziek gaaf, maar hef oog wil ook waf. Hef is wel moeilijk om de mannen in de band een leuke ouffif aan fe praten in plaafs van een f-shirf en een spijkerbroek.' Evelyne: 'Laafsf ben ik mef ze de sfad in gegaan om naar kleding fe kijken. In eersfe instantie is niefs goed, maar als ze hef aanhebben is hef: oh, best wel cooll' Monique: 'We hebben vuurwerk gekocht, een soorf bommefjes, voor aan de gifaren als onderdeel van de show. Daf was een echfe knaller.' Hoewel de zangeressen beweging op hef podium heel belangrijk vinden, is er geen sprake van choreografie. Evelyne: 'Hef gaaf nief om de danspasjes; we zijn geen Dolly Dofs. Hef gaaf om de presenfafie van de band in zijn geheel.' Monique: 'Hef is elke keer weer een strijd om op hef podium fe sfaan en de confronfafie mef hef publiek aan

Mannen zien graag diva's De benaming diva maakt waf los. Evelyn: 'Ik zie zo'n mens mef roze permanent, een boa en een poedel op schoof voor me.' Marijn: 'Ik zie een diva als een vrouw die weet waf ze wil, hoe ze moef inpakken, maar ook iefs doef wat heel overtuigend is. Zij is het foppunf van vrouwelijkheid.' De drie diva's zijn er nief zeker van of hun vrouw-zijn veel invloed heeff op hef succes bij hef publiek. Marijn: "Ik denk daf als ik een man geweesf was de mensen ook zo naar me zouden kijken; je benf de blikvanger.' Evelyne: 'Als zangeres spreek je meer aan; mannen zien graag een mooie vrouw en vrouwen idenfificeren zich eerder mef een zangeres dan mef een zanger. Ik ben in de band even belangrijk als de rapper en foch reageren de mensen vaak meer op mij dan op hem; ik moef soms naar de blazers lopen om hef beeld fe verschuiven.' Of Nederland warmloopf voor de muziek die ze maken wefen de zangeressen nief. Marijn: 'Ik ben besf negatief over Nederland; hef huppelt hier allemaal zo mee mef de grote massa. Waf de boer nief kenf....l Ik ben wel blij mef de opkomsf van de jazzdance als fegenhanger van de house.' Evelyne: 'Ik denk dat er ruimte is voor nieuwe dingen in dif land. De bekende bands als Candy Dulfer en Lois Lane maken al vijfjaar hef bekende rondje. Nu is hef fijd voor ons, vind ik. Monique: 'De wereld is zo groof als je hem maakf. Je kunt nief sfil blijven ziffen; ook In Nederland moef je jezelf blijven aanbieden en blijven bewijzen, daf geldf ook voor de grofe bands.'

De uitdaging Alledrie zien ze het als een uitdaging om mef het Mefropole Orkest in Paradiso fe zingen - daar freden fronfmensen van bekende popgroepen aan om mef een lichtemuziek-orkesfbacking eigen en andermans repertoire fe verfolken. Monique: 'Ik heb vroeger een paar keer mef big bands gezongen. Daf soorf dingen is alfijd leuk om ernaasf fe doen: gewoon kicken.' Als ze de keus zouden hebben lussen een opfreden mef de band op Pinkpop of hef Norfh Sea Jazzfesfival valf de keuze op hef laafsfe. Evelyne: 'Mijn band gaat helemaal voor hef Norfh Sea Jazzfesfival. Ik ook, maar ik zou Pinkpop ook leuk vinden.' Marijn: 'Rob zou Pinkpop zeggen, maar ik zeg Norfh Sea. Sorry, Rob.' Monique: "North Sea. Kan daf nief even geregeld worden?' En als ze een aanbieding zouden krijgen om samen een commercieel frio als En Vogue, Efernal of TLC fe vormen? Monique: 'Zoiets is mij laafsf gevraagd en ik heb er nachten nief van kunnen slapen. Hef is nief zomaar beslissen, je weef nief hoeveef je er als persoon en arflesf van kan groeien. Maar ik schuif er mijn band nief voor opzij.' Marijn: 'Ik zou hef naasf mijn band willen doen; hef lijkf me geweldig mef meerdere sfemmen fe werken, maar als ik een keus moef maken blijf ik bij mijn band.' Evelyne: 'Hef zou leuk zijn om fe doen om daarmee onze eigen bands fe promoten; daf we door zo'n projecf mensen kennis laten maken mef onze bands. Maar ik blijf bij de band zolang ik daarin alles kwijf kan waf ik wil en zolang er creatieve vrijheid en respecf voor elkaar is.' Marijn en Monique denken er nef zo over.

FRET 7


Arjen ^ Q ^ ^ ^

ay

Davidse

fotografie Christel Wolters

A l l

5

SAY IT!

WHAIEUER I ! I S . DARYLL ANN. PLEASE SAY I T ! ' HET IS DEZE NOODKREET UIT DE POLITIESERIE BILL STREET BLUES DIE EEN VIJFTAL MIDDELBARE SCHOLIEREN DIT ERMELO OP DE VELUWE IN DE ZOMER VAN 1988 INSPIREERDE TOT HET OPRICHTEN VAN EEH BAND, GEROEMD HAAR DE ZO WANHOPIG DDOR

Het contract met HUT was een vrij normale Engelse deal, maar voor Nederlandse begrippen was het uitermate luxueus. Er werden voorschotten uitgekeerd waarvan de band haar backline kon professionaliseren en waarmee zij zich verder financieel onbekommerd o p de muziek kon concentreren. Ook werd door de maatschappij toursupport voor de verliesgevende Engelse optredens beschikbaar gesteld. Voor de twee EP's, opgenomen in de Amsterdamse Boventoon- en Orkater-studio's, had HUT een opnamebudget van zo'n 40.000 gulden. Deze platen klinken direct al veel professioneler, uitgebalanceerder en dynamischer dan het vroegere werk. Er staan meer mstige nummers op en er wordt naast het roek-instrumentarium, gebruik gemaakt van piano, orgel, blokfluit, banjo en mondharmonica. De eerste EP kwam, naast Engeland en Nederland, ook uit in Duitsland, Zweden en Noorwegen, terwijl de tweede ook in Frankrijk, Denemarken en Australië werd uitgebracht. Een compilatie van beide EP's wordt speciaal voor de Verenigde Staten gemaakt. Daarnaast werd er beide keren onder leiding van fotograaf René Nuyens, ook verantwoordelijk voor de foto's op de cd-hoesjes, een videoclip gemaakt. De kosten hiervoor, beide keren zo'n 25.000 gulden, werden ook voor de helft door HUT betaald terwijl de rest werd voorgeschoten om later met de royalties verrekend te worden. Van beide EP's werden enkele duizenden exemplaren verkocht.

POLITIEMAH REHKO TOEGESPROKEH DARYLL AHH. HALVERWEGE 1992 WERD REHKO GEËERD VIA DE TITEL VAH EEN M I N I CD VAN DE DAND:

REHKO'. IH DE TUSSENTIJD IS ER HET EEH EH AHDER

GEREURD. DE MIDDELRARE SCHOLIEREN ZIJH STODEHTEH GEWORDEH IH AMSTERDAM EH UTRECHT EH BERBER VBOBPBOGBAMMA'S VEBZORGD VOOR RUFFALD TOM, THE LA'S EH MEGA CITY FOOR. DOK IS ER EEH EP UITGEBRACHT OP HET UTRECHTSE. TOT DE LAATSTE SHIK RIJ VIHYL ZWEREHDE. KELT-LABEL. WEER EHKELE JABEH EH VELE BHTWIKKELIHGEH LATEB SPBEEK IK AHHE SILBAAT EH JEBOEH KLEYH. GITABIST EH BBIMMEB VAH BABYLL-AHH:

Aininl®: 'In Ermelo had je een multi-cultureel centrum. Daar speelde wel eens een bandje. maar daar waren dus ook kerkdiensten, enzo. Dat was eigenlijk het enige. Uitgaan deed je in Harderwijk, dat was tenminste een stad. Tja, Ermelo. daar komen Flavium en Burning vandaan. Grote namen, maar voor ons nou niet direct voorbeelden. In die tijd oefenden we bij de ouders van onze toenmalige drummer. Ik was er trouwens niet vanaf het begin bij. Eerst was het nog de tweeling Paulusma: Jelle. gitaar en Coen, zang en verder Jeroen Vos die ook nu nog bast en Frank op drums. Ik kwam daar later bij als extra gitarist. Ferry Roseboom. nog steeds onze manager, was er toen ook al bij. Na de middelbare school gingen de meesten studeren in Amsterdam, alleen Jelle ging naar Utrecht. Het komt eigenlijk door Ferry dat de band bleef bestaan, dat dat toen niet verwaterde. In het begin hadden wij In Amsterdam helemaal geen contact met andere muzikanten. Die klassieke Amsterdamse gitaarschool. daar hadden wij niets mee, al dat cliché macho-rock gedoe. Ze vonden ons toen. geloof ik, maar een stelletje mietjes.' Jeroen: "Ik kom uit Scheveningen. had zelfs nog nooit van Ermelo gehoord! Ik heb een paar jaar jazzdrumlessen gevolgd. Later heb ik een poos les gehad van Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring. Dat was heel leuk. daardoor ben ik eigenlijk doorgegaan. Op een gegeven moment ben ik ook richting Amsterdam vertrokken. Voordat Ferry eind '93 belde of ik in Daryll-Ann wou. drumde ik bij Julia P. Hersheimer en The Little Furry Things.'

A BH BH®: "De nummers worden of door Jelle. of door mij geschreven. Zowel tekst als muziek. In de oefenruimte werken we die dan gezamenlijk uit. Nee, tekstvellen hebben we nooit bij de platen gedaan. Het gaat om de muziek. Ze zijn niet slecht, ofzo, maar ik zie het toch niet zo zitten dat ze daar zwart op wit. voor iedereen leesbaar, bijzitten.' Jeroen: "Henk Jonkers en Frans Hagenaars, de producers, hebben ook inbreng in de nummers. althans vanaf het moment dat ze opgenomen moeten worden. Henk is er soms in de oefenruimte al bij. Frans is de man van de geluiden, terwijl Henk de mentale coaching doet. Hij heeft ook nogal eens inhoudelijk goede ideeën en hij doet samen met Frans het afmixen.'

Nadat de groep begin 1992 een opvallend optreden verzorgd had op het Groningse Noorderslagfestival hapte het Solid-label van platenmaatschappij Play It Again Sam toe. Een in Vrouwenpolder in Zeeland opgenomen mini-album was het resultaat: Renko. Iedereen was enthousiast: de platenmaatschappij, de pers f v l o t voorthuppelende gitaarrinkelpop...die herrinneringen oproept aan Hüsker Dü, The Smiths, REM en the Byrds'- Oor 4 april 1992), behalve de band zelf. Deze plaat deed geen recht aan de liedjes, de produktie was mager en de band was ook niet tevreden over haar eigen prestaties. A I R (ril®; "De liedjes op Renko waren nog wel okay. Ze waren alleen een beetje lullig op de band gezet. Maar ook de uitvoering: als ik het nu terug hoor. dan was het In die tijd nog echt 1.2,3 en dan een nummertje afraffelen in hetzelfde tempo, geen enkele aandacht voor dynamiek of koortjes. Dat kwam allemaal pas veel later. Toen Renko uit was, hebben we besloten dat als het ooit zou moeten worden zoals we het graag "wilden, dat we er dan ook echt voor moesten gaan. Veel intensiever, veel meer energie in de band. Coen heeft toen besloten af te haken. Hij vond sowieso al dat hij weinig creatieve inbreng had. Alle nummers, die hij dus moest zingen, werden geschreven door Jelle of mij. Hij is zich toen op zijn studie biochemie gaan richten. Als hij tijd heeft, doet hij nog wel mee bij speciale dingetjes, radio-optredens, enzo. Vanaf dat moment isr zijn broer Jelle de leadzang gaan doen. Er zijn mensen die het verschil niet horen. Ik wel. maar ja, hoe langer je een tweeling kent hoe beter je de verschillen gaat zien en horen. Met de drummer was het een ander verhaaL Die paste niet bij wat wij wilden. Dat is natuurlijk hard op zon moment, vooral omdat het allemaal bij hem thuis was begonnen. Het heeft een eeuwigheid geduurd voordat we een nieuwe drummer vonden. Jeroen dus.' Met een nieuwe zanger, maar (nog) zonder vaste nieuwe drummer, werd een demo opgenomen en rondgestuurd naar een aantal maatschappijen en sleutelpersonen in binnen- en buitenland. Aanvankelijk bleef het stil, geen enkele reactie, maar dan blijkt dat

#RET 8

Martin Aston, correspondent van Oor in Engeland, wel degelijk goed geluisterd heeft naar deze demo. Hij wist zijn enthousiasme over te brengen op David Boyd, hoofd van de Alternative Music Division van Virgin Engeland en tevens verantwoordelijk voor het binnen Virgin zelfstandig opererende label HUT Recordings. De Nederlandse uitgever van Daryll-Ann, EMI-publishing, onderdeel van het EMI-concern dat op haar beurt de moeder is van Virgin, sprong er meteen bovenop en wist, onder andere door een door haar georganiseerde Daryll-Ann-luistersessie in de States, de aandacht van HUT te concretiseren. Boyd vloog over naar Nederland en zag de band in de Melkweg. Hij is overtuigd. Solid wilde de band echter niet zomaar laten schieten: ook zij hadden plannen voor een nieuw album. De mogelijkheden en middelen van HUT waren echter veel groterenhet gevolg was een staaltje bikkelhard onderhandelen. Uiteindelijk hield Solid hier een aardig bedrag aan over, plus de garantie dat zij ook in de toekomst recht houdt op een deel van plaatopbrengsten in de Benelux, ingaande boven een verkoop van 10.000 exemplaren. De weg lag open voor een volgend, internationaal, hoofdstuk in de DaryllAnn-story. AlTilliïl®; "W^e moesten noodgedwongen nogal rustig aan beginnen, toen we bij HUT zaten. We hadden nog steeds geen drummer. Vandaar ook die afspraak om eerst eens twee EP's te gaan maken. Dan konden wij in de tussentijd de band weer compleet krijgen en kon het grote publiek en de media ook eerst eens voorzichtig met ons kennismaken. Die eerste EP I Could Never Love You is nog met een gastdrummer gedaan, maar ongeveer in diezelfde tijd

vonden we Jeroen.' Jeroen: 'Ik kreeg een telefoontje van Ferry die zei dal Daryll-Ann mij heel wat te bieden had! Dat maakte natuurlijk wel nieuwsgierig. Ik zat toen nog in twee andere bands en dat heb ik ook nog een tijdje, naast Daryll-Ann, volgehouden. Maar uiteindelijk moest ik daar toch mee stoppen, natuurtijk. Er kwamen al snel tourtjes door Engeland, mede naar aanleiding van de aandacht die de eerste EP in de Engelse pers kreeg. En in mei vorig jaar kwam de tweede EP uit. Daar speel ik voor het eerst op mee. Toen kwamen er een hele hoop leuke momenten achter elkaar. Pinkpop bijvoorbeeld, daar speelden wij als opener op het grote podium. Dat merk je nu nog heel duidelijk. De meeste mensen kennen ons toch vooral van dat optreden. Het maakte indruk op me dat je daar, toch nog als een groentje, backstage tegen Björk en Kim Deal oploopt. Het optreden zelf was zo voorbij, leek het wel. Een combinatie van zenuwen en een immense kick. Lowlands, enkele maanden later, was eigenlijk veel leuker, ook omdat we al iets minder zenuwachtig waren natuurlijk. Maar daar zie je tenminste publiek, bij Pinkpop zie je alleen maar lucht.' Anne: "Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken welke kant je op kijkt, hè... Daarvoor waren we voor een showcase tijdens het New Music Seminar naar New York geweest. We speelden in een betrekkelijk kleine club, de Mercury Lounge. Maar dat beschouwden we toch nog niet echt als het begin van Daryll-Ann in de States, dat komt allemaal nog. Toen was het meer een soort vakantie.'

Langzamerhand ontstaat er, dankzij inspanningen van Ferry Roseboom en David Boyd, een internationaal netwerk van "grote jongens' die zich in gaan spannen voor de band. In Engeland worden de boekingen verzorgd door International Talent Bookings, het grootste boekingskantoor van het land. Dankzij de showcase in New York is er ook daar een agent gevonden die de band in de Verenigde Staten zal gaan boeken en in Nederland komt Daryll-Ann onder contract bij het Friese Boom! Agency. Daarnaast heeft HUT Recordings een independent promotor ingehuurd om de Engelse media warm te maken voor de band. Dit had al snel succes. De bladen NME en Melody Maker schreven lovend en I Could Never Love You kreeg in NME een acht en werd "single of the week'. Ook de twee videoclips bij de EP's werden regelmatig op MTV vertoond in 120 minutes. Music Non Stop en Alternative Nation. Na de Kelt-EP, de Solid-mini-cd en de twee HUT-EP's, was er nog steeds geen "echte" cd. Eind '94 was het dan zo ver. In de Amsterdamse Studio 150 werd Seaborne West opgenomen met een budget van 100.000 gulden. Als de plaat in maart '95 uitkomt, blijkt dat de lange weg der geleidelijkheid voor Daryll-Ann geen verkeerde is geweest: Seaborne West is een meesterwerk. Allemaal echte, nogal breekbare liedjes. Eindelijk hoor je wat bij de voorgaande platen nooit lekker uit de verf kwam. "Daryll-Ann, you finally said it!' AiniirilSs "De eerste readies zijn nogal overdonderend. Goeie recensies in Oor en Nieuwe Revu bijvoorbeeld. De single Stay wordt veel gedraaid in Nederland en België, maar ook in Engeland. Melody Maker was heel positief, we waren "single of the week', al konden ze het niet laten de draak te steken met het feit dat we Nederlands zijn. Engelsen vinden zichzelf nog steeds superieur ten opzichte van de rest van Europa. De NME was deze keer overigens minder enthousiast We gaan nu eerst uitgebreid touren door Nederland. Daarna gaan we waarschijnlijk naar Engeland voor een lange tour en dan is ondertussen de plaat ook uit in de States. Ik ben heel benieuwd, want eigenlijk is onze muziek veel meer Amerikaans dan Engels. Als de reacties goed zijn, zit er dus ook nog een tour door de States in. Een doorbraak vind ik een groot woord, maar dat we een hoop van de wereld gaan zien, dat lijkt me voorlopig iets moois om naar uit te kijken,' Met dank aan Michael Christianen voor zijn case study naar Daryll-Ann, waaruit de feiten en getallen in dit artikel overgenomen zijn.


W a l l y Tax

we e i

p a d met de

Tekst Bartel Bartels

Blind Dogs Wally Tax speelt weer. De Nederlandse legende uit de jaren zestig (The Outsiders) leefde vele jaren een teruggetrokken bestaan. Terwijl zijn muziek buiten Nederland in de belangstelling bleef staan en door vete bands gecovered werd, was Tax zelf' even afwezig'. Sinds begin dit jaar heeft hij weer een band met jonge muzikanten: Wally Tax & The Blind Dogs.

Heeft haar zigeunerbloed ertoe bijgedragen datje leven zo getekend is door onrust, datje je een outsider voelde? Tax: 'Als tiener vond ik me overal buiten staan. Ik vond de meesten van mijn leeftijdgenoten zo ontzettend kinderachtig; ik zat altijd op mijn gitaar te pielen. Verder was ik natuurlijk anders door het lange haar dat ik toen had. In '63 speelden we met the Outsiders zes dagen in de week in de club Las Vegas op de Korte Nieuwendijk. Je moest boven de 18 zijn om erin te komen. Ik was 15. Daarna zijn we naar het Rembrandtspleintheater gegaan. Daar begonnen die absurde taferelen dat meisjes meteen schaar achter me aanzaten om een stukje haar te bemachtigen. Dat me dat geen oog heeft gekost, mag je een godswonder noemen. Ik heb toen een lijfwacht aangeschaft, een sterke vent, lief ook; hij gaf ze geen harde klappen. In '66 kwam de nationale doorbraak. We waren het voorprogramma van de Rolling Stones in Den Bosch. We speelden ze volstrekt het podium af Keith Richards kwam ons complimenteren. Jagger werd furieus. Die kon niet tegen zijn verlies. Vond ik nietzo'n aardige man. Tussen '66 en '68 kwamen de hits die

in ere houden. Je kan je verleden niet verloochenen. Ik hoop alleen niet dat mensen zitten te wachten op die ene hit en de rest niet eens horen.'

Je hebt ook nog een tijdje in Amerika gezeten.

George: 'The Outsiders kende ik wel van naam en Wally ab fenomeen, maar wat voor muziek dat precies was wist ik niet, nee.'

Wally: 'Ik ben daarzo'n beetje overal geweest, maar New York was mijn thuisbasis. Ik heb een tijdje getourd met Richy Havens en Tim Hardin, metzo'n medley-finale op het einde van het optreden. Tim Hardin (gestorven in 1980; red) vind ik de belangrijkste songwriter van deze eeuw. Als hij optrad, zaten Bob Dylan, Harry Wilson, John Lennon op de eerste rij om te kijken hoe ze moesten zingen. Als ik nu zou mogen kiezen dan zou ikgraag wat willen blaten met Barry White, Bob Dylan, Rod Stewart, Tom Jones of Joe Cocker. Maarja, dat soort package-deals zieje niet meer.' George: 'Abje tegenwoordig in het voorprogramma van een band wilt spelen, moetje bij dezelfde platenmaatschappij zitten, ofjezelfinkopen zpals Lois Lane dat deed bij Prince.' Wally: 'Je inkopen, zijn ze nu helemaal gek geworden!' George: 'Abje nu in het buitenland wilt spelen, moetje de zaal afhuren. Datziejein Engeland en Amerika. Ik hoop dat dat geen voorbode is voor hier.'" Wally: 'Afhuren? Daar doe ik niet aan mee. Dingen veranderen. Datzagikook toen ik uit Amerika terugkwam in Amsterdam: het leek hier de Bronx wel geworden. Ik heb daar het nummer Bridges Are Burning over geschreven, een nogal politiekgetinte tekst. Normaal schrijf ik over het leven, de verhoudingen tussen man en vrouw. Als ik een nicht was, zou ik over de relatie tussen man en man schrijven. Het mooiste is dat een tekst meerdere lagen heeft en dat het gaat over dingen die me bezig houden. Nu is dat bijvoorbeeld de drank, omdat ik afgekickt ben.'

Wally maant met zijn lage doorleefde stem zijn blinde poedel Truus tot stilte en biedt me thee en taart aan. De suiker blijkt op te zijn. George Oostdijk, de bassist van de Blind Dogs gaat het wel even halen bij de avondwinkel. Wally schuift aan tafelen begint te vertellen over zijn leven. 'Mijn moeder, een Russische zigeunerin, werd op haar vijftiende gedeporteerd en ontmoette mijn vader in een concentratiekamp. Toen ze bevrijd werden door de Amerikanen, konden ze kiezen tussen Oosten West. Ze zijn toen naar Amsterdam gekomen waar mijn vader vandaan kwam. 's Nachts had ze van die gruwelijke dromen en hoorde ik haar gillen. Ik kan daardoor nog steeds niet goed slapen.

sociëteiten waar je met rust gelaten werd. Het vervelende was, dat ik toen de binding met de gewone man verloor. Je zat dan tussen beroemde en rijke mensen en die zijn strontvervelend. Nu leef ik gewoon krapjes. Een beetjejammer: als ik een mooi pak zie hangen, kan ik dat niet kopen en ik moet met de tram in plaats van met mijn eigen chauffeur.'

