Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 1 l 2016

God stämning på HVB-hemmen sidorna 4-5 

LIS-områden kan lyfta hela Storfors

Storfors ligger i skoltoppen - igen sidan 25

COOP tar över spel och paketutlämning sidan 9 

Guldregn över Storfors biograf sidan 

Nystartat språkcafé lockar stort

Satsning på gratis zumba för barn sidan 31

sidorna 6-7

Drop-in för unga hos arbetsförmedlingen sidan 20 

19

Kursgård öppnar i Kungsskogen sidan 23 sidan 27

KANALEN Kyrkans tidning 

sidorna 15-18

Freske lufta nummer 1, år 2016  

Kommuntidning för Storfors kommun. Utgivning 17 februari 2016.

Freske lufta nummer 1, år 2016  

Kommuntidning för Storfors kommun. Utgivning 17 februari 2016.

Advertisement