__MAIN_TEXT__

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 1 l 2016

God stämning på HVB-hemmen sidorna 4-5 

LIS-områden kan lyfta hela Storfors

Storfors ligger i skoltoppen - igen sidan 25

COOP tar över spel och paketutlämning sidan 9 

Guldregn över Storfors biograf sidan 

Nystartat språkcafé lockar stort

Satsning på gratis zumba för barn sidan 31

sidorna 6-7

Drop-in för unga hos arbetsförmedlingen sidan 20 

19

Kursgård öppnar i Kungsskogen sidan 23 sidan 27

KANALEN Kyrkans tidning 

sidorna 15-18

Profile for freske lufta

Freske lufta nummer 1, år 2016  

Kommuntidning för Storfors kommun. Utgivning 17 februari 2016.

Freske lufta nummer 1, år 2016  

Kommuntidning för Storfors kommun. Utgivning 17 februari 2016.

Advertisement