Ronny Splinter en ik schreven: LyinAll The Time, Touch, Monkey On Your Back. Augustus '69 vielen we uit elkaar, vooral door toedoen van onze manager John B. van Setten, dat was gewoon een dief. Hij heeft niet alleen mij bedonderd, maar ook Kaz Lux, Jan Akkerman. Het is ook mijn eigen schuld dat ik zo vaak bedonderd ben. Als je zelf niet oplet, geef je dat soort mensen ook de gelegenheid je te bestelen.' Toen kwamen dejaren '70, de keerzijde van de succesjaren. Je had tonnen belastingschuld, het succes viel tegen, je raakte verslaafd. 'Ik heb inderdaad allerlei dingen meegemaakt, waarschijnlijk meer dan de gemiddelde man. Ik ben nogal een slechte manager van mezelf Als ik terugkijk, heb ik van de meeste dingen geen spijt. Ik ben alleen te vaak en te lang aan de drank en drugs geweest Ik ben nogal hebberig in dat soort dingen en heb erg de neiging om alles helemaal te doen. Ik ben daardoor nogal vaak ontspoord.' Had je geen vriendin in de buurt die je in de smiezen hield? 'Zoveel invloed hebben ze ook weer niet. Je wilt dan wel aardig zijn, maar vaak trek je je er geen moer van

FRET 1 0

Wally: 'Ik had er ik wel wat overgelezen, maar ik heb ze nooit gezien. Ik hou me daar niet zo mee bezig. Ik kijk alleen naar de hitparades ab ik er zelf in sta, of ik omhoog of omlaag ga.' Dat is toch vreemd; de Nederlandsejeugd en jonge muzikanten kennen je muziek niet, terwijl in bet buitenlandje muziek nog echt leeft. In de jaren '80 kwamen The Lyres naar Nederland en waren ab een kind zo blij om je ontmoeten. Ze hebben zelfs elpees aan je opgedragen. In Italië, Spanje en Amerika heb je een cultstatus en in München is er een platenmaatschappij die cd's uitbrengt van jouw nummers, gespeeld door bands van over de hele wereld. In januari heb je nog een gastoptreden gedaan met de uit Californie komende band The Loved Ones

George: 'In de zomer van '94 deden we een sessie in de Melkweg. De samenstelling van deze gelegenheidsformatie klonk en klikte zo goed dat we het niet bij één keer wilden laten. Ik kwam Wally indertijd ook al wel eens op straat tegen en vroeg me dan af wat één van Nederlands beste zangers eigenlijk aan het doen was. We zijn eens wat gaan drinken en hij vertelde dat hij geen band meer had, maar wel nog een optreden had staan op 30 december in Zaandam. We zijn aan het oefenen geslagen, maar dat ging allemaal niet zo best omdat Wally zoveel dronk. Ab hij wat te drinken voor de band ging halen, kwam hij, door zijn trillende handen, met een dienblad met vier overgelopen, halflege koffie's en een Duvel, die nog wel vol zat, voor zichzelf terug. Wally heeft toen professionele hulp gezocht en is afgekickt in de Jellinek-kliniek. Ik kreeg de sleutel van zijn huis om zijn hondje uit te laten. Wel typerend dat hij me zo gemakkelijk vertrouwde. Op 27 december kwam hij uit de kliniek en hebben we twee dagen ab gekken geoefenend en op 30 december stonden we in Zaandam te spelen.' Drummer Jan Holtman, Wally Tax en bassist George Oostdijk Zijn jullie een projekt of een band?

Truus, de blinde poedel, slaat alarm. George komt binnen en heeft de suiker. Wally schuift wat spullen van de tafel, waaronder een uitkeringsformulier, om ruimte te maken voor de taart en thee en steekt van wal over de arme en rijke tijden. Wally: 'Ik gooide die blauwe belastingformulieren gewoon in de prullebak, zo van: daar heb ik niks mee te maken.' George: ' Gek hè, datje dan de belasting op je dak krijgt' Wally: ' Toen werd ik miljonair, onder andere omdat Lee Towers zijn eerste hit had met It's Raining In My Heart:, een nummer dat ik geschreven heb. In diezelfde tijd heb ik met Tax Free in Amerika een elpee opgenomen waarvoor ik nog een Grammy Award heb gekregen. In die tijd waren we even duur als Crosby, Stills, Nash & Young: tienduizend dollar. Dat geld is toen ook weer opgeraakt, ik leefde nogal duur. Door al die hysterie rond mijn persoontje kon ik niet in de kroeg om de hoek gaan zitten, dus ik ging naar van die dure

Wally, kende jij de bands waar The Blind Dogs uit komen?

Hoe is deze nieuwe band ontstaan?

Hoeveel liefdes heb je gehad die je op je arm zou tatoueren? 'Dat zou dan wel tot over mijn elleboog komen denk ik, maar ik heb nooit zo in het rond geneukt. Als ik van iemand hou, dan is dat genoeg. Ik ben heel monogaam hoor. Ik hou er niet zo van als een vrouw zegt: '' ik lag vorige week met Barry Hay in bed". In mijn leven heb ik twee echte liefdes die er bovenuit steken: dat was Laurie Langenbach en mijn vriendin nu, Mette. Met Laurie heb ik zeven jaar een hele heftige relatie gehad. Ik was in die tijd nogal verslaafd. Dat zal voor haar wel eens moeilijk zijn geweest. Zij is doodgegaan aan kanker.'

Kende je de nummers van Wally, George?

George:' We zijn gewoon bezig met wat we leuk vinden en proberen dat zo goed mogelijk te doen. Ik speel ab enige nog in een andere band, The Jack of Hearts, maar die staan op het moment op een laag pitje. Jan Holtman (drums) is na het uiteenvallen van Spo-Dee-O-Dee zijn eigen nummers gaan spelen met Robin Berlijn (lead-gitaar). Robin is na de Fatal Flowers naar Engeland vertrokken; terug in Nederbnd heeft hij met Holtman een aantal akoestische optredens gedaan. Jan Smit (gitaar), wereldberoemd in West-Friesland en Amsterdam, had het wel een beetje gehad ab leider van zijn eigen band. Hij vindt het nu wel prima om in dienst van Wally te spelen.' Wally: 'Ik vind dit echt wel een band. Ik heb ook een tijdje met muzikanten gespeeld die ik inhuurde. Die moesten uitgeschreven partijen spelen. Bij de Blind Dogs stuur ik een tapeje naar iedereen en daarna worden de arrangementen met de hele band uitgewerkt. Deze mensen zijn niet echt vervangbaar, we zijn echt een groepie. Het zou behoorlijk lullig zijn aber iemand wegging. Tijdens één van die zomersessies in de Melkweg kreeg ik door met jonge mensen te spelen eindelijk weer lol in het muziek maken. Het leeftijdsverschil in de band is ook wel grappig: Robin is 23 en ik 46. De set die we nu spelen is fifty-fifty opgebouwd uit oude en nieuwe nummers. We spelen wat Outsiders-materiaal, wat nummers uit de jaren '70 en wat van mijn laatste cd.' George: 'Zoab de Stones Brown Sugar wel moeten spelen, moeten wij Wally's oude nummers

in Paradiso. Die zien Nederland ab het land van Wally Tax. Toen ze in Sittard speelden, wilden ze het publiek verrassen door een nummer van jou te spelen. Het publiek keek de band toen schaapachtig aan; Wally wie? Ze hebben toen maar No Limit van 2 Unlimited gespeeld. De Arena was kortgeleden uitverkocht voor Wally Tax & The Blind Dogs. Er waren speciaal voor dit concert fans uit Duitsland en Spanje gekomen. Wally: ' Het is inderdaad hoog tijd dat ik in Nederland weer in the picture kom.' George: ' We zijn nu naar een cd toe aan het werken. Dan komen we weer op de radio en dan liefst met een hit.' Wally: ' Een tv-special en een videoclip will do the job.' George: 'Ik heb het niet zo op die videoclips, er wordt niets meer aan je fantasie overgelaten.' Wally: ' Dat is waar, de beste clip is gewoon een live registratie. Wat heb ik er nou aan dat een mannequin met grote tieten door het beeld loopt te sjouwen. We moeten de komende tijd veel gaan spelen, dan die cd en dan gaat het allemaal wel gebeuren. Ik heb het nu prima voor elkaar; mijn vriendin, mijn huisdieren, ik ben clean en heb een fantastische band. Nederland komt er binnenkort wel weer achter dat Wally Tax leeft.'

Foto's: J.P.Jans

FRET 1 1


Zou het succes van de Prodigal Sons, uitgerekend in Texas, te maken hebben het b e u k g e h a l t e van dze rockformatie? Recht-voor-de-raap-rock wordt immers nergens zo op haar waarde geschat als in dat deel van Amerika. Toch doe je het succes van de Prodigal Sons tijdens het South by Southwest [val in maart 1995 te kort door het louter aan het beukgehalte van de band toe te en, daarvoor zijn de Prodigal Sons weer te subtiel. Zoals niet alleen werd beweens het radio-optreden in Austin, maar ook tijdens de ingelaste studio-opnamen

opwarmer voor hun optreden tijdens het South by Southwest Festival op zaterdagavond. Het optreden bij K.U.T. wordt voltooid met ondermeer de nieuwe song Just For You) China en als gepaste finale een sublieme vertolking van de Led Zeppelin-ballad Thank You. Dan volgt een interview met Ben Mattijssen, over de geschiedenis van dat label en hun relatie met Rounder Records in Amerika. Larry Monroe is zozeer onder de indruk van de Prodigal Sons, dat hij de volgende middag het akoestische concert bezoekt aan North Lamar Blvd., in de reusachtige platenzaak Waterloo Records. De Prodigal Sons openen ditmaal tamelijk mat. Maar de tweede helft levert zoveel voltreffers op dat de eerste helft al snel vergeten is. Omdat een verblijf in Texas niet 'af' is zonder een bezoek aan een vestiging van Sheplers, 'world's largest western store', gaan we die middag nog een uurtje grasduinen tussen boots en jeans (cowboy cut). Niet te lang, want de Prodigal Sons worden in de loop van de middag verwacht bij Maggie Mae's West, hun concertlocatie tijdens het South by Southwest Festival. Maggie Mae's West is een van de tiental-

roducer Mike Stewart.

kende naam: wijlen Stevie Ray Vaughan — in Austin prijkt zijn majestueuze standbeeld — nam er eveneens platen op. En nu gaan de Prodigal Sons daar aan het werk. Dat geeft een kick. Cedar Creek Studios ligt net buiten de stadsdrukte in een mooi stuk natuur. De inrichting staat bol van oud hout, als in een bruine kroeg. Uiteraard beschikt men er over moderne apparatuur, al is de mengtafel er volgens de vaste producer op die locatie, Fred Remmert, nog in gebruik geweest bij RCA Victor. Elvis zou er nog op ingezongen hebben. Presley-fan Erwin wordt er zichtbaar door ontroerd. Die avond storten band en producer zich op de nieuwe Nijhoff-song Making Money Out Of Sand. Erwin blijkt na afloop, net als de andere Sons, niet overtuigd te zijn van de succesvolle afloop van de prille samenwerking. Een misgreep? Toch niet. De volgende dag stellen de jongens hun eerste reacties bij. Willem Coenen, Zwols Popfront-producer, is erbij en met Stewart blijkt het geluid ineens raak te zijn. Anders dan in Nederland. Dat wel. Albert: 'Dit klinkt lekker strak en vet. Over smaak kun je twisten, maar ik vind wat Stewart vandaag laat zien en horen echt geweldig.' Jeroen, een man van geen-woorden-maar-daden, is het er mee eens: 'Het beukt hier lekker.' Om vervolgens in de relaxruimte verder te vingertrommelen op een basketbal. Remmert, wiens naam wereldwijd op veel cd-hoesjes

SijpMierul

Wout

et Amerikaanse avontuur begon waar de Prodigal Sons enkele jaren geleden ook begonnen, bij het gebouw van het Zwols Popfront, in de schaduw van de Peperbus. Nu werden daar de koffers ingeladen. Enkele bandleden voelen zich deze ochtend extra verloren. Voor hen wacht de vijegdoop. Acht uur later, Amerikaanse tijd 18.25 uur, landt de band in Minneapolis, nabij de Canadese grens. "Wie bint bijna in Hattem,' roept Erwin als het vliegtuig Amerikaanse grond nadert, zoals het steevast klinkt wanneer de Prodigal Sons na een concertreis hometown Zwolle naderen. De douane In Minneapolis blijkt een fiks obstakel. Rockmuzikanten met lange haren zijn geliefde objecten om van dichtbij te onderzoeken op ongerechtigheden. Gitarist Henk Bennen is, met zijn bagage, de klos. Door die vertraging dreigt de band de aansluiting naar Austin te missen. In de haast vergeet Bennen zijn rugtas met kleding. Hij baalt daar stevig van en gaat er als rechtgeaarde Nederlander vanuit die tas nooit weer te zien. Hardlopend ziet de groep nog kans het volgend toestel te pakken, van ijzige kou naar een verrassend zwoele zomeravond. Bennen gaat daar direct achter zijn rugtas aan. De dame aan de balie kent geen twijfel: 'Die tas hebt u morgen terug. U verblijft in hotel La Quinta Inn? Morgenochtend rond elf uur bezorgen we daar uw rugtas.' En ja: de volgende morgen wordt in het hotel een tas afgegeven, eigendom van 'mister Bennen from Holland.' Austin is de hoofdstad van de wereld als het gaat om live-music. Dagelijks kan er gekeken worden naar het tv-station Austin Music Network, met pakweg 12 uur per dag artiesten en bands uit Austin en omgeving. De andere 12 uur worden gevuld met clips van Country Music Television (CMT). Want 'new country' is momenteel heel groot in Amerika. De jukeboxen in de bars en restaurants zijn er voor zeker de helft gevuld met country. Het verblijf in Austin wordt ingezet met verkenning van de stad. De jongens van de band kijken verrast naar de ordehandhavers in het centrum van Austin, de stevig uitziende Austin Rangers, en naar de borden die een ieder die jonger is dan 17 jaar verbieden het centrum te betreden. Jongeren in die leeftijdsgroep mogen geen alcoholhoudende drank gebruiken, dus ze hebben

FRET 1 2

Sleyster-

•toto

dan ook niets te zoeken in dit door bars beheerste gebied. De Prodigal Sons zijn nog jong (Erwin is 22), maar oud genoeg om het springlevende hart van Austin te bezoeken. Het is er zeer druk, vanwege het South by Southwest festival drukker dan normaal. Gevoegd bij de bijna tropische temperaturen — ver boven 30 graden Celsius — wo'rdt het festival onder ideale omstandigheden gevierd: met de deuren van de tientallen bars/podia vaak wijd open. Erwin Nijhoff is van de daar lopende Prodigal Sons zonder twijfel de grootste bezienswaardigheid. De boerenzoon uit Hessum blijkt in Austin net zo makkelijk op klompen te lopen als wij op schoenen of — in Austinstijl — op laarzen. Een dag later zijn we op weg naar de studio van K.U.T. Radio, een groot lokaal radiostation met een bereik van circa 100 kilometer. Het is een populair FM-station, mede vanwege het feit dat het een van de zeer weinige Austinzenders is die meer dan alleen muziek brengt, namelijk ook nieuwsuitzendingen. Bij K.U.T. Radio zijn de Prodigal Sons die avond te gast in het programma van disc-jockey Larry Monroe. Larry blijkt een opvallende, want bescheiden Amerikaan te zijn. De Sons zijn vergezeld van de platenbazen van Munich Records BV, Job Zomer en Ben Mattijssen. De studioruimte is akelig krap. Of de band maar plaats wil nemen op de krukken achter de vijf microfoons. Erwin (ook hier op klompen!) vraagt om water; bij de droge lucht geen luxe. Het slagwerk is nog een probleempje. Drummer Jeroen Hobert probeert het eerst met brushes op een kartonnen doos, om uiteindelijk pas tevreden te zijn met het geluid daarvan op een metalen camerakoffer. Zeer geconcentreerd wordt voor de duizendste maal You Still Think gezongen. Our Biggest Hit in Holland, zegt Erwin. Ook een paar studiomedewerkers laten hun werk even rusten om met eigen ogen de Prodigal Sons te aanschouwen. De archiefmedewerker in de ernaast gelegen ruimte zet de deur, na het gebaar met de duim omhoog, open. Het gesprek tussen Larry en Erwin is kort. Naast de voorspelbare vraag naar zijn idolen wordt Erwin gevraagd of hij het in Holland droog heeft kunnen houden gedurende de recente overstroming. Het gaat om de muziek van de Prodigal Sons, als

len bars/podia aan Austins belangrijkste uitgaansstraat 6th Street. De band ontmoet er de collega's van de Belgische band Nemo. De soundcheck verloopt naar wens. Manager Bert van Aefst is optimistisch over het belangrijke concert van die avond: 'Als de jongens nu al rood aanlopen van inzet, dan zijn ze gretig. Let op, ze vliegen er vanavond in.' Hij kent zijn jongens, al is hij zichtbaar verrast dat Erwin zelfs bij dit hoogtepunt in het bestaan van de Prodigal Sons zijn klompen draagt. Maar de Prodigal Sons staan op scherp. Degenen, die de band al langer van dichtbij volgen, weten het zeker. 'Dit kwam helemaal uit de tenen', is het eerste wat de rood van opwinding aangelopen Job Zomer na dit optreden zegt. Het enthousiasme onder het publiek bij Maggie Mae's Westis groot. Voorbijgangers, die helaas geen entreebewijs hebben, blijven voor de deur kijken naar die bijkans exploderende band met die bezienswaardige zanger. Het optreden van de Sons was hard, keihard; niet geschikt voor gevoelige oortjes. De band beukt, met drummer Jeroen Hobert als stuwende motor. En Henk Bennen en Albert Bartelds maken met elk hun 100 procent inzet de zo Amerikaans aandoende Southern rock compleet. Na het optreden zijn de vier kapot, helemaal leeg. Maar de oogst blijkt groot. Onder het publiek bevindt zich producer Mike Stewart, een man met reputatie in Texas. Hij zegt onder de indruk geraakt te zijn en kondigt aan nog contact te zullen opnemen. Bert van Aefst denkt er aanvankelijk het zijne van, maar informeert links en rechts wel naar Mike Stewart. Alle reacties bevestigen dat de man een heel goede naam heeft. Hij werkt met Calvin Russell en Omar and the Howlers: gelouterde rockmusici. Anderhalve dag na het optreden op het South by Southwest Festival meldt Stewart zich via Ben Mattijssen. Zelfs de fameuze Cedar Creek Studios zijn door Mike Stewart al voor anderhalve dag geboekt. Mattijssen verbaasd: "Al die Nederlandse bands die hier aan de weg hebben getimmerd, hebben dit nog niet binnen kunnen halen. En dat in zo'n doldriest tempo. Een buitenkans.' Enwin Nijhoff viert het blijde nieuws op zijn hotelkamer met kamergenoot Jeroen Hobers. Gitaristen Albert en Henk hebben wat bedenktijd nodig en moeten ook hun tickets wijzigen, vanwege deze niet verwachte verlenging van hun Texas-trip. Maar ook zij gaan uiteindelijk door de bocht. Logisch, want werken met Mike Stewart in de Cedar Creek Studios in Austin is voor elke muzikant als een visitekaart met gouden rand. Ontspanning is er na alle enerverende toestanden in het Mexicaanse restaurant Evita's in 6th Street, in gezelschap van de andere voor dit festival uitgenodigde Hallo Venray. De volgende middag gaan we richting Patterson Avenue, in een luxe buitenwijk van Austin waar Mike Stewart woont. Hij is een minzame kerel die bovenal de kunst verstaat anderen op hun gemak te stellen. Als het gaat over zijn passie, 'good basic rock & roll', is hij helemaal in zijn element. De Prodigal Sons verrasten Stewart vanwege hun, zoals hij het uitdrukt, 'Texasheart kind of playing'. Al is de weldadige invloed van bands als Led Zeppelin ook voelbaar. Terwijl op de achtergrond een cd van Austin-zoon lan Moore klinkt, typeert Stewart zijn produkties als 'voorbeelden van een grote voorkeur voor stevige gitaar-rock'. De nieuwe, geheel door Stewart geproduceerde cd van Calvin Russell Dream Of The Dark is daarvan een illustratie. Of daar tot in Amerika een cd van de Prodigal Sons aan wordt toegevoegd? Als het aan Mike Stewart ligt wel. Cedar Creek Studios is een studio met een magische klank. Zo kreeg de jongste cd van Sonny Landreth South Of 1-10 daar haar romige mix, pikant gekruid. Ook worden daar cd's van Tish Hinojosa, Sarah Elizabeth Campbell en Flaco Jimenez opgenomen. Nog een klin-

prijkt, heeft ook met plezier geluisterd naar het resultaat van de opnamen: 'Deze Hollandse jongens klinken zo live. In al die jaren hebben we hier slechts eenmaal een Schotse band gehad. Dit is de tweede niet-Amerikaanse band. En ja, dit is een goed stel.' Dan Mike Stewart zelf. Wat is zijn conclusie na anderhalve dag werken met de Prodigal Sons? Stewart: 'Je kunt deze nog niet volledig uitgewerkte produktie de Austin-versie van hun nog niet eerder opgenomen song Don't Know Why noemen. Over de samenwerking ben ik redelijk tevreden. Die zanger is briljant. Maar vlak de rest van de band niet uit. Ik zou meer tijd met deze jongens willen hebben, bijvoorbeeld voor een viertal songs. Dan zou deze ervaring meer "balls' hebben.' Bert van Aefst noemt tijdens de terugreis de ervaring in de Cedar Creek Studios de onverwachte bekroning van de deelname aan het South by Southwest Festival. "Hier scoor je mee. Natuuriijk, deze produktie is een voorproduktie. Het karwei is nog niet helemaal af. De moederband gaat met ons mee naar Zwolle. Misschien verschijnt deze Austin-versie als bonus-track op de nieuwe cd die in augustus/september uit zal komen. Zelf zou ik benieuwd zijn naar het resultaat van een samenwerking tussen Stewart en Di Maestro (van de Wine Of Life-cd) enerzijds en Erwin anderzijds.' Over de rol van Mike Stewart is Bert van Aefst optimistisch: "Hij blijft een actieve rol vervullen. Zo zal zijn Stewart Meyers Group zich in de States gaan inzetten voor de Prodigal Sons. Hij probeert onze band in beeld te brengen bij de grote platenmaatschappijen. Pas op langere termijn kun je daar meer over zeggen. Het zijn allemaal dikke, onverwachte meevallers van deze ervaring in Texas.'

FRET 1 3


echno-artiest Speedy <l s t a a t fors tn de beiangsKellïnQ na het uerscïrQnén

Speedy J dit dilemma op? *Mijn ItweHaet bestaat uK; oude en nieuwe nummers, waarvan sommige zelfs nog niet zijn uitgebracht. Een aantal van de nummers van de CD's zijn wel aangepast, in feite heb ik de ingrediënten van al mijn nummers genomen en toen gekeken wat er bij elkaar past. Het is best mogelijk dat je een bekend nummer hoort met een nieuw ritme, of andersom. Er komt overigens ook een live CD van deze tour. Ik hou erg van de spontaniteit die je live in de nummers legt. Je durft al improwserend veel verder te gaan dan in de studio, want daar doe je alles voord met je hoofd en werk je toch een beetje op routine. Live klinken de nummers spontaner, er zit meer leven in. Ik hou dan ook erg van live optreden.'

van zütt nieuwe CO G Spot en zijn toernee door fiee efuticircuie mee Sensurreal en de Human Beings. Zelf is de Rotterdammer echter niet zo ingenomen met alie aandacht en drukte, die zijn aandacht afleidt van het muziekmaken. In de Utrechtse Vloer praatte Fret met Jochem Paap, zoals Speedy •! in het dagelQks leven heet. Tekst: Ruud Lekx en Gert Verbeek Foto's: Michei Unssen

:

De Vloer is uitverkocht, iets dat gitaarbands de laatste tijd niet meer is gelukt. Een uur na aanvangstijd staat de zaal vol mensen en rook uit sigaretten en rookmachines. Het decor doet denken aan John Carpenter's film The Fog. Een mist waarin zoeklichten over de hoofden zweven en het schijnsel van scherpe lampen, door de glitterballen gebroken, in ieders ogen weerkaatst. De enige ontsnappingsmogelijkheid aan de benauwde warmte is het halletje bij de ingang. De T-Shirts van bezoekers tonen aan hoe divers het publiek is: Fresh Fruit, Djax-Up-Beats, Machine Head en Hole. Buiten, met de tieuzen tegen de beslagen ramen,' staat een grote groep pechvogels te wachten tot er bezoekers zijn die De Vloer verlaten om plaats te maken. Te vaak' antwoordt Jochem Paap op de vraag hoe vaak hij de laatste tqd is geïnterviewd. Inderdaad grepen de Nederlandse en buitenlandse media het eerste teken van leven wan Speedy J sinds de CD Ginger en de remix-EP Pepper massaal aan voor een gesprek. Terecht, want Speedy J geniet groot aanzien in de internatlonaie house-weretd. Hij is bovendien een van de weinigen die na een grote commerciële doorbraak toch respect bleef genieten In de kieskeurige techno-underground. Daar liggen dan ook de wortels van Speedy J. Hij was de eerste Europeaan die een plaat uitbracht voor het gerenommeerde Canadese Plus 8-label, te midden van grote jongens als Kenny Larkin en Richie Hawtin. Ook was hij een van de eerste techno-artiesten die met een handjevol apparatuur het podium opging om live-optredens te doen. Vervolgens werd het nummer Pullover (1992} wereldwijd een novelty-hit. In plaats van snel te profiteren van zijn bekendheid dook Speedy J onder, om na een aantal low-key releases op de proppen te komen met de CD Dinger Cl 993). Die liet niet langer harde techno en acid horen, maar werd een voorbeeld in de Progressive House-stroming: een house-CD waarnaar je ook thuis kon luisteren. Ginger werd In veel landen overladen met lof en Speedy J wrerd gevraagd om onder andere remixen te doen van Björk, The Shamen en Si/en Vath. "Ik zeg alleen ja als Ik er ook echt iets mee kan', zegt Speedy J over dit werken aan nummers van anderen. Ik laat alle sporen los op een DATtape zetten en dan bouw ik het nummer opnieuw op. Soms gebruik ik bijna geen originele elementen meer. Een andere keer verander ik echter alteen de verhouding tussen de instrumenten, waardoor het een meer conventionele remix wordt.'

