Freske lufta nummer 1, år 2016

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 1 l 2016

God stämning på HVB-hemmen sidorna 4-5

LIS-områden kan lyfta hela Storfors

Storfors ligger i skoltoppen - igen sidan 25

COOP tar över spel och paketutlämning sidan 9

Guldregn över Storfors biograf sidan

Nystartat språkcafé lockar stort

Satsning på gratis zumba för barn sidan 31

sidorna 6-7

Drop-in för unga hos arbetsförmedlingen sidan 20

19

Kursgård öppnar i Kungsskogen sidan 23

sidan 27

KANALEN Kyrkans tidning

sidorna 15-18