De huidige tour met Sensurreal en de Human Beings had twee oorzaken, vertelt Speedy J. "Ten eerste vond ik het zelf leuk om te doen. Het idee om langs het zaiencircuH: te touren om de nieuwe CD te promoten trok me erg aan. Het housepaH:y- en feestencircuit heb ik de laatste tijd gemeden wat optredens betreft. House is tegenwoordig zo enorm opgesplitst, op een trance-feest hoor je alleen maar trance en op een technofeest hoef je niet met ambient aan te komen. Dat vind ik niet spannend genoeg, mijn muziek is daarvoor ook te breed georinteerd. in deze zalen hoop ik een breder publiek te trekken, de liefhebbers die echt voor je muziek komen. Sinds mijn optredens op het Lowlands-festival vorig jaar en Noorderslag begin dit jaar liep ik rond met het idee voor een zalentour. Boekingsbureau Mojo zag dit idee wel zitten, ook om eens te kijken of techno in deze zalen wel zou werken. Je zou het voor hen een soort marktonderzoek kunnen noemen.'

FRET 1 4

E^f^ Het is aan Sensurreal (zie ook FRET van maart) om de eerste dansers in de Utrechtse Vloer aan het bewegen te krijgen. Dat lukt maar ten dele, voornamelijk omdat het volume vrij zacht is. De beats kunnen daardoor niet imponeren: het gesprek achter ons in de zaal is letterlijk te volgen. De songs bestaan uit basloopjes, samples en drumpatronen die in een golfbeweging worden opgebouwd en afgebroken. Het duo staat links op het podium enthousiast achter de apparatuur te swingen, soms met een arm in de lucht als teken dat het numni'er een volgend hoogtepunt zal bereiken. Een hoogtepunt dat de hele set door mede werd aangekondigd door het electronische orgasme-geluhj uit het nummer Relax van Frankie Goes To Hollywood of een gelijksoortige bron. Pas enkele minuten voor het einde ^ran het optreden weten de ritmes alle aandacht voor zich op te eisen. Het is een te kort moment om te overtuigen. We weten dat Sratsurreal tert meer in staat is, als opwarmer voor de overige twee optredei^ is het echter niet slecht. Op acht van de vijftien optredens maken de Human Beings uit Utrecht deel uit van de tour. 'Wat mij betreft zouden ze overat meekunnen', zegt Speedy J, 'maar ze spelen all^in in de grt*ere zaten. Het budget van de tour was helaas beperkt. Sensurreal is de vast» support-act. De keus voor beide bands was logisch: we zitten alledrie bij dezelfde platenmaatschappij en ook muzikaal zijn er overeenkomsten.' Na een korte DJ-set nemen de Human Beings (zie FRET van april) plaats achter de mixers aan de rechterzijde van het podium. Omdat Utrecht hun uitvalsbasis is, speelt het duo op deze avond als tweede act en niet als opener. In tegenstelling tot de ambient soundtracks die te horen zijn op hon CD For The Time Being straalt het live-optreden een gezonde dosis agressie uit, die traeneemt naarmate het optreden vordert. Terwijl het duo relaxed met een sigaret tussen de lippen aan de knoppen draait, klinken uit de speakers keiharde electronische bassen en snerpend© percussie. De bezoekers die niet dansen, doen dat omdat ze zksh vanwege de drukte niet meer kunnen bewegen. Ifet als bij Sensurreal en Speedy J lopen de nummers allemaal in elkaar over en heeft het publiek alleen tijdens rustige momenten gelegenheid om de muzikanten aan te moedigen. De Human Beings bevwjzen dat ook muzikaal goed kan worden gescoord tijdens thufewredstrijden.

in tegens^lling tot de meeste van zijn collega's staat Speedy J geheel alteen op het podium. 'In principe kan ik alles in m'n eent^. In het begin deed ik het ook allemaal alleen, toen stond ik gewoon met TR 808 en 909 drummachines en een TB 303 bassline op het podium in soos-achtige tenten acid te maken. Later heb ik ook met vrienden samengewerkt, voornamelijk omdat ik dat wel gezellig vond. Overal in je eentje heenrijden Is niet echt leuk. Daarom ben ik blij dat ik op deze tour een vaste lichtman heb. We reizen samen en dan heb je wat aanspraak. Bovendien ben ik op deze manier niet afhankelijk van plaatselijke lichtmensen. die vaak niet verder komen dan het aanzetten van een stroboscoop bij een houseact want 'house moet flitsen'.' Zowel de muziek op Ginger als op G Spot is niet direct dansbaar: de CD's zijn duidelijk gericht op het luisteren in de huiskamer. Bij optredens van house-artiesten staat echtsr voornamelijk de beat centraal. Hoe lost 0 'j'fMWi

I

1

Hoofdact ^eedy J staat In het midden van het podium achter een brede mixer, vanwaar hij zijn set geconcentreerd opbouwt. De opeenstapeling van synthesizerloopjes in Symmetry zorgt voor een mooie ouverture. Wie na het horen van dit nummer b|j|ft beweren dat elektronische muziek gevoelloos is, heeft geen oren aan zijn hoofd. Na Symmetry wordt de bassdrum ingeschakeld voor een uptempo versie van The Oil Zone. Af en toe kijkt de muzikant even de zaai in om te zien of hij met zijn muziek het gewenste resultaat traekt. De massaal dansende zaai probeert hem op te jutten en aan te moedigen wanneer hij subtiel van nummer verandert. De lage klanken doen de ingewanden en botten trillen van de bezoekers die vooraan staan, zitten of liggen. Vanaf het eerste dansbare nummer tot het plotselinge einde een uur later wordt er. gedanst. Een enkeling probeert aan de zijkant van het podium te komen, maar dat staat afgeladen met elektronica en laat geen ruimte over. Speedy J mixt het agressieve van de Human Beings met het warme geluid van Sensurreal. Zijn gebruik van harmonieën getuigt van muzikaliteit, waardoor de muziek ondanks het repetitieve karakter geen moment irerroelt. Sterker nog: het doet je wensen dat het concert nowt zou stappen. Het moet natuurlqk een keer ophouden. Tijdens het slotakkoord beantwoordt Speedy J het bemoedigende gejoel met een onverstaanbare kreet. Maar wat zou je als muzikant verbaal nog willen toevoegen aan muziek waarmee alles al gezegd is?

Impro^satie lijkt moeilijk te rijmen met housemuziek, die vooral met computers en sequencers wordt gemaakt. Toch zijn met name live sets van de meeste house-artiesten volkomen geïmproviseerd. Speedy J: 'De mengtafel is mijn belangrijkste instrument. Ik probeer mfln live-setup zo eenvoudig mogelijk te houden, omdat ik erg veel optreed. Het heeft dan niet zoveel zin om een enorme modulaim synthesizer mee te nemen voor één geluidje, dus zet jk dat allemaal in mijn sampler. Daar zit 18 Megabyte geheugen in, helemaal vol met geluiden. Verder heb ik ook nog een harddisk-recorder waarop allerlei sounds en loops staan, die loopt mee met de set. Dit alles zit in een rack wat makkelijk te vervoeren is. Natuurlqk gebruik ik een Roland IR 909 drummachine voor de beats, maar ook een Roland RS. Voor de warme, analoge klanken heb ik er een Roland June 106 synthesizer bij, maar dat is weer zo'n bakbeest. Daarom laat ik die bij optredens in het buitenland altijd thuis. Ter plaatse laat ik hem huren. Van een cassette kan ik mijn eigen geluiden inladen en klaar is Kees. De nummers zelf staan in een sequencer, onderverdeeld in patronen.' Deze methode wordt door de meeste house-artiesten gevolgd. Zowel The Orb op Pinkpop voor 60.000 man als amateur-doe-het-zelvers in kraakpanden gebruiken deze methode om techno-nummers live te spelen. Alle instrumenten en patronen lopen tegelijk, maar op de mengtafel wordt een nummer opgebouwd door geluiden in en uit de nummers te mixen en

door equalizing en effect»n toe te voegen. Op de sequencer en de drummachine kun je dan nog drum- en rilamepatronen wisselen voor de variatie. Bij analoge synthesizers en effectapparaten kun je flink live aan de knoppen draaien om het getuid te beïnvloeden. ^ Zo heb je een song bestaande uit een aantal losse ingrediënten, die je afhankelijk van de sfeer steeds anders kunt mixen. Een nummer kan twee, maar ook veertig minuten duren. Je kunt het tempo veranderen, het nummer heel kaal houden of juist laag over laag dichtspelen. Daardoor klinkt het geen t»vee keer hetzelfde. Deze manier van mixen windt zijn oorsprong bij de producers van dubreggae, een andere muzieksoort die sterk op ritme is gebaseerd. Maar ook producers als Adrian Sherwood gaan op deze manier te werk, Sherwood mixt zelfs veel van zijn studiowerk op deze manier. Een ander dub-ingredlënt waarvan ook Speedy J gebruik maakt, is een digital delay, een echo-effect. Hiermee kun je vrij eenvoudige toopjes en ritmes heel ingewikkeld laten klinken door ze te vertragen en dan te mixen met het origineel. Ook kan de muziek prachtige stereo-effecten meekrijgen. Bovendien kun je de uitgangen van het delay niet op de normale manier terugsturen naar de mixer, maar ze binnen laten komen op twee faders van de mengtafel. Zo kun je ook deze effecten weer op allerlei mogelijke manieren beïnvloeden. Er kan veel mis gaan bij het werken met dergelijke eiectronica. 'Het is me nog bijna nooit overkomen dat de apparatuur niet werkt', vertelt %>eedy J. "Misschien een keer of vier. En dan hangt het er vanaf wat er stuk gaat. Als je delay het niet meer doet is het jammer, maar dan ga je gewoon door. Wanneer je sampler echter vastloopt, kun je de set wel stoppen.'

De intelligent techno-toumee van Speedy J, S&isurreal en DJ Maurice doet de volgende zalen nog aan: 't Beest - Goes (5/5) De Boogerd - Oud Beyèrland (6/5) Fuse - Brussel (13/5) met Human Beings Drieluik - Zaandam (19/5) Patronaat - Haarlem (20/5)

LVC - Leiden (27/5)

FRET 1 5


mei

mi MAANDAG 1 MEI

Alkmaar: Atlantis unplugged - Atlantis Amsterdam: Robben Ford + Joanna Conner Paradiso/Meet the Street - Arena/Verski da Koreshki - PH31 Haarlem: Jonge Bands Concours - Patronaat Rotterdam: Rich Kids On LSD + Ten Foot Pole • Basement/Johnny G + the One and Only One Man Band - Rotown/Paradise Regained Orchestra - de Doelen Utrecht: Louisiana Radio - Mad Mick

DINSDAG 2 MEI Alkmaar: funk jamsessie o.l.v. Mick de Neeve Amsterdam: Soul Asylum - Paradiso/Eric Boeren + Joost Buis-PH31 Den Bosch: André Manuel - Parade Den Haag: Second Nature + No Joke - de Paap/Plankenkoorts - OLS Eindhoven: Rich Kids on LSD - Effenaar/Plunk -

mei Platform Heeswijk-DInther: Wanna Pappa + Fabulous Freak Brothers - de Zwaan Heeze: Golden Earring - Feesttent Hilversum: Korsakov + Darkside + Nuraqka Tagrijn Katwijk aan Zee: de Heideroosjes - de Schuit Leiden: Repperdepep - LVC Nijmegen: Eleven Pictures + Waving Corn Staddijk Noord-Scharwoude: the Big Geraniums - Koog Oosterhout: Nico & Friends - café Oud-Brabant Puttershoek: T.O.F. - Alcazar Roermond: Multicultureel festival m.m.v. Laberinto e.a. - Azijnfabriek Roosendaal: Het Groot NTVDS Orkest - de Kring Rotterdam: hardrock sessie - Slingerick Sittard: 35007 - Fenix Terschelling: Guy Forsyth Band - Braskoer Tilburg: Lee Perty + Mad Professor + the

mei Brogum. Zoetermeer: Raymond van het Groenewoud Boerderij

ZONDAG 7 MEI Alkmaar: jazz jamsessie - Atlantis Amsterdam: Hans Vandenburg's Commercial Break - Kleine Komedie/Portishead Paradiso/Erwin Nijhoff (mi)/Amsterdam Metal Night (av) - Melkweg Baario: Mother's Finest - Sjiwa Breda: masterclass Jaap Vrenegoor - Para Den Bosch: Eleven Pictures + Waving Corn + Sick - Willem II Den Haag: Gas Huffer + Wool - Paard Dordrecht: Slagerij van Kampen - Kleurrijk in Vrijheid Eindhoven: Junkhouse + Guy Forsyth Band Effenaar Groningen: Ranchgirls + Krontjong Devils -

mei VRIJDAG 12 MEI Alkmaar: Jack of Hearts - Atlantis Amstelveen: Beschuit - Uilenstede Amsterdam: Cry Baby + Flitter - InIt/Mudhoney + Love Battery + Goo Goo Dolls Paradlso/Huevas Rancheros - Arena/Latin Dance Night - Akhnaton Apeldoorn: Nerve - Gigant Breda: uitvoering Popmuziekworkshops - Para Den Haag: Outragious - Big Confusion/the Zoo - de Pater/Dirty Deeds - OLS (o.v.b.)/semiflnale Grote Prijs van Nederland Paard/Madredeus - Diligentia Dordrecht: Sans Rancune - Merz Edam: Tree Funk Concept - Nohol Eindhoven: Black Spirit festival m.m.v. Zuhura Swaleh & Mauiidi Musical Party e.a. - Effenaar Enschede: Barbypop + Eindeloos - Atak/the Barking Bees - Graffity Café Gouda: Sjakol - So What

mei

mei

mei

e.a. - Nighttown/Wet Wet Wet - Ahoy/Alison Gross - Rotown Sittard: Killdozer - Fenix Sliedrecht: the Heat - Elektra Sneek: Sunset Heights - Bolwerk Terneuzen: Robben Ford - 3e Portaal van Vlaanderen Tilburg: Flavium + Kaz Lux Band + Take it for Granted - Noorderligt/Vobe - Paradox Uden: Jan Akkerman & band - Nieuwe Pul Utrecht: Gutterball + the Watchman - Tivoli/the Firebirds+Huevos Rancheros- de vIoer/Bif + PanAm - Kikker/Guus Janssen Septet - SJU huis Weesp: the NIgt of Jazz, Balleds & Blues m.m.v. Trio Co. Bubbling Toorop, Bo e.a. Wesopa Zwolle: Cobraz + Soapstone - Hedon

ZONDAG 14 MEI Aarle- Rixtel: Le Rol- cafe Lucassen

Syndicate - Rotown Tilburg: Bettie Serveert + Flophouse Noorderligt Utrecht: Babes In Toyland + Guzzard - Tivoli

DONDERDAG 18 MEI Alkmaar: Gangsters of Fun - Atlantis Amstelveen: le Mystere des Voix Bulgares Cultureel Centrum Apeldoorn: Rein de Graaf en Alto Madness Gigant Breda: the Watchmen + the Sands - Para Bussum: Blues Power - Opsessie Den Haag: rock sessie - Big Confusion Groningen: Trumans Water - Vera Leidschendam: Kweet Niet - de Sater Rotterdam: the Howling Iguanas + M.L. Firkins - Baroeg/A Subtle Plague - Basement Tilburg: Nerve - Noorderligt/X-Lexx - Chateau Utrecht: Kong - Ekko/Cosmic Psychos - Vloer Zoetermeer: Skindeep + Threnody + Madd

mei

mei

Groningen: finale Groninger Pop=Prima Prijs Oosterpoort Haarlem: Speedy J + Sensurreal - Patronaat Hazerswoude: Easy Meat - Stek Heemskerk: Ulanbator - Donkey Shot Heeswijk-Dinther: Joint Venture - de Zwaan Heiloo: Brotherhood Foundation - Buk Buk Heino: Howling Iguanas + M.L. Firkins - Struik Hellendoorn: Sunset Heights - Lantaarn Hoofddorp: le Mystere des Voix Bulgares - de Meerse Hoorn: Vastatrix + Diaphanous Debris - Troll Landgraaf: 1st Avenue + Paint It Black - Theater Landgraaf Leerdam: Oscar Benton - Het Dak Leiden: LVP groepenpresentatie - LVC/Frank Boeijen - Schouwburg Nijmegen: Backbone Shiver + Annie Shacase Meppel: Tschai - Clouso Middenmeer: T.O.F. - Oude Beurs Rotterdam: Red Rooster Club -1'Esprit/Tupelo Honey - Rotown

mei

Dog Eat Dog + Prodigal Sons + Persuasions Paradiso/Grip Ine + Overdose - Melkweg/Eric Boeren + Joost Buis - PH31/Het Groot NTVDS Orkest - Kleine Komedie Arnhem: Fratsen - studentenfeest Den Haag: J.P. and the Bluesscatters - OLS Nijmegen: the Sgeurvreters - Doornroosje Rotterdam: Oumou Sangare - Nighttown Utrecht: Ozric Tentacles - Tivoli

WOENSDAG 24 MEI Alkmaar: Traffic Jam - Atlantis Amsterdam: Dirt Final Warning - In-lt/Ozric Tentacles - Paradiso/groove sessie met Arni Vrolijk - PH31/'Het Groot NTVDS Orkest Kleine Komedie Brunssum: Michael Lee Firkins & Howling Iguanas - Sheltur Enschede: Yukka + Clark Kent - Atak Leiden: Oumou Sangare - LVC Lochem: Mike & the Melotones - Pasman

A G E N D A GEGEVENS OVER Juni/Juli OPSTUREN OF FAXEN, VÓÓR l O j u n i A . S . N A A R : FRET,^ WIBAUTSTRAAT 2 1 4 ' 1 0 9 1 GS A M S T E R D A M , i

FAX 0 2 0 - 6 6 8 5 0 4 1

Demos Groningen: Bruce Adier - Oosterpoort Leeuwarden: Colden Earing- Harmonie Nijmegen: Guy Forsyth Band - doornroosje

DONDERDAG 4 MEI Amersfoort: Red Rooster club- cafe Lobbes Amsterdam: Lee Perry-t-Robotiks+Mad Professor-Paradiso/Cobalto & the CatchKoningszaal Artis/Supergrass+Juliana Hatfieldmelkweg/The Wolf Skinder+Rudolf Dancerph31 Den Bosch: No Use For A Name + Good Riddance - Willem ll/Apparatschik - Plein 79 Den Haag: Cheb Mami - Paard Eindhoven: Facehugger - Effenaar Enschede: Feline Accident + Jelly Flowers Atak Groningen: Zuno Men - Simplon Leiden: Guy Forsyth Band - LVC Makkum: Golden Earring - Feesttent Nijmegen: 7e voorronde Roos van Nijmegen 042/Excision + Pentacle - Staddijk Rotterdam: 227 + Figurehead - de Vlerk Utrecht: Sonja van Beek - Kikker

DONDERDAG 4 MEI Alkmaar: Means of Grace + Plunk - Atlantis Amsterdam: Wild Pumpkins At Midnight + Apparatschik - Twin Pigs/Cheb Mami Melkweg/the Zuno Men - PH31 Breda: Sequoyah + Junkhouse - Para Delft: Nieuw Delfts Peil met o.a. Spacebrain Eland Den Haag: Astraliasa - Paard/rock sessie - Big Confusion Eindhoven: Fugazi + Zool - Effenaar Enschede: Guy Forsyth Band - Atak Groningen: El Vez & the Lovely Elvettes & his Memphis Mariachis - Vera Leidschendam: Lorenzo & Friends - de Sater Nijmegen: the Klezmatics - 042/Lee Perry + Mad Professor + Robotiks - Doornroosje Rotterdam: Eleven Pictures + Waving Korn Basement/the Prodigy - Nighttown Tilburg: the Hypose - Chateau Utrecht: Bad to the Bone + Peter Pan - Tivoli Vilvoorde: Slagerij van Kampen - Levis Vilvoorde optreden

VRIJDAG 5 MEI Alkmaar: Fra Fra Sound - Atlantis/Mathilde Santing - de Vest/Tate Younger - Tijdloos Almelo: Reboelje - stadscafé de Tijd Alphen a/d Rijn: Mother's Finest - Kasteel Amsterdam: Astralasia - Melkweg/Plainfield + Mercury 4_F - In-lt/Jungle Explosion met o.a. UK Apache, Shy Fx, Gunsmoke e.a. Paradiso/Sin Alley - Arena/Latin Dance Night Akhnaton Apeldoorn: Junkhouse + Manner Ohne Nerven - Gigant Arnhem: Celestial Season - Willemeen Breda: Sequoyah + Pay-back - Para Brummen: SouLSacrifice - Bliksem Den Haag: Sans Rancune - Sprookjes/Asrai - Big Confusion/Grupo Raison - Paard/November OLS Eindhoven: the Selecter - Effenaar Enschede: Tsu Tsu Blema - Atak/Back To Basic - Oude Markt Gemert: Erwin Nijhoff - de Bunker Goes: Speedy J + Sensurreal - 't Beest Groningen: Fishy Friends - Simplon/Dog-Tag -

FRET

16

Robotiks - Noorderligt/Spoktordok - Chateau Uden: the Gathering + Sounion + T-Nailed Nieuwe Pul Utrecht: Bracket + Gas Huffer + Plunk Tivoli/50 Jaar Oude Jazz - SJU-huis Vlissingen: jamsessie - de Piek Wehl: the Breeze - Matsie Winterswijk: Hans Vandenburg's Commercial Break - Moustache Wolvega: Dog-Tag - Focko Rocko (mi)

ZATERDAG 6 MEI Aalten: Blues Power + Herman Brood & his Wild Romance - Schiller Amersfoort: Sequoyah - Kelder Amsterdam: Hans Vandenburg's Commercial Break - Kleine Komedie/Bracket + Supergrass + the Blazers - Arena/Breznjev + Farmer John In-lt/Herman Brood & his Wild Romance Paradiso/Wool + Eleven Pictures Melkweg/Makwerhu - Akhnaton Apeldoorn: Junkhouse - Gigant Bergen op Zoom: Prodigal Sons - Botte Hommel Bussum: Ad Vanderveen - Opsessie Delft: Form + Dementia + Excision - Eland Drunen: Tree Funk Concept - Utopia Duren: Passing Strangers - Da Da Eibergen: the Bob Color - Eibergen Actief Eindhoven: Megarel - 2B Enschede: Quazar + Gordon + Maarten - Atak Gemert: SFeq - Bunker Groningen: Rhythm & Blues Night 1995, met o.a. Junkhouse, El Vez, Otis Clay, Harry Muskee - Gosterpoort/Quest For Fire - Vera Heeswijk-Dinther: Burnwood - de Zwaan Heiloo: Means Of Grace - Buk Buk Heino: Mother's Finest - Zaal Struik Hellendoorn: Jan Rijbroek Band - Lantaarn Helmond: Syrenade - Basement Hengelo: Eleven Pictures - Metropool Hilversum: Frank Boeijen - Gooiland Hoorn: Scientific Sex + Solid + Pacha Mama Troll Huibergen: the Beatbusters - Puchfeest Kerkdriel: Nico & Friends - de Kroon Leiden: Selecter + Boter, Ska & Eieren - LVC Nijmegen: Astralasia - Doornroosje Ospel: Moulin Rouge Blues Festival met o.a. Oscar Benton Oud-Beijerland: Cords - RSG-pop/Speedy J + Sensurreal - de Boogerd Rotterdam: Beschuit - the Act/Bluesy Tune I'Esprit/Jungle Explosion met o.a. UK Apache, Shy Fx, Cunsmoke e.a. - Nighttown/Celtas Cortos - Basement/Aaliyah + Wayne Marshall Ahoy' Schoonhoven: Radical Retard - de Bastille Sneek: Blitz Babies + Sick Joke + No Fun At All - Bolwerk Stadskanaal: Isis - Kwinne Swifterband: Golden Earring - Aardappelloods Tilburg: Apparatschik - Noorderligt/City Pig Unit + Seven's Even - Paradox Uden: the Use of Ashes + Light + the Pink Floyd Live Experience - Nieuwe Pul Utrecht: Trance Induction - de VIoer/Olaf Tarenskeen Music Group - SJU-huis/Flamenco Nuevo - Rasa Veldhoven: Le Roi - café the Blues Vlaardingen: Plunk - Pandemonium Vlissingen: Sound Circus - de Piek Wageningen: Lentefeest - Unitas Wateringen: No Joke - Nederland 3 Westerbork: de Dijk - feesttent naast sporthal Zaandam: Just In Time + the Baboons + Kenning - Drieluik Zierikzee: Louisiana Radio + Hangman Jury -

Simplon/Guzzard + Splitter - Vera Heiloo: jamsessie - Buk Buk Hilversum: Shine + Guy Forsyth + Larry Barrett - Leidsekade Live Hoorn: Isis - Swaf/Railand - Troll Leeuwarden: John Mayall & the Bluesbreakers + Chickens Go Mad - Harmonie Middelharnis: Lemon Crush - Jailhouse Nijverdal: de Dijk - Feesttent Rotterdam: Punkfestival m.m.v. Concrete Sox + Fleas and Lice + Anarcrust e.a. - Baroeg/Jungle Explosion met Apachi, Shy FX - Nighttown/Bad Company sessie m.m.v. Paul van Schaik, Maarten Ibelings e.a. - Rotown Uitgeest: Dog-Tag - Kajuit/Psychocandy Birdland Utrecht: Cheb Mami - Tivoli/Huracan - Rasa

MAANDAG 8 MEI Alkmaar: Ad Vanderveen - Atlantis Almere: Slagerij Van Kampen + Van Dik Hout Levis Almere optreden Amsterdam: Meet the Street - Arena/Mother's Finest - Melkweg/Bouwer, Houtkamp, Beukman & Prins - PH31 Arnhem: Joe Cocker, Ten Sharp, e.a. - World Liberty Concert Den Haag: Johnny Cash - Congresgebouw Enschede: John Mayall & the Bluesbreakers + Erwin Nijhoff - Muziekcentrum Groningen: jamsessie - Simplon Rotterdam: Merel's Blackbirds - Rotown

DINSDAG 9 MEI Alkmaar: Carribean Soulband - Atlantis Amsterdam: Queen Sandy Akukwé & New World Band - Melkweg/Eric Boeren + Joost Buis - PH31 Den Haag: Open Podium o.l.v. Jean Paul Verdijk - OLS Nijmegen: Arthur Ebeling - HBO centrum Tilburg: Mother's Finest - Noorderligt

WOENSDAG 10 MEI Amsterdam: Concrete Socks + Aus Rotten - InIt/Nitzer Ebb - Melkweg/ska sessie met Arni Vrolijk - PH31 Enschede: Sounds of Spring - Atak Groningen: Rob de Nijs - Oosterpoort Leiden: Gutterball - LVC Nijmegen: Grupo Raison - Doornroosje Sittard: Druid -Fenix Zoetermeer: Sixpack + Van Hall - Boerderij

DONDERDAG 11 MEI Alkmaar: TBA - Atlantis Amsterdam: Black Spirit festival m.m.v. Last Poets, Zuhura Swaleh & Mauiidi Musical e.a. Party - Paradiso/BIF - PH31 Den Bosch: Psychotic Waltz + Treshold Willem II Den Haag: rock sessie - Big Confusion/Nerve Paard Eindhoven: Mathilde Santing - Anton Philipszaal/Gutterball - Effenaar Enschede: semi-finale Grote Prijs van Nederland - Vrijhof Groningen: Huevos Rancheros - Vera Nijmegen: de Dijk - Vereeniging Rijswijk: André Manuel - Schouwburg Tilburg: Lijn 50 - Chateau Utrecht: Love Battery + Hanniball + Denial Tivoli

Groningen: Wicked Path - Simplon/Le Mystere des Voix Bulgares - Oosterpoort Harderwijk: Jan Rijbroek Band - Bluesroute/Pat Mears - café Luxembourg Heemskerk: Cobraz - Donkey Shot Heesch: Easy Meat - Zaal 3 Hellendoorn: de Bombitas - Lantaarn Hilversum: Engine 54 + Dr. Phybes - Tagrijn Hulsberg: finale Bluesrockfestival - B52 Leiden: Soon - LVC Leuth: the Covenant - Kaketoe Nijmegen: Gutterball - Doornroosje Papendrecht: Het Groot NTVDS Orkest - de Willem Purmerend: Frank Boeijen - Purmaryn Rotterdam: BIF - de Vlerk/The Last Poets Popular/Hangmen Jury - Basement Sliedrecht: De Dijk - de Bonkelaar Tilburg: the Pilgrims - Noorderligt/Gone To The Dogs - Chateau/Van Dik Hout - l'lndustrie Utrecht: Tupelo Honey + Frenzy - de Vloer/Uitvoering muziekschool - SJUhuis/Aqakhan Abdullaev & Ensemble - Rasa Venio: Dharma Bums - Appendix Wageningen: Megakronkel + Tryptich - Unitas Zaandam: Bobby Mack - Drieluik Jeist: the Bob Color - Peppel

ZATERDAG 13 MEI Aalten: Jan Rijbroek Band - Schiller Alkmaar: Mr. Review - Atlantis/Citizen Fish + Concrete Sox + Fleas 'n Lice - Parkhof Alphen a/d Rijn: Roots Syndicate - Kasteel Amersfoort: Louisiana Radio - Keistad Jazz Festival Amsterdam: Berbermanifestatie - In-lt/London Calling met o.a. the Weekenders, Blameless Paradiso/Cement + A Subtle Plague Arena/Ugly Kid Joe - Melkweg Apeldoorn: Denis Azabagic - Gigant Arnhem: Mainstrike + the Yuppies e.a. Goudvishal Breukelen: the Bob Color - Nijenrode Brummen: Herman Brood & his Wild Romance - Bliksem Bussum: the Beatbusters - Opsessie Den Bosch: Tea Party - Willem II Den Haag: Black Spirit festival m.m.v. Last Poets, Zuhura Swaleh & Mauiidi Musical Party e.a. - Paard Dronten: Tree Funk Concept - Nirwana Eindhoven: Madredeus - MC Frits Philips Enschede: Ie Mystere des Voix Bulgares Muziekcentrum/Osdorp Posse - Atak Groningen: Skelter - Vera Haarlem: Bintangs + Boogie Chillen - Patronaat Heeswijk-Dinther: Bobbit - de Zwaan Heiloo: the Pilgrims - Buk Buk Heino: Crapjam + Prodigal Sons - Struik Hellendoorn: Bobbie Mack & Nighttrain Lantaarn Helmond: Mike & the Melotones - Muziekcafé Hengelo: Het Groot NTVDS Orkest Schouwburg Hippolitushoef: Van Dik Hout - Concordia Hoorn: Engine 54 - Troll Koudum: De Dijk - sporthal Sandobbe Kruisland: the Breeze - de Vieuw Leidschendam: Silkscreen - de Sater Lierop: Sjako! - Nirwana Nijmegen: Saskia Laroo & the laroo Colour 042 Oirio: Plunk - Watjang Rotterdam: Too Hip For The Room - Plan C/the Essence - Baroeg/Back To Basic l'Esprit/Batmobile + Klingonz + Banane Metalik

Alkmaar: Jazz Jamsessie - Atlantis Amersfoort: Red Rooster Club + Kaz Lux Mooiersplein Amsterdam: Mistura Fina - In-lt/Caribia (15.00)/Chronis Aidonidis & Kompania (21.00) - Paradiso/Dunya - Akhnaton/Music For Breakfast (mi)/Tindersticks (av) Melkweg/Madredeus - Kleine Komedie Den Bosch: sessie - Willem II Den Haag: the Watchmen - Paard Groningen: Gutterball - Vera/semifinale Grote Prijs van Nederland - Oosterpoort Haarlem: finale Noordhollands Glorie Patronaat Hilversum: Golden Earring - Leidsekade Live Hoorn: Witchknot + Gig - Troll Rotterdam: le Mystere des Voix Bulgares - de Doelen/Solitude Aeturnus + Count Raven Baroeg/lan Curtis memorial sessie o.l.v. Mark Ritsema - Rotown Sittard: Killdozer - Fenix Utrecht: Last Poets - de Vloer/l Love Lucy + Paddington + Malicious Obscurity Nieuweroordpark/Tenzo - Rasa Wervershoof: Van Dik Hout - Van Rooijen Zeist: jamsessie - Peppel

Audience - Boerderij

VRIJDAG 19 MEI

Alkmaar: funk jamsessie o.l.v. Mick de Neeve Atlantis Amsterdam: SfeQ - Paradiso/The Almighty Melkweg/Eric Boeren + Joost Buis - PH31 Den Haag: Pangea - OLS/Mikis Theodorakis Congresgebouw Deventer: Golden Earring - Schouwburg Groningen: Madredeus - Oosterpoort Heemskerk: Popwerkpresentatie - Donkey Shot Nijmegen: Sebadoh + Trumans Water + Versus Doornroosje Purmerend: Het Groot NTVDS Orkest Purmaryn Utrecht: Mathilde Santing - Vredenburg

Alkmaar: Barrelhouse - Atlantis/Cosmic Psychos - Parkhof Alphen a/d Rijn: Supertrio - Kasteel Amersfoort: Het Groot NTVDS Orkest - de Flint Amsterdam: Babtrip - In-lt/Los Munequitos de Mómtazcis - Paradiso/MIchael Lee Firkins & the Howling Iguanas - Arena/Boo-Radleys + Sleeper - Melkweg Apeldoorn: the Watchmen - Gigant Arnhem: Policy Of 3 - Goudvishal Asten: Tree Funk Concept - Jonosh Delden: Dog-Tag - 't Möpke Delft: Van Speyk - lO-feest Den Bosch: A Tribute to Hüsker Dü, m.m.v. 7 Brabantse bands - Willem II Den Haag: le Mystere des Vpix Bulgares - Dr, Anton Philipszaal/Medusa Machine - Big Confusion/Bon Jovi Special - OLS/Scorn Korzo Theater Drunen: Dr. Jopo - Utopia Ede: Frank Boeijen - Reehorst Eindhoven: Coz Of Dez - Dynamo/NRA + the Burning Heads + Undeclinable Ambuscade Effenaar Enschede: Sjakol - Atak/City Jam - Craffity Café Gouda: Smile - Partyboat Catamaran Castle Groesbeek: Wicked Mystic + Stentorian Maddogs Groningen: Larry Speaks - Simplom Haarlem: Mathilde Santing & the Whole Band Patronaat/Van Dik Hout - studentenfeest Heemskerk: Formosa - Donkey Shot Hellendoorn: Scapa Flo - Lantaarn Hilversum: Just Dha Soul + Dyrtee Mindz Scatty - Tagrijn Kapel-Avezaath: Mike & the Melotones Wedding Leiden: Cheech Wizard - LVC Lemelerveld: Sequoyah - Park 44 Nijmegen: Nerve - Doornroosje Rotterdam: Trumans Water - de Vlerk/Huevos Rancheros - Basement Sittard: Burma Shave - Fenix Tilburg: the Nightcreepers - Chateau/Fratsen Lambiek Utrecht: Bettie Serveert + Flophouse Tivoli/Llve Jazz Café - SJU-huis/Burning Heads + NRA - Vloer Vlissingen: Jamsessie - de Piek Weert: Arabesque + Pygmalion - Bosuil Zaandam: Speedy J + Sensurreal - Drieluik Zeist: Powerplay - Peppel Zwolle: Blue-Men Connection - Eureka

WOENSDAG 17 MEI

ZATERDAG 20 MEI

Amsterdam: Fugazi + Sebadoh + Terrie & Andy Paradiso/Scorn + Codworst + Beschuit Melkweg/lllusion Of Safety, Deutsch Nepal + Kapotte Muziek + Noise + Inanna - Bijster Eindhoven: Fratsen - AOR Bunker Enschede: Painting You - Atak Groningen: Soom - Simplon/Jan Rot Oosterpoort Heemskerk: Popwerkpresentatie - Donkey Shot Heerlen: Het Groot NTVDS Orkest Stadsschouwburg Leiden: the Watchmen + Moondogs - LVC Nijmegen: Ig Henneman Tentet - 042 Oss: Frank Boeijen - Lievekamp Roosendaal: Golden Earring - de Kring Rotterdam: Gutterball + Steve Wynn + Dream

Aalten: New Adventures - Schiller Alphen a/d Rijn: Fratsen - Kasteel Amsterdam: Finale Grote Prijs van Nederland Paradiso/the Watchmen - Arena/Screaming Lord Sutch + Long Tall Texans + Caravans + Asmodeus - Melkweg Apeldoorn: Mathilde Santing - Gigant Arnhem: Jack Meat Beat + the Brats Goudvishal Brummen: Pouncake - Bliksem Bussum: Barbypop + the Perks - Opsessie Delft: 12-12 Festival m.m.v. 10 bands - Eland Den Bosch: Wool + Candybar Planet - Willem II Dordrecht: Julia P. Hersheimer - Bibelot/Het Groot NTVDS Orkest - Kunstmin Edam: Jan Rijbroek Band - Nohol

MAANDAG 15 MEI Alkmaar: Atlantis unplugged - Atlantis Amsterdam: Sophie B. Hawkins Paradiso/Strength of Steel, Starbanger e.a. Mazzo/le Mystere des Voix Bulgares Stadsschouwburg/Meet the Street - Arena/Sara Graig - Melkweg Den Bosch: Pat Mears - Boulevard Den Haag: King Crimson - Congresgebouw (uitverkocht) Groningen: jamsessies - Simplon/the Breeze de Kar Rotterdam: Deborah Jeanne - Rotown

DINSDAG 16 MEI

Schoonebeek: Van Dik Hout - Ruma Pemuda Sneek: Finale Kleine Prijs Van Sneek - Bolwerk Tilburg: Open Podium (4 regionale bands) Chateau Uden: Vals Licht + Verstrooid + Ranzig + Bob Timmerman Trio - Nieuwe Pul Uitgeest: Dog-Tag - Birdland Utrecht: Henry TreadgilI's Very Very Circus SJU-huis VenIo: Huevos Rancheros + the Apeman + Phills Day Of -Perron 55 Vlaardingen: Burning Heads + NRA Pandemonium Vlissingen: Mamilla Paradise - de Piek Wageningen: 10e Hou-je-vast Popspektakel Unitas Winterswijk: Dag v.d. Muziek m.m.v. Erny Green, Dark Conspiracy, Noar de Bliksem e.a. Eucalypta Zaandam: Blockbuster Tour m.m.v. Rowdy, Da Zombie Squad, Two Out Of Millions e.a. Drieluik Zierikzee: Hardcore dag m.m.v. O.K.D., Kalashnikov, Victe'm, Beltane - Brogum Zoetermeer: Sjako! - Boerderij Zundert: Magic Frankie - Feesttent Zwolle: Sjoonaarie Experience + de Begroting + Dy Shall Die - Hedon

ZONDAG 21 MEI Alkmaar: Jazz jamsessie - Atlantis Almelo: Louisiana Radio - BIB Leescafé Amsterdam: Marokkaans muziekfestival m.m.v. Cheb Ashraf, Mister Mouktadi e.a. Paradiso/Ginga Brasil - Akhnaton/J.B. Meyers (mi)/Gene (av) - Melkweg Den Bosch: Golden Earring - Theater a/d Parade Den Haag: Bettie Serveert + Flophouse Paard Den Helder: Burning Heads + NRA - Bliksum Echt: Isis - Curve Eindhoven: Ozric Tentacles - Effenaar Gemert: Sequoyah - Bunker Groningen: Nerve - Vera Heiloo: Bukend concert - Buk Buk Hilversum: Cobraz + Brotherhood Foundation Leidsekade Live Rotterdam: Angra - Blokhut/Mathilde Santing & the Whole Band + Moondogs - Nighttown/Will Sophie - Rotown Silvolde: Howling Iguanas + M.L. Firkins - Zaal Pan Tilburg: Erwin Nijhoff - Lambiek Utrecht: Orb - Central Studios/Munir Bashir Rasa Vorden: Moonflower - de Herberg

MAANDAG 22 MEI Alkmaar: Atlantis unplugged - Atlantis Amsterdam: The Tea Party - Melkweg/Meet The Street - Arena Arnhem: RKL - Goudvishal Groningen: jamsessies - Simplon Middelburg: Howling Iguanas + M.L. Firkins American Rotterdam: Ozric Tentacles - Nighttown/De 4 Virtuoze Matroze - Rotown Utrecht: Zuhura Swaleh & Mauiidi Musical Party - Theater a/d Werf

DINSDAG 23 MEI Alkmaar: Howling Iguanas + Michael Lee Firkins - Atlantis Amsterdam: Soul Coughin' + Tony Joe White +

''

Nijmegen: Five Up High + Martinez Move 042 Rotterdam: the Queers - de VIerk/Skintrade Blokhut/Gaynight met Sister Bliss e.a. Nighttown Tilburg: Vals Licht + Stay Busy + Mastificator Chateau Utrecht: Salad + Bandit Queen - Tivoli Zoetermeer: Howling Iguanas + M.L. Firkins + L.J. Chrisley - Boerderij

DONDERDAG 25 MEI Alkmaar: The Amp - Atlantis Amsterdam: Drum Rhythm Festival Paradiso/Melkweg/Bez Ladu a Skladu - PH31 Arnhem: Louisiana Radio - KBV Festival/Het Groot NTVDS Orkest - Kleine Komedie Den Bosch: Duif er + Saskia Laroo - Willem il Den Haag: rock sessie - Big Confusion/Whale Paard Eindhoven: Urban Ethnic Night - Effenaar Enschede: Michael Lee Firkins & Howling Inguanas - Atak/Blankass - Oude Markt Fleringen: Fratsen - feesttent Groningen: the Queers - Veras Nijmegen: Oumou Sangare - 042/Finale Roos van Nijmegen - Doornroosje Rotterdam: Automatic Teller Machine - de Vlerk/Mike & the Melotones - Oude Haven/Nerve - Nighttown St. isidorushoeve: De Dijk - Feesttent Tilburg: Grip Ine + Overdose + Skin Trade Noorderligt/Banda Gaffa - Chateau Wassenaar: Rolf Groeneveld - Twilight Zone Zaandam; sessie o.l.v. Reniet Vrieze Drieluik

VRIJDAG 26 MEI Alkmaar: Night of the Drums 2 - Atlantis Alphen a/d Rijn: Noise - Kasteel Amsterdam: Secret Enterprises - In-it/Drum Rhythm Festival, met o.a. Massive Attack Paradiso/Melkweg/Nemo + Flophouse + Julia P. Hersheimer - Arena/Perfume de Salsa Akhnaton/Het Groot NTVDS Orkest - Kleine Komedie Apeldoorn: Jazz in the Woods - Gigant Boerhaar: De Dijk - Feesttent Breda: Ofion + Grond - Para/Too Hip For The Room - Paddock Bussum: Herman Brood & hls Wild Romance Opsessie Den Haag: Blud - Big Confusion/Salad + Mizpah - Paard/Vlaszaty - OLS Eindhoven: Whale - Effenaar Emmen: the Wrong - Blanco Enschede: Boter, Ska en Eieren - Graffity Café Geffen: Van Dik Hout - Feesttent Gouda: 20 Brothers House - So What Groningen: Benjamin B. - Simplon Haarlem: Moondogs + Blue Men Can Patronaat Heemskerk: Magie Frankie + Willem Dyck Band + Trail Blazers - Donkey Shot Heiloo: Jan Rot - Buk Buk Hengelo: Fratsen - Metropool Hilversum: Hans Vandenburg's Commercial Break - Tagrijn Leiden: BEP - LVC Nijmegen: Queers + Undeclinable Ambuscade Doornroosje Nijverdal: Nico & Friends - Nacht van Nijverdal Rotterdam: Mike & the Melotones Chaka/Lucky Dube - Nighttown/3 <

FRET

17


mei

mei

i«ï

festival met muziek en theater - Rotown/Tom Jones - Ahoy St. Pancras: the Zoo - Jeugdhuis Tilburg: Rory Block (20.30)/Speedy J + Sensurreal •^ Human Beings (23.00) Noorderligt/Ranzig - Chateau Uden: Michael Lee Firkins & the Howling Iguanas + Arabesque •^ Phil Miller Trio -i- the Fabulous Freak Brothers - Nieuwe Pul Utrecht: voorronde Kleine Prijs van Utrecht - de Vloer/Mark Lotz - SJU-huis/Cangjong Dougha Ensemble - Rasa Venio: Mimic M i n d - Appendix Vlaardingen: Easy M e a t - Pandemonium Vlissingen: Nine Below Zero - de Piek Zaandam: Skintrade + Brotherhood Foundation Drieluik

Doornroosje/Bon Jovi + Van Halen - de Goffert (uitverkocht) Rotterdam: Overkill - Blokhut/presentatie div. bands - l'Esprit/Overdose - N i g h t t o w n / 3 daags festival met muziek en theater - Rotown Tilburg: Defunkt - Noorderligt/Ni Hao + Comer Pyle - Paradox Utrecht: Jannis Saoulis & Ensemble Anax - Rasa VenIo: Love Bite - Perron 55 Vosselaar: Michael Lee firkins & Howling Iguanas - Blebob Zeist: Freubel Bluesband + Whining Woods -

Peppel

MAANDAG 29 MEI Amsterdam: Meet the Street - Arena/Whale -

AA-ENDAV

AGENDAS Zeist: Noise Festival m.m.v. Desire Comes First, Life Sux, 57th Sesame Street e.a. - Peppel Zoetermeer: Temporary Jones Boerderij

ZATERDAG 27 MEI Aalten: Nine Below Zero - Schiller Alkmaar: Hit the Boom! + Saxual Harassment Atlantis Amersfoort: Tree Funk Concept - Kelder Amsterdam: Headcleaner - In-lt/Drum Rhythm Festival - Paradiso/Melkweg/Cosmic Psychos + the Queers - Arena/Het Groot NTVDS Orkest Kleine Komedie Arnhem: Block Busters Hip Hop Tour, m.m.v. 5 hiphop acts - Goudvishal Axel: Channel Zero, Hanniball - School's O u t Festival Baario: Michael Lee Furkins & the Howling Inquanas - Sjiwa Baflo: the Wrong - soos Eagle Blerick: de Heideroosjes - de Helderoosjes Delft: Guano - Eland Den Bosch: Osdorp Posse + Nembrionic •^ Consolation - Willem II Den Haag: Mathilde Santing & the-Whole Band Paard Dronten: Sequoyah - Nirwana Drunen: Let's Quit - Utopia Eindhoven: Frank Boeijen - Stadsschouwburg Emmer Compascuum: De Dijk - Feesttent Enkhuizen: Isis - de Hoogte Groningen: Whipster - Vera Haarlem: presentatie Muziekcentrum - Patronaat Heeswijk-Dinther: Goeiendaagh - de Zwaan Heino: Van Dik Hout - Struik Hilversum: KRO's pop- en countryweekend, met o.a. Candy Dulfer - KRO-studiogebouw Hoog Halen: Jan Rijbroek Band - Napoleon ümuiden: Oscar Benton - W i t t e Theater Leiden: Speedy J •^ Sensurreal - LVC Leidschendam: AB-bluesband - de Sater Leusden: Magie Frankie - IJsbreker Nijmegen: Trance Induction - Doornroosje/John Boy & the Waltons - Houdoe O u d Beijerland: Automatic Teller Machine Dinges Rotterdam: Mike & the Melotones Pardoen/Brother Booze - l'Esprit/Salad Basement/3 daags festival met muziek en theater - Rotown/Tone Deaf Festival -

Baroeg

Melkweg Leiden: Colden Earring - Schouwburg Rotterdam: Defunkt - N i g h t t o w n Sittard: Whale - Fenix Tilburg: the Wrong + the Tea Party Noorderligt

DINSDAG 30 MEI Amsterdam: Defunkt - Melkweg/Eric Boeren + Joost Buis - PH31/Het Groot NTVDS Orkest Kleine Komedie/Sonny Rollins - Muziektheater Den Haag: sessie - OLS Nijmegen: Mera - 0 4 2 Rotterdam: W e t Wet W e t - Ahoy (uitverkocht)/Whale - Basement

WOENSDAG 31 MEI Amsterdam: Jann Browne - Paradiso/Het Groot NTVDS Orkest - Kleine Komedie

DONDERDAG 1 JUNI Amsterdam: Het Groot NTVDS Orkest - Kleine Komedie Delft: Nieuw Delfts Peil met o.a. Zware Nacht Eland Rotterdam: Psychotic Waltz + Threshold Baroeg

VRIJDAG 2 JUNI Alkmaar: Painting Over Picasso - Atlantis/DogTag - A m . Gigolo Amsterdam: Het Groot NTVDS Orkest - Kleine Komedie/Stephan Yerkey & band -i- Roger Manning - Arena Brummen: André Manuel - Bliksem Delft: Braincrusher - Eland Den Bosch: Red Rooster Club + Keith Dunn Grote M a r k t Enschede: Nico & Friends - Graffity Groningen: Crash Worship - Vera Heemskerk: 2 0 Brothers House - Donkey Shot Nijmegen: Black Uhuru - Doornroosje Rotterdam: Motorpsycho + Plunk (o.v.b.) - de Vlerk/East17-Ahoy Sassenheim: De Dijk - Sporthal Wasbeek Sittard: Image Band - Fenix Valkenswaard: Whisky Priests - Super Rally '95 Winterswijk: Eureka + Mindless + Mortal Enemy + Sick - Eucalypta Zeist: Sequoyah - Peppel

ZATERDAG 3 JUNI

Sliedrecht: Mighty Jackals - Elektra Stadskanaal: Dog-Tag - Kwinne Tilburg: John Wetton - Noorderligt Uden: Seven Eleven - Nieuwe Pul Uitgeest: Caracas Latin Band - Birdland Utrecht: 2 0 Brothers House - Tivoli/Evils Toy Ekko/voorronde Kleine Prijs van Utrecht - de Vloer/Orphanage - Kikker/Gijs Hendriks' Construction Company - SJU-huis/Grupo Raison - Rasa Veendam: Dead Head - Rockcafé Wassenaar: Harrow - Twilight Zone Wijk bij Duurstede: Skate Core festival m.m.v. Obnoxious, Egghead, Riff Raff e.a. - de Kronkel Zwolle: Nerve - Hedon

ZONDAG 28 MEI Alkmaar: jazz jamsessie - Atlantis Amsterdam: Salon de Tango - A k h n a t o n / D e Dijk - Vondelpark Openluchtttléater/Jlob van Zandvoort & guests (mi)/Salad (av) Melkweg Bussum: jamsessie m.m.v. Hans Sligter Opsessie Den Haag: Jan Rijbroek Band - café Jeans Enschede: Psychotic Waltz + Treshold - Atak Hilversum: KRO's pop- en countryweekend met o.a. Jann Browne - KRO-studiogebouw Nijmegen: Whale + Cosmic Psychos -

FRET€ 1•:i.i's'8

Aalten: Racing Cars - Schiller Alkmaar: All The Kings M e n - Atlantis Amsterdam: Sjako! (o.v.b.) - Melkweg/Het Groot NTVDS Orkest - Kleine Komedie Apeldoorn: the Brandos - Gigant Den Haag: Black Uhuru - Paard Enkhuizen: Tree Funk Concept - Hoogte Grollo: Harry Muskee - Hofsteenge Heeswijk-Dinther: Upsurge - de Zaan Rotterdam: Philip Kronenberg Band l'Esprit/Stephen Yerkey & band + Roger Manning - Rotown Sneek: Osdorp Posse - Bolwerk Vlissingen: Joy Rock - de Piek Wijk bij Duurstede: Louisiana Radio - Jazzfestival Zaandam: Mystic Revealers - Drieluik 't Zand: De Dijk - Sporthal Multitreffer Zierikzee: Go Down Mozes -i- Nono Ego Brogum Zwolle: Rudeness Empire -i- Dr. Phybes - Hedon

ZONDAG 4 JUNI Amsterdam: Black Uhuru - Paradiso/Fratsen Nivon Hilvarenbeek: Louisiana Radio - Elastic Music Winterswijk-Meddo: De Dijk - Zeevinks Pinkster Spektakel

mei

2B - Dommelstraat 2b Eindhoven 040-456277 AJV - Dorpsstraat 656 Assendelft 05920-3408 Akhnaton - Nieuwezijds Kolk 25 Amsterdam 020-6243396 Aicatraz - Dreefseweg 80 Kaatsheuvel AMP Muziekcafé - K N.S.M laan 13 Amsterdam 020-6380019 Appendix - Sloterbeekstraat 18 VenIo 077-522561 Arena - 's Gravesandestraat 51 Amsterdam 020-6947444 De Ark - Stationsweg 3 Anna Paulowna 02233-2035 Atak - Noorderhagen 12 Enschede 053-322388/322689 Atlantis - Breedstraat 33 Alkmaar 072-118390 Azijnfabrlek - Zwartbroekstraat 17 Roermond 04750-33976 't Babbeltje - Zwartbroekstraat 27 Roermond 04750-30644 Babyion - Burg. H.C. v. Kempensingel 31 Woerden 03480-17810 Badcuyp - Ie Sweelinckstraat 10 Amsterdam 020-6759669 de Bakkerij - Bakkerspleintje 1 Castricum 02518-54877 Bar en Boos - Koppenhinksteeg 4 Leiden OJC Baroeg - Spinozaweg 300 Rotterdam 010-4191232

Leidsekade Live - Emmastraat 52 Hilversum Luxor - Willemsplein 10 Arnhem 085-436955 LVC - Breestraat 66 Leiden 071-146449 LVP - Middelstegracht 123 Leiden 071-130984 Mad Mick & Big Mamou - Schoolplein 7 Utrecht 030-367499 Maddogs - Kloosterstraat 9 Groesbeek 08891-75727 Mafcentrum - Pastoor Leurstraat 12 Maasbree 04765-3021 Marcanti - J. van Galenstraat 10 Amsterdam 020-6823456 Marquee - Nedereindsestraat 27b Kesteren 08886-2643 Mazzo - Rozengracht 114 Amsterdam 020-6273730 Medua - Achtersteweg 17 Meteren 03456-9677 Meervaart - Osdorpplein 205 Amsterdam 020-6107393 Melkweg - Lijnbaansgracht 234a Amsterdam 020-6241777 Metropool - Wemenstraat 38 Hengelo 074-438020 Mukkes - Grote Hoogstraat 26 Leeuwarden 058-159800 Muzeval - Boermarkeweg 43 Emmen 05910-19200 de Naald - Stokdijkkade 3 Naaldwijk 01740-24921

Axi^rKin Adreslijst

agenda

Basement 5 - Capucijnenstraat 43 Maastricht 043-288520 Bastille - Spoorstraat Schoonhoven 01823-83095 Bat Cave - Croenstraat 139/41 Tilburg 013-350999 't Beest - Beestenmarkt 3 Goes 01100-28142 Bibelot - Wijnstraat 117 Dordrecht 078-133482 Big Confusion - Achterom 20 Den Haag Blanko - Klepel 4 Emmen 05910-10535 de Bliksem - Eerbeekseweg 1 Brummen 05756-2087 Blokhut - Carnissesingel 6 Rotterdam 010-4855689 de Boerderij - Voonweg 146 Zoetermeer 079-520266/211012 de Boerderij - Hofstraat 30 Geleen 046-749726/745771 het Bolwerk - Kerkgracht 8 Sneek 05150-18707 de Botte Hommel - Blokstallen 3 Bergen op Zoom 01640-42075 de Box - Weyerstraat 1 Boxmeer 08855-71250 De Box - Schutstraat 43 Hoogeveen 05280-75355 de Braskoer - Torenstraat 32 Terschellingwest 05620-2877 Brogum - Julianastraat 46 Zierikzee 01110-15500 Brouwershoeck - Poststraat 21 Leeuwarden 058-152916 Buk Buk - Past. van Muyenweg 12 Heiloo 072-335242 de Bunker - St. Annastraat 60 Gemert 04923-65442 Burgerweeshuis - Bagijnenstraat 9 Deventer 05700-19198 Buze - Oostwijkstraat 110 Steenwijk 05210-13355 Camuz -Van Leeuwenstraat 114a Voorburg 070-3875314 Canix - Horsterdijk 1 Lottum 04763-2202 Central Studios - Gietijzerstraat 3 Utrecht 030-447040 Cerberus - Koekoekweg 18 Hengelo 074-420177 Circus - Brammelerstraat 8 Enschede 053-341657 Chateau - Goiriestraat 153 Tilburg 013-364410 de Club- Heuvel 13 Tilburg 013-421298 La Conga - Oude Markt 18 Enschede 053-317944 Cremers - Prinsenstraat 84 Den Haag 070-3462346 Cruise inn - Zeeburgerdijk 271-273 Amsterdam 020-6927188 Demisec - Noordkade 17 Spijkenisse 01880-13109 Den Deel - Harmoniestraat 5 Deurne 04930-14275 Dick'sies - Hooftstraat 165 Alphen a/d Rijn Diogenes - V. Schaek Mathonsingel 10 Nijmegen 080-220953 Donkey Shot - A Verherentstraat 1 Heemskerk 02510-30995 Doornroosje - Croenewoudseweg 322 Nijmegen 080-559887 Drieluik - Botenmakerstraat 6 Zaandam 075-176972 Effenaar - Dommelstraat 2 Eindhoven 040-448861 EKKO - Bern. Weerd Westzijde 3 Utrecht 030-317457 de Eland - Burgwal 45 Delft 015-145092/131099 Elegast - Brink 10 Deventer 05700-11088/15866 Elektra - Stationweg 4 Sliedrecht 01840-14273 l'Esprit - Wendeldijk 25 Rotterdam 010-4828542 Eucalypta - Jeugdkerkstraat 5 Winterswijk 05430-14544 Eureka - /\ssendorperplein 9 Zwolle 038-222903 Evenementenhal - L. SpringeHaan 2 Groningen 050-222777 Ex-Voto - Gaasbak 1 Voorhout 02522-31536 Exit in G - Heerlenseweg 162 Landgraaf de Fabriek - Baarsstraat 38 Eindhoven 040-551530 Fame - Boterdiep Zuidzijde 38, Bedum Fenix - Odasingel 90 Sittard 046-510141 de Fonteyn - Fonteynenburghlaan Voorburg 070-3687482 Gigant - Schoolstraat 32 Apeldoorn 055-216346 Goeroe - Hankenhofweg 23 Schoonebeek 05243-2506 Gonzo - Molenstraat 99 Nijmegen 080-240320 Goudvishal - Vijfzinnenstraat 103 Arnhem Craanbeurs - Reigerstraat 20 Breda 076-211946 Graffity Café - Oude Markt 6 Enschede 053-341657 Gryphus - Grotestraat 18a Vieriingsbeek 04781 -32053 •t Haöfke - Veldstraat 20 Roermond 04750-17535 Hanenhof - Groenstraat 44 Geleen 046-744217 Harmonie - Ruiterskwartier 4 Leeuwarden 058-330233 Hedon - Rodetorenplein 4-4a Zwolle 038-231966 De Hoeve - Hoofdweg 574 Hoofddorp 02503-13549 De Hoogte - Peperstraat 2 Enkhuizen 02280-20057 Iduna - Oltemolenstraat 16 Drachten 05120-22650 iets Vrijers - Spui 41-43 Den Haag 070-3646250 de IJsbreker - Bavoortseweg 25 Leusden 033-945691 In It - Amstelveenseweg 134 Amsterdam 020-6717778 Ivarca - Halteweg 9 Aalten 05437-61487(ma+vr av.) Jansen-Puinhoop - Zijveld 16 Ben-Leeuwen Jeugdhuis - Beverplein 3 St. Pancras 072-642273 Join - Weteringkade 2 Noordwijk 01719-10194 Jonosh - Vorstermansplein 10 Asten-Heusden 04936-95469 the Jungle - Patnmoniumstraat Leerdam 03451-10182 het Kasteel - Concertweg 1 Alphen a/d Rijn 01720-32424 Kayak - Frans Halsstraat 7 Twello 05712-74615 de Kelder - Lieve Vrouwestraat 15 Amersfoort 033-638457 Kiehool - Schoolstraat 102 Bergum 05116-5104 Theater Kikker - Canzenmarkt 14 (naast Stadhuis) Utrecht 030319666 Klapcot - Haven 21a Breda 076-149838 de Klos - Meidestraat 2a Emmeloord 05270-97071 Kobus - Kerkstraat 60 Zeeland 08865-2298 de Koog - Oostelijke Randweg 1 N-Scharwoude 02260-12795 Koperen Droes - Ambtshuisstraat 13 Druten Korzo - Prinsegracht 42 Den Haag 070-3653737 de Kroeg - Langestraat 4 Oldenzaal 05410-21979 Lantaarn - Schapemarkt 13 Hellendoorn 05486-54375 de Leest - De Eist 46 Waalwijk 04160-34746

fret-podia

Nederiand 3 - Lange Spruit 84 Wateringen 01742-96662 New Way - Sluisweg 2a Hoogkarspel 02286-4354 de Nieuwe Pul -.Kapelstraat 13 Uden 04132-65091 Nighttown/Basement - Westkruiskade 28 Rotterdam 0104363534/4361210 Nirwana - Het Kamp 4 Dronten 03210-13439 NiPfl/ana - Meervensedijk 4 Lierop 04926-1779 Nohol - Burg. Versteegsingel 5a Edam 02993-68332 Noorderiigt - Veldhovenring 79 Tilburg 013-365587 O.L.S. - Loosduinsekade 725 Den Haag 070-3232464/3236543 042 - Oranjesingel 42 Nijmegen 080-222045 de Oosterpoort - Trompsingel 27 Groningen 050-680111 Opsessie - Brediusweg 1 Bussum 02159-48899 de Paap - Papestraat 32 Den Haag 070-3652002 Paard - Prinsengracht 12-14 Den Haag 070-3601838 Pakhuus - Molenberg 2 Silvolde 08350-24914 Pan, café zaal - Terborgseweg 23 Silvolde 08350-23214 Pand 81 - Wagemakersstraat 6 Haastrecht 01821-2183 Papilion - Begijnenstraat 4 Oss 04120-39497 Para - Van Coothplein 39 Breda 076-218676 Paradiso - Weteringschans 6 Amsterdam 020-6264521 Paradox - St. Ursula 10 Boxtel 04116-74244 Paradox - Willem II straat 24 Tilburg Pardoes - Tunnelweg 1 Wijchen 08894-20135 Parkhof - Victonepark 4 Alkmaar 072-115076 Parsival - Kerkhofstraat 1 Valkenswaard 04902-46982 de Pater - Achterom 8 Den Haag 070-3450852 Patronaat - Zijlsingel 2 Haariem 023-324103 de Peppel - Montaubanstraat 106 Zeist 03404-23647 Perron 55 - Kaldenkerkerweg 55 VenIo 077-516874 PH31 - Prins Hendriklaan 31 Amsterdam 020-6736850 De Piek - Hellebardierstraat 13 Vlissingen 01184-16791 Plok - Dijksestraat 52 Didam 08362-26058 Pandemonium - Zomerstraat 41 Vlaardingen 010-4348966 Popular - Westkruiskade 26 Rotterdam 010-4365283 R-17 - Raadhuislaan 17 Grootebroek 02285-18048 RASA - Pauwstraat 13a Utrecht 030-319676 Rfnoceros - St. Isidoruspiein 4 Croessen 08360-33021 Roadhouse - Kasteeltraverse 102 Helmond 04920 - 43276 Rock Palace - Paardenstraat 17 Amsterdam 020-6938889 theater Romein - Bagijnestraat 59 Leeuwarden 058-158215 Rosmolen - Zonnebloemstraat 7 Ben-Leeuwen de Rotonde - Westersingel 91 Berkel & Rodenrijs 01891-17334 Rotown - Nieuwe Binnenweg 19 Rotterdam 010-4363534 de Sater - Kon. Julianaweg 44 Leidschendam 070-3200033 café Schiller - Prinsenstraat 4 Aalten 05437-72230 de Schuit - Voorstraat 59 Katwijk aan Zee 01718-15845 Sfinks - Rottumerweg 3 Heerenveen 05130-28022 Simplon - Boterdiep 71 Groningen 050-184150 Sjiwa - Hoogstraat la Baario 01707-2349 SJU-huis - Varkenmarkt 2 Utrecht 030-340436 So What - Vest 30 Gouda 01820-19232 de Soos - Breedstraat 33 Alkmaar 072-183748 de Spteghel - Peperstraat 11 Groningen 050-126300 Splotsz - Sportpad 25 Roelofarendsveen 01713-17235 Spuugh - Rijksweg 5 Vaals 04454-65514 Staddijk - Staddijk 41 Nijmegen 080-441625 Stapperij - Vrijthof B Ommen 05291 -56916 't Stathuys - Breestraat 19 Leiden 071-130983 Swinge l3ij Dinge - Spoorlaan 360 Tilburg Tagrijn - Koninginneweg 44 Hilversum 035-215841 Taverne - Karel de Grotelaan 1 Bergen (NH) 02208-96507 Tejatro Popular - Westkruiskade 26 Rotterdam 010-4363534 That's Live! - Hoofdstraat 157-161 Overdinkel 05423-83337 Tivoli - Oudegracht 245 Utrecht 030-311491 Tom Tom - Walk 8 Heythuisen 04749-1468 Toonzaal - Sperwerstraat 9 Oosterhout 01620-33525 Tref - Holstraat 4 Hilvarenbeek 04255-3594 Troll - Geldelozeweg4a Hoorn 02290-16765/18525 Trucker - Stationsstraat 34 Pijnacker 01736-96432 Tunnel - Reyerskoop 4a Boskoop 01727-17709 Twee Gemeenten - Grousterdijk 1 Irnsum 05660-1550 Twilight Zone - Deijlerweg 153 Wassenaar 01751-14415] Twin Pigs Café - Nieuwendijk 100 Amsterdam 020-4206822 Unitas - Gen. Foulkesweg 74 Wageningen 08370-12909/16643 Utopia - Afrikalaan 94 Drunen 04163-73979 Vera - Oosterstraat 44 Groningen 050-128776 de Vlerk- Westblaak 80 Rotterdam 010-4116800 De Vloer - Kroonstraat 9 Utrecht 030-317532 Vredenburg - Vredenburgpassage 77 Utrecht 030-314544/313144 Vrijbuiter - St. Jacobstraat 46 Goes 01100-16835 Walhalla - De Donckstraat 24 Sevenum 04767-2042 Wrilemeen - Willemsplein 1 Arnhem 085-436748 Willem II - Boschdijkstraat 100 Den Bosch 073-123422 Xinix - Rijksweg 109 Nieuwendijk 01834-2087 Zaal 3 - De Lasallestraat 3 Heesch 04125-2437 Zalen Schaaf - Breedstraat 48 Leeuwarden 058-124439 Zeezicht - Nobelstraat 2 Utrecht 030-367499 de Zwaan - Mgr. van Oorïchotstraat 2 Heeswijk-Dinther 041391575/04103-3959 muziekcentrum Zoetermeer - Nicolaasplein 3 Zoetermeer 0079-166294

2-NICELEONARDO AMUEDOTHEBEATB USTERSBOMBARJE THEBREEZEBURST! CELESTIALSEASONC OBRAZCONNECTIO NMACHINEDARYLANNDEDIJKDILEM MADIVERSEARTIES TENTHEDONSDRO WNINGACCIDENTS EINDELOOSF

2-NICE

D

debuut wordt deze voorkeur verpakt in vijf stevige

Black Hole EP duurt 13 minuten (!) en stampt stevig

rockers, geworteld in een grommende en solide gitaar-

weg. Het saxofoon-nummer Echoes From Tau Ceti vind

Wanna Make You Mine

bodem. En daar is slechts één ding mis mee. Anders

ik wat minder geslaagd, maar kan het goed doen in de

(HBS Records 5514S2)

dan een stijlverwant als The Cult mist The Breeze een

clubs. Het progressieve Space Cadets On Leave is ech-

e 'Soul of MTV laat in Nederland sporen achter.

vocale oerschreeuw, de ultieme brulboei die deze plaat

ter weer heel mooi. Het gesproken eind van de plaat

Nadat in Amerika de soulkoortjes als paddestoelen

uit de anonimiteit had kunnen trekken.

door een computerstem is niet origineel maar wel erg grappig. Ook de vorige EP van het duo op Utrax is bin-

(JV)

uit de grond schoten, maakt 2-Nice misschien een

nenkort weer verkrijgbaar.

begin voor Nederland. Vier jongens die stuk voor stuk de 'beebies' er nog smekender in close harmony uit kunnen persen dan, pak 'm beet, Boyz II Men. Het is allemaal prachtig gedaan en tot in de puntjes ver-

Jo-I is een nieuwe naam op Utrax, namelijk Johan

DUnST!

Sagel uit Groningen. Hij weet uit slechts één erg on-

Custonghafuhrst (Crypto records 8219-2)

zorgd, maar daar zit hem net de kneep. Bij elke noot zit een rap tussen, het fluitsynthesizertje waarmee

E

Snoop Doggy Dogg school heeft gemaakt klinkt op de

gestorven. Weg dus met die dertien in een dozijn ska-

achtergrond en bij tijd en wijle komt een ragga toaster

te-rotzooi, tijd om iets anders te proberen. Het

langs die het heeft over 'sexxee boddees'. Dikke kans

Meppelse Burst! pakte Bad Religion bij de schorre

dat het een grote top 40 hit wordt; het is ze gegund.

strot en smeerde een en ander met een metalbrouw-

op de CD is maximum hitpotentie ingecalculeerd. Er

pitaph is een 'major' geworden en punk is in zijn tweede jeugd alsnog een commerciële dood

seltje. Het resultaat is verbluffend. Razendsnelle

IPC]

metalpop en nog goede liedjes ook! Woorden schieten

hippe Roland R70 drummachine zeer waanzinnige tracks te toveren. Van een EP is hier nauwelijks sprake, want er staan wel 10 nummers op. De songs bestaat uit louter ritmes met hier en daar een bleepje en klinken daardoor vooral kaler en droger dan de meeste techno. Veelzeggend genoeg is de remake die labelbaas DJ White Delight en DJ Zero One van een van de nummers maakten het minste nummer van deze bijzondere plaat. (RL)

hier eigenlijk te kort. Horen = kopen, en dat geldt voor

LEONAQDO AMUEDO Otro

headbangers èn stagedivers!

Mundo

L

DADYLL-ANN

(RW)

(Mercury 5267952) eonardo Amuedo komt uit Uruguay en heeft op

Seaborne

CD's gespeeld van o.a. Laura Fygi en Nueva

(Hut Records CDHUT26 7243 8 40308 2 7)

Manteca. Nu is er een solo CD met voornamelijk eigen instrumentale composities, Latijnsamerikaanse 'mood-

(Displeased Records D-00038)

H

KI I jJ®P%üiirfi iiy%^

flONJULIAP.HER SHEIMERTHE-

D

CELESTIAL SEASON Solar Lovers et zevenkoppige Celestial Season plaatst zich

e marketing-afdelingen willen er niet aan, maar met een beetje goede wil kan toch heus gespro-

ken van een regelrechte beat-revival. Net als de Betties, Julia P. en de Serenes gaat de voorkeur van

buiten elk denkbaar genre met een CD vol (vol-

Daryll-Ann uit naar melodieus twinkelende gitaarpop,

gens de bio) 'heavy orchestral metal'. Violen en cirkel-

zoals die dertig jaar geleden werd uitgevonden.

zaaggitaren blijken zonder problemen naast elkaar uit

Seaborne West is het tweede album van dit viertal en

de speakers te kunnen komen, een prestatie die op

staat vol romantische nummers, melancholische

zichzelf al respect afdwingt. Het sfeervolle geheel

gitaarpartijen en jengelend gezang. En steeds wordt

klinkt verbluffend en heeft een merkwaardig ver-

een niveau bereikt dat herinneringen oproept aan de

vreemdende impact. De zich traag voortslepende num-

grote voorgangers. Opvallend is overigens het lage

mers, voorzien van het voor deathmetal karakteristieke

tempo waarin alles wordt afgewerkt. Het duidt er op

grommende keelgeluid, zitten doordacht in elkaar en

dat de aanloop is ingezet voor een nog grotere sprong

zijn vooral besteed aan de ruimdenkende metalfan die

voorwaarts.

de platgetreden paden beu is. Maar wat die aanmoet

SELOPRETTI

West

(JvR)

met de op zijn minst merkwaardige cover van Ultravox' Vienna, is me een raadsel.

DE DUif

(JV)

Heb Je Het Hart music' gedoopt. Muziek die altijd kalm is, voor mensen die sfeervol en soft focus door elkaar halen.

(Mercury 8568542)

Sato Bar

T

(VAN 74321 264572)

vette blazerspartijen en een doorslippend Hammond-

CODIIAZ

Soundtrack voor goed glas wijn op vleugel. Voor zover ik kan beoordelen is de techniek fabelachtig, maar dat

er ere van 5 mei en de grote bevrijdingsfestivals heeft De Dijk een nieuwe single uitgebracht. Met

orgeltje bewijst de band dat ze Nederlands beste

neemt niet weg dat het geheel maar voort en voort-

powersoulformatie is. De Dijk is niet zoveel veranderd.

kabbelt. Me dunkt dat bij deze Bossanovamuzak zelfs

Ze zijn misschien wat dansbaarder geworden, voor

Astrud Gilberto in slaap valt. Of wegdroomt. Het is

zover ze dat al niet waren. Maar Huub van der Lubbe

maar hoe je het bekijkt.

gromt nog steeds zijn emotioneel beladen teksten voor

(PCI

zich uit, met dit keer als thema dat het niet dondert wie of wat je bent, als je maar durf in je flikker hebt. Nog steeds vakkundige gezellen van het liedjes-sme-

THE BEATDUSTEqS

dersgilde.

Cool & Deadly

(PC)

(Universe Productions CDSP953801)

I

n ska-kringen is The Beatbusters al lang geen onbe-

DILEMMA

kende meer. Live kan deze zesmansformatie uit

Imbroccata

Geldermalsen potten en ijs doen breken. De debuut-

EBITEMAUSER FKMENNENMIKE+I SA+MAJAMRROY NIGHTMAREON HELMSTREETSHINE SJACHVEERSPANG m 0t w^ m m

f

^ i%

L EJrMJlfl J Jr MM

IP IP

^

i.&P

HUili j T R I K t ^ Y K c

NADETAKEITFOR GRANTEDTOEJAM BOBSLEIGHTUPELO HONEYWHITE WOLFWINGSOF STEEL

(SI Music/Roadrunner)

CD Cool ft Deadly valt wat dat betreft een beetje obraz hypnotiseert, het is alsof je een slang te

D

lang in de ogen hebt gekeken. Gitarist Willem

Case en Essen, hebben een fraai verzorgd debuutal-

tegen. Slechts in de verte is de energieke live-band te

e nieuwe Nederlandse band Dilemma, met de illustere artiestennamen Butler, Toll, Robin Z,

is een gladde aaneenrijging van ska- en reggae-num-

C

mers die de spirit missen. Spelen kunnen deze jongens

Cramer (ex-East Meets West) speelt drones in de hef-.

bum Imbroccata opgenomen. Zeer tegen alle stromin-

wel, en het best voor een lijfelijk aanwezig publiek.

tige nummers, opgejut door een krachtige ritmesektie

gen in vindt je op deze CD lange songs, waarvan het

die naast drums bestaat uit twee percussionisten.

sfeervolle openingsnummer Believe met een tijdsduur

Zanger Mark Ritsema (ex-Spasmodique) klinkt als de

van bijna tien minuten de kroon spant. Niet in het

reïncarnatie van Jim Morrison. De kracht van Cobraz

minst komt dat door de inbreng van zanger/acteur

bespeuren die The Beatbusters in werkelijkheid is. Dit

(PO)

nOMBAilJE Better As Sekst CMarista MCDS020)

M

ei de rêch tsjin 'e muorre, rosse as in heale soal' luidt zomaar een regel in een van de liedjes van

dit Friese gezelschap. Bennie Jolink kan ik na al die jaren inmiddels wel verstaan en bij Rowwen Hèze wordt mij meestal de essentie van een liedje wel duidelijk, maar de Friese taal is andere koek en zodoende

zit 'm in het gebruik van dynamiek en de opbouw in

Butler, die met een zeer eigen stemgeluid en voldoen-

de nummers. De groep is energiek in uptempo opener

de gevoel voor drama de eigenzinnige en soms ver-

Spilling (let op fluisterstem van de Belgische producer

vreemdende melodische overgangen spitsvondig aan-

Jean-Marie Aerts), groots en dreigend in het slepende

een bindt. De voorliefde voor bombastisch symfoni-

The Dragon (een nummer dat je vooral live moet

sche rock zorgt soms wel voor minder geslaagde

ondergaan) en broeierig in slotnummer Calypso. Sato

tempowisselingen, maar het blijft steeds boeien. Een

Bar is het spannende visitekaartje van een originele

flard tekst uit de song Duck, 'Artistic masturbation',

groep die de vastgelopen rockwereld weer even wak-

dekt de intentie van de heren dan ook uitstekend (RvD)

ker schudt. (GV)

kom ik er niet achter wat er beter is dan sex. Bombarje in ieder geval niet, want de liedjes en de sound zijn

DIVEQSE AITIESTEN

nogal zoutloos, hoe aardig het ook geprobeerd is. VVaarschijnlijk draait het om de teksten, waardoor de

The Black Hole EP

CD voor niet-Friestaligen geen prioriteit is. (RW)

(Utrax5UTRUMM2

12")

JOI Brainntind Technology EP

THE BQEEZE Terrified (Rock On 1002)

L

Lintburg Express Live

CONNECTION MACHINE

(UtraxIlUTRJOll

H

12")

et Utrechtse technolabel Utrax laat z'n platen persen in het Oostblok en dat is te merken. Een

euke binnenkomer voor deze mini-CD is de cover

van deze 12 inches weegt meer dan vijf normale pla-

die geheel exclusief door Herman Brood werd ver-

ten samen. Natasha Hagemeier en Jeroen Brandjes

vaardigd. The Breeze is een trio in de beste powerrock-

vormen samen The Connection Machine en maken

traditie dat voortborduurt op de in de jaren '70 door

onder allerlei namen al een tijdje deel uit van de

Led Zeppelin aangelegde gitaarpaden. Op dit mini-

Utrechtse technoscene. De track 8 Minutes op de

(Orr)roep Limburg, OLLE-LO 1)

Z

estien nummers van zes talentvolle Limburgse bands, en dan ook nog eens live opgenomen.

Marshmellow Steamhammer maakt crossover met een hoog UDS-gehalte, maar blijft wel origineel. Chili Out begeeft zich richting funky rap, en deinst er niet voor terug een vette knipoog naar soulmaster James Brown te geven (Sex Machine-lick). The Cranks hebben veelvuldig naar Stain van Living Colour geluisterd, wat resulteerde in een aanstekelijke eigen variant. Zelfs zanger Jean Paul Candel steekt Corey Glover naar de kroon. All Of A Doodah maakt bijzonder prettige ram-

FRET 1 9

'


melrock. Rud A Dub Dub maakt inventieve, meezingbare poppy songs a la Split Enz/Crowded House. En

FHITS

Wicked Wonderland tenslotte gaat zich te buiten aan

Danksij de dijken

sfeervolle opzwepende ritmes gelardeerd met heel interessante samples. De bands afzonderlijk wordt natuurlijk te weinig eer gedaan met een dergelijk summiere beschrijving. Een lichtend voorbeeld in het regio-

D

samenwerking tussen Freek de Jonge en de Nits

(RvD)

The Last Supper (.mini-CD^ fris 9503, tel. 030 - 965641)

T

(Voices vol 6169)

zanger van Zinatra. Die band is inmiddels dood en

ties op deze mini-CD vallen op door hun verscheiden-

begraven, maar zijn nieuwe formatie Mennen is er om

heid en het feit dat ze voorzien zijn van eigenwijze

het gat te vullen. De eerste single River Of Tears laat

arrangementen en een extreme produktie. The Last

zien dat Jos Mennen de hoop op succes nog niet heeft jaren worden gemaakt. Rustig introotje, heavy einde,

'Marianne' zijn klasse composities die doen vermoeden

veel vocaal vertoon en een lekker meeblèr-refrein.

(JvE)

goede verkoop te misgunnen?

JOSÉ LOPqETTI Candonthe

Hiermee stelt de Amerikaan zich op één lijn met zijn iets beroemdere landgenoot Iggy Pop, die ook al niet

D

goudeerlijke, punky gitaarrock met scherpe randjes van het betere Amerikaanse soort. Maar goed, dit is FRET.

e in Uruguay geboren José Lopretti verruilde in 1985 Zuid-Amerika voor Europa en speelde sinds-

Bacan, bekende namen in de Amsterdamse jazzscene. onder de naam Frits. De CD bevat een dwarsdoorsnede

Op Candombe, een term die voor een speciaal Uruquayaans ritme staat, geeft hij als toetsenist tien

Hotz, die samen met Vincent toch maar mooi als een

uit de Jonge's repertoire, aangevuld met een aantal

stel jonge honden klinken. En dat in een genre, waarin

nieuwe nummers, die voortvloeiden uit de samenwer-

instrumentale nummers lang z'n persoonlijke kijk op de

alles al zo'n beetje gedaan is, maar dat nog steeds zo

king en een Nederlandstalige bewerking van 'In The

link tussen jazz en Zuidamerikaanse muziek. Technisch

verdraaid lekker klinkt. The Dons incluis.

Dutch Mountains'. De uitvoeringen van klassiekers als

is het allemaal dik in orde, maar echt beklijven doet

'Quo Vadis' voegen niet echt veel toe aan het origineel,

het nauwelijks en soms klinkt het zo blikkerig dat het

maar het is de gedrevenheid van Freek en de losse

irriteert.

begeleiding van de Nits die de sfeer op deze CD bijzon-

Mieke+Isa+Maja

O

kapi is een kersvers label dat, als je de blo mag geloven, bestiert wordt door Jan Rot. Wie Rot's

waait; Nederlandstalige pop met een hoog levensliedgehalte en een scheut melige humor. Op deze eerste release staan drie, voornamelijk door Rot geschreven liedjes die achtereenvolgens worden gezongen door

(JvR)

Mieke Stemerdink (Gigantjes), Isa Hoes (Miriam in weet alleen de maan', gezongen door Isa Hoes, is een

de Nits blijken nog niet te zijn vastgeroest in de acade-

prachtig melancholisch liedje. Voor het overige klinkt

LOVE RITE

tivet

mische pop. Dat is tweemaal mooi meegenomen. (JvEJ

(038-220092/218284)

L

J.D CONSrnUCTION

ove Bite speelt pubrock van het smerigste water.

het allemaal net iets te bedacht. Het is de vraag of de potentiële doelgroep van Nederlandstalig repertoire daar op zit te wachten. (JvB)

Recht voor z'n raap en met overslaande zang, zoals

hun Engelse collega's van The Macc Lads dat ook zo

men nummers. De wijd uitwaaierende distcrtiongitaren

Some Funk Please

mooi kunnen. Een avondje Love Bite is ongetwijfeld

en drums vol echo worden aangevuld met stemmen uit

(J.DConstruction JDOOl,

een goede aanleiding om veel bier te drinken en stevig

tel:020-6168125)

NIOHTMAQE ON HELMSTQEET Fddy's Back

rige versie van Therapy? anno 1991, maar de zang is

A

niet zo krachtig en ondanks het fanatieke gebeuk op de

wel de eerste CD zijn. De J.D Construction lijdt aan een

instrumenten ontstijgt de muziek het demo-niveau nog

typische funkbandkwaal; chronisch namedroppen. Uit

niet.

een buitensporige vorm van dankbaarheid moet elke

deksel meer op te leggen is. Dat de Maastrichtse for-

fgaande op de frequentie waarop de naam van de

door het lint te gaan. Maar dan heb je wel een bar en

band en het F-woord worden genoemd moet dit

een paar maffe kameraden nodig, en die worden niet bij de CD geleverd. Live! klinkt best lekker en is beslist geen slechte plaat, maar in muzikaal opzicht gebeurt

C

nen een platgereden pad waar geen nieuw weg-

grote naam in de funkhistorie even genoemd worden.

matie Nightmare on Helmstreet dat wel probeert en

Als je die kleine overkomelijkheid even over het hoofd

bovendien nog redelijk slaagt, zegt veel over de creati-

ziet blijkt dat de J.D Construction ongecompliceerde

viteit van dit vijftal. Hun lome, funky riffs krijgen een enorme stimulans en iets Santaiia-achtigs door de per-

EINDELOOS

cussie. Bovendien gebruikt de groep net niet de voor de

Suiker

hand liggende akkoorden en dat levert verrassende

(Red Bullet)

I

(eigen beheer, 043-256532) rossover is volgens de mensen die het weten kun-

songs op zoals Spooky Bass Tunes en My Precious

n de aanstekelijke rocksong Succes, zingt zanger

Thing. Die vijf live-songs hadden vanwege de beroerde

Mirco: 'Ik wil succes, ik wil het echt. Ik wil liefde, en

geluidskwaliteit beter weggelaten kunnen worden.

geld. Geld om kadootjes te kopen en aan Raymond te

(PO)

SHINE

glitter en glamour vanuit Buenos Aires uiteindelijk in de Nederlandse housescene terechtgekomen. Daar nam hij de discoklassieker van Dead Or Alive op, stak het in een nieuw glitterend housejasje, gaf het vervolgens aan diverse producers en zei: 'Doe er je ding mee!' Het resultaat is enigszins teleurstellend. Er is te weinig aan het nummer gesleuteld en Spangle's stem haalt het niet bij de nichten-oergrom van Pete Burns. De cover is in elke remix opgepept met een stampende housebeat

(Van Records 74321 271532)

E

r is niks mis met pretenties menen Richard Janssen en Jan-Bart Meyers en aldus speelden ze de eerste

ren kunnen doen. (RW) feestfunk maakt die zwaar leunt op het geluid van de J.B.'s. Misschien te zwaar. Zelfs een stuk blazerspartij van James Brown's Pass The Peas komt nog overvliegen.

goede komen als ze die preoccupatie met oude helden ' (vrij naar Raymond van het Groenewoud).

lieten varen.

(Vogelspin MFK 1112)

I

de slipstream van de laatste Nederhausse (denk aan

van BGK gingen ieder hun weg. De zanger bleef in de VS steken, de gitarist maakte enkele stevige platen met

JULIA I*. HEIfSlIEIMElI

Mirco zijn zieleroerselen over allerlei liefdesperikelen

Something

meer dan kwijt kan. Ondanks de aanwezigheid van

(Brinkman BRCD 034)

Bigger

de band Loveslug en de drummer treffen we aan in Mauser FK. Van die laatste groep verscheen de eerste CD uitbracht op... Vogelspin. De hardcore punk is sinds

e moet ze wel een paar keer horen voordat de melo-

broeierige Mooie Vrouw dankzij de slidegitaar van

J

de ontbinding van BGK een verbintenis aangegaan met

dieën van Julia P. Hersheimer in je hoofd blijven zit-

de ooit door punks zo verachte progressieve rock. Snel

gitarist Dennis en de gevoelige mondharmonicasolo

ten.

Dat is geen straf, want de acht nummers op

gebeuk wordt gecombineerd met technische hoog-

van gastmuzikant Kim Snelten er met kop en schouders

Something Bigger gaan niet vervelen na meerdere

standjes. De vergelijking met Victims Family ligt voor

bovenuit.

keren luisteren. De muziek ligt prettig in het gehoor

de hand (deze band wordt dan ook bedankt op de hoes)

mede dankzij de smaakvolle zang. Het lukt Julia P.

en de produktie is in handen van voormalige No Means

Hersheimer op deze mini-CD niet net zo te ontroeren

No-gitarist Andy Kerr. De kenners weten dan al genoeg

zoals labelgenoot Bettie Serveert, al komen ze met

en zij zullen zich niet snel vervelen met de elf songs op

Hours en No Good (inclusief snik en valse gitaar) een

MFK The Movie.

voornamelijk rock-, en rock £t roll-songs, steekt het

(RvD)

eind in de goede richting. (GV)

paar jaar geleden rock en dance samenvoegden. Een

ling heeft doorgemaakt. De rocknummers uit de begin-

CD dus. De CD-titel verraadt onmiddelijk in welk genre de dame en twee heren zich begeven, het is blues en

de gitaargeluid en het ongenuanceerde drumwerk. Het

bluesrock wat de klok slaat. Bassiste Netty Driessen is

rustige werk daarentegen is bij vlagen weergaloos,

gezegend met een toepasselijke rauwe strot die het

vooral als voormalig Charmeur Geert Verhaar zijn

midden houdt tussen Janis Joplin en Suzy Quatro, en is

accordeon opentrekt. Wat mij betreft gooien ze die

op haar best in de dampende shuffle Screaming For

elektrische gitaar en het drumstel overboord en roeien

Love. Oudgediende John Dirven doet daar nog eens een

ze rustig verder.

schepje bovenop in de ballad Blueskitehen waar hij

(RW)

(GV)

"THE E T E R N A L L I E "

boekingen Uack promotions 02975 - 30447

advertentie

op los laat, maar ook excelleert met zijn laid-back

deel van de zang weggelaten.

BURMA SHAVE COBtAI lESZAZOÜS OSCAR P. SWAMP PINK MOON SOAPSTONE(B)

gitaarspel. Tussen de achttien songs bevinden zich nog

(PC)

STIIIÜE

enkele uitstapjes richting funkrock en country, die eigenlijk alleen maar bevestigen dat Take It For Granted op haar best is als ze bluesrock speelt.

SPASMS

(RvD)

MnnoY

Re-Volt £P (Djax Up Beats 220 2x12")

Saved

SPASMS

Fresh/Royal Records 2002028)

E

Fuzzy Logic (Djax Up CD 10)

TOE

JAM BOBSLEIGH

ngelse house-platen door de mangel gehaald door

Power to the

Nederlandse remixers. U Sure Do is een hit. Dat

(Tennis Records TR 952001, tel. 030-720 230)

penguins

og meer Utrechtse techno komt van Spasms, alias

hoor je meteen aan de swingende piano en rete-catchy

Arno Peeters (o.a. ex-Random XS). Ook op deze

damesstem-sample. Een blik op de hitparades volstaat

dubbele EP zijn typische Spasms-kenmerken terug te

ook. De muziekuitgeverij van zangeres Donna Allen

D

vinden zoals de neurotische shuffle-drumpatronen,

deed hetzelfde, herkende de sample en mag nu even

gitaargolf. Om de carri'ere in een stroomversnelling te

rare geluiden en freaky mixwerk. Op Welcome Stranger

vangen. Robin 'Jaydee' Albers vangt ook. Hij heeft een

brengen besloot het Utrechtse kwartet het vierde

komen zowaar de oude Electro roots even om de hoek

leuk, funky stukje gitaar op het ritme geplakt maar

optreden in haar geschiedenis op te nemen en uit te

kijken. Mijn persoonlijke favoriet is het van vreemde

ondertussen wel' de hook van de hit weggelaten. Niet

brengen op CD. De negen liedjes klinken hecht en over-

e powerpop van Toe Jam Bobsleigh ligt in het verlengde van Paul Weller en de recente Amerikaanse

< 010-4116} 05

klanken bol staande DSP Fiend. EP nummer 2 gaat ten

zo slim, de lol is meteen weg. Dat het ook anders kan

tuigend, maar verhullen niet dat aan een eigen identi-

vergezellen. Wel waag ik het een kanttekening te

slotte stevig op de acid-toer, en dat gaat er natuurlijk

bewijzen Johan Gielen en Olivier Adams, alias Blue

teit nog flink gesleuteld moet worden. Toch scoort

plaatsen bij de af en toe wel erg uitgekauwde teksten

altijd wel in. Vrijwel tegelijkertijd verscheen ook de

Bamboo. Saved was eerst een vrijwel ideeloos stukje

Power to the penguins (humor!) over de hele linie een

(Heaven, Still Together).

Spasms-CD Fuzzy Logic, wat een van'de meest weirde

piano-house. Gielen en Adams maken er wat van. Wat?

voldoende en moet het geen probleem zijn om dankzij

platen is die ooit in Nederland werd gemaakt. In

Een opgevoerd kermis-orgel waar je softijsje spontaan

deze bijzondere career move een reeks optredens te

tegenstelling tot de EP's is op de CD bijna geen beat te

van smelt

boeken.

bekennen, en de standaard ambient-geluidendie de

(JdW)

(JV)

(JvE)

YGDIIASSIL

meeste house-CD's kenmerken zijn ook afwezig. Wat

Ygdrassil

we wel horen zijn vreemde, film-achtige collages van stemmen en geluiden die meer in de hoek van bands

SYIIENADE

TUPELO HONEY

The Eternal Lie

als Coil, Laurie Anderson en Throbbing Gristle zitten dan dat ze met house te maken hebben. Zelf gebruikt

(28 Records)

zijn boeiender dan andere, maar het geheel is de moei-

D

te van het beluisteren waard en zal niet snel vervelen.

Eternal Lie, lijkt in eerste instantie overal en nergens

E

Enige moed kan Djax niet worden ontzegd voor

op.

Peeters de term 'sociopatihic ambient'. Sommige tracks

eze CD heeft even de tijd«nodig om te groeien.

(VIA)

Out Of The nursery, Into The Rain

M;

(Silvertone 74321 262952)

maar durven noemen naar een fundament van de

I oed kan Linde Nijland en Annemarieke Coenders I allerminst ontzegd worden. Want je moet jezelf

en prima zanger, twee gitaristen met gevoel voor

Germaanse religie om daarna de wereld in het Engels

melodic, een drummer die z'n plaats weet, 'n

toe te zingen volgens een Keltische traditie. Mierzoet,

Een eigenaardige Jtruising tussen crossover, heavy

bescheiden bassist; Tupelo Honey uit Helmond heeft

uiterst kwetsbaar, dromerig romantisch en glashelder

het uitbrengen van dit experimentele materiaal.

metal en experimentele rock. Maar bij meerdere beluis-

veel mee. Een platencontract bij het Britse Silvertone

klinken ze, de dames van Ygdrassil. Twee jaar geleden

Overigens verscheen op Djax ook nog veel Chicago-

tering blijkt dat de Utrechtse groep wel degelijk zeer

bijvoorbeeld, het label dat de Stone Roses probeerde te

stond dit

materiaal: een prachtige EP van Claude Young, een kei-

goed over haar muziek heeft nagedacht. De verschil-

knechten. En nummers met een kop en een staart,

Noorderslag. Nu is er dan een prachtig vormgegeven

Want wat Syrenade laat horen op haar debuut The

tweetal

nog uiterst

lende stukken waaruit de nummers bestaan, vormen

sommigen ingetogen, de meesten meeslepend. Twintig

CD met elf eigen nummers en vijf covers, waaronder

DJ Metal X.

ineens een naadloos geheel. Songs als Backfire,

jaar geleden leidde dit soort progressieve en psychede-

Troy van Sinéad O'Connor. Slechts één ding ontbreekt

Warsong en Changes zijn om een messcherp puntje

lische muziek ongewild tot de punkgolf. Nu doen we

eraan: venijn.

aan te zuigen. Kortom, Syrenade is een veelbelovende

echter alsof onze neus bloedt en spreken we gewoon

band in een genre dat nog moet worden uitgevonden.

van een goeie plaat.

(RL)

(Van Hogendorpstr. 150,2515 NX Den tel. 070-3892707)

(JvR)

(JvR)

(PO)

Every Sha La La La... Every Wo Oh Wo Wo

WHITE WOLF

Haag,

Hondsdolheid (Djax 017-2)

^MAfw

^^

SÊÈM ÊM ÊM IM

W

hite Wolf maakt 'intelligente rap met 't fuck off-gebaar' en is na Osdorp Posse en Oudekerk

Kaffers de derde Nederlandstalige rapgroep die van het label Djax een hele CD mocht vullen. Meer dan 70 minuten lang jat Beatcreator DJ PWB uit rock, soul,

diënten zorgen er bij Shine echter voor dat de gang

Amerikaanse hiphop en jazz. Hij doet dat op een lekker

richting dansvloer halverwege veranderd moet worden

grove hardcore-manier: de samples zitten vol ruis, de

in een wandeling naar de bar.

sampleloops zijn niet altijd sluitend, de bassen doen

advertentie

DIGITAL AUDIO Als u ooit cassettes bij ons liet maken dan weet u dat w i j professionele KWALITEIT l e v e r e n . Vanzelfsprekend d o e n we dat ook als we CD's voor u moeten maken. Een pakkend o n t w e r p , haarscherpe lithografie PERFECTE MASTERING voor een schitterende p r i j s . Bel, o f kom langs voor een op maat gemaakte offerte.

het thermopane trillen. Afgezien van enkele boastingnummers, wijdt rapper Samp-B zijn teksten aan de kleinburgelijke maatschappij, scheidende ouders, safe

SJACri VEEIl Sjaeh Veer (Marlstone Recordings CDL9507)

V

oor vrolijke Nederlandstalige rock moet je toch in

sex, schuldgevoel, geweld, racisme, het 'RTL4-infuus' en zijn woonplaats Heerhugowaard. De teksten geven, voor zover verstaanbaar, een goed beeld van de opgroeiende jeugd in een saaie provincieplaats.

het oosten en zuiden van het land zijn. Waar in de

(GV)

Randstad voornamelijk geklaagd wordt, daar komen bands als het Zuidlimburgse Sjach Veer met een frisse, positieve kijk op alledaagse problemen met vrouwen,

WINGS OF STEEL Face The Truth

gokken, drinken en noem al die rock-clichés maar op. De Limburgstalige band rond liedjes-tekstschrijver en

(SI Music 3064-2)

speelt zo'n beetje alles tussen country en punk.

W

Muzikaal en compositorisch zal deze groep geen opzien

rock. Overduidelijk zijn de referenties naar dit genre in

gitarist Guido Olischlager bestaat nu twee jaar en

onzeker op de

harde dubbelaar van het LTG-project en een plaat van

ings Of Steel begeeft zich met haar tweede CD in het compacte segment van de symfonische

baren, maar daar schijnt Sjach Veer ook niet op uit te

de vorm van de bombastisch aandoende stijlelementen

zijn. Dit is gewoon een leuke, vrolijke feestband met

en instrumentatie. Prettig beperkt naar symfonische

een leuke, vrolijke CD. Klaar.

maatstaven, is de songlengte, waardoor we met een

(PO)

beetje goede wil nog van liedjes kunnen spreken.

Rotterdam

Bovendien zijn het nummers die vakkundig in elkaar

010-2141220

zijn gezet en sfeervol en gedragen worden vertolkt.

Amsterdam

Maar dat mag je ook verwachten van deze Nijmeegse

020-6730067

band die ooit zo veelbelovend was dat ze door het

Schiedamsedijk 80a 3011 EM R'DAM Roelof Hartstr. 50-52 1071 VL A'DAM

Canadese Saga werd gei'nviteerd om hen op tournee te

FRET 2 0

SYREITADE

niet alleen zijn schorre, onverstaanbare whiskeystem

Children kunnen beamen. De dominante roek-ingre-

(JvR)

advertentie

de Nederlandse podia onveilig. Hoog tijd voor een

verantwoorde zet, zoals Eton Crop en Charmin'

n 1983 en 1986 verschenen de klassieke punk-LP's

Van Dik Hout), pikt Eindeloos haar graantje mee. Twaalf liedjes prijken op dit album, waarop zanger

procédé doet denken aan de Manchester-bands die een

van de legendarische Amsterdamse hardcore-punk-

groep BGK op het eigen label Vogelspin. De muzikanten

(PC)

Dan kun je als band dus eigenlijk al niet meer stuk. In

MFK The Movie

De muziek staat als een huis, dat helaas al jaren

eerder door anderen gebouwd is. Het zou de band ten geven

MAUSEH FII

Popmusic, waaronder twee remixen. Het gehanteerde

tel.04132-68101)

et trio Take It For Granted maakt al geruime tijd

tijd klinken nonchalant, en niet alleen door het beroer-

overtuigend klinkt. Maar daar is dan ook het grootste

N

(eigenbeheer,

H

in een reeks van drie EP's vol. Vijf nummers telt er niet veel. Een paar gastmuzikanten hadden wonde-

Homecooking At The Blueskitehen

wel stellen dat deze band een merkwaardige ontwikke-

bloemlezing uit die hele periode op CD gezet. Je kunt

en wat effecten, waarbij de Lick mix nog het meest

SPEEDBOAT Popmusic £P

TAifE IT FOn GHANTED

Cash? Niet vaak schieten er zo veel namen door

bestaat naar eigen zeggen vijf jaar en heeft een soort

voorkeuren kent, weet meteen uit welke hoek de wind

behoorlijke dosis rock ft roll in zijn lijf te beschikken en

demo Van vorig jaar in eigen beheer een CD-single uit

(GV)

mijn hoofd bij een eerste beluistering. Speedboat

Spangle is visueel artiest (?), en op zijn zoektocht naar

(Mercury 856 837-2)

GTST) en Maja van den Broecke (dé Maja). Vooral 'Dat

ruim twee jaar. Het kwartet besloot na de eerste

documentaires en speelfilms. Het klinkt als een zweve-

(Outland Records SPANCDO1)

eil Young, Mink DeVille, Pixies, R.E.M., Johnny

V Sure Do

MIEIiE+ISE+MAJA

der maken. De Jonge laat horen nog steeds over een

et jonge Drowning Accidents uit Zeeland bestaat

te brengen. Op de plaat staan drie ruimtelijk opgeno-

(PO)

dien met onder meer Fra Fra Sound, Nueva Manteca en

Dus op zijn minst toch even het Nederlandse aandeel

H

N

(Challenge Records)

kapot te krijgen is. Muzikaal geldt hetzelfde verhaal:

(Drowning Accidents C6286, Nederstraat 23,4332 AX Middelburg)

Niets bijzonders dus, ware het niet dat de opbrengst van de single naar de Limburgse gedupeerden van de watersnood gaat. En wie ben ik dan om zo'n plaat een

verzadiging hoeft te leiden, bewijst Sonny Vincent.

Whithout A Trace

opgegeven. River Of Tears is een rockballad zoals die al

'Baden Powell', 'The Threat' en vooral het meeslepende dat we te maken hebben met een talentvol gezelschap.

You Spin Me Round Sea Records, RED2026)

tiebronnen worden opgevoerd. De zes eigen composi-

Underground-leden) niet per definitie tot artistieke

DROWNING ACCIDENTS

(Red

Jos Mennen is onder het hardrockpubliek bekend als de

van het eerste uur, samenwerking met Velvet

(JV)

River of Tears CDS

Jim Morrison en Nick Cave als belangrijkste inspira-

at een indrukwekkende staat van dienst (punker

in The Dons genoemd: Tjeerd Cannegieter en Egbert A.

SPANGLE

MENNEN

he Last Supper maakt traditionele doempop waarbij

Supper klinkt als geheel wat onsamenhangend, maar

DONS Naked

D

LAST SUPPER

(Columbia /Sony COL 478605 2) ankzij de dijken' is een live registratie van de

nale-verzamel-CO-wezen.

THE

THE

'JJiy 11

FRET 2 1


I

Zijn er nog mensen die menen dat bands alleen maar optredens, waardering en bekendheid kunnen verwerven door geluk en gelik? NRA bewijst het tegendeel. De hardcore-punkformatie maakte drie CD's in twee jaar voor kleine labels, zijn compleet volgeboekt tot september, verkopen t-shirts bij

J

de vleet en kennen een steeds groter groeiende populariteit in zowel binnen- als buitenland. En dat alles ondanks, of misschien wel dankzij, een aan anarchie grenzende eigenwijsheid. NRA. Waarom eerlijk het langst duurt en uiteindelijk zoveel voldoening geeft. tekst: Patrick Oxsener

R

emmen gieren als Aziz zijn fiets tot stilstand brengt voor zijn stamcafé. Hij heeft zich moeten haasten om nog enigszins op tijd te komen; het is hem aardig gelukt. Aziz is een druk mannetje. Hij werkt vijf dagen per week, beheert een klein label speciaal voor vinyl-platen en is bovendien nog zanger van één van Nederlands meest optredende bands, NRA. Ja, het is momenteel ontzettend druk', vertelt hij even later aan de bar. 'Met NRA zijn we tot september volgeboekt. Ik ben wel bezig met dingen die ik allemaal leuk vind, maar soms dan eh, (met een vermoeid gezicht) pfff... Nummers schrijven doen we als we een paar uurtjes over hebben. Tijd om te oefenen hebben we nauwelijks. Het komt wel eens voor, dan staan we met een kater op en slepen we onszelf naar de oefenruimte. En dan kunnen we net twee uur oefenen.' Aziz blijft er vrolijk onder. Want NRA doet nog steeds wat het zelf wil doen; veel spelen, zonder bemoeienissen van wie dan ook. En dat zijn groep daarom nog steeds geen cent overhoudt aan het vele werk, interesseert hem geen moer. 'Geld is nooit een drijfveer geweest voor NRA. We wilden gewoon zo veel mogelijk spelen en ons gedragen zoals we ons voelden. Als we iets wilden doen, dan deden we dat.' 'Er zijn bands die net één demo uithebben en al vijftienhonderd gulden vragen. Dat vind ik niets. Als een leuke tent ons vroeg waarvan we wisten dat ze geen geld hadden, dan speelden we voor niks. Nu niet meer nee, daar maken we te veel onkosten voor. Maar we vragen nog steeds niet veel.' In den beginne kostte het NRA nog aardig wat moeite om de draai te vinden. De groep speelde in die tijd punkpop, ongeveer dezelfde soort punkpop die nu dankzij de successen van Green Day en Offspring immens populair is. Maar zo'n dikke vijfjaar geleden kon de gemiddelde boeker daar nog niets mee. Aziz: 'In het gewone bandcircuit was het voor ons niet te doen. Programmeurs vonden ons te poppy. Hoe konden ze dat wat wij deden nu tussen metal en underground plaatsen? We kwamen aan optredens doordat mensen ons kenden van-horen-zeggen. En omdat kraaktentjes ons boekten. Zo is het langzaam gegroeid. Eerlijk duurt het langst. Soms wel heel erg lang.' Maar het resultaat was niet slecht. Een drietal CD's waarvan de laatste twee, Surf City Amsterdam en Acces Only goede kritieken kregen, een lading EP's, een goede platendeal met Semaphore en veel optredens in binnen- en buitenland. Begin dit jaar speelde NRA op Noorderslag in Groningen. Voor veel bands is dit een kroon op het werk, maar niet voor de Amsterdammers. Vreselijk vonden ze het! 'Ik hou niet van dat soort grote festivals', zegt Aziz. 'Als ze ons voor Pinkpop zouden vragen, zou ik weigeren. Op Dynamo staan we wel, maar daar is een klein podium waar alleen hardcorebands staan. We willen gewoon alleen spelen met bands die we zelf te gek vinden. Met die Nederlandse bandjes-scene willen wij niets te maken hebben.' Weer zo'n voorbeeld van die aan anarchie grenzende eigenwijsheid van NRA. Daar zijn de band leden trots op. Gitarist Sven en manager Ton van der Werf zijn inmiddels aangeschoven en nemen het woord over. Ton: 'We worden de laatste tijd constant gepolst door grote labels. In principe kunnen wij bij iedereen tekenen, maar dat willen we niet.' Sven: 'We bereiken het nu al. We hebben een fantastisch label. We houden er geen cent aan over, maar wat maakt het uit. We willen zo veel mogelijk spelen. In de zomer gaan we naar

FRET 2 2

foto: Christel Wolters

Spanje. Voor niks! Dat is toch fantastisch? Beetje spelen, beetje zuipen, wat wil je nog meer?' Een grote grijns verschijnt op zijn gezicht. 'We doen alles in ons eigen ritme, hebben-controle over alles. Bij grote labels bemoeit iedereen zich met je. Als ik nu bezopen op het podium sta, zegt niemand daar wat van. Als kutpunkbandje hebben we verdomd veel bereikt zonder kids voor veertig gulden per t-shirt af te zetten. In deze wereld wordt door veel verkeerde mensen veel geld verdiend.' Ton: 'We hebben in loop der jaren overal een aardige following opgebouwd. Vooral in de skate-wereld. Nou, en als er mensen kritisch zijn, dan zijn het die mongolen wel. Maar ze waarderen onze manier van doen. Maar ik geef toe, het is wel eens moeilijk.' Sven: 'Ja, we komen wel eens bij een tent waar niks geregeld is. Nou pech, dat hoort erbij.' De Europese toer begin dit jaar is daar een mooi voorbeeld van. De optredens in Frankrijk, waar NRA onder het hardcorepubliek behoorlijk populair is, verliepen zeer goed. Maar in Duitsland, aan het begin van de toernee, had de groep weinig reden tot juichen. NRA werd voor weinig geld weggestopt in kleine zalen die nauwelijks vol kwamen. En dan was het maar afwachten of het optreden überhaupt doorging. Aziz ziet ook een positieve kant aan het verhaal: 'Veel Nederlandse bands kunnen niet vatten dat je er wat voor over moet hebben om in het circuit te komen. Op zo'n moment denk je niet aan geld verdienen, je doet het gewoon.' Dat veel optreden zijn vruchten afwerpt, merkte NRA in Hamburg waar de groep ineens voor 300 man stond te spelen in een kraakpand. Aziz: 'Die mensen kenden onze nummers, ze gingen helemaal uit hun dak.' / Green Day is volgens Ton een goed voorbeeld van een groep die het / / dankzij dezelfde mentaliteit als NRA gemaakt heeft. 'Die jongens hebben er keihard voor gewerkt. Vanaf 1988 hebben ze bijna overal gespeeld. We gunnen ze het succes van harte.' Waarmee het gesprek toch weer ongewild op een al zeer veel besproken thema uitkomt, de nieuwste punkgolf. De populariteit van de punk stijgt, maar het wereldje blijft klein. Aziz: 'Het leuke is dat als een punkband groot wordt, je ze vaak persoonlijk gekend hebt. We hebben met zoveel mensen gespeeld. Vorig jaar stonden we nog met Green Day voor 150 man in België. Het meisje dat vroeger onze chauffeur was, is nu tourmanager van Green Day. Die jongens zien dat als een soort pay-back voor mensen die hen in de loop der jaren geholpen hebben. Nee, echt meeprofiteren van die nieuwe punk-golf doen we zelf niet. Goed, er zit altijd wel een voordeel aan, we worden meer gevraagd bijvoorbeeld. Maar we zullen ons nooit ergens in likken.' Toch kunnen de vele connecties die NRA heeft opgebouwd binnen de hardcore-punkscene geen kwaad. Tom: 'In december gaan we naar Amerika. Toeren door Texas en Californië met een paar idioten uit Houston. We hopen dat onze vrienden daar komen kijken.' Want ook daar begint NRA een klein bijzettafelpootje aan de grond te krijgen. Another Day At Work van de meest recente CD Acces Only wordt daar op single uitgebracht. Over de CD zelf wordt nog onderhandeld. Verder is NRA naast bands als The Offspring te horen op een Amerikaanse skate-video. Voldoende reden om de oversteek te maken? De eeuwige grijns van Sven verandert in een brede lach. 'Amerika?', roept hij handenwrijvend. 'Natuurlijk, hahaah!'

FRET 2 3


FUHDAMEHTEH e bijna tweehonderdduizend inwoners van Eindhoven weten Peter (who the * is Peter?] Koelewijn wel te plaatsen. Anneke 'Brandend Zand' Grönloh en Lenny Kuhr (Songfestivalwinnares 1969) ook nog wel, met krakende hersens. Het fenomeen Armand (Ben ik te min?] is legendarisch — wie zijn naam niet kent, moet onmiddellijk uit Eindhoven verhuizen. Of snel eens een optreden van deze onvermoeibare idealist bezoeken. Midden jaren zestig, de tijd dat Armand opkwam, kende Eindhoven nogal wat beatbands waarvan de Phantoms, met de hitsingle I'll Go Crazy, lokaal heel bekend waren. Met de opkomst van de wereldverbeteraars kwam Dimitri van Toren mee. Zijn grootste hit was Hé Kom Aan, nummer 5 in de nationale hitparade in 1973, meteen gevolgd door Een Lied Voor Kinderen. Uit een meer technisch onderlegde hoek van muziekmakers komt de saxofonist Bertus Bergers, een gevierd sessiemuzikant die samen met een aantal familieleden tot op de dag van vandaag een enorme impact op de Eindhovense popscene heeft. Sweet d'Buster, Dirty Underwear, de Mr. Albert Show, in al deze formaties trok Borgers op met muzikanten die heden ten dage actief zijn bij bijvoorbeeld de Nits en de band van Herman Brood. Bots, die Nederlandstalige teksten met een politiekkritische boventoon bracht (strijdkultuur!), wordt nu gezien als een van de voorlopers in de Nederlandstalige rockmuziek die eind jaren zeventig opkwam. Het was de eerste popgroep die subsidie kreeg, niet op grond van hun muziek overigens, maar vanwege hun muziektheatercoproduktie met het Eindhovense Proloog in de Bots Rood Show. In de jaren zestig en zeventig zijn niet alleen de fundamenten gelegd voor een muzikale verbreding van Eindhovense bands maar ook voor de faciliteiten om op te treden en te repeteren, in omgekeerde volgorde. Ad van Meurs (van The Watchman) en Theo van Eenbergen (de huidige producer van de Rollins Band] hebben respectievelijk met de North Bra Band en Nasmak een scene weten op te bouwen waarin contacten werden onderhouden met collega-muzikanten in heel Nederland. Gelegenheidsformatles en jamsessies waren dan ook niet van de lucht. De befaamde Sunny Explosions-sessies brachten niets minder dan de Fooisband, de voorloper van Doe Maar, voort. Actie vraagt om reactie. Der Junge Hund (Ridders, 1 9 8 1 ; Alte Und Idioten Werden Nicht Viel Gefragt, 1982) maakte deze stelling waar met avantgardistische jazz die een complete stroom experimentele bands met zich mee trok. De Vier Winden was er een van; ook het duo De Twee Neefjes is een directe afstammeling van de tegendraadse muziekschoppers uit de jaren zeventig.

P8BIA Net zoals in Amsterdam had men in Eindhoven eind jaren zestig een kater overgehouden aan alles wat naar bloemetjes en vrede rook. De kritiek op het genstitutionaliseerde leven nam serieuze vormen aan. Dit leidde tot een bezetting van de voormalige linnenfabriek aan de Dommelstraat door kunstenaars en alternatievelingen. In navolging van Paradise en Fantasie bestemde men het pand tot psychedelische tempel, de Para+, en regelde van daaruit de opzet van jongeren- en kunstenaarsinstellingen. In '71 werd het pand omgedoopt in Effenaar, een centrum voor jamsessies, literatuur en politiek en later poppodium voor nationale en internationale groepen. De Effenaar is onderdeel van het alternatieve podiumcircuit in Nederland met zalen als Paradise, Tivoli, de Gigant, met dit verschil dat de Effenaar iets consequenter alternatief boekt. Stampers en geheide successen komen er niet in. Buurman van de Effenaar is Autonome Werkplaats 2B, een verzamelplek voor kunstenaars. Ook bands kunnen hier terecht voor repetities, concerten en opnamen. 2B geldt als dé plek waar jonge muzikanten zich kunnen ontwikkelen tot hechte bands, vaak onder begeleiding van Pidahl, oftewel Pieter Kloos, een van Eindhovens bekendste producers, die nu in voorheen de Tango Studiozit. Alabama Kids, 35Q07, Blind, Zombies Under Stress en de jongste telg Candybar Planet, allemaal voortgekomen uit 2B, hadden/hebben een goede reputatie in de underground in Nederland. Aan de Zoutstraat kwam Pop-Ei, mede dankzij de door het Rijk aan Bots verstrekte subsidie. Vanaf 1 9 8 1 bestaat daar de mogelijkheid om te repeteren en workshops te geven. Ook concerten zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Sinds 1 9 9 4 beschikt Pop-Ei over een ultramoderne, digitale achtsporenstudio. Ongeveer vijftig bands hebben inmiddels een onderkomen gevonden bij deze stichting waar men overigens de lekkerste broodjes van de stad serveert. Drie of vier keer per jaar vindt het PopEi-festival plaats op het Wilhelminaplein. Dit gratis festival brengt nieuwe Eindhovense groepen onder de plaatselijke aandacht. Tegelijk met 2B ontstond Burgers Autonomencentrum aan de Hertogstraat. Tijdens een zeer goedkope avond uit kon je hier genieten van lokale groepen die in ieder geval voor een verrassing konden zorgen. Helaas heeft de gemeente door middel van een activiteitenverbod Burgers aan banden weten te leggen. Ze laten het er niet bij zitten. Er is voor elf bands oefenruimte beschikbaar en op dit moment wordt er gebouwd aan een professionele studio die de naam Kakafonie krijgt. Verder hoef je maar in het kleurloze centrum van de stad rond te lopen en af te gaan op je oren om te weten waar je een leuke band kunt aantreffen. Of het nu de vele kroegen op het Stratumseind zijn, jongerencentrum Dynamo voor al uw hardrock of van de zomer weer de vele popfestivalletjes op het Wilhelminaplein. Elk bandje weet in welke tent ze kunnen spelen: Wilhelmina voor blues, rock 'n' roll en het soul-funkrepertoire, BigBen voor hardrock en Altstadt voor pop en rock. Met subsidie van Stichting Brabant Pop is het contracteren van een lokale groep voor die cafés zonder meer aantrekkelijk. Café De Bakkerij valt niet onder die regeling van SBP, maar

onderhoudt goede contacten met diverse repetitieruimten. Onder de noemer 'Om de donderdag wel' besteedt De Bakkerij tweewekelijks aandacht aan Eindhovense popmuziek. Hetzelfde geldt voor het Effenaarcafé dat maandelijks een concert organiseert. Voor het komende seizoen is besloten vooral regionale bands uit te nodigen. De studentensoos AOR trekt vooral de studentikoze muziekliefhebber naar het bekendere werk. Eindhovense bands die een studentenpubliek trekken, zijn er nauwelijks, maar bandjes die in de catacomben van het gebouw kunnen repeteren, des te meer. Plunk bijvoorbeeld, het gitaarpopkwartet dat sinds het verschijnen van hun eerste cd Swell Nederland rondtoert. De weldoordachte swingfolk van Ad van Meurs' The Watchman is heel populair in Eindhoven. Café De Buut, het stamcafé van Van Meurs, biedt de mogelijkheid om hem regelmatig wel of niet aangekondigd aan het werk te zien. De Buut is een van de weinige kroegen die nog de sfeer uitstraalt van de jaren zeventig. Funky Bizniz, trendy en hot, draait elke avond een andere soort dance-muziek, en nodigt deejays uit. Platenwinkels houden hier presentatiemiddagen van nieuwe releases. Het internationaal befaamde Dynamo Open Air-festival bestaat al tien jaar — vorig jaar veroorzaakte de toeloop een meerdaagse file rond de stad, die zelfs de alarmcentrale in Driebergen t o t wanhoop bracht; dit jaar worden 1 0 0 . 0 0 0 bezoekers verwacht. Daarmee is het een van de grootste festivals van Europa geworden. Qua programmering kun je het niet echt Eindhovens noemen, alleen het voorafgaande campingfestival besteedt aandacht aan wat hardere Eindhovense bands, zoals dit jaar 3 5 0 0 7 .

DE M V Z I E K De alternatieve gitaar- en metalscene bloeit in Eindhoven. In navolging van de Amerikaanse voorbeelden zetten de nu niet meer bestaande Alabama Kids de toon. Hun voorliefde voor de muziek van Neil Young en de punkpop van Hüsker Dü had een stedelijke opleving van dit genre tot gevolg. 3 5 0 0 7 is met hun "psychedelische versie verreweg de bekendste. Deze voor de helft uit Alabama Kids bestaande groep stond als voorprogramma bij Monster Magnet en Motorpsycho. De uit de as van Thundermug herrezen (Clincher) pakt het meer punky aan met rechttoe, rechtaan gitaarpop op hun eerste cd That's The Way, Vol. 16, die onlangs verschenen is. Candybar Planet (bestaande uit Effenaar-vrijwilligers] kruist Dinosaur Jr met de Smashing Pumpkins. Ze komen net kijken maar klinken al heel volwassen. De relatief jonge bands Skirl en Tech 9 hebben de undergroundstatus in Eindhoven reeds bereikt. Zij maken hardcoremetal, waaraan de laatstgenoemde nog industrial-elementen toevoegt. Out Of Time en Violation Of Trust zijn in diezelfde sfeer voor Eindhoven wat Channel Zero en Deviate voor België zijn. De Grote-Prijsfinalisten van Life On Grey zijn gereïncarneerd in Peter Pan. Ze maken harde strakke metal met wave-invloeden en klinken als geen ander dan Peter Pan. Ook het housefront is goed vertegenwoordigd. De Eindhovenaar Stefan Robbers gaat schuil onder de namen Terrace en Acid Junkies en wordt nu al, als je de recensenten mag geloven, tot de klassiekers in de dance sector gerekend. In het buitenland staat Eindhoven dan ook wel bekend als Acid Capital of Europe.

OPLEVING HIPHOP? Y E S ! Eindhoven is een flink aantal opname-studio's rijk, waarvan Tango jarenlang toonaangevend is geweest in binnen- en buitenland. Ook platenlabels uit Eindhoven doen het goed. Vroeger was er het befaamde Kremlinlabel (Der Junge Hund, Schlaflose Nachte], tegenwoordig behoort Saskia Siegers van Djax Records en Djax Up Beats tot de grootste houseproducenten van Europa en is dance Eindhovens belangrijkste muzikale exportprodukt, waaraan het label Eevo Lute ook een substantiële bijdrage levert. Aan het einde van de jaren tachtig ontpopte Eindhoven zich tot een broeikas van hiphop- en house-acts. Miss Djax zag zoveel vernieuwends en goeds, dat ze besloot deze muziek zelf onder de aandacht te brengen omdat iedereen het verder vertikte. De release van de rapplaat No Enemies van 2 4 K zette de toon voor hiphoppend Nederland. De groep DAMN (Don't Accept Mass Notion) schopte het tot MTV. DAMN bestaat niet meer, evenmin als 24 K. Het genre ebde weg uit Eindhoven. Maar er is goed nieuws; jongerencentrum Dynamo wil met het starten van een hiphopcafé de draad weer oppakken. Dat gaat ongetwijfeld nieuw talent opleveren of in ieder geval stimuleren om uit hoeken en gaten tevoorschijn te komen. Van de nieuwe lichting is Oef Real nu al de top. Binnenkort komt er van dit uitstekende, jonge, energieke gezelschap een cd uit op VIA Records. Waar een saaie stad dus al niet toe in staat is! De stad bulkt op het moment van de goede bands, wat voor een deel te danken is aan die paar oude rotten die de inspiratie hebben weten door te geven aan de nieuwe lichtingen muzikanten. De continuïteit is nooit verbraken. De gemeente Eindhoven heeft zich daarbij altijd afzijdig gehouden. Dat houdt kritische muzikanten actief. Kortom, we mogen blij zijn met een stad die zowel hardrockers van Morgaine, Hardware en Handy-Kept, de waverockers van Life On Grey, Decoy, Bo The Rude, Bleeding Romeo en Factory Toys, de rude boys van Mark Foggo en Let's Quit, de rockabilly's van Bang Bang Bazooka, MacTaple, Blazing Saddles en Gearbox Devils als ook de hardcoremannen van Violation of Trust, Quite Fresh Phobia en Incertitude, de freaks van Afflict, Apemen, en Toon En De Töntjes heeft voortgebracht. Wat meer Eindhovense voorprogramma's bij de buitenlandse acts die op bezoek komen, zou de definitieve erkenning zijn van de kwaliteit van de lokale scene. Met dank aan Martijn Drenth

advertentie

22.00 - 24.00 uur Radio 3

Eindhoven staat bij velen bekend als een stad zonder uitstraling. De vijfde stad van Nederland staat of valt met de industrie — The Factory Toys zagen dat scherp. PSV, het Philips Ontspannings Centrum, Muziekcentrum Frits Philips: de multinational heeft zijn naam aan tal van instellingen verbonden. De gevestigde cultuur profiteert daarvan. Popmuziek en jongerencultuur worden over het hoofd gezien. En dat in een stad die in bijna veertig jaar een eigen herkenbare popcultuur ontwikkeld heeft met artiesten die hun stempel op de Nederlandse popmuziek hebben gedrukt. De Encyclopedie van de Nederlandse

LIVE POPMUZIEK VANUIT KRO STUDIO 4

Popmuziek spreekt dan ook van 'een zeer gezonde popstad met een uitgebreid podium-netwerk'. Dat was in 1990. Van de eerste landelijk bekende punkband Flyin' Spiderz via de opvallende vrouwen Truus de Groot (Nasmak) en Ankie Keultjes (The Watchman) tot het internationaal befaamde slagwerkgezelschap Slagerij Van Kampen loopt Eindhoven in het zuiden nog

Ql>name gratis bilwonen op zondlaginiildag va» 15 t^t 17 uur? Bel 035-713911 ma/»r 9 tot 12 uur

steeds onbedreigd voorop.

FRET 2 5


r

D

emo's die naar Fret zijn opgestuurd kunnen in aanmerking

ARTIST PROMOTION PRESENTS

komen voor een plaatsje op deze nieuwe vaste pagina.

B p B % y ^ P Plaatsingsregels: * Advertentietekst in blokletters ^ * ^ ^ " • i n v u l l e n ! * M a x . één regel v e t g e d r u k t : d i t kun j e L I N E S aangeven door de tekst die vet gedrukt moet worden tussen blokjes te plaatsen (zie voorbeeld op de onderste regel) * De ingevulde bon moet opgestuurd worden tegelijk met girobetaalkaart of bankcheque aan: SPN, FRET-lines, Wlbautstraat 214, 1091 GS Amsterdam * Advertenties zonder bewijs van betaling worden niet geaccepteerd ! * FRET-lines moeten voor de 1 1 ^ v.d. maand aangeleverd worden.

WEST-TERSCHELLING

PRESENTEERT:

BLUES BAND

prijzen per a d v e r t e n t i e i n c l . 1 7 , 5 % BTW f 2 5 , =

D

emontage wordt aangevuld met een profiel van een band die

02510-36263

New Facts'"""' '^"•"'""' '"•" °' vr. 05/05 Bevrijdingsfestival - Meppel

nodig door moet breken naar het landell|ke circuit.

(15.30 uur.)

I

za. 06/05 Poptocht - Bergen op Zoom

3 ^1

vr. 12/05 Zaal 3 - Heesch za. 13/05 Soerpop • Zoetermeer

m/hMK /aiMIT0[MlDi £080-2305921 maakt met zijn Nijmeegse band geen doorsnee muziek; muzikanten die zich verwant voelen met zowel Soreamin' üay Hawkins als Einstürzende Neubauten kom je niet vaak tegen, Oe avontuurlijke, kale bezetting van zang, percussie en mrvQrméB basgitaar, spaarzaam aangevuld met gitaar en synthesizer, levert niet het overweldigende geWd op als dat van een vergelijkbare band als Cobraz. Antonig benadert de zangkunsten van Cobraz' Mark Ritzema, maar is ondanks 2'n grote inzet de zwakke schakel op een verder spannende tape. Live zou deze groep vsel eens heel verrassend kunnen zijn.

(13.00 uur)

meer Livin' Blues en de Anton Geesink Band. De zes livenummers en twee semi-akoestische toegiften op Demo Mr. Twee geven een goede weergave van waar de band toe in staat is. In de losjes gespeelde rustige country-acht l p nummers klinkt de zang van Van Willigen het best, de fraëe bottleneck-solo's ronden het geheel sfeervol af.

za. 20/05 Stek - Hazerswoude-Dorp do. 25/05 Hemelpop - Didam (18.40 uur) vr. 26/05 Pandemonium - Vlaardingen za. 27/05 Clues Blues - Deinze (B)

m

feat. MRS. SHIRLEY JOHNSON (USA)

t ek s t

P V a 11e n d e

za. 10/06 JOIN - Noordwijl<

N U

za. 17/06 Rock around tlie bridge - Sas

(15.45) ' za. 15/07 Dijkpop - Andijk zo. 16/07 Xenon - Crubbenvorst

1 1

»THE

BOB

Bitches Brew Soul.R&B.Funk. Zonder toeters of toetsen maar met twee gitaren, drie bitches en een eigen geluid. PB134,3500AC, Utrecht. Tel en Fax 030- 367930

COLOR*

NU BOEKINGEN VANUIT EIGEN BURO TEL.020-6763673 OF FAX.6767875

ORANGE ARTIST PROMOTION TEL. 070 - 385.6001

1

HIOIMIE

De nieuwe CD single van

•Cornfields * 020 - 6279334 Inl. en Boekingen: Felix label 020-6259807

jTAfiENCY

&*

LOIS LANE

". -*f»»'-""-t<.f'-;'- -'*#»È»^lSif • ^ • t ^ ' S

*The

De parels & de Funkie Reddingsbrigade

Breeze*

CD Tour I

Mieters swingend

Tel: 08879-1534

bel voor DEMO 020-6242891

20 BROTHERS HOUSE

REVOLVER

nieuwe CD "GóTHè" uit in april

And the CityCoyotes

Tel 020 - 6837133 / 6388355

Tel 020-6830598

BLANCHE ELLIZ

mwmi [020-6721573/030-930339) speelt onregelmatige ritmes waar een logge bas overheen rolt, gevolgd door zware metalgitaren. Het tempo is gematigd en de groep heeft een hekel aan solo's wat resulteert in drie compacte songs die niet boven de drie minuten uit komen. Voeg aan dit alles de sterke vokalen van Boris en je hebt een beloftevolle band die geen gek figuur zou slaan als voorprogramma van Alice In Chains of Machine Head.

HIT THE BOOM ALL THE KINGS MEN BONECRUSHIN'

CONCERTEN

MENDOZA DANCE PARTI

Noordhollands Glorie presenteert FINALE POPCONCOURS Zondag 14 mei Patronaat Haarlem 10 bands voor 10 piek..14-23 uur Kaarten verkrijgbaar bij Patronaat

NEW COOL COLLECTIVE

Het trio [PiaiïïDÊ Wmm (020-B63B1591 speelt op D| GRAHAM B Drastic Surgery een speelse mix van jazzy intro's, progressieve rock en hardcore punk. Ze doen het niet THE HIPBONE CONNECTION op zo'n eentonige beukmanier als de vele Victims Family-klonen die Nederland rijk is. Deze muziek ademt. tekst Vincent Jansen S.O. )AZZ De zang in Show Me Around heeft iets weg van Stump. In hun bic worden vele andere inspiratiebronnen genoemd. rapjain uit Meppel wil de absolute top haten en wel zo snel mogelijk. Met catchy RICK DEVITO BAND Hoe meer vergelijkingen je kunt maken met bestaande popnummers timmeren ze al weer vier jaar aan de weg. Crapjam begon als viertal in bands des te eigener is de sound van de groep. Zelf noede winter van 1991. Gitaristen Diets Dijkstra en Alwin van Sonsbeek, zanger Alex House Of M u s i c a n d E n t e r t a i n m e n t TEL: 021S4 - 24854 FAX: 25042 men ze het freakrock, maar daar doen ze zichzelf tekort Visser en drummer Peter Dijkman begonnen meteen maar eigen nummers te schrijven. mee. Resultaat was de demo No Shit. 'We kregen goede reacties', vertelt Peter. "Daarop kregen we aanbiedingen die we eigenlijk nog niet aankonden. Onze demo was gewoon te goed.' Het songmateriaal op de demo Delayed van het kwartet Binnen een half jaar stond Crapjam in het voorprogramma van de Lemonheads in Tlvoli. I s t Avenue RAINPUPPETS uit Eindhoven 1040-129061) is nog niet "We hadden toen nog oude kleine versterkertjes', herinnert Diets zich, "en dan sta je opeens optimaal. De componenten waaruit de eerste twee gitaar- op zo'n groot podium.' liedjes bestaan hebben weinig met elkaar gemeen en Crapjam's vliegende start werd onderbroken door hun toenmalige management. Diets: "We bruggen worden gepromoveerd tot refreinen. Met twee kwamen terecht bij Paperclip. We hebben een heel jaar verspeeld omdat ons toenmalige akkoorden wordt in Goin' Back tevergeefs gepoogd span- management totaal geen optredens voor ons regelde. Alle optredens dat jaar hebben we ning op te wekken. De zang volgt in Not Another Spring te zelf geregeld. Behalve op het Buma-feest in het Congresgebouw in Den Haag dan, maar Sick f o r Toys (P) veel de akkoorden. Het resultaat is dat de nummers niet toen moesten we nog geld bijleggen ook!' Tegenwoordig staat Crapjam samen met onder blijven hangen. De in muziek noodzakelijke dynamiek is andere Van Dik Hout, Rumble Cats en Prodigal Sons ingeschreven bij S.O.Z. Management echter ruimschoots aanwezig. in Zwolle. Vooral met de Prodigal Sons houdt Crapjam nauw contact door veel samen op te Mennen treden. T-iAILED uit Schaijk (08866-4078) is het vervolg op Sinds de vijfmansformatie (bassist Harmen Boerwinkel sloot zich aan bij het viertal) in 1993 Pazuzu, een band die een van de eerste 15 bands was bij zijn eerste cd opnam en in eigen beheer uitbracht, blijkt Crapjam zich vooral op popnumPan A m de Rockbattle van WATT/Veronica. CDp Don't You Dare, de mers te richten die doen denken aan Engelse rockbands van de jaren zeventig. De nieuwe eerste demo na de naamsverandering, klinkt de melodieu- cd komt in augustus uit en stuit op de bestaande Crapjam-sound aan. Het album komt welze metal zeer volwassen en krachtig mede dankzij zan- licht weer in eigen beheer uit, maar er zijn ook besprekingen met een platenmaatschappij Bertje Beenen's ger/gitarist Erik wiens stem kan wedijveren met die van gaande. "Onze cd's hebben geen totaalgeluid, we moeten het van de afzonderlijke numBloedgroep Reniet Vrieze van The Pilgrims. Met de tweestemmige mers hebben', vindt Peter, Crapjam stelt hoge eisen aan een platencontract. "Er moet veel refreinen, de zware riffs en de daaronder liggende toetsen promotie gemaakt worden en er moeten singles komen.' Maar dat blijkt nou net het grootcombineren de muzikanten het beste van inspiratiebron- ste struikelblok te zijn tijdens de onderhandelingen met de platenmaatschappij. Lemon Crush nen als Tool, Black Sabbath en King's X. Time gaat verge- 'Bij de Prodigal Sons hebben we heel veel geleei-d. Hoe zij bijvoorbeeld de show in elkaar zeld van een industriële beat die aangeeft dat de groep hebben zitten en welke mensen wat doen. We stonden ook bij de Dijk in het voorprogramniet voor één gat is te vangen. ma. Allemaal goed om veel ervaring op te doen', aldus Peter. Crapjam voorspelt zichzelf My B r o t h e r Jake een rooskleurige toekomst. Diets: "We zien het niet als hobby, we zijn heel ambitieus.' Hm DDBÜ (010-4261432) bestaat uit oudgedienden die Peter: 'We kunnen zeker tot de top gaan.' Komt wel goed met Crapjam. Nu die deal nog. zijn gedrenkt in de Amerikaanse bluesrocktraditie. Rini HANS V. MARSBERGEN ^ doorhalen wat niet van toepassing is van Willigen speelde eerder samen met o.a. Eelco Gelling PRODUKTIES en Danny Lademacher. De overige leden komen uit onder Crapjam (Peter Dijkman)m Grote Kerkstraatm 13A 7941 LA Meppelm 05220-62778 Tel/Fax: 0 3 0 - Ö 0 3 Ö 4 9

GEZOCHT

Mtm

MR. REVIEW BARRELHOUSE THE HOAX (U.K.) MICHAEL KATON (USA) SJAKO! ???? BLANKASS (FR.) THE TOFU LOVES FROGS (U.K.) 17 RUBBISH (U.K.) 18 WHISKY PRIESTS (U.K.) 19 BLOCKBUSTERS

Formosa is uit" YOU and me"

M A N A G E M E N T

TREE FUNK CONCEPT THE PRODIGAL SONS RUMBLE CATS * CRAPJAM L'ATTENTAT * FRATSEN ROMANS « THEACE-TONES VAN DIK HOUT « THE AMP S'O'Z CONCERTS tel: 038-548451 fax: 532561

9 10 11 12 13 14 15 16

(16.30 uur)

De vijf jongens van /SffllTaiilMötg ÏÏII110.I1B (010-4551778] zijn jong — gemiddelde teeftijd 19 jaar -— en dat ze uit puur enthousiasme wel eens te veel wendingen willen proppen in Cancer en het toepasselijk getitelde Chaos is ze vergeven. Daaraan vooraf gaat Judge Yourself vol strakke drums aangevuld met "technisch' gitaar, 'dreigende' toetsen, "Primus' bas en de Vuige' hardcore-vokalen van Frank Hartman. Het geeft niet dat de voorbeelden van Pantere en vooral Faith No More er dik bovenop liggen. Welke goede bands beginnen niet als goede jatters?

OEROL:

B O E K E N !

van Gent za. 08/07 Vlietpop - Leidschendam

P 1 a a t s e nII

Z 0

TEKST W O R D T D O O R L O P E N D GEPLAATST

za. 03/06 't Oude Pottiuys - Utreclit

zo. 18/06 Tuinfeest Poervoe - Mierio

5 CUY FORSYTHE BAND (USA) 12 BILLY BRANCH & THE SONS OF BLUES

1

m PaYDM 030 - 367603

mmn

PRODUKTIE:

CD: The Real Thing Sony Music

Blue Note Music

DE NIEUWE SENSATIE

1

Toetsenist(e) gevraagd

K A M JE H A A R

1

voor aktieve coverband

(Enge/s fa//ge gitaarrock}

1

stijl: pop + rock

Tel:03402-38926, Fax:52536

eigen numnners

Bel nu ! 070-3653778

DEBUUT CD'PCXÏ IN YOU' -Tel 01100 - 11263 Fax 0100 - 33285

L.L.S.W. Productions •

C

01189-2933

-Pseudonym Records"Out oi The Nursery, Into The Nighr TOUR 116/05 W/05 I i/os •^/OS /O/OS n/os ^4/05 26/05

Heiloo Utrethl Maoslrithl Roermond Rotterdam Deurne Groningen Heesch

International

Promotions

Bul De BoAii Roi Pei Sin Zaï

Looiers<iracht 38 1016 VS A m s t e r d a m 'tel. 020 - 624 00 68 f a \ 020 - 627 03 89

\SupersoniC^ info/boekingen:

030 200022 CD-/DEAAO-PRODUKTIES OP M A A T

The Byrds

Celebration Billy Cobham Joe Zawinul Syndicate

studio • live • lokatie

aat 7 8 , 1 6 2 2 BP H o o i n i N H 02290 - 11897

Tel: 05138 16307 Fax: 0513818179

Tht Stmts

Dtmtardag 4 Nieuw Delfts Peil: Spacabraln/Lowlanda

*

Bütyll-Am \li5ms flf Jflhannfl

Def Real (Hip Hop) Diane Bond Bolt & Nut

Kontakt «n managamsnt Salion Knappora Tal: 0 2 2 0 8 - 9 7 5 0 0 Fax: 0 2 2 0 8 - 9 8 1 0 6

Leest ook MEGAFRESIA

'

Zaterdag 6 MtlalfasUval: Form/D*niMitla/Escl*lon

PROGRAMMA MEI 1995 PRINSEGRACHT 12 DEN HAAG PROGRAMMA-INFO (070) 360 16 18

CHEB MAKII Dancenight Live: ASTRALASIA + guest: DJ PURB (23.00) • WOO ROSEN (lilm)

Vrijdag 12 stop - Dont L»av* T h * HousaI House met D.j. 100% Isis O

Travesliepaity met diverse acts O

Dondardag 18 Comedy - Bambirama met; H o t e l Bambirama

Vrijdag 19 Rumbla In Th» Jungl*

CRUPO RAISON • WOO ROSEN (lilm) GRAND ROYAL: DJ JERN IT + THE TRIP HOP CLUB, hosted by DJ KNUPPELHOUT Roaie Oren Club: CAS HUFFER + WOOL Haoie Oren Club: NERVE + support • PHAT BEAT FACTORY test. THE TRIP HOP CLUB Videodrome: CANNIBAL HOLOCAUST HALVE FINALE CROTE PRIJS VAN NEDERLAND • Kapel Line: NELLIE WILSON Black Spinf leslival: met AFRO DRUM ENSEMBLE (Nederland) + PAUL BEATTY (USA) + JOHN AGARD (UK) + SEYDOUBA SOUMAH (Guinee) + JAN BLAKE (UK) + ZUHARA SWALEH & MAUUDI MUSICAL PARTY (Kenia) en een speciaal naclitprogramma feat. THE LAST POETS (USA) THE WATCHMEN + Mizpah PHAT BEAT FACTORY feat. THE TRIP HOP CLUB • Haagse premiere: MISS BLANCHE (film) HERMAN BROOD • MISS BLANCHE (film) Supertrio: MINIATURE HORSES + LTV* DELFT INSTRUMENTS • MISS BLANCHE (lilm)

Met de dansgroep Las M u n e c a s O

BETTIE SERVEERT + Flophouse

Zaterdag 20 Dag van d a Muziak

FILMSTAD presenteert FILMLA8

Van 12.00 tot 2 4 . 0 0 uur Irvemuziek O

bterdag 27 Cd-pr»Mnlatl« G i u i n o Guano presenteert haar cd Pollution

WHALE + support JUNGLE FEVER feat. THE TRIP HOP CLUB • Black Box: KUNST EN DE REALITEIT Roaie Oren Club: SALAO + support • THE ADVENTURES OF PRISCILLA, OUEEN OF THE DESERT (lilm) MATHILDESANTINGSTHE WHOLE BAND • THE ADVENTURES OF PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT (lilm) MODELLEN WEDSTRIJD i.s.m. uitgaansblad DOEN

É-mail: skylgeSJnetlandnl

M

JUhltSpttïlkm

I

Vrijdags P M I C * tt Lev*tem (jungisparty) O

Zaterdag 13 Glamour Nlght

Laberinto

BDDH/l(*/lpni)

Zacht neuriënd fietst TEDDY fÊÊ FRESIA die donkere steeg in. mJ^ Opeens springt Ronnre Tober W tevoorschijn. Hij wil graag een i M R handtekening. ^^fe maar wat een GROTE penl • • 1

01899-23228 \iirke

HM

DE EXPOSITIE IS VAN LUIMS LELIEVELD i FEDDOW CLMSSEN (FOTO'S S SCHILDERIJEN)


W^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'

^^^j^^^^m^^^msw^sm^

^^^^ÉÉ^PsP^^^PÜs^i^^^^^^^^^^^^^^

^ ^ ^ B

WÊÊKm^mmÊBm^

L O W L A ND S LOWLANDS TOP 10 Stichting Popmuziek Nederland verzorgt diverse pagina's van het Holland Magazine op MTV Text. Drie van deze teletekst-rubrieken zijn gekoppeld aan FRET: de concertagenda op pagina 457, het popnieuws op pagina 461 en sinds kort ook de Lowlands Top 10 6t Releases, op MTV-Text pagina 462. De Lowlands Top 10 is een lijst met uitsluitend Nederlandse platen en CD's en wordt samengesteld op basis van ingezonden briefkaarten van MTV-kijkers/lezers en FRETlezers.

MEI 1 9 9 5 1

PSYCHEDELIC COWBOYS Bones & Dust

2

DARYLL-ANN Seaborn West (Hut)

S

KONG Push Comes To Shove (Dreamtime)

4

BOMBARJE Better As Seks (Marista)

5

TUPELO HONEY Out Of The Nursery, Into The Rain (Silvertone)

6

J.D. CONSTRUCTION Some Funi< Please

7

SHINE Popmusic (VAN)

8

NERVE Blood And Gold (PIAS)

9

BETTIE SERVEERT Lamprey (Brinkman)

•^si«gs*a

SPELREGELS Alleen recente releases van Nederlandse platen, CD's en CD-singles komen in aanmerking. Een plaat kan maximaal 3 maanden in de top 10 staan en moet daarna plaats maken voor een nieuwe release. Hoe meer kaarten er voor een bepaalde plaat/CD binnenkomen, hoe meer kans dat hij binnenkomt of blijft staan in de Lowlands Top 10. De Lowlands Top' 10 wordt elke maand aangepast op basis van de ingezonden briefkaarten. Zorg datje briefkaart uiterlijk de 15e van de maand binnen is, zodat hij kan meetellen voor de samenstelling van de Lowlands Top 10 van de daaropvolgende maand. Als je wilt dat jouw favoriete Nederlandse plaat/CD in de Lowlands Top 10 binnenkomt, blijft staan of stijgt, stuur dan een briefkaart naar de Lowlands Top 10, Redaktie MTV-Text/FRET, Wibautstraat214,1091 GS Amsterdam.

IOYCDRASSIL

Ygdrassll (VIA)

.^^•m^'^

^^. ^^l

\ W^ '^^

^»t.

ÉJ*^ A,

w

?? • RtmmtOFYOÜR

HEARllEAT BANANAS 480518.2

BANANAS 662010.1 NIEUWE SINGLE "RHYTHM OFYOUR HEARTBEAT"

"•' £ ^ ^ 4 .

-'""'^m^

Iff

J

maandhlad uoor tie nederlantlse

'^

"Family Fun" is de opvolger van de met gejuich ontvangen debuut CD van The Blue Man Can uit 1993.

1995

papmuziek

\

5 mei: Bevrijdingspop, Leeuwarden, Almere 13 mei: Patronaat, Haarlem 27 mei: Graspop, Baflo

mer AVAILABLE O N (^ B A N A N A S RECORDS, PROMOTIE & DISTRIBUTIE: SONY MUSIC E N T E R T A I N M E N T

special

0^

FRET Magazine nummer 4 1995  

FRET Magazine nummer 4 1995

